Sunteți pe pagina 1din 5

Avantajele tranzacionrii instrumentelor derivate

Desi derivatele au fost lansate relativ recent pe piata romaneasca de capital, avantajele evidente oferite de acestea au fost repede identificate si puse in practica de catre investitori, cele mai importante fiind sintetizate de termenii tranzactii in marja si vnzare n lips.

Tranzactii in marj ! Acest termen inseamna c pentru a tranzactiona un anumit numar de actiuni, pe piata futures se plateste doar o fractiune din valoarea acestora (de regula un procent de 10 20 !" #n fapt nu se tranzactioneaza actiunile in sine ci doar pretul lor" $pre e%emplu, daca pe piata spot pentru a cumpara 1"000 de actiuni ale &ancii 'ransilvania (sim(ol ')*! la pretul de 1 leu+actiune un investitor tre(uie sa ac,ite in total 1"000 de lei, la &ursa din $i(iu, pentru cumpararea aceluiasi numar de actiuni (ec,ivalentul unui contract futures D-')*!, el va angaja doar o garantie de 100 .120 de lei" Aceeasi suma o imo(ilizeaza drept garantie si contrapartea sa, adica vanzatorul" Daca pretul actiunilor cre/te, cumparatorul va castiga, iar vanzatorul va pierde din garantia depusa" Daca pretul scade, cumparatorul va pierde din cei 100 lei depusi drept garantie, (ani pe care ii va castiga vanzatorul" Aceste garantii sunt colectate de catre 1asa 2omana de 1ompensatie, o institutie independenta de (ursa si care are drept scop decontarea si garantarea tranzactiilor futures" Acesta este pe scurt principiul tranzactiilor in marja"

Stiai ca la bursa poti sa castigi chiar si atunci cand actiunile scad ?


Poti vinde ceea ce nu deii fizic (v nzare !n lips" !

'ranzac3ii s,ort 4nseamn c pe pia3a futures actiunile se pot vinde fr a fi cumprate in preala(il" #ntruc5t derivatele sunt dematerializate /i reprezint 4n fapt ni/te angajamente de plata la un anumit pr6t si o anume scadenta, o operatiune in aceasta piata poate incepe direct printr.o vanzare" #n acest fel un investitor poate realiza profit atat pe cresteri cat si pe scaderi de pr6t spre deose(ire de piata actiunilor unde deocamdata profiturile se marc,eaza doar pe crestere" Acest fapt este deose(it de util celor care detin portofolii de actiuni si doresc sa le conserve valoarea in perioadele de declin"
'ot ce tre(uie sa faca este sa vanda cantitatea ec,ivalenta de actiuni pe piata futures si astfel, orice scadere pe piata &*& va fi compensata de profitul generat in urma vanzarii de pe piata &787$" Aceste operatiuni poarta denumirea de ,edging" 9erioadele fe(ruarie iulie 2000, fe(ruarie iulie 200: sau octom(rie 200; . aprilie 200< pot fi studii de caz edificatoare pentru investitorii care au patimit pe piata de actiuni" Practic pe piata S#$%& nu trebuie decat sa estimezi directia corecta de evolutie a pretului si sa actionezi in consecinta (vinzi daca anticipezi o scadere sau cumperi daca crezi ca piata va creste"'

Tranzactionare cu costuri mult reduse ! 1ele doua caracteristici descrise mai sus, impreuna cu gradul mare de standardizare (care le face transmisi(ile la fel de usor precum actiunile! si miscarea foarte corelata dintre preturile de pe piata actiunilor si cea a derivatelor pe actiuni au atras in piata $#&-= numerosi speculatori de pe piata de capital" #n esenta, un speculator este un investitor infometat dupa profit si mai ales dupa randament" Daca din

punct de vedere al volatilitatii cele doua piete genereaz apro%imativ aceleasi rezultate, in sc,im( la capitolul investitie necesara piata futures este in avantaj net" Dac se adaug avantajul specula3iei pe scdere de pre3 /i comisioanele de tranzactionare foarte reduse, se poate spune ca piata futures este raiul speculatorilor" #nvestitorii interesati direct intr.o companie sau cei dornici sa profite de dividendele acordate de aceasta vor alege 4ns piata de actiuni intrucat detinerea unei pozitii de cumparare pe un emitent in piata futures nu da dreptul la astfel de (eneficii" 9e pia3a $#&-=, comisioanele de tranzac3ionare sunt percepute 4n sum fi% pe fiecare contract tranzac3ionat (4ntre ()*+ /i (), 2>?+contract comisonul cumulat al (ursei, casei de compensa3ie /i 1?*7, iar (or@erii 4/i adaug peste aceste nivele propriile comisioane astfel c, pentru un investitor individual, comisionul de tranzac3ionare poate ajunge la 1 2>?+contract sau c,iar mai mult"

-./ ! 0arja poate fi constituita si din actiuni !

#ncepand cu anul 200<, $$#8 pot constitui pana la A0 din necesarul de marja pentru pozitiile desc,ise din actiuni listate la &*&" De e%emplu, daca marja totala imo(ilizata de un $$#8 la 1asa de 1ompensatie este de 1"000"000 2on, atunci A00"000 2on din aceasta marja pot fi acoperiti cu actiuni a caror lic,iditate la &*& este de minim 000"000 2on+zi" Aceste actiuni sunt gajate de catre $$#8 in favoarea 121 si sunt evaluate zilnic la ;0 din valoarea lor de piata" De e%emplu, pentru a acoperi A00"000 2on din marja necesara cu actiuni, atunci $#8 tre(uie sa gajeze actiuni cu valoare de piata de B00"000 2on" AtentieC 121 accepta actiuni drept marja doar de la $$#8 C Aceasta inseamna ca $$#8 tre(uie sa detina pe contul D>E$- respectivele actiuni" 9entru ca un client sa poata utiliza actiuni in loc de cas, drept marja, acesta tre(uie la randul lui sa gajeze in favoarea $$#8 propriile actiuni conform procedurilor proprii ale acestuia" 8aptul ca actiunile pot fi utilizate pentru acoperirea marjei pe piata futures constituie un avantaj e%trem de important pentru investitorii care desfasoara operatiuni de ,edging, in acest caz reducandu.si simtitor costurile de finantare a pozitiilor $,ort pe piata $#&-=" 9entru conservarea valorii actiunilor detinute pe piata spot ei pot folosi de fapt c,iar actiunile in sine C

#esire din piata asigurat de catre mar1et2ma1eri! Daca a intra 4ntr.o pozi3ie )ong sau $,ort pe pia3a futures este un lucru relativ u/or de fcut 4n momentul 4n care pe contractul respectiv e%ist oferte de pre3, marea pro(lem a unui investitor apare 4n momentul 4n care dore/te s lic,ideze acea pozi3ie /i s ias din pia3" Dac pe o pia3 lic,id acest lucru nu constituie o pro(lem, 4n sc,im( pe contractele mai pu3in tranzac3ionate riscul de a lic,ida o pozi3ie la un pre3 foarte prost sau c,iar de a nu gasi contraparte poate 3ine departe in special speculatorii" 9entru a asigura un minim de lic,iditate pe contractele mai pu3in tranzac3ionate /i pentru a 4ncuraja investitorii s./i diversifice aria de ac3iune pe pia3a $#&-=, &ursa din $i(iu 4mpreun cu c53iva intermediari a implementat un sistem numit F0ar1et 0a1ing3 prin care ace/ti intermediari asigur cota3ii de cumprare /i v5nzare pe parcursul sesiunii de tranzac3ionare pe anumite contracte /i scaden3e" Gn prezent contractele care (eneficiaz de aceast facilitate suntH -E2+2>?, E$D+2>?, 1D8+2>?, D-$?9 si D--&$" Avand permanent la dispozi3ie oferte de v5nzare /i cumprare la o diferen3 rezona(il (4n cazul contractelor -E2+2>? /i E$D+2>? aceasta diferen3 numit FspreadF este semnificativ mai mic dec5t cele disponi(ile la casele de sc,im( valutar C!, investitorii pot desc,ide c5teva zeci de pozi3ii pe aceste contracte in condi3ii de siguran3"

$e /tie c 4n activitatea de tranzac3ionare, costurile aferente joac un rol important 4n determinarea randamentului" 9e pia3a futures de la &787 $#&#E, comisionul de tranzac3ionare perceput de &787$ /i 121 este la nivelul anului 200: de 0,: 2>?+contract indiferent de valoarea sau scaden3a acestuia" 9entru un investitor o(i/nuit, comisionul de tranzac3ionare este mai mare 4ntruc5t (ro@erul va aduga la cei 0,: 2>? o anumit sum astfel 4nc5t comisionul final ajunge la o valoare medie situat undeva 4ntre 1,2 /i 2 2>?+contract" )a un contract futures pe ac3iunile $#82 7oldova+ec,ivalent a 1"000 ac3iuni $#82!, de e%emplu cumprat la pre3ul de 2 lei+ac3iune, un comision de 1,0 2>? reprezint un procent de ()(4+5) valoare neglija(il comparativ cu costul tranzac3ionrii aceleia/i cantit3i de ac/iuni pe pia3a spot (unde comisioanele variaz 4ntre 0,0 /i 2 din valoarea tranzac3ionat!"

9e l5ng sistemul de tranzac3ionare 4n marj care permite unui investitor s mi/te cu aceea/i sum de (ani o cantitate de 0.: ori mai mare de ac3iuni sau devize dec5t pe pia3a spot, comisioanele e%trem de reduse sunt un avantaj deloc de neglijat"

Potential de profit pe intervale !nguste de pre Avantajul comisioanelor e%trem de mici du(lat de pasul de tranzacionare de 6 leu vechi (()(((6 7.-" practicat pe pia3a &787 $#&#E face ca p5n /i o varia3ie de 00 100 lei vec,i s fie poten3ial renta(il pentru un speculator" %8emplu9 dac cumpr un contract futures D-')* la pre3ul de 1,0<00 lei+ac3iune /i se vinde la pre3ul de 1,0<<0 lei+ac3iune, un investitor realizeaz un profit (rut de 0,00<0 lei+ac3iune adica < 2>? pe contract" $cz5nd comisioanele de tranzac3ionare (2 % 1,0 I A 2>?! acesta rm5ne 4n cont cu + 7.- profit net 4n condi3iile unei varia3ii a pre3ului de doar 0,;0 " Gn aceste condi3ii, un randament al sumei investite de 00 realiza(il 4n c5teva luni sau c,iar 1 an pe pia3a spot, poate fi o(3inut pe pia3a futures 4n doar c5teva zile sau c,iar ore (dac pre3ul evolueaz accelerat 4n direc3ia anticipat!" De asemenea, pentru speculatorii 4nri3i, opera3iunile intra.daJ (desc,idere /i 4nc,idere de pozi3ii 4n aceea/i sesiune de tranzac3ionare! pot genera randamente cumulate de peste 100 pe lun" Dac acestor argumente 4l adugm pe cel a lic,idit3ii sporite (4n unele zile mult peste cea a activului suport cel pu3in pentru contractele D-$#82, D-$#8A, D-$#80, dup cum se poate o(serva pe graficele de mai jos! /i cel al posi(ilit3ii de ar(itraj 4ntre pie3ele spot /i futures, avem ta(olul complet al unui teren de manevr perfect pentru un investitor orientat spre opera3iuni speculative" Atenie ! :r a contrazice nici una din afirmaiile anterioare) avantajele contractului futures ascund ;i o serie de riscuri deloc de neglijat'

7iscuri ale tranzaciilor cu instrumente derivate

'ranzac3ionarea instrumentelor derivate difer su(stan3ial de tranzac3ionarea instrumentelor clasice pe pia3a spot (ac3iuni, o(liga3iuni sau alte valori mo(iliare!" 9rin 4ns/i construc3ia lor, derivatele (eneficiaz de un efect de amplificare a c5/tigurilor /i a pierderilor (leverage!" $pre e%emplu, cu aceea/i sum de (ani cu care pe pia3a spot pute3i cumpra 1"000 de ac3iuni, pe pia3a futures pute3i cumpra ec,ivalentul a 0"000 de ac3iuni sau c,iar mai mult" De asemenea, pe pia3a futures pute3i 4ncepe tranzac3ionarea direct de pe pozi3ie de v4nzare astfel c /ansele dvs de a realiza profit sunt acelea/i indiferent de direc3ia de evolu3ie a pre3ului" De asemenea, comisioanele de tranzac3ionare pe pia3a futures sunt mult mai mici dec5t pe pia3a spot, fapt care v confer o mai mare lejeritate 4n desc,iderea /i 4nc,iderea pozi3iilor pe aceast pia3, 4n special 4n cazul tranzac3iilor intra.daJ" 'oate acestea constituie avantaje nete pentru dvs ca investitor, 4ns tranzac3ionarea instrumentelor derivate presupune totdat /i asumarea unor riscuri pe care este (ine s le cunoa/te3i 4nainte de a 4ncepe opera3iunile propriu.zise pe aceast pia3" 'ranzactionarea instrumentelor derivate poate sa nu fie potrivita pentru toti investitorii" $e pot pierde sume su(stantiale de (ani 4n perioade foarte scurte de timp" $umele pierdute sunt potential nelimitate si pot depasi depozitul initial plasat 4n contul de tranzac3ionare desc,is la $$#8" Acest fapt se datoreaz 4n principal efectului de levier care permite, prin intermediul unei sume mici de (ani, accesul la active suport cu valoare de c5teva ori mai mare" Daca nu sunteti compati(ili cu acest profil ridicat de risc, este de preferat sa nu tranzactionati instrumente derivate"

7iscuri 1" 'ranzactionarea instrumentelor derivate implica un grad ridicat de risc si se poate solda cu pierderi potential nelimitate care pot fi mai mari decat suma depusa initial la $$#8 (sau institutia de credit!" Drept urmare nu tre(uie sa investiti (ani pe care nu v permiteti sa.i pierdeti" 2" 8iti precauti la afirmatiile potrivit carora puteti sa realizati profituri foarte mari tranzactionanad instrumente derivate" Desi datorita efectului de levier tranzactionarea poate avea ca rezultat profituri su(stantiale in perioade foarte scurte, se poate solda de asemenea cu pierderi importante si imediate" 1a /i 4n cazul investi3iilor 4n alte instrumente financiare, nimeni nu poate garanta c5/tiguri sigure 4n urma tranzac3iilor cu instrumente derivate" A" 9otrivit caracteristicilor instrumentelor derivate, puteti simti efectul pierderilor imediat" 1astigurile, respectiv pierderile sunt creditate sau de(itate din cont in timp real" Daca miscarile survernite in piata cauzeaza reducerea valorii pozitiior desc,ise pe instrumente derivate este posi(il sa vi se ceara suplimentarea fondurilor disponi(ile in contul de marja" Daca in contul dumneavoastra de marja nu sunt suficiente lic,iditati pentru a acoperi minimul necesar de marja sau nu completati suma din cont, pozitiile pot fi lic,idate fortat de catre (ro@erul dvs si o eventuala revenire a pretului nu va mai folosi la nimic" B" #n anumite conditii de piata, poate fi dificil sau imposi(il de lic,idat o pozitie" #n mod normal, pentru a se lic,ida o pozitie tre(uie sa se realizeze o tranzactie de sens opus" Daca nu se poate lic,ida pozitia, nu se poate marca castigul sau preveni pierderea" Aceasta imposi(iliate de a lic,ida o pozitie, poate sa apara daca tranzactionarea activului suport respectiv este suspendata, din diverse cauze cum ar fiH pu(licarea unor anunturi care implica o societate emintenta de actiuni care constituie activ suport pentru instrumentele financiare derivate, sau din pricina unor diverse pro(leme te,nice inregistrate de sistemul de tranzactionare fie la (ursa, fie la $$#8 (sau institutia de credit!, din cauza identificarii unor tranzactii suspecte fie pe instrumentele financiare derivate fie pe actiunile ce constite activ suport al instrumentelor derivate respective,sau de asemenea daca pozitia este desc,is pe o piata fara lic,iditate" 1,iar daca se realizeaza inc,iderea pozitiei acest lucru se poate face la preturi mai putin avantajoase pentru detinatori"

Gn anumite conditii de piata, pretul instrumentelor financiare derivate poate sa nu.si mentina relatia normala sau anticipat fata de pretul spot al activului suport" Aceste discrepan3e pot sa apara, de e%emplu, cand piata instrumentelor financiare derivate este mai putin lic,ida, cand piata primara a activelor suport este inc,isa sau cand raportarea tranzactiilor realizate pe activul suport este intarziata" 9entru instrumentele derivate avand drept activ suport indici, pot surveni in momentul in care tranzactionarea pe anumite active din componenta indicelui este intarziata sau suspendata " :" 'oate tranzactiile pe instrumente financiare derivate implica risc si nu e%ista nici o strategie de tranzactionare care sa il elimine complet" 'ranzactionarea instrumentelor financiare derivate presupune cunoasterea atat a pietei derivatelor cate si a pietei spot" ;" 'ranzactiile intra.daJ cu instrumente financiare derivate presupun riscuri speciale" )a fel ca si in cazul oricarui produs financiar, persoanele care cauta sa cumpere si sa vanda acelasi instrument derivat in cursul unei zile, pentru a profita de miscarile de pret intra.daJ, se supun unor riscuri speciale incluzand comisioane su(stantiale, e%punerea la efectul de levier si concurenta cu traderi e%perimentati" 're(uie sa intelegeti foarte (ine aceste riscuri si sa aveti e%perienta necesara inainte de a va lansa in tranzactionare intra.daJ" <" 9lasarea ordinelor de genul stop.loss sau stop.limit nu vor limita neaparat pierderile la suma propusa" -ste posi(il ca anumite conditii ale pietei sa faca imposi(ila e%ecutarea ordinului sau atingerea pretului stop"

#n loc de concluzii pentru investitori9 Trebuie sa citii cu atenie ;i s inelegei clauzele contractului prezentat de bro1erul dvs !naintea efectuarii de tranzactii pe piata reglementata de instrumente financiare derivate' <unoa;terea ;i con;tientizarea riscurilor prezentate mai sus v pot ajuta la definirea strategiilor de tranzacionare potrivite profilului dvs investiional'

%chipa S#$%&