Sunteți pe pagina 1din 2

Aplicatii individuale - master Brand Maangement/ master Publicitate Disciplina: Relatii Publice Anul 2013/2014 I.

Teme privind construirea mesajului in comunicarea publica: MESAJ SI GANDIRE ER!"RMANTE 1 !"nstruiti sitautii# ca$uri % cu re&eriri la a&aceri# c"municarea publica etc ' care sa ilustre$e avanta(ele si inc"venientele%riscurile' #andirii $inaliste 2 Depistati in mediile de a&aceri# in viata internati"nala# in discursul public s a m d # situatii# e)emple privind utilitatea #andirii tendentiale 3 *tilitatea si limitele %riscurile' #andirii cau%ale + e)emple# ca$uri# situatii 4 *tilitatea# sensurile si c"mple)itatea #andirii sistemice + e)emple#ca$uri#situatii , ADAP-AR.A + sc"p strategic in gandirea si actiunea manageril"r si ale c"mnicat"ril"r/ situatii si e)emple privind c"ntinutul pr"cesel"r de adaptare si r"lul !0M*12!AR22 D. ADAP-AR./ adaptare si stabilitate 3 D.4506-AR.A - sc"p strategic in gandirea si actiunea manageril"r/ distinctia si c"relatia dintre adaptare si de$v"ltare/ situatii si e)emple privind r"lul !0M*12!AR22 D. D.4506-AR. /de$v"ltare si stabilitate/ de$v"ltarea durabila%ca$uri' 7 !R.8-.R.A sistemel"r si a "rgani$atiil"r 8ensul %c"ntinutul' si limitele cresterii 8ituatii# e)emple privind cresterea ca pr"ces "rgani$ati"nal/ cri$e de crestere/ crestere si cri$a/ c"municarea de cri$a %ca$uri' 9 0P-2M24AR.A ca pr"ces "rgani$ati"nal 8ituatii# e)emple# ca$uri pentru ilustrarea sensul practic al pr"cesel"r "rgani$ati"nale de "ptimi$are 8trategii de "ptimi$are : .;2!2.1-A + nivel strategic al gandirii manageriale/ e)emple privind sensul practic al e&icientei in "rgani$atii/ riscurile reducerii e&icientei la anali$e &inanciar-c"ntabile 10 P.R;0RMA1-A + nivel strategic al gandirii si actiunii manageriale/ distinctia si c"relatia dintre e&icienta si per&"rmanta/ e)emple privind sensul practic al per&"mantei

11 !"relatia dintre mediul intern si mediul e)tern ale "rgani$atiil"r/ di&icultati in gesti"narea c"relatiei in c"nditii de sc<imbare turbulenta/in c"nditii de cri$a %e)emple# ca$uri'/ ab"rdari manageriale adecvate# de succes si inadecvate%er"ri'/ 12 !"relatia dintre &act"ri naturali si &act"ri s"ciali# cu in&luenta in c"nducerea "rgani$atiil"r%e)emple# ab"rdari de succes#er"ri'/ 13 !"relatia dintre &act"ri intenti"nati#deliberati#plani&icati respectiv &act"ri sp"ntani# intamplat"ri etc %e)emple'/ 14 !"relatia dintre =viit"r># =pre$ent> si =trecut>%e)emple# riscuriign"rare/supraestimare'/ 1, !"relatia dintre =tineri> si =maturi>/% e)emple/ riscuri '/ 13 !"relatia dintre =&emei> si =barbati>/%e)emple#riscuri de unilaterali$are'' 17 !"relatia dintre =indivi$i> # =grupuri> si ="rgani$atie> % e)emple# situatii# riscuri# ab"rdari unilaterale si ab"rdari?c"relative# per&"rmante# de succes' 19 !"relatia strategica dintre !01-21*2-A-.# 8-AB262-A-. si D28!01-21*2-A-.# 8!@2MBAR. %e)emple# ca$uri# situatii/ ab"rdari adecvate# de succes/ab"rdari er"nate' 1: !"relatia strategica dintre ;01D si ;0RMA/ situatii# ca$uri#e)emple# riscuri privind ;01D*6 ;ARA ;0RMA % &"rme inadecvate# &"rme lipsa samd' 20 -e$a =&"rmel"r &ara &"nd> - ip"sta$e actuale din mediile de a&aceri si din spatiul public aut"<t"n II. Teme privind reali%area unor &produse' de comunicare 1 !"nstruiti " campanie de relatii publice cu una dintre urmat"arele teme: - evitarea aband"nului sc"lar in R"mania/intr-" c"munitate// - educatia adultil"r in R"mania/intr-" c"munitate/"rgani$atie/ - stimularea spiritului c"mpetitiv al tineril"r simultan cu invatarea c""perarii: - "&erta educati"nala a R"maniei/r"manil"r pentru tineri din 8*A %care ar putea veni sa invete/lucre$e in R"mania'/ - religia# &"rma a culturii unei c"munitati prin care membrii c"munitatii devin mai <arnici? %=Biserica in !etate>'/ -alte teme#la alegere 2 !"municarea in situatii de cri$a % anali$a de risc/ strategia si te<nicile de c"municare'

S-ar putea să vă placă și