Sunteți pe pagina 1din 13

LOCUL DE MUNC Nr.

1 ELECTRICIAN RETELE ELECTRICE PANA LA 20 KV

3.1. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA


PROCESUL DE MUNC Activitatea const n executia lucrarilor specifice: efectuare cablari aeriene cat si ingropate, bransamente electrice, istalari posturi de transformare, montaj echipamente electrice pe stalpi, etc. MIJLOACE DE PRODUCIE Cabluri i conductori Aparate de masura; ormasina; !opeti; "arlet; Centuri; #cari, schele;

SARCINA DE MUNC Conform cu fisa postului;

MEDIUL DE MUNC $lectricienii isi desfasoara activitatea in santiere temporare atat in spatii inchise cat si in aer liber.

3.2. FACTORI DE RISC IDENTIFICAI


A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCIE
-

%actori de risc mecanic !ovire de c&tre alte mijloace de transport la deplasarea pedestr. #uprafe'e sau contururi periculoase, n'ep&toare sau t&ioase (urubelni'e, cu'ite etc).
-

C&dere de la n&l'ime prin p&ire n gol, de*echilibrare, alunecare, mpiedicare; %actori de risc electric

$lectrocutare prin atingere direct i indirect ( lucrul n instala'ia electric& sub tensiune etc. ); %lame la tablourile de distribu'ie, aparatur& de comand& etc.;

B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNC


-

%actori de risc fi*ic Calamit'i naturale( seisme, etc); +emperatura sc&*ut& n anotimpul friguros (activitatea se desf&oar& la mai multe puncte de lucru);

C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNC Con'inut necorespun*&tor al sarcinii de munc& ,pera'ii, reguli, procedee greite pentru ndeplinirea sarcinii de munc&;

#olicitare fi*ic& $fort fi*ic apreciabil (lucrul la n&l'ime-po*i'ii incomode, desf&urarea activit&'ii la mai multe puncte de lucru);

#olicitare psihic #tres psihic legat de pericolul de accidentare ( electrocutare);

D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI

Ac'iuni greite .easigurarea tuturor condi'iilor de securitate naintea nceperii lucrului; $xecutare defectuoas& de opera'ii: manevre, po*i'ion&ri, fix&ri, reglaje; C&dere la acelai nivel prin alunecare, mpiedicare, de*echilibrare; /eplas&ri, sta'ion&ri n locuri cu pericol deosebit;

,misiuni .eutili*area echipamentului individual de protec'ie c0nd lucrea*& la instala'ia electric& ( m&nui protec'ie, nc&l'&minte de protec'ie etc.);

Comportament socio 1 profesional 2ela'ii primare necorespun*&toare (rela'ii neprincipiale ntre colegi, st&ri tensionate, agresiuni verbale sau fi*ice, deficien'e n sistemul de comunicare); !ipsa de satisfac'ie n munc&; .erespectarea disciplinei la locul de munc& prin pre*entarea la serviciu obosit sau n stare de ebrietate, consumul de alcool n timpul programului.

UNITATEA:

NUMR PERSOANE EXPUSE:11

3.3. FIA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNC


LOCUL DE MUNC: $!$C+23C3A. 2$+$!$ $!$C+23C$

DURATA EXPUNERII:

EC"IPA DE EVALUARE:

COMPONENA SISTEMULUI DE MUNC

FACTORI DE RISC IDENTIFICAI

FORMA CONCRET DE MANIFESTARE A FACTORULUI DE RISC #$%&'r(%r%) *+r+,%-r(.

CONSE/ CINTA MAXIMA PREVI0I/ BIL

CLASA DE 1RAVIT ATE

CLASA DE PROBAB ILITATE

NIVEL PARI AL DE RISC

1 23#C 4$CA.3C

2 5. !ovire de c&tre alte mijloace de transport la deplasarea pedestr; 8. #uprafe'e sau contururi periculoase, n'ep&toare sau t&ioase (urubelni'e, cu'ite etc) 7. C&dere de la n&l'ime prin p&ire n gol, de*echilibrare, alunecare, mpiedicare; 9. $lectrocutare prin atingere direct i indirect ( lucrul n instala'ia electric& sub tensiune etc. ); :. %lame la tablourile de distribu'ie, aparatur& de comand& etc.;

3 /$C$# 3+4 7-9: *ile /$C$#

2 6 8 6

3 5 : 5

4 7 7 7

MIJLOACE DE PRODUCIE

23#C $!$C+23C

/$C$#

/$C$#

0 MEDIUL DE MUNC

1 <. Calamit'i naturale( seisme, etc); 23#C %3;3C C,.?3.@+ .$C,2$#A@. ;B+,2 A! #A2C3.33 /$ 4@.CB

3 /$C$#

2 6 7

3 5 :

4 7 9

6. +emperatura sc&*ut& n anotimpul friguros (activitatea se desf&oar& la mai multe puncte de lucru. =. ,pera'ii, reguli, procedee greite pentru ndeplinirea sarcinii de munc&;

3+4 9:5=> *ile 3+4 9:5=> *ile

SARCINA DE MUNC

#,!3C3+A2$ %3;3CB

C. $fort fi*ic apreciabil (lucrul la n&l'ime-po*i'ii incomode, desf&urarea activit&'ii la mai multe puncte de lucru); 5>. #tres psihic legat de pericolul de accidentare ( electrocutare);

3+4 9:5=> *ile

#,!3C3+A2$ A#3"3CB 55. .easigurarea tuturor condi'iilor de securitate naintea nceperii lucrului; 58. $xecutare defectuoas& de opera'ii: manevre, po*i'ion&ri, fix&ri, reglaje; 57. C&dere la acelai nivel prin alunecare, mpiedicare, de*echilibrare; 59. /eplas&ri, sta'ion&ri n locuri cu pericol deosebit; ,43#3@.3 5:. .eutili*area echipamentului individual de protec'ie;

3+4 9:5=> *ile /$C$# /$C$# /$C$# /$C$# /$C$#

EXECUTANT AC?3@.3 D2$E3+$

6 6 6 6 6

5 5 5 5 8

7 7 7 7 9

5<. 2ela'ii primare necorespun*&toare (rela'ii neprincipiale ntre colegi, st&ri tensionate, agresiuni verbale sau fi*ice, deficien'e n sistemul de comunicare); C,4A,2+A4$.+ #,C3, A2,%$#3,.A!

/$C$#

56. !ipsa de satisfac'ie n munc&;

3+4 7-9: *ile

5=. .erespectarea disciplinei la locul de munc& prin pre*entarea la serviciu obosit sau n stare de ebrietate;

3+4 9:5=> *ile

ELECTRICIAN

NIVELUL DE RISC 1LOBAL AL LOCULUI DE MUNC ESTE:

Nrg5 =

riRi
i =5 5=

5=

ri
i =5

:(9 9) + 55(7 7) + 5(8 8) + 5(55) 5=9 = = 7,56 : 9 + 55 7 + 8 8 + 55 :=

NIVELURILE DE RISC PARIALE PE FACTORI DE RISC # F(5.6r.1 .


L7'89 $% ,86': 6r. ; ELECTRICIAN N(<%9 $% r(&' 597=+9 : 3)1>

3 NIVEL DE RISC .

0 F1 F3 F5 F7 F9 F11 F13 F15 F17 FACTORI DE RISC

LE1END FI1URA NR. 1


%5 !ovire de c&tre alte mijloace de transport la deplasarea pedestr; %8 #uprafe'e sau contururi periculoase, n'ep&toare sau t&ioase (urubelni'e, cu'ite etc) %7 C&dere de la n&l'ime prin p&ire n gol, de*echilibrare, alunecare, mpiedicare; %9 $lectrocutare prin atingere direct i indirect ( lucrul n instala'ia electric& sub tensiune etc. ); %: %lame la tablourile de distribu'ie, aparatur& de comand& etc.; %< Calamit'i naturale( seisme, etc); %6 +emperatura sc&*ut& n anotimpul friguros (activitatea se desf&oar& la mai multe puncte de lucru. %= ,pera'ii, reguli, procedee greite pentru ndeplinirea sarcinii de munc&; %C $fort fi*ic apreciabil (lucrul la n&l'ime-po*i'ii incomode, desf&urarea activit&'ii la mai multe puncte de lucru); %5> #tres psihic legat de pericolul de accidentare ( electrocutare); %55 .easigurarea tuturor condi'iilor de securitate naintea nceperii lucrului; %58 $xecutare defectuoas& de opera'ii: manevre, po*i'ion&ri, fix&ri, reglaje; %57 C&dere la acelai nivel prin alunecare, mpiedicare, de*echilibrare; %59 /eplas&ri, sta'ion&ri n locuri cu pericol deosebit; %5: .eutili*area echipamentului individual de protec'ie; %5< 2ela'ii primare necorespun*&toare (rela'ii neprincipiale ntre colegi, st&ri; tensionate, agresiuni verbale sau fi*ice, deficien'e n sistemul de comunicare); %56 !ipsa de satisfac'ie n munc&; %5= .erespectarea disciplinei la locul de munc& prin pre*entarea la serviciu obosit sau n stare de ebrietate.

;.2. FIA DE MSURI PROPUSE


Nr.'r-. 0 5. FACTOR DE RISC 1 %9. $lectrocutare prin atingere direct i indirect (lucrul n instala'ia electric& sub tensiune etc.) NIVEL DE RISC 2 9 8. %:. %lame la tablourile de distribu'ie, aparatur& de comand& etc.; %6. +emperatura sc&*ut& n anotimpul friguros (activitatea se desf&oar& la mai multe puncte de lucru %C. $fort fi*ic apreciabil (lucrul la n&l'ime-po*i'ii incomode, desf&urarea activit&'ii la mai multe puncte de lucru); %5:. .eutili*area echipamentului individual de protec'ie; 9 MSURI PROPUSE N7,(6+9(?+r%+ ,@&8r(( 3 Asigurarea m&surilor tehnice de protec'ie mpotriva electrocut&rii prin atingere direct& i indirect&. @tili*area echipamentului de protec'ie electroi*olant ,rice interven'ie la echipamentele electrice va fi efectuat& de personal instruit i autori*at n acest scop. @tili*area integral& a echipamentului de protec'ie individual&. 3nsistarea, n cadrul instruirii de protec'ie a muncii, asupra modului nepericulos de lucru i asupra comportamentului(mod de deplasare, sta'ionare, men'inerea unei atitudini sobre etc.) care trebuie adoptat la astfel de locuri de munc&. /otarea cu echipament de protec'ie termoi*olant. 3nstruirea personalului privind folosirea $3A @tili*area echipamentului individual de protec'ie corespun*&tor. 3nstruirea personalului privind folosirea $3A $xamen medical i psihologic periodic. @tili*area echipamentului individual de protec'ie corespun*&tor. 3nstruirea personalului privind folosirea $3A

7. 9. :.

9 9 9

;.3. INTERPRETAREA RE0ULTATELOR EVALURII


Fn urma anali*ei factorilor de risc i evalu&rii efectuate, nivelul de risc global (.g) calculat conform metodei are valoarea 7,56, ncadr0ndu-se n categoria r(&'8r(97r ,%$(( ( situate sub limita de acceptabilitate 7,: ) #-au identificat un num&r de 5= de factori de risc, dintre care: 57 factori de risc au niveluri par'iale de risc sub limita admis, iar : factori de risc dep&esc aceast limit ( fig.nr.8) situ0ndu-se n categoria riscurilor inacceptabile pentru care trebuie luate msuri de eliminare sau diminuare a efectelor lor. Aentru diminuarea sau eliminarea efectelor acestor factori de risc sunt necesare msurile pre*entate n G%ia de msuri propuseH. /in punct de vedere al reparti'iei pe sursele generatoare, se remarc ponderea majoritar a factorilor proprii executantului cu o pondere de 99,99 I, mijloacelor de produc'ie cu 86,6=I; mediul de munc cu o pondere de 55,55 I, iar sarcina de munc& are o pondere de 5<,<6 I. $rorile executantului au consecin'e ireversibile 1 deces.

PONDEREA FACTORILOR DE RISC DUP SURSA 1ENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNC # F(5.6r.2 . L7'89 $% ,86': 6r. 1 ELECTRICIAN N(<%9 $% r(&' 597=+9 : 3)1>

FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI 44,44%

FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUC IE 27,7!%

FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNC 16,67%

FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNC 11,11%