Sunteți pe pagina 1din 4

CHESTIONAR Nr 24

CATEGORIA C

 

Poţi intra (circula) pe drumul astfel semnalizat?

 
  Po ţ i intra (circula) pe dr umul astfel semnalizat?  

a)

da, numai dacă masa încărcăturii nu depăşeşte valoarea

recomandată;

 

1

b)

da, numai dacă masa autocamionului şi cea a încărcăturii nu

depaşesc valoarea înscrisă pe indicator;

 

c)

da, numai dacă masa maximă admisă a autocamionului nu

depăşeşte valoarea recomandată.

   
 

În ce situaţii eşti obligat să circuli cu o viteză care să nu depăşească 30 km/h în localităţi sau 50 km/h în afara acestora?

2

a) în zonele unde sunt interzise oprirea şi staţionarea;

 

b) pe drumurile publice cu sens unic;

c) la schimbarea direcţiei de mers prin viraje.

 

Mărfurile şi produsele periculoase pot fi transportate:

 

a) numai în remorci tractate de tractoare rutiere;

3

b) numai în vehicule care au dotările şi echipamentele necesare, prevăzute în

reglementările în vigoare;

 

c)

numai în remorci tractate de autocamioane.

 

Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se aplică în cazul:

4

a) nerespectării interdicţiei de a deschide uşile autovehiculului în timpul mersului;

b) utilizării detectoarelor antiradar;

 
 

c) nerespectării regulilor de circulaţie la trecerea unei coloane oficiale.

 

Care este rolul termostatului?

 

5

a) reglează şi menţine temperatura lichidului de răcire între limitele necesare;

b) închide şi deschide circuitul lichidului de răcire prin radiator la anumite temperaturi;

 

c) realizează evaporarea excedentului lichidului de răcire.

 
 

Care dintre următoarele cauze provoacă joc mare la volan?

 

6

a) presiunea necorespunzătoare în roţile directoare;

 

b) reglajul necorespunzător al angrenajului din caseta de direcţie;

 
 

c) lipsa lubrifianţilor în articulaţii.

 
 

Care dintre indicatoarele alăturate interzice accesul autocamioanelor a căror înălţime este mai mare de 3,5 m ?

indicatoarele al ă turate interz ice accesul autocamioanelor a c ă ror în ă l ţ

7

a) indicatorul 1;

b) indicatorul 2;

c) indicatorul 3.

 

Plăcuţele cu numărul de înmatriculare sunt retrase de poliţie în următoarea situaţie:

8

a) sunt murdare;

b) lipseşte ecusonul de efectuare a inspecţiei tehnice periodice;

c) sunt neconforme cu standardul sau au aplicate dispozitive de iluminare neomologate.

 

Care, dintre următoarele defecţiuni ale ambreiajului fac imposibilă decuplarea motorului de transmisie

9

a) jocul inexistent între rulmentul de presiune şi placă de presiune;

b) jocul la pedală prea mare;

c) deformarea elementului de fricţiune

 

La acţionarea frânei, efectul de frânare se obţine abia la capătul, cursei pedalei. Care este cauza?

10

a) distanţă dintre saboti şi tamburi este prea mică;

b) distanţă dintre saboţi şi tamburi este prea mare;

c) pedala de frână este deformată.

 

Din ce parte se începe demontarea de pe jantă a anvelopei?

11

a) din partea opusă valvei;

b) de lângă valvă;

 

c) din orice loc.

 

Ce trebuie să ai în vedere în cazul în care te apropii de o şcoală şi observi că elevii părasesc clădirea?

12

a) elevii pot fi neatenţi şi pot apărea brusc în faţa maşinii;

b) elevii vor traversa numai pe trecerea de pietoni;

c) legea nu prevede obligaţii.

 

Ce vehicul poate îndeplini funcţia de remorcă?

13

a) orice autovehicul cu o putere mai mică de 11 kw;

b) orice vehicul destinat să fie tractat de un autovehicul sau de un autotractor;

 

c) orice vehicul dotat cu 4 roţi şi o osie.

 

Se consideră contravenţie:

a)

nerespectarea prevederilor privind utilizarea unor diagrame tahografice murdare sau

14

deteriorate;

b)

nerespectarea prevederilor în vigoare, privind utilizarea unei cartele tahografice

defecte sau expirate;

c)

utilizarea DVD-urilor sau a altor apărate electronice.

 

Cum trebuie să fie atela, în cazul imobilizării unei fracturi?

15

 

a) moale;

b) rigidă şi suficient de lungă pentru a cuprinde capetele fracturii;

c) nu contează.

 

Ce măsuri de prim ajutor vei lua în cazul traumatismelor coloanei vertebrale, dacă accidentatul are căile respiratorii libere?

a) muţi accidentatul pe scaunele din spate;

16

b) încerci să întorci accidentatul, dacă se află într-o poziiie arcuită;

c) nu mişti accidentatul din poziţia în care I-ai găsit până la sosirea serviciilor mobile de

urgenţă, cu excepţia cazurilor în care există un pericol de foc sau de asfixie, asigurându-i doar funcţiile vitale.

 

În ce situaţie nu este permisă oprirea unui camion?

17

a) în curbe şi pe sectoarele de drum cu o vizibilitate redusă sub 50 m;

b) pe drumurile publice unde circulă troleibuze şi tramvaie;

 

c) la mai puţin de 50 m de colţul unei intersecţii.

 

Exercitarea dreptului de a conduce se suspendă pe o perioadă de 60 de zile pentru:

18

a)

circulaţia pe sens opus, cu excepţia cazurilor în care se efectuează regulamentar

manevra de depăşire;

 

b) la depăşirea cu cel mult 30 km/h a vitezei maxime admise;

c) pentru cumul de 10 puncte de penalizare.

 

Care dintre următoarele condiţii trebuie îndeplinite în cazul remorcării unui autevehicul?

a) remorcarea să se execute cu bară metalică cu o lungime de cel mult 4 m;

19

b) la volanul autovehiculului remorcat să se găsească un conducător cu permis de

conducere valabil pentru categoria din care face parte autovehiculul respectiv, cu o vechime în conducere de cel puţin 3 ani;

c)

să se verifice dacă bara de tracţiune suportă sarcina remorcată şi eventualele şocuri.

 

În care dintre situaţii se reţine certificatul de înmatriculare sau înregistrare?

20

a) când inspecţia tehnică periodică a expirat;

b) când claxonul nu funcţionează;

 

c) când motorul emite diverse zgomote.

 

Ce condiţii trebuie să îndeplinească încărcătura unui autovehicul?

a)

să nu stânjenească vizibilitatea conducătorului sau să pericliteze stabilitatea sau

21

conducerea autovehiculului;

b) să nu fie târâtă, să nu se scurgă ori să nu cadă pe drum;

 

c) să nu provoace un zgomot care să-I jeneze pe conducătorul autovehiculului sau pe

ceilalţi participanţi la trafic.

 

Din ce cauză intensitatea luminii farurilor variază odată cu variaţia turaţiei motorului?

22

a) bornele bateriei nu sunt strânse suficient;

b) releul regulator de tensiune este dereglat sau defect;

c) bateria de acumulare este descarcată sau sulfatată.

 

Cum este bine să procedezi atunci când, circulând în spatele unui biciclist, constaţi că acesta doreşte să schimbe direcţia de mers?

23

a) îi asiguri condiţii pentru realizarea manevrei;

 

b) semnalizezi sonor intenţia de a-I depăşi;

c) nu ai nicio obligaţie, întrucât acesta este un vehicul foarte lent.

 
 

Conducătorul autocamionului din imaginea de mai jos execută correct depăşirea tramvaiului care se apropie de staţie?

autocamionulu i din imaginea de mai jos execut ă correct dep ăş irea tramvaiului care se

a)

nu, deoarece în staţie nu există refugiu

24

pentru pietoni;

b)

da, deoarece distanţa dintre tramvai şi

bordură permite acest lucru, iar tramvaiul nu a oprit în staţie;

c)

nu, deoarece în această situaţie tramvaiele

se depăşesc pe partea stânga.

 
 

Indicatorul alătutat interzice accesul:

 
  Indicatorul al ă tutat interzice accesul:  

a)

autoturismelor, motocicletelor şi vehiculelor cu tracţiune

25

animală;

 

b) autovehiculelor şi vehiculelor cu tracţiune animală;

 

c) autoturismelor, motocicletelor fără ataş şi vehiculelor cu

tracţiune animală.

 
 

Este corectă depăşirea prezentată în imaginea de mai jos?

  Este corect ă dep ăş irea prezentat ă în imaginea de mai jos?

26

a) nu,întrucât indicatorul interzice depăşirea;

b) da, deoarece tractorul are viteză de

 

deplasare redusă;

c)

da, dacă din sens opus nu circulă nici un

vehicul.