Sunteți pe pagina 1din 52

SPECTRUL ANTIMICROBIAN AL ANTIBIOTICELOR I DOZELE TERAPEUTICE Cunoaterea spectrului antimicrobian natural este util n terapeutica medical.

n trecut se fcea o clasificare n antibiotice cu spectru n ust (de tip penicilinic inactive pe bacili gram negativi, dar active pe bacili gram pozitivi, coci gram pozitivi i gram negativi, spirochete i leptospire i de tip streptomicinic, active pe bacil gram negativ, coci gram pozitivi i gram negativi, dar inactive pe bacili gram pozitivi) i antibiotice cu spectru !ar (tetraciclinele i cloramfenicolul, active pe bacili i coci gram pozitivi i gram negativi i pe bacterii atipice). n ultimele decenii s au descoperit antibiotice cu spectru u!tra!ar (ureidopenicilinele, tienamicinele, cefalosporinele de genera!ia " i #, fluorochinolonele), n plus selectarea mutantelor bacteriene plurirezistente la antibiotice a restr$ns utilizarea penicilinelor naturale, a ciclinelor, streptomicinei i fenicolilor. %rezentm n continuare dozele terapeutice ale celor mai utilizate antibiotice, cu precizarea cii ma&ore de eliminare i a modificrii dozelor n insuficien!a renal'
Ca!ea "a#ora $e e%cretie renal Do&e A$"inistrar e ora!) ()) mg " * +,zi #)) mg (+,zi .)) mg * +,zi * -) mg,/g la . ore A!ben$a&o! A"i4acina A"o%ici!ina hepatic renal renal (*) *)) mg la . ore (*) *)) mg la . ore ),(* ),*g la 0 ore (*) mg,zi - "g la # 0 ore - ( g la 0 ore *)) mg,zi - (g la 0 ore ),* -g la 0 ore ),* -g,zi #)) .)) mg (+,zi 1,* mg,/g ),(* ),*g la -( ore uzual ),(* ),*g la -( (# ore ),(* ),*g la -( ore - ( g i.v. la . ore - ( g i.v. la . ore - (g la -( -. ore ),* -g la . ore ),*g la -( (# ore ),(* ),*g la -( (# ore ),(* ),*g la (# "0 ore - ( g i.v. la -( ore - ( g i.v. la -( ore - (g la (# ore interzis ),*g la "0 ore A$"inistrar e parentera!) A$"inistrare n insu'icien(a rena!) *+R ,-./"!0"in uzual uzual uzual uzual *+R 1-. ,"!0"in uzual uzual .)) mg la . ore * -( mg,/g la -( (# ore uzual *+R 2 1"!0"in ()) mg la -( ore ()) mg la -( ore .)) mg la -( ore (,* 0mg,/g la (# ore uzual

Antibioticu!

Acic!o3ir

uzual

A"o%ici!ina5 aci$ c!a3u!anic A"pici!ina A"pici!ina 5 su!bacta" A&itro"icina A&treona" Carbenici!ina Ce'a$ro%i!

renal

renal renal hepatic renal renal renal

uzual - ( g i.v. la . ore uzual - (g la . -( ore uzual uzual

Ce'a"an$o!a

renal

),* (g la # . ore ),* (g la . ore - (g la 0 -( ore - (g la # . ore - (g la 0 . ore

),* (g la 0 ore ),* -,*g la . ore uzual uzual - (g la . -( ore uzual uzual uzual uzual

- (g la . ore

),* ),1*g la -( ore

Ce'a&o!ina Ce'opera&ona Ce'ota%i"a Ce'o%itina

renal urinar renal renal

),* -g ),(* ),1*g la . -(ore la-. (# ore uzual uzual - (g la 0 -( ore - (g la -( (# ore - (g la -( ore ),* -g la -( #. ore

Ce'ta&i$i"a Ce'tria%on Ce'uro%i"a Ce'a!e%ina C!ora"'enico! Cipro'!o%acin C!aritro"icin a Co!istina Dapsona Do%icic!ina Ertapene" Eritro"icina *enta"icina I"ipene". ci!astatin 6ana"icina Meropene" Metroni$a&o! Minocic!ina Aci$ na!i$i%ic Neti!"icina Nor'!o%acin O'!o%acin O%aci!in Pen7 * crista!ina Procain penici!ina

renal renal i biliar renal renal hepatic renal i hepatic hepatic i renal renal hepatic renal i intestinal renal i hepatic hepatic renal renal renal renal hepatic hepatic renal i hepatic renal renal i hepatic renal renal renal renal ),(* ),1*g la . ore -)) mg la -( ore -g la 0 ore #))mg (+,zi ()) #))mg la -( ore ),* -g la 0 ore ),(* -g la 0 ore ),(* ),1*g la 0 ore ),(* ),1*g la -( ore (*) *)) mg la -( ore

- (g la . -( ore - (g la (#ore ),1* -,*g la . ore ),(* -g la 0 ore #))mg la -( ore -,*mg,/g la 0 -( ore *) -))mg,zi -))mg (+,zi ),(* ),*g la 0 ore -))mg (+,zi -g ,zi -g la 0 ore -,1 mg,/g la . ore ),* -g la 0 ore 1,*mg,/g la -( ore -g la . ore ),*g la 0 ore -)) mg la -( ore ( mg,/g la . ore

-g ),*g la -( (# ore la (# #. ore uzual uzual ),1* -,*g la . -( ore ),(* -g la . -( ore uzual ),(* ),*g la -( ore uzual ),1*g la (# ore ),(* -g la (# #. ore uzual ),(* ),*g la -. ore (*) *))mg la (#ore ),0mg,/g,zi

uzual uzual uzual

(,* ",. -,* mg,/g,zi (,*mg,/g la (# "0ore uzual uzual uzual uzual uzual uzual

uzual

*)) mg,zi *)) mg,zi uzual uzual

),*g ),*g ),(* ),*mg la 0 . ore la . -( ore la -( ore uzual uzual uzual uzual *)) mg la -( ore uzual *)) mg la (# ore uzual

uzual sau uor n scdere uzual uzual

uzual ()) #))mg la -( ore - "g la 0 ore - # 23 la # 0 ore ),0 -,( 23 i.m. la -( ore uzual uzual uzual uzual

#))mg,zi ()) #))mg,zi uzual uzual uzual

#))mg,zi -)) ())mg,zi uzual -,( doz uzual uzual

Ben&atin penici!ina Penici!ina 8

renal renal ),# ),. 23 la 0 ore

),0 -,( 23 i.m.

uzual uzual

uzual uzual

uzual uzual

Piperaci!ina Piperaci!ina 5 ta&obacta" Po!i"i%ina B

renal renal renal

" #g la # 0 ore ",),"1*g la 0 ore 1*)) -( *)) 3,/g la -( ore 0)) mg,zi 0)) mg,zi *)) mg la -( ore 0 -(mg,/g,zi ),(* ),*g la 0 ore "g la # 0 ore -,1mg,/g la . ore -)) mg la -( ore ( # caps,zi " *mg,/g la -( (# ore -* mg,/g la -( ore

"g la . ore uzual (,),(*g la 0 ore 1*)) *0(* -( -(*)) 3,/g *)) 3,/g la -( ore la -( ore uzual -* mg,/g la (# 1( ore uzual uzual uzual uzual -* mg,/g la 1( 40 ore

uzual

"g la -( ore (,),(*g la . ore "1*) 0(*) 3,/g la -( ore uzual

Ri'a"picina Strepto"icina

hepatic renal

Teicop!anina Tetracic!ina Ticarci!ina 5 aci$ c!a3u!anic Tobra"icina Tri"etopri" Tri"etopri" 5 su!'a"eto%a&o! 8anco"icina

renal renal renal renal renal renal

1,* mg,/g la 1( 40 ore -,( -," doza doza uzual uzual uzual sau n scdere ( "g la 0 . ore -)) mg la (# ore " *mg,/g la -( (# ore -g la " -) zile (g la -( ore interzis interzis

uzual uzual

renal

),-(* ),*g la 0 ore

-g la (# ore

),-(* g p.o. la 0 ore

ANTIBIOTICE . MECANISME DE AC9IUNE 5unt substan!e produse de microorganisme care inhib specific,distrug alte microorganisme sau se ob!in pe cale sintetic i distrug specific microorganismele. CLASI+ICARE -. (. ". #. *. dup spectrul de activitate dup modul de ac!iune dup mecanismul de ac!iune dup structura chimic dup apari!ie.

1: $up) spectru! $e acti3itate a. 67 cu spectru limitat ac!ioneaz asupra unui nr. redus de microorganisme (e+'antituberculoase) b. 67 cu spectru ngust ac!ioneaz pe un nr. redus de microorganisme (e+' penicilinele antistafilococice).

c. 67 cu spectru larg ac!ioneaz pe numeroase tulpini (e+' 6mpicilina). d. 67 cu spectru ultralarg ac!ioneaz pe foarte multe sue microbiene. ;: $up) "o$u! $e ac(iune< a. 67 bacteriostatice inhib multiplicarea germenilor b. 67 bactericide distrug microorganismele =: $up) "ecanis"u! $e ac(iune< a. 67 care inhib dezvoltarea peretelui celular,l distrug (e+' %enicilina). b. 67 care inhib,distrug membrana celular a microorganismelor (e+' %olimi+inele) c. 67 care inhib sinteza proteic la nivel ribozomal (e+' 8ritromicina) d. 67 care ac!ioneaz prin interferarea cilor metabolice bacteriene (e+' 5ulfamidele) e. 67 care intervin n replicarea 69: lui sau 6;: lui microbian >: $up) structura c?i"ic)< a. 67 cu structura beta lactamic n func!ie de nuclee pot fi' dibactami (%enicilina)< monobactami, tribactami b. cefalosporine c. aminoglicolize d. macrolide e. 67 polipeptidice f. 67 glicopeptidice g. 67 lincosamidice h. cicline i. cloramfenicoli &. chinolone /. sulfamide antimicrobiene l. nitrofurani m. nitroimidazoli n. 67 i chimioterapice cu structuri diverse (e+' acid fusidic) o. 67 i chimioterapice cu structuri chimice diverse, clasificate dup tipul de microorganisme pe care ac!ioneaz (antifungice, antihelmintice, antiprotozoare, antivirale, antituberculoase) ,: $up) apari(ie< a) 67 de prim alegere,de elec!ie b) 67 de alternativ,nlocuire c) 67 de rezerv,de e+cep!ie.

AB BETA . LACTAMICE0BETA . LACTAMINE

-) penicilinele,%enami au structur beta lactamic< sunt constituite dintr un inel tiazolidinic i inel beta lactamic. Clasificare' a. b. c. d. e. peniciline cu spectru ngust peniciline cu spectru larg peniciline antistafilococice peniciline active pe %seudomonas aeruginosa peniciline active fa! de 8nterobacteriaceae.

2ecanism de ac!iune' penicilinele inhib sinteza peretelui bacterian i dezinhib autolizinele. penicilinele se leag pe receptorii de la nivelul microorganismelor, receptori care se numesc %7%. 8fectul penicilinelor e bactericid. ;ezisten!a microbian la peniciline apare n urma secre!iei de beta lactamaze, enzime microbiene care degradeaz inelul beta lactamic al 67 lui. =armacocinetica' penicilinele se administreaz pe cale oral i parenteral (i.m. i i.v.). nu se recomand administrarea intratecal. 6bsorb!ia e variabil n func!ie de preparat i e mai bun n absenta alimentelor. 9istribu!ia e larga in !esuturi. %enicilinele trec n lapte (n sarcin trec prin placent). 7ariera hemato encefalic e traversat dificil de peniciline, doar n inflama!ii ale meningelui. eliminarea penicilinelor se face la nivel renal, circa -)> din filtrare si 4)> prin secre!ie tubular. 7locarea secre!iei tubulare prin %robenecid reduce eliminarea penicilinelor, crete nivelul plasmatic i durata de ac!iune. unele dintre peniciline se pot elimina pe cale biliara (e+'6mpicilina). ?ndica!ii' infec!ii ale pielii i !esuturilor moi, faringite, otite, bronite, pneumonii, infec!ii urinare, endocardite, sifilis, gonoree, septicemii, infec!ii cu %seudomonas i 8nterobacteriaceae. ;eac!ii adverse' to+icitate redus< reac!ii adverse de natur alergic< oc anafilactic< tulburri gastro intestinale (gre!uri, vrsturi)< dismicrobism (la 67 cu spectru larg)< iritarea local a !esuturilor (e+' flebite). Contraindica!ii' pacien!i alergici< nu se administreaz pe cale intrarahidian. a) penicilinele cu spectru ngust sunt peniciline active pe coci @ramA, spirochete, leptospire, actinomicete< sunt degradate de ac!iunea beta lactamazelor. %reparate' %enicilina @,7enzil %enicilina se administreaz e+clusiv pe cale parenteral (i.m.,i.v.)< o unitate de penicilin corespunde activit!ii a ),0 micrograme substan! standard care inhib dezvoltarea unei tulpini de stafilococ auriu de tip B+ford, cultivat n *) ml de bulion sau care inhib cultura de geloz pe un diametru de (# mm< se gsete sub form de sare sodic sau de potasiu< administrarea dozelor mari aduce un aport important ionic. =eno+imetil peniclina,%enicilina C se administreaz oral, profilactic sau curativ< profilactic nainte de interven!ii chirurgicale la pacien!i cu antecedente reumatismale i la pacien!i cu sifilis florid pentru a prent$mpina reac!ia Der+heimer (ocul endoto+inic)< curativ se utilizeaz n infec!ii uoare, mai ales la copii. preparate' 7enzatin benzil penicilina,2oldamin< %rocain 7enzil penicilina,8fitard sruri ale benzil penicilinei care se elibereaz lent de la locul administrrii< se mai numete i penicilin retard,de depozit< se administreaz in&ectabil i.m. la intervale mai mari(-(,(#ore pt 8fitard< c$teva zile 2oldamin b) penicilinele cu spectru larg sunt 67 semisintetice, vulnerabile la ac!iunea beta lactamazelor< spectrul de ac!iune const n coci @ramA, ,bacili @ramA(e+' 2onela,5higella). preparate' 6mpicilina se administreaz n sinuzite, otite, bronite, uretrite, infec!ii biliare i urinare< se administreaz oral i parenteral(la 0 ore). 6mo+icilina are ac!iune i indica!ii ca i ampicilina< =armacocinetica e mai avanta&oas, permi!$nd administrarea la intervale mai lungi (.,-( ore). 6socieri ale penicilinelor cu spectru larg i inhibitori de beta lactamaze inhibitorii de beta lactamaze preiau ac!iunea litic a enzimelor microbiene, ls$nd liber structura 67 lui, facilit$ndu i ac!iunea. asocieri' 6mpicilinaA5ulbactamE3nasFn< 6mo+icilinaAClavulanat de

potasiuE6ugmentin. 5ulbactamul i srurile acidului clavulanic sunt inhibate de beta lactamaze. %reparatele se administreaz oral i parenteral. c) peniciline antistafilococice sunt peniciline semisintetice cu o rezisten! natural la ac!iunea beta lactamazelor< spectrul de ac!iune e similar penilinei @, dar se recomand n special n infec!ii cu stafilococi secretori de beta lactamaze. preparate' B+acilina se administreaz oral i parenteral< 2eticilina e o penicilina antistafilococic scoas din uz, datorit reac!iilor adverse, dar utilizat n studiile Gin vitroG pt clasificarea stafilococilor n stafilococi' meticilinosensibili sau meticilinorezisten!i. Clo+acilina, =luclo+acilina. d) peniciline active fa! de %seudomonas aeruginosa sunt peniciline active fa! de bacterii @ramA i o parte din bacili @ram , care inhib ma&oritatea tulpinilor de %seudomonas< se recomand n infec!ii cu %iocianic la pacien!i cu arsuri, pneumonii, leucemii, pseudomonasul put$nd deveni n timp rezistent la aceste peniciline. sunt formulate preparate care asociaz peniciline anti pseudomonas sau inhibitori de beta lactamaze. preparate' Carbenicilina se administreaz parenteral< %iperacilina se administreaz parenteral. %iperacilinaAHazobactamEHazocin. HicarcilinaA6cid clavulanicEHimentin. e) peniciline active fa! de 8nterobacteriaceae au spectru ngust< sunt active pe 8.coli, 5allmonela, 5higella, Ilebsiella. %reparate' 2ecilinam ac!ioneaz bactericid sau bacteriostatic n func!ie de doz, se administreaz parenteral< se utilizeaz n infec!ii urinare cu germeni sensibili. %ivmecilinam se administreaz oral< e indicat n infec!ii urinare i n salmoneloze. C8=6JB5%B;?:8J8 antibiotice beta lactamice cu spectru larg, care se mai numesc i cefeme. 2ecanism de ac!iune' similar penicilinelor< ac!iunea este bactericid, rezisten!a bacterian poate aprea prin modificarea situsului de legare a anitibioticelor (67) pe microorganisme i prin secre!ie de beta lactamaze. =armacocinetica' dupa administrare i absorbtie se distribuie larg n !esuturi, traverseaz placenta< eliminarea se face pe cale renal, unele se pot elimina pe cale biliar. ?ndica!ii' se pot administra profilactic (nainte de interven!ii chirurgicale) i curativ (n infec!ii relativ grave septicemii, pneumonii, infec!ii renale, urinare)< n infec!ii cu germeni sensibili la peniciline i cefalosporine se prefera administrare de peniciline, cefalosporinele fiind utilizate ca 67 de alternativ. ;eac!ii adverse' reac!ii alergice pot fi ncruciate cu penicilinele< dismicrobism, gre!uri, vrsturi< iritarea !esuturilor< unele pot fi nefroto+ice i hepatoto+ice< consumul de alcool concomitent cu utilizarea de cefalosprine poate duce la reac!ii de tip disulfiram (disulfiramul se mai numete i 6ntalcool). Contraindicatii' nu se administreaz la pacien!i alergici< se recomand pruden! la pacien!ii cu insuficien! renal, hepatic, enterite, colite. %reparate' cefalosporine de genera!ia ? ac!ioneaza pe coci @ramA, @ram , bacili @ramA< eficacitatea pe bacili @ram e sczut. Cefale+ina,Bspe+in se administreaz oral< Cefalotina se administreaz oral i parenteral. cefalosprine din genera!ia a ?? a unele pot ac!iona i asupra bacililor @ram i asupra unor anaerobi. Cefuro+ina,Kinnat se administreaz oral i parenteral< Cefo+itina se administreaz parenteral<

cefalosporine de genera!ia a ??? a au spectru de ac!iune foarte larg, se recomand n infec!ii severe. Ceftazidima,=ortum se administreaz parenteral< Ceftrai+ona,;ocephin se administreaz parenteral. cefalosporine de genera!ia a ?C a pot fi active i pe bacterii @ramA , inclusiv secretoare de beta lactamaze. Cefpiroma, Cefepima se administreaz parenteral. C6;76C8=828 67 cu spectru larg, au ac!iune i structur beta lactamic, au mecanism de ac!iune, reac!ii adverse, contraindica!ii ca i la cefalosporine< se indic n infec!ii cu germeni sensibili, n B;J, infec!ii respiratorii. preparate' Joracarbef se administreaz oral. C6;76%8:828 67 beta lactamice cu spectru ultralarg. 2ecanism de ac!iune ca i cefalosporinele< au ac!iune bactericid< sunt rezistente la ac!iunea beta lactamazelor. ?ndica!ii' n infec!ii nosocomiale cu germeni rezisten!i la 67< n infec!ii mi+te cu aerobi, anaerobi< se recomand n septicemii, infec!ii ginecologice i abdominale, osteomielite. ;eac!ii adverse' sunt de natur alergic. Contraindica!ii' la pacien!i alergici. %reparate' Hienam (?mipenemACilastatin) ?mipinemul,carbapenem, se administreaz parenteral< Cilastatinul inhibitor de dehidropeptidaz renal (enzima care metabolizeaz la nivel renal ?mipenemul). inhibi!ia metabolizrii ?mipenemului, permite reabsorb!ia acestuia de la nivel renal, cresc$ndu i durata de ac!iune. 2eropenem,2eronem e mai stabil la ac!iunea dehidropeptidazei renale, poate fi administrat fr asociere de Cilastatin, se administreaz parenteral. 2B:B76CH62? 67 cu structur beta lactamic, cu spectru de ac!iune care include bacterii @ram aerobe, structura fiind rezistent la ac!iunea beta lactamazelor< nu sunt active fa! de bacteriile @ramA i asupra anaerobilor. 2ecanism de ac!iune< similar celorlalte beta lactamine< efectul e bactericid. ?ndica!ii' n infec!ii grave cu germeni @ram , n septicemii, infec!ii ginecologice, abdominale. reac!ii adverse' pot produce suprainfec!ii cu germeni @ramA, nu dau reac!ii alergice de tip ncruciat cu celelalte beta lactamine. =armacocinetica' nu se absorb de la nivel digestiv< se elimin pe cale renal. %reparate' 6ztreonam,6zactam se administreaz parenteral< utilizarea abuziv duce la selec!ionarea de tulpini rezistente de piocianic. 62?:B@J?CBK?98J8 67 bactericide. 2ecanism de ac!iune' aminoglicanii se ataeaz de un transportor al membranei microbiene, ptrund in celul, inhib$nd sinteza proteic la nivelul subunit!ii ")s ribozomale< rezisten!a bacteriilor la aminoglicozide e cauzat de inactivarea 67 ului de ctre enzimele microbiene. ?ndica!ii' infec!ii cu bacili @ram aerobi< infec!ii urinare, respiratorii, genitale, endocardite, arsuri infectate< infec!ii bacteriene specifice (tuberculoz, pest, bruceloz). ;eac!ii adverse' au indice terapeutic mic< ototo+icitate cohlear i vestibular< nefroto+icitate< blocad neuromuscular, care e favorizat de utilizarea concomitent a curarizantelor. Contraindica!ii' sarcin< la pacien!ii alergici< miastenia gravis< pruden! n afec!iuni cohleovestibulare< la pacien!i cu afec!iuni renale< la v$rstnici (se impune controlul func!iei renale i control audiometric). =armacocinetic' au molecule policationice polare care nu permit absorb!ia din lumenul intestinal (efectul sistemic apare doar dup administrarea parenteral)< distribu!ia aminoglicozidelor e bun n lichide e+tracelulare (pleural, articular)< ptrunderea n celule i !esuturi e redus< se acumuleaz la nivel renal i cohleovestibular< eliminarea se face pe cale renal. 2od de administrare' se administreaz parenteral sau se pot folosi local n infec!ii locale (mucoase, cutanate)< sunt active pe bacterii @ramA, @ram , aerobe< sunt active fa! de 2Fcobacterium tuberculosis.

6socierea cu beta lactaminele reprezint cel mai bun e+emplu de sinergie de ac!iune, cuplul de 67 put$nd ob!ine un spectru de ac!iune ultralarg (Lregina asocierilor de 67M). 6minoglicozidele de prim genera!ie au spectru de actiune ngust i to+icitate mare. %reparate' 5treptomicina, Ianamicina se folosesc in tratarea tuberculozei, tularemie i pest. 6minoglicozidele din genera!ia a ?? a au spectru antibacterian mai larg, iar to+icitatea e mai redus. %reparate' @entamicina, Hrobramicina se administreaz parenteral i topic. 6minoglicozidele din genera!ia a ??? a cele mai active. %reparate' 6mi/acina, :etilmicina,:etromicin. H8H;6C?CJ?:8J8 sunt 67 cu spectru larg de ac!iune< utilizarea lor larg a dus la selectarea unui numr mare de tulpini rezistente. 2ecanism de ac!iune' ptrund prin transport activ n interiorul microorganismelor, inhib sinteza proteic prin legarea de subunitatea ")5 ribozomal< efectul e bacteriostatic< rezisten!a microbian e datorat scaderii transportului activ n interiorul microorganismului i scderii atarii 67 lui de subunitatea ribozomal. =armacocinetica' se absorb bine la nivel digestiv< absorb!ia e mai bun n absen!a alimentelor, iar n prezen!a medicamentelor sau alimentelor care con!in Ca, 2g, =e, 6l, absorbtia tetraciclinelor e redus, datorit formrii n intestin a unor chela!i (tetraciclinele din prima generatie)< distribu!ia tertaciclinelor n !esuturi e bun, ele strbat placenta, se acumuleaz n oase i din!i< e+cre!ia se face pe cale biliar i renal. ?ndicatii' tetraciclinele din generatia a ?? a sunt indicate n pneumoniii, infec!ii genitale produse de ChlamFdia, tifosul e+antematic, febra N, holera, bruceloza, tularemie, infec!ii cu 6moeba< n boli cu transmitere se+ual< se pot administra topic n infec!ii cutanate i mucoase. ;eac!ii adverse' tulburri gastro intestinale< colorarea din!ilor cu hipoplazia smal!ului< tulburri de cretere la copii< disfunc!ii hepatice, renale, hematologice< fotosensibilizare, alergie. Contraindica!ii' gravide (risc teratogen), copii mai mici de -( ani, insuficien! hepatic, alergii, pe durata tratamentului se recomanda pruden! la e+punerea la radia!ii 3C< administrarea se face pe cale oral, parenteral i topic local. %reparate' prima genera!ie' Hetraciclina se administreaz la 0h, pe cale oral, produce chela!i n prezen!a lactatelor, se poate administra i topic n con&unctivite. B+itetraciclina. genera!ia a ?? a' 9o+iciclina se administreaz oral, ntr o singur priz pe zi, asocierea ei cu alcoolul produce reac!ii de tip disulfiram. 2inociclina se administreaz per os i parenteral, are to+icitate vestibular. %BJ?2?O?:8 sunt 67 cu structur lipopeptidic< au spectru de ac!iune ngust< sunt active asupra bacteriilor @ram . 2ecanism de ac!iune' ac!ioneaz similar detergen!ilor cationici, molecula lor intercal$ndu se ntre fosfolipidele membranelor citoplasmatice microbiene< efectul este bactericid.P?ndica!ii' n infec!ii locale cutanate< otite e+terne, infec!ii oculare superficiale cu germeni sensibili< administrarea oral se face pentru pregtirea interven!iilor chirurgicale pe colon< nu se absorb de la nivel digestiv, efectul fiind local< administrarea rezervat cazurilor grave cu germeni sensibili. ;eac!ii adverse' se pot utiliza pe cale general reac!iile adverse nefroto+ice, neuroto+ice< pe cale local pot produce iritarea !esuturilor. contraindica!ii' n insuficien! renal< n afec!iuni ale 5:C. %reparate' 7acitracina spectru ngust (coci @ram A i )< are efect nefroto+ic in&ectabil e important< nu se utilizeaz pe cale sistemic, ci doar local, n infec!ii cutanate i mucoase< 7aneocin< Colistin,%olimi+ina 8 se poate administra pe cale local, oral, in&ectabil.

:?H;B=3;6:?? sunt chimioterapice cu spectru de ac!iune ngust i utilizare redus, doar n infec!ii localizate< nu se utilizeaz n infec!ii sistemice. Clasificare' a) nitrofurani cu ac!iune intestinal se indic in infec!ii localizate la nivelul lumenului intestinal, enterocolite, enterite, to+iinfectii alimentare, lambliaz. ;eac!ii adverse' tulburri digestive (gre!uri), tulburari neurologice, consumul de alcool d reac!ii de tip disulfiram. Contraindica!ii' sarcin, copii sub " ani. %reparate' =urazolidon< :ifuro+azida. b) nitrofurani cu ac!iune urinar sunt active asupra numeroase microorganisme, care pot produce infec!ii urinare< 2ecanismul e de ac!iune' to+ic asupra 69: lui microbian< se indic n infec!ii urinare &oase. ;eac!ii adverse i contraindica!ii' asemanatoare ca la a). %reparate' :itrofurantoina se administreaz oral. 53J=62?98J8 clasificare' a. cu ac!iune sistemic b. cu utilizare local. 2ecanism de ac!iune' la nivelul microorganismului, %676 (acidul pparaaminobenzoic) intr n ciclul de sintez al acidului folic, care e utilizat pentru formarea precursorilor acizilor nucleici 69: i 6;:. %rin similitudinea de structur cu %676, inhib di hidro pteroat sintetaza, enzima implicat n sinteza acidului folic< efectul e bacteriostatic sau bactericid (n func!ie de doz). ?ndica!ii' infec!ii B;J, respiratorii, urinare, genitale produse de ChlamFdia, trahom, arsuri infectate, escare, plgi infectate (utilizarea e local). ;eac!ii adverse' pot produce alergii< intoleran! digestiv< afectare hepatic i renal< tulburri hematologice< la nou nascut pot produce icter nuclear, ca urmare a dislocrii de pe proteina transportatoare a bilirubinei, care nu poate fi suficient con&ugat de enzimele nou nscutului. Contraindica!ii' gravide in primul trimestru, nainte de natere, nou nscut, alergici, n insuficien! hepatica, renal, boli hematologice. %reparate' 5ulfafurazol,:eo+azol se utilizeaz n infec!ii urinare &oase, se administreaz per os< 5ulfameto+azol ul se administreaz n asociere cu Hrimetoprim , preparat numit 7iseptol. b)cu ac!iune local' 5ulfadiazina argentica,=lamazine e utilizat n arsuri, escare, sub form de crem. Hrimetoprim este un chimioterapic cu spectru asemntor sulfamidelor< ac!ioneaza prin inhibi!ia dihidrofolat reductazei, scz$nd sinteza acidului folic< efectele sale pot fi bacteriostatice sau bactericide (n func!ie de doz). 7iseptol se administreaz oral, n infec!ii urinare, respiratorii, B;J. :?H;B?2?96KBJ?? sunt chimioterapice de sintez, cu ac!iune intens asupra germenilor anaerobi i a protozoarelor. 2ecanism de ac!iune' ptrund prin difuziune n interiorul microorgansimului, se transform n nite compusi intermediari, care au efect to+ic asupra 69: lui, membranei celulare i proteinelor< efectul e bactericid. ?ndica!ii' sunt 67 de prim alegere n infec!ii cu anaerobi< sunt active n meningite, abcese cerebrale, septicemii, endocardite, infec!ii intaabdominale, infec!ii ale oaselor, articula!iilor, !esuturilor moi< n ulcerul gastric sau duodenal< n enterocolita produs de Clostridium difficile< n infestatia intestinala cu 8ntamoeba hFstolitica< n infec!ii genitale produse de Hrichomonas vaginalis< pot fi utilizate i profilactic nainte de chirurgia colonului, rectului, ginecologic i obstetricala. reactii adverse' au tolerabilitate bun, dar dozele mari pot produce reactii adverse digestive, neurologice, hematologice, alergii. consumul de alcool poate da reactii de tip disulfiram. contraindicatii' sarcina, alergie, afectiuni hematologice, insuf. hepatica, afectiuni neurologice. %reparate' 2etronidazol se administreaz oral i parenteral< Hinidazol, Brnidazol, 6lbendazol de uz oral.

26C;BJ?98J8 ( 67 cu structur macrolidic), sunt 67 de nlocuire a penicilinelor< se pot utiliza c$nd sunt contraindicate penicilinele (pacien!i alergici la peniciline). Clasificare' a) dup structura chimic' macrolide (adevrate) i sinergestine< b) dup spectrul de ac!iune' macrolide antibacteriene i macrolide atifungice< c) dup momentul apari!iei' de prim genera!ie i de genera!ia a ?? a. 2ecanism de ac!iune< inhib sinteza proteic a bacteriilor< inhib sinteza bacterian prin interven!ie asupra subunit!ii *)5 ribozomal< efectul macrolidelor poate fi bacetriostatic sau bactericid (depinde de doz). ?ndica!ii' se administreaz profilactic i curativ< se recomand in infec!ii respiratorii, B;J, infec!ii ale pielii, infec!ii urogenitale. ;eac!ii adverse' dup administrarea oral pot s apar tulburari digestive (gre!uri, dismicrobism, diaree), reac!ii ototo+ice cu tulburri de auz, fenomene hepatoto+ice, uneori reac!ii alergice. Contraindica!ii' la pacien!i alergici la macrolide, la pacien!i cu afectiuni hepatice, la gravide i la femeile care alpteaz. 2acrolidele din prima genera!ie' 8ritromicina are spectru ngust< e activ pe coci @ramA, bacili @ramA, pe unii bacili @ram i alte microorganisme (;ic/ettsii, ClamFdii, Hreponema). =armacocinetica' eritromicina se distribuie bine n !esuturi, se concentreaz n ficat, se elimin prin bil i o mic parte renal< administrarea se face pe cale oral i parenteral. 2acrolidele de genera!ia a ?? au spectru de ac!iune mai larg dec$t precedentele< au o tolerabilitate mai bun i o cinetic mai avanta&oas. Claritromicina,Ilacid are structura macrolidic, fiind activ asupra germenilor coci @ramA DaemophFlus influenzae, Jegionella pneumophFla, ChlamFdia pneumoniae, 2Fcobacterium leprae, DelFcobacter pilori i anaerobi. =armacocinetica' se concentreaz mai bine n !esuturi, ptrunde i n macrofage, e metabolizat n ficat. 6dministrarea' se face pe cale oral i parenteral. 6zitromicina,5ummamed e activ asupra bacteriilor @ram , 2Fcoplasme i anaerobi< e pu!in activ asupra cocilor @ramA< ptrunde bine n sinusuri, amigdale, bronii, plm$ni, organe genitale feminine, prostat, macrofage< eliminarea se face prin bil< administrarea se face pe cale oral. J?:CB562?98J8 utilizarea lor e limitat, datorit riscului de reac!ii adverse. 2ecanism de ac!iune' inhib sinteza proteic a microorganismelor prin ac!iunea pe subunitatea *)5 ribozomal (similar macrolidelor)< efectul e bactericid sau bacteriostatic (n func!ie de doz). ?ndica!ii' sunt considerate 67 de rezerv, datorit riscului de producere a reac!iilor adverse i 67 de nlocuire pentru pacien!ii alergici la beta lactamine< 5e indic n infec!ii grave cu bacterii @ramA, bacterii anaerobe, protozoare, septicemii, infec!ii pelviene, endocardite, infec!ii pulmonare, infec!ii osteoarticulare< se administreaz topic n acnee, con&unctivit, vaginite bacteriene. ;eac!ii adverse' pot produce suprainfec!ia intestinal cu tulpini rezistente de Clostridium difficile (se poate dezvolta o colit psudomembranoas, care poate fi letal)< alergii< tulburri gastrointestinale< disfunc!ii hepatice< in&ectarea iv e interzis< in&ectarea n bolus poate produce hipoH6 i stop cardiac. Contraindica!ii' alergii< insuficien! hepatic. %reparate' Jincomicina se administreaz oral i parenteral (n perfuzie lent)< Clindamicina se administreaz oral, parenteral, topic. 5?:8;@85H?:8J8,5H;8%HB@;62?:8J8 sunt 67 care apar!in familiei macrolidelor< au structur comple+< au mecanism de ac!iune ca i macrolidele< au ac!iune bactericid< se recomand n infec!ii grave cu bacterii @ramA. %reparate' %ristamicina se administreaz oral

@J?CB%8%H?9?C8 sunt 67 cu structur glicopeptidic i spectru ngust< sunt considerate 67 de rezerv i de nlocuire ale beta lactaminelor la pacien!ii alergici. 2ecanism de ac!iune' inhib sinteza peretelui microbian asemntor beta lactaminelor i inhib sinteza 6;: ului.citoplasmatic. 8fectul e bactericid. ?ndica!ii' infec!ii grave cu germeni @ramA (n special stafilococi)< se administreaz parenteral< datorit absorb!iei reduse la nivel digestiv, nu se pot administra n infec!ii sistemice pe cale oral< utilizarea pe cale oral se poate face doar n colita pseudomembranara produsa de Clostridium difficile. ;eac!ii adverse' ototo+icitatea< nefroto+icitatea< reac!ii alergice< irita!ia !esuturilor la locul in&ectrii< sindromul Gomului rosuG,al Ggatului rosuG e un sindrom aprut dup in&ectarea rapid a Cancomicinei, sau utilizarea prelungit, caracterizat prin nroirea tegumentelor, prurit, erup!ii cutanate n -,( superioara a corpului i hipoH6, uneori necroze i fibroze tisulare. Contraindica!ii' la pacien!ii alergici, v$rstnici, pacien!i cu insuficien! renal, n surditate. %reparate' Cancomicina< Heicoplanina,Hargocid e activ fa! de bacterii @ramA aerobe i anaerobe< mai bine tolerat dec$t Cancomicina. CJB;62=8:?CBJ?? (Cloramfenicol i Hiamfenicol) sunt 67 cu spectru larg de ac!iune< se utilizeaz rar, datorit riscului de reac!ii adverse hematologice. 2ecanism de ac!iune' inhib sinteza proteic prin ac!iunea pe subunitatea *)5 ribozomal (similar macrolidelor i licosamidelor)< efectul e bacteriostatic, dar poate ac!iona i bactericid. ?ndica!ii' sunt considerate 67 de rezerv< se utilizeaz doar n infec!ii grave, n care alte 67 nu au fost eficiente< n infec!ii cu anaerobi @ram n sfera abdominal, genital, septicemii, abcese cerebrale, meningite i encefalite, febra tifoid, holer, infec!ii produse de ric/ettsii< se pot administra i topic n infec!ii cutanate i mucoase. =armacocinetica' se absorb bine de la nivel digestiv< difuzeaz bine n !esuturi, inclusiv 5:C< metabolizarea se face n ficat< se elimin renal. ;eac!ii adverse' au to+icitate asupra mduvei hematogene< pot produce tulburri hematologice grave (anemie, leucopenie)< la nou nscut cloramfenicolul poate produce Lsindromul cenuiuM, caracterizat de hipotermie, colora!ie cenuie a tegumentelor, tulburri respiratorii i e+itus. Contraindica!ii' nou nscu!i< sarcin i alptare< afec!iuni hematologice< insuficien! hepatic, renal. Cloramfenicolul se administreaz oral, parenteral, topic< nu se administreaz n scop profilactic. CD?:BJB:8J8 (inhibitori de 69: giraz i topoizomeraze ? i ?C) sintez. se grupeaz n' genera!ia ? cuprinde acid nalidi+ic genera!ia ?? cuprinde =luorochinolone. mecanism de ac!iune' inhib replicarea 69: ului microbian< inhib 69: giraza bacterian, enzima care intervine n supraspiralarea 69: lui< alterarea 69: lui microbian duce la moartea germenilor< efectul e bactericid. indica!ii' cele din genera!ia ? au spectru mai restr$ns< cele din genera!ia ?? se concentreaz (realizeaz concentra!ii terapeutice) la nivel renal i n urin se recomand e+clusiv n infec!ii urinare necomplicate, cu germeni @ram < cele din genera!ia ?? au spectru de ac!iune foarte larg i se indic n infec!ii B;J, respiratorii, gastrointestinale, peritonite, infec!ii urinare, infec!ii ale pielii, osteomielite cronice. reac!ii adverse' nu se administreaz la femeile care alpteaz< se contraindic la gravide, la copii mici i la epileptici, n insuficien!a renal i hepatic< nu se asociaz cu preparate medicamentoase care con!in ioni metalici pentru a nu se produce chela!i. preparate' a) din prima genera!ie' 6cid :alidi+ic se administreaz oral< :orflo+acina,:olicin se indic n infec!ii urinare, se administreaz pe cale oral< b)din genera!ia a ?? a' Ciproflo+acina,Ciprinol< Jomeflo+acina ambele se administreaz oral i parenteral, Bflo+acina,Harivid, 5parflo+acina, mo+iflo+acina,6velo+, @atiflo+acina. %eflo+acina. chimioterapic de

6:H?7?BH?C8 6:H?C?;6J8 5e administreaz profilactic sau curativ n infec!iile virale. Clasificare dup modul de ac!iune' -) inhibitoare ale atarii i penetrrii virale n celulele gazd inhib fuzionarea virusului cu celula gazda. %reparate' 6mantadina mpiedic transformarea materialului genetic in celula< e utila in infectiile cu virusul gripal tip 6. 5e administreaz profilactic si curativ in epidemii de grip. ;eac!ii adverse neuropsihice. () ?nhibitoare ale replicrii genomului viral ac!ioneaz asupra unor enzime virale sau se interpun n mod direct n sinteza materialului genetic viral. ") ?nhibitoare ale proteazelor virale poliproteinele sintetizate n celulele infectate D?C sunt scindate cu a&utorul proteazelor virale. 5cad capacitatea infectant a virusului. %reparate' 5aQuinavir. #) 6ntivirale cu alte mecanisme de ac!iune. %reparate' ;ibavirina inhib 6;: ul viral< scade sinteza proteic a virusului. Kanamivir,Hamiflu, Bseltamivir inhib o enzim a virusului gripal 6 i 7 care are rol n ataarea virusului de celula gazd i rsp$ndirea virionului n celul (scade capacitatea infectant a virusului). *) ?munomodulatoare. %reparate' ?nterferonii se ob!in pe cale sintetic. 2ecanism de ac!iune blocheaz replicarea viral< inhib proliferarea celulelor tumorale< au efecte inductoare asupra unor enzime care inhib sinteza 6;: i 69: viral. ?ndica!ii' forme cronice de hepatit 7 i C< multiscleroz. 5e administreaz pe cale in&ectabil. 6:H?%;BHBKB6;8 5unt 67 care inhib sau distrug protozoarele. 5pecii' a) chimioterapice antimalarice (%lasmodium). b) Chimioterapice active pe Hripanosoma ( boala somnului). c) Chimioterapice active fa! de @iardia intestinalis, Hrichomonas vaginalis. d) Chimioterapice active fa! de %neumocFstis carinii. e) Chimioterapice active fa! de Ho+oplasma. %reparate' a) n malarie' Clorochina, %rimachina, Chinina ac!iune to+ic asupra 69: ului parazitar. b) asupra Hhriparosomei' %entamidina ac!iune to+ic asupra 69: ului protozoarelor. c) asupra @iardia, Hrichomonas vaginalis' :itroimidazol. d) asupra %neumocFstis carinii' 7iseptol< %entamidina. e) asupra Hop+oplasmei' 7iseptol asociat cu Claritromicina. 6:H?D8J2?:H?C8 5unt 67 cu ac!iune asupra viermilor i parazi!ilor, care pot infesta tubul digestiv sau alte !esuturi ale organismului gazd. 5unt chimioterapice active fa! de urmtoarele tipuri de parazi!i' a) nemotode E viermi cilindrici ( 8nterobius vermicularis< Hrichinella spiralis). b) Cestode E viermi la!i ( e+' 8chinococcus granulosus< 9iphFlobotrium latum). c) Hrematode ( =asciola hepatica). 2ecanism de ac!iune interferarea metabolismului glucozei i a proceselor o+idative, duc$nd la scderea cantit!ii de 6H%. 6c!ioneaz asupra plcilor terminale motorii prin hiperpolarizare sau depolarizare. %ot produce efect vermicid sau vermifug. %entru tratarea parazitozelor intestinale este necesar s se foloseasc un purgativ, cu favorizarea eliminrii helmin!ilor. %reparate pentru nemotode' a) 2ebendazol se administreaz pe cale

oral. b) 6lbentazol se administreaz oral. c) %iperazina. d) Jebamisol. %reparate active fa! de cestode' a) :iclosamida (nu are indica!ii n infesta!ii cu echinococcus)< se administreaz oral A purgativ. %reparate activefa! de trematode' a) %raziQuantel se administreaz oral. 6:H?=3:@?C8J8 5unt 67 care se administreaz n infesta!iile cu fungi. Clasificare' a) dup modul de administrare' locale i sistemice< b) dup provenien!' antibiotice i chimioterapice. 2od de ac!iune pot ac!iona fungistatic (opresc dezvoltarea fungilor) i fungicid (distrug ciupercile). ?ndica!ii' micoze primare i secundare (aprute dupe utilizarea de 67 cu spectru larg, dup terapie anticanceroas, la pacien!i cu imunodeficien!e). ?n micoze locale (cutaneomucoase) microsporidiaz< candidoze< epidermofitoz se trateaz cu antifungice locale sau sistemice. 3nele micoze superficiale(e+. micozele foliculare) necesit tratament antifungic de durat lung. 2icozele profunde candidoza< histoplasmoza< aspergiloza se trateaza intensiv cu antifungice sistemice. %reparate' a) 6mfotericina 7 se utilizeaz n infec!ii sistemice grave. 5e adm parenteral. b) :atamicina antimicotic cu spectru larg. 5e administreaz pe cale oral si local. :u se absoarbe de la nivelul tegumentelor i mucoaselor. c) Ietoconazol se administreaz oral (n infec!ii sistemice se absoarbe bine de la nivelul tubului digestiv). H378;C3JB5H6H?C8J8 5unt chimioterapice i 67 active fa! de 2Fcobacterium. %rincipii' tratamentul se face strict supravegheat< tratamentul curativ se face prin asocieri de anti H7C . Clasificare' a) ma&ore< b) minore. a) 2a&ore' ?zoniazida< ;imfampicina< 8tambutol. b) 6minoglicozide< 6cid amino salicilic< 8tionamida. ?KB:?6K?96E hidrazida acidului hizonicolidic. 6c!ioneaz bactericid asupra bacteriilor n diviziune. 5e absorb bine n intestin, se metabolizeaz n ficat prin acetilare. 8liminarea se face pe cale renal. ?ndicatii' H7C pulmonar. ; adv alergii< nevrite prin deficit de pirido+ina. %reparate' 8tambutol ac!ioneaz bacteriostatic asupra mFcobacteriilor prin inhibi!ia sintezelor 6;:. 5e recomand n H7C. ;eac!ii adverse fenomene neurologice (cefalee, ame!eli)< nevrite ale nervului optic. 6:H?7?BH?C8 C3 5H;3CH3;? 9?C8;58 Ri'a"picina0Siner$o! este un 67 din clasa 6nsamicinelor, cu spectru larg. 2ecanism de ac!iune' inhib 6;: polimeraza microbian, bloc$nd sinteza 6;: lui< are efect bactericid< se indic n tratamentul tuberculozei, leprei, n infec!ii grave cu stafilococi rezisten!i la alte 67 i infec!ii cu @ram rezisten!i la alte 67< e+ist riscul c$tigrii rapide a rezisten!ei microorganismului dac ;ifampicina se administreaz singur (se impune asocierea ;ifampicinei cu alte 67). ;eac!ii adverse 'tulburri gastrointestinale< hepatoto+icitate< fenomene imunoalergice< urina, lacrimile, sputa pot fi colorate n rou. Contraindica!ii' sarcin< suferin!e hepatice grave< alergii< se administreaz oral. Line&o!i$0Z@3o%i$ antibiotic o+azolidin dionic< e 67 de rezerv n infec!ii cu bacterii @ramA, aerobi, rezistente la 67. 2ecanism de ac!iune' prin inhibi!ia sintezei proteice microbiene. ?ndica!ii' infec!ii sistemice i locale grave (septicemii, pneumonii, infec!ii nosocomiale, infec!ii ale !esuturilor moi). ;eac!ii adverse' tulburri gastrointestinale< disfunc!ii hepatice< disfunc!ii hematologice< candidoze. Contraindica!ii' alergii< sarcin i alptare (pruden!)< se administreaz oral i parenteral. Aci$u! 'usi$ic are structur steroidic, spectru ngust, este bacteriostatic sau bactericid (n func!ie de doz)< se indic n infec!ii cu bacterii @ramA, n special stafilococi rezisten!i la alte 67. ;eac!ii adverse' intoleran! digestiv, icter

colestatic, tromboflebite (dup administrare i.v.). Contraindica!ii' sarcin, alptare, insuficien! hepatic, se administreaz oral, parenteral, local i poate fi asociat cu B+acilina. +os'o"icina are spectru de ac!iune larg, ac!ioneaz pe @ramA i < se recomand n infec!ii cu germeni secretori de beta lactamaze< se poate utiliza profilactic i terapeutic< poate produce tulburri gastro intestinale, erup!ii cutanate. Contraindica!ii' sarcin, alptare< se administreaz oral. E+ECTELE AD8ERSE ALE ADMINISTRARII ANTIBIOTICELOR Chiar dac antibioticul prescris corespunde ca i indica!ie, doz, sensibilitate bacterian etc, utilizarea lui nu este posibil n cazul unei toleran!e reduse a pacientului, datorit apari!iei unor e'ecte a$3erse. 6cestea pot apare la nivelul tractului digestiv dar i la nivelul altor aparate i sisteme la care se manifest to+icitatea preparatului. 8fectele adverse imuno alergice sunt de asemenea o cauz important de neutilizare a antibioticelor la pacien!ii sensibili. 8fectele adverse se manifest mai pregnant la v$rste e+treme, la pacien!i tara!i sau cu tulburri imunologice. ncercm s sintetizm principalele efecte adverse ale antibioticelor i mecanismele lor de producere ' to%icitate or anic)< to+icitate i intoleran! local ototo+icitate neuroto+icitate nefroto+icitate hepatoto+icitate meduloto+icitate "ani'est)ri a!er ice< generale (oc anafilactic, febr) cutaneomucoase pulmonare renale hematologice, vasculare i de colagen bacterio!i&)< reac!ia Rarisch Der+heimer oc endoto+inic perturb)ri bioeco!o ice< dismicrobisme hospitalism tu!bur)ri "etabo!ice Bi a3ita"ino&e e"briopatiiC $is ra3i$iiC e'ecte secun$are !a pre"aturC nou.n)scut Bi su ar inter'eren(e "e$ica"entoase< cu solven!ii

cu alte antibiotice cu alte medicamente

PRINCIPALELE E+ECTE AD8ERSE ALE ANTIBIOTICELOR

ANTIBIOTICUL

E+ECTE AD8ERSE :efroto+icitate, neuroto+icitate (surzenie, ame!eli). Crescute n insuficien!a renal, deshidratare, asociere cu alte nefroto+ice, durat lung. 5czute la administrarea n doz unic. 7locad neuromuscular (apnee). 6lergie, oc anafilactic. 8rup!ie neurticarian, mai ales la cei cu mononucleoz infec!ioas sau leucemie limfatic cronic. ;ar diaree, icter, anafila+ie. 8rup!ie ca la ampicilin. 8rup!ie neurticarian mai ales la cei cu mononucleoz infec!ioas sau leucemie limfatic cronic. 8rup!ie ca la amo+icilin. @re!uri, vrsturi, colestaz intrahepatic, hepatit to+ic. @re!uri, vrsturi, irita!ii venoase, creteri ale aminotransferazelor, alergie. %oate fi folosit n alergia la peniciline, cefalosporine. @re!uri, vrsturi, alergie. @re!uri, vrsturi @re!uri, vrsturi, alergie. @re!uri, vrsturi, alergie. @re!uri, vrsturi, diaree, alergie, flebit. Cretere uoar a creatininei, flebit, alergie. @re!uri, vrsturi, alergie, flebit, dureri musculare. @re!uri, vrsturi, diaree, poliartrit. @re!uri, diaree, alergie, creteri ale transaminazelor, flebit, dureri musculare. ?ntoleran! digestiv, alergie. 9iaree, alergie, reac!ie de tip disulfiram, flebit, creteri ale transaminazelor. 9iaree, alergie, flebit, creterea creatininei 9iaree, alergie, reac!ie de tip disulfiram, creteri ale transaminazelor. @re!uri, vrsturi, alergie. ;eac!ie local, alergie, diaree.

62?I6C?:6

62BO?C?J?:6 62BO?C?J?:6A 6C?9 CJ6C3J6:?C 62%?C?J?:6 62%?C?J?:6A 53J76CH62 6K?H;B2?C?:6 6KJBC?J?:6 6KH;8B:62 C6;78:?C?J?:6 ?:96:?J (C6;?:96C?J?:S) C8=6CJB; C8=69;BO?J C8=6J8O?:6 C8=6JBH?: C8=626:9BJ6 C8=6%?;?:6 C8=6H;?K?:6 C8=6KBJ?:6 C8=?O?26 C8=28H6KBJ C8=B:?C?9 C8=B%8;6KB:6 C8=B;6:?9 C8=BH6O?26

C8=BH8H6: C8=BO?H?:6 C8=%?;B26 C8=%B9BO?26 %;BO8H?J C8=%;BK?J C8=;69?:6 C8=;BO69?:6 C8=H6K?9?26 C8=H?73H8: C8=H?KBO?26 C8=H;?6OB:6 C8=3;BO?26 C8=3;BO?26 6O8H?J C?CJB58;?:6 C?%;B=JBO6C?: CJ6;?H;B2?C?:6 CJ?:962?C?:6 CJB;62=8:?CBJ CJBO6C?J?:6 CBJ?5H?:6 (CBJ?5H?28H6H) 96%5B:6 9?CJBO6C?J?:6 9?;?H;B2?C?:6 9BO?C?CJ?:6 8;?H;B2?C?:6 8;H6%8:82 8H6273HBJ 8H?B:62?96 =B5=B2?C?:6 =3;6KBJ?9B: =35?9?C, 6C?9 @8:H62?C?:6 ?2?%8:82 A

9iaree, alergie, creteri ale transaminazelor. =lebit, alergie, creteri ale transaminazelor, diaree. 6lergie. 6lergie, diaree, nefrit, hepatit, gre!uri, vrsturi. 7radicardie, alergie. @re!uri, vrsturi, alergie, irita!ie local. ?ntoleran! digestiv, alergie, eozinofilie. ?rita!ie local, alergie, ame!eal, creteri ale transaminazelor. ?ntoleran! digestiv, ame!eli, convulsii, leucopenie, alergii. 6lergie, irita!ie local, creteri ale transaminazelor. ?rita!ie local, alergie, diaree. =lebit, diaree, alergie. @re!uri, vrsturi, diaree, alergie. %sihoze, neuropatii periferice, convulsii. @re!uri, vrsturi, icter. @re!uri, vrsturi. @re!uri, vrsturi, icter, diaree, colit pseudo membranoas, alergie. 9epresie medular (sindromul cenuiu) ,gre!uri, diaree, alergie. @re!uri, vrsturi, diaree, alergie. 7locad neuromuscular (apnee), oligurie, creterea azotemiei. 6nemie, methemoglobinemie, gre!uri, vrsturi, neuropatii, alergii. @re!uri, vrsturi, diaree, alergie, cistit hemoragic, hemoragie digestiv. ?ntoleran! digestiv, cefalee. @re!uri, colorarea din!ilor, hipertensiune intracranian la sugari. @re!uri, vrsturi, flebite. 9iaree, gre!uri, cefalee, flebite, somnolen!, dispnee, erup!ii. :evrit optic, neuropatie periferic. @re!uri, vrsturi, neuropatie periferic. Crsturi, diaree, erup!ii, flebite, creterea fosfatazei alcaline. 6lergie, gre!uri, vrsturi. ?ntoleran! digestiv, erup!ii, icter. Creterea azotemiei, surditate, blocad neuro muscular (apnee). Convulsii, nefroto+icitate, alergie, intoleran! digestiv

C?J65H6H?: ?58%62?C?:6 ?KB:?6K?96 I6:62?C?:6 J8CB=JBO6C?: J?:CB2?C?:6 J?:8KBJ?9 JB28=JBO6C?: JB;6C6;78= 28;B%8:82 28H8:62?: 26:98J6H 28H;B:?96KBJ 28KJBC?J?:6 2?:BC?CJ?:6 2BO6J6CH62 (J6H62BO8=) 23%?;BC?: :6=C?J?:6 :6J?9?O?C,6C?9 :8B2?C?:6 :8H?J2?C?:6 :?H;B=3;6:HB?: :B;=JBO6C?: B=JBO6C?: BO6C?J?:6 %6;B2B2?C?:6 (62?:B5?9?:) %8=JBO6C?:

:efroto+icitate, ototo+icitate, flebite. Depatit to+ic, neuropatie periferic. :efroto+icitate, surditate, blocad neuromuscular (apnee). 6lergie, intoleran! digestiv, cefalee, ame!eli, insomnie, convulsii, tendinite. 9iaree, colit pseudo membranoas, icter, alergie. Cefalee, diaree, gre!uri, vrsturi, creterea transaminazelor. =otosensibilizare. @re!uri, vrsturi, alergie. ?ntoleran! digestiv, alergie. @re!uri, vrsturi, erup!ii, disurie. Cefalee, neuropatie periferic, efect de tip disulfiram, gre!uri, gust metalic. @re!uri, vrsturi, diaree, flebite. @re!uri, vrsturi, alergie, colora!ia din!ilor, sindrom vestibular. @re!uri, erup!ii, alergie, pneumonie intersti!ial. ?rita!ie local' arsur, dureri, prurit. Diper/aliemie, leucopenie, neutropenie, flebite, alergie. 6me!eli, cefalee, gre!uri, vrsturi, alergie. @re!uri, vrsturi, nefroto+icitate, ototo+icitate :efroto+icitate, ototo+icitate. %neumonie de hipersensibilizare . @re!uri, cefalee, ame!eli, creteri ale transaminazelor. @re!uri, cefalee, ame!eli, creteri ale transaminazelor. 6lergie, neutropenie, nefrit. ?ntoleran! digestiv, ame!eli, cefalee, erup!ii. ?ntoleran! digestiv alergie, mialgii, tulburri de somn, trombocitopenie.

%8:?C?J?:6 @ 6lergie, irita!ie local. (78:K6H?:) %8:?C?J?:6 @ 6lergie, convulsii, irita!ie local. (5B9?CS,%BH65?CS) %8:?C?J?:6 C @re!uri, vrsturi, diaree. (=8:BO?28H?J) 6lergie, flebite, trombocitopenie, hipo/aliemie, gre!uri, %?%8;6C?J?:6 diaree. %?%8;6C?J?:6 A 6lergie, flebite, trombocitopenie, hipo/aliemie, gre!uri, H6KB76CH62 diaree. %?;6K?:62?96 6rtralgii, hepatit, gre!uri, fotosensiblizare, hiperuricemie. %BJ?2?O?:6 7 :efroto+icitate, ame!eli, parestezii, flebite, alergie.

%;?5H?:62?C?:6 ;?=673H?: ;?=62%?C?:6 ;BO?H;B2?C?:6 5%8CH?:B2?C?:6 5%?;62?C?:6 5H;8%HB2?C?:6 53J=69?6K?:6 T? 6JH8 53J=62?98 H8?CB%J6:?:6 H8H;6C?CJ?:6 H?C6;C?J?:6 H?C6;C?J?:6A 6C?9 CJ6C3J6:?C HB7;62?C?:6 C6:CB2?C?:6

?ntoleran! digestiv. @re!uri, diaree, dureri abdominale, febr, alergie, urini i transpira!ii hipercrome. Depatit to+ic, sindrom pseudogripal, urini i transpira!ii hipercrome. 6lergie. 6lergie, ame!eli, gre!uri, frisoane, febr. ?ntoleran! digestiv, alergie. Btoto+icitate, parestezii, ame!eli, gre!uri, nefroto+icitate, alergie. 6lergie, nevrite, hepatit to+ic, agranulocitoz, cristalurie 6lergie, febr, nefroto+icitate, ototo+icitate, trombocitopenie. @re!uri, hepatit to+ic, colora!ia din!ilor, alergie. 6lergie, gre!uri, vrsturi, diaree, colit pseu domembranoas, trombocitopenie, leucopenie, convulsii, flebite. 6lergie, gre!uri, vrsturi, diaree, colit pseu domembranoas, trombocitopenie, leucopenie, convulsii, flebite. :efroto+icitate, ototo+icitate, blocad neuromuscularl (apnee), creteri ale transaminazelor. :efroto+ocitate, edem angioneurotic, ototo+icitate, sindromul omului rou..

E+ECTE AD8ERSE DNRE*ISTRATE LA DI8ERSE *RUPE DE ANTIBIOTICE n func!ie de farmacocinetic, grad de to+icitate, greutate molecular i diferite particularit!i fizico chimice, la care se adaug terenul pacientului, capacitatea sa de a metaboliza diferitele substan!e chimice i sensibilitatea sa la acestea, antibioticele produc o serie de efecte adverse, care vor fi prezentate n tabelul urmtor. Beta. !acta"ine hiper sensibilizare cutanat posibil A"ino. Macro!i$e !ico&i$e C?ino!one Cic!ine

Der"ato. !o ice oc ana'i!actic

fototo+icitate fototo+icitate fotosensibilitate fotosensibilitate

afectarea to+icitate Neuro!o ice 5:C cohlear i (supradoza&) vestibular Rena!e Pu!"onare Ee"ato. !o ice *astro. intestina!e citopenie, hipopro trombinemie diaree, colit pseudo membranoas (C%2) la acid clavulanic nefropatie to+icitate imunoalergic tubular

afectarea 5:C

verti&

la minociclina

diaree, C%2 hepatit, interac!iuni metabolice

C%2

gastrit, diaree

Eepatice

colestaz artromialgii, tendinopatii, nt$rzieri n cretere

Osteo. articu!are

discromii dentare

6ntibioticele produc fenomene alergice, unele de mare severitate, cum ar fi ocul anafilactic, altele, i cel mai frecvent minore, e+plicate prin diferite mecanisme de producere i cu manifestri clinice variabile. CLASI+ICAREA REAC9IILOR ALER*ICE

Tipu! I

Mecanis"e ?g8

Mo"entu! imediat

Mani'estarea c!inic) urticarie, bronhospasm, oc anafilactic anemie hemolitic, nefrite, hepatite, nevrite boala serului, febra medicamentoas dermatita de contact

II

citoto+ic

tratament de durata, doze crescute idem

III

comple+e imune

I8

limfocit H (alergie nt$rziat)

variabil

i$iopatic necunoscut

idem

manifestri variabile (n special cutanate)

ATITUDINEA MEDICALA DN ALER*II LA ANTIBIOTICE Dn ca& $e a!er ie !a PENICILINA n antece$ente ' se consemneaz pe foaia de observa!ie sau fia bolnavului produsul ce induce alergia se precizeaz tipul reac!iei alergice se !ine cont de gravitatea tipului de alergie i de reac!iile ncruciate ntre diferitele betalactamine se !ine cont de opinia alergologului i se consult infec!ionistul

PRINCIPALELE CLASE DE ANTIBIOTICE I INDICA9IILE LOR TERAPEUTICE 17 BETALACTAMINE 1717 PENICILINE FPENAMI: PENICILINE NATURALE Fnu"ite Bi $e enera(ia ntGi:<

Penici!ina * (benzil penicilin) Diben&atin penici!ina (foarte lent rezorbabil) 2oldamin Procain penici!ina (lent rezorbabil) 8fitard Penici!ina 8 (feno+imetil penicilin), feneticilina, propicilina,clometocilina. Bacterii sensibi!e< Coci gram pozitivi aerobi i anaerobi, cu e+cep!ia marii ma&orit!i a stafilococilor i enterococilor i a unor pneumococi. Cocii gram negativi. 7acilii gram pozitiv aerobi i anerobi. 5pirochetele (Jeptospira, 7orrelia, Hreponema). Bacterii ')r) sensibi!itate< 7acilii gram negativi, aerobi i anaerobi. 7acterii speciale' micobacterii, micoplasme, clamidii, ric/ettsii, 7artonella, Jegionella. In$ica(ii c!inice principa!e< ?nfec!ii cu streptococi, meningococi, sifilis, leptospiroz. AMINO BENZIL PENICILINE A"pici!ina A"o%ici!ina Baca"pici!ina, talampicilina, pivampicilina Bacterii sensibi!e< 7acili gram negativi aerobi (enterobacteriacee, Daemophilus influenzae betalactamazo negativi). 7acteriile sensibile la penicilinele naturale. Bacterii re&istente< %seudomonas, %roteus indol pozitiv, 5erratia, 6cinetobacter, Ilebsiella, 8nterobacter. 7acterii betalactamozo pozitive (stafilococi, gonococi, hemofili, 2ora+ella, bacili gram negativi enterali). In$ica(ii c!inice principa!e< ?nfec!ii ale cilor respiratorii, B;J, urinare. 8ndocardite, meningite. PENICILINE DE TIP M Fantista'i!ococice: Metici!ina retras n prezent din practic O%aci!ina active pe stafilococi meticilino senibili C!o%aci!ina, Dic!o%aci!inaC Na'ci!inaC Cic!aci!ina active pe sfatilococi meticilino sensibili PENICILINE CU SPECTRU LAR*IT (anti %seudomonas, numite i peniciline de genera!ia a patra)

Carbo%ipenici!ine< Carbenici!ina Carin$aci!ina Ticarci!ina Su!benici!ina Te"ocic!ina Urei$openici!ine< A&!oci!ina Me&!oci!ina Piperaci!ina A"i$inopenici!ine< Meci!ina" Pi3"eci!ina" Bacterii sensibi!e< 7acterii gram negative, inclusiv %seudomonas, %roteus indol pozitiv, 5erratia, unele pe Ilebsiella i 8nterobacter Cei mai mul!i anaerobi 6ctivitate pe bacteriile gram pozitive mai mic dec$t penicilinele de genera!ia nt$ia i a doua. Bacterii re&istente< 2icobacterii, 2Fcoplasma, ChlamFdia, ;ic/ettsia, 7artonella. 5tafilococii i alte bacterii betalactamazo pozitive. 6cinetobacter. In$ica(ii c!inice principa!e< ?nfec!ii cu %seudomonas. ?nfec!ii mi+te aerobe anaerobe (opera!ii pe tubul digestiv, ginecologice, nosocomiale, peritonite etc.). INEIBITORI DE BETALACTAMAZE DN ASOCIERI CU PENICILINE A"o%ici!ina 5 aci$ c!a3u!anic A"pici!ina5 su!bacta" Ticarci!ina 5 aci$ c!a3u!anic Piperaci!ina 5 ta&obacta" Cefoperazona A sulbactam Bacterii sensibi!e< 7acterii productoare de betalactamaze' stafilococi, Daemophilus influenzae, 2ora+ella, :eisseria gonorrhoeae, unii anaerobi i %seudomonas. Bacterii re&istente 2icobacterii, 2Fcoplasma, ChlamFdia In$ica(ii c!inice principa!e ?nfec!ii polimicrobiene severe.

17;7 CE+ALOSPORINE FCE+EME: CE+ALOSPORINE DE *ENERA9IA 1 Parentera!e Ce'a!otina Ce'a&o!ina Ce'ra$ina Ce'a!ori$ina Ora!e Ce'a!e%ina Ce'ra$ina Ce'a$ro%i!

Bacterii sensibi!e Coci gram pozitivi (inclusiv stafilococii penicilinazo pozitivi) aerobi i anaerobi. Coci gram negativi. 3nii bacili gram negativi aerobi' 8. coli, Ilebsiella, %roteus indol negativ (mirabilis). Bacterii re&istente 5tafilococi rezisten!i la meticilin (2;56, 26;56), enterococi 7acili gram negativi aerobi (%seudomonas, 5erratia, %roteus indol pozitiv, 8nterobacter 6cinetobacter, D. influenzae, %asteurella) i anaerobi (7acteroides fragilis) Jisteria monocitogenes 2icobacterii, ChlamFdia, 2Fcoplasma, ;ic/ettsia, 7artonella, Jegionella In$ica(ii c!inice principa!e ?nfec!ii, mai ales stafilococice sau streptococice, la pacien!ii sensibiliza!i la peniciline. %rofila+ie n opera!iile din afara tubului digestiv (cord, sistem osos, sistem nervos, etc.). CE+ALOSPORINE DE *ENERA9IA A ;.a CE+ALOSPORINE PROPRIU.ZISE Fsub rupu! ce'uro%i"ei: Parentera!e Ora!e Ce'uro%i"a Ce'ac!or Ce'a"an$o!a Ce'uro%i"a a%eti! Ce'orani$ Ce'pro&i! Cefonicid Bacterii sensibi!e Coci gram pozitivi aerobi i anaerobi (mai pu!in dec$t genera!ia -) i gram negativi (chiar betalactamazo pozitivi). 7acili gram negativi aerobi (mai mult dec$t genera!ia -)' 8. coli, Ilebsiella, %roteus vulgaris (indol pozitiv), D. influenzae betalactamazo pozitiv. Bacterii re&istente Ca la genera!ia -, cu e+cep!ia %roteus vulgaris. In$ica(ii c!inice principa!e ?nfec!ii ale cilor respiratorii i B;J. CE+AMICINE Fsub rup ase")n)tor cu ce'a!osporine!e:

Parentera!e Ce'o%itin Ce'otetan Ce'"eta&o! Bacterii sensibi!e 6naerobi' mai ales 7acteroides fragilis. n rest, ca la cefalosporinele (. Bacterii re&istente Ca la cefalosporinele (. In$ica(ii c!inice principa!e< ?nfec!ii cu anaerobi sau mi+te' opera!ii pe tubul digestiv, ginecologice, peritonite, nosocomiale. CE+ALOSPORINE DE *ENERA9IA A =.A CE+ALOSPORINE *ENERA9IA a =.a foarte active pe bacili gram negativi nepiocianici Parentera!e Ora!e Ce'tria%ona Ce'ota%i"a Mo%a!acta" FLata"o%e': Ce'opera&ona Ce'ta&i$i"a Ce'ti&o%i"a Ce'tibuten Ce'po$o%i"a . pro%eti! Ce'i%i"a

Bacterii sensibi!e Coci gram pozitivi i negativi mai pu!in dec$t cefalosporinele 7acili gram negativi aerobi (foarte active)' 8. coli, Ilebsiella, %roteus, 5erratia, Daemophilus. 6naerobi' activitate slab, cu e+cep!ia Ceftizo+ima. Bacterii re&istente 5tafilococi rezisten!i la meticilin, enterococi Jissteria monocitogenes. 7acteroides fragilis. %seudomonas. 2icobacterii, 2Fcoplasma, ChlamFdia, ;ic/ettsia. In$ica(ii c!inice principa!e 5epsis cu bacili gram negativi aerobi. 2eningite purulente (Ceftria+on i Cefota+im difuzeaz n JC;). ?nfec!ii cu pneumococi rezisten!i la penicilin. ?nfec!ii B;J, faringite, bronite, pneumonii, infec!ii urinare. CE+ALOSPORINE *ENERA9IA a = . a active pe %seudomonas Parentera!e Ce'ta&i$i"a Ce'opera&ona Bacterii sensibi!e

Ca la celelalte cefalosporine ". %seudomonas. Bacterii re&istente Ca la celelalte cefalosporine ". In$ica(ii c!inice principa!e ?nfec!ii cu %seudomonas sau polimicrobiene severe. =ebr la neutropenici. CE+ALOSPORINE DE *ENERA9IA a >.a Parentera!e Ce'epi"a Ce'piro"a Ce'pira"i$a Bacterii sensibi!e 5pectru de activitate mai larg dec$t cefalosporinele ". Coci gram pozitivi' stafilococi, streptococi, pneumococi. 7acili gram negativi aerobi' 8. coli, Ilebsiella, 8nterobacter, 5erratia, %seudomonas, D. influenzae (mai mult dec$t la cefalosporinele "). Bacterii re&istente 5tafilococi rezisten!i la meticilin, enterococi. 7acteroides fragilis. 2icobacterii, 2Fcoplasma, ChlamFdia. In$ica(ii c!inice principa!e ?nfec!ii cu %seudomonas sau polimicrobiene severe. 17=7 PENEMI I CARBAPENEMI Ritipene" I"ipene" . ci!astatin (inhibitor de dipeptidaz) Meropene" Ertapene" Biopene" Bacterii sensibi!e 6ntibioticele cu cel mai larg spectru antibacterian. Coci gram pozitivi aerobi i anaerobi, inclusiv stafilococi rezisten!i la meticilin i enterococi. Jisteria monocitogenes. 7acili gram negativi aerobi i anaerobi, inclusiv %seudomonas, 6cinetobacter i 7acteroides fragilis. Bacterii re&istente 2icobacterii, 2Fcoplasma, ChlamFdia, ;ic/ettsia, Jegionella. In$ica(ii c!inice principa!e ?nfec!ii polimicrobiene sau cu bacterii multirezistente. =ebra la neutropenici i infec!ii la imunodeprima!i. 17>7 MONOBACTAMI

A&treona" Caru"ona" Ti e"ona" Bacterii sensibi!e 5pectru asemntor cu al aminoglicozidelor' bacili gram negativi aerobi, inclusiv %seudomonas, 5erratia, bacterii cu betalactamaze. Bacterii re&istente Coci i bacili gram pozitivi. 6cinetobacter. 6naerobi. 2icobacterii, 2Fcoplasma, ChlamFdia, ;ic/ettsia, Jegionella. In$ica(ii c!inice principa!e ?nfec!ii cu bacili gram negativi aerobi rezisten!i la alte antibiotice, inclusiv %seudomonas i la cei cu alergie la penicilin. 17,7 TRIBACTAMI San'etrine" ;7 AMINO*LICOZIDE Strepto"icina 6ana"icina A"i4acina *enta"icina Tobra"icina A"ino !ico&i$e anti.Pseu$o"onas Siso"icina Neti!"icina Spectino"icina (activ pe gonococi) Neo"icina Paro"o"icina Isepa"icina Bacterii sensibi!e 5tafilococi sensibili la meticilin, enterococi (sinergici cu ampicilin i penicilin @). 7acili gram negativi aerobi inclusiv %seudomonas, %roteus, 5erratia. 2icobacterii. Bacterii re&istente 5treptococi, pneumococi. 6cinetobacter. 6naerobi. 7acterii speciale' 2Fcoplasma, ChlamFdia, ;ic/ettsia, Jegionella. In$ica(ii c!inice principa!e ?nfec!ii cu bacili gram negativi aerobi, inclusiv %seudomonas, %roteus. ?nfec!ii cu enterococi (n asociere cu ampicilina sau penicilina @).

@onoree (5pectinomicina). 6mibiaz (%aromomicina). =7 POLIPEPTIDE CICLICE Acti3e nu"ai pe baci!i ra" ne ati3i aerobi < Co!istina Po!i"i%ina B7 In$ica(ii c!inice principa!e 6plica!ii locale, rare ori sistemice, cu bacterii multirezistente. Acti3e nu"ai pe bacterii ra" po&iti3e Bacitracina Tirotricina In$ica(ii c!inice principa!e ?nfec!ii cutanate cu bacterii multirezistente (aplica!ii locale). >7 MACROLIDE Ora!e Eritro"icina Hosa"icina Spira"icina C!aritro"icina Ro%itro"icina Diritro"icina Parentera!e Eritro"icinaC s)ruri

Bacterii sensibi!e 7acterii gram pozitive' streptococi, pneumococi, unii stafilococi, 7. anthracis, corFnebacterii (diphteriae, haemolFticum). 7acterii gram negative' :eisseria, 2ora+ella, CampFlobacter, D.influenzae, 7ordetella, unii anaerobi. 2Fcoplasma, ChlamFdia, spirochete, Jegionella, 7artonella. Bacterii re&istente 8nterococi, stafilococi rezisten!i la meticilin. 8nterobacteriacee. 7acteroides fragilis, =usobacterium. In$ica(ii c!inice principa!e %neumonii atipice, infec!ii stafilococie sau streptococice la cei alergici la peniciline, infec!ii B;J, difterie, legioneloz. Ho+oplasmoz (5piramicina). ,7 AZALIDE A&itro"icina

Bacterii sensibi!e Coci gram pozitivi (streptococi, pneumococi) i negativi (2ora+ella, :eisseria). 7acili gram negativi aerobi' CampFlobacter, Delicobacter. 3nii anaerobi. 2Fcoplasma, ChlamFdia, Jegionella, 7orrelia, 2Fcobacterium avium (26C), Ho+oplasma. Bacterii re&istente 5tafilococi rezisten!i la meticilin. 8nterobacteriacee. 7acteroides fragilis. In$ica(ii c!inice principa!e %neumonii atipice, infec!ii B;J, infec!ii cutanate i ale !esuturilor moi la cei alergici la peniciline. I7 LINCOSAMIDE Ora!e Bi parentera!e Linco"icina C!in$a"icina Bacterii sensibi!e Coci gram pozitivi' stafilococi sensibili sau rezisten!i la meticilin, streptococi, pneumococi. 6naerobi. A!(i a en(i in'ec(ioBi %lasmodium falciparum. %uneumocFstis carinii. Bacterii re&istente 8nterococi. 7acili gram negativi aerobi. 2icobacterii, 2Fcoplasma, ChlamFdia. In$ica(ii c!inice principa!e ?nfec!ii stafilococice sau streptococice la cei alergici la penicilin. ?nfec!ii cu anaerobi. J7 STREPTO*RAMINE Pristina"icina Bacterii sensibi!e

Coci gram pozitivi i negativi aerobi i anaerobi' stafilocici (i rezisten!i la meticilin), pneumococi (i rezisten!i la penicilin), streptococi, enterococi (i rezisten!i la vancomicin), 2ora+ella, %eptostretococcus. 3nii bacili' Clostridium, D. influenzae. 2Fcoplasma, ChlamFdia, Jegionella. Bacterii re&istente Cei mai mul!i bacili gram negativi. 6naerobi. 2icobacterii, ;ic/ettsia. In$ica(ii principa!e ?nfec!ii cu stafilococi, pneumococi, enterococi rezisten!i la alte antibiotice. /7 *LICOPEPTIDE 8anco"icina Teicop!anina Dapto"icina Bacterii sensibi!e Coci i bacili gram pozitivi aerobi rezisten!i la alte antibiotice' stafilococi, enterococi, corFnebacterii. Clostridii. Bacterii re&istente 7acili gram negativi aerobi i anaerobi. 2icobacterii, 2Fcoplasma, ChlamFdia etc. In$ica(ii c!inice principa!e ?nfec!ii cu coci gram pozitivi multirezisten!i sau la cei alergici la peniciline. 9iareea postantibiotice cu Clostridium difficile. K7 TETRACICLINE Tetracic!ina O%itetracic!ina De"ec!ocic!ina Metacic!ina Ro!itetracic!ina Do%icic!ina Minocic!ina Bacterii sensibi!e Coci gram pozitivi' pneumococi. 7acili gram negativi' D. influenzae, Delicobacter, Cibrio, 7rucella, %asteurella, 5higella. 2Fcoplasma, ChlamFdia, ;ic/ettsia, spirochete, Jegionella, Clostridium. 6l!i agen!i infec!ioi sensibili' %lasmodium falciparum, amibe.

Bacterii re&istente Coci gram pozitivi i negativi' stafilococi, enterococi i streptococi (cu e+cep!ia minociclinei), gonococi. 7acili gram negativi aerobi i anaerobi' %seudomonas, 5erratia, Ilebsiella, 8nterobacter, %roteus, 7acteroides. In$ica(ii c!inice principa!e 7oli transmise se+ual, pneumonii, uretrite negonococice, infec!ii pelvine, profila+ia tetanosului, boal JFme, ulcer digestiv, holer, dizenterie, tifos e+antematic, febr butonoas, malarie, amibiaz. 1-7 CLORAM+ENICOLI C!ora"'enico! C!ora"'enico! ?e"isuccinat Tia"'enico! Bacterii sensibi!e Coci gram pozitivi i negativi' pneumococi, meningococi, unii enterococi rezisten!i la vancomicin. 7acili gram negativi aerobi' D. influenzae, 8. coli. 6naerobi gram pozitivi i negativi' clostridii, 7acteroides, %eptostreptococcus. ;ic/ettsia, ChlamFdia, 2Fcoplasma. Bacterii re&istente 5tafilococi. %seudomonas, Ilebsiella, 8nterobacter, 5erratia, %roteus. 2icobacterii. In$ica(ii c!inice principa!e 2eningite, abcese cerebrale, infec!ii cu anaerobi, ric/ettsioze, unele infec!ii cu enterococi. 117 RI+AMICINE Ri'a"picina Ri'abutin Bacterii sensibi!e 5e produc frecvent mutante rezistente. 5e folosete e+clusiv n asocieri (cu e+cep!ia profila+iilor scurte). Coci gram negativi i pozitivi' meningococi, gonococi, 2ora+ella, stafilococi, streptococi. 7acili gram negativi aerobi' D. influenzae, 7rucella. 6naerobi' 7acteroides, Clostridium, %eptostreptococcus, %eptococcus. Bacterii re&istente 7acili gram negativi aerobi' %seudomonas, Ilebsiella, 8nterobacter. In$ica(ii c!inice principa!e

Huberculoza, sterilizarea purttorilor faringieni de meningococi, stafilococi i streptococi beta hemolitici grup 6, endocardite i ostemielite cronice stafilococice, legioneloz, bruceloz, meningite cu pneumococi foarte rezisten!i la penicilin. 1;7 +LUOROCEINOLONE Nor'!o%acin O'!o%acin Cipro'!o%acin Pe'!o%acin Lo"e'!o%acin Le3o'!o%acin Spar'!o%acin *repa'!o%acin Tro3a'!o%acin *ati'!o%acin

Bacterii sensibi!e Coci gram pozitivi' stafilococi sensibili la meticilin. Coci gram negativi' 2ora+ella, :eisseria. 7acili gram negativi aerobi' 8. coli, Ilebsiella, 8nterobacter, 5almonella, 5higella, %roteus, D. influenzae, 7rucella, CampFlobacter, Cibrio, Uersinia, 7ordetella. Jegionella. Coci gram pozitivi (pneumococi rezisten!i la penicilin, stafilococi rezisten!i la meticilin, enterococi rezisten!i la vancomicin), anaerobi, bacterii atipice (ChlamFdia), la fluorochinolonele de ultim genera!ie. Bacterii re&istente Coci gram pozitivi' enterococi, pneumococi, al!i streptococi, stafilococi rezisten!i la meticilin. 7acili gram negativi aerobi' %seudomonas, 5erratia, 6cinetobacter. 6naerobi. (Hrovaflo+acina, fluorochinolon activ i pe anaerobi). 2icobacterii, 2Fcoplasma, spirochete. In$ica(ii c!inice principa!e ?nfec!ii urinare, prostatite, diaree acut, profila+ia infec!iilor la neutro poenici, gonoree 1=7 SUL+AMIDE I ASOCIERI CU ANTI+OLA9I Su!'i&o%a&o! (ac!iune scurt) Su!'a$ia&ina (ac!iune scurt) Su!'a"eto%i$ia&ina (sulfametin de semidepozit) Su!'a"eto%a&o! 5 tri"etopri" (cotrimo+azol) Su!'a$o%ina 5 piri"eta"ina Su!'aceta"i$a (local ocular) Ma'eni$ (aplica!ii locale) Su!'asa!a&ina (salazopirina) Bacterii sensibi!e Fcu prec)$ere !a asocieri!e cu anti'o!a(i: 7acili gram negativi aerobi' 8. coli, Ilebsiella, 8nterobacter, 5higella, Cibrio, D. influenzae. Coci gram pozitivi i negativi' 5treptococcus pFogenes, meningococi, stafilococi, pneumococi.

7acili gram pozitivi' Jissteria, :ocardia. ChlamFdia, unele micobacterii. 6gen!i nebacterieni' %lasmodium, Ho+oplasma, %neumocFstis. Bacterii re&istente 6naerobi. 7acili gram negativi aerobi' %seudomonas. Coci gram pozitivi' enterococi. 5pirochete In$ica(ii c!inice principa!e ?nfec!ii urinare i B;J, bronite, pneumonii, pneumocistoz, to+oplasmoz, malarie, diaree acut, holer, unele meningite purulente, arsuri. 1>7 +OS+OMICINA +os'o"icina (se administreaz parenteral). Bacterii sensibi!e 2ulte bacterii aerobe, inclusiv stafilococi rezisten!i la meticilin, enterococi, %seudomonas, enterobacteriacee. Bacterii re&istente 6naerobi. In$ica(ii c!inice principa!e ?nfec!ii severe cu bacterii rezisten!e la aminglicozide i betalactamine ?nfec!ii urinare (doz unic n cistitele acute). 1,7 NITROIMIDAZOLI Metroni$a&o! Orni$a&o! Tini$a&o! A!ben$a&o! +!uben$a&o! Bacterii sensibi!e 6naerobi (coci i bacili, gram pozitivi i negativi). Delicobacter pFlori. 6l!i agen!i infec!ioi' @iardia, Hrichomonas, 8ntamoeba histolFtica. Bacterii re&istente 6erobi. In$ica(ii c!inice principa!e ?nfec!iile cu anaerobi, abcese cerebrale, diareea post antibiotice cu Clostridium difficile, lambliaza, trichomoniaza, vaginita bacterian (@ardnerella vaginalis), ulcerul duodenal i gastric, amebiaza.

1I7 NITRO+URANI Nitro'urantoin +ura&o!i$on Bacterii sensibi!e 7acili gram negativi aerobi' 8. coli, Ilebsiella, 8nterobacter, Cibrio. Coci gram pozitivi aerobi' enterococi, stafilococi. Bacterii re&istente 7acili gram negativi aerobi' %seudomonas, %roteus, 5erratia, 6cinetobacter. 6naerobi. In$ica(ii c!inice principa!e ?nfec!ii urinare (nitrofurantoin), diaree acut, holer (furazolidon). 1J7 ACID +USIDIC 8ste singurul antibiotic cu structur steroidian. Bacterii sensibi!e Coci gram pozitivi (mai ales stafiloci) i gram negativi. Clostridii. CorFnebacterium diphteriae. 6ctinomFces israeli. Bacterii re&istente 7acili gram negativi. In$ica(ii c!inice principa!e ?nfec!ii stafilococice, mai ales cu stafilococi rezisten!i la meticilin. 1/7 MUPIROCIN Faci$ pseu$o"onic: Bacterii sensibi!e 5tafilococi (i cei betalactamazo pozitivi, rezisten!i la meticilin), streptococi. Bacterii re&istente Coci i bacili gram negativi 6naerobi. In$ica(ii c!inice principa!e 5terilizarea nazal de stafilococi (aplica!ii locale). 1K7 ANTIMICROBIENE NOI FOLAZOLIDINONE: Line&o!i$ Bacterii sensibi!e @ram pozitiv, inclusiv cele rezistente la alte terapii.

In$ica(ii c!inice principa!e< %neumonia comunitar sau nosocomial< infec!ii ale pielii i !esuturilor moi< infec!ii cu enterococ, inclusiv cele cauzate de 8nterococcus faecium sau fecalis rezistente la Cancomicin< infec!ii la copii mici. n ultimii ani s au studiat o serie de medicamente utile n infec!iile severe sistemice i ocul infec!ios, care, ac!ion$nd n diferitele etape ale aprrii antiinfec!ioase, se asociaz antibioticoterapiei' Antien$oto%ine 6nticorpi pentru endoto+in 6nalogi de lipid 6 %roteine ce neutralizeaz lipopolizaharide ?nhibitori de endoto+in ce induc activarea celular Anticito4ine 6nticorpi monoclonali de tip H:= ;eceptori solubili H:= 6ntagoniti de receptori ?J 6nticorpi monoclonali de receptori ?J 6nticorpi monoclonali de receptori ?J 0 6nticorpi monoclonali de receptori gama interferon Di3erse ?nhibitori ai activrii complementului 6ntagoniti de receptori ai activrii plachetare ?nhibitori de metaboli!i ai acidului arahidonic ?nhibitori de activatori ai complementului ?nhibitori ai cascadei coagulrii %ento+ifilina ?nhibitori ai sintezei de o+id nitric :u am detaliat antibioticele cu efect antiviral, antifungic, antiparazitar i medica!ia antibiotic antituberculoas, care sunt studiate la patologia infec!ioas nebacterian. NOMENCLATURA ANTIBIOTICELOR ;ecomandarea prescrip!iei de antibiotice nu se poate face fr cunoaterea 9C? (denumirea comun interna!ional) i a denumirii comerciale a produselor. 2ultitudinea productorilor i diversitatea antibioticelor ngreuneaz ob!inerea unei liste complete pentru medicul practician. 3nele produse sunt licen!iate de firma mam i ulterior devin generice. 3rmtoarea list ncearc s denumeasc cele mai importante antibiotice utilizate n practic. DENUMIRILE COMERCIALE ALE ANTIBIOTICELOR UZUALE DENUMIRI COMUNE DENUMIRI COMERCIALE INTERNA9IONALE 6mi/acina 6mi/in, 6mi/ozit, :egasin, 6mi/lin, Brlobin

6mo+icilina 6mo+icilinaA acid clavulanic 6mpicilina 6mpicilinaA sulbactam 6zitromicina 6zlocilina 6ztreonam 7acitracina Carbenicilina indanil (carindacilin) Cefaclor Cefadro+il Cefale+ina Cefalotina Cefamandola Cefapirina Cefatrizina Cefazolin Cefepima Cefi+ima Cefmetazol Cefonicid Cefoperazona Cefoperazona A sulbactam Ceforanid Cefota+ima Cefotetan Cefo+itina Cefpiroma Cefpodo+ima pro+etil Cefprozil Cefradina Cefro+adina Ceftazidima Ceftibuten Ceftizo+ima Ceftria+ona Cefuro+ima Cefuro+ima a+etil Cicloserina Ciproflo+acina Claritromicina

6mopen, 2o+ilen, Bspamo+, 6mo+il, 6mode+, 9uomo+ 6ugmentin, Ciblar, 6mo+i/lav, Ilavunat, 7ioclavid, 2o+illav, 6mo/lvin 6mpen, Bmnipen, 6mblosin, 5tandacilin, 6mpicilin, 8picocillin 3nasFn, 6mpisid, 6mpi %lus Kithroma+, 5umamed 5ecuropen, 6zlocilline 6zactam, 9Fnabiotic 7acitracine, 7atra+ Carindapen Ceclor, 6lfatil, Cefaclor, Cec, 2edoclor, Cloracef 7idocef, 9uracef, Bracefal Iefle+, Cepore+in, Bracef, Bspe+in, Cefale+in, =armale+in Ieflin, Cerpovenin, Ceporacin, Cefalotin sodic 2andol, 2ando/ef CefadFl, Cefalo&ect, Cefatre+Fl 5antatricin, CVfaperos, 7icef, 5pecicef Iefzol, CVfacidal, 5efazol, Hotacef, Cefazolina 2a+ipime 5upra+, Bro/en Kefazone 2onocid Cefobid, 2edocef, Cefozon 5ulperazon %recef Claforan, 5pirosine, Cefota+ime, Cefota+ Cefotetan, 6ppocef, Ceftenon 2efo+in, 2efo+itin, 2er+in Cefron Cantin, Brelo+ Cefzil 5efril, Celosef Braspor =ortum, Iefadim Ceda+ Cefizo+, Cefti+ ;ocephin,Jongacef, Jendacin, Cefria+on Kinacef, Iefuro+, Cer/fazolin, 6+etine Kinnat, CVpazine 5eromFcin, Hebemicin, CFcloserine CiprobaF, 5iflo+, Ciprinol, Ciprocin, Cuminol, 8uciprin, Ciproflo+acin, Nuintor Claritromicina, Ilacid, 7ia+in, =romilid, Je/o/lar

Claritromicina retard Clindamicina Cloramfenicol Cloramfenicol hemisuccinat Clo+acilina Colistina 9iclo+acilin 9iritromicin 9o+iciclina 8ritromicin oral (propionil, estolat, stearat, etilsuccinat, baz) 8ritromicin parenteral (lactobionat, gluceptat) 8tambutol 8tionamid =osfomicin =urazolidon =usidic, acid @entamicina ?mipenemA cilastatine Ianamicina Jevoflo+acina Jincomicina Jinezolid Jomeflo+acina Joracarbef 2eropenem 2eticilina 2etronidazol 2ezlocilina 2inociclina 2o+alactam (latamo+ef) 2upirocina :afcilina :alidi+ic, acid :eomicina :etilmicina :itrofurantoina :orflo+acina Bflo+acina B+acilina

Ilacid 5; Cleocin, 5obelin, Clindacin, 9alacin, Ilindan, Ilimicin ChloromFcetin, Chloramsoar, Chlorocid Cloramfenicol hemisuccinat, %ar+in, 6mindan Clo+acillin ColimFcine 9iclo+acillin, 9ichlor 5tapenor 9Fnabac 9o+icilina, CibramFcin,5panor, ;emicFn 8ritromicina, ?losone, 8rFthrocin, 8ritroacnol (ung.), 8rivital, 8ritropar 8ritromicina lactobionat, DotFcin gluceptate 8tambutol, 2Fambutol, 5ural, 5Fntomen Hrecator, 6midazin, :izotin, 2onuril =osfocin, 3ridoz, 6fos, 3nirFle, 2onural =urazolidon, =urazolidona 88J, =uro+one, =uro+ame =ucidine @aramFcin, @entalline, @entagen,@enticol, 5eptopal Hienam, %rima+in, Kienam Iantre+, Ilebcil, IanamFcin Havanic Jincocin, CilimFcin, 6lbiotic, :eloren, Jincodar KFvo+id 2a+aQuin Jorabid 2ereem, 2eronem Celbenin, 5taphcillin 2etronidazol, =lagFl, 6rilin, 6mrizole, Colpocin H 7aFpen, 2ezlin 2inocin, 2Fnocine, 2estacine 2o+am, =estamo+in 7actroban 3nipen :egram, :ogram, :evigramon :egamicin, :eomFcine, 2Fcerin :etromFcin, CetomFcin 2acrodantin, =uradantin, =urantoin :orflo+acin, :oro+in, :olicin, 8pinor, :orflo+, 3roseps Harivid, =lo+al, Bflocet, =lo+stat, Kanocin B+acilina, 5tapenor, 7ristopen, %rostaphlin, B+alin

B+itetraciclina %aromomicina %eflo+acina %enicilina @ (benzatin) %enicilina @ sodic,potasic (benzil penicilin) %enicilina C (feno+imetilpenicilin) %iperacilina %iperacilinaA tazobactam %irazinamida %olimi+ina 7 %ristinamicina ;ifabutin ;ifampicina ;o+itromicina 5parflo+acina 5pectinomicina 5piramicina 5treptomicina 5ulfado+in plus pirimetamina 5ulfizo+azol 5ulfametin (sulfameto+idiazin) 5ulfameto+azolA trimetoprim (cotrimo+azol) Heicoplanina Hetraciclina Hiamfenicol Hicarcilina HicarcilinaA acid clavulanic Hirotricina Hobramicina Cancomicina

HerramFcin, ?nnolFre Dumatin %eflacine, 6ba/tal, %eflo+ 2oldamin, %enadur, 9urapen, ;etarpen, 8+tencilline %fizerpen ?socillin, 2egacillin, %en Cee I, Bracilline, Bspen %ipril, %iperacil KosFn, Hazocin %iraFinamida, 9iazinamid, %irilene, ;ifater, %Frafat, Kinamide %olFmF+in 7 %Fostacine 6nsamFcin ;ifampicina, 5inerdol, 8remfat, ;ifadine, ;ifode+ ;ulid, Claramid Kagam Hrobicin, 5tanilo ;ovamFcine, 5electomFcin 5treptomFcin sulfate =ansidar :eo+azol, @antrisin 7aFrena, 9urenat 7iseptol, 7actrim, 5eptrin, Hagremin Hargocid Hetraciclina, DostacFclin, 6chromFcin, Hetraos, %olfamFcin Hhiamphenicol Hicar, 7etabactFl Himentin 5olutricine, HFrosur :ebcin, Hobrama+in, @ernebain, 7rulamicin Cancocin, 8dicin, Cancoled, Canmi+an

RESPECTAREA INDICA9IILOR ANTIBIOTICELOR

2edica!ia antibacterian utilizat n prezent are indica!ii terapeutice (formulate pe baze ra!ionale i tiin!ifice), dar i profilactice (pentru situa!ii bine definite, cu indica!ii restr$nse). 3tilizarea abuziv i nera!ional a antibioticelor induce implica!ii ecologice n macro i microsistem, cu selectarea tulpinilor bacteriene multirezistente, crearea de dismicrobisme, contaminare nosocomial i consecin!e de nedorit asupra patologiei umane, cu costuri mult mai ridicate, complica!ii i consecin!e etico medicale. ?ndica!iile terapeutice n infec!iile specifice, monoetiologice, cu germen cunoscut, sunt de antibioticoterapie !intit, aleg$ndu se antibioticul de elec!ie pe germenul respectiv. %entru fiecare agent etiologic bacterian e+ist o alegere de prim inten!ie rezultat din cunoaterea mecanismelor generale de rezisten! antibiotic a genului i speciei respective i din e+perien!a terapeutic. Hrebuie cunoscute ns i antibiotice alternative, necesare fie datorit rezisten!elor particulare fie datorit imposibilita!ii administrrii antibioticului de prim inten!ie. Habelul urmtor ncearc s prezinte tratamentul celor mai importan!i germeni bacterieni implica!i n patologie. INDICA9II TERAPEUTICE DN +UNC9IE DE A*ENTUL PATO*EN A*ENTUL PATO*EN Acinetobacter PRIMA ALE*ERE imipenem, meropenem ALTERNATI8E chinoloneA aminoglicozide, ampicilinaA sulbactam, ceftazidima tetraciclina, clindamicina tetraciclina, macrolide cefo+itina, cefotetan, clindamicina, ticarcilina, piperacilina, imipenem, meropenem, penicilineA inhibitori de betalactamaze cotrimo+azol, amo+icilina %enicilina @, penicilina C, amo+icilina, macrolide do+iciclinaA rifampicina, cotrimo+azolA

Actino"@ces Baci!!us ant?racis Bacteroi$es

penicilina @ penicilina @ metronidazol, peniciline

Bor$ete!!a Bore!!ia

eritromicina i alte macrolide tetraciclina, ceftria+ona

Bruce!!a

tetraciclinaA streptomicina

Ca"p@!obacter C?!a"@$ia

macrolide tetraciclinaA do+iciclina penicilina @

gentamicina, fluorochinoloneA rifampicina tetraciclina, chinolone, gentamicina macrolide, chinolone

C!ostri$iu" per'rin ens Bi tetani

C!ostri$iu" $i''ici!e Cor@nebacteriu" $ip?teriae Enteroccus 'aeca!is Enteroccus 'aeciu" +rancise!!a

vancomicina (oral) penicilina @ ampicilina A gentamicina vancomicina aminoglicozide

*ar$ene!!a Eae"op?i!us in'!uen&ae 6!ebsie!!a pneu"oniae Le ione!!a

metronidazol ampicilina,amo+icilinaA acid clavulanic cefalosporine (,"

eritromicina

Leptospira Listeria Mora%e!a catarr?a!is M@cobacteriu" tubercu!osis M@cop!as"a Neisseria onoreae

penicilina @ ampicilina ampicilina,amo+icilinaA acid clavulanic izoniazidaA rifampicinaA pirazinamidaA etambutol eritromicina ceftria+ona, penicilina @

tetraciclina, metrodinazol, cefo+itina, clindamicina metronidazol, imipenem, meropenem eritromicina i alte macrolide vancomicina meropenem, imipenem tetraciclina, cloramfenicol, chinolone, rifampicina amo+icilina cefalosporine (,", cotrimo+azol, chinolone imipenem, meropenem, cloramfenicol, /anamicina, tobramicin chinolone, do+iciclina, azitromicina, cotrimo+azol tetraciclina penicilina @, eritromicina tetraciclina, macrolide streptomicina, etionamida tetraciclina cefalosporine (, spectinomicina, fluorochinolone

Neisseria "enin iti$is Nocar$ia Pasteure!!a Peptostreptococus Proteus spp7

penicilina @

cotrimo+azol penicilina @

ceftria+ona, cloramfenicol, sulfonamide cicline noi

Pseu$o"onas aeru inosa

Ric4ettsia

tetraciclina, cefalosporine (, " penicilina @ tetraciclina, macrolide, vancomicina cefalosporine ", chinolone ampicilinaA sulbactam, ticarcilinaA acid clavulanic, piperacilinaA tazobactam, mezlocilina, tobramicina, imipenem, meropenem, aztreonam tobramicina,gentamicinaA fluorochinoloneA ticarcilina, azlocilina, cefalosporine ", mezlocilina, piperacilina imipenem, meropenem, aztreonam tetraciclina, cloramfenicol rifampicina

Sa!"one!!a

chinolone, cloramfenicol, amo+icilina

Serratia "arcescens

S?i e!!a

Sta'i!ococ sensibi! !a penici!ina * Sta'i!ococ re&istent !a penici!ina *C "eti. S

cotrimo+azol, ceftria+ona, cefoperazona cefalosporine ", chinolone ampicilinaA sulbactam, ticarcilinaA acid clavulanic, piperacilinaA tazobactam, imipenem, meropenem, aztreonam, aminoglicozide chinolone cotrimo+azol, ampicilina, acid nalidi+ic penicilina @ cefalosporine -,(, eritromicina, lincomicina o+acilina cefalosporine -, (, ", macrolide, amo+icilinaA acid clavulanic, lincomicina,

Sta'i!ococ "eti.R

vancomicina, teicoplanina

Streptoccocus pneu"oniae

penicilina @

Trepone"a

penicilina @

8ibrio

tetraciclina

vancomicina fosfomicina, acid fusidic, rifampicina, imipenem, clindamicina eritromicina, vancomicina, cefalosporine -, (, macrolide noi, chinolone noi tetraciclina, eritromicina, spectinomicina chinolone, cotrimo+azol chinolone, cotrimo+azol tetraciclina, do+iciclina, cloramfenicol, chinolone

Mersinia enteroco!itica Mersinia pestis

tetraciclina aminoglicozide

ASOCIERILE DE ANTIBIOTICE trebuie s ntruneasc urmtoarele criterii< asocierea s realizeze un efect sinergic bactericid germenele patogen s fie sensibil la ambele antibiotice asociate, stabilit prin antibiogram sau pe criterii statistice de probabilitate n alegerea antibioticului pe criterii de probabilitate, s se !in seama de implicarea etiologic a germenilor Wde spitalM, folosindu se antibiotice Wde rezervM n infec!iile polimicrobiene e necesar ca fiecare germen s fie sensibil la cel pu!in unul din antibioticele din asociere nu trebuie s fie folosite asocieri antagoniste (e+emplu bactericid A bacteriostatic) nu trebuie asociate dou antibiotice cu spectru larg ( dismicrobism sever) nu trebuie asociate dou antibiotice nefro sau ototo+ice In$ica(ii!e asocieri!or $e antibiotice sunt' germeni bacterieni multirezisten!i, cu scopul de augmentare a activita!ii bacteriene prin sinergism infec!ie monomicrobiana cu determinri multiple, pentru efectul !intit tisular sau pe calea de eliminare infec!ii polimicrobiene cu germeni cu diferite rezisten!e antibacteriene infec!ii la gazde imunodeprimate

infec!ii severe cu etiologie necunoscuta de la nceput, pentru ini!ierea tratamentului De&a3anta#e!e asocieri!or $e antibiotice sunt' costuri mai mari sumarea efectelor adverse apari!ia antagonismului bacterian crearea de dismicrobisme greu tratabile generarea de tulpini bacteriene rezistente ,7 CALEAC RITMUL I MODUL DE ADMINISTRARE AL ANTIBIOTICELOR Ca!ea ora!) Fp7o7: este cea mai recomandat pentru antibioticoterapia n ambulator, n infec!iile care nu necesit spitalizare. 6ntibioticoterapia oral nu se recomand a fi administrat concomitent cu ingestia de alimente n cazul urmtoarelor preparate' a"pici!in)C cec!orC '!uoroc?ino!oneC "etroni$a&o!C o%aci!in)C penici!in) 8C ri'a"picin)C tetracic!in)7 Ca!ea intra "uscu!ar) Fi7": realizeaz n scurt timp niveluri serice crescute ale antibioticului i este recomandat pentru a"ino !ico&i$e i beta!acta"ine, dar nu i pentru '!uoroc?ino!one. Ca!ea intra.3enoasa Fi737: este recomandat n infec!iile grave, uneori fiind necesar administrarea n bo!us (timp de " * minute) sau prin "icroper'u&ii (timp de ") minute) pentru 3anco"icin), cipro'!o%acin i c!aritro"icin). 2odalitatea de alegere a suportului de transport al antibioticului trebuie efectuat cu pruden!, astfel pentru c!aritro"icin) se recomand ap distilat pentru dizolvare, iar solutia astfel ob!inut se introduce n ser fiziologic, glucoz *>, solu!ie ;inger. A$"inistrarea !oca!) de antibiotic i restr$nge utilizarea' se pot utiliza instila!ii de antibiotice sub form de aerosoli sau sp)!)turi p!eura!e cu so!u(ii $e antibiotic !a bo!na3ii cu p!euroto"ie se poate face lava& peritoneal n interven!ii chirurgicale pe abdomen septic mai rar se administreaz antibiotice intrarahidian mai frecvent sunt utilizate antibiotice cu efect topic, n ungvente, paste, coliruri, n special n cazul to+icit!ii generale prezente (bacitracin, neomicin etc) 8fectul bactericid al antibioticului este dependent de concentra!ia seric a acestuia (ca n cazul a"ino !ico&i$e!or, '!uoroc?ino!one!or) i de sensibilitatea agentului microbian. ANTIBIOTICE INDICATE DN MENIN*ITELE BACTERIENE Fpentru sta'i!ococC enterococ Bi baci!i ra"ne ati3iC in$ica(ii!e sunt pro3i&orii pGn) !a ob(inerea antibio ra"ei: A ent pato en Monoterapie Asocieri Bi a!ternati3e Intrara?i$ian

*er"en nei$enti'icat (la copil mare i adult) *er"en nei$enti'icat (la sugar i copil mic) Menin it) oto en) (p$n la izolarea bacteriilor) Menin ococ *onococ Pneu"ococ

penicilin @

cloramfenicol A cotrimo+azol sau ampicilin A gentamicin ampicilinA gentamicin penicilina @ A o+acilin A gentamicin ceftria+on sau cloramfenicol cloramfenicolA cotrimo+azol ceftria+onA gentamicin cloramfenicol ampicilin A gentamicin o+acilin A gentamicin rifampicin A piperacilin ampicilin A sulbactam sau amo+icilin A acid clavulanic ampicilin A gentamicin (sau cotrimo+azol) ampicilin (sau cloramfenicol)A gentamicin ampicilinA gentamicin

gentamicin

ceftria+on

gentamicin

ceftazidim

gentamicin

penicilin @ penicilin @

Streptococ a a!actiae B amo+icilin Streptococ penicilin @ beta. ?e"o!itic A Enterococ Sta'i!ococ aureu "eti.S Sta'i!ococ "eti.R Eae"op?i!us in'!uen&ae vancomicin cefota+im vancomicin ceftria+on sau cefota+im

vancomicin

vancomicin

Esc?eric?ia co!i

ceftazidim

gentamicin

Proteus 6!ebsie!!a. Enterobacter

ceftria+on ceftazidim sau cefepim

gentamicin

gentamicin

Pseu$o"onas

cefsulodin sau cefoperazon ceftria+on sau ciproflo+acin ampicilin sau penicilin @ penicilina @ ampicilin sau penicilin @

azlocilinA ceftazidimA ciproflo+acin ampicilin (sau cloramfenicol)A cotrimo+azol cloramfenicolA gentamicin cloramfenicol cloramfenicol izoniazidA rifampicinA streptomicin (etambutol) A pirazinamid

gentamicin sau piperacilin sau ami/acin

Sa!"one!!a

Listeria Baci!!us ant?racis Leptospira

Micobacterii

6legerea antibioticelor n meningite trebuie s !in seama de biodisponibilitatea lor n JC;, dei este cunoscut faptul c anumite antibiotice care nu traverseaz n mod normal bariera hemetoencefalic, n condi!iile de inflama!ie a meningelor, fac acest lucru. B particularitate a spa!iului subarahnoidian este faptul c acesta e un teritoriu cu o aprare antibacterian limitat i, odat infectat, infec!ia se poate agrava. 9e aceea alegerea antibioticului se face n aa fel nc$t acesta s realizeze n JC; un nalt nivel bactericid. DI+UZIUNEA RELATI8A A ANTIBIOTICELOR DN LCR Concentra(ie bun) n LCR cuC sau ')r) in'!a"a(ie F$ep)BeBte CMI u&ua!): acFclovir cloramfenicol cotrimo+azol etambutol etionamida fluconazol Concentra(ie bun) n LCR nu"ai cu in'!a"a(ie F$ep)BeBte CMI u&ua!): ami/acina amo+icilina ampicilina ticarciclina ceftria+ona cefoperazona Concentra(ie "ini") Fsub CMI: c?iar cu in'!a"a(ie Nu p)trun$e n LCR

eritromicina gentamicina streptomicina tobramicina netilmicina

amfotericina bacitracina benzatinpenicilina clindamicina lincomicina itraconazol

D?: metronidazol mezlocilina latamo+ef(mo+alactam) pirazinamida rifampicina sulfadiazina vidarabina zidovudina

ceftazidima /etoconazol cefuro+ima ciproflo+acina do+icilina imipenem oflo+acina peflo+acina piperacilina penicilina @ tetraciclina vancomicina fosfomicina aztreonam 2eningitele baceriene purulente reprezint o urgen! terapeutic, antibioticoterapia corect este hotr$toare, dar terapia patogenetic i a complica!iilor de!ine i ea un rol important. n "enin ite!e bacteriene cu er"eni necunoscu(i terapia utilizat este' penicilin @ # -) 23,zi, asociat cu cotrimo+azol, cloramfenicol sau aminoglicozid( intrarahidian). 5e poate ini!ia tratamentul cu o cefalosporin de genera!ia a " a sau o betalactamin cu inhibitori de betalactamaz, uneori se poate utiliza o fluorochinolon (Ciproflo+acin in&ectabil), asociat unei cefalosporine de genera!ia a " a. 9urata tratamentului antibiotic al meningitelor bacteriene se face pe o perioad de -# (zile, uneori mai mult (sptm$ni), n caz de cloazonri sau meningit tuberculoas. %unc!iile rahidiene efectuate pe parcurs vor da indica!ii pre!ioase de tratament, apreciindu se celularitatea JC;, chimismul i prezen!a sau absen!a germenului patogen precum i a reac!iilor serologice specifice. n prezen!a complica!iilor (com prelungit, convulsii, semne de focar, crize &ac/soniene, pareze sau paralizii, tulburri de senzoriu, hipertensiune intracranian prelungit i e+primat, consultul neurologic coroborat cu e+aminrile oftalmologice (fund de ochi, tensiunea arterei centrale retiniene) sau B;J se poate evalua apari!ia abceselor cerebrale, hidrocefaliei, mielitei, radiculitelor sau nevritelor. Hratamentul acestora va putea include modificarea schemei antibiotice, cur chirurgical, tratament recuperator fizioterapic. 5indromul encefalitic se poate asocia meningitelor bacteriene (meningococi, pneumococi, dar i salmonelle, ric/ettsii, spirochete, micoplasme, streptococi sau clostridii). Hratamentul etiologic se va adresa !intit speciei incriminate.

5e va face diagnosticul diferen!ial a sindromului encefalitic infec!ios cu manifestrile encefalitice neinfec!ioase din cadrul complica!iilor dismetabolice, hipo+ice, hidroelectrolitice, hepatice, uremice ale meningitelor bacteriene.

ANTIBIOTICOTERAPIA LA PACIEN9II CU INSU+ICIEN9A RENALA

9ozele de antibiotice cu eliminare renal, n insuficien!a renal se a&usteaz dup determinarea c!earance.!ui $e creatinin). Ja b)rba(i formula de calcul este urmtoarea' -#) + v$rsta + greutatea /g creatinina seric Xmol,l
E clearance de creatinin

Ja 'e"ei' formula la brba!i + ),.*

6ntibioticele care necesit a&ustarea "a#or) a dozelor n insuficien!a renal sunt' aminoglicozide polipeptide (colimicina) glicopeptide (vancomicina, teicoplanina) antivirale (aciclovir, amantadina, foscarnet) antifungice (flucitozina) 6ntibioticele care necesit a&ustarea "o$erat) a dozelor sunt' betalactamine lincosamide tetraciclin tiamfenicol ciproflo+acin izoniazid etambutol sulfamide trimetoprim rifampicin

6ntibioticele care nu necesit) a&ustarea dozelor sunt' macrolide sinergistine do+iciclin minociclin cloramfenicol acid fusidic fosfomicin peflo+acin spectinomicin imidazoli nistatin

TRATAMENTUL IN+EC9IILOR URINARE In'ec(ii!e urinare reprezint un segment important al patologiei infec!ioase, se datoreaz apari!iei unor factori perturbatori ai flu+ului normal urinar (malforma!ii, tumori, litiaz, dispozitive urinare) i prezen!ei imunodepresiei locale sau generale, cu multiplicarea urinar a unor germeni patogeni din zonele nvecinate (digestiv, genital). %ropagarea infec!iei se face, de obicei, ascendent, de la uretr, urina fiind un foarte bun mediu de cultur, rezultnd ini!ial in'ec(ii urinare #oase (uretrocistite), ulterior in'ec(ii urinare na!te (pielonefrite acute i cronice). 8tiologia infec!iilor urinare cuprinde un spectru mare de germeni bacterieni, n special din familia 8nterobacteriaceae, bacili gram negativi' 8.coli, %roteus, %seudomonas, Ilebsiella, dar i anaerobi, coci sau spirochete. 8+amenul sumar de urin poate eviden!ia n sedimentul urinar chiar i bacteriile incriminate, determinarea cantitativ sau semicantitativ a bacteriuriei fiind un argument principal de diagnostic (urocultura). ?nterpretarea uroculturilor trebuie fcut cu pruden!, fiind de luat n considerare concentra!ii mai mari de -)).))) de germeni ,ml. 8+ist posibilitatea contaminrii urinare de vecintate. n absen!a antibiogramei, terapia cu antibiotice se ini!iaz empiric cu sulfamide, cotrimo+azol, acid nalidi+ic i chinolone. 9up ob!inerea antibiogramei se utilizeaz rezultatele ei. 9urata terapiei de atac este n general de 1 -# zile (n paralel cu cur lichidian, ameliorarea pD ului urinar, diuretice), n infec!iile recidivante sau cronice se face o terapie de ntre!inere timp de mai multe luni cu antibioticele indicate de antibiogram. n infec!iile urinare la gravide, chiar bacteriuriile asimptomatice, se vor administra antibiotice neto+ice pentru ft' ampicilina, cefalosporinele, la nevoie gentamicina, eritromicina< n trimestrele ( i " riscul teratogen este mult mai mic. %renatal, nu se vor folosi sulfamidele (favorizeaz apari!ia icterului neonatal), cloramfenicolul (determin la ft Lsindromul cenuiuM) i ciclinele (determin la mam to+icitate hepatocelular). Ja bolnavii cu insuficien! rebal cronic rezultatele sunt mai slabe, din cauza concentra!iilor urinare de antibiotice mai mici. 5e va corecta posologia n func!ie de clearance ul de creatinin. ANTIBIOTICOTERAPIA LA *RA8IDEC NOU NASCUTC PREMATURC SU*AR I COPIL

ANTIBIOTICOTERAPIA DN SARCINA 6ntibiotice contrain$icate n orice perioad a sarcinii' acid nalidi+ic amantadin chinolone claritromicin imidazoli pirazinamid polipeptide ciclice ribavirin

cloramfenicol cotrimo+azol glicopeptide

rifampicin sulfamide tetracicline

6ntibiotice administrate nu"ai cu in$ica(ii i"perioase' aminoglicozide amfotericin 7 anti H7C cefepim chinin clindamicin clorochin cotrimo+azol (de evitat n primul i al treilea trimestru) fluconazol ganciclovir itraconazol meropenem metronidazol (de evitat n primul trimestru) sulfamide vancomicin

6ntibiotice administrate ')r) perico!e "a#ore' amo+icilin A acid clavulanic trimestru) cefalosporine (unele) eritromicin etambutol izoniazid macrolide meflochina (de evitat n primul metenamina peniciline proguanil spectinomicin aztreonam

ANTIBIOTICE CONTRAINDICATE LA MAMA CARE ALAPTEAZA (dac se impune administrarea lor, se sisteaz alptarea)' acid nalidi+ic tetracicline cloramfenicoli nitrofurantoin metronidazol ANTIBIOTICE CARE *ENEREAZA REAC9II AD8ERSE LA SU*AR (dei permise mamei)' peniciline i cefalosporine (reac!ii alergice) ampicilin i macrolide (dismicrobisme intestinale i bucale) aminoglicozide (de evitat) ANTIBIOTICE UTILIZATE LA NOU.NASCUTC PREMATUR I SU*AR penicilin @ o+acilin

ampicilin amo+icilin ticarcilin cefalosporine eritromicin i alte macrolide limcomicin ANTIBIOTICE UTILIZATE CU PRUDEN9A LA NOU NASCUTC PREMATUR I SU*AR aminoglicozide ANTIBIOTICE DE E8ITAT LA NOU NASCUTC PREMATUR I SU*AR cloramfenicol (agranulocitoz i sindrom cenuiu) sulfamide (icter nuclear i icter hemolitic) cotrimo+azol (idem ca la sulfamide) rifampicina (hepatoto+icitate) ANTIBIOTICE INTERZISE LA NOU NASCUTC PREMATURC SU*AR I COPIL tetracicline (discromii dentare, inhibi!ia creterii osoase) fluorochinolonele (inhibi!ia dezvoltrii cartila&elor de cretere) 9ozele la nou nscut, sugar i copilul mic se calculeaz n general pe /g corp,zi. 9ozele preconizate la aceste categorii de v$rst se pot apro+ima astfel' sugar mic sugar mare - " ani " * ani 0 4 ani -) -# ani -,0 din doza adultului -,* din doza adultului -,# din doza adultului -," din doza adultului -,( din doza adultului ",# din doza adultului

DOZELE PEDIATRICE ALE PRINCIPALELOR ANTIBIOTICE Do&a n " 04 c Bi 'rec3en(a in$ica(iei *reutate sub ;--*reutate peste ;---.J &i!e /.;/ &i!e -.J &i!e /.;/ &i!e 1,*< (#h 1,*< -(h -)< -(h -)< -(h

Antibioticu! 6mi/acin

2 ;/ $e &i!e -)< .h

@entamicin Cefaclor Cefadro+il Cefota+im Ceftazidim Ceftria+on Cefale+in Cloramfenicol Clintamicin Ciproflo+acin ?mipenem Jinezolid 8ritromicin Claritromicin 2eropenem 2etronidazol 6mpicilin 6mo+icilin 6ugumentin %iperacilin %enicilin @ %enicilin C Cancomicin

(,*< (#h *)< -(h *)< -(h *)< -(h

(,*< -(h *)< .h *)< .h *)< -(h

(,*< -(h *)< -(h *)< -(h *)< -(h

(,*< -(h *)< .h *)< .h 1*< -(h

(*< (#h *< -(h

(*< (#h *< .h -)< .h -)< .h ()< .h 1,*< -(h *)< .h ")< -(h 1*< -(h 1* 23< .h

(*< (#h *< .h (*< -(h

-*< -(h *< 0h (*< .h -)< .h -)< .h ()< .h -*< -(h *)< 0h ")< -(h ")< -(h 1*< .h *) 23< 0h

-)< -(h ()< -(h 1,*< (#h *)< -(h ")< -(h 1*< -(h *) 23< -(h -(,*< -(h

-)< -(h ()< -(h 1,*< -(h *)< .h ")< -(h 1*< .h *) 23< .h

(,*< .h () #)< -(h ")< -(h *)< 0h *)< .h 1* -))< -(h (* *)< .h -(,* (*< 0h 1,*< 0h () ")< -(h -* (*< 0h -)< .h -)< 0h 1,*< .h 0) -()< .h 1,*< 0h *)< 0h (* *)< -(h #* 4)< -(h -))< 0h *) 23< 0h (* *)< 0h #) 0)< -(h

-*< -(h

-.< -(h

((< -(h

8valuarea rspunsului la terapia antibiotic trebuie s !in seama de urmtoarele elemente' evolu!ia clinic (diminuarea p$n la dispari!ie a simptomatologiei, scderea febrei, ameliorarea strii generale, revenirea apetitului) ameliorarea probelor biologice (C5D, fibrinogen, protein C reactiv, Y-, Y( globuline) factorii de teren (compensarea insuficien!elor de organ, restabilire func!ional) agentul patogen (negativarea culturilor, dispari!ia proteinelor bacteriene din diferitele umori, teste serologice etc) apari!ia complica!iilor complian!a tratamentului, efectele adverse, interac!iunile medicamentoase negative CAUZE DE EEC DN ANTIBIOTICOTERAPIE Herapeutica actual se gsete ntr un impas generat de folosirea ira!ional, n condi!ii noi, de cretere a rezisten!ei bacteriene la antibiotice a multiplelor clase de antibiotice, de medicii din toate specialit!ile, uneori de persoane neautorizate i ca automedica!ie. 9escoperirile n domeniul sintezelor de noi preparate cu efect antibiotic i punerea lor n

practic sunt mult mai lente dec$t mutageneza bacterian cu selectarea de specii rezistente. 8ste o dovad c Winteligen!a geneticM bacterian de grup depete inteligen!a inovatorie a omului de tiin!. %rincipalele cauze de eec n utilizarea antibioticelor se pot clasifica astfel' prescrierea inuti!) $e antibiotice n boli nebacteriene sau n boli ce nu &ustific antibioticoterapia ca prim inten!ie (febre neinfec!ioase, colagenoze, neoplasme, viroze, colec!ii supurate nedrenate, to+iinfec!ii alimentare, infec!ii bacteriene benigne spontan vindecabile). neuti!i&area corect) a $ate!or $e !aborator (nceperea antibioticoterapiei naintea recoltrii produselor patologice pentru culturi bacteriene, neefectuarea antibiogramei, considerarea unor germeni saprofi!i de suprainfec!ie ca agen!i etiologici, ignorarea florei anaerobe patogene, omiterea diferen!elor de sensibilitate la antibiotice Win vivoM i Win vitroM etc). a!e erea reBit) a antibioticu!ui sau a asocieri!or $e antibiotice (prin nerespectarea spectrului antibacterian, omiterea propriet!ilor farmacocinetice ale antibioticelor, necunoaterea cilor de eliminare a antibioticelor, folosirea de asocia!ii de antibiotice antagoniste, care sumeaz reac!iile adverse i creaz dismicrobisme, folosirea la nt$mplare a unui Mcoc/teilM de antibiotice fr preocupare pentru diagnostic etiologic, folosirea asocierilor de antibiotice n boli curabile prin monoterapie etc). poso!o ie reBit) a antibioticu!ui (supra sau subdozare, durat insuficient sau prea lung a terapiei, nerespectarea ritmicit!ii circadiene, schimbarea antibioticului nainte de a de putea observa eficacitatea sa, continuarea tratamentului dup apari!ia reac!iilor adverse, utilizarea greit a cilor de administrare). uti!i&area e%a erat) a antibioticoterapiei n pro'i!a%ie (gri&a e+cesiv pentru suprainfec!ii bacteriene n viroze, profila+ie e+agerat n chirurgie, obstretic, terapie intensiv, uneori de teama responsabilit!ii medicale sau a apari!iei infec!iilor nosocomiale etc). te?nici $e a$"inistrare ne#u$icioase (nesupravegherea dizolvrii n solvent, alegerea greit a solventului, incompatibilit!i n solu!iile medicamentoase perfuzabile, nerespectarea precau!iunilor universale, lipsa trusei de urgen! pentru prevenirea ocului anafilactic i uneori chiar netestarea alergiei la antibiotice). 9esigur, medicul practician este responsabil de eecul terapiei antibiotice, prin utilizarea antibioticului n lipsa diagnosticului clinic i de laborator, indicarea greit a dozelor i cilor de administrare, necunoaterea efectelor adverse i a patologiei asociate a pacientului, dar n cazul tehnicilor de administrare ne&udicioase, dei n aparen! este vina personalului sanitar, tot medicul rspunde de neinstruirea personalului din subordine privind conduita corect. 9e asemenea, lipsa colaborrii ntre medicul practician i medicul de laborator, infec!ionistul i farmacistul, conduce la erori de terapie care ar putea fi evitate.

%entru ca armele de lupt mpotriva agen!ilor patogeni s nu i scad eficacitatea prin apari!ia de bacterii plurirezistente, n prescrierea i utilizarea antibioticelor, "e$icu! &i!ei $e a&i trebuie s g$ndeasc la responsabilitatea pe care o are pentru "e$icina $e "Gine.