Sunteți pe pagina 1din 4

Catre, ________________________________________________

Prin prezenta va aduc la cunostinta ca fiul/fiica dvs. ________________________________


din clasa a V-a A la sfarsitul semestrului I, al anului scolar 2013-2014, este corigent la
urmatoarele materii: _________________________________________________________

Diriginte,

Catre, ________________________________________________
Prin prezenta va aduc la cunostinta ca fiul/fiica dvs. ________________________________
din clasa a V-a A la sfarsitul semestrului I, al anului scolar 2013-2014, este corigent la
urmatoarele materii: _________________________________________________________

Diriginte,

Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica


Comuna Radovanu,
judetul Calarasi
Strada Principala, nr. 154
Cod postal 917205
Telefon/fax 0242 517204
e
mail:
scoala.radovanu@gmail.com
www.scoalaradovanu.ro
.

8.3 Formularu
l3

Adresa instiintare corigenta/repetentie/amanare


cod: PS
7.5
0
3
F3
;
Catre,
......................................................................................................
...
In baza prevederilor:
Procedurii specifice privind promovarea el
evilor 7.5
03
Regulamentului de organizare si functionare a institutiilor din
invatamantul
preuniversitar
Regulamentului de ordine interioara al Scolii Gimnaziale
Dimitrie Ion Ghica
Va instiintam ca

Fiul/Fiica dumneavoastra
..........................
......................................................... din
clasa ............................... se
afla in urmatoare situatie la sfarsitul semestrului anului scolar
(se va alege din
variantele

corigent, repetent, amanat


)
.............................
......................................................................................................
....
......................................................................................................
.......................
..........
...............
......................................................................................................
..................
......................................................................................................
.......................
..........
.
......................................................................................................
.......................
.........
......................................................................
Pentru elevii corigenti
Va anuntam ca sesiunea de
sustinere a examenului de corigenta se sustine in
perioada........................................................................................
..... si pentru a fi
declarat(a) promovat (a) trebuie sa obtina cel putin media
5/calificativul suficient.
In
caz de neprezentare, elevul este declarat repetent.
Pentru elevii

amanati
Va anuntam ca sesiunea evaluare pentru incheierea situatiei
scolare pentru
semestrul................. are loc in
perioada...........................................................
........................ si pentru a fi
declarat(a) promovat (a) trebuie sa obtina cel putin media
5/calificativul suficient.
Director,
Invatator/Diriginte
Secretar,
Incheiat in 3 (trei) exemplare, unul in secretariat, unul la
protofoliul
invata
torului/dirigintelui si unul la familie.
Am luat cunostina,
Parinte/Sustinator legal

S-ar putea să vă placă și