Sunteți pe pagina 1din 251

Magdalena Platis Rzvan Papuc

Ctlina Bonciu Monica Ardeleanu

Teste pentru licen ADMINISTRAI P!B"IC#

2009

os. Panduri 90-92, Bucureti 050663; Tel./Fa ! 02".#"0.23.$# %-&ail! editura'uni(uc)*a+oo.co& ,nternet! ---.editura.uni(uc.ro

Descrierea CIP a Bi$liotecii Naionale a Ro%&niei Teste pentru licen' specializarea Ad%inistraie Pu$lic / Platis .a/dalena, Bonciu 01t1lina, 2rdeleanu 2nca-.onica, Pa3uc 4156an Bucureti! %ditura 7ni6ersit18ii din Bucureti, 2009 ,9B: 9;$-9;3-;3;-6$5-5 ,. ,,. ,,,. ,<. Platis, .a/dalena Bonciu, 01t1lina 2rdeleanu, 2nca-.onica Pa3uc, 4156an

35=0;5.$>=0;9.">

Te+noredactare co&3uteri5at1! Tania Titu

C!PRINS

0u6?nt @nainte......................................................... Partea , Drept Administrativ.......................... Partea a ,,-a Economia Sectorului Public.............

5 ; 55

Partea a ,,,-a Finane Publice................................ "0; Partea a ,<-a Managementul Resurselor Umane . "6; 41s3unsuri............................................................... 233

Cuv&nt (nainte
Aucrarea de Ba81 este destinat1 candida8ilor la e a&enul de licen81, s3eciali5area 2d&inistra8ie Pu(lic1, 3recu& i studen8ilor care studia51 sau se 3re/1tesc 3entru e a&en la disci3linele! Cre3t 2d&inistrati6, %cono&ia 9ectorului Pu(lic, Finan8e Pu(lice i .ana/e&entul 4esurselor 7&ane. %ste o lucrare conce3ut1 @n (a5a te&aticii de licen81 cu r1s3unsuri unice care ur&1rete a3roBundarea cunotin8elor @n618ate la disci3linele res3ecti6e. Aucrarea cu3rinde "0"2 de /rile, cu ur&1toarea structur1! Cre3t 2d&inistrati6 222 /rile; %cono&ia 9ectorului Pu(lic 235 /rile; Finan8e Pu(lice 255 /rile;

.ana/e&entul 4esurselor 7&ane 300 /rile. 0u aDutorul ta(elelor de r1s3uns, studen8ii @i 6eriBic1 ra8iona&entele i ale/erile. En s3eran8a c1 aceste /rile 6or Bi utile, ur1& 9700%9 studen8ilor @n re5ol6area lor.
AUTORII

Partea ,
Drept Ad%inistrativ

".

2.

3.

2ctul ad&inistrati6 este! a> una dintre Bor&ele acti6it18ii autorit18ilor ad&inistra8iei 3u(lice; (> Bor&a Duridic1 3rinci3al1 a acti6it18ii autorit18ilor ad&inistra8iei 3u(lice; c> Bor&a Duridic1 secundar1 a acti6it18ii autorit18ilor ad&inistra8iei 3u(lice; d> o Bor&1 de acti6itate B1r1 se&niBica8ie Duridic1. 2ctul ad&inistrati6 este un act! a> unilateral; (> (ilateral; c> &ultilateral; d> oneros. Preedintele 4o&?niei e ercit1 Bunc8ia de &ediere @ntre! a> autorit18ile ad&inistra8iei 3u(lice; (> Parla&ent i Fu6ern; c> 3uterile statului, 3recu& i @ntre stat i societate; d> Fu6ern, stat i societate. ;

#.

5.

6.

;.

$.

Preedintele 4o&?niei! a> are rolul de a e ercita conducerea /eneral1 a ad&inistra8iei 3u(lice; (> este unica autoritate le/iuitoare a 81rii; c> este or/anul re3re5entati6 su3re& al 3o3orului ro&?n; d> re3re5int1 statul ro&?n i este /arantul inde3enden8ei na8ionale, al unit18ii i al inte/rit18ii teritoriale a 81rii. 4e5ultatul ale/erilor 3entru Bunc8ia de Preedinte al 4o&?niei e 6alidat de! a> 0urtea de 23el Bucureti; (> 0urtea de 0onturi; c> 0urtea 0onstitu8ional1; d> Enalta 0urte de 0asa8ie i Gusti8ie. 0andidatul la Bunc8ia de Preedinte al 4o&?niei a c1rui ale/ere a Bost 6alidat1, de3une Dur1&?nt @n Ba8a! a> Fu6ernului; (> 0a&erei Ce3uta8ilor; c> 9enatului; d> 0a&erei Ce3uta8ilor i 9enatului. .andatul Preedintelui 4o&?niei este de! a> # ani; (> 5 ani; c> ; ani; d> "0 ani. .andatul Preedintelui 4o&?niei 3oate Bi 3relun/it! a> 3rin le/e de re6i5uire a 0onstitu8iei; (> @n ca5 de Bor81 &aDor1; c> @n ca5 de ne6oie; d> @n ca5 de r15(oi sau catastroB1.

9.

Cac1 Preedintele 4o&?niei se aBl1 @n i&3osi(ilitate te&3orar1 de a-i e ercita atri(u8iile, interi&atul se asi/ur1 de! a> 3ri&ul &inistru; (> 3reedintele 9enatului; c> 3reedintele 092T; d> 3reedintele Enaltei 0ur8i de 0asa8ie i Gusti8ie. "0. <acan8a Bunc8iei de Preedinte al 4o&?niei inter6ine @n ca5 de! a> sus3endare din Bunc8ie; (> i&3osi(ilitate te&3orar1 de a-i e ercita atri(u8iile; c> i&3osi(ilitate deBiniti61 de a-i e ercita atri(u8iile; d> re6ocare din Bunc8ie. "". En ca5ul @n care a inter6enit 6acan8a Bunc8iei de Preedinte al 4o&?niei sarcina or/ani51rii de noi ale/eri 3entru aceast1 Bunc8ie re6ine! a> 0a&erei Ce3uta8ilor; (> 9enatului; c> Fu6ernului; d> 2d&inistra8iei Pre5iden8iale. "2. En ca5 de 6acan81 a Bunc8iei de Preedinte al 4o&?niei, se 6or or/ani5a noi ale/eri @n ter&en de! a> " lun1; (> 3 luni; c> 6 luni; d> " an. "3. Preedintele 4o&?niei adresea51 Parla&entului &esaDe cu 3ri6ire la! a> inten8ia de 3ro&ul/are a unei le/i; (> inten8ia de re6ocare a 3ri&ului-&inistru; c> 3rinci3alele 3ro(le&e 3olitice ale na8iunii; d> 3ro(le&e econo&ice ur/ente i de i&3ortan81 deose(it1. 9

"#.

"5.

"6.

";.

"$.

"9.

Parla&entul nou ales se @ntrunete la con6ocarea Preedintelui 4o&?niei @n cel &ult! a> "5 5ile de la ale/eri; (> 20 de 5ile de la ale/eri; c> 30 de 5ile de la ale/eri; d> #5 de 5ile de la ale/eri. Preedintele 4o&?niei 3oate di5ol6a Parla&entul du31! a> consultarea doar a 3reedin8ilor celor dou1 0a&ere; (> consultarea doar a liderilor /ru3urilor 3arla&entare; c> consultarea 3reedin8ilor celor dou1 0a&ere i a liderilor /ru3urilor 3arla&entare; d> consultarea Fu6ernului. En cursul unui an Parla&entul 3oate Bi di5ol6at! a> o sin/ur1 dat1; (> de cel &ult dou1 ori; c> de cel &ult trei ori; d> ori de c?te ori este ne6oie. Parla&entul nu 3oate Bi di5ol6at @n ulti&ele! a> 2 luni ale &andatului Preedintelui; (> 3 luni ale &andatului Preedintelui; c> 6 luni ale &andatului Preedintelui; d> "0 luni ale &andatului Preedintelui. Preedintele, du31 3ri&irea le/ii, este o(li/at s1 o 3ro&ul/e @n ter&en! a> 30 de 5ile; (> 20 de 5ile; c> "5 5ile; d> "0 5ile. Cac1 Preedintele a cerut ree a&inarea le/ii, 3ro&ul/area acesteia de Bace @n ter&en de! a> 30 de 5ile de la 3ri&irea le/ii ado3tate du31 ree a&inare;

"0

(>

20.

2".

22.

23.

20 de 5ile de la 3ri&irea le/ii ado3tate du31 ree a&inare; c> "5 5ile de la 3ri&irea le/ii ado3tate du31 ree a&inare; d> "0 5ile de la 3ri&irea le/ii ado3tate du31 ree a&inare. Cac1 Preedintele 4o&?niei a cerut 6eriBicarea constitu8ionalit18ii le/ii 3ro&ul/area se Bace @n ter&en de! a> 30 de 5ile de la 3ri&irea le/ii cu 3ri6ire la care s-a cerut 6eriBicarea constitu8ionalit18ii; (> 20 de 5ile de la 3ri&irea le/ii cu 3ri6ire la care s-a cerut 6eriBicarea constitu8ionalit18ii; c> "5 5ile de la 3ri&irea le/ii cu 3ri6ire la care s-a cerut 6eriBicarea constitu8ionalit18ii; d> "0 5ile de la 3ri&irea le/ii cu 3ri6ire la care s-a cerut 6eriBicarea constitu8ionalit18ii. En ca5uri e ce38ionale, +ot1r?rea Preedintelui de a declara &o(ili5area Bor8elor ar&ate este su3us1 a3ro(1rii Parla&entului @n cel &ult! a> "0 5ile; (> 5 5ile; c> 3 5ile; d> " 5i. En ca5 de &o(ili5are sau de r15(oi, dac1 Parla&entul nu se aBl1 sesiune se con6oac1 de dre3t @n ter&en de! a> #$ de ore; (> 36 de ore; c> 2# de ore; d> "2 ore. En cadrul 3rocedurii de @n6estitur1 a Fu6ernului, Preedintele 4o&?niei are rolul de a! a> nu&i 3ri&ul-&inistru; (> dese&na ca 3ri&-&inistru 3e 3reedintele 3artidului &aDoritar @n Parla&ent; ""

c> d> 2#.

25.

26.

2;.

2$.

nu&i Fu6ernul, cu e ce38ia 3ri&ului-&inistru; dese&na candidatul la Bunc8ia de 3ri&-&inistru i de a nu&i Fu6ernul. Preedintele 4o&?niei 3oate consulta Fu6ernul cu 3ri6ire la! a> 3rinci3alele 3ro(le&e 3olitice; (> 3ro(le&e ur/ente i de i&3ortan81 deose(it1; c> 3rinci3alele 3ro(le&e econo&ice; d> 3ro(le&e de interes na8ional. En do&eniul 3oliticii e terne, Preedintele 4o&?niei! a> @nc+eie tratate interna8ionale @n nu&ele 4o&?niei; (> ne/ocia51 tratate interna8ionale @n nu&ele 4o&?niei; c> ratiBic1 tratate interna8ionale; d> re6oc1 tratate interna8ionale. :u&irea Dudec1torilor de c1tre Preedintele 4o&?niei se Bace la 3ro3unerea! a> 0onsiliului 9u3erior al .a/istraturii; (> .inisterului Gusti8iei; c> &inistrului Dusti8iei; d> 3ri&ului-&inistru. :u&irea Dudec1torilor de c1tre Preedintele 4o&?niei se&niBic1 do(?ndirea de c1tre acetia a! a> inaliena(ilit18ii; (> inde3enden8ei; c> ina&o6i(ilit18ii; d> intan/i(ilit18ii. En ce 3ri6ete ra3orturile cu 0urtea 0onstitu8ional1, Preedintele 4o&?niei nu&ete un nu&1r de! a> 3 Dudec1tori; (> 6 Dudec1tori; c> 9 Dudec1tori;

"2

29.

30.

3".

32.

33.

d> "2 Dudec1tori. En e ercitarea atri(u8iilor sale Preedintele e&ite! a> ordonan8e; (> decrete; c> deci5ii; d> dis3o5i8ii. 2ctele Preedintelui se 3u(lic1 @n .onitorul HBicial al 4o&?niei su( sanc8iunea! a> nulit18ii; (> anul1rii; c> re6oc1rii; d> ine isten8ei. Pro3unerea de sus3endare a Preedintelui tre(uie s1 Bie se&nat1 de cel 3u8in! a> dou1 trei&i din nu&1rul 3arla&entarilor; (> o trei&e din nu&1rul 3arla&entarilor; c> o trei&e din nu&1rul de3uta8ilor; d> o trei&e din nu&1rul senatorilor. Pentru a de6eni eBecti61, 3ro3unerea de sus3endare tre(uie s1 Bie 6otat1! a> de dou1 trei&i din nu&1rul de3uta8ilor i al senatorilor; (> de o trei&e din nu&1rul de3uta8ilor i al senatorilor; c> de &aDoritatea de3uta8ilor i senatorilor; d> @n unani&itate. Cu31 a3ro(area 3ro3unerii de sus3endare, reBerendu&ul 3entru de&iterea 3reedintelui se or/ani5ea51 @n cel &ult! a> "5 5ile; (> 30 de 5ile; c> 60 de 5ile; "3

3#.

35.

36.

3;.

3$.

d> 90 de 5ile. Pro3unerea de 3unere su( acu5are a Preedintelui 3entru @nalt1 tr1dare 3oate Bi ini8iat1 de! a> &aDoritatea de3uta8ilor i senatorilor; (> &aDoritatea de3uta8ilor; c> &aDoritatea senatorilor; d> cel 3u8in dou1 trei&i din nu&1rul de3uta8ilor i senatorilor. 0a&era Ce3uta8ilor i 9enatul, @n edin81 co&un1, 3ot +ot1r@ 3unerea su( acu5are a Preedintelui 3entru @nalt1 tr1dare, cu 6otul! a> &aDorit18ii de3uta8ilor i senatorilor; (> &aDorit18ii de3uta8ilor; c> &aDorit18ii senatorilor; d> a cel 3u8in dou1 trei&i din nu&1rul de3uta8ilor i senatorilor. Ce la data 3unerii su( acu5are Preedintele este! a> sus3endat de dre3t; (> re6ocat; c> de&is; d> o(li/at s1 @i dea de&isia. 0o&3eten8a de Dudecat1 a Preedintelui 4o&?niei 3entru @nalt1 tr1dare a3ar8ine! a> Tri(unalului Bucureti; (> 0ur8ii de 23el Bucureti; c> Enaltei 0ur8i de 0asa8ie i Gusti8ie; d> 0ur8ii 0onstitu8ionale. Preedintele 4o&?niei 3oate s1 acorde! a> /ra8ierea indi6idual1; (> /ra8ierea colecti61; c> at?t /ra8ierea indi6idual1, c?t i /ra8ierea colecti61;

"#

39.

#0.

#".

#2.

#3.

d> /radul de colonel. Fu6ernul! a> este autoritatea 3u(lic1 a 3uterii le/islati6e; (> Bunc8ionea51 3e (a5a 6otului de @ncredere acordat de Preedinte; c> asi/ur1 reali5area 3oliticii interne i e terne a 81rii; d> e ercit1 conducerea /eneral1 a ad&inistra8iei 3ri6ate. 0onstatarea st1rii de inco&3ati(ilitate a unui &e&(ru al Fu6ernului se Bace de c1tre! a> Preedintele 4o&?niei; (> Parla&ent; c> &inistrul Dusti8iei; d> 3ri&ul-&inistru. Ce&isia din Bunc8ia de &e&(ru al Fu6ernului de6ine ire6oca(il1! a> de la data anun81rii acesteia @n 3u(lic; (> de la &o&entul 3re5ent1rii acesteia @n scris 3ri&ului&inistru; c> din &o&entul @n care s-a luat act de de3unerea ei; d> nu &ai t?r5iu de 5 5ile de la data de3unerii acesteia. 4e6ocarea din Bunc8ia de &e&(ru al Fu6ernului se Bace! a> de Preedintele 4o&?niei; (> de 3ri&ul-&inistru; c> 3rin ordonan81; d> 3rin de&isie. <acan8a Bunc8iei de &e&(ru al Fu6ernului se declar1! a> de Preedintele 4o&?niei; (> de 3ri&ul-&inistru; c> de 3reedintele 0a&erei Ce3uta8ilor; d> de 3reedintele 9enatului.

"5

##.

#5.

#6.

#;.

#$.

En ca5ul @n care un &e&(ru al Fu6ernului a Bost conda&nat 3enal 3rintr-o +ot1r?re Dudec1toreasc1 deBiniti61, el este de&is! a> de 3ri&ul-&inistru; (> la 3ro3unerea 3ri&ului-&inistru; c> la 3ro3unerea Preedintelui; d> la 3ro3unerea &inistrului Dusti8iei. En ca5ul @n care a6erea unui &e&(ru al Fu6ernului a Bost declarat1 ca Biind do(?ndit1 @n &od ilicit, 3rin +ot1r?re Dudec1toreasc1 ire6oca(il1, este de&is! a> la 3ro3unerea Preedintelui; (> la 3ro3unerea &inistrului Dusti8iei; c> de 3ri&ul-&inistru; d> de Preedintele 4o&?niei. Cac1 3ri&ul-&inistru se aBl1 @n i&3osi(ilitate de a-i e ercita atri(u8iile, Preedintele 6a dese&na ca 3ri&&inistru interi&ar un! a> alt &e&(ru al 3artidului de /u6ern1&?nt; (> &e&(ru al Parla&entului; c> alt &e&(ru al Fu6ernului; d> &e&(ru al 3artidului 3arla&entar &aDoritar. ,nteri&atul @ncetea51 dac1 3ri&ul-&inistru @i reia acti6itatea @n Fu6ern @n cel &ult! a> #5 de 5ile; (> 30 de 5ile; c> 20 de 5ile; d> "5 5ile. :u&irea @n Bunc8ia de &e&(ru al Fu6ernului @n ca5 de re&aniere /u6erna&ental1 sau de 6acan81 a 3ostului se Bace! a> la 3ro3unerea Preedintelui;

"6

#9.

50.

5".

52.

53.

(> la 3ro3unerea Parla&entul; c> la 3ro3unerea 3ri&ului-&inistru; d> de 3ri&ul-&inistru. :u&irea /u6ernului se Bace! a> de Preedintele 4o&?niei; (> de Parla&entul 4o&?niei; c> 3e (a5a 6otului de @ncredere acordat de Preedintele 4o&?niei; d> de 3reedintele 9enatului. Func8ia de &e&(ru al Fu6ernului @ncetea51! a> nu&ai @n ur&a de&isiei; (> nu&ai @n ur&a de&iterii; c> nu&ai @n ur&a decesului; d> @n ur&a de&isiei, a re6oc1rii, a 3ierderii dre3turilor electorale, a st1rii de inco&3ati(ilitate, a decesului i a de&iterii. Ce&isia din Bunc8ia de &e&(ru al Fu6ernului se 3re5int1 @n scris! a> Preedintelui 4o&?niei; (> Parla&entului; c> 3ri&ului &inistru; d> @ntre/ului Fu6ern. 4e6ocarea din Bunc8ia de &e&(ru al Fu6ernului are loc @n ca5 de! a> inco&3ati(litate; (> de&isie; c> deces; d> re&aniere /u6erna&ental1. En ca5ul @n care a6erea unui &e&(ru al Fu6ernului a Bost declarat1 ca Biind do(?ndit1 @n &od ilicit 3rintr-o +ot1r?re ire6oca(il1, acesta este de&is de! ";

5#.

55.

56.

5;.

a> 3ri&ul &inistru; (> 3reedintele 0a&erei Ce3uta8ilor; c> 3reedintele 9enatului; d> Preedintele 4o&?niei. Printre atri(u8iile Fu6ernului se nu&1r1! a> e ercit1 conducerea /eneral1 a ad&inistra8iei 3u(lice; (> ini8ia51 le/i; c> e&ite ordonan8e de ur/en81 3entru or/ani5area e ecut1rii le/ilor; d> asi/ur1 e ecutarea le/ilor de c1tre toate autorit18ile statului. Printre atri(u8iile Fu6ernului se nu&1r1! a> asi/ur1 ad&inistrarea 3ro3riet18ii 3u(lice i 3ri6ate; (> @nBiin8ea51, cu a6i5ul 0ur8ii 0onstitu8ionale, or/ane de s3ecialitate @n su(ordinea sa; c> asi/ur1 reali5area 3oliticii e terne a 81rii; d> ado3t1 le/ea (u/etului de stat. Printre atri(u8iile Fu6ernului se nu&1r1! a> ado3t1 (u/etul asi/ur1rilor sociale de stat; (> asi/ur1 a31rarea ordinii de dre3t, a linitii 3u(lice i a si/uran8ei cet18eanului; c> e&ite ordonan8e de ur/en81 3entru or/ani5area e ecut1rii le/ilor; d> @nc+eie tratatele, acordurile i con6en8iile interna8ionale care an/aDea51 statul ro&?n. Pri&ul-&inistru! a> re3re5int1 statul ro&?n @n rela8iile cu Fu6ernul; (> re3re5int1 Fu6ernul @n rela8iile interna8ionale; c> este 3reedintele 0onsiliului 9u3re& de 231rare a I1rii; d> nu&ete 3ersonalul din cadrul 2d&inistra8iei 3re5iden8iale.

"$

5$.

59.

60.

6".

62.

Pri&ul-&inistru! a> 3re5int1 Parla&entului i Preedintelui ra3oarte cu 3ri6ire la 3olitica Fu6ernului; (> r1s3unde la @ntre(1rile ori inter3el1rile adresate de 3res1; c> contrase&nea51 toate decretele e&ise de Preedintele 4o&?niei; d> e&ite deci5ii. edin8ele Fu6ernului! a> sunt 5ilnice; (> sunt con6ocate de 9ecretarul Feneral al Fu6ernului; c> sunt conduse de oricare dintre &initri; d> 3ot a6ea 3e ordinea de 5i 3ro(le&e 3ri6ind asi/urarea ordinii 3u(lice. Fu6ernul r1s3unde 3olitic nu&ai @n Ba8a! a> Parla&entului; (> Preedintelui 4o&?niei; c> 26ocatului Po3orului; d> 3o3orului. .inisterele! a> sunt or/ane de s3ecialitate ale ad&inistra8iei locale; (> se or/ani5ea51 i Bunc8ionea51 @n su(ordinea Parla&entului; c> sunt conduse de secretari de stat; d> se a3ro(1 de Parla&ent 3rin acordarea 6otului de @ncredere. .initrii! a> ado3t1 ordonan8e i +ot1r?ri; (> @ntoc&esc (u/etul anual 3e care @l @naintea51 Fu6ernului; "9

c>

63.

6#.

65.

66.

6;.

ur&1resc i controlea51 a3licarea con6en8iilor i acordurilor interna8ionale la care 4o&?nia este 3arte; d> 3erBec8ionea51 3re/1tirea 3roBesional1 a 3ersonalului din siste&ul lor. Fu6ernul dis3une &odiBic1ri @n or/ani5area i Bunc8ionarea &inisterelor 3rin! a> ordonan81; (> +ot1r?re; c> deci5ie; d> decret. Jot1r?rile de Fu6ern! a> au aceeai Bor81 Duridic1 cu aceea a ordonan8elor si&3le ale Fu6ernului; (> se e&it 3entru or/ani5area e ecut1rii le/ilor; c> nu 3ot a6ea caracter nor&ati6; d> se e&it @n te&eiul unei le/i s3eciale de a(ilitare. Hrdonan8ele i +ot1r?rile Fu6ernului! a> nu se se&nea51 o(li/atoriu de 3ri&ul-&inistru; (> se se&nea51 de c1tre &initrii care au o(li/a8ia 3unerii lor @n e ecutare; c> sunt considerate ine istente dac1 nu sunt 3u(licate @n .onitorul HBicial; d> se co&unic1 nu&ai institu8iilor interesate. Parla&entul 3oate adresa Fu6ernului! a> @ntre(1ri; (> &o8iuni; c> ra3oarte; d> &esaDe. Pri&ul &inistru!

20

a>

6$.

69.

;0.

;".

este 3reedinte al 0onsiliului 9u3re& de 231rare a I1rii; (> este 6ice3reedinte al 0onsiliului 9u3re& de 231rare a I1rii; c> nu&ete 6ice3reedintele 0onsiliului 9u3re& de 231rare a I1rii; d> nu&ete &e&(rii 0onsiliului 9u3re& de 231rare a I1rii. Pri&ul &inistru contrase&nea51! a> decretele e&ise de Preedintele 4o&?niei @n ca5ul @n care 0onstitu8ia 3re6ede o(li/ati6itatea contrase&n1rii acestora; (> &esaDele adresate de Preedintele 4o&?niei Parla&entului; c> ordinele Preedintelui 4o&?niei; d> le/ile ado3tate de Parla&ent. En e ercitarea atri(u8iilor ce @i re6in, 3ri&ul &inistru e&ite! a> decrete; (> +ot1r?ri; c> ordonan8e; d> deci5ii. :e3u(licarea @n .onitorul HBicial al 4o&?niei a deci5iilor 3ri&ului &inistru! a> atra/e nulitatea deci5ie; (> atra/e re6oca(ilitatea acesteia; c> atra/e ine isten8a actului; d> nu atra/e nicio sanc8iune. En e ercitarea atri(u8iilor sale Fu6ernul ado3t1! a> nu&ai +ot1r?ri; (> nu&ai ordonan8e; 2"

;2.

c> +ot1r?ri i ordonan8e; d> decrete. Jot1r?rile i ordonan8ele Fu6ernului! a> se se&nea51 nu&ai de &inistrul/&initrii care au o(li/a8ia 3unerii lor @n e ecutare; (> se ado3t1 de 3ri&ul &inistru; c> se ado3t1 3rin consens; d> se se&nea51 de 3ri&ul &inistru i de @ntre/ ca(inetul acestuia. Jot1r?rile i ordonan8ele Fu6ernului! a> (> c> d> se co&unic1 Preedintelui; se co&unic1 Parla&entului; se 3u(lic1 @n .onitorul HBicial al 4o&?niei; nu se 3u(lic1.

;3.

;#.

Jot1r?rile de Fu6ern care au caracter &ilitar! a> se 3u(lic1 @n .onitorul HBicial al 4o&?niei; (> c> se co&unic1 nu&ai 092T; se co&unic1 nu&ai Preedintelui i Parla&entului;

;5.

d> se co&unic1 nu&ai institu8iilor interesate. <otul de @ncredere este acordat &initrilor la @n6estitur1 de c1tre! a> Preedintele 4o&?niei; (> c> Parla&ent; 3ri&ul &inistru;

;6.

d> 3o3or. .initri r1s3und de @ntrea/a acti6itate a &inisterului @n Ba8a! a> (> Fu6ernului i Parla&entului; Fu6ernului i Preedintelui 4o&?niei;

22

c> d> ;;.

Preedintelui 4o&?niei i Parla&entului; 3o3orului.

4e/ula&entul de or/ani5are i Bunc8ionare a &inisterului este a3ro(at 3rin! a> (> le/e; decret 3re5iden8ial;

;$.

;9.

$0.

$".

c> deci5ia 3ri&ului &inistru; d> ordin al &inistrului. En e ercitarea atri(u8iilor ce @i re6in, &inistrul e&ite! a> decrete; (> deci5ii; c> ordonan8e; d> ordine. 9ecretarii de stat din cadrul &inisterelor e ercit1 atri(u8iile! a> sta(ilite 3rin le/e; (> 3re615ute @n re/ula&entul de or/ani5are i Bunc8ionare a &inisterului; c> dele/ate de 3ri&ul &inistru; d> dele/ate de &inistru. 9ecretarul /eneral al &inisterului este! a> nu&it direct de 3ri&ul &inistru; (> nu&it direct de &inistru; c> nu&it 3rin concurs sau e a&en; d> dese&nat din cadrul 3artidului de /u6ern1&?nt. Hr/ani5area i Bunc8ionarea &inisterelor 3ri6ind a31rarea na8ional1 i ordinea 3u(lic1 sunt re/le&entate 3rin! a> ordin al &inistrului; (> +ot1r?re de Fu6ern; c> decret al Preedintelui 4o&?niei; 23

$2.

$3.

$#.

$5.

d> le/i s3eciale. 2d&inistra8ia 3u(lic1 din unit18ile ad&inistrati6-teritoriale se @nte&eia51, 3otri6it re/le&ent1rilor constitu8ionale i le/ale actuale! a> doar 3e 3rinci3iile descentrali51rii i deconcentr1rii ser6iciilor 3u(lice; (> doar 3e 3rinci3iile deconcentr1rii, descentrali51rii i autono&iei ser6iciilor 3u(lice; c> doar 3e 3rinci3iile autono&iei i deconcentr1rii ser6iciilor 3u(lice; d> 3e 3rinci3iile descentrali51rii, autono&iei locale, deconcentr1rii ser6iciilor 3u(lice, eli/i(ilit18ii autorit18ilor ad&inistra8iei 3u(lice locale, le/alit18ii i al consult1rii cet18enilor @n solu8ionarea 3ro(le&elor de interes local. 7nit18ile ad&inistrati6-teritoriale sunt 3ersoane Duridice de dre3t! a> 3ri6at; (> 3u(lic; c> 3u(lic cu 3atri&oniu 3ro3riu; d> 3u(lic, cu ca3acitate Duridic1 de3lin1 i 3atri&oniu 3ro3riu. 2utono&ia local1 este nu&ai! a> ad&inistrati61; (> teritorial1; c> Binanciar1; d> ad&inistrati61 i Binanciar1, Biind e ercitat1 3e (a5a i @n li&itele 3re615ute de le/e. 9unt autorit18i deli(erati6e 3rin care se reali5ea51 autono&ia local1! a> 3reBec8ii;

2#

$6.

$;.

$$.

$9.

90.

(> at?t consiliile locale, c?t i 3ri&arii; c> consiliile locale, co&unale i or1eneti; d> 3ri&arii. 0o&3eten8ele autorit18ilor ad&inistra8iei 3u(lice sunt! a> nu&ai e clusi6e; (> nu&ai 3artaDate; c> nu&ai dele/ate; d> e clusi6e, 3artaDate i dele/ate. 7nit18ile ad&inistrati6-teritoriale sunt re3re5entate! a> de 3ri&ar sau de 3reedintele consiliului Dude8ean, du31 ca5; (> nu&ai de 3ri&ar; c> nu&ai de 3reedintele consiliului Dude8ean; d> de 3reBect. Celi&itarea teritorial1 a co&unelor, oraelor, &unici3iilor i Dude8elor se sta(ilete 3rin! a> le/e; (> +ot1r?re de Fu6ern; c> ordin al 3reBectului; d> +ot1r?re a consiliului Dude8ean. 9unt autorit18i e ecuti6e 3rin care se reali5ea51 autono&ia local1! a> 3reBec8ii; (> consiliile Dude8ene; c> consiliile locale, co&unale i or1eneti; d> 3ri&arii. .andatul 3ri&arului, al consiliului Dude8ean, res3ecti6 al consiliului local este de! a> 2 ani; (> # ani; c> 5 ani; 25

9".

92.

93.

9#.

95.

d> $ ani. :u&1rul &e&(rilor Biec1rui consiliu local se sta(ilete 3rin! a> +ot1r?re de /u6ern; (> ordin al 3reBectului; c> dis3o5i8ie a 3ri&arului; d> +ot1r?re a consiliului local. 0onstituirea consiliilor locale se Bace @n ter&en de! a> "0 5ile de la data desB1ur1rii ale/erilor; (> 20 de 5ile de la data desB1ur1rii ale/erilor; c> 30 de 5ile de la data desB1ur1rii ale/erilor; d> 25 de 5ile de la data desB1ur1rii ale/erilor. 0on6ocarea consilierilor declara8i alei, 3entru edin8a de constituire, se Bace de c1tre! a> 3reBect; (> 3ri&ar; c> 6ice-3ri&ar; d> secretarul 3ri&1riei. edin8a este le/al constituit1 dac1 din nu&1rul consilierilor alei 3artici31 cel 3u8in! a> o trei&e; (> dou1 trei&i; c> trei 31tri&i; d> &aDoritatea. 0onsiliul este declarat le/al constituit du31! a> 6alidarea &andatelor tuturor &e&(rilor s1i; (> de3unerea Dur1&?ntului de &aDoritatea consilierilor 6alida8i; c> 6alidarea &andatelor i de3unerea Dur1&?ntului de c1tre to8i &e&(rii s1i; d> 6alidarea &andatelor i de3unerea Dur1&?ntului de c1tre cel 3u8in dou1 trei&i din &e&(rii s1i.

26

96.

:u&1rul &e&(rilor consiliilor locale ale &unici3iului Bucureti se sta(ilete 3rin! a> le/e; (> +ot1r?re a consiliului local; c> deci5ie a 3ri&arului; d> ordin al 3reBectului. 9;. 0onsiliul local @i e ercit1 &andatul de la data constituirii 3?n1 la data! a> noilor ale/eri locale; (> 6alid1rii &e&(rilor nou alei; c> de3unerii Dur1&?ntului de c1tre consilierii nou alei; d> declar1rii ca le/al constituit a consiliului nou ales. 9$. 0onsiliul local se @ntrunete @n edin8e! a> ordinare, (ilunare; (> ordinare, lunare; c> e traordinare, lunare; d> e traordinare, la cererea 3reBectului. 99. Hrdinea de 5i a edin8elor consiliului local! a> se aduce la cunotin8a locuitorilor co&unei sau ai oraului; (> se a3ro(1 de 3reBect; c> nu 3oate Bi &odiBicat1; d> se 3u(lic1 @n .onitorul HBicial al 4o&?niei, 3artea a ,<-a. "00. edin8ele consiliului local! a> sunt 3u(lice doar @n ca5ul @n care consilierii decid acest lucru cu &aDoritate de 6oturi; (> sunt conduse de 3ri&ar; c> sunt le/al constituite dac1 este 3re5ent1 &aDoritatea consilierilor @n Bunc8ie; 2;

d> "0".

"02.

"03.

"0#.

"05.

se 3ot desB1ura i @ntr-o li&(1 de circula8ie interna8ional1. Jot1r?rile consiliului local se se&nea51! a> de 3reBect; (> de 3reedintele de edin81; c> de 3ri&ar; d> de 6ice-3ri&ar. Jot1r?rile consiliului local se co&unic1! a> 3ri&arului i 3reBectului; (> nu&ai 3ri&arului; c> nu&ai 3reBectului; d> Fu6ernului. Jot1r?rile cu caracter nor&ati6 ale consiliului local de6in o(li/atorii i 3roduc eBecte de la data! a> co&unic1rii lor c1tre 3reBect; (> aducerii lor la cunotin81 3u(lic1; c> ado3t1rii; d> 3u(lic1rii @n .onitorul HBicial al 4o&?niei, Partea a ,,-a. 0onsilierii! a> sunt o(li/a8i s1 or/ani5e5e @nt?lniri s13t1&?nale; (> sunt o(li/a8i s1 3re5inte lunar un ra3ort de acti6itate; c> au dre3tul la decontarea tuturor c+eltuielilor eBectuate; d> 3ri&esc o inde&ni5a8ie 3entru 3artici3area la edin8ele consiliului local. 0o&isiile de s3ecialitate or/ani5ate @n cadrul consiliului local! a> sunt conduse de un 3reedinte i un 6ice-3reedinte; (> anali5ea51 i a6i5ea51 toate 3roiectele de +ot1r?ri ale consiliului; c> lucrea51 @n 3len; d> iau +ot1r?ri cu 6otul a dou1 trei&i din &e&(rii lor.

2$

"06. 0onsiliul local se di5ol61 de dre3t dac1! a> nu se @ntrunete ti&3 de 2 luni consecuti6; (> nu se @ntrunete ti&3 de 6 luni consecuti6; c> nu a ado3tat @n 2 edin8e ordinare consecuti6e nicio +ot1r?re; d> nu a ado3tat @n 6 edin8e ordinare consecuti6e nicio +ot1r?re. "0;. 4eBerendu&ul local 3entru di5ol6area consiliului local 3oate Bi or/ani5at la solicitarea adresat1 @n acest sens 3reBectului de! a> Pri&ar; (> 20K din nu&1rul cet18enilor cu dre3t de 6ot @nscrii 3e listele electorale ale unit18ii ad&inistrati6electorale; c> &aDoritatea cet18enilor cu dre3t de 6ot @nscrii 3e listele electorale ale unit18ii ad&inistrati6-electorale; d> 25K din nu&1rul cet18enilor cu dre3t de 6ot @nscrii 3e listele electorale ale unit18ii ad&inistrati6teritoriale. "0$. Ci5ol6area de dre3t a consiliului local se 3ronun81 3rin! a> deci5ie a 3ri&arului; (> ordin al 3reBectului; c> +ot1r?re a /u6ernului; d> +ot1r?re a instan8ei de contencios ad&inistrati6. "09. Jot1r?rea Dudec1toriei de di5ol6are a consiliului local! a> 3oate Bi atacat1 @n ter&en "0 5ile de la ado3tare; (> se 3u(lic1 @n .onitorul HBicial; c> 3oate Bi atacat1 cu recurs; d> este deBiniti61. ""0. Jot1r?rea Dudec1toreasc1 de di5ol6are a consiliului local! 29

""".

""2.

""3.

""#.

a> 3oate Bi atacat1 de 3ri&ar; (> se co&unic1 3reBectului; c> 3oate Bi recrutat1 de oricare dintre consilieri; d> se co&unic1 3ri&arului. 0onsiliul local se consider1 di5ol6at de dre3t dac1! a> nu a ado3tat nici o +ot1r?re @n 3 edin8e e traordinare consecuti6e; (> nu a ado3tat nici o +ot1r?re @n 3 edin8e ordinare consecuti6e; c> nu a ado3tat nici o +ot1r?re @n 6 edin8e ordinare consecuti6e; d> nu&1rul consilierilor se reduce su( dou1 trei&i i nu se 3oate co&3leta 3rin su3lean8i. 0onsiliul local se consider1 di5ol6at de dre3t dac1! a> nu se @ntrunete ti&3 de 3 luni consecuti6e; (> nu se @ntrunete ti&3 de 2 luni consecuti6e; c> nu a ado3tat nici o +ot1r?re @n 2 edin8e consecuti6e; d> nu&1rul consilierilor se reduce su( o trei&e i nu se 3oate co&3leta 3rin su3lean8i. .andatul de consilier se sus3end1 de dre3t @n situa8ia @n care! a> consilierul este inco&3ati(il; (> consilierul a Bost arestat 3re6enti6; c> s-a Bor&ulat o 3l?n/ere 3enal1 @&3otri6a consilierului; d> s-a 3us @n &icare ac8iunea 3enal1 @&3otri6a consilierului. 9us3endarea &andatului de consilier se constat1 de! a> 3ri&ar, 3rin deci5ie; (> consiliul local, 3rin +ot1r?re; c> 3reBect, 3rin ordin;

30

""5.

""6.

"";.

""$.

d> Fu6ern, 3rin +ot1r?re. <alidarea ale/erii 3ri&arului se Bace! a> de c1tre Dudec1toria @n a c1rei ra51 teritorial1 se aBl1 unitatea ad&inistrati6-teritorial1, @n ca&era de consiliu, de c1tre un Dudec1tor dese&nat de 3reedintele instan8ei; (> @n edin81 3u(lic1 la Dudec1toria @n a c1rei ra51 teritorial1 se aBl1 co&una sau oraul; c> de c1tre un Dudec1tor dese&nat de 3reedintele 0ur8ii de 23el; d> de c1tre un co&3let Bor&at din 3 Dudec1tori. ,n6alidarea &andatului 3ri&arului inter6ine! a> dac1 ale/erea s-a B1cut 3rin Braud1 electoral1; (> dac1 candidatul la Bunc8ia de 3ri&ar nu are studii su3erioare, ad&inistrati6e sau Duridice; c> dac1 candidatul la Bunc8ia de 3ri&ar a &ai e ercitat aceeai Bunc8ie de &ai &ulte ori; d> dac1 este inco&3ati(il. En ca5 de in6alidare a ale/erii 3ri&arului, data noilor ale/eri 6a Bi sta(ilit1 @n cel &ult! a> 20 de 5ile de la data in6alid1rii; (> 30 de 5ile de la data in6alid1rii; c> 60 de 5ile de la data in6alid1rii; d> 90 de 5ile de la data in6alid1rii sau, du31 ca5, de la data r1&?nerii deBiniti6e i ire6oca(ile a +ot1r?rii Dudec1toreti. Pri&arul care reBu51 s1 de3un1 Dur1&?ntul este considerat! a> re6ocat de dre3t; (> de&is de dre3t; c> sus3endat de dre3t; 3"

""9.

"20.

"2".

"22.

"23.

d> de&isionat de dre3t. 2tri(u8iile de oBi8er de stare ci6il1 nu 3ot Bi dele/ate! a> unui consilier local; (> 6ice-3ri&arului; c> secretarului; d> altor Bunc8ionari 3u(lici cu co&3eten8e @n acest do&eniu. Cis3o5i8iile cu caracter nor&ati6 ale 3ri&arului de6in e ecutorii nu&ai du31 ce sunt! a> aduse la cunotin8a 3reBectului; (> aduse la cunotin81 3u(lic1; c> 3u(licate @n .onitorul HBicial al 4o&?niei; d> co&unicate 3ersoanelor interesate. Hr/ani5area reBerendu&ului 3entru @ncetarea &andatului 3ri&arului are loc! a> la solicitarea a cel 3u8in 25K din locuitorii cu dre3t de 6ot din unitatea ad&inistrati6-teritorial1 res3ecti61; (> ca ur&are a cererii adresate @n acest sens consiliului local; c> ca ur&are a nesocotirii de c1tre 3ri&ar a intereselor 3articulare ale co&unit18ii; d> 3e (a5a ordinului 3reBectului. .andatul 3ri&arului se sus3end1 de dre3t dac1! a> este inco&3ati(il; (> a Bost arestat 3re6enti6; c> s-a Bor&ulat o 3l?n/ere 3enal1 @&3otri6a acestuia; d> s-a 3us @n &icare ac8iunea 3enal1 @&3otri6a 3ri&arului. Cis3o5i8iile cu caracter indi6idual ale 3ri&arului de6in e ecutorii nu&ai du31 ce sunt!

32

"2#.

"25.

"26.

"2;.

"2$.

a> aduse la cunotin8a 3reBectului; (> aduse la cunotin81 3u(lic1; c> 3u(licate @n .onitorul HBicial al 4o&?niei; d> co&unicate 3ersoanei interesate. ,a act de @ncetarea de dre3t a &andatului 3ri&arului! a> consiliul local 3rin +ot1r?re; (> 3reBectul 3rin ordin; c> 3reBectul 3rin deci5ie; d> 3ri&ul &inistru 3rin deci5ie. 9us3endarea de dre3t a &andatului 3ri&arului se constat1 de! a> instan8a de Dudecat1; (> consiliul Dude8ean; c> consiliul local; d> 3reBect. En ca5 de 6acan81 a Bunc8iei de 3ri&ar atri(u8iile acestuia 6or Bi e ercitate de dre3t de c1tre! a> 3reedintele consiliului local; (> un consilier local ales 3rin 6ot decret; c> 6ice3ri&ar; d> 3reBect. En ca5ul sus3end1rii din Bunc8ie a 3ri&arului atri(u8iile acestuia 6or Bi e ercitate de dre3t de c1tre! a> 3reedintele consiliului local; (> un consilier local ales 3rin 6ot decret; c> 6ice3ri&ar; d> 3reBect. .andatul 6ice-3ri&arului se sus3end1 de dre3t @ntr-una din ur&1toarele situa8ii! a> de&isie; (> deces; 33

c> d> "29.

"30.

"3".

"32.

"33.

arestare 3re6enti61; conda&nare 3rin +ot1r?re Dudec1toreasc1 deBiniti61 i ire6oca(il1. 2tri(u8iile 3ri&arului sunt e ercitate de dre3t de c1tre 6ice3ri&ar @ntr-una din ur&1toarele situa8ii! a> sus3endarea &aDorit18ii &e&(rilor consiliului local; (> i&3osi(ilitatea de e ercitare a Bunc8iilor &ai &ult de #5 de 5ile; c> re6ocarea din Bunc8ie a 3ri&arului; d> sus3endarea din Bunc8ie a 3ri&arului. 9ecretarul co&unei sau al oraului! a> este @nalt Bunc8ionar 3u(lic; (> nu 3oate Bi &e&(ru al unui 3artid 3olitic; c> nu 3oate Bi so8, so8ie cu 3ri&arul sau cu 6ice-3ri&arul; d> este nu&it de 3ri&ar. 9ecretarul @nde3linete una dintre ur&1toarele atri(u8ii! a> 3artici31 la unele edin8e ale consiliului local; (> coordonea51 co&3arti&entele din cadrul a3aratului 3ro3riu de s3ecialitate al consiliului local; c> contrase&nea51 dis3o5i8iile 3ri&arului; d> asi/ur1 @nde3linirea 3rocedurilor de con6ocare ale consiliului local. <ice3ri&arul! a> nu este su(ordonat 3ri&arului; (> este su(ordonat consiliului local; c> este su(ordonat 3reedintelui consiliului local; d> este su(ordonat 3ri&arului i @nlocuitorul de dre3t al acestuia, care @i 3oate dele/a atri(u8iile sale. :u&irea i sus3endarea din Bunc8ie a 3ersonalului din a3aratul de s3ecialitate al 3ri&arului se Bace de c1tre! a> 3reBect; (> 3ri&ar;

3#

"3#.

"35.

"36.

"3;.

"3$.

c> consiliu local; d> Fu6ern. Func8ionarii din cadrul ser6iciilor 3u(lice ale co&unei sau ale oraului se (ucur1 de! a> inde3enden81; (> sta(ilitate; c> ina&o6i(ilitate; d> ire6oca(ilitate. <alidarea ale/erii 3ri&arului /eneral al .unici3iului Bucureti se Bace de c1tre! a> 3reedintele Gudec1toriei 9ectorului "; (> 3reedintele Tri(unalului Bucureti; c> 3reedintele 0ur8ii de 23el Bucureti; d> un Dudec1tor dese&nat de 3reedintele 0ur8ii de 23el Bucureti. %ste autoritate deli(erati61 a ad&inistra8iei 3u(lice locale din .unici3iul Bucureti! a> 0onsiliul Feneral al .unici3iului Bucureti; (> 3ri&arul /eneral; c> 3ri&arul de sector; d> 3reBectul. %ste autoritate e ecuti61 a ad&inistra8iei 3u(lice locale din .unici3iul Bucureti! a> 0onsiliul Feneral al .unici3iului Bucureti; (> 3ri&arul /eneral; c> 3ri&arul de sector; d> 3reBectul. Pri&arul /eneral al .unici3iului Bucureti @&3reun1 cu 3ri&arii sectoarelor .unici3iului Bucureti se @ntrunesc! a> cel 3u8in o dat1 3e lun1; 35

(> c> d>

cel 3u8in de dou1 ori 3e lun1; la 3ro3unerea 3ri&arului /eneral; la 3ro3unerea oric1ruia dintre 3ri&arii de sector.

"39. En ca5ul @n care sunt sus3enda8i din Bunc8ie, @n acelai ti&3, at?t 3ri&arul, c?t i 6ice3ri&arul, atri(u8iile acestora 6or Bi e ecutate de! a> 3reedintele consiliului Dude8ean; (> un consilier local dele/at @n acest sens; c> o co&isie Bor&at1 din ; consilieri locali; d> 3reBect. "#0. 9er6iciile 3u(lice locale sunt conduse de! a> consiliul local; (> consiliul Dude8ean; c> 3ri&ar; d> 3reBect. "#". 0onsiliul Dude8ean! a> este nu&it 3entru un &andat de # ani; (> se @ntrunete @n edin8e ordinare lunare; c> se 3oate @ntruni @n edin8e e traordinare; d> este con6ocat @n scris 3rin inter&ediul 3reBectului. "#2. edin8ele consiliului Dude8ean sunt conduse de! a> 3reedinte; (> un consilier ales @n unani&itate; c> 3ri&ar; d> 3reBect. "#3. 0onsiliul Dude8ean ado3t1! a> ordine; (> +ot1r?ri; 36

"##.

"#5.

"#6.

"#;.

"#$.

c> deci5ii; d> dis3o5i8ii. Jot1r?rile consiliului Dude8ean se contrase&nea51 3entru le/alitate de c1tre! a> 3ri&ar; (> 3reBectul Dude8ului; c> secretarul /eneral al Dude8ului; d> 6ice3reedinte. Pe 3erioada @n care consiliul Dude8ean este di5ol6at i 3?n1 la constituirea noului consiliu Dude8ean, 3ro(le&ele curente ale ad&inistra8iei Dude8ului 6or Bi re5ol6ate de! a> 3ri&ar; (> 3reBectul Dude8ului; c> secretarul /eneral al Dude8ului, 3e (a5a unei @&3uterniciri s3eciale date de Fu6ern; d> un &inistru dele/at de Fu6ern. <alidarea ale/erii 3reedintelui consiliului Dude8ean se Bace! a> @n 2$ de 5ile de la data desB1ur1rii ale/erilor; (> @n #5 de 5ile de la data desB1ur1rii ale/erilor; c> @n ca&era de consiliu a tri(unalului; d> @n ca&era de consiliu a Dudec1toriei. 0onstituirea consiliului Dude8ean se Bace! a> conco&itent cu 6alidarea ale/erii 3reedintelui consiliului Dude8ean; (> conco&itent cu 6alidarea ale/erii 3ri&arului; c> @nainte de 6alidarea ale/erii 3reedintelui consiliului Dude8ean; d> du31 de3unerea Dur1&?ntului de c1tre 3reedintele consiliului Dude8ean. Aucr1rile edin8ei de constituire a consiliului Dude8ean sunt 3re5idate de! a> 3reBect; 3;

"#9.

"50.

"5".

"52.

(> 3ri&ar; c> 3reedintele consiliului Dude8ean; d> secretarul unit18ii ad&inistrati6-teritoriale. Preedintele consiliului Dude8ean r1s3unde de (una Bunc8ionare a ad&inistra8iei 3u(lice @n Ba8a! a> 3reBectului; (> 3ri&arului; c> consiliului Dude8ean; d> ale/1torilor. <ice3reedin8ii consiliului Dude8ean! a> se ale/ 3rin 6ot secret de c1tre cet18enii cu dre3t de 6ot din unitatea ad&inistrati6-teritorial1; (> se ale/ 3rin 6ot secret de &aDoritatea consilierilor Dude8eni @n Bunc8ie; c> se nu&esc de c1tre 3reedintele consiliului Dude8ean; d> se nu&esc de c1tre 3reBect. %li(erarea din Bunc8ie a 6ice3reedintelui consiliului Dude8ean se Bace! a> 3rin reBerendu&; (> 3rin 6otul secret al &aDorit18ii consilierilor Dude8eni @n Bunc8ie; c> de c1tre 3reedintele consiliului Dude8ean; d> de c1tre 3reBect. 2d&inistratorul 3u(lic 3oate @nde3lini atri(u8ii de coordonare a or/anelor de s3ecialitate sau a ser6iciilor 3u(lice de interes local 3e (a5a unui contract de &ana/e&ent @nc+eiat cu! a> 3reedintele consiliului local; (> 3reBectul; c> 3ri&arul;

3$

"53.

"5#.

"55.

"56.

"5;.

d> 3ri&ul &inistru. :u&irea i eli(erarea din Bunc8ie a ad&inistratorului 3u(lic la ni6elul Dude8elor se Bace de c1tre! a> 3reedintele consiliului Dude8ean; (> consiliul Dude8ean; c> 3reBect; d> 3ri&ar. Cis3o5i8iile 3ri&arului se co&unic1 o(li/atoriu @n cel &ult 5 5ile de la se&nare! a> consiliului Dude8ean; (> 3reedintelui consiliului Dude8ean; c> 3reBectului; d> 3ri&ului &inistru. Jot1r?rile consiliului loca se co&unic1 @n &od o(li/atoriu! a> 3reedintelui consiliului Dude8ean; (> 3ri&arului; c> secretarului unit18ii ad&inistrati6-teritoriale; d> 3reBectului Dude8ului. Jot1r?rile consiliului local se co&unic1 o(li/atoriu! a> 3reedintelui consiliului local; (> 3ri&arului i 3reBectului; c> nu&ai 3reBectului; d> secretarului unit18ii ad&inistrati6-teritoriale. En e ercitarea atri(u8iilor sale 3reedintele consiliului Dude8ean e&ite! a> +ot1r?ri; (> deci5ii; c> dis3o5i8ii; d> ordine. 39

"5$. En ca5 de a(sen81 a 3reedintelui consiliului Dude8ean atri(u8iile acestuia sunt e ercitate de! a> 6ice3reedin8i; (> oricare dintre 6ice3reedin8i; c> unul dintre 6ice3reedin8i dese&nat de consiliul Dude8ean; d> unul dintre 6ice3reedin8i dese&nat de 3reedintele consiliului Dude8ean 3rin dis3o5i8ie. "59. En ca5ul sus3end1rii 3reedintelui consiliului Dude8ean atri(u8iile acestuia sunt e ercitate de! a> 6ice3reedin8i; (> oricare dintre 6ice3reedin8i; c> unul dintre 6ice3reedin8i dese&nat de consiliul Dude8ean; d> unul dintre 6ice3reedin8i dese&nat de 3reedintele consiliului Dude8ean 3rin dis3o5i8ie. "60. Func8ia de ad&inistrator 3u(lic 3oate Bi @nBiin8at1 la ni6elul! a> satelor; (> co&unelor i oraelor; c> sectoarelor &unici3iului Bucureti; d> 81rii. "6". :u&irea i eli(erarea din Bunc8ie a ad&inistratorului 3u(lic la ni6elul co&unelor i oraelor se Bace de c1tre! a> 3reedintele consiliului Dude8ean; (> consiliul Dude8ean; c> 3reBect; d> 3ri&ar. "62. PreBectul! a> este ordonator 3rinci3al de credite; (> este ordonator secundar de credite; #0

"63.

"6#.

"65.

"66.

"6;.

c> este ordonator ter8iar de credite; d> nu este ordonator de credite. % ercitarea dre3turilor i asu&area o(li/a8iilor ci6ile ale institu8iei 3reBectului se reali5ea51 de c1tre 3reBect sau de c1tre o 3ersoan1 dese&nat1 3rin! a> +ot1r?re de Fu6ern; (> deci5ia 3ri&ului &inistru; c> ordin al 3reBectului; d> le/e. Pentru @nde3linirea atri(u8iilor i 3rero/ati6elor ce @i re6in, 3reBectul este aDutat de! a> " su(3reBect; (> 2 su(3reBec8i; c> 3 su(3reBec8i; d> 5 su(3reBec8i. Pentru @nde3linirea atri(u8iilor i 3rero/ati6elor ce @i re6in, 3reBectul &unici3iului Bucureti este aDutat de! a> " su(3reBect; (> 2 su(3reBec8i; c> 3 su(3reBec8i; d> 5 su(3reBec8i. PreBectul este! a> Bunc8ionar 3u(lic de e ecu8ie; (> Bunc8ionar 3u(lic de conducere; c> @nalt Bunc8ionar 3u(lic; d> o& 3olitic. 9u(3reBectul este! a> @nalt Bunc8ionar 3u(lic; (> Bunc8ionar 3u(lic de conducere; c> Bunc8ionar 3u(lic de e ecu8ie; #"

"6$.

"69.

";0.

";".

";2.

d> o& 3olitic. PreBectul i su(3reBectul! a> au dre3tul la /re61; (> 3ot @nBiin8a or/ani5a8ii sindicale 3ro3rii; c> 3ot Bi &e&(ri ai unui 3artid 3olitic; d> au dre3tul la onoruri &ilitare cu oca5ia co&e&or1rilor &ilitare or/ani5ate la ni6elul Dude8ului. % ercitarea dre3turilor i asu&area o(li/a8iilor ci6ile ale institu8iei 3reBectului se reali5ea51 de c1tre! a> su(3reBect; (> o 3ersoan1 dese&nat1 de 3reBect; c> o 3ersoan1 dese&nat1 de su(3reBect; d> o 3ersoan1 dese&nat1 de Fu6ern. 0ancelaria 3reBectului! a> se or/ani5ea51 i Bunc8ionea51 @n cadrul a3aratului 3ro3riu de s3ecialitate al 3reBectului; (> cu3rinde 3ersonal nu&it sau eli(erat din Bunc8ie de Fu6ern; c> este condus1 de doi directori; d> e ercit1 o acti6itate coordonat1 de un consilier care r1s3unde @n Ba8a 3reBectului. 0alitatea de recla&ant @n contenciosul ad&inistrati6 o 3oate a6ea! a> nu&ai o 3ersoan1 Bi5ic1; (> nu&ai o 3ersoan1 Duridic1; c> orice 3ersoan1 Bi5ic1 sau Duridic1; d> o anu&it1 3ersoan1 Bi5ic1 sau Duridic1. En sensul le/ii contenciosului ad&inistrati6 3rin nesolu8ionarea @n ter&en le/al a unei cereri re3re5int1 Ba3tul de a nu r1s3unde solicitantului @n ter&en de! a> "5 5ile;

#2

";3.

";#.

";5.

";6.

";;.

(> 30 de 5ile; c> 6 luni; d> " an. Procedura ad&inistrati61 3reala(il1 are, de re/ul1 caracter! a> Bacultati6; (> o38ional; c> o(li/atoriu; d> . Aiti/iile de contencios ad&inistrati6 au ur&1toarele /rade de Durisdic8ie! a> nu&ai Bondul; (> nu&ai recursul; c> Bondul i recursul; d> Bond, a3el, recurs. En sensul le/ii contenciosului ad&inistrati6 3rin 3l?n/erea 3reala(il1 se solicit1! a> ree a&inarea unui act ad&inistrati6 @n sensul re6oc1ri lui; (> &odiBicarea unui act ad&inistrati6; c> anularea unui act ad&inistrati6; d> constatarea nulit18ii unui act ad&inistrati6. :u 3ot Bi atacate @n contencios ad&inistrati6 actele de co&anda&ent cu caracter! a> 3olitic; (> social; c> econo&ic; d> &ilitar. :u 3ot Bi atacate @n contencios ad&inistrati6 actele ad&inistra8iei, ale autorit18ilor 3u(lice care 3ri6esc ra3orturile acestora cu! #3

";$.

";9.

"$0.

"$".

a> Preedintele; (> Parla&entul; c> Fu6ernul; d> PreBectul. Enainte de a se adresa instan8ei de contencios ad&inistrati6, 3ersoana care se consider1 61t1&at1 tre(uie s1 solicite! a> re6ocarea actului ad&inistrati6; (> sus3endarea actului ad&inistrati6; c> anularea actului ad&inistrati6; d> constatarea nulit18ii actului ad&inistrati6. Enainte de a se adresa instan8ei de contencios ad&inistrati6, 3ersoana care se consider1 61t1&at1 adresea51 o 3l?n/erea autorit18ii e&itente @n ter&en de! a> "5 5ile de la e&itere; (> 30 de 5ile de la e&itere; c> "5 5ile de la co&unicare; d> 30 de 5ile de la co&unicare. Pl?n/erea 3reala(il1 Bor&ulat1 de 3ersoana ce se consider1 61t1&at1 se solu8ionea51 @n ter&en de! a> #5 de 5ile; (> 30 de 5ile; c> 20 de 5ile; d> "5 5ile. Procedura 3l?n/erii 3reala(ile nu este o(li/atorie @n ca5ul ac8iunilor introduse de! a> 26ocatul Po3orului; (> Fu6ern; c> Parla&ent; d> .inisterul de Gusti8ie.

##

"$2. Procedura 3l?n/erii 3reala(ile nu este o(li/atorie @n ca5ul ac8iunilor introduse de! a> .inisterul ,nternelor i 4eBor&ei 2d&inistra8iei; (> .inisterul de Gusti8ie; c> .inisterul Pu(lic; d> .inisterul 2Bacerilor % terne. "$3. 2c8iunea introdus1 @&3otri6a ordonan8elor Fu6ernului este @nso8it1 de e ce38ia! a> de nele/alitate; (> de neco&3eten81; c> de neconstitu8ionalitate; d> li3sei calit18ii. "$#. ,nstan8a de contencios ad&inistrati6 sesi5at1 cu o ac8iune @&3otri6a unei ordonan8e de Fu6ern i cu o e ce38ie de neconstitu8ionalitate! a> sesi5ea51 0urtea 0onstitu8ional1 i sus3end1 solu8ionarea cau5ei; (> tri&ite @ntrea/a cau51 s3re solu8ionare 0ur8ii 0onstitu8ionale; c> re8ine @ntrea/a cau51 s3re solu8ionare; d> sesi5ea51 Enalta 0urte de 0asa8ie i Gusti8ie. "$5. Aiti/iile 3ri6ind actele ad&inistrati6e e&ise de autorit18ile 3u(lice locale se solu8ionea51 @n Bond de! a> Dudec1torii; (> tri(unalele ad&inistrati6-Biscale; c> sec8iile de contencios ad&inistrati6 i Biscal ale 0ur8ilor de 23el; d> 9ec8ia de contencios ad&inistrati6 i Biscal a Enaltei 0ur8i de 0asa8ie i Gusti8ie. "$6. Aiti/iile 3ri6ind actele ad&inistrati6e e&ise de autorit18ile 3u(lice Dude8ene se solu8ionea51 @n Bond de! #5

Dudec1torii; tri(unalele ad&inistrati6-Biscale; sec8iile de contencios ad&inistrati6 i Biscal ale 0ur8ilor de 23el; d> 9ec8ia de contencios ad&inistrati6 i Biscal a Enaltei 0ur8i de 0asa8ie i Gusti8ie. "$;. Aiti/iile 3ri6ind actele ad&inistrati6e e&ise de autorit18ile 3u(lice centrale se solu8ionea51 @n Bond de! a> Dudec1torii; (> tri(unalele ad&inistrati6-Biscale; c> sec8iile de contencios ad&inistrati6 i Biscal ale 0ur8ilor de 23el; d> 9ec8ia de contencios ad&inistrati6 i Biscal a Enaltei 0ur8i de 0asa8ie i Gusti8ie. "$$. 9olu8iile 3ronun8ate @n Bond de instan8ele de contencios ad&inistrati6 3ot Bi atacate cu! a> a3el; (> recurs; c> recurs @n anulare; d> contesta8ie @n anulare. "$9. Aiti/iile 3ri6ind ta e i i&3o5ite, contri(u8ii, datorii 6a&ale i accesorii ale acestora de 3?n1 la 5 &iliarde se solu8ionea51 @n Bond de! a> Dudec1torii; (> tri(unalele ad&inistrati6-Biscale; c> sec8iile de contencios ad&inistrati6 i Biscal ale 0ur8ilor de 23el; d> 9ec8ia de contencios ad&inistrati6 i Biscal a Enaltei 0ur8i de 0asa8ie i Gusti8ie.

a> (> c>

#6

"90. Aiti/iile 3ri6ind ta e i i&3o5ite, contri(u8ii, datorii 6a&ale i accesorii ale acestora &ai &ari de 5 &iliarde se solu8ionea51 @n Bond de! a> Dudec1torii; (> tri(unalele ad&inistrati6-Biscale; c> sec8iile de contencios ad&inistrati6 i Biscal ale 0ur8ilor de 23el; d> 9ec8ia de contencios ad&inistrati6 i Biscal a Enaltei 0ur8i de 0asa8ie i Gusti8ie. "9". 0ererile 3rin care se solicit1 instan8ei de contencios anularea unui act ad&inistrati6 se 3ot introduce @n ter&en de! a> 6 luni de la 3ri&irea r1s3unsului la 3l?n/erea 3reala(il1; (> 6 luni de la e&iterea actului 61t1&1tor; c> 30 de 5ile de la data co&unic1rii reBu5ului de solu8ionare a cererii; d> 30 de 5ile de la e 3irarea ter&enului de solu8ionare a cererii. "92. 0?nd @n cau51 este un interes 3u(lic &aDor cererea de sus3endare a actului ad&inistrati6-nor&ati6 3oate Bi introdus1 i de! a> instan81 din oBiciu; (> .inisterul Pu(lic; c> .inisterul de Gusti8ie; d> 26ocatul Po3orului. "93. Enc+eierea sau sentin8a 3rin care se 3ronun81 sus3endarea actului ad&inistrati6 este su3us1! a> a3elului @n 5 5ile de la 3ronun8are; (> a3elului @n 5 5ile de la co&unicare; c> recursului @n 5 5ile de la 3ronun8are; d> recursului @n 5 5ile de la co&unicare. #;

"9#. 0ererile @n Dusti8ie 3ot Bi Bor&ulate i @&3otri6a! a> 3ersoanei care a ela(orat, a e&is sau a @nc+eiat actul; (> su3eriorului ierar+ic al celui care a ela(orat, a e&is sau a @nc+eiat actul; c> conduc1torului autorit18ii 3u(lice res3ecti6e; d> su(ordona8ilor 3ersoanei care a ela(orat, a e&is sau a @nc+eiat actul. "95. 2tunci c?nd o(iectul ac8iunii @n contencios ad&inistrati6 @l Bor&ea51 un contract ad&inistrati6 instan8a 3oate! a> o(li/a autoritatea 3ri6at1 s1 @nc+eie contractul la care recla&antul este @ndre3t18it; (> su3lini consi&81&?ntul unei 31r8i c?nd interesul 3ri6at o cere; c> dis3une re6ocarea acestuia; d> o(li/a la 3lata unor des31/u(iri 3entru daune &ateriale i &orale. "96. 0?nd 3ersoana 61t1&at1 a cerut anularea actului ad&inistrati6 B1r1 a cere i des31/u(iri, ter&enul de 3rescri38ie 3entru acestea cur/e de la data! a> e&iterii actului ad&inistrati6 61t1&1tor; (> cererii de anulare a actului 61t1&1tor; c> anul1rii acului 61t1&1tor; d> c?nd 3ersoana a cunoscut sau tre(uia s1 cunoasc1 @ntinderea 3a/u(ei. "9;. 0ate/oria @nal8ilor Bunc8ionari 3u(lici cu3rinde 3ersoanele care sunt nu&ite @ntr-una din ur&1toarele Bunc8ii 3u(lice! a> 3ri&-&inistru; (> &inistru; c> &inistru secretar de stat; d> 3reBect. #$

"9$. 0ate/oria @nal8ilor Bunc8ionari 3u(lici cu3rinde 3ersoanele care sunt nu&ite @ntr-una din ur&1toarele Bunc8ii 3u(lice! a> su(3reBect; (> 3ri&ar; c> 6ice3ri&ar; d> secretar al &unici3iului, oraului sau al co&unei. "99. 0ate/oria Bunc8ionarilor 3u(lici de conducere cu3rinde 3ersoanele nu&ite @ntr-una din ur&1toarele Bunc8ii 3u(lice! a> 3reBect; (> su(3reBect; c> 3ri&ar; d> secretar al unit18ii ad&inistrati6-teritoriale. 200. 2ctul ad&inistrati6 de nu&ire tre(uie s1 con8in1! a> te&eiurile de Ba3t i de dre3t ale nu&irii; (> datele de identiBicare ale Bunc8ionarului 3u(lic; c> denu&irea Bunc8iei 3u(lice; d> 3erioada de ti&3 @n care ur&ea51 s1 e ercite Bunc8ia 3u(lic1. 20". 4eBu5ul de3unerii Dur1&?ntului la intrarea @n cor3ul Bunc8ionarilor 3u(lici atra/e! a> sus3endarea din Bunc8ie; (> re6ocarea actului ad&inistrati6 de nu&ire @n Bunc8ie; c> anularea actului ad&inistrati6 de nu&ire @n Bunc8ie; d> de&iterea din Bunc8ie. 202. Pentru a 3utea 3ro&o6a Bunc8ionarii 3u(lici tre(uie s1 @nde3lineasc1 una dintre ur&1toarele condi8ii! a> s1 ai(1 o 6ec+i&e de cel 3u8in 2 ani @n &unc1; (> s1 ai(1 o 6ec+i&e de cel 3u8in 5 ani @n &unc1;

#9

c>

203.

20#.

205.

206.

s1 Bi o(8inut la e6aluarea 3erBor&an8elor indi6iduale din ulti&ii 2 ani cel 3u8in caliBicati6ul L(ineL; d> s1 @nde3lineasc1 cerin8ele s3eciBice 3re615ute @n Bia 3ostului. Pot 3artici3a la concurs @n 6ederea ocu31rii Bunc8iilor 3u(lice de conducere 6acante 3ersoanele care @nde3linesc una dintre ur&1toarele condi8ii! a> au a(sol6it 3ro/ra&e de Bor&are s3eciali5at1 i 3erBec8ionare; (> au Bost nu&ite @ntr-o Bunc8ie 3u(lic1, indiBerent de clas1; c> au Bost nu&ite @ntr-o Bunc8ie 3u(lic1 din clasa ,; d> au Bost nu&ite @ntr-o Bunc8ie 3u(lic1 din clasa ,,. Func8ionarii 3u(lici! a> nu au dre3tul la asociere sindical1; (> nu au dre3tul la /re61; c> nu au dre3tul de a se asocia @n or/ani5a8ii 3roBesionale; d> au dre3tul la o3inie. 0onstituie a(atere disci3linar1 una dintre ur&1toarele Ba3te! a> a(sentarea &oti6at1 re3etat1 de la ser6iciu; (> neres3ectarea @n &od re3etat a 3ro/ra&ului de lucru; c> @nde3linete atri(u8iile de ser6iciu; d> reBu5ul neDustiBicat de a @nde3lini o sarcin1 c+iar dac1 nu se nu&1r1 3rintre atri(u8iile de ser6iciu. 0onstituie a(atere disci3linar1 una dintre ur&1toarele Ba3te! a> @nt?r5ierea, c+iar nesiste&atic1, @n eBectuarea lucr1rilor; (> desB1urarea @n ti&3ul 3ro/ra&ului de lucru a unor acti6it18i de ser6iciu;

50

c> d> a> (> c> d>

sta(ilirea de c1tre Bunc8ionarii 3u(lici de conducere de rela8ii directe cu 3eten8ii; reBu5ul de a @nde3lini atri(u8iile de ser6iciu. a(sentarea &oti6at1 re3etat1 de la ser6iciu; @nt?r5ierea, lucr1rilor; c+iar nesiste&atic1, @n eBectuarea a

20;. 0onstituie a(atere disci3linar1 una dintre ur&1toarele Ba3te!

neres3ectarea secretului 3roBesional sau conBiden8ialit18ii lucr1rilor cu acest caracter;

reBu5ul neDustiBicat de a @nde3lini o sarcin1 c+iar dac1 nu se nu&1r1 3rintre atri(u8iile de ser6iciu. &ustrare scris1; di&inuarea dre3turilor salariale cu "-5K 3e o 3erioad1 de 3?n1 la 3 luni; sus3endarea dre3tului de a6ansare @n /rade de salari5are sau, du31 ca5, de 3ro&o6are @n Bunc8ia 3u(lic1 3e o 3erioad1 de la 2 la 5 ani; retro/radarea @n Bunc8ia 3u(lic1 3e o 3erioad1 de la 2 la 5 ani, cu di&inuarea cores3un51toare a salariului. a6ertis&ent scris; di&inuarea dre3turilor salariale cu 5-"0K 3e o 3erioad1 de 3?n1 la 3 luni; sus3endarea dre3tului de a6ansare @n /rade de salari5are sau, du31 ca5, de 3ro&o6are @n Bunc8ia 3u(lic1 3e o 3erioad1 de la " la 3 ani; retro/radarea @n Bunc8ia 3u(lic1 3e o 3erioad1 de la 2 la 5 ani, cu di&inuarea cores3un51toare a salariului. 5"

20$. 4e3re5int1 sanc8iune disci3linar1 una dintre ur&1toarele! a> (> c>

d>

209. 4e3re5int1 sanc8iune disci3linar1 una dintre ur&1toarele! a> (> c>

d>

2"0. 4e3re5int1 sanc8iune disci3linar1 una dintre ur&1toarele! a> (> c> a6ertis&ent scris; di&inuarea dre3turilor salariale cu 5-20K 3e o 3erioad1 de 3?n1 la 3 luni;

sus3endarea dre3tului de a6ansare @n /rade de salari5are sau, du31 ca5, de 3ro&o6are @n Bunc8ia 3u(lic1 3e o 3erioad1 de la 2 la 5 ani; d> trecerea @ntr-o Bunc8ie 3u(lic1 inBerioar1 3e o 3erioad1 de cel 3u8in " an, cu di&inuarea cores3un51toare a salariului. 2"". 4e3re5int1 sanc8iune disci3linar1 una dintre ur&1toarele! a> a6ertis&ent scris; (> di&inuarea dre3turilor salariale cu 5-"0K 3e o 3erioad1 de 3?n1 la 3 luni; c> sus3endarea dre3tului de a6ansare @n /rade de salari5are sau, du31 ca5, de 3ro&o6are @n Bunc8ia 3u(lic1 3e o 3erioad1 de la 2 la 5 ani; d> trecerea @ntr-o Bunc8ie 3u(lic1 inBerioar1 3e o 3erioad1 de 3?n1 la un an, cu di&inuarea cores3un51toare a salariului. 2"2. 9anc8iunile disci3linare nu 3ot Bi a3licate dec?t du31! a> cercetarea 3enal1 3reala(il1 a Ba3tei s16?rite; (> cercetarea 3enal1 3reala(il1 a B13tuitorului; c> cercetarea 3reala(il1 a Ba3tei s16?rite; d> 3re5entarea @n scris a 31rerii conduc1torului co&3arti&entului @n care Bunc8ionea51 cel @n cau51. 2"3. .odul de constituire a co&isiilor de disci3lin1 se sta(ilete de c1tre! a> Fu6ern; (> .inisterul de ,nterne i 4eBor&a 2d&inistra8iei; c> Parla&ent; 52

2"#.

2"5.

2"6.

2";.

d> 2/en8ia :a8ional1 a Func8ionarilor Pu(lici. 0a5ierul ad&inistrati6 este eli(erat de! a> Fu6ern; (> .inisterul de interne i 4eBor&a 2d&inistra8iei; c> .inisterul Gusti8iei; d> 2/en8ia :a8ional1 a Func8ionarilor Pu(lici. Cele/area Bunc8ionarului 3u(lic! a> se Bace @n interesul Bunc8ionarului 3u(lic; (> se 3oate Bace 3entru o 3erioad1 de &ai &ult de 6 luni nu&ai cu acordul scris al Bunc8ionarului; c> 3oate Bi reBu5at1 dac1 Bunc8ionarul @i crete sin/ur co3ilul &inor; d> 3oate Bi reBu5at1 dac1 dele/area se Bace @ntr-o localitate @n care nu i se asi/ur1 condi8ii cores3un51toare de ca5are. 4a3ortul de ser6iciu se sus3end1 de dre3t atunci c?nd Bunc8ionarul 3u(lic se aBl1 @ntr-una dintre ur&1toarele situa8ii! a> este detaat @ntr-o Bunc8ie de de&nitate 3u(lic1; (> desB1oar1 o acti6itate sindical1, c+iar dac1 nu este 3re615ut1 sus3endarea; c> este arestat 3re6enti6; d> este dis31rut, iar dis3ari8ia nu a Bost constatat1 3rin +ot1r?re Dudec1toreasc1 ire6oca(il1. 0a5ierul ad&inistrati6 este eli(erat la solicitarea! a> oric1rui Bunc8ionar 3u(lic; (> oric1rei 3ersoane interesate; c> secretarului co&isiei de disci3lin1; d> conduc1torului autorit18ii sau institu8iei 3u(lice @n care Bunc8ionarul 3u(lic @i desB1oar1 acti6itatea.

53

2"$. .ustrarea scris1 sanc8iune disci3linar1 se radia51 de dre3t din ca5ierul ad&inistrati6 @n ter&en de! a> 3 luni de la a3licare; (> 6 luni de la a3licare; c> "2 luni de la a3licare; d> ; ani de la a3licare. 2"9. Cestituirea din Bunc8ia 3u(lic1 sanc8iune disci3linar1 se radia51 de dre3t din ca5ierul ad&inistrati6 @n ter&en de! a> "2 luni de la a3licare; (> 3 ani de la a3licare; c> 5 ani de la a3licare; d> ; ani de la a3licare. 220. Cetaarea Bunc8ionarilor 3u(lici! a> se dis3une @n interesul Bunc8ionarului 3u(lic; (> se dis3une 3entru o 3erioad1 de cel 3u8in 6 luni; c> 3oate Bi reBu5at1 dac1 Bunc8ionarul 3u(lic @i crete sin/ur co3ilul &aDor; d> 3oate Bi reBu5at1 dac1 Bunc8ionarul 3u(lic este sin/urul @ntre8in1tor de Ba&ilie. 22". TransBerul Bunc8ionarilor 3u(lici 3oate a6ea loc! a> @n interesul ser6iciului; (> @n interesul Bunc8ionarului 3u(lic; c> 3e orice Bunc8ie; d> la cererea oric1rei 3ersoane. 222. 4e3re5int1, @n e/al1 &1sur1 i un dre3t o o(li/a8ie a Bunc8ionarilor 3u(lici, dre3tul! a> de a Bi inBor&at cu 3ri6ire la deci5iile care @l 3ri6esc @n &od direct; (> la 3erBec8ionarea 3re/1tirii 3roBesionale; c> de asociere; d> la /re61. 5#

Partea a ,,-a
cono%ia Sectorului Pu$lic

".

2.

3.

Func8iile sectorului 3u(lic sunt! a> de sta(ili5are, cretere econo&ic1 i &1sur1 a a6u8iei; (> de distri(u8ie a 6eniturilor, de alocare i de sc+i&( econo&ic; c> de alocare, sta(ili5are i distri(u8ie a 6eniturilor; d> de alocare, de re5er61 i de culti6are a s3iritului de econo&ie. H li&it1 a inter6en8iei statului @n econo&ie o re3re5int1! a> siste&ul ne6oilor econo&ice; (> 3onderea 3ro3riet18ii 3u(lice @n totalul Bor&elor de 3ro3rietate; c> di6i5iunea social1 a &uncii; d> li(era ini8iati61 a a/en8ilor econo&ici. En cadrul 3roduc8iei 3u(lice indirecte! a> (unul este reali5at de Bir&e 3ri6ate; (> reali5area 3rodusului re6ine @n totalitate sectorului 3u(lic; c> se 3roduc nu&ai (unuri 3u(lice; 55

d> #.

5.

6.

;.

$.

statul inter6ine @n 3rocesul deci5ional 3ri6ind ce, c?t cu& i 3entru cine s1 se 3roduc1. 9ta(ili5area econo&ic1 3resu3une! a> asi/urarea cadrului le/al 3entru desB1urarea 6ie8ii econo&ice; (> ela(orarea siste&ului de i&3o5itare 3ro/resi61; c> co&3letarea 3roduc8iei directe de stat cu cea 3u(lic1 indirect1; d> i&3licarea statului @n econo&ie @n calitate de 3roduc1tor. 0a a/ent econo&ic, statul este! a> 3artener @n o3era8ii de sc+i&(; (> titular unic de e&isiune &onetar1; c> 3rinci3alul reali5ator de 3rotec8ie social1; d> res3onsa(il de e ecu8ia (u/etului. En calitate de re/lator al 3ie8ei, sectorul 3u(lic se &aniBest1 su( Bor&1 de! a> consu&ator; (> 3artener @n o3era8ii de sc+i&(; c> res3onsa(il al e ecut1rii (u/etului; d> 3roduc1tor. 0a 3rinci3al reali5ator al 3rotec8iei sociale, statul ac8ionea51 @n i3osta5a de! a> a/ent econo&ic; (> re/lator al 6ie8ii econo&ice; c> 3roduc1tor de utilit18i 3u(lice; d> consu&ator de resurse econo&ice rare. 2le/e8i 6arianta ade61rat1! a> statul 3oate inter6eni 3e 3ia81 @n calitate de cu&31r1tor;

56

sectorul 3u(lic o(8ine 6enituri nu&ai din acti6itatea a/en8ilor econo&ici 3roduc1tori; c> @ntr-o econo&ie de 3ia81, i&3licarea statului 3oate Bi neli&itat1; d> autono&ia or/anelor ad&inistra8iei de stat re3re5int1 o li&it1 @n &aniBestarea inter6en8iei 3u(lice. 2 M a N d; B M a N (; 0 M c N d; CMaN(Nc 9. 2le/e8i 6arianta Bals1! a> i&3licarea statului are loc nu&ai la ni6el &acroecono&ic; (> statul este titular unic de e&isiune &onetar1; c> sectorul 3u(lic re3re5int1 sin/urul reali5ator de 3rotec8ie social1 @ntr-o econo&ie de 3ia81; d> Bunc8ia de sta(ili5are se asi/ur1 @n 3ractic1 &ai ales 3rin siste&ul i&3o5itelor 3ro/resi6e. 2 M a N (; B M a N c N d; 0 M a N ( N d; CM(Nc "0. ,nter6en8ia 3u(lic1 @n do&eniul 3re8urilor! a> antrenea51 un conBlict @ntre eBicien81 i ec+itate; (> se 3oate concreti5a @n 3racticarea de 3re8uri su3ort @n s3ecial la 3rodusele a/ricole; c> const1 @n 3ro&o6area 3re8urilor su3ort @n do&eniile de &ono3ol; d> nu e ist1 @ntr-o econo&ie de 3ia81 de56oltat1. "". :on-ri6alitatea este o caracteristic1 6ala(il1! a> nu&ai 3entru (unurile 3u(lice; (> nu&ai 3entru (unurile 3ri6ate; c> 3entru unele (unuri &i te; d> 3entru toate (unurile &i te. "2. En condi8ii de e cludere! 5;

(>

a> (> c> d> "3. a> (> c> d> "#. a> (> c> d> "5. a> (> c> d> "6. a> (> c> d> ";.

consu&ul unor indi6i5i 3oate Bi Br?nat; cantitatea unui indi6id nu di&inuea51 oBerta 3entru ceilal8i consu&atori; (unurile se oBer1 /ratuit; consu&ul este o(li/atoriu non-ri6al. 0enturile de si/uran81 3entru oBeri re3re5int1 un (un! 3u(lic; non-ri6al; (eneBic; &i t. 2le/e8i 6arianta Bals1! un (un 3ri6at 3oate de6eni un (un &i t; un (un 3u(lic 3oate de6eni un (un &i t; un (un &i t 3oate de6eni un (un 3u(lic sau 3ri6at; un (un 3ri6at 3oate de6eni un (un 3u(lic 3ur. Bunurile 3u(lice 3ure! nu e ist1 @ntr-o econo&ie de 3ia81 3ur1; e ist1 @n orice econo&ie de 3ia81; sunt 3roduse cu costuri &ici; ca31t1 3re8uri su3ortate de consu&atorii indi6iduali. 231rarea na8ional1! este un (un &i t; se (a5ea51 3e acordul /eneral al indi6i5ilor; se (a5ea51 3e e cludere; este un (un ri6al. 2le/e8i 6arianta ade61rat1!

5$

a> (> c> d> "$. a> (> c> d> "9. a> (> c> d> 20. a> (> c>

un (un econo&ic nu 3oate Bi 3rodus @n acelai ti&3 at?t de sectorul 3u(lic c?t i de cel 3ri6at; @n econo&ia &odern1 nu e ist1 (unuri 3u(lice i&3ure; nu e ist1 (unuri non-ri6ale (a5ate 3e e cludere; utilit18ile 3u(lice se &ai nu&esc &ono3oluri naturale. 2le/e8i 6arianta Bals1! 3reBerin8ele indi6i5ilor 3ri6ind oBerta de (unuri 3u(lice 3ot Bi uor esti&ate; orice (un 3u(lic 3ur 3oate s1 de6in1 un (un &i t; (unurile &i te se 3ot caracteri5a 3rin none cludere; (unurile &i te se 3ot caracteri5a 3rin e cludere. B M c N d; 0 M a N ( N c; CM(Nc 2le/erea! a3are ca o necesitate i&3us1 de li&itarea resurselor; nu 3oate Bi i 3ri6at1 i 3u(lic1; este o o38iune unic1, aceeai 3entru to8i indi6i5ii; se &aniBest1 ulterior ac8iunii deci5ionale. 2le/e8i 6arianta ade61rat1! ra8ionalitatea colecti61 i/nor1 3reBerin8ele indi6iduale; satisBac8ia unui indi6id 3oate crete B1r1 ca altul s1 cunoasc1 o di&inuare a acesteia; deci5ia 3ri6ind c+eltuielile 3u(lice se (a5ea51 @ntotdeauna 3e anali5a cost (eneBiciu; 59

2 M a N (;

d> 2". c1! a> (>

3ia8a este 3rinci3alul re/lator al acti6it18ii @n sectorul 3u(lic. En le/1tur1 cu anali5a cost-(eneBiciu se 3oate aBir&a

22.

23.

2#.

se 3oate reali5a 3ost-Bactu&; (eneBiciile ac8iunilor desB1urate @n sectorul 3u(lic au nu&ai caracter &onetar; c> un 3ro/ra& 3u(lic aBectea51 to8i &e&(rii societ18ii @n &od e/al; d> un 3roiect 3u(lic nu 3oate Bi res3ins din &oti6e etice dac1 (eneBiciile totale de6ansea51 costurile totale. 0ostul de transBer a3are deoarece! a> cantitatea total1 de resurse nu se &odiBic1 atunci c?nd @ntr-o ac8iune sunt i&3lica8i &ai &ul8i indi6i5i; (> ne6oile sunt &ai &ari dec?t resursele; c> resursele 3ot Bi distri(uite; d> resursele Bolosite sunt @ntotdeauna consu&ate. Cac1 o ale/ere colecti61 se &aniBest1 3rin acordarea unui 3unctaD &ai &ultor alternati6e astBel @nc?t cea &ai (un1 3ri&ete &a i&ul de 3uncte, iar cea &ai sla(1 nota unu, e6aluarea se Bace 3rin &etoda! a> 6otului total; (> criteriului 0ondorcet; c> 6otului sc+i&(at; d> e6alu1rii Borda. Aa ni6elul sectorului 3u(lic, anali5a cost-(eneBiciu nu ia @n considerare! a> anali5a 3ost Bactu& a 3roiectului 3u(lic;

60

(> c>

25.

26.

2;.

durata 3ro/ra&ului 3u(lic; cau5ele care /enerea51 e ternalit18ile 3o5iti6e i ne/ati6e; d> resursele econo&ice totale antrenate @n 3ro/ra&ul 3u(lic. 2le/erea 3u(lic1 @n siste&ul (a5at 3e &aDoritatea si&3l1! a> 3oate conduce la 3arado ul 6ot1rii; (> este @ntotdeauna eBicient; c> se &ai nu&ete 6otul 3rin 3uncte; d> re3re5int1 o e ce38ie de la re/ula 3luralis&ului. 2le/e8i 6arianta ade61rat1! a> 6otul de a3ro(are este o Bor&1 de ale/ere 3u(lic1 du31 criteriul 0ondorcet; (> ale/erea 3u(lic1 nu este inBluen8at1 de 3olitica 3u(lic1; c> anali5a cost-(eneBiciu @n do&eniul sectorului 3u(lic conduce la o solu8ie unic1; d> deci5ia 3u(lic1 se (a5ea51 adeseori 3e 6otul &aDorit18ii 2le/e8i 6arianta Bals1! a> rata &ar/inal1 de su(stitu8ie @n consu& nu i&3lic1 o(li/atoriu su(stitu8ia te+nic1 @n 3rocesul 3roduc8iei; (> ale/erea 3u(lic1 nu 3oate Bi o ale/ere social1; c> o3ti&ul Pareto i&3lic1 creterea satisBac8iei tuturor indi6i5ilor; d> ale/erea 3u(lic1 nu este inBluen8at1 de ni6elul su(6en8iilor. 2 M a N (; B M a N c; 0 M a N ( N c; CM(NcNd 6"

2$.

29.

30.

3".

:u re3re5int1 Bactor care deter&in1 ine/alitatea 6eniturilor @n societate! a> @nclina8ia Ba81 de risc; (> 3rocesul de a3ro3iere-e/ali5are a salariilor; c> structura i concuren8a 3ie8ei; d> 3roducti6itatea &ar/inal1. 4e3re5int1 o cau51 a ad?ncirii ine/alit18ii 6eniturilor indi6i5ilor! a> Bactorii culturali; (> cli&atul or/ani5a8ional; c> structura or/ani5atoric1 i or/ani5area 3rocesual1; d> concuren8a e tern1. 0ur(a Aorent5! a> nu 3oate reBlecta distri(u8ia e/al1 a 6eniturilor 3o3ula8iei; (> corelea51 &1ri&ea 3o3ula8iei @n e 3resie a(solut1 cu ni6elul 6eniturilor; c> e6iden8ia51 3rocentul 6eniturilor c1ruia @i cores3unde un anu&it 3rocent de 3o3ula8ie; d> corelea51 ni6elul &ediu al 3re8ului cu 6enitul societ18ii. Cistri(u8ia e/al1 a 6eniturilor @nsea&n1 c1 ! a> un anu&it 3rocent de 3o3ula8ie @nre/istrea51 acelai 3rocent de 6enituri; (> indi6i5ii @nre/istrea51 acelai 6enit, @n &1ri&e a(solut1; c> 6eniturile indi6i5ilor se &odiBic1 lent, @n Durul unui ni6el considerat de ec+ili(ru; d> 6enitul 3e &e&(ru de Ba&ilie este acelai 3entru @ntrea/a 3o3ula8ie.

62

32.

2le/e8i 6arianta ade61rat1! a> cur(a Aorent5 arat1 3rocentul de 3o3ula8ie care tr1iete la ni6elul 3ra/ului de su(5isten81; (> 3re/1tirea 3roBesional1 inBluen8ea51 ine/alitatea 6eniturilor @n societate; c> 6enitul din acti6itatea econo&ic1 are caracter 6aria(il, @n ti&3; d> concuren8a e tern1 3oate Bi un Bactor care ad?ncete ine/alitatea 6eniturilor. 2 M a N (; B M a N ( N c; 0 M ( N c N d; C M a N d 33. Produc8ia 3u(lic1 se DustiBic1 atunci c?nd! a> sectorul 3ri6at @i de&onstrea51 eBicien8a; (> concuren8a este 3erBect1 @ntre a/en8ii econo&ici; c> 3ia8a @nre/istrea51 un eec; d> 3re8urile 3roduselor reali5ate @n sectorul 3ri6at @nre/istrea51 un ni6el su3erior 3re8ului de ec+ili(ru. 3#. 4e/le&ent1rile econo&ice! a> ur&1resc cu 3redilec8ie ec+itatea social1; (> tind s1 @&(un1t18easc1 eBicien8a 3ie8ei de &ono3ol; c> au ca o(iecti6 &aDor a&eliorarea condi8iilor de lucru; d> se 3ot concreti5a @n 3ro&o6area 3re8urilor O3laBonP. 2 M ( N d; B M a N ( N c; 0 M ( N c; CMaNcNd 35. 2le/e8i 6arianta Bals1! a> (unurile 3u(lice nu se re/1sesc @n orice econo&ie de 3ia81;

63

(>

36.

3;.

3$.

39.

un (un econo&ic 3oate Bi 3rodus at?t de sectorul 3u(lic c?t i de cel 3ri6at; c> un (un 3u(lic 3ur 3oate de6eni i&3ur; d> unele (unuri non-ri6ale 3ot de6eni ri6ale. 2tunci c?nd accesul la un (un este li(er! a> 3re8ul (unului este 5ero; (> (unul se caracteri5ea51 3rin e cludere; c> (unul este non-ri6al; d> tran5ac8ia are loc la ni6elul 3re8ului de ec+ili(ru. 2tunci c?nd oBerta dis3oni(il1 dintr-un (un nu se di&inuea51 3e &1sur1 ce se consu&1 din acel (un, caracteristica acestuia este de! a> ri6alitate; (> e cludere; c> non-ri6alitate; d> non-e cludere. Princi3iul Pareto arat1 c1 atunci c?nd Biecare indi6id 3reBer1 6arianta 2 Ba81 de B, la scar1 social1! a> 6arianta B 3oate Bi e6aluat1 inBerior Ba81 de 2; (> 6arianta 2 este e6aluat1 su3erior Ba81 de B; c> 6arianta 2 este e6aluat1 la Bel ca i B; d> e6aluarea 6ariantelor 2 i B diBer1 de la o societate la alta. 2le/erea colecti61 3rin 6otul &aDorit18ii are la (a51 re/ula! a> cost (eneBiciu; (> cerere oBert1; c> &a i&i51rii 3roBitului; d> unani&it18ii.

6#

#0.

#".

#2.

#3.

##.

%6aluarea Borda! a> coincide cu ale/erea 3e criteriul 0ondorcet; (> const1 @n utili5area co&3ara8iilor 3erec+i; c> se concreti5ea51 @n acordarea unor 3uncte alternati6elor anali5ate; d> coincide cu 6otul total. 2locarea o3ti&1 @n condi8iile deci5iei 3u(lice nu se 3oate Bace 3rin! a> su(6en8ii; (> Binan8are; c> alocare 3ar8ial1; d> ra8iona&ent aleatoriu. 9tructura 3ie8ei /enerea51 ine/alitatea 6eniturilor datorit1! a> Bor&ei de concuren81; (> @nclina8iei Ba81 de risc a a/en8ilor econo&ici; c> diBeren8elor de a(ilitate @ntre indi6i5i; d> dis3ari8iei or/ani5a8iilor 3roBesionale. Bunurile 3u(lice! a> sunt nu&ai ser6icii; (> nu 3ot Bi i&3ure, c> 3ot Bi &1rBuri; d> se oBer1 nu&ai 3e o 3ia81 de &ono3son. 7tilit18ile 3u(lice! a> a3ar nu&ai @n do&eniul ser6iciilor de a31 i electricitate; (> nu 3ot Bi societ18i co&erciale; c> nu sunt su3use controlului 3u(lic; d> sunt a/en8i econo&ici. 65

#5.

#6.

#;.

#$.

#9.

9e nu&esc &ono3oluri naturale! a> utilit18ile; (> (unurile 3u(lice su3rasolicitate; c> toate (unurile oBerite @n cantit18i insuBiciente de sectorul 3ri6at; d> (unurile 3u(lice 3ure. :u sunt @n /eneral 3roduse de sectorul 3u(lic! a> a31rarea na8ional1; (> 3odurile; c> @&(r1c1&intea; d> 3arcurile. H strad1 a/lo&erat1 este un (un! a> 3u(lic 3ur; (> (a5at 3e e cludere; c> nonri6al; d> caracteri5at 3rin non e cludere. 2le/erea 3u(lic1! a> nu este ale/ere social1; (> nu se caracteri5ea51 3rin o3ti&ul Pareto; c> se &aniBest1 su( Bor&a i&3lic1rii tuturor cet18enilor la 3rocesul deci5ional; d> este o ale/ere social1. :on-do&ina8ia ca ele&ent al ale/erii 3u(lice re5ona(ile @nsea&n1 c1! a> nici un indi6id nu 3oate dicta 3reBerin8ele sale asu3ra altuia; (> ale/erea social1 de3inde de 3reBerin8ele tuturor indi6i5ilor din societate, indiBerent dac1 @i aBectea51 sau nu;

66

50.

5".

52.

53.

5#.

ale/erea 3u(lic1 este o ale/ere social1; alocarea resurselor este @ntotdeauna o3ti&1. :u re3re5int1 un ele&ent al anali5ei cost (eneBiciu la ni6elul sectorului 3u(lic! a> resursele econo&ice; (> considera8iile etice; c> durata 3ro/ra&ului 3u(lic; d> &1ri&ea i caliBicarea 3o3ula8iei. 2le/e8i 6arianta Bals1! a> sectorul 3u(lic nu se @ntre31trunde cu cel 3ri6at @n nici o &odalitate; (> statul este nu&ai oBertant, nu i cu&31r1tor de (unuri; c> c+eltuielile 3roduc1torilor 3ot Bi transBerate consu&atorilor su( Bor&1 de 6enituri Bunda&entale; d> circuitul &onetar se desB1oar1 @n sens in6ers celui &aterial. 2 M a N (; B M a N c; 0 M a N ( N c; CMcNd <eniturile statului nu 3ro6in din! a> acti6itatea 3roduc1torilor; (> i&3o5itele 3e 6enit ale &enaDelor; c> 3roduc8ia reali5at1 @n cadrul econo&iei naturale; d> 3l18ile 3entru utilit18i. :u re3re5int1 o Bunc8ie a sectorului 3u(lic! a> distri(u8ia 6eniturilor; (> sta(ili5area econo&ic1; c> recu3erarea c+eltuielilor 3roduc1torilor; d> alocarea resurselor. Produc8ia de ec+i3a&ente &ilitare este @n /eneral! 6;

c> d>

a> (> c> d>

55.

56.

5;.

5$.

asi/urat1 de sectorul 3u(lic; reali5at1 3rin co&en5i la Bir&e 3ri6ate; o 3roduc8ie direct1 de stat; o 3roduc8ie di&ensionat1 strict de cererea consu&atorilor. 2 M a N c N d; B M c N d; 0 M a N ( N c; CMaN( ,dentiBica8i 6arianta Bals1! a> &1surile de 3olitic1 Biscal1 e 3ri&1 i&3licarea statului la ni6el &acroecono&ic; (> sectorul 3u(lic 3oate Bi a/ent econo&ic; c> &edierea unor conBlicte de &unc1 este o concreti5are a i&3lic1rii sectorului 3u(lic la ni6el &acroecono&ic; d> statul nu este unicul reali5ator al 3rotec8iei sociale. ,nter6en8ia 3u(lic1! a> se li&itea51 la acti6itatea de 3roduc8ie; (> const1 nu&ai @n crearea cadrului le/islati6 de sta(ili5are a econo&iei; c> nu 3oate 6i5a Br?narea 3roduc8iei unui anu&it (un; d> se &aniBest1 diBerit de la 8ar1 la 8ar1. 7n (un 3u(lic i&3ur! a> se &ai nu&ete i&3erBect; (> se caracteri5ea51 @ntotdeauna 3rin non e cludere; c> este @ntotdeauna ri6al @n consu&; d> este un (un 3ri6at. 7n (un 3u(lic 3ur 3oate de6eni i&3ur atunci c?nd!

6$

a> (> c> d>

@i 3ierde o(li/atoriu caracteristica de e cludere; de6ine non-ri6al; se 3ierde ori e cluderea, ori ri6alitatea; se 3roduce si&ultan de sectorul 3u(lic i de cel 3ri6at. B M c N d; 0 M c; CMaN(Nd 9unt (unuri &i te! str15ile a/lo&erate; a31rarea na8ional1; ser6iciile de 3oli8ie; 3arcurile i locuin8ele 3o3ula8iei. :u e ist1 @ntr-o econo&ie de 3ia81 &odern1! (unuri (a5ate 3e non-e cludere i ri6ale; (unuri cu e cludere i non-ri6ale; &1rBuri (a5ate si&ultan 3e e cludere i none cludere; &1rBuri ri6ale i cu e cludere. 7n 3arc a/lo&erat! este un (un 3u(lic 3ur; este o &arB1 ri6al1; se (a5ea51 3e e cludere; este un (un non-ri6al. Aocurile 6acante la un concert re3re5int1 un (un! 3ri6at; 3u(lic 3ur; &i t non-ri6al; &i t ri6al.

2 M a N (; 59. a> (> c> d> 60. a> (> c> d> 6". a> (> c> d> 62. a> (> c> d>

69

63.

H societate co&ercial1 cu statut de unic oBertant de anu&ite (unuri i ser6icii esen8iale re3re5int1! a> (> c> d> un (un su3rasolicitat; o societate cu r1s3undere li&itat1; un &ono3ol (ilateral; o utilitate 3u(lic1. 2le/erea 3u(lic1! a> (> c> d> este colecti61 sau indi6idual1; de6ine o ale/ere social1; nu se caracteri5ea51 3rin o3ti&ul Pareto; ne/liDea51 3reBerin8ele indi6iduale.

6#.

65.

2le/erea 3u(lic1 este re5ona(il1 atunci c?nd sunt @nde3linite ur&1toarele criterii! a> ra8ionalitate colecti61, 3rinci3iul Pareto, de3enden8a alternati6elor nese&niBicati6e, do&ina8ia indi6i5ilor; ra8ionalitatea colecti61, 3rinci3iul Pareto, inde3enden8a alternati6elor nese&niBicati6e i nondo&ina8ia indi6i5ilor; ra8ionalitatea indi6idual1 i colecti61, su3re&a8ia intereselor de /ru3 celor indi6iduale; de3enden8a alternati6elor nese&niBicati6e, contradic8ia ne6oi-3osi(ilit18i, 3rocesul deci5ionalinBor&a8ional. 2le/erea 3u(lic1! a> (> c> se Bace @n interesul &aDorit18ii; nu ad&ite anali5a cost-(eneBiciu; nu 3oate duce la @nr1ut18irea unei situa8ii econo&ice;

(>

c> d>

66.

;0

d> 6;.

6$.

69.

;0.

duce o(li/atoriu la a&eliorarea situa8iei tuturor indi6i5ilor dintr-o societate. 2le/erea 3u(lic1! a> este ec+ita(il1 3entru to8i &e&(rii colecti6it18ii; (> nu este o ale/ere social1; c> nu tre(uie s1 ne/liDe5e 3reBerin8ele indi6iduale; d> este re5ona(il1 atunci c?nd ad&ite de3enden8a alternati6elor nese&niBicati6e. Procesul deci5ional @n do&eniul sectorului 3u(lic! a> i56or1te din e/alitatea dintre necesit18i i 3osi(ilit18i; (> 3resu3une un decident indi6idual; c> are @ntotdeauna caracter colecti6; d> se caracteri5ea51 oca5ional, 3rin o3ti&ul Pareto. :on-do&ina8ia ca tr1s1tur1 a ale/erii 3u(lice! a> @nsea&n1 c1 ale/erea social1 de3inde nu&ai de 3reBerin8ele indi6i5ilor cu 3ri6ire la alternati6ele 3osi(ile; (> 3resu3une c1 nici un indi6id nu @i 3oate i&3une 3reBerin8ele @n &od auto&at asu3ra celorlal8i; c> este sinoni&1 cu caracterul re5ona(il al ale/erii 3u(lice; d> 3resu3une inde3enden8a alternati6elor nese&niBicati6e. H ac8iune 3u(lic1 se DustiBic1 din 3unct de 6edere econo&ic atunci c?nd (eneBiciul &ar/inal! a> este cel 3u8in e/al cu costul &ar/inal; (> coincide cu costul total &ediu; c> este cel &ult e/al cu costul total unitar; d> tinde s1 e/ale5e (eneBiciul &ediu. ;"

;".

;2.

;3.

;#.

;5.

4a3ortul dintre cantitatea de 3roduc8ie la care se renun81 i 6olu&ul 3roduc8iei care se &aDorea51 se nu&ete rata &ar/inal1 de! a> su(stitu8ie @n consu&; (> su(stitu8ie te+nic1; c> in6esti8ii; d> transBor&are. Teore&a i&3osi(ilit18ii 3resu3une! a> inca3acitatea deci5iei 3u(lice de a satisBace @n &od e/al to8i indi6i5ii; (> inca3acitatea ale/erii 3u(lice de a Bi o ale/ere social1; c> tendin8a deci5iei colecti6e s3re re5ona(ilitate; d> i&3osi(ilitatea ale/erii 3u(lice de a satisBace interesele tuturor &e&(rilor unui /ru3 social. En do&eniul sectorului 3u(lic! a> 3ia8a asi/ur1 re/larea acti6it18ii econo&ice; (> nu se utili5ea51 anali5a cost-(eneBiciu; c> se ur&1rete e6itarea unor de5ec+ili(re ale 3ie8ei; d> ale/erile au caracter aleatoriu. Ceci5ia indi6i5ilor de a nu c1uta inBor&a8ii necesare e 3ri&1rii 6otului se e 3lic1 3rin! a> i/noran8a ra8ional1; (> distri(u8ia ine/al1 a 6eniturilor; c> ineBicien8a 3ie8ei; d> inec+itatea siste&elor sociale. ,/noran8a ra8ional1! a> 3oate Bi /enerat1 de Bactori 3olitici;

;2

;6.

;;.

;$.

;9.

a3are atunci c?nd costul &ar/inal de31ete c?ti/ul &ar/inal al o(8inerii de inBor&a8ii; c> caracteri5ea51 3e to8i &e&(rii unei societ18i de&ocratice; d> asi/ur1 &oti6area suBicient1 a indi6i5ilor 3entru a-i e 3ri&a o3inia 3rin 6ot. Pro/ra&ul 3u(lic se caracteri5ea51 3rin! a> durat1, i&3ortan81 i natur1 3olitic1; (> eBicien81 i ec+itate &a i&1; c> 3ra/ &ini& de renta(ilitate; d> randa&ente descresc1toare. 0ostul de transBer al resurselor antrenate @ntr-o ac8iune 3u(lic1! a> antrenea51 &odiBicarea 6olu&ului de resurse utili5ate; (> nu 3oate Bi @nso8it de transBerul de (eneBicii @ntre indi6i5i; c> este o(li/atoriu un cost &onetar; d> nu este un cost real, deoarece cantitatea total1 de resurse nu se &odiBic1. <otul sc+i&(at! a> nu 3oate duce la o 3ierdere social1 din 3artea indi6i5ilor; (> 3resu3une si&ultaneitatea ac8iunilor care /enerea51 costurile i (eneBiciile care Bac o(iectul sc+i&(ului de 6ot; c> 3oate duce la re5ol6area 3arado ului 6ot1rii; d> coincide cu 6otul 3rin 3uncte. 2le/e8i 6arianta ade61rat1! a> 3olitica 3u(lic1 inBluen8ea51 ale/erea 3u(lic1; ;3

(>

(>

$0.

$".

$2.

$3.

@n alocarea Bondurilor 3u(lice nu e ist1 restric8ii (u/etare; c> Binan8area este unica &odalitate de alocare de Bonduri 3u(lice; d> ale/erea 3u(lic1 nu este inBluen8at1 de costurile i (eneBiciile curente i 6iitoare ale ac8iunii 3u(lice. En econo&ia conte&3oran1, discri&inarea 3e 3ia8a &uncii nu 3oate a6ea dre3t criteriu! a> 6?rsta; (> tradi8ia; c> se ul; d> (un1starea Ba&ilial1. :u re3re5int1 un Bactor care deter&in1 ine/alitatea 6eniturilor! a> structura 3ie8ei; (> @nclina8ia Ba81 de risc; c> norocul; d> reli/ia. :u 3oate Bi considerat cau51 3entru ad?ncirea ine/alit18ii 6eniturilor unul din ele&entele! a> concuren81 e tern1; (> 6?rsta; c> cererea de &unc1 de @nalt1 caliBicare; d> siste&ul Biscal. Cistri(u8ia 6eniturilor! a> este aceeai @n 81rile cu econo&ie de 3ia81; (> 3e ter&en scurt, 3oate Bi e/al1 @ntr-o societate; c> @nsea&n1 c1 to8i indi6i5ii @nre/istrea51 acelai 6enit;

;#

d> $#.

$5.

$6.

$;.

3resu3une ca 6enitul &ediu 3e ca3 de Ba&ilie s1 Bie acelai @ntr-o econo&ie. 2le/e8i 6arianta Bals1! a> salariul este un 6enit Bunda&ental; (> 3roBitul este unicul 6enit de (a51 al indi6i5ilor; c> contri(u8iile la asi/ur1rile sociale nu se includ @n 6enitul 3ersonal; d> 6eniturile 3ot Bi distri(uite @n &od e/al @ntr-o 3erioad1 &ai &are de ti&3, c+iar dac1 anual se @nre/istrea51 o distri(u8ie ine/al1 a 6eniturilor. En cadrul circuitului econo&ic! a> costul de 3roduc8ie se transBor&1 @n 6eniturile consu&atorilor; (> c+eltuielile &enaDelor sunt @ntotdeauna e/ale cu 6eniturile acestora; c> circuitul &aterial se desB1oar1 @n acelai sens cu cel &onetar; d> c+eltuielile consu&atorilor se transBor&1 @n c+eltuielile 3roduc1torilor. 9ectorul 3u(lic nu se i&3lic1 @n econo&ie 3rin! a> siste&ul asi/ur1rilor sociale; (> 3artici3area la tran5ac8ii, @n calitate de cu&31r1tor; c> siste&ul Biscal; d> /estionarea 6enitului 3ersonal al indi6i5ilor. 0aracterul li&itat al inter6en8iei statului @n econo&ie nu este i&3us de! a> autono&ia or/anelor ad&inistrati6e de stat; (> &aniBestarea li(erei ini8iati6e a a/en8ilor econo&ici; ;5

c>

$$.

$9.

90.

9".

92. ;6

ra3ortul de interese @ntre Bactorii 3ro i contra inter6en8iei 3u(lice; d> Bactorii de&o/raBici. Produc8ia 3u(lic1! a> se reali5ea51 nu&ai 3entru (unuri 3u(lice; (> 3resu3une o 3ia81 de &ono3ol; c> este indicat1 @n orice do&eniu, Biind &ai eBicient1 dec?t 3roduc8ia 3ri6at1; d> este unica Bor&1 de &aniBestare a inter6en8iei statului ca a/ent econo&ic. Fu6ernul a3elea51 la a3licarea i&3o5itelor i ta elor @n sco3ul! a> asi/ur1rii distri(u8iei ec+ita(ile a 6eniturilor @n societate; (> @ncuraD1rii 3roduc8iei /eneratoare de 6enituri 3u(lice i 3ri6ate; c> Br?n1rii 3roduc8iei unui anu&it (un; d> asi/ur1rii di6ersiBic1rii oBertei de (unuri econo&ice su3erioare 3e 3ia81. 4e/le&ent1rile Duridice ca Bor&1 a inter6en8iei 3u(lice 3ot Bi! a> econo&ice i sociale; (> econo&ice i &onetare; c> (u/etare i de credit; d> sociale i culturale. Pre8urile Q3laBonP! a> se &ai nu&esc Q3ra/P; (> sunt 3re8uri Qsu3ortP; c> re3re5int1 o li&it1 &a i&1; d> nu sunt 3re8uri de QcontrolP; 9unt considerate i&3o5ite Qin6erseP!

a> (> c> d> 93.

9#.

95.

96.

Binan81rile de la (u/etul de stat; su(6en8iile; i&3o5itele i ta ele; aloc1rile (u/etare su( Bor&1 de aDutoare Protec8ia unei co&unit18i nu se asi/ur1 3rin! a> re/le&ent1ri 5onale; (> restric8ii la acordarea de licen8e 3entru anu&ite acti6it18i; c> &en8inerea 3o5i8iei de &ono3ol @n anu&ite sectoare de acti6itate; d> re/le&ent1ri econo&ice i sociale. 2le/e8i 6arianta Bals1! a> un (un 3u(lic 3ur 3oate de6eni &i t; (> un (un 3u(lic &i t 3oate de6eni 3ur; c> un (un 3ri6at 3oate de6eni 3u(lic 3ur; d> (unurile &i te 3ot 3re5enta caracteristici ale (unurilor 3u(lice 3ure. 2le/erea 3u(lic1 nu se asea&1n1 cu cea 3ri6at1 3rin aceea c1! a> are @ntotdeauna caracter colecti6; (> se caracteri5ea51 3rin o3ti&ul Pareto; c> se (a5ea51 doar 3e criteriul eBicien8ei; d> 3resu3une un &ediu a&(iant. 2 M a N c; B M a N (; 0 M a N c N d; CM(Nd 4atele &ar/inale care de&onstrea51 o3ti&ul Pareto sunt de! a> su(stitu8ie @n consu&; (> su(stitu8ie te+nic1; c> transBor&are; ;;

9;.

9$.

99.

"00.

"0".

d> eBicien81 su3li&entar1. 2 M a N ( N c; B M a N d; 0 M a N ( N d; CMcNd Prin re/ula &aDorit18ii, deci5iile au la (a51 ale/erea! a> 3entru care o3tea51 3este 3/# dintre 6otan8i; (> reali5at1 @n condi8ii de unani&itate; c> a cel 3u8in 2/3 dintre 6otan8i; d> 3entru care au o3tat 3este 50K dintre 6otan8i. :u 3re5int1 interes 3entru anali5a cost-(eneBiciu la ni6elul sectorului 3u(lic! a> anali5a co&3arat1 a &ai &ultor ac8iuni si&ilare; (> caracteristicile 3ro/ra&ului 3u(lic; c> ni6elul eBicien8ei ac8iunilor a/en8ilor 3ri6a8i; d> anali5a ante i 3ost-Bactu& a ac8iunilor 3u(lice. <otan8ii sunt considera8i, @n teoria econo&ic1 a 3oliticii, &a i&i5atori de! a> 6oturi; (> utilitate; c> 3roBit; d> a6u8ie. 2le/erea colecti61 3rin 6otul &aDorit18ii se (a5ea51 3e! a> &a i&i5area utilit18ii; (> re/ula unani&it18ii; c> &a i&i5area 6oturilor; d> rata &ar/inal1 de su(stitu8ie te+nic1. 2nali5a cost-(eneBiciu reali5at1 @n cadrul sectorului 3u(lic! a> nu conduce la o solu8ie unic1, @n toate situa8iile;

;$

(>

"02.

"03.

"0#.

"05.

nu ur&1rete cuantiBicarea i&3actului ac8iunii 3u(lice asu3ra Biec1rui /ru3; c> este unicul criteriu @n ale/erea 3u(lic1; d> Ba6ori5ea51 3ro/ra&ele 3u(lice care aBectea51 to8i &e&(rii unei co&unit18i @n &od e/al. 4e/ula 3luralis&ului! a> este o &etod1 alternati61 a 6otului &aDoritar; (> se &ai nu&ete 6otul sc+i&(at; c> este o e6aluare de ti3 Borda; d> coincide cu 6otul 3rin 3uncte. Parado ul 6ot1rii! a> e 3ri&1 un conBlict de consecin8e care conduc la deci5ii contradictorii! (> se &aniBest1 atunci c?nd e ist1 o &are di6ersitate de o3inii @ntre 3artici3an8ii la 6ot; c> se de&onstrea51 B1c?ndu-se a3el la rela8ia de tran5iti6itate; d> nu 3oate Bi de&onstrat @n teoria deci5iilor. 2 M a N d; B M a N ( N c; 0 M ( N c N d; C M a N ( N d En cadrul aloc1rii 3ar8iale! a> (u/etul acord1 o su&1 cu destina8ie clar1; (> nu se i&3un restric8ii @n ceea ce 3ri6ete destina8ia Bondurilor; c> se asi/ur1 Binan8area total1 a unor 3roiecte; d> se su3ort1 3rin su(6en8ionare, o cot1 din c+eltuielile 3entru un 3roiect. ProBesiunile din &ediile &ai noci6e sau 3ericuloase sunt &ai (ine 3l1tite, ceea ce @nsea&n1 c1 salariile sunt inBluen8ate de! a> educa8ie i instruire; ;9

(> c> d> "06. a> (> c> d> "0;. a> (> c> d> "0$. a> (> c> d> "09. a> (> c> d> ""0. a> $0

diBeren8ele de a(ilitate; structura 3ie8ei; @nclina8ia Ba81 de risc. 0ur(a Aorent5 corelea51 3rocentual! 6eniturile i 3o3ula8ia; 6eniturile i ocu3a8ia; salariul i 3re8ul; 3uterea de cu&31rare i salariul. 2le/e8i 6arianta Bals1! 6enitul este un conce3t contro6ersat; salariul este un conce3t contro6ersat; distri(u8ia anual1 a 6eniturilor este ine/al1 @ntro societate; salariul nu este un 6enit Bunda&ental. Feno&enul s1r1ciei! nu este 6i5i(il @ntotdeauna; nu se su3une Bluctua8iilor @n Bunc8ie de 6eniturile 3ri&ite; nu 3oate Bi i5olat la anu&ite re/iuni; se caracteri5ea51 3rintr-o @nclina8ie a unor indi6i5i s3re s1r1cie. 91r1cia nu este inBluen8at1 de! &1ri&ea Ba&iliei; starea de s1n1tate; ra3ortul dintre salariu i celelalte Bor&e de 6enit 3ri&ite; 6?rsta &e&(rilor. 91r1cia relati61 reBlect1 starea de s1r1cie! la ni6elul &ini&ului de su(5isten81;

(>

""".

""2.

""3.

""#.

""5.

3rin co&3ararea 6eniturilor @ntre indi6i5i sau /ru3uri; c> la ni6elul ne6oilor de +ran1 cu cele &ai &ici esti&1ri de costuri; d> @n &1ri&e a(solut1. Fu6ernul 3oate utili5a creterea i&3o5itelor i ta elor @n sco3ul! a> asi/ur1rii unor e/alit18i sociale; (> reducerii 6eniturilor (u/etare; c> di&inu1rii c+eltuielilor (u/etare; d> a6antaD1rii tuturor a/en8ilor econo&ici. Bunurile &i te! a> sunt 3roduse @ntotdeauna at?t de sectorul 3u(lic c?t i 3ri6at, @ntre acestea e ist?nd o concuren81 li(er1; (> 3re5int1 caracteristicile (unurilor 3u(lice 3ure; c> 3ot Bi non-ri6ale; d> sunt @ntotdeauna cu e cludere. H strad1 a/lo&erat1 re3re5int1 un (un! a> 3u(lic 3ur; (> ri6al; c> (a5at 3e e cludere; d> &i t, non-ri6al. Parcurile nea/lo&erate sunt considerate (unuri! a> &i te, cu e cludere; (> &i te, ri6ale; c> 3u(lice 3ure; d> 3u(lice sau 3ri6ate, ri6ale. Aocurile 6acante la un concert re3re5int1 (unuri! a> 3ri6ate; $"

(> c> d> ""6.

"";.

""$.

""9.

"20. $2

3u(lice 3ure; ri6ale, cu non-e cludere; non-ri6ale, cu e cludere. 2le/e8i 6arianta ade61rat1! a> accesul /ratuit la un traseu rutier @l Bace un (un 3ri6at; (> atunci c?nd se 3erce3e un tariB la utili5area unui (un, acesta de6ine (a5at 3e non-e cludere; c> @n situa8ia unui (un a/lo&erat, se 3ierde nonri6alitatea; d> orice (un 3ri6at 3oate s1 de6in1 &i t. 4e3re5int1 o utilitate 3u(lic1! a> o societate co&ercial1 cu statut de unic oBertant; (> toate @ntre3rinderile 3roduc1toare de (unuri cu 3ondere &are @n consu&; c> orice Bir&1 din do&eniul a/ricol; d> o @ntre3rindere care ac8ionea51 3e 3ia8a &ono3olistic1. 9er6iciile! a> nu 3ot Bi utilit18i 3u(lice; (> sunt @n /eneral asi/urate de co&3anii 3u(lice; c> nu 3ot Bi 3restate de Bir&e 3ri6ate; d> au o e isten81 &aterial1 sau ne&aterial1. B1uturile 3roduse @n condi8ii de &ono3ol de stat sunt considerate (unuri! a> 3ri6ate; (> 3u(lice; c> ri6ale i cu non-e cludere; d> non-ri6ale i cu e cludere. :u 3ot Bi oBerite de sectorul 3u(lic!

a> (> c>

"2".

"22.

"23.

"2#.

utilit18ile 3u(lice; (unurile 3u(lice su3rasolicitate; unele (unuri oBerite dac1 acestea sunt Burni5ate i de sectorul 3ri6at; d> toate (unurile &i te. :u re3re5int1 (unuri Burni5ate at?t de sectorul 3u(lic c?t i 3ri6at! a> @n6181&?ntul su3erior; (> 3roduc8ia unor (1uturi alcoolice; c> colectarea deeurilor; d> (unurile 3ri6ate. Bunurile (eneBice sunt! a> toate (unurile 3u(lice 3ure; (> (unurile cu e ternalit18i 3o5iti6e; c> unele (unuri cu eBecte colaterale ne/ati6e identiBicate; d> (unurile cu orice Bel de e ternalitate, cu condi8ia s1 Bie 3roduc8ia su3us1 re/le&ent1rilor de stat. Bunurile 3u(lice 3roduse de sectorul 3u(lic care au ca sco3 3rinci3al /enerarea de 6enituri sunt! a> @n6181&?ntul 3u(lic; (> str15ile curate; c> (1uturile 3roduse @n re/i& de &ono3ol de stat; d> 3arcurile na8ionale. 4e/ula &aDorit18ii @n ale/erea 3u(lic1! a> asi/ur1 e 3ri&area 6otului de @ntrea/a 3o3ula8ie; (> are anu&ite neaDunsuri; c> deci5iile 3resu3un 6otul a ;5K din 3o3ula8ie; $3

d> "25.

"26.

"2;.

"2$.

"29. $#

6otul este e 3ri&at de 3este 50K din 3o3ula8ie. ,/noran8a ra8ional1! a> are un su3ort econo&ic i social; (> se (a5ea51 3e anali5a eBort-eBect @n e 3ri&area 6otului; c> este @ntotdeauna in6ocat1 de Bactorii 3olitici; d> coincide cu contiin8a 3u(lic1. :u re3re5int1 ele&ent de (a51 @n anali5a cost(eneBiciu la ni6elul sectorului 3u(lic! a> resursele econo&ice; (> Bactorul ti&3; c> structura societ18ii; d> caracteristicile etice. 7n teren de Bot(al al unei coli @n care in6estete sectorul 3u(lic! a> /enerea51 (eneBicii liceului, dar nu i societ18ii; (> nu 3oate Bi utili5at 3rin 3erce3erea de ta e la intrare; c> 3resu3une un transBer de (eneBicii; d> de6ine un (un 3u(lic 3ur. .a i&i5area a6u8iei sociale! a> @nsea&n1 &a i&i5area utilit18ii indi6i5ilor din societate; (> este o 3arte a teoriei econo&ice a 3oliticii 3u(lice; c> ur&1rete @&(un1t18irea 6ie8ii sociale; d> 3resu3une identitatea intereselor de 3roduc8ie i consu&. 9iste&ul ale/erii (a5at 3e &aDoritatea si&3l1!

a> (> c> d> "30. a> (> c> d> "3". a> (> c> d> "32. a> (> c> d> "33.

este @ntotdeauna eBicient; 3oate duce la un conBlict de consecin8e; nu /enerea51 3arado ul 6ot1rii; este sinoni& cu 6otul de a3ro(are. <otul de a3ro(are 3resu3une! a3licarea re/ulei 3luralis&ului; e6aluarea Borda; ale/erea 3u(lic1 3rin Bolosirea co&3ara8iilor 3erec+i; ale/erea setului de alternati6e care acu&ulea51 cel &ai &are 3unctaD. 0riteriul 0ondorcet! este o &etod1 de ale/ere 3u(lic1 3e (a51 de co&3ara8ii 3erec+i; conBer1 6aloarea " 6ariantei cel &ai 3reBerate; este o ale/ere indi6idual1, cu 3ri6ire la o 3ro(le&1 de interes social; a3elea51 la 6otul sc+i&(at. Pierderea social1 re3re5int1! un deBicit al (u/etului de stat; orice 3a/u(1 @nre/istrat1 de un a/ent econo&ic; 3roduc8ia care cores3unde 3ra/ului &ini& de renta(ilitate; o situa8ie /enerat1 de sc+i&(area 6oturilor.

4estric8iile (u/etare re3re5entate /raBic nu 3ot Bi linii 3aralele @n ca5ul! a> (> su(6en8iilor; Binan81rilor; $5

c> d> "3#. a> (> c> d> 3ia81. "35. a> (> c> d> "36. a> (> c> d> "3;. a> (> c> d>

aloc1rilor 3ar8iale; nici unei &odalit18i de s3riDin Binanciar. 2le/erea 3u(lic1! are @ntotdeauna caracter colecti6; 3oate Bi indi6idual1; este sinoni&1 cu 3olitica 3u(lic1; nu e ist1 @n toate societ18ile cu econo&ie de 9tructura 3ie8ei! nu inBluen8ea51 distri(u8ia 6eniturilor; este reBlectat1 de Bor&a de concuren81; const1 @n cate/oriile de 3roBesiuni 3entru care oBerta de &unc1 este @n e ces; se &aniBest1 su( Bor&a ti3urilor de (unuri de consu& @nrudite. 0ererea de &unc1! este dat1 de oBerta de locuri de &unc1; aBlat1 @n e ces Ba81 de oBert1, duce la di&inuarea salariului; coincide cu oBerta de &unc1, 3e orice 3ia81 dina&ic1; are caracter ri/id 3e ter&en lun/. 0onsecin8ele unor i&3o5ite 3rea &ari 3ot Bi! sc1derea 6eniturilor (u/etare; ec+ili(rarea (alan8ei co&erciale i de 3l18i; li3sa de &oti6are 3entru &unc1 i c?ti/; ec+ili(rarea 6eniturilor i c+eltuielilor indi6i5ilor i societ18ii.

$6

"3$.

Cistri(u8ia 6eniturilor! a> diBer1 de la 8ar1 la 8ar1; (> este uor de a3reciat @ntr-o societate; c> nu se 3oate &odiBica de la un an la altul; d> nu este inBluen8at1 de Bactori de&o/raBici. "39. Cac1 "0K din 3o3ula8ie o(8ine "0K din 6eniturile totale, dar 90K din 3o3ula8ie de8ine 50K din 6eniturile totale, atunci e ist1 o! a> distri(u8ie e/al1 a 6eniturilor; (> ine/alitate 5ero a distri(u8iei; c> distri(u8ie ec+ita(il1 a 6eniturilor; d> ine/alitate a distri(u8iei 6eniturilor. "#0. ,ne/alitatea total1 a distri(u8iei ad&ite c1! a> "K din 3o3ula8ie @nre/istrea51 "00K din 6enituri, iar 99K nici un 6enit; (> unui anu&it 3rocent de 3o3ula8ie @i re6ine un 3rocent &ai &ic din 6enituri; c> 50K din 3o3ula8ie de8ine 50K din 6enituri; d> 6eniturile 3o3ula8iei nu 3ot Bi a3ro3iatee/ali5ate, indiBerent de ni6elul 3re/1tirii i re5ultatele &uncii. "#". 2tunci c?nd "00K din 3o3ula8ie @nre/istrea51 "00K din 6enituri! a> e ist1 cu certitudine o e/alitate a distri(u8iei 6eniturilor @n societate; (> nu se 3oate ca unui anu&it 3rocent de 3o3ula8ie s1-i re6in1 un 3rocent &ai &ic de 6enituri; c> este 3osi(il ca ulti&ele 3rocente de 3o3ula8ie s1 de8in1 3rocente &ai &ari de 6enituri; d> se @nre/istrea51 o ine/alitate 5ero a distri(u8iei. $;

"#2.

"#3.

"##.

"#5.

"#6.

Producti6itatea &ar/inal1! a> nu este inBluen8at1 de &oti6a8ia salariatului de a &uncii; (> crete atunci c?nd e ist1 3ers3ecti6a de reco&3ensare 3entru &unca de3us1; c> tre(uie s1 ai(e o dina&ic1 inBerioar1 dina&icii salariului; d> este aceeai 3entru un indi6id, indiBerent de locul de &unc1. 4e3re5int1 un criteriu 3entru ale/erea 3u(lic1 ra8ional1! a> 3rinci3iul Pareto; (> ra8ionalitatea indi6idual1; c> de3enden8a alternati6elor nese&niBicati6e; d> do&ina8ia 3reBerin8elor @ntre indi6i5i. 2le/erea 3u(lic1! a> nu 3re5int1 caracteristici co&une cu ale/erea 3ri6at1; (> nu are @ntotdeauna caracter colecti6; c> este @ntotdeauna ado3tat1 de /u6ern; d> se caracteri5ea51 3rin o3ti&ul Pareto. H3ti&ul Pareto se &aniBest1 @n 3rocesul! a> consu&ului 3ri6at de (unuri i ser6icii; (> consu&ului 3u(lic de (unuri i ser6icii; c> aloc1rii resurselor; d> sc+i&(ului de 3roduse. Testul de co&3ensare! a> se &aniBest1 atunci c?nd ale/erea 3u(lic1 satisBace 3e to8i indi6i5ii @n &od e/al;

$$

ac8ionea51 3rin di&inuarea 3ierderii unui su(iect dintr-o tran5ac8ie de c1tre 3artici3antul c?ti/1tor; c> duce la ec+itate de3lin1 @n societate; d> ac8ionea51 @ntotdeauna @n ca5ul e ternalit18ilor ne/ati6e. "#;. Teore&a i&3osi(ilit18ii 3une @n e6iden81! a> i&3osi(ilitatea deter&in1rii o3ti&ului de 3roduc8ie; (> li3sa de ec+itate @ntr-o societate &odern1; c> inca3acitatea ale/erii 3u(lice de a satisBace 3e to8i su(iec8ii; d> ca3acitatea criteriilor ale/erii 3u(lice re5ona(ile de a se &aniBesta si&ultan @n econo&ia conte&3oran1. "#$. :u DustiBic1 li3sa de &oti6are suBicient1 a indi6i5ilor 3entru a-i e 3ri&a o3inia 3ri6ind inter6en8ia 3u(lic1, Bactorii! a> @nt?&3l1tori; (> su(iecti6i; c> o(iecti6i; d> se5onieri. "#9. 2le/e8i 6arianta Bals1! a> orice 3roiect 3u(lic 3resu3une costuri, @n aBara c+eltuielilor 3u(lice, i din 3artea societ18ii; (> (eneBiciile unui 3ro/ra& 3u(lic sunt nu&ai &onetare; c> un 3ro/ra& 3u(lic de durat1 aBectea51 to8i indi6i5ii @n &od e/al; d> unele 3roiecte 3u(lice sunt res3inse din considerente etice. $9

(>

"50.

"5".

"52.

"53.

2 M a N (; B M ( N c; 0 M a N c N d; C M ( N c N d :u re3re5int1 un Bactor al ine/alit18ii 6eniturilor @n societate! a> @nclina8ia Ba81 de risc; (> discri&inarea @ntre indi6i5i; c> siste&ul Biscal; d> natura i resursele econo&iei. % ternalit18ile inBra&ar/inale! a> se &aniBest1 atunci c?nd o sc+i&(are a acti6it18ii /eneratoare de e ternalitate inBluen8ea51 3roduc8ia a/en8ilor aBecta8i; (> caracteri5ea51 situa8ia @n care o &odiBicare a acti6it18ii /eneratoare de e ternalitate nu inBluen8ea51 3roduc8ia a/en8ilor aBecta8i; c> nu 3oate Bi 3o5iti61; d> nu 3oate Bi ne/ati61. 2le/e8i 6arianta ade61rat1! a> e ternalit18ile, oricare ar Bi ele, @nsea&n1 o alocare ineBicient1 a resurselor; (> nu e ist1 o 3ia81 a e ternalit18ilor; c> e ternalit18ile se e 3lic1 3rintr-o alocare ra8ional1 a resurselor; d> e ternalit18ile nu 3ot Bi controlate. 2le/e8i 6arianta Bals1! a> (eneBiciarii unei e ternalit18i 3o5iti6e au interesul s1 3l1teasc1 3entru eBectele /enerate; (> nu toate e ternalit18ile /enerea51 o contradic8ie @ntre 3roduc1torul i rece3torul acesteia; c> indi6i5ii ur&1resc s1 di&inue5e eBectele tuturor e ternalit18ilor ne/ati6e care se r1sBr?n/ asu3ra lor;

90

d> "5#.

"55.

"56.

"5;.

constr?n/erea 3roduc1torului de e ternalitate 3oate Bi o necesitate a re/l1rii ni6elului s1u. ,nterdic8ia unei acti6it18i ce 3roduce e ternalitate ne/ati61! a> este @ntotdeauna o solu8ie eBicient1; (> se co&(in1 o(li/atoriu cu constr?n/erea; c> este sinoni&1 cu i5olarea 3roduc1torului de ceilal8i a/en8i econo&ici; d> 3entru a Bi eBicient1, tre(uie sus8inut1 de re/le&ent1ri Duridice. 9u(6en8iile! a> 3ot reduce ni6elul e ternalit18ii! (> se caracteri5ea51 3rin aceea c1 statul nu 3oate o(8ine o distri(u8ie eBicient1 a e ternalit18ii; c> se &aniBest1 3rin su3ortarea unor 3l18i de c1tre indi6i5ii sau a/en8ii care e&it 3oluan8i; d> transBer1 statului &odalit18ile concrete de di&inuare a 3olu1rii. 2le/e8i 6arianta Bals1! a> interdic8ia este o &1sur1 de control al e ternalit18ii; (> &1surile de control al e ternalit18ii nu 3ot /enera diBeren8ieri @ntre a/en8ii 3oluan8i; c> su3ra6e/+erea este diBerit1 de ta area a/en8ilor su( as3ectul Ble i(ilit18ii i eticii 3e care o &aniBest1; d> ni6elul ta elor @n controlul e ternalit18ilor tre(uie deter&inat cu e actitate. 2le/e8i 6arianta Bals1! a> c+eltuielile i&3use de o anu&it1 acti6itate sunt costuri 3ri6ate i 3ot a6ea caracter &ar/inal; 9"

(>

c>

d> "5$. a> (> c> d> "59. a> (> c> d> "60.

solu8ia de co&3ro&is @ntre doi a/en8i econo&ici se Bace 3rin ale/erea 6ariantei 3ro3use de a/entul cu cel &ai &ic cost &ar/inal; solu8ia cea &ai (un1 @n condi8ii de e ternalitate se @nre/istrea51 atunci c?nd este 3osi(il1 ne/ocierea @ntre 3artea care 3ro6oac1 i 3artea care este aBectat1 de e ternalitate; o /r1din1 cu trandaBiri 3resu3une o acti6itate /eneratoare de e ternalitate. 2le/e8i 6arianta ade61rat1! nu orice e ternalitate se cere a Bi di&inuat1; con6in/erea i acordul sunt instru&ente de inBluen8are a unui a/ent de c1tre altul; reducerea ni6elului 3roduc8iei este solu8ia cel &ai rar @nt?lnit1 3entru di&inuarea 3olu1rii; @n econo&ia de 3ia81 conte&3oran1 toate e ternalit18ile sunt &1surate i controlate. <otul total! este o Bor&1 de deci5ie indi6idual1; 3resu3une alocarea de 3uncte @n &od li(er diBeritelor alternati6e; const1 @n indicarea 6ariantei cel &ai 3u8in 3reBerat1 de c1tre indi6i5i; este identic cu 6otul de a3ro(are.

,ndiBerent de &o(ilul cu&31r1rii, consu&atorul ra8ional ur&1rete! a> (> c> c+eltuirea @ntre/ului 6enit; un consu& 3ro3or8ional de (unuri diBerite; cea &ai &are utilitate;

92

d> "6".

ac+i5i8ionarea 3roduselor 3e (a5a criteriului 3rioritar al 3re8urilor &ini&e.

2locarea 3ar8ial1 a resurselor arat1 c1! a> un 3roiect se ieBtinete Ba81 de altul 3rin o(8inerea &ai &ultor eBecte din acel 3roiect 3entru care s-au su3li&entat Bondurile; (> se 3oate su(6en8iona un 3roiect deBicitar; c> 3re8urile 3roiectului &ai scu&3 sunt Binan8ate; d> du31 atin/erea unui o(iecti6 s3eciBic resursele Binanciare @nre/istrea51 o nou1 distri(u8ie. "62. Aa ni6elul sectorului 3u(lic, anali5a cost-(eneBiciu nu ia @n considerare! a> anali5a 3ost Bactu& a 3roiectului 3u(lic; (> durata 3ro/ra&ului 3u(lic; c> cau5ele con/enerea51 e ternalit18ile 3o5iti6e i ne/ati6e; d> resursele econo&ice totale antrenate @n 3ro/ra&ul 3u(lic. "63. 2le/erea 3u(lic1 @n siste&ul (a5at 3e &aDoritatea si&3l1! a> 3oate conduce la 3arado ul 6ot1rii; (> este @ntotdeauna eBicient; c> se &ai nu&ete 6otul 3rin 3uncte; d> re3re5int1 o e ce38ie de la re/ula 3luralis&ului. "6#. 2le/e8i 6arianta corect1! a> 6otul de a3ro(are este o Bor&1 de ale/ere 3u(lic1 du31 criteriul 0ondorcet; (> ale/erea 3u(lic1 nu este inBluen8at1 de 3olitica 3u(lic1;

93

c> d> "65. a>

(> c> d> "66. a> (> c> d> "6;. a> (> c> d> "6$. 9#

anali5a cost-(eneBiciu @n do&eniul sectorului 3u(lic conduce la o solu8ie unic1; deci5ia 3u(lic1 se (a5ea51 adeseori 3e 6otul &aDorit18ii. ,dentiBica8i 6arianta ade61rat1! rata &ar/inal1 de su(stitu8ie @n consu& nu i&3lic1 o(li/atoriu su(stitu8ia te+nic1 @n 3rocesul 3roduc8iei; ale/erea 3u(lic1 nu 3oate Bi o ale/ere social1; o3ti&ul Pareto i&3lic1 creterea satisBac8iei tuturor indi6i5ilor; co&3orta&entul &ars+allian e 3lic1 ac8iunile consu&atorului din 3unct de 6edere 3si+analitic. 2le/e8i 6arianta Bals1! e6aluarea Borda nu are la (a51 criteriul 0ondorcet; ale/erea 3u(lic1 nu este inBluen8at1 de ni6elul su(6en8iilor; 6otul sc+i&(at nu coincide cu re/ula 3luralis&ului; @n ur&a sc+i&(1rii 6oturilor se 3oate @nre/istra o 3ierdere social1. 9ta(ili5area ca Bunc8ie a sectorului 3u(lic! 3oate duce la descuraDarea unor a/en8i econo&ici; nu 3er&ite o @nc1lcare a distri(u8iei; conduce la 3roteDarea tran5ac8iilor econo&ice 3u(lice, dar nu i 3ri6ate; nu se 3oate &aniBesta la ni6elul 3re8urilor. % ternalit18ile re3re5int1 eBecte!

a> (> c> d> "69.

";0.

";".

";2.

";3.

interne, locale; e terne te+nolo/ice; e terne, dar nu locale; interne, /enerale. % ternalit18ile 3o5iti6e! a> 3ot Bi &ar/inale; (> nu 3ot Bi inBra&ar/inale; c> sunt @n /eneral, ne/ati6e; d> e 3ri&1 eBecte e terne i interne. 26antaDele &aniBestate asu3ra altor a/en8i econo&ici sau societ18ii ca ur&are a ac8iunii unui a/ent econo&ic re3re5int1 e ternalitate! a> 3o5iti61; (> ne/ati61; c> nul1; d> Pareto. % ternalit18ile! a> 3ot Bi e6itate @n totalitate; (> nu 3ot Bi ne/ati6e; c> au @n /eneral un eBect ne/ati6; d> cores3und de cele &ai &ulte ori cu o alocare ineBicient1 a resurselor. 2Dustarea 3re8urilor se reali5ea51 3rin siste&ul! a> 3ie8elor ine istente; (> dre3turilor de 3ro3rietate; c> i&3o5itelor i ta elor; d> di6ersiBic1rii oBertei. % ternalit18ile! a> a3ar auto&at, @n orice acti6itate econo&ic1; 95

(> c>

";#.

";5.

";6.

";;.

se &aniBest1 datorit1 insuccesului 3ie8ei; 3resu3un inter6en8ia statului, indiBerent de caracterul lor 3o5iti6 sau ne/ati6; d> @nso8esc 3roduc8ia (unurilor 3u(lice nu i a celor 3ri6ate. 0ontrolul e ternalit18ilor nu are la (a51 criteriul! a> eBicien8ei; (> Ble i(ilit18ii; c> eticii; d> 6eniturilor a/en8iilor 3u(lice. :u re3re5int1 o &odalitate de control al e ternalit18ilor! a> i5olarea; (> interdic8ia; c> re/le&ent1rile /u6erna&entale; d> etica ac8iunilor distri(uti6e ale a6u8iei. En controlul e ternalit18ilor, &odalitatea care ca31t1 Bor&a se3ara8iei /ru3urilor cu interese contradictorii este! a> interdic8ia; (> i5olarea; c> inter6en8ia 3rin directi6e; d> acordarea de su(6en8ii. ,nter6en8ia 3rin su3ra6e/+ere i controlul 3roduc8iei! a> este o inter6en8ie 3rin directi6e; (> se reali5ea51 3aralel cu acordarea de su(6en8ii; c> 3resu3une costuri ridicate i 3ro/ra&e costisitoare; d> este o Bor&1 de interdic8ie.

96

";$.

";9.

"$0.

"$".

"$2.

26antaDul su(6en8iilor @n controlul e ternalit18ilor este c1! a> se di&inuea51 e ternalit18ile ne/ati6e; (> c+eltuielile 3u(lice sunt &ini&e; c> statul o(8ine o distri(u8ie a e ternalit18ii; d> cresc e ternalit18ile 3o5iti6e. H3ti&ul Pareto nu este /enerat de rata &ar/inal1 de! a> su(stitu8ie @n consu&; (> transBor&are; c> su(stitu8ie te+nic1; d> alocare a resurselor. 2le/erea 3u(lic1! a> 3oate satisBace to8i indi6i5ii dac1 este ra8ional1; (> nu 3oate Bi 3erBect1; c> 3oate Bi re5ona(il1; d> de6ine o ale/ere social1. 2le/erea 3u(lic1 nu are la (a51! a> caracteristicile 3ro/ra&ului 3u(lic; (> anali5a cost-(eneBiciu, 3ost Bactu& ci doar antiBactu&; c> Bactorul ti&3; d> e 3erien8a indi6idual1 a &ana/erului ad&inistra8iei centrale. 0ostul de transBer @n ale/erea 3u(lic1! a> nu este un cost real; (> 3resu3une &odiBicarea cantit18ii totale de resurse alocate; c> are nu&ai caracter &onetar; d> este @ntotdeauna 5ero. 9;

"$3.

Bu/etele acord1 o su&1 cu destina8ie 3recis1 3e care in6estitorul tre(uie s1 o Boloseasc1 @n acest sens @n ca5ul! a> aloc1rii 3ar8iale; (> acord1rii de su(6en8ii; c> Binan81rii 3u(lice; d> Binan81rii 3ri6ate. "$#. 2le/e8i 6arianta ade61rat1! a> ale/erea 3u(lic1 nu 3oate Bi transBerat1 unui decident 3ri6at; (> 3rin Binan8are nu se i&3un restric8ii @n c+eltuirea Bondurilor; c> restric8ia (u/etar1 se sc+i&(1 @n ca5ul Binan81rii; d> ale/erea o3ti&1 coincide @n ca5ul su(6en8iilor cu cea /enerat1 de Binan8area 3u(lic1. "$5. Pro3rietatea unui acti6 nu conduce la &aniBestarea dre3turilor de! a> Bolosire; (> &odiBicare a Bor&ei (unului; c> transBer al dre3turilor; d> @nstr1inare doar a dis3o5i8iei asu3ra (unului. "$6. CiBeren8a dintre costurile sau a6antaDele econo&ice @nre/istrate la ni6el de a/ent econo&ic i cele sociale este e 3ri&at1 de a3ari8ia! a> e ternalit18ilor; (> o3ti&ului Pareto; c> ale/erii re5ona(ile; d> (unurilor 3u(lice.

9$

"$;.

"$$.

"$9.

"90.

"9".

% ternalit18ile la care o &odiBicare @n acti6itatea /eneratoare nu inBluen8ea51 @n nici un Bel 3roduc8ia sau utilitatea resi&8it1 de a/en8ii aBecta8i se nu&ete! a> &ar/inal1; (> ne/ati61; c> inBra&ar/inal1; d> 3o5iti61. % ternalit18ile! a> nu se e 3lic1 3rintr-o alocare ira8ional1 a resurselor; (> a3ar datorit1 li&itelor a(ilit18ii @ntre3rin51torilor; c> nu 3ot Bi i 3o5iti6e i ne/ati6e ca eBecte ale aceleiai acti6it18i; d> sunt @ntotdeauna su3use controlului 3u(lic. Ta area! a> este o Bor&1 de control al e ternalit18ilor 3o5iti6e i ne/ati6e; (> nu 3oate Bi ri/uros deter&inat1; c> nu /enerea51 &oti6a8ia reducerii e&isiunii de 3oluan8i; d> di&inuea51 costurile 3ro3rii ale 3roduc1torilor. En co&3orta&entul 3olitic nu se utili5ea51 teoria! a> econo&ic1 a 3oliticii; (> &a i&i51rii a6u8iei sociale; c> 6i5?nd &a i&i5atorii de utilitate; d> &ini&i51rii costurilor. Parcurile i ser6iciile de trans3ort sunt (unuri! a> 3u(lice 3ure; (> non-ri6ale; 99

c> d> "92.

"93.

"9#.

"95.

"96.

de ti3ul utilit18ilor 3u(lice; 3ri6ate 3ure. 7tilit18ile 3u(lice sunt @n /eneral oBerite de! a> co&3anii 3u(lice i c+iar Bir&e 3ri6ate; (> Bir&e 3ri6ate ti3 asociat unic; c> @ntre3rinderi &ici i &iDlocii; d> societ18i &ultina8ionale. Bunurile 3u(lice! a> nu 3ot a6ea ca sco3 /enerarea de 6enituri; (> nu includ i &ono3olurile naturale; c> au nu&ai caracter tan/i(il; d> 3ot Bi de natura ser6iciilor &arBare i ne&arBare. 2le/erea 3u(lic1 i cea 3ri6at1! a> au caracter colecti6; (> se caracteri5ea51 3rin o3ti&ul Pareto; c> sunt ale/eri sociale; d> au la (a51 aceleai co&3onente ale 3rocesului deci5ional. B1uturile 3roduse @n condi8ii de &ono3ol de stat sunt considerate (unuri! a> 3u(lice 3ure; (> non-ri6ale; c> 3ri6ate 3ure; d> de natura utilit18ilor 3u(lice. 2le/e8i 6arianta Bals1! a> statul nu 3oate inter6eni @n atenuarea de5ec+ili(relor &acroecono&ice; (> e ternalit18ile 3ot Bi controlate; c> statul 3oate inter6eni @n &edierea unor conBlicte de &unc1;

"00

"9;.

"9$.

"99.

200.

20".

d> unele (unuri &i te 3ot Bi non-ri6ale. 0ur(a Aorent5 a /radelor de distri(u8ie a 6eniturilor corelea51 @n &1ri&e relati61! a> c+eltuielile cu 6eniturile a/en8ilor econo&ici; (> 6eniturile cu 3o3ula8ia; c> inBla8ia cu o&aDul; d> 6eniturile cu 3roBiturile. 7n (un 3u(lic 3ur este! a> non-ri6al i (a5at 3e e cludere; (> non-ri6al i cu non-e cludere; c> ri6al i cu e cludere; d> ri6al i cu non-e cludere. 2le/e8i 6arianta ade61rat1! a> a31rarea na8ional1 este un (un &i t; (> un (un 3u(lic 3ur 3oate de6eni i&3ur; c> un anu&it (un nu 3oate Bi 3rodus at?t de sectorul 3u(lic c?t i de cel 3ri6at; d> (unurile &i te nu 3ot Bi non-ri6ale. % ternalit18ile! a> se 3ot &aniBesta nu&ai ca eBecte locale, nu i /enerale ale acti6it18ii econo&ice; (> a3ar @n condi8iile de eBicien81 &a i&1 a 3ie8ei; c> se re/1sesc atunci c?nd ac8iunile unui a/ent inBluen8ea51 &ediul tuturor a/en8ilor econo&ici din ra&ura res3ecti61; d> sunt considerate eBecte e terne acti6it18ii unei Bir&e. Aa (a5a controlului e ternalit18ilor nu se aBl1 criteriul! a> c+eltuielilor a/en8iilor 3u(lice; (> eBicien8ei econo&ice; "0"

202.

203.

20#.

205.

c> Ble i(ilit18ii a/en8ilor econo&ici; d> a(ilit18ii @ntre3rin51torului. 2le/erea 3u(lic1! a> i/nor1 total anali5a cost-(eneBiciu la ni6elul sectorului 3u(lic; (> are la (a51 re/ula &aDorit18ii; c> se s3riDin1 strict 3e criteriul &a i&i51rii 3roBitului; d> consider1 o3ti&ul ac8iunilor 6arianta cu costuri &ini&e. ,dentiBica8i 6arianta Bals1! a> salariul este 3rinci3alul 6enit al indi6i5ilor; (> 3ia8a &uncii este 3uternic structurat1; c> ine/alitatea 6eniturilor nu este i&3us1 de 3roducti6itatea &ar/inal1 a &uncii; d> ine/alitatea 6eniturilor are la (a51 i Bactori de&o/raBici. 0a Bor&1 de control al e ternalit18ilor, interdic8ia @nsea&n1! a> i5olarea unui a/ent econo&ic; (> o(li/ati6itatea 3roduc1torului de a-i restr?n/e ac8iunile 3entru a di&inua e ternalitatea; c> su3ra6e/+erea i controlul 3roduc8iei; d> ela(orarea de 3olitici 3u(lice care s1 i&3un1 reducerea e ternalit18ilor 3rin eBorturi e/ale ale tuturor a/en8ilor econo&ici. 2le/erea 3u(lic1 3rin 6otul de a3ro(are! a> coincide cu re/ula 3luralis&ului; (> conduce @ntotdeauna la un 3arado al 6ot1rii; c> nu se conBund1 cu 6otul sc+i&(at; d> se (a5ea51 3e alocare de 3uncte @ntre alternati6e i co&3ara8ii 3erec+i.

"02

206. 9tatul este considerat a/ent econo&ic atunci c?nd a3are @n calitate de! a> titular unic de e&isiune &onetar1; (> res3onsa(il al e ecut1rii (u/etului; c> reali5ator al 3rotec8iei sociale; d> 3roduc1tor sau consu&ator. 20;. :on-e cluderea caracteri5ea51! a> nu&ai (unurile 3u(lice 3ure; (> toate (unurile econo&ice; c> unele (unuri &i te; d> toate (unurile 3ri6ate. 20$. 4e3re5int1 un (un 3u(lic 3ur! a> a31rarea na8ional1; (> str15ile a/lo&erate; c> orice (un econo&ic; d> articolele de @&(r1c1&inte. 209. H3ti&ul Pareto @n ale/erea 3u(lic1 nu are la (a51 re/ula ratei &ar/inale de! a> alocare ra8ional1 a Bactorilor de 3roduc8ie; (> su(stitu8ie @n consu&; c> su(stitu8ie te+nic1; d> transBor&are. 2"0. 9tarea de s1r1cie a unui indi6id a3reciat1 3rin co&3arare cu cea a altuia e 3ri&1 s1r1cia! a> a(solut1; (> relati61; c> &ini&1; d> necontrolat1. 2"". % ternalit18ile la care o &odiBicare @n acti6itatea /eneratoare de e ternalitate nu inBluen8ea51 @n nici un Bel "03

2"2.

2"3.

2"#.

2"5.

3roduc8ia sau utilitatea resi&8it1 de a/en8ii aBecta8i se nu&esc! a> &ar/inale; (> econo&ice; c> inBra&ar/inale; d> e traecono&ice. 2le/e8i 6arianta ade61rat1! a> e ternalit18ile nu 3ot Bi re5ol6ate 3rin co&3ro&is @ntre a/en8ii econo&ici; (> statul este unicul reali5ator al 3rotec8iei sociale; c> nu orice e ternalitate se i&3une a Bi di&inuat1; d> nu e ist1 (unuri &i te ri6ale. 9u(6en8iile! a> /enerea51 un a6antaD e/al Bir&elor, Biind acordate tuturor a/en8ilor dintr-o ra&ur1; (> conduc la o distri(u8ie ineBicient1 a e ternalit18ii; c> @nso8esc @ntotdeauna i5olarea acti6it18ii @n /enerarea de e ternalit18i; d> au rolul de a reduce ni6elul de e ternalitate. 7tilit18ile 3u(lice sunt @n /eneral asi/urate de! a> @ntre3rinderi &ici i &iDlocii; (> ad&inistra8ii i &enaDe; c> co&3anii 3u(lice i unele Bir&e 3ri6ate; d> societ18i transna8ionale. 2le/e8i 6arianta Bals1! a> (1uturile 3roduse @n condi8ii de &ono3ol de stat sunt (unuri 3u(lice 3ure; (> @n econo&ia de 3ia81 e ist1 i (unuri 3u(lice su3rasolicitate; c> orice &arB1 este un (un econo&ic;

"0#

2"6.

2";.

2"$.

2"9.

d> (unurile non-ri6ale 3ot Bi cu sau B1r1 e cludere. 2le/e8i 6arianta Bals1! a> statul se i&3lic1 @n econo&ie at?t la ni6el &acroecono&ic, c?t i &icroecono&ic; (> 3re8urile Q3laBonP re3re5int1 3re8urile &ini&e sta(ilite de stat la care 3ot Bi 6?ndute anu&ite 3roduse; c> non-ri6alitatea consu&ului este o caracteristic1 a tuturor (unurilor 3u(lice 3ure; d> e ist1 (unuri care 3ot Bi 3roduse at?t de sectorul 3u(lic, c?t i de cel 3ri6at; % ternalit18ile! a> a3ar datorit1 succeselor @nre/istrate de unii a/en8i econo&ici 3e 3ia81; (> au nu&ai caracter &ar/inal; c> e 3ri&1 eBectele interne ale acti6it18ii a/en8ilor econo&ici; d> 3ot Bi &ar/inale sau inBra&ar/inale; 2le/erea colecti61 @n care 6arianta aleas1 este cea care @n siste&ul co&3ara8iilor 3erec+i este cea 3reBerat1 de Biecare dat1, are la (a51! a> criteriul 0ondorcet; (> siste&ul Borda; c> re/ula 3luralis&ului; d> criteriul 6otului sc+i&(at; 2le/e8i 6arianta Bals1! a> nu orice (un &i t 3resu3une ri6alitate i none cludere; (> @n econo&ia de 3ia81 conte&3oran1 nu e ist1 (unuri 3u(lice 3ure; c> statul se i&3lic1 la ni6el &icroecono&ic i 3rin acordarea de su(6en8ii; "05

d> 220.

22".

222.

223.

starea de s1r1cie 3oate Bi inter3retat1 a(solut sau relati6; Cac1 accesul unor consu&atori la un anu&it (un este restric8ionat 3rin e cluderea celor care nu 3ot s1 3l1teasc1, (unul este (a5at 3e! a> non-e cludere; (> e cludere, Bie c1 este ri6al sau non-ri6al; c> non-ri6alitate; d> ri6alitate, Bie c1 este cu sau B1r1 e cludere; 2le/e8i 6arianta ade61rat1! a> sta(ili5area &acroecono&ic1 este o Bunc8ie a statului; (> orice (un &i t 3re5int1 tr1s1turile (unurilor 3u(lice 3ure; c> nu e ist1 (unuri care s1 Bie 3roduse nu&ai de sectorul 3u(lic; d> a31rarea na8ional1 este un (un 3u(lic i&3ur; 9tatul este! a> unicul reali5ator al 3rotec8iei sociale; (> res3onsa(il al e ecut1rii (u/etului; c> i&3licat la ni6el &acroecono&ic i 3rin deter&inarea unor li&ite de 3re8; d> i&3licat la ni6el &icroecono&ic i 3rin ela(orarea de &1suri de 3olitic1 (u/etar1; ,nter6en8ia 3u(lic1! a> nu 3oate Bi li&itat1 la acti6itatea de 3roduc8ie; (> nu 3resu3une re/le&ent1ri @n do&eniul Bor&1rii 3re8urilor; c> 6i5ea51 nu&ai e&isiunea &onetar1; d> nu ad&ite &aniBestarea statului ca re/lator al 6ie8ii econo&ice;

"06

22#. Ai&itele de 3re8 i&3use de sectorul 3u(lic e 3ri&1 re/le&ent1ri ale statului cu caracter! a> le/islati6; (> econo&ic; c> social; d> Binanciar; 225. 231rarea na8ional1 re3re5int1 un (un! a> 3u(lic i&3ur; (> &i t; c> 3u(lic 3ur; d> 3u(lic sau 3ri6at; 226. 9tr15ile a/lo&erate se caracteri5ea51 3rin! a> ri6alitate i e cludere; (> non-ri6alitate i e cludere; c> non-ri6alitate i non-e cludere; d> ri6alitate i non-e cludere; 22;. 7tilit18ile 3u(lice! a> se &ai nu&esc (unuri 3u(lice su3rasolicitate; (> sunt asi/urate nu&ai de sectorul 3ri6at; c> sunt @n /eneral, asi/urate de co&3anii 3u(lice; d> e 3ri&1 (unuri 3ri6ate 3ure; 22$. 2le/e8i 6arianta Bals1 cu 3ri6ire la e ternalit18i! a> nu se e 3lic1 3rintr-o alocare ira8ional1 a resurselor; (> se &aniBest1 ori de c?te ori ac8iunile unui a/ent econo&ic inBluen8ea51 &ediul @n care ac8ionea51 alt a/ent econo&ic; c> nu 3ot Bi re5ol6ate 3rin solu8ii de co&3ro&is; d> se inter3retea51 ca eBecte e terne ale acti6it18ii econo&ice; 229. ,nterdic8ia unei acti6it18i care /enerea51 e ternalitate! "0;

a> (> c>

230.

23".

232.

233.

nu este o solu8ie eBicient1; se concreti5ea51 @n i5olarea a/entului econo&ic; ad&ite deter&inarea 6ecin1t18ii ariilor de &aniBestare a /eneratorului de rece3torul de e ternalitate; d> 3une @n e6iden81 transBerul a/entului care 3roduce e ternalitate; 2le/erea 3u(lic1! a> are caracter colecti6, ca i ale/erea 3ri6at1; (> se caracteri5ea51 3rin o3ti&ul Pareto; c> nu 3oate de6eni o ale/ere social1; d> dac1 este re5ona(il1, 3resu3une c1 un indi6id do&in1 asu3ra altora, 3rin o38iunea sa; 2le/e8i 6arianta ade61rat1! a> 3rin re/ula &aDorit18ii, deci5iile au la (a51 ale/erea a 3este 90K dintre 6otan8i; (> orice (un &i t se caracteri5ea51 3rin e cludere; c> c+eltuielile 3u(lice nu se reali5ea51 @ntotdeauna 3e (a5a anali5ei cost-(eneBiciu; d> anali5a cost-(eneBiciu @n ale/erea 3u(lic1 ia @n considerare distri(u8ia 6eniturilor @n societate; 2tunci c?nd ale/erea 3u(lic1 se caracteri5ea51 3rin ra8ionalitate colecti61, inde3enden8a alternati6elor nese&niBicati6e i non-do&ina8ia o38iunilor indi6i5ilor, se s3une c1 este! a> colecti61; (> (a5at1 3e o3ti&ul Pareto; c> Bunda&entat1 tiin8iBic; d> re5ona(il1; Cac1 "K din 3o3ula8ie @nre/istrea51 "00K din 6enituri, iar restul 3rocentelor de 3o3ula8ie nici un 6enit, e ist1 situa8ia! a> distri(u8iei nor&al-ine/ale a 6eniturilor;

"0$

(> ine/alit18ii totale a distri(u8iei 6eniturilor; c> distri(u8iei e/ale a 6eniturilor @n societate; d> ine/alit18ii distri(u8iei 5ero; 23#. 4e3re5int1 un (un &i t non-ri6al! a> @&(r1c1&intea; (> o strad1 a/lo&erat1; c> un 3arc nea/lo&erat; d> a31rarea na8ional1; 235. En situa8ia @n care acti6itatea /eneratoare de e ternalitate se &odiBic1 astBel @nc?t cea aBectat1 de e ternalitate se @&(un1t18ete B1r1 ca acti6itatea /eneratoare de eBect s1 se @nr1ut18easc1, se s3une c1 e ist1 o! a> e ternalitate Pareto; (> ale/ere colecti61; c> e ternalitate 3o5iti61 sau ne/ati61; d> ale/ere ra8ional1;

"09

Partea a ,,,-a
)inane Pu$lice

223. 9ta(ili8i care dintre r1s3unsurile ur&1toare este Bals! a> 6aloarea 3l18ilor B1cute de institu8iile 3u(lice su( Bor&a c+eltuielilor curente re3re5int1 un consu& deBiniti6 de P,B; (> 3artici3area statului la Binan8area Bor&1rii (rute de ca3ital re3re5int1 o a6ansare de P,B; c> c+eltuielile 3u(lice consolidate se sta(ilesc 3rin adi8ionarea la su&a tuturor c+eltuielilor reali5ate de ad&inistra8ia 3u(lic1 central1 a transBerurilor @ntre co&3onentele siste&ului de (u/ete; d> c+eltuielile 3u(lice au o sBer1 de cu3rindere &ai &ic1 dec?t c+eltuielile 3u(lice (u/etare. 22#. 0+eltuielile (u/etare nu @n/lo(ea51 c+eltuielile! a> ad&inistra8iei 3u(lice centrale; (> colecti6it18ilor locale; c> aco3erite din (u/etele asi/ur1rilor sociale de o&aD;

225.

226.

22;.

22$.

reali5ate din (u/etele Bondurilor e tra(u/etare i cele ale tre5oreriei. 7nul din ur&1toarele enun8uri este Bals! a> c+eltuielile (u/etare sunt cu3rinse @n (u/etele deBinite @n cadrul siste&ului de (u/ete, a3ro(ate de 3arla&ent su( Bor&a creditelor (u/etare; (> c+eltuielile 3u(lice sunt cu3rinse @n (u/etele deBinite @n cadrul siste&ului de (u/ete, a3ro(ate de Parla&ent su( Bor&a creditelor (u/etare; c> c+eltuielile eBectuate din (u/etul tre5oreriei 3u(lice Bac 3arte din cate/oria c+eltuielilor 3u(lice; d> c+eltuielile institu8iilor 3u(lice autono&e Bac 3arte din cate/oria c+eltuielilor (u/etare. 0lasiBica8ia ad&inistrati61 a c+eltuielilor 3u(lice are la (a51 criteriul! a> institu8iilor care eBectuea51 c+eltuielile; (> re/iunilor ad&inistrati6e ale statului; c> ra&urilor i sectoarelor de acti6itate; d> surselor de 3ro6enien81; 0onBor& clasiBica8iei Binanciare, c+eltuielile 3u(lice se /ru3ea51 @n c+eltuieli! a> deBiniti6e te&3orare 6irtuale; (> cu contra3resta8ie B1r1 contra3resta8ie; c> curente c+eltuieli de ca3ital; d> cu contra3resta8ie te&3orare. 0+eltuielile de ca3ital! a> re3re5int1 un consu& deBiniti6 din 6enitul dis3oni(il du31 i&3o5itare; (> asi/ur1 @ntre8inerea institu8iilor i @ntre3rinderilor 3u(lice;

d>

"""

se concreti5ea51 @n ac+i5i8ionarea de (unuri de Bolosin81 @ndelun/at1; d> re3re5int1 cea &ai &are 3arte a c+eltuielilor 3u(lice. 229. 0+eltuielile de transBer! a> sunt re3re5entate, su( as3ect econo&ic de su(6en8iile acordate a/en8ilor econo&ici 3entru aco3erirea unor c+eltuieli de 3roduc8ie; se 3re5int1 su( as3ect econo&ic 3rin (urse sau 3ensii; se 3re5int1 su( Bor&a c+eltuielilor ad&inistra8iei centrale de stat; se re/1sesc su( Bor&a unor 31r8i din c+eltuielile de ca3ital ale a/en8ilor econo&ici.

c>

(> c> d>

230. Cin 3unct de 6edere al (eneBiciarului creditelor e terne, @&3ru&utatul 3oate Bi! a> (> c> d> a> (> c> d> o @ntre3rindere 3ri6at1 o (anc1 /u6ernul toate r1s3unsurile sunt corecte. aloca8iilor (u/etare; co&isioanelor la /aran8iile @&3ru&uturilor 3u(lice; do(?n5ilor la creditele acordate; 3l18ilor eBectuate @n condi8iile titlurilor de stat aDunse la scaden81. 3lata anuit18ilor; c+eltuielile econo&ice; r1scu&31r1rilor /u6erna&entale ale

23". 0+eltuielile B1r1 contra3resta8ie se 3re5int1 su( Bor&a!

232. 9unt c+eltuieli reale! a> (> ""2

c> d> 233.

c+eltuielile 3entru construirea de s3itale i &u5ee;

23#.

235.

236.

23;.

c+eltuielile care 3roduc 6aloare ad1u/at1 i re3re5int1 o a6ansare de P,B. 4e3re5int1 c+eltuieli 3u(lice ne/ati6e! a> @nBiin8area de noi @ntre3rinderi 3u(lice; (> c+eltuielile cu @ntre8inerea a3aratului de stat; c> &oderni5area inBrastructurii rutiere; d> construirea de s3itale. 9u(6en8iile de 3roduc8ie! a> re3re5int1 c+eltuieli de transBer; (> au un caracter social; c> sunt B1r1 contra3resta8ie direct1; d> re3re5int1 o in6esti8ie (rut1. Enscrierea c+eltuielilor 3u(lice @n (u/et se eBectuea51 conBor& 3rinci3iului 3rin care c+eltuielile sunt 3laBoane! a> &ini&e; (> &a i&e; c> 3osi(ile sau 6irtuale; d> o3ti&e. :u re3re5int1 c+eltuieli de transBer! a> 3ri&ele acordate 3roduc1torilor na8ionali 3entru ai 3roteDa de concuren8a e tern1; (> 3lata inde&ni5a8iilor de o&aD; c> 3ri&ele 3entru acti6itatea de e 3ort; d> 3lata do(?n5ilor aBerente datoriei 3u(lice e terne. Faran8iile acordate de stat 3entru @&3ru&uturi e terne contractate de @ntre3rinderi 3u(lice @n condi8iile ne3l18ii de c1tre acestea a @&3ru&uturilor res3ecti6e, re3re5int1 c+eltuieli! a> econo&ice; ""3

23$.

239.

2#0.

2#".

(> Bunc8ionale; c> 6irtuale; d> de ca3ital. :u Bac 3arte din c+eltuielile curente ale unei unit18i s3italiceti! a> c+eltuielile 3entru @ntre8inere, cur18enie i 3lata Bacturilor la ener/ie electric1 i teleBonie; (> c+eltuielile 3entru /os3od1rire; c> ac+i5i8ionarea de licen8e i soBt-are; d> c+eltuielile 3entru 3ersonalul de 3a51. :i6elul c+eltuielilor 3u(lice nu de3inde de! a> structura 3o3ula8iei 3e 6?rste i ocu3a8ii; (> creterea rolului statului @n distri(uirea 6eniturilor la ni6el na8ional; c> Bactori 3olitici i sociali; d> ni6elul cantit18ii de (ani din circula8ie. :u re3re5int1 aDutor =Binanciar> direct acordat @ntre3rinderilor de c1tre stat! a> a6ansurile nera&(ursa(ile 3entru reali5area de in6esti8ii 3e (a5a unor (u/ete &ultianuale; (> 3lata contri(u8iei 3entru asi/ur1ri sociale, de s1n1tate i o&aD; c> su(6en8iile cu caracter econo&ic; d> @&3ru&uturile cu do(?nd1 su(6en8ionat1. :u re3re5int1 surse de Binan8are a c+eltuielilor 3entru @n6181&?nt! a> (u/etul local; (> Bondurile societ18ilor co&erciale; c> (u/etul asi/ur1rilor sociale; d> su&ele 3ro6enind de la Bondul asi/ur1rilor de o&aD.

""#

2#2. 4e3re5int1 su(6en8ii! a> deducerile 3ersonale la i&3o5itele 3e 6eniturile 3ersoanelor Bi5ice; (> 3ri&ele de e 3ort; c> transBerul de resurse Binanciare de la (u/etul de stat la (u/etele co&unit18ilor locale; d> aco3erirea diBeren8ei dintre costurile &ai &ari ale unui 3rodus i 3roBitul &ai &ic al acestuia. 2#3. Partici31 la constituirea Bondurilor 3ri6ate de resurse Binanciare! a> ,&3o5itele directe ; (> Ta ele 3e consu&; c> c+eltuielile socio-culturale i cele de s1n1tate; d> alte ele&ente. 2##. 4e3re5int1 Bor&e de redistri(uire a resurselor Binanciare la ni6el interna8ional! a> @&3ru&uturile 3u(lice interne; (> ac+itarea coti5a8iilor la or/anis&ele Binanciare interna8ionale; c> acordarea de @&3ru&uturi interne; d> 3ri&irea de dona8ii @n (unuri &ateriale. 2#5. %lasticitatea c+eltuielilor 3u(lice &1soar1 &odiBicarea! a> c+eltuielilor 3u(lice la &odiBicarea P,B; (> P,B ca ur&are a &odiBic1rii c+eltuielilor 3u(lice; c> c+eltuielilor 3u(lice curente la &odiBicarea P,B; d> c+eltuielilor 3u(lice de ca3ital la &odiBicarea P,B. 2#6. Entre 3rinci3iile asi/ur1rilor sociale din 4o&?nia 3ute& identiBica! a> cu3rinderea o(li/atorie a tuturor cet18enilor @n cadrul siste&ului; ""5

(>

2#;.

2#$.

2#9.

250.

3restarea @n Ba6oarea asi/ura8ilor a unui 3ac+et nedeBinit de ser6icii &edico-sanitare; c> ec+i6alen8a ser6iciilor sociale; d> Binan8area 3re3onderent1 3rin resurse de tre5orerie. Prin caracterul o(li/atoriu al i&3o5itului se @n8ele/e c1 3lata acestora! a> este o sarcin1 i&3us1 tuturor 3ersoanelor Bi5ice i/sau Duridice care reali5ea51 o anu&it1 Bor&1 de 6enituri; (> este cu titlu deBiniti6; c> este cu titlu nera&(ursa(il; d> se reali5ea51 de c1tre su3ort1torul s1u sau de c1tre contri(ua(il, du31 ca5. %6olu8ia i&3o5itelor @n 3erioada 3ost(elic1 se caracteri5ea51 3rin! a> creterea acestora @n &1ri&e a(solut1 i relati61; (> sc1derea acestora at?t @n &1ri&e a(solut1 c?t i relati61; c> sc1derea nu&1rului de 3l1titori; d> di&inuarea (a5ei de i&3unere. Prin asiet1 Biscal1 se @n8ele/e! a> &ateria su3us1 i&3unerii; (> distinc8ia @ntre destinatarul i&3o5itului i su(iectul i&3o5itului; c> &odul de ae5are a i&3o5itului; d> unitatea de i&3unere. Pri&a Bor&ulare a 3rinci3iilor i&3unerii a Bost enun8at1 de! a> 2da& 9&it+; (> Ca6id 4icardo; c> G.B.9a*; d> G...Re*nes.

""6

25". :u re3re5int1 un 3rinci3iu de ec+itate Biscal1! a> i&3unerea nediBeren8iat1 a a6erii i a 6eniturilor; (> scutirea de la 3lata i&3o5itelor a 3ersoanelor cu 6enituri &ici; c> /enerali5area i&3unerii; d> sta(ilirea &ini&ului nei&3o5a(il. 252. Cintre siste&ele de i&3unere utili5ate @n 3ractica interna8ional1 Biscal1, cel care 3er&ite @n &ai &are &1sur1 res3ectarea ec+it18ii Biscale este! a> 0a3ita8ia i Bor&ele i&3o5itului BorBetar; (> siste&ul 3e (a5a cotelor 3ro/resi6e co&3use; c> i&3unerea @n cote 3ro/resi6e si&3le; d> i&3unerea @n cote 3ro3or8ionale re/resi6e. 253. 4e/resi6itatea este caracteristic1 &ai ales i&3o5itelor! a> indirecte; (> directe; c> reale; d> 3e s3orul de a6ere. 25#. 4anda&entul Biscal ridicat 3resu3une @nde3linirea ur&1toarei condi8ii! a> i&3o5itul s1 ai(1 un caracter uni6ersal; (> s1 e iste doar 3osi(ilit18i de e6a5iune Biscal1 licit1 de la i&3unere; c> s1 Bie elastic; d> s1 Bie sta(il. 255. Prin elasticitate a i&3o5itului se @n8ele/e! a> 3osi(ilitatea de a Bi ada3tat @n 3er&anen81 ne6oilor de 6enituri ale statului; (> ca3acitatea acestuia de a Bi sta(il; "";

c>

256.

25;.

25$.

259.

260.

3osi(ilitatea acestuia de a crete odat1 cu creterea P,B; d> sc1derea acestuia la sc1derea P,B cu un 3rocent. ,&3o5itele directe! a> re3re5int1 cea &ai 6ec+e Bor&1 de i&3unere; (> sunt i&3o5ite Binale; c> sunt neindi6iduali5ate; d> re3re5int1 o Bor&1 recent1 de i&3unere. ,&3o5itele 3ersonale se @nt?lnesc su( Bor&a i&3o5itelor 3e! a> c+eltuieli; (> a6ere; c> cl1diri; d> ca3italul (1nesc indi6idual. 4e3re5int1 i&3o5it 3e circula8ia a6erii! a> i&3o5itul 3e creterea a6erii i&o(iliare; (> i&3o5itele 3e succesiuni; c> i&3o5itul 3e acti6ul net; d> ta a 3e 6aloarea ad1u/at1. En ca5ul i&3o5itului 3e 6eniturile 3ersoanelor Bi5ice, o(iectul i&3o5a(il @l Bor&ea51 6eniturile o(8inute din! a> industrie; (> co&er8; c> (1nci; d> industrie i co&er8. ,&3o5itul 3e 6eniturile 3ersoanelor Bi5ice se @nt?lnete i su( Bor&a i&3o5itului 3e! a> 6enituri din cedarea Bolosin8ei (unurilor; (> 3roBitul unui atelier &eteu/1resc indi6idual; c> dona8ii; d> 3roBit.

""$

26". ,&3unerea 6eniturilor reali5ate de societ18ile de ca3ital se 3oate reali5a 3rin i&3unerea! a> &ai @nt?i a 3roBitului total o(8inut de societatea de ca3ital i a3oi, se3arat a 3roBitului re3arti5at ac8ionarilor su( Bor&1 de di6idende; (> nu&ai a di6idendelor; c> nu&ai a 31r8ii de 3roBit r1&ase la dis3o5i8ia societ18ii de ca3ital; d> i a di6idendelor. 262. 4e3re5int1 un enun8 Bals! a> i&3o5itul asu3ra acti6ului net are ca o(iect @ntrea/a a6ere &o(il1 i i&o(il1 3e care o de8ine un contri(ua(il; (> @n ca5ul i&3o5itului 3e succesiuni o(iectul i&3unerii @l constituie a6erea 3ri&it1 dre3t &otenire de o 3ersoan1 Bi5ic1; c> @n ca5ul i&3o5itului 3e dona8iuni o(iectul i&3o5itului @l constituie a6erea 3ri&it1 dre3t &otenire de c1tre o 3ersoan1; d> i&3o5itul 3e creterea 6alorii a6erii are ca o(iect s3orul de 6aloare 3e care l-au @nre/istrat unele (unuri @n cursul unei 3erioade de ti&3. 263. Ba5a de calcul a T<2 o re3re5int1! a> 3re8ul de 6?n5are al &1rBurilor; (> 3erioada de i&3unere; c> 3roBitul (rut al Bir&ei; d> costul 3roduc8iei. 26#. Prele61rile 3rin i&3o5ite se Bac! a> cu titlu deBiniti6; (> cu titlu 3ro6i5oriu; c> @n 3ro3or8ii e/ale 3entru Biecare contri(ua(il; ""9

265.

266.

26;.

26$.

269.

2;0. "20

d> cu 3osi(ilitatea ra&(urs1rii lor ulterioare. :u re3re5int1 o co&3onent1 a siste&ului Binanciar 3u(lic! a> (u/etul de stat i (u/etele locale; (> asi/ur1rile sociale; c> Bondurile s3eciale e tra(u/etare; d> creditul (ancar. % ecu8ia de cas1 a (u/etelor asi/ur1rilor sociale de stat are loc la! a> orice (anc1 co&ercial1; (> .inisterul Finan8elor c> Fu6ern; d> Tre5oreria Binan8elor statului. ,&3o5itul 3e +?rtiile de 6aloare re3re5int1 un i&3o5it! a> 3e creterea a6erii; (> 3e circula8ia a6erii; c> un i&3o5it real; d> un i&3o5it 3e 6enit. Prele61rile 3u(lice cu titlu deBiniti6 sunt re3re5entate de! a> ta e i i&3o5ite; (> su(scrierile la @&3ru&uturile de stat; c> aDutoare; d> de3unerile la (1nci de stat. Partici3area statului la Bor&area (rut1 a ca3italului re3re5int1! a> un consu& deBiniti6 de 3rodus intern (rut; (> o a6ansare de 3rodus intern (rut; c> at?t consu& deBiniti6 c?t i o a6ansare de P,B; d> un consu& curent de P,B. 9unt resurse ale unei na8iuni

2;".

2;2.

2;3.

2;#.

a> P,B; (> Bor&area neta a ca3italului; c> e 3orturile; d> Bor&area (rut1 a ca3italului. 93orirea 6olu&ului @ncas1rilor din i&3o5ite se 3oate reali5a 3rin! a> creterea nu&1rului 3ersoanelor ce 3l1tesc cote di&inuate i &icorarea cotelor de i&3unere; (> e tinderea (a5ei de i&3unere; c> &icorarea cotelor de i&3unere i di&inuarea (a5ei de i&3unere; d> di&inuarea celor trei ele&ente &ai sus &en8ionate. 9ursa i&3o5itului se reBer1 la! a> 3ersoana Bi5ic1 i Duridic1 dese&nat1 s1-l 3l1teasc1; (> &ateria su3us1 i&3unerii; c> destinatarul i&3o5itului; d> din ce anu&e se 3l1tete i&3o5itul. 0ontri(u8iile 3entru asi/ur1rile sociale re3re5int1! a> 6enituri din ca3ital; (> 6enituri Biscale; c> 6enituri neBiscale; d> surs1 de Binan8are 3entru aDutoarele de o&aD. Faran8iile acordate de stat 3entru @&3ru&uturile e terne contractate de co&3anii na8ionale re3re5int1 c+eltuieli! a> Bunc8ionale; (> 6irtuale; c> de ca3ital; d> Bi e i 6aria(ile. "2"

2;5. Ta ele 3e 6aloarea ad1u/at1 nu se datorea51 3entru! a> su&e datorate statului 3entru circula8ia +?rtiilor de 6aloare; (> @nc+irierea de (unuri; c> ac+i5i8ionarea unor (unuri i&3ortate 3entru a a se e6ita du(la i&3unere interna8ional1; d> ac+i5i8ionarea unor (unuri e 3ortate 3entru a e6ita du(la i&3unere interna8ional1. 2;6. %ste Bals enun8ul! a> i&3o5itele indirecte aBectea51 @n /eneral 3e cei cu 6enituri &ici; (> i&3o5itele asu3ra consu&ului nu 8in sea&a de 3rinci3iul ec+it18ii Biscale; c> i&3o5itele indirecte au un caracter re/resi6; d> i&3o5itele indirecte sunt su3ortate de co&ercian8i. 2;;. :u re3re5int1 o aBir&a8ie ade61rat1 ! a> ni6elul o3ti& al Biscalit18ii este acela la care nu este aBectat1 creterea P,B i 3uterea de cu&31rare a 3o3ula8iei; (> ec+itatea Biscal1 cere ca i&3unerea s1 Bie /eneral1; c> randa&entul Biscal este ridicat dac1 c+eltuielile le/ate de ae5area i&3o5itului sunt sc15ute; d> i&3o5itele indirecte se calculea51 cu cote 3ro/resi6e @n trane. 2;$. ,&3o5itele 3ersonale se &ai nu&esc i&3o5ite! a> o(iecti6e; (> su(iecti6e; c> reale; d> indirecte. 2;9. ,&3o5itele directe se! "22

2$0.

2$".

2$2.

2$3.

a> sta(ilesc no&inal; (> sta(ilesc indirect; c> 3erce3 doar din 6?n5area unor (unuri; d> sta(ilesc doar 3entru 3ersoanele Duridice. Cu31 sco3ul ur&1rit i&3o5itele se clasiBic1 @n i&3o5ite! a> Binanciare-i&3o5ite de ordine; (> 3er&anente-i&3o5ite incidentale; c> 3e 6enit-i&3o5ite 3e a6ere; d> directe-i&3o5ite indirecte. ,&3o5itele 3ersonale se @&3art @n! a> i&3o5ite 3e 6enit-i&3o5ite 3e a6ere; (> ta e de consu&a8ie-ta e 6a&ale; c> i&3o5it Bunciar-i&3o5it 3e cl1diri; d> i&3o5ite 3e acti6it18i industriale-i&3o5ite 3e ca3italul &o(iliar. Ce re/ul1, @n 81rile @n curs de de56oltare! a> 3onderea i&3o5itelor directe o de31ete 3e cea a celor indirecte; (> 3onderea i&3o5itelor indirecte o de31ete 3e cea a celor directe; c> i&3o5itele indirecte sunt &ai /reu de colectat; d> 6eniturile din ca3ital le de31esc 3e cele Biscale. En 81rile de56oltate, cel &ai i&3ortant i&3o5it indirect este re3re5entat de! a> ta ele de consu&a8ie; (> ta ele 6a&ale; c> ta ele de ti&(ru; d> &ono3lolurile Biscale.

"23

2$#. H38iunea statelor @n curs de de56oltare dar i a celor de56oltate 3entru utili5area i&3o5itelor indirecte ca 3rinci3al1 surs1 a 6eniturilor Biscale are la (a51! a> ni6elul ridicat al 6eniturilor i a6erilor 3ersoanelor Bi5ice i Duridice; (> randa&entul ridicat al i&3o5itelor 3e 6enit; c> costul relati6 sc15ut al 3erce3erii i&3o5itelor directe; d> co&oditatea i&3unerii. 2$5. :u caracteri5ea51 i&3o5itele indirecte! a> cotele acestora nu sunt diBeren8iate @n Bunc8ie de 6enitul, a6erea sau situa8ia 3ersonal1 a celor care cu&31r1; (> aBectea51 @n cea &ai &are &1sur1 3e cei cu 6enituri &ari 3entru c1 acetia cu&31r1 &ai &ult; c> 3onderea acestora @n 6enituri este cu at?t &ai &are cu c?t 6eniturile reali5ate sunt &ai &ici; d> au un caracter re/resi6. 2$6. ,&3o5itele indirecte nu se caracteri5ea51 3rin aceea c1! a> @n 3erioadele de cretere econo&ic1 au un randa&ent Biscal ridicat; (> &aniBest1 o sensi(ilitate ridicat1 Ba81 de conDunctura econo&ic1; c> se 3re5int1 su( Bor&a ta elor de consu&a8ie, &ono3olurilor neBiscale i a ta elor 6a&ale; d> au un caracter (ene6ol, du31 unii econo&iti. 2$;. En le/1tur1 cu ta ele de consu&a8ie nu se 3oate aBir&a c1! a> sunt i&3o5ite indirecte care se includ @n 3re8ul de 6?n5are al &1rBurilor. (> @&(rac1 Bor&a ta elor de consu&a8ie 3e 3rodus i a ta elor /enerale 3e 6?n51ri. "2#

c>

2$$.

2$9.

290.

29".

ta ele /enerale 3e 6?n51ri se 3erce3 nu&ai asu3ra (unurilor de consu&. d> acci5ele se instituie de re/ul1 asu3ra unor 3roduse cu cerere inelastic1 la 3re8 3entru a a6ea un randa&ent Biscal ridicat. Ta ele de consu&a8ie 3e 3rodus se calculea51! a> @n su&1 Bi 1 3e unitatea de &1sur1; (> 3e (a5a unor cote 3rocentuale a3licate asu3ra 3roBitului o(8inut; c> @n su&1 6aria(il1 3e unitatea de &1sur1; d> 3e cote 3rocentuale 3e costul de 3roduc8ie. Cin 3unct de 6edere al 6eri/ii =unitatea 3roduc1toare, unitatea co&er8ului cu a&1nuntul sau cu ridicata> la care se @ncasea51 i&3o5itul 3e ciBra de aBaceri, acesta se @nt?lnete su( Bor&a! a> i&3o5itului cu&ulati6; (> acci5elor; c> i&3o5itului 3e 6?n5are; d> i&3o5itului 3e 3roBitul unit18ii 3roduc1toare. ,&3o5itul unic 3e ciBra de aBaceri! a> se @ncasea51 doar o sin/ur1 dat1; (> se @ncasea51 3e Biecare 6eri/1 @ntre 3roduc1tor i consu&ator; c> se @nt?lnete su( Bor&a acci5elor; d> se &ai nu&ete i i&3o5it @n cascad1. ,&3o5itul 3e ciBra de aBaceri (rut1! a> re3re5int1 una din Bor&ele de clasiBicare a i&3o5itului 3e ciBra de aBaceri du31 criteriul unit18ii 3roduc1toare; (> are un randa&ent Biscal ridicat; c> conduce la o a3licare re/resi61 a i&3o5itului; "25

292.

293.

29#.

295.

296.

d> este un i&3o5it lar/ utili5at @n 3ractica interna8ional1. ,&3o5itul 3e ciBra de aBaceri net1! a> se a3lic1 nu&ai asu3ra diBeren8ei dintre 3re8ul de 6?n5are i 3re8ul de cu&31rare; (> este un i&3o5it cu&ulati6; c> este 3u8in Bolosit @n 3ractica interna8ional1 ; d> are ca eBect concentrarea 3roduc8iei. 0ota de i&3o5it, @n ca5ul T.<.2., nu se calculea51 asu3ra! a> 6alorii ad1u/ate @n Biecare stadiu 3arcurs de la 3roduc1tor la consu&ator; (> 3re8ului de 6?n5are din stadiul res3ecti6; c> costului (unului res3ecti6; d> 6alorii ser6iciilor 3restate. Aa (a5a a3lic1rii T<2, conBor& 3rinci3iului ori/inii, se i&3o5itea51! a> 6aloarea care este ad1u/at1 tuturor (unurilor auto+tone, inclusi6 celor care 6or Bi ulterior e 3ortate; (> toate (unurile inclusi6 cele i&3ortate; c> &ai 3u8in e 3orturile, care 6or Bi scutite; d> nu&ai 6aloarea (unurilor inter&ediare. Aa (a5a a3lic1rii T<2, conBor& 3rinci3iului destina8iei, se i&3o5itea51! a> @ntrea/a 6aloare ad1u/at1, at?t @n 8ar1 c?t i @n aBar1, 3entru toate (unurile destinate consu&ului 81rii res3ecti6e; (> &ai 3u8in e 3orturile, care sunt scutite de 3lat1; c> e 3orturile, dar nu i i&3orturile; d> doar 6aloarea (unurilor de Bolosin81 @ndelun/at1. %ste corect enun8ul! a> I1rile 7% au o3tat, @n calcularea T<2-ului 3entru 3rinci3iul destina8iei;

"26

(>

29;.

29$.

299.

300.

I1rile 7% au o3tat, @n calcularea T<2-ului 3entru 3rinci3iul ori/inii; c> T<2 este 61rsat1 la (u/et de consu&atorul Binal; d> su3ort1torul T<2 este co&erciantul (unului sau ser6iciului. 4e3re5int1 un a6antaD al a3lic1rii T<2 Ba3tul c1! a> are caracter neutru Ba81 de co&er8ul e terior; (> re3re5int1 o surs1 insta(il1 de 6enituri; c> 3oate Bi @ncasat1 &ai /reu de c1tre stat i cu c+eltuieli reduse 3entru acesta; d> 3oate Bi a3licat1 o38ional, la ale/erea consu&atorului. 4e3re5int1 o caracteristic1 a ta elor 6a&ale Ba3tul c1! a> 3ot Bi 3erce3ute doar asu3ra e 3ortului i tran5itului de &1rBuri; (> a3licarea lor asu3ra e 3ortului 3oate a6ea dre3t sco3 3relucrarea &ateriilor 3ri&e @n 8ara care dorete s1 e 3orte res3ecti6ele 3roduse; c> @n ca5ul ta elor 6a&ale la i&3ort acestea au rolul unor i&3o5ite de coti5a8ie; d> au aceeai &1ri&e, indiBerent de natura 3roduselor i&3ortate. Cu31 Bor&a de e 3ri&are ta ele 6a&ale 3ot Bi! a> ad-6alore& i su( Bor&a contin/entelor la i&3orturi; (> s3eciBice i nes3eciBice; c> co&3use i su( Bor&a restric8iilor de calitate; d> ad-6alore&, s3eciBice i co&3use. Ceose(irile @ntre i&3o5ite i ta e constau @n aceea c1 i&3o5itele! a> au caracter o(li/atoriu; "2;

(> c>

30".

302.

303.

30#.

sunt cu titlu nera&(ursa(il; nu 3resu3un dre3tul 3l1titorului de a (eneBicia de o contra3resta8ie; d> i&3un ur&1rirea @n ca5 de ne3lat1. Ta ele ca Bor&1 a i&3o5itelor indirecte 3ot Bi @nt?lnite su( Bor&a ta elor! a> de notariat i a a&en5ilor; (> consulare i de utili5are a (unurilor 3u(lice; c> 6a&ale i a ta elor directe; d> de notariat, consulare i 6a&ale. Ta ele nu 3ot Bi @ncasate! a> @n nu&erar; (> 3rin a3licarea de ti&(re Biscale; c> @n su&e Bi e; d> @n 3rocente tri&estriale diBeren8iate. 2le/e8i 6arianta ade61rat1! a> c+eltuielile (u/etare sunt re3re5entate 3rin creditele (u/etare ce sunt 3laBoane &ini&e; (> @n a3ro(area (u/etului, /olurile te&3orare de cas1 se aco3er1 3rin e&isiune &onetar1; c> de re/ul1 i&3o5itele indirecte sunt 6enituri ale ad&inistra8iei centrale de stat; d> (onurile de te5aur re3re5int1 titluri de credit 3rin care se 3ot Binan8a in6esti8ii 3e ter&en lun/. 93re deose(ire de 6eniturile Biscale cele neBiscale au o 3ondere &ai redus1 @n 6enituri (u/etare deoarece! a> sunt 6enituri e traordinare; (> &odul lor de ae5are i 3erce3ere este inec+ita(il; c> 3onderea sectorului 3u(lic este &ai redus1;

"2$

d> 305.

306.

30;.

30$.

309.

cotele de i&3unere sunt &ai reduse dec?t @n ca5ul i&3o5itelor directe. Bu/etul de stat! a> nu 3oate Bunc8iona cu e cedent; (> nu 3oate Bunc8iona cu deBicit; c> nu este un act de 3re6i5iune &acroecono&ic1 3e 3 ani; d> are un caracter o(li/atoriu. :u re3re5int1 o resurs1 3u(lic1 Binanciar1 intern1! a> ta ele notariale; (> e&isiunea &onetar1; c> salariile 3ersonalului din institu8ii (u/etare; d> acci5ele. Bu/etul de stat cu3rinde! a> nu&ai (u/etul asi/ur1rilor sociale; (> nu&ai (u/etele locale; c> nu&ai (u/etele Bondurilor s3eciale; d> i (u/etele locale. :u re3re5int1 un 3rinci3iu (u/etar! a> anualitatea; (> uni6ersalitatea; c> unitatea; d> ec+itatea Biscal1. Prin anualitate a (u/etului se @n8ele/e! a> 3erioada de ti&3 @n care se @ntoc&ete i se a3ro(1 (u/etul; (> 3erioada de ti&3 @n care se @ncasea51 6eniturile i se eBectuea51 c+eltuielile;

"29

reali5area unor le/i - 3ro/ra& cu scaden81 la un an dar care 3ot Bi 3relun/ite 3e ter&en neli&itat 3?n1 la reali5area unor 3roiecte; d> e ecu8ia contului de cas1 al (u/etului. 3"0. En siste&ele de /estiune (u/etar1! a> 3rinci3iul uni6ersalit18ii (u/etului este res3ectat cu stricte8e; (> la Binele anului (u/etar (u/etul se @nc+ide auto&at; c> 6eniturile ne@ncasate i c+eltuielile neeBectuate 3ot Bi reali5ate @ntr-un inter6al de 36 luni de la e 3irarea anului (u/etar; d> contul de e ecu8ie (u/etar1 se @nc+eie du31 doi ani de la @nc+iderea (u/etului 3entru a 3er&ite 0ur8ii de 0onturi reali5area controlului (u/etar. 3"". En siste&ele de e erci8iu (u/etar! a> la @nce3ut Bunc8ionea51 doar (u/etul anului e 3irat, ur&?nd ca du31 @nc+eierea 3erioadei de 3-6 luni s1 intre @n Bunc8iune doar (u/etul anului @n curs; (> Bunc8ionea51 doar (u/etul anului @n curs; c> @ncas1rile 6eniturilor i reali5area c+eltuielilor (u/etare se reBlect1 @n contul de @nc+eiere al e ecu8iei (u/etului anului @n care au Bost 3re615ute i autori5ate; d> @ncas1rile 6eniturilor i reali5area c+eltuielilor (u/etare se reBlect1 @n contul de @nc+eiere al e ecu8iei (u/etului anului @n care au Bost reali5ate. 3"2. En conBor&itate cu 3rinci3iul uni6ersalit18ii! a> 6eniturile i c+eltuielile se @nscriu @n (u/et @n su&ele lor totale, (rute; (> se 3oate acce3ta co&3ensarea @ntre 6eniturile i c+eltuielile 3ro3rii; "30

c>

c> 6eniturile i c+eltuielile se @nscriu cu soldul; d> 6eniturile se aloc1 e/al 3e ra&uri econo&ice. 3"3. En cadrul (u/etelor &i te nu se 3ot @nscrie cu soldul! a> su(6en8iile c1tre @ntre3rinderile 3u(lice; (> 6eniturile de la @ntre3rinderile 3u(lice; c> su(6en8iile @n co&3letare ale unei uni6ersit18i; d> c+eltuielile de ca3ital. 3"#. 0onturile s3eciale de tre5orerie! a> (> c> d> a> (> c> re3re5int1 un 6enit la (u/etul de stat; e6iden8ia51 3l18i B1r1 caracter deBiniti6; e6iden8ia51 3l18i cu caracter deBiniti6; re3re5int1 o e 3resie a 3rinci3iului unit18ii (u/etare. re3re5int1 o cate/orie de (u/ete autono&e; Bac 3arte din conturile s3eciale de tre5orerie; sunt corelate cu (u/etul /eneral al statului 3rin aceea c1 soldul lor Bi/urea51 la 3artea de 6enituri sau de c+eltuieli a (u/etului de stat; constituie o e 3resie 6eniturilor (u/etare. a 3rinci3iul neaBect1rii

3"5. Bu/etele ane e!

d>

3"6. 9e ad&it a(ateri de la 3rinci3iul neaBect1rii 6eniturilor (u/etare @n cadrul (u/etelor! a> (> c> d> e traordinare i doar ec+ili(rate; ane e i doar deBicitare; autono&e i doar e cedentare; e traordinare, ane e i autono&e.

3";. 0onBor& 3rinci3iului s3eciali51rii (u/etare!

"3"

a> (> c> d>

6eniturile (u/etare tre(uie @nscrise @n (u/et 3e surse de 3ro6enien81; creditele (u/etare se @nscriu @n (u/et 3e cate/orii de ordonatori; 6eniturile @ncasate se de3ersonali5ea51;

nu se 3oate reali5a o concordan81 de3lin1 @ntre &1ri&ea unui 6enit i ni6elul c+eltuielilor ce ur&ea51 a Bi Binan8ate. 3"$. %ste un enun8 ade61rat! a> @n siste&ul de e erci8iu (u/etar la sB?ritul anului calendaristic se @nc+ide auto&at (u/etul; (> 3otri6it 3rinci3iului s3eciali51rii (u/etare c+eltuielile i 6eniturile se /ru3ea51 @n conBor&itate cu clasiBica8ia (u/etar1; c> /olurile te&3orare de cas1 a31rute @n e ecu8ia (u/etului se 3ot aco3eri 3e sea&a (onurilor de te5aur cu scaden81 la 2 ani; d> a(aterile de la 3rinci3iile unit18ii (u/etare i neaBect1rii 6eniturilor nu sunt acce3tate @n siste&ele de /estiune (u/etar1. 3"9. Bu/etul asi/ur1rilor sociale de stat este o co&3onent1 a! a> (u/etului de stat; (> (u/etului 3u(lic na8ional; c> tre5oreriei 3u(lice; d> (u/etelor locale. 320. %la(orarea i ad&inistrarea (u/etului asi/ur1rilor sociale de stat se reali5ea51 de c1tre ! a> .inisterul Finan8elor; (> .inisterul .uncii i Protec8iei sociale; "32

c> d>

Fu6ern; HBiciile Dude8ene de 3ensii.

32". 4esursele (u/etului de stat 3ot Bi re3arti5ate! a> doar c1tre ser6icii 3u(lice /enerale; (> nu&ai s3re c+eltuieli socioculturale; c> @n totalitate 3entru ac8iuni econo&ice; d> i c1tre ser6icii 3u(lice /enerale. 322. En /eneral, @n 81rile de56oltate statul! a> 3reia o &ai &ic1 3arte din P,B la dis3o5i8ia sa 3rin inter&ediul i&3o5itelor; (> 3reia o &ai &are 3arte din P,B la dis3o5i8ia sa 3rin inter&ediul i&3o5itelor; c> nu 3reia dec?t i&3o5ite neBiscale; d> 3reia doar 3rin inter&ediul 6eniturilor curente o 3arte din P,B. 323. %ste un 3rinci3iu de 3olitic1 Binanciar1 a i&3unerii! a> randa&entul Biscal ridicat; (> sta(ilirea &ini&ului i&3o5a(il; c> /eneralitatea i&3unerii; d> reali5area i&3ulsion1rii unor ra&uri econo&ice. 32#. :u re3re5int1 o no8iune ec+i6alent1! a> su(iectul i&3o5itului contri(ua(il; (> su3ort1torului i&3o5itului destinatarul i&3o5itului; c> o(iectul i&3unerii 3ersoana Bi5ic1 sau Duridic1 o(li/at1 3rin le/e s1 3l1teasc1 un i&3o5it; d> sursa i&3o5itului din ce anu&e se 3l1tete i&3o5itul. 325. :u re3re5int1 un 3rinci3iu al i&3unerii! a> co&oditatea 3erce3erii i&3o5itelor; "33

326.

32;.

32$.

329.

330.

(> randa&entul i&3o5itelor; c> Duste8ea i&3unerii; d> Biscalitatea Bi 1 @n &1ri&e a(solut1. %ste un 3rinci3iu al ec+it18ii Biscale! a> sta(ilirea &ini&ului i&3o5a(il @n 3ri6in8a i&3o5itelor directe i a celor indirecte; (> 3rinci3iul randa&entului i&3o5itelor; c> 3rinci3iul co&odit18ii 3erce3erii i&3o5itelor; d> /eneralitatea i&3unerii. 4e3re5int1 un i&3o5it real i&3o5itul! a> 3e 6enit; (> 3e a6ere; c> Bunciar; d> 3e +?rtiile de 6aloare. :u sunt su(iecte ale i&3o5itului 3e 6enit! a> 3ersoanele Bi5ice; (> 3ersoanele Duridice =societ18i de ca3ital>; c> (1ncile; d> (unurile econo&ice. En cadrul i&3o5itelor 3e 6enitul 3ersoanelor Duridice nu se 3ot i&3une! a> di6idendele; (> 3roBitul total o(8inut de societatea de ca3ital; c> 3roBitul r1&as du31 acordarea di6idendelor; d> 3roBitul net. ,&3o5itele 3e a6ere nu @&(rac1 Bor&a i&3o5itelor! a> asu3ra a6erii 3ro3riu-5ise; (> 3e circula8ia a6erii; c> 3e s3orul de a6ere;

"3#

33".

332.

333.

33#.

335.

d> 3e a6erea distrus1. ,&3o5itul asu3ra acti6ului net are ca o(iect! a> dona8iile; (> acti6ul &o(il; c> circula8ia a6erii; d> succesiunea. En 81rile sla( de56oltate i&3o5itele! a> directe nu e ist1; (> directe sunt &ai &ari dec?t cele indirecte; c> indirecte, de re/ul1, sunt &ai &ari dec?t cele directe; d> directe coincid @n &1ri&e relati61 cu cele indirecte. 4esursele de tre5orerie sunt! a> resurse 3entru aco3erirea te&3orar1 a deBicitului 3e ter&en &ediu al (u/etului de stat; (> @&3ru&uturi 3e ter&en de 3?n1 la un an contractate 3e 3ia8a de ca3ital 3rin 6?n5area de o(li/a8iuni deno&inate @n dolari sau euro; c> resurse cu caracter te&3orar; d> resurse nera&(ursa(ile. 4ata Biscalit18ii e6iden8ia51! a> totalul 6eniturilor Biscale, reali5ate @ntr-un an din i&3o5ite i ta e; (> diBeren8a dintre P,B i c+eltuielile ce au ca surs1 i&3o5itele i ta ele; c> ra3ortul dintre totalul 6eniturilor Biscale i P,B; d> ra3ortul dintre 6eniturile Biscale i c+eltuieli. <eniturile e traordinare care concur1 la aco3erirea deBicitului (u/etar sunt! a> i&3o5itele locale; "35

336.

33;.

33$.

339.

3#0.

(> @&3ru&uturile interne i e terne; c> ta ele indirecte; d> dona8iile. :u re3re5int1 caracteristici ale i&3o5itelor directe! a> caracterul no&inati6; (> re/resi6itatea; c> 3lata la ter&ene 3recise i o(li/atorie; d> 3re5en8a lor in econo&ie su( Bor&a i&3o5itelor 3ersonale i reale. 0lasiBica8ia ad&inistrati61 a c+eltuielilor 3u(lice are la (a51 criteriul! a> institu8iilor care eBectuea51 c+eltuielile; (> c+eltuielilor curente; c> ra&urilor i sectoarelor de acti6itate; d> &o&entului @n care se eBectuea51 c+eltuielile 3u(lice. 0onBor& clasiBica8iei Binanciare, c+eltuielile 3u(lice se /ru3ea51 @n c+eltuieli! a> deBiniti6e te&3orare 6irtuale; (> cu contra3resta8ie B1r1 contra3resta8ie; c> curente c+eltueieli de ca3ital; d> 3ri6ind ser6iciile 3u(lice c+eltuieli de transBer. 7n ni6el o3ti& al Biscalit18ii 3oate Bi acela @n care! a> 3onderea i&3o5itelor directe i indirecte este a3ro i&ati6 aceiai; (> nu este aBectat1 creterea P,B; c> crete (a5a de i&3unere i cresc cotele 3rocentuale; d> &1ri&ea i&3o5itelor se a3ro3ie de $0K. %ste o aBir&a8ie ade61rat1, aceea c1!

"36

i&3o5itele 3ersonale se sta(ilesc asu3ra 6enitului @n le/1tur1 cu situa8ia 3ersonal1 a su(iectului i&3o5itului; (> la sta(ilirea i&3o5itului 3e cl1diri se are @n 6edere i situa8ia 3ersonal1 a contri(ua(ilului; c> i&3o5itele indirecte nu 6i5ea51 c+eltuielile sau consu&ul; d> 029 se datorea51 nu&ai de an/aDa8i. 3#". 029-ul re3re5int1! a> un 6enit adi8ional; (> un 6enit Biscal; c> un 6enit neBiscal; d> o su(6en8ie 3ri&it1 de la unit18ile coti5ante. 3#2. %ste ade61rat enun8ul! a> 3rinci3iul unit18ii (u/etului se reBer1 la Ba3tul c1 toate 6eniturile i c+eltuielile statului tre(uie cu3rinse @ntr-un sin/ur (u/et; (> c+eltuielile 3entru 3rotec8ia social1 i cele 3entru securitatea social1 dese&nea51 aceeai cate/orie de c+eltuieli; c> 3rinci3iul neaBect1rii 6eniturilor (u/etare se reBer1 la Ba3tul c1 un 6enit odat1 @ncasat se ad&inistrea51 3e ordonatori de credite; d> (u/etul de stat se ela(orea51 ca 3roiect doar de 3uterea le/islati61. 3#3. %ste Bals enun8ul! a> ordonatorii 3rinci3ali de credite la ni6el central sunt &initrii; (> ordonatorul este 3ersoana care are dre3tul de a re3arti5a creditele (u/etare;

a>

"3;

c>

3##.

3#5.

3#6.

3#;. "3$

3rinci3iul realit18ii (u/etare i&3une ca toate 6eniturile i c+eltuielile s1 3orneasc1 de la starea real1 a econo&iei; d> 3reBec8ii sunt ordonatori 3rinci3ali de credite la ni6el central. 2le/e8i 6arianta Bals1! a> e ecu8ia de cas1 a (u/etului se Bace at?t 3rin inter&ediul siste&ului (ancar c?t i 3rin Tre5oreria 3u(lic1; (> (u/etul 3u(lic este sinoni& cu (u/etul econo&iei na8ionale; c> 6eniturile din ca3ital sunt 6eniturile reali5ate din 6aloriBicarea unor 3ro3riet18i ale statului; d> @n ca5ul i&3o5itelor indirecte su3ortatorul i&3o5itului diBer1 de 3l1titor. Pentru e6aluarea &ateriei i&3o5a(ile se Bolosete &etoda! a> e6aluarea indirecta-3rin care 6aloarea &ateriei i&3o5a(ile se declar1 de c1tre o ter81 3ersoan1; (> e6aluarea BorBetar1; c> e6aluarea direct1 3rin care or/anele Biscale sta(ilesc 6aloarea &ateriei i&3o5a(ile 3e (a5a datelor a6ute la dis3o5i8ie; d> e6aluarea ad&inistrati61 3rin care or/anele Biscale de co&un acord cu su(iectul i&3o5itului atri(uie o anu&it1 6aloare &ateriei i&3o5a(ile. 9to3aDul la surs1 este o &etod1 care 6i5ea51! a> e6aluarea &ateriei i&3o5a(ile; (> deter&inarea cuantu&ului i&3o5a(il; c> 3erce3erea i&3o5itului; d> deter&inarea 3l1titorului. :u re3re5int1 6enituri neBiscale!

a> (> c> d> 3#$.

3#9.

350.

35".

61rs1&intele de la institu8iile 3u(lice; 61rs1&intele din 3roBitul net al re/iilor autono&e; 6eniturile din concesiuni; contri(u8iile salaria8ilor Bir&elor 3ri6ate la asi/ur1rile sociale de s1n1tate. Func8ia de re3arti8ie a Binan8elor 3u(lice 6i5ea51! a> constituirea i controlul Bondurilor; (> constituirea i distri(uirea Bondurilor; c> controlul Bondurilor; d> di&ensiunea transBerurilor de 6aloare i a &ateriei i&3o5a(ile. Entre Bacilit18ile Biscale @nt?lnite la sta(ilirea &1ri&ii o(iectului i&3o5a(il este i! a> sta(ilirea &ini&ului nei&3o5a(il nu&ai @n ca5ul i&3o5itelor directe; (> atri(uirea unei 6alori o(iectului i&3o5a(il de c1tre or/anele Biscale doar cu acordul su(iectului i&3o5a(il; c> e6aluarea &ateriei i&3o5a(ile 3e (a5a declara8iei an/aDatorului; d> 61rsarea i&3o5itului 3e salariu de c1tre an/aDator la ad&inistra8iile Binanciare. :u re3re5int1 o Bor&ele de redistri(uire a resurselor Binanciare la ni6el interna8ional! a> @&3ru&uturile 3u(lice interne; (> ac+itarea coti5a8iilor la or/anis&ele Binanciare interna8ionale; c> acordarea de @&3ru&uturi e terne; d> 3ri&irea de aDutoare e terne. 0aracterul o(li/atoriu al i&3o5itului @nsea&n1 c1! "39

a>

352.

353.

35#.

355.

o(li/a8ia tuturor autorit18ilor 3u(lice i locale de a institui i&3o5ite; (> o(li/a8ia tuturor 3ersoanelor Bi5ice i Duridice de a 3l1ti i&3o5ite; c> o(li/a8ia 3rin le/e a 3ersoanelor Bi5ice i Duridice de a 3l1ti i&3o5ite dac1 acti6it18ile 3e care le reali5ea51 sunt i&3o5a(ile; d> 3lata i&3o5itului este o(li/atorie indiBerent de acti6itatea desB1urat1. Aa sta(ilirea i&3o5itului 3e 6enit nu se ia @n considerare de c1tre autorit18ile Biscale! a> starea ci6il1 a 3l1titorului; (> a6erea de care dis3une acesta; c> nu&1rul de 3ersoane aBlate @n @ntre8inere; d> 6enitul reali5at @ntr-un an Biscal. Cu31 ealonul la care se constituie, Bondurile de resurse Binanciare se @&3art @n! a> Bonduri de consu&, re5er61 i asi/urare; (> Bonduri la ni6el central, &ediu, i &icroecono&ic; c> Bonduri aBlate @n 3ro3rietate 3u(lic1 sau 3ri6at1; d> 3rele61ri cu titlu deBiniti6, ra&(ursa(il sau nera&(ursa(il. Cu31 destina8ia a6ut1 Bondurile 3u(lice 3ot Bi Bonduri! a> de @nlocuire i de56oltare, consu&, re5er61 i asi/urare; (> ra&(ursa(ile; c> la ni6el &icroecono&ic; d> cu titlu deBiniti6. 0+eltuielile 3u(lice neconsolidate nu sunt re3re5entate de c+eltuielile!

"#0

a> (> c> d> 356.

35;.

35$.

359.

360.

ad&inistra8iei 3u(lice centrale; su(di6i5iunilor 3olitice i ad&inistrati6e colecti6it18ilor locale; 3u(lice totale &inus transBerurile @ntre ad&inistra8iile 3u(lice locale sau centrale. Bursele i aDutoarele sociale re3re5int1 c+eltuieli! a> ad&inistrati6e; (> 3ri6ind ser6iciile 3u(lice; c> de transBer; d> curente 3entru unit18ile res3ecti6e. 0+eltuielile 3entru Bor&area (rut1 de ca3ital sunt re3re5entate de! a> su(6en8iile de e 3loatare; (> transBerurile curente; c> in6esti8iile (rute; d> su(6en8iile costurilor de 3roduc8ie. %ste un 3rinci3iu al dre3tului la 3ensie! a> i&3o5a(ilitatea; (> 3rescri3ti(ilitatea; c> i&3rescri3ti(ilitatea; d> cesi(ilitatea. Princi3alele aDutoare Binanciare directe ale statului sunt! a> su(6en8iile; (> @&3ru&uturi /arantate de stat; c> a6antaDele Biscale; d> scutirea de 3lata i&3o5itului 3e 3roBit 3e o 3erioada de ti&3 deter&inat1. Princi3alele aDutoare Binanciare indirecte ale statului sunt! a> @&3ru&uturile cu do(?nd1 su(6en8ionat1; "#"

36".

362.

363.

36#.

365.

(> @&3ru&uturile /arantate de stat; c> in6esti8iile; d> su(6en8iile. 9u(6en8iile, ca aDutoare Binanciare directe acordate a/en8ilor econo&ici interni 3ot Bi! a> su(6en8ii Biscale; (> su(6en8ii de e 3loatare; c> sociale; d> de i&3ort. En cadrul resurselor 3u(lice 3onderea cea &ai &are o de8in! a> 6eniturile neBiscale; (> 6eniturile Biscale; c> 6eniturile din ca3ital; d> resursele Bondurilor s3eciale. Finan8area de (a51 a institu8iilor de stat se reali5ea51 din! a> dona8ii; (> su(6en8ii; c> 6enituri 3ro3rii; d> resursele de la (u/et. En &aDoritatea 81rilor, 6eniturile 3u(lice curente cresc! a> &ai re3ede dec?t P,B; (> &ai @ncet dec?t P,B; c> @n acelai rit& cu c+eltuielile 3u(lice 8in?nd sea&a ca (u/etele statelor sunt de re/ul1 @n ec+ili(ru; d> &i re3ede dec?t c+eltuielile 3u(lice. %&isiunea (1neasc1 re3re5int1! a> un 6enit e traordinar; (> un @&3ru&ut intern; c> un 6enit Biscal; d> un 6enit ordinar.

"#2

366. Pentru @&3ru&uturile contractate 3e 3ia8a intern1 se e&it! a> (onuri de te5aur; (> ac8iuni; c> li(rete de econo&ii; d> cecuri. 36;. E&3ru&uturile de stat e terne nu se Bolosesc 3entru! a> aco3erirea deBicitului (u/etar; (> sco3uri 3roducti6e; c> aco3erirea unor do(?n5i la @&3ru&uturile 6ec+i; d> ec+ili(rarea tre5oreriei. 36$. 9u&a @nscris1 3e titlul unui @&3ru&ut de stat se nu&ete! a> 6aloare real1; (> cursul titlului; c> 6aloare no&inal1 ; d> cota8ie. 369. Pentru @&3ru&uturile 3e ter&en lun/ se e&it! a> (onuri de te5aur; (> certiBicate de tre5orerie; c> 3oli8e de te5aur; d> o(li/a8iuni. 3;0. Catoria 3u(lic1 a 81rilor de56oltate 3ro6ine @n cea &ai &are 3ro3or8ie! a> din surse interne; (> din resurse e terne; c> de la or/anis&ele Binanciare interna8ionale; d> de la a/en8i econo&ici e terni. 3;". ,nstru&entele datoriei 3u(lice e terne a 4o&?niei nu includ! a> @&3ru&uturi 3ri&ite de la /u6ernele altor state; "#3

3;2.

3;3.

3;#.

3;5.

3;6.

(> titlurile de stat eli(erate @n 6alute; c> @&3ru&uturi sindicali5ate; d> creditele (ancare ale 3o3ula8iei. 4a&(ursarea creditelor nu se Bace! a> @n cote e/ale; (> @n cote ine/ale; c> @ntr-o sin/ur1 tran1; d> doar @n &ai &ulte trane. Cin 3unct de 6edere al (eneBiciarului creditelor e terne, @&3ru&utatul nu 3oate Bi! a> @ntre3rindere 3ri6at1; (> (anc1; c> /u6ern; d> 3ersoan1 Bi5ic1. Cin 3unct de 6edere al creditorului, creditele e terne nu 3ot Bi acordate de! a> @ntre3rinderi Burni5oare; (> (1nci; c> or/anis&e Binanciare interna8ionale; d> nu&ai de c1tre (1nci. ,&3o5itele indirecte! a> au caracter ec+ita(il 3entru to8i consu&atorii Biind nediscri&inatorii; (> au caracter re/resi6; c> se sta(ilesc @n cote 3ro/resi6e asu3ra 3re8ului de 6?n5are al &1rBurilor; d> 3re5int1 inelasticitate a @ncas1rilor Ba81 de conDunctura econo&ic1. %ste un enun8 ade61rat!

"##

i&3o5itele indirecte re3re5int1 cea &ai 6ec+e Bor&1 de i&3unere; (> i&3o5itele indirecte au un caracter ec+ita(il 3entru c1 3re61d un &ini& nei&3o5a(il; c> i&3o5itele indirecte &aniBest1 sensi(ilitate Ba81 de conDunctura econo&ic1; d> ta ele 6a&ale re3re5int1 cel &ai i&3ortant i&3o5it indirect. 3;;. E&3ru&uturile de stat ! a> 3ot a6ea uneori un caracter o(li/atoriu; (> @n &od nor&al se (a5ea51 3e 3rinci3iul nera&(ursa(ilit18ii; c> sunt utili5ate 3e (a5a 3rinci3iului s3eciali51rii (u/etare; d> au 3onderea cea &ai &are @n (u/etul de stat al1turi de 6eniturile din i&3o5itele directe. 3;$. Cestina8ia @&3ru&uturilor de stat nu este i&3us1 de necesit18ile de! a> tre5orerie; (> ec+ili(ru (u/etar; c> /oluri te&3orare de cas1; d> consu& 3ri6at de (unuri i ser6icii. 3;9. 4e3re5int1 un enun8 ade61rat ! a> c+eltuielile curente re3re5int1 un a6ans de P,B; (> c+eltuielile 3u(lice sunt acele c+eltuieli B1cute 3rin inter&ediul institu8iilor 3u(lice =a3arat de stat, institu8ii socio-culturale, ar&at1, ordine intern1 i si/uran81 na8ional1, cercetare tiin8iBic1> aco3erite Bie de la (u/et, Bie din Bondurile e tra(u/etare sau de la (u/etele 3ro3rii ale institu8iilor, 3e sea&a 6eniturilor o(8inute de acestea ca i c+eltuielile eBectuate din Bondul tre5oreriei 3u(lice; "#5

a>

c>

3$0.

3$".

3$2.

3$3.

c+eltuielile (u/etare se reBer1 nu&ai la acele c+eltuieli care se aco3er1 de la (u/etul de stat; d> c+eltuielile deBiniti6e sunt e6iden8iate @n conturile s3eciale ale tre5oreriei. Bu/etele locale Bac 3arte din! a> (u/etul de stat; (> (u/etul /eneral consolidat; c> (u/etul tre5oreriei 3u(lice; d> resursele locale ale co&unit18ilor teritoriale. Bu/etul asi/ur1rilor sociale de stat este o co&3onent1 a! a> (u/etului de stat; (> (u/etului /eneral consolidat; c> tre5oreriei 3u(lice; d> (u/etelor locale. ,&3o5itele de ordine au dre3t sco3 ! a> asi/urarea unor resurse curente o(inuite 3entru (u/etul de stat; (> asi/urarea unor resurse curente i @n acelai ti&3 disci3linarea 3ersoanelor Bi5ice i Duridice @n ceea ce 3ri6ete 3lata acestora; c> reali5area unor o(iecti6e neBiscale i li&itarea unor acti6it18i; d> eli&inarea, 3rin cota redus1 de i&3o5itare a e6a5iunii Biscale. Tre5oreria statului re3re5int1! a> un ser6iciu 3u(lic @ns1rcinat cu /estiunea Bondurilor 3ri6ate i 3u(lice; (> un ser6iciu 3u(lic @ns1rcinat cu asi/urarea unui ec+ili(ru 3er&anent dintre @ncas1rile /eneratoare de lic+idit18i i 3l18ile e i/i(ile, @ntre 6eniturile 3u(lice i c+eltuielile 3u(lice;

"#6

un ser6iciu 3u(lic inde3endent @ns1rcinat cu Binan8area deBicitului (u/etar; d> o (anc1 @n care statul este ac8ionar &aDoritar al c1rei sco3 este asi/urarea /estion1rii datoriei 3u(lice i Binan8area deBicitului (u/etar. 3$#. Princi3iile care stau la (a5a e ercit1rii Bunc8iilor clasice ale tre5oreriei sunt! a> centrali5area i /estiunea Bondurilor 3u(lice i 3ri6ate; (> descentrali5area i /estionarea Bondurilor 3u(lice i 3ri6ate; c> centrali5area i descentrali5area Bondurilor 3u(lice; d> asi/urarea resurselor Binanciare Bunc8ion1rii econo&iei na8ionale i centrali51rii Bondurilor 3u(lice. 3$5. Prin a3ari8ia tre5oreriei 3u(lice! a> au Bost create condi8iile se3ar1rii Binan8elor 3u(lice de cele 3ri6ate; (> s-a 3utut asi/ura reali5area controlului @n eta3a ela(or1rii 3roiectului de (u/et; c> s-a 3utut reali5a controlul o3era8iunilor i&3use de e&isiunea &onetar1 ale B1ncii centrale; d> statul a de6enit a/ent econo&ic s3eciali5at @n tran5ac8ii &onetare. 3$6. En cadrul tre5oreriei 3u(lice, Qgestionarea ondurilor de resurse inanciare !n timp" se reBer1 la! a> aDustarea @n ti&3 a @ncas1rilor cu c+eltuielile 3u(lice i 3ri6ate, @&3ru&ut?nd 3e ter&en scurt; (> o(li/ati6itatea anual1 i 3e &ai &ul8i ani a @ncas1rilor i c+eltuielilor (u/etare de a Bi trecute @n conturi s3eciale de tre5orerie;

c>

"#;

asi/urarea reali51rii c+eltuielilor (u/etare @n ca5 de /oluri te&3orare de cas1 3rin @&3ru&uturi 3e ter&en lun/; d> asi/urarea 3rin Qconturi s3ecialeP a 3osi(ilit18ii eBectu1rii c+eltuielilor 3u(lice cu caracter 3ro6i5oriu i/sau &ultianual. 3$;. %ste un enun8 ade61rat @n 3ri6in8a tre5oreriei 3u(lice! a> /estionarea @n s3a8iu a Bondurilor se reBer1 la asi/urarea resurselor Binanciare 3e ter&en scurt @n ca5 de /oluri te&3orare de cas1; (> /estionarea @n ti&3 se reali5ea51 3rin co&3ensa8ii @ntre casieriile din teritoriu i cea central1; c> /estionarea @n s3a8iu a Bondurilor 3resu3une 8inerea unei conta(ilit18i a &ic1rii Bondurilor 3u(lice @ntre diBeritele casierii din teritoriu; d> conBor& 3rinci3iilor de Bunc8ionare ale tre5oreriei, @ncas1rile i 3l18ile cu caracter 3ro6i5oriu se conta(ili5ea51 @n cadrul 6eniturilor i c+eltuielilor 3u(lice. 3$$. En calitate de casier al statului, tre5oreria! a> are ca sarcin1 e&isiunea titlurilor de @&3ru&ut 3u(lic i 3ri6at; (> /estionarea datoriei a/en8ilor econo&ic 3ri6a8i; c> ur&1rete asi/urarea de lic+idit18i suBiciente 3entru reali5area 3l18ilor; d> eBectuea51 un &are nu&1r de @ncas1ri i 3l18i @ntre a/en8ii econo&ici 3ri6a8i. 3$9. Pentru ec+ili(rarea tre5oreriei, se 3oate recur/e la! a> utili5area Bondurilor Binanciare e terne; (> a3elarea la @&3ru&uturi 3e ter&en lun/; c> e&isiunea de (onuri de te5aur; "#$

c>

390.

39".

392.

393.

d> e&isiunea de (ilete de (anc1. Bonurile de te5aur Q!n ormularP! a> sunt 3lasate @n 3u(lic la /+ieul desc+is; (> se e&it cu li&itarea ni6elului @&3ru&utului; c> sunt (onuri cu&31rate de institu8ii Binanciare; d> re3re5int1 cea &ai ieBtin1 &odalitate de @&3ru&ut 3entru stat. Pentru a inBluen8a &asa su(scrierilor, 3olitica de e&isiune a (onurilor de te5aur cu3rinde &ecanis&ul! a> 3laBonului - 3rin care se sta(ilete o anu&it1 3ro3or8ie de c1tre autoritatea &onetar1, ca 3rocent din dis3oni(ilit18ile (1ncilor, care 3oate Bi 3lasat1 @n (onuri de te5aur; (> coeBicientului de (u/et 3rin care se sta(ilete un ra3ort @ntre acti6ele lic+ide ale (1ncilor i ansa&(lul resurselor; c> re5er6elor o(li/atorii 3rin care (1ncile conser61 o su&1 Bi 1, sta(ilit1 3rin le/e la (anca central1; d> e&isiunii de (onuri @n ra3ort cu ni6elul resurselor (u/etare 3rin care se sta(ilete o su&1 /lo(al1 de @&3ru&ut 3rin inter&ediul (onurilor de te5aur. 26ansurile acordate de (anca de e&isiune tre5oreriei 3u(lice! a> constituie o e&isiune &onetar1 B1r1 aco3erire; (> sunt neinBla8ioniste; c> se a3ro(1 3rin le/e; d> re3re5int1 o &odalitate Boarte des utili5at1 de tre5oreria 3u(lic1 3entru aco3erirea /olurilor de te5aur Biind din 3unct de 6edere al eBicien8ei Boarte ieBtin1. .ecanis&ul de Bunc8ionare al tre5oreriei se caracteri5ea51 3rin aceea c1! "#9

a>

39#.

395.

396.

39;.

Bunc8ionarea sa se (a5ea51 3e siste&ul tre5oreriei centrale i 3e cel al tre5oreriilor locale; (> tre5oreriile &unici3iilor au cont cores3ondent desc+is la B04; c> contul /eneral al tre5oreriei 3oate Bunc8iona cu sold de(itor; d> aco3erirea soldului de(itor al tre5oreriei se 3oate Bace i 3rin acordarea de @&3ru&uturi de la B:4 Cu31 sco3ul ur&1rit la introducerea lor, i&3o5itele se clasiBic1 @n! a> reale-3ersonale; (> directe indirecte; c> 3er&anente incidentale; d> Binanciare de ordine. ,&3o5itele i ta ele locale @n 4o&?nia se sta(ilesc de c1tre! a> consiliile Dude8ene; (> consiliile statelor &e&(re ale Bedera8iei; c> Fu6ern; d> 0antoanele &e&(re ale statului. 0onBor& 3re6ederilor Ae/ii 500-2002, &1surile Biscale a3ro(ate 3rin le/ile (u/etare se sta(ilesc! a> 3e 3 ani; (> 3e un an; c> lunar; d> se&estrial. Prin (u/et /eneral consolidat se @n8ele/ resursele i c+eltuielile (u/etelor! a> de stat i locale; (> de stat, asi/ur1rilor sociale de stat, Bondurilor s3eciale, locale, tre5oreriei statului, institu8iilor 3u(lice cu

"50

39$.

399.

#00.

#0".

caracter autono&, cu&ulate la ni6el na8ional, din care se eli&ina transBerurile dintre (u/ete; c> de stat, asi/ur1rilor sociale de stat, Bondurilor s3eciale, locale, tre5oreriei statului, institu8iilor 3u(lice cu caracter autono&, cu&ulate la ni6el na8ional; d> de stat, asi/ur1rilor sociale de stat, Bondurilor s3eciale, locale, tre5oreriei statului, institu8iilor 3u(lice cu caracter autono&, 3ro/ra& i ane e, cu&ulate la ni6el na8ional. 4e3re5int1 ordonatori 3rinci3ali de credite! a> &initrii; (> conduc1torii institu8iilor 3ri6ate cu 3ersonalitate Duridic1 Binan8ate din (u/etul de stat; c> conduc1torii or/anelor de s3ecialitate ale ad&inistra8iei 3u(lice centrale; d> directorii tre5oreriilor locale. Ta ele 6a&ale la e 3ort! a> Bac 3arte din cate/oria 6eniturilor curente; (> se @nt?lnesc s3oradic; c> se a3lic1 de re/ul1 3e &ateriile 3ri&e 3entru a @ncuraDa e 3ortul acestora; d> au un caracter 3rotec8ionist. 2cci5ele! a> se instituie asu3ra unor 3roduse de re/ul1 cu cerere inelastic1; (> se 3erce3 nu&ai asu3ra (unurilor i&3ortate; c> re3re5int1 o ta 1 s3ecial1 de consu&a8ie; d> se calculea51 doar ad-6alore&. 2cci5ele! a> re3re5int1 un i&3o5it indirect; (> se @nt?lnesc su( Bor&a i&3o5itului 3e ciBra de aBaceri; "5"

c>

#02.

#03.

#0#.

#05.

se calculea51 3entru 3rodusele care au un randa&ent Biscal sc15ut; d> se 3erce3 asu3ra 3roduselor cu cerere cu elasticitate unitar1. ,&3o5itul 3e ciBra de aBaceri! a> re3re5int1 un i&3o5it direct; (> re3re5int1 o ta a /eneral1 3e 6?n51ri; c> se 3re5int1 su( Bor&a i&3o5itului 3e 6enitul net; d> este un i&3o5it s3oradic. En (u/etele e traordinare nu se @nscriu c+eltuieli deter&inate de! a> reali5area e erci8iului (u/etar curent; (> cri5ele econo&ice; c> starea de r15(oi; d> cala&it18i naturale. Aic+idarea, eta31 @n cadrul e ecu8iei (u/etare 3resu3une! a> 6eriBicarea ser6iciului 3restat @n Ba6oarea statului; (> sta(ilirea cuantu&ului 3l18ii ce ur&ea51 a Bi B1cut1 de c1tre stat; c> asu&area o(li/a8iei din 3artea statului de a 3l1ti o su&1 de (ani 3entru ser6iciul eBectuat; d> e&iterea unui act 3rin care se dis3une 3lata unui su&e de (ani. Prin neaBectarea 6eniturilor (u/etare se @n8ele/e c1! a> ansa&(lul c+eltuielilor sunt aco3erite de ansa&(lul 6eniturilor; (> 6eniturile (u/etare se 3ersonali5ea51 3e cate/orii de c+eltuieli; c> un anu&it 6enit este Bolosit 3entru aco3erirea unei anu&ite c+eltuieli; d> se de3ersonali5ea51 c+eltuielile curente.

"52

#06. 9unt ordonatori 3rinci3ali de credite! a> direc8iile sanitare Dude8ene; (> conduc1torii &inisterelor; c> conduc1torii @ntre3rinderilor 3u(lice; d> ins3ectoratele de &unc1 din Dude8e. #0;. 23ro(area (u/etului asi/ur1rilor sociale de stat se Bace de c1tre! a> Fu6ern; (> .inisterul Binan8elor; c> Parla&ent; d> .inisterul &uncii i 3rotec8iei sociale. #0$. Cin distri(u8ia Bondurilor de resurse Binanciare (eneBicia51! a> at?t 3ersoanele Bi5ice 3u(lice c?t i cele Duridice; (> 3ersoanele Bi5ice i Duridice; c> doar 3ersoanele Bi5ice =3ensionari, studen8i, ele6i, &a&e cu co3iii 3?n1 la 2 ani, etc.>; d> doar 3ersoanele Duridice. #09. 9ursa 3rinci3al1 a contri(u8iilor la Bondurile 3u(lice o re3re5int1! a> 3rodusul intern (rut; (> transBerurile din str1in1tate; c> @&3ru&uturile interne i cele e terne; d> su(6en8iile #"0. En cadrul siste&ului Binanciar 3u(lic nu se includ! a> Binan8ele @ntre3rinderilor 3ro3rietate de stat; (> asi/ur1rile sociale de stat; c> acti6it18ile de creditare ale (1ncilor cu ca3ital de stat; d> Binan8ele a/en8ilor econo&ici 3ri6a8i. #"". H a6ansare de 3rodus intern (rut este re3re5entat1 de! "53

a>

#"2.

#"3.

#"#.

#"5.

@&3ru&uturile reali5ate de stat de la or/anis&ele Binanciare interna8ionale; (> c+eltuielile cu s1n1tatea i @n6181&?ntul; c> ra&(ursarea @&3ru&uturilor contractate de stat de la a/en8i 3u(lici i 3ri6a8i; d> reali5area unor c+eltuieli de in6esti8ii @n inBrastructura na8ional1. Cin 3unctul de 6edere al H:7, c+eltuielile 3u(lice 6i5ea51 clasiBica8ia! a> ad&inistrati61 i Binanciar1; (> @n c+eltuieli deBiniti6e i te&3orare; c> econo&ico social1; d> Bunc8ional1 econo&ic1. 7n i&3o5it este sta(il dac1! a> este &en8inut o lun/1 3erioad1 de ti&3; (> randa&entul sau este constant 3e o 3erioada lun/a din ciclul econo&ic; c> randa&entul s1u este cresc1tor odat1 cu creterea in6esti8iilor in econo&ie; d> 6eniturile o(8inute 3rin @ncasarea sa sunt Boarte ridicate. Prin elasticitate a i&3o5itului @n8ele/e&! a> &en8inerea sa 3e o 3erioad1 lun/1 de ti&3; (> 3osi(ilitatea de a Bi &odiBicat 3er&anent @n Bunc8ie de necesit18ile de 6enituri ale statului; c> acordarea unor Bacilit18i contri(ua(ililor; d> 3osi(ilitatea ca acesta s1 r1&?n1 constant de-a lun/ul ciclului econo&ic. :u este ele&ent al i&3o5itului! a> su3ort1torul;

"5#

#"6.

#";.

#"$.

#"9.

#20.

(> contri(ua(ilul; c> &ateria i&3o5a(il1; d> or/anul @ncasator. 0are din ur&1toarele aBir&a8ii nu este ade61rat1! a> i&3o5itele sunt datorate de toate 3ersoanele Bi5ice i Duridice; (> i&3o5itele si ta ele constituie 3rele61ri cu titlu deBiniti6; c> i&3o5itele i ta ele 3ot Bi introduse i a3ro(ate de Parla&ent i or/anele locale ale ad&inistra8iei de stat; d> i&3o5itele directe au un caracter nera&(ursa(il. <eniturile neBiscale re3re5int1 6enituri! a> (u/etare de la @ntre3rinderile i institu8iile 3u(lice; (> o(8inute din i&3o5itul 3e s3ectacole; c> o(8inute din ta a asu3ra &iDloacelor de trans3ort; d> o(8inute din ta e 6a&ale. :u re3re5int1 caracteristici ale i&3o5itelor 3ersonale! a> 3re5en8a lor su( Bor&a i&3o5itelor 3e 6enit; (> 3re5en8a lor su( Bor&a i&3o5itului 3e a6ere; c> re/resi6itatea ridicat1; d> diBeren8ierea sarcinii Biscale @n Bunc8ie de &1ri&ea 6enitului sau a6erii. Ta ele 6a&ale la e 3ort! a> se @nt?lnesc des @n 3ractica interna8ional1; (> au rolul unui i&3o5it de e/ali5are; c> se a3lic1 s3oradic asu3ra unor &aterii 3ri&e; d> 3roteDea51 Bir&ele e 3ortatoare. ,&3o5itele indirecte se caracteri5ea51 3rin! a> c+eltuielile ridicate de ae5are; "55

#2".

#22.

#23.

#2#.

(> c+eltuielile ridicate de 3erce3ere; c> randa&ent Biscal ridicat; d> caracterul o3era8ional @ntr-o 3erioada lun/1 de ti&3. 2cci5ele! a> sunt Bolosite la (unuri cu o elasticitate Boarte ridicat1; (> au un randa&ent Biscal sc15ut 3entru c1 se instituie 3e o /a&1 redus1 de 3roduse; c> se instituie 3e 3roduse cu o cerere neelastic1; d> se a3lic1 unor 3roduse al c1ror consu& 3oate conduce la e ternalit18i de ordin 3o5iti6. 4e3re5int1 o surs1 de constituire a Bondurilor de asi/ur1ri sociale! a> i&3o5itele 3e salariu; (> contri(u8iile la constituirea Bondului de o&aD; c> salariile indi6iduale nete; d> 3ensiile ,.H.<.4. 0are din ur&1toarele enun8uri sunt ade61rate! a> 3rinci3iul unit18ii (u/etare se reBer1 la Ba3tul c1 toate 6eniturile i c+eltuielile statului tre(uie cu3rinse @ntrun sin/ur docu&ent, @n su&ele lor /lo(ale; (> c+eltuielile 3entru 3rotec8ia social1 i cele 3entru securitatea social1 se reBer1 la c+eltuielile 3entru s1n1tate su3ortate de la (u/etul de stat; c> conBor& 3rinci3iul neaBect1rii 6eniturilor (u/etare un 6enit odat1 @ncasat se ad&inistrea51 3e surse de 3ro6enien81 i destina8ie; d> (u/etul de stat se ela(orea51 ca 3roiect de 3uterea le/islati61. En &aDoritatea econo&iilor na8ionale, du31 cel de-al doilea r15(oi &ondial, 6eniturile 3u(lice curente au &ai crescut! a> re3ede dec?t (u/etul de stat;

"56

#25.

#26.

#2;.

#2$.

#29.

(> @ncet dec?t 6eniturile din ca3ital; c> lent dec?t c+eltuielile 3u(lice; d> re3ede dec?t c+eltuielile 3u(lice. Prin elasticitate a i&3o5itului se @n8ele/e! a> 3osi(ilitatea de a Bi ada3tat @n 3er&anen81 ne6oilor de 6enituri ale statului; (> ca3acitatea acestuia de a Bi sta(il 3e o 3erioad1 lun/1 de ti&3; c> 3osi(ilitatea acestuia de a sc1dea odat1 cu creterea c+eltuielilor 3u(lice; d> dina&ica acestuia la sc1derea P,B cu un 3rocent. 4e/resi6itatea este o caracteristic1 3re3onderent1 a i&3o5itelor! a> indirecte; (> directe; c> 3e a6ere; d> 3e s3orul a6ere. Prele61ri 3u(lice cu titlu nera&(ursa(il 3ot Bi! a> su(6en8iile; (> ta ele; c> de3unerile la institu8ii de credit ale statului; d> dona8iile i 6eniturile din 3artici3a8iile statului. Prin surs1 a i&3o5itului @n8ele/e&! a> 3ersoana Bi5ic1 i Duridic1 dese&nat1 s1-l 3l1teasc1; (> &1surile 3er&ise de le/e 3entru identiBicarea o(iectului i&3o5a(il; c> destinatarul i&3o5itului; d> din ce anu&e se 3l1tete i&3o5itul. Cu31 sco3ul ur&1rit, i&3o5itele se clasiBic1 @n! a> i&3o5ite Binanciare i&3o5ite de ordine; (> i&3o5ite 3er&anente i&3o5ite incidentale; "5;

#30.

#3".

#32.

#33.

c> i&3o5ite 3e 6enit i&3o5ite 3e a6ere; d> i&3o5ite directe i&3o5ite indirecte. 7tili5area i&3o5itelor indirecte ca 3rinci3al1 surs1 a 6eniturilor Biscale ale statului, at?t @n 81rile de56oltate c?t i @n cele @n curs de de56oltare sau sla( de56oltate 3oate Bi e 3licat1 3rin! a> ni6elul ridicat al 6eniturilor i a6erilor 3ersoanelor Bi5ice i Duridice; (> randa&entul ridicat al i&3o5itelor 3e 6enit; c> costul relati6 sc15ut al 3erce3erii i&3o5itelor indirecte; d> ec+itatea i&3unerii indirecte. 9e 3ot i&3une @n cadrul i&3o5itelor 3e 3roBitul 3ersoanelor Duridice! a> di6idendele; (> 3roBitul total o(8inut de societatea de ca3ital; c> 3roBitul r1&as du31 acordarea di6idendelor; d> toate cele de &ai sus. 2le/e8i 6arianta Bals1! a> c+eltuielile (u/etare sunt re3re5entate 3rin creditele (u/etare ce sunt 3laBoane &ini&e; (> @n ela(orarea (u/etului /olurile te&3orare de cas1 se aco3er1 3rin e&isiune &onetar1; c> de re/ul1 i&3o5itele indirecte sunt 6enituri ale ad&inistra8iei centrale de stat; d> (onurile de te5aur re3re5int1 titluri de credit 3rin care se 3ot Binan8a c+eltuieli de in6esti8ii 3e ter&en lun/. 2cci5ele re3re5int1! a> ta e s3eciale directe ce se instituie asu3ra (unurilor care se consu&1 @n cantit18i &ari i 3entru care nu e ist1 su(stituen8i; (> i&3o5ite 3e 3roduse cu o cerere Boarte elastic1; c> i&3o5ite 3e 3roduse cu o cerere inelastic1;

"5$

#3#.

#35.

#36.

#3;.

#3$.

d> i&3o5ite de ti3 real. En siste&ele de /estiune (u/etar1! a> la Binele anului (u/etar, (u/etul se @nc+ide auto&at; (> 3?n1 3e 3" dece&(rie, adic1 la Binele anului (u/etar, se a3ro(1 contul de e ecu8ie (u/etar1 de c1tre Parla&ent; c> 6eniturile ne@ncasate i c+eltuielile neeBectuate 3ot Bi reali5ate @ntr-un inter6al de 3-6 luni de la e 3irarea anului (u/etar; d> se re3ortea51 creditelor (u/etare de la un e erci8iu la altul. En conBor&itate cu 3rinci3iul uni6ersalit18ii! a> 6eniturile i c+eltuielile se @nscriu @n (u/et @n su&ele lor totale, (rute; (> se 3oate acce3ta co&3ensarea @ntre 6eniturile i c+eltuielile 3ro3rii; c> 6eniturile i c+eltuielile se @nscriu cu soldul; d> se instituie la dis3o5i8ia statului (u/etele ane e. 0onturile s3eciale de tre5orerie! a> re3re5int1 un 6enit la (u/etul de stat; (> e6iden8ia51 3l18i B1r1 caracter deBiniti6; c> e6iden8ia51 3l18i cu caracter deBiniti6e; d> re3re5int1 un 6enit la (u/etul tre5oreriei 3u(lice. Prin an/aDare, ca Ba51 a e ecu8iei (u/etare @n8ele/e&! a> deci5ia ce /enerea51 o(li/a8ia unei institu8ii (u/etare de a 3l1ti o su&1 de (ani unui Burni5or; (> constatarea i rece38ionarea Burni51rii (unurilor; c> actul de e&itere a unui ordin de 3lat1; d> e&iterea titlului de 3erce3ere a i&3o5itului. 9unt no8iuni ec+i6alente! "59

su(iectul i&3o5itului contri(ua(il; su3ort1torului i&3o5itului &ateria i&3o5a(il1; o(iectul i&3unerii 3ersoana Bi5ic1 sau Duridic1 o(li/at1 3rin le/e s1 3l1teasc1 un i&3o5it; d> asiet1 Biscal1 sursa i&3o5itului. #39. Bursele i aDutoarele sociale re3re5int1 c+eltuieli! a> 6irtuale; (> 3ri6ind ordinea 3u(lic1; c> de transBer; d> curente 3entru unit18ile res3ecti6e. ##0. Prin sto3aD la surs1 se @n8ele/e o &etod1 care 6i5ea51! a> (> c> d> a> (> c> d> e6aluarea &ateriei i&3o5a(ile; deter&inarea cuantu&ului i&3o5a(il; 3erce3erea i&3o5itului; deter&inarea 3l1titorului. 6eniturile (u/etare tre(uie @nscrise @n (u/et 3e surse de 3ro6enien81; creditele (u/etare se @nscriu @n (u/et 3e cate/orii de 6enituri; de3ersonali5area 6eniturilor @ncasate; i&3osi(ilitatea reali51rii unei concordan8e de3line @ntre &1ri&ea unui 6enit i ni6elul c+eltuielilor ce ur&ea51 a Bi Binan8ate. au un randa&ent Biscal ridicat, at?t @n 3erioade de cretere econo&ic1, c?t i de cri51; &aniBest1 o sensi(ilitate ridicat1 Ba81 de conDunctura econo&ic1;

a> (> c>

##". Prin s3eciali5are (u/etar1 @n8ele/e&!

##2. 9unt caracteristici ale i&3o5itelor indirecte! a> (>

"60

c> d>

se 3re5int1 su( Bor&a ta elor de consu&a8ie, &ono3olurilor neBiscale i a ta elor 6a&ale; sunt o(li/atorii 3entru toate 3ersoanele Bi5ice si Duridice. ad&inistra8iei 3u(lice centrale; colecti6it18ilor locale; aco3erite din (u/etele asi/ur1rilor sociale de stat; eBectuate din (u/etul tre5oreriei statului;

##3. 0ate/oria c+eltuielilor (u/etare nu @n/lo(ea51 c+eltuielile! a> (> c> d>

###. %ste Bals enun8ul! a> c+eltuielile (u/etare sunt cu3rinse @n (u/etele deBinite @n cadrul siste&ului de (u/ete, a3ro(ate de 3arla&ent su( Bor&a creditelor (u/etare; (> c+eltuielile 3u(lice sunt cu3rinse @n (u/etele deBinite @n cadrul siste&ului de (u/ete, a3ro(ate de Parla&ent su( Bor&a creditelor (u/etare; c> c+eltuielile eBectuate din (u/etul tre5oreriei 3u(lice Bac 3arte din cate/oria c+eltuielilor 3u(lice; d> c+eltuielile institu8iilor 3u(lice autono&e Bac 3arte din cate/oria c+eltuielilor (u/etare; ##5. 0lasiBica8ia ad&inistrati61 a c+eltuielilor 3u(lice are la (a51 criteriul! a> institu8iilor care eBectuea51 c+eltuielile; (> c+eltuielilor curente; c> ra&urilor i sectoarelor de acti6itate; d> &o&entului @n care se eBectuea51 c+eltuielile 3u(lice; ##6. En cate/oria c+eltuielilor reale se identiBic1! a> 3lata anuit18ilor; (> c+eltuielile care re3re5int1 un consu& te&3orar de P,B; "6"

c> d> ##;.

##$.

##9.

#50.

#5".

c+eltuielile 3entru construirea de coli; c+eltuielile care 3roduc 6aloare ad1u/at1 i re3re5int1 o a6ansare de P,B; Prin asiet1 Biscal1 se @n8ele/e! a> &ateria su3us1 i&3unerii; (> distinc8ia @ntre destinatarul i&3o5itului i su(iectul i&3o5itului; c> &odul de ae5are a i&3o5itului; d> unitatea de i&3unere; Cintre siste&ele de i&3unere utili5ate @n 3ractica interna8ional1 Biscal1, cel care 3er&ite @n &ai &are &1sur1 res3ectarea ec+it18ii Biscale este! a> ca3ita8ia; (> siste&ul 3e (a5a cotelor 3ro/resi6e co&3use; c> i&3unerea @n cote 3ro/resi6e si&3le; d> i&3unerea @n cote 3ro3or8ionale re/resi6e; Ba5a de calcul a T<2 o re3re5int1! a> 3re8ul de 6?n5are al &1rBurilor; (> 3erioada de i&3unere; c> 3roBitul (rut al Bir&ei; d> costul 3roduc8iei; Prele61rile 3u(lice cu titlu deBiniti6 sunt re3re5entate de! a> ta e i i&3o5ite; (> su(scrierile la @&3ru&uturile de stat; c> aDutoare; d> de3unerile la (1nci de stat; Prin elasticitate a i&3o5itului @n8ele/e&! a> &en8inerea sa 3e o 3erioad1 lun/1 de ti&3;

"62

(>

#52.

#53.

#5#.

#55.

3osi(ilitatea de a Bi &odiBicat 3er&anent @n Bunc8ie de necesit18ile de 6enituri ale statului; c> acordarea unor Bacilit18i contri(ua(ililor, datorit1 unor diBeren8e @n 6eniturile acestora; d> 3osi(ilitatea ca acesta s1 r1&?n1 constant de-a lun/ul ciclului econo&ic; ,&3o5itele indirecte! a> re3re5int1 6enituri din ca3italul utili5at; (> sunt considerate de unii econo&iti ca a6?nd un caracter (ene6ol; c> re3re5int1 6enituri neBiscale; d> sunt surs1 de Binan8are 3entru aDutoarele de o&aD; %ste ade61rat enun8ul! a> i&3o5itele indirecte aBectea51 @n /eneral 3ersoanele cu 6enituri ridicate 3entru c1 acestea au o cerere elastic1 la 3re8; (> i&3o5itele asu3ra consu&ului nu 8in sea&a de 3rinci3iul ec+it18ii Biscale; c> i&3o5itele indirecte au un caracter 3ro/resi6; d> i&3o5itele indirecte sunt su3ortate de co&ercian8i sau industriai; Cu31 sco3ul ur&1rit, i&3o5itele se clasiBic1 @n i&3o5ite! a> Binanciare-i&3o5ite de ordine; (> 3er&anente-i&3o5ite incidentale; c> 3e 6enit-i&3o5ite 3e a6ere; d> directe-i&3o5ite indirecte; En 81rile de56oltate, dar i @n cele sla( de56oltate, cel &ai i&3ortant i&3o5it indirect este re3re5entat de! a> ta ele de consu&a8ie; (> ta ele 6a&ale; "63

#56.

#5;.

#5$.

#59.

#60. "6#

c> ta ele de ti&(ru; d> &ono3olurile Biscale; 93re deose(ire de 6eniturile Biscale cele neBiscale au o 3ondere &ai redus1 @n 6enituri (u/etare deoarece! a> sunt 6enituri e traordinare; (> &odul lor de ae5are i 3erce3ere este inec+ita(il; c> 3onderea sectorului 3u(lic este &ai redus1; d> cotele de i&3unere sunt &ai reduse dec?t @n ca5ul i&3o5itelor directe; Prin o(iect al i&3unerii @n8ele/e&! a> su(iectul i&3o5itului; (> su3ort1torului i&3o5itului; c> &ateria su3us1 i&3unerii; d> sursa i&3o5itului din ce anu&e se 3l1tete i&3o5itul; 4esursele de tre5orerie sunt! a> resurse 3entru aco3erirea te&3orar1 a deBicitului 3e ter&en &ediu i lun/ al (u/etului de stat; (> @&3ru&uturi 3e ter&en de 3?n1 la un an contractate 3e 3ia8a de ca3ital 3rin 6?n5area de o(li/a8iuni deno&inate @n dolari sau euro; c> resurse cu caracter te&3orar; d> resurse nera&(ursa(ile; 0ontri(u8ia la asi/ur1rile sociale re3re5int1! a> un 6enit adi8ional; (> un 6enit Biscal; c> un 6enit neBiscal; d> o su(6en8ie 3ri&it1 de la unit18ile coti5ante; 0aracterul o(li/atoriu al i&3o5itului @nsea&n1!

o(li/a8ia tuturor autorit18ilor 3u(lice centrale i locale de a institui i&3o5ite i ta e a3ro(ate de autoritatea le/islati61; (> o(li/a8ia tuturor 3ersoanelor Bi5ice i Duridice de a 3l1ti i&3o5ite; c> o(li/a8ia 3rin le/e a 3ersoanelor Bi5ice i Duridice de a 3l1ti i&3o5ite dac1 acti6it18ile 3e care le reali5ea51 sunt i&3o5a(ile; d> 3lata i&3o5itului este o(li/atorie indiBerent de acti6itatea desB1urat1; #6". Cu31 destina8ia a6ut1, Bondurile 3u(lice 3ot Bi Bonduri! a> de @nlocuire i de56oltare, consu&, re5er61 i asi/urare; (> ra&(ursa(ile; c> la ni6el &icroecono&ic; d> cu titlu deBiniti6; #62. 2cci5ele! a> sunt Bolosite la (unuri cu o elasticitate Boarte ridicat1 3entru a constitui o surs1 constant1 de 6enituri la (u/etul statului; (> au un randa&ent Biscal sc15ut 3entru c1 se instituie 3e o /a&1 redus1 de 3roduse; c> se instituie 3e 3roduse cu o cerere inelastic1 la 3re8 3entru a constitui o surs1 constant1 de 6enituri la (u/etul statului; d> se a3lic1 unor 3roduse al c1ror consu& 3oate conduce la e ternalit18i de ordin 3o5iti6; #63. 0onturile s3eciale de tre5orerie re3re5int1! a> conturi cu caracter 3ro6i5oriu; (> conturi ce e6iden8ia51 @ncas1ri i 3l18i cu caracter deBiniti6; "65

a>

c> d> #6#.

#65.

#66.

#6;.

#6$. "66

c+eltuieli 3u(lice cu caracter deBiniti6; c+eltuieli 3u(lice cu caracter deBiniti6 ce tre(uie co&3ensate 3rin intr1ri cores3ondente. 7tili5area Bondurilor cores3onden8ilor re3re5int1 o &etod1 3rin care tre5oreria! a> utili5ea51 resurse 3entru a se ec+ili(ra; (> e&ite (onuri de te5aur; c> /estionea51 a6ansurile acordate de Banca 0entral1; d> asi/ur1 centrali5area Bondurilor. Catoria Blotant1 se Binan8ea51 3rin e&isiunea! a> (onurilor de te5aur; (> o(li/a8iunilor de stat 3e ter&en &ediu i lun/; c> @&3ru&uturilor e terne 3e ter&en scurt; d> @&3ru&uturilor interne 3e ter&en lun/. 4e3re5int1 o Bunc8ie a tre5oreriei! a> eBectuarea controlului Binanciar 3re6enti6; (> casier al sectorului 3ri6at; c> acordarea de su(6en8ii sectorului 3ri6at; d> eBectuarea controlului Binanciar ulterior. Prin i&3rescri3ti(ilitatea dre3tului la 3ensie se @n8ele/e! a> 3osi(ilitatea de a ceda dre3tul la 3ensie so8ului su3ra6ie8uitor; (> ca3acitatea de a cere oric?nd sta(ilirea dre3tului la 3ensie de c1tre cet18enii care @nde3linesc condi8iile le/ale; c> 3osi(ilitatea de a ceda dre3tul la 3ensie co3ilului su3ra6ie8uitor; d> cedarea 3ar8ial1 a dre3tului la 3ensie. 0are din ur&1toarele cate/orii de ta e este cel &ai 3u8in ec+ita(il1 Biscal!

i&3o5itul 3e 6enit sta(ilit @n cote 3ro/resi6e 3e trane de 6enit; (> i&3o5itul 3e 3roBit; c> T<2; d> i&3o5itul 3e 3roBit @n cote 3ro3or8ionale. #69. %ste un enun8 ade61rat @n 3ri6in8a i&3o5itelor indirecte! a> au o sensi(ilitate ridicat1 Ba81 de conDunctura econo&ic1; (> de6in o3era8ionale Boarte /reu, 3erioada de ti&3 de la luarea deci5ie de instituire a i&3o5itului 3rin act nor&ati6 i 3unerea sa @n 3ractic1, Biind Boarte lun/1; c> i&3lic1 c+eltuieli ridicate de ad&inistrare a a3aratului Biscal; d> sunt ec+ita(ile Biscal i econo&ic statul o(8in?nd resurse Binanciare &ai &ari de la 3ersoanele cu 6enituri &ai &ari. #;0. Ta ele de consu&a8ie! a> se includ @n 3re8ul de 6?n5are al (unurilor i ser6iciilor; (> au un randa&ent Biscal sc15ut; c> sunt diBeren8iate @n Bunc8ie de a6erea consu&atorului; d> au un caracter 3ro/resi6. #;". 2cci5ele se instituie, de re/ul1, asu3ra 3roduselor la care! a> elasticitate cererii @n ra3ort cu 6enitul este su3raunitar1; (> elasticitate cererii @n ra3ort cu 6enitul este su(unitar1; c> consu&ul 3roduce e ternalit18i 3o5iti6e; d> consu&ul este sc15ut i deter&in1 su3ra6e/+eat de stat.

a>

"6;

#;2. ,&3o5itul cu&ulati6 re3re5int1 o ta 1 /eneral1 3e 6?n51ri cu ur&1toarele caracteristici! a> este a3licat 3e o sin/ur1 6eri/1 a 3rocesului de 3roduc8ie; (> se calculea51 asu3ra 3re8ului de 6?n5are al &1rBurilor @n care se include i i&3o5itul @n a&onte; c> este un i&3o5it &onoBa5ic; d> se @ncasea51 o si/ur1 dat1, @n Ba5a 3roduc8iei sau @n cea a 6?n51rii. #;3. ,&3o5itul 3e ciBra de aBaceri net1! a> se @nt?lnete i su( denu&irea de T<2; (> se @ncasea51 la toate 6eri/ile 3rin care trece o &arB1; c> este un i&3o5it cu&ulat; d> are ca eBect concentrarea 3roduc8iei. #;#. ,&3o5itul 3e ciBra de aBaceri (rut1! a> se a3lic1 asu3ra diBeren8ei dintre 3re8ul de 6?n5are i 3re8ul de cu&31rare; (> se @ncasea51 la toate 6eri/ile 3rin care trece o &arB1; c> se calculea51 asu3ra 6alorii ad1u/ate de c1tre Biecare 3artici3ant la 3rocesul de 3roduc8ie i circula8ie al &1rBii res3ecti6e; d> se calculea51 at?t conBor& 3rinci3iului ori/inii c?t i celui al destina8iei. #;5. 0onBor& 3rinci3iului destina8iei, 3entru calcularea T<2! a> e 3orturile 6or Bi i&3o5itate; (> at?t i&3orturile c?t i e 3orturile 6or Bi i&3o5itate; c> doar e 3orturile sunt scutite; d> se i&3o5itea51 i&3orturile. #;6. 0aracterul neutru Ba81 de co&er8ul e terior al T<2 se reBer1 la! a> i&3o5itarea e 3orturilor i a i&3orturilor; "6$

(> i&3o5itarea e 3orturilor i e ce3tarea i&3orturilor; c> e ce3tarea e 3orturilor i i&3o5itarea i&3orturilor; d> e ce3tarea e 3orturilor i a i&3orturilor. #;;. Aa (u/etele locale 6eniturile atri(uite re3re5int1! a> su&ele deBalcate din anu&ite 6enituri ce se cu6in 3otri6it le/ii (u/etului de stat; (> i&3o5itele i ta ele locale; c> transBerurile acordate de la (u/etul de stat; d> @&3ru&uturile contractate de colecti6it18ile locale.

"69

Partea ,<
Manage%entul Resurselor !%ane

#;$. Ceter&inarea necesarului de 3ersonal se Bace! a> @nainte de a se decide Bor&a de or/ani5are a societ18ii co&erciale; (> du31 ce s-a @nc+eiat 3ri&ul an din e isten8a Bir&ei; c> @nainte de calcularea c+eltuielilor salariale; d> du31 sta(ilirea nu&1rului de 3osturi i de Bunc8ii. #;9. :ecesarul de 3ersonal se! a> calculea51 @n aBara structurii or/ani5a8ionale; (> deter&in1 doar 3entru cei cu studii &edii; c> ra3ortea51 la o(iectul de acti6itate; d> corelea51 cu dina&ica Bir&ei. #$0. 0ontri(uie la deBinirea co&3let1 a 3osturilor! a> nu&1rarea lor; (> clasiBicarea lor; c> re3arti5area lor 3e co&3arti&ente; d> anali5a lor. ";"

#$". Posturile sunt corect deBinite dac1! a> se aBl1 @ntr-un nu&1r inBerior 3ersonalului deDa an/aDat; (> de31esc totalul salaria8ilor; c> au o descriere e act1; d> sunt 3roiectate @nainte de @nBiin8area Bir&ei. #$2. %ste ra8ional1 3roiectarea 3osturilor i Bunc8iilor c?nd ele sunt! a> e6aluate; (> in6entariate; c> stocate; d> (locate. #$3. CeBinirea corect1 a 3osturilor i a Bunc8iilor este 3osi(il1 3rin! a> 3roiectare, descriere i ocu3are; (> anali5are, descriere i e6aluare; c> o(ser6are, co&3arare i e6aluare; d> 3roiectare, anali5are i o(ser6are. #$#. 2nali5a 3ostului! a> este un 3roces su(iecti6; (> 3resu3une studierea lui @n 6ederea identiBic1rii cau5elor su(iecti6e ce i-au 3ro6ocat a3ari8ia; c> @nsea&n1 i deter&inarea atri(u8iilor, sarcinilor, res3onsa(ilit18ilor sale; d> se Bace @n Bunc8ie de caracteristicile 3roBesionale ale ocu3antului s1u. #$5. 2 anali5a un 3ost! a> @nsea&n1 a-l deBini corect; (> re3re5int1 un 3roces o(iecti6; ";2

nu constituie o o(li/ati6itate 3entru orice Bir&1; 3resu3une a-l @nc1rca ra8ional cu c?t &ai &ulte sarcini. #$6. Cescrierea 3ostului! a> este 3osi(il1 doar @n Bor&1 /raBic1; (> reunete o3era8iuni de 3re5entare a caracteristicilor sale esen8iale; c> de6ine o(li/atorie nu&ai 3entru cele de e ecu8ie; d> nu este corect1 @n or/ani5a8iile 3u(lice. "0. %6aluarea 3ostului! a> re3re5int1 3rocesul de sta(ilire a atri(u8iilor sale; (> de6ine s3eciBic1 doar 3entru deter&inarea o(li/a8iilor i res3onsa(ilit18ilor ocu3antului s1u; c> Ba6ori5ea51 co&3ararea cu altele 3rin 3ris&a co&3le it18ii sale; d> se Bace @nainte de a se Bi ter&inat anali5area sa. "". 0o&3ararea 3er&anent1 a necesarului de resurse u&ane cu dis3oni(ilit18ile! a> are loc e clusi6 3rin anali5area, descrierea i e6aluarea Bunc8iilor &ana/e&entului; (> re3re5int1 un 3roces su(iecti6, cau5at de &odul reali51rii tran5i8iei la econo&ia de 3ia81; c> este 3er&is1 3?n1 la ela(orarea structurii or/ani5atorice; d> @&3iedic1 a3ari8ia de5ec+ili(relor @ntre ne6oile or/ani5a8iei i 3osi(ilit18ile de satisBacere a lor, su( as3ectul Bactorului u&an. "2. 2tra/erea resurselor u&ane @ntr-o or/ani5a8ie! a> se Bace @n Bunc8ie de ceea ce a3recia51 sindicatul ca Biind 3er&is; ";3

c> d>

(>

"3.

"#.

"5.

"6.

re3re5int1 un 3roces su(iecti6 ad&is nu&ai la @nBiin8area Bir&ei; c> tre(uie s1 res3ecte nu doar cantitatea, calitatea i structura necesit18ilor de 3ersonal, ci i 3re6ederile le/ale @n 6i/oare; d> 3resu3une /1sirea acelor 3ersoane care s1 &unceasc1 @n sc+i&(ul unor salarii c?t &ai sc15ute. PlaniBicarea resurselor u&ane! a> i&3une res3ectarea unui al/orit& o(iecti6; (> se Bace se&estrial; c> nu 8ine sea&a de di&ensiunile or/ani5a8iei; d> se continu1 cu ela(orarea or/ani/ra&ei. Aa 3laniBicarea resurselor u&ane se 8ine sea&a de! a> anul @nBiin81rii Bir&ei; (> structura or/ani5atoric1 a Bir&ei i o(iecti6ele sale; c> re5ultatele o(8inute @n cel &ai 3roducti6 co&3arti&ent; d> structura 3o3ula8iei din 5on1. 4ecrutarea 3ersonalului! a> are loc nu&ai la @nBiin8area Bir&ei; (> se desB1oar1 continuu sau ori de c?te ori este ne6oie; c> re3re5int1 un 3roces desB1urat @naintea @nBiin81rii Bir&ei; d> se reali5ea51 doar @n structura de 3roduc8ie. 2 recruta 3ersonal @nsea&n1! a> a selecta 3ersoane cu studii su3erioare; (> a an/aDa lideri @n 3roduc8ie; c> a atra/e cele &ai 3otri6ite 3ersoane 3entru 3osturile nou @nBiin8ate sau de6enite 6acante; d> a 31stra @n or/ani5a8ie nu&ai an/aDa8ii 6aloroi.

";#

";.

"$.

"9.

20.

2".

4ecrutarea 3ersonalului este un 3roces! a> Binali5at @ntotdeauna din surse e terne or/ani5a8iei; (> 3rin care se re8in acei candida8i selecta8i din r?ndul an/aDa8ilor, 3entru co&3eten8ele lor; c> continuu, siste&atic sau s3ontan; d> o(li/atoriu, @n Biecare an din e isten8a or/ani5a8iei. 9elec8ia resurselor u&ane! a> 3recede recrutarea 3ersonalului; (> se Bunda&entea51 3e identiBicarea 3re/1tirii, a e 3erien8ei, a calit18ilor i a a(ilit18ilor candida8ilor recruta8i, adec6ate 3osturilor 3entru care concurea51; c> se Binali5ea51 @ntotdeauna cu @ncadrarea anu&itor 3ersoane 3e toate 3osturile li(ere; d> 3arcur/e di6erse eta3e /eneral 6ala(ile. 4ecrutarea i selec8ia, ca 3rocese! a> se desB1oar1 conco&itent; (> nu se reali5ea51 uor, 3rin @ncerc1ri sau 3otri6iri; c> se caracteri5ea51 3rin aceeai se&niBica8ie; d> nu sunt o(li/atorii. 9elec8ia i recrutarea! a> re3re5int1 acelai 3roces; (> 6i5ea51 nu&ai acti6it18ile din &arile co&3anii; c> a3elea51 doar la as3ecte 3ur o(iecti6e; d> sunt succesi6e, e tre& de diBicil de @nde3linit doar 3rin &etode e&3irice. 4ecrutarea 3ersonalului! a> se (a5ea51 3e o &etodolo/ie unic1; (> este @nlesnit1 de o selec8ie (ine B1cut1; c> tre(uie 3recedat1 de o dia/nosticare a or/ani5a8iei; d> Ba6ori5ea51, @n &od o(li/atoriu, indi6i5ii cu e 3erien81. ";5

22.

23.

2#.

25.

26. ";6

Factorii care inBluen8ea51 recrutarea 3ersonalului tre(uie c1uta8i @n r?ndul! a> 3articularit18ilor 3ie8ei &uncii; (> sindicatelor din Bir&ele concurente; c> salariilor acordate @n 7niunea %uro3ean1; d> Bacilit18ilor la 3ri&irea (iletelor 3entru concediile de odi+n1. 2u i&3act asu3ra recrut1rii 3ersonalului! a> 3oten8ialele calit18i de ne/ociator ale &ana/erului de resurse u&ane; (> ni6elul de or/ani5are i de de56oltare a sindicatului din or/ani5a8ia res3ecti61; c> /enera8iile aBlate @n 3ra/ul 3ension1rii i care se o3un atra/erii de 3ersonal @n or/ani5a8ie; d> condi8iile concrete de desB1urare a e a&enului. :u se 3oate 6or(i des3re recrutare dac1 nu se 8ine sea&a de! a> 3reBerin8ele candida8ilor 3entru &unci necaliBicate; (> interesul an/aDa8ilor s1 ocu3e, @n s3ecial, 3osturile de conducere; c> /riDa Ba81 de ne6oile candidatelor &a&e @n ceea ce 3ri6ete ti&3ul lor li(er, 3e care s1-l dedice Ba&iliei; d> a6antaDele oBerite de Bir&1 actualilor i 3oten8ialilor s1i an/aDa8i. 4ecrutarea 3oate Bi! a> Bor&al1 i inBor&al1; (> 3reselec8ie i 3ostselec8ie; c> intern1 i e tern1; d> tradi8ional1 /clasic1 i &odern1/ino6atoare. 4ecrutarea intern1!

a>

2;.

2$.

29.

30.

3er&ite an/aDa8ilor Bir&ei s1-i Bor&e5e o carier1 @n cadrul acesteia; (> @i @&3iedic1 3e salaria8i s1-i continue Bor&area 3roBesional1; c> a6antaDea51 3ersoanele care 6in din e teriorul Bir&ei; d> se Bace dac1 se e clude recrutarea e tern1. 4ecrutarea intern1 @nsea&n1! a> eli&inarea din co&3eti8ie a tuturor celor cu e 3erien81 @n &unc1; (> a3elarea la oBerta de 3e 3ia8a &uncii; c> un a6antaD 3entru Bir&1, deoarece 3ersonalul este Ba&iliari5at deDa cu or/ani5a8ia; d> un de5a6antaD 3entru concuren81, @ntruc?t 3ierde salaria8i. En ca5ul recrut1rii interne se 3oate &aniBesta! a> c?ti/ul /arantat de siste&ul de @n6181&?nt na8ional; (> tradi8ia i Bor&alis&ul unui concurs nesc+i&(at de 5eci de ani; c> intoleran8a Ba81 de o3iniile candida8ilor &ai tineri; d> de5a6antaDul res3in/erii unui s3irit nou, (a5at 3e o e 3erien81 3roBesional1 e terioar1. 4ecrutarea intern1 de&area51 cu! a> selectarea celor &ai 6?rstnice 3ersoane; (> aBiarea, @n s3a8ii s3ecial a&enaDate, a 3osturilor sau a Bunc8iilor scoase la concurs; c> identiBicarea indi6i5ilor care ar tre(ui dis3oni(ili5a8i; d> antici3area c+eltuielilor /enerate de desB1urarea concursurilor. %ste Biresc s1 Bie antrena8i @ntr-o recrutare intern1! a> salaria8ii care ar tre(ui 3ro&o6a8i; ";;

(> c> d> 3".

32.

33.

an/aDa8ii ce 6or s1 31r1seasc1 or/ani5a8ia; tinerii care a(ia au ter&inat o Bor&1 de @n6181&?nt; 6?rstnicii aBla8i @n 3ra/ul 3ension1rii, dac1 6or s1-i &1reasc1 6eniturile. 4ecrutarea e tern1! a> de6ine &ult &ai ra3id1 dac1 se a3elea51 la a/en8ii s3eciali5a8i @n do&eniul &uncii; (> oric?nd este 3reBera(il1 recrut1rii interne, dei cost1 &ai &ult; c> se a3lic1 nu&ai dac1 an/aDa8ii or/ani5a8iei reBu51 s1 concure5e 3entru ocu3area 3osturilor scoase la concurs; d> o include i 3e cea intern1. Princi3iile res3ectate @n 3arcur/erea 3rocesului de recrutare a 3ersonalului se reBer1 la! a> sta(ilirea nu&1rului de Be&ei i de (1r(a8i din or/ani5a8ie; (> deter&inarea unei &edii de 6?rst1 de a3ro i&ati6 #0 de ani; c> 3ro3or8ia e istent1 @ntre nu&1rul de 3osturi i de Bunc8ii scoase la concurs i totalul 3re615ut @n structura or/ani5atoric1; d> necesarul de 3ersonal co&3arati6 cu ne6oile e 3ri&ate 3rin descrierea 3osturilor. Preselec8ia 3resu3une! a> 3re5en8a unor 3ersoane din e teriorul Bir&ei; (> o 3ri&1 triere a dosarelor; c> acce3tarea 3ersoanelor cu 3re/1tire su3erioar1 cerin8elor 3osturilor scoase la concurs; d> e cluderea s3ecialitilor @n resurse u&ane.

";$

3#.

35.

36.

3;.

3$.

9elec8ia 3rin &etode tiin8iBice 3oate a3ela la! a> c+aris&a candida8ilor; (> testele de cunotin8e; c> testele de a3titudini i la /raBolo/ie; d> inter6iuri i alte &etode e&3irice. Testele de 3ers3icacitate! a> contri(uie la sta(ilirea coeBicientului de inteli/en81; (> de561luie starea Bi5iolo/ic1 a 3ersoanei; c> se3ar1 a3titudinile intelectuale de cele 3si+o&otorii; d> studia51 3oten8ialul creator al indi6idului. 0+estionarele! a> 3ot Bi teste de cunotin8e /enerale i de s3ecialitate, sau teste de @nde&?nare; (> sunt 3re5entate ca @ntre(1ri, desc+ise sau nu; c> de o(icei, sunt cunoscute de candida8i @naintea concursului, toc&ai 3entru a a6ea ti&3ul necesar unei (une 3re/1tiri; d> i&3lic1 3re5en8a centrului de e6aluare. 0+estionarele! a> nu re3re5int1 o &etod1 tiin8iBic1 de recrutare o(iecti61; (> nu @ncuraDea51 o recrutare o(iecti61; c> ur&1resc co&3letarea 3roBilului candidatului i su( as3ectul 3ersonalit18ii sale; d> sti&ulea51 r1s3unsurile nesincere sau 3otri6ite du31 i&a/ina8ie. ,nter6iul! a> constituie o &etod1 e&3iric1 de selec8ie;

";9

(>

39.

#0.

#".

#2.

Burni5ea51 inBor&a8ii su3li&entare @n le/1tur1 cu 3ersonalitatea celui inter6ie6at; c> re3re5int1 acel instru&ent de recrutare a 3ersonalului deDa selec8ionat; d> este condus @ntotdeauna de &ana/erul or/ani5a8iei. 9i&ul1rile, ca &etode de selec8ie a 3ersonalului! a> 3er&it recrutarea celor &ai 3otri6i8i conduc1tori; (> se (a5ea51 3e inter6iuri sus8inute 3e 3arcursul a dou1trei 5ile; c> sunt ec+i6alente cu testele de a3titudini; d> re3roduc sau i&a/inea51 situa8ii reale ori 3oten8iale ale 6ie8ii 3roBesionale. 0ele &ai 3otri6ite &etode e&3irice de selec8ie a 3ersonalului Bac reBerire la! a> inter6iuri; (> teste, c+estionare i si&ul1ri; c> reco&and1ri i i&3resii Bor&ate de c+aris&a candidatului; d> Docuri de rol. 0ontractul 3rin care se @ncadrea51 3e 3ost o 3ersoan1! a> se @nc+eie a(ia du31 ce se ter&in1 3erioada de 3ro(1; (> este unul colecti6; c> 3re6ede li&itele inte/r1rii socio-3roBesionale; d> cu3rinde asu&area cerin8elor, sarcinilor, co&3eten8elor i res3onsa(ilit18ilor 3resu3use de 3ostul res3ecti6. Encadrarea 3e 3ost se deBiniti6ea51 conco&itent cu! a> @nc+eierea 3erioadei de 3ro(1; (> aco&odarea 3si+o-social1; c> inBor&area, @nsuirea i i&3licarea 3ersonal1 a ocu3antului 3ostului;

"$0

#3.

##.

#5.

#6.

d> reuita candidatului la 3rocesul de recrutare. Ceose(irea dintre @ncadrarea 3e 3ost i inte/rarea socio3roBesional1! a> este ca de la 3arte la @ntre/; (> se reBer1 la as3ectele oBiciale i inBor&ale ale 3rocesului de includere a unui nou &e&(ru @n or/ani5a8ie; c> /ra6itea51 @n Durul clau5elor contractului de an/aDare; d> nu e ist1. Encadrarea 3e 3ost i inte/rarea socio-3roBesional1 @nsea&n1, de Ba3t! a> un sin/ur 3roces, e&ina&ente o(iecti6; (> un Beno&en e clusi6 su(iecti6; c> dou1 &o&ente ale eta3ei 3re&er/1toare an/aD1rii, su3ra3use @n ti&3 i de durat1 e/al1; d> o a(ordare econo&ic1 i una 3si+olo/ic1 ale unui 3roces co&3le . .oti6a8ia! a> este i un conce3t 3si+olo/ic, nu doar cu 6alen8e &ana/eriale; (> se &ai nu&ete i de&oti6a8ie; c> dis3are la to8i indi6i5ii du31 ce i-au satisB1cut ne6oile (iolo/ice; d> se o(ser61 @ntotdeauna dac1 este una e terioar1. .oti6a8ia! a> ca no8iune BilosoBic1, tre(uie c1utat1 @n deBinirea a io&elor 3si+olo/ice; (> e 3lic1 ac8iunile o&ului; c> DustiBic1 atrac8ia indi6i5ilor s3re ali&ente dulci, consu&ate @n ti&3ul lucrului; "$"

#;.

#$.

#9.

50.

d> e ist1 nu&ai la anu&ite 3ersoane, nu la to8i oa&enii. .oti6a8ia! a> conce3tual nu de31ete teoria &ana/erial1; (> tre(uie @n8eleas1 doar la indi6i5ii cu carier1 3roBesional1; c> 3oate Bi c1utat1 @n ne6oile, interesele sau idealurile oa&enilor; d> e ist1 @ntotdeauna la ac8iunile @ncununate de succes, nu i @n ca5ul eecurilor. .oti6a8ia! a> se studia51 e clusi6 de tiin8ele 3si+o-sociolo/ice; (> a3are nu&ai la 6?rsta &aturit18ii o&ului; c> dis3are odat1 cu a6ansarea indi6idului 3e scara social1; d> sta(ilete &o(ilurile interne i e terne ale conduitei unei 3ersoane. .o(ilurile interne ale &oti6a8iei! a> 3ot Bi @nn1scute sau do(?ndite; (> se aBl1 @n concordan81 cu ceea ce atea3t1 societatea de la indi6id; c> tre(uie c1utate, &ai ales, @n sti&ulii e terni or/anis&ului; d> se re/1sesc doar la 3ersoanele cu studii su3erioare. 9unt sti&uli interni, de natur1 &oti6a8ional1, acei Bactori! a> condi8iona8i de starea &aterial1 3ersonal1; (> 3erce3u8i i ca idealuri; c> conBrunta8i cu ele&entele de &ediu a&(iant; d> care nu 3ro6oac1 reac8ii u&ane. 2 io&ele 3si+olo/ice 3ri6ind &oti6a8ia e 3lic1! a> de ce nu to8i oa&enii sunt &oti6a8i @n &unc1;

5".

"$2

(> c> d> 52. a> (> c> d> 53.

Ba5ele 3rocesului &oti6a8ional! declanarea, @nsuirea i @&3linirea; nu&ai acele co&3orta&ente acce3tate de societate; doar o 3arte din idealurile indi6idului. a io&ele 3si+olo/ice ale &oti6a8iei nu se re/1sesc la to8i oa&enii; a io&ele 3si+olo/ice ale &oti6a8iei nu se reBer1 la un 3roces care 3oate de6eni ciclic; a io&ele 3si+olo/ice ale &oti6a8iei e 3lic1 orice Bel de co&3orta&ent; a io&ele 3si+olo/ice ale &oti6a8iei sunt anali5ate o(iecti6 doar 3rin teoria &ate&atic1. a io&ele 3si+olo/ice ale &oti6a8iei nu caut1 cau5ele ac8iunilor oa&enilor; a io&ele 3si+olo/ice ale &oti6a8iei nu e 3lic1 unitatea co&3onentelor &oti6a8ionale; a io&ele 3si+olo/ice ale &oti6a8iei nu se reBer1 la ori/inea oric1ror co&3orta&ente u&ane; a io&ele 3si+olo/ice ale &oti6a8iei nu e ist1, de Ba3t. teoria co&3ortist1 i teoria tr1s1turilor; teoriile ne6oilor; teoria ate3t1rii i teoria c+aris&atic1; teoriilor

0are aBir&a8ie este ade61rat1S

0are este aBir&a8ia Bals1S a> (> c> d>

5#.

9unt teorii &oti6a8ionale! a> (> c>

55.

d> teoria contin/en8elor i teoria tr1s1turilor. Teoriile &oti6a8ionale Bunda&entate @naintea ne6oilor! a> @i /1seau sti&ulii @n Bactorii de &ediu;

"$3

(>

56.

5;.

5$.

a6eau cau5e @n r?ndul Bactorilor 3si+olo/ici, interni indi6i5ilor; c> e 3licau su3re&a8ia caracteristicilor do(?ndite @n co&3orta&entele oa&enilor; d> 3lasau studiul doar @n sBera tiin8elor e acte. Enaintea teoriilor ne6oilor! a> nu au e istat alte teorii &oti6a8ionale; (> se 3uteau e 3lica 3e sea&a unor caracteristici nati6e; c> tre(uie c1utate la 2lderBer i .aslo-; d> au cunoscut a3o/eul odat1 cu introducerea conce3tului de 6alen81. %ste tiut c1! a> du31 teoria %4C, instinctele au Bost sin/urele cau5e ale teoriilor &oti6a8ionale; (> nu 3ot Bi e 3licate teorii &oti6a8ionale Bunda&entate 3e instincte; c> teorii &oti6a8ionale (a5ate 3e co&3orta&ente u&ane /enerate de instincte au e istat @naintea teoriilor ne6oilor; d> +edonis&ul @nsea&n1 ne6oi satisB1cute 3e orice cale. 0e aBir&a8ie este corect1S a> &oti6a8ia se DustiBica, @naintea teoriilor ne6oilor, 3rin c1utarea satisBac8iei sau a conBortului cu &ini&u& de eBort; (> co&3orta&entul u&an se e 3lic1 e clusi6 @n Ba5a sa declanatoare; c> indi6i5ii nu 3ot a6ea instincte &enite s1 i&3ri&e anu&ite &oti6a8ii; d> ne6oile satisB1cute cu &ini&u& de c+eltuial1 nu &ai 3ot DustiBica anu&ite co&3orta&ente.

"$#

59.

60.

6".

62.

63.

6#.

Teoriile ne6oilor au Bost ela(orate de! a> <roo& i .aslo-; (> 2lderBer i .c0lelland; c> Ae-in i .urra*; d> Jeider i 9Ti&&er. ,erar+i5area ne6oilor se re/1sete @n teoriile lui! a> .urra*; (> Jeider; c> 2lderBer; d> Jer5(er/. :e6oile Bi5iolo/ice, de sti&1 i de autoreali5are se re/1sesc la! a> 2lderBer; (> Aa-ler; c> 2da&s; d> .aslo-. :e6oile de de56oltare, de a3artenen81 i e isten8iale au Bost enun8ate 3rin teoria lui! a> .aslo-; (> 2lderBer; c> AocTe; d> Porter. En &odelul lui Jer5(er/, Bactorii de i/ien1 i cei de &oti6a8ie tre(uie c1uta8i @n r?ndul! a> &uncii 3ro3riu-5ise i al rela8iilor inter3ersonale; (> 3osi(ilit18ilor de a6ansare i de salari5are; c> nu&1rului de 5ile li(ere i de concediu &edical ; d> /radului de @nc1rcare a 3ostului i Belul de re3arti5are a autorit18ii c+aris&atice. Teoria reali51rii ne6oilor! "$5

a> (>

65.

66.

6;.

6$.

a Bost ela(orat1 de 2da&s; a3ar8ine lui .c0lelland i e 3lic1 ne6oile de de56oltare, de aBiliere i de 3utere; c> nu &ai este 6ala(il1 @n 3re5ent; d> se (a5ea51 3e trei conce3te! sti&uli, r1s3uns i reco&3ense. En r?ndul teoriilor co/niti6e se nu&1r1! a> teoria %4C i teoria ate3t1rilor; (> &odelul lui <roo& i &odelul lui Jeider; c> teoria ate3t1rilor i &odelul lui Aa-ler i Porter; d> teoria ec+it18ii i &odelul lui BlaTe-.outon. 0once3tele econo&ice @nt?lnite @n teoriile co/niti6e se reBer1 la! a> ate3tare, instru&entalitate, 6alen81; (> diBicultatea sarcinii, a(ilit18i, eBort; c> sti&uli, r1s3uns, reco&3ense; d> eBort, 3erBor&an81, curio5itate. .oti6area 3oate Bi! a> &aterial1 i &oral1; (> @i 3ierde din i&3ortan81 3rin o(ser6area co&3orta&entelor salaria8ilor; c> nu se Bace @n sco3ul identiBic1rii /radului de @nde3linire a sarcinilor de c1tre an/aDa8i; d> ne/liDea51 o(iecti6ele or/ani5a8ionale, 3si+olo/ice i 3rocedurale. %6aluarea 3erBor&an8elor! a> este un 3roces inBor&al, desB1urat 3rin 3roceduri standardi5ate; (> re3re5int1 &odalitatea oBicial1 de o(ser6are a co&3orta&entului salaria8ilor;

"$6

c> d> 69.

;0.

;".

;2.

;3.

tre(uie ocolit1; are o serie de o(iecti6e or/ani5a8ionale, 3si+olo/ice i 3rocedurale. %6aluarea re5ultatelor se reali5ea51! a> doar @n situa8ii e ce38ionale; (> Bor&al i inBor&al; c> nu&ai c?nd se atin/ o(iecti6ele 3ostului; d> @n &o&entul 3roiect1rii 3osturilor i Bunc8iilor. %ta3ele e6alu1rii 3erBor&an8elor @nsea&n1! a> a6ansare i 3ro&o6are; (> 3re/1tirea 3rocesului i e6aluarea lui 3ro3riu-5is1; c> anali5are a re5ultatelor i @nc+eiere a carierei; d> controlare a re5ultatelor. Pro&o6area 3ersonalului! a> este un 3roces de&arat @naintea oric1rei e6alu1ri; (> condi8ionea51 atin/erea o(iecti6elor e6alu1rii; c> coincide cu a6ansarea; d> este o(li/atorie 3entru orice an/aDat. Procesul Biresc ce ur&ea51 Bor&1rii 3roBesionale Bace 3osi(il1! a> de56oltarea carierei; (> sta(ilirea i @nsuirea de3rinderilor de &unc1; c> identiBicarea ne6oilor de 3re/1tire 3roBesional1; d> de&ararea 3rocedurilor de recrutare a 3ersonalului. Politica salarial1 se Bunda&entea51 3e c?te6a 3rinci3ii, 3rintre care! a> conBiden8ialitatea, ec+itatea, Ble i(ilitatea; (> indi6iduali5area, &o(ilitatea reco&3enselor, diBeren8ierea; "$;

;#.

;5.

;6.

;;.

;$.

c> di6ersiBicarea, continuitatea, co&3le itatea; d> di6ersitatea, sin/ularitatea, co&3le itatea. 9ti&ularea &oral1! a> este eBicient1 nu&ai dac1 se acord1 @n &od colecti6; (> o(li/atoriu, @nso8ete @n Bor&ele sale 3o5iti6e, &oti6area &aterial1; c> tre(uie s1 se caracteri5e5e i 3rin o3ortunitate, /radualitate, continuitate; d> nu este reco&anda(il1. Fle i(ilitatea 3oliticii salariale @nsea&n1! a> doar acordarea salariului @n dou1 trane lunare; (> i ada3tarea di&ensiunii salariului la 3articularit18ile i i&3ortan8a &uncii; c> nu&ai 3l18i s13t1&?nale c1tre an/aDa8i; d> i @ntreru3erea 3l1tirii salariilor. Princi3iul indi6iduali51rii @n 3olitica salarial1 3resu3une! a> sta(ilirea unei rela8ii ierar+ice @n sta(ilirea salariului, @n Bunc8ie de 6ec+i&ea an/aDatului @n Bir&1; (> ec+itate @n acordarea reco&3enselor &ateriale; c> 3racticarea unei salari51ri @n (a5a &eritelor Biec1ruia; d> introducerea s3orurilor salariale. 0onBiden8ialitatea @n 3olitica salarial1 se reBer1 la! a> diBeren8ierea salariilor de (a51; (> 31strarea secretului cu 3ri6ire la &1ri&ea reco&3enselor; c> acordarea /radual1 a s3orurilor; d> 6aria8ia @n ti&3 a ni6elului reco&3enselor. Partici3area an/aDa8ilor @n 3rocesul salari51rii lucr1torilor unei or/ani5a8ii! a> nu este 3er&is1 dac1 e ist1 sindicat;

"$$

(> c>

;9.

$0.

$".

$2.

6i5ea51 i conce3erea /rilei de salari5are; se Bunda&entea51 3e inBluen8ele ne/ociatorilor asu3ra &ana/erilor; d> se Bace, @n s3ecial, @n institu8iile (u/etare. %c+itatea salarial1! a> 3oate Bi intern1 i/ sau e tern1; (> se a3lic1 nu&ai @n anu&ite ra&uri econo&ice; c> 6i5ea51 doar lucr1torii din sectorul 3u(lic; d> se reBer1 la ra3ortul dintre se e. %c+itatea salarial1! a> tre(uie @n8eleas1 ca un atri(ut al reco&3enselor directe; (> 3er&ite sta(ilirea ni6elului re&unera8iei unei 3ersoane co&3arati6 cu cel al altor lucr1tori; c> se do(?ndete 3entru @ntrea/a 6ia81; d> @n realitate, nu e ist1. %c+itatea salarial1! a> li&itea51 conce3tul de ec+itate; (> nu are sens; c> are ca su3ort &unca de3us1, cantitatea, calitatea i i&3ortan8a ei; d> 3resu3une acordarea acelorai re&unera8ii tuturor an/aDa8ilor dintr-un co&3arti&ent al or/ani5a8iei. %c+itatea salarial1! a> dac1 este intern1, aduce ele&ente de sta(ilitate 3entru or/ani5a8ie, iar dac1 este e tern1 @i 3ertur(1 ec+ili(rul; (> deoarece 3er&ite co&3ararea salarial1 @ntre an/aDa8i conduce la &ic1ri de ne&ul8u&ire @n cadrul Bir&ei; c> se 3oate Bace corect nu&ai @ntre &e&(rii or/ani5a8iei; d> tre(uie corelat1 i cu tendin8ele salariale e istente 3e 3ia8a &uncii. "$9

$3.

$#.

$5.

$6.

$;.

Princi3iile 3oliticii salariale! a> 3ot Bi toate a3licate @ntr-o or/ani5a8ie; (> nu tre(uie s1 res3ecte actele nor&ati6e @n 6i/oare; c> nu sunt reco&andate dec?t Bir&elor &ari; d> oBer1 &ana/erilor alternati6e @n reco&3ensarea an/aDa8ilor, @n Bunc8ie de 6ec+i&ea acestora @n or/ani5a8iile res3ecti6e. 0o&3onentele salariale! a> sunt sta(ilite 3entru Biecare 3roBesie @n 3arte; (> se reBer1 la salariul de (a51, adaosuri i s3oruri; c> @i 31strea51 3onderea @n 6eniturile totale ale indi6i5ilor 3e durate &ai &ari de cinci ani; d> au, @n ti&3, tendin8a de sc1dere. 9alariul de (a51 se! a> &ai nu&ete i tariBar; (> acord1 nu&ai @n institu8iile ad&inistra8iei centrale; c> inde ea51 lunar, @n &od o(li/atoriu; d> d1 inte/ral, B1r1 a Bi su3us i&3o5it1rii. 9alariul de (a51! a> este ec+i6alent cu salariul net; (> se acord1 @n 6alut1 @n toate Bir&ele str1ine cu sediul @n 4o&?nia; c> se sta(ilete 3entru Biecare @n Bunc8ie de 3restan81 indi6idual1; d> cu3rinde ansa&(lul s3orurilor. 2daosurile i s3orurile! a> re3re5int1 co&3onenta Bi 1 a salariului; (> se calculea51 @n Bunc8ie de &1ri&ea salariului de (a51;

"90

c>

$$.

$9.

90.

9".

constituie 3artea 6aria(il1 a salariului, e/al1 ca &1ri&e 3entru to8i an/aDa8ii unei Bir&ei; d> nu tre(uie acordate 3e &1sura reali51rilor. 2daosurile i s3orurile! a> se atri(uie @n orice or/ani5a8ie de 3e teritoriul ro&?nesc; (> nu sti&ulea51 an/aDa8ii, neBiind @nscrise @n c1r8ile lor de &unc1; c> de o(icei, se sta(ilesc @n cote 3rocentuale a3licate co&3onentei Bi e a salariului; d> a(solut toate cele 3re615ute le/al, sunt sta(ilite de c1tre &ana/eri 3entru Biecare an/aDat @n 3arte. ,nde area @nsea&n1! a> calcularea s3orurilor salariale @n cuantu&uri &1rite; (> a3licarea unor 3rocente la ni6elul salariului de (a51; c> creterea i a salariului i a s3orurilor 3rin inter&ediul unor 3rocente diBerite; d> &aniBestarea o(li/atorie @n econo&ie a sta/Bla8iei. 9alari5area 3e (a5a re5ultatelor o(8inute de an/aDa8i! a> nu este 3er&is1; (> 3re5int1 a6antaDul sti&ul1rii indi6i5ilor @n &unc1; c> Ba6ori5ea51 anti3atiile, 3e de o 3arte, @ntre (1r(a8i i Be&ei, iar 3e de alt1 3arte, @ntre tineri i 6?rstnici; d> se 3oate diBeren8ia du31 re5ultatele indi6iduale i cele colecti6e. 2cordarea salariilor 3otri6it re5ultatelor &uncii! a> se 3oate Bace doar @n sectorul 3ri6at; (> se 3ractic1 nu&ai 3entru &uncitorii direct 3roducti6i; c> @ncuraDea51 s3iritul co&3etiti6 @n colecti6ul de lucru; d> se Bolosete @n Biecare or/ani5a8ie, B1r1 e ce38ie. "9"

92.

93.

9#.

95.

96.

9alari5area 3otri6it co&3eten8ei 3roBesionale! a> nu 8ine sea&a i de as3ectele &uncii 3ro3riu-5ise; (> se reco&and1 3entru &eseriile /rele; c> @ncuraDea51 an/aDa8ii se &i/re5e s3re 3roBesiile (ine 3l1tite; d> 3oate Bi Bolosit1 la retri(uirea e clusi61 a intelectualilor. 2cordarea salariilor du31 co&3eten8a 3roBesional1! a> e clude @n econo&ie orice alt1 Bor&1 de salari5are; (> 3oate sti&ula de5interesul 3entru calitatea &uncii; c> conduce @ntotdeauna la /re6e; d> nu este reco&anda(il1 6reodat1. Cac1 se 8ine sea&a de co&3eten8a 3roBesional1 la salari5area an/aDa8ilor! a> @nsea&n1 c1 re&unera8ia se Bace @n Bunc8ie de 6ec+i&ea @n &unc1; (> se au @n 6edere cantitatea i calitatea 3roduselor; c> nu se Bace corela8ia i cu re5ultatele o(8inute; d> se r1s3unde 3reBerin8elor salaria8ilor. 9alari5area 3otri6it co&3eten8elor 3roBesionale! a> este atracti61 3entru tot &ai &ulte Bir&e an/aDatoare; (> se (a5ea51 3e calit18ile oa&enilor, dar i 3e cele re5ultatelor &uncii lor; c> sta(ili5ea51 ra3orturile interu&ane din or/ani5a8ie; d> 3oate conduce la eBecte ne/ati6e i @n acti6itate i @n rela8iile interu&ane. Politica salarial1 Bunda&entat1 3e 3rinci3iul calit18ii &uncii! a> se reco&and1 tuturor Bir&elor; (> nu re3re5int1 cea &ai 3otri6it1 ale/ere; c> a6antaDea51 doar or/ani5a8iile tinere;

"92

d> @n/r1dete eBorturile Bi5ice. 9;. 9alari5area @n Bunc8ie de condi8iile de lucru! a> Ba6ori5ea51 lucrul cu calculatorul; (> s-a 3racticat, @n s3ecial, @n industria &inier1; c> constituie o deci5ie ra8ional1 a &ana/erilor; d> @n 3re5ent, se 3ractic1 3e scar1 lar/1. 9$. 4eor/ani5area &uncii! a> nu tre(uie s1 3reocu3e e ecutan8ii; (> a re3re5entat un criteriu de salari5are; c> se Bace @n Biecare or/ani5a8ie, o dat1 la cinci ani; d> i&3une concedierea an/aDa8ilor necaliBica8i. 99. 2cordarea salariilor @n Bunc8ie de 3ers3ecti6ele Bir&ei! a> nu constituie @ntotdeauna un criteriu sti&ulator 3entru an/aDa8i; (> se reco&and1 @n econo&iile 3ro/resiste; c> de5a6antaDea51 oric?nd lucr1torii; d> este cel &ai o(iecti6 criteriu salarial. "00. Pers3ecti6ele or/ani5a8iei tre(uie luate @n calcul atunci c?nd se sta(ilesc salariile, tiut Biind c1! a> astBel 3ot Bi &oti6a8i lucr1torii cel &ai &ult; (> a6antaDea51 an/aDa8ii unor or/ani5a8ii 3ros3ere; c> Bir&ele de 6iitor au &ai &ul8i (ani; d> de Ba3t, 6eniturile acesteia sunt de3endente de re3uta8ia 3e 3ia81. "0". 9alari5area @n Bunc8ie de 3ers3ecti6ele or/ani5a8iei! a> tre(uie inter5is1 3rin le/e; (> nu s-a Bolosit niciodat1; c> descuraDea51 salaria8ii Bir&elor care se c+inuie s1 su3ra6ie8uiasc1; "93

d> "02.

"03.

"0#.

"05.

"06.

sti&ulea51 an/aDa8ii s1 nu-i 31r1seasc1 locurile de &unc1. 9alariile 3l1tite 3otri6it 3ers3ecti6elor or/ani5a8iei! a> @ncuraDea51 &i/ra8ia an/aDa8ilor s3re Bir&ele str1ine; (> @nre/istrea51 tendin8a de /enerali5are; c> constituie o 3iedic1 @n calea e6olu8iei Ba6ora(ile a Bir&ei; d> nu ar tre(ui s1 re3re5inte un criteriu Brec6ent Bolosit la reco&3ensarea lucr1torilor. .o(ilitatea reco&3enselor indirecte! a> constituie un 3rinci3iu eBicient de salari5are; (> se Bolosete la salariile ridicate ; c> se corelea51 cu reco&3ensele directe acordate la ni6eluri &ini&e; d> nu s-a &ai u5itat de &ul8i ani. 4eco&3ensele indirecte 6aria(ile! a> contri(uie la a3ari8ia &ic1rilor /re6iste; (> sti&ulea51 an/aDa8ii @n &unc1; c> e clud co&3onentele Bi e ale salariilor; d> nu sunt reco&anda(ile. 4eco&3ense indirecte 6aria(ile! a> @nsea&n1 salarii de (a51 oscilante; (> re3re5int1 salarii Bi e 3entru to8i; c> 3er&ite corelarea &1ri&ii salariului cu re5ultatele o(8inute; d> nu e ist1 @n institu8ii 3u(lice. 4eco&3ense indirecte diBerite! a> se acord1 @n &od e ce38ional; (> @nsea&n1 @nBr?narea co&3eti8iei @ntre an/aDa8i; c> reBlect1 re5ultate identice @n &unc1; d> sunt 3osi(ile dac1 or/ani5a8ia are resurse Binanciare.

"9#

"0;. 4eco&3ensarea indi6i5ilor! a> re3re5int1, @n sens /eneric, utilitate 3entru an/aDat i cost salarial 3entru an/aDator; (> se reali5ea51 doar &oral; c> include nu&ai salariul de (a51; d> este &ai &oti6atoare su( Bor&a reco&3enselor indirecte. "0$. 4eco&3ensele 3ot Bi! a> directe, le/ale ca asi/ur1ri sau 3l18i 3entru ti&3ul nelucrat; (> indirecte, ca salarii tariBare; c> intrinseci, ca reco&3ense directe i indirecte; d> e trinseci, tan/i(ile i distri(uite &aterial. "09. 4eco&3ensele intrinseci! a> se acord1 doar indi6i5ilor 3erBor&an8i; (> se calculea51 du31 6ec+i&ea indi6idului @n Bir&1; c> sunt resi&8ite @n Bunc8ie de i&3licarea 3ersonal1 @n acti6itate; d> sunt sta(ilite 3otri6it utilit18ii &uncii. ""0. 4eco&3ensele e trinseci! a> 6in din aBara Bir&ei; (> se sta(ilesc @n 3lus Ba81 de salariu; c> sunt acordate unui nu&1r li&itat de an/aDa8i; d> se 3ri&esc lunar, @n (a5e contractuale. """. 4eco&3ensele directe! a> se conBund1 cu cele indirecte; (> se sta(ilesc, @n 3rinci3al, su( Bor&a salariului; c> includ di6erse s3oruri; d> se 3l1tesc doar 3rin casieria or/ani5a8iei. "95

""2. 4eco&3ensele indirecte! a> de3ind o(li/atoriu de &1ri&ea celor directe i sunt 3ri&ite de to8i an/aDa8ii; (> se calculea51 3rin a3licarea unor 3rocente la salariul de (a51 al &ana/erului; c> se acord1, Brec6ent, ca asi/ur1ri; d> de31esc, de o(icei, &1ri&ea celor directe. ""3. En sta(ilirea reco&3enselor se 8ine sea&a de anu&ite re/uli! a> res3ectarea unui ni6el &ini& 3e econo&ie; (> diBeren8ierea @n Bunc8ie de se , 6?rst1 i orientare reli/ioas1; c> 3osi(ilitatea retri(uirii doar a anu&itor an/aDa8i, indiBerent de reali51rile or/ani5a8iei; d> eli&inarea discri&in1rii de orice Bel. ""#. 2cordarea reco&3enselor! a> 3recede a6ansarea 3e 3ost; (> se Bace oric?nd are ne6oie salariatul; c> este corect1 du31 @nc+eierea e6alu1rii; d> de6ine o(li/atorie nu&ai 3entru Bunc8iile de conducere. ""5. Politica salarial1 se caracteri5ea51 3rin Ble i(ilitate deoarece! a> se desB1oar1 3e o 3ia81 concuren8ial1; (> nu 3er&ite a/entului econo&ic s1 3articulari5e5e deci5iile salariale @n Bunc8ie de s3eciBicul 3ie8ei i al or/ani5a8iei; c> co&(in1 si&ultan 3oliticile e 3ansioniste cu cele de su(5isten81; d> @n anu&ite &o&ente, @ncalc1 actele nor&ati6e @n 6i/oare. ""6. 4estric8iile i&3use oric1rei 3olitici salariale! "96

"";.

""$.

""9.

"20.

"2".

a> sunt le/ale i econo&ice; (> tre(uie eli&inate; c> se reco&and1 nu&ai @n Bir&ele 3ri6ate; d> sunt &ai a31s1toare 3entru an/aDa8ii la stat. Ai&itele unei 3olitici salariale! a> sunt inBluen8ate de inter3retarea dat1 de &ana/er le/ilor @n do&eniu; (> de3ind de condi8iile econo&ice din cadrul Bir&ei; c> @nsea&n1 (ariere @n calea e6olu8iei or/ani5a8iei; d> re3re5int1 Brustr1ri 3entru an/aDator. Politicile salariale nu 3ot Bi nerestric8ionate deoarece! a> oscilea51 @n Bunc8ie de conDunctura &acroecono&ic1; (> nu s-ar @ncuraDa +aosul econo&ico-social; c> tre(uie s1 res3ecte toate tendin8ele @nre/istrate 3e 3lan &ondial; d> &odiBic1 orice co&3orta&ent econo&ic. 0onstr?n/erile unei 3olitici salariale! a> sunt de natur1 3olitic1; (> se re/1sesc nu&ai @n 5ona dre3tului &uncii; c> disci3linea51 lucr1torii; d> nu sunt date odat1 3entru totdeauna. .oti6area &oral1! a> se des16?rete 3rin @ncasarea salariului; (> are un as3ect &aterial; c> co&3letea51 &oti6a8ia &aterial1; d> are un caracter uni6ersal, Biind 3erce3ut1 identic de toat1 lu&ea. .oti6area &oral1! a> tre(uie li&itat1 sau c+iar eli&inat1; "9;

(> c> d>

"22.

"23.

"2#.

"25.

@ncalc1 li(ertatea indi6idului de a Bi salari5at; dis3are c?nd este 3re5ent1 &oti6a8ia &aterial1; 3ornete de la 5?&(ete, 3ri6iri a3ro(atoare, str?n/eri de &?n1 i aDun/e la a3recieri Ba6ora(ile e 3ri&ate @n 3u(lic. .oti6a8ia &oral1 este indi6idual1! a> c?nd se anun81 eBorturile unor colecti6e; (> dac1 3ersoana 6i5at1 s-a re&arcat 3rin &erite deose(ite; c> nu&ai c?nd or/ani5a8ia are un nu&1r restr?ns de an/aDa8i; d> ori de c?te ori Bir&a o(8ine re5ultate 6aloroase. .oti6a8ia colecti61! a> a3are nu&ai du31 ce s-a @nc+eiat &oti6a8ia indi6idual1; (> ur&1rete e6iden8ierea unor colecti6e toc&ai 3entru a le sti&ula 3e celelalte; c> @ncuraDea51 acordarea unor salarii sc15ute; d> tre(uie s1 res3ecte le/isla8ia @n do&eniul &oti61rii &orale. .oti6a8ia &oral1 diBeren8iat1! a> este corect1, deoarece contri(u8iile Biec1rei 3ersoane se deose(esc de cele ale cole/ilor; (> nu 3ro&o6ea51 ec+itatea intern1; c> nu re3re5int1 un instru&ent &ana/erial; d> are se&niBica8ie nu&ai 3entru su&e considera(ile. %ste eBicient1 o &oti6a8ie &oral1 diBeren8iat1 c?nd! a> salariile se acord1 @n Bunc8ie de re5ultatele &uncii; (> 3ro&o61rile se Bac 3otri6it 6ec+i&ii @n or/ani5a8ie;

"9$

c> d> "26.

de6ine indis3ensa(il1, dac1 &ana/erul tie s1-i cointerese5e i &aterial an/aDa8ii;

"2;.

"2$.

"29.

se Bolosete doar 3entru an/aDa8ii din structura de 3roduc8ie. .oti6a8ia /radual1! a> @i atin/e sco3ul nu&ai @n ca5ul 3ersoanelor cu studii su3erioare; (> tre(uie 3racticat1 3er&anent 3entru a sti&ula &ereu lucr1torii; c> aDun/e la 5ero 3e 3arcursul unui an; d> se conBund1 cu cea colecti61. .oti6a8ia este o3ortun1! a> dac1 reco&3ensa 6ine atunci c?nd 3ersoana o(8ine 3erBor&an8a; (> cu condi8ia s1 se acorde colecti6 i /radual; c> doar c?nd nu sunt &ic1ri sindicale; d> nu&ai 3entru cadrele de conducere. .oti6area continu1! a> co&3letea51 atri(utele unei &oti61ri co&3le e i eBiciente; (> nu este 3osi(il1 @n institu8iile Binanciare; c> e clude alt1 Bor&1 de sti&ulare; d> inter6ine ca alternati61 Binal1. .oti6a8ia &oral1! a> @i /1sete ori/inea, de cele &ai &ulte ori, @n natura &uncii de3use; (> este dat1 de 6arietatea acti6it18ilor, adic1 3roBun5i&ea 3ostului; c> e clude conte tul 3ostului; "99

d> "30.

"3".

"32.

"33.

"3#. 200

de3inde de an6er/ura 3ostului sau autono&ia de e ecu8ie. .odelul caracteristicilor 3ostului e 3lic1 &oti6a8ia 3rin inter&ediul! a> a3titudinilor, sarcinilor i co&3eten8elor; (> co&3le it18ii a3titudinilor, di6ersit18ii sarcinilor, inde3enden8ei de &icare; c> o&o/enit18ii a3titudinilor, identiBic1rii sarcinilor i autono&iilor; d> di6ersit18ii a3titudinilor, identit18ii i i&3ortan8ei sarcinilor, autono&iei i Beed-(acT-ului. 2l1turi de con8inutul &uncii, contri(uie la &oti6area &oral1 i! a> condi8iile de desB1urare a &uncii; (> a6antaDele &ateriale conBerite de anu&ite Bunc8ii; c> co&3eti8ia inter3ersonal1 e a/erat1 3rin care se @ncuraDea51 indi6iduali5area; d> &1ri&ea salariului. 4e3re5int1 Bactor al &oti61rii &orale! a> salariul de &erit; (> salariul @n natur1; c> s3orurile la salariu; d> 3osi(ilitatea &aniBest1rii ini8iati6ei i creati6it18ii. PerBor&an8a 3oate Bi! a> sta(ilit1 de lucr1tor sau de c1tre or/ani5a8ie; (> d1un1toare 3entru Bir&1; c> &oti6 de ne&ul8u&ire 3entru @ntre/ colecti6ul de salaria8i; d> o(8inut1 doar 3rin &unc1 Bi5ic1; PerBor&an8ele!

a> (> c> d> "35.

"36.

"3;.

"3$.

"39.

unui salariat tre5esc @ntotdeauna in6idia celorlal8i; se 3ot e 3ri&at1 i Bi5ic i 6aloric; de31esc o(li/atoriu toate standardele; @ntre/ii or/ani5a8ii tre(uie esto&3ate de cele ale &ana/erului. :i6elul 3erBor&an8elor! a> este atins doar la @nce3utul carierei; (> se sta(ilete strict 3rin nor&e i standarde; c> su3ort1 inBluen8a Bactorilor o(iecti6i i su(iecti6i; d> nu de3inde de a3titudinile u&ane. Pre/1tirea e6alu1rii 3erBor&an8elor @nsea&n1! a> o(ser6area lucr1torilor; (> co&unicarea re5ultatelor; c> deBinirea o(iecti6elor; d> sta(ilirea standardelor de 3erBor&an81 i a criteriilor e6aluatoare. 0riteriile &1sura(ile, clar Bor&ulate i /eneral 6ala(ile @n 6irtutea c1rora se Bace e6aluarea 3erBor&an8elor, reunesc! a> 3ersonalitatea, 6?rsta i se ul; (> s3iritul de ec+i31 i de co&3eti8ie neloial1; c> 3uterea de concentrare i 3roBesionalis&ul; d> co&3eten8a i siste&ul de rela8ii inter3ersonale. Pot Bi /reeli de e6aluare! a> cele in6oluntare, din dorin8a de a ascunde realitatea; (> acelea inten8ionate, care se strecoar1 din neaten8ie; c> o(ser61rile tuturor e6eni&entelor e tra3roBesionale; d> unele cau5ate de ur&1rirea unui sin/ur criteriu. En 3rocesul e6alu1rii a3ar erori datorit1!

20"

a>

"#0.

"#".

"#2.

"#3.

su(iecti6is&ului, indul/en8ei, @ncrederii sau c+iar, 3ersecu8iei; (> o(ser61rilor re3etate; c> o(iecti6it18ii anali5ei; d> interesului 3entru un dia/nostic real. En literatura de s3ecialitate erorile e6alu1rii sunt cunoscute ca eBectul! a> de #ello; (> de contrast; c> analo/iei; d> de succesiune, adic1 de &otenire. Pro&o6area 3ersonalului! a> este sinoni&1 cu deBiniti6area carierei; (> @nsea&n1 ascensiunea 3e 3osturile de ni6el inBerior; c> se reco&and1 @n ur&a e6alu1rii adec6ate cerin8elor 3osturilor situate la ni6eluri su3erioare; d> 3resu3une concedierea unui nu&1r oarecare de an/aDa8i. Aa (a5a unei 3ro&o61ri o(iecti6e stau criterii 3recu&! a> siste&ul de rela8ii i atitudinea Ba81 de cole/i; (> re5ultatele @n &unc1 i e 3erien8a @n conducere; c> tendin8e de /rando&anie; d> s3iritul co&3etiti6 i atitudinea dictatorial1. 9unt criterii de 3ro&o6are! a> ne3otis&ul; (> statutul econo&ic i social; c> interesul 3entru auto3erBec8ionare i co&3eten81 3roBesional1; d> rela8iile.

202

"##. Pro&o6area 3oate Bi! a> intern1 i din e terior; (> Bor&al1 i inBor&al1; c> 3o5iti61 i ne/ati61; d> a6ansare i a(solut1. "#5. 0ariera! a> este un Beno&en co&3le ; (> 6i5ea51 nu&ai a6ansarea @ntr-o Bunc8ie de conducere; c> se Binali5ea51 3rin c?te6a 3ro&o61ri; d> are un 3roBund caracter o(iecti6. "#6. 2 a6ea o carier1! a> constituie un de5iderat 3entru to8i oa&enii; (> re3re5int1 un ideal 3entru 3atroni, B1r1 e ce38ie; c> se traduce cu a renun8a co&3let la 6ia8a 3ersonal1; d> @nsea&n1 a-i i&3ri&a acesteia un 3roBund caracter su(iecti6. "#;. Curata unei cariere! a> de o(icei, aco3er1 @ntrea/a e isten81 3roBesional1; (> este &ai scurt1 3entru indi6i5ii care i-o Bor&ea51 @n aBara 81rii; c> a3are @ntotdeauna &ai redus1 3entru Be&ei; d> nu se 3oate 3relun/i 3?n1 la atin/erea 6?rstei de 50 de ani. "#$. ,nteresul 3entru o carier1 de succes! a> dis3are du31 ce indi6idul a ocu3at o Bunc8ie de conducere 3e care i-a dorit-o; (> se resi&te du31 6?rsta de 50 de ani; c> este &ai acut la intelectuali; d> tr1dea51 un caracter &ac+ia6elic. 203

"#9. 9tadiile carierei! a> sunt de aceeai lun/i&e te&3oral1 3entru to8i indi6i5ii; (> se re/1sesc identic la to8i lucr1torii; c> se Binali5ea51 odat1 cu decesul 3ersoanei; d> 6aria51 de la ca5 la ca5, dar de o(icei, e 3ri&1 e6olu8ia 3ersoanei @nce3?nd cu e 3lorarea, continu?nd cu sta(ilitatea i &aturitatea, cul&in?nd cu retra/erea sau declinul. "50. 9unt ar/u&ente o(iecti6e 3entru 3ro&o6area an/aDa8ilor! a> o carier1 deDa consolidat1; (> co&3eten8ele 3roBesionale i 3ersonale; c> condi8iile /rele de &unc1; d> ne6oia or/ani5a8iei de a-i &oti6a &ai &ult. "5". Ceter&inarea necesarului de 3ersonal se Bace! a> @nainte de calcularea c+eltuielilor salariale; (> du31 sta(ilirea nu&1rului de 3osturi i de Bunc8ii; c> doar 3entru cei cu studii &edii; d> @n ra3ort de o(iectul de acti6itate. "52. CeBinirea corect1 a 3osturilor i a Bunc8iilor este 3osi(il1 3rin! a> anali5are, descriere i e6aluare; (> 3roiectare, in6entariere i (locare; c> o(ser6are, co&3arare i e6aluare; d> 3roiectare, anali5are i o(ser6are. "53. 2 anali5a un 3ost! a> @nsea&n1 a-l deBini corect; (> re3re5int1 un 3roces o(iecti6, de deter&inare a cerin8elor, co&3eten8elor, res3onsa(ilit18ilor i sarcinilor sale;

20#

c>

"5#.

"55.

"56.

"5;.

3resu3une a-l @nc1rca ra8ional cu c?t &ai &ulte sarcini; d> 6i5ea51 studierea lui @n 6ederea identiBic1rii cau5elor su(iecti6e ce i-au 3ro6ocat a3ari8ia. 4ecrutarea 3ersonalului! a> re3re5int1 un 3roces 3re&er/1tor @nBiin81rii Bir&ei; (> se desB1oar1 continuu sau ori de c?te ori este ne6oie, 3rin atra/erea celor &ai 3otri6ite 3ersoane 3entru 3osturile nou @nBiin8ate sau de6enite 6acante; c> se Binali5ea51 @ntotdeauna din surse e terne or/ani5a8iei; d> este un 3roces constant, sus8inut sau s3oradic. 9elec8ia i recrutarea! a> au acelai con8inut; (> se desB1oar1 conco&itent; c> 3ot Bi interne i e terne do&eniului de acti6itate al Bir&ei; d> se (a5ea51 3e cerin8e o(iecti6e. Encadrarea 3e 3ost se deBiniti6ea51 conco&itent cu! a> @nc+eierea 3erioadei de 3ro(1 i de aco&odare 3si+osocial1; (> inBor&area, @nsuirea i i&3licarea 3ersonal1 a ocu3antului 3ostului; c> reuita candidatului la 3rocesul de recrutare; d> citirea atri(u8iilor 3resu3use de 3ostul res3ecti6. .oti6a8ia! a> conce3tual, nu de31ete teoria &ar/inal1; (> e 3lic1 ac8iunile o&ului i 3oate Bi c1utat1 @n ne6oile, interesele sau idealurile oa&enilor; c> se studia51 e clusi6 de tiin8ele 3si+o-sociolo/ice; 205

d> "5$.

"59.

"60.

"6".

e ist1 nu&ai la anu&ite 3ersoane i dis3are du31 ce acestea i-au satisB1cut ne6oile (iolo/ice. %ste ade61rat c1! a> indi6i5ii nu 3ot a6ea instincte &enite s1 i&3ri&e anu&ite &oti6a8ii; (> ne6oile satisB1cute cu &ini&u& de c+eltuial1 nu &ai e 3lic1 di6erse co&3orta&ente; c> teoriile ne6oilor sunt teorii &oti6a8ionale; d> &oti6a8ia se DustiBic1, @naintea teoriilor ne6oilor, 3rin c1utarea satisBac8iei sau a conBortului cu &ini&u& de eBort. %6aluarea 3erBor&an8elor! a> este un 3roces oBicial, desB1urat cu aDutorul 3rocedurilor standardi5ate i 3rin care se o(ser61 co&3orta&entul salaria8ilor; (> se reali5ea51 Bor&al i inBor&al; c> are o serie de o(iecti6e or/ani5a8ionale, 3si+olo/ice, estetice i 3rocedurale; d> se Bace @n &o&entul 3roiect1rii 3osturilor i Bunc8iilor i nu&ai atunci c?nd se stin/ o(iecti6ele 3ostului. Politica salarial1 se Bunda&entea51 3e c?te6a 3rinci3ii, 3rintre care! a> conBiden8ialitatea, ec+itatea, Ble i(ilitatea; (> indi6iduali5area, &o(ilitatea reco&3enselor, diBeren8ierea; c> di6ersiBicarea, continuitatea, co&3le itatea; d> di6ersitatea, sin/ularitatea, co&3le itatea. %c+itatea salarial1! a> se a3lic1 doar @n anu&ite ra&uri econo&ice; (> 3er&ite sta(ilirea ni6elului re&unera8iei unei 3ersoane co&3arati6 cu cel al altor lucr1tori;

206

c>

"62.

"63.

"6#.

"65.

"66.

deoarece Bace 3osi(il1 a3recierea salarial1, conduce la &ic1ri de ne&ul8u&ire @n cadrul Bir&ei; d> nu este e tern1, deoarece se 3oate Bace corect doar @ntre &e&(rii or/ani5a8iei. 9alariul de (a51 se! a> &ai nu&ete i tariBar, Biind ec+i6alent cu salariul net; (> acord1 inte/ral, B1r1 a Bi su3us i&3o5it1rii; c> sta(ilete 3entru Biecare @n Bunc8ie de 3resta8ia indi6idual1; d> inde ea51 lunar, @n &od o(li/atoriu, deoarece cu3rinde ansa&(lul s3orurilor. .oti6area &oral1! a> dis3are dac1 este 3re5ent1 &oti6area &aterial1; (> 3oate Bi indi6idual1 c?nd se anun81 &eritele unor colecti6e; c> @nsea&n1 i 31reri Ba6ora(ile e 3ri&ate @n 3u(lic; d> se Bace 3rin 5?&(ete, 3ri6iri a3ro(atoare i 3ri&e. PerBor&an8ele! a> de31esc @ntotdeauna toate standardele; (> unui salariat tre5esc &ereu in6idia celorlal8i; c> se 3ot e 3ri&a i Bi5ic i 6aloric; d> sunt o(8inute doar 3rin &unca Bi5ic1. 0riteriile &1sura(ile, clar Bor&ulate i /eneral 6ala(ile, @n 6irtutea c1rora se Bace e6aluarea 3erBor&an8elor, reunesc! a> 3ersonalitatea, 6?rsta i se ul; (> s3iritul de ec+i31 i de co&3eti8ie neloial1; c> 3uterea de concentrare i 3roBesionalis&ul; d> co&3eten8a i siste&ul de rela8ii inter3ersonale. En 3rocesul de e6aluare 3ot a31rea /reeli! a> in6oluntare, din ne6oia de a ascunde realitatea; 20;

(> c> d>

"6;.

"6$.

"69.

";0.

";".

inten8ionate, care se strecoar1 din neaten8ie; din cau5a o(ser61rilor o(iecti6e a tuturor e6eni&entelor; 3e sea&a su(iecti6is&ului, a indul/en8ei, a @ncrederii sau c+iar, a 3ersecu8iei, ori din dorin8a ur&1ririi unui sin/ur criteriu. Pro&o6area 3ersonalului! a> este sinoni&1 cu deBinirea carierei; (> se reco&and1 @n ur&a e6alu1rii adec6ate a cerin8elor 3osturilor situate la ni6eluri su3erioare, @n Bunc8ie de re5ultatele @n &unc1 i de e 3erien8a @n conducere; c> i&3une un siste& de rela8ii i o anu&it1 atitudine Ba81 de cole/i; d> este o ascensiune de 3osturi, cu6enit1 Biec1rui an/aDat. 9unt ar/u&ente o(iecti6e 3entru 3ro&o6area an/aDa8ilor! a> o carier1 deDa consolidat1; (> co&3eten8e 3roBesionale i 3ersonale; c> condi8iile /rele de &unc1; d> interesul or/ani5a8iei de a-i &oti6a &ai &ult. 0ariera! a> se Binali5ea51 3rin c?te6a 3ro&o61ri; (> 6i5ea51 nu&ai a6ansarea @ntr-o Bunc8ie de conducere; c> re3re5int1 un ideal 3entru 3atroni, B1r1 e ce38ie; d> este un Beno&en co&3le , 3roBund su(iecti6. En /eneral, este reco&anda(il1 salari5area 3otri6it! a> co&3eten8ei 3roBesionale; (> re5ultatelor o(8inute @n &unc1; c> condi8iilor de lucru; d> 3ers3ecti6elor or/ani5a8iei. 9ta(ilirea necesarului de 3ersonal este! a> accidental1, nu&ai @n situa8ia Bir&elor &ari;

20$

";2.

";3.

";#.

";5.

";6.

(> o38ional1, du31 (unul 3lac al 3atronului; c> o(li/atorie i @n corela8ie cu dina&ica or/ani5a8iei; d> nei&3ortant1. H deBinire corect1 i co&3let1 a 3osturilor ec+i6alea51 cu! a> Binali5area or/ani/ra&ei; (> descrierea lor e act1; c> ar&oni5area lor @n structura or/ani5atoric1; d> o &unc1 o(ositoare i inutil1. Cese&na8ia aBir&a8ia Bals1 cu 3ri6ire la 3laniBicarea resurselor u&ane! a> ur&ea51 un al/orit& (ine sta(ilit; (> se Bace 3otri6it o(iecti6elor or/ani5a8iei; c> 8ine sea&a de structura or/ani5atoric1 a Bir&ei; d> tre(uie s1 li3seasc1 @n or/ani5a8iile &ari. 4ecrutarea 3ersonalului este un 3roces de! a> re8inere i sec+estrare a anu&itor 3ersoane; (> @ncuraDare a o(ser61rii locurilor de &unc1; c> atra/ere a celor &ai 3otri6i8i lucr1tori 3entru 3osturile li(ere din structura or/ani5atoric1; d> 31strare @n or/ani5a8ie a celor &ai co&3eten8i salaria8i. 9elec8ia 3ersonalului! a> se desB1oar1 du31 recrutare; (> este 3ri&ul 3as al atra/erii resurselor u&ane @n or/ani5a8ie; c> se reco&and1 doar 3entru Bunc8iile de conducere; d> este &ai eBicient1 @n interiorul Bir&ei. 9elec8ia tiin8iBic1 este 3osi(il1 3rin! a> inter6iuri i 3li&(1ri; 209

";;.

";$.

";9.

"$0.

"$".

(> test1ri i si&ul1ri; c> c+estion1ri i &ani3ul1ri; d> sti&ul1ri i reco&and1ri. 0ele &ai 3otri6ite &etode e&3irice de selec8ie a 3ersonalului Bac reBerire la! a> teste; (> inter6iuri; c> si&ul1ri; d> c+aris&a candidatului. Enc+eierea unui contract de asu&are a cerin8elor, sarcinilor, co&3eten8elor i res3onsa(ilit18ilor unui 3ost re3re5int1! a> anali5a structurii or/ani5atorice; (> descrierea 3osturilor; c> inte/rarea @n colecti6; d> @ncadrarea 3e 3ost. Encadrarea 3e 3ost se deBiniti6ea51 conco&itent cu! a> recrutarea 3ersonalului; (> inte/rarea @n colecti6; c> aco&odarea 3si+o-social1 sau @nc+eierea 3erioadei de 3ro(1; d> inBor&area, @nsuirea i i&3licarea 3ersonal1 a ocu3antului 3ostului. .oti6a8ia nu! a> este inter3retat1 i 3si+o-sociolo/ic i econo&ic; (> de3inde de &1sura satisBacerii ne6oilor; c> inBluen8ea51 co&3orta&entul u&an; d> se e 3lic1 doar 3rin sti&uli interni. 9unt teorii &oti6a8ionale! a> teoriile co/niti6e i teoriile ne6oilor;

2"0

"$2.

"$3.

"$#.

"$5.

"$6.

(> teoria sco3urilor i teoria cale-sco3; c> teoria ate3t1rii i teoria tr1s1turilor; d> teoria co&3ortist1 i teoria tr1s1turilor. %6aluarea re5ultatelor i e6aluarea 3erBor&an8elor! a> re3re5int1 unul i acelai 3roces; (> constituie dou1 3rocese diBerite; c> sunt dou1 3rocese, unul @n continuarea celuilalt; d> @nsea&n1 un sin/ur 3roces, dar @n dou1 stadii. Pot a31rea erori de e6aluare din cau5a o(ser61rilor! a> re3etate; (> dese; c> atente; d> su(iecti6e. Pro&o6area 3ersonalului! a> este sinoni&1 cu a6ansarea; (> re3re5int1 o o(li/a8ie a an/aDatorului Ba81 de to8i an/aDa8ii; c> este condi8ionat1 de atin/erea o(iecti6elor e6alu1rii; d> 3re/1tete lucr1torul 3entru e6aluare. :u tre(uie s1 se aBle la (a5a 3ro&o61rii! a> rela8iile inter3ersonale; (> interesul 3entru auto3erBec8ionare; c> a(ilit18ile 3ersonale i co&3eten8ele 3roBesionale; d> condi8iile /rele de &unc1. Procesul Biresc ce ur&ea51 Bor&1rii 3roBesionale Bace 3osi(il1! a> 3erBec8ionarea de3rinderilor de a @n618a; (> de56oltarea ne6oilor de ocu3are a unei succesiuni de 3osturi i Bunc8ii; 2""

"$;.

"$$.

"$9.

"90.

"9".

c> identiBicarea ne6oilor de 3re/1tire 3roBesional1; d> sta(ilirea i @nsuirea de3rinderilor de &unc1. :u se 3oate asocia carierei 3roBesional1 o! a> succesiune de 3osturi; (> 3osi(ilitate de a6ansare; c> 3reocu3are 3entru crea8ii artistice e tra3roBesionale; d> ascensiune econo&ic1 i social1. 9e reco&and1 ca 3olitica &oti6a8ional1 s1 Bie! a> diBeren8iat1 i unic1; (> o3ortun1 i secret1; c> /radual1 i continu1; d> indi6idual1 i ar(itrar1. 9unt 3rinci3ii ale 3oliticii salariale! a> indi6iduali5area i diBeren8ierea; (> conBiden8ialitatea i ec+itatea; c> Ble i(ilitatea i &o(ilitatea; d> secreti5area i trans3aren8a. 9ti&ularea &oral1! a> se reali5ea51 3rin salarii ridicate; (> 3oate Bi e 3licat1 3rin an6er/ura i 3roBun5i&ea 3osturilor; c> este eBicient1 nu&ai dac1 se acord1 @n &od o(iecti6; d> @nso8ete, a(solut o(li/atoriu, @n Bor&ele sale 3o5iti6e, &oti6area &aterial1. :ecesarul de 3ersonal este deter&inat! a> @nainte de sta(ilirea nu&1rului de 3osturi i de Bunc8ii; (> 3rin a3ro i&1ri, @n Bunc8ie de situa8iile din anii 3receden8i; c> 3otri6it o(iecti6elor i dina&icii or/ani5a8iei;

2"2

"92.

"93.

"9#.

"95.

"96.

d> @n conBor&itate cu ti3ul de acti6itate desB1urat1. 4a8ionalitatea @n deBinirea 3osturilor se traduce 3rin corecta lor! a> co&3letare, descriere i o(ser6are; (> anali5are, descriere i e6aluare; c> 3roiectare, ocu3are i o(ser6are; d> anali5are, 3roiectare i e6aluare. 2 anali5a un 3ost 3resu3une o serie de o3era8iuni anterioare 3rintre care! a> descrierea sa; (> e6aluarea lui; c> studierea cerin8elor i&3use ocu3antului s1u; d> e6aluarea ocu3antului. 2 descrie un 3ost @nsea&n1 a Bace cunoscute inBor&a8ii reBeritoare la! a> caracteristicile sale; (> &odalit18ile de @nde3linire a co&3eten8elor; c> salari5area cores3un51toare; d> Bunc8ia @n care s-ar 3utea transBor&a. 2 e6alua un 3ost se traduce cu a! a> sta(ili cerin8ele sale; (> deter&ina co&3le itatea sa a(solut1; c> anali5a condi8iile care s1-i 3er&it1 reali5area o(li/a8iilor; d> co&3ara s3eciBicul s1u cu al altora. 2tra/erea resurselor u&ane @ntr-o or/ani5a8ie se Bace 3rin! a> (> c> 3laniBicare; e6aluare; recrutare i selec8ie; 2"3

d> a> (> c> d> a> (> c> d> a> (> c> d> a> (> c>

a6ansare. @ntotdeauna uor; du31 3roceduri /eneral 6ala(ile @n orice do&eniu de acti6itate; ori de c?te ori se consider1 c1 tre(uie ocu3ate 3osturi 6acante; la inter6ale e/ale de ti&3. ulterior recrut1rii; anterior recrut1rii; desB1urat conco&itent cu recrutarea; de recrutare. indicatori &icro i &acroecono&ici; re5ultate econo&ice ale Bir&elor din str1in1tate; idealuri ale co3il1riei 31rin8ilor s1i; ne6oi, interese sau alte &o(iluri. instinctelor; +edonis&ului; ne6oilor;

"9;. 4ecrutarea 3ersonalului se Bace!

"9$. 9elec8ia 3ersonalului re3re5int1 3rocesul!

"99. Pe un o& @l &oti6ea51 o serie de!

200. En antic+itate &oti6a8ia se e 3lica 3e sea&a!

d> cunoaterii sco3urilor. 20". 9unt 3rinci3ii ale 3oliticii salariale! a> Ble i(ilitatea i conBiden8ialitatea; (> indi6idualis&ul i inte/ralitatea; c> ec+itatea i sincroni5area; 2"#

d> a> (> c> d> a> (> c> d> a> (> c> d> a> (> c> d>

e/ali5area i diBeren8ierea. reco&3ense 6er(ale; 3re&ii i 3ri&e (1neti; 5?&(ete; 3ri6iri laudati6e. an6er/ura i 3roBun5i&ea &uncii; i&3ortan8a sarcinilor; autono&ia @n @nde3linirea sarcinilor; reco&3ensele directe i indirecte. constituie un instru&ent de a3reciere; Bacilitea51 o diBeren8iere &aterial1 @ntre lucr1tori; 6i5ea51 @ncuraDarea carierei 3roBesionale; re3re5int1 @ntotdeauna o e6aluare a 3erBor&an8elor. nu 3oate Bi su(iecti61; aduce un s3or de cunoatere co&3arati6 cu cea Bor&al1; se Bace 3rin s3ionaD; 3resu3une an/aDarea 3ersoanei e6aluate @n &unci diBerite de cele cotidiene. cu scale diBerite de la o& la o&; o(iecti6 i cu aceleai e i/en8e 3entru Biecare cate/orie 3roBesional1; 2"5

202. 9ti&ularea &oral1 nu se 3oate reali5a 3rin !

203. .oti6area &aterial1 se o(8ine 3rin!

20#. %6aluarea re5ultatelor &uncii an/aDa8ilor nu!

205. %6aluarea inBor&al1!

206. %6aluarea Bor&al1 se reali5ea51! a> (>

c> d>

nu&ai la sB?ritul anului calendaristic; cu un instru&entar e6aluatorului. ar(itrar; cau5al; de sc+i&(are a Bunc8iei; de ascensiune ierar+ic1. 3reselec8ie 3ro&o6are e tern1; recrutare ec+itate salarial1; re5ultat &oti6are &aterial1; Bor&are o(ser6are diBeren8iat1. salari5are 3erBor&an81; 3ost salariu; &oti6are &oral1 an6er/ur1 a 3ostului; rud1 reco&3ensare. 3ersonalitate caracter; test 3ro(1; re5ultat 3erBor&an81; a6ansare 3ro&o6are. de3endent de 3reBerin8ele

20;. Pro&o6area 3ersonalului nu este un 3roces! a> (> c> d> a> (> c> d> a> (> c> d> a> (> c> d>

20$. 0e corela8ie are sensS

209. :u tre(uie asociate ur&1toarele no8iuni!

2"0. %ste corect s1 ai(1 acce38iune identic1 doar conce3tele!

2"". Ceter&inarea necesarului de 3ersonal se Bace! a> @nainte de calcularea c+eltuielilor salariale; (> du31 sta(ilirea nu&1rului de 3osturi i de Bunc8ii. c> doar 3entru cei cu studii &edii; 2"6

d>

@n ra3ort de o(iectul de acti6itate;

2"2. CeBinirea corect1 a 3osturilor i a Bunc8iilor este 3osi(il1 3rin! a> (> c> d> a> (> anali5are, descriere i e6aluare; 3roiectare, 3rein6entariere i (locare; o(ser6are, co&3arare i e6aluare; 3roiectare, 3reanali5are i o(ser6are. @nsea&n1 a-l deBini concret; re3re5int1 un 3roces o(iecti6, de deter&inare a cerin8elor, co&3eten8elor, res3onsa(ilit18ilor i sarcinilor sale; 3resu3une a-l @nc1rca ra8ional cu c?t &ai &ulte sarcini; 6i5ea51 studierea lui @n 6ederea identiBic1rii cau5elor su(iecti6e ce i-au 3ro6ocat a3ari8ia. re3re5int1 un 3roces 3re&er/1tor @nBiin81rii Bir&ei; se desB1oar1 3er&anent sau la ne6oie, 3rin atra/erea celor &ai co&3etente 3ersoane 3entru 3osturile scoase la concurs; se Binali5ea51 or/ani5a8iei; @ntotdeauna din surse e terne

2"3. 2 anali5a un 3ost!

c> d>

2"#. 4ecrutarea 3ersonalului! a> (>

c>

d> este un 3roces contradictoriu, sinuos sau su3lu. 2"5. 9elec8ia i recrutarea! a> re3re5int1 acelai 3roces; (> se desB1oar1 si&ultan; c> 3ot Bi interne i e terne do&eniului de acti6itate al Bir&ei; 2";

d> a> (> c> d> a> (> c> d> a> (> c> d>

se (a5ea51 3e cerin8e o(iecti6e. @nc+eierea 3erioadei de 3ro(1 i de aco&odare 3si+osocial1; inBor&area, @nsuirea i i&3licarea 3ersonal1 a ocu3antului 3ostului; reuita candidatului la 3rocesul de recrutare; citirea atri(u8iilor 3resu3use de 3ostul res3ecti6. conce3tual, nu de31ete teoriile ne6oilor; e 3lic1 ac8iunile o&ului i ii are ori/inile @n ne6oile, interesele sau idealurile oa&enilor; se studia51 e clusi6 de tiin8ele e acte; e ist1 nu&ai la salaria8ii din siste&ul 3u(lic. indi6i5ii nu 3ot a6ea instincte &enite s1 i&3ri&e anu&ite &oti6a8ii; ne6oile satisB1cute cu &ini&u& de c+eltuial1 nu &ai e 3lic1 di6erse co&3orta&ente. teoriile ne6oilor sunt 3ri&ele teorii &oti6a8ionale;

2"6. Encadrarea 3e 3ost se deBiniti6ea51 conco&itent cu!

2";. .oti6a8ia!

2"$. %ste ade61rat c1!

&oti6a8ia se DustiBica, @naintea teoriilor ne6oilor, 3rin c1utarea satisBac8iei sau a conBortului cu &ini&u& de eBort. 2"9. %6aluarea 3erBor&an8elor! a> este un 3roces oBicial, desB1urat cu aDutorul 3rocedurilor standardi5ate i 3rin care se o(ser61 co&3orta&entul salaria8ilor; (> se reali5ea51 Bor&al i inBor&al;

2"$

c>

220.

22".

222.

223.

are o serie de o(iecti6e or/ani5a8ionale, 3si+olo/ice, estetice i 3rocedurale; d> se Bace @n &o&entul 3roiect1rii 3osturilor i Bunc8iilor i nu&ai c?nd se atin/ o(iecti6ele 3ostului. Politica salarial1 se Bunda&entea51 3e c?te6a 3rinci3ii, 3rintre care! a> conBiden8ialitatea, ec+itatea, Ble i(ilitatea; (> indi6iduali5area, &o(ilitatea reco&3enselor, diBeren8ierea; c> di6ersiBicarea, continuitatea, co&3le itatea; d> di6ersitatea, sin/ularitatea, co&3le itatea. %c+itatea salarial1! a> se a3lic1 doar @n anu&ite ra&uri econo&ice; (> 3er&ite sta(ilirea ni6elului re&unera8iei unei 3ersoane co&3arati6 cu cel al altor lucr1tori; c> deoarece Bace 3osi(il1 a3recierea salarial1, conduce la &ic1ri de ne&ul8u&ire @n cadrul Bir&ei; d> nu este e tern1, deoarece se 3oate Bace corect doar @ntre &e&(rii or/ani5a8iei. 9alariul de (a51 se! a> ec+i6alea51 cu salariul real; (> acord1 co&3let, B1r1 a Bi su3us ta elor; c> sta(ilete 3entru Biecare @n Bunc8ie de 3resta8ia indi6idual1; d> inde ea51 lunar. .oti6area &oral1! a> dis3are dac1 este 3re5ent1 &oti6area &aterial1; (> 3oate Bi indi6idual1 c?nd se anun81 &eritele unor colecti6e; c> @nsea&n1 i 31reri Ba6ora(ile e 3ri&ate @n 3u(lic; 2"9

22#.

225.

226.

22;.

22$.

d> se Bace 3rin 5?&(ete, 3ri6iri a3ro(atoare i 3ri&e. PerBor&an8ele! a> de31esc @ntotdeauna toate standardele; (> unui salariat tre5esc &ereu in6idia celorlal8i; c> se 3ot e 3ri&at1 i Bi5ic i 6aloric; d> sunt o(8inute doar 3rin &unc1 Bi5ic1. 0riteriile &1sura(ile, clar Bor&ulate i /eneral 6ala(ile, @n 6irtutea c1rora se Bace e6aluarea 3erBor&an8elor, reunesc! a> 3ersonalitatea, 6?rsta i se ul; (> s3iritul de ec+i31 i de co&3eti8ie neloial1; c> 3uterea de concentrare i 3roBesionalis&ul; d> co&3eten8a i siste&ul de rela8ii inter3ersonale. En 3rocesul de e6aluare 3ot a31rea /reeli! a> in6oluntare, din ne6oia de a &asca realitatea; (> inten8ionate, care se strecoar1 din neaten8ie; c> din cau5a o(ser61rilor o(iecti6e a tuturor e6eni&entelor; d> 3e sea&a su(iecti6is&ului, indul/en8ei, @ncrederii sau c+iar, 3ersecu8iei, ori din dorin8a ur&1ririi unui sin/ur criteriu. Pro&o6area 3ersonalului! a> este sinoni&1 cu deBiniti6area carierei; (> se reco&and1 @n ur&a e6alu1rii adec6ate a cerin8elor 3osturilor situate la ni6eluri su3erioare, @n Bunc8ie de re5ultatele @n &unc1 i de e 3erien8a @n conducere; c> i&3une un siste& de rela8ii i o anu&it1 atitudinea Ba81 de cole/i; d> este o ascensiune de 3osturi cu6enit1 Biec1rui an/aDat. 9unt ar/u&ente o(iecti6e 3entru 3ro&o6area an/aDa8ilor! a> o carier1 deDa consolidat1;

220

229.

230.

23".

232.

233.

(> co&3eten8ele 3roBesionale i 3ersonale; c> condi8iile /rele de &unc1; d> interesul or/ani5a8iei de a-i &oti6a &ai &ult. 0ariera! a> se Binali5ea51 3rin c?te6a 3ro&o61ri; (> 6i5ea51 nu&ai a6ansarea @ntr-o Bunc8ie de conducere; c> re3re5int1 un ideal 3entru 3atroni, B1r1 e ce38ie; d> este un Beno&en co&3le , 3roBund su(iecti6. En /eneral, este reco&anda(il1 salari5area 3otri6it! a> co&3eten8ei 3roBesionale; (> re5ultatelor o(8inute @n &unc1; c> condi8iilor de lucru; d> 3ers3ecti6elor or/ani5a8iei. Ceter&inarea necesarului de 3ersonal se Bace! a> @n 3erioada de cri51 du31 calcularea c+eltuielilor salariale; (> du31 sta(ilirea nu&1rului de 3osturi i de Bunc8ii; c> doar 3entru cei cu studii su( ni6elul &ediu; d> @n ra3ort de o(iectul de acti6itate; CeBinirea corect1 a 3osturilor i a Bunc8iilor este 3osi(il1 3rin! a> anali5are, descriere i e6aluare; (> 3roiectare i (locare; c> o(ser6are i e6itare; d> decri3tare i o(ser6are. 2 anali5a un 3ost! a> @nsea&n1 a-i deBini conce3tul;

22"

(>

23#.

235.

236.

23;. 222

re3re5int1 un 3roces o(iecti6, de deter&inare a cerin8elor, co&3eten8elor, res3onsa(ilit18ilor i sarcinilor sale; c> 3resu3une a-l @nc1rca ira8ional cu c?t &ai &ulte sarcini; d> 6i5ea51 studierea lui @n 6ederea identiBic1rii cau5elor su(iecti6e ce i-au 3ro6ocat dis3ari8ia. 4ecrutarea 3ersonalului! a> re3re5int1 un 3roces 3re&er/1tor conce3erii si/lei Bir&ei; (> se desB1oar1 continuu sau ori de c?te ori este ne6oie, 3rin atra/erea celor &ai 3otri6ite 3ersoane 3entru 3osturile nou @nBiin8ate sau de6enite 6acante; c> se Binali5ea51 o(li/atoriu din surse e terne or/ani5a8iei; d> este un 3roces constant, siste&ic sau s3oradic. 9elec8ia i recrutarea! a> 3resu3un au acelai contract econo&ic de cola(orare; (> se desB1oar1 conco&itent; c> 3ot Bi interne i e terne do&eniului de acti6itate al Bir&ei; d> tre(uie Bunda&entate 3e cerin8e o(iecti6e. Encadrarea 3e 3ost se deBiniti6ea51 conco&itent cu! a> sto3area 3erioadei de 3ro(1 i de aco&odare 3si+osocial1; (> inBor&area, @nsuirea i i&3licarea 3ersonal1 a ocu3antului 3ostului; c> reuita candidatului la 3rocesul de recu3erare a 3ostului anterior; d> @ncetarea 3erioadei de cri51. .oti6a8ia!

conce3tual, a3ar8ine e clusi6 teoriei &ana/eriale; e 3lic1 ac8iunile o&ului i 3oate Bi c1utat1 @n ne6oile, interesele sau idealurile oa&enilor; c> nu tre(uie studiat1 i @n8eleas1; d> este un atri(ut doar al 3ersoanelor ele6ate. 23$. %ste ade61rat c1! a> indi6i5ii nu 3ot a6ea instincte deter&inatoare de &oti6a8ii; (> ne6oile satisB1cute cu &ini&u& de c+eltuial1 e clud e 3licarea di6erselor co&3orta&ente; c> teoriile ne6oilor sunt 3ri&ele teorii &oti6a8ionale; d> &oti6a8ia se DustiBica, @naintea teoriilor ne6oilor, 3rin c1utarea satisBac8iei sau a conBortului cu &ini&u& de eBort. 239. %6aluarea 3erBor&an8elor! a> ca 3roces oBicial, 3rin 3roceduri standardi5ate o(ser61 atitudinile salaria8ilor; (> se reali5ea51 Bor&al i inBor&al; c> 6i5ea51 o(iecti6e or/ani5a8ionale, 3si+olo/ice, estetice i 3rocedurale; d> se Bace @n &o&entul 3roiect1rii 3osturilor i Bunc8iilor i nu&ai c?nd se atin/ o(iecti6ele 3ostului. 2#0. Politica salarial1 se Bunda&entea51 3e c?te6a 3rinci3ii, 3rintre care! a> conBiden8ialitatea i Ble i(ilitatea; (> indi6iduali5area i &o(ilitatea reco&3enselor; c> continuitatea i 3ro i&itatea; d> di6ersitatea i sin/ularitatea. 2#". %c+itatea salarial1! a> nu se a3lic1 @n siste&ul (u/etar; 223

a> (>

(> c> d> a> (> c> d>

3er&ite sta(ilirea ni6elului re&unera8iei 3ersoane co&3arati6 cu cel al altor lucr1tori;

unei

@ntotdeauna, 3ro6oac1 &ic1ri de ne&ul8u&ire @n cadrul or/ani5a8iei; nu este e tern1, dar nici intern1. sau tariBar, coincide cu salariul net; acord1 inte/ral, B1r1 deduceri de ta e i i&3o5ite; sta(ilete 3entru Biecare @n Bunc8ie de 3resta8ia indi6idual1; inde ea51 lunar, @n &od o(li/atoriu, deoarece cu3rinde ansa&(lul s3orurilor. o e clude 3e cea &aterial1; sau indi6idual1 a3are c?nd se anun81 &eritele unor colecti6e; @nsea&n1 i 31reri Ba6ora(ile e 3ri&ate @n 3u(lic; se Bace 3rin 5?&(ete, 3ri6iri a3ro(atoare i 3ri&e. recla&1 Os3ar/erea nor&elor de &unc1P; unui salariat tre5esc &ereu du&1nia cole/ilor; au e 3ri&are Bi5ic1/6aloric1;

2#2. 9alariul de (a51 se!

2#3. .oti6area &oral1! a> (> c> d> a> (> c>

2##. PerBor&an8ele!

d> 3ot Bi o(8inute doar 3rin &unc1 Bi5ic1. 2#5. %6aluarea 3erBor&an8elor se 3oate Bace ur&1rindu-se criterii 3recu&! a> 3ersonalitatea i se ul; (> s3iritul de conducere i de co&3eti8ie neloial1; c> 3uterea de concentrare i 3roBesionalis&ul; 22#

2#6.

2#;.

2#$.

2#9.

250.

d> autoritatea i siste&ul de rela8ii inter3ersonale. Freelile ce 3ot a31rea @n 3rocesul de e6aluare sunt din cate/oria celor! a> in6oluntare, din ne6oia de a cos&eti5a realitatea; (> inten8ionate, strecurate din neaten8ie; c> 8intite, din cau5a o(ser61rilor o(iecti6e a tuturor e6eni&entelor; d> 3use 3e sea&a su(iecti6is&ului, indul/en8ei, @ncrederii sau c+iar, 3ersecu8iei, ori din dorin8a ur&1ririi unui sin/ur criteriu. Pro&o6area 3ersonalului! a> este sinoni&1 cu Binali5area carierei; (> se reco&and1 du31 o e6aluare adec6at1; c> i&3une un siste& de rela8ii i o anu&it1 atitudinea Ba81 de su(ordona8i; d> este o ascensiune de 3osturi cu6enit1 Biec1rui an/aDat. 9unt ar/u&ente o(iecti6e 3entru 3ro&o6area an/aDa8ilor! a> o carier1 Binali5at1; (> co&3eten8ele 3roBesionale i 3ersonale; c> condi8iile /rele de lucru; d> interesul eBilor de a-i &oti6a &ai &ult. 0ariera! a> se Binali5ea51 du31 dou1-trei 3ro&o61ri; (> 6i5ea51 nu&ai a6ansarea @ntr-o Bunc8ie de conducere; c> se deBinete ca un ideal 3entru 3atroni; d> este un Beno&en co&3le , 3roBund su(iecti6. En /eneral, este reco&anda(il1 salari5area 3otri6it! a> co&3eten8ei 3roBesionale; (> re5ultatelor o(8inute @n &unc1; 225

25".

252.

253.

25#.

255.

c> condi8iilor de lucru; d> 3ers3ecti6elor or/ani5a8iei. 0ontri(uie la deBinirea co&3let1 a 3osturilor! a> nu&1rarea lor; (> clasiBicarea lor; c> re3arti5area lor 3e co&3arti&ente; d> anali5area lor. Cescrierea 3ostului! a> este 3osi(il1 doar @n Bor&1 di/raBic1; (> reunete o3era8iuni de 3re5entare a caracteristicilor sale esen8iale; c> se i&3une nu&ai 3entru cele de e ecu8ie; d> nu este corect1 @n or/ani5a8iile 3u(lice. PlaniBicarea resurselor u&ane! a> i&3une res3ectarea unui al/orit& o(iecti6; (> se Bace se&estrial; c> nu de3inde de di&ensiunile or/ani5a8iei; d> se continu1 cu ela(orarea or/ani/ra&ei. 4ecrutarea 3ersonalului este un 3roces! a> Binan8at @ntotdeauna din surse e terne or/ani5a8iei; (> de re8in a candida8ilor selecta8i, 3otri6it rela8iilor, din r?ndul an/aDa8ilor; c> continuu, siste&atic sau s3ontan; d> ine istent @n cri5a econo&ic1. 0+estionarele! a> 3ot Bi teste de cunotin8e sau teste de @nde&?nare; (> sunt 3re5entate ca @ntre(1ri, desc+ise sau nu; c> de o(icei, sunt cunoscute de candida8i @naintea concursului;

226

256.

25;.

25$.

259.

260.

d> i&3lic1 3re5en8a centrului de e6aluare. Ceose(irea dintre @ncadrarea 3e 3ost i inte/rarea socio3roBesional1! a> se Bace 3rin tran5iti6itate; (> 6i5ea51 as3ectele oBiciale i inBor&ale ale includerii unui nou &e&(ru @n or/ani5a8ie; c> se traduce 3rin clau5ele contractului de an/aDare; d> nu e ist1. .oti6a8ia! a> se @nt?lnete doar @n teorie; (> tre(uie acce3tat1 nu&ai @n ca5ul indi6i5ilor cu carier1 3roBesional1; c> e 3lic1 ne6oile, interesele sau idealurile oa&enilor; d> a3are @ntotdeauna @n ur&a ac8iunilor reuite, nu i @n ur&a eecurilor. En &odelul lui Jer5(er/, Bactorii de i/ien1 i cei de &oti6a8ie tre(uie c1uta8i @n r?ndul! a> &uncii 3ro3riu-5ise i al rela8iilor inter3ersonale; (> 3osi(ilit18ilor de 3ro&o6are i de salari5are; c> nu&1rului de 5ile li(ere i de concediu &aternal; d> /radului de @nc1rcare a 3ostului i Belul de re3arti5are a reco&3enselor &orale. En r?ndul teoriilor co/niti6e se nu&1r1 teoria ! a> %4H7 i teoria ate3t1rilor; (> Uoo& i &odelul lui Jeidi; c> ate3t1rilor i &odelul lui Aa-ler i Porter; d> ec+it18ii i &odelul lui Beau-.outon. Fle i(ilitatea 3oliticii salariale @nsea&n1! a> e clusi6 acordarea salariului @n dou1 trane lunare;

22;

(>

26".

262.

263.

26#.

265.

i ada3tarea di&ensiunii salariului la 3articularit18ile i i&3ortan8a &uncii; c> nu&ai 3l18i s13t1&?nale c1tre an/aDa8i, B1r1 3ri&e; d> i @ntreru3erea 3l1tirii salariilor, dar acordarea de s3oruri. %c+itatea salarial1! a> tre(uie @n8eleas1 ca un atri(ut al reco&3enselor directe; (> tre(uie s1 6i5e5e 3osturile i Bunc8iile, nu 3ersoanele; c> se do(?ndete 3entru @ntrea/a 6ia81; d> @n realitate, nu e ist1. 2daosurile i s3orurile! a> @nsea&n1 co&3onenta Bi 1 a salariului; (> se a3lic1 la &1ri&ea salariului de (a51; c> constituie 3artea 6aria(il1 a salariului, e/al1 ca &1ri&e 3entru to8i an/aDa8ii unei Bir&ei; d> nu tre(uie calculate i 3e &1sura reali51rilor. 2cordarea salariilor @n Bunc8ie de 3ers3ecti6ele Bir&ei! a> nu constituie @ntotdeauna un criteriu sti&ulator 3entru an/aDa8i; (> se reco&and1 @n econo&iile 3ro/resiste; c> de5a6antaDea51 oric?nd lucr1torii; d> este sin/urul criteriu salarial o(iecti6. 4eco&3ensele intrinseci se calculea51! a> doar 3entru indi6i5ii 3erBor&an8i; (> du31 6ec+i&ea indi6idului @n Bir&1; c> @n Bunc8ie de i&3licarea 3ersonal1 @n acti6itate; d> 3otri6it utilit18ii &uncii. 4eco&3ensele directe! a> se conBund1 cu cele indirecte;

22$

266.

26;.

26$.

269.

2;0.

(> se sta(ilesc, @n 3rinci3al, su( Bor&a salariului; c> includ di6erse s3oruri; d> sunt 3l1tite doar 3rin casieria or/ani5a8iei. Politicile salariale nu 3ot Bi nerestric8ionate deoarece! a> oscilea51 @n Bunc8ie de conDunctura &acroecono&ic1; (> @n &ediul econo&ico-social alternea51 3erioadele de (oo& cu cele de cri51; c> tre(uie s1 res3ecte toate tendin8ele @nre/istrate 3e 3lan &ondial; d> &odiBic1 orice co&3orta&ent econo&ic. PerBor&an8a 3oate Bi! a> sta(ilit1 3e lucr1tor sau 3e or/ani5a8ie; (> d1un1toare siste&ului; c> &oti6 de ne&ul8u&ire 3entru @ntre/ colecti6ul de salaria8i; d> o(8inut1 doar 3rin &unc1 Bi5ic1; Pre/1tirea e6alu1rii 3erBor&an8elor @nsea&n1! a> o(ser6area lucr1torilor; (> co&unicarea re5ultatelor; c> deBinirea o(iecti6elor; d> sta(ilirea standardelor de 3erBor&an81 i a criteriilor e6aluatoare. En 3rocesul e6alu1rii a3ar erori datorit1! a> su(iecti6is&ului, indul/en8ei, @ncrederii sau c+iar, 3ersecu8iei; (> o(ser61rilor re3etate; c> o(iecti6it18ii anali5ei; d> interesului 3entru un dia/nostic real. 9unt criterii de 3ro&o6are! a> P40 3ile, rela8ii i cunotin8e; 229

(> c>

2;".

2;2.

2;3.

2;#.

statutul econo&ic i social; interesul 3entru auto3erBec8ionare i co&3eten81 3roBesional1; d> ne3otis&ul. Aa 3laniBicarea resurselor u&ane se 8ine sea&a de! a> anul @nBiin81rii Bir&ei; (> structura or/ani5atoric1 a Bir&ei i o(iecti6ele sale; c> re5ultatele o(8inute @n ra&ura de acti6itate; d> structura 3o3ula8iei na8ionale. 4ecrutarea 3ersonalului! a> se (a5ea51 3e o &etodolo/ie unic1; (> este @nlesnit1 de o selec8ie (ine B1cut1; c> 3oate Bi &ult &ai eBicient1 dac1 e 3recedat1 de o dia/nosticare a or/ani5a8iei; d> Ba6ori5ea51, @n &od o(li/atoriu, indi6i5ii cu e 3erien81. 0+estionarele nu! a> re3re5int1 o &etod1 tiin8iBic1 de recrutare o(iecti61; (> @ncuraDea51 o recrutare ne31rtinitoare; c> ur&1resc co&3letarea 3roBilului candidatului i su( as3ectul 3ersonalit18ii sale; d> sti&ulea51 r1s3unsurile nesincere sau 3otri6ite du31 i&a/ina8ie. Encadrarea 3e 3ost i inte/rarea socio-3roBesional1 @nsea&n1, de Ba3t! a> un sin/ur 3roces, e&ina&ente o(iecti6; (> un Beno&en e clusi6 su(iecti6; c> dou1 &o&ente ale eta3ei 3re&er/1toare an/aD1rii, su3ra3use @n ti&3 i de durat1 e/al1; d> o a(ordare econo&ic1 i una 3si+olo/ic1 ale unui 3roces co&3le .

230

2;5. .oti6a8ia! a> se studia51 e clusi6 de tiin8ele 3si+o-sociolo/ice; (> a3are nu&ai la 6?rsta &aturit18ii o&ului; c> dis3are odat1 cu a6ansarea indi6idului 3e scara social1; d> sta(ilete &o(ilurile interne i e terne ale conduitei unei 3ersoane. 2;6. 0once3tele econo&ice @nt?lnite @n teoriile co/niti6e se reBer1 la! a> ate3tare, instru&entalitate, 6alen81; (> diBicultatea sarcinii, a(ilit18i, eBort; c> sti&uli, r1s3uns, reco&3ense; d> eBort, 3erBor&an81, curio5itate. 2;;. Princi3iul indi6iduali51rii @n 3olitica salarial1 3resu3une! a> sta(ilirea unei rela8ii ierar+ice @n sta(ilirea salariului, 3otri6it 6ec+i&ii an/aDatului @n Bir&1; (> ec+itate @n acordarea reco&3enselor &ateriale; c> 3racticarea unei salari51ri @n (a5a &eritelor Biec1ruia; d> introducerea s3orurilor salariale. 2;$. %c+itatea salarial1! a> li&itea51 conce3tul de ec+itate; (> nu are sens; c> are ca su3ort &unca de3us1, cantitatea, calitatea i i&3ortan8a ei; d> 3resu3une acordarea acelorai re&unera8ii tuturor an/aDa8ilor dintr-un (irou al or/ani5a8iei. 2;9. 2daosurile i s3orurile! a> se atri(uie @n orice or/ani5a8ie; (> nu sti&ulea51 an/aDa8ii, iar /u6ernan8ii 6or sa le eli&ine; 23"

c>

2$0.

2$".

2$2.

2$3.

2$#.

de o(icei, se sta(ilesc @n cote 3rocentuale a3licate co&3onentei Bi e a salariului; d> le/ale sunt sta(ilite de c1tre &ana/eri, 3rin declara8iile de 6enit. 2cordarea salariilor du31 co&3eten8a 3roBesional1! a> e clude @n econo&ie orice alt1 Bor&1 de salari5are; (> 3oate sti&ula de5interesul 3entru calitatea &uncii; c> conduce @ntotdeauna la /re6e; d> nu este reco&anda(il1 6reodat1. 4eco&3ensele indirecte! a> de3ind o(li/atoriu de &1ri&ea celor directe i sunt 3ri&ite e/al de to8i an/aDa8ii; (> se calculea51 3rin a3licarea unor 3rocente la salariul de (a51 al &ana/erului; c> se acord1, Brec6ent, ca asi/ur1ri; d> tre(uie s1 de31easc1 &1ri&ea celor directe. 0onstr?n/erile unei 3olitici salariale! a> sunt de natur1 3olitic1; (> se re/1sesc nu&ai @n 5ona dre3tului &uncii; c> disci3linea51 Be&eile; d> nu sunt date odat1 3entru totdeauna. :i6elul 3erBor&an8elor! a> este atins doar la @nce3utul carierei; (> se sta(ilete strict 3rin nor&e i standarde; c> su3ort1 inBluen8a Bactorilor o(iecti6i i su(iecti6i; d> nu de3inde de a3titudinile u&ane. En literatura de s3ecialitate erorile e6alu1rii sunt cunoscute ca eBectul! a> de #ello i de #allo; (> de contrast;

232

2$5.

2$6.

2$;.

2$$.

c> analo/iei i ; d> de succesiune, adic1 de &otenire. 9unt ar/u&ente o(iecti6e 3entru 3ro&o6area an/aDa8ilor! a> o carier1 deDa consolidat1; (> co&3eten8ele 3roBesionale i 3ersonale; c> condi8iile /rele de &unc1; d> ne6oia or/ani5a8iei de a-i &oti6a &ai &ult. :ecesarul de 3ersonal se! a> i&3une din aBara structurii or/ani5a8ionale; (> nu se deter&in1 @n 3erioadele de cri51 econo&ic1; c> ra3ortea51 la o(iectul de acti6itate; d> corelea51 cu dina&ica Bir&ei. 2tra/erea resurselor u&ane @ntr-o or/ani5a8ie 3u(lic1! a> nu &ai are loc de la @nce3utul anului 2009; (> re3re5int1 un 3roces su(iecti6 nead&is @n anii de cri51; c> tre(uie s1 res3ecte 3re6ederile le/ale @n 6i/oare; d> 3resu3une /1sirea acelor 3ersoane care s1 &unceasc1 3e salarii c?t &ai sc15ute. :u se 3oate 6or(i des3re recrutare dac1 nu se 8ine sea&a de! a> 3reBerin8ele candida8ilor 3entru or/ani5a8ii &ultina8ionale; (> interesul an/aDa8ilor s1 ocu3e, @n s3ecial, 3osturile de conducere; c> /riDa Ba81 de ne6oile candidatelor &a&e @n ceea ce 3ri6ete ti&3ul lor li(er; d> a6antaDele oBerite de Bir&1 actualilor i 3oten8ialilor s1i an/aDa8i. 233

2$9. %ste Biresc s1 Bie 6i5a8i @ntr-o recrutare intern1! a> salaria8ii 6aloroi, 3erBor&an8i i cu 3oten8ial; (> an/aDa8ii ne&ul8u&i8i de or/ani5a8ie i care 6or s1 o 31r1seasc1; c> tinerii ce a(ia au ter&inat o Bor&1 de @n6181&?nt; d> 6?rstnicii aBla8i la Binalul carierei. 290. Testele de 3ers3icacitate! a> contri(uie la sta(ilirea coeBicientului de inteli/en81; (> de561luie starea Bi5iolo/ic1 i &orBolo/ic1 a 3ersoanei; c> se3ar1 a3titudinile intelectuale de cele 3si+o&otorii, la ni6elul coeBicientului e&o8ional; d> studia51 3oten8ialul creator al indi6idului. 29". .oti6a8ia! a> este i un conce3t 3si+olo/ic, nu doar &ana/erial, e 3lic?nd ac8iunile o&ului; (> se &ai nu&ete i de&oti6a8ie; c> e ist1 nu&ai la anu&ite 3ersoane, nu la to8i oa&enii, i dis3are la to8i indi6i5ii du31 ce i-au satisB1cut ne6oile (iolo/ice; d> se o(ser61 @ntotdeauna dac1 este una e terioar1. 292. %6aluarea re5ultatelor se reali5ea51! a> strict, @n situa8ii e ce38ionale; (> Bor&al i inBor&al; c> e clusi6 la atin/erea o(iecti6elor 3ostului; d> @n &o&entul 3roiect1rii 3osturilor i Bunc8iilor. 293. %c+itatea salarial1! a> dac1 este intern1, aduce ele&ente de sta(ilitate 3entru or/ani5a8ie, iar dac1 este e tern1 @i 3ertur(1 ec+ili(rul; 23#

(>

29#.

295.

296.

29;.

deoarece 3er&ite co&3ararea salarial1 @ntre an/aDa8i conduce la &ic1ri de ne&ul8u&ire @n cadrul Bir&ei; c> se 3oate Bace corect nu&ai @ntre &e&(rii or/ani5a8iei; d> tre(uie corelat1 i cu tendin8ele salariale e istente 3e 3ia8a &uncii. 9alari5area 3otri6it co&3eten8elor 3roBesionale! a> este atracti61 3entru tot &ai &ulte Bir&e an/aDatoare; (> se (a5ea51 3e calit18ile oa&enilor, dar i 3e cele re5ultatelor &uncii lor; c> sta(ili5ea51 ra3orturile interu&ane din or/ani5a8ie; d> 3oate conduce la eBecte ne/ati6e i @n acti6itate i @n rela8iile interu&ane. Politica salarial1 Bunda&entat1 3e 3rinci3iul calit18ii &uncii! a> se reco&and1 tuturor Bir&elor; (> nu re3re5int1 cea &ai 3otri6it1 ale/ere; c> a6antaDea51 doar or/ani5a8iile tinere; d> @n/r1dete eBorturile Bi5ice. 9alari5area @n Bunc8ie de condi8iile de lucru! a> Ba6ori5ea51 lucrul cu calculatorul; (> s-a 3racticat, @n s3ecial, @n industria &inier1; c> constituie o deci5ie ra8ional1 a &ana/erilor; d> @n 3re5ent, se 3ractic1 3e scar1 lar/1. 9alari5area @n Bunc8ie de 3ers3ecti6ele or/ani5a8iei! a> tre(uie inter5is1 @n ti&3 de cri51; (> nu s-a Bolosit niciodat1 @n 8ara noastr1; c> descuraDea51 salaria8ii Bir&elor care se c+inuie s1 su3ra6ie8uiasc1; d> sti&ulea51 an/aDa8ii s1 nu-i 31r1seasc1 locurile de &unc1. 235

29$. 4eco&3ensele 3ot Bi! a> directe, le/ale, ca asi/ur1ri sau 3l18i 3entru ti&3ul nelucrat; (> indirecte, ca salarii tariBare; c> intrinseci, ca reco&3ense directe i indirecte; d> e trinseci, tan/i(ile i distri(uite &aterial. 299. ,dentiBica8i aBir&a8ia Bals1! a> &oti6a8ia /radual1 nu tre(uie 3racticat1 3er&anent 3entru a sti&ula &ereu lucr1torii; (> &oti6a8ia este o3ortun1 dac1 reco&3ensa 6ine atunci c?nd 3ersoana o(8ine 3erBor&an8a; c> &oti6area continu1 co&3letea51 atri(utele unei &oti61ri co&3le e i eBiciente; d> &oti6a8ia &oral1 @i /1sete ori/inea, de cele &ai &ulte ori, @n natura &uncii de3use. 300. ,nteresul 3entru o carier1 de succes! a> dis3are du31 ce indi6idul a ocu3at o Bunc8ie 3e care i-a dorit-o; (> se resi&te du31 6?rsta a treia; c> de 6reo dou15eci-trei5eci de ani, este tot &ai acut la Be&eile cu studii su3erioare; d> tr1dea51 o3ortunis&ul.

236

R#SP!NS!RI PART A I
*ntre$are + , 0 2 . / 1 3 +4 ++ +, +0 +2 +. ++/ +1 +3 ,4 ,+ ,, Rspuns $ a c d c d $ d $ c c $ c $ c a c $ d d $ c *ntre$are ,,/ ,1 ,3 04 0+ 0, 00 02 0. 00/ 01 03 24 2+ 2, 20 22 2. 22/ Rspuns a c a $ d $ c $ a d a c a c d c a a $ d c a *ntre$are .+ ., .0 .2 .. ../ .1 .3 -4 -+ -, -0 -2 -. --/ -1 -3 /4 /+ /, Rspuns c d d a c $ $ d d a d c $ $ c a $ a d c c c

,0 ,2 ,. *ntre$are /// /1 /3 14 1+ 1, 10 12 1. 11/ 11 13 34 3+ 3, 30 32 3. 33/ 31 33 +44 +4+ +4, +40 +42 +4. +4-

d $ a Rspuns a d d d c d d d d c d a a d $ $ $ a $ $ d d $ a c $ a $ d c a

21 23 .4 *ntre$are ++4 +++ ++, ++0 ++2 ++. ++++/ ++1 ++3 +,4 +,+ +,, +,0 +,2 +,. +,+,/ +,1 +,3 +04 +0+ +0, +00 +02 +0. +0+0/ +01 +03 +24

c a d Rspuns $ $ a $ c a a d d a $ a $ d $ d c c c d $ d d $ $ $ a $ a $ c

/0 /2 /. *ntre$are +22 +2. +2+2/ +21 +23 +.4 +.+ +., +.0 +.2 +.. +.+./ +.1 +.3 +-4 +-+ +-, +-0 +-2 +-. +-+-/ +-1 +-3 +/4 +/+ +/, +/0 +/2

c d $ Rspuns c c c d c d $ $ c a c d $ c d c $ $ c c $ c c a d $ a c $ c c

23$

+4/ +41 +43 *ntre$are +/1 +/3 +14 +1+ +1, +10 +12 +1. +1+1/ +11 +13 +34 +3+ +3,

d d d Rspuns a d $ a c c a $ $ c $ $ c a $

+2+ +2, +20 *ntre$are +30 +32 +3. +3+3/ +31 +33 ,44 ,4+ ,4, ,40 ,42 ,4. ,4,4/

c a $ Rspuns c a d d d a d c $ c c d $ d c

+/. +/+// *ntre$are ,41 ,43 ,+4 ,++ ,+, ,+0 ,+2 ,+. ,+,+/ ,+1 ,+3 ,,4 ,,+ ,,,

a d $ Rspuns a c $ d c a d c c d $ d d a $

239

R#SP!NS!RI PART A a II5a


*ntre$are + , 0 2 . / 1 3 +4 ++ +, +0 +2 +. ++/ +1 +3 ,4 ,+ ,, ,0 ,2 ,. Rspuns c d a a a c $ A B $ c a c d $ $ d A a $ a c d c a *ntre$are ,,/ ,1 ,3 04 0+ 0, 00 02 0. 00/ 01 03 24 2+ 2, 20 22 2. 22/ 21 23 .4 Rspuns d D $ d c a C c A a a c $ d c d a c d a c d d a d *ntre$are .+ ., .0 .2 .. ../ .1 .3 -4 -+ -, -0 -2 -. --/ -1 -3 /4 /+ /, /0 /2 /. Rspuns A c c D c d a C a c $ c d $ $ a c c $ a d a c a $

2#0

*ntre$are /// /1 /3 14 1+ 1, 10 12 1. 11/ 11 13 34 3+ 3, 30 32 3. 33/ 31 33 +44 +4+ +4, +40 +42 +4. +4+4/ +41 +43

Rspuns a d c a d d $ $ $ a d d $ a a c $ c c B A d c $ $ a a B a d a d a c

*ntre$are ++4 +++ ++, ++0 ++2 ++. ++++/ ++1 ++3 +,4 +,+ +,, +,0 +,2 +,. +,+,/ +,1 +,3 +04 +0+ +0, +00 +02 +0. +0+0/ +01 +03 +24 +2+ +2, +20

Rspuns $ a c $ a d c a $ a d d $ c $ $ c c c $ d a d a a $ a c a d a c $ a

*ntre$are +22 +2. +2+2/ +21 +23 +.4 +.+ +., +.0 +.2 +.. +.+./ +.1 +.3 +-4 +-+ +-, +-0 +-2 +-. +-+-/ +-1 +-3 +/4 +/+ +/, +/0 +/2 +/. +/+//

Rspuns d c $ c d B d $ $ a d a $ $ a c c d c a d a $ a $ a a d c $ d d $ c

2#"

*ntre$are +/1 +/3 +14 +1+ +1, +10 +12 +1. +1+1/ +11 +13 +34

Rspuns c d $ d a a $ d a c a $ d

*ntre$are +3+ +3, +30 +32 +3. +3+3/ +31 +33 ,44 ,,4 ,,+ ,,,

Rspuns $ a d d c a $ $ $ d $ a $

*ntre$are ,,0 ,,2 ,,. ,,,,/ ,,1 ,,3 ,04 ,0+ ,0, ,00 ,02 ,0.

Rspuns a $ c d c c a $ c d $ c a

2#2

R#SP!NS!RI PART A a III5a


*ntre$are + , 0 2 . / 1 3 +4 ++ +, +0 +2 +. ++/ +1 +3 ,4 ,+ ,, Rspuns d d $ a d c a d a a $ a $ d c c d $ c $ d $ *ntre$are ,,/ ,1 ,3 04 0+ 0, 00 02 0. 00/ 01 03 24 2+ 2, 20 22 2. 22/ Rspuns a c a a $ a a a a $ $ d a d c a a d d $ a $ *ntre$are .+ ., .0 .2 .. ../ .1 .3 -4 -+ -, -0 -2 -. --/ -1 -3 /4 /+ /, Rspuns $ $ a d d $ a a a $ a d $ c c a a a $ a c a

,0 ,2 ,. *ntre$are /// /1 /3 14 1+ 1, 10 12 1. 11/ 11 13 34 3+ 3, 30 32 3. 33/ 31 33 +44 +4+ +4, +40 +42 +4. +4-

a a d Rspuns $ d c d d c c c c d d $ $ c a d $ c d a $ $ $ d $ a c d d c d

21 23 .4 *ntre$are ++4 +++ ++, ++0 ++2 ++. ++++/ ++1 ++3 +,4 +,+ +,, +,0 +,2 +,. +,+,/ +,1 +,3 +04 +0+ +0, +00 +02 +0. +0+0/ +01 +03 +24

a $ d Rspuns c c c $ $ a a $ a $ a d $ $ c d $ a a c $ $ a d c c c a $ $ $

/0 /2 /. *ntre$are +22 +2. +2+2/ +21 +23 +.4 +.+ +., +.0 +.2 +.. +.+./ +.1 +.3 +-4 +-+ +-, +-0 +-2 +-. +-+-/ +-1 +-3 +/4 +/+ +/, +/0 +/2

a a a Rspuns a d c d a d d d d $ c a d $ $ $ c $ d a d c c c a a a a d a $

2##

+4/ +41 +43 *ntre$are +/1 +/3 +14 +1+ +1, +10 +12 +1. +1+1/ +11 +13 +34 +3+ +3, +30 +32 +3. +3+3/ +31 +33 ,44 ,4+ ,4, ,40

d d $ Rspuns c a $ a d a $ c $ a d d d $ $ d a a c c c c $ a c a

+2+ +2, +20 *ntre$are ,42 ,4. ,4,4/ ,41 ,43 ,+4 ,++ ,+, ,+0 ,+2 ,+. ,+,+/ ,+1 ,+3 ,,4 ,,+ ,,, ,,0 ,,2 ,,. ,,,,/ ,,1 ,,3

d a a Rspuns a $ d a c d c c a a $ a a c c a $ d $ a a c B A A B

+/. +/+// *ntre$are ,04 ,0+ ,0, ,00 ,02 ,0. ,0,0/ ,01 ,03 ,24 ,2+ ,2, ,20 ,22 ,2. ,2,2/ ,21 ,23 ,.4 ,., ,.0 ,.2 ,..

$ a $ Rspuns B B A A C c c $ C A C A A A A B c a a a $ $ $ c a

2#5

R#SP!NS!RI PART A a I65a


*ntre$are + , 0 2 . / 1 3 +4 ++ +, +0 +2 +. ++/ +1 +3 ,4 ,+ ,, Rspuns d d d c a ( c ( ( c d c a ( ( c c ( ( d c a *ntre$are ,,/ ,1 ,3 04 0+ 0, 00 02 0. 00/ 01 03 24 2+ 2, 20 22 2. 22/ Rspuns a c d ( a a d ( ( a ( c ( d c d c ( d a ( c *ntre$are .+ ., .0 .2 .. ../ .1 .3 -4 -+ -, -0 -2 -. --/ -1 -3 /4 /+ /, Rspuns ( c d ( a c c a ( c d ( a ( c a a d ( ( a a

,0 ,2 ,. *ntre$are /// /1 /3 14 1+ 1, 10 12 1. 11/ 11 13 34 3+ 3, 30 32 3. 33/ 31 33 +44 +4+ +4, +40 +42 +4. +4+4/

( d c Rspuns c ( ( a ( c d a ( a c ( c ( ( c a ( c d ( ( ( a ( c d a ( c d a

21 23 .4 *ntre$are ++, ++0 ++2 ++. ++++/ ++1 ++3 +,4 +,+ +,, +,0 +,2 +,. +,+,/ +,1 +,3 +04 +0+ +0, +00 +02 +0. +0+0/ +01 +03 +24 +2+ +2, +20

d a ( Rspuns c a c a a ( c d c d ( ( a c ( a a a d a d a ( c c c d a ( c ( c

/0 /2 /. *ntre$are +21 +23 +.4 +.+ +., +.0 +.2 +.. +.+./ +.1 +.3 +-4 +-+ +-, +-0 +-2 +-. +-+-/ +-1 +-3 +/4 +/+ +/, +/0 +/2 +/. +/+// +/1 +/3

a c ( Rspuns c d ( ( a ( ( d ( ( d ( a ( c c c c d ( ( d ( c ( c c a ( d d d

2#;

+41 +43 ++4 +++ *ntre$are +12 +1. +1+1/ +11 +13 +34 +3+ +3, +30 +32 +3. +3+3/ +31 +33 ,44 ,4+ ,4, ,40 ,42 ,4. ,4,4/ ,41 ,43 ,+4 ,++ ,+, ,+0 ,+2

d c d ( Rspuns c a ( c c ( ( c ( c a d c c a d ( a ( d d ( ( a c d ( ( a ( (

+22 +2. +2+2/ *ntre$are ,+1 ,+3 ,,4 ,,+ ,,, ,,0 ,,2 ,,. ,,,,/ ,,1 ,,3 ,04 ,0+ ,0, ,00 ,02 ,0. ,0,0/ ,01 ,03 ,24 ,2+ ,2, ,20 ,22 ,2. ,2,2/ ,21

a a d a Rspuns d ( a ( c c c c d ( ( d ( ( a ( ( d ( ( d ( a ( c c c c d ( (

+14 +1+ +1, +10 *ntre$are ,., ,.0 ,.2 ,.. ,.,./ ,.1 ,.3 ,-4 ,-+ ,-, ,-0 ,-2 ,-. ,-,-/ ,-1 ,-3 ,/4 ,/+ ,/, ,/0 ,/2 ,/. ,/,// ,/1 ,/3 ,14 ,1+ ,1,

d a ( d Rspuns ( a c ( ( c a c ( ( ( a c ( c a c a c ( c c d d a c c c ( c d

2#$

,+. ,+,+/ *ntre$are ,1,1/ ,11 ,13 ,34

d ( ( Rspuns d c d a a

,23 ,.4 ,.+ *ntre$are ,3+ ,3, ,30 ,32 ,3.

d ( d Rspuns a ( d d (

,10 ,12 ,1. *ntre$are ,3,3/ ,31 ,33 044

c ( B Rspuns ( c d a c

2#9

Tiparul s$a e%ecutat sub cda &'&()&((* la Tipogra ia Editurii Universit+ii din ,ucure-ti

25"