Sunteți pe pagina 1din 4

ALEGERE DE MPRAT de Victor Eftimiu

Intr fructele i se prezint pe r nd! (Intr domnioara Cireica mpreun cu Fluturaul.) "ireic#$%lutur# dr&l#' mult #i s m por(i pe drumuri) %lutur#ul$ Am #*uns' domnio#r "ireic#+ "ireic#$ l# spune,mi' de ce m,#i #dus #ici) Fluturaul: Am primit ordin s# #dun #ici to#te fructele' l# o m#re #dun#re! Cireica: De ce) Fluturaul:Ai s #fli num#idec t! - s .informeze nene# Pepenele! (Intr pe rnd fructele)/ite' # .enit domnio#r# "pun# i surio#r# ei '%r&u(#'domnio#r# c#is# i sor# ei ' Piersic#! (IntrCorcodua.) /ite' # .enit idomnio#r# "orcodu#+ (Intr Pruna.)/ite i cumtr Prun+ (Intr Para.)/ite i pe cumtr P#r+ (Intr Ciorchinele.) /ite i pe nene#"iorc0inele+ (Intr Mrul.) Dumne#luie nene# Mrul+ 1,#u #nun(#t i o#spe(i strini! - s,i .ezi peto(i l# r nd! Deoc#md#t . l#s sntoi i . urez spor l# tre#2+(Fluluraul iese rznd.) Pepenele: (Intra sunnd dintr-o talan a. !oate fructele care "or#eau ntre ele tac.) 3oroc i snt#te' dr#&i prieteni+ V,#m #dun#t #ici c# s ne #le&em un 4mpr#t! 3u po#te s m#i me#r& ##! Anim#lele #u un 4mpr#t$ Leul+ %lorile #u un 4mpr#t5 Tr#nd#firul+ 3um#i noi trim ##' I#r o cpetenie c#re s ne f#c le&i i s ne ocrote#sc! Toi$A# e+ A# e+ Pepenele:Iu2i(i prieteni' . m#i 4ntre2$ .re(i s #.e(i un 4mpr#t #l %ructelor) Mrul: 1,i spun to#t lume# prere#! Pepenele:(suna talan a)$ Vre(i s#u nu un 4mpr#t) Toi: Vrem+ Ciorchinele: M ro&' dup ce re&uli f#cem #ce#st#le&ere) Pruna: Dup merit) Cireica:Dup inteli&en() Pruna: Domnio#r "ireic#' nu cum.# .rei s te #le&i dumne#t# 4mprte#s' fiindc etifrumo#s i dr&l#) (!oat lumea rde. Pepenele a it talan a.) 6i m#i l#s t#l#n&# #i#! 3enePepene+ 3u ne m#i 4mpui# c#pul cu e#' c do#r nu suntem .#ci+ Toi: 7#+ 7#+ 7#+ Cireica:I# i dumne#t# un clopot m#i mititel+ Pepenele: 1 mi se #duc un clopo(el' de #r&int+ (Fluturaul intr dansnd i-i aduce un clopo%el cu care Pepenele sun.) Toi: A# d#+ Pepenele: i ro& pe prietenii mei c#re r .nesc coro#n# 4mprte#sc' sspun ce merite #u' s .edem c#re .# fi #lesul! 7#i' spune'cumetre "iorc0ine+ Ciorchinele: Atept s .or2e#sc ceil#l(i 4n#inte# me#! Pepenele: Atunci' d#(i,mi .oie s fiu eu cel dint i! Toi: 1,#uzim+ 1,#uzim+ Pepenele:"u. ntul 84mpr#t8 m#i 4nsemn i 8m#iest#te8! -ri' .4ntre2' c#re fruct e m#i m#re' m#i m#iestuos dec t mine Pepenele'cel ee #re eele m#i .#ri#te sortimcnc$ pepene &#l2en' pepene .erde i #ltele) V 4ntre2 4nc o d#t$ nu merit eu 4nt iet#te) /nde m#i pune(i c' #lturi de mine se #fl i Pepeno#ic#+ Mrul$ D#(i,mi .oie+ /n 4mpr#t tre2uie #les dup no2le(e' #dicdup .ec0ime# numelui! Pepenele: 3,#m citit lucrul #cest# nicieri+
9

Ciorchinele: E/ propun s ne #le&em 4mpr#tul dup merit! (&plauze)$ V mul(umesc pentru #ceste #pl#uze! M socotesc cel m#i merituos dintre to#te ro#dele pm ntului! Eu d#u mustul' .inul!!!4n ce c#s' 4n ce (#r lipsete .inul de l# m#s) Cireica: /urel' uurel' nu mer&e ##+ De ee n,#(i c0em#t l# #ce#st #dun#re i pe nuc#' &utui#' celel#lte fructe'pe Viin# i Dud#) De ce) De ce s lipse#sc de l# #le&ere# pe c#re o f#cem) Pepenele: Eu nu pot fi dec t de prere# sur#telor no#stre' m#i #les e' d#c n,# fi de p#rte# lor' # m nc# 2l#ie de l# ne.#sl,me#' Pepeno#ie#+ Pepenoaiea: A#+ :i,#rt eu (ie' neruin#tule+ "u mine nu,(i mer&e+ "e .iclenie m#i pui l# c#le) (Cireica' Pruna' Para' Corcodua aplaud.)Intr i celelalte fructe( Pepenele: Acum c sunte(i cu to#tele . intre2$"ine se simte 4n st#re s fie 4mprte#s) Pruna:Eu+ "umtrul "iorc0ine # spus c el f#ce mustul i .inul! D#reu!'Prun#;) D#c dumne#lui se pref#ce 4n .in' eu nu m pref#c 4n (uic;) D#r eu m#i f#c i compotul de prune' dulce#(# i &emul i' usc#t' sunt l# fel de 2un! Pentru #st# merit s fiu #le#s 4mprte#s# fructelor! Cpuna: 1untprintreprimelefructe #le .erii !1untce#m#idelicio#sif#cdulce#(isirop din celm#i#rom#t!Mie mi se cu.inecinste# de # fi 4mprte#s+ Frgua:<AE/+L#4nceputul.eriiflorilemele&in&#e4mpodo2escp#*ite# ' #poifructelemelesuntcelem#i fine idelicio#se+Eutre2uies fie 4mprte#s+ Caisa:Eum#prind4npom l# 4nceputulluniiiuniei.druiescdulce#(#i #rom# me# !Eu merit sfiu4mprte#s+ Pepenele: Prere# me# e c 4mpr#(ii detep(i f#c num#i &reeli' c# s se #fle,n tre#2! %iec#re se crede 2uricul pm ntului' se 4ncon*o#r de sfetnici ri i duc (#r# l# ruin! Toi: A# e! A# e! Pepenele: "red e e 2ine s,9 #le&em 4mpr#t pe cel m#i prost dintre noi' i#r ceil#l(i' detep(ii' s de.in minitri! 1e #pro2) Toi: D#+ D#+ (&plauze) Ciorchinele: D#c 4mpr#tul e prost' putem s ne f#cem i noi tre2uo#rele+ Toti: A# e+ A# e+ Pepenele: I#t' eu' c#re sunt cel m#i prost dintre domniile .o#stre' m socotesc cel m#i potri.it c# s ocup tronul 4mprtesc! Ciorchinele: 1 #.em iert#re! De unde tii dumne#t# c eti m#i prost dec t mine) Eu' stru&urele' m socotesc cel m#i prost dintre domniile .o#stre' fiindc m l#s clc#t 4n picio#re i prefcut 4n ze#m' 4ntemni(#t' c nd 4n 2uto#ie' c nd 4n sticle' . ndut pe l# i#rm#ro#ce su2 form de #&urid i de st#fide!!! Pruna: D#r pe mine nu m 4nc0id 4n polo2o#ce' nu m pun l# usc#ti nu sunt numit po#m) Dup ce scot (uic# din mine' 4mi l#s num#i s m2urele pe c#re,9 #z. rl c# pe,un netre2nic! Corcodua: " t m pri.ete pe mine! nu se spune 8pro#st c# corcodu) Cireica: "red c ce# m#i pro#st sunt eu' c' 4n loc s #m s m2urele 4n #f#r i c#rne# 4nuntru' #m l#cul tocm#i pe dos!n loc s fiu #pr#t de osul s m2urelui' st#u l# 4ndem n# oricui' de m mn nc copiii i m ciu&ulesc psrile! Pepenele: Vor2e+ Eu #m co#* &ro#s pe din#f#r' d#r #st# nu 4mpiedic s fiu ti#t 4n 2uc(i' cur(#t i m nc#t' dup ce mi,#u #z. rlit co#*# l# &unoi s#u #u d#l,o 0r#n porcilor! Para:Dr#&ii mei' eu n,#m scos un cu.in(el p n#cum' fiindc n,# ti ce s spun! 3u e ce# m#i m#re do.#d c sunt ce# m#i pro#st din #ce#st #dun#re) Pepenele: 3ici 4n ruptul c#pului nu cred+ Tot eu sunt cel
=

m#i prost! D#c,# fi c#p#2il' detept' m,# urc# i cu 4ntr,un pom' nu m,# t r4 pe pm nt c# un simplu do.le#c+ 1unt cel m#i prost dintre .oi to(i! Ciorchinele. <# eu+ Mrul: <# eu+ Pruna: <# cu+ Pepenele: Eu sunt cel m#i prost+ Ciorchinele: <#' cel m#i prost sunt eu+ Toi: <# eu+ <# eu+ Pepenele:(& it clopo%elul apoi talan a. )e aud trm#i%e.) Linite+ Au sosit o#spe(i strini! Tre2uie s,i primim frumos+ (Intr &nanasul' *anana i Portocala.) <ine #(i .enit l# noi' ilutri o#spe(i+ (Ctre ai lui)$ 6i s lsm #le&ere# 4mpr#tului! Am trit i f#r el' din .ecii .ecilor! Ananasul: <ine .,#m &sit+ Portocala:<ine .,#m &sitsur#telor! Am .enit cu fr#(ii mei de l# mi#zzi'd#reusuntmereuprezentpemeseletuturor'sunt&usto#siplin de .it#mine+ Banana:D#r' ce se #ude)V cert#(i)Eusuntseme#(# ' e>otic# 2#n#n!' i cred ceusuntce#m#inimeritsfiu#le#s4mprte#s+ Corcodua: Eu cred c nici nu m#i e ne.oie s m#i #le&em 4mpr#t' cci#.em unul+ Toi: "ine e) Corcodua: "el ce ne ocrotete de c nd #m .enit pe lume! "el ce ne d cldur' ne 4m2u*ore#z fe(ele i ne f#ce frumo#se! Para: D#; spune,9 od#t' soro' nu ne m#i fier2e+ Corcodua:mpr#tul nostru' #l fructelor' e Mri# 1#' 1o#rele+ Mrul: A# e' soro+ "um de nu ne,#m & ndit m#i de.reme) 1l#. 1o#relui+ 999 m p r&uiete pe mine! 1o#rele e #l meu+ Pruna:<#' e #l meu+ 6i pe mine' Prun#' m f#ce dulce din #cr cumsunt+ Pepenele: mi p#rc 2ine' dr#&ii mei' c .,#(i & ndit l# fr#tele meu'1o#rele! Mrul: "e fr#te;) Al cui fr#te;) De c nd eti dumne#t# fr#te cu1o#rele;) Toi: Ast# er# #cum+ Pepenele fr#te cu 1o#rele+ 99#+ 7#+ 7#+ Pepenele: De&e#2# r de(i+ 3u suntem noi' #m ndoi' rotunzi i dolof#ni) %r#tele meu 1o#rele n,#re .reme s se ocupe de to#te! 1unt con.ins c o s m f#c pe mine loc(iitor de4mpr#t! Mrul: 3u se l#s i p#ce+ " nd e .or2# de cel m#i detept' el e+ " nd e .or2# de cel m#i prost' ele+ Acum' nene Pepene'eti fr#te i cu 1o#rele+ Toi: 7#+ 7#+ 7#+ Pepenele: "#re dintre .oi se#mn m#i mult cu 1o#reledec t pepenele .erde' cu inim# de foc i co#*#plin de r#ze) Mrul:Eu semn m#i mult cu 1o#rele c sunt rumen i st#u 4n cer' 4n 4nl(ime# pomilor' nu m t rsc pe pm nt c# dumne#t#'nene Pepene+ Pepenele: Tre2uie s fie cine.# or2 s nu 2#&e de se#m c 1o#rele i Pepenele suntofr#(io&emeni+ Toi: 7#+0# +7#+ Pepenele:Linite+ /ite c .ine fr#le,meu! 1o#rele+ 1,9 primim c# peun #de.r#t 4mpr#t' ce este+ !o%i n cor$ 1 tri#sc m ndrul 1o#re+ Azi e zi de sr2to#re! 1trlucitul 4mpr#t' Printre noi s,# #rt#t+ (Intru )oarele nso%it de flutura' care danseaz i face re"eren%e.) Soarele: V mul(umesc' dr#&ii mei' copiii mei pre#iu2i(i+ V druiesc r#zele mele c# s crete(i 4n fiec#re #n tot m#i mult i s rodi(i tot m#i multe fructe pentru copiii cumin(i i 0#rnici+ "ireico' 4mi p#re 2ine c te,#i rumenit! Er#i c#m p#lid #cum dou sptm ni! D#r tu' domnio#r "orcodu' de ce mi,#i rm#s tr#s l# f#() 1 f#ci 2ine i s m#i roeti pu(in!
?

M#i co#ce,le+ Corcodua: Eu sunt corcodu# din speci# &#l2en' Mri# T#+ M simt fo#rte 2ine ##! Soarele: 1 fii snto#s' dr&u(o+M mir#m eu s te fi uit#t+ D#r ce .d) -#spe(i

de dep#rte+ 1i&nor An#n#s' 1i&nor# <#n#n#' 1i&nor# Portoc#l#+ "e cut#(i dumne#.o#str pe,#ici) 3u . e fri&) "um #(i .enit tocm#i de peste mri i (ri) Ananasul: Pretutindeni e :#r# 1o#relui' Mri# T#+ Am .enit s f#cem o ! .izit fr#(ilor i surorilor no#stre de l# mi#zno#pte! Soarele: %i(i 2ine.eni(i+ Ananasul: 1 c ntm i s d#nsm pentru 2ucuri# tuturor+ Toi n cor: 1 tri#sc m ndrul 1o#re+ Azi e zi de sr2to#re! /r#' ur#' s tri#sc! Pe to(i s ne ferice#sc+ @"opiiid#nse#z' pe melodi# unui .#ls! L# fin#l so#rele mul(umete copiilorA Soarele: !ulu!esc " dragii !ei " copii! druiesc lu!ina i cldura !ea ca s a#ei o #ar i o #acan c$t !ai %ru!oas" plin de &ucurii!