Sunteți pe pagina 1din 24

LEGE Nr.

211 din 27 mai 2004 privind unele msuri pentru asigurarea proteciei victimelor infraciunilor Text n vigoare ncepnd cu data de 26 octombrie 2007 REALIZATOR !O"#A$IA %E I$&OR"ATI!' $EA"( Text actua)i*at prin produ+u) in,ormatic )egi+)ativ LE- E-#ERT n ba*a acte)or normative modi,icatoare. pub)icate n "onitoru) O,icia) a) Romniei. #artea I. pn/ )a 26 octombrie 2007 0 Ordonan1a de urgen1/ a 2uvernu)ui nr3 445620073 Parlamentul om!niei adopt pre"enta lege. #$P. 1 %ispo"iii generale $ &. 1 'n scopul asigurrii proteciei victimelor infraciunilor( pre"enta lege reglementea" unele msuri de informare a victimelor infraciunilor cu privire la drepturile acestora( precum )i de consiliere psi*ologic( asisten +uridic gratuit )i compensaie financiar de ctre stat a victimelor unor infraciuni. $ &. 2 ,inisterul -ustiiei( prin .nstitutul Naional al ,agistraturii( )i ,inisterul $dministraiei )i .nternelor au o/ligaia de a asigura speciali"area personalului care( 0n e1ercitarea atri/uiilor prev"ute de lege( sta/ile)te legturi directe cu victimele infraciunilor. $ &. 2 $utoritile pu/lice cu atri/uii 0n domeniul proteciei victimelor infraciunilor( 0n cooperare cu organi"aiile neguvernamentale( organi"ea" campanii pu/lice de informare 0n acest domeniu. #$P. 2 .nformarea victimelor infraciunilor $ &. 4 314 -udectorii( 0n ca"ul infraciunilor pentru care pl!ngerea preala/il se adresea" instanei de +udecat( procurorii( ofierii )i agenii de poliie au o/ligaia de a 0ncuno)tina victimele infraciunilor cu privire la5 a4 serviciile )i organi"aiile care asigur consiliere psi*ologic sau orice alte forme de asisten a victimei( 0n funcie de necesitile acesteia6 /4 organul de urmrire penal la care pot face pl!ngere6 c4 dreptul la asisten +uridic )i instituia unde se pot adresa pentru e1ercitarea acestui drept6

d4 condiiile )i procedura pentru acordarea asistenei +uridice gratuite6 e4 drepturile procesuale ale persoanei vtmate( ale prii vtmate )i ale prii civile6 f4 condiiile )i procedura pentru a /eneficia de dispo"iiile art. 7891( 7892( 7894 )i 789: din #odul de procedur penal( precum )i de dispo"iiile Legii nr. 872;2002 privind protecia martorilor6 g4 condiiile )i procedura pentru acordarea compensaiilor financiare de ctre stat. 324 .nformaiile prev"ute la alin. 314 sunt aduse la cuno)tin victimei de ctre +udectorul( procurorul( ofierul sau agentul de poliie la care victima se pre"int. 324 .nformaiile prev"ute la alin. 314 sunt aduse la cuno)tin victimei( 0n scris sau ver/al( 0ntr<o lim/ pe care aceasta o 0nelege. 344 'ndeplinirea o/ligaiilor prev"ute la alin. 314 < 324 se consemnea" 0ntr<un proces<ver/al( care se 0nregistrea" la instituia din care face parte +udectorul( procurorul( ofierul sau agentul de poliie la care se pre"int victima. $ &. : 314 ,inisterul -ustiiei )i ,inisterul $dministraiei )i .nternelor( cu spri+inul ,inisterului #omunicaiilor )i &e*nologiei .nformaiei( asigur funcionarea unei linii telefonice disponi/ile permanent pentru informarea victimelor infraciunilor. Prin intermediul liniei telefonice se asigur comunicarea informaiilor prev"ute la art. 4 alin. 314. 324 $ccesul la linia telefonic prev"ut la alin. 314 se asigur( 0n mod gratuit( prin apelarea unui numr de telefon unic la nivel naional. 324 Personalul care asigur comunicarea informaiilor prin intermediul liniei telefonice prev"ute la alin. 314 are o/ligaia de a anuna unitile de poliie dac din convor/irea telefonic re"ult c victima este 0n pericol. 344 $utoritile administraiei pu/lice locale )i organi"aiile neguvernamentale pot 0nfiina la nivel local linii telefonice pentru informarea victimelor infraciunilor. $ &. 8 314 .nformaiile prev"ute la art. 4 alin. 314 se pu/lic pe paginile de .nternet ale ,inisterului -ustiiei )i ale ,inisterului $dministraiei )i .nternelor. 324 .nstanele +udectore)ti( parc*etele de pe l!ng instanele +udectore)ti )i unitile de poliie pot pu/lica pe pagina de .nternet informaiile prev"ute la art. 4 alin. 314. #$P. 2 #onsilierea psi*ologic a victimelor unor infraciuni )i alte forme de asisten a victimelor infraciunilor $ &. 7

#onsilierea psi*ologic a victimelor infraciunilor se asigur( 0n condiiile pre"entei legi( de ctre serviciile de protecie a victimelor )i reintegrare social a infractorilor( care funcionea" pe l!ng tri/unale. $ &. 7 314 #onsilierea psi*ologic asigurat de serviciile de protecie a victimelor )i reintegrare social a infractorilor se acord gratuit( la cerere( pentru victimele tentativei la infraciunile de omor( omor calificat )i omor deose/it de grav( prev"ute la art. 174 < 178 din #odul penal( pentru victimele infraciunilor de lovire sau alte violene )i vtmare corporal( sv!r)ite asupra mem/rilor familiei( prev"ute la art. 170 alin. 191 )i 291 )i art. 171 alin. 191 din #odul penal( ale infraciunii de vtmare corporal grav( prev"ut la art. 172 din #odul penal( ale infraciunilor intenionate care au avut ca urmare vtmarea corporal grav a victimei( ale infraciunilor de viol( act se1ual cu un minor( perversiune se1ual )i corupie se1ual( prev"ute la art. 1=7( 1=7( art. 201 alin. 2 < : )i la art. 202 din #odul penal( ale infraciunii de rele tratamente aplicate minorului( prev"ut la art. 208 din #odul penal( precum )i pentru victimele infraciunilor prev"ute de Legea nr. 877;2001 privind prevenirea )i com/aterea traficului de persoane( cu modificrile )i completrile ulterioare. 324 #onsilierea psi*ologic gratuit se acord victimelor infraciunilor prev"ute la alin. 314( dac infraciunea a fost sv!r)it pe teritoriul om!niei sau dac infraciunea a fost sv!r)it 0n afara teritoriului om!niei )i victima este cetean rom!n sau strin care locuie)te legal 0n om!nia. $ &. = #onsilierea psi*ologic gratuit asigurat de serviciile de protecie a victimelor )i reintegrare social a infractorilor se acord pe o perioad de cel mult 2 luni( iar 0n ca"ul victimelor care nu au 0mplinit v!rsta de 17 ani( pe o perioad de cel mult 8 luni. $ &. 10 314 #ererea pentru acordarea consilierii psi*ologice gratuite se depune la serviciul de protecie a victimelor )i reintegrare social a infractorilor de pe l!ng tri/unalul 0n a crui circumscripie domicilia" victima. 324 #ererea poate fi depus numai dup sesi"area organelor de urmrire penal sau a instanei de +udecat cu privire la sv!r)irea infraciunii. 324 #ererea tre/uie s cuprind5 a4 numele( prenumele( cetenia( data )i locul na)terii( domiciliul sau re)edina victimei6 /4 data( locul )i circumstanele sv!r)irii infraciunii6 c4 data sesi"rii )i organul +udiciar sesi"at. 344 La cererea pentru acordarea consilierii psi*ologice gratuite se ane1ea"( 0n copie( documentele +ustificative pentru datele 0nscrise 0n cerere. 3:4 #ererea pentru acordarea consilierii psi*ologice gratuite se soluionea" 0n termen de 10 "ile de la data depunerii. $ &. 11

>erviciile de protecie a victimelor )i reintegrare social a infractorilor pot asigura )i alte forme de asisten a victimelor infraciunilor. $ &. 12 ?rgani"aiile neguvernamentale pot organi"a( 0n mod independent sau 0n cooperare cu autoritile pu/lice( servicii pentru consilierea psi*ologic a victimelor infraciunilor )i pentru asigurarea altor forme de asisten a victimelor infraciunilor. 'n acest scop( organi"aiile neguvernamentale pot /eneficia( 0n condiiile legii( de su/venii de la /ugetul de stat. $ &. 12 @ictimele traficului de persoane )i ale violenei 0n familie /eneficia" )i de msurile de protecie )i de asisten prev"ute de Legea nr. 877;2001( cu modificrile ulterioare( sau( dup ca"( de Legea nr. 217;2002 pentru prevenirea )i com/aterea violenei 0n familie( cu modificrile )i completrile ulterioare. #$P. 4 $sistena +uridic gratuit a victimelor unor infraciuni $ &. 14 314 $sistena +uridic gratuit se acord( la cerere( urmtoarelor categorii de victime5 a4 persoanele asupra crora a fost sv!r)it o tentativ la infraciunile de omor( omor calificat )i omor deose/it de grav( prev"ute la art. 174 < 178 din #odul penal( o infraciune de vtmare corporal grav( prev"ut la art. 172 din #odul penal( o infraciune intenionat care a avut ca urmare vtmarea corporal grav a victimei( o infraciune de viol( act se1ual cu un minor )i perversiune se1ual( prev"ute la art. 1=7( 1=7 )i art. 201 alin. 2 < : din #odul penal6 /4 soul( copiii )i persoanele aflate 0n 0ntreinerea persoanelor decedate prin sv!r)irea infraciunilor de omor( omor calificat )i omor deose/it de grav( prev"ute la art. 174 < 178 din #odul penal( precum )i a infraciunilor intenionate care au avut ca urmare moartea persoanei. 324 $sistena +uridic gratuit se acord victimelor prev"ute la alin. 314 dac infraciunea a fost sv!r)it pe teritoriul om!niei sau( 0n ca"ul 0n care infraciunea a fost sv!r)it 0n afara teritoriului om!niei( dac victima este cetean rom!n sau strin care locuie)te legal 0n om!nia )i procesul penal se desf)oar 0n om!nia. $ &. 1: $sistena +uridic gratuit se acord( la cerere( victimelor altor infraciuni dec!t cele prev"ute la art. 14 alin. 314( cu respectarea condiiilor sta/ilite la art. 14 alin. 324( dac venitul lunar pe mem/ru de familie al victimei este cel mult egal cu salariul de /a" minim /rut pe ar sta/ilit pentru anul 0n care victima a formulat cererea de asisten +uridic gratuit. $ &. 18

314 $sistena +uridic gratuit se acord numai dac victima a sesi"at organele de urmrire penal sau instana de +udecat 0n termen de 80 de "ile de la data sv!r)irii infraciunii. 324 'n ca"ul victimelor prev"ute la art. 14 alin. 314 lit. /4( termenul de 80 de "ile se calculea" de la data la care victima a luat cuno)tin de sv!r)irea infraciunii. 324 %ac victima s<a aflat 0n imposi/ilitatea( fi"ic sau psi*ic( de a sesi"a organele de urmrire penal( termenul de 80 de "ile se calculea" de la data la care a 0ncetat starea de imposi/ilitate. 344 @ictimele care nu au 0mplinit v!rsta de 17 ani )i cele puse su/ interdicie nu au o/ligaia de a sesi"a organele de urmrire penal sau instana de +udecat cu privire la sv!r)irea infraciunii. epre"entantul legal al minorului sau al persoanei puse su/ interdicie poate sesi"a organele de urmrire penal cu privire la sv!r)irea infraciunii. $ &. 17 314 #ererea pentru acordarea asistenei +uridice gratuite se depune la tri/unalul 0n a crui circumscripie domicilia" victima )i se soluionea" de doi +udectori din cadrul #omisiei pentru acordarea de compensaii financiare victimelor unor infraciuni( prin 0nc*eiere( 0n termen de 1: "ile de la data depunerii. 324 #ererea pentru acordarea asistenei +uridice gratuite tre/uie s cuprind5 a4 numele( prenumele( cetenia( data )i locul na)terii( domiciliul sau re)edina victimei6 /4 data( locul )i circumstanele sv!r)irii infraciunii6 c4 dac este ca"ul( data sesi"rii )i organul de urmrire penal sau instana de +udecat( sesi"at potrivit art. 186 d4 calitatea de so( copil sau persoan aflat 0n 0ntreinerea persoanei decedate( 0n ca"ul victimelor prev"ute la art. 14 alin. 314 lit. /46 e4 dac este ca"ul( venitul lunar pe mem/ru de familie al victimei6 f4 numele( prenumele )i forma de e1ercitare a profesiei de avocat de ctre aprtorul ales sau meniunea c victima nu )i<a ales un aprtor. 324 La cererea pentru acordarea asistenei +uridice gratuite se ane1ea"( 0n copie( documentele +ustificative pentru datele 0nscrise 0n cerere )i orice alte documente deinute de victim( utile pentru soluionarea cererii. 344 #ererea pentru acordarea asistenei +uridice gratuite se soluionea" prin 0nc*eiere( 0n camera de consiliu( cu citarea victimei. 3:4 'n ca"ul 0n care victima nu )i<a ales un aprtor( 0nc*eierea prin care s<a admis cererea de asisten +uridic gratuit tre/uie s cuprind )i desemnarea unui aprtor din oficiu potrivit Legii nr. :1;1==: pentru organi"area )i e1ercitarea profesiei de avocat( repu/licat( cu modificrile )i completrile ulterioare( )i >tatutului profesiei de avocat. 384 'nc*eierea prin care s<a soluionat cererea pentru acordarea asistenei +uridice gratuite se comunic victimei.

374 'nc*eierea prin care s<a respins cererea pentru acordarea asistenei +uridice gratuite este supus ree1aminrii de ctre tri/unalul 0n cadrul cruia funcionea" #omisia pentru acordarea de compensaii financiare victimelor infraciunilor( la cererea victimei( 0n termen de 1: "ile de la comunicare. ee1aminarea se soluionea" 0n complet format din doi +udectori. $ &. 17 314 $sistena +uridic gratuit se acord fiecrei victime pe tot parcursul procesului( 0n limita unei sume ec*ivalente cu dou salarii de /a" minime /rute pe ar( sta/ilite pentru anul 0n care victima a formulat cererea de asisten +uridic gratuit. 324 Aondurile necesare pentru acordarea asistenei +uridice gratuite se asigur din /ugetul de stat( prin /ugetul ,inisterului -ustiiei. $ &. 1= %ispo"iiile art. 14 < 17 se aplic 0n mod corespun"tor )i pentru acordarea sumei necesare punerii 0n e1ecutare a *otr!rii +udectore)ti prin care au fost acordate despgu/iri civile victimei infraciunii. $ &. 20 314 #ererea pentru acordarea asistenei +uridice gratuite )i cererea pentru acordarea sumei necesare punerii 0n e1ecutare a *otr!rii +udectore)ti prin care au fost acordate despgu/iri civile victimei infraciunii pot fi formulate de repre"entantul legal al minorului sau al persoanei puse su/ interdicie. 324 #ererea pentru acordarea asistenei +uridice gratuite )i cererea pentru acordarea sumei necesare punerii 0n e1ecutare a *otr!rii +udectore)ti prin care au fost acordate despgu/iri civile victimei infraciunii pot fi formulate )i de organi"aiile neguvernamentale care 0)i desf)oar activitatea 0n domeniul proteciei victimelor( dac sunt semnate de victim( cuprind datele prev"ute la art. 17 alin. 324 )i sunt ane1ate documentele prev"ute la art. 17 alin. 324. 324 #ererea pentru acordarea asistenei +uridice gratuite )i cererea pentru acordarea sumei necesare punerii 0n e1ecutare a *otr!rii +udectore)ti prin care au fost acordate despgu/iri civile victimei infraciunii sunt scutite de ta1a de tim/ru. #$P. : $cordarea de ctre stat a compensaiilor financiare victimelor unor infraciuni ART3 24 748 !ompen+a1ia ,inanciar/ +e acord/. )a cerere. n condi1ii)e pre*entu)ui capito). urm/toare)or categorii de victime a8 per+oane)e a+upra c/rora a ,o+t +/vr9it/ o tentativ/ )a in,rac1iuni)e de omor. omor ca)i,icat 9i omor deo+ebit de grav. prev/*ute )a art3 47: 0 476 din !odu) pena). o in,rac1iune de v/t/mare corpora)/ grav/. prev/*ut/ )a art3 4;2 din !odu) pena). o in,rac1iune inten1ionat/ care a avut ca urmare v/t/marea corpora)/ grav/ a victimei. o in,rac1iune de vio). act +exua) cu un minor 9i

perver+iune +exua)/. prev/*ute )a art3 4<7. 4<; 9i art3 204 a)in3 2 0 = din !odu) pena). o in,rac1iune privind tra,icu) de per+oane. o in,rac1iune de terori+m. precum 9i orice a)t/ in,rac1iune inten1ionat/ comi+/ cu vio)en1/> b8 +o1u). copiii 9i per+oane)e a,)ate n ntre1inerea per+oane)or decedate prin +/vr9irea in,rac1iuni)or prev/*ute )a a)in3 7483 728 !ompen+a1ia ,inanciar/ +e acord/ victime)or prev/*ute )a a)in3 748 dac/ in,rac1iunea a ,o+t +/vr9it/ pe teritoriu) Romniei 9i victima e+te a8 cet/1ean romn> b8 cet/1ean +tr/in ori apatrid care )ocuie9te )ega) n Romnia> c8 cet/1ean a) unui +tat membru a) ?niunii Europene. a,)at )ega) pe teritoriu) Romniei )a data comiterii in,rac1iunii> +au d8 cet/1ean +tr/in +au apatrid cu re9edin1a pe teritoriu) unui +tat membru a) ?niunii Europene. a,)at )ega) pe teritoriu) Romniei )a data comiterii in,rac1iunii3 758 @n ca*u) victime)or care nu +e ncadrea*/ n categorii)e de per+oane prev/*ute )a a)in3 748 9i 728. compen+a1ia ,inanciar/ +e acord/ n ba*a conven1ii)or interna1iona)e )a care Romnia e+te parte3 $ &. 22 314 #ompensaia financiar nu se acord dac5 a4 se sta/ile)te c fapta nu e1ist sau nu este prev"ut de legea penal ori c fapta a fost sv!r)it 0n stare de legitim aprare 0mpotriva atacului victimei 0n condiiile art. 44 din #odul penal6 /4 victima este condamnat definitiv pentru participarea la un grup infracional organi"at6 c4 victima este condamnat definitiv pentru una dintre infraciunile prev"ute la art. 21 alin. 3146 d4 instana reine 0n favoarea fptuitorului circumstana atenuant a dep)irii limitelor legitimei aprri 0mpotriva atacului victimei( prev"ut la art. 72 lit. a4 din #odul penal( sau circumstana atenuant a provocrii prev"ut la art. 72 lit. /4 din #odul penal. 324 @ictima care a /eneficiat de compensaie financiar sau de un avans din compensaia financiar este o/ligat la restituirea sumelor dac se sta/ile)te e1istena unuia dintre ca"urile prev"ute la alin. 314. $ &. 22 314 #ompensaia financiar se acord victimei numai dac aceasta a sesi"at organele de urmrire penal sau instana de +udecat 0n termen de 80 de "ile de la data sv!r)irii infraciunii. 324 'n ca"ul victimelor prev"ute la art. 21 alin. 314 lit. /4( termenul de 80 de "ile se calculea" de la data la care victima a luat cuno)tin de sv!r)irea infraciunii. 324 %ac victima s<a aflat 0n imposi/ilitatea( fi"ic sau psi*ic( de a sesi"a organele de urmrire penal sau instana de +udecat( termenul de 80 de "ile se calculea" de la data la care a 0ncetat starea de imposi/ilitate.

344 @ictimele care nu au 0mplinit v!rsta de 17 ani )i cele puse su/ interdicie nu au o/ligaia de a sesi"a organele de urmrire penal sau instana de +udecat cu privire la sv!r)irea infraciunii. epre"entantul legal al minorului sau al persoanei puse su/ interdicie poate sesi"a organele de urmrire penal cu privire la sv!r)irea infraciunii. $ &. 24 314 'n ca"ul 0n care fptuitorul este cunoscut( compensaia financiar poate fi acordat victimei dac sunt 0ntrunite urmtoarele condiii5 a4 victima a formulat cererea de compensaie financiar 0n termen de un an( dup ca"5 1. de la data rm!nerii definitive a *otr!rii prin care instana penal a pronunat condamnarea sau ac*itarea 0n ca"urile prev"ute la art. 10 alin. 1 lit. d4 )i e4 din #odul de procedur penal )i a acordat despgu/iri civile ori a pronunat ac*itarea 0n ca"ul prev"ut la art. 10 alin. 1 lit. c4 din #odul de procedur penal sau 0ncetarea procesului penal 0n ca"urile prev"ute la art. 10 alin. 1 lit. g4 )i i914 din #odul de procedur penal6 2. de la data la care procurorul a dispus scoaterea de su/ urmrire penal 0n ca"urile prev"ute la art. 10 alin. 1 lit. c4( d4 )i e4 din #odul de procedur penal sau a dispus 0ncetarea urmririi penale 0n ca"ul prev"ut la art. 10 alin. 1 lit. g4 din #odul de procedur penal6 2. de la data la care s<a dispus ne0nceperea urmririi penale 0n ca"urile prev"ute la art. 10 alin. 1 lit. c4( d4( e4 )i g4 din #odul de procedur penal6 /4 victima s<a constituit ca parte civil 0n cadrul procesului penal( cu e1cepia ca"ului prev"ut la lit. a4 pct. 26 c4 fptuitorul este insolva/il sau disprut6 d4 victima nu a o/inut repararea integral a pre+udiciului suferit de la o societate de asigurare. 324 %ac victima s<a aflat 0n imposi/ilitate de a formula cererea de compensaie financiar( termenul de un an prev"ut la alin. 314 lit. a4 se calculea" de la data la care a 0ncetat starea de imposi/ilitate. 324 'n ca"ul 0n care instana a dispus dis+ungerea aciunii civile de aciunea penal( termenul de un an prev"ut la alin. 314 lit. a4 curge de la data rm!nerii irevoca/ile a *otr!rii prin care a fost admis aciunea civil. 344 @ictimele care nu au 0mplinit v!rsta de 17 ani )i cele puse su/ interdicie nu au o/ligaia prev"ut la alin. 314 lit. /4. $ &. 2: 'n ca"ul 0n care fptuitorul este necunoscut( victima poate formula cererea de compensaie financiar 0n termen de 2 ani de la data sv!r)irii infraciunii( dac este 0ndeplinit condiia prev"ut la art. 24 alin. 314 lit. d4. $ &. 28 %ac victima este un minor )i repre"entantul legal al acestuia nu a formulat cererea de compensaie financiar 0n termenele prev"ute( dup ca"( la art. 24

sau 2:( aceste termene 0ncep s curg de la data la care victima a 0mplinit v!rsta de 17 ani. $ &. 27 314 #ompensaia financiar se acord victimei pentru urmtoarele categorii de pre+udicii suferite de aceasta prin sv!r)irea infraciunii5 a4 0n ca"ul victimelor prev"ute la art. 21 alin. 314 lit. a45 1. c*eltuielile de spitali"are )i alte categorii de c*eltuieli medicale suportate de victim6 2. pre+udiciile materiale re"ultate din distrugerea( degradarea sau aducerea 0n stare de ne0ntre/uinare a /unurilor victimei ori din deposedarea acesteia prin sv!r)irea infraciunii6 2. c!)tigurile de care victima este lipsit de pe urma sv!r)irii infraciunii6 /4 0n ca"ul victimelor prev"ute la art. 21 alin. 314 lit. /45 1. c*eltuielile de 0nmorm!ntare6 2. 0ntreinerea de care victima este lipsit din cau"a sv!r)irii infraciunii. 324 #ompensaia financiar pentru pre+udiciile materiale prev"ute la alin. 314 lit. a4 pct. 2 se acord 0n limita unei sume ec*ivalente cu 10 salarii de /a" minime /rute pe ar sta/ilite pentru anul 0n care victima a formulat cererea de compensaie financiar. 324 >umele de /ani pltite de fptuitor cu titlu de despgu/iri civile )i indemni"aia o/inut de victim de la o societate de asigurare pentru pre+udiciile cau"ate prin sv!r)irea infraciunii se scad din cuantumul compensaiei financiare acordate de stat victimei. $ &. 27 314 #ererea de compensaie financiar se depune la tri/unalul 0n a crui circumscripie domicilia" victima )i se soluionea" de doi +udectori din cadrul #omisiei pentru acordarea de compensaii financiare victimelor infraciunilor( constituite 0n fiecare tri/unal. 324 #omisia pentru acordarea de compensaii financiare victimelor infraciunilor este alctuit din cel puin doi +udectori( desemnai pentru o perioad de 2 ani de adunarea general a +udectorilor tri/unalului. 324 $dunarea general a +udectorilor tri/unalului desemnea"( pentru o perioad de 2 ani( )i un numr egal de +udectori supleani ai +udectorilor care alctuiesc #omisia pentru acordarea de compensaii financiare victimelor infraciunilor. 344 -udectorii supleani prev"ui la alin. 324 particip la soluionarea cererilor de compensaii financiare 0n ca"ul imposi/ilitii de participare a unuia sau a am/ilor +udectori care alctuiesc #omisia pentru acordarea de compensaii financiare victimelor infraciunilor. 3:4 >ecretariatul #omisiei pentru acordarea de compensaii financiare victimelor infraciunilor este asigurat de unul sau mai muli grefieri( desemnai de pre)edintele tri/unalului. $ &. 2=

314 #ererea de compensaie financiar tre/uie s cuprind5 a4 numele( prenumele( cetenia( data )i locul na)terii( domiciliul sau re)edina victimei6 /4 data( locul )i 0mpre+urrile sv!r)irii infraciunii care a cau"at pre+udiciul6 c4 categoriile de pre+udicii suferite prin sv!r)irea infraciunii( care se 0ncadrea" 0n dispo"iiile art. 27 alin. 3146 d4 dac este ca"ul( organul de urmrire penal sau instana de +udecat )i data sesi"rii acestora6 e4 dac este ca"ul( numrul )i data *otr!rii +udectore)ti sau a actului organului de urmrire penal( prev"ute la art. 24 alin. 314 lit. a46 f4 calitatea de so( copil sau persoan aflat 0n 0ntreinerea persoanei decedate( 0n ca"ul victimelor prev"ute la art. 21 alin. 314 lit. /46 g4 antecedentele penale6 *4 sumele pltite cu titlu de despgu/iri de ctre fptuitor sau indemni"aia o/inut de victim de la o societate de asigurare pentru pre+udiciile cau"ate prin sv!r)irea infraciunii6 i4 cuantumul compensaiei financiare solicitate. 324 La cererea de compensaie financiar se ane1ea"( 0n copie( documentele +ustificative pentru datele 0nscrise 0n cerere )i orice alte documente deinute de victim( utile pentru soluionarea cererii. $ &. 20 314 @ictima poate solicita #omisiei pentru acordarea de compensaii financiare victimelor infraciunilor un avans din compensaia financiar( 0n limita unei sume ec*ivalente cu 10 salarii de /a" minime /rute pe ar sta/ilite pentru anul 0n care victima a solicitat avansul. 324 $vansul se poate solicita prin cererea de compensaie financiar sau printr<o cerere separat( care poate fi formulat oric!nd dup sesi"area organelor de urmrire penal sau a instanei de +udecat( dac este ca"ul( potrivit art. 22( )i cel mai t!r"iu 0n termen de 20 de "ile de la data depunerii cererii de compensaie. %ispo"iiile art. 2= se aplic 0n mod corespun"tor 0n ca"ul 0n care avansul este solicitat printr<o cerere separat( 0n care se menionea" )i stadiul procedurii +udiciare. 324 $vansul se acord dac victima se afl 0ntr<o situaie financiar precar. 344 #ererea victimei privind acordarea unui avans din compensaia financiar se soluionea" 0n termen de 20 de "ile de la data solicitrii( de doi +udectori din cadrul #omisiei pentru acordarea de compensaii financiare victimelor infraciunilor. 3:4 'n ca"ul respingerii cererii de compensaie financiar( victima este o/ligat la restituirea avansului( cu e1cepia ca"ului 0n care cererea de compensaie financiar a fost respins numai pentru motivul c fptuitorul nu este insolva/il sau disprut.

384 @ictima care a /eneficiat de un avans din compensaia financiar este o/ligat la restituirea acestuia dac nu a depus cererea pentru compensaie financiar 0n termenele prev"ute( dup ca"( la art. 24( 2: sau 28. $ &. 21 314 #ererea de compensaie financiar )i cererea privind acordarea unui avans din compensaia financiar se soluionea" 0n camera de consiliu( cu citarea victimei. 324 Participarea procurorului este o/ligatorie. 324 'n vederea soluionrii cererii( #omisia pentru acordarea de compensaii financiare victimelor infraciunilor 0n complet format din doi +udectori poate s audie"e persoane( s solicite documente )i s administre"e orice alte pro/e pe care le consider utile pentru soluionarea cererii. 344 >oluion!nd cererea de compensaie financiar sau cererea privind acordarea unui avans din aceasta( #omisia pentru acordarea de compensaii financiare victimelor infraciunilor 0n complet format din doi +udectori poate pronuna( prin *otr!re( una dintre urmtoarele soluii5 a4 admite cererea )i sta/ile)te cuantumul compensaiei financiare sau( dup ca"( al avansului din aceasta6 /4 respinge cererea dac nu sunt 0ntrunite condiiile prev"ute de pre"enta lege pentru acordarea compensaiei financiare sau( dup ca"( a avansului din aceasta. 3:4 Botr!rea prin care s<a soluionat cererea de compensaie financiar sau cererea privind acordarea unui avans din aceasta se comunic victimei. 384 Botr!rea poate fi atacat cu recurs la curtea de apel( 0n termen de 1: "ile de la comunicare. $ &. 22 #omisia pentru acordarea de compensaii financiare victimelor infraciunilor are o/ligaia de a informa organul de urmrire penal sau instana 0nvestit cu +udecarea infraciunii ori( dup ca"( instana 0nvestit cu soluionarea aciunii civile( cu privire la cererea de compensaie financiar ori cu privire la cererea prin care victima a solicitat un avans din compensaia financiar. $ &. 22 314 Aondurile necesare pentru acordarea compensaiei financiare sau a avansului din aceasta pentru victimele infraciunilor se asigur de la /ugetul de stat( prin /ugetul ,inisterului -ustiiei. 324 Plata compensaiei financiare sau a avansului din aceasta pentru victimele infraciunilor se asigur de compartimentele financiare ale tri/unalelor( 0n termen de 1: "ile de la data rm!nerii definitive a *otr!rii prin care a fost acordat compensaia financiar sau un avans din aceasta. 324 >tatul( prin ,inisterul -ustiiei( se su/rog 0n drepturile victimei care a /eneficiat de compensaie financiar sau de un avans din aceasta pentru recuperarea sumelor pltite victimei. $ &. 24

314 #ererea de compensaie financiar )i cererea privind acordarea unui avans din aceasta pot fi formulate de ctre repre"entantul legal al minorului sau al persoanei puse su/ interdicie. 324 #ererea de compensaie financiar )i cererea privind acordarea unui avans din aceasta pot fi formulate )i de ctre organi"aiile neguvernamentale care 0)i desf)oar activitatea 0n domeniul proteciei victimelor( dac sunt semnate de victim( cuprind datele prev"ute la art. 2= alin. 314 )i sunt ane1ate documentele prev"ute la art. 2= alin. 324. 'n ca"ul 0n care avansul este solicitat printr<o cerere separat( 0n cerere se menionea" )i stadiul procedurii +udiciare. 324 #ererea de compensaie financiar )i cererea privind acordarea unui avans din aceasta sunt scutite de ta1a de tim/ru. !A#3 =A4 Bo)icitarea compen+a1iei ,inanciare n +itua1ii tran+,ronta)iere BE!(I?$EA 4 %i+po*i1ii genera)e ART3 5:A4 #re*entu) capito) reg)ementea*/ modu) de ob1inere a compen+a1iei ,inanciare n +itua1ia +/vr9irii unei in,rac1iuni pe teritoriu) unui +tat membru a) ?niunii Europene. a)tu) dect ce) n care victima )ocuie9te n mod )ega)3 ART3 5:A2 @n +en+u) pre*entei )egi. termenii 9i expre+ii)e de mai Co+ au urm/toare)e +emni,ica1ii a8 +tat +o)icitant 0 +tatu) membru a) ?niunii Europene pe a) c/rui teritoriu )ocuie9te n mod )ega) victima care +o)icit/ o compen+a1ie ,inanciar/> b8 +tat +o)icitat 0 +tatu) membru a) ?niunii Europene pe a) c/rui teritoriu a ,o+t +/vr9it/ in,rac1iunea> c8 autoritate re+pon+abi)/ cu a+i+ten1a 0 autoritatea din +tatu) +o)icitant care are atribu1ii privind nregi+trarea 9i tran+miterea cereri)or de compen+a1ie ,inanciar/. in,ormarea 9i con+i)ierea +o)icitan1i)or. precum 9i cooperarea cu autorit/1i)e competente din +tatu) +o)icitat> d8 autoritate de deci*ie 0 autoritatea din +tatu) +o)icitat care +o)u1ionea*/ cereri)e de compen+a1ie ,inanciar/> e8 +o)icitant 0 per+oana care ,ormu)ea*/ o cerere de compen+a1ie ,inanciar/3 BE!(I?$EA a 20a Autoritatea romn/ re+pon+abi)/ cu a+i+ten1a ART3 5:A5 748 !et/1eanu) romn. apatridu) +au +tr/inu) care )ocuie9te )ega) n Romnia. victim/ a unei in,rac1iuni inten1ionate comi+e cu vio)en1/ pe teritoriu) unui a)t

+tat membru a) ?niunii Europene. poate +o)icita. cu +priCinu) autorit/1ii de a+i+ten1/ din Romnia. o compen+a1ie ,inanciar/ din partea +tatu)ui pe a) c/rui teritoriu a ,o+t comi+/ in,rac1iunea. n condi1ii)e prev/*ute de )egea ace)ui +tat3 728 @n ap)icarea art3 5 a)in3 748 din %irectiva !on+i)iu)ui 200:6;06!E privind de+p/gubirea victime)or in,rac1iuni)or. pub)icat/ n Durna)u) O,icia) a) ?niunii Europene nr3 L 264 din 6 augu+t 200:. "ini+teru) Du+ti1iei e+te de+emnat autoritate re+pon+abi)/ cu a+i+ten1a per+oane)or prev/*ute )a a)in3 748 care dore+c ob1inerea unei compen+a1ii ,inanciare3 ART3 5:A: 748 !et/1eanu) romn. apatridu) +au +tr/inu) care )ocuie9te )ega) n Romnia. victim/ a unei in,rac1iuni inten1ionate comi+e cu vio)en1/ pe teritoriu) unui a)t +tat membru a) ?niunii Europene. poate depune )a "ini+teru) Du+ti1iei o cerere pentru ob1inerea compen+a1iei ,inanciare din partea +tatu)ui pe a) c/rui teritoriu a ,o+t comi+/ in,rac1iunea. n+o1it/ de documente)e Cu+ti,icative nece+are3 728 @n maximum = *i)e )ucr/toare de )a primire "ini+teru) Du+ti1iei tran+mite cereri)e 9i documente)e Cu+ti,icative depu+e c/tre autoritatea de deci*ie a +tatu)ui pe a) c/rui teritoriu a ,o+t comi+/ in,rac1iunea. de+emnat/ con,orm %irectivei !on+i)iu)ui 200:6;06!E3 758 !ereri)e prev/*ute )a a)in3 748 pot ,i trimi+e "ini+teru)ui Du+ti1iei 9i prin +cri+oare cu con,irmare de primire3 7:8 %i+po*i1ii)e pre*entei )egi nu a,ectea*/ dreptu) per+oanei de a depune o cerere de compen+a1ie ,inanciar/ direct )a autoritatea de deci*ie a +tatu)ui pe a) c/rui teritoriu a ,o+t comi+/ in,rac1iunea. con,orm )egi+)a1iei ace)ui +tat3 7=8 "ini+teru) Du+ti1iei va tran+mite cererea de ob1inere a compen+a1iei ,inanciare potrivit prevederi)or a)in3 728. n ,orma prev/*ut/ de %eci*ia !omi+iei Europene 200665576!E din data de 4< apri)ie 2006 pentru +tabi)irea ,orme)or +tandard a)e cereri)or 9i deci*ii)or con,orm %irectivei !on+i)iu)ui 200:6;06!E 9i prev/*ut/ n anexa nr3 4 care ,ace parte integrant/ din pre*enta )ege3 ART3 5:A= "ini+teru) Du+ti1iei ,urni*ea*/ +o)icitantu)ui in,orma1ii)e nece+are privind po+ibi)it/1i)e de a cere o compen+a1ie ,inanciar/ din partea +tatu)ui pe a) c/rui teritoriu a ,o+t comi+/ in,rac1iunea. ,ormu)are)e de cerere nece+are. precum 9i in,orma1ii 9i indica1ii de+pre modu) de comp)etare a ,ormu)aru)ui de cerere 9i de+pre documente)e Cu+ti,icative nece+are3 ART3 5:A6 748 "ini+teru) Du+ti1iei ,urni*ea*/ +o)icitantu)ui date 9i in,orma1ii genera)e pentru a0) aCuta +/ r/+pund/ )a orice cerere de in,orma1ii +up)imentare ,ormu)at/ de c/tre autoritatea de deci*ie din +tatu) membru a) ?niunii Europene pe teritoriu) c/ruia a ,o+t comi+/ in,rac1iunea3 728 La cererea +o)icitantu)ui. "ini+teru) Du+ti1iei tran+mite direct autorit/1ii de deci*ie prev/*ute )a a)in3 748 in,orma1ii)e 9i documente)e prev/*ute )a a)in3

748. n termen de = *i)e )ucr/toare de )a data primirii +o)icit/rii +cri+e n ace+t +en+3 ART3 5:A7 748 In,orma1ii)e prev/*ute )a art3 5:A= 9i 5:A6 pot ,i +o)icitate a8 prin audien1/ )a +ediu) "ini+teru)ui Du+ti1iei +au prin te)e,on> b8 prin po9t/. cu con,irmare de primire. ,ax +au e0mai)3 728 @n ca*u) prev/*ut )a a)in3 748 regu)i)e de de+,/9urare a audien1ei +e +tabi)e+c prin ordin a) mini+tru)ui Cu+ti1iei3 758 In,orma1ii)e +o)icitate potrivit a)in3 748 )it3 b8 +e tran+mit n termen de maximum 20 de *i)e ca)endari+tice de )a data nregi+tr/rii cererii )a "ini+teru) Du+ti1iei3 7:8 @n ca*u) n care e+te nece+ar/ ob1inerea de in,orma1ii +up)imentare de )a a)te in+titu1ii. ace+tea vor ,i +o)icitate n/untru) termenu)ui de 20 de *i)e. iar "ini+teru) Du+ti1iei va in,orma +o)icitantu) n maximum 20 de *i)e ca)endari+tice de )a primirea in,orma1ii)or +o)icitate3 ART3 5:A; 748 "ini+teru) Du+ti1iei va pub)ica pe pagina o,icia)/ de internet ,ormu)are)e de cerere 9i a)te in,orma1ii re)evante pentru ob1inerea compen+a1ii)or ,inanciare pentru victime)e in,rac1iuni)or n +itua1ii tran+,ronta)iere3 728 "ode)u) ,ormu)are)or de cerere prev/*ute )a a)in3 748 va ,i aprobat prin ordin a) mini+tru)ui Cu+ti1iei3 ART3 5:A< 748 "ini+teru) Du+ti1iei acord/ +priCinu) nece+ar n ca*u) n care autoritatea de deci*ie din +tatu) care acord/ de+p/gubirea +o)icit/ audierea direct/ prin videocon,erin1/ +au prin te)e,on a victimei. martoru)ui. expertu)ui +au oric/rei a)te per+oane a,)ate pe teritoriu) Romniei care poate o,eri in,orma1ii re)evante3 728 Audierea +e e,ectuea*/ direct de c/tre autoritatea de deci*ie. potrivit )egii +a)e interne3 758 !ererea de audiere poate ,i acceptat/ de +tatu) romn dac/ nu contravine principii)or +a)e ,undamenta)e de drept. cu re+pectarea urm/toare)or condi1ii a8 audierea per+oane)or prev/*ute )a a)in3 748 nu poate avea )oc n )ip+a con+im1/mntu)ui expre+ a) ace+tora> b8 audierea are )oc n pre*en1a repre*entantu)ui "ini+teru)ui Du+ti1iei. care veri,ic/ identitatea per+oanei audiate 9i exi+ten1a con+im1/mntu)ui3 @n ca*u) n care con+tat/ c/ +unt nc/)cate drepturi ,undamenta)e a)e per+oanei. repre*entantu) "ini+teru)ui Du+ti1iei ia de ndat/ m/+uri)e nece+are pentru a a+igura re+pectarea ace+tor drepturi +au. dac/ ace+t )ucru nu e+te po+ibi). pentru a opri audierea> c8 per+oana audiat/ va ,i a+i+tat/ de interpret pentru a+igurarea comunic/rii att cu autoritatea de a+i+ten1/. ct 9i cu autoritatea de deci*ie> d8 per+oana audiat/ are dreptu) de a ,i a+i+tat/ de ap/r/tor3

7:8 #er+oana a c/rei audiere +e cere va ,i n9tiin1at/ prin +cri+oare cu con,irmare de primire cu ce) pu1in 40 *i)e )ucr/toare nainte de data +tabi)it/ pentru audiere3 7=8 Bcri+oarea de n9tiin1are prev/*ut/ )a a)in3 7:8 va cuprinde n mod ob)igatoriu urm/toare)e a8 data 9i ora audierii> b8 )ocu) audierii> c8 in+titu1ia care va e,ectua audierea> d8 motivu) audierii> e8 po+ibi)itatea de a ,i a+i+tat de ap/r/tor3 768 %i+po*i1ii)e )ega)e privind a+i+ten1a Cudiciar/ interna1iona)/ +e ap)ic/ n mod core+pun*/tor3 ART3 5:A40 748 %ac/ autoritatea de deci*ie din +tatu) pe a) c/rui teritoriu a ,o+t comi+/ in,rac1iunea +o)icit/ ace+t )ucru. "ini+teru) Du+ti1iei va rea)i*a audierea per+oane)or prev/*ute )a art3 5:A<3 728 #er+oana a c/rei audiere +e cere va ,i n9tiin1at/ prin +cri+oare cu con,irmare de primire cu ce) pu1in 40 *i)e )ucr/toare nainte de data +tabi)it/ pentru audiere3 Termenu) de 40 *i)e +e ca)cu)ea*/ de )a data primirii n9tiin1/rii3 758 Bcri+oarea de n9tiin1are prev/*ut/ )a a)in3 728 va cuprinde n mod ob)igatoriu men1iuni)e prev/*ute )a art3 5:A< a)in3 7=83 7:8 #er+oana audiat/ va ,i a+i+tat/. dac/ e+te ca*u). de interpret3 7=8 #er+oana audiat/ poate ,i a+i+tat/ de ap/r/tor. ,apt ce i +e va aduce )a cuno9tin1/ prin n9tiin1area prev/*ut/ )a a)in3 7283 768 ?n proce+0verba) a) audierii va ,i tran+mi+ autorit/1ii de deci*ie n termen de = *i)e )ucr/toare de )a data audierii3 778 $icio m/+ur/ cu caracter coercitiv nu poate ,i )uat/ ,a1/ de per+oana audiat/3 ART3 5:A44 748 "ini+teru) Du+ti1iei n co)aborare cu autorit/1i)e romne competente 9i autoritatea de deci*ie a +tatu)ui +o)icitant convin a+upra m/+uri)or de protec1ie a per+oanei audiate3 728 %i+po*i1ii)e !odu)ui de procedur/ pena)/ privitoare )a protec1ia martori)or +au a per+oanei v/t/mate +e pot ap)ica n mod core+pun*/tor3 ART3 5:A42 "ini+teru) Du+ti1iei +uport/ din bugetu) aprobat cEe)tuie)i)e ce decurg din ndep)inirea ob)iga1ii)or care i revin con,orm pre*entei +ec1iuni3 ART3 5:A45 @n ca)itate de autoritate de a+i+ten1/ "ini+teru) Du+ti1iei nu +e va pronun1a a+upra admi+ibi)it/1ii cererii pentru ob1inerea compen+a1iei ,inanciare3 BE!(I?$EA a 50a Autoritatea romn/ de deci*ie

ART3 5:A4: 748 @n ap)icarea %irectivei !on+i)iu)ui 200:6;06!E. autoritatea de deci*ie n privin1a cereri)or de compen+a1ie ,inanciar/ a)e per+oane)or prev/*ute )a art3 24 a)in3 728 )it3 c8 9i d8 pentru in,rac1iuni)e +/vr9ite pe teritoriu) Romniei e+te comi+ia pentru acordarea de compen+a1ii ,inanciare victime)or in,rac1iuni)or con+tituit/ n cadru) Tribuna)u)ui Fucure9ti3 728 !omi+ia pentru acordarea de compen+a1ii ,inanciare victime)or in,rac1iuni)or din cadru) Tribuna)u)ui Fucure9ti e+te a)c/tuit/ din ce) pu1in 5 Cudec/tori de+emna1i n condi1ii)e pre*entei )egi3 758 !omi+ia pentru acordarea de compen+a1ii ,inanciare din cadru) Tribuna)u)ui Fucure9ti prime9te cereri)e de compen+a1ie ,inanciar/ prev/*ute )a a)in3 748 direct de )a +o)icitant +au prin intermediu) autorit/1ii de a+i+ten1/ a +tatu)ui pe a) c/rui teritoriu )ocuie9te +o)icitantu)3 ART3 5:A4= %i+po*i1ii)e pre*entei )egi privind compen+a1ia ,inanciar/ a victime)or in,rac1iuni)or +e ap)ic/ n mod core+pun*/tor 9i ca*uri)or prev/*ute de pre*enta +ec1iune3 ART3 5:A46 748 !omi+ia pentru acordarea de compen+a1ii ,inanciare din cadru) Tribuna)u)ui Fucure9ti va tran+mite autorit/1ii re+pon+abi)e cu a+i+ten1a din +tatu) +o)icitant. precum 9i +o)icitantu)ui o con,irmare de primire a cererii n termen de = *i)e )ucr/toare de )a primirea ace+teia. nume)e per+oanei de contact din cadru) comi+iei. precum 9i un termen aproximativ de +o)u1ionare a ace+teia atunci cnd ace+t )ucru e+te po+ibi)3 728 !on,irmarea prev/*ut/ )a a)in3 748 +e comunic/ +o)icitantu)ui 9i autorit/1ii de a+i+ten1/ din +tatu) +o)icitant n ,orma +tabi)it/ prin %eci*ia !omi+iei Europene 200665576!E pentru +tabi)irea ,orme)or +tandard a)e cereri)or 9i deci*ii)or con,orm %irectivei !on+i)iu)ui 200:6;06!E 9i prev/*ut/ n anexa nr3 2 care ,ace parte integrant/ din pre*enta )ege3 758 @n ca*u) n care comi+ia din cadru) Tribuna)u)ui Fucure9ti prime9te cererea de acordare a compen+a1iei ,inanciare prin intermediu) autorit/1ii de a+i+ten1/ din +tatu) +o)icitant. va trimite 9i ace+teia o copie de pe cita1ie3 ART3 5:A47 748 @n vederea +o)u1ion/rii cererii comi+ia din cadru) Tribuna)u)ui Fucure9ti poate audia victima. precum 9i martorii +au exper1ii n cau*/ care +e a,)/ pe teritoriu) +tatu)ui +o)icitant. direct prin videocon,erin1/ ori te)e,on +au prin intermediu) autorit/1ii de a+i+ten1/ a +tatu)ui +o)icitant3 728 @n ace+t +cop comi+ia va adre+a o cerere +cri+/ autorit/1ii de a+i+ten1/ din +tatu) +o)icitant3 758 Regu)i)e privind a+i+ten1a Cudiciar/ interna1iona)/ +e vor ap)ica n mod core+pun*/tor3 ART3 5:A4;

748 Audierea direct/ prin videocon,erin1/ +au te)e,on +e ,ace potrivit )egii romne3 728 #entru audierea prin videocon,erin1/ +au te)e,on regu)i)e privind a+i+ten1a Cudiciar/ interna1iona)/ +e vor ap)ica n mod core+pun*/tor3 758 Audierea nu poate da na9tere )a m/+uri coercitive mpotriva per+oanei a+cu)tate3 ART3 5:A4< Audierea prin intermediu) autorit/1ii de a+i+ten1/ +e va ,ace con,orm )egii +tatu)ui c/ruia acea+ta i apar1ine3 ART3 5:A20 748 %i+po*i1ii)e !odu)ui de procedur/ pena)/ privitoare )a protec1ia martori)or +au a per+oanei v/t/mate +e vor ap)ica n mod core+pun*/tor3 728 "/+uri)e privind protec1ia per+oanei audiate +e pot )ua n co)aborare cu autoritatea de a+i+ten1/3 ART3 5:A24 Got/rrea prin care +0a +o)u1ionat cererea de compen+a1ie ,inanciar/ +e comunic/ +o)icitantu)ui 9i autorit/1ii de a+i+ten1/ din +tatu) +o)icitant. n ,orma +tabi)it/ prin %eci*ia !omi+iei Europene 200665576!E din 4< apri)ie 2006 pentru +tabi)irea ,orme)or +tandard a)e cereri)or 9i deci*ii)or con,orm %irectivei !on+i)iu)ui 200:6;06!E 9i prev/*ut/ n anexa nr3 5 care ,ace parte integrant/ din pre*enta )ege3 ART3 5:A22 748 !ompen+a1ia ,inanciar/ +e va p)/ti +o)icitantu)ui n contu) indicat de ace+ta n ,ormu)aru) de cerere3 728 Bo)icitantu)ui nu i +e va imputa nicio cEe)tuia)/ oca*ionat/ de ,ormu)area. depunerea +au +o)u1ionarea cererii de compen+a1ie ,inanciar/ ori de p)ata e,ectiv/ a compen+a1iei3 BE!(I?$EA a :0a %i+po*i1ii comune ART3 5:A25 748 "ini+teru) Du+ti1iei e+te de+emnat ca punct de contact centra) n ceea ce prive9te co)aborarea cu ce)e)a)te +tate membre a)e ?niunii Europene pentru ap)icarea di+po*i1ii)or pre*entu)ui capito)3 728 Atribu1ii)e "ini+teru)ui Du+ti1iei n ap)icarea a)in3 748 vor ,i +tabi)ite prin ordin a) mini+tru)ui Cu+ti1iei3 ART3 5:A2: 748 %ocumente)e care +e tran+mit ntre autorit/1i din +tate di,erite con,orm pre*entu)ui capito) vor ,i redactate a+t,e) a8 documente)e adre+ate autorit/1i)or din Romnia vor ,i redactate n )imba romn/ +au eng)e*/>

b8 documente)e adre+ate de c/tre autorit/1i)e romne unei autorit/1i din a)t +tat membru a) ?niunii Europene vor ,i redactate n )imba o,icia)/ a ace)ui +tat +au n orice a)t/ )imb/ pe care ace) +tat +0a dec)arat di+pu+ +/ o accepte3 728 &ac excep1ie de )a prevederi)e a)in3 748 urm/toare)e documente a8 textu) integra) a) Eot/rrii date de c/tre autoritatea de deci*ie n +o)u1ionarea cererii de compen+a1ie ,inanciar/> b8 proce+e)e0verba)e ntocmite n ap)icarea art3 5:A40 a)in3 768 9i 5:A4<3 758 %ocumente)e prev/*ute )a a)in3 728 emi+e de c/tre o autoritate romn/ vor ,i tran+mi+e n )imba romn/ +au n )imba eng)e*/ ori ,rance*/3 7:8 @n ca)itate de autoritate de a+i+ten1/. "ini+teru) Du+ti1iei va a+igura traducerea textu)ui integra) a) Eot/rrii date de c/tre o autoritate de deci*ie dintr0un a)t +tat membru a) ?niunii Europene n +o)u1ionarea cererii de compen+a1ie ,inanciar/ a uneia dintre per+oane)e prev/*ute )a art3 5:A5 a)in3 748. n ca*u) cnd acea+t/ per+oan/ +o)icit/ traducerea3 !o+turi)e traducerii vor ,i +uportate de "ini+teru) Du+ti1iei3 ART3 5:A2= &ormu)are)e de cerere de compen+a1ie ,inanciar/. precum 9i orice a)te documente tran+mi+e con,orm pre*entu)ui capito) nu ,ac obiectu) vreunei a)te ,orma)it/1i de certi,icare +au autenti,icare3 ART3 5:A26 748 "ini+teru) Du+ti1iei. n ca)itate de autoritate re+pon+abi)/ cu a+i+ten1a. +au a)t/ in+titu1ie competent/ va tran+mite !omi+iei Europene a8 )i+ta autorit/1i)or de a+i+ten1/. re+pectiv de deci*ie. de+emnate n ap)icarea %irectivei !on+i)iu)ui 200:6;06!E> b8 )imbi)e n care autorit/1i)e romne +unt di+pu+e +/ accepte documente)e tran+mi+e n +itua1ii tran+,ronta)iere. con,orm pre*entu)ui capito)> c8 in,orma1ii privind po+ibi)it/1i)e de a +o)icita 9i de a ob1ine o compen+a1ie ,inanciar/ pentru in,rac1iuni comi+e pe teritoriu) Romniei. con,orm pre*entei )egi> d8 ,ormu)are)e0tip de +o)icitare a compen+a1iei ,inanciare3 728 "ini+teru) Du+ti1iei +au a)t/ in+titu1ie competent/ va tran+mite !omi+iei Europene orice modi,icare u)terioar/ a in,orma1ii)or prev/*ute )a a)in3 7483 #$P. 8 %ispo"iii finale $ &. 2: %enumirea servicii de reintegrare social a infractorilor )i de supraveg*ere a e1ecutrii sanciunilor neprivative de li/ertate sau denumirea servicii de reintegrare social )i supraveg*ere( prev"ut 0n ?rdonana Guvernului nr. =2;2000 privind organi"area )i funcionarea serviciilor de reintegrare social a infractorilor )i de supraveg*ere a e1ecutrii sanciunilor neprivative de li/ertate( pu/licat 0n ,onitorul ?ficial al om!niei( Partea .( nr. 422 din 1 septem/rie

2000( apro/at cu modificri )i completri prin Legea nr. 12=;2002( precum )i 0n alte acte normative( se 0nlocuie)te cu denumirea servicii de protecie a victimelor )i reintegrare social a infractorilor. $ &. 28 Pre"enta lege intr 0n vigoare la data de 1 ianuarie 200:. #re*enta )ege tran+pune n )egi+)a1ia na1iona)/ di+po*i1ii)e %irectivei !on+i)iu)ui 200:6;06!E din 2< apri)ie 200: privind de+p/gubirea victime)or in,rac1iuni)or. pub)icat/ n Durna)u) O,icia) a) ?niunii Europene nr3 L 264 din 6 augu+t 200:. precum 9i a)e %eci*iei !omi+iei 200665576!E din 4< apri)ie 2006 pentru +tabi)irea ,orme)or +tandard a)e cereri)or 9i deci*ii)or con,orm %irectivei !on+i)iu)ui 200:6;06!E din 2< apri)ie 200: privind de+p/gubirea victime)or in,rac1iuni)or. pub)icat/ n Durna)u) O,icia) a) ?niunii Europene nr3 L 42= din 42 mai 20063 A$E-A 4 &ormu)ar de tran+mitere a cererii de compen+a1ie ,inanciar/ n +itua1ii tran+,ronta)iere 7art3 6 a)in3 2 din %irectiva !on+i)iu)ui 200:6;06!E8 43 $r3 de do+ar 23 Limba o,icia)/ a ,ormu)aru)ui 9i a a)tor documente Cu+ti,icative 7art3 6 a)in3 5 din %irectiva !on+i)iu)ui 200:6;06!E8 53 &ormu)aru) +e tran+mite de
___________________________________________________________________________ ___ | Autoritatea responsabil cu asistena (autoritate transmitoare): | | Denumirea autoritii: | | Statul membru: | | Persoana de contact a departamentului responsabil: | | Adresa: | | Nr. de telefon (inclusiv prefi ul): | | Nr. de fa : | | Adres de e!mail: | | ___________________________________________________________________________ ___|

:3 &ormu)aru) e+te tran+mi+ c/tre

___________________________________________________________________________ ___ | Autoritatea de deci"ie (autoritate de primire): | | Denumirea autoritii: | | Statul membru: | | Persoana de contact a departamentului responsabil: | | Adresa: | | Nr. de telefon (inclusiv prefi ul): | | Nr. de fa : | | Adres de e!mail: | | ___________________________________________________________________________ ___|

=3 %ate de+pre +o)icitant 7per+oana care +o)icit/ compen+a1ie ,inanciar/8 $ume #renume Bex %ata na9terii $a1iona)itate Adre+/ 9i cod po9ta) Locu) unde per+oana )ocuie9te n mod obi9nuit 7dac/ e+te di,erit de domici)iu8 $r3 de te)e,on 7inc)u+iv pre,ixu)8 $r3 de ,ax Adre+/ de e0mai) %ate bancare 7pentru tran+,eruri. trebuie prev/*ut codu) FI! n )ocu) codu)ui bancar 9i codu) IFA$ n )ocu) num/ru)ui de cont8
___________________________________________________________________________ ___ | #odul $%#: | #odul %$AN: | Denumirea bncii: | #ontact &n strintate | | | | | | |______________|_______________|_____________________| _________________________|

%up/ ca*. repre*entantu) )ega) 63 %ate de+pre per+oana v/t/mat/. dac/ e+te di,erit/ de per+oana +o)icitantu)ui $ume #renume

Bex %ata na9terii $a1iona)itate Adre+/ 9i cod po9ta) Locu) unde per+oana )ocuie9te n mod obi9nuit 7dac/ e+te di,erit de domici)iu8 $r3 de te)e,on 7inc)u+iv pre,ixu)8 $r3 de ,ax Adre+/ de e0mai) @ntocmit )a %ata %e c/tre 7+emn/tura 9i6+au 9tampi)a8 73 Li+ta documente)or Cu+ti,icative ata9ate A$E-A 2 !on,irmare de primire 7art3 7 din %irectiva !on+i)iu)ui 200:6;06!E8 Be va tran+mite autorit/1ii re+pon+abi)e cu a+i+ten1a 9i +o)icitantu)ui Autoritatea de deci*ie
___________________________________________________________________________ ___ | Denumirea autoritii: | | Statul membru: | | Numrul de ca": | | Persoana de contact din departamentul responsabil: | | Adresa: | | Nr. de telefon (inclusiv prefi ul): | | Nr. de fa : | | Adres de e!mail: | | ___________________________________________________________________________ ___|

#reci*area termenu)ui de +o)u1ionare a cererii de compen+a1ie ,inanciar/ depu+e de +o)icitant 7atunci cnd e+te po+ibi)8

#rin pre*enta +e con,irm/ primirea cererii de compen+a1ie din partea autorit/1ii re+pon+abi)e cu a+i+ten1a
___________________________________________________________________________ ___ | Denumirea autoritii: | | Statul membru: | | Numrul de ca": | | ___________________________________________________________________________ ___|

%ata primirii cererii @ntocmit )a %ata %e c/tre 7+emn/tura 9i6+au 9tampi)a8 A$E-A 5 &ormu)ar de tran+mitere a deci*iei re,eritoare )a cererea de compen+a1ie ,inanciar/ n +itua1ii tran+,ronta)iere 7art3 40 din %irectiva !on+i)iu)ui 200:6;06!E8 43 $um/r de ca* 23 %ata Eot/rrii 53 Limba n care e+te redactat/ deci*ia :3 %eci*ia e+te tran+mi+/ de
___________________________________________________________________________ ___ | Date despre autoritatea de deci"ie (autoritatea transmitoare): | | Denumirea autoritii: | | Statul membru: | | Persoana de contact a departamentului responsabil: | | Adresa: | | Nr. de telefon (inclusiv prefi ul): | | Nr. de fa : | | Adres de e!mail: | | ___________________________________________________________________________ ___|

=3 %eci*ia e+te tran+mi+/ c/tre


___________________________________________________________________________ ___ | Autoritatea responsabil cu asistena (autoritate de primire): | | Denumirea autoritii: | | Statul membru: | | Persoana de contact a departamentului responsabil: | | Adresa: | | Nr. de telefon (inclusiv prefi ul): | | Nr. de fa : | | Adres de e!mail: | | ___________________________________________________________________________ ___|

63 Hi c/tre
___________________________________________________________________________ ___ | Date despre solicitant: | | Nume 'i prenume: | | Adresa: | | Nr. de telefon (inclusiv prefi ul): | | Nr. de fa : | | Adres de e!mail: | | (epre"entantul le)al (dac este ca"ul): | | ___________________________________________________________________________ ___|

73 In,orma1ii cu privire )a deci*ie a8 Expunere +umar/ b8 In,orma1ii privind c/i)e de atac. autoritatea competent/ 9i termene c8 A)te in,orma1ii +au m/+uri cerute de +o)icitant 7a +e comp)eta dup/ ca*8 @ntocmit )a %ata %e c/tre 7+emn/tura 9i6+au 9tampi)a8

<<<<<<<<<<<<<<<