Sunteți pe pagina 1din 2

Transilvania de la voievodat la la principat

schia leciei

Voievodatul Transilvan 1222-cucerit definitiv de maghiari(atestai pe linia Carpailor). Organizarea transilvaniei: 1111-regalitatea maghiara a incercat sa transforme provincia in Principat fiind atestat principele Mercurius 1176-s-a revenit la organi area ca !oievodat "voievodul #eustachius structura sociala a transilvaniei s-a caracteri at prin e$istenta starilor privilegiate%no&ilimea maghiara "clerul catolic"patriciatul sasesc si fruntasii secuilor. Voievodul Transilvaniei% era vasal regelui 'ngariei. (vea % -(tri&uii administrative" )udectoreti" militare. -(sistat de vicevoievod i cancelaria voievodal. *eneficia de norme )uidice proprii care au fost reunite in codul de legi +ripartitul "ela&orat in 1,17 -ungurii au impus ca forma de organi are administrativa% comitatul (1111-primul comitat-*ihor) secuii si sasii -organi ati in scaune romanii organi ati in districte sau ri autonome(ara Maramureului" -aegului" .graului) i inuturi(/odna)" conduse de )u i" cne i sau voievo i.) Statutul politic al romanilor -la inceput romanii au participat activ la viata politica a +ransilvaniei -treptat romanii au fost e$clusi din viata politica 1366-diplomele-Ludovic de Anjou prin care participarea la viata politica era conditionata de apartenenta la religia catolica

1437 !"scoala de la #o$%lna 0 1nfr2nt" iar 1n urma ei rom2nii sunt e$clui definitiv din viaa politic" naiunea rom2n devenind tolerat