Sunteți pe pagina 1din 2

Reevaluarea imobilizarilor corporale Reevaluarea reprezinta inlocuirea valorii contabile nete cu valoarea justa, tinandu-se seama de inflatie, utilitatea

bunului, starea acestuia si de pretul pietei. Reevaluarea imobilizarilor corporale se efectueaza de catre evaluatori autorizati sau de catre specialisti din cadrul entitatii, cu pregatire tehnica in domeniu. Operatiile privind reevaluarea imobilizarilor corporale se inregistreaza in contabilitate folosindu-se, in principal, doua metode:

1. Metoda valorii brute potrivit careia se reevalueaza simultan atat valoarea bruta a imobilizarilor
corporale, cat si amortizarea cumulata;

2. Metoda valorii nete care presupune eliminarea din valorea contabila bruta a amortizarii
cumulate si ajustarilor pentru depreciere. Reevaluarile trebuie facute cu suficienta regularitate, astfel incat valoarea contabila sa nu difere in mod semnificativ de cea care ar fi stabilita folosind valoarea justa la data bilantului. Activele care fac parte din aceeasi clasa de imobilizari terenuri, cladiri, masini si echipamente! trebuie sa fie reevaluate simultan pentru a se evita reevaluarea selectiva si raportarea in situatiile financiare anuale a unor sume care sunt o combinatie de valori calculate la date diferite. "lus valoarea care rezulta din compararea valorii juste cu valoarea contabila neta este tratata ca o crestere a rezervei din reevaluare. #aca rezultatul reevaluarii reprezinta o descrestere a valorii contabile nete, atunci se trateaza ca o diminuare a rezervei din reevaluare. S urplusul din reevaluare se capitalizeaza prin transferul direct in rezerve, fie la scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare, fie pe masura ce activul este folosit de entitate. $n situatia din urma, valoarea rezervei transferate este egala cu diferenta dintre amortitarea calculata pe baza valorii contabile reevaluate si valoarea amortizarii calculate pe baza costului initial al activului. "entru a e%emplifica si pentru a veni in ajutorul celor care sunt interesati de acest subiect va propunem cateva studii de caz. Exemplu O cladire care are valoare contabila de 20.000 lei si durata normala de functionare de 20 ani. Dupa 8 ani se reevalueaza, indicele de actualizare fiind de 120 %. Inregistrarea reevaluarii in contabilitate se face utilizand metoda valorii brute. ezerva din reevaluare se incoropreaza la rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare. &alorarea contabila actualizata ' valoarea contabila neactulizata ( indicele de actualizare ' )*.*** % +)* , ' )-.*** lei. &aloarea amortizarii cumulate actualizate ' valoarea amotizarii neactualizate % indicele de actualizare )*.*** : )*! % . ' ..*** % +)*, ' /.0** lei. #iferenta din reevaluare aferenta valorii contabile ' valoarea contabila actualizata valorea contabila neactualizata ' +).*** -+*.*** ' ).*** lei

#iferenta intre plusul valorii contabile si plusul amortizarii ' +).*** -+*.***! - -..** - -.*** ! ' ).*** - .** ' +.)** lei. Inregistrarea in contabilitate a operatiei de reevaluare : 212 1onstructii 212 1onstructii ' ' 105 Rezerve din reevaluare 2812 Amortizarea constructiilor +.)** lei .** lei

2 3ransferul anual direct in rezerve a surplusului realizat din rezerva din reevaluare, reprezentand diferenta dintre valoarea amortizarii calculate pe baza valorii contabile reevaluate si valoarea amortizarii calculate pe baza costului initial: -..** - -.*** ! :+)' 00,04 lei 105 ' Rezerve din reevaluare 1065 Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare 00,04 lei

S-ar putea să vă placă și