Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea din Bucuresti 21.07.

2013
Facultatea de Matematica si Informatica
Concursul de admitere iulie 2013
Domeniul de licent a Calculatoare si Tehnologia Informat iei
Algebra (1)
1. Fie x
1
, x
2
R r adacinile ecuat iei x
2
(m + 1)x 2m = 0, unde m R. Atunci x
2
1
+ x
2
2
are
valoarea cea mai mica pentru:
A m = 1 B m = 3 C m = 0 D m = 1
2. Solut ia supraunitar a a ecuat iei (log
10
x)
2
+ log
10

x
3
2
= 0 este:
A x =
3
2
B x = 2 C x = 10 D x = 100
3. Modulul numarului complex (2 +

2i)
3
(1

2i) este:
A 1 B 18

2 C 4

2 D 0
4. Num arul natural n pentru care
1
n
C
2
n
+ n! = 122 este:
A 10 B 12 C 5 D 4
5. Valoarea parametrului real m pentru care rad acinile ecuat iei x
3
+3x
2
x+m = 0 sunt n progresie
aritmetic a este:
A -3 B 3 C 2 D 1
6. Fie matricea A =
_
2 1
1 0
_
M
2
(R). Daca m R si A
2
+ mA + I
2
= O
2
, atunci:
A m = 2 B m = 1 C m = 3 D m = 5
7. Fie x
1
, x
2
, x
3
r adacinile complexe ale ecuat iei x
3
+ x + 1 = 0. Atunci valoarea determinantului

x
1
x
2
x
3
x
2
x
3
x
1
x
3
x
1
x
2

este:
A 1 B -1 C 2 D 0
8. Fie a, b R

. Pe R denim legea de compozit ie prin x y = xy ax + by. Atunci legea de


compozit ie este asociativa dac a:
A a = 1, b = 1 B a = 1, b = 1 C a = b = 1 D a = b = 1
9. Valoarea parametrului m pentru care polinomul P(X) = X
3
mX
2
+ (m + 1)X 3 R[X] se
divide cu X 2 este:
A
7
2
B 2 C 0 D -1
Universitatea din Bucuresti 21.07.2013
Facultatea de Matematica si Informatica
Concursul de admitere iulie 2013
Domeniul de licenta Calculatoare si Tehnologia Informat iei
Analiza (1)
1. Dac a l := lim
n
1 + 3 + 5 + + (2n 1)
n
2
, atunci:
A l = 0 B l = 1 C l = 2 D l =
2. Dac a l := lim
x0
1

1 x + x
2
x
, atunci:
A l = 0 B l =
1
2
C l =
1
2
D l = 1
3. Egalitatea lim
x0
ln(cos x + a sin x)
sin x
= 10 are loc pentru:
A a = 10 B a = 5 C a = 10 D a = 5
4. Num arul asimptotelor funct iei f : (, 1] [1, ) R, f(x) =

x
2
1
x
este:
A 1 B 2 C 3 D 4
5. Funct ia f : R R, f(x) = x
2
2
x
este strict cresc atoare pe intervalul:
A (, 2) B
_

1
2
,
1
ln 2
_
C (2, ) D
_
0,
2
ln 2
_
6. Funct ia F : R R, F(x) = e
x
(a cos(4x) + b sin(4x)) este o primitiv a a funct iei f : R R,
f(x) = e
x
cos(4x) pentru:
A a = 1 si b = 2 B a =
1
11
si b =
3
11
C a =
1
17
si b =
4
17
D a = 2 si b = 1
7. Dac a I =
_
1
0
x

1 x
2
dx, atunci:
A I = 3 B I =
1
3
C I =
2
3
D I =
3
2
8. Dac a l := lim
x
_
x
1
1
t(t
2
+ 1)
dt, atunci:
A l = ln

2 B l = ln 2 C l = 1 D l = +
9. Dac a S este aria suprafet ei delimitate de gracul funct iei f(x) =
1
x(1 + ln
2
x)
, axa Ox si dreptele
de ecuat ii x = e, x = e
2
, atunci:
A S =

4
B S = arctg2 C S =

4
arctg2 D S = arctg 2

4
Universitatea din Bucuresti 21.07.2013
Facultatea de Matematica si Informatica
Concursul de admitere iulie 2013
Domeniul de licenta Calculatoare si Tehnologia Informat iei
Geometrie (1)
1. Solut iile ecuat iei sin x + cos
2
x = 1 din intervalul
_
0,

2

sunt:
A
_
0,

4
_
B
_
0,

2
_
; C
_
,

2
_
; D {0, }.
2. Valoarea lui m R pentru care vectorii a = (m + 1)

i + 3m

j si

b = (m 1)

i + m

j au aceeasi
norm a si sunt perpendiculari este:
A m =
1
2
; B m = 2; C m = 0; D m =
1
2
.
3. Punctele A(2, 3), B(1, 4) si C(m, m+ 3) sunt coliniare pentru:
A m =
1
2
; B m =
1
3
; C m = 0; D m =
2
5
.
4. Expresia (sin x + cos x)
2
sin 2x este egala cu:
A 1; B cos x; C sin x + cos x; D 1.
5. Raza cercului circumscris triunghiului ABC av and laturile AB = 3, AC = 4 si BC = 5 este:
A 3; B 2; C
3
2
; D
5
2
.
6. Valoarea expresiei
1
sin 10

3
cos 10

este:
A 2; B 4; C
1
2
; D

3
2
.
7. V arful D al paralelogramului ABCD cu A(0, 0), B(0, 3) si C(2, 5) este:
A D(1, 3); B D(2, 2); C D(2, 2); D D(2, 1).
8. Pe latura [AC] a triunghiului ABC se considera punctul N astfel nc at

NC = 2

AN. Vectorul

BN este:
A

BC
1
3

AC; B
1
2

BC 2

AC; C

BC 2

AC; D

BC
2
3

AC.
9. Valoarea lui a R pentru care dreptele de ecuat ii x+2y 2 = 0, 2x4y +3 = 0 si ax+y 1 = 0
sunt concurente este:
A a = 1; B a = 0; C a =
1
2
; D a =
1
2
.
Timp de lucru 3 ore.
Universitatea din Bucureti 21.07.2013
Facultatea de Matematic i Informatic

Concursul de admitere iulie 2013

Domeniul de licen - Calculatoare i Tehnologia Informaiei
Informatic (1)

1. Se consider secvena de instruciuni alturat. Valoarea variabilei result la sfritul executrii
secvenei este:
int k, result;
result = 0;
for ( k = 0; k < 5; k++ )
{
if ( ( k % 3 ) == 1 )
result = result + k;
else
result = result + 1;
}
var k, result : integer;
begin
result := 0;
for k := 0 to 4 do
if k MOD 3 = 1 then
result := result + k;
else
result := result + 1;
end;
end;

5 6 7 8

2. Fie urmtoarele dou secvene de cod:

P1: P1: P1: P1:
int sum, i;
sum = 0;
for (i = 1; i <= m; i++)
sum = sum + i;

P1: P1: P1: P1:
var sum, i : integer;
begin
sum := 0;
for i := 1 to m do
sum := sum + i;
end;


P2: P2: P2: P2:
int sum, i;
sum = 0;
i = <initial>;
while ( <condition> )
{
i = i + 1;
sum = sum + i;
}
P2: P2: P2: P2:
var sum, i : integer;
begin
sum := 0;
i := <initial>;
while <condition> do
begin
i := i + 1;
sum := sum + i;
end;
end;
Cu ce trebuie nlocuite <initial> i <condition> astfel nct cele dou secvene de cod s fie
echivalente (n final variabila sum s aib aceeai valoare)?
0 i i < m 0 i i < m + 1 1 i i < m 1 i i < m + 1

3. O procedur care listeaz nodurile unui arbore binar n postordine va produce pentru urmtorul
arbore ieirea:

ABCDEF ABDECF DEBFCA DEFBCAA B C D
A B C D
A B C D
4. Numerele 5, 2, 2, 3, 3, 3 reprezint gradele vrfurilor unui graf neorientat cu 6 noduri. Numrul de
muchii al grafului este:
6 9 12 15

5. Dac a i b sunt dou variabile ntregi iniializate atunci urmtoarea secven de instruciuni are ca
efect:
a = a + b;
b = a - b;
a = a - b;
a := a + b;
b := a - b;
a := a - b;
atribuirea valorii 0 celor dou variabile pstrarea neschimbat a celor dou variabile
interschimbarea celor dou variabile atribuirea valorii a+b celor dou variabile

6. Pentru a calcula n mod eficient media aritmetic a elementelor diagonalei principale a unui tablou
bidimensional ptratic de dimensiune n cu componente numere naturale este necesar i suficient s
se execute:
o singur instruciune de atribuire o singur parcurgere a diagonalei principale
i o atribuire
o singur parcurgere a diagonalei principale
i n atribuiri
o singur parcurgere a tabloului i n+1
atribuiri
7. Se consider definite dou variabile ntregi x i y i urmtoarele dou expresii:
u = ! ( (x == y) && (x == z) );
v = (x != y) || (x != z);
u := NOT ( (x = y) AND (x = z) );
v := (x <> y) OR (x <> z);
Care dintre urmatoarele afirmaii este adevarat:
exist x,y,z, astfel nct u diferit de v oricare ar fi x,y,z, u egal cu v
oricare ar fi x,y,z, u diferit de v u egal cu v dac i numai dac x egal cu y
8. Se consider tabloul unidimensional v cu elementele cu elementele v1=11, v2=7, v3=5,
v4=3. n algoritmul de sortare scris alturat, s-a notat cu <- operaia de atribuire i cu <-> operaia
de interschimbare. Pentru a sorta cresctor cele patru elemente ale tabloului v, numrul de
interschimbri realizate prin executarea secvenei alturate este:
i <- 4
repet
max=v1
k=1
pentru j <- 2..i execut
dac max<vj atunci
max= vj
k=j

dac k i atunci vi <-> vk
i <- i-1
pn cnd i=1
2 3 4 5

9. Dac x i y sunt variabile ntregi avnd valori disctincte, expresia urmtoare:
(x + y abs(x - y) ) / 2 (x + y abs(x - y) ) DIV 2
are ca valoare:
cel mai mare dintre x i y cel mai mic dintre x i y
suma dintre x i y diferena dintre x i y


A B C D
A B
C D
A B C D
A B
C D
A B
C D
A B
C D


Universitatea din Bucureti 21.07.2013
Facultatea de Matematic i Informatic

Concursul de admitere iulie 2013

Domeniul de licen - Calculatoare i Tehnologia Informaiei
Fizic (1)

1. Simbolul unitii de msur a energiei, n sistemul internaional de uniti, este:
J W C V
2. Valoarea rezistenei electrice a unui rezistor este de 10 iar intensitatea curentului prin rezistor
este de 2A. Tensiunea dintre capetele rezistorului are valoarea:
5V 30V 20V 0,2V
3. Un corp electrizat are o sarcin electric net Q=16nC. tiind c valoarea sarcinii elementare este
q= 1,6x10
-19
C, numrul de sarcini elementare care formeaz sarcina Q este:
10
-11
26 1000 10
11

4. Trei rezistori sunt legai n serie. Rezistenele lor electrice sunt R
1
=1, R
2
=2 i R
3
=3 .
Rezistena electric echivalent a gruprii n serie are valoarea:
6 5 0,55 3
5. La bornele unei baterii cu tensiunea electromotoare E i rezistena intern r este conectat un
rezistor cu rezistena R . Expresia intensitii curentului electric n circuitul format este:

R
E
I =
r
E
I =
r R
E
I
+
=
r R
E
I

=
6. Un conductor are lungimea l , aria seciunii transversale S constant i rezistivitatea electric .
Rezistena electric a conductorului are expresia:

S
l
R

=
l
S
R

=
l
S
R

=
l
S
R
+
=


7. n figur este reprezentat grafic, cantitativ, dependena I-U pentru un conductor. U este tensiunea
electric dintre capetele conductorului, I este intensitatea curentului electric prin conductor.
Valoarea rezistenei electrice a conductorului este:
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


I

(
m
A
)
U (V)

= 200 R = 2000 R =
4
10 5 R = 2 R
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D


8. Circuitul din figura de mai jos conine o baterie cu tensiunea electromotoare V E 9 = , rezistena
intern = 5 , 0 r , i doi rezistori avnd rezistenele = 3
1
R , = 5 , 14
2
R . Valoarea tensiunii
1
U dintre capetele rezistorului
1
R este:

V U 54 , 1
1
= V U 5 , 1
1
= V U 5 , 0
1
= V U 15
1
=
9. n circuitul de mai jos bateria are tensiunea electromotoare V E 5 , 4 = i rezistena intern
= 5 , 0 r . Becul are rezistena = 500
b
R i rezistorul = 0 R . Puterea electric P pe care o
consum becul are valoarea:

W P 04 , 0 = W P 5 , 0 = W P 0 = W P 405 , 0 =

A
A B
B C C
C
D
D