Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa 3

FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE

DATA începerii procesului: ______________________


CLIENT: .
SUCCESIUNEA ŞEDINŢELOR:

NEVOIA DE CONSILIERE, exprimată de client:

INFORMAŢII despre client:


Adresa şi telefon:
Stare civilă:
Loc de muncă (dacă este cazul)
Facultatea, an de studii, grupa, specializarea:
Situaţia şcolară:

Informaţii medicale: afecţiuni cronice în familie, boli psihice, tratamente

Familia
Stil de viaţă, hobby

DESCRIEREA clientului (aspecte nonverbale semnificative în timpul întâlnirilor):

INSTRUMENTE, TEHNICI DE ASSESSMENT PROPUSE ŞI REZULTATE:


1….
2….
3….
4….
Anexa 3

ABORDAREA ÎN CONSILIERE

ETAPA: DIFICULTĂŢI:

OBSERVAŢII: