Sunteți pe pagina 1din 17

LOCUL DE MUNC Nr.

1 ASFALTATOR

1. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA


PROCESUL DE MUNC ASFALTATORUL execut operatia de asternere-nivelare a asfaltului fierbinte inainte de trecerea cilindrilor compactori. De asemenea el poate desfasura activitati de pre atire-curatarede a!are a suprafetei peste care se va tuna asfalt Activitatea se desf"oar pe cai de circulatie rutiera # diverse puncte de lucru $n localitati# "antier# etc. %l insoteste cilindrul compactor in timpul operatiei de asfaltare. MIJLOACE DE PRODUCIE -unelte de m&n ' lopata# rebla# matura# etc. -roab ( -materii prime ' beton asfaltic sau asfalt# etc. -amorsa!( - motorina( SARCINA DE MUNC )onform cu fisa postului( -sosirea la serviciu -cunoasterea si respectarea procesului te*nolo ic -cunoasterea modului de utili+are a %T -cunoaste si respecta normele de SS, si -S. -utili+area obli atorie a %.-efectuarea curateniei la locul de munca MEDIUL DE MUNC ,uncitorul necalificat $"i desf"oar activitatea $n aer liber. Activitatea $n aer liber se desf"oar $n pre+en/a curen/ilor de aer si temperaturi ridicate $n perioada canicular.

2. FACTORI DE RISC IDENTIFICAI


A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCIE Factori de risc mecanic

- Lovire de ctre alte mi!loace de transport la deplasarea pedestr0 sau $n timpul opera/iei de descrcare a asfaltului din autobasculante #lovirea de catre autove*iculele aflate in trafic in +ona de lucru - Folosirea uneltelor# sculelor necorespun+atoare-deformate sau improvi+ate - Suprafe/e sau contururi periculoase# $n/eptoare sau tioase1unelte de m&n etc2( - -roiectare de corpuri sau particule - particule de asfalt in timpul descarcarii acestuia cu autobasculantele sau in timpul compactarii cu cilindrii( Factori de risc termic

- Temperatur0 ridicata a asfaltului 3456) -3756)( Factori de risc c*imic

- Lucrul cu substan/e toxice ' mixtura asfaltica# vaporii toxici care se de a!a din mixtura asfaltica.( B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNC Factori de risc fi+ic

- Temperatura aerului ridicat pe perioada canicular-combinata cu temperatura de a!ata de asfaltul fierbinte poate a!un e la 856) - 986) ( - )uren/i de aer ' datorit lucrului $n aer liber( - )alamit0/i naturale ' seisme# tr0snet# inunda/ie# alunec0ri de teren( - Lucrul pe timp nefavorabil cu pericol mare de accidentare sau $mbolnvire1$n condi/ii meteorolo ice nefavorabile- v&nt puternic# cea/# arsita# canicula2( - -ulberi 'praf# etc( C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNC )on/inut necorespun+tor al sarcinii de munc

- opera/ii# re uli# procedee re"ite pentru $ndeplinirea sarcinii de munc( - nesemnali+area sau nemarcarea locurilor de munc periculoase(

Solicitare fi+ica(

- efort dinamic $n timpul efecturii lucrrilor asternere-nivelare asfalt - po+i/ii de lucru for/ate sau vicioase in de a!area suprafetelor ce urmea+a a fi asfaltate- afec/iuni ale sistemului osteo-muscular D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI

Ac/iuni re"ite

- %fectuarea serviciului sub influen/a alcoolului# a unor medicamente sau $ntr-un stadiu avansat de oboseal0( - Utili+area re"it a mi!loacelor de protec/ie $n timpul pre atirii suprafetelor pentru asfaltare( - %fectuarea defectuoasa de operatii - ,anipularea de materiale rele 1masa si volum mare-peste limitele admise de norme si normative2 - )dere de la acela"i nivel prin alunecare# $mpiedicare# de+ec*ilibrare( - )dere din mi!loacele auto# prin p"ire $n ol# alunecare# $mpiedicare sau de+ec*ilibrare $n timpul $ncrcrii:descrcrii de unelte si materiale necesare in munca ( - ;esincroni+ari de operatii1intar+ieri-devansari2la lucrul in ec*ipa-in operatiile de de a!are teren prin manipulare de diverse materieale rele cu abarit si masa mare - borduri. etc Sta/ionri# deplasri $n +one periculoase< -pe c0ile de acces a autove*iculelor sau cilindilor compactori( -stationari in +one periculoase-care nu tin neaparat de locul de munca

Omisiuni

- ;eutili+area ec*ipamentului individual de protec/ie "i a celorlalte mi!loace de protec/ie din dotare. - ;everificarea strii te*nice a uneltelor de m&n(

)omportament socio ' profesional

- Rela/ii primare necorespun+toare 1rela/ii neprincipiale $ntre cole i sau cu "efii# stri tensionate# a resiuni verbale sau fi+ice# deficien/e $n sistemul de comunicare2( - Lipsa de satisfac/ie $n munc( - ;erespectarea disciplinei la locul de munc prin pre+entarea la serviciu obosit sau $n stare de ebrietate# consumul de alcool $n timpul pro ramului

UNITATEA : 3.FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA

NUMAR DE PERSOANE EXPUSE < 48

COMISIA DE EVALUARE : LOCUL DE MUNCA : ASFALTATOR


)O,-O;%;TA S.ST%,ULU. D% ,U;)A FA)TOR. D% R.S) .D%;T.F.AT. FOR,A )O;)R%TA D% ,A;.F%STAR% A FA)TOR.LOR D% R.S) 1D%S)R.%R%# -ARA,%TR.2 )O;S% ).;TA ,A=.,A -R%>.?..LA )LASA D% @RA>.TAT% )LASA D% -ROAA-. L.TAT% ;.>%L -ART.AL D% R.S)

3 3.Lovire de ctre alte mi!loace de transport la deplasarea pedestr0 sau $n timpul opera/iei de descrcare a asfaltului din autobasculante# lovirea de catre autove*iculele aflate in trafic in +ona de lucru 4. Folosirea uneltelor# sculelor necorespun+atoaredeformate sau improvi+ate

4 D%)%S

5 B

6 3 C

MIJLOACE DE PRODUCIE

FA)TOR. D% R.S) ,%)A;.)

C. Suprafe/e sau contururi periculoase# $n/eptoare sau tioase1unelte de m&n etc2( D. -roiectare de corpuri sau particule - particule de asfalt in timpul descarcarii acestuia cu autobasculantele sau in timpul compactarii cu cilindrii(

.T, C-D8 +ile .T, C-D8 +ile .;> r. ...

4 4 D

D D 4

4 4 C

FA)TOR. D% R.S) T%R,.) FA)TOR. D% R.S) )E.,.)

8. Temperatur0 ridicata a asfaltului 3456) -3756)

.T, D8-375 +ile .T, C-D8 +ile .T, C-D8 +ile .T, C-D8 +ile D%)%S .T, C-D8 +ile .T, C-D8 +ile

9. Lucrul cu substan/e toxice ' mixtura asfaltica# vaporii toxici care se de a!a din mixtura asfaltica.( B. Temperatura aerului ridicat pe perioada canicularcombinata cu temperatura de a!ata de asfaltul fierbinte poate a!un e la 856) - 986) ( 7. )uren/i de aer ' datorit lucrului $n aer liber( F. )alamit0/i naturale ' seisme# tr0snet# inunda/ie# alunec0ri de teren( 35. Lucrul pe timp nefavorabil cu pericol mare de accidentare sau $mbolnvire1$n condi/ii meteorolo ice nefavorabile- v&nt puternic# cea/# arsita# canicula2( 33. -ulberi pneuconio ene -praf(

4 B

D 3

4 C

MEDIUL DE MUNCA

FA)TOR. D% R.S) F.?.)

)O;G.;UT ;%)OR%S-U;?HTOR AL SAR).;..

34. )on/inut necorespun+tor al sarcinii de munc -opera/ii# re uli# procedee re"ite pentru $ndeplinirea sarcinii de munc( -nesemnali+area sau nemarcarea locurilor de munc periculoase(

D%)%S

D% ,U;)H

SARCINA DE MUNCA

SAR).;A SU-RA D.,%;S.O;ATA

3C. Solicitare fi+ic -efort dinamic $n timpul efecturii lucrrilor asternerenivelare asfalt -po+i/ii de lucru for/ate sau vicioase in de a!area suprafetelor ce urmea+a a fi asfaltate- afec/iuni ale sistemului osteo-muscular 3D. %fectuarea serviciului sub influen/a alcoolului# a unor medicamente sau $ntr-un stadiu avansat de oboseal0( 38. Utili+area re"it a mi!loacelor de protec/ie $n timpul pre atirii suprafetelor pentru asfaltare( 39. %fectuarea defectuoasa de operatii -manipularea de materiale rele 1masa si volum marepeste limitele admise de norme si normative2 3B. )dere de la acela"i nivel prin alunecare# $mpiedicare# de+ec*ilibrare( 37. )dere din mi!loacele auto# prin p"ire $n ol# alunecare# $mpiedicare sau de+ec*ilibrare $n timpul $ncrcrii:descrcrii de unelte si materiale necesare in munca ( 3F. ;esincroni+ari de operatii1intar+ieri-devansari2la lucrul in ec*ipa-in operatiile de de a!are teren prin manipulare de diverse materieale rele cu abarit si masa mare - borduri. etc

.T, C-D8 +ile

D%)%S .T, C-D8 +ile .T, D8-375 +ile .T, C-D8 +ile D%)%S .;> r. ...

B 4

4 D

D 4

EXECUTANT

A)T.U;. @R%S.T%

B D

3 D

C D

45.Sta/ionri# deplasri $n +one periculoase< -pe c0ile de acces a autove*iculelor sau cilindilor compactori( -stationari in +one periculoase-care nu tin neaparat de locul de munca 43. ;eutili+area ec*ipamentului individual de protec/ie "i a celorlalte mi!loace de protec/ie din dotare. O,.S.U;. 44.;everificarea strii te*nice a uneltelor de m&n( 4C. Rela/ii primare necorespun+toare 1rela/ii neprincipiale $ntre cole i# stri tensionate# a resiuni verbale sau fi+ice# deficien/e $n sistemul de comunicare2.

D%)%S

.;> r. ... .;> r. ... D%)%S .T, C-D8 +ile D%)%S

D D

D D

D D

)O,-ORT A-,%;T SO).O 4D. Lipsa de satisfac/ie $n munc -ROF%S.O;AL 48.;erespectarea disciplinei la locul de munca

B 4 B

3 C 4

C 4 D

ASFALTATOR NIVELUL DE RISC !LOBAL AL LOCULUI DE MUNC ESTE:

Nrg3 =

riRi
i =3 48

48

ri
i =3

B1D D2 + 331C C2 + B14 42 4CF = = C#3F B D + 33 C + B 4 B8

NIVELURILE DE RISC PARIALE PE FACTORI DE RISC " F#$.%r.1 &


L'()* +, -)%(. %r.1 ASFALTATOR

N#/,* +, r#0( $*'12* : 3314 5

4 NIVEL DE RISC .

0 F1 F3 F5 F7 F9 F11 F13 F15 F17 F19 F21 F23 F25 FACTORI DE RISC

LE!END
F51 - Lovire de ctre alte mi!loace de transport la deplasarea pedestr0 sau $n timpul opera/iei de descrcare a asfaltului din autobasculante #lovirea de catre autove*iculele aflate in trafic in +ona de lucru F52 - Folosirea uneltelor# sculelor necorespun+atoare-deformate sau improvi+ate F53 - Suprafe/e sau contururi periculoase# $n/eptoare sau tioase1unelte de m&n etc2( F54 - -roiectare de corpuri sau particule - particule de asfalt in timpul descarcarii acestuia cu autobasculantele sau in timpul compactarii cu cilindrii( F55 - Temperatur0 ridicata a asfaltului 3456) -3756)( F56 - Lucrul cu substan/e toxice ' mixtura asfaltica# vaporii toxici care se de a!a din mixtura asfaltica.( F5 - Temperatura aerului ridicat pe perioada canicular-combinata cu temperatura de a!ata de asfaltul fierbinte poate a!un e la 856) - 986) ( F56 - )uren/i de aer ' datorit lucrului $n aer liber( F54 - )alamit0/i naturale ' seisme# tr0snet# inunda/ie# alunec0ri de teren( F15 - Lucrul pe timp nefavorabil cu pericol mare de accidentare sau $mbolnvire1$n condi/ii meteorolo ice nefavorabile- v&nt puternic# cea/# arsita# canicula2( F11 - -ulberi pneuconio ene -praf( F12 - )on/inut necorespun+tor al sarcinii de munc -opera/ii# re uli# procedee re"ite pentru $ndeplinirea sarcinii de munc( -nesemnali+area sau nemarcarea locurilor de munc periculoase( F13 - Solicitare fi+ic -efort dinamic $n timpul efecturii lucrrilor asternere-nivelare asfalt -po+i/ii de lucru for/ate sau vicioase in de a!area suprafetelor ce urmea+a a fi asfaltateafec/iuni ale sistemului osteo-muscular F14 - %fectuarea serviciului sub influen/a alcoolului# a unor medicamente sau $ntr-un stadiu avansat de oboseal0( F15 - Utili+area re"it a mi!loacelor de protec/ie $n timpul pre atirii suprafetelor pentru asfaltare( F16- %fectuarea defectuoasa de operatii -manipularea de materiale rele 1masa si volum mare-peste limitele admise de norme si normative2

F1 - )dere de la acela"i nivel prin alunecare# $mpiedicare# de+ec*ilibrare( F16 - )dere din mi!loacele auto# prin p"ire $n ol# alunecare# $mpiedicare sau de+ec*ilibrare $n timpul $ncrcrii:descrcrii de unelte si materiale necesare in munca ( F14 - ;esincroni+ari de operatii1intar+ieri-devansari2la lucrul in ec*ipa-in operatiile de de a!are teren prin manipulare de diverse materieale rele cu abarit si masa mare - borduri. etc F25 - Sta/ionri# deplasri $n +one periculoase< -pe c0ile de acces a autove*iculelor sau cilindilor compactori( -stationari in +one periculoase-care nu tin neaparat de locul de munca F21 - ;eutili+area ec*ipamentului individual de protec/ie "i a celorlalte mi!loace de protec/ie din dotare. F22 - ;everificarea strii te*nice a uneltelor de m&n( F23- Rela/ii primare necorespun+toare 1rela/ii neprincipiale $ntre cole i# stri tensionate# a resiuni verbale sau fi+ice# deficien/e $n sistemul de comunicare2. F24 - Lipsa de satisfac/ie $n munc F25 - ;erespectarea disciplinei la locul de munca

4 FI7A DE MSURI PROPUSE

NR CRT

LOC DE MUNCA FACTORUL DE RISC ASFALTATOR

NIVEL DE RISC

MASURA PROPUSA NOMINALI8AREA MASURII

53

F55 - Temperatur0 ridicata a asfaltului 3456) -3756)

-dotarea lucratorilor cu ec*ipamentul individual de protectie corespun+ator activitatii ce urmea+a a fi desfasurata --relucrarea istructiunilor de lucru -.-SS,-referitor la aceste operatii cu oca+ia instructa!ului periodic si ori de cate ori este necesar -%fectuarea controlului medical periodic de catre medicul de madicina muncii conform periodicitatii stabilite de acesta -oprirea circulatiei autove*iculelor in +ona de Iucru -semnali+area si impre!muirea +onei de lucru --relucrarea istructiunilor de lucru -.-SS,-referitor la aceste operatii cu oca+ia instructa!ului periodic si ori de cate ori este necesar -%fectuarea controlului medical periodic de catre medicul de madicina muncii conform periodicitatii stabilite de acesta -interdictia consumului de alcool in timpul pro ramului de lucru -inter+icerea primirii la lucru de catre seful ierar*ic daca lucratorul a consumat bauturi alcoolice sau este obositJ. -control medical periodic -dotarea lucratorilor cu ec*ipamentul individual de protectie corespun+ator activitatii ce urmea+a a fi desfasurata --relucrarea istructiunilor de lucru -.-SS,-referitor la aceste operatii cu

54

F12 - )on/inut necorespun+tor al sarcinii de munc -opera/ii# re uli# procedee re"ite pentru $ndeplinirea sarcinii de munc( -nesemnali+area sau nemarcarea locurilor de munc periculoase( F14 - %fectuarea serviciului sub influen/a alcoolului# a unor medicamente sau $ntr-un stadiu avansat de oboseal0( F14 - ;esincroni+ari de operatii1intar+ieri-devansari2la lucrul in ec*ipa-in operatiile de de a!are teren prin manipulare de

5C

5D

diverse materieale rele cu abarit si masa mare - borduri. etc

oca+ia instructa!ului periodic si ori de cate ori este necesar -%fectuarea controlului medical periodic de catre medicul de madicina muncii conform periodicitatii stabilite de acesta D -dotarea lucratorilor cu ec*ipamentul individual de protectie corespun+ator activitatii ce urmea+a a fi desfasurata -To/i lucrtorii care lucrea+ $n condi/iile lucrului la $nl/ime# indiferent de domeniul de activitate# vor purta ec*ipament individual de protec/ie# specific eliminrii pericolului cderii $n ol. -Lucrtorii sunt obli a/i s foloseasc ec*ipamentul individual de protec/ie pe timpul lucrului precum "i la accesul la "i de la locul de la locul de munc "i s-l pstre+e $n condi/ii bune de utili+are. -Lucrtorii din activit/ile de +idrie# monta! prefabricate "i finisa!e $n construc/ii sunt obli a/ii s utili+e+e ec*ipament individual de protec/ie adecvat -instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii restrictiilor de securitate-neutili+area sau utili+area incompleta sau incorecta a mi!loacelor de protectie# etc -dotarea lucratorilor cu ec*ipamentul unelte corespun+atoarei conformitate cu activitatea ce urmea+a a fi desfasurata --relucrarea istructiunilor de lucru -.-SS,-referitor la aceste operatii de verificare in permanenta a uneltelor cu care se lucrea+a si inlocuirea celor considerate ca fiind necorespun+atoare# cu oca+ia instructa!ului periodic si ori de cate ori este necesar -%fectuarea controlului medical periodic de catre medicul de madicina muncii conform periodicitatii stabilite de acesta -instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii disciplinei la locul de munca

58

F21 - ;eutili+area ec*ipamentului individual de protec/ie "i a celorlalte mi!loace de protec/ie din dotare.

59

F22 - ;everificarea strii te*nice a uneltelor de m&n(

5B

F25 - ;erespectarea disciplinei la locul de munca

-se inter+ice admiterea la lucru a persoanelor cu stare fi+ic sau psi*ic necorespun+toare. -se inter+ice admiterea la lucru a persoanelor $n stare de ebrietate precum "i introducerea sau consumarea buturilor alcoolice $n unitate. -personalul este obli at s respecte disciplina la locul de munc -efectuarea de controale periodice cu alcoolscopul la $nceperea "i $n timpul pro ramului de lucrului

5. INTERPRETAREA RE8ULTATELOR EVALURII


Kn urma anali+ei factorilor de risc "i evalurii efectuate# nivelul de risc lobal 1; 2 calculat conform metodei are valoarea C#3F# $ncadr&ndu-se $n cate oria r#0()r#*'r -,+## 1 situate sub limita de acceptabilitate C#8 2 S-au identificat un numr de 48 de factori de risc# dintre care< 37 factori de risc au niveluri par/iale de risc sub limita admis0# iar B factor. de risc dep"esc aceast0 limit0 1 fi .nr.42 situ&ndu-se $n cate oria riscurilor inacceptabile pentru care trebuie luate m0suri de eliminare sau diminuare a efectelor lor. -entru diminuarea sau eliminarea efectelor acestor factori de risc sunt necesare m0surile pre+entate $n LFi"a de m0suri propuseM. Din punct de vedere al reparti/iei pe sursele eneratoare# se remarc0 ponderea ma!oritar0 a factorilor proprii executantului cu o pondere de D7#55N # mi!loacele de productie 4D#55 N #mediul de munc cu o pondere de 45#55 N# iar sarcina de munc0 are o pondere de 7#55N. %rorile executantului au consecin/e ireversibile ' deces.

PONDEREA FACTORILOR DE RISC DUP SURSA !ENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNC " F#$.%r.2 & L'()* +, -)%(. %r. 1 ASFALTATOR N#/,* +, r#0( $*'12* : 3314

FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI 48,00 %

FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCIE 24,00 %

FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNC 8 %

FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNC 20,00 %