Sunteți pe pagina 1din 2

DRDP IASI

Pag.1/2

ANEXA 2

Coninutul documentaiei pentru autorizare ampla are o!iecti"e economice #n zona drumului $i amena%are acce la DN& 1. Cerere semnat i tampilat de beneficiarul investiiei; 2. Copie dup actul de identitate a persoanei responsabile cu respectarea condiiilor din autorizaie; 3. Certificat de urbanism (copie); 4. vizul !erviciului "oliiei #utiere din cadrul $"%; &. Certificat de 'nre(istrare fiscal a firmei (copie); ). Certificat de 'nmatriculare a firmei (copie); *. +emoriu cuprinz,nd- descrierea lucrrilor care fac obiectul proiectului pentru avizare cu referiri la amplasamentul (inclusiv drumul i poziia .m)/ topo(rafia acestuia/ trasarea lucrrilor/ descrierea activitii obiectivului/ traficul atras (natura i nr.de ve0icule)/ memoriu de specialitate cu prezentarea soluiei de amena1are a accesului la 23/ amplasarea cldirilor fa de elementele (eometrice ale drumului naional/ modul de soluionare a continuitii scur(erii apelor pluviale 'n lun(ul 23/ tipul profilului transversal e4istent/ semnalizarea rutier propus pentru re(lementarea circulaiei 'n noile condiii/ structura sistemului rutier pentru accesul proiectat/ modul de iluminare al obiectivului (dac este cazul)/ situaia plantaiei rutiere; calculul locurilor de parcare calculeaz conform 56 &2&7188) pentru aprobarea #e(ulamentului (eneral de urbanism 9. "lan de 'ncadrare 'n teritoriu; 8. "lan de situaie la scara 17&:: privind amplasarea obiectivului ; plana pe suport topo(rafic (cu evidenierea cotelor 'n coordonate locale) cu- 23/ parcela cadastral pentru care a fost emis certificatul de urbanism/ vecintile 'n lun(ul 23 de o parte cealalt a obiectivului pe o lun(ime de 1:: m/ cu fi(urarea tuturor acceselor e4istente/ cldirile proiectate i cele e4istente/ dimensiunile/ denumirile i destinaiile fiecrui corp de cldire/ 'mpre1muirea/ accesele carosabile din incinta proprietii/ soluia de amena1are a accesului rutier la 23/ distanele de la a4a 23 la construcii (inclusiv la pompele de alimentare i rezervoare/ 'n cazul staiilor de distribuie carburani) i la 'mpre1muiri/ sistematizarea vertical a terenului/ modul de scur(ere a apelor/ trotuare/ reprezentarea flu4urilor de circulaie/ semnalizarea rutier e4istent i cea propus (vertical i orizontal) pentru re(lementarea circulaiei 'n noile condiii/ reprezentarea spaiilor de parcare/ plantaia rutier e4istent 'n zona de construit; 1:."rofile transversale 23 'n dreptul accesului i amena1rilor acestuia cu indicarea structurii sistemului rutier propus pentru noul acces; 11.2etalii 'n zona podeelor laterale de pe cile de acces.

DRDP IASI

Pag.2/2

ANEXA 2

'! er"aii& !e va respecta distana de minim 13 m de la 'mpre1muire 7 cldiri la a4a 23/ #n localit(i conform <6 437188* privind re(imul 1uridic al drumurilor aprobat prin =e(ea 9271889 completat i modificat ulterior. !e vor respecta distanele de amplasare a obiectivelor economice/ fa de mar(inea 'mbrcmintei drumului naional/ 'n afara localitilor/ de minim 30 m ('n cazul drumurilor naionale) i de 50 m ('n cazul drumurilor naionale deschise traficului internaional - europene)/ 'n conformitate cu <6 437188*. =a proiectarea accesului la 23 se va ine seama de <rd. &*17188* pentru aprobarea 3ormelor te0nice privind proiectarea si amplasarea construciilor/ instalaiilor si panourilor publicitare 'n zona drumurilor/ pe poduri/ pasa1e/ viaducte si tuneluri rutiere i re(lementrile te0nice 'n vi(oare. 2ocumentaia va fi prezentat 'n 3 e4emplare pentru amplasamentele din zona drumurilor naionale i 'n & e4emplare pentru amplasamentele 'n zona drumurilor naionale desc0ise traficului internaional (europene)/ toate e4emplarele vor avea semntura i tampila 'n ori(inal/ a proiectantului i a verificatorului de proiecte atestat. ran1area actelor/ pieselor scrise i desenate 'n documentaie va respecta strict ordinea 1>11/ 'nscris 'n prezenta ane4.