Sunteți pe pagina 1din 10

LEGE privind comerul electronic nr. 284-XV din 22.07.

2004
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.138-146/741 din 13.08.2004

***
CUP !"# C$pitolul ! %!#P&'!(!! GE"E )LE Articolul 1. Scopul legii Articolul 2. Sfera de aplicare a legii Articolul 3. Cadrul juridic Articolul 4. Noiuni principale Articolul 5. Principiile de baz ale co erului electronic Articolul !. Contractele "n co erul electronic C$pitolul !! #U*!EC(!! +! &*!EC,ELE C&-E (ULU! ELEC, &"!C Articolul #. Subiecii co erului electronic Articolul $. %biectele co erului electronic Articolul &. Agenii co erului electronic Articolul 1'. Cu prtorul (i beneficiarul Articolul 11. )nfor area cu prtorilor (i a beneficiarilor Articolul 12. )nter edierea "n co erul electronic C$pitolul !!! EG!-UL .U !%!C )L C&-U"!C/ !L& ELEC, &"!CE Articolul 13. Co unicarea electronic Articolul 14. Subiecii co unicrii electronice Articolul 15. P*trarea co unicrii electronice Articolul 1!. +,pedierea (i recepionarea co unicrii electronice Articolul 1#. Co unicrile co erciale C$pitolul !V EG!-UL .U !%!C )L C&", )C,ULU! ELEC, &"!C Articolul 1$. %ferta (i acceptarea "n co erul electronic Articolul 1&. -egi ul juridic al contractului electronic Articolul 2'. Clauzele contractului electronic Articolul 21. .odul de "nc/eiere a contractului electronic Articolul 22. .odul de *c/i b de oferte (i acceptri C$pitolul V EGLE-E",) E) %E #,), +! C&", &LUL 0" #1E ) C&-E (ULU! ELEC, &"!C Articolul 23. -egle entarea de *tat (i controlul

Articolul 24. +fectuarea plilor (i i pozitarea Articolul 25. -*punderea C$pitolul V! %!#P&'!(!! 1!")LE Articolul 2! 0i*poziii finale

Parla entul adopt prezenta lege organic. C$pitolul ! %!#P&'!(!! GE"E )LE )rticolul 2. Scopul legii 112 Scopul prezentei legi e*te crearea cadrului juridic pentru efectuarea co erului electronic3 *tabilirea principiilor de regle entare (i *u*inere de ctre *tat a acti4itii "n do eniul co erului electronic3 precu (i *tabilirea regi ului juridic al contractelor (i co unicrilor electronice pri4ind 4"nzarea bunurilor3 e,ecutarea lucrrilor *au pre*tarea *er4iciilor. 122 Prezenta lege *tabile(te odul de utilizare a infor aiei "n for electronic "n cadrul relaiilor ce apar "ntre participanii la co erul electronic. )rticolul 2. Sfera de aplicare a legii 112 Sub incidena prezentei legi cad per*oanele fizice (i juridice3 inclu*i4 *trine3 care particip la co erul electronic. 122 Prezenta lege *e aplic oricrui tip de acti4itate co ercial3 cu e,cepia ur toarelor5 a2 acti4itatea notarilor3 "n *ura "n care acea*ta pre*upune o participare direct la e,ercitarea atribuiilor lor6 b2 acti4itile de reprezentare juridic "n faa in*tanelor de judecat (i a organelor de ur rire penal6 c2 jocurile de noroc cu c"(tiguri bne(ti3 loteriile (i pariurile6 d2 acti4itile care *e efectueaz prin inter ediul *er4iciilor de telefonie 4ocal3 telefa,3 tele,6 e2 *er4iciile de radiodifuziune (i tele4iziune3 inclu*i4 de telete,t6 f2 *er4iciile de telefonie 4ocal3 telefa, *au tele,6 g2 *c/i bul de infor aii prin po(ta electronic *au prin alte ijloace de co unicare indi4idual ec/i4alente "ntre per*oane care acioneaz "n *copuri *trine acti4itii lor co erciale. 132 .odul de utilizare "n co erul electronic a docu entului electronic *e regle enteaz de lee.
[Art.2 modificat prin !"!a nr.280-#$% din 14.12.2007& 'n vi"oar! 30.0(.2008)

)rticolul 3. Cadrul juridic 112 Co erul electronic e*te regle entat de Con*tituia -epublicii .oldo4a3 tratatele internaionale la care -epublica .oldo4a e*te parte3 prezenta lege3 precu (i de alte acte legi*lati4e (i acte nor ati4e ale 7u4ernului ce regle enteaz raporturile aferente co erului (i acti4itii de "ntreprinztor. 122 0ac "n acordurile internaionale la care -epublica .oldo4a e*te parte *"nt *tabilite alte nor e dec"t cele pre4zute "n prezenta lege3 *e aplic nor ele acordurilor internaionale.
[Art.3 modificat prin !"!a nr.280-#$% din 14.12.2007& 'n vi"oar! 30.0(.2008)

)rticolul 4. Noiuni principale 8n *en*ul prezentei legi3 ur toarele noiuni *e nific5 agent al co erului electronic 9 per*oan fizic *au juridic care efectueaz co er electronic6

co er electronic 9 acti4itatea de "ntreprinztor a per*oanelor fizice (i juridice de 4"nzare a bunurilor3 e,ecutare a lucrrilor *au pre*tare a *er4iciilor3 efectuat cu utilizarea co unicrilor electronice (i:*au a contractelor electronice6 co unicare electronic 9 infor aie "n for electronic3 ce nu con*tituie docu ent electronic3 e,pediat3 recepionat (i *tocat cu ajutorul ijloacelor electronice6 co unicare co ercial 9 co unicare electronic cu caracter co ercial3 de*tinat * pro o4eze3 direct *au indirect3 bunurile3 lucrrile *au *er4iciile3 nu ele *au denu irea3 fir a *au arca unui agent al co erului electronic. Nu con*tituie co unicri co erciale infor aiile care per it acce*ul direct la acti4itatea unei per*oane fizice *au juridice3 "n *pecial un nu e de do en *au o adre* de po(t electronic3 co unicrile legate de bunurile3 lucrrile *au *er4iciile3 nu ele ori arca unei per*oane fizice *au juridice c"nd *"nt realizate fr 4reun intere* co ercial6 contract electronic 9 totalitatea docu entelor electronice ce con*tituie contractul de drept ci4il3 ur rind *tabilirea3 odificarea *au *i*tarea unor drepturi (i obligaii ci4ile3 al cror obiect "l pot con*titui bunurile3 lucrrile *au *er4iciile6 con*u ator 9 orice per*oan fizic ce acioneaz "n alte *copuri dec"t cele ale acti4itii co erciale6 inter ediar "n co erul electronic 9 per*oan fizic *au juridic ce acord altor *ubieci ai co erului electronic *er4icii legate de organizarea (i dirijarea *i*te elor (i reelelor infor aionale "n cadrul co erului electronic3 inclu*i4 de tran* iterea3 obinerea (i *tocarea infor aiei "n for electronic6 ijloace electronice 9 co puter (i:*au alte ec/ipa ente te/nice (i reele de teleco unicaii3 de*tinate pentru prelucrarea3 *tocarea (i *c/i bul de infor aii "n for electronic. )rticolul 4. Principiile de baz ale co erului electronic 112 Acti4itatea agenilor co erului electronic nu e*te *upu* nici unei autorizri prealabile (i *e de*f(oar "n concordan cu principiile concurenei libere (i loiale3 cu re*pectarea legi*laiei. 122 Per*oanele fizice (i juridice au drepturi egale "n ceea ce pri4e(te de*f(urarea acti4itii co erciale "n cadrul co erului electronic. Acordarea anu itor prioriti *au li itarea drepturilor (i intere*elor agenilor co erului electronic3 cu e,cepia cazurilor pre4zute de lege3 nu *e ad ite. 132 Acti4itatea per*oanelor fizice (i juridice care particip la co erul electronic nu *e li iteaz la anu ite teritorii *au categorii de bunuri3 lucrri *au *er4icii3 dac contractul *au legea nu pre4ede altfel. 142 Acti4itatea agenilor co erului electronic3 inclu*i4 a celor care de*f(oar acti4itate de inter ediere3 *tabilii "n alte *tate *e efectueaz "n condiiile acordurilor internaionale la care -epublica .oldo4a e*te parte (i ale legi*laiei rii unde *e afl agentul re*pecti4 al co erului electronic. 152 Acti4itatea de inter ediere "n co erul electronic "n *copul acordrii de *er4icii agenilor econo ici *tabilii "n -epublica .oldo4a e*te per i* per*oanelor juridice din -epublica .oldo4a3 "nregi*trate "n odul *tabilit.
[Art.( modificat prin !"!a nr.280-#$% din 14.12.2007& 'n vi"oar! 30.0(.2008)

)rticolul 5. Contractele "n co erul electronic 112 Contractele "n co erul electronic pot fi "nc/eiate5 a2 *ub for de contract electronic6 b2 *ub alt for pre4zut de lege. 122 ;a de contractele "nc/eiate "n cadrul co erului electronic *e aplic legi*laia ci4il.
[Art.6 modificat prin !"!a nr.280-#$% din 14.12.2007& 'n vi"oar! 30.0(.2008)

C$pitolul !! #U*!EC(!! +! &*!EC,ELE C&-E (ULU! ELEC, &"!C )rticolul 7. Subiecii co erului electronic 112 Subieci ai co erului electronic pot fi per*oanele fizice (i juridice3 inclu*i4 *trine3 indiferent de tipul de proprietate (i for a de organizare juridic3 precu (i *tatul ca *ubiect de drept3 care particip la co erul electronic "n calitate de5 a2 ageni ai co erului electronic6 b2 cu prtori (i beneficiari ai bunurilor3 lucrrilor *au *er4iciilor re*pecti4e3 inclu*i4 con*u atori6 c2 inter ediari "n co erul electronic. 122 Subiecii co erului electronic obin (i realizeaz drepturi (i "ndepline*c obligaii "n core*pundere cu contractele electronice (i cu pre4ederile legii. 132 Participarea la co erul electronic nu poate *er4i drept te ei pentru *tabilirea unor cerine3 proceduri *au re*tricii *upli entare "n acti4itatea de "ntreprinztor3 dac contractul *au legea nu pre4ede altfel.
[Art.7 modificat prin !"!a nr.280-#$% din 14.12.2007& 'n vi"oar! 30.0(.2008)

)rticolul 8. %biectele co erului electronic 112 8n condiiile prezentei legi3 obiecte ale co erului electronic *"nt5 a2 bunurile ce pot fi "n*trinate confor pre4ederilor legale6 b2 lucrrile6 c2 *er4iciile. 122 <egile pot *tabili re*tricii referitoare la utilizarea "n co erul electronic a unor tipuri de bunuri3 lucrri *au *er4icii.
[Art.8 modificat prin !"!a nr.280-#$% din 14.12.2007& 'n vi"oar! 30.0(.2008)

)rticolul 6. Agenii co erului electronic 112 Co erul electronic poate fi efectuat de ctre agenii econo ici abilitai3 "n odul *tabilit de lege3 cu dreptul de practicare a acti4itii de "ntreprinztor. 122 0reptul de a efectua co erul electronic apare din o entul "nregi*trrii de *tat a per*oanei juridice *au a "ntreprinztorului indi4idual3 cu e,cepia cazurilor pre4zute de <egea pri4ind regle entarea prin liceniere a acti4itii de "ntreprinztor. 132 8n cazul "n care pentru 4"nzarea bunurilor3 e,ecutarea lucrrilor3 pre*tarea *er4iciilor e*te nece*ar licen *au autorizaie3 co erul electronic poate fi efectuat din o entul obinerii licenei *au autorizaiei pentru practicarea genului de acti4itate re*pecti4.
[Art.* modificat prin !"!a nr.280-#$% din 14.12.2007& 'n vi"oar! 30.0(.2008)

)rticolul 20. Cu prtorul (i beneficiarul 112 Cu prtor "n co erul electronic e*te con*iderat per*oana fizic *au juridic ce co and (i:*au procur bunuri. 122 =eneficiar "n co erul electronic e*te con*iderat per*oana fizic *au juridic ce recepioneaz lucrri *au *er4icii. 132 Cu prtorul (i beneficiarul *"nt "n4e*tii cu drepturile (i obligaiile *tabilite de contract (i de legi. 142 Protecia drepturilor con*u atorilor "n cadrul co erului electronic3 precu (i ecani* ul de realizare a ace*tor drepturi3 *e regle enteaz de <egea pri4ind protecia con*u atorilor.
[Art.10 modificat prin !"!a nr.280-#$% din 14.12.2007& 'n vi"oar! 30.0(.2008)

)rticolul 22. )nfor area cu prtorilor (i a beneficiarilor

112 Agentul co erului electronic e*te obligat * a*igure celorlali *ubieci ai co erului electronic (i organelor de control ale *tatului acce*ul la infor aia autentic de*pre *ine "n for electronic3 "n li ba oldo4enea*c3 iar3 dup caz3 "n alt li b. )nfor aia 4a cuprinde ur toarele date5 a2 denu irea co plet (i for a de organizare juridic 9 "n cazul per*oanei juridice6 nu ele (i prenu ele 9 "n cazul per*oanei fizice "nregi*trate "n calitate de "ntreprinztor indi4idual6 b2 datele cu pri4ire la "nregi*trarea de *tat3 codul fi*cal al per*oanei juridice *au al "ntreprinztorului indi4idual6 c2 adre*a juridic3 adre*a de po(t electronic a per*oanei3 nu rul telefonului de contact6 d2 nu rul (i ter enul de 4alabilitate a licenei *au autorizaiei 1"n cazul "n care pentru efectuarea acti4itii e*te nece*ar licen *au autorizaie23 precu (i denu irea autoritii ad ini*traiei publice ce a eliberat licena *au autorizaia6 e2 datele pri4ind condiiile e,pedierii3 precu (i preurile bunurilor de*tinate 4"nzrii3 tarifele lucrrilor ce 4or fi e,ecutate *au *er4iciilor ce 4or fi pre*tate6 f2 preurile bunurilor3 tarifele lucrrilor *au *er4iciilor3 care trebuie indicate cu precizarea reducerilor3 includerii *au neincluderii "n preuri (i tarife a i pozitelor6 g2 includerea *au neincluderea "n preuri (i tarife a c/eltuielilor de li4rare (i:*au a altor c/eltuieli3 precu (i 4aloarea ace*tora3 dac e*te cazul6 /2 alte date ce ur eaz a fi prezentate "n confor itate cu contractul dintre pri (i cu actele legi*lati4e *au la decizia agenilor co erului electronic. 122 %fertele *au infor aiile cu pri4ire la bunurile3 lucrrile *au *er4iciile propu*e de agentul co erului electronic trebuie * fie prezentate "n for electronic "n a(a fel "nc"t * per it reproducerea infor aiei fr denaturri (i for area unei i agini clare de*pre agentul co erului electronic3 precu (i de*pre bunurile3 lucrrile (i *er4iciile propu*e de ace*ta3 preurile (i tarifele lor (i condiiile de 4"nzare3 e,ecutare *au pre*tare. 132 Agentul co erului electronic poart r*pundere3 "n confor itate cu legea3 pentru prezentarea de infor aii ne4eridice organelor de control ale *tatului *au *ubiecilor co erului electronic3 precu (i pentru utilizarea practicilor co erciale incorecte.
[Art.11 compl!tat prin !"!a nr.140 din 28.07.2011& 'n vi"oar! 01.01.2012) [Art.11 modificat prin !"!a nr.280-#$% din 14.12.2007& 'n vi"oar! 30.0(.2008)

)rticolul 22. )nter edierea "n co erul electronic 112 8n *copul a*igurrii *c/i bului de docu ente electronice (i de co unicri electronice3 *ubiecii co erului electronic *e pot folo*i3 pe baz contractual3 de *er4iciile inter ediarului "n co erul electronic legate de organizarea (i dirijarea *i*te elor (i reelelor infor aionale re*pecti4e. 122 )nter ediarul "n co erul electronic e*te obligat * a*igure integritatea (i confidenialitatea infor aiilor ce *e conin "n *i*te ele infor aionale. 132 )nter ediarul "n co erul electronic nu are dreptul5 a2 * di4ulge infor aia ce *e conine "n docu entele *au co unicrile electronice6 b2 * tran* it unor tere per*oane docu entele electronice3 co unicrile *au copiile ace*tora3 inclu*i4 infor aia ce *e conine "n ele3 dac contractul "nc/eiat cu participanii la co erul electronic *au legea nu pre4ede altfel6 c2 * odifice coninutul docu entelor ori co unicrilor electronice *au odul lor de utilizare3 dac contractul "nc/eiat cu participanii la co erul electronic *au legea nu pre4ede altfel. 142 )nter ediarul "n co erul electronic nu e*te obligat * controleze *au * 4erifice autenticitatea co unicrilor (i docu entelor electronice tran* i*e3 recepionate (i *tocate3 precu (i core*punderea lor legi*laiei3 dac contractul "nc/eiat cu participanii la co erul electronic *au legea nu pre4ede altfel.

C$pitolul !!! EG!-UL .U !%!C )L C&-U"!C/ !L& ELEC, &"!CE )rticolul 23. Co unicarea electronic 112 Co unicarea electronic dup puterea juridic (i puterea do4editoare *e ec/i4aleaz cu infor aia "n for *cri*. 122 8n cazul "n care legea pre4ede ca infor aia * fie prezentat "n *cri*3 acea*t cerin *e con*ider e,ecutabil prin co unicarea electronic3 cu condiia c infor aia ce *e conine "n ea e*te acce*ibil pentru utilizare repetat. 132 Co unicarea electronic nu poate fi lip*it de putere juridic *au de putere do4editoare nu ai din oti4ul c e*te "ntoc it "n for electronic. 142 -e*pon*abilitatea pentru coninutul co unicrii electronice o poart per*oana care a "ntoc it co unicarea electronic3 dac contractul *au legea nu pre4ede altfel. 152 .odul de acce* la infor aia ce *e conine "n co unicarea electronic (i de protecie a ace*teia *e *tabile(te prin lege.
[Art.13 modificat prin !"!a nr.280-#$% din 14.12.2007& 'n vi"oar! 30.0(.2008)

)rticolul 24. Subiecii co unicrii electronice 112 Subieci ai co unicrilor electronice *"nt alctuitorul3 de*tinatarul (i inter ediarul. 122 Alctuitor al co unicrii electronice e*te per*oana care a alctuit (i a e,pediat *au "n nu ele creia a fo*t alctuit *au e,pediat co unicarea. 132 0e*tinatar al co unicrii electronice e*te per*oana pe nu ele creia a fo*t e,pediat co unicarea electronic. 142 )nter ediar "ntre e,peditorul (i de*tinatarul co unicrii electronice e*te per*oana care a*igur "n nu ele ace*tora e,pedierea3 recepionarea (i *tocarea co unicrii electronice *au acord alte *er4icii "n legtur cu aciunile enionate. )rticolul 24. P*trarea co unicrii electronice 112 Subiecii co erului electronic nu *"nt obligai * p*treze co unicrile electronice create de ei3 dac contractul *au legea nu pre4ede altfel. 122 0ac contractul *au legea pre4ede p*trarea anu itor co unicri electronice3 acea*t cerin *e "ndepline(te cu re*pectarea ur toarelor condiii5 a2 infor aia ce *e conine "n co unicarea electronic e*te acce*ibil pentru utilizarea ei ulterioar6 b2 co unicarea electronic *e p*treaz "n for a "n care a fo*t "ntoc it3 e,pediat *au recepionat *au "ntr9o for ce a*igur 4eridicitatea coninutului *u6 c2 *e p*treaz infor aia ce per ite *tabilirea pro4enienei (i de*tinaiei co unicrii electronice3 precu (i a datei (i orei e,pedierii *au recepionrii ei. 132 %bligaia de a p*tra co unicarea electronic confor alin.122 nu *e e,tinde a*upra infor aiei de*tinate pentru a face po*ibil e,pedierea *au recepionarea co unicrii re*pecti4e. )rticolul 25. +,pedierea (i recepionarea co unicrii electronice 112 <a e,pedierea (i recepionarea co unicrilor electronice *e aplic nor ele pre4zute de legi*laie pentru e,pedierea (i recepionarea docu entelor electronice3 dac contractul *au legea nu pre4ede altfel. 122 Co unicarea electronic *e con*ider co unicare a alctuitorului dac a fo*t e,pediat5 a2 ne ijlocit de alctuitor6 b2 de per*oana autorizat * acioneze "n nu ele alctuitorului co unicrii electronice3 inclu*i4 de inter ediarul "n co erul electronic6 c2 prin *i*te ul infor aional al alctuitorului *au3 "n nu ele lui3 printr9un *i*te ce funcioneaz "n regi auto at.

132 0e*tinatarul co unicrii electronice are dreptul * *olicite confir area faptului apartenenei co unicrii electronice alctuitorului3 "n odul (i "n ter enele con4enite "n prealabil cu alctuitorul co unicrii electronice. )rticolul 27. Co unicrile co erciale 112 >ri iterea co unicrilor co erciale prin po(ta electronic e*te interzi*3 cu e,cepia cazului "n care de*tinatarul (i9a e,pri at "n prealabil con*i "ntul pentru a pri i a*e enea co unicri. %rice per*oan e*te "n drept de a refuza * pri ea*c co unicri co erciale. 122 Co unicrile co erciale trebuie * re*pecte cel puin ur toarele cerine5 a2 * fie clar identificabile6 b2 per*oana "n nu ele creia *"nt fcute * fie clar identificabil6 c2 ofertele pro oionale3 precu reducerile3 pre iile (i cadourile3 * fie clar identificabile3 iar condiiile care trebuie "ndeplinite pentru obinerea lor * fie clar prezentate (i acce*ibile6 d2 co petiiile (i jocurile pro oionale * fie clar identificabile3 iar condiiile de participare * fie clar prezentate (i acce*ibile6 e2 alte cerine pre4zute de legi*laie. C$pitolul !V EG!-UL .U !%!C )L C&", )C,ULU! ELEC, &"!C )rticolul 28. %ferta (i acceptarea "n co erul electronic 112 %ferta reprezint un docu ent electronic prin care o per*oan propune "nc/eierea unui contract (i e,pediaz altor per*oane te,tul contractului ce conine clauzele contractuale3 inclu*i4 cele obligatorii pre4zute de prezenta lege. 122 %ferta e*te 4alabil "n decur*ul ter enului indicat "n ea. %ferta poate fi retra* p"n la o entul pri irii de ctre e,peditorul ei a acceptrii "n odul pre4zut de prezenta lege. -etragerea ofertei *e face prin e,pedierea ctre de*tinatar a "n(tiinrii pri4ind retragerea ofertei3 "n for de docu ent electronic3 "n care trebuie * *e indice cauzele retragerii. 132 Acceptarea reprezint un docu ent electronic prin care o per*oan "(i e,pri acordul de a "nc/eia contractul cu re*pectarea condiiilor propu*e "n ofert. 142 Acceptarea 4a conine te,tul contractului3 propu* de ctre ofertant3 fr odificarea clauzelor lui. 8n cazul "n care ofertantului i *e tri ite acceptarea cu clauzele contractului odificate3 o a*e enea acceptare *e con*ider drept o nou ofert. 152 Nu e*te recuno*cut ca do4ad a "nc/eierii contractului electronic5 a2 e,pedierea confir rii de*pre recepionarea ofertei6 b2 nee,pedierea *au nerecepionarea acceptrii. 1!2 Propunerea de a face oferte3 pro4enit de la *ubiectul co erului electronic3 4a conine toate condiiile care ur eaz a fi inclu*e "n oferte ori referina la co unicarea electronic *au la docu entul ce conine ace*te condiii. 1#2 ;a de ofert (i acceptare *e aplic nor ele generale ale actelor legi*lati4e cu pri4ire la "nc/eierea contractelor3 precu (i cu pri4ire la docu entele electronice.
[Art.18 modificat prin !"!a nr.280-#$% din 14.12.2007& 'n vi"oar! 30.0(.2008)

)rticolul 26. -egi ul juridic al contractului electronic 112 Contractul electronic con*t din ofert (i acceptare. 122 Pri ale contractului electronic *"nt agentul co erului electronic3 cu prtorul (i:*au beneficiarul. 132 0up puterea juridic3 contractul electronic *e ec/i4aleaz cu contractul "ntoc it "n for *cri* (i *e nat de pri3 inclu*i4 autentificat cu (ta pilele prilor. 142 -eferitor la contractele electronice *e aplic pre4ederile generale cu pri4ire la contracte3 *tipulate "n Codul ci4il al -epublicii .oldo4a.

152 0up puterea do4editoare3 contractul electronic *e ec/i4aleaz cu contractul "ntoc it "n for *cri*. 1!2 Sub for de contract electronic nu pot fi "nc/eiate5 a2 contracte "n baza crora apar *au *e tran* it drepturile de proprietate a*upra bunurilor i obile3 cu e,cepia contractelor de locaiune *au arend6 b2 contracte a cror "nc/eiere nece*it3 confor legi*laiei3 participarea in*tanelor de judecat3 autoritilor ad ini*traiei publice *au de nitarilor publici6 c2 contractele de fideju*iune (i de gaj al 4alorilor obiliare3 e,ecutate de per*oane ce acioneaz "n *copuri nelegate de acti4itatea lor co ercial6 d2 contractele ce *"nt regle entate de dreptul fa ilial *au dreptul *ucce*oral. )rticolul 20. Clauzele contractului electronic 112 Clauzele contractului electronic trebuie * core*pund cerinelor actelor legi*lati4e (i acordului dintre pri. 122 8n contractul electronic poate fi *tipulat c unele clauze *e includ "n el cu referin la docu entul electronic *au la co unicarea electronic a pla*at "n *i*te ul general acce*ibil de circulaie a docu entelor electronice. 8n a*e enea caz3 partea care a a pla*at docu entul electronic *au co unicarea electronic e*te obligat * a*igure acce* liber la ace*tea "n perioada de 4alabilitate a contractului electronic. 132 Contractul electronic 4a conine ur toarele clauze obligatorii5 a2 odul (i etapele de "nc/eiere (i e,ecutare a contractului6 b2 odul de aplicare a *e nturii digitale6 c2 li ba "n care *e "ntoc e(te contractul6 d2 odul de prezentare (i retragere a ofertei (i acceptrii6 e2 principalele drepturi (i obligaii ale prilor6 f2 natura3 caracteri*ticile (i preul bunului3 tariful lucrrii *au *er4iciului6 g2 odul de efectuare a ac/itrilor "ntre pri6 /2 condiiile de renunare la actul juridic6 i2 odul (i ter enele de e,ecutare a obligaiilor6 j2 odul de odificare a clauzelor contractuale6 ?2 clauzele ce *e includ "n contract cu referin la docu entele electronice (i co unicrile electronice (i odul de acce* la a*e enea referine6 l2 clauzele de "ncetare a contractului6 2 adre*ele juridice (i electronice (i ele entele de identificare bancare ale prilor6 precu (i n2 alte clauze coordonate "ntre pri. 142 )nfor aia cu pri4ire la clauzele contractului electronic trebuie * fie prezentat de ctre pri "nainte de "nc/eierea ace*tuia.
[Art.20 modificat prin !"!a nr.280-#$% din 14.12.2007& 'n vi"oar! 30.0(.2008)

)rticolul 22. .odul de "nc/eiere a contractului electronic 112 Contractul electronic *e "nc/eie prin *c/i bul "ntre pri a ofertei (i acceptrii. 122 Contractul electronic poate fi "nc/eiat at"t cu pri4ire la un *ingur act juridic3 c"t (i cu pri4ire la c"te4a acte juridice3 a4"nd unul *au diferite obiecte de e,ecutare. 132 Contractul electronic *e "nc/eie "nainte de efectuarea actului juridic 1*au a actelor juridice "n totalitate23 cu "nregi*trarea lui ulterioar (i p*trarea confor acordului dintre pri. 142 Contractul electronic *e con*ider "nc/eiat din o entul pri irii de ctre partea care a e,pediat oferta a acceptrii ei e,pediate de ctre cealalt parte3 dac contractul electronic nu pre4ede altfel. 152 <ocul "nc/eierii contractului electronic *e con*ider locul unde *e afl agentul co erului electronic3 dac contractul nu pre4ede altfel.

1!2 Clauzele contractului electronic (i obligaiile prilor ce decurg din el nu pot fi conte*tate de ctre pri din *i plul oti4 c contractul electronic a fo*t "nc/eiat prin *c/i b de docu ente electronice. 1#2 Se interzice 4"nzarea bunurilor3 e,ecutarea lucrrilor *au pre*tarea *er4iciilor care nu au fo*t co andate de cu prtor *au beneficiar. 8n cazul "n care au fo*t 4"ndute bunuri3 e,ecutate lucrri *au pre*tate *er4icii care nu au fo*t co andate de cu prtor *au beneficiar3 *e interzice *olicitarea de la ace(tia a ac/itrii preului bunurilor3 inclu*i4 a plii pentru li4rare3 a tarifelor lucrrilor *au *er4iciilor. 1$2 .odificarea contractului electronic *e efectueaz "n for de docu ent electronic3 care e*te parte integrant a contractului. 1&2 .odul de utilizare a contractelor electronice "n do eniul ac/iziiilor de bunuri3 lucrri (i *er4icii pentru nece*itile *tatului *e *tabile(te prin lege. )rticolul 22. .odul de *c/i b de oferte (i acceptri 112 Sc/i bul de oferte (i acceptri *e efectueaz "n odul pre4zut de regulile pri4ind circulaia docu entelor electronice aprobate de 7u4ern. 122 %ferta *au acceptarea *e con*ider pri it din o entul e,pedierii de ctre de*tinatar a "n(tiinrii3 "n for de co unicare electronic3 de*pre pri irea lor3 dac prile nu au con4enit altfel. 132 0ac o a*tfel de "n(tiinare nu a fo*t pri it de ctre e,peditor "n ter enul de 4alabilitate a ofertei3 e,peditorul poate "n(tiina de*tinatarul de*pre nepri irea confir rii (i indica ter enul "n care trebuie * fie e,pediat confir area. 8n cazul "n care confir area nu a fo*t pri it "n ter enul indicat3 contractul electronic nu *e con*ider "nc/eiat. 142 %ferta (i acceptarea 4or fi p*trate de ctre prile contractului electronic p"n la o entul "ncetrii contractului electronic. 152 %ferta (i acceptarea 4or fi p*trate de ctre e,peditor "n for a tran* i*3 iar de ctre de*tinatar "n for a "n care au fo*t recepionate3 dac prile nu au con4enit altfel.
[Art.22 compl!tat prin !"!a nr.280-#$% din 14.12.2007& 'n vi"oar! 30.0(.2008)

C$pitolul V EGLE-E",) E) %E #,), +! C&", &LUL 0" #1E ) C&-E (ULU! ELEC, &"!C )rticolul 23. -egle entarea de *tat (i controlul 112 -egle entarea de *tat "n *fera co erului electronic *e efectueaz prin legi (i prin actele nor ati4e ale 7u4ernului3 "n li itele co petenelor *tabilite de lege. 1112 Controlul "n *fera co erului electronic e*te e,ercitat de ctre autoritile ad ini*traiei publice "n li itele (i "n confor itate cu co petenele *tabilite de lege. 122 Subiecii co erului electronic *"nt obligai * prezinte3 "n condiiile legii3 autoritilor ad ini*traiei publice docu entele (i infor aia nece*are pentru e,ercitarea funciei lor de control. <i*ta e,/au*ti4 a docu entelor (i infor aiilor ce trebuie prezentate *e aprob de 7u4ern.
[Art.23 modificat prin !"!a nr.280-#$% din 14.12.2007& 'n vi"oar! 30.0(.2008)

)rticolul 24. +fectuarea plilor (i i pozitarea 112 +fectuarea plilor "n cadrul co erului electronic *e regle enteaz de lege3 de contractele dintre *ubiecii co erului electronic (i de regulile *i*te elor financiare internaionale. 122 .odul de ac/itare a i pozitelor (i ta,elor "n cadrul co erului electronic3 precu (i de acordare a facilitilor fi*cale pentru agenii co erului electronic3 *e *tabile(te de legi*laie.
[Art.24 modificat prin !"!a nr.280-#$% din 14.12.2007& 'n vi"oar! 30.0(.2008)

)rticolul 24. -*punderea Nere*pectarea pre4ederilor prezentei legi atrage r*pundere "n confor itate cu legi*laia.

C$pitolul V! %!#P&'!(!! 1!")LE )rticolul 25 112 Prezenta lege intr "n 4igoare dup e,pirarea a 3 luni de la publicarea ei "n .onitorul %ficial al -epublicii .oldo4a. 122 7u4ernul3 "n ter en de 3 luni5 a2 4a prezenta Parla entului propuneri pri4ind aducerea legi*laiei "n 4igoare "n concordan cu prezenta lege6 b2 4a aduce actele *ale nor ati4e "n concordan cu prezenta lege6 c2 4a a*igura aducerea actelor nor ati4e departa entale "n confor itate cu prezenta lege. 132 P"n la aducerea "n confor itate cu prezenta lege3 legi*laia "n 4igoare *e 4a aplica "n partea ce nu contra4ine prezentei legi.
P E+E%!",ELE P) L)-E",ULU! C8i9in:u; 22 iulie 2004. "r.284-XV. Eu7eni$ &#,)PC!UC