Sunteți pe pagina 1din 6

PROGRAMA PENTRU EXAMENUL NAIONAL DE BACALAUREAT 2001

GEOGRAFIE

I. STATUTUL DISCIPLINEI
Geografia general sau Geografia Romniei au, n cursul examenului de bacalaureat, pentru anul colar 2000/2001, statutul de disciplin opional, la alegere cu alte discipline n Regulamentul !" nr #roba de examen este scris i se $a desfura pe o durat de % ore& #roba 'd( $a $i)a Geografia Romniei& #roba 'e( $a $i)a Geografia Romniei la alegere cu Geografia general *cu coninuturi selectate din clasele a +,-a, a ,-a i a ,+-a.& #roba 'f( $a $i)a Geografia Romniei la alegere cu Geografia general&

II. OBIECTIVE
/bsol$enii de liceu, care $or susine proba de geografie n cadrul examenului de bacalaureat, trebuie s demonstre)e c sunt capabili s ating urmtoarele obiecti$e0 1. Cunoat ! a " ut"#"$a! a %o! %t& a t !'"no#o(" " )* %"+"% . 1&1 1 defineasc termenii geografici de ba)& 1&2 1 identifice termenii geografici i numele proprii principale n texte i materiale cartografice& 1&% 1 elabore)e texte cu coninut geografic, folosind termeni specifici& 2. Int !*! ta! a %o! %t& a "n+o!'a,""#o! -n)%!") * un )u*o!t %a!to(!a+"%. 2&1 1 identifice i s locali)e)e fapte i date pe suporturi cartografice cunoscute& 2&2 1 identifice i s locali)e)e fapte i date pe suporturi cartografice noi sau fr suport intuiti$& 2&% 1 stabileasc raporturile dintre obiectele i fenomenele repre)entate pe 2art prin semne con$enionale i s le explice& 2&3 1 transfere informaii geografice de pe un suport cartografic ntr-o form nou *text etc&.& .. /n, # ( ! a ! #a,""#o! 0"nt! %o'*on nt # )* %"+"% unu" )*a,"u ( o(!a+"%. %&1 1 anali)e)e informaii $i)nd caracteri)area unui teritoriu pentru identificarea relaiilor dintre componentele geografice& %&2 1 explice conexiunile dintre componentele geografice& 1. E2*#"%a! a " a!(u' nta! a +a*t #o! ( o(!a+"% . 3&1 1 explice unele fapte geografice& 3&2 1 e$idenie)e asemnrile i deosebirile prin studiul comparati$ a dou regiuni geografice& 3&% 1 demonstre)e fapte geografice i deosebiri teritoriale& 3. E#a4o!a! a unu" t 2t %o ! nt 0u*& un a#(o!"t' 0at. 4&1 1 anali)e)e geografic componentele unui teritoriu& 4&2 1 sinteti)e)e elementele geografice specifice unui teritoriu ntr-un text coerent&

III. CONINUTURI CLASA a IX5a GEOGRAFIE FI6IC7 GENERAL7


Ca*"to#u# .. D"na'"%a #"to)+ ! " " ! #" +u#8 1tructura intern a #mntului "inerale i roci #lcile tectonice i dinamica scoarei terestre #rocese i fenomene asociate dinamicii scoarei terestre Relieful ma5or al 6errei Relieful creat de agenii externi - a. ageni i procese - b. procese geomorfologice actuale i degradarea terenurilor Ca*"to#u# 1. E# ' nt 0 ' t o!o#o(" " %#"'&8 7actorii genetici ai climei #rincipalele elemente i fenomene climatice ale 6errei 8lima i tipurile de clim Ca*"to#u# 3. O% anu# *#an ta! " a* # %ont"n nta# . !ceanele i mrile Rurile i flu$iile 9acurile Ca*"to#u# 9. V ( ta,"a " +auna. :onele biogeografice terestre

CLASA a X5a GEOGRAFIA UMAN7 :I ECONOMIC7 A LUMII


Ca*"to#u# I. ;a!ta *o#"t"%& a #u'"" Ca*"to#u# II. G o(!a+"a u'an& Rspndirea geografic i densitatea populaiei ;$oluia n teritoriu a oraelor 8lasificarea oraelor Ca*"to#u# III . G o(!a+"a %ono'"%& a #u'"" Geografia agriculturii - a. culturile temporare i permanente - b. creterea animalelor Geografia industriei Geografia transporturilor -a. resursele energetice i industria energiei electrice - b. metalurgia - c. rspndirea teritorial a industriei - transporturile pe ap

CLASA a XI < a GEOGRAFIA MEDIULUI /NCON=UR7TOR


Ca*"to# # 8 2. T"*u!"# 0 ' 0"" ( o(!a+"% 6ipuri de medii din )ona cald 6ipuri de medii din )ona temperat 6ipuri de medii din )ona rece 1. Do' n"" *!"o!"ta! a# *!ot %," " " %on) !>&!"" ' 0"u#u" #rotecia i conser$area co$orului $egetal #rotecia i conser$area calitii aerului #rotecia i conser$area calitii apelor #rotecia i conser$area calitii solului 1unt recomandate manualele0 G o(!a+" +"$"%& ( n !a#&, manual pentru clasa a +,-a, ;ditura <idactic i #edagogic R&/&, ediiile 1==>, 1==?, 1==@, autori0 Grigore #osea, !cta$ian "ndru G o(!a+"a u'an& " %ono'"%& a #u'"", manual pentru clasa a ,-a, ;ditura <idactic i #edagogic R&/&, ediiile 1==?, 1==@, 1===, autori0 A& 6ufescu, Gr& #osea, A& 8ucu, +& Aelcea, !& "ndru G o(!a+"a ' 0"u#u" -n%on?u!&to!, manual pentru clasa a ,+-a, ;ditura <idactic i #edagogic R&/&, ediiile 1==?, 1==@, 1===, autori0 Aictor 6ufescu, Grigore #osea, /urel /rdelean

CLASA a XII < a GEOGRAFIA ROM@NIEI Ca*"to# # 8


+& ++& +++& +A& A& A+& A++& A+++& +,& Bnitatea i armonia teritoriului Romniei 8adrul natural #opulaia i ae)rile umane /gricultura i prelucrarea industrial a produselor agricole +ndustria 6ransporturile 6urismul 8omerul 8aracteristicile regionale ale Romniei i mprirea administrati$-teritorial

Not&8 Nu )unt o4#"(ato!"" %on,"nutu!"# A&!,"#o! 0 #a %a*"to#u# In0u)t!"aB *! %u' " %on,"nutu# A&!,"" %u *!"n%"*a# # % nt! 0 *! #u%!a! "n0u)t!"a#& a *!o0u) #o! a(!"%o# C*a(.D.E. ;ste recomandat manualul0 G o(!a+"a Ro'Fn" "B 'anua# * nt!u %#a)a a XII5aB E0"tu!a D"0a%t"%& " P 0a(o("%& Bu%u! t"B 0","a 2000B auto!"8 V"%to! Tu+ )%uB C#au0"u G"u!%&n anuB V"o! #a Ana)ta)"u

IV. MATRICEA DE SPECIFICAII


Cn cadrul probei de examen, itemii $or concreti)a obiecti$ele programei n aproximati$ urmtoarele procente& G o(!a+"a ( n !a#& Geografia fi)ic general Geografia uman i economic a lumii Geografia mediului ncon5urtor %4D %4D %0D

G o(!a+"a Ro'Fn" " Aarietatea i armonia teritoriului romnesc 8adrul natural #opulaia i ae)rile omeneti /gricultura i $alorificarea produselor agricole +ndustria 6ransporturile i cile de comunicaie 6urismul i comerul 8aracteristici regionale ale teritoriului Romniei 4D 40->0D 10-14D 10-14D 10-14D 4-10D 4-10D 4D

V. STRUCTURA PROBEI DE EXAMEN


#rima parte a probei de examen $a cuprinde itemi obiecti$i, a doua parte $a cuprinde itemi de tip eseu structurat, iar a treia parte $a cuprinde itemi pri$ind transferul de informaii de pe un suport grafic i cartografic n text sau transpunerea unor date/informaii pe un suport grafic i cartografic i interpretarea produselor re)ultate& E2 '*# 0 "t '" * nt!u *!o4a 0 G o(!a+" ( n !a#&8 I. 1criei, pe foaia de examen, litera corespun)toare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de mai 5os0 1& 8ea mai important consecin a micrii de rotaie este0 a& abaterea corpurilorE b& formarea anotimpurilorE c& succesiunea )ilelor i a nopilorE d& turtirea #mntului la cei doi poli& 2& 1oluri cerno)iomice i soluri cenuii se formea) n )onele cu clim0 a& ecuatorialE b& polarE c& temperat0 d& tropical&

II. 1criei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completea) afirmaiile de mai 5os0 1& 8ea mai de)$oltat ar sub raport industrial n ;xtremul !rient se numete&&& && 2& <i$i)iunile teritoriale din structura administrati$ a 7ranei se numesc&&&&&&&&&&&&& III. a. <efinii termenii Gu$"n& 'a! 'ot!"%&H i H'aIu")H. 4. <ai cte un exemplu pentru fiecare termen& IV. ;xplicai, pe scurt, influena pdurii asupra mediului& V. 8omparai a(!"%u#tu!a "t"n !ant& cu a(!"%u#tu!a t!a0","ona#& "!"(at&, identificnd t! " 0 o) 4"!" ntre acestea, sub raportul influenei specifice a fiecreia asupra mediului& VI. 8aracteri)ai $ona *&0u!"#o! 0 %on"+ ! Cta"(aE preci)nd aspectele specifice $egetaiei, animalele i o regiune geografic unde este specific&

E2 '*# 0 "t '" * nt!u *!o4a 0 G o(!a+"a Ro'Fn" "8 I. 1criei, pe foaia de examen, litera corespun)toare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de mai 5os0 1& 8mpia 1iretului +nferior este, din punct de $edere genetic, o cmpie0 a& de teraseE b& de subsidenE c& piemontanE d& tabular& 2& 8ea mai ntins depresiune din 8arpaii !rientali este0 a& Frao$uluiE b& 8iucE c& <ornelorE d& "aramureului& II. 1criei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completea) afirmaiile de mai 5os0 1& 6ipurile de soluri din )onele de step i sil$ostep se numesc 2& "agistrala fero$iar Fucureti-+ai se prelungete n Republica "oldo$a prin punctul de grani III. a. <efinii termenii0 G#"'an 'a!"t"'H i G)at 0!u'H. 4. <ai un exemplu de liman maritim i un exemplu de unitate de relief sau )on n care exist sate drum& IV. ;xplicai, pe scurt, existena unor mici lacuri srate n estul 8mpiei Romne& V. 8aracteri)ai, n maximum o pagin, Mun,"" A*u) n" preci)nd0 #"'"t # *caracteristici generale i cinci di$i)iuni.& " ! #" +u#

VI. 8aracteri)ai clima D #t " Dun&!"" preci)nd0 - doi factori care determin clima acestei regiuni i caracteristicile generale ale elementelor climatice *temperatura medie anual i precipitaiile atmosferice.&