Sunteți pe pagina 1din 4

PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU PSIHOLOGIE BACALAUREAT 2001 I.

STATUTUL DISCIPLINEI

Psihologia are, n cadrul examenului de bacalaureat, pentru anul colar 2000-2001, statut de dis i!li"# o!$io"al#. Psihologia poate fi aleas la !%o&a E sau la !%o&a ' n funcie de filiera, profilul i specializarea la care a fost absolvit liceul. Proba de examen la Psihologi( este o !%o&# s %is# cu d)%a*a d( + o%(. II. OBIECTI,E DE E,ALUARE

andidaii vor fi capabili s! 1. defineasc termeni psi"olo#ici, concepte i procese psi"ice$ 2. caracterizeze i s analizeze procese psi"ice i componente ale sistemului de personalitate$ %. stabileasc i s analizeze relaii ntre diferite procese psi"ice i ntre componentele sistemului de personalitate$ &. compare diferite procese psi"ice$ '. exemplifice adecvat modul de manifestare a diferitelor procese psi"ice n situaii concrete$ (. elaboreze sinteze tematice pe baza unei structuri de idei sau pornind de la un text dat$ ). emit *udeci de valoare asupra unor idei+puncte de vedere menionate sau enunuri cu caracter psi"olo#ic$ ,. utilizeze corect limba*ul de specialitate. III. CON-INUTURI

1. S(".a$iil( 1.1. -efinirea i caracterizarea #eneral a senzaiilor 1.2. .e#ile #enerale ale sensibilitii 2. P(% (!$ia 2.1. Percepia ca proces i ca ima#ine primar obiectual 2.2. .e#ile percepiei 2.%. /bservaia i spiritul de observaie/ +. R(!%(.("*a%(a %.1. 0eprezentarea ca proces i ca ima#ine mintal secundar %.2. alitile reprezentrilor/ %.%. 0olul reprezentrilor n activitatea mintal 0. G1"di%(a &.1. 12ndirea ca proces psi"ic central &.2. 3odaliti de operare a #2ndirii &.%. 4l#oritmica i euristica &.&. 5oiunile i formarea lor/ &.'. 6nele#erea/ &.(. 0ezolvarea problemelor/ 2. Li3&a4)l '.1. omunicare i cunoatere/

'.2. 7unciile limba*ului '.%. 7ormele limba*ului 5. M(3o%ia (.1. -efinire i caracterizare #eneral/ (.2. Procesele i formele memoriei (.%. -iferenele individuale i calitile memoriei/ (.&. 3emorie i uitare 6. I3agi"a$ia ).1. aracterizarea procesului ima#inativ ).2. 7ormele ima#inaiei 7. Mo*i8a$ia ,.1. -efiniia i funciile motivaiei/ ,.2. 7ormele motivaiei ,.%. 3otivaie i performan. /ptimum motivaional 9. A:( *i8i*a*(a 8.1. -efinirea i specificul proceselor afective 8.2. Proprietile proceselor afective/ 8.%. lasificarea tririlor afective 10. ,oi"$a 10.1. alitile voinei 11. D(!%i"d(%il( 11.1. .ocul i rolul deprinderilor n structura activitii 11.2. 7elurile deprinderilor 11.%. 9tapele formrii deprinderilor i curba exerciiului/ 12. A*("$ia 12.1. aracterizarea i definirea ateniei 12.2. 7ormele ateniei i interaciunea lor/ 12.%. 6nsuirile ateniei i educarea lor 1+. P(%so"ali*a*(a 1%.1. /mul ca personalitate 1%.2. :ndivid, persoan, personalitate/ 10. T(3!(%a3("*)l 1&.1. .atura dinamico-ener#etic a personalitii 1&.2. ;ipurile de activitate nervoas superioar 1&.%. .ocul temperamentului n sistemul de personalitate< 12. A!*i*)di"il( 1'.1. .atura instrumental-operaional a personalitii 1'.2. lasificarea aptitudinilor 1'.%. :nteli#ena ca aptitudine #eneral/ 15. Ca%a *(%)l 1(.1. .atura relaional-valoric a personalitii 1(.2. =istemul de atitudini$ structuri caracteriale NOT;<

T(3(l( :#%# / s)"* i" l)s( =" !%og%a3a !("*%) (>a3(")l d( &a ala)%(a* a*1* a (l(8ilo% a%( a) s*)dia* !sihologia 1 o%# !( s#!*#31"#? 1* @i a (lo% a%( a) s*)dia* 2 o%( !( s#!*#31"#. T(3(l( 3a% a*( ) / s)"* i" l)s( NUMAI =" !%og%a3a !("*%) (>a3(")l d( &a ala)%(a* a (l(8ilo% a%( a) s*)dia* !sihologia 2 o%( !( s#!*#31"#. Ma")al)l %( o3a"da*< PSIHOLOGIE? 3a")al !("*%) lasa a XAa @ oli "o%3al( @i li ((? E.D.P.? B) )%(@*i? 1995B a)*o%i< Pa)l Po!(s ) N(8(a")? Mi(l) Cla*(? Ti" a C%($). I,. PROBA DE E,ALUARE

=tructura probei de evaluare va include un numr de subiecte, concepute dup modelul i*(3ilo% d( *i! !(%( h( >asocierere?$ i*(3i d( *i! o3!l(*a%( a spaiilor lacunare$ i*(3i ) %#s!)"s s )%*$ ="*%(&#%i s*%) *)%a*($ (s() s*%) *)%a* pe baza unor puncte de reper$ (s() "(s*%) *)%a* >sintez pornind de la o idee sau enun cu caracter psi"olo#ic? etc. Prezentarea urmtoarelor (>(3!l( d( i*(3i constituie un spri*in important pentru profesori i elevi n ceea ce privete :a3ilia%i.a%(a ) 3od)l d( :o%3)la%( a s)&i( *(lo%. :. 6n coloana 4 sunt enumerate le#ile #enerale ale sensibilitii, iar n coloana @ sunt numerotate enunuri adevrate referitoare la acestea. =criei pe foaia de examen asocierile dintre fiecare liter din coloana 4 i cifra+cifrele enunurilor corespunztoare din coloana @. 4 @ a. .e#ea pra#urilor 1. =e exprim n faptul c o senzaie care se produce absolute i difereniale ntr-un analizator influeneaz producerea senzaiilor n ali analizatori. b. .e#ea contrastului 2. =e manifest prin creterea sensibilitii fa de un senzorial stimul, n condiiile n care importana acordat stimulului respectiv este mare. c. .e#ea adaptrii %. Pornete de la constatarea c un excitant produce o senzaie numai dac are o anumit intensitate. d. .e#ea interaciunii &. onst n scoaterea reciproc n eviden a doi analizatorilor stimuli cu caracteristici opuse. '. / interaciune cu totul deosebit este sinestezia, e. .e#ea semnificaiei care pare a fi o premis a dotaiei artistice. (. =e refer la modificarea sensibilitii analizatorilor sub aciunea repetat a stimulilor. ). 9xplic de ce un stimul mai slab, dar mai semnificativ, poate fi mai repede i mai bine detectat dec2t altul cu o intensitate normal sau c"iar superioar. ::. 3emoria are o serie de caracteristici care o individualizeaz n raport cu alte procese. 1. -efinii memoria. 2. 9numerai caracteristicile memoriei. %. -escriei oricare dou dintre aceste caracteristici. &. =criei pe foaia de examen termenii potrivii care completeaz enunul urmtor! A-ei memoria readuce trecutul n prezent, o face in2nd seama de condiiile BBBBB i BBBBBB ale prezentului.C :::. -escriei succint fenomenele de interaciune a deprinderilor, exemplific2nd adecvat fiecare dintre aceste fenomene.

:D. Pornind de la ideea potrivit creia n sistemul de personalitate caracterul reprezint un ansamblu de atitudini-valori, analizai aceast component a personalitii comparativ cu temperamentul, utiliz2nd totodat exemple adecvate. P)" *a4)l 3a>i3 al !%o&(i s %is( la PSIHOLOGIE (s*( d( 100 d( !)" *(. S( a o%d# 10 !)" *( di" o:i i). 5ota final se calculeaz prin mprirea puncta*ului obinut la 10.