Sunteți pe pagina 1din 3

ATICA AA-1

ADITIV PENTRU PREVENIREA FORMARII SI DEPUNERII DE GHEATA IN CARBURANTI AUTO


DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizeaza la aditivarea combustibillilor auto pe timpul anotimpului rece. Utilizarea acestui aditiv se impune datorita tendintei de inghetare a apei prezente in combustibilii auto la anumite concentratii (determinata de limita de solubilitate) fie in rezervor fie in carburator (injector) in urma absorbtiei de caldura generata de evaporarea combustibilului. La temperaturi scazute chiar si umiditatea aerului poate fi un factor generator de gheata in carburator. Prezenta ghetii determina o scadere a puterii motorului, o crestere a consumului de carburant, o ardere necorespunzatoare si in final oprirea motorului. Pentru a se evita formarea ghetii si infundarea carburatorului ( injectiei) se folosesc doua tipuri de componenti: componenti surfactanti (formeaza film protectiv pe suprafetele metalice ce impiedica aparitia cristalelor de gheata) componenti antiinghet (reduc temperatura de inghetare a apei)
!ozajul de aditiv recomandat este de ","#$#% (unitati volumetrice). &mine, amide, imidazoline, saruri cuaternare de amoniu, alcooli si glicoli.

DOZAJ COMPOZITIE PROPRIETATI FIZICE

&spect !ensitate 'nflamabilitate

Lichid
",() $ ",)* g+cmc

ma,. *""-

PASTRARE

Produs stabil pe durata stocarii si a aplicarii ei. .u se recomanda stocarea pe durata indelungata in vase descoperite.
'n butoaie metalice de /"" si #"" 0g.

AMBALARE

&ditiv antigheata pentru dezapezirea drumurilor. -omanda:1#+"#."2.#""1 3eneficar :S- -onsalting 4lobal S5L

Studiu tehnologic si tehnologia #*./".#""1 de elaborare.

6dorizant pentru produsele de dezapezire. -omanda: )/+#)."2.#""1

Studiu tehnologic si tehnologia de elaborare.

#*./".#""1

3eneficiar: S- -onsalting 4lobal S5L

SC CONSULTING GLOBAL SRL - CUI 16612278Prahova


P!o"#$%"
1. Date de identificare - SC CONSULTING GLOBAL SRL .ume -U' 5egistrul -omertului 'nfiintata in 7ip societate Stare -od -&;. &ctivitate Ultima inregistrare &naf S- -6.SUL7'.4 4L63&L S5L /11/##() 8#9+/*"9+#"": #"": Societate cu 5aspundere Limitata $ S5L '.5;4'S75&7 din data /9 'ulie #"": &ceasta firma nu a avut salariati in #"/" :1(* -omert cu ridicata al produselor chimice #1 <ebruarie #""9

Pentru datele de inregistrare la zi solicitati raportul 5ecom: Verifica Pentru a verifica daca firma este in insolventa solicitati raportul 3uletinul 'nsolventei: Verifica Pentru a verifica in ce procese este implicata firma solicitati raportul Procese in 'nstanta: Verifica Pentru a verifica ipotecile mobiliare solicitati raportul &rhiva 4arantii =obiliare: Verifica

2. Sediu si adresa - SC CONSULTING GLOBAL SRL &dresa 6ras 8udet $ Ploiesti Prahova

3. Date de contact - SC CONSULTING GLOBAL SRL 7elefon <a, ;mail >eb "(#2)12()9 $ $ $

. Actionari si ad!inistratori - SC CONSULTING GLOBAL SRL &ctionari &dministratori


Pentru actionariat firma verificati raportul Participatii &ctionari: Verifica Pentru istoricul actionarilor verificati raportul 'storic &ctionari: Verifica

". Incidente CI# - SC CONSULTING GLOBAL SRL 'ncidente 3ilete la 6rdin 'ncidente cu -ecuri

Pentru incidente plati la termen verificati raportul -'P 6nline: Verifica

$. Date si Indicatori financiari in RON - SC CONSULTING GLOBAL SRL 2008 Bilant &ctive 'mobilizate &ctive -irculante Stocuri -onturi Total Activ -apital Social -apitaluri Proprii !atorii 7otal Pasiv Cont Profit si Pierdere Cifra de Afaceri ?enituri 7otale -heltuieli 7otale Profit Net Pierdere "ar#a Profit Net N&'ar a()a*a%" 2,678,923 #,1)#,2)* #,#1",)91 344,667 12,87 $ + 1,260,687 /,#(",("( 9#(,11# 336,!9! 26,70 $ + 2#1,9)# 2#),"2) 2/1,(22 //,2"* 2,:1 % **,))/ /,1*),(9" " (),*#9 1,714,671 #"" (1),/22 9:1,*2) /,(/:,1(/ (/,1*# )"",:#9 " 2"*,""1 872,081 #"" 1"(,":/ #1*,":" )(#,")/ (",(9: 1(9,"#2 " /99,"1/ 749,817 #"" 1/),2:( /2#,(*1 749,817 2009 2010 2011