Sunteți pe pagina 1din 4

Nr.Var.

1 2 3 4 5 % & ' 1( 11 12 13 14 15 1 1% 1& 1' 2( 21 22 23 24 25 2

Cerinta Particularitatile unui basm cult Relatia dintre incipit si final intr-un basm cult Despre lumea basmului, intr-un basm cult de la ideile exprimate. Particularitatile de constructie a unui personaj dintr-un basm cult Relatiile dintre 2 personaje studiate intr-un basm cult Particularitati de constructie a unui personaj dintr-un text narati! de ". #rean$a Relatiile dintre 2 personaje studiate intr-un text narati! de ". crean$a Despre personajele dintr-un basm cult studiat Particularitatile nu!elei Pre)inta tema si !i)iunea despre lume intr-o nu!ela Relatia dintre incipit si final intr-o nu!ela Particularitatile de constructie a unui personaj intr-o nu!ela studiata Relatiile dintre 2 personaje intr-o nu!ela Relatiile dintre 2 personaje dintr-o nu!ela de "oan *la!ici Despre tema si principalele componente de structura intr-un text de + sado!eanu Despre particularitatile de constructie a unui personaj intr-un text de + sado!eanu ,ema iubirii intr-un text narati! ,ema familiei intr-un text narati! ,ema banului-a a!aritiei intr-un text narati! #onditia taranului intr-o opera epica #onditia taranului intr-un text narati! #onditia femeii intr-un text narati! Personaj feminin dintr-un roman in per interbelica ,ema familiei intr-un roman studiat Pre)inta comparati! aceeasi tema literara.istoria, familia, iubirea/ in 2 texte narati!e ai caror autori sunt diferiti. Raportul fictiune realitate intr-un text narati!

Opera

Sursa

Invatat

2% 2& 2' 3( 31 32 33 34 35 3 3% 3& 3' 4( 41 42 43 44 45 4 4% 4& 4' 5( 51 52 53 54

0n personaj dintr-un text narati! realist Particularitati de constructie a unui personaj dintr-un text narati! de 1i!iu Rebreanu Relatiile dintre 2 personaje intr-un text narati! de 1 rebreanu Despre limbaj si principalele componente de structura intr-un text realist Despre un tip de roman apartinand perioadei interbelice Despre perspecti!a narati!a intr-un text narati! studiat apartinand perioadei interbelice ,rasaturi ale romanului intr-o opera de 2. #alinescu ,ema si !i)iunea despre lume intr-un roman de 2 calinescu Relatiile dintre 2 personaje dintr-un roman de 2 calinescu Particularitatile unui personaj dintr-un text narati! de 2 calinescu Despre un tip de roman apartinand lui #amil Petrescu Raportul dintre timpul cronolo$ic si cel psi3olo$ic intr-un roman de #amil Petrescu Particularitatile de constructie a unui personaj dintr-un text narati! de #. Petrescu Relatiile dintre 2 personaje intr-un text narati! de #. Petrescu Particularitatile unui roman psi3olo$ic din per interbelica 4i)iunea dspre lume intr-un roman psi3olo$ic ,ema si !i)iunea despre lume intr-un roman psi3olo$ic din per interbelica Relatia dintre incipit si final intr-un roman psi3olo$ic studiat #onflictul dintr-un roman psi3olo$ic din per interbelica 5!olutia unui personaj dintr-un roman psi3olo$ic din per interbelica Particularitati de constructie a unui personaj dintr-un roman psi3olo$ic interbelic Relatiile dintre 2 personaje dintr-un roman psi3olo$ic interbelic ,ema si !i)iunea despre lume intr-un roman al experientei din per interbelica 4i)iunea dspre lume intr-un roman al experientei Particularitatile unui roman al experientei din per interbelica Relatia incipit final intr-un roman al experientei apartinand per interbelice #onflictul dintr-un roman al experientei din per interbelica Particularitati de constructie al unui personaj intr-un roman al experientei din per interbelica

55 5 5% 5& 5' ( 1 2 3 4 5 % & ' %( %1 %2 %3 %4 %5 % %% %& %' &( &1 &2

Relatiile dintre 2 personaje intr-un roman al experientei din per interbelica 5u$en 1o!inescu - directia modernista ,ema si !i)iunea despre lume intr-un roman postbelic Relatia dintre incipit si final intr-un roman postbelic studiat Particularitati de constructie ale unui personaj dintr-un text narati! de + Preda Particularitati de constructie ale unui personaj dintr-un roman postbelic Despre un personaj feminin dintr-un roman postbelic Relatiile dintre 2 personaje dintr-un roman postbelic Relatiile dintre 2 personaje dintr-un roman de +arin Preda #onstructia subiectului intr-o comedie ,ema despre !i)iune si lume intr-o comedie Despre aspectele comicului de caracter si mora!uri intr-o comedie Particularitatile comicului de situatie itnr-o comedie Despre personajul preferat dintr-un text narati! sau o comedie Particularitatile de constructie a unui personaj dintr-o comedie Particularitatile de constructie a unui personaj dintr-un text narati! sau drama #ara$iale Relatiile dintre 2 personaje dintr-o comedie Relatiile dintre 2 personaje dintr-un text narati! sau un text dramatic de #ara$iale Pre)entarea comparati!a a 2 personaje dintr-o comedie #omponentele de structura si de limbaj ale textului dramatic dintr-o comedie 6orme de manifestare ale dramatur$iei in teatrul modern Particularitati ale compo)itiei si structurii subiectului intr-o opera dramatica postbelica ,ema si !i)iunea despre lume intr-o opera dramatica postbelica Particularitati de constructie a unui personaj dintr-o opera dramatica postbelica Relatiile dintre 2 personaje dint-o opera dramatica postbelica ,ema si !i)iunea despre lume intr-un text poetic sau narati! din per pasoptista Particularitatile unui text poetic sau dramatic de + *orescu ,rasaturi ale romantismului intr-un text-texte poetic de + 5minescu

&3 &4 &5 & &% && &' '( '1 '2 '3 '4 '5 ' '% '% '' 1((

,ema si !i)iune despre lume intr-un text eminescian ,ema iubirii intr-un text-texte poetice de + 5minescu ,ema si !i)iunea despre lume intr-un text poetic preferat ,ema si !i)iune despre lume intr-un text-texte de 2. 7aco!ia Despre elementele de compo)itie si limba$ dintr-un text-texte poetice apartinand simbolism Demonstre)a ca o o opera a lui ,udor 8r$3e)i apartine modernismului ,ema si !i)iune despre lume intr-un text poetic de ,. 8r$3e)i Demonstre)a ca o o opera a lui 1ucian 7la$a apartine modernismului ,ema si !i)iune despre lume intr-un text poetic de 1. 7la$a Despre elementele de compo)itie si limba$ dintr-un text-texte poetice de 1 7la$a ,ema si !i)iune despre lume intr-un text poetic de "on 7arbu Demonstre)a ca o o opera a lui "on 7arbu apartine modernismului Paralela intre 2 texte poetice studiate apartinand modernismului ,ema si !i)iune despre lume intr-un text poetic de 9ic3ita *tanescu Demonstrea)a ca un text poetic se incadrea)a traditionalismului "deolo$ia promo!ata de Dacia literara asa cum se refleca intr-o opera studiata Rolul lui ,itu +aiorescu in impunerea unei noi directii in literatura Despre criticismul junimist.*e !a face prin referire la unul din studiile critice ale lui ,. +aiore