Sunteți pe pagina 1din 15

II.2.4.3. Ecuatia de conservare a energiei pentru sisteme macroscopice (ecuatia Bernoulli)

Curgerea unui fluid este cauzata de o forta care se exercita asupra acestuia, ceea ce implicaimplica unun consumconsum dede energieenergie. Acest consum de energie poate fi calculat dintr-un bilant al energiilor care intervin la curgerea fluidului.

Bilantul energiilor pentru curgerea neizoterma aplicat asupra unui volum de dimensiuni infinit mici conduce la o ecuatie diferentiala foarte complicata denumita ecuatiaecuatia energieienergiei.

Pentru cazul mai simplu al curgerii printr-un sistem macroscopic ecuatia care exprima conservarea energiei este mai simpla si se numeste EcuatiaEcuatia Bernoulli.Bernoulli.

Pentru deducera acestei ecuatii se considera un sistem macroscopic format dintr-o conducta cu sectiunea variabila, amplasata intr-o pozitie oarecare. Volumul de control pentru care se intocmeste bilantul energiilor este

delimitat de peretele interior al conductei si se sectiunile

situate la inaltimile referinta.

S

H , respectiv H

1

2

fata de un plan de

1

si S

2

Pe aceasta portiune de conducta unitatea de masa a

fluidului primeste din exterior lucrul mecanic de caldura, Q.

in regim stationar:

dE

dt

=

E

i

E =

i

E

e

E

e

L

M si cantitatea

(II.112)

(II.113)

3

Energiile care intervin la curgerea fluidului in sistemul considerat, raportate la unutatea de masa de fluid sunt:

- lala intrareaintrarea inin sistemsistem prinprin sectiuneasectiunea

– energia potentiala:

– energia cinetica:

1

2

gH

v

2

1

1

S

1 :

– energia data de presiunea statica:

– energia interna a fluidului:

– energia mecanica:

– energia calorica: Q

U

1

L

M

P V

1

s1

- lala iesireaiesirea dindin sistemsistem prinprin sectiuneasectiunea

S

2

– energia potentiala:

– energia cinetica:

1

2

gH

v

2

2

2

– energia data de presiunea statica:

– energia interna a fluidului:

U

2

P V

2

s2

In

aceste

expresii:

g

este

constanta

acceleratiei

gravitationale; H – inaltimea; v – viteza medie; P – presiunea

statica; iar V s =

1

este volumul specific.

ρ

Inlocuind expresiile energiilor in ecuatia de bilant, pentru curgerea in regim stationar, se obtine:

5

gH

gH

1

2

+

+

1 P V

2

v

+

gH gH 1 2 + + 1 P V 2 v + 2 2 1 v

2

2 1

v

2

2

1

s1

+

1 P V

2

s2

+

U

1

+ U

+

2

L

M

+

Q

=

(II.114)

Relatia anterioara se expliciteaza in raport cu lucrul mecanic consumat din exterior si rezulta:

L

M

=

(

g H

2

H

1

)

+

1

2

(v

2

2

v

2

1

)

+

(P

2

V

s2

P V

1

s1

)(U

+

2

U

1

)

Q

(II.115)

Este incomod a se lucra cu energii interne si de aceea

, conform

se exprima variatia energiei interne principiului I al termodinamicii:

ΔU = U U

2

1

U

Δ =

U

2

U

1

=

Q

|

V s2

V s1

PdV

s

(II.116)

Q

|

in care: este caldura totala din sistem, data de suma dintre

caldura introdusa din exterior Q, si caldura rezultata in urma

disiparii a unei parti din energia fluidului, ca urmare a frecarilor si a inertiei:

E

p

Q′ = Q + Ep

(II.117)

Printr-un artificiu de calcul, variatia energiei statice poate fi exprimata astfel:

P V

2

s2

P V

1

s1

=

P V

2

s2

d(PV

P V

1

s1

s

)

=

V

s2

V

s1

PdV

s

+

P

2

P

1

V dP

s

(II.118)

Care dupa inlocuire in expresia lucrului mecanic si a simplificarilor corespunzatoare conduce la:

L M

=

(

g H

2

H

1

)

+

1

2

(

v

2

2

v

2

1

)

+

P2

P 1

V dP

s

+

E

p (II.119)

Relatia de mai sus este ecuatiaecuatia luilui BernoulliBernoulli in forma generala. Rezolvarea integralei din ecuatia de mai sus necesita cunoasterea ecuatieiecuatiei dede starestare aa fluiduluifluidului: ρ=f(P,T).

a)a)

PentruPentru fluidefluide necompresibilenecompresibile inin curgerecurgere izotermaizoterma,, ρρ=constant=constant, si deci volumul specific: V s =1/ρ, este independent de presiune. In acast caz:

P 2

P 1

V dP =

s

L M

(

= g H

2

1

P

2

 

P

 

P

 

dP =

2

1

   

ρ

P

1

 

ρ

H

 

)

 

2

2

+

v

v

1

2

1

1

2

(

)

+

(II.120)

P

2

P

1

ρ

+ E

p (II.121)

In ecuatia de mai sus fiecare termen are dimensiunea unei energii raportata la unitatea de masa:

[

gH

]

SI

=

m

 

kg

m

m

N m

J

m

=

 

=

=

s

2

s

2

kg

kg

kg

9

Ecuatia lui Bernoulli in forma data de relatia anterioara

este
M

poate fi interpretata astfel: lucrul mecanic de exterior folosit pentru:

L

- crestereacresterea energieienergiei potentialepotentiale aa fluiduluifluidului, exprimata

prin termenul,

g(H

2

H )

1

;

- crestereacresterea energieienergiei cineticecinetice aa fluiduluifluidului, exprimata prin

termenul,

1

2

(

v

2

2

v

2

1

)

;

- invingereainvingerea eventualeloreventualelor diferentediferente dede presiunepresiune staticastatica

intreintre sectiunilesectiunile sistemuluisistemului,

P

2

P

1

ρ

;

- acoperireaacoperirea pierderilorpierderilor dede energieenergie determinatedeterminate dede

frecarifrecari sisi dede inertieinertie,

E

p

10

In calculele ingineresti ecuatia Bernoulli se utilizeaza si in alte forme:

- ecuatiaecuatia BernoulliBernoulli inin termenitermeni dede presiuni:presiuni:

L

M

1

(

(

)

ρ=ΔP g H H + ρ −

T

2

1

2

v

2

2

v

2

1

)

+

(

P

2

)

P

− +ρ

1

E

p

(II.122)

in care fiecare termen are dimensiuniledimensiunile uneiunei presiunipresiuni:

Intr-o forma mai restransa:

ΔP P P P P

T

g

d

s

p

N

J

=

m

2

m

3

(II.123)

unde:

(

ΔP g H H

g

2

ΔP = P P

s

2

1

1

)

1

(

ΔP = ρ v

d

2

ΔP E

p

p

2

2

v

2

1

)

-- ecuatiaecuatia luilui BernoulliBernoulli inin termenitermeni dede inaltimiinaltimi. Se obtine prin impartirea ecuatiei exprimata in presiuni la ρρg:g

L

M

ρ

=

H

M

Raportul

(

M

)

H

H

1

=

+

2

L

= H

M se

g

1

2g

(

v

2

2

numeste

v

1 2 )

+

(

P

2

P

1

)

ρ

g

+

E

p (II.124)

g

inaltimeainaltimea

manometricamanometrica

aa

sistemuluisistemului, si reprezinta ca semnificatie fizica, inaltimea unei coloane de lichid a carei energie potentiala, gH M , este egala cu enargia mecanica, L M , consumata pentru transportul in sistemul dat a unitatii de masa de fluid.

H

H

H

H

Deci:

H

2

1

2g

P

2

H

2

2

1

(inaltimea geometrica)

2

1

)

=

(

v

g

(inaltimea dinamica)

=

v

d

P

1

(inaltimea statica)

=

ρ g

E

p

s

(pierderile de energie in termeni de

=

p g

inaltime)

H

M

= H

g

+H

d

+H +H

s

p

(II.125)

Se face precizarea caca indiferentindiferent dede modulmodul dede exprimareexprimare aa termenilortermenilor ecuatieiecuatiei luilui Bernoulli,Bernoulli, semnificatiasemnificatia fizicafizica aa fiecafiecaruirui termentermen esteeste aceeasiaceeasi.

b) PentruPentru fluidefluide compresibilecompresibile (gaze)(gaze) inin curgerecurgere izotermaizoterma, densitatea si deci volumul specific depind de presiune. Dependenta de presiune a volumului specific se obtine din ecuatia de stare a fluidului. Pentru gaze la presiuni moderate ecuatia de stare rezulta din legea gazelor perfecte.

m RT RT PV = nRT ⇔ P = ⋅ ⇔ =ρ P V M
m RT
RT
PV
=
nRT
⇔ P =
⇔ =ρ
P
V M
M
RT
V
=
s
MP
Deci:
P
P 2
RT
2
dP
RT
P
2
V dP =
=
ln
s
M
P
M
P
P
1
P 1
1
RT
P
2
2
)
2
=
g H
(
H
)
+
1 (
2
v
v
+
ln
L M
2
1
2
1
M
P
1

+ E

(II.126)

(II.127)
p

Cursul nr. 7

Cursul nr. 7 Ecuatia Bernoulli are numeroase aplicatii ingineresti. Una dintre aplicatii consta in uti lizarea

Ecuatia Bernoulli are numeroase aplicatii ingineresti. Una dintre aplicatii consta in utilizarea valorii lucrului mecanic, L M , necesar transportului unitatii de masa de fluid intr-un sistem dat – determinat din ecuatia Bernoulli – pentru calculul puterii necesare motoarelor ce actioneaza utilajeleutilajele dede transporttransport (pompe, ventilatoare, suflante etc.).

Produsul dintre lucrul mecanic, L M , si debitul masic de fluid, M m , da tocmai puterea teoretica. Tinand cont de randamentulrandamentul globalglobal (total)(total) alal instalatieiinstalatiei dede transporttransport, η t , puterea necesara va fi data de relatia:

P =

M

L

M

gH

M

gH

M

Δ

P

ρ

m

M

m

m

 

v

m

v

T

 

=

=

=

1000 η

t

1000 η

t

1000 η

t

1000 η

t

(II.128)