Sunteți pe pagina 1din 2

Ecologie, protectia mediului, dezvoltare durabila, management

Asistam la o preocupare crescabda a omenirii fata de problemele tot mai complexe ale protectiei mediului. Preocuparile sunt justificate de agravarea fenomenelor de poluare avand adeseori tendinta de globalizare (transformari vizibile ale regimului climatic, deteriorarea stratului de ozon, despaduriri cu amploare fara precedent, fenomene de desertificare si aridizare, grave eroziuni ale solului si instabilitatea terenurilor, reducerea resurselor naturale, cresterea poluarii si antropizarii unor importante ecosisteme), implicatii economice si sociale deosebite, rezonante politice reflectate in doctrina unor partide, etc.In acest context, asistam adesea la vehicularea unor termeni cum ar fi ecologie, protectia mediului, dezvoltare durabila, managementul calitatii, managementul mediului, in contextul atribuirii unor intelesuri evident eronate. Se confunda adesea ecologia cu protectia mediului sau sensurile atribuite termenului de dezvoltare durabila dovedesc o abordare restrictiva. Insusi termenul de dezvoltare durabila este contestat fiind preferat cel de dezvoltare sustenabila sau dezvoltare viabila. Este util a preciza de la inceput ce inseamna fiecare dintre termenii de mai sus. Aian cele ce urmeaza vom incerca acest lucru. Definitii De la inceput trebuie diferentiati clar termenii de ecologie, respectiv protectia mediului. Ecologia este o stiinta biologica de sinteza ce studiaza prin excelenta conexiunile ce apar intre organisme si mediul lor de viata, alcatuit din ansamblul factorilor de mediu (abiotic si biotic), precum si structura, functia si productivitatea sistemelor biologice si supra-individuale (populatii, biocenoze) si a sistemelor mixte (ecosisteme) De subliniat faptul ca daca ecologia este o stiinta, protectia mediului este mai degraba un concept care trebuie sa se regaseasca in fiecare domeniu de activitate (industriala, agricola, cpmerciala, de transport). In sensul dat de legea mediului, protectia mediului este ansamblul actiunilor de ocrotire si imbunatatire a mediului inconjurator, de protejare si gospodarire judicioasa a resurselor naturale, inclusiv aerul, apa, solul, flora, fauna si esantioanele reprezentative ale ecosistemelor naturale. Imbinarea si corelarea aspectelor economice si de protectie a mediului cu cele sociale, culturale, traditionale si de conservare a patrimoniului istoric, combinata cu dezvoltarea unor mecanisme de productie similare mecanismelor ce domina ciclurile naturale urmate de resursele naturale regenerabile (cicluri inchise) conduc la un model de dezvoltare durabila. Dezvoltarea durabila este acea dezvoltare care corespunde necesitatilor prezentului, fara a compromite posibilitatile generatiilor viitoare de a le satsiface pe ale lor. Conceptul a fost promovat si a reprezentat rezultatul activitatii Comisiei Brundtland numita astfel dupa numele celei ce a condus comisia. Sensul de durabil care aparent este contrar dezvoltarii trebuie interpretat ca o dezvoltare rationala facuta astfel incat sa poata fi mentinuta pe timp indelungat, chiar permanent, continuu, deci durabil. Conceptul de dezvoltare durabila este strans legat de utilizarea durabila a resurselor naturale regenerabile. Asa cum ciclurile apei sau vegetatiei (ambele reprezentand resurse regenerabile) sunt permanente cu pastrarea si conservarea cantitativa, la fel modelul de dezvoltare durabila incearca sa transpuna ciclurile inchise naturale in cadrul unor activitati umane, inclusiv in utilizarea durabila a resurselor naturale regenerabile. Prin utilizare durabila se intelege folosirea resurselor regenerabile intr-un mod si o rata care sa nu conduca la declinul pe termen lung al acestora, mentionand potentialul lor in acord cu necesitatile si aspiratiile generatiilor prezentae si viitoare. Desigur ca realizarea acestor obiective nu este posibila fara promovarea unui managemnt de mediu adecvat, componenta integrata in managemntul general al unei organizatii. Managementul este stiinta organizarii si conducerii intreprinderii, dupa unii autori. Dupa alti autori managemntul este activitatea sau arta de a conduce. Desigur daca avem in vedere necesitatea existentei la un conducator a unor calitati native cum ar fi capacitatea organizatorica sau de decizie, managementul are si elemente specifice unor arte. O definitie mai completa ar fi : Managementul este ansamblul activitatilor de organizare si conducere in scopul adoptarii deciziilor optime in proiectarea si reglarea proceselor microeconomice (relatiile economice la nivelul fiecarei intreprinderi). Pentru ca in definitiile formulate mai sus am utilizat si notiunea de ecosistem este bine sa o definim : Ecosistemul este un fragment mai mare sau mai mic al biosferei, alcatuit dintr-o componenta vie, reprezentata de plante si animale (biocenoza) si una nevie (biotop) formand un ansamblu integrat, in permanenta interactiune. Totalitatea ecosistemelor formeaza biosfera.

Biosfera mai poate fi definita ca totalitatea ecosistemelor si a vietiotoarelor din geosferele care contin viata (hidrosfera, litosfera si atmosfera, unde hidrosfera reprezinta componenra lichida a geosferei, litosfera-componenta solida iar atmosfera componenta gazoasa).

Cadru institutional specific protectiei mediului si conservarii naturii


Institutii semnificative la nivel global: -comisia Natiunilor Unite pentru dezvoltare durabila (agenda 21) -programul natiunilor unite pentru mediu -programul natiunilor unite pentru dezvoltare -organizatia natiunilor unite pentru dezvoltare industriala -fondul mondial pentru mediu -uniunea internationala pentru conservarea naturii -sumitul pamantului -sumitul apei -sumitul de la Stockholm -Clubul de la Roma Institutii europene in domeniul protectiei mediului: -comisia uniunii europene -agentia europeana pentru mediu de la Kopenhaga -consiliul europei -comisia economica pentru europa -centrul regional pentru mediu de la Budapesta Cadru institutional in domeniul protectiei mediului in Romania: -parlamentul romaniei -ministerul apelor, padurilor si protectiei mediului -comisia nationala pentru controlul activitatilor nucleare -comisia nationala pentru dezvoltare durabila -agentiile pentru protectia mediului -compania nationala apele romane -regia nationala a padurilor Prin politica de mediu intelegem in general obiectivele si prioritatile stabilite de conducerea statului pentru exercitarea puterii si conducerea societatii respectiv a activitatii publice. Prin strategie se intelege arta coordonarii actiunilor si a stabilirii sarcinilor fundamentale pentru atingerea scopului sau a obiectivelor politice.