Sunteți pe pagina 1din 30

Managementul de proiect

Curs adaptat pentru masterat FIEB, 2008;


Prelegeri – 20; Aplicatii practice -20;Proiect
elaborat in echipa; Examen;Titular – Nicolae
Turcanu, prof. AIC, dr. economie, participant la
4 proiecte internationale (Cadastru, Tempus,
Com. Conections, KTH-UTM), inclusiv 2 proiecte
coordonator
Obiectivele cursului
 Intelegerea avantajelor gandirii bazate pe
proiect
 Cunoasterea etapelor si elementelor unui
proiect
 Dezvoltarea abilitatilor de planificare si
management de proiect
Proiectul
Activitate planificata care:
 Abordeaza o problema specifica
 Urmareste atingerea unor obiective specifice
 Are termene specifice de incepere si incheiere
 Dispune de resurse limitate
 Consuma resurse
Definiţii - cadru conceptual
Proiect conform DEX mai multe înţelesuri, :
- plan sau intenţie de a întreprinde ceva, de a
organiza, de a face un lucru;
- prima formă a unui plan (economic, social,
financiar, etc.) care urmează să fie discutat şi
aprobat,
- lucrare tehnică executată pe baza unei teme date.
Definiţii - continuare
Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile
1. Gândire anticipativă orientată către un scop, având în vedere
producerea unei schimbări, percepută ca favorabilă pentru cel
ce intenţionează să o producă
2. Documentaţie tehnică şi financiară, riguros alcătuită, pe baza
căreia se poate realiza un sistem oarecare cu caracteristici şi
niveluri de performanţă predeterminate şi cu riscuri limitate.
3. Activitate care are un început şi un sfârşit, este planificată şi
controlată şi are drept scop o schimbare.
Proiectul
reprezinta o suma de activitati care conduc la
realizarea unui scop comun si necesita un consum
important de resurse (umane, materiale, financiare,
echipamente,informatii documentare si timp).
Punerea în practica a unui proiect presupune un moment
initial si un moment final al proiectului, deci o durata de
realizare. Momentul initial este considerat cel în care se
ia decizia de a se trece la conceperea unui proiect, iar
cel final este cel în care se închie ultima activitate
prevzuta de proiect.
Tipuri de proiecte

Proiectele sunt de obicei clasificate astfel:


Dupa amploarea lor:
 organizational;
 local (localitate, raion, grup de judee);
 national;
 regional (proiectul este de interes pentru mai multe
localitati din regiunea geografica respectiv);
 internaional.
Dupa domeniul obiectivului si activitatilor
proiectului:
 proiecte industriale
 proiecte comerciale
 proiecte culturale;
 proiecte ecologice;
 proiecte stiinifice (de cercetare);
 proiecte educationale;
 proiecte de management.
politici nationale si sectoriale

programe (guvernamentale sau


ale unor actori privati)

proiecte
Planul de proiect Cererea de finantare
Titlu
Descrierea

  Rezumat
problemei  Justificare (incl. descrierea problemei)
 Scop
 Scop  Obiective
 Activitati
 Obiective  Metodologie/Abordare
Plan de evaluare
 Rezultate 
 Rezultate si impact
 Activitati  Durabilitatea si continuitatea
 Buget
 Resurse/Buget  Anexe
Managementul de proiect
Procesul de coordonare a activitatilor
interdependente pentru a asigura
atingerea obiectivelor:
 la standarde
 la timp
 in limita bugetului/resurselor
performanta

timp resurse
Ciclul de viata al proiectului
Etapele unui proiect
Majoritatea intervenţiilor de succes parcurg o serie de
etape comune:
 Identificarea nevoii sau a problemei comunităţii
 Planificarea scopului, obiectivelor, acţiunilor şi
resurselor necesare pentru rezolvarea problemei
 Implementarea planului
 Evaluarea intervenţiei şi raportarea către finanţatori
 Stabilirea modului de continuarea al intervenţiei (dacă
este necesar)
Cadrul logic
etapa de analiza etapa de planificare
(identificare)
analiza factorilor interesati dezvoltarea matricii logice
Cine sunt? Ce interese au? Ce capacitati structura proiectului, logica sa interna,
au? riscuri, indicatori

analiza problemei planificarea activitatilor


Probleme cheie, oportunitati si secventialitatea si interdependenta
constrangeri, interdependente activitatilor, durata, responsabili

analiza obiectivelor planificarea resurselor


Imaginea situatiei ameliorate din viitor resurse necesare, buget

analiza strategiilor
Optiuni in abordarea problemei
Identificarea nevoii sau a problemei

 Obţinerea de informaţii despre


comunitate/cadrul legal/cadrul
social/cadrul politic
 Identificarea problemelor
 Analiza şi prioritizarea problemelor
 Analiza factorilor implicaţi
 Proactiv versus Reactiv 17. Atitudinea …
proactivă
 Folosiţi pentru analize tehnici de tip:
 SWOT, Ishikawa, Brainstorming

 Priviţi problemele în perspectivă. Imaginaţi


situaţiile. Povestiţi-le cu glas tare altora,
verificându-vă .

 … nu subestimaţi valoarea “bunului simţ”.


Factori interesati
 beneficiari
 directi
 indirecti

 grup tinta
 parteneri
 etc
Planificarea scopului, obiectivelor,
acţiunilor şi resurselor necesare pentru
rezolvarea problemei
 Formularea scopului intervenţiei
 Stabilirea resurselor existente
 Stabilirea abordării
 Stabilirea obiectivelor
 Realizarea planului de acţiune
 Alocarea resurselor
 Planificarea evaluării
Scop. Obiective
 Scopul: stadiul in care ne dorim sa ajunga
problema in viitor
Formulare: “sa contribuie la …”

 Obiectivele: pasii care trebuie indepliniti


pentru realizarea scopului
Formulare: “sa imbunatateasca/sa creasca…”
Formularea obiectivelor
 Determinarea rezultatelor dorite
 Identificarea indicatorilor de performanta
 Definirea standardelor de performanta
 Determinarea timpului necesar
 Scrierea obiectivului
“sa (verb de actiune) (indicator de performanta) al (grup
tinta) pana la(standard de performanta) intr-un timp de
(perioada de timp)
Planul de activitati
Diagrama Gantt
Activitati L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 Responsabil

Activitatea 1

Activitatea 2

Activitatea 3

Activitatea 4


Planul de resurse
Categorii de Unitatea de Nr unitati Cost unitar Total Contrib. Contib.
cheltuieli masura Sursa I Sursa II
esurse umane

ransport

chipamente

ervicii

ublicatii

onsumabile

hirie spatii

omunicatii

OTAL
Implementarea
 Construirea echipei
 Managementul echipei
 Implementarea acţiunilor conform
planului
 Monitorizarea
 Realizarea evaluărilor intermediare
 Managementul riscurilor
Monitorizarea
 Colectarea, analiza si informarea de informatii cu privire la activitatile
proiectului
 Ce monitorizam
 Derularea activitatilor
 Calitatea muncii
 Cheltuielile
 Cooperarea in randul membrilor echipei
 Cum:
 intern
 Rapoarte interne
 Sedinte periodice
 Fise de monitorizare
 Extern
 Presa
 Rapoarte externe
Evaluarea
 Analiza pogresului inregistrat pe calea indeplinirii
obiectivelor propuse
 Finala
 Partiala (intermediara)
 Ce evaluam:
 Incadrarea in timpul alocat
 Incadrarea in buget
 Atingerea nivelului de performanta propus la planificare
 Schimbarile intervenite si consecintele lor
 Efectele implementarii proiectului pt organizatie ca intreg
 Nivelul de proprietate locala asupra rezultatelor proiectului
Audit
 O analiza externa asupra respectarii
procedurilor de gestionare a proiectului
(la nivel de actiuni si de buget) si
formularea unui raport
Evaluarea intervenţiei şi
raportarea către finanţatori
 Realizarea evaluării finale pe baza indicatorilor,
a planului de lucru şi al rezultatelor şi
produselor şi proceselor
 Realizarea rapoartelor narative şi financiare pe
baza procesului de evaluare
Stabilirea modului de continuare
a intervenţiei

 Continuăm sau nu intervenţia


 Identificarea de noi probleme….
 Planificare viitoare