Sunteți pe pagina 1din 163

SAP,SFF,CIM,JIT... 1-2 caract CIM.........2 in activ de proiectare asist de calc...3 in activ de planif, pregative si control....3 in activ de fabricatie.....

3 caract SFF....6 implementare met JIT---7 efecte cuantificabile/ne.....8 prel aut a datelor in CIM....8 codurile de bara....11 Introd, definirea masinilor unelte...15 Clasif masinilor unelte...15 Simbolizarea masinilor unelte...17 Miscarile Masinilor Unelte....18 Scula aschietoare....19 Uzura.....21 Compunerea generala a Masinilor Unelte....22 Prelucrarea prin aschiere....24 Exista 3 tipuri de aschii....25 Procesul de aschiere este nsotit.....27 Parametrii regimului de aschiere sunt:.....28 Un strung este alcatuit din urmatoarele parti...30 Clasificarea cutitelor de strung:....32 Prelucrarea prin frezare....35 In cadrul unei freze se disting urmatoarele parti....36 Clasificarea frezelor...38 Prelucrarea prin rabotare....41 Masini de mortezat..43 Prelucrarea prin rectificare..45 Parti componente ale masinii.45 Granulele, Lianti, Pietrele abrasive46 CNC - Notiuni generale.51 Automatizarea poate fi.53 DNC - Notiuni generale.53 ECN,EEC..54 Comanda, Reglarea, Directii de miscare.65 4.5.1.Avantaje.62 Comanda numerica(cn).66 Sisteme de conducere automat a mainilor67 Schema bloc a ECN de poziionare72 Elem de programare MUCN84 Particulariti de programare pe MUCN..94 LImbajul ISO G&M......104
CAD,CAM,CAE etc116

Capitolul 1. Sisteme avansate de productie


1.1. Sistem de productie integrat prin intermediul calculatorului 1.2. Sisteme flexibile de fabricatie (SFF) 1.3. Metoda Exact la timp avansate de productie 1.4. Eforturi si efecte ale implementarii sistemelor avansate deproductie 1.5. Prelucrarea automata a datelor in sistemele de productie integrate 1.6. Consideratii privind utilizarea codurilor bara in sistemele de productie integrate (JIT) in conducerea si organizarea sistemelor

1 Sisteme avansate de productie productie


In conditiile dezvoltarii unei piete concurentiale, un sistem de productie trebuie sa fie capabil sa livreze produse diverse, in termene foarte scurte si cu preturi efficient fundamentate din punct de vedere economic. Atingerea acestor deziderate implica modificari fundamentale in cadrul societatii comerciale. Continutul acestor modificari este reflectat prin conceptul de sistem avansat

de productie, notat prescurtat SAP.


Un sistem avansat de productie va fi caracterizat de cele mai moderne masini si utilaje, structurate in doua mari sisteme (sistem de productie integrat - C.I.M. - si sistem flexibil de fabricatie - S.F.F.), de un grad ridicat de automatizare, robotizare si informatizare ceea ce va permite realizarea unor procese de fabricatie in care interventia operatorului uman va fi minima. Implementarea unui SAP, se realizeaza printr-o strategie de ansamblu care are drept componente urmatoarele obiective:
1

realizarea sistemului de productie integrat prin intermediul calculatorului (sistemul realizarea sistemelor flexibile de fabricatie (S.F.F.); implementarea unor metode de conducere si organizare (J.I.T).

C.I.M.);

1.1.

Sistem de productie integrat prin intermediul calculatorului

Procesul de integrare trebuie sa asigure interfetele intre zonele cu diferite grade de automatizare, concomitent cu adaptarea acestor zone, in sensul satisfacerii cerintelor de corelare intre ele. Acest lucru poate fi realizat in cadrul societatilor comerciale cu caracter productiv prin intemediul sistemului CIM care asigura integrarea pregatirii productiei, organizarii si fabricatiei, precum si a activitatilor de conducere a acestora.

Caracteristicile unui sistem CIM se pot reliefa prin:

integrarea activitatilor de conceptie inginereasca de fabricatie si de management, cu diferite grade de automatizare, pe baza unui set de tehnologii de tip aided

computer ;

realizarea unui flux material si energetic integrat, sincronizat cu un flux informational structurat ierarhic; are ca suport o arhitectura hardware si software care asigura prelucrari in timp real, utilizand o baza de date unitara.

In cadrul unui astfel de sistem, calculatorul coordoneaza si conduce intreg procesul de

propriu-zisa, productie, de la proiectare, receptia materiei prime, pana la fabricatia propriu expediere etc.
Sistemul de productie integrat prin intermeduil calculatorului (CIM) este definit de

urmatoarele caracteristici mai importante:

cuprinde toate subsistemele care participa la realizarea sarcinilor de productie, avand prin aceasta un caracter global; integrarea sistemului de productie se face prin intermediul calculatorului electronic folosind o baza de date unica care este permanent reactualizata; fiecare subsistem component este condus si controlat de catre calculator pe baza software-ului specific implementat.

Dezvoltarea si implementarea sistemelor de productie integrate prin intermediul

calculatorului (CIM) constituie o solutie moderna si eficienta care ar trebui sa


caracterizeze societatile comerciale a urmatorilor ani. Sistemul CIM poate fi structurat, folosindu-se seturi de programe specifice unei multitudini de activitati, dupa cum urmeaza: 1. In activitatea de proiectare asistata de calculator sunt inglobate seturi de programe destinate urmatoarelor activitati:

realizarea schitelor si proiectelor; elaborarea specificatiilor de materiale, materii prime si energie necesare realizarii produsului; efectuarea tuturor calculelor ingineresti necesare; evaluarea costurilor de fabricatie; selectarea modelelor finale de produse, in functie de mai multe criterii.

2. In activitatea de planificare, pregatire si control al fabricatiei se au in vedere, urmatoarele activitati conexe:


aprovizionarea si desfacerea asistata de calculator; pregatirea si programarea fabricatiei asistata de calculator; activitatea financiar-contabila asistata de calculator.

3. In activitatea de fabricatie este vizat cel mai important proces si anume cel de fabricatie, integrandu-se prin intermediul calculatorului activitati ca:

stocarea si repartizarea materialelor pe fluxul de fabricatie; conducerea in mod direct a masinilor si utilajelor, in special a celor cu comanda numerica si a robotilor; controlul calitatii dupa fiecare faza de fabricatie.

Concluzionand, putem afirma ca prin intermediul sistemului CIM sunt integrate toate

fluxurile informationale informationale care strabat sistemul de productie corelate cu fluxurile de materiale, sau de energie pentru a obtine produsul necesar la momentul dorit.
Un sistem de productie integrat prin intermediul calculatorului este un sistem cu

conexiune inversa care comanda o actiune bazandu-se pe rezultatele actiunii


anterioare. Desi punerea la punct si implementarea unui sistem CIM este deosebit de dificila si de durata (4-5 ani), orice firma care doreste sa implementeze un sistem avansat de

productie trebuie sa adopte o strategie CIM.


In acest sens unii autori considera ca firmele care nu vor avea ca obiectiv strategic

implementarea sistemelor CIM vor disparea .


La baza functionarii in bune conditii a sistemului CIM stau cel putin doi factori, care intro prima faza pot fi considerati obstacole de catre conducerea firmei.

In primul rand, exploatarea si intretinerea sistemului necesita un personal de inalta


calificare, care sa utilizeze tehnica de calcul si sa detina cunostinte de specialitate in domeniile in care se elaboreaza programele pe calculator.

In al doilea rand, un obstacol real in generalizarea pe scara larga a sistemelor CIM il


constituie pretul ridicat al acestora.

Principalul efect al introducerii unui sistem CIM, va fi un important spor de competitivitate pe piata de desfacere si o reducere substantiala a ciclului de fabricatie.

1.2.

Sisteme flexibile de fabricatie (SFF)

Aceste sisteme reprezinta o serie de instalatii inlantuite, cu flux de materiale si de informatii integrat, capabile sa fabrice in loturi de marimi diferite, un sortiment prestabilit de produse. In conditiile implementarii sistemului flexibil de fabricatie, sistemul informational al societatii comerciale reclama o serie ce cerinte care sunt prezentate in figura nr.1.

Figura nr.1 Un sistem flexibil de fabricatie prezinta trei stadii distincte de evolutie:

unitatea flexibila de fabricatie; celula flexibila de fabricatie; sistemul flexibil de fabricatie.

Caracteristicile unui SFF care il diferentiaza de sistemele de fabricatie, pot fi observate

in figura nr.2.

Figura nr.2. Se pot desprinde din aceasta figura cateva consideratii, si anume:

SFF prezinta o mare capacitate de adaptare, cu eforturi minime, la modificarile care survin prin schimbarea pieselor de prelucrat, fapt care presupune schimbarea programelor pe calculator si nu inlocuirea echipamentului;

gradul mare de integrabilitate care permite dezvoltarea lui etapizata; posibilitatea prelucrarii pieselor intr-o ordine aleatoare; autonomie functionala, fara interventia directa a operatorului uman; posibilitatea de evolutie si perfectionare treptata in functie de necesitatile productiei.

Sistemul flexibil de fabricatie alaturi de sistemul de productie integrat prin intermediul calculatorului (CIM) constituie unul dintre avantajele majore ale unui sistem de productie avansat. 1.3. Metoda Exact la timp (JIT) in conducerea si organizarea sistemelor avansate de productie

Metoda Exact la timp (Just in Time - JIT) este considerata de specialisti o conditie esentiala a competitivitatii, ea avand la baza ideea conform careia trebuie redusa cantitatea de munca trecuta, inclusa in stocurile de materii prime, materiale, piese si subansamble, lucru care va determina implicit o reducere globala a costurilor aferente acestor stocuri, indiferent de volumul productiei. Aplicarea metodei JIT se realizeaza pe doua planuri distincte: 1. Aplicarea metodei JIT in cadrul sistemului de productie. 2. Aplicarea metodei JIT in relatiile cu furnizorii.

Implementarea metodei JIT in cadrul societatilor comerciale productive in care se doreste realizarea unui sistem de productie avansat (SAP), presupune presupune luarea in considerare a cel putin doua conditii:

existenta unei echipe de conducere capabila sa rezolve multiplele probleme ce pot apare; asigurarea unei structuri corespunzatoare a fortei de munca pentru utilizarea metodei JIT.

1.4.

Eforturi si efecte ale implementarii sistemelor avansate de productie

Eforturile necesare pentru implementarea unui SAP se pot sintetiza in urmatoarele directii:

cheltuieli realizate pentru achizitionarea instalatiilor de baza; cheltuieli de proiectare si instalare a tuturor elementelor componente ale noului sistem; cheltuieli legate de adaptarea produselor care se realizeaza in cadrul sistemului de productie conventional si care nu s-ar fi facut daca nu ar fi fost implementat SAP;

cheltuieli realizate pentru functionarea sistemelor pilot; cheltuieli pe care le implica modificarile organizatorice intervenite in urma
7

implementarii SAP, incluzand si cheltuielile efectuate in cadrul firmei si cu furnizorii pentru implementarea metodei JIT;

cheltuieli legate de pregatirea, scolarizarea si antrenarea personalului muncitor, in special a celor care vor fi implicati direct in sistemele CIM si SFF; cheltuieli necesitate de modernizarile si adaptarile realizate pentru masinile si instalatiile care raman sa functioneze in continuare.

Efectele obtinute in urma introducerii SAP se impart in doua categorii principale:

1. Efecte cuantificabile care se regasesc de regula la nivelul costurilor de productie:


costul fortei de munca care este semnificativ diminuat; costul materiilor prime, materialelor, semifabricatelor; costurile cu intretinerea si repararea utilajelor; costurile cu stocurile de materii prime, materiale, produse finite.

2. Efecte necuantificabile care reunesc o serie de rezultate care nu pot fi exact comensurate, dar care contribuie contribuie la sporirea competitivitatii firmei care a implementat un sistem avansat de productie:

calitatea ridicata a produselor finite; imbunatatirea conditiilor de munca; cresterea vitezei de raspuns.

1.5. Prelucrarea automata a datelor in sistemele de productie integrate Prin intermediul componentelor software, sistemele de productie integrate (CIM) tind sa asiste intregul ciclu de dezvoltare al unui produs tehnic. Complexitatea sistemelor CIM face aplicatiile software dezvoltate in cadrul lor sa aiba tendinta de a asista toate procesele din intreprindere, pe parcursul intregului ciclu de dezvoltare a unui produs, si anume:

proiectarea conceptuala;
8

proiectarea de detaliu; proiectarea proceselor de fabricatie a produsului; testarea, vanzarea si intretinerea pe parcursul utilizarii produsului la beneficiar.

Prelucrarea automata a datelor in cadrul CIM are la baza o strategie de proiectare care consta in urmatoarele:

proiectarea integrata a componentelor produsului; proiectarea simultana a produsului si a sculelor, dispozitivelor de fabricare matritelor.

Atingerea obiectivelor definite in etapa de proiectare se realizeaza, pe de o parte, prin utilizarea tuturor informatiilor si a expertizei inginerilor din cadrul societatii comerciale, iar pe de alta parte, prin conlucrarea unor grupe interdisciplinare de specialisti pe parcursul ciclului de dezvoltare al produsului. Etapele realizarii unei astfel de proiectari se vor materializa in:

cunoasterea, inca din faza de proiectare a produsului, a implicatiilor in fabricatia viitoare, a cerintelor de materiale pe care le inglobeaza etc.; posibilitatea utilizarii modelelor produselor, elaborate in faza de proiectare, si in fazele ulterioare de fabricatie si de intretinere a produsului pe parcursul utilizarii lui;

posibilitatea reutilizarii proiectelor anterioare.

In prezent, exista o serie de firme consacrate in domeniul elaborarii produselor software prin sistemele CIM si componentele lor, dintre care amintim: IBM; ELECTRONIC DATA SYSTEM; CONTROL DATA CORPORATION, AUTODESK etc. Indiferent de firma care a realizat produsele software, se constata o conceptie de realizare bazata pe urmatoarele elemente:
9

arhitectura hardware in retea, cu statii de lucru distribuite in ateliere si dotate cu software specific unui grup de lucru; un model unic integrat, al produsului tehnic, la care lucreaza toate grupele de specialisti; existenta unei baze de date integrata, ca sursa unica de informatii; instrumente de integrare a aplicatiilor cu produsele software de firma.

Integrarea tuturor aplicatiilor care asista fazele din ciclul de dezvoltare a produselor, se realizeaza prin intermediul unei baze de date structurata pe mai multe tipuri:

baze de date tehnice care cuprind nomenclatoarele de materiale, piese tipizate, scule, dispozitive etc.; baza de date a proiectului care contine atat proiecte anterioare, cat si proiectul care se afla in derulare, incluzand modelul produsului, documentatiile desenate etc.;

baza de date generala a intreprinderii care contine informatii administrative, financiar-contabile, comerciale etc.

Comparativ cu bazele de date economice, baza de date a proiectului prezinta unele caracteristici legate de accesul aleator la o cantitate foarte mare de date, eterogenitatea datelor reliefata de elemente tipizate, puncte, linii, vectori, grafuri, videovoce, imagine etc. Daca actualizarea bazelor de date economice este relativ usoara si se realizeaza prin operatii clasice, in cazul bazei de date a proiectului, sistemele de gestiune trebuie sa permita, printre altele, urmatoarele facilitati:

modificarea dinamica a schemei unui obiect; gruparea si accesarea entitatilor prin relatii multiple; accesul la date in sus si in jos din orice nod al ierarhiei; accesul concurent si distribuit la date; accesul la date prin limbaje neprocedurale, din partea utilizatorilor; independenta logica a datelor;
10

asigurarea integritatii si securitatii datelor.

1.5.

Consideratii privind utilizarea codurilor bara in sistemele de productie integrate

In etapa de pionerat a realizarii aplicatiilor informatice de gestiune economica era vizata constituirea unor pachete de programe, dedicate unei anumite activitati economice, in special din domeniul financiar-contabil si de personal. Potrivit acesteia, in software-urile de aplicatie pentru gestiunea fizica a materialelor, pieselor de schimb, a evidentei personalului etc., fiecarui articol din baza de date i se atribuia un cod, in ordine crescatoare, avand numai o semnificatie strict numerica. O data cu trecerea la realizarea unor subsisteme informatice care vizau functiunile de baza ale intreprinderii, a aparut necesitatea exploatarii acelorasi date in cadrul unor aplicatii distincte. Datorita avantajelor pe care le ofera, codurile bara reprezinta in prezent una din cele mai raspandite metode de identificare, atat in procesul industrial cat si in cel comercial. Codurile bara sunt formate dintr-o serie de bare si spatii late sau inguste care sunt explorate (citite) cu un aparat numit scanner si decodificate de catre calculator. Codurile bara folosesc deci, simboluri pentru a exprima informatiile. Fiecare tip de cod bara are anumite caracteristici care il disting de celelalte , dar in acelasi timp exista si caracteristici comune tuturor codurilor. Fiecare tip de cod are o diagrama proprie de atribuire a caracterelor si fiecare simbol este format din minimum cinci parti obligatorii:

zona libera; caracterul de start; caracterele de date;


11

caracterul de stop; zona libera.

Caracterele de start si de stop au o importanta deosebita, ele servind la:

atribuirea caracterului de unicitate al codului, pentru fiecare cod existand un aranjament diferit al caracterelor de start si stop. identificarea de catre scanner a modului cum trebuie citit codul; identificarea de catre scanner a momentului cand trebuie sa inceapa citirea codului si a celui cand trebuie sa se opreasca, dupa ce toate barele de date au fost baleiate.

Marimea spatiilor intre bare (caractere) face posibila clasificarea codurilor bara in:

coduri continue; coduri discrete.

In prezent, se utilizeaza pe plan mondial in jur de 50 tipuri de coduri diferite, cele mai uzuale fiind: a. codul pentru produse universale PUC (Universal Product Code). A fost adoptat in anul 1973 de catre industria produselor de consum si este format din 12 caractere;

Fig. 3. In codul de bare UPC-A, fiecare digit este reprezentat de o secventa de 7 biti, codata

12

printr-o serie de bare sau spatii. Barele marcate cu verde (numite guard bars), separa grupurile de 6 digiti

b. codul 39 (cunoscut de asemenea ca si "USS Code 39", "Code 3/9", "Code 3 of 9", "USD-3", "Alpha39", "Type 39" sau "Code 93") este considerat cel mai popular cod industrial din lume. Este foarte sigur, nu necesita cifra de control si are o precizie de un caracter eronat la cateva milioane de caractere. Codul 39 este un cod de barecare contine literele mari (A through Z), cifre (0 through 9) si un set de caractere speciale, dupa cum este prezentat in figura 5.

Figura 4. Exemplu de eticheta in codul 39

Figura 5. Codificarea caracterelor in Cod 39

c. codul 2 din 5 intercalat (2/5) este numit astfel deoarece fiecare character contine cinci module, din care doua sunt late. Este larg utilizat in activitati de distributie.

13

Digit

Telecommunication IBM 707x POSTNET 01236 01234 74210 01100 11000 10100 10010 01010 00110 10001 01001 00101 00011 01100 11000 10100 10010 01010 00110 10001 01001 00101 00011 11000 00011 00101 00110 01001 01010 01100 10001 10010 10100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Figura 6. Codificare in codul 2 din 5

Figura 7. Exemplu de eticheta in codul 2 din 5

Principalul avantaj al folosirii codurilor bara in cadrul sistemelor integrate de productie rezida in faptul ca se micsoreaza considerabil posibilitatea aparitiei erorilor.

14

Capitolul 2. Masini unelte


2.1.Introducere. Definirea Mainilor Unelte.
Maina unealt se definete ca fiind o main de lucru avnd ca scop formarea pieselor, pe procese bazate pe ndeprtarea adaosului de prelucrare sub form de achii sau particule n anumite condiii economice, precizie dimensional i de form i calitate a suprafeei. Maina n sensul larg al cuvntului, este construcia care transform forma energiei din mecanic n alt form sau, n sens invers, din alta form n energie mecanic. Mainile se clasific n : - maini de for (energetice) - maini de lucru Maina de for furnizeaz energie sub diferite forme, inclusiv mecanic. Maina de lucru primete energie sub diferite forme, o transform i execut anumite obiecte sau produse. Grupurile de maini se numesc agregate. Maina de lucru este construcia ce efectueaz lucrri de execuie pariala sau produse, prin micri cu diferii parametri i transformri de energie. Domeniul mainilor de lucru: industria: extractiv, metalurgic, chimic, prelucrtoare, uoara, alimentara, etc. Maina unealta este o maina de lucru avnd rolul de a modifica forma i dimensiunile unor corpuri, n general metalice, prin procesul de achiere, cu o anumit capacitate de producie, precizie dimensional i calitatea suprafeei. Mainile unelte se pot utiliza independent sau n grupuri de maini-unelte cu funcionare corelata succesiv prin o parte a procesului de producie rezultnd liniile tehnologice.

2.2.Clasificarea Mainilor Unelte.


Enumerarea tuturor genurilor i tipurilor de Maini Unelte este dificila datorit numrului mare ale acestora ct i creri de genuri i tipuri noi, n concordan cu evoluia continu a tiinei i tehnicii. n vederea uurrii studierii i analizei construciei funcionale ale Mainilor Unelte se utilizeaz urmtoarele criterii de clasificare : - dup procesul de prelucrare - dup gradul de specializare - dup precizie - dup mrime - dup greutate Clasificarea dup procedeul de prelucrare se apreciaz ca fiind cea mai complet deoarece se bazeaz dup criteriul tehnologic. Dup aceste criterii este fcut clasificarea Mainilor Unelte n rile industriale Germania, Rusia, Frana Anglia. Dup procedeul de prelucrare Mainile Unelte se mpart n mai multe grupe denumirea grupei provenind n majoritatea cazurilor din denumirea procedeului. Fiecare grup conine la rndul su mai multe subgrupe, n plus unt prezentate i codul numeric.

-1-

Nr. Crt 1. STRUNJIRE

Grupa Strunguri

Subgrupa Normale Frontale Carusel

2. Gurire Alezare

3. Frezar e

4. Rectificare

Automate Specializate Maini de gurit Verticale i universale Maini de alezat Maini de gurit radiale Maini orizontale de Maini de gurit in coordonate alezat i frezat Alte maini de gurit Maini de alezat Maini de alezat i frezat Maini de frezat Main de frezat universal i Maini de debitat orizontal Maini de retezat Maini de frezat verticale Maini de frezat longitudinale Maini de frezat specializate Maini de debitat Maini de retezat Maini de rectificat Maini de rectificat rotund Maini de ascuit Maini de rectificat plan Maini de suprafinisare Maini de rectificat specializate Polizoare Maini de ascuit Maini de suprafinisat Maini de suprafinisat specializate Polizoare Maini de frezat danturi Maini de mortezat, rabotat i broat danturi Maini de rectificat i superfinisat danturi Alte maini de prelucrat danturi Maini de filetat externe Maini de filetat universale Alte maini de filetat Maini de rectificat filete Maini de rabotat Maini de rabotat i frezat Maini de mortezat Maini specializate Maini de echilibrat

5. Danturare filetare

Maini de danturat Maini de filetat

6. Rabotare Mortezare

Maini de rabota Maini de mortezat Maini specializate Maini de echilibrat

7.

8.

Maini de prelucrat metale prin alte procedee de desprindere a metalului Maini unelte agregate Agregate (direcii de prelucrare) Linii de transfer Agregate (elemente de indexare) C.P. Agregate (numr de poziionri) -2-

Linii de transfer C.P. Sisteme de maini Clasificarea de mai sus poate fi completat pentru fiecare main prin precizarea unor caracteristici importante ca i natura micrilor existate nr de snii i direciile lor de deplasare nr de crucioare i modul lor de antrenare, dimensiunile externe ale pieselor ce pot fi executate pe maina, domenii de reglare a vitezelor micrilor etc. Dup gradul de specializare : - Masini Unelte universale - Masini Unelte specializate - Masini Unelte speciale Masini Unelte universale : se caracterizeaz prin posibilitile tehnologice largi, putnd asigura prelucrarea pieselor cu o mare cu o mare varietate de tipodimensiuni i din materiale diferite. Acest lucru impune la Mainile Unelte a unor domenii largi de reglare a turaiilor i a avansurilor. Aici se ncadreaz strungurile normale, Maini de Frezat universale, Maini de alezat i frezat, Maini de rectificat universale. Masini Unelte specializate : prelucreaza piese de aceeai tip dar dimensiuni diferite, de exemplu Maini de frezat arbori cotii, Maini de rectificat arbori cotii. Masini Unelte speciale : execut o anumit operaie pentru o anumit pies sau pentru o gam extrem de redus de dimensiuni. Exemplu : - Dup precizie : - Masini Unelte de precizie normal - Masini Unelte de precizie ridicat - Masini Unelte foarte precise - Dup mrimea Masini Unelte : - foarte mari - mari - mijlocii - mici - foarte mici

Sisteme de maini

2.3

Simbolizarea Mainilor Unelte.

- se face plecnd de la clasificarea fcut dup primul criteriu cu un grup de cifre sau un grup de litere i cifre din care rezulta denumirea mainii i caracteristica tehnic cea mai important a acesteia. La noi n ar se utilizeaz urmtoarele grupuri de litere: SN strung normal NC strung carusel G main de gurit AF main de alezat i frezat FD main de frezat danturi RE maina de rectificat rotund exterior RI - maina de rectificat rotund interior RP - maina de rectificat plan FU - maina de frezat universal FU main de frezat de sculrie FC ferstru circular FA ferstru alternativ Exemple de simbolizare:

-3-

SN 400 - S.N. cu diametru maxim de prelucrat de 400 de mm S 425 eping cu curs maxim de 425 mm SC 2500 strung carusel cu diametru platou de 2500 mm FU 350 main universal de frezat cu limea mesei de 350 mm

2.4

Micrile Mainilor Unelte.

Prelucrarea complet a unei piese pe Maina Unealt impune realizarea unui numr minim de micri, ce se succed ntr-o anumit ordine i care se repet ciclic la prelucrarea oricrei alte piese de acelai tip. Micrile necesare sunt: - micri de generare - micri auxiliare Micrile de generare sunt executate de Maina Unealt i se execut n timpul procesului de prelucrare. Micrile auxiliare sunt executate n afara procesului de prelucrare i sunt executate la Mainile Unelte neautomate de ctre operatorul uman. Ele se mai numesc i micri ajuttoare, sau n gol. Ele sunt: alimentarea cu piese, alimentarea cu scule, transportul semifabricatelor, reglarea lanurilor cinematice, poziionarea reciproc pies-scul, comutri (comenzi) i protecia Mainii Unealt i a operatorului uman. Ele se pot repeta o singur dat n ciclu sau de mai multe ori. Micrile de generare sau de executare dup rolul lor n diferitele faze ale ciclului de lucru se denumesc astfel: - pentru formarea suprafeelor - de ptrundere - de divizare sau periodice - ajuttoare i sunt realizate de ctre scule, piese sau ambele. Micarea executant poate fi: - liber sau independent cnd viteza sa este dictat de parametrii tehnologici sau de funcionare. Poate fi liniar (L) sau rotativ (R). Ex: micarea L la broare. - elementar sau component , cnd valorile vitezei sale sunt corelate cu vitezele altei micri, dependen dictat de condiiile tehnologice sau de funcionare. Ex: MP+MAv la gurire. - compus cnd rezult din compunerea a dou, trei sau patru micri elementare. Traiectoriile relative ale micrii compuse sunt curbe complexe n spaiu. Micrile executate sunt efectuate de ctre anumite subansamble sau subsisteme denumite generic verigi executante. (port cuite, arbori principali, mese, snii, supori). Ciclul de lucru reprezint totalitatea micrilor de generare necesare prelucrrii unei piese pe Maina Unealt sau un sistem de Maini Unelte. Ciclul de funcionare reprezint ansamblul micrilor de generare i micrilor auxiliare necesare pentru prelucrarea unei piese pe o Main Unealt.

2.5

Scula achietoare
-4-

Se disting 2 tipuri de scule aschietoare: - cu un dinte (cuit) - cu mai muli dini (freze)

F F Fig.2.1. Cutit (dinte) In cadrul unui cutit se disting urmatoarele elemente: A = corpul cuitului faete, muchii care alctuiesc geometria cuitului B = coada cuitului partea de prindere n port scul F = fa degajare (achii) F = fa de aezare - principal (F) fa care atinge prima materialul - secundar (F) F F = Tp - ti principal F F = Ts - ti secundar TpTs = Vc - vrf cuit - ascuit a) - teit b) - rotunjit c)

Fig.2.2. n cadrul geometriei cuitului se disting urmtoarele elemente:

-5-

Fig.2.3.

r unghi de atac principal s unghi de atac secundar - unghiul la vrful cuitului

Fig.2.4. unghiul de degajare - unghiul de aezare - unghiul de ascuire a sculei achietoare

-6-

2.6

Uzura

Uzura este fenomenul de deteriorare a tiului sculei achietoare n timpul procesului de prelucrare, deteriorarea care conduce la cderea preciziei de prelucrare i respectiv a calitii suprafeei..
Uzura : - pe faa de achiere a - pe faa de degajare b - pe ambele c

- vzut pe faa de aezare (a)

Fig.2.5. Apariia uzurii determin modificarea unghiului alfa ():

- vzut pe faa de degajare (b)

Fig.2.6.

Apariia unor cratere care modific valoarea unghiului de degajare msurnd-ul:

- (c)

Fig.2.7.

-7-

Conduc la modificarea geometriei unghiului alfa i beta. Uzura n general este influenat de urmtorii factori : - de materialul de prelucrare - de materialul sculei achietoare - de parametri reg. de achiere - de forele de achiere - de geometrica sculei achietoare - de condiiile n care se efectuiaza prelucrarea

Fig.2.8.

Durabilitatea sculelor achietoare T, reprezint intervalul de timp n minute ntre dou reascuiri succesive ale sculei. De regul durabilitatea este n strns legtur cu viteza sculei achietoare.

2.7 Compunerea general a Mainilor Unelte


Mainile Unelte sunt construcii complexe specifice procedeelor de prelucrare care se execut. Cu toate acestea MainileUnelte sunt compuse din urmtoarele pri, avnd funcii specifice, deosebite, dup cum urmeaz: A. Acionrile, grupeaz mecanismele i componentele ce asigur realizarea micrii executate i transmiterea puterii. B. Prile portante, care cuprind piesele de baz i sistemele de preluare a forelor i momentelor necesare efecturii procesului de prelucrarecrare (batiuri, snii, mese, verigi executante). C. Pari de comand prin care se stabilesc parametrii de funcionare i se conduce total sau parial ciclul de lucru.

-8-

D. Sisteme auxiliare care asigur realizarea i meninerea condiiilor de funcionare optime ale Mainii Unealt. Acestea cuprind sistemul de ungere-rcire a sculei i eventual de splare a acesteia, de termostatare a zonei de lucru sau a Mainii Unealt, de indeprtare a achiilor i rezidurilor sau de splare a Mainii Unealt. E. Sistemul de alimentare i evacuare cu ajutorul cruia se asigur introducerea pieselor n poziiile de prelucrare i apoi eliberarea lor de pe Maina Unealt la sfritul ciclului de lucru.

-9-

Capitolul 3. Prelucrarea prin achiere


3.1. Generaliti
Definitie: Prelucrarea prin aschiere este procedeul tehnologic de modificare a formei si dimensiunilor semifabricatelor, cu ajutorul unor scule aschietoare, pe masini-unelte. Pentru realizarea procesului de prelucrare prin achiere sunt necesare urmtoarele: sursa de energie; mainile-unelte; sculele achietoare; dispozitivele; semifabricatele; prezena uman. n urma prelucrrilor prin achiere, piesele componente ale mainilor i ale aparatelor sufer modificri de natur cantitativ i calitativ: creterea preciziei dimensionale; modificarea structurii cristaline a stratului superficial de metal; creterea calitii suprafeelor; modificarea formei semifabricatelor. Prelucrarea prin achiere presupune nlturarea surplusului de metal (aliaj) de pe suprafaa pieselor brute, obinute prin laminare, turnare, forjare, matriare sub forma adaosului de prelucrare. Mrimea adaosului de prelucrare este influenat de urmtorii factori: metoda de elaborare a semifabricatului; complexitatea formei pieselor; natura materialului; tipul produciei. Adaosul de prelucrare se nltur sub form de achii.n spiritul economiei de metal se recomand ca adaosul de prelucrare s fie minim.Mrimea adaosului de prelucrare se stabilete prin calcul, sau pe baza unor normative.

a -grosimea achiei;
1 2

a -stratul deformat suplimentar datorit frecrilor; a -stratul de metal ecruisat


3 4

a -adaosul de prelucrare.

Fig. 3.1. Procesul de aschiere Desprinderea achiilor, n procesul de achiere, are loc datorit aciunii sculei achietoare, asupra creia acioneaz fora de achiere F.Presiunea exercitat de scula achietoare crete progresiv, determinnd o deformare local, iniial elastic,iar apoi cu caracter plastic.n faa tiului sculei achietoare,cristalele de metal se lungesc i se nclin. La un anumit unghi de nclinare,are loc alunecarea grunilor de metal prin care se produce desprinderea stratului de metal.Datorit frecrilor dintre scula achietoare i achie,stratul a
2

va fi puternic ecruisat.Frecrile dintre suprafaa piesei i scula achietoare determin ecruisarea stratului superficial de metal,a .
3

Se constat c a >a datorit fenomenului de tasare a achiei.


1 4

Forma achiilor este influenat de urmtorii factori: natura materialului de prelucrat; forma geometric a sculei; regimul de achiere. Exista 3 tipuri de achii : 1. achii de rupere-prelucrarea materialelor fragile(fonte,bronzuri); 2. achii de fragmentare-prelucrarea materialelor dure i semidure; 3. achii de curgere-prelucrarea oelurilor moi,alamelor.

I Micarea principal de achiere. II Micarea de avans longitudinal. III Micarea de avans transversal. 1. Suprafaa de achiere 2. Suprafaa achiat

Fig.3.2. Micrile n procesul de achiere Desprinderea achiilor ,n procesul de achiere,presupune o micare relativ ntre scula achietoare i suprafaa piesei. Micarea principal de achiere (I) este imprimat sculei achietoare (gurire,frezare) sau piesei de prelucrat (strunjire).Aceast miscare poate fi: micare de rotaie-strunjire,frezare,gurire; micare de translaie-rabotare,mortezare. Micarea de avans longitudinal (II) asigur prelucrarea prin achiere a unei suprafee pe o anumit lungime(continuitatea achiei). Micarea de avans transversal (III) asigur nlturarea adaosului de prelucrare,dar i prelucrarea suprafeei piesei pe o direcie perpendicular micrii de avans longitudinal.

3.2. Scule achietoare.

1.Faa de degajare. 2.Tiul secundar. 3.Faa de aezare secundar. 4.Vrful cuitului. 5. Faa de aezare principal. 6.Tiul principal. A.Partea activ(achiere). B.Partea pasiv(prindere). Fig.3.3.Cuitul de strung

Faa de aezare are rolul de a reduce frecrile ntre scula achietoare i suprafaa generat. Faa de degajare are rolul de a nltura achiile din zona prelucrrii. Tiul principal are rolul de a nltura adaosul de prelucrare sub form de achii. Procesul de achiere este nsoit de urmtoarele fenomene specifice: Cldura; Depunerile pe ti; Uzura sculei achietoare. 1.Cldura n procesul de achiere,o parte din lucrul mecanic se transform n cldur,la care se mai adaug cldura datorat frecrilor dintre scula achietoare,achie i suprafaa supus prelucrrii. Cldura dezvoltat determin dilatarea sculelor i dispozitivelor utilizate,a mainilor unelte i va influena precizia de prelucrare. Pentru reducerea cantitii de cldur dezvoltate se utilizeaz lichide de rcire i ungere. 2.Depunerile pe ti n cazul metalelor cu o bun plasticitate,pe suprafaa de degajare,se depune un strat de metal dur,depunerea pe ti. Aceast depunere este de 1-3 mm i are dou influene: - protejeaz tiul mpotriva uzurii; - scade precizia de prelucrare. 3.Uzura sculei achietoare Uzura se materializeaz prin modificarea prii active pe feele de aezare i de degajare. Pe faa de degajare, datorit frecrilor cu achiile produse,apare o adncitur. Pe faa de aezare, datorit frecrilor cu suprafaa piesei, apare o ndeprtare de material.

Fig.3.4. Depunerea pe ti

Fig.3.5.Uzura sculelor achietoare

3.3.Regimul de achiere.
Regimul de aschiere reprezinta totalitatea parametrilor ce caracterizeaza desfasurarea procesului de aschiere. Parametrii regimului de achiere sunt:

1. Adncimea de achiere. 2. Avansul de lucru. 3. Viteza de achiere. 1. Adncimea de achiere. Adncimea de achiere este distana dintre suprafaa de achiat i suprafaa achiat, msurat n direcie normal pe suprafaa prelucrat. Se exprim n milimetri.

Adancime de aschiere pe raza

Adncimea de achiere se noteaz cu t . Se poate determina pe raz sau pe diametru.

unde: d -diametrul iniial al semifabricatului;


i

d -diametrul final al piesei.


fr

Fig. 3.6. Adancimea de aschiere 2.Avansul de lucru. Avansul de lucru s este spaiul parcurs de scula achietoare pe generatoarea piesei (sau n direcie radial),la o rotaie complet a semifabricatului.Se exprim n milimetri pe rotaie.

Fig.3.7.Avansul de lucru 3.Viteza de achiere. Viteza de achiere este spaiul parcurs tiul sculei achietoare n raport cu piesa de prelucrat, n unitatea de timp.Se exprim n metri pe minut i se noteaz cu v . Viteza de achiere se determin prin calcul sau se alege din normative. Turaia piesei se determin cu relaia:

unde: v-viteza de achiere,n m/min;

d-diametrul piesei de prelucrat,n mm; n-turaia piesei,n rot/min.

F fora de avans;
x

F fora radial;
y

F fora tangenial
z

F-fora principal de achiere.

Fig.3.8. Forele de achiere Fora axial de achiere (de avans) F , are direcia paralel cu axa OX. Este generat de
x

micarea de avans longitudinal. Fora radial de achiere F , are direcia paralel cu axa OY. Este generat de micarea de
y

avans transversal. Fora tangenial de achiere F ,are direcia paralel cu axa OZ. Este generat de micarea de
z

rotaie. ntre forele de achiere exist urmtoarele relaii: F =(0,15-0,3) F


x z

F =(0,3-0,5) F
y

3.4. Prelucrarea prin strunjire


3.4.1. Generalitati Strunjirea esre operatia tehnologica de prelucrare mecanica prin aschiere, cu ajutorul unor scule aschietoare numite cutite de strung, pe masini unelte numite strunguri.

Fig.3.9. Strung multiax

Fig.3.10.Strung revolver vertical

Fig.3.11.Strung revolver orizontal

Fig.3.12.Strungul normal SN 400 Un strung este alcatuit din urmatoarele pri componente (vezi fig. 3.12): 1. Arborele principal. Este de construcie tubular.Pe arborele principal se monteaz universalul. 2. Carcasa rabatabil. Permite accesul la roile de schimb i la transmisia cu curele 3. Capacul. Permite accesul la cutia de viteze pentru verificri periodice i pentru eventuale ungeri. 4. Cutia de viteze. Este un subansamblu constituit dintr-un sistem de roi dinate baladoare care asigur 22 trepte de turaii. 5. Manete. 6. Universalul. Se monteaz pe arborele principal.Este un dispozitiv de prindere i fixare a semifabricatelor n vederea strunjirii . 7. Sania transversal. Are rolul de a deplasa scula achietoare n direcie transversa-l(micarea de avans transversal).Asigur prelucrarea suprafeelor frontale,a canalelor.

8. Dipozitivul portcuit. Asigur fixarea cuitelor de strung i este prevzut cu 4 posibiliti de fixare(maximum patru scule achietoare). 9. Lampa de iluminat. 10. Pinola. Permite prelucrarea ntre vrfuri,fixarea filierelor i a tarozilor prin intermediul unor dispozitive speciale. 11. Sania portcuit. Se utilizeaz la prelucrarea suprafeelor conice de lungimi mici. 12. Ppua mobil. Se utilizeaz la prelucrarea ntre vrfuri,la prelucrarea suprafeelor conice de lungimi mari. 13. Cremaliera. Asigur deplasarea manual a cruciorului n direcie longitudinal. 14. urubul conductor. Este prevzut cu filet trapezoidal.Realizeaz deplasarea mecanic a cruciorului pentru filetarea cu cuitul de strung. 15. Bara de avans. Asigur deplasarea mecanic a cruciorului n direcie longitudinal. 16. Cruciorul. Asigur deplasarea n direcie longitudinal (micarea de avans longitudinal). 17. Picior. 18. Tava. Are rolul de acumulare a achiilor rezulate la achiere i de a dirija lichidul de rcire i ungere. 19. Batiul. Se confecioneaz din font prin turnare. 20. Maneta ambreiajului. Asigur pornirea-oprirea micrii de rotaie i permite inversarea sensului de rotaie. 21. Cutia de avansuri i filete. Asigur gama de avansuri i filete pentru prelucrarea prin strunjire. 22. Tabloul de comand. Este prevzut cu 3 comutatoare: a) lampa de iluminat b) pompa c) alimentare general. 23. Comutatoare.

Fig.3.13.Batiu

Fig.3.14. Roile de schimb

Fig.3.15. Transmisia cu curele

Fig.3.16.Motorul electric

Fig.3.17.Ppua fix

3.4.2. Scule achietoare.Cuitele de strung. Clasificarea cuitelor de strung: dup construcia capului: cu cap drept; cu cap cotit. dup poziia tiului principal: pe stnga; pe dreapta. dup poziia suprafeei prelucrate: de exterior; de interior; frontale. dup tipul operaiei realizate: de filetat; de canelat-retezat; de strunjit longitudinal.

dup precizia de prelucrare: de degroare ; de finisare; de netezire. dup natura materialului: din oel rapid; cu plcue de carbur metalic; cu vrf de diamant.

Cuit pe dreapta

Cuit pe stnga

Cuit cotit

Cuit de filetat

Cuit de canelat

Cuit de strunjit la interior

3.4.2. Dispozitive de prindere i fixare. Dispozitivul utilizat pentru fixarea piesei este Universalul. Este prevzut cu trei bacuri, care realizeaz simultan centrarea i fixarea pieselor. Bacurile se monteaz n ordinea cifrelor nscrise pe ele. Poate fi prevzut i cu patru bacuri. Universalul se monteaz pe captul arborelui principal,avnd un sistem de asigurare. Fixarea pieselor cu diametru mare se face cu bacurile montate invers.

Fig.3.18.Universal Piesele cu lungime mare se fixeaz ntre vrfuri de centrare i fixare,cu inim de antrenare.Pentru fixarea ntre vrfuri, suprafeele frontale ale arborelui sunt prevzute cu guri de centrare i fixare.Vrfurile de centrare i fixare sunt de 2 tipuri: fixe i rotative. Piesele cu perei subiri se fixeaz pe dornuri rigide sau elastice. Piesele tip bar cu diametrul mic se fixeaz n buc elastic.

3.4.3. Prelucrari prin strunjire

Fig. 3.19. Strunjirea longitudinal exterioar

Fig. 3.20. Strunjirea frontal exterioar

Fig. 3.21. Strunjirea de canelare-retezare

Fig. 3.22. Filetarea exterioar cu cuitul

Exemple de prelucrari prin strunjire pot fi vazute la adresele: http://www.youtube.com/watch?v=fUWQ1JShedg&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=qKdt7jv_WTc&NR=1

3.5. Prelucrarea prin frezare.


3.5.1. Maini de frezat. Frezarea este operatia tehnologica de prelucrare mecanica prin aschiere ,cu ajutorul unor scule aschietoare numite freze,pe masini unelte numite masini de frezat.

Fig.3.23.Maina de frezat FV 32

Fig.3.24.Maina de frezat FUS 22

Fig.3.25.Maina de frezat vertical

Fig.3.26.Maina de frezat universal

In cadrul unei freze se disting urmatoarele pri componente: 1. Motorul electric. 2. Tabloul de comand. 3. Cutia de viteze. 4. Batiul 5. Ghidaje. 6. Ghidaje. 7. Traversa. 8. Contra lagrul.

9. Masa superioar. 10. Masa inferioar. 11. Consola. 12. Tamburul de avansuri. 13. Placa de baz. Arborele principal. Lampa de iluminat. Instalaia de rcire. Cutia de avansuri. Maina de frezat universal este destinat prelucrrii suprafeelor plane, profilate, a roilor dinate,a canalelor elicoidale. Scula achietoare se monteaz n arborele principal prin intermediul unui dorn care se sprijin ntr-un lagr n travers i primete micarea de rotaie de la motorul electric princutia de viteze. Piesa de prelucrat se fixeaz pe masa superi-oar care are micarea de avans longitudinal. Masa inferioar are micarea de avans transversal. Masa mainii se deplaseaz mpreun cu consola pe vertical (micarea de avans transversal). La maina de frezat universal, masa
0

superioar se poate roti cu 15-30 .

3.6.2.Scule achietoare.Freze. In Figura 3.26 sunt prezentate diverse tipuri de freze, si anume: 1. Frez cilindric cu dini nclinai 2. Frez cilindro-frontal 3. Frez disc 4. Frez disc 5. Frez deget cu coad cilindric 6. Frez deget cu coad conic 7. Frez deget pentru canale n T 8. Frez deget 9. Frez deget 10. Frez disc profilat-convex 11. Frez disc (trei tiuri) 12. Frez cilindric cu dini curbi 13. Frez cilindro-frontal cu dini curbi 14. Frez modul-disc 15. Frez modul-melc 16. Frez disc profilat-concav 17. Frez pentru canale coad de rndunic 18. Frez pentru canale 19. Frez unghiular 20. Frez biunghiular 21. Frez profilat

Fig.3.26. Diverse tipuri de freze Clasificarea frezelor se poate face dupa diferite criterii, si anume: dup modul constructiv: freze monobloc; freze asamblate. dup modul de execuie: freze cu dini frezai; freze cu dini detalonai dup forma suprafeei prelucrate: freze cilindrice-suprafee plane; freze cilindro-frontale; freze disc; freze deget; freze unghiulare; freze profilate.

3.6.3. Prelucrari prin frezare Suprafeele plane pot fi prelucrate cu freze cilindrice pe maini de frezat universale,cu freze frontale pe maini de frezat verticale.Canalele avnd diferite forme pot fi prelucrate cu freze disc sau cu freze deget. Suprafeele nclinate se pot prelucra cu freze unghiulare pe maini de frezat universale. Canalele n T se prelucreaz cu freze cilindro-frontale cu trei tiuri. Prelucrarea prin frezare se poate realiza prin dou metode: - Frezarea n contra avansului (Fig. 3.27) - Frezarea n sensul avansului (Fig. 3.28)

Fig. 3.27. Frezarea n contra avansului

Fig. 3.28. Frezarea n sensul avansului

Frezele se fixeaz cu ajutorul unui dorn care se introduce n alezajul conic al arborelui principal.Frezele cilindrice se monteaz pe un dorn care se sprijin pe arborele principal i n contralagr.Frezele cu dini elicoidale se monteaz astfel ca fora de apsare s fie orientat ctre arborele principal. Capul de frezat vertical se monteaz pentru fixarea frezelor cu coad.

Fig.3.29.Frezarea canelurilor

Fig.3.30.Frezarea pinioanelor

Fig.3.31.Frezarea canalelor de pan

Fig.3.32.Frezarea roilor dinate

Fig.3.33. Frezarea cu frez deget

Fig.3.34.Frezarea cu cap de frezat

Fig.3.35. Roi dinate prelucrate prin frezare

Exemple de prelucrari prin frezare pot fi vazute la adresele: http://www.youtube.com/watch?v=Imi6LiYGPDM&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=GCn-XT3uE_s&feature=related

3.7.Prelucrarea prin rabotare


3.7.1.Maini de rabotat. Rabotarea este operatia tehnologica de prelucrare mecanica prin aschiere ,cu ajutorul unor scule aschietoare numite cutite de rabotat,pe masini unelte numite masini de rabotat, maini la care micrile principale respectiv secundare sunt rectilinii alternative. Mainile de rabotat utilizeaz scule relativ simple, asemntoare cuitelor prismatice, ceea ce conduce la o cinematic relativ complex, cinematic care permite realizarea micrilor relative scul-pies. Micarea principal, rectilinie alternativ, este executat de scul (eping) sau de mas (rabotez) pe direcie orizontal, micarea de avans fiind rectilinie intermitent. Pe aceste maini se pot prelucra suprafee caracterizate prin directoare rectilinie i diferite forme ale generatoarei: rectilinie, pentru generarea suprafeelor plane, sau curbilinie, pentru generarea suprafeelor profilate. Forma suprafeei generate depinde de forma tiului sculei i de numrul micrilor de avans: - suprafeele plane se obin utiliznd o singur micare de avans, ntr-un plan perpendicular, fa de direcia micrii principale, tangenial la suprafaa prelucrat; - suprafeele profilate de tipul canalelor, avnd limi relativ mici, se obin cu scule profilate corespunztoare; - suprafeele profilate cu limi mari se obin prin generare cinematic (coordonarea dup ablon a dou micri de avans ce se deplaseaz simultan, n plane perpendiculare pe direcia micrii principale).

Fig.3.36.Maina de rabotat transversal

Fig.3.37.Maina de rabotat longitudinal

Prile componente ale unei masini de rabotat sunt urmatoarele: 1. Scula achietoare. 2. Suportul mesei. 3. Masa mainii. 4. Dispozitivul portcuit. 5. Sania portcuit. 6. Maneta de blocare. 7. Travers. 8. Berbecul mainii. 9. Batiu. 10. Mecanismul cu clichet. 11. Placa de baz Micrile necesare prelucrrii prin rabotare sunt: I. Micarea de avans vertical a sculei achietoare (sania portcuit); II. Micarea principal de achiere-micarea rectilinie-alternativ(berbecul mainii); III. Micarea de avans vertical-deplasarea pe vertical a traversei; IV. Micarea de avans longitudinal-deplasarea mesei mainii. 3.7.2.Scule achietoare.Cuite de rabotat. La rabotare cuitele lucreaz n condiii grele datorit ocurilor.Sculele achietoare se confecioneaz din oel rapid.Pentru a reduce influena ocurilor cuitele pot avea form cotit.

1.Cuitul de rabotat(asemntor cuitului de strung) 2.Piesa de prelucrat

I.Micarea de avans vertical(adncimea de achiere) II.Micarea rectilinie-alternativ(prelucrarea suprafeei pe lungimea sa) IV.Micarea de avans longitudinal(prelucrarea suprafeei pe limea sa) Fig.3.38.Schema prelucrrii

3.7.3.Prelucrri prin rabotare. Prin rabotare se prelucreaz suprafee orizontale,verticale de lungimi mari i foarte mari. Se pot prelucra canale de diferite profiluri,ghidaje la maini-unelte(maina de rabotat longitudinal.

Exemple de prelucrari prin rabotare pot fi vazute la adresele: http://www.youtube.com/watch?v=A6y0-_SMDSE http://www.youtube.com/watch?v=G0YIhVQ070o&feature=related

3.8.Prelucrarea prin mortezare.


3.8.1.Maini de mortezat. Mortezarea este operatia tehnologica de prelucrare mecanica prin aschiere ,cu ajutorul unor scule aschietoare numite cutite de mortezat,pe masini unelte numite masini de mortezat . Acestea sunt caracterizate prin realizarea pe direcie vertical a micrii principale de achiere. Mainile de dimensiuni mici i mijlocii pot prelucra suprafee plane, profilate, canale exterioare i interioare cu diferite forme ale generatoarei, butuci canelai etc., iar dac sunt echipate cu sisteme de divizare rotative sau rectilinii, roi dinate i cremaliere prin metoda cu generatoarea materializata. Mortezarea se aplic la prelucrarea canalelor de pan,a canelurilor,a danturilor,a alezajelor interioare.Procedul este specific prelucrrii suprafeelor interioare.La aceast metod de prelucrare micrile necesare sunt: I. Micarea principal de achiere-micare rectilinie alternativ. Este dat de scula achietoare; II. Micarea de avans longitudinal. Este dat de masa superioar; III. Micarea de avans transversal. Este dat de masa inferioar; IV. Micarea de avans circular. Este dat de masa rotativ.

Fig.3.39. Maina de mortezat In componenta unei masini de mortezat se disting urmatoarele elemente: 1.Berbec 2.Batiu

3.Masa mainii 4.Capul mainii 5.Sania protcuit

3.8.2.Scule achitoare.Cuite de mortezat. Cuitul de mortezat este asemntor cuitului de strung,dar are geometria modificat: unghiul de aezare ,devine unghi de degajare , i invers. Cuitul de mortezat se confecioneaz din oel rapid deoarece prelucrarea este cu ocuri.

Fig.3.40.Schema prelucrrii 3.8.3.Prelucrri prin mortezare.

Fig.3.41.Mortezarea cu cuit roat

Exemple de prelucrari prin mortezare pot fi vazute la adresele: http://www.youtube.com/watch?v=0Pf_vbnoFQ4 http://www.youtube.com/watch?v=HYgSoZbrFLw&feature=related

3.9. Prelucrarea prin rectificare.


3.9.1.Maini de rectificat. Rectificarea este operatia tehnologica de prelucrare mecanica prin aschiere ,cu ajutorul unor scule aschietoare numite pietre abrazive,pe masini unelte numite masini de rectificat. Rectificarea este una din cele mai vechi metode de prelucrare, dar abia n urm cu 50 de ani a cptat o mare dezvoltare. n general, rectificarea este o operaie de finisare, ns n ultimul timp se folosete i pentru degrori n special n cazul discurilor abrazive diamantate. Rectificarea constituie procedeul cel mai utilizat de prelucrare a materialelor dure sau durificate prin tratament termic sau chimic. Caracteristici ale rectificrii: - viteze mari de achiere, peste 1000 m/min (60-120 m/s); - temperaturi ridicate 1000-1500 C; - precizie nalt. Pentru a satisface condiiile de precizie impuse este necesar ca mainile de rectificat s aib unele particulariti constructive i funcionale, care sa ii asigure un mers linitit, fr trepidaii. Aceasta se asigura prin echilibrarea perfect a ansamblurilor n micare i prin construcia unor batiuri rigide, corect structurate i nervurate.

Fig.3.42. Maina de rectificat rotund Pri componente ale mainii de rectificat rotund sunt: 1. Batiu 2. Ppua portpies 3. Suportul pietrei abrazive 4. Disc abraziv 5. Ppua mobil 6. Dispozitivul de susinere 7. Ax 8. Piatra abraziv 9. Dispozitivul pentru rcire

10. Masa superioar 11. Masa inferioar Micarea principal de achiere i avansul de ptrundere sunt date de pietrele abrazive 4 i 8. Micrile de avans circular sau longitudinal sunt date de piesa de prelucrat. Piesa se fixeaz n universal sau ntre vrfuri. Suprafeele conice se prelucreaz prin rotirea mesei superioare. Suprafeele interioare se prelucreaz cu piatra de rectificat 8,piesa fiind fixat n universal. Ppua mobil se poate deplasa n lungul mesei 10.

Fig.3.43.Maina de rectificat fr vrfuri

3.9.2.Scule abrazive.Pietre de rectificat. Pietrele abrazive sunt constituite din granule abrazive i liant. Granulele abrazive sunt din urmtoarele materiale: corindon; carborund; carburi de siliciu; praf de diamant. Lianii utilizai sunt: liani organici-argil,feldspat,caolin; liani anorganici-bachelita,elac,cauciuc. Pietrele abrazive prezint patru grupe de duritate: 1. grupa I (a,b,c)-duritate moale; 2. grupa II (a,b,c)-duritate mijlocie;

3. grupa III (a,b,c)-duritate tare; 4. grupa IV (a,b,c)-duritate foate tare. Structura pietrelor abrazive prezint urmtoarele grupe: foarte deas; deas; mijlocie; rar; foarte rar; poroas. Pietrele abrazive se ascut cu vrf de diamant.

3.9.3.Prelucrri prin rectificare. La rectificare se folosete o rcire abundent. Dup forma suprafeei prelucrate,rectificarea poate fi: rectificare rotund; rectificare plan; rectificare profilat. Dup mrimea adaosului de prelucrare: rectificare de degroare; rectificare de finisare. Rectificarea suprafeelor cilindrice exterioare se poate face conform schemelor tehnologice de mai jos:

Fig.3.43.Rectificarea suprafeelor exterioare

Fig.3.44.Rectificarea suprafeelor interioare

Fig.3.45.Piese rectificate Exemple de prelucrari prin rectificare pot fi vazute la adresele: http://www.youtube.com/watch?v=3xUyWcwlahA&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=BInmUE7v5xo&feature=related

3.10. MAINI UNELTE DE BROAT

Mainile de broat sunt maini-unelte de prelucrat prin achiere care utilizeaz ca scul broa, scul cu geometrie complex. Acest lucru conduce la o cinematic simpl a mainii cu o singur micare de generare i anume micarea principal de achiere. Broarea este un procedeu de mare productivitate, care asigur o bun precizie dimensional i de form dar i o calitate ridicat a suprafeei prelucrate. Dezavantajul prelucrrii prin broare const n durabilitatea relativ redus a sculei (cca 240 min.) asociat cu complexitatea n execuia acesteia. Broarea se recomand a fi utilizat n general n producia de serie mare i de mas sau n cea de loturi de piese dac dup un interval de timp acestea se repet. Mainile de broat au o funcionare simpl i nu necesit n deservire personal calificat. Pe aceste maini se pot prelucra suprafee exterioare i interioare profilate de diferite forme: circulare, poligonale, canelate etc., iar prin procedee de broare speciale se pot executa roi dinate, lagre, arbori cotii etc. Forele mari care se folosesc la procedeul de broare i care solicit intens broa conduc la viteze de achiere relativ reduse (3 - 10 m/min.). Datorit acestor fore mari de traciune (150-400 KN) mainile de broat trebuie s prezinte o construcie foarte rigid cu batiuri i ci de ghidare foarte bine dimensionate. Din aceast cauz acionarea acestor maini este aproape n exclusivitate hidraulic. O clasificare a mainilor de broat se poate face n funcie de: - suprafeele pe care le prelucreaz: - maini de broat exterior; - maini de broat interior; - maini de broat universale. - direcia n care se executa micarea principal de achiere: - maini de broat orizontale; - maini de broat verticale; - funcie de continuitatea micrii: - maini de broat cu funcionare discontinu; - maini de broat cu funcionare continu; Exemple de prelucrari prin brosare pot fi vazute la adresele: http://www.youtube.com/watch?v=5AB_etoHesI http://www.youtube.com/watch?v=jbv6KCfHmII&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=ovlXSbnwid4&feature=related

Capitolul 4. Masini unelte cu comanda numerica


4.1.Scurt istoric
Ideea de control numeric are rdcini vechi.n anul 1720 s-a inventat un dispozitiv care folosea cartele gurite de hrtie pentru a broda pe esturi de pnz diverse modele simple. Originar din anul 1860, pianina automata (sau flaneta mecanic) utiliza o rol de hartie cu iruri de guri pentru a controla acionarea diverselor clape, adic note muzicale. Controlul numeric, aa cum l cunoatem azi, a aparut inainte de inventarea microprocesoarelor utilizate in computerele actuale. Un mare impuls pentru dezvoltarea acestuia a fost dat de US Air Force, care dispunea de de suficiente resurse financiare pentru stimularea cercetrii. US Air Force avea nevoie de mbuntiti n construcia avioanelor cu motoare cu reacie. Datorit vitezelor mari de zbor ale acestora, structura mecanic i geometria trebuiau mbuntite. Acest lucru cerea prelucrri mecanice complexe la un pre de cost foarte mare. n 1952, Massachussetts Institute of Technology a construit i prezentat prima main cu comand numeric ce avea posibilitatea s controleze micarea unei freze pentru prelucrarea de suprafee complexe. Finanarea construciei i cercetrii a fost fcut de US Air Force. Maina a avut succes, i in 1955, la trgul Naional Machine Tool Show, au aprut spre comercializare maini cu comenzi numerice. Prima generaie de maini CNC folosea lmpi electronice cu vacuum, care produceau multa cldur i ocupau un spaiu desul de mare. Mainile nu ereau prea fiabile. La a doua generaie, tuburile electronice au fost inlocuite cu tranzistori, ceea ce a condus la o nclzire mai mic i o fiabilitate mai mare a etajului de control. De asemenea, controller-ul ocupa un spaiu mai mic. Prima i a doua generaie de maini-unelte nu aveau memorie de stocare a programelor. Instruciunile erau stocate pe band de hrtie perforat i erau transmise mainilor una cte una. Maina primea o instruciune, o executa i apoi cerea urmtoarea instruciune. La a treia generaie s-au folosit circuite integrate i modulare i s-a introdus memoria de stocare a programelor. Memoriile au fost, la nceput, magnetice, cu role de band magnetic, iar apoi, electronice, cu circuite integrate. Pe msur ce tehnologia a evoluat, s-au introdus i folosit plci imprimate cu cicuite electronice. Acestea erau proiectate pentru executarea unui program fix (preprogramate). Se foloseau la execuia anumitor aciuni uzuale i comune: gurire, frezare, rectificare etc. Plcile se introduceau in sloturi speciale i, cnd nu mai era nevoie de ele, se nlocuiau. Se mai numeau i canned cycles (programe la conserv).

Astzi, se poate vorbi despre o a patra generatie de maini cu comand numeric n care controller-ul mainii are la baz tehnologia microprocesoarelor i a calculatorelor actuale.

4.2. CNC - Noiuni generale


Prelucrarea metalelor este una dintre cele mai vechi ndeletniciri ale omului. De-a lungul istoriei, abilitatea de prelucrare a metalelor, utilizate n special pentru construcia de arme i unelte casnice, a condus unele civilizaii la o dezvoltare economic accentuat. La nceputul secolului trecut, prentru prelucrarea metalelor s-au inventat mainile-unelte care erau controlate de un operator ce realiza, practic, toate micrile sculei pentru obinerea piesei finite. Printre operaiile tehnologice cele mai importante realizate de mainile-unelte se enumer: strunjire, alezare, filetare, frezare, gurire, finisare, lefuire, debitare etc. n ziua de azi, prelucrarea cu maini-unelte este una dintre cele mai importante activitai pentru susinerea i dezvoltarea industrial. Dintre industriile beneficiare ale produselor executate cu aceste maini-unelte, cea mai important este industria constructoate de maini. Industria auto, aerin i naval utilizez motoare care au n compunere piese mecanice prelucrate foarte precis .Componentele hidraulice i pneumatice, motoarele electrice, echipamentele mecanice din liniile de producie automatizate, iar n domeniul casnic: mainile de cusut i de splat, toate acestea i multe altele sunt construite cu piese prelucrate cu ajutorul unei maini-unelte. Mainile-unelte controlate numeric se mai numesc i maini CNC. Controlul numeric rezid ntr-un proces de ,,alimentare continu a unui controller programabil n construcie special, cu un set de instruciuni (formate din litere i cifre) astfel nct s poat fi controlate micrile unei maini-unealt. Micrile mainii trebuie s conduc o scul tietoare: pe un anumit traseu; cu o vitez precis de rotaie e sculei; cu o vitez precis de naintare a sculei. CNC este abreviaia de la ,,Computer Numerically Controlled(Control numeric cu Computer). Denumirea CNC se refer ntotdeuna la modul unic de operare al unei maini, adic, la metoda de baz pentru controlul micrilor, i nu spune nimic despre tipul mainii: frez, strung sau altceva. O main CNC face uz de matematic i diverse sisteme de coordonate pentru a nelege i procesa informaia pe care o primete, pentru a determina ce trebuie s mite, unde i ct de repede. Cea mai important funcie a oricrei maini CNC este controlul precis i riguros al micarii. Toate echipamentele CNC au dou sau mai multe direcii de micare, numite

axe. Aceste axe pot fi micate precis i poziionate precis, de-a lungul intervalului de deplasare. Cele mai cunoscute tipuri de axe sunt cele liniare i de rotaie(micare curbilinie). n loc de a produce aceste micri prin utilizarea de manivele i discuri, aa cum necesit mainile clasice de prelucrare prin achiere, mainile CNC sunt acionate de servomotoare controlate prin computer i ghidate de un program memorat. n general, tipul de micare(rapid, liniar, circular), axele care se mic, distanele de micare i vitezele de micare(de prelucrare) sunt programabile la majoritatea mainilor CNC. n figura 4.1. se arata diferenele dintre o main-unealt convenional i una controlat CNC.

a)

b)

Fig.4.1. Diferena ntre o main clasic, acionat manual (a) i o main controlat numeric(b). Marea majoritate a mainilor CNC sunt capabile s se mite n trei direcii simultan. Aceste direcii sunt numite axele mainii. Axele au numele coordomatelor X, Y, Z. AxaX este ntotdeauna aceea pe care maina, sau o parte a mainii, se deplaseaz (acoper) cea mai mare lungime. De exemplu, axa X poate reprezint micarea faspate, iar axa Y, micarea stnga-dreapta. Axa Z reprezint micarea vertical, sus-jos. Unealta de prelucrare este montat, de obicei, pe axa Z. O main CNC trebuie s fie capabil s comunice cu ea nsi (feedback), pentru a putea opera. O unitate central cu computer, pentru control numeric, trimite comenzi de poziionare ctre motoare. Traductoare speciale, fixate pe axele mainii, trebuie s comunice napoi, ctre unitatea central, faptul c motoarele au acionat corect i au micat axele cu comanda comandat. Abilitatea unei maini de a mica un punct central (scula de prelucrare) n trei direcii, n acela timp, permite acesteia s urmreasc orice traiectorie sau suprafa din spaiul de lucru. Toate micrile sunt mult mai rapide i mult mai precise dect cele care pot fi realizate de un operator uman. Un robot industrial este o form de main cu control numeric, prin aceea c micrile robotului sunt comandate cu acelai tip de controller cu care sunt echipate i mainileunelte. Diferena rezid n limbajul de programare utilizat. Un robot const, n esen dintr-un bra mecanic articulat, care are la capt un dispozitiv mecanic numit end-

efector, cu ajutorul cruia robotul poate apuca diverse obiecte sau sau poate mnui un aparat de sudur, n diverse puncte de pe caroseria unui automobil, sau un aparat de vopsit pe care l deplasez de-a lungul unei traiectorii complexe, n vederea unei vopsiri uniforme. Se poate spune i invers, c o main-unealt este un fel de robot. Oricum, ambele au n comun faptul c funcionarea lor depinde de un program numeric care se poate modifica foarte uor, astfel nct, n numai cteva secunde, maina-unealt sau robotul pot s ndeplineasc alte sarcini. Ce este o comanda numerica? O posibila definitie este: o metoda de conducere a masinilor unelte in care actiunea operatorului se rezuma, in special, la furnizarea de instructiuni alcatuite din caractere alfa numerice. Comanda numerica: o comanda dupa program. Automatizarea poate fi de doua tipuri: -rigida -flexibila

Fig. 4.2 Comanda numerica

4.3. DNC - Noiuni generale


DNC (Direct numerical control) - Control numeric direct , cunoscut si sub numele de control numeric distribuit, este un termen comun pentru masini CNC cuplate intr-o retea, in care se utilizeaz calculatoare electronice de capacitate mare pentru comanda centralizat a unui grup de maini-unelte cu comand numeric. In unele controlere de masini CNC, memoria disponibila este prea mica pentru a putea stoca programul masinii 4

(de exemplu prelucrarea unor suprafete complexe), deci in aceste cazuri programul este stocat in memoria unui computer separat si se transmite direct masinii, cate un bloc odata. Daca computerul este conectat la mai multe masini, poate transmite programele la diferite masini, dupa cum i se solicita de fiecare masina in parte. In acest caz, software-ul are doua nivele nivelul DNC propriuzis, respectiv programul de prelucrare propriu-zis pentru fiecare masina unealta conectata la calculatorul de supraveghere.

Fig. 4.3 Structura DNC

4.4 Structura unui echipament de comanda numerica (ECN)


Sistemul numeric de prelucrare se compune din doua parti:

Fig. 4.4 Structura unei masini unelte cu comanda numerica O main CNC este compus din dou componente majore pe lng care se afl diverse echipamente auxiliare. Prima component este maina-unelt propriu-zis care poate fi: 5

strung, frez, main de gurit, de alezat, de rectificat, rabotat sau mortezat, main de tiat cu jet de ap sau laser etc. A doua component este controller-ul pentru coordonarea micarii sculei taietoare. Pentru fiecare din cele dou componente pot exista accesorii necesare sau operationale. De exemplu, pentru controllerpoate exista o consol de introducere date sau un calculator cu conexiune permanent pe care se realizeaz progrmele, o imprimant sau un plotter pentru verificarea acurateii proramului nainte de utilizarea pe main. Maina-unelt are o construcie special. Prima cerin n proiectarea unei maini-unelt de calitate este rigiditatea. Axele trebuie s aib o deflexie minin sub sarcin pentru a nu influena precizia de prelucrare. Axele sunt acionate, de obicei, cu ajutorul unui mecanism de tip urub-piuli cu bile recirculabile, fig.4.5. Acest tip de cuplaj ntre axa fix (urub) i bacul mobil(piuli), ntre care circul bilele de oel, asigur rigiditatea i o frecare mic. Bilele sunt alese s se potriveasc exact (fr jocuri mecanice) cu dimensiunile filetului, care are la baz o form rotunjit. O rotaie complet a axului produce o micare a bacului cu distana pasului filetului. n unele soluii constructive, bacul este fix i axa este mobil.

Fig.4.5 mecanism de tip urub-piuli

Mainile CNC mari de numesc centre de prelucrare sau main-unelt universal i pot fi de tip frez sau strung. Frezele CNC universal au sisteme automate pentru schimbarea sculei i sunt dotate cu o magazie de scule cu zeci sau chiar o sut de scule diferite. Deseori, axul de rotaie a sculei este vertical. Unele maini au cte patru sau cinci axe. Ultimele dou sunt axe de rotaie i permit mainii s efectueze n pies guri i suprafee sub unghiuri diferite. Pot realiza att prelucrare de degroare, ct i de rectificare(finisare). O astfel de main cu cinci axe poate prelucra singur o piesa complexa, ca de exemplu o elice de vapor. Strungurile CNC universal, fig.4.6 au, de asemenea, sistem automat de schimbare a sculei i sunt dotate cu turele port-scule pe care pot fi montate zece pn la douzeci de scule diferite. Ele pot fi folosite pentru operaii de strunjit, filetat, gurit etc.

Fig.4.6. Strung CNC universal

Pentru micare de poziionare a axelor se folosesc trei tipuri de acionri: a) electrice, b) hidrauice, c) pneumo-hidraulice. La freze, pentru micarea de rotaie a sculei se folosesc motoare asincrone sau de curent continuu, deseori nsoite de angrenaje de tip ,,cutie de viteze pentru schimbarea domeniului de viteze de rotaie. Acionrile electrice folosesc motoare electrice: a) pas-cu-pas, b) de curent continuu, c) servomotoare de curent alternativ. n orice micare de poziionare, controller-ul trebuie s cunoasc locaia precis a sculei tietoare. Acest lucru se poate realiza prin comand (sistem n bucl deschis) sau reglare (sistem n bucl nchis). Comanda: se folosete n combinaie cu motoarele electrice pas-cu-pas. La motoarele pas-cu-pas, pe stator exist dou, patru sau cinci nfurri(bobine) distincte. Rotorul este format din magnei permaneni. Alimentnd cu curent o bobin, rotorul se alinieaz n direcia perpendicular pe aceea bobin, polul nord al magnetului permanent fiind orientat ctre polul sud al electromagnetului(bobin parcurs de curent ntr-un anumit sens). La un impuls provenit de la controller se comut curentul prin alt bobin a statorului, determinnd astfel deplasarea rotorului cu un pas. La unele motoare, o rotaie complet a rotorului se realizeaz n 500 de pai, adic de impulsuri. Controllerul este capabil s genereze impulsuri cu frecvene maxime de ordinul kilo-herilor. 7

Deoarece fiecare impuls este contorizat, controller-ul tie n permanen unde se afl axa. Nu exist posibilitatea de a verifica dac motorul execut, ntr-adevr, un pas la fiecare impuls. n general, nu se ,,pierdpai dect dac axa se blocheaz din cauze accidentale sau de avarie(coliziune). Precizia unui sistem cu motor pas-cu-pas i ax cu urub poate atinge 0.01 mm-precizia unui pas. Cu reglare (sistem n bucl nchis) se poate obine cu o precizie cu un ordin de mrime mai mare, 0.001 mm. Sistemele de poziionare cu motoare pas-cu-pas se folosesc ndeosebi la construcia mainilor CNC de mrime mic. Sunt simple i mai ieftin de ntreinut. Reglarea: este utilizat n combinaie cu servomotoare de curent continuu (sau de curent alternativ) i un traductor de deplasare (sau de rotaie). Traductoarele de rotaie se numesc resolver-e i sunt montate pe axul motorului sau la cellalt capt al axei. Un resolver transform poziia unghiular ntr-un semnal electric, care este transmis la controller. Traductoarele de deplasare se monteaz paralel cu axa. Pe traductoare poate culisa un cursor care se fixeaz de sania mobil a axei. Traductorul msoar exact poziia sculei, i elimin astfel erorile dotorate jocului dintre urub i sanie(piuli) i, de asemenea, erorile datorate uzurii urubului. Poziia cursorului este convertit ntr-un semnal electric, transmis la controller. Primind informaii de la traductorul de poziie, controller-ul poate corecta imediat eroarea de poziionare prin comenzi ctre servomotoare.

Fig.4.7 Resolver acionat de ax

Fig.4.8 Traductor de deplasare liniar

Este important ca un utilizator CNC s cunoasc toate componentele din care maina este construit. Acest lucru l ajut la identificarea posibilitilor de exploatare ale mainii CNC. De exemplu, pentru o main-unelt universal CNC, utilizatorul trebuie s cunoasc dimensiunile maxime ale zonei de lucru, modul de alimentare i fixare a pieselor, numrul de scule, sistemul de prindere pe dispozitivul port-scul, domeniul vitezelor de rotaie ale axului principal etc. Multe informaii legate de construcia mainii se pot afla din cartea tehnic a mainii i din desenele tehnice de execuie a mainii. Din aceste documente, utilizatorul trebuie s afle rspunsurile la urmtorele ntrebri:

1) Care este viteza maxim de rotaie a mainii, RPM ? 2) Cte domenii de viteze de rotaie are axul principal i care sunt maximele pentru fiecare domeniu ?

3) Ce putere are motorul sculei i ce puteri au motoarele axelor ? 4) Care este distana maxim de micare pe fiecare ax? 5) Cte scule poate utiliza maina ? 6) Care este modul de prindere al sculei ? 7) Care este viteza maxim de poziionare a mainii ? 8) Care este viteza maxim de achiere a mainii ? Acestea sunt numai cteva ntrebri la care utilizatorul unei maini CNC poate s rspund, ori de cte ori are de-a face cu o nou main CNC. Direcii de micare(axe) Programatorul CNC trebuie s cunoasc corespondena ntre direciile de micare n spaiu real i nominalizarea celor trei axe n program CNC. Numele axelor pot varia de la o main-unelt la alta. De obicei, sunt notate cu literele: X, Y, Z, U, V, W, pentru micri liniare, i A, B, C, pentru axele de rotaie. Axele principale axa Z este axa arborelui principal axa X este axa corespunznd direciei rmase pe care deplasarea are cea mai mare amplitudine axa Y are sensul necesar formrii mpreun cu axele X i Z a unui triedru drept. Axele secundare U, V i W sunt paralele cu X, Y i Z i sunt tot translaii iar A, B i C sunt rotaii n jurul axelor X, Y i Z. Legtura dintre axele liniare i cele de rotaie este urmtoarea: dac axa X se rotete, atunci se noteaz axa de rotaie cu A, lui Y i corespunde B, iar lui X, axa C. Programatorul trebuie s aib confirmarea alocrii axelor i a direciilor(plus i minus) nainte de a realiza orice program CNC. Aceste date se obin din manualul tehnic al mainii.

Punctul de origine(referin) pentru fiecare ax Marea majoritate a mainilor CNC utilizeaz o anumit poziie pentru fiecare ax pentru a o nregistra ca punct de referin. Punctul de referin poate coincide cu originea sistemului de coordonate, dar nu este obligatoriu. Poziia de referin trebuie s fie foarte precis determinat i este necesar mainilor CNC de fiecare dat cnd acestea sunt pornite. De obicei, atingerea punctului de referin este semnalizat intern cu ajutorul unui senzor de proximitate sau a unui limitator cu contact electric. Precizia acestui senzor determin precizia de identificare a punctului de referin. La pornire, mainile execut o secven automat de micare a axelor pn n poziia de referin, dup care se opresc i nregistreaz n memorie datele de la traductoarele de poziie. Dac traductoarele sunt incrementale-adic transmit un anumit numr de inpulsuri la unitatea de distan de deplasare-atunci maina reseteaz la zero memoria n care se nregistreaz impulsurile. Odat stabilit referina, controller-ul se va putea sincroniza cu poziia fizic a mainii. Punctul de referin specific fiecrei axe este sabilit n mod diferit de la main la main, dar, n general, este atins la una din extremitile axei. Marea majoritate a constructorilor de maini-unelte fixeaz acest punct la extremitatea pozitiv a fiecrei axe. Dac pentru o ax traductorul de deplasare determin poziia absolut-adic, pe o anumit distan, fiecare poziie este univoc determinat-,atunci acea ax nu are nevoie de punctul de referin. n memoria controller-ului se nregistreaz un offset cu ajutorul cruia se va stabili ulterior originea axei. Pentru orice main real trebuie consultat cartea tehnic, n scopul verificrii dac axele au nevoie sau nu de micare de referin i, dac este cazul, unde este situat punctul de referin pe fiecare ax. Accesoriile unei maini CNC Pentru a oferi flexibilitate utilizatorilor, majoritatea productorilor de maini CNC vnd separat mai multe accesorii necesare mainilor-unelte. Unii utilizatori pot cumpra o main de la un productor i echipamentele accesorii de la alt productor. Cunoaterea accesoriilor disponibile pentru o main CNC este foarte important. Importana anumitor accesorii este att de mare, nct existena sau nu a acestora poate nsemna diferena dintre succes i eec al unei afaceri. n cataloagele firmelor sunt prezentate accesorii standard(incluse n fabricaie) i accesorii opionale(ce pot comandate contra cost la livrarea mainii sau dup livrare). Exemple de accesorii standard ale mainilor CNC: -sisteme de ungere, rcire, ventilare;

10

-suport port-scul i mecanisme de prindere pies pe masa de lucru (frezare) sau n mandrin(strunjire); -scule de mn; -lamp de lucru; -diverse tipuri de scule; -accesorii de siguran(blocaj mecanic al uii, acoperire total a zonei de lucru, vizier din material transparent rezistent la impact etc.). Exemple de accesorii opionale ale mainilor CNC: -sisteme de verificare a dimensiunilor piesei cu senzori de contact; -sisteme cu senzori de contact pentru determinarea automat a lungimii unei scule; -sistem de ncrcare/descrcare automat a pieselor; -evacuator de achii; -ui automate; -scule speciale pentru materiale speciale; -funcii speciale pentru programarea CNC, cum ar fi: interpolare n coordonate polare sau cilindrice, rotirea sistemului de coordonate scalare, managementul durabilitii sculei etc. -capaciti mrite de stocare programe. In Fig.4.5 este prezentata schema bloc a unui echipament cu comanda numerica ECN (tip CNC).

11

Fig.4.9 Schema bloc a unui ECN (tip CNC)

4.5. Avantaje i dezavantaje ale CNC


Primul benificiu oferit de toate tipurile de maini CNC este mbuntirea automatizrii. Interveia operatorului n producerea pieselor poate fi redus sau eliminat. Multe maini CNC pot funciona nesupravegheate pe parcursul ntregului ciclu de prelucrare. Acest aspect ofer utilizatorului mai multe beneficii, cum ar fi: reducerea gradului de oboseal, reducerea greelilor provocate din eroare uman, un timp de ciclu constant, deci o producie previzibil. Deoarece maina ruleaz un program de control, nivelul de cunotine necesar majoritii operatorilor CNC (privind tehnologia de prelucrare a metalelor) este, de asemenea, redus n comparaie cu cea a unui prelucrtor prin achiere (strungar), care lucreaz pe maini clasice. Alt avantaj al tehnologiei CNC este rapiditatea i precizia obiut pentru piese finite. Odat ce un program este verificat i corectat, cu aceeai precizie i rapiditate se pot face una, zece sau o mie de piese de aceeai calitate i acela timp de prelucrare pentru fiecare pies. 12

Se prezint in continuare, mai detaliat, principalele avantaje i dezavantaje ale mainilor CNC n comparaie cu mainile-unelte clasice. 4.5.1.Avantaje a) Flexibilitatea O main CNC poate fi folosit pentru producerea unei piese conform programului ncrcat n memorie. Pentru producerea unei cu totul alte piese este nevoie doar de o operaie simpl de rencrcare n memorie a noului program. Al treilea beneficiu este flexibilitatea. Deoarece mainile execut programe, schimbarea prelucrrii este uoar ca i ncrcarea unui program. Odat ce un program a fost realizat i prima pies a fost executat corect, acesta poate fi salvat n memorie, pe dischete sau pe band magnetic i ncrcate oricnd mai este nevoie de el. Acest lucru implic un alt beneficiu: schimbri rapide n producie. Deoarece punerea n funciune a unei maini CNC este uoar i raped, producia cu astfel de maini este pretabil la diminuarea stocurilor i onoraea comenzilor imediat ce sunt primite. b) Mainile CNC pot face ceea ce o main-unelt nu poate O main CNC poate face conturarea n spaiu 3D(n trei dimensiuni), lucru imposibil cu o main-unelt clasic. Acest lucru permite inginerilor s proiecteze piese cu geometrii care erau prohibitive nainte, datorit costurilor foarte mari de fabricaie. c) Repetabilitatea O main CNC va face 10, 100, 1.000, sau mai multe piese exact la fel, fr abateri (cu excepia uzurii mainii i a sculei). Un strungar nu poate executa dou piese exact la fel. Probabil 10% din piese vor trebui s fie reajustate sau vor fi rebutate. Repetabilitatea atins de mainile cu comenzi numerice nu se poate compara cu cea a unui operator uman. d) Reduce i elimin costurile aferente unei producii de stoc Fabricantul unui automobil trebuie s asigure clienilor si piese de rezerv pentru o perioad de mai muli ani de zile, chiar dac marca respectiv de automobil nu se mai fabric. n trecut se realizau mai multe piese i se depozitau n stocuri de rezerv. Acest lucru este neeconomic deoarece ocup spaiu, blocheaz bani i materiale. n prezent, cu main CNC, se poate realiza o pies de rezerv imediat ce s-a primit comanda de la client. Se ncarc n main programul, se realizeaz una sau mai multe piese i se livreaz n aceeai zi. e) Reducerea costurilor pentru scule speciale i a timpilor de pregtire a mainii Uneltele i dispozitivele cu care se fixeaz piesele pe mainile-unelte clasice sunt destul de complexe i fabricarea lor (pentru o pies nou) poate necesita un timp de

13

lucru nsemnat. De asemenea, sunt dificil de modificat. Aceasta nseamn muli bani i mult timp pentru a ncepe producia. Mainile CNC nu necesit foarte puin(sau deloc) timp pentru fixarea pieselor. De obicei se folosesc dispozitive simple de prindere, de tip clete ssau menghin. Din punct de vedere al sculei, nu este nevoie de fabricarea unor scule speciale, deoarece maina poate folosi eficient cteva tipuri de unelte pentru mai multe operaii. Capacitatea de micare a mainilor CNC permite acestora s parcurg cu precizie traiectorii de tip contur, nemaifiind nevoie de unelte speciale pentru poziionare i ghidarea sculei taietoare. O schimbare de ultim or a proiectarii piesei nu necesit dect modificarea ctorva linii de program. Acesta nseamn, pentru ingineri, posibilitatea de a mbunti permenent calitatea produselor prin ajustri necostisitoare n proiectarea pieselor. f) Reducerea timpului de calificare pentru operatori Operatorii de pe mainile CNC nu controleaz operaiile. Ei doar ncarc i descarc piesele din main, ntrein i schimb sculele de lucru, apas pe butoanele de pornire, oprire i, poate, pe butonul de Oprire de Urgen dac scula este foarte uzat sau s-a rupt n timpul ciclului. Aceste activitai nu necesit mult timp de calificare. Dac operatorul este motivat i inteligent, instruirea dureaz doar cteva sptamni. Salariile operatorilor de mainii CNC sunt mai mici dect salariile cerute de muncitorii calificai n prelucrari prin achiere, ce lucreaz pe maini-unelte clasice. g) Reducerea necesarului de for de munc O main CNC poate elimina mai muli pai de procesare (treceri de la un proces tehnologic la altul). Acolo unde, de exemplu, o bucat de tabl trebuie s fie mutat de la un post la altul, utiliznd o main CNC, se pot realiza mai multe faze tehnologice la acelai post de lucru; prin acestea se elimin timpul de demontare, transport i fixare a piesei de prelucrat ntre dou posturi de lucru. Cu alte cuvinte, un singur operator pe o main CNC poate face munca mai multor oamini. Pentru a lucra corect, mainile CNC au nevoie de operatori calificai. Dar de ndat ce informaia complet pentru lucru este nregistrat n fiiere, n format electronic, tehnica de prelucrareceste nglobat n main i nu mai depinde de factori umani. Instruirea noilor angajai are legtur mai mult cu modul de operare al mainii CNC i cu ateptrile companiei privind calitatea produselor finite. Nu toi operatorii trebuie s cunoasc, n detaliu, tehnologiile de baz ale prelucrrilor metalice prin achiere. h) Creterea calitaii produselor Nici un om nu poate egala o main CNC n ceea ce privete precizia micrilor. Aceste maini lucreaz cu unitai de masur foarte mici. O main poate face o gaur la captul unei mese de lucru, dup care se poate muta la cellalt capt al mesei i se ntoarce la aceai gaur pentru continuarea prelucrrii cu o eroare de poziionare mai

14

mic de 10 micrometri. n cuvinte simple, precizia unei maini CNC este comparabil cu a zecea parte din grosimea unui fir de pr. i) Creterea productivitii

O main CNC poate fi programat s lucreze piese din lemn, cu scule specialelemnului. Un operator uman nu se poate adapta uor la schimbri rapide de regimuri de lucru (ca de exemplu, trecerea de la un tip la altul) n mod repetat, pentru perioade lungi de timp. Mainile CNC pot lucra dou sau trei schimburi pe zi, fr oprire. Singurii factori care limiteaz producia cu maini CNC sunt: alimentarea cu material i uzura sculei. De obicei, mainile CNC erau asociate cu producia de serie mare deoarece programarea mainii, mai ales pentru piese complexe, necesita un timp mai ndelungat. n prezent, dezvoltarea tehnologiilor de construcie a computerelor i cea a programelor software permit programarea mai uoar a mainilor CNC. n fapt, abilitatea unei maini CNC de a accepta informaii matematice precise, furnizate de un software specializat, pentru a crea un nou produs, reduce costurile de exploatare prin reducerea erorilor de programare. j) Creterea siguranei n explotare

O main CNC nu necesit poziionarea manual a sculei i, deci, nu necesit prezena operatorului lng zona de prelucrat. Principala preocupare a operatorului este de a monitoriza activitatea mainii i de a realiza corecii. Majoritatea mainilor sunt prevzute cu un buton de Oprire de Urgen pentru oprirea complet a mainii n cazul unei erori de funcionare. 4.5.2 Dezavantaje a) Investiii mari Preul unei maini CNC de dimensiunii mici este de 30-50 de mii de dolari i ajunge la 500.000 USD pentru o main CNC complex, de dimensiuni mari. Acest lucru nseamn c maina cumprat trebuie s lucreze ct mai mult timp, uneori n dou sau trei schimburi, pentru a merita banii investii. Multe firme mici nu i permit un asemenea cost, ndeosebi n timpuri cnd dobnzile bancare sunt mari. b) Mainile CNC trebuie programate Progamatorii sunt personal cu calificare nalt, iar cei foarte buni sunt greu de gsit. Ei vor pretinde ntotdeauna salarii mari. Problema costurilor cu programarea mainii poate fi parial rezolvat prin utilizarea de software CAM (Computer Assisted Manufacturing), dar i aceste software-uri sunt destul de scumpe.

15

c)

Costuri maru de ntreinere

Mainile CNC pot fi foarte complexe. Ele trebuie meninute n foarte bun stare fizic pentru a putea beneficia de avantajele controlului numeric. Dei controller-ul este un dispozitiv electronic i are fiabilitate mare, ocazional se poate defecta. n acest caz reparaia trebuie s fie realizat ct mai repede deoarece, s-a vzut de ce, main CNC trebuie s lucreze ct mai mult. Pentru reparaia mainilor CNC este nevoie de specialiti att n domeniul mecanic, ct i n domeniul electronic. Aceti specialiti vor pretinde, de asemenea, salarii mari. d) Costuri mari de producie pentru serii mici Dac se execut doar una sau doua piese, atunci timpul i costurile cu realizarea programului pot fi mai mari dect cele obinute prin utilizarea unei maini-unelte clasic. Pe msur ce complexitatea geometriilor i numrul de piese crete, maina CNC devine mai economic.

16

5.1 Generaliti

CCOMANDA NUMERIC - CN

Pentru realizarea unei piese pe o main unealt trebuie cunoscute toate datele aferente acesteia, date ce se gsesc n desenul de execuie i planul de operaii aferent. Aceste date constituie informaiile de lucru, dar maina , admite numai semnale energetice. Transformarea informaiei de lucru necesare din forma cunotin n forma semnal i transportul ei n lanurile cinematice ale mainii se numete comand. Realizarea comenzii n lanurile cinematice se numete execuie, iar efectul realizat la organul de lucru acionare. Deci comanda este un semnal iar execuia i acionarea sunt micri. Informaiile la rndul lor pot fi: informaii constante sau independente de proces (nu depind de pies i de procesul tehnologic de realizare a ei). Aceste informaii sunt nmagazinate n construcia mainii i n ciclurile realizate de ea. informaii variabile sau dependente de proces (depind de pies i de procesul tehnologic de realizare a ei). Acestea pot fi: - informaii dimensionale- mrimi geometrice i fizice legate de pies pentru realizarea curbelor G i D (forma i dimensiunile pisei, materialul ei, etc.) - informaii adimensionale (tehnologice) privitoare la tehnologia de prelucrare a piesei - informaii de deplasare - obinute n timpul procesului de msurare i de calcul a deplasrii saniei (informaii dimensionale) - informaii de comutaie sunt informaii adimensionale, obinute prin procese de comutaie: pornire-oprire, inversare, schimbarea parametrilor regimului de achiere: turaie n, avans -s, adncime de achiere -t.

Se observ c orice micare de acionare necesit dou comenzi: una de pornire, alta de oprire, n momentele iniial i final al micrii. Amplitudinea i durata impulsului de comand nu depinde de parametrii cinematici ai micrii ci numai de momentul nceperii i terminrii ei. Comenzile de deplasare - pentru realizarea micrilor de generare i de poziionare, care la rndul lor sunt: de poziionare - realizeaz comanda micrilor auxiliare de apropiere i retragere rapid de prelucrare liniar - realizeaz comanda micrilor rectilinii de generare executate cu viteze de avans de conturare - realizeaz comanda micrilor de generare complexe realizate simultan dup 2 sau 3 axe de coordonate, ntre care exist dependene cinematice riguroase Comenzile de poziionare i de prelucrare liniar se execut succesiv dup direcia axelor de coordonate iar cele de conturare se execut simultan pe axe.

5.2 Sisteme de conducere automat a mainilor


Sistemele de conducere automat a prelucrrilor pe mainile-unelte, controlabile i stabile, trebuie s asigure urmtoarele funcii de baz: realizarea unei traiectorii impuse a punctului de interaciune scul-pies, cu o precizie anumit; realizarea unor parametri optimi ai regimului de achiere; comanda i supravegherea desfurrii diferitelor etape tehnologice ale procesului de prelucrare; introducerea de date manual sau de la periferic. O structur general a unui sistem de conducere care realizeaz ndeplinirea acestor funcii este prezentat n figura 5. 1.

Fig. 5.1 Structura unui sistem de comand

n funcie de posibilitile mainii unelte (n permanent evoluie i perfecionare) i de cerinele utilizatorului, sarcinile sistemului de conducere au evoluat, putnd fi astfel evideniate diferite tipuri de echipamente de conducere automat a mainilor. Dintre blocurile prezentate n figura 5.1, cele care cunosc modificri sunt cele de msurare, introducere de date i calcul; blocul de comand a elementelor de execuie este impus de tipul acionrii, iar blocul de semnalizare are o semnificaie mai puin important, fiind specific aplicaiei particulare. Comanda numeric prezint dou variante: CN convenional (cu logic cablat) i CNC (cu logic programat). O analiz a celor dou structuri duce la analiza avantajelor i limitrilor n utilizarea fiecreia. Configuraia standard a unui echipament CN include: suportul (purttor) de informaii; cititorul - pentru introducerea programului pies; dispozitive numerice pentru calculul poziiei pe diferite axe; logic cablat de tip comparatoare - pentru elaborarea comenzilor la elementele de acionare; circuite de ieire (registre tampon, convertoare)pentru elementele de execuie; surse de alimentare. Sistemul CNC (Computerized Numerical Control) este folosit pentru conducerea unei singure maini, calculatorul prelund o parte din funciile ECN. Structural, sistemul CNC este format din urmtoarele componente: calculatorul, interfaa (legtura) acestuia cu maina, panoul de comand, blocul de comand adaptiv, blocul pentru msurarea automat a erorilor cinematice .a.

O configuraie CNC tipic care realizeaz funciile de comand numeric difer practic, fa de punctele de baz enunate la comanda NC, doar prin faptul c dispozitivele numerice i celelalte elemente de logic cablat dispar pentru a fi nlocuite de o unitate central de prelucrare cu logic adecvat. Diferitele funcii CNC sunt programate n memoria calculatorului, iar unitatea central de calcul coordoneaz i realizeaz organizarea semnalelor pentru transferul n i de la memorie, ct i pentru interfee. De asemenea, se prevede ca memoria CNC s aib capacitate suficient pentru a stoca "programul pies" citit de pe suportul de informaii. Cititorul este n funcie doar atunci cnd informaia este citit i introdus n memorie. Dup citirea informaiei echipamentul de comanda numeric va lucra cu informaiile stocate n memorie, astfel c n acest fel sunt posibile: modificri post-procesor n programul pies; eliminarea erorilor cauzate de fiabilitatea mai redus a unor cititori de ; economie de timp prin eliminarea derulrilor nainte-napoi ale benzii perforate sau magnetice (specifice programelor pas cu pas cu reluare). Principalele avantaje ale unei comenzi CNC n raport cu comanda CN convenional se manifest prin: posibilitatea de a introduce noi funcii CN fr modificri hardware, att prin modificarea sau completarea software-ului ulterior instalrii echipamentului CNC, ct i prin integrarea interfeei cu maina n structura CNC; aceasta din urm oferind posibiliti de modificare software a interfeei i ca atare o flexibilitate mult sporit a ntregii configuraii. posiblitatra de a introduce un numr mare de funcii speciale prin faciliti operaionale dependente de capacitatea memoriei fr creterea complexitii hardware (ex. stocare de subprograme pentru realizarea ciclurilor fixe; corecii i compensri de scule; calibrri de axe; capacitate mare de afiare instruciuni/mesaje ctre operator; funcii diverse de adaptare/optimizare). Sistemul DNC (Direct Numerical Control) este folosit pentru conducerea direct prin calculator a unui sistem tehnologic cu comand numeric. Comanda direct se refer att la comanda propriu-zis a mainii, ct i la realizarea altor funciuni cum ar fi: programarea automat a pieselor, supravegherea mainilor, corecia programelor-pies,

funcii legate de organizarea i planificarea procesului de fabricaie .a. Sistemul de programare DNC cuprinde sisteme de programe standard i specializate, elaborate de utilizatorul mainii sau de firme specializate. Sistemul DNC este n esen un sistem de conducere director, prin calculator, de la un grup de maini la totalitatea mainilor dintr-o firm. Toate configuraiile DNC prezint o caracteristic comun, i anume "comunicarea direct" (modul conversaional, n timp real), n ambele sensuri ( calculator maini comandate).Comunicarea direct nu se refer numai la comanda propiu-zis a mainilor ci i la programarea automat a pieselor, la corecia programelor pies, la monitorizarea mainilor precum i la alte aspecte ale procesului de fabricaie cum ar fi: planificarea ncrcrii mainilor, operaii de inventariere i bilan, semnalizarea defeciunilor, etc. n cazul sistemelor DNC, programele pies fiind memorate n calculator, orice modificare, inserie sau tergere de date se obine mult mai simplu i mai rapid, dect n varianta clasic de corecii ce implicau refacerea benzii. Sistemul DNC, nglobeaz ntrega pregtire de fabricaie: programarea tehnologiei pieselor, comanda prelucrrii, ntreinerea i inventarierea sculelor, transportarea i stocarea pieselor, etc. Legarea acestor factori importani din procesul de fabricaie ntr-un ansamblu condus printr-un sistem ierarhic informaional a impus realizarea de procedee i tehnici noi care au asigurat o cretere a productivit .Se apreciaz c coeficienrul de utilizare al mainilor-unelte fr echipament CN este de 17%, mainile-unelte dotate cu echipamente CNC prezint un coeficient de utilizare de 34-40 %, iar n cazul integrrii mainilor-unelte n sisteme DNC evoluate, coeficientul crete la 60-70 %. Comanda adaptiv are rolul de a menine condiiile de prelucrare n limite prescrise, operaie ce se face automat pe baza monitorizrii continue a procesului de prelucrare. Aceast funciune este ndeplinit cu ajutorul unui circuit de reacie paralel celui existent n ECN. Comanda adaptiv, realizat prin sistemul de comand adaptiv, este obinut prin meninerea constant a valorii unui parametru caracteristic al procesului de achiere, parametru stabilit prin program. Acest lucru se face prin compararea valorii reale cu o valoare de referin a parametrului respectiv ; la apariia unei diferene ntre cele dou valori, se comand modificarea n limite acceptabile i convenite a altor parametrii ai procesului de achiere, parametrii ce au influen direct asupra celui luat n considerare.

5.3 Echipamente de comand numeric.


Mainile cu comand numeric prezint sisteme de automatizare prin care

informaiile necesare realizrii unui produs sunt codificate pe un portprogram i prelucrate sub form numeric de ctre un echipament corespunztor numit echipament de comand numeric (ECN); acest echipament este realizat ntr-o varietate constructiv mare, de diverse naturi: electronic, hidraulic, pneumatic sau combinri dintre acestea, alegerea fiind impus de rolul funcional i de justificarea economic. ECN are rolul de a prelucra toate informaiile referitoare la geometria piesei dar i pe cele referitoare la parametrii regimului de achiere, precum i alte informaii necesare realizrii piesei i care nu in de procesul de generare sau de procesul de achiere.n urma prelucrrii numerice a informaiilor, ECN transmite mainii, n principal, comenzi de deplasare i comenzi de comutaie. Echipamente de poziionare a organelor mobile. n cadrul acestor echipamente, axele mainii sunt comandate succesiv, iar n timpul deplasrii nu se execut micri de generare, acestea reprezentnd primele echipamente tipice cu comenzi programate (fig.5.2 i 5.3). Complexitatea relativ redus a programelor permite nc o programare manual (comutatoare decadice, matrici cu
Fig. 5.2 Deplasarea sculei la poziionare

diode, tastatur numeric), sau mai exact este posibil opiunea ntre programarea cablat i cea nregistrat. Blocul de calcul i sporete complexitatea pentru c trebuie s rezolve i probleme de dinamic (accelerri/decelerri sau comutri de trepte de vitez n vederea atingerii cu precizie a punctului final) sau probleme de corecie (compensri de jocuri sau reglri preliminare). Aceste tipuri de echipamente servesc la poziionarea unitilor de lucru (exemple: maina de gurit n coordonate care utiliznd comanda numeric poziioneaz burghiul la coordonatele gurii, etc.)

Fig. 5.3 Schema bloc a ECN de poziionare

M. Cit. - mecanism de citire a benzii; I.M.D. - introducere manual a datelor; Cv. convertor digital-analog; Mem. - mecanism de memorie, Cp. - mecanism comparator; M. Cd. - mecanism de comand; M. Ac. - mecanism de acionare; T.R. - Traductor de reacie. Echipamente de prelucrare pe direcii paralele cu axele. Aceste echipamente sunt caracterizate prin absena dependenei funcionale a deplasrilor pe diferite axe, dar, n timpul deplasrii poate avea loc prelucrarea (fig.5.4 i 5.5). Structura este asemntoare cu cea a echipamentului de poziionare, dar blocul de introducere de date i cel de calcul trebuie s transmit i s prelucreze un volum mrit de informaii tehnologice cum ar fi: tipul de scul, vitez de avans, turaia arborelui etc.,
Fig. 5.4 Traiectoria sculei la prelucrarea liniar

Fig. 5.5 Schema bloc a ECN de prelucrare liniar

aceasta numai n situaia n care se impune meninerea constant a parametrilor procesului de prelucrare. Echipamente de conturare. n cazul acestor echipamente, axele mainii se pot deplasa simultan, dependena funcional ntre deplasrile pe diferite axe permite executarea unei traiectorii plane sau spaiale a punctului de interaciune scul-pies (fig. 5.6). Numrul minim de axe care permite descrierea de contururi este evident 2, dar rezolvarea problemei conturrii plane este decisiv, pentru c n marea majoritate a aplicaiilor conturarea spaial se realizeaz n sistemul 2 1/2 dimensiuni, unde deplasarea pe cea de a treia ax se face secvenial, traiectoria sculei fiind situat ntotdeauna ntr-un plan paralel cu planul format din dou axe ale mainiiunelte. Informaia de deplasare este predominant i blocul de calcul are de rezolvat probleme complexe, n timpul limitat de viteza de prelucrare tehnologic impus. Pe de alt parte, ntruct deplasarea este nsoit de prelucrare, trebuie asigurat i comanda adecvat a parametrilor regimurilor de achiere, care, n cazul n care se face dup criterii de tip adaptiv-optimal, impune n mod cert utilizarea calculatorului. Echipamentele de comand numeric de conturare au n componena lor un mecanism complex, numit interpolator, cu ajutorul cruia echipamentul poate coordona micrile pe dou axe pentru a efectua interpolarea liniar sau circular. Pentru strunguri interpolarea liniar permite generarea suprafeelor conice, iar interpolarea circular - generarea suprafeelor sferice (a arcelor de cerc). La frezare interpolarea liniar permite generarea unor canale nclinate faa de direcia de deplasare a uneia din snii, iar interpolarea circular generarea unor canale circulare, nu cu ajutorul mesei circulare, ci prin coordonarea micrilor celor dou snii suprapuse ce au deplasri perpendiculare una fa de cealalt. Existena interpolatorului reduce foarte mult calculele i timpul de programare; de
Fig. 5.6 Traiectoria sculei la conturare

exemplu pe strung, pentru executarea unei suprafee conice, este suficient a se programa numai coordonatele de nceput i de frit ale conicitii i lungimea acesteia, interpolatorul calculnd tangenta semiunghiului conului. La sistemele de conturare este caracteristic faptul c, diferitele deplasri dup axele mainii se execut simultan, ntre ele existnd o dependen funcional (fig. 5.7).

Fig. 5.7 Schema bloc a ECN de conturare

Forma suprafeelor prelucrate rezult prin combinarea cantitativ a deplasrilor pe fiecare din axele mainii. Scula se afl n tot timpul deplasrilor n contact cu piesa, viteza de achiere va variaz continuu, impunnd ca maina unealt s fie acionat cu motoare cu turaie reglabil. Pentru prelucrarea dup curbe spaiale echipamentele de conturare trebuie s aib traductori de deplasare dup toate cele trei axe principale. Cu ct incrementul deplasrii este mai mic cu att prelucrarea este mai precis adic aproximarea curbei n spaiu este mai aproape de aliura programat a curbei. nchiderea buclelor de poziie i de reglare a vitezelor de avans (i a vitezei principale de rotaie pentru realizarea funciei de optimizare a regimului de achiere ce nsoete conturarea) implic rspuns n timp real. Echipamente pentru conducerea centrelor de prelucrare simultan pe mai multe axe. Aceste echipamente constituie extensii ale echipamentelor cu CN prezentate, fr s implice mari modificri n realizarea funciilor de automatizare (programele sunt mai complexe). Aceste centre reprezint instalaii tehnologice performante - o tranziie evident spre sisteme evoluate de conducere a proceselor de producie.

La echipamentele cu CN, dispozitivul de introducere a datelor dup un suport nu mai este opional, ci absolut necesar, ntruct volumul mare de informaii necesit prelucrarea datelor ntr-o faz extern procesului de prelucrare. Consola operatorului, cea care asigur dialogul om-main, i care este necesar att din raiuni tehnologice (posibilitatea de schimbare a programului, corecii, alegerea regimurilor, etc.), ct i ergonomice (urmrirea comod pe display grafic a desfurrii procesului, manevrare uoar, facilitarea interveniilor) prezint dou ci de operare: cu introducerea de date direct n cod main i selectare de comenzi prin chei i comutatoare specializate; cu utilizarea unui limbaj de programare superior, conversaional, ce se introduce prin consola alfanumeric, simplificnd la maximum sarcina operatorului, dar care implic un program suplimentar de compilare i traducere n cod main a tuturor instruciunilor. Dup modul de funcionare, echipamentele de comand numeric pot fi mprite n ECN fr reacie i ECN cu reacie. ECN fr reacie, cunoscute i sub denumirea de echipamente cu circuit informaional deschis, stabilesc o legtur informaional cu maina unealt doar ntr-un singur sens: de la ECN la maina-unealt (fig. 5.8). Informaiile, introduse manual sau pe portprogramul PP, sunt transformate n semnale de comand, sub forma unor mrimi electrice, i aplicate elementului de execuie EE care, la rndul lui, le livreaz elementului acionat EA, sub forma unor mrimi de comand a acionrii lanurilor cinematice de deplasare rapid sau de avans..

Fig. 5.8 Schema bloc a ECN fr bucl de reacie

Constructiv, acest tip de ECN este cel mai simplu, cel mai ieftin, dar i cel mai puin precis, ceea ce face ca, din cauza erorilor mecanismelor din lanurile cinematice, deplasrile reale ale organului de execuie s difere de cele programate Astfel de echipamente se ntlnesc la mainile unelte cu comand numeric acionate de motoare pas cu pas, la care nu se mai utilizeaz traductori de reacie pentru controlul deplasrilor i, n consecin, echipamentele de comad numeric sunt mai simple. ECN cu reacie, cunoscute i sub denumirea "echipamente cu circuit informaional nchis", stabilesc o legatur informaional cu maina n ambele sensuri; fa de cazul precedent exist o legtur ntre poziia elementului acionat i ECN, legtur numit bucl de reacie i care este realizat prin intermediul sistemului de msurare (fig.5.9).

Fig. 5.9 Schema bloc a ECN cu bucl de reacie

Sistemul de msurare determin poziia elementului acionat, stabilind mrimea de ieire e, care este transmis ECN sub forma mrimii de reacie r;aceasta fiind comparat cu mrimea de intrare (de referin) i n comparator. La coincidena celor dou mrimi se oprete acionarea elementului de execuie. Din punctul de vedere al numrului axelor, pe ale cror direcii micrile pot fi controlate prin comand numeric, ECN pot realiza comanda dup dou pn la ase coordonate (trei deplasri liniare i trei de rotaie). Exist echipamente de comanda dup 2 1/2 sau 3 1/2 coordonate, acestea realiznd dou, respectiv trei deplasri dependente i una de poziionare. n cazul echipamentelor de conturare, comanda se poate realiza dup dou coordonate (conturare n plan), dup trei coordonate (conturare n spaiu), sau dup 2 1/2 coordonate (conturare n plane succesive).

Utilizarea calculatorului duce ctre o comand i o conducere complet a mainiiunelte, n final ajungndu-se la ntreprinderi complet automatizate. Calculatoarele sunt folosite, n funcie de posibiliti la conducerea unei maini-unelte sau a unui grup de maini-unelte, ele fiind aplicate direct pentru urmtoarele funciuni: comanda adaptiv i programarea asistat de calculator. Astfel, sau dezvoltat urmtoarele sisteme: sistemul de comand numeric computerizat (CNC) i sistemul de comand numeric direct (DNC), ambele avnd o caracteristic comun: stabilesc o comunicare direct n ambele sensuri ntre calculator i main.

5. 4 Blocurile funcionale ale ECN


n linii mari, principalele blocuri funcionale ale ECN sunt: blocul de introducere a datelor, blocul de calcul, interpolatorul, comparatorul, blocul de msurare a poziiei i blocul de adaptare. De la maina-unealt se transmit informaii privind deplasarea, prin intermediul traductorilor i a blocului de msurare. n comparator se compar deplasarea real cu deplasarea de referin i n cazul n care exist eroare se comand micarea organului mobil n sensul micorrii erorii existente. Cnd eroarea devine zero, comparatorul comand oprirea organului mobil. Prin urmare, comparatorul este elementul de decizie al sistemului, care comand corectarea erorii pn cnd valoarea acesteia devine zero, adic pn se ajunge la coinciden. Prin intermediul traductorilor i a blocului de msurare, se realizeaz o legtur de reacie ntre organul mobil i comparator. La maina-unealt cu "n" snii comandate numeric exist "n" legturi de reacie de deplasare. Construcia traductorului i a comparatorului influeneaz structura blocului de msur. Dac comparatorul este de tip numeric, iar traductorul este de tip analogic, blocul de msur trebuie s conin un convertor de cod numeric-analogic. Interpolatorul determin valorile intermediare ale deplasrii i le transmite comparatorului, care la rndul su va comanda, prin intermediul adaptorului, funcionarea sistemului de acionare.

n cazul mainilor-unelte cu ECN n sistem deschis (fr bucl de reacie invers) nu se utilizeaz traductoare de deplasare i n consecin ECN se simplific ntr-o oarecare msur. n continuare se vor prezenta pe scurt principalele blocuri funcionale utilizate n comanda numeric i alte detalii privind componena i funciunile principalelor blocuri ce compun ECN.
Suporii de date. Pentru a putea comanda procesul de achiere ECN are nevoie de

date privind: deplasrile ce trebuie efectuate de ctre organele mobile, turaia, avansul, sensul de deplasare etc. Aceste date se determin pe baza desenului de execuie al piesei i pe baza regimurilor de achiere, privind prelucrrile diferitelor suprafee i se nscriu de programator pe o fi de programare. De pe aceast fi datele se memoreaz pe un suport adecvat sau se introduc manual n ECN prin blocul de introducere manual a datelor. Att suporii pentru memorare ct i forma de codificare a datelor sunt standardizate internaional. Suporii utilizai sunt: banda perforat, banda magnetic, diskete, CD-uri. La mainile cu comand numeric, asistate de calculator, introducerea datelor se face direct printr-o interfa calculator-ECN, specific mainii. n cazul proiectrii i programrii asistate de calculator se pot folosi pentru transferul informaiei de la calculator la E.C.N. dischete sau compact discuri (CD), n funcie de echipamentul de introducere a datelor existent n dotarea masinii.
Mijloace de introducere manual a datelor. Multe ECN au, pe lng introducerea

automat a datelor, i posibilitatea introducerii manuale a unora sau a tuturor datelor necesare.

Blocurile de taste se compun din taste separate care permit introducerea unei cifre sau a unei adrese. n acest mod, cu un numr relativ restrns de elemente, se pot introduce n ECN un numr mare de date.
Blocul de introducere a datelor. Acest bloc ndeplinete o serie de funciuni dintre

care cele mai importante sunt: asigur funcionarea ECN n diferite regimuri (automat, fraz cu fraz, etc.); transmite celorlalte blocuri ale ECN informaiile de lucru necesare; protejeaz maina la unele manevre greite; asigur reprogramarea avansurilor i turaiilor n timpul executrii unei operaii, atunci cnd valoarea programat este necorespunztoare. n figura 5.10 este prezintat schema bloc a dispozitivului de introducere a datelor, coninnd principalele elemente componente.
Cititorul - are rolul de a citi de

pe suportul de informaie datele ce trebuie introduse n ECN. Cititorii de band pot fi: electromecanici, fotoelectrici, etc. Cititorii constau din opt electromecanici palpatori care

urmresc fiecare pist n parte. Banda perforat se deplaseaz pas cu pas, antrenat de mecanismul de antrenare. La apariia unui orificiu pe o pist, tiftul respectiv intr n acest orificiu
Fig. 5.10 Sistemul de introducere a datelor

nchiznd un contact electric, respectiv transmind un semnal (impuls). Prin combinaia de semnale transmise de cele 8 contacte, n ECN se identific caracterul citit. Cititorii electromecanici limiteaz viteza de deplasare a benzii i, prin urmare, limiteaz numrul de caractere citite pe secund. n mod uzual aceti cititori permit citirea a maximum 100 de caractere pe secund; la viteze mai mari, citirea devenind nesigur.

Pentru viteze mai mari de citire, pn la 450 de caractere pe secund, se folosesc cititorii optici. Acetia se bazeaz pe principiul sesizrii perforaiilor din band cu ajutorul unui fascicul luminos, care cade pe un element fotosensibil, de obicei un fototranzistor. Acest element sensibil d un semnal care apoi este amplificat. Semnalele primite de la cele 8 piste ale benzii sunt mai departe introduse n ECN. Citirea programelor, nscrise pe supori de informaii tip band magnetic, se face cu acelai tip de capete magnetice care s-au folosit i la nscrierea acestora. n acest caz informaiile de lucru se nscriu i se terg foarte uor. n cazul utilizrii disketelor sau C.D.-urilor, blocul de citire este de acelai tip ca cel utilizat n cadrul calculatoarelor.
Convertorul de cod- este compus din elemente logice cu rol de a transforma codul de

reprezentare al unei informaii numerice. Convertoarele de cod sunt indispensabile ECN deoarece trebuie realizat o corelare a codurilor utilizate n prelucrarea exterioar a datelor i codul receptat de ctre maina unealt. Un caz particular al convertorului de cod este decodificatorul care transform ntotdeauna informaia dintr-un cod oarecare n cod zecimal. Acesta se utilizeaz n special ca element de ieire din ECN. Astfel, informaiile de deplasare sau alte informaii, nainte de afiare trebuie s fie trecute printr-un decodificator.
Registrul de memorie are rolul de a pstra informaia n ECN o anumit perioad

de timp, pn la executarea ei de ctre main. Registrele sunt realizate cu circuite logice i posed elemente care autorizeaz nscrierea, elemente de memorare i elemente care autorizeaz citirea. Ele sunt de mai multe feluri n funcie de modul cum se face nscrierea i citirea, i anume: registre cu nscrierea n serie i citirea n paralel, registre cu nscrierea i citirea n paralel etc. Memorarea informaiilor se poate realiza prin memorie cu adrese sau memorie pas cu pas, funcie de citirea i nregistrarea programului de lucru al mainii. Adresa i coninutul ei scrise n ordine, definesc instruciunea.
Blocul de calcul. n acest bloc se execut operaiile aritmetice privind deplasarea

organelor mobile. Aici, inndu-se seama de coreciile de scul i de deplasarea axelor de coordonate, se determin deplasarea real ce urmeaz s o execute organele mobile. Operaiile de calcul difer n funcie de alegerea originii sistemului de coordonate, adic

deplasrile introduse n program au fost cotate n valoare absolut (de la punctul de origine al axelor de coordonate ale mainii) sau n valoare relativ (de la punctul de origine al axelor de coordonate ale piesei).
Interpolatorul - este necesar n cazul ECN de conturare. Pentru definirea unor segmente

de dreapt sau al unor curbe, este necesar s se cunoasc coordonatele unei mulimi de puncte succesive aparinnd acestora. Numrul de puncte necesare poate s fie extrem de mare i introducerea n ECN a acestei cantiti de informaii este destul de dificil; de aceea se programeaz numai coordonatele punctului iniial i a celui final, rmnnd ca coordonatele punctelor intermediare s fie determinate de ctre ECN prin intermediul interpolatorului. Cele mai utilizate sunt interpolatoarele liniare sau circulare ntruct direciile de deplasare pentru obinerea marii majoriti a pieselor de prelucrat sunt dup drepte sau dup arce de cerc. Mai rar se utilizeaz interpolatoare parabolice sau eliptice. n funcie de continuitatea interpolrii, aceasta poate fi numeric sau analogic, cea numeric oferind o precizie mai mare i un cost mai redus. n acest caz, interpolatorul este astfel construit nct mrimile de ieire sunt sub forma unor impulsuri, avnd aceeai mrime ca incrementul de deplasare al traductorului. Aceast soluie conduce la echipamente de comand .11, b), parabolic (fig. 5.11, c) sau eliptic. mai ieftine iar interpolatorul devine mai universal. Interpolarea poate fi liniar (fig. 5.11, a), circular (fig. 5

Fig. 5.11: Modaliti de interpolare

Interpolatoarele, avnd scopul de a corela micrile de avans pe axele MUCN n regim de conturare, trebuie s ndeplineasc mai multe condiii, dintre care se amintesc: curba de interpolare s fie definit printr-un numr minim de parametrii (ex. pentru arc de cerc coordonatele punctului iniial i final i a centrului cercului), corelarea vitezelor de avans astfel nct rezultanta acestora s fie permanent tangent la curba generat i constant ca mrime n orice punct de pe curb (condiie impus de rugozitatea suprafeei generate), curba real interpolat trebuia s se ncadreze n cmpul de toleran al cursei nominale etc.
Comparatorul - are rolul de a compara valoarea de referin a deplasrii r cu valoarea

msurat R i de a decide asupra desfurrii n continuare a procesului de achiere. Mrimea de ieire din comparator este funcia C = r R ce depinde de mrimea funciei, iar la unele comparatoare i de semnul acesteia. Astfel, comparatorul decide oprirea sau deplasarea organului mobil ntr-un sens sau n altul, pentru atingerea valorii de referin. Comparatoarele se construiesc pe principiul comparrii discontinue sau continue. Primele comparatoare au fost astfel construite nct detecteaz coincidena lui r cu R i n acest moment s intervin n oprirea micrii organului mobil. Un astfel de comparator are dou intrri (r i R) i o ieire notat cu E (fig. 5.12, a). Variaia semnului (tensiunii) la ieirea E este dat n figura 5.12, b i se observ c atunci cnd C e diferit de 0, la ieirea E nu va fi nici un semnal. Cnd se realizeaz coincidena, deci C = 0, la ieire E va apare un semnal prin intermediul cruia se va comanda oprirea micrii organului mobil.

Fig. 5.12 Comparator cu o intrare i dou ieiri

Acest tip de comparator poate s verifice coincidene pentru mai multe valori ale mrimii de referin i s comande schimbarea vitezelor pentru atingerea cu mai mare

precizie a poziiei programate. Comparatoarele care lucreaz pe principiul coincidenei se utilizeaz la ECN de poziionare. Comparatoarele care lucreaz pe principiul comparrii continue pot s ia trei decizii, i anume: deplasarea spre stnga a organului mobil cnd C > 0, deplasarea spre dreapta cnd C < 0, i oprirea, cnd C = 0. Deci, acest comparator, pe lng oprirea deplasrii, dicteaz i sensul de deplasare necesar organului mobil pentru a micora eroarea. Un asemenea comparator poate s fie construit cu dou intrri (r, R) i dou ieiri E1 i E2 (fig. 5.13, a). Variaia semnalelor, la cele dou ieiri, n funcie de valoarea funciei C, este dat n figura 5.13, b. Pentru cazul cnd C < 0 la ieirea E1 apare un semnal de tensiune i motorul de acionare va fi astfel conectat nct s deplaseze sania comandat numeric spre dreapta, n scopul micorrii erorii. Cnd la ieirea E2 apare un semnal, sensul de deplasare va fi invers. Atunci cnd att la ieirea E1 ct i la ieirea E2 nu exist semnale, nseamn c s-a ajuns la coiciden i se comand oprirea deplasrii. Comparatoarele care lucreaz pe principiul discriminrii sensului de deplasare sunt utilizate la ECN de conturare i la cele de prelucrare liniar.

Fig. 5.13 Comparator ce lucreaz pe principiul comparrii continue

LEMENTE DE PROGRAMARE A MUCN


.1 Introducere
Programarea mainilor unelte cu CN este un proces complex care implic prelucrarea i interpretarea datelor care contribuie la realizarea programului. Transpunerea geometriei piesei presupune folosirea unui sistem de coordonate n care forma piesei (conturat de linii, cercuri i uneori alte curbe) trebuie definit analitic. Deoarece aceast operaie este laborioas i dificil se apeleaz,din ce n ce mai mult, la calculator. Programarea mainilor unelte cu comand numeric se poate efectua manual sau automat (asistat de calculator). Introducerea direct a datelor este util n ambele cazuri de programare pentru corectarea unor date din program. De asemenea, ea este necesar pentru programarea direct (n cazul operaiilor simple sau cnd piesele prelucrate sunt unicat).

Fig. 6.1 Sisteme de lucru ale MUCN

Modalitatea de programare a MUCN depinde de tipul de ECN existent pe main (fig. 6.1) [FET 97] i de particularitile specifice fiecrei firme productoare. Schemele de prelucrare pe mainile cu comand numeric, n funcie de tipul de echipament, sunt cu: comand de poziionare (fig. 6.1 a), comand a curselor (fig. 6.1 b) i comand de conturare (fig. 6.1 c).

.2 Programarea manual a MUCN


n cazul acestei metode de programare nu se apeleaz la calculator, dar se poate folosi orice main de calcul, chiar electronic, ns cu introducerea manual a datelor. Modul de prelucrare manual a fluxului informaional, n vederea programrii, este prezentat n figura 6.2 a. n comparaie cu cel de la proiectarea asistat (fig. 6.2 b). Pentru aceasta sunt necesare date asupra coordonatelor impuse mainii de lucru (desen pies) i a fluxului tehnologic (plan de operaii). Aceste date se nsumeaz cu date privind maina unealt n vederea obinerii informaiilor de lucru i alctuirii planului tehnologic. Ansamblul acestor informaii se codific i se introduce n codificator iar, de aici, se trec pe suportul de informaii (banda perforat, magnetic, diskete, CD-uri). Ca tehnologie, programarea manual ncepe cu elaborarea unui tabel program pies corespunztor desenului piesei i planului de operaii. Informaiile asupra coordonatelor din tabelul astfel ntocmit mpreun cu informaiile privind regimurile de achiere servesc la ntocmirea listei program pentru prelucrarea piesei. n cazul cnd se utilizeaz ca suport de informaie banda perforat, tabelul program pies se transmite spre dactilografiere pe o main de scris special, avnd aceeai claviatur ca i maina de scris obinuit dar care este dotat cu aparatur ce permite perforarea benzii program n cod ISO sau PC-8B. n concluzie, programarea manual se execut n trei etape principale: alctuirea planului de lucru, scris normal; codificarea acestui plan de lucru ntr-un limbaj simbolic (alfa numeric); ncrcarea informaiei pe suportul port program pe baza limbajului simbolic, ntr-un dispozitiv specific

4.2.1 Alctuirea tabelului program-pies

Programarea numeric manual a mainilor unelte cu comand numeric are drept scop ntocmirea Tabelului Program Pies dup care este realizat suportul port-program. Alctuirea tabelului program se face astfel nct s existe posibilitatea interschimbabiliti benzilor perforate pentru diverse echipamente de comand. Astfel, a fost necesar elaborarea unor modaliti de scriere simbolic a programului care s poat fi utilizate i nelese fr prea mari dificulti. Se utilizeaz dou moduri de scriere a acestui tabel: * scrierea alfanumeric (prin adrese); * scrierea numeric (prin tabelare). n cazul scrierii alfa-numerice, fiecare comand din planul de operaii se transpune ntrun cuvnt comand, format dintr-o liter urmat de un numr compus din mai multe cifre. Litera, care poart denumirea de adres sau funcie, reprezint adresa unei memorii din echipamentul de comand numeric sau a unui element de execuie a unei comenzi, iar numrul reprezint coninutul informaiei ce trebuie memorat. Tabelul 6. 1 conine literele de adres pentru diverse funcii ale mainii, conform codificrii EIA PC -8B, elaborat n SUA i preluat de ISO.
Adresele utilizate n programarea numeric manual Tabelul 6.1
A - poziionare unghiular n jurul axei X; B - poziionare unghiular n jurul axei Y; C - poziionare unghiular n jurul axei Z; D - poziionre unghiular special sau a treia vitez de avans pentru indicarea coreciei de scul; E - poziionare unghiular special sau a doua vitez de avans; F - vitez de avans (Feed); G - funcie preparatorie; H - rezerv; I - coordonata X a centrului unui cerc sau pasul de filetare pe axa X; J - coordonata Y a centrului unui cerc sau pasul de filetare pe axa Y; K - coordonata Z a centrului unui cerc sau pasul de filetare pe axa Z; L - rezerv; M - funcie auxiliar; N - numrul blocului; O - indicat a nu se folosi; P - deplasare teriar (rapid) paralel cu axa X; Q - deplasare teriar (rapid) paralel cu axa Y; R - deplasare teriar (rapid) paralel cu axa Z; S - turaia arborelui principal (Speed); T - scula (Tool);

U - deplasare secundar paralel cu axa X; V - deplasare secundar paralel cu axa Y; W - deplasare secundar paralel cu axa Z; X - coordonata X; Y - coordonata Y; Z - coordonata Z;

Funcii pregtitoare uzuale:


G00 - poziionare punct cu punct; G01 - interpolare liniar (dimensiuni medii); G02 - interpolare circular n sens orar; G03 - interpolare circular n sens antiorar; G04 - oprire; G05 - prindere; G06 - interpolare parabolic; G07 - rezerv; G08 - accelerare; G09 - decelerare; G10 - interpolare liniar (dimensiuni mari); G11 - interpolare liniar (dimensiuni mici); G12 - interpolare tridimensional; G13G16 - selectarea axelor; G17 - selectare n planul XY; G18 - selectarea n planul ZY; G19 - selectarea n planul YZ; G20 - interpolare circular (dimensiuni mari); G21 - interpolare circular (dimensiuni mici); G22 - cuplarea micrii pozitive; G23 - cuplarea micrii negative; G24 G29 - rezerve; G30 - interpolare circular CCLW (dimens. mari); G31 - interpolare circular CCLW (dimens. mici); G32 - rezerv; G33 - filetare cu pas constant; G34 - filetare cu pas cresctor; G35 - filetare cu pas descresctor; G36 G39 - rezerve pentru operaii de control; G40 - anularea corijrii razei sculei; G41 - corijarea razei sculei pe stnga; G42 - corijarea razei sculei pe dreapta; G43 - corijarea razei sculei pozitiv; G44 - corijarea razei sculei negativ; G45 - corijarea razei sculei X+/Y+; G46 - corijarea razei sculei X+/Y-; G47 - corijarea razei sculei X-/Y+; G48 - corijarea razei sculei X-/Y+; G49 - corijarea razei sculei X=0/Y+; G50 - corijarea razei sculei X=0 /Y-; G51 - corijarea razei sculei X+/Y=0; G52 - corijarea razei sculei X-/Y = 0; G53 - anularea shiftingului; G54 - shifting pe axa X; G55 - shifting pe axa Y; G56 - shifting pe axa Z; G57- shifting n planul XY; G58 - shifting n plnul XZ; G59 - shifting n plnul YZ; G60 - poziionare exact nr. 1; G61 - poziionare exact nr. 2; G62 - blocarea poziionrii; G63 - temporizare; G64 - modificarea turaiei sau a avansului; G65 G79 - rezerve pentru poziionare; G80 - anularea ciclului; G81G89 - ciclul 1 ... 9; G90 - programare n coordonate absolute; G91 - programare n coordonate relative; G92 - absolut/schimbarea axelor n planul XY; G93 - incremental/schimbarea axelor n XY; G94 - fr oglindirea imaginii (cadranul I); G95 - imagine oglindit a lui X fa de axa Y (cadranul II); G96 - imagine oglindit a lui Y fa de axa X (cadranul IV); G97 - imagine oglindit a lui X i Y fa de axele X i Y (cadranul III); G98 - imagine oglindit a axelor programate; G99 - rezerv.

M00 - oprirea programului; M01 - oprire la alegere; M02 - sfritul programului; M03 - rotire ax principal CLW; M04 - rotire ax principal CCLW; M05 - oprire ax principal; M06 - schimbare de scul; M07 - pornire lichid de rcire nr. 2; M08 - pornire lichid de rcire nr. 1; M09 - oprire lichid de rcire; M10 - strngere; M11 - desfacere; M12 - rezerv; M13 - M03 + M08; M14 - M04 + M08; M15 - miscare pozitiv; M16 - micare negativ; M17, M18 - rezerve; M19 - oprire orientat a axului principal; M21 M29 - rezerve; M30 - sfrit de program cu rebobinare band; M31 - blocare temporar; M32 M35 - vitez de achiere constant; M36 - avansuri gama 1; M37 - avansuri gama 2;

M38 - turaii gama 1; M39 - turaii gama 2; M40 M45 - schimbarea roilor; M46 M49 - rezerve pentru operaii de control; M50 - pornire lichid de rcire nr. 3; M51 - pornire lichid de rcire nr. 4; M52 M54 - rezerve; M55 - deplasare liniar a sculei poziia 1; M56 - deplasare liniar a sculei poziia 2; M57 M59 - rezerve; M60 - schimbare pies; M61 - deplasare liniar a piesei poziia 1; M62 - deplasare liniar a piesei poziia 2; M63 M67 - rezerve; M68 - fixarea piesei; M69 - eliberarea piesei; M70 - rezerv; M71 - rotire pies poziia 1; M72 - rotire pies poziia 2; M73 M77 - rezerve; M78 - fixarea mesei; M79 - eliberarea mesei; M80 M99 - rezerve.

Aceste adrese se mpart n trei categori: adrese geometrice (funcii de deplasare), prin care se codific informaiile de deplasare (X, Y, Z, A, B, C); adrese tehnologice (funcii tehnologice), ca S (speed), F (feed) i T (tool), prin care se codific turaia, viteza i scula achietoare; adresele G, M, denumite funcii pregtitoare, respectiv auxiliare (de comutaie). n figura 6.3 este prezentat un formular de Tabel Program Pies utilizat n programarea manual.
Intreprinderea Piesa N(H/O) G X Tabel program pies Maina unealt Y Z I J F Numrul benzii perforate R S T W M Data Programator Obs.

Fig 6.3 Tabel program pies

.2.2 Codificarea informaiilor


n cazul codificrii informaiilor nscrise pe benzile perforate se folosesc codurile EIA PC-8B, elaborat de Electronic Industries Association din SUA i codul ISO R, internaional. Ambele coduri se aplic la benzile perforate cu 8 piste.

.2.3 ntocmirea documentaiei tehnologice.


Dup ntocmirea fiei program pies se ntocmete un dosar cu documentaia necesar pentru executarea tehnologiei pe MUCN. Acesta cuprinde: * Fia program - Pe aceasta se listeaz mersul programului conform tehnologiei * Banda perforat - suportul programului care se introduce n ECN * Schema de reglaj care cuprinde:

~ sculele cu regimul de achiere (S -turaia n rot/min, F -avansul n mm/min); ~ locul sculelor n magazinul de scule (T01, T03, T05...); ~ factorii coreciei de lungime i raz (se trec de operator dup msurarea sculelor); ~ definirea originii piesei (G54, G55, G56, G57) n care este reprezentat schematic piesa i axele de coordonate. * Lista S.D.V.-urilor - cuprinde: ~ sculele n ordinea lor n magazinul de scule (T01, T03...; se trec din 2 n 2 pentru a echilibra magazinul de scule); ~ denumirea sculelor; nr. cod sau STAS; ~ coordonatele de prereglare (din STAS): lungime scul; raz scul; ~ corecie scul (lungime i raz) msurate pe Diaset i introduse n registrele de corecii ale ECN; ~ caracteristici geometrice ale sculelor (nr. de dini, calitatea tiului); ~ denumirea fazei de prelucrare la care se folosete scula. * Fia de operaii Se elaboreaz planul de operaii conform filmului tehnologic de prelucrare pe MUCN care cuprinde: ~ operaii de recepie semifabricat; ~ operaii de prelucrare pe MUCN (frezare, strunjire, gurire, alezare, lrgire, etc); ~ controlul final -care reprezint controlul tehnic de calitate dup operaiile executate pe MUCN (cotele controlate prin operaia de control final se trec ntr-o fi special de msurat cote). * Fia tehnologic de omologare a tehnologiei pe MUCN. Dup omologarea tehnologiei pe MUCN, se elaboreaz Fia tehnologic de prelucrare a reperului care cuprinde att operaiile anterioare prelucrrii pe MUCN ct i operaiile ce urmeaz prelucrrii pe MUCN (dac este cazul). Aceasta cuprinde: aezarea i centrarea dispozitivului pe masa mainii; stabilirea originii pe axele X, Y, Z; pregtirea, prereglarea i codificarea sculelor; aezarea sculelor n magazinul de scule; rularea programului - regim test; rularea programului n gol; executarea piesei de prob; optimizarea programului, revizuirea registrelor de corecii scule; controlul tehnic de calitate. Not: Acest fi se lanseaz o singur dat, la omologarea tehnologiei pe MUCN. Pentru omologare se lanseaz un lot de 3 piese.

. 3 Programarea asistat de calculator

Programarea asistat (sau automat) implic introducerea calculatorului n fluxul informaional al programrii i presupune transpunerea datelor din planul de operaii al piesei ntr-un limbaj specific calculatorului, avnd loc apoi prelucrarea automat a datelor. Metoda se bazeaz pe utilizarea unui program de calculator, elaborat n scopul obinerii programului main . Etapele programrii asistate de calculator, sunt structurate n dou nivele de elaborare: elaborarea fiei program ; rulare program pe calculator . Pe baza informaiilor coninute n desenul piesei i n planul de operaii, programatorul tehnolog, avnd la dispoziie desenul de execuie al piesei, planul de operaii i manualul cu limbajul de programare utilizat, elaboreaz programul-pies, care se scrie ntr-o fi de format special, fia program pies. n aceast fia sunt scrise ntr-un limbaj de programare specific, o sucesiune de instruciuni ce definesc geometria piesei, traiectoria sculei, condiiile de deplasare a sculei ca i condiiile tehnologice, informaii ce vor fi transmise calculatorului. n continuare,se efectueaz rularea programului-surs pe calculator unde are loc prelucrarea automat a datelor, desfurat n dou secvene: ~ prelucrarea programului surs procesor; ~ prelucrarea datelor rezultate n postprocesor. Procesorul - constituie un program de conversie i calcul cu rol de a converti instruciunile din limbajele de programare n codul specific calculatorului i de a obine prin calcul succesiunea punctelor traiectoriei sculei. Postprocesorul adapteaz rezultatele obinute la caracteristicile mainii unelte folosite, fcnd o trecere a acestor date n cadrul propice al mainii unelte (ISO sau PC-8B). Rularea pe calculator a programului surs are ca rezultat la ieire suportul de informaii specific mainii unelte pentru care a fost iniiat i a unei imprimante coninnd fia program-pies, utilizat la control. O dat cu miniaturizarea circuitelor electronice, n domeniul conducerii numerice a mainilor unelte s-au obinut importante modificri n concepia i arhitectura sistemelor CN dar n acelai timp i reduceri spectaculoase n costul echipamentelor de automatizare.

Comanda de tip multiprocesor ofer un nalt grad de adaptabilitate la dezvoltrile ulterioare ale comenzilor mainii unelte i a posibilitii de descentralizare a prelucrrii informaiilor. n varianta modern, s-a renunat la suportul port-program de tip band perforat, eliminndu-se astfel faza perforrii programului . Mainile-unelte cu comand numeric sunt conectate, prin intermediul unei interfee, direct la calculatorul de tip IBM-PC pe care ruleaz att procesorul ct i postprocesorul. Aceast interfa poate fi de mai multe tipuri i conine diverse blocuri, n funcie de tipul sarcinii: programare sau comand i programare (maina are echipament de comand numeric propriu sau rolul acestuia este preluat de calculator). Una din soluiile moderne utilizeaz plcile DSP (Digital Signal Processing procesare digital a semnalului) pentru comanda mainilor unelte. n acest caz, calculatorul numeric n asociere cu placa de tip DSP, joac rol i de echipament de comand numeric, prelund att rolul interpolatorului ct i al sistemului de reacie din lanurile cinematice de avans ale mainii unelte (traductoare de reacie, regulatoare, etc.). ntr-o prezentare simplificat, placa de achiziie i comand de tip DSP cuprinde urmtoarele module: * modul de condiionare a semnalului, realizeaz adaptarea nivelului de tensiune sau de curent al semnalului achiziionat sau al semnalului de comand la valori corespunztoare, pentru a putea intra n modulul urmtor; * modul de digitizare, realizeaz conversia analog-digital a semnalului achiziionat de la mainile cu C.N., respectiv conversia digital-analog a semnalului de comand; * modul de analiz, care realizeaz analiza semnalului achiziionat naintea prelucrrii acestuia de ctre calculator. Indiferent de varianta de programare asistat de calculator utilizat, clasic sau modern, pentru elaborarea programului pies se folosete un limbaj cu o structur i sintax bine definit, numit limbaj de programare. Programarea asistat s-a dezvoltat n mai multe direcii, fiind cu precdere cunoscut familia limbajelor APT (Automatically Programmed Tools), care s-a impus n ntreaga lume i a fost elaborat la Massachussets Institute of Technology (MIT) n 1955. Acest limbaj a constituit punctul de pornire pentru diversificrile ulterioare: APT II realizat n 1957, APT III n 1962, APT IV n 1967, NEW APT n 1968. Avnd ca origine acelai limbaj, au mai fost elaborate limbajele:
- ADAPT n SUA; - EXAPT I, II, III n RFG; - IFAPT, IFAPT-P, IFAPT-C, IFAPT-PC i APT-RCV n Frana; - NELAPT n Anglia;

- FANUC n Japonia

Structura fiei program pies


Coninutul fiei program pies pentru o pies oarecare presupune succedarea unui numr determinat de instruciuni scrise n ordinea urmtoare: ~ instruciuni speciale; ~ instruciuni pentru definirea geometriei piesei; ~ instruciuni de deplasare; ~ instruciuni tehnologice; ~ instruciuni auxiliare. n variant modern, instruciunile din fia program pies se introduc direct de la tastatura calculatorului. Instruciunile scrise n fia program sunt de dou feluri: cu semn de egalitate i fr semn de egalitate. Instruciunile cu semn de egalitate servesc pentru definiii geometrice sau pentru efectuarea unor calcule matematice. Instruciunile fr semn de egalitate pot servi n mai multe scopuri i anume: ~ pentru comanda deplasrii relative dintre pies i scul; ~ pentru unele comenzi necesare funcionrii mainii unelte ( exemplu: comanda sensului de rotaie al arborelui principal); ~ pentru comenzi de desfurare a calculelor matematice.

. 4 Particulariti de programare pe MUCN.


.4.1 Echipamente
Sistemele CNC (Computerized Numerical Control) sunt sisteme de comand prin calculator a mainilor unelte care utilizeaz calculatoare de capacitate mic pentru comanda unei singure maini sau a mai multor maini identice pe care se execut aceleai operaii. La aceste sisteme, calculatorul preia o parte din funciile echipamentului de comand numeric. Toate aceste echipamente (hardware-ul sistemului) funcioneaz conform programelor de baz i aplicative (software). Memoria intern a calculatorului stocheaz o serie de programe necesare realizrii algoritmilor pentru interpolare liniar i circular, pentru regimul de poziionare, pentru coreciile de scul, pentru comanda organelor de execuie ale mainii, pentru redactarea programului utilizator, etc. Panoul de comand al operatorului asigur comunicarea cu calculatorul pentru a

realiza: * introducerea manual a programului pies; * modificri n program; * selectarea i corecia sculelor; * avansul rapid; * stabilirea punctului de referin al mainii; * prelucrarea n oglind etc. Acest panou permite vizualizarea pe un ecran sau pe un sistem de afiaj a numrului secvenei de lucru, mrimea deplasrii, numrul sculei, etc. De asemenea, sistemul de vizualizare se folosete i n regim de testare i corectare a programelor-pies sau n regim de punere la punct a diferiilor algoritmi de comand. Cititorul de band perforat se utilizeaz numai pentru introducerea datelor coninute n programul-pies n memoria intern a calculatorului; n timpul lucrului cititorul de band nu este utilizat. Din punctul de vedere al programrii, echipamentele de comand numeric de tip CNC ofer urmtoarele avantaje i posibiliti suplimentare de lucru: ~ programarea parametric; ~ programarea ciclurilor automate de prelucrare; ~ apelarea din memorie a programelor principale i a subprogramelor; ~ utilizarea subprogramelor standard; ~ regimuri de afiare n coordonate main, coordonate pies, valori efective ale avansului, turaiei, diferene de parcurs pe axe, decalri de origine i constante de scul; ~ utilizarea diagnozelor de erori. Funcia deosebit a echipamentelor CNC de programare parametric, este dat de posibilitatea programrii fr s se fac referire la valorile cotelor piesei, la turaia arborelui principal, la avans, etc. Acest form de programare este recomandat cnd se pregtesc piese cu form asemntoare i cote diferite. Pentru efectuarea prelucrrii este nevoie de ncrcarea memoriei cu parametrii ca la funcia G57. n program chemarea parametrilor se realizeaz prin simbolul precedat de dou cifre alocate unei adrese. Adresele X, Y, Z, J, K, L, pot fi programate parametric. Nu pot fi parametrizate funciile N, G, M. Avantajele programrii parametrice sau a elaborrii de programe cadru constau n faptul c acest programare se face ntr-un timp relativ scurt, se pot adopta la unele repere prin simpla nlocuire a parametrului cu valorile dimensiunilor ce urmeaz a fi prelucrat. De asemenea, utilizarea acestor programe parametrizate duce la stocarea mai multor programe n memoria ECN al centrului de prelucrare.

Unele echipamente CNC au posibilitatea programrii subrutinului. Subrutinul este un program de prelucrare compus din propoziii standardizate care poate efectua operaii repetabile negative ale unor programe complexe. Programatorul poate alctui liber subrutinuri, dup normele de programare cunoscute. Pentru scrierea subrutinului se pot folosi toate funciile de programare a NC. Subrutinul se scrie sub form de propoziie. Numrul propoziiilor vor urma n ordine cresctoare dup numrul propoziiei de nceput a acestuia. Introducerea subrutinului este asigurat de funcia G73, chemarea de funcia G72 iar sfritul este memorat de funcia G74. Proiectarea tehnologiei pe centre de prelucrare CNC confer o serie de avantaje: ridicarea productivitii datorat scderii timpilor auxiliari cu 70-80 %, iar a timpului unitar cu 30-40%, utilizarea de personal muncitor cu categorie medie n loc de personal de nalt calificare pentru aceleai operaii dar pe maini convenionale, obinerea unor repere de nalt precizie dimensional, de form i de poziie, prin faptul c reperul se prinde odat sau de dou ori pe masa mainii, astfel eliminnduse erorile de orientare, datorit posibilitii de paletare a meselor se pot monta dou dispozitive, cte unul pe fiecare mas, astfel c n timpul prelucrrii unui reper se poate pregti alt reper n vederea prelucrrii.

.4.2 Proiectarea asistat de calculator a tehnologiei de prelucrare pe MUCN


Noile tehnologii implementate n fluxul de fabricaie, au pornit de la necesitile impuse de o realizare precis a reperelor, conform documentaiei de proiectare, precum i de scurtarea ciclului de fabricaie. Acestea presupun realizarea reperelor cu forme complexe pe maini cu comand numeric. Prin utilizarea calculatorului pentru modelarea tridimensional a piesei, generarea programelor de comand numeric i trimiterea direct a acestora n memoria mainii n vederea prelucrrii, se realizeaz practic ntregul flux tehnologic. Aceste tehnologii se pot introduce n orice societate comercial ce dispune de maini cu comand numeric, indiferent de tipul acestora. Chiar dac programele nu sunt generate de calculator, ci manual, de ctre tehnologi-programatori, simpla folosire a legturii calculator - main ofer avantajele date de: * preul redus al unei astfel de conectri; * deservirea cu un calculator a tuturor MUCN-urilor dintr-o secie;

* n cazul mainilor ce au cititor de band: eliminarea folosirii benzii perforate, a deteriorrii frecvente etc.; * n cazul mainilor la care programele se introduc manual folosirea legturii calculator-main duce la ctigarea acestor timpi "mori"; * modificarea, corectarea i salvarea rapid a programelor de comenzi numerice; * ncrcarea uoar i rapid a programelor de comand n memoria mainii; * repetabilitate simpl i sigur a programelor i deci obinerea identic a pieselor; * accesul la o capacitate de stocare foarte mare i ndelungat a programelor n memoria calculatorului; * adaptarea uoar a programelor existente pentru noi repere fcd parte din aceai grup de piese etc. Proiectarea i programarea asistat de calculator se realizeaz astzi n mod unitar n cadrul unui compartiment CAD/CAM/CAE. Sarcinile unui astfel de atelier sunt: proiectare constructiv i tehnologic a noilor produse, modernizri ale vechilor produse, realizarea de programe i baze de date pentru uurarea proiectrii cu ajutorul calculatorului (organe de maini, matrie, scule, etc.), programe pentru calculul preurilor produselor fabricate, programe pentru uurarea muncii tehnologiilor de secii (calcule pentru roile dinate de schimb ale mainilor unelte, pentru parametrii de reglare a mainilor unelte) etc. Reeaua existent ntr-un astfel de atelier poate fi legat cu alte calculatoare din firm existente n compartimentele de proiectare constructiv, SDV-uri, tehnologii, preuri, etc. Programele de comenzi numerice realizate n cadrul acestui compartiment sunt salvate pe suport de date i puse la dispoziia seciilor de producie [CEA 97]. Etapele de lucru sunt urmtoarele: I. Modelarea tridimensional a piesei de prelucrat se face conform documentaiei existente, cu o aplicaie CAD de tipul Euclid-IS, ProEngineer, AutoCad, SolidWorks, Microstation etc. Aceasta elimin o bun parte din erorile de proiectare, optimiznd totodat forma pieselor. Se pot modela i alte elemente care vor fi luate n calcul n timpul prelucrrii (uruburi de prindere, bride, zone prelucrate), elemente ce vor trebui evitate de ctre scul n timpul prelucrrii. Piesa va fi poziionat n funcie de un sistem de axe Oxyz. Originea sistemului de coordonate se alege conform cu sistemul utilizat pe main. II. Generarea programului de comand numeric, se face conform urmtorilor pai: ~ alegerea parametrilor tehnologici de prelucrare: tipul de scul (cilindric, conic, sferic la vrf etc.); geometria sculei n funcie de tipul de scul (diametru, lungime, raz la vrf, unghi etc); tipul de prelucrare (degroare, finisare); tipul de traiectorie (zig-zag sau

unisens) i sensul pe care l va avea scula n timpul prelucrrii; valoarea adaosurilor de degroare i finisare; valoarea pasului cu care se execut trecerile sau valoarea rugozitii finale impuse (programul calculndu-i automat valoarea pasului pe care trebuie s-l genereze pentru a obine aceast rugozitate); planul de retragere a sculei; identificarea zonelor interzise prelucrrii; avansurile de lucru, de intrare i ieire din material; turaia i sensul sculei; folosirea sau nu a lichidelor de rcire; timpii de ntrziere la sfritul unei treceri etc. ~ generarea traiectoriei sculei i vizualizarea deplasrilor acesteia pentru obinerea piesei (punct cu puct, secvenial - pe blocuri sau faze - sau n mod continuu). ~ obinerea fiierului de puncte ale traiectoriei sculei n format standartizat. ~ post-procesarea fiierului de puncte n fiierul final de comenzi numerice, n formatul specific unei anumite maini unelte conversie ce se realizeaz pentru fiecare tip de echipament existent cu ajutorul cte unui fiier specific mainii unelte. Acest fiier specific impune n fiierul final: definirea tuturor funciilor i forma acestora (ex.: G01, G02, M03, T01 etc.), formatul de scriere a valorilor funciilor, numerotarea fazelor, numrul maxim de caractere, formatul primei i ultimei linii a programului etc. Acest fiier se definete de ctre utilizator n funcie de echipamentul ce este incorporat pe mainile unelte. III. Avnd fiierul final de comenzi numerice, n cazul echipamentelor CNC, acesta se ncarc pe dischet i se trimite n secie, de unde, cu ajutorul PC-ului existent la main, se transfer n memoria mainii unelte. n cazul sistemelor DNC se poate face o trimitere direct a programelor din cadrul compartimentului CAD/CAM/CAE n memoria echipamentului numeric al mainilor unelte. n concluzie, noile tehnologii introduse n fluxul de fabricaie conduc concomitent la creterea productivitii muncii, a preciziei de prelucrare i implicit a calitii, prin nlturarea erorilor i a greelilor de proiectare, transferul rapid i totodat corect a datelor n main, scurtarea i simplificarea ciclului de fabricaie i n final, toate acestea duc la preuri mult mai mici ale produselor.

.4.3 Realitatea CAM virtual


Lupta pentru supremaie a marilor companii, prin oferirea de produse de calitate la

preuri ct mai reduse i toate pe fondul scurtrii ciclului de lansare pe piaa a produsului nou are nevoie - nici nu se putea altfel - de tehnologia informatic. Statistici realizate n ultimii trei ani arat c primii doi productori care lanseaza un produs nou acapareaza 80% din piaa. Aceast constatare explic preocuparea productorilor pentru scurtarea ciclului de fabricaie, reducerea costurilor i creterea calitii produselor prin optimizarea proceselor n ansamblul lor: proiectare, fabricaie i distribuie. Time-to-market a devenit un indice de performan pentru majoritatea industriilor: * 18-24 de luni pentru lansarea unui model nou de autoturism; * 5-8 ani pentru lansarea unui nou model de aeronav; * 4-6 luni pentru lansarea unui nou model de calculator, etc. Pentru a lansa rapid produse noi pe piaa, fabricanii de produe complexe - avioane, autoturisme, material rulant, echipamente i instalaii - acord o atenie deosebit proceselor de inginerie, deoarece: ciclul de proiectare este lung; calitatea produsului este definit n etapele de proiectare; peste 75% costul produsului este angajat n fazele de proiectare. Capacitatea unui productor de a rspunde rapid cerinelor pieei a devenit principalul factor critic de succes, fiind mult mai important dect existena unei capaciti mari de prelucrare, a forei de lucru ieftine, sau a unor dotri tehnologice de excepie. Asistm la transformri majore n modul n care sunt organizate activitile de inginerie, n sistemul de relatii dintre compartimentele i specialitile care concur la realizarea produsului, n modul n care fondul de cunotine inginereti este captat i reutilizat, n sistemul de relaii dintre productori i furnizorii de produse - componente i subsisteme - i servicii i, nu n ultimul rnd, n capabilitile de comunicare i dotrile cu tehnologii informatice. ntr-un mediu economic din ce n ce mai deschis, nici un productor nu mai poate conta pe piee captive. Competiia a devenit un mod de via, iar lupta pentru cretere i profit oblig productorii s implementeze noi practici i tehnologii care s le asigure un avantaj competitiv. n funcie de momentul n care practici i tehnologii noi sunt adoptate, productorii se difereniaz n: ~ pionieri; ~ urmritori; ~ vulnerabili.

Pionierii se caracterizeaz prin viziune i capacitate de execuie. Ei sunt primii care sesizeaz impactul tehnologiilor asupra competitivitii companiilor lor i definesc i implementeaza n mod pro-activ practici i tehnologii avansate. Pionierii sunt cei care cstiga maximul de avantaj competitiv prin introducerea de noi practici i tehnologii. Urmritorii sunt cei care adopt practici i tehnologii avansate la un anumit interval de timp de la apariia acestora. Ei cstig mai mult sau mai puin avantaj competitiv, n funcie de momentul n care decid s adopte respectivele practici i tehnologii i n funcie de calitatea i consistena modului n care acestea sunt implementate. Evident, implementarea prea trzie, sau n mod defectuos a unor practici poate s nu aduc nici un element de avantaj competitiv. Este cazul acelor companii care minimizeaz impactul practicilor i tehnologiilor avansate i nu aloc la timp resursele necesare. Aceste companii sunt vulnerabile i n scurt timp dispar de pe piaa, fie nghiite de competiie fie prin faliment. Pentru a se menine competitiv, orice companie trebuie s deruleze n paralel mai multe proiecte viznd introducerea practicilor i tehnologiilor moderne. Aceste proiecte trebuiesc permanent sincronizate, avnd n vedere evoluia extrem de rapid a tehnologiilor informatice n raport cu capacitatea de restructurare i absorbie a organizaiilor mari de inginerie.
Prototipul digital

Practica de proiectare bazat pe Prototip digital - DMU (Digital Mock-Up) - s-a nscut n anii '980 cnd modelarea solid a devenit suficient de performant i rapid, astfel c un numar din ce n ce mai mare de companii s decid trecerea de la modul tradiional de proiectare n 2D la proiectare integral sau preponderent n 3D. n acelai timp, un numr restrns de companii au experimentat ideea de a grupa mai multe modele, reprezentate n solizi, pentru a crea ansamble mici sau subansamble. Fr a contientiza inovaia, la acea vreme se ntea un nou concept: Ingineria concurent. Au mai fost necesari civa ani buni pentru ca acest concept s fie acceptat ca practic n industrie, aa cum se cunoate astzi.Tot n acea perioad, Boeing Aircraft Corporation a nceput s investigheze piaa sistemelor CAD, pentru a decide sistemul urmtorilor ani, cu care s poat beneficia de avantajele noii tehnologii. Dup mai multe proiecte mici utiliznd noul sistem, Boeing a anunat public c noua aeronav, modelul 777, va fi integral proiectat n tehnica de modelare solid i c ntreg produsul va fi simulat n

asamblare n mediu digital. Aa s-a nascut Prototipul digital. Este posibil ca Boeing s nu fi fost prima companie care a ncercat acest mod de utilizare a tehnologiei informatice, dar au fost primii care au anunat public intenia de a o utiliza, iar ulterior au comunicat rezultatele obinute. Amploarea efectelor economice generate de noua practic: * eliminarea prototipului fizic; * reducerea costurilor de execuie; * creterea calitii produsului; * reducerea ciclului de lansare a produsului pe pia, a atras atenia companiilor de talie mare, n special a celor din aviaie i a furnizorilor de sisteme CAD/CAM . Ca o consecin, practica Prototip digital a fost imediat acceptat de industria aeronautic, iar productorii de sisteme CAD/CAM au adoptat aceast nou tehnologie i au oferit-o imediat pe pia. Dei prototipul fizic este mai putin costisitor n industria de autovehicule, comparat cu costul prototipului fizic n aviaie, cererea de reducere a ciclului de dezvoltare a autovehiculelor, n anii '990, a gsit un rspuns n practica Prototipului digital, deja generalizat n industria aerospaial. Anul 1994 a marcat nceputul implementrii pe scar larg a practicii de prototipizare digital n ingineria autovehiculelor astfel c, BMW, Chrysler Corporation, Volvo , decid s treac la definirea 100% digital a produselor. n 1996, Volkswagen, FIAT i Daewoo au decis adoptarea practicii de prototipizare digital i au pornit implementarea ei prin alinierea proceselor i a organizaiei n linie cu cerinele noului concept. Destinat iniial reducerii costurilor cu prototipul fizic n industria aeronautic, practica de prototipizare digital s-a dovedit a aduce beneficii suplimentare prin modul n care faciliteaz lucrul n echip. Aceasta deoarece, prototipul digital nu este o simpl imagine digital plasat ntr-un loc anume, aa cum este prototipul fizic. Prototipul digital poate fi accesat de pe orice ecran de staie grafic, indiferent de momentul sau locul n care proiectanii au nevoie de o imagine actualizat a rezultatelor activitii colective de proiectare. Prototipul digital permite simularea lucrului colectiv, chiar dac proiectanii nu se afl n aceeai locaie geografic. O noua practic avea s se nasc, pornind de la Prototipul digital, de data aceasta n industria de autovehicule: Localizarea virtual.

Utiliznd tehnici de comunicare (Internet), instrumente de navigare prin baze largi de date, (Product Data Management) i tehnici de comunicare ntre grupuri (tele-conferine), productorii au integrat activitile de proiectare i inginerie i au extins masiv conceptul de inginerie concurent i practica prototipului digital asupra lanului de furnizori.

.4.4 Proiectarea i programarea tehnologic a produselor complexe.


Proiectarea asistat de calculator CAD cunoate o dezvoltare fireasc odat cu dezvoltarea tehnicii de calcul. Totui, cel puin deocamdat, termenul se bucur de o accepiune pe scar naional destul de restrns, referindu-se n cea mai mare msur la proiectarea constructiv. Trebuie, ns, s fim de acord c proiectarea constructiv nu este singurul tip de proiectare din intreprinderile romneti. Este absolut necesar s acordm un credit cel puin la fel de mare i departamentelor de proiectare tehnologic sau de SDV-uri. Pentru c, dac n proiectarea constructiv libertatea inginerilor este relativ mare, rolul tehnologilor i al SDV-itilor este destul de ingrat. n principiu, indiferent care este produsul proiectat din punct de vedere constructiv, ei trebuie s-l obin fizic. Exemple semnificative n acest sens sunt din sfera SDV-urilor (matrie de tanare, ambutisare, turnare sub presiune, forjare, sau injecie de mase plastice). Din punct de vedere principal, toate aceste matrie au o serie de elemente tipizate i standardizate ntr-o multitudine de cataloage ale firmelor productoare. ns zonele care pun problemele cele mai mari, att n proiectare ct i n execuie, sunt prile active ale matrielor. n principiu, termenul CAM (fabricaia asistat de calculator) impune n mod obligatoriu existena i continua interaciune a cel puin dou elemente: calculatorul i produsul software CAM aferent, respectiv maina unealt cu comand numeric, ambele la fel de importante n condiiile unei concurene din ce n ce mai acerbe, unde timpul de lansare pe pia a unui produs joac un rol decisiv. Programele avansate, precum cele realizate de liderii n domeniu: Parametric Tehnology Corporation cu Pro/Engineer, Matra Datavision cu Euclid Quantum, Surfware cu SurfCAM, S.D.R.C. cu Camax, Dassault System cu CATIA, etc., prin elementele modulare (la frezare, strunjire, eroziune cu fir, etc) sunt capabile s-i optimizeze de aa manier traseele de prelucrare, nct timpul de prelucrare s fie minim, n condiiile n care calitatea suprafeelor s nu aib de suferit. n

timpul aceluiai program, sunt capabile s-i modifice avansul global de prelucrare astfel nct viteza periferic de achiere s rmn constant, cu implicaii directe asupra calitii suprafeelor prelucrate. Etapele principale care sunt parcurse n aplicarea acestor programe sunt prezentate n figura 6.5. n continuare sunt prezentate cteva caracteristici generale ale modulelor de prelucrare prin frezare : > o multitudine de cicluri care rezolv, practic, orice tip de suprafa: Rough Cutting, Basic Paralel Planes, Surface Contouring, Curve Contouring, Swarf Cutting, Interpolation; > posibilitatea prelucrrii n bitangent, controlul lateralului sculei jucnd un rol foarte important; > posibilitatea prelucrrii cu pas constant sau cu o rugozitate impus, caz n care densitatea pailor de trecere va fi automat ajustat n funcie de panta suprafeei de prelucrat; > posibilitatea impunerii unor suprafee de control (care ar putea materializa bride, elemente de strngere sau alte elemente ale mainii), suprafee ce vor fi evitate n timpul prelucrrii;
> folosirea ciclurilor predefinite ale oricrei maini unelte: centrare,gurire, filetare.

Fig. 6.5 Schema general de proiectare tehnologic

Capitolul 7. Limbajul ISO G&M pentru comanda masinilor


unelte cu comanda numerica in cadrul mediului WALLI
7.1. Introducere
Walli3 (Workcell Amalgamated Logical Linguistic Instructions, versiunea 3) este o versiune actualizata si extinsa a programului Walli, scris pentru sistemul de operare Windows, pentru comanda robotilor (Mentor, Serpent, Kestrel etc), a masinilor unelte cu comanda numerica (de exemplu Freza - Cyber Mill si respectiv Strungul - Cyber Lathe), precum si a diverselor dispozitive periferice din componenta unei celule flexibile de fabricatie (conveior, sisteme de masurare a gabaritului, senzori, masa de indexare etc). Totul este prezentat ntr-o forma accesibila utilizatorilor utilizand o serie intreaga de ferestre tip Windows. Dupa cum acronimul lui Walli sugereaza, aplicatia asigura coordonarea activitatii unei structuri automatizate, fiind capabila sa comande dispozitive autonome (cum ar fi roboti sau masini cu comanda numerica), sau mai multe dispozitive cu componentele adiacente, pentru a se permite astfel organizarea si conducerea unei structuri flexibile. Respectnd conventiile pentru aplicatiile Windows, Walli3 are un program de Help pentru a ajuta utilizatorii prin informatiile prezentate pe ecran. De asemenea se permite si listarea oricarei topici din help, suplimentnd astfel informatiile oferite de manual. Ca o extensie a Helpului, pe ecranul aplicatiei Walli 3 exista o fereastra, numita Cue Card, n care apar informatii despre comenzile folosite n program.

7.2. Dispozitive si subdispozitive


Dispozitivele sunt acele echipamente care pot fi comandate direct de catre un calculator, folosindu-se programul Walli3 si interfata seriala RJ45. Subdispozitivele nu pot fi conectate direct la calculator, ele fiind legate la dispozitivele cu comanda numerica (de exemplu robotul Serpent, sau Freza (Cyber Mill). Subdispozitivele pot avea conexiuni att logice ct si analogice cu masinile cu comanda numerica. Prin interfata seriala RJ45 pot fi conectate in serie pna la opt dispozitive, conexiunea facndu-se de la un dispozitiv la urmatorul din lant utilizand un cablu RJ45, iar ultimul dispozitiv din lant este prevazut cu un terminator special, pentru a se asigura transmisia fara erori a datelor. Subdispozitivele includ conveioarele de diferite lungimi, masa de indexare, dispozitivul de distribuire automata a pieselor, senzori, precum si dispozitivele de masurare pe orizontala si verticala, montate de asemenea pe conveior. Este posibila o forma de transfer de date serial ntre dispozitive si subdispozitive, folosindu-se o emulare a interfetei RS232.

7.3. Comanda frezei cu comanda numerica de tip Cyber Mill 7.3.1 Funciile pregtitoare uzuale (functii G)
G00 (Rapid Positioning Point-to-Point ) - Poziionarea rapid Point-to-Point

Aceast funcie este utilizat cnd se doreste deplasarea sculei (cuitului) spre punctul de inceput al prelucrarii (sau intre 2 prelucrari). Nu se va utiliza niciodata cand cuitul este n contact cu obiectul de prelucrat. Exemplu N G X Y Z I J F S T D M 1 . 2 00 10.00 40.00 19.00 3 . G01 (Linear Interpolation) - Interpolarea liniar Aceast funcie este utilizat cnd se doreste realizarea unei prelucrari pe o traiectorie liniara, deplasand scula (cuitul) spre punctul specificat ca argument, de la poziia curenta, in linie dreapt cu viteza de lucru specificata pe coloana F (FEED) G02 (Circular Interpolation Arc, Clockwise) - Interpolarea circular in sens orar Aceast funcie este utilizat cnd se doreste realizarea unei prelucrari pe o traiectorie circulara, deplasand scula (cuitul) spre punctul specificat ca argument, de la poziia curenta, pe un arc de cerc de maxim 90 grade, n direcia acelor de ceasornic, cu viteza de lucru specificata pe coloana F (FEED) Centrul arcului este definit cu ajutorul parametrilor I i J in mod incremental, fata de pozitia curenta.

Exemplu N G 1 00 2 01 3 02

X Y Z I J 10.00 40.00 19.00 0.00 0.00 22.00 40.00 10.00 30.00 0

F 6

S 4

T 6.00

D 0

M 03

Care traseaza un arc de cerc ( de 90), din punctul (10,40), pana in punctul (40,10), avand centrul cercului in (40,40). G03 (Circular Interpolation Arc, Counter-Clockwise) - Interpolarea circular in sens trigonometric Este la fel cu funcia G02 cu deosebirea ca deplasarea se realizeaza in sens trigonometric. G04 (Dwell) - Pauza Aceasta functie permite pauza programului pentru o perioad de timp specificata n coloana D, in secunde. Exemplu N G 1 04

D 3

G05 (End Subroutine) - Sfritul subrutinei Marcheaza sfarsitul unei subrutine, declarata cu ajutorul comenzii G28.

Cand se intalneste G05, executia programului revine la linia imediat urmatoare comenzii de apel a subrutinei (comanda G65)

G06 (End Loop) - Sfritul buclei LOOP Marcheaza sfarsitul unei secvente de tip LOOP.

G28 (Subroutine Start) - nceperea subrutinei Marcheaza inceputul unei subrutine. Parametrul comenzii este precizat pe colana X , si reprezinta eticheta subrutinei, fiind de tip numeric -luand valori in intervalul [-245,245]. Exemplu De definire a unei subrutine avand eticheta 4: N m G X Y Z 28 4 comenzi corp subrutina4 05 I J F S T D M

G36 (Face Milling Cycle) finisarea unei suprafete Aceats functie nu este standardizata, si permite realizarea unei rectificari a unei suprafete de forma dreptunghiulara, avand lungimea specificata pe coloana X, repectiv inaltimea pecificata pe coloana Y. Exemplu N G X Y Z I J F S T D M 1 00 45.00 0.00 20.00 0.00 0.00 6 7 6.00 0 68 2 01 21.00 03 3 04 00 4 36 45.00 50.00 Care finiseaza o suprafata plana, cuprinsa intre punctele (0.0), (45,0), (45+3, 50), (45+3, 0) unde 3 este jumatatea diametrului sculei precizat pe coloana D G65 (Call Subroutine) - Apelarea subrutinei Se utilizeaza la apelarea unei subrutine din programul principal. Parametrul comenzii este precizat pe colana X , si reprezinta eticheta subrutinei. Acesta este de tip numeric, fiind declarat in blocul subrutinei (comanda G28). Exemplu De utilizare a unei subrutine avand eticheta 4:
N G X Y Z I J F S T D M apel

COMENZI PROGRAM PRINCIPAL subrutina4 65 4 COMENZI PROGRAM PRINCIPAL

End prog. principal m 28 4 subrutina4 COMENZI SUBRUTINA n 05 subrutina

02

sfarsit declarare

sfarsit

G70

(Imperial)

Seteaza modul de lucru Imperial in care dimensiunile sunt precizate in inch.

G71

Metric

Seteaza modul de lucru Metric in care dimensiunile sunt precizate in milimetri. Acesta este modul implicit.

G73 (Loop Cycle) bucl LOOP Marcheaza inceputul unei secvente de comenzi care se va repeat de un anumit numar de ori (specificat ca si argument pe coloana X). Exemplu: Pentru a repeat de 5 ori secventa de comenzi SC se va utiliza G73/G06 ca in exemplul urmator: N 1 2 3 4 5 6 G X Y Z I J . 73 5 . secventa comenzi . 06 F S T D M

G81 (Drilling Cycle) operatii de gaurire Aceast funcie este utilizat cnd se doreste realizarea unor operatii de gurire. Exemplu: N G X Y Z I J F S T D n 00 20.00 20.00 19.00 6 7 6.00 n+1 01 20.00 n+2 81 5.00 n+3 00 0.00 0.00 0.00

care realizeaza o gaura de adancime 5mm de la suprafata Z = 20.00, in coordonatele (X=20.00, Y=20.00).

G82 (Drilling Cycle with Dwell) - operatii de gaurire cu finisare Realizeaza operatii de gaurire ca si functia precedenta cu deosebirea ca se poate preciza o perioada de stationare a sculei in fundul gaurii pentru a realiza o finisare a acestuia. Exemplu: N G 11 00 12 82 13 00

X Y Z I 20.00 20.00 21.00 16.00 0.00 0.00 0.00

F 6

S 7

T 6.00

D 1

05

Care realizeaza o gaura de adancime egala cu 5mm in coordonatele (20.00, 20.00), mentinand scula 1 secunda la undul gaurii pentru a realiza finisarea acesteia.

G90 (Absolute programming) - Programare absolut Acesta este modul de lucru implicit si inseamna ca fiecare pozitie (X, Y, Z) este in raport cu originea masinii Home. Cand scula este retrasa complet, iar masa cu piesa se afla la maxim spre dreapta si inainte. Aceasta pozitie de referinta poate fi schimbata prin aplicarea manuala de recalibrare (offset), sau utilizand comanda G92.

G91 (Incremental programming) - Programare incrementala Dup specificarea programrii incrementale, fiecare secven X,Y i Z este interpretat ca increment fata de ultima pozitie utilizata. Ca i consecin dimensiunile pot fi ori pozitive ori negative.

G98 (Configure Engrave) Configurare gravare text Se utilizeaza la specificarea directiei de scriere, respectiv a fontului utilizat la gravarea unui text. Parametrii acestei comenzi sunt: X - numeric cu valori intregi cuprinse intre 1 si 8, permite specificarea directiei si a sensului de scriere Y numeric cu valori intregi cuprinse intre 1 si 19, permite specificarea fontului utilizat Z permite specificarea numarului maxim de caractere (0 inseamna nelimitat) G99 (Engrave Text) Gravarea unui text Se utilizeaza la gravarea propriuzisa a textului in locatia curenta a sculei. Parametrii acestei comenzi sunt: X dimensiunea zonei de text de-a lungul axei X Y dimensiunea zonei de text de-a lungul axei Y Z Adancimea la care se va realiza gravarea textului (fata de pozitia initiala) Textul care urmeaza a fi gravat este precizat in coloana REMARK. (Daca acesta este omis se va afisa o fereastra care va cere introducerea textului de afisat)

7.3.2. Funciile auxiliare uzuale (functii M)

M00 (Program Pause) - Oprirea programului Se folosete pentru oprirea temporara a programului. Executia programului se reia automat dupa ce motorul este oprit i repornit. Este utilizata funcia de exemplu cnd se dorete schimbarea cuitului, sau cand se doreste realizarea unei recalibrari. M02 (End of Program) - Terminarea programului Dupa pargurgearea ultimei linii din program, executia programului se incheie in mod automat, fara a fi necesara precizarea explicita a cestui lucru, cu ajutorul comenzii M02. Utilizarea comenzii M02 este totusi necesara in urmatoarele situatii: - fortarea opririi programului intr-un anumit punct utila in faza de dezvoltare a programului - marcarea sfarsitului programului principal, inaintea zonei de declarare a subrutinelor M03 (Spindle Clock-Wise (CW)) - Rotirea n direcia acelor de ceas Aceasta roteste cuitul n direcia acelor de ceas. Viteza este specificat n aceai linie, n caz contrar va avea viteza setat anterior.

M04 (Spindle Counter Clock-Wise (CCW)) - Rotirea n direcia invers acelor de ceas Aceasta roteste cuitul n direcia inversa acelor de ceas. Viteza este specificat n aceai linie, n caz contrar va avea viteza setat anterior. M05 (Spindle Off) - Oprirea rotaiei Se oprete motorul care roteste scula (burghiului). M08 (Turns the air blast on to remove swarf.) - Pornirea jetului de aer Se comanda pornirea jetului de aer (lichid), utilizat la racirea suprafetei de contact dintre scula si piesa, respectiv lubrefiere sau indepartarea resturilor rezultate in urma prelucrarii (span). M09 (Turns the air blast off) - Oprirea jetului de aer Se comanda oprirea jetului de aer (lichid). M68 (Clamp Work-Piece) - Prinderea obiectului/piesei Se comanda fixarea (prinderea) obiectului care urmeaz a fi prelucrat.

M69 (Unclamp Work-Piece) -Desprinderea obiectului/piesei Se comanda eliberarea (desprinderea) obiectului care urmeaz a fi prelucrat.

7.4. Comanda strungului cu comanda numerica de tip Cyber Lathe 7.4.1 Funciile pregtitoare uzuale (functii G)
G28 Subroutine Start

Marcheaza inceputul unei subrutine. Parametrul comenzii este precizat pe colana X , si reprezinta eticheta subrutinei, fiind de tip numeric -luand valori in intervalul [-245,245]. G05 End Subroutine Marcheaza sfarsitul unei subrutine, declarata cu ajutorul comenzii G28. Cand se intalneste G05, executia programului revine la linia imediat urmatoare comenzii de apel a subrutinei (comanda G65) G65 Call Subroutine Se utilizeaza la apelarea unei subrutine din programul principal. Parametrul comenzii este precizat pe colana X , si reprezinta eticheta subrutinei. Acesta este de tip numeric, fiind declarat in blocul subrutinei (comanda G28). G00 Rapid Positioning Point-to-Point Se foloseste pentru a muta scula de la sfarsitul unei secvente de prelucrare la inceputul urmatoareia. Nu se utilizeaza niciodata cand scula este in contact cu piesa de prelucrat. G01 Linear Interpolation Deplaseaza scula pe o traiectorie liniara, in timpul operatiei de prelucrare G02 Circular Interpolation Arc, Clockwise Deplaseaza scula pe un arc de cerc de maxim 90 in sens orar G03 Circular Interpolation Arc, Counter-Clockwise Deplaseaza scula pe un arc de cerc de maxim 90 in sens trigonometric G90 G91 G73 G06 Absolute programming Incremental programming Loop Cycle End Loop

7.4.2. Funciile auxiliare uzuale (functii M)


M02 End of Program Dupa pargurgearea ultimei linii din program, executia programului se incheie in mod automat, fara a fi necesara precizarea explicita a cestui lucru, cu ajutorul comenzii M02. Utilizarea comenzii M02 este totusi necesara in urmatoarele situatii: - fortarea opririi programului intr-un anumit punct utila in faza de dezvoltare a programului - marcarea sfarsitului programului principal, inaintea zonei de declarare a subrutinelor. M03 Spindle On Porneste motorul strungului care roteste piesa de prelucrat.

M05 Spindle Off Opreste motorul strungului care roteste piesa de prelucrat.

Figura 7.1 Exemplu de program pentru comanda strungului Pentru operatii de prelucrare complexe poate fi utilizat Wizzardul Segment (vezi figura 7.2), acesta permite efectuarea de prelucrari care necesita deplasarea sculei pe traiectorii circulare sau liniare, precum si realizarea de prelucrari de tip degrosare sau taiere. Avantajul utilizarii wizzardului consta in faptul ca acesta genereaza automat codul corespunzator trecerilor succesive ale sculei, tinand cont de adancimea maxima care poate fi prelucrata la o singura trecere (daca se bifeaza optiunea Generate Roughing).
Prelucrari circulare (G02 si G03)

Prelucrari liniare (G01)

Prelucrari de tip degrosare/taiere (G01)

Figura 7.2.Wizzard Segment

7.4.3. Realizarea operatiei de filetare


Filetarea este executata cu ajutorul comenzii G33. Pentru a usura utilizarea acesteia se poate utiliza Wizzard-ul Thread (vezi fig.7.3). Acesta permite realizarea de filete de tip METRIC, BSP (British Standard Pipe), sau BA (British Association screw threads) . Trebuie specificata ungime filetului (length of thread) restul parametrilor fiind predefiniti. Poate fi modificata si distanta dintre 2 spire.

Figura 7.3.Wizzard Thread

7.4.4. Initializareprogram
Pentru a se putea urmari prelucrarea piesei in simulator, trebuie sa se defineasca parametrii piesei de prelucrat, selectand fereastra Cyber Lathe Graphical execution si apoi in meniu optiunea SETUP:: - raza piesei - lungimea piesei - adancimea maxima de prelucrare - adancimea care poate fi atinsa la o singura trecere a cutitului, fara deteriorarea acestuia sau a piesei de prelucrat

Figura 7.4.Initializare strung

C Papitolul 8. PRELUCRAREA ASISTAT DE CALCULATOR STRATEGII CIM I postCIM

8.1 Prezentare general

n perioada actual, prioad caracterizat prin nsprirea concurenei dintre productori, principala arm care poate duce la ctigarea cumprtorilor i implicit la ctigarea pieei este reprezentat de cunoaterea rapid i deplin a cerinelor acestora i de oferirea unor mrfuri bunuri materiale i servicii ntro varietate aflat ntr-o continu cretere i diversificare, cu un raport pre / calitate ct mai avantajos. Criteriile de localizare a noilor uniti de producie sunt: apropierea de sursele de materii prime sau mijloace de transport ieftine ale acestora, apropierea de locul unde triesc potenialii consumatori, posibilitatea de realizare a produciei cu cheltuieli minime ( manoper ieftin, cost redus al energiei, condiii financiare atractive, etc.), existena unei fore de munc calificate precum i precum puine probleme ridicate de protecia mediului. Dezvoltarea la scar global a schimbului de informaii i a schimbului de mrfuri au condus, n condiiile globalizrii pieei de capital, la globalizarea proceselor de produc ie. Pricipiile strategiilor CIM i post CIM au aprut ca rspuns la tendinele dezvoltrii social economice, prezentate anterior, i conduc la optimizarea global a procesului de producie i la organizarea mai raional a activitii

operatorilor umani, n corelaie cu o nou moral a muncii i cu utilizarea automatizarea flexibil. Termenul CIM (Computer Integrated Manufacturing) este utilizat pentru prima dat n cartea semnat de Dr. J. Harrington, n care pe lng sistemele CAD (proiectare), CAM (fabricaie) apare i sistemul PP&C (planificare) ca i componente ale unui sistem superior (CIM). Sistemul CIM a aprut datorit ncercrilor de automatizare a diferitelor compartimente ale ntreprinderii (proiectare, planificare, fabricaie, etc.), integrarea acestora rspunznd mai eficient cerinelor economiei de pia. Acest sistem preconizeaz automatizarea integral, a tuturor activitilor care concur la realizarea unor produse i integrarea acestora ntr-un ansamblu unic (reea informaional), care-l comand. Tehnologiile de grup, sistemele de codificare a pieselor i sculelor mpreun cu apariia comenzii numerice, a sistemelor CNC i a celor de tip DNC, a logisticii n fabricaie asistat de calculator a dus la formarea unor configuraii diverse ale mainilor i echipamentelor cu scopul de a rspunde cat mai rapid la cerinele clienilor. Sistemul CIM integreaz toate activitile, procesele, resursele din ntreprindere, ntr-un sistem informaional unic, care rspunde cerinelor, presiunilor de schimbare din mediu i care permite optimizarea indicatorilor de tip: timp de proiectare i fabricaie, vitez de rotaie a inventarului, eficiena fabricaiei, productivitate, calitate total, etc. CIM poate fi definit ca sistemul ce integreaz total ntreprindera cu ajutorul sistemelor de calcul i a celor de comunicare a datelor, combinate cu noi filozofii manageriale care au ca scop mbuntirea eficienei organizaionale i a utilizrii resurselor umane [REH 94]. n cadrul literaturii de specialitate sunt prezentate diverse soluii de configurare a sistemelor CIM, pornind de la subsistemele care le alctuiesc i a fluxurilor informaionale. Dou dintre aceste variante, modelul piramidal respectiv modelul circular, fiind prezentate n figura 8.1 [TES 85], [TUR 96].

Funcii tehnice

Funcii economice i de planificare

Concepie produs

CAE PS CAD

Planificare strategic

Preconcepie, concepie, proiectare constructiv

Concepie tehnologic

CAP

CAM

PPC

Planiificare operativ i comand aproduciei

Prelucrare control asamblare

DNC LAN Depozitare transport maniulare (PC) Prelucrare (CNC) Control i msurare Asamblare (PC sau LCU)

Fig. 8.1 Modelul CIM piramidal i circular

Planiificare operaional

CAD Computer Aided Design Proiectare asistat de calculator CAE Computer Aided Engineering Ingineria asistat de calculator CAPP Computer Aided Process Planning Proiectare asistat de calculator a proceselor tehnologice CAM Computer Aided Manufacturing Fabricaia asistat de calculator CAQ Computer Aided Quality Calitate asistat de calculator PP&C Production Planing and Control Planificarea i urmrirea produciei LAN Local Area Network Reea de comunicaie local MAP Manufacturing Automation Protocol Protocol de automatizare a fabricaiei GT Group technology Tehnologie de grup NC Numerical Command Comanda Numeric CNC Computerized Numerical Control Comanda Numeric Computerizat DNC Direct Numerical Control Comanda Numeric Direct AGV Automated Guided Vehicle (Robocare) AS RS Automated Storage and Retrieval system (depozitare automat) SPC Statistical Process Control Control Statistic al Procesului FMEA Failure Mode and Effect Analysis Analiza modurilor i a intensitilor de defectare.

Primele ncercri de realizare a fabricii fr operatori umani au fost fcute de ctre: concernele FANUC i YAMAZAKI (anii 1980-90 pentru producerea de roboi), Francaise de mecaniqueDuvrinFrance (motoare pentru automobile), etc. Dintre avantajele sistemului CIM amintim : creterea productivitii muncii prin creterea capabilitilor organizatorice i tehnologice ale intreprinderii; mbuntirea calitii produselor; creterea flexibilitii, adaptabilitate la cerinele pieii; scderea ciclului de fabricaie; creterea eficienei economice; nlturarea contradiciilor de tip flexibilitate pre de cost, calitate cantitate. Dintre dezavantajele sistemului amintim : preul ridicat al echipamentelor, programelor, etc.; complexitatea ridicat; imposibilitatea modelrii exacte a fenomenelor i a proceselor fizice ce poate produce disfuncionaliti n sistem.

8.2 Componentele sistemului CIM.


n modelul CIM circular exist trei dimensiuni fundamentale: zona exterioar reprezint managementul general al firmei zona central reprezint stadiile de existen ale produsului ncepnd

cu concepia i terminnd cu comercializarea. La rndul ei aceast zon cuprinde subzona proiectrii constructiv-tehnologic, subzona privind planificarea si conducerea fabricaiei, subzona privind fabricaia i logistica acesteia i subzona privind asigurarea calitii - zona median - reprezint infrastructua i resursele necesare pentru a sprijini activitatea celorlalte zone. n continuare sunt prezentate componentele celor patru subzone ale zonei centrale, componente legate intrinsec de activitatea pur tehnic. Componentele CIM sunt numite, cnd sunt luate independent, sisteme.

8.2.1 CAD Computer Aided Design Proiectare asistat de calculator


Teoria general a proiectrii (TGP) se bazeaz pe modelul topologic al inteligenei umane, avnd ca obiectiv, dezvoltarea sistemelor inteligente CAD. Rolul important n proiectare l constituie cunotiinele proiectantului, reprezentate prin concepte abstracte. Acestea pot fi funcionale, atributive, morfologice, etc. Obiectivul proiectrii conceptuale este constituit din producerea unui set de principii funcionale i geometrice, ce acord atenie, n principal, cerinelor de fezabilitate i prelucrabilitate a produsului. Procesul de proiectare a produsului este eficient numai dac proiectantul va fi informat asupra tuturor etapelor de existen ale acestuia i va ine cont de cerinele/necesitile ce apar n toate etapele. Ciclul de via al produsului (etapele) este prezentat n continuare. Proiectarea conceptual este considerat punctul cheie al procesului de proiectare.

Cercetrile TGP au ca obiectiv cutarea unui model calculabil al aspectelor raionamentului n proiectare, model ce constituie drumul spre sistemele CAD. Se

ncearc astfel automatizarea muncii pe care proiectanii umani o fac din plcere i n care unii dintre ei exceleaz. Formalizarea ofer o baz interesant pentru discuii privind proiectarea, procesul de proiectare i obiectivele proiectrii. Aplicabilitatea teoriei se regsete n domenii ca: reprezentarea sistematic a cunotiinelor de proiectare, achiziia cunotiinelor expert de proiectare, stabilirea schemelor i a sistemelor integrate pentru CAD. Legtura ntre TGP i CAD poate fi urmrit n schema alturat. Sistemele CAD ofer faciliti pentru creerea interactiv de modele ale ansamblelor i subansamblelor caracteristice desenului tehnic precum i calcule specifice fazei de proiectare (calculul reaciunilor i verificarea arborilor, calculul legturilor, calculul angrenajelor, etc.) [ST 93]. n realizarea sistemelor CAD se aloc resurse hardware i software. Programele CAD (software) se mpart n funcie de numrul de dimensiuni ale desenului final, n dou categorii: programe pentru sisteme 2Dbidimensionale cu aplicaii n desene de execuie, desene cu modificri frecvente, specifice in generarea programelor NC pentru MUCN. programe pentru sisteme 3D tridimensionale realizate prin: modelare orientat pe muchii, pe suprafee i pe volume (modelul solid). n utilizarea programelor CAD se constat o tendin de scdere a preurilor acestora, n special pentru pachete 2D. Sistemul CAD ndeplinete trei funcii : elaborarea modelului de produs, pe baza concepiei constructive; desenarea asistat de calculator; integrarea tuturor datelor referitoare la produs n fluxul informaional al sistemului CIM. n obinerea modelului de produs se pornete de la un studiu de marketing ce vizeaz stabilirea caracteristicilor generale pe care produsul trebuie s le posede.

Prin model de produs se nelege totalitatea informaiilor referitoare la produsul respectiv, de tipul : parametrii dimensionali, materiale, calitatea prelucrrii, precizie dimensional, studii de rezisten, cinematic, dinamic, tehnologii de fabricaie, pre de cost, caracteristici funcionale, etc. Modelul produsului este o entitate dinamic deoarece se schimb n timp funcie de cerinele pieii. Sistemul CAD conine de asemenea programe interactive de desenare parametric i programe de arhivare a desenelor. n concepia CIM elaborarea proiectului constructiv i proiectarea tehnologic se realizeaz simultan. Informaiile prin care se definitiveaz geometria suprafeei unei piese i simularea prelucrrii acesteia sunt utilizate la determinarea profilului sculelor cu care se realizeaz
M odelare volum ic a 25% D esenare proiec tare 3D 26% M odelare pe suprafete 7% A lte program e 7% D esenare proiec tare 2D 35%

Fig. 8.2: Distribuia programelor CAD pe pia

prelucrarea respectiv. n figura 8.2 se prezint o distribuie a programelor CAD. n figura 8.3 este prezentat diagrama bloc a sistemului de operare CAD.
Operator Introducere date Procesare i stocare Display Tiprire

Tastatur alfanumeric Funcia keyboard Meniu Digitizor

Calculator
Unitate de procesare central

Monitor

Proiectant sau desenator

Tabel grafic

Disk Dive

Ploter

Controlori de cursori -joystick -mouse -light pen

Unitate de stocare

Imprimant

Fig. 8.3. Diagrama bloc a sistemului CAD - hardware

8.2.2 CAE Computer Aided Engenering Ingineria asistat de calculator


CAE reprezint activitatea de inginerie asistat de calculator, prin utilizarea programelor folosite in construcia produsului. n analiza i evaluarea proiectelor utiliznd tehnici asistate de calculator pentru calculul parametrilor operaionali, funcionali i de fabricaie ai produsului, CAE i are locul n cadrul etapelor de sintez, analiz i evaluare i are de asemenea un loc bine determinat n cadrul conceptului de inginerie simultan. La nivel de sintez a soluiilor, principala activitate a CAE este concentrat pe tehnologicitatea produsului iar la nivel de analiz i evaluare, CAE este utilizat pentru analiza calitii produsului. Pe baza informaiilor CAE proiectul produsului este realizat printr-o succesiune de pai ai procesului de proiectare pn n momentul n care este gsit soluia optim. Dintre programele utilizate enumerm pe cele care se refer la : alegerea materialelor, calcule de rezisten - rigiditate, solicitri, deformaii, etc. sinteza structural i dimensional a mecanismelor, analiza cinematic i cinetostatic a acestora. dimensionarea organologic transmisii, capaciti portante dimensionarea sistemelor de acionare hidraulice, electrice, termice, etc.
Modelare cu element finit 84% Alte programe 10% Cinematica. Analiza miscarii 6%

Fig. 8.4 Distribuia programelor CAE

n figura 8.4. se prezint distribuia tipurilor de programe CAE pe pia. Procedurile utilizate n scopul crearii unor produse cu tehnologicitate ct mai ridicate au fost incluse n terminologia DFMA Design for Manufacturing and Assembly (Tehnologii de prelucrare i asamblare). [REH. 94]

Tehnicile utilizate n vederea creterii tehnologicitii fabricaiei se refer n special la concordana formei constructive a produselor cu particularitile metodelor i proceselor de fabricaie (70% din costurile de fabricaie sunt stabilite n faza de proiectare). Cu ajutorul acestor programe, proiectantul introduce specificaiile pentru un anumit proiect, iar programul ofer o analiz cantitativ a alternativelor de proiectare. n etapa de analiz programul CAE utilizeaz ca date de intrare informaii sub forma desenelor create n CAD. Aplicaiile CAE n etapa de analiz a proiectrii au loc n dou domenii: analiza cu element finit i analiza proprietilor de mas. Analiza cu element finit (FEA) este o tehnic numeric pentru analizarea i studierea performanei funcionale a unor structuri prin divizarea obiectului ntr-un numr de blocuri mici, numite elemente finite [GAR 90]. CAE n analiza proprietilor de mas creeaz posibilitatea calculrii ariei, volumului, sau proprieti cum ar fi masa, centrul de greutate, momente de inerie. CAE n etapa de evaluare examineaz informaiile din procesul de analiz al proiectului pentru a determina gradul de coresponden ntre proiectul real i obiectivele i specificaiile de proiectare iniiale pe baza construirii i testrii prototipului.

8.2.3 CAPP Computer Aided Process Planning - Proiectare asistat a proceselor tehnologice.
Sistemul CAPP are rolul de a genera, n regim automat, cu ajutorul mijloacelor electronice de calcul, procesul tehnologic de prelucrare [SIM 95]. Actiivtile din cadrul acestui sitem se realizeaz fie automat, fie de ctre operatorii umani ce utilizeaz tehnica de calcul n regim interactiv, folosind pachete de programe specifice. Pentru realizarea unui proces tehnologic se parcurg, n general, etapele prezentate in continuare. Identificarea caracteristicilor produsului cu utilizarea a trei metode :

o recunoaterea caracteristicilor de fabricaie din modelele geometrice CAD; o clasificarea caracteristicilor familiilor produselor/proceselor, pentru a crea un cod care poate fi apoi utilizat pentru a ncrca din baza de date planuri de operaii tipizate-metod bazat pe tehnologia de grup; o caracteristicile sunt recunoscute de ctre un utilizator experimentat pe ecranul unui calculator. ntocmirea planului cu schiele operaiilor (ntocmirea filmului tehnologic). Dezvoltarea operaiilor se aleg metodele de prelucrare, SDV-urile, normele de timp etc. Analiza calitii Se utilizeaz tehnici de control statistic al calitii, FMEA (Failure Mode and Effect Analysis Analiza modurilor i a intensitii de defectare) pentru a depista posibilele erori. Monitorizarea calitii aciuni corective se folosesc planuri de control utiliznd tehnici de control statistic sau planuri de control care includ echipamente de msurare, calibre, tehnici i proceduri de monitorizare.

8.2.4 CAM Computer Aided Manufacturing Fabricaia asistat de calculator.


CAM nseamn aplicarea eficient a tehnologiei computerizate n manage-

mentul, planificarea, realizarea i controlul produciei [REG 94]. Sistemul CAM integreaz urmtoarele activiti [PLA 90]: -stocarea i depozitarea materialelor pe flux de fabricaie; -deplasarea materialelor pe fluxul de fabricaie; -conducerea direct a mainilor i utilajelor, n special a MUCN i a roboilor; -controlul calitii dup fiecare faz de fabricaie ; -crearea programelor NC. Acest sistem asigur conectarea tuturor mainilor i utilajelor din cadrul sistemului de fabricaie la calculatorul central, conducerea i coordonarea lor unitar i eficient. De exemplu prin evaluarea eficienei ntr-o celul de fabricaie robotizat se determin traseul optim i timpul de ciclu al robotului, astfel nct s se realizeze un

timp minim de prelucrare. Astfel, realiznd o eficientizare a tuturor celulelor ct i a altor activiti din cadrul logisticii sculelor, a prelucrrii etc. se obine un timp de fabricaie minim, contribuind astfel la eficientizarea fabricaiei. O aplicaie major a sistemului CAM o reprezint fabricaia reperelor cu ajutorul informaiei extrase direct din desenul de execuie pentru c, n aplicaia CAD/CAM, geometria reperului creat cu CAD n cadrul compartimentului de proiectare constructiv, este utilizat mpreun cu programele CAM (n interfa) pentru a crea n cod main informaia de prelucrare pe MUCN. Programele CAM prezinta posibilitatea de modelare i simulare a procesului de fabricaie obinndu-se astfel economii substaniale de timp i bani n principal datorit renunrii la realizarea prototipului fizic. Distribuia pe pia a programelor CAM este reprezentat n figura 8.5. Utiliznd programe CAD, se creeaz desenul de execuie al reperului. De obicei se reprezint toat geometria reperului intr-un nivel de desenare (layer), iar dimensiunile, condiiile tehnice, informaiile negeometrice pe alte nivele de desenare. Aceasta permite ca geometria piesei s fie detaat prin dezactivarea tuturor layere lor, mai puin cel geometric.
Programe NC 89% Alte programe 11%

Fig. 8.5 Distribuia programelor CAM

Geometria reperului este capturat din fiierul geometric CAD, iar informaia geometric este transferat staiei grafice CAM. n figura 8.6 se ilustreaz interfaa dintre fiierele cu informaii geometrice CAD i fiierele CAM necesare prelucrrii reperului [KIF 98]. Unele programe CAM au posibilitatea de a executa desene, respectiv unele sisteme CAD au CAM ca i obiune, avnd posibilitatea de execuie a desenelor in 2-D i 3-D. n domeniul staiilor grafice exist programe CAD CAM care includ module cum ar fi: proiectare 3-D, modelor grafic 3-D; desenare: sistem elementar de desenare; suprafee complexe: modelor de suprafee sculptate; geometria volumic (a solidului): modelor de geometrie volumic;

proiectare pentru construcii: modelor de proiectare arhitectural; librrie de simboluri i obiecte; control numeric (NC): generator de programe NC; robotic: simulator i programator de celul robotizat.

Fig. 8.6 Schema interfeei CAD CAM

Dac CAD i CAM sunt integrate n acelai sistem de programe, fiierul CAD, n formatul su original, poate fi transferat ctre aplicaia CAM fr nici o transformare. Formatul .dxf permite ca geometria reperului creat cu programul CAD s fie transmis programului CAM pentru a realiza programele NC sau CNC n scopul ntocmirii programului main. n cadrul programului CAM, un translator .dxf transform fiierul .dxf ntr-un fiier al crui format este compatibil cu sistemul CAM [REG 94].

8.2.5 CAQ Computer Aided Ouality - Calitate asistat de calculator.


Pn nu demult calitatea era privit ca parte a sistemului de fabricaie, actual ns este privit ca un sistem cu interferene la toate celelalte sisteme ale ntreprinderii (proiectare, economic-financiar, social etc.). Prin calitate se nelege ansamblul proprietilor unui produs ce confer utilitate acestuia din punctul de vedere al clientului potenial. Produsul poate reprezenta fie un obiect concret, fie un serviciu. n procesul de producie calitatea joac, din anumite puncte de vedere, rolul sistemului de reglare dintr-un sistem de conducere automat. Putem vorbi n acest caz de aa zisa bucl de calitate (Quality Loop), fig. 8.7 [KOV 99]. n procesul de fabricaie, asigurarea calitii se realizeaz prin msuri n cazul crora rolul esenial l reprezint controlul.

Fig. 8.7 Bucla calitii

Semibucla fabricaie, vnzare, aprovizionare, planificare i semibucla fabricaie, vnzare, servicii dup vnzare, marketig, planificare, au exact acelai rol pe care l are bucla de feed back n dispozitivele de reglare automat, deci regleaz n mod automat fabricaia n funcie de elementele de eficien exprimabile prin calitate tehnic i de utilizare.

Bucla calitii cuprinde planificarea, concepia i fabricaia. Produsul este controlat dup fabricaie prin intermediul controlului pasiv, ceea ce face ca n urma efecturii acestuia unele dintre mijloacele de producie s fie reglate pentru a elimina abaterile. n cadrul sistemelor automate de fabricaie aceast reglare se realizeaz n mod automat. n condiiile fabricaiei automate se realizeaz un control activ, astfel nct anumii parametrii ai procesului sunt controlai n timpul desfurrii acestuia, relizndu- se automat modificri de echipamente i / sau regimuri de funcionare n aa fel nct s se asigure realizarea parametrilor solicitai ai produsului. O bucl de reglare a calitii se poate realiza chiar din faza de concepie prin modelarea simularea produsului i a funciilor acestuia. Conducerea activitii de prevedere a msurilor care s asigure ca absolut toate produsele s corespund cerinele impuse de norme se numete TQM ( Total Quality Management ). Sistemul de asigurare a calitii cuprindre fazele de: audit, certificare, acreditare. Auditul verific n ce msur sunt ndeplinite prescripiile cu privire la calitate. Acesta poate fi efectuat de ctre client sau la cerea productorului de ctre o instituie neutr abilitat pentru aceasta,caz n care clientul va accepta rezultatul expertizei. Certificarea se realizeaz de ctre instituii neutre pe baza unui audit prealabil. Prin complexul de msuri de certificare instituia neutr atest faptul c productorul respectiv ndeplinete condiiile prevzute n faza anterioar a audit-ului. Certificarea ofer posibilitatea de ptrundere pe piee noi pe baza utilizrii n reclame a recunoaterii obinute. Acreditarea se refer la abilitatea instituiilor de a efectua certificare. Ea atest faptul c instituia neutr are structura administrativ necesar efecturii operaiilor de certificare, are un personal calificat n acest scop i deine metode eficiente de supraveghere. Interconectarea sistemului CAQ cu celelalte sisteme i activiti care se desfoar n domeniul calitii produselor poate fi considerat ca fiind rezultatul a trei sisteme suprapuse (fig. 8.8) [KIF98].

Informaii ctre sisteme (CAM, CAPP)


SISTEM DECIZIONAL

Informaii de la alte sisteme (PPC)

SISTEM INFORMAIONAL SISTEM OPERAIONAL

Informaii Produse

Resurse
Fig. 8.8 Activitile din CAQ

Fluxurile informaionale (fig. 8.9) sunt integrate celelorlalte fluxuri privind resursele (materiale, financiare, umane etc.) [BAR 88].

CONDUCERE Control prin rapoarte

Informaii (date)

Sistem informaional Procese tehnologice

Informaii (rapoarte)

Resurse

Produse

DECIZII Analiz BANCA DE DATE

Fig. 8.9 Fluxurile informaionale i fluxurile de materiale

Fluxurile informaionale integreaz ntr-un tot unitar cele trei funcii ale procesului de conducere a calitii produselor i anume: planificare, organizarea i controlul (fig. 8.10) [BAR 88].

INTRRI Premise

PLANIFICARE Procese de planificare

IEIRI Planuri

INTRRI Planuri

ORGANIZARE Procese de organizare

IEIRE Rezultate

INTRRI Informaii

CONTROL Procese de control

IEIRI Corecii Abateri

Fig. 8.10 Fluxuri informaionale i funciile procesului de conducere a calitii

mbuntirea performanei de fabricaie

poate fi realizat prin prevenirea

apariiei defeciunilor, prin creterea ncrederii n utilaje; defectele vor aprea i n acest caz, de aceea este necesar un sistem care s monitorizeze starea existent de funcionare, oferind informaii ce trebuie s includ: starea sistemelor de fabricaie, diagnoza tipului i localizarea defeciunilor pe msur ce ele apar. Cauzele care influeneaz negativ procesul de fabricaie pot fi controlate printr-o combinare ntre monitorizarea productivitii, monitorizarea calitii, monitorizarea procesului i monitorizarea strii mainii cu conducerea procesului de fabricaie. n acest caz informaia poate oferi diagnoze pentru activitatea de producie privit ca ntreg. Aceasta duce la un control, la nivel superior, capabil s rspund n timp real la evenimentele ce apar.

8.2.6 PP&C-Production Planning and Control-Planificarea i urmrirea produciei.


Utilizarea calculatorului n procesul managementului operaional al produciei poate duce la crearea unui sistem informatic integrat de dirijare a activitilor de

producie pe baza unui singur sistem de date de intrare i prin colectarea tuturor agendelor de conducere ntr-un ansamblu coerent [MOL 96]. n prima faz acest sistem integrat al managementului operaional se refer la realizarea unor programe de desfacere, producie i aprovizionare; dar n urmtoarea faz se pot elabora programele de producie operativ, n corelaie cu gestiunea stocurilor, mrirea capacitilor de producie i asigurarea cu for de munc. Pentru funcionarea sistemului trebuie creat o baz de teleprelucrare ce const n utilizarea unor servicii ale unui sistem de ctre mai muli operatori plasai n locuri diferite. Pregtirea fabricaiei reprezint totalitatea activitilor necesare pentru ca fabricaia s se poat desfura n condiii optime. Aceste activiti includ : conceperea proceselor tehnologice de fabricaie, planificarea n vederea asigurrii cu materiale, dimensionarea loturilor optime de fabricaie, programarea succesiunii n timp de producie pentru fiecare lot n parte i conducerea fabricaiei. Urmrirea procesului de producie reprezint bucla invers ( feed back ) prin care se controleaz modul de realizare a etapelor prevzute n fazele de planificare i programare. Componenta planificare se refer la cantiti, intervale de timp, ncrcarea capacitilor de producie i dimensionarea loturilor de producie. Scopurile urmrite sunt : cnd, unde, cu ce mijloace se realizeaz fabricaia unui anumit produs; ndeplinirea termenelor de livrare ale produselor; scurtarea timpului de parcurgere a ciclului de fabricaie; optimizarea ncrcrii mijloacelor de producie; minimizarea prii din capitalul circulant imobilizat n producie neterminat. a activitilor la locurile de munc, programarea ciclurilor de funcionare a mijloacelor

Planificarea materialelor conine totalitatea funciunilor sitemului informaional care asigur fluxul de materiale : transport, depozitare i punerea la dispoziie (fig.8.11). Planificarea cantitativ se face pe produs, pe lot, pe comand, pe termene i pe faze ale proceselor de fabricaie.

Ea trebuie s rspund la ntrebrile: ce materiale trebuie s existe ? n ce cantiti ? unde cnd ? Planificarea cantitativ se realizeaz cu ajutorul unor metode deterministe (analitice sau sintetice) sau stochastice (metoda valorii medii glisante sau metoda valorii medii ponderate) [KOV 99]. Prin planificarea intervalelor de timp se nelege stabilirea timpului de ncepere respectiv de ncheiere, a diferitelor faze ale procesului de fabricaie. Aceasta se face pe baza cunoaterii termenelor de livrare ( n funcie de contractele ncheiate respctiv politica interna a intreprinderii ), a ciclului de fabricaie al produsului, a capacitilor mijloacelor de producie disponibile, a prioritilor i a eventualelor perturbaii ce pot surveni n procesul de producie. n cazul planificrii intervalelor de timp fr a lua n considerare limitrile datorate capacitilor se utilizeaz planificarea napoi sau planificarea naite . Planificarea napoi pornete de la termenul de livrare al produsului, stabilidu-se momentele cele mai trzii posibile de ncheiere respectiv de ncepere a diverselor faze ale fabricaiei, naintnd n sensul invers de scurgere al timpului. Planificarea nainte pornete de la termenul posibil de ncepere al fabricaiei, stabilindu-se termenele de ncepere respectiv ncheiere posibile ale fazelor de fabricaie precum si cel mai apropiat termen de livrare posibil, naintnd n sensul de parcurgere al timpului (fig.8.12) [KOV99].
Fig 8. 11 Structura informaional a materialelor

trebuie

se

gseasc ?

Fig. 8.12 Activitatea de planificare schema logic

Planificarea napoi se utilizeaz n cazul existenei unor comenzi ferme din partea unor clieni externi, iar planificarea nainte atunci cnd fabricaia urmeaz s ndeplineasc o cerin intern (de exemplu producie pe stoc). n ambele sensuri, succesiunea i durata executrii fazelor procesului de fabricaie sunt cunoscute Prin lot de fabricaie omogen se nelege un numr de produse identice care se execut pe aceleai mijloace de producie, succesiv, n intervalul de timp delimitat de momentul nceperii fabricaiei i de momentul n care se trece la execuia unui alt grup de produse identice folosindu-se aceleai mijloace de producie. Dimensiunea lotului reprezint numrul de produse identice pe care acesta l conine. Calculul dimensiunilor loturilor de fabricaie se rezolv prin utilizarea unor metode de optimizare cum ar fi : metoda dimensiunilor constante (n cazul unei producii a crei structur variaz n timp), metoda asigurrii constante (pentru loturi de produse contractate pentru diferite perioade de timp), metoda dimensiunii economice glisante (n cazul n care se modific costul de fabricaie / unitate de produs n funcie de perioada de livrare).

Programarea asitat de calculator rezolv problema alocrii unui anumit loc de munc, pentru o anumit operaie, n cadrul procesului de fabricaie a unui anumit produs (lot de produse), la o anumit stare de timp a sistemului. Ea rezolv concomitent problema ncrcrii reale a locului de munc respectiv. Programarea ine seama de prioriti i adaptez programul la efectele perturbaiilor aprute fa de planificare. Funcia de conducere const n emiterea dispoziiilor referitoare la : aprovizionarea cu materiale, componente / semifabricate; transmiterea programelor de funcionare a mijloacelor de producie n CAM; iniierea respectiv oprirea activitii n comformitate cu programarea realizat. termenele efective de ncepere / ncheiere ale anumitor operaii; numrul de produse prelucrate la fiecare loc de munc n parte; calitatea produselor prelucrate; parametrii de funcionare (monitorizarea) ai posturilor de lucru; defeciunile aprute n procesul de fabricaie i cauzele acestora (diagnoz).

Funcia de urmrire const n culegerea de informaii despre :

Structura funciilor de conducere i urmrire conine module de conducere n timp real a planificarii i programarii. Modulul de conducere n timp real este n schimb informaional continuu cu celelalte componente ale sistemului CIM, iar modulul de planificare cu componenta CAQ n vederea efecturii modificrilor de plan pentru nlocuirea produselor identificate ca rebut. Conducerea si urmrirea procesului de fabricaie se poate reliza centralizat sau descentralizat, respectiv automat sau semiautomat (prin utilizarea unor operatori umani).

8.3 Abordarea strategic a implementtii sistemului CIM


Implementarea sistemelor CIM presupune abordarea procesului pe baza analizei tehnico-economice a studiului de fezabilitate i implic restructurri n compartimentele funcionale dar i n relaiile cu angajaii.Implementarea eueaz de multe ori din lipsa unei strategii corespunztoare, a unor studii tehnico economice care s ia n

considerare ntregul ansamblu de efecte pe care aceasta le presupune, a unei planificri inadecvate a investiiei dar i din lipsa de fonduri, sau a obstacolelor de ordin psihologic (frica de schimbare). Neconcordana dintre obiectivele propuse i rezultatele obinute poate fi evitat doar dac procesul se desfoar pe baza unei strategii de implementare corespunztoare. Strategia CIM trebuie s cuprind
Decizia Top Managementuluii

ntreaga arie a problemelor, ncepnd cu problema localizrii, structura operaional, programul de producie, gradul de standardizare, amplasarea mainilor i pn la tehnicile de fabricaie i sistemul informaional asociat. Astfel CIM devine parte a planificrii strategice, strategia CIM este asociat cu o planificare de sus n jos, figura 8 13, dar presupune i acceptarea ei la toate nivele de conducere. Acceptarea sistemului CIM n special de ctre managerii de nivel mediu, tiut fiind faptul c aceti angajai se simt ameninai de introducerea tehnologiilor noi sofisticate,
Monitorizare i mbuntire continu Conversie implementare Planificarea detaliat: colaborare ntre managementul mijlociu i specialiti Accepiunea managementului mijlociu Analiza real (efectiv) puncte slabe

Schia de planificare sumar

Fig. 8.13 Planificarea CIM

prezint o importan deosebit n reuita implementrii acestuia.

8.3.1 Strategia CIM


Utilizatorul sistemului CIM poate fi pus n faa uneia dintre urmtoarele situa ii [SCH 91]: s atepte pn n momentul n care software ul i hardware ul CIM sunt disponibile n vederea unei implementri complete; s nceap cu soluii pariale, spernd c atunci cnd sistemul CIM este disponibil n totalitate s poat integra si acele soluii.

Pentru a fi eficient [BES 91], o strategie CIM trebuie s nceap cu o analiz riguroas a cerinelor afacerii i un plan de afaceri care s precizeze criteriile pe care se va baza competitivitatea pe termen lung i scurt (flexibilitate, costuri sczute, calitate etc.) apoi este necesar o analiz a operaiilor de fabricaie existente n scopul stabilirii punctelor slabe i a celor tari i a gradului de concordan cu planul strategic de implementare. Simultan cu aceasta apare necesitatea unei explorri amnunite a oportunitilor deschise de noile tehnologii (cum ar fi SFF) dar i de tehnicile noi sau mbuntite (strategii postCIM). Strategia de fabricaie, poate dezvolta un plan de identificare a arhitecturii (amplasarea diferitelor componente), a comunicaiilor dintre componente, a necesitilor hardware i software i bineneles a infrastructura organizaionale. Schematizarea procesului de implementare poate conine urmtoarele: 1. Strategia i a obiectivele afacerii: domeniul de activitate al firmei; planurile firmei pentru urmtorii ani; propuneri privind ndeplinirea estimativ a acestor planuri; 2. Strategii relevante de produs: estimarea cerinelor n urmtorii ani (studiu de marketing); preconizarea volumului i modificrilor (studiu de fezabilitate); criteriile pe care vor concura produsele firmei (strategii competitive); estimarea creterii calitii n detrimentul scderii costurilor (strategia cercetrii i dezvoltrii); tendinele tehnologiei (prognoza tehnic); 3. Strategii de fabricaie (strategia la nivel de afacere): realizarea calitativ a produselor cu respectarea termenelor de livrare i implicaia acestora asupra proceselor actuale ; implicaiile asupra resurselor umane, organizarea muncii, sistemelor informaionale (strategia resurselor umane); 4. Strategii integrate. strategiile aplicate funciilor cheie (marketing, proiectare, etc.) pentru ndeplinirea cerinelor pieei (consumatorului);

integrarea acestora astfel nct s se sprijine reciproc (implantarea strategiei). 5. Sisteme i strategii de automatizare: prezentarea sistemelor care pot oferi aceste cerine (studiu de optimizare); tehnologiile selectate trebuie s ndeplineasc obiectivele propuse; construirea CIM pe o baz multinivel avnd n vedere n special sistemul informaional, care cuprinde att circulaia informaiei n/i ntre aceste nivele ct i sistemul nervos (cibernetic) al organizaiei ca un ntreg.

8.3.2 Eficiena economic n cazul implementrii sistemelor CIM.


Se cunoate c procesul investiional este compus din totalitatea activitilor i operaiilor efectuate pentru realizarea lucrrilor necesare unui obiectiv economic, social etc., angrennd resurse de toate categoriile i nu n ultimul rnd timp [STA 95]. n esen procesul investiional reprezint dou etape: concepie proiectare stabilirea necesitii, oportunitii i eficienei obiectivului de investiii preconizat (elaborarea studiului de fezabilitate); execuia resursele alocate sunt transformate n elemente materiale ale viitoarelor capaciti productive. Decizia de investiii are ca baz de fundamentare studiile de marketing i de eficiena estimat a aciunii ntreprinztorului cu asigurarea resurselor materiale, influena procesului asupra mediului nconjurtor etc. Realizarea unui proiect presupune trei etape consecutive: pregtirea; evaluarea; aplicarea; Parcurgerea acestor etape presupune luarea a o serie de decizii cu privire la alegerea structurii sistemului, a tehnologiei de fabricaie, la dimensiunea capacitii de producie, la modalitile de finanare a investiiei etc. Etapele de realizare a unui proiect sunt prezentate n figura 8.14 [STA 85].

PREGTIREA PRIOECTULUI DE INVESTIIE (traducerea n fapt a ideii de investiie)

Identificarea ideii (posibilitatea de a

Selecia preliminar (oportunitatea studierii n detaliu a ideii Studiu de fezabilitate

Formularea proiectului (studiul aspectelor tehnice, economice, financiare i a soluiilor posibile) Studiu de fezabilitate

Variante

EVALUAREA PROIECTULUI DE INVESTIIE (fundamentarea tehnico-economic i financiar a deciziei)

Sub aspect tehnic (factorii de producie necesari

Sub aspect comercial (studii de previziune referitoare la desfacere, aprovizionare, preuri etc)

Sub aspect economic (investiia de capital, costurilor de producie, fixarea preurilor, structura resurselor

APLICAREA PROIECTULUI DE INVETIIE - specificarea detaliat a mikjloacelor de punere n practic a obiecftivului proiectat - evaluarea mai exact a costurilor i avantajelor economice

Fig. 8.14 Etape de realizare a proiectului

n faza de evaluare a proiectului, sunt studiate aspectele tehnice, economice, financiare ale proiectului din punct de vedere al evalurii modalitilor de realizare a obiectivele propuse; studii de fezabilitate n scopul fundamentrii posibilitii de

realizare practic a proiectului. Pe baza datelor din bilanul contabil i a celor din contul de rezultate, din evidenele privind structura produciei, relaiile cu beneficiarii, etc, se face analiza situaiei actuale a activitii agentului economic. Cu acest prilej, se fac previziuni referitoare la strategia evoluiei n viitor i politici posibile de investiii (dezvoltri, retehnologizri, reorganizri, reconversii etc.) ceea ce conduce la alegerea unei anumite politici, iar pe aceast baz la studiul de fezabilitate i la alegerea de proiecte de investiii. Studiului de fezabilitate asupra investiiei sondeaz urmtoarele componente: studiul de marketing cu referire la producia prevzut pentru a o adapta la piaa existent; probleme referitoare la produsul ce se ofer, la ce doresc clienii, cine sunt concurenii pe diverse piee etc.; tehnologii necesare n realizarea produselor preconizate; nivelul i caracteristicile tehnologiei ar trebui s se alinieze celor existente n domeniu pe plan mondial, pentru a obine profit ntrun climat concurenial; estimarea capitalului necesar pentru investiie i pentru exploatare; evaluarea rentabilitii investiiei, recuperarea investiiei, calculul rentabilitii capitalului investit (evaluat n studiul de fezabilitate destinat managementului). evaluarea eficienei implementrii sistemul CIM este destul de dificil ntruct se bazeaz pe posibilitatea de msurare comparativ a beneficiilor diverselor variante de investiie. O astfel de evaluare are la baz efecte: cuantificabile i necuantificabile: Ca efecte cuantificabile apar: * reducerea stocurilor; implementarea cu succes a metodei JIT (Just in time) conduce la reducerea stocurilor de materiale, materii prime i a volumului de munc; * reducerea costurilor datorit creterii calitii pot s apar prin reducerea rebuturilor, reducerea reclamaiilor din perioada de garanie, automatizarea procesului de control i reducerea prin aceasta a personalului de control etc.; * reducerea costurilor de reglare a sistemului tehnologic datorit utilizrii sistemelor flexibile de fabricaie; * economii ce deriv din economiile cu cldura, cu electricitatea, iluminatul, curenia precum i din utilizarea spaiului eliberat n alte scopuri;

* instruirea personalului prin Ca efecte necuantificabile apar:

recalificare; aceste costuri trebuie luate n

considerare la stabilirea strategiei de investiie. creterea flexibilitii ducnd la micorarea timpului de rspuns la cererile n continu schimbare a clienilor i la posibilitatea de a satisface profitabil comenzile pentru loturile mici de produse prin utilizarea sistemelor flexibile de fabricaie i a tehnologiilor de grup; creterea nivelului de calitate al produselor conduce la creterea atractivitii produsului exprimat n: creterea vnzrilor, evitarea pierderii segmentelor de pia ca urmare a creterii nivelului de calitate al produselor firmelor concurente; sansa de a supravieui; firmele care continu s produc dup vechile metode nu vor putea, probabil, s i pstreze mult timp poziia pe pia; beneficiul care trebuie luat n considerare aici este diferena dintre nivelul nou al vnzrilor obinute ca urmare a implementrii CIM i nivelul existent ca urmare a refuzului de a implementa sistemul. Opiunile privind implementarea sistemului CIM aparinnd unor diveri manageri din SUA prin rspunsul dat la ntrebarea Ct de important este CIM ca arm competitiv pentru industria SUA ? sunt prezentate n figura 8.15 [REH 94].
foarte important 40% nici un raspuns oarecum important 1% esenial 11% 48%

8.3.3 Structuri CIM

Fig. 8.15 CIM arm competitiv

Reeaua de comunicaie de la nivelul unei ntreprinderi, reea in care trebuie inclui pe lng compartimentele proprii, clienii si furnizorii este prezentat n figura 8.16 [REH 94]. Se observ c reeaua este structurat pe cinci nivele: - nivelul 0 mecanisme i procese este cel mai elementar nivel de comunicaie - nivelul 1 comenda echipamente roboi, MUCN, etc.; - nivelul 2 comand zon ; - nivelul 3 comand ntreprindere; - nivelul 4 comand corporaie. Un exemplu privind integrarea modulelor, componentele de baz, CIM cu procesele operative din seciile de producie n cadrul firmei BOSCH este prezentat n figura 8.17 [SIM 95].

Nivel 4 comand corporaie Controler de zon Reea de comunicaie local LAN Management general Finane contabilitate Date Controler de zon Marketing vnzri

Punte

Calculator gazd

Modem

Management strategic Baz de date central

Comunicaii seriale de date

Reea de comunicaie local LAN Proiectare

Punte

Date

Proiectare constructiv

Proiectare tehnologic

Documentaie

Magistrala ntreprinderii

Controler de zon

Reea de comunicaie local LAN Planificarea i urmrirea fabricaiei

Punte

Ctre reele externe Nivel 3 comand ntreprindere

Date

Planificarea produciei Nivel 2 comand zon

MRP II

Gestiunea stocurilor

Controler de zon

Reea de comunicaie local LAN Procese de fabricaie

Punte

Port de conectare

Date

Controler celul

Marketing vnzri

Ctre reele externe Punte la distan

Nivel 1 comenzi echipament

Reele de date serie sau paralele

PLC-uri

Roboi

MUCN

Sisteme de colectare a datelor Relee

Controlori de proces distribuit

Nivel 0 mecanisme i procese

Senzori discrei

Calibre

Motoare

Comutatoare

Cititori cod de bar

Fig. 8.16 Reea de comunicaii n CIM

Fig. 8.17 Implementarea sistemului CIM n cadrul firmei BOSCH

8.4 Strategii CIM i postCIM


Strategiile (filozofiile) dezvoltate ulterior apariiei CIM vin s completeze principiile acestuia i nicidecum s le nlocuiasc i nici nu reprezint o alternativ ci implic de regul creterea rolului resurselor umane i adaptarea la cerinele prezente i viitoare ale societii. Dupa ce misiunea i strategia au fost stabilite urmeaza etapa de comunicare aacestora pentru restul organizaiei, lucru ce va provoca un proces n cascad i va oferi fiecrui angajat sentimentul participrii i responsabilitii cea ce reprezint

probabil instrumentul cel mai eficient pentru o implementare cu succes, dar care necesit eforturi susinute pentru a reui. De asemenea trebuie ca angajaii s aib posibilitatea s-i exprime prerile iar ideile i sugestiile lor s fie tratate cu maxim importan ntruct oameni simt nevoia s obin un feedback de pe urma rezultatului muncii lor. O schimbare de succes depinde de nelegerea instruirii dincolo de sensul de investiie i nu numai n dezvoltarea anumitor calificri ci, n crearea unei organizaii n care angajaii neleg de ce au loc schimbrile i sunt capabili de stpnirea unora dintre procesele comportamentale implicate n schimbare. Organizaiile i indivizii ce le alctuiesc, chiar dac fac greeli, s fie pregtii s le elimine s tie s utilizeze informaiile obinute pentru mbuntirea performanelor viitoare. Deci pentru ca implementarea sistemelor CIM i post CIM s se fac cu succes, cele mai semnificative schimbri trebuie s se produc n domeniul resurselor umane.Puterea angajailor, rolul lor n ansamblu ntreprinderii, relaiile dintre angajai i conducere, toate acestea trebuie s capete o nou nfiare.

8.4.1 Managementul calitii totale


Modulul resurse umane ntr-o ntreprindere, reprezint una din cele mai semnificative sarcini cu care se confrunt echipele de implementare a sistemului CIM. Succesul automatizrii i a strategiei CIM necesita un mediu unde toi angajaii primesc responsabiliti i autoritate pentru a sugera mbuntiri dar si pentru a le implementa. n cazul unui mediu stabil instituional i organizatoric tehnica utilizat pentru a dezvolta acest tip de cultur organizaional este TQM Total Quality Management Managementul Calitii Totale ilustrat n figura 8.18 [CEA 96]. Managementul calitii totale este o opiune a managementului, ntr-o companie orientat pe calitate, bazat pe participarea tuturor membrilor si n realizarea cu succes a obiectivelor privind satisfacerea clientului dar i n beneficiul companiei.Un

alt segment este reprezentat de operativitatea de cretere a investiiilor n cercetare dezvoltare i reaezarea propriilor faciliti.
Ctigul pieelor Calitate Managerial zero defecte zero rebuturi zero reclamaii CUM REALIZM ACESTE FUNCII prin control de recepie control interflux control subansamble control final la livrare control la utilizator

Tehnic Tehnologic Organizaional Informatic

FUNCII

Abordare

MANAGEMENTUL CALITII TOTALE

Calitate total

Aciuni strategice

Atribuii, sarcini, responsabilitii

Tactici strategice

acionare ca un lot unitar prevenire prin orice aciune controlul aciunilor controlul produselor

programe de mbuntire a calitii elaborare metode control formarea personalului analiza i utilizarea informaiei identificare cauzelor anomaliilor aplicare msuri noi de calitate

tactica cunoateri pieii tactica mulumirii clienilor tactica organizrii eficiente tactica colaborrii client furnizor

Scopul realizrii celor de mai sus: asigurarea eficienei manageriale nlturarea defectelor rmase control eficient al calitii reducerea costurilor de producie reducerea preurilor de vnzare ocuparea altor piee

Fig. 8.18 Conceptul TQM

Filozofia asociat TQM-ului permite unei organizaii s depeasc barierele i impedimentele tradiionale care ar mpiedeca valorificarea de ctre conducere a potenialului, calitilor i cunotinelor fiecrui angajat. Conform acestei filozofii, instituia i stabilete obiectivele superioare, recunoate i identific barierele mpotriva schimbrii i solicit idei i opinii de la fiecare angajat. Instrumentele cantitative i calitative de conducere nu sunt noi, cu toate acestea, fiecare metod capt noi valene datorita spijinului acordat organizaiei pentru nelegerea modului n care se deruleaz procesul economic i se msoara gradul de mbuntire a calitii. Analiza i evaluarea calitii se face cu metode noi care permit identificarea cauzelor defectelor, ierarhizarea aciunilor de mbuntire, etc.

8.4.2 Just-in-time exact la timp


JIT este o filozofie de fabricaie bazat pe eliminarea planificat a tuturor pierderilor i mbuntirea continu a produciei. Termenul JIT este practic asociat cu stocuri reduse sau chiar stocuri zero [REH 94]. Deci JIT accentueaz dou obiective fundamentale: eliminarea pierderilor i mbuntirea continu prin reconsiderarea tuturor aspectelor privind producia. Realizarea acestor obiective depinde de conelementele care permit managementului centrarea i continu unui s
Calitate total Managementul tehnologiei
-proiectarea fluxului -loturi de fabricaie mici -reducerea timpilor de reglare -fabricaie pe flux structurat

Cicluri scurte de fabricaie

Managementul resurselor umane


-concentrarea pe calitate -implicarea total a angajailor -control vizual -responsabilitatea specialistului -educaie continu

asupra principiilor JIT ntreinerea care


J.I.T.

mediu favorizeze

succesul

Managementul sistemelor
-colaborare cu partenerii -evaluarea performanelor -urmrirea tendinelor pieei

mbuntire continu

implementrii: -managementul tehnologiei,

Fig. 8.19 Elementele i principiile JIT

-managementul resurse-lor umane i manage-mentul sistemului. (fig. 8.19) [REH94]. Managementul tehnologiei accentueaz necesitatea unui sistem de fabricaie suplu, sensibil, selectiv i apare n momentul n care sunt ndeplinite urmtoarele condiii: * fabricaie n flux, presupune ca mainile i celulele s fie organizate i grupate pentru a se putea obine o vitez maxim de deplasare a semifabricatelor i de a minimiza timpii de transport i ateptare n procesul de fabricaie; * reducerea timpilor de reglare la cot conduce la creterea capacitii de fabricaie n paralel cu reducerea stocurilor; * reducerea mrimii loturilor de fabricaie la minimum este posibil datorit caracteristicilor produciei i a timpilor redui de reglare ; * utilizare). JIT favorizeaz utilizarea utiljelor simple n dauna celor complexe, datorit costului mai mic i ntreinerii mai uoare. Managementul resurselor umane are o importan deosebit i n realizarea obiectivelor JIT ntruct creeaz mediul n care toi angajaii au responsabilitatea i autoritatea s sugereze i s implementeze mbuntiri n procesul de producie. Crearea acestui tip de mediu presupune: concentrarea pe calitate (accent pe calitatea proceselor). implicarea total a angajailor n gsirea unor soluii de mbuntire; utilizarea controlului vizual presupune utilizarea metodelor vizuale simple pentru a comunica sarcinile i a identifica problemele; ntreinerea locului de munc (curenia, disciplina, organizare, etc.). Managementul sistemelor implic distribuirea i utilizarea eficient a resurselor limitate ale ntreprinderi i presupune: ncrcarea echilibrat i fluxul continuu se concentreaz pe utilizarea eficient a resurselor de fabricaie (programarea produselor n cantiti relativ egale pentru o perioad dat sau organizarea unui flux continuu de produse n fabricaie);. produsul s satisfac pe deplin cererea clientului (corespunztor pentru

mentenan preventiv, eliminarea preventiv a defeciunilor mainilor ce pot da natere la produse necorespunztoare (meninerea mainilor la cele mai nalte nivele de performan;defectarea unei maini nu va ntrerupe funcionarea sistemului ntruct exist suficiente produse n stoc, rezolvarea const n analiza cauzelor care determin cderile mainilor i nu n dimensiunea stocurilor; colaborrile cu partenerul sunt elemente cheie pentru implementarea sistemului JIT; o relaie de parteneriat de lung durat va conduce la reducerea costurilor pentru toi membrii parteneriatului, la impunerea unor obiective comune n domeniul calitii, cooperare n proiectare etc.; sistemul de tip pull este sinonim ,oarecum, cu fabricaia JIT cci reperele sunt produse doar cnd locul de munc urmtor n fluxul de fabricaie indic c acele repere sunt necesare (reperele produse la cerere i n intervale de timp scurte). Elementele managementului produciei cum ar fi loturi reduse de fabricaie i reglri rapide devin foarte importante conducnd la o producie de tip sistem Kanban (semnalizare), unde semnalul este emis atunci cnd apare nevoia unui nou lot de piese(container). O aplicaie JIT nu apare peste noapte i nu este livrat la cheie, mai degrab putem spune c este un sistem evolutiv ce caut ci de mbuntire continu a produciei i n care educaia continu este esenial. Impactul asupra performanelor organizatorilor este major. Un studiu efectuat la 80 de firme din Europa, utilizatoare de JIT, a artat: -o reducere medie a inventarului la aproximativ 50%; -o reducere a timpului de execuie cu 30-50%; -o cretere a productivitii cu 20-50%; -o durat a rambursrii creditului pentru investiie, mai mic n medie cu 9 luni.

8.4.3 Lean production producia supl.


Lean production (sau lean management) ca i concept mai uman de organizare a ntreprinderilor, ca replic la conceptele integrate complet automatizate, a fost iniiat la sfritul anilor 90 n Japonia, este n curs de extindere n diverse variante, n rile

dezvoltate economic. Acesta mai este denumit sistemul de producie Toyota dup numele firmei iniiatoare sau sistemul de producie japonez [PU 98].

Fig. 8.20 Conceptul Lean Production

Mecanismele conceptului Lean production sunt prezentate n figura 8.20, evindeniind corelaiile dintre componentele sistemului productiv [KOV99]. Corelaia fabricaie vnzare urmrete satisfacerea clieniilor printr- un program de producie inovativ ce rspunde cerinelor pieei prin satisfacerea preteniilor clienilor, respectarea termenelor de livrare i a termenilor contractuali. Corelaia dezvoltare fabricaie este determinat de studiile de marketig i de posibilitile de fabricaie. Corelaia aprovizionare dezvoltare fabricaie se bazeaz pe ncrederea reciproc dintre furnizori i consumatori bazat pe o analiz comun a costurilor i a efectelor financiare estimate, cu scopul rentabilizarii activitilor desfurate de parteneri. Producia supl este centrat pe crearea de valoare n fazele procesului de fabricaie, ceea ce contribuie la realizarea unui produs vandabil. Un alt principiu l consituie perfecionare continu a procesului de fabricaie, denumit de japonezi Kaizen, ceea ce nseamn mbuntirea prin pai succesivi, n toate domenioile i pe toate planurile a acestuia.

Lean production are urmtoarele trsturi specifice [BIB 98]: * personalul muncitor indirect productiv este redus la minim; * spaiul productiv necesar pentru un volum dat de producie este redus la maximum, existnd posibilitatea stocrii de repere, subansamble i materiale n valoare echivalent cu o or de producie pe linia de montaj. Nivelul sczut al stocurilor se datoreaz aplicrii principiului exact la timp(Just-in-time). * linia de montaj este echilibrat la maximum; * datorit calitii constant nalte a reperelor, montajul se face relativ uor; * reperele care au deficiene calitative sunt identificate de muncitorul productiv; * organizarea de cercuri de calitate formate din muncitori productivi i specialiti, care analizeaz i propun mbuntiri ale procesului de fabricaie; * acordarea competenei fiecrui muncitor de pe linia de montaj de a opri ntreaga linie la observarea unor probleme, n desfurarea activitii productive, care i depesc capacitatea de rezolvare; * inexistena spaiilor de remediere plasate la captul liniei. Sistemul de producie suplu trebuie privit ca proces continuu, evolutiv, implementat n trei etape: simplificarea n toate sectoarele [BIB 98] este noua filozofie a liniilor de producie i se bazeaz pe postulatul c managementul firmei trebuie s opereze cu mai puin din toate; integrarea are ca scop conectarea diferitelor departamente n vederea crerii unui flux de afaceri continuu; tendina actual este de extindere a integrrii ctre furnizori i clieni; automatizarea, conform modelului japonez, este raional s se bazeze pe automatizri simple, de regul de automatizri dezvoltate pe tehnologia convenional. Mai multe companii din Japonia, intreprinderi japoneze din America de Nord, concernul Volkswagen din Germania sunt printre promotorii acestui concept.

8.4.4 Concurrent engineering Inginerie simultan

n mediul competiional globalizat, variabilele cheie care determin succesul fabricaiei nu mai sunt doar tehnologia i nici cheltuielile de munc, ci mai ales proiectarea produsului (constructiv i tehnologic) i managementul procesului de fabricaie [BIB 98]. Importana din ce n ce mai crescnd a proiectrii produsului n contextul unui nou metabolism economic caracterizat prin
CAD PROTOTIP CONCEPIE

INGINERIE SIMULTAN
DFMA

simultaneitate n loc de secvenialitate, a dus la dezvoltarea ingineriei simultane (concurent engineering, fig. 8.21) Aceasta pornete de la premiza c 70% din costurile de dezvoltare,

FABRICAIE

Fig. 8.21 Conceptul de inginerie simultan

producie i montaj apar n etapa de proiectare. n scopul scderii costurilor, proiectantul are posibilitatea unei priviri de ansamblu asupra ntregului ciclu proiectare-fabricaie-montaj. Acest mod de proiectare, numit Design for Manufacture and Assembly (DFMA), este folosit curent astzi de sute de companii din ntreaga lume. DFMA, introdus ntre faza de concepie i cea de CAD, poate reduce timpul de lansare a unui produs cu 50% ntruct prin acest sistem se evalueaz costul prelucrrii i montajului n faza de proiectare conceptual [PU 98]. DFMA lucreaz n dou etape: elaborarea de propuneri pentru simplificarea proiectului, respectnd cu rigurozitate specificaiile; cuantificarea tuturor alternativelor, pentru ca pe baza unei decizii multiatribut s se determine ansamblul optim. Ca efect al aplicrii DFMA: scade numrul de repere i costul prelucrrii lor, se simplific asamblarea, cu repercusiuni majore asupra eficienei economice a produsului.

Prin inginerie simultan se revine la situaia preindustrial cnd o echip redus efectua munca de concepie, avnd n minte tot ciclul de fabricaie i montaj i n final l i realiza. Procedurile de optimizare i simulare n procesul de prelucrare, aplicarea metodelor de evaluare privind performanele ansamblului i efectuarea analizei multicriteriale pentru un numr teoretic infinit de variante specifice ingineriei simultane conduc la atingerea obiectivului principal al acestei strategii specifice,obiectiv ce const n obinerea de produse noi prin trecerea de la modul de lucru orientat pe funcii la un mod de lucru orientat pe obiecte (fig. 8.22). [ISP 97]

CONVENIONAL

planif. concepie proiect detalii planificarea fabricaiei timp

planificare concepie proiect detaliere criterii variante INGINERIE SIMULTAN ansamblu Ctigul de timp

evaluare

subans. optimiz.

mbunt

selecie planificare elaborare Achiziie de date planificarea fabricaiei

Fig. 8.22 Schema comparativ ntre ingineria convenional i ingineria simultan

Trebuie remarcat c algoritmul realizat pentru ingineria convenional rmne valabil i pentru ingineria simultan dar, n cadrul celui de-al doilea , fazele se ntreptrund n timp i ponderea se mut de la proiectare iterativ la proiectare inovativ. O soluie acceptabil ar fi realizarea unei baze de cunotine cuplate cu baze de date specifice subdomeniului, care s fie interogate iterativ i inovativ de ctre colectivul de proiectare multidisciplinar, respectiv un cvasisistem-expert, n care actul decizional rmne totui la latitudinea resortului uman. Un alt domeniu de cercetare l constituie chiar definirea optimal a structurii unei astfel de baze de cunotine i de date, precum i gsirea algoritmilor de utilizare a acestora. Elementele de baz ale ingineriei simultane [ISP 97] optimizarea; simularea; sistemele expert; concepia viznd ansamblul.

Optimizarea n construcia elementelor de structur const n efectuarea calculelor necesare pentru ca anume caracteristici s fie mbuntite continuu prin varierea sistematic a parametrilor de dependen. Simularea, constnd n previzionarea comportrii elementelor de structur, separat sau n ansamblul lor, este preferat din raiuni tehnice i financiare. Toate ipotezele adoptate n simulare (legi de variaie a solicitrilor, a deformaiilor, a uzurii, a defectelor, etc.) au la baz date tehnice , experimentale i teoretice acumulate, cea ce confer rezultatelor simulrii o bun concordan cu realitatea. Sistemele expert sunt sisteme de programare bazate pe tehnicile inteligenei artificiale care nmagazineaz cunotinele experilor umani dintr-un domeniu bine definit i apoi le folosesc pentru rezolvarea problemelor din domeniu. Aceste sisteme, numite i sisteme de baze de cunotine, permit stocarea extensiv a cunotinelor i aplicarea lor dup necesiti, astfel ca fiecrei

probleme i se rspunde cu cele mai eficiente soluii. Pentru introducerea sistemelor expert este necesar acumularea i generalizarea preliminar a conceptelor ; aplicarea lor,de regula, se realizeaz n patru faze: crearea unui model experimental iniial pe care se analizeaz fezabilitatea soluiilor i se definesc condiiile de dezvoltare a produsului; realizarea prototipului pentru testare; definitivarea modelului; punerea la punct a produsului final i ncercarea sa. Concepia viznd ansamblul are scopul de a minimiza eforturile n manipularea elementelor la asamblare i costul mbinrilor i const n: selectarea metodei de asamblare; analiza variantelor de asamblare; mbuntirea soluiilor (n acest domeniu sunt necesare corecii suplimentare pe baza unor cataloage, reguli, exemple, etc); procedura viznd asamblarea servete eficientizrii aciunilor ce conduc la realizarea unui produs complex cu caracteristici tehnico-economice optime. Ingineria simultan elimin sistemul tradiional de organizare liniar i secvenial a activitilor n ntreprindere, pe servicii specializate n activitile ciclului de via ale produsului, constituind echipe pluridisciplinare care lucreaz la ansamblu proiectului, pe etapele sale principale: studiul, concepia, realizarea. Toi participanii, de diferite specializri, sunt regrupai n jurul unei baze de date comune pe care o creeaz i o exploateaz, mbogind-o n permanen, inclusiv cu informaii provenite de la utilizatorii produsului.

8.4.5 Reengineering
Noile condiii i presiunile noi aprute pe pia (concuren puternic, timpi de rspuns din ce n ce mai redui, cicluri reduse de schimbare a produselor, serii mici de fabricaie, etc.) n ultimii ani, creeaz un mediu de afaceri n care multe firme au dificulti n operare i chiar supravieuire. Principiile care guvernau afacerile pn nu demult (automatizare total, producie de mas, structuri organizatorice ierarhice, etc.) nu mai corespund noilor cerine ale pieii. Soluia este dat de o reorganizare total a

afacerii care presupune o modificare a proceselor, a climatului organizaional i a structurii organizatorice [TUR 90]. Reengineering-ul este un concept i o strategie managerial de transformare fundamental i radical a unei organizaii economice, n sensul orientrii acesteia ctre pia, ctre client i reprezint nu simplificare de proces ci reproiectare de procese; nu schimbare gradual ci transformare radical; nu conducere n funcie de proces ci n raport cu misiunea i cultura managerial a firmei; nu mbuntirea tehnologiilor ci introducerea de tehnologii de vrf; nu acceptarea atitudinilor i comportamentelor ci modificarea mentalitii personalului concomitent cu creterea competenelor profesionale, etc. Reengineering-ul are la baz revoluia n domeniul informaiei, dar actual asistm deja la o revoluie n domeniul cunoaterii; practic, de trece de la producia de bunuri, orientat spre mbuntirea proprietilor fizice i economice, la producia de bunuri la care dominant este mbuntiea procesului de gndire, bazat pe valoarea cunotinelor ncorporate n produsele sau serviciile respective. n tabelul 8.1 [TUR 96] se realizeaz o comparaie ntre metodele convenionale care guverneaz afacerile i cele al reengineering-ului. Tabelul 8.1 METODE CLASICE
Departamente funcionale Sarcini simple (diviziunea muncii) Angajaii controlai de conducere Instruirea angajailor Compensaii pentru ndemnare i timp lucrat Creterea de salarii bazate pe promoii i seriozitate Avansri bazate pe capacitate Cultur organizaional protectiv Managerii supravegheaz i controleaz Separarea ndatoririlor i funciilor Procese liniare i secveniale Producie de mas Echipe Angajai mputernicii cu responsabilitii Activitate multidimensional Educarea angajailor Compensaii pentru rezultate Salarii mici plus compensaii bazate pe performan Avansri bazate pe performan Cultur organizaional productiv Managerii instruiesc i sftuiesc Echipe multifuncionale Procese paralele Utilizarea avantajelor produciei de mas

REENGINEERING

Reengineering-ul poate fi privit ca un proces realizat n mai multe etape: mobilizarea personalului, n vederea obinerii unei atmosfere favorabile schimbrii urgente; crearea echipei, ntru-ct acesta se face la iniiativa i cu sprijinului managementului, ncepnd de sus n jos; diagnosticarea activitilor societii economice, punnd n eviden, pentru fiecare proces, intrrile/ieirile, specificnd punctele slabe/tari; reproiectarea activitilor n vederea utilizrii tehnologiei informatizate; obinerea efectiv a restructurrii prin implementarea proceselor regndite i msurarea performanelor noului proces. Reengineering-ul este un proces care odat nceput trebuie dus pn la capt, altfel efectele negative provocate de ntreruperea lui sunt foarte mari. Avantajul acestei strategii const n faptul c asigur redresarea a pn la 30% din firmele n stare de faliment, iar pentru firmele de succes, asigur ctigarea unei poziii dominante i de perspectiv ndelungat pe pia[FIL 98].

8.4.6 Concepte virtuale


Organizaia holonic Societatea contemporan i n perspectiv cea informaional, sunt preocupate s conceap un model general de referin pentru o organizaie care s aib capacitatea de a realiza n timp optim obiective competitive fundamentale (cost / beneficiu , inovare, servicii). Modelul poate fi conceput ca un sistem de mare complexitate, similar creierului uman, caracterizat n principal prin: capacitate ridicat de acumulare a cunotinelor, capacitate de rspuns n timp real la schimbrile ambientale, capacitate de creere continu de noi modele de percepie i comportament, autoorganizare, etc. Obiectivul strategic al sistemului holonic (transformarea percepiei n aciune) este meninerea i dezvoltarea vitalitii firmei n timp, prin intermediul profitului, att la nivel global, ct i pentru fiecare unitate n parte. Atingerea obiectivului strategic

este funcie de capacitatea sistemului de a produce i acumula informaii i baze de date (distribuite pe ntreg sistemul), de a transforma rapid intrrile de-a lungul proceselor de autoorganizare, prin activarea competenelor specifice, n aciuni la nivel de excelen, ca rspuns la stimuli externi. Sistemul holonic este caracterizat prin relaii de autonomie i cooperare ntre elementele sitemuli. Atributele cheie ale acestuia sunt : structura holonic, ierahie bazat pe holoni ( elemnete refolosibile, recofigurabile, recursive ce conin / coopereaz cu operatori umani ); arhitectur dinamic i flexibil; autonomie i cooperare. Organizaia fractal Organizaia fractal este un nou concept formulat de H.J.W. Warneke n Die Fraktale Fabrik. Revolution der Unternehmenkultur aprut n 1992. Acest concept a declanat o nou nelegere a structurii conceptuale i organizaionale a ntreprinderii, care ncearc s depeasc abordarea tradiional companiilor. n acest context prin fractal se nelege o unitate a intreprinderii, acionnd independent, ale crei scopuri i performane se pot descrie n mod univoc. Conceptul este elaborat pornind de la modelarea dezvoltrii naturale. Fractalii se caracterizeaz prin : interdependen (navigheaz, presteaz servicii, etc.) ; asemnare structural; autoorganizare (recunosc scopurile, relaiile interne i cele externe, se modific, apar i dispar); legarea ntre ei printr- un sistem informaional adecvat; autocontrol, n mod continuu, al performanelor. Putem asemna fabrica fractal cu o flotil, sub comanda unui amiral, determinist a organizrii

constituit din mai multe nave ( fractali ) care navigheaz independent, urmnd direcia general de deplasare a flotei.[ KOV 99 ]

ntreprindea este privit ca un organism viu i ca un sistem deschis care comunic cu mediul su. Organismul const din entiti, numite fractali, care acioneaz ntr-o mare msur interdependent i mpart o structur i caracteristici comune. Dezvoltarea acestor concepte este sprijinit n plus de abordri sistematice n alte domenii conexe fabricaiei: tiina calculatoarelor dezvoltat pe noiunea de ageni, care acioneaz pe baza structurii lor individuale de belief ncredere reciproc; biologia i ingineria se unesc pentru a implementa metode biologice, cum ar fi algoritmi generali sau reele neuronale n domenii cum ar fi planificarea i urmrirea produciei, pentru a face fa i pentru a putea exploata interaciunile paralele. Fabrica virtual
Localizarea virtual

Pe masur ce companiile moderne i-au schimbat structurile, s-a dezvoltat rapid cerina de a gestiona o diversitate mare de date tehnice, definite i utilizate de multiple specialiti, lucrnd n comun pe acelai reper, sau colectiv pentru definirea ansamblelor complexe. n special, n industria de autovehicule, echipele de proiectare sunt n locaii diferite, sau chiar n companii diferite. Pentru a rspunde acestei cerine, s-au dezvoltat instrumente capabile s identifice componente sau subansamble nu numai prin nume ci i prin disciplina inginereasc implicat (saiu, motor, instalaii electrice), sau zona de lucru (baia de ulei, carcasa cutiei de viteze, etc.). Studii recente privind utilizarea practicilor i tehnologiilor bazate pe Prototip digital au demonstrat c: regsirea informaiei este de 25 de ori mai rapid n acest mediu n comparaie cu mediile de tip CAD centrate pe funcii de modelare; atunci cnd aceste instrumente nu au fost utilizate, pachete de date cum ar fi subansamblele au fost numai 60% complete, iar n 22% din cazuri proiectele conineau erori. Aceste rezultate demonstreaz clar ca prototipizarea digital genereaz efecte economice considerabile, prin: ~ reducerea ciclului de proiectare; ~ cresterea calitii;

~ reducerea costurilor, atunci cnd este aplicat la proiecte de scar mare. Deoarece tehnologia informatic permite accesul facil la informaie oricrui participant la procesele de proiectare, proiectanii responsabili cu detalierea produsului i ntocmirea specificaiilor nu mai pierd timpul cu regsirea informaiei necesare activitii lor. Ei sunt siguri c informaiile pe care le extrag din prototipul digital sunt actuale i corecte. Dar cel mai important beneficiu pentru acetia const n faptul c ei proiecteaz n context. Mediul de inginerie n care proiectanii lucreaz reprezint stadiul de proiectare atins de colegii lor pn la acel moment, indiferent de amplasamentul acestora, i este utilizat ca geometrie de referint pentru definirea propriilor pri. De exemplu, inginerii proiectani de panouri de caroserie (Body in White) proiecteaz chesoanele i panourile interioare direct pe modelul 3D, i asociativ cu geometria exterioar creat n alt divizie de stiliti. Geometria panourilor se actualizeaz ori de cte ori geometria exterioar se modific, pstrnd toate regulile dup care aceasta a fost construit. Rezultatul este n mod nativ lipsit de erori cum ar fi coliziunile ntre componente, iar departamentul de analiz a ansamblului caroserie, care n mod uzual aloc un timp semnificativ acestor verificri, i poate concentra resursele spre activiti cu plusvaloare ridicat cum ar fi optimizarea structurii autovehiculului. Tehnicile de prototipizare digital combinate cu instrumente de comunicare ca Internet, permit membrilor echipelor de proiectare s acceseze informaii actuale, complete i corecte relative la definiia produsului, n orice moment i din orice loc. Aceasta este n fapt adevarata revoluie generat de prototipizarea digital, pe lng economiile aduse de eliminarea prototipului fizic. Ea se potrivete perfect cu tendina de globalizare a eforturilor de inginerie i cu cea de integrare a furnizorilor, a aprovizionrii i service-ului, nc din primele stadii de concepie ale unui produs nou. Tehnologia de localizare virtual este disponibil pe pia. Productorii se vor diferenia prin capacitatea lor de a implementa ct mai curnd i n mod consecvent acest concept i prin modul n care se pregtesc pentru urmtorul val de tehnologie: fabricaia virtual.

Fabricaia virtual

Prototipul digital i localizarea virtual nu sunt cele mai avansate practici n inginerie; aceasta deoarece industria continu procesul su inovativ, iar companiile care au implementat cu succes prototipul digital i/sau localizarea virtual, au nceput deja activiti de pionierat n ceea ce va reprezenta urmtorul val tehnologic: fabricaia virtual. Sunt multe limitri datorate tehnologiei de fabricaie care pot fi considerate nc din primele etape de definire a prototipului digital. Cu toate acestea, un aspect esenial nu a fost tratat n cadrul prototipului digital, atta timp ct fabricaia a fost privit ca o succesiune de operaii si nu ca un proces. Studii efectuate de universiti europene i japoneze i studii sponsorizate de Uniunea European au relevat la nceput cteva observaii de baz: * n orice mediu de fabricaie a produselor complexe, proiectanii adopt decizii referitoare la produs n etapele de definire a acestuia; * fiecare decizie de proiectare reprezint o parte din costul total al programului; * costul total este compus din cheltuieli care se vor materializa n procesul de fabricaie a produsului; * cele mai mari costuri apar n procesul de asamblare a produsului complex; * fiecare decizie de proiectare eronat identificat pe linia de asamblare afecteaz: - costul unitar, - imobilizarea de capital, - gradul de utilizarea SDV-urilor i a echipamentelor speciale, - viteza i acceleraia liniei de asamblare. Marea dificultate n procesul de proiectare const n inexistena unor mijloace i/sau metode de evaluare a consecinelor unei alternative de proiectare asupra costurilor procesului de fabricaie. Un punct important pe curb l reprezint cel n care proiectul este "ngheat", adic nu mai sufer modificri ulterioare. n acest punct, s-a estimat c peste 75% din costul total al proiectului a fost deja angajat prin deciziile proiectanilor. Firesc, prima ntrebare este: cum poate fi simulat procesul de fabricaie pentru fiecare din alternativele de proiectare? Acesta este, n fapt, rolul sistemelor de fabricaie virtual.

n timp ce Prototipul digital i are originea n industria aeronautic, fiind ulterior adoptat de productorii de autovehicule, fabricaia virtual i are originea n industria de autovehicule i, mai exact, a aparut odat cu iniiativa Corporaiei Chrysler de a identifica urmtoarea resurs de scurtare a ciclului de lansare a produsului nou, n colaborare cu Dassault Systemes. Fabricaia virtual are la baz un model de proces de fabricaie computerizat, cu urmtoarele caracteristici: ~ este asociat cu definiia produsului (cu prototipul digital), ceea ce nseamn c fiecare operaie n procesul de fabricaie este legat de un reper din produs; ~ este o definire logic a procesului, cu reprezentarea grafic a fluxurilor de fabricaie, a diverselor componente ale produsului i a operaiilor necesare asamblrii componentelor (gurire, manipulare cu roboi, transfer, etc.); aceste operaii sunt selectate dintr-un catalog cu operaii predefinite i reprezint experiena tehnologic a productorului; ~ este o definire fizic a procesului, care ia n calcul disponibilitatea resurselor de producie n companie sau necesare pentru a fabrica un anumit produs; aceast reprezentare fizic permite realizarea unor analize de tip what-if- pe prototipul digital; dac o decizie de proiectare necesit un anume mijloc de fabricaie care nu este disponibil n cadrul companiei (de exemplu: nu sunt suficieni roboi disponibili), acest lucru trebuie cunoscut; ~ decizia de proiectare i va urma cursul dac se justific achiziionarea respectivului mijloc de fabricaie, sau alt variant de proiectare va fi analizat dac costurile cu noua resurs de fabricaie sunt prea mari; este o definiie dinamic a procesului care permite simularea fluxului de fabricaie i analiza imobilizrilor n cazul n care o anumit capacitate de fabricaie devine indisponibil; este posibil astfel analiza factorilor de risc i minimizarea imobilizrii liniilor de fabricaie. Toate aceste capabiliti permit dou mari mbuntiri ale proceselor. * Consistena etapelor iniiale de dezvoltare a produsului. Deoarece procesele de fabricaie sunt simulate nc din primele etape de proiectare constructiv, deciziile de proiectare vor considera costurile de realizare asociate. In acest fel, costurile

angajate de proiectani vor fi bine fundamentate, iar definiia produsului va corespunde costurilor minime de realizare. * Reutilizarea informaiei. Deoarece procesul de fabricaie este asociat definiiilor produsului, acesta poate fi continuu actualizat pentru a considera toate modificrile sau definiiile noi introduse n produs. Cnd pornete producia, planificarea este deja efectuat i validat prin considerarea resurselor disponibile nc din fazele de simulare. Dac au fost luate decizii de proiectare care necesit investiii, acestea sunt cunoscute i pot fi achiziionate din timp. Se reduce astfel ciclul de accelerare a liniilor de fabricaie. Utiliznd aceast tehnologie, Chrysler a scurtat perioada de lansare n fabricaie a modelelor noi cu 20%, a redus costurile de fabricaie i a stabilizat mai rapid procesul de asamblare a autoturismelor. Avantajele prototipului digital, ale localizrii virtuale i ale fabricaiei virtuale sunt evidente pentru productori. Conceptul prototip digital opereaz n industriile de vrf i fiecare sistem profesional de proiectare asistat trebuie s ofere aceast funcionalitate dac vizeaz segmentul de pia orientat pe proces ca n cazul companiilor mari. Principiul fabricii virtuale combin dou elemente : tehnicile de realitate virtual i munca la domiciliu. Operatorul realizeaz o teleprezen ntr-un mediu virtual generat de calculator . Operatorul uman poate emite comenzi ctre organele active, acestea interacionnd de fapt cu programul de generare a realitii virtuale, n urma creria se produce modificarea cantitativ i calitativ a informaiilor despre aceasta. Comenzile se transmit prin instalaii de teleoperare.
Fabrica virtual

Principiul fabricii virtuale conine dou variante distincte aflate ns ntr-o strns corelaie ntre ele : realizarea prototipului virtual al produsului i simularea etapelor de procesare ale acestuia, utiliznd tehnici de realitate virtual; organizarea activitii operatorilor umani care concur la producie fr prezena lor fizic la locurile de munc reale.

Prototipul virtual reprezint un model digital al produsului, realizat prin tehnici de proiectare asistat de calculator. Este de asemenea posibil simularea funcionrii prototipului n condiii ce modeleaz realitatea. Aceast modelare permite eliminarea cheltuielilor legate de execuia prototipului fizic, scurtarea timpului de realizare i testare a produsului. Localizarea virtual asigur conlucrarea n realizarea prototipului virtual a mai multor echipe de poiectani aflate n locuri diferite. Fabricaia virtual simuleaz procesul de fabricaie al unui produs prin modelarea inclusiv a echipamentelor care concur la procesul de producie : depozite automate, logistic, S.D.V uri, transfer interoperanional, etc. Avantajele fabricaiei virtuale constau n: reducerea ciclului de proiectare/ procesare, a preului de cost, posibilitatea elaborrii unor variante de produs i proces de fabricaie, analizarea acestora i alegerea variantei optime n minimum de timp. Fabrica virtual fr prezena operatorului uman este constituit din mijloace de producie reale (existente fizic), aflate n una sau mai multe localiti, utilizate ntrun interval de timp dat, pentru relizarea unei anumite sarcini de producie. Mijloacele de producie ale acesteia ofer operatorilor umani att locuri de munc reale ct i unele virtuale acionate prin teleoperare. Teleoperarea impune existena unor dispozitive de achiziie a datelor( privind producia, calitatea, etc.) n timp real.

8.5 Concluzii
Pentru ndeplinirea obiectivelor strategice specifice intrrii n societatea informaional organizaiile trebuie s aib o structur flexibil, s posede software i hardware pe msur i respectiv un potenial uman de mare competen. Organizaiile care nu vor dispune de potenial uman de nalt calificare, de o capacitate practic nelimitat de informare cu date specifice, o nalt flexibilitate i rapiditate optim de rspuns la solicitrile clienilor - nu vor putea s obin profituri i implicit nu-i vor putea pstra vitalitatea n timp. Factorii importani care motiveaz utilizarea sistemelor CIM se ntlnesc n domeniile flexibilitii i al reducerii costurilor. Sistemele CIM au la rndul lor o structur modular putnd fi uor adaptate la toate nevoile individuale. Majoritatea sunt create pentru necesitile specialitilor care

folosesc tehnologiile NC i includ faciliti de lucru n reea (LAN). Proiectarea actual a sistemelor mecanice complexe este de neconceput fr aplicarea urmtoarelor concepte: modularizarea; ingineria simultan; integrarea (CIM, CAD/CAM); n evoluia metodelor de proiectare asistate de calculator se observ o ndeprtare de proiectarea total automatizat i o tendin de "umanizare", o apropiere de abordrile clasice ale proiectrii, acestea adaptndu-se mai bine metodelor de creativitate inginereasc i oferind un mediu propice de afirmare i dezvoltare. Problema actual este de a gsi optimul relaiei cercettor/proiectant Inteligena Artificial (IA) n scopul asigurrii poziiei eficiente a acestuia n faa mainii. Aceasta este denumit ergonomie intelectual, n esen, urmrind intensificarea mobilitii intelectuale a omului n faa calculatorului. n ara noastr conceptul CIM, dei este destul de vechi, este nc puin cunoscut. Cu toate c implementarea unui astfel de sistem este nc departe, trebuie ns cutate soluii, strategii, modele de implementare n mediul romnesc. Toate noile concepte post CIM consider operatorul uman principalul suport i motor al organizaiei i ncearc s-i satisfac motivaiile de ordin superior. Programul lansat de Intelligent Manufacturing Systems(IMS) n 1990 vizeaz analiza unor deficiene n producie precum i posibilitatea de colaborare a rilor avansate din punct de vedere industrial, pentru dezvoltarea unor prioriti industriale diferite, complementare, cu scopul de a evita eventualele conflicte de concuren dintre ele. Sistemul de producie inteligent duce la o mbuntire a productivitii muncii prin: sistematizarea tuturor elementelor abstracte participante la producie; integrarea flexibil a produciei, caracterizat prin stimularea cooperrii optime ntre om o sistemele inteligente. Sistemul n sine se caracterizeaz prin: o aplicabillitate universal; modelarea solid; simularea (numeric).

o autoperfecionare i autoadaptare; o tehnic informaional cu interferene deschise; o capabilitate de dezvoltare prin nvare; Structura unui sistem de producie inteligent (conform MITI) [KOV.99] este prezentat n figura 8.23.

Fig. 8.23 Structura unui sistem de producie inteligent

Sistemele de producie inteligente sunt concepute n aa fel nct s fie realizate nainte de toate, sub forma unor structuri de intreprinderi multinaionale.