Sunteți pe pagina 1din 3

Ce nseamna agricultura ecologica?

BUSINESS | ZI-DE-ZI | APRILIE 29, 2007 AT 23:00 | VIZUALIZRI : 79

Agricultura ecologica (ter e! "i ilar cu agricultura orga!ica "au #iologica$ e"te u! %roce&eu

o&er! &e a culti'a %la!te, &e a (!gra"a ult &e legile !aturii , !u

a!i ale "i &e a %ro&uce ali e!te %ri! utili)area acelor %roce&ee "i te*!ologii care "e a%ro%ie +oarte a!i alelor-

utili)ea)a +ertili)a!ti "i %e"tici&e &e "i!te)a, "ti ulatori "i regulatori &e cre"tere, *or o!i, a!ti#iotice "i "i"te e i!te!"i'e &e cre"tere a Agricultura ecologica "e &eo"e#e"te, a"t+el, +u!&a e!tal &e agricultura co!'e!tio!ala- Proce"ul "i %roce&urile &e o#ti!ere a %ro&u"elor ecologice "u!t regle e!tate &e reguli "i %ri!ci%ii &e %ro&uctie "tricte, care %leaca &e la calitatea %e care tre#uie "a o ai#a %a .!tul Rolul ace"tui "i"te &e%li!a /rga!i" ele "i corelatie o&i+icate ge!etic %.!a cu "i la o#ti!erea ult ai curata, lor co!"er'area &eri'atele "u!t e+ecti'a ai %otri'ita "i i!ter)i"e a %ro&u"ului &e)'oltarea (! agricultura +i!ale&iuluiecologica&e agricultura e"te &e a %ro&uce *ra!a eta#oli" ului orga!i" ului u a!, &ar (!

Re"%ectarea regulilor "i a %ri!ci%iilor agriculturii ecologice, regle e!tate %ri! legi"latia !atio!ala, re"%ecti' co!trolul (!tregului la!t &e o#ti!ere a u!ui %ro&u" ecologic &e la %a .!t "i %.!a la %ro&u"ul +i!al, "e +ace &e orga!i" e &e i!"%ectie "i certi+icare, (!+ii!tate (! ace"t 0e "co%, la care agricultura eli#erea)a certi+icatul co!'e!tio!ala la &e %ro&u" cea ecologicecologica

Trecerea &e la agricultura co!'e!tio!ala la cea ecologica !u "e +ace #ru"c, ci %ri! %arcurgerea u!ei %erioa&e tra!)itorii, !u ita 1%erioa&a &e co!'er"ie1- Acea"ta e"te %erioa&a %e care +er ierii o au la &i"%o)itie %e!tru a&a%tarea regulile &e %ro&uctie ecologica0urata %erioa&ei &e co!'er"ie (! %ro&uctia 'egetala, a!i aliera "i a%icultura e"te &e: 2 2 2 2 2 2 2 2 50 6 6 6 "a%ta .!i %e!tru "a%ta .!i 2 3 2 52 lu!i lu!i %a"ari %e!tru %e!tru a!i a!i a!i lu!i %e!tru %e!tru %ro&uctia %a"ari &e %e!tru %e!tru %e!tru %e!tru ru egatoare a!i ale car!e, %e!tru cu %arate la %ro&uctia culturile culturile %a4i"ti 'ite ici &e '.r"ta &e &e 3 &e %ere!e "i c. % "i culturi %e!tru "i a!uale3 %la!tatii3 +ura4ere3 car!e3 %orci3 la%te3 )ile3 oua3 a!age e!tului +er ei la

2 5 a! %e!tru al#i!e, &aca +a ilia a +o"t cu %arata &i! "tu%i!e co!'e!tio!ale-

Ecoagricultura
5-5-0e+i!irea co!ce%telor &e #a)7 1.1.1. Ce nseamn agricultura ecologic? Agricultura ecologic7 (ter e! "i ilar cu agricultura orga!ic7 "au #iologic7$ e"te u! %roce&eu o&er! &e a culti'a %la!te, &e a (!gr78a a!i ale 8i &e a %ro&uce ali e!te %ri! utili)area acelor %roce&ee 8i te*!ologii care "e a%ro%ie +oarte ult &e legile !aturii , !u utili)ea)7 +ertili)a!9i 8i %e"tici&e &e "i!te)7, "ti ulatori 8i regulatori &e cre8tere, *or o!i, a!ti#iotice 8i "i"te e i!te!"i'e &e cre8tere a a!i alelorAgricultura ecologic7 "e &eo"e#e8te, a"t+el, +u!&a e!tal &e agricultura co!'e!9io!al7- Proce"ul 8i %roce&urile &e o#9i!ere a %ro&u"elor ecologice "u!t regle e!tate &e reguli 8i %ri!ci%ii &e %ro&uc9ie "tricte, care %leac7 &e la calitatea %e care tre#uie "7 o ai#7 %7 .!tul 8i %.!7 la o#9i!erea e+ecti'7 a %ro&u"ului +i!alRolul ace"tui "i"te &e agricultur7 e"te &e a %ro&uce *ra!7 ult ai curat7, ai %otri'it7 eta#oli" ului orga!i" ului u a!, &ar (! &e%li!7 corela9ie cu co!"er'area 8i &e)'oltarea e&iului- /rga!i" ele o&i+icate ge!etic 8i &eri'atele lor "u!t i!ter)i"e (! agricultura ecologic7Re"%ectarea regulilor 8i a %ri!ci%iilor agriculturii ecologice, regle e!tate %ri! legi"la9ia !a9io!al7, re"%ecti' co!trolul (!tregului la!9 &e o#9i!ere a u!ui %ro&u" ecologic &e la %7 .!t 8i %.!7 la %ro&u"ul +i!al, "e +ace &e orga!i" e &e i!"%ec9ie 8i certi+icare, (!+ii!9ate (! ace"t "co%, care eli#erea)7 certi+icatul &e %ro&u" ecologicSistem de produc ie !a"at pe respectarea regulilor #i principiilor stricte Li ite +oarte "tricte %ri'i!& +olo"irea "u#"ta!9elor c*i ice &e "i!te)7, a!ti#iotice, a&iti'i ali e!tari 8i alte "u#"ta!9e co %le e!tare (! %roce"area %ro&u"elor agricole I!ter)icerea +olo"irii orga!i" elor o&i+icate ge!etic

Rota9ia culturilor ca %re i"7 a +olo"irii e+icie!te a re"ur"elor +er ei Valori+icarea re"ur"elor e:i"te!te la +a9a locului, ca &e %il&7 +olo"irea gu!oiului %ro'e!it &e la a!i ale ca +ertili)ator al culturilor Alegerea u!or "%ecii &e %la!te 8i a!i ale re)i"te!te la #oli 8i &7u!7tori, a&a%tate co!&i9iilor locale ;re8terea a!i alelor (! li#ertate 8i (! a&7%o"turi &e"c*i"e 8i *r7!irea lor cu +ura4e ecologice, %e c.t %o"i#il o#9i!ute (! %ro%ria +er 7 <olo"irea u!or %ractici &e cre8tere a a!i alelor a&a%tate +iec7rei ra"e (! %arte =o!itori)area acti'it79ii &e %ro&uc9ie e+ectuat7 &e u! orga!i" &e i!"%ec9ie 8i certi+icare

1.1.$.Care sunt pa#ii pentru certi%icarea unui produs ecologic ? &'SU( 1 In%ormare Pe!tru a %ractica agricultura ecologic7, %ro&uc7torul tre#uie "7 ai#7 cu!o8ti!9e i!i e &e"%re ace"t "ector, %e care le %oate o#9i!e &e la 0irec9iile %e!tru Agricultur7 8i 0e)'oltare Rural7 >u&e9e!e (0A0R$, &e la Age!9ia ?a9io!al7 &e ;o!"ulta!97 Agricol7 8i &e la o+iciile 4u&e9e!e ale ace"teia, &e la <e&era9ia ?a9io!al7 %e!tru Agricultur7 Ecologic7 8i &e la a"ocia9iile &e %ro&uc7tori &e agricultur7 ecologic7-

&'SU( $ )nregistrarea acti*it ii Ur 7torul %a" e"te acela &e a@8i (!regi"tra acti'itatea ca %ro&uc7tor, %roce"ator, i %ortator, &i"tri#uitor, co ercia!t (! agricultura ecologic7 la 0irec9ia %e!tru Agricultur7 8i 0e)'oltare Rural7 &i! 4u&e9ul u!&e "e a+l7 u!itateaA+er a, %ri! co %letarea +i8elor &e (!regi"trare care (i co!+er7 calitatea &e %ro&uc7tor (! agricultura ecologic7-

&'SU( + Contract cu un organism de inspec ie #i certi%icare B! 'e&erea i!"%ec9iei +er ei "ale 8i %e!tru o#9i!erea certi+icatului &e %ro&u" ecologic, %ro&uc7torul tre#uie "7 (!c*eie u! co!tract cu u! orga!i" &e i!"%ec9ie 8i certi+icare a%ro#at &e =AP0R- Proce&ura &e (!regi"trare a %ro&uc7torilor (! agricultura ecologic7 e"te %reci)at7 (! /-=- !rC27A2003-

&'SU( , -rgani"area comerciali"rii B! 'e&erea 'alori+ic7rii %ro&u"elor ecologice, %ro&uc7torul "e 'a a&re"a +ir elor ce au (! acti'itate co erciali)area %ro&u"elor ecologice 8i (8i 'a a+i8a o+erta %e "ite@ul ce cu%ri!&e cererea 8i o+erta &e %ro&u"e ecologice: *tt%:AADDD-agricultura@ecologica-roPro&u"ul agro@ali e!tar ecologic tre#uie "7 +ie (!"o9it &e certi+icatul &e %ro&u" ecologic, (! origi!al, e i" &e u! orga!i" &e i!"%ec9ie 8i certi+icare a%ro#at &e =AP0RE:%ortul "e +ace (! co!+or itate cu %re'e&erile legi"la9iei i!ter!e %ri'i!& e:%ortul %ro&u"elor agroali e!tare 8i cu acor&urile 8i co!'e!9iile &i! &o e!iu la care Ro .!ia e"te %arte-

1.1.+. De la agricultura con*en ional la cea ecologic @ ;/?VEREIA Trecerea &e la agricultura co!'e!9io!al7 la cea ecologic7 !u "e +ace #ru"c, ci %ri! %arcurgerea u!ei %erioa&e tra!)itorii, !u it7 F%erioa&7 &e co!'er"ieF- Acea"ta e"te %erioa&a %e care +er ierii o au la &i"%o)i9ie %e!tru a&a%tarea a!age e!tului +er ei la regulile &e %ro&uc9ie ecologic70urata %erioa&ei &e co!'er"ie (! %ro&uc9ia 'egetal7, a!i alier7 8i a%icultur7 e"te &e: ' 2 a!i %e!tru culturile &e c. % a!uale3 ' 3 a!i %e!tru culturile %ere!e 8i %la!ta9ii3 ' 2 a!i %e!tru %a4i8ti 8i culturi +ura4ere3 ' 52 lu!i %e!tru 'ite %e!tru car!e3 ' 6 lu!i %e!tru ru eg7toare ici 8i %orci3 ' 6 lu!i %e!tru a!i ale &e la%te3 ' 50 "7%t7 .!i %e!tru %7"7ri %e!tru %ro&uc9ia &e car!e, cu %7rate la '.r"ta &e 3 )ile3 ' 6 "7%t7 .!i %e!tru %7"7ri %e!tru %ro&uc9ia &e ou73 ' 5 a! %e!tru al#i!e, &ac7 +a ilia a +o"t cu %7rat7 &i! "tu%i!e co!'e!9io!ale)n procesare - aplicarea regulilor stricte %ri'i!& li!iile &e %roce"are, li itarea a&iti'ilor8i "u#"ta!9e co %le e!tare %re i"e, +olo"irea 9CG i!gre&ie!te certi+icate ecologic i!i

1.1.,. Etic.etare ECB! "co%ul i!+or 7rii corecte a co!"u atorului, %ro&u"ele ecologice tre#uie "7 +ie etic*etate, (! co!+or itate cu regulile "%eci+ice %ri'i!& etic*etareaEtic*eta %ro&u"elor ecologice tre#uie "7 co!9i!7, (! %lu" +a97 &e e!9iu!ile o#ligatorii &e %e etic*eta ali e!telor, e!9iu!i "%eci+ice o&ului &e %ro&uc9ie ecologic- Ace"te e!9iu!i "u!t: re+erirea la o&ul &e %ro&uc9ie ecologic, ca &e %il&7 ,,%ro&u" o#9i!ut &i! agricultur7 ecologic7F, %recu 8i !u ele 8i co&ul orga!i" ului &e i!"%ec9ie 8i certi+icare care a e+ectuat co!trolul u!it79ii 8i a eli#erat certi+icatul &e %ro&u" ecologic0e a"e e!ea, etic*eta u!ui %ro&u" ecologic 'a cu%ri!&e (! o& o#ligatoriu "igla ,,AEF, ce re%re)i!t7 %e!tru co!"u atori o gara!9ie a +a%tului c7 %ro&u"ul ce %oart7 acea"t7 "igl7 e"te o#9i!ut %ri! agricultur7 ecologic7Utili)area (!gr787 i!telor ecologice !u e"te co!&i9io!at7 &e o e!tul a&er7rii, %e!tru c7 legi"la9ia &i! ace"t &o e!iu e"te ar o!i)at7 cu legi"la9ia co u!itar7U!a &i!tre regulile &e %ro&uc9ie (! agricultura ecologic7 e"te aceea c7 +er ierii care culti'7 %7 .!tul &u%7 eto&ele ecologice tre#uie "7 +olo"ea"c7 !u ai (!gr787 i!tele %er i"e (! agricultura ecologic7Li"ta "u#"ta!9elor %er i"e "7 +ie utili)ate (! agricultura ecologic7 "e reg7"e8te (! A!e:a !r- 2 la HI !r- 957A2005-Utili)area (! agricultura ecologic7 a (!gr787 i!telor, %e"tici&elor, %recu 8i a i!gre&ie!telor care !u "u!t cu%ri!"e (! acea"t7 li"t7 e"te i!ter)i"71.1./. Care sunt a*anta0ele practicrii agriculturii ecologice? J Contri!u ie ma0or la de"*oltarea dura!il a agriculturii J &roduse de calitate garantate de sistemul de inspec ie #i certi%icare J '*anta0 competiti* pe pia a intern #i e1tern J '0utor %inanciar speci%ic pentru perioada de con*ersie acordat prin 2otr3rea de 4u*ern nr. 5/67$818 pri*ind acordarea de a0utoare speci%ice pentru m!unt irea calit ii produselor agricole n sectorul de agricultur ecologic J &rioriti"are la criteriile de selec ie la accesarea proiectelor cu %inan are european J Costurile de produc ie trans%erate asupra pre ului produsului