Sunteți pe pagina 1din 10

tefan Boncu Psihologie social#

Cursul 27

PSIHOLOGIA SOCIAL& A DRAGOSTEI

1. De la atrac(ia interpersonal# la dragoste
Pui s# r#spund# la o ntrebare cu privire la cel mai important lucru din via&a lor, cei
mai mul&i oameni vor men&iona o rela&ie cu cineva apropiat: p#rinte, frate, fiu, so& sau so&ie,
iubit sau iubit#. ncepnd din anii 70, n psihologia social# s-a dezvoltat domeniul rela&iilor
intime, n care sunt abordate n special rela&iile apropiate dintre doi adul&i ce implic#
ataament emo&ional i dependen&# reciproc#.
Simpson i colaboratorii s#i (1986) au publicat date care indic#, cel pu&in pentru
socieatea american#, creterea importan&ei iubirii. n 1967, la ntrebarea V-a&i c#s#tori cu
cineva care are toate calit#&ile, dar pe care nu-l iubi&i?, 65% din b#rba&ii chestiona&i au
r#spuns negativ. Femeile au dat acest tip de r#spuns n propor&ie de numai 24%. n 1980, 80%
din subiec&i, att b#rba&i ct i femei, au r#spuns c# nu s-ar c#s#tori cu cineva de care nu sunt
ndr#gosti&i.
Psihologii sociali nu s-au l#sat impresiona&i de mu&imea defini&iilor dragostei, pe care
le ofer# literatura sau cinematografia i au c#utat s# stabileasc# tendin&ele comportamentale i
cognitive proprii st#rii de a fi ndr#gostit. S-a ar#tat astfel, c# ndr#gosti&ii se gndesc n mod
constant la persoana iubit#, doresc s# petreac# ct mai mult timp cu ea i adesea i
supraestimaz# calit#&ile. Dragostea nseamn# dorin&a de izolare cu persoana iubit# i
excluderea altor prieteni. Ea este perceput# ca o emo&ie intens#, asupra c#reia individul nu are
control.
Din punct de vedere psihologic, drumul de la atrac&ia interpersonal# la dragoste este
foarte lung. Putem extrapola principiile din domeniul atrac&iei interpersonale la dragoste? Ce
este, de fapt, dragostea? Este ea calitativ diferit# de atrac&ie?
Pentru a desemna dragostea, folosim n limbajul comn o mul&ime de termeni: iubire,
pasiune, prietenie, atrac&ie sexual#, dragoste platonic#, etc. Se pot stabili distinc&ii ntre aceste
sentimente? Din pricina ambiguit#&ii terminologice, ca i din pricina faptului c# dragostea a
fost privit# ntotdeaun ca ceva miraculos, c#ruia nu ne putem sustrage, pe care nu-l putem
p#trunde ra&ional, acest fenomen n-a putut fi studiat n laborator dect cu mari dificult#&i.
Multe cercet#ri au folosit chestionarul i interviul.
tefan Boncu Psihologie social#
Cursul 27
n 1970, Zick Rubin a construit chestionare n ncercarea de a demonstra c# dragostea
e diferit# de prietenie ori de simpla atrac&ie interpersonal#. Iat# c&iva itemi folosi&i de
cercet#torul american:
1. Aceast# persoan# e una din cele mai simpatice persoane pe care le cunosc.
2. Aceast# persoan# e genul care mi-ar place mie nsumi s# fiu.
3. Am mare ncredere n puterea de judecat# a acestei persoane.
4. Cred c# pot s# am ncredere n aceast# persoan# cu privire la absolut orice.
5. I-a ierta acestei persoane absolut orice.
6. A face orice pentru aceast# persoan#.
Rubin le cerea subiec&ilor s#i s# r#spund# pe scale de la 1 la 10, avnd n minte un bun
prieten ori partenerul lor ntr-o rela&ie de dragoste. S-a putut demonstra astfel, c# pe primii trei
itemi scorurile sunt mai mari atunci cnd subiec&ii se gndesc la un prieten, iar pe ultimii trei
se nregistreaz# scoruri mari cnd se evalueaz# partenerul ori partenera. Aadar, avem tendin&a
de a descrie pe cei de care suntem ndr#gosti&i n termenii itemilor 4-6. Pe baza acestor
r#spunsuri, Rubin a dezvoltat o scal# a atrac&iei i una a dragostei, sus&innd c# acestea sunt
rela&ii de tip diferit. El a argumentat aceast# pozi&ie i experimental, stabilind diferen&e
comportamentale ntre atrac&ie i dragoste. Astfel, a invitat n laborator cupluri de suden&i ale
c#ror rela&ii fuseser# idenificate, pe baza chestionarelor, ca fiind foarte slabe sau foarte
puternice. n timp ce cuplurile ateptau s# intre n laborator, eperimentatorul m#sura atent, din
dosul unui perete-oglind#, timpul ct se priveau n ochi. Concluziile lui Rubin arat# c# diadele
ndr#gostite petrec mai mult timp privindu-se n ochi.


2. Teoria triangular# a dragostei
Dac# Rubin a distins ntre dragoste i atrac&ie, teoria pe care o vom expune mai jos
distinge ntre diferitele tipuri de dragoste. Robert Sternberg este un psiholog foarte respectat,
ce s-a f#cut cunoscut prin cercet#rile sale asupra inteligen&ei. El a realizat ns# i studii solide
n domeniul dragostei, propunnd o teorie foarte influent#. Potrivit concep&iei aesteia
(Sternberg, 1986), dragostea are trei componente de baz# ea poate fi v#zut# ca un triunghi,
ale c#rui vrfuri sunt tocmai aceste trei componente:
1. Pasiunea reprezint# componenta motiva&ional#, ce reflact# n principal atrac&ia
sexual#.
tefan Boncu Psihologie social#
Cursul 27
2. Intimitatea corespunde componentei emo&ionale i se refer# la dorin&a de a fi
mpreun# cu cel#lalt, de a-i mp#rt#i experien&ele fericite, ca i cele nepl#cute.
3. Angajamentul reprezint# componenta cognitiv#. Include decizia de a fi mpreun#
cu cel#lalt, decizia de a continua rela&ia, reafirmat# chiar i n momentele de criz#.
Marele merit al teoriei lui Sternberg este flexibilitatea: psihologul afirm# c# rela&iile de
iubire din orice cuplu pot fi descrise combinnd cele trei ingrediente principale. De pild#,
pentru el dragostea pasional# nseamn# pasiune i intimitate lipsite de angajament, iar
dragostea prieteneasc# are drept componente intimitatea i angajamentul, f#r# pasiune (vom
avea prilejul s# ne convingem de importan&a acestor dou# tipuri de dragoste n paragrafele
urm#toare). Pasiunea singur#, f#r# intimitate i f#r# angajament d# dragostea nebun#. n lipsa
intimit#&ii, combina&a pasiune + angajament e numit# de autor dragoste stupid#; el apreciaz#
c# un astfel de sentiment leag# unele vedete de la Hollywood. n sfrit, toate trei
componentele se reg#sesc n ceea ce Sternberg numete dragoste des#vrit# (consummate
love)


3. Dragostea )i stilurile de ata)ament
Philip Shaver i Cindy Hazan au testat n mai multe studii ipoteze extrem de
interesante cu privire la dragoste. Ei s-au inspirat din studiile pe animale i din cele asupra
rela&iei p#rinte copil. Ideea central# a demersurilor lor de cercetare este c# stilul de
ataament al unei pesoane (modalitatea n care persoana interac&ioneaz# cu al&ii semnificativi)
r#mne constant de-a lungul vieⅈ ca atare, ataamentul manifestat de individ fa&# de p#rin&i
n vremea copil#riei este foarte asem#n#tor aceluia pe care-l manifest# fa&# de partenerul
dintr-o rela&ie de dragoste.
n studiul lor asupra stilurilor de ataament, studiu bazat pe observarea interac&iunilor
copiilor cu mamele lor, Ainsworth i colaboratorii s#i (1978) au distins trei astfel de stiluri.
Ele se refer# la atept#rile copiilor privind accesibilitatea i disponibilitatea mamei de a le
r#spunde: stilul securizant, stilul evitant i stilul anxios/ambivalent. Autorii men&iona&i au
ar#tat c# aceste expectan&e sunt incluse n modelul mental pe care copii l construiesc despre
ei nii i despre partenerii lor importan&i de interac&iune.
Hazan i Shaver (1988) au realizat o cercetare bazat# pe anchet#, n care urm#reau s#
testeze urm#toarele ipoteze:
1. Distribu&ia stilurilor de ataament la adul&i este similar# cu cea observat# la copii.
tefan Boncu Psihologie social#
Cursul 27
2. Experien&ele de dragoste pe care le tr#iesc indivizii cu stiluri diferite de ataament
sunt diferite.
3. Modelele mentale ale eului i ale rela&iilor difer# n func&ie de stilul de ataament.
4. Indivizii cu stiluri de ataament diferite sunt vulnerabili n grade diferite la
singur#tate. Cei cu stil anxios/ambivalent sunt cei mai vulnerabili, iar cei cu stil securizant
sunt cei mai puin vulnerabili.
Cercet#torii le nmnau subiec&ilor scurte descrieri ale celor trei stiluri de ataament i
le cereau s# aprecieze care din ele se potrivete cel mai exact cu experien&ele i sentimentele
lor. De asemenea, subiec&ii r#spundeau la multiple ntreb#ri despre natura i calitatea rela&iilor
lor de dragoste.
Iat# descrierile stilurilor de ataament pe care le primeau subiec&ii:
A. Gsesc c este destul de u#or s m apropii de al&ii. M simt bine s #tiu c depind
de al&ii #i c al&ii depind de mine. Nu-mi fac griji c voi fi abandonat sau c cineva se va
apropia prea mult de mine.
B. Nu m simt n largul meu atunci cnd am legturi foarte strnse cu ceila&i. Gsesc
c este dificil s ai nredere n ei #i mi vine greu s depind de ei. Devin nervos cnd cineva
dore#te o rela&ie foarte apropiat cu mine. Adesea, partenerii mei din rela&iile de dragoste
mi-au cerut s fiu mai intim dect m simt eu bine.
C. Gsesc c al&ii au re&ineri n a se apropia de mine att de mult ct a# dori eu. M
gndesc adesea c partenerul meu nu m iube#te sau nu vrea s stea cu mine. mi doresc
legturi foarte profunde cu unele persoane, iar aceast dorin& i sperie pe unii.
Tipul A este stilul securizant, tipul B este stilul evitant, iar stilul C este stilul
anxios/ambivalent.
56% din adul&ii care au participat la cercetarea lui Hazan i Shaver au declarat c# stilul
securizant exprim# cel mai exact tr#irile lor. Aproximativ 25% din subiec&i au identificat stilul
evitant ca auto-decriptiv i aproximativ 20% au ales stilul anxios/ambivalent. Astfel, ipoteza
fundamental# a celor doi cercet#tori, anume aceea a continuit#&ii s-a confirmat: distribu&ia
men&ionat# a stilurilor de ataament se reg#sete i la copii.
Indivizii adul&i care raporteaz# un stil de ataament securizant descriu rela&iile lor de
dragoste ca fiind caracterizate de fericire, prietenie i ncredere. Principala tr#s#tur# a celor cu
stil evitant este frica de intimitate cu cel#lalt. n sfrit, din interviurile cu subiec&ii cu stil
anxios/ambivalent a reieit c# rela&iile lor de dragoste sunt caracterizate de extreme
tefan Boncu Psihologie social#
Cursul 27
emo&ionale, preocup#ri obsesive, atrac&ie sexual#, dorin&# de contopire cu partenerul i dorin&#
de reciprocitate.


4. Abordarea )tiin(ific# a dragostei pasionale
Hatfield i Walster (1981) au propus o distinc&ie deosebit de util# ntre dragostea
pasional# (sau romantic#) i dragostea prieteneasc# (companionate love). Dragostea pasional#
este o stare caracterizat# de excita&ie intern#, atrac&ie sexual# i frica de a nu fi respins: faptul
de a fi iubit provoac# extazul, iar refuzul duce la agonie. Dragostea prieteneasc#, pe de alt#
parte, este caracterizat# de prietenie, n&elegere, ncredere i grija pentru persoana celuilalt.
Aceast# dihotomie este fundamental# pentru cercet#rile de psihologie social# asupra iubirii; ea
se reg#sete, cum am constatat, n clasific#ri mai sofisticate.
Cercet#rile au pus n eviden&# faptul c# dragostea variaz# n func&ie de cultur#. Pentru
a se ndr#gosti, individul trebuie s# fi fost educat ntr-o cultur# care crede n conceptul de
dragoste i l transmite genera&iei tinere. La fel ca n multe alte contexte, n situa&ia n cere ne
ndr#gostim, credin&ele noastre (despre ce nseamn# a te ndr#gosti) determin# ceea ce ni se
ntmpl#. Pentru a ne ndr#gosti avem nevoie de conceptul de dragoste promovat de cultura
din care facem parte. Tesser i Paulhus (1976) au ar#tat, n plus, c# focalizarea gndirii aspra
dragostei face probabil# ndr#gostirea.
So&ii Walster (Elaine Hatfield i George Walster, 1981) au propus o teorie a dragostei
pasionale utiliznd ideea de concept cultural, dar i concep&ia lui Schachter i Singer (1962)
despre emo&ii. Potrivit acestei teorii, exist# trei variabile r#spunz#tore pentru experien&a
dragostei: 1. Conceptul cultural specific de dragoste; 2. O persoan# potrivit# ca obiect al
dragostei; de obicei, un individ de sex opus i de vrst# apopiat#; 3. Excitarea emo&ional#
etichetat# dragoste, care este resim&it# cnd individul interac&ioneaz# cu persoana iubit#, sau
chiar numai cnd se gndete la ea.
Dar naintea teoriei celor trei factori, Elaine Hatfield i Ellen Berscheid (1974)
sus&inuser# c# dragostea poate fi analizat# ca oricare emo&ie. Sprijinindu-se pe cercet#rile lui
Schachter, cele dou# cercet#toare sugerau c# dragostea pasional# nseamn#: 1. Excitarea
fiziologic# difuz# i 2. Credin&a c# aeast# excitare este echvalent# cu reac&ia n fa&a persoanei
iubite.
Dei ideea de etichetare a excit#rii este admis# numai cu greutate de sim&ul comun, ea
are o baz# solid# n cercet#rile de psihologie. Reac&iile noastre fiziologice nu sunt diferen&iate
tefan Boncu Psihologie social#
Cursul 27
n func&ie de tipul emo&iei reac&ii fiziologice similare apar atunci cnd ne descriem ca furioi,
nfricoa&i, bucuroi sau excita&i sexual. 'innd cont de lucrul acesta, Schachter i Singer
(1962) au ar#tat c# atunci cnd anumite evenimente ne provoac# o excitare fiziologic#, c#ut#m
n mediul extern indici pentru a descoperi cauza excit#rii. Ajungem astfel s# etichet#m
excitarea ca o emo&ie potrivit# cu ceea ce vedem ca stimuli posibili. De pild#, dac# resim&im
excitare fiziologic# dup# ce am fost insulta&i, o vom eticheta ca furie. n aceeai m#sur#, dac#
o resim&im n timp ce interac&ion#m cu un individ atr#g#tor de sex opus, o vom considera
excita&ie sexual# sau dragoste.
ntreaga construc&ie teoretic# a lui Schachter are la baz# ideea c# indivizii au tendin&a
de a interpreta i n&elege informa&iile care le vin din interiorul corpului. Stuart Valins a
realizat n 1966 o demonstra&ie spectaculoas# a acestei idei fundamentale. Subiec&ii s#i erau
studen&i de sex masculin. El folosete un aparat cu ajutorul c#ruia nu numai c# pate m#sura
b#t#ile inimii subiec&ilor, dar poate face ca subiec&ii nii s# le aud# foarte clar. Valins
prezenta fiec#rui subiect n parte 10 fotografii cu nuduri feminine luate din revista Playboy.
Fotografiile erau expuse 15 secunde la intervale de un minut. Subiec&ii i auzeau b#t#ile
inimii cu un minut nainte de a prvi prima fotografie i continuu s# le aud# pe tot parcursul
prezent#rii fotografiilor. La sfrit, li se cerea s# aprecieze fiecare fotografie din punctul de
vedere al atractivit#&ii i chiar s# aleag# cteva din ele ca recompens# pentru participarea la
experiment. Marea ingeniozitate a experimentului lui Valins const# n faptul c# pentru unii
subiec&i b#t#ile inimii pe care le auzeau fuseser# nregistrate dinainte. Ele se intensificau cnd
subiec&ii priveau anumite nuduri i aveau un ritm normal cnd priveau alte nuduri. Aa cum
anticipase cercet#torul, subiec&ii apreciau fotografiile la care i auziser# inima b#tnd mai
repede ca fiind mai atr#g#toare. Valins demonstreaz#, deci, c# indivizii &in cont de reac&iile lor
fiziologice n evaluarea sentimentelor pe care le au fa&# de persoanele de sex opus.
Uneori, leg#tura dintre excitrea fiziologic# i dragoste este limpede. n preze&a
partenerului pecare l-am visat ntotdeauna sim&im o dorin&# sexual# irepresibil#. (tim c#
sunem excita&i i tim de ce suntem excita&i. Dar analiza dragostei propus# de cele dou#
cercet#toare americane merge dincolo de ceea ce este evident. Excitarea poate fi uor atribuit#
de individ unei surse care n-a provocat-o. Hatfield i Bersheid au f#cut apel la ideile lui Dolf
Zillmann despre transferul excit#rii. n opinia acesui psiholog, transferul excit#rii este un
proces cognitiv prin care excitarea cauzat# de un stimul este ad#ugat# celei cauzate de un alt
stimul, iar excitarea combinat# rezultat# este atribuit# n ntregime celui de-al doilea stimul. n
multe cazuri, indivizii i interpreteaz# greit excitarea punnd-o pe seama sentimentului de
tefan Boncu Psihologie social#
Cursul 27
dragoste, cnd ea a fost declanat# de al&i stimuli din situa&ie. S# ne imagin#m un student
romn care are prilejul s# petreac# un week-end la Paris. l nso&esc un alt tn#r i so&ia
acestuia, proaspete cunotin&e. Eroul nostru viziteaz# oraul n compania prietenilor s#i i este
extaziat. ntotdeauna i-a dorit s# cunoasc# Parisul. N-a v#zut niciodat# lucruri att de
frumoase. n starea aceasta i d# seama c# s-a ndr#gostit de o&ia prietenului s#u. Se simte
minunat nu pentru c# se afl# la Paris, ci pentru c# ea este mereu al#turi. Dac# aplic#m la acest
caz teoriile pe care le-am expus, ajungem uor la concluzia c# avem de-a face cu o atribuire
greit# a excit#rii. Cu siguran&#, excitarea fiziologic# provocat# de contactul cu locul la care
tn#rul a visat din copil#rie a influen&at, f#r# ca el s#-i dea seama, sentimentele pe care le
nutrete acum pentru so&ia colegului s#u. Prin trasferul excit#rii, dragostea se amplific#,
indiferent de ceea ce face ca inima s# bat# mai repede. n&elegem acum de ce experien&ele
dureroase legate de persoana iubit# ne fac s# o iubim i mai mult. Orice stimul care intensific#
excitarea fiziologic# contribuie la creterea pasiunii.


5. Dispute )i atest#ri experimentale
Aadar, conform acestei interpret#ri, excitarea provocat# de orice surs# intensific#
sentimenele de dragoste, oferind min&ii noastre posibilitatea de a atribui excitarea unui stimul
legat de persoana care ne-a strnit interesul. Doi psihologi canadieni, Donald Dutton i Arthur
Aron (1974) au invitat studen&i de sex masculin s# participe ntr-un experiment asupra
nv#&#rii. Fiecare subiect avea drept partener n experiment o fat# frumoas#. Dup# ce o
ntlneau pe fat#, unora dintre ei li se provoca emo&ia de fric#, spunnduli-se c# vor fi supui
unor ocuri electrice destul de dureroase. nainte ca experimentul s# ia sfrit, subiec&ii
completau un chestionar, pentru a se ob&ine informa&ii asupra sentimentelor i reac&iilor lor,
ntruct acestea influen&eaz# performan&a n sarcina de nv#&are. ntreba&i ct de mult o plac
pe fat# i n ce m#sur# ar vrea s# o mai ntlneasc#, subiec&ii care credeau c# vor primi ocuri
electrice au manifestat mai mult# atrac&ie fa&# de ea.
Cei doi autori au ncercat s#-i verifice ipoteza i ntr-un experiment de teren. Ei a ales
ca loc de desf#urare a cercet#rii o punte suspendat# n mun&i. Puntea avea lungimea de 150
de metri i atrna deasupra unei pr#pastii de 100 de metri, nct oricine o traversa ncerca un
seniment de fric#. Experimentatorii au postat la mijcolul pun&ii o femeie foarte frumoas#, care
cerea b#rba&ilor singuri s# completeze un scurt chestionar. Cnd terminau, femeia le d#dea
numele ei i numrul de telefon, spunndu-le c# o pot suna dac# doresc informa&ii suplimentare
tefan Boncu Psihologie social#
Cursul 27
despre studiu. Jum#tate din subiec&i au sunat-o. Dimpotriv#, b#rba&ii care ntlneau aceeai
fat# pe un pod foarte solid, care insufla sentimentul de siguran&#, nu au telefonat dect ntr-o
m#sur# foarte redus#. Experimentatorii au putut concluziona c# excitarea cauzat# de trecerea
pun&ii fragile a fost atribuit# greit.
Kenrick i Cialdini (1977) s-au opus acestei interpret#ri. Ei au profitat de faptul c#
Dutton i Aron au utilizat n ambele experimente, ca prim# surs# de excitare frica. Explica&ia
lor pentru faptul c# frica intensific# atrac&ia interpersonal# e mult mai simpl#: cei ce se afl# cu
noi atunci cnd anticip#m c# ni s-ar putea ntmpla ceva r#u ne reduc, prin ns#i prezen&a lor,
nelinitea. Prezen&a lor este recompensatoare, iar recompensa asociat# cu alt# persoan#
amplific# atractivitatea ei. Ipoteza lui Kenrick i Cialdini nu e nefondat#.
Totui, mecanismul de transfer al excit#rii func&ioneaz# n rela&iile de dragoste
pasional#. Gregory White i colaboratorii s#i (1981) au oferit o demonstra&ie mai clar# n
acest sens. Ei au cerut subiec&ilor, cu to&ii de sex masculin, s# alerge pe loc fie dou# minute,
fie 15 secunde. Apoi le-au ar#tat fotografia unei femei despre care li s-a spus c# le va fi
partener# n experiment. Femeia era machiat# n aa fel nct ntr-o poz# ar#ta foarte
atr#gtoare, iar n alta foarte pu&in atr#g#toare. Trebuie s# &inem seama c# n acest studiu
subiec&ii b#rba&i nu ncearc# nici un sntiment de fric#, nct exlica&ia sugerat# de Kenrick i
Cialdini (1977) nu poate fi valabil#. Cu toate cestea, excitarea nt#rete r#spunsurile
emo&ionale ale subiec&ilor. Cei ce au alergat timp de dou# minute apreciaz# femeia frumoas#
ca fiind mai frumoas# i femeia pu&in atr#gtoare ca fiind mai pu&in atr#g#toare dect cei ce au
alergat numai 15 secunde. Autorii demonstreaz#, aadar, c# excitarea produs# de exerci&iul
fizic intensific# reac&ia emo&ional# ini&ial# a subiec&ilor, pozitiv# sau negativ#, fa&# de un
membru al sexului opus.
Transferul excit#rii fiziologice de la o experien&# la alta nu se produce ntotdeauna. De
pild#, nu are loc atunci cnd atribuirea este clar#, cnd suntem foarte siguri n leg#tur# cu ceea
ce ne-a cauzat excitarea. Dac#, de exemplu, cel ce se ndr#gostete de so&ia prietenului s#u la
Paris este contient c# starea de surescitare se datoreaz# faptului c# se afl# n oraul pe care a
dorit att s#-l vad#, atrac&ia fa&# de femeie nu va fi amplificat# de excitarea produs# de
admira&ia pentru Paris. Un alt experiment al lui White demonstreaz# importan&a clarit#&ii
emo&ionale (White i Knight, 1984). Din nou, se cere subiec&ilor s# alerge n loc dou# minute
sau 15 secunde. Apoi ei au posibilitatea s# urm#reasc# pe un monitor imaginea unei femei
frumoase despre care li se spune c# o vor ntlni n cadrul experimentului. Jum#tate din
subiec&i privesc aceste imagini n camera n care au f#cut exerci&iul fizic. Al#turi de monitor,
tefan Boncu Psihologie social#
Cursul 27
la vedere, experimentatorii au l#sat un aparat pentru m#surarea tensiunii i o coard#. Ceilal&i
subiec&i sunt pui s# urm#reasc# imaginile n alt# camer#, unde lipsete i coarda i
tensiometrul. Aa cum anticipaser# autorii, exerci&iul fizic mai ndelungat amplific# atrac&ia n
cazul subiec&ilor din grupul al II-lea: pentru ei, cauza excit#rii ini&iale nu este clar#, nct se
produce transferul excit#rii.
Dac# accept#m ideea c# transferul excit#rii este cheia n&elegerii dragostei pasionale,
ne r#mne s# explic#m d#inuirea n timp a dragostei. Ideile lui Zillmann i teoria lui Hatfield
i Berscheid nu dau seama satisf#c#tor de dimensiuna temporal#. Dragostea psional# intens#
poate dura ani n ir sau chiar toat# via&a. Sharon Brehm (1988) a emis, cu privire la aceasta, o
ipotez# bazat# pe ideea de incertitudine. Ipoteza ei valorific# i cercet#rile asupra excit#rii
fiziologice: potrivit cercet#torei americane, dac# angajamentul persoanei iubite r#mne
ntotdeauna nesigur, nici ctigat pe deplin, nici pierdut, excitarea este n mod constant
redeclanat#. n aceste condi&ii, pasiunea nu se stinge dect cu mare dificultate.


6. Dragostea prieteneasc#
Dragostea pasional# nu dureaz# o venicie. Interesul sexual pentru partenerul marital
poate s# dispar# treptat. Ceea ce continu# s# &in# legate multe cupluri cnd se ntmpl# aceasta,
este dragostea prietenesc#. Ea este mai pu&in intens# emo&ional, dar este mai stabil# i de
multe ori mai profund#. Apare ntre so&i, dar exist# n egal# m#sur# i ntre prieteni de aceeai
vrst# care se cunosc de mult# vreme.
Desigur, nu ntodeauna dragostea pasional# se transform# n dragoste prieteneasc#. Se
poate ntmpla, la fel de bine, ca dispari&ia pasiunii s# duc# la ruperea rela&iei, mai ales n
cazul celor ce gndesc c# atrac&ia sexual# reciproc# este esen&ial# pentru c#s#torie. Iat#, n
leg#tur# cu aceasta o ipotez# foarte credibil#, avansat# de trei psihologi americani: Rata
foarte nalt# a divor&urilor din ultimii 20 de ani ar putea fi provocat#, cel pu&in par&ial, de
creterea importan&ei experien&elor emo&ionale pozitive intense n via&a cotidian#, experien&e
foarte dificil de perpetuat n timp. (Simpson, Campbell i Berscheid, 1986, p. 371).
Dragostea prieteneasc# are la baz# respectul, admira&ia i ncrederea. ncrederea ar
putea fi cea mai important# din toate. Dragostea prieteneasc# presupune dou# tipuri de
ncredere: ncrederea propriu-zis# (faptul de a crede c# cel#lalt va face ceea ce a promis) i
ncrederea emo&ional# (faptul de a crede c# celuilalt i pas# de ceea ce ni se ntmpl# i de
sentimentele noastre i c# el va ac&iona pentru binele nostru).
tefan Boncu Psihologie social#
Cursul 27