Sunteți pe pagina 1din 97

AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR CUPRINS

Anexa nr.3/38

Nr. formular

Document sinteza privind prioritatile strategice pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2013 si perspectiva 2014-2016 01 Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Sume alocate de la bugetul de stat Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii Sinteza bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate Numarul maxim de posturi Proiecte cu finantare nerambursabila Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare Bugetul pe programe Sinteza finantarii programelor Fisele programelor Programe de investitii publice Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

02

15 16 17

22

23

26 27

28 29

DOCUMENT SINTEZA PRIVIND PRIORITATILE STRATEGICE PE TERMEN MEDIU pentru anul 2013 si perspectiva 2014-2016

1. TITULAR: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR COD TITULAR: 38 2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE Sistemul veterinar de stat este organizat ca sistem piramidal fiind reprezentat la nivel central de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor. Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor organizeaza activitatea veterinara pe intreg teritoriul tarii dupa o conceptie unitara care sa asigure apararea sanatatii animalelor, sanatatii publice si protectia mediului. Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate Autoritatea are urmatoarele atributii: - de strategie, prin care se elaboreaza, in conformitate cu politica Guvernului si tendintele pe plan international, strategia in vederea asigurarii si garantarii sanatatii animalelor, a sanatatii publice, protectia animalelor, protectiei mediului si a sigurantei alimentelor; - de reglementare, prin care se asigura, in conformitate cu strategia adoptata, realizarea cadrului juridic si elaborarea reglementarilor specifice activitatilor din domeniul veterinar si al sigurantei alimentelor; - de administrare, prin care se asigura coordonarea si gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil, in domeniul veterinar si al sigurantei alimentelor; - de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului sau al Guvernului Romaniei, reprezentarea pe plan intern si extern, in domeniul sau de activitate; - de autoritate de stat, prin care se dispune si se asigura supravegherea si controlul aplicarii si respectarii reglementarilor in domeniul sau de activitate. Prin Ordonanta Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activitatii sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a infiintat Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, autoritate independenta cu personalitate juridica ce coordoneaza tehnic si administrativ intreaga activitate a serviciilor veterinare publice si de siguranta alimentelor. Legea nr.150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, republicata, transpune prevederile regulamentului Parlamentului European si a Consiliului nr.178/2002, in baza careia Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor organizeaza, coordoneaza, gestioneaza si controleaza actiunile sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor pe tot teritoriul tarii avand ca obiective principale protejarea vietii si a sanatatii umane, protejarea intereselor consumatorilor, tinand seama de sanatatea si bunastarea animala, sanatatea animalelor si standardele internationale. A fost elaborata si promovata Legea nr.170/2004 privind aprobarea OG nr.5/2004 pentru completarea art. 41 al Legii nr.98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica. Cadrul legislativ Prin Ordonanta Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activitatii sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a infiintat Autoritatea Nationala

Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, autoritate independenta cu personalitate juridica si ordonator principal de credite, ce coordoneaza tehnic si administrativ intreaga activitate a serviciilor veterinare si pentru siguranta alimentelor, organizeaza si controleaza efectuarea activitatilor sanitare veterinare publice si de siguranta alimentelor. Potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr.1415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor are in structura sa doua directii generale si patru directii: - Directia Generala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Lantului Alimentar; - Directia Generala de Inspectii, Controlul si Coordonarea Posturilor de Inspectie la Frontiera; - Directia de Coordonare tehnica a institutelor de Referinta, LSVSA, Reglementare si Controlul Activitatii Farmaceutice Veterinare; - Directia Juridica, Litigii si Resurse Umane; - Directia Buget, finante, Investitii, Achizitii, Patrimoniu si Administrativ; - Directia Audit tehnic si Control. Legea nr.150/2004 (republicata in MO nr.959/29.11.2006) transpune prevederile Regulamentului Parlamentului European si a Consiliului nr.178/2002. A fost elaborata si promovata Legea nr.170/14.05.2004 (MO nr.456/20.05.2004) privind aprobarea OG nr.5/2004 pentru completarea art. 41 al Legii nr.98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica. A fost elaborata Legea nr.205/2004 privind protectia animalelor (MO nr.531/14.06.2004), modificata si completata prin Legea nr.9/11.01.2008 (MO nr.29/15.01.2008), lege care reglementeaza masurile necesare pentru asigurarea conditiilor de intretinere si bunastare a animalelor, cele referitoare la comertul cu animale, transportul animalelor, precum si utilizarea acestora in scop publicitar, in spectacole, expozitii, competitii si manifestari similare. Hotararea Guvernului nr.984/2005 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.341/2012 privind aprobarea actiunilor sanitar-veterinare cuprinse in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, a actiunilor prevazute in Programul de supraveghere si control in domeniul sigurantei alimentelor, pe care Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor trebuie sa le puna in aplicare, precum si a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2012. Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.35/2009 privind modificarea si completarea unor acte normative care stabilesc tarife in domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor. Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.109/2005 privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor si a persoanelor imputernicite de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor sa foloseasca modelul de proces- verbal, cu modificarile aduse prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.58/2009.

3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU Transpunerea legislativa Avand in vedere angajamentul asumat prin transpunerea acquis-ului veterinar si cel referitor la siguranta alimentelor in legislatia nationala si totodata implementarea deplina si efectiva a acestuia, ANSVSA va continua adoptarea de proceduri care sa garanteze implementarea noii legislatii transpuse. Aceasta impune stabilirea unei strategii care sa asigure sanatatea si bunastarea animalelor, calitatea si siguranta alimentelor prin implementarea principiului trasabilitatii de la ferma la masa consumatorului in conformitate deplina cu cerintele comunitare. Accentul se pune pe intensificarea ritmului de transpunere a acquis-ului privind siguranta alimentara, legat de toate aspectele lantului alimentar incluzand productia primara, productia de hrana pentru animale, vanzarea si distribuirea de alimente catre consumator, in conformitate cu principiul FARM TO TABLE = principiul trasabilitatii, transpunerea si aplicarea acquis-ului privind: - encefalopatiile spongiforme transmisibile; - conditiile de sanatate publica din unitatile de produse de origine animala; - conditiile din punctele de inspectie la frontiera; - infiintarea unui sistem de tratament a subproduselor de origine animala; - sprjinirea intreprinderilor de ecarisare pentru a realiza investitii si programe de retehnologizare. Identificarea si inregistrarea animalelor Romania a implementat in totalitate un sistem de identificare si inregistare a tuturor speciilor de animale de interes economic in conformitate cu cerintele comunitare. In acest sens, legislatia privind identificarea si inregistrarea animalelor a fost transpusa in legislatia nationala, Romania are un sistem in conformitate deplina cu regulile UE in special pentru crotalii, pasapoarte si baza de date pentru bovine, ovine, caprine si suine. Identificarea si inregistrarea animalelor este un proces continuu necesitant alocare de fonduri. Controalele veterinare ale animalelor vii si a produselor de origine animala care intra in comunitate din tarile terte. Avand in vedere faptul ca toate posturile de inspectie la frontiera (PIF) functioneaza de la data aderarii, au fost stabilite atributii in ceea ce priveste importul, exportul si tranzitul marfurilor supuse controalelor veterinare. In ceea ce priveste gestionarea acestei problematici, ANSVSA este responsabila pentru finantarea functionarii PIF-urilor. Masuri de control al bolilor la animale Avand in vedere angajamentele asumate cu privire la furnizarea periodica de informatii asupra bolilor epizootice si rezultatele programelor de eradicare, Directia Generala Sanitara Veterinara din cadrul ANSVSA a elaborat planuri de eradicare pentru leucoza enzootica bovina, tuberculoza bovina, anemia infectioasa ecvina, pesta porcina clasica. Planul pentru eradicarea tuberculozei bovine stabileste conduita prin care serviciile veterinare intervin in cazul eradicarii unui focar de tuberculoza bovina (TBC), masurile specifice veterinare care trebuie aplicate, precum si responsabilitatile de implementare a acestor masuri. In Romania numarul de bovine bolnave de tuberculoza si numarul de focare s-a redus in ultimii ani, ceea ce faciliteaza eradicarea acestei boli si impune introducerea unui program de eradicare.

Planul pentru eradicarea leucozei enzootice bovine (LEB) stabileste cadrul organizatoric prin care serviciile veterinare intervin in cazul unui focar de LEB, puterile legale de actiune in acest context, suportul financiar si material pentru realizarea masurilor strict definite de conduita veterinara. Planul pentru eradicarea anemiei infectioase ecvine (AIE) stabileste conduita prin care serviciile veterinare intervin in cazul unui focar de AIE, masurile specifice veterinare care trebuie aplicate prin instituirea zonelor epizootice, conform specificului acestor zone, precum si responsabilitatile de implementare a acestor masuri. ANSVSA a elaborat strategia de eradicare a pestei porcine clasice si crearea unei regiuni libera de pesta porcina clasica in Romania. Planul pentru eradicarea pestei porcine clasice stabileste conduita prin care serviciile veterinare intervin in cazul unui focar de pesta porcina clasica, masurile specifice veterinare care trebuie aplicate prin instituirea zonelor epizootice, conform specificului acestor zone, precum si responsabilitatile de implementare a acestor masuri. Protectia sanatatii publice in unitatile de lapte si produse din lapte ANSVSA continua strategia in acest domeniu astfel incat toate unitatile sa indeplineasca cerintele UE din domeniul sanatatii publice. In conformitate cu prevederile Ordinului Presedintelui ANSVSA nr.240/2006 parametrii de salubritate pentru laptele materie prima acceptati in unitatile de procesare sunt numarul total de germeni (NTG) si numarul total de celule somatice (NCS). Un obiectiv important il reprezinta intarirea structurilor reprezentative din sectorul laptelui, respectiv asociatii ale producatorilor si procesatorilor de lapte ca parteneri de dialog in vederea implicarii active in actiunile de imbunatatire a calitatii laptelui. In ceea ce priveste restructurarea unitatilor de procesare a laptelui si produselor lactate, cadrul legislativ a fost stabilit prin adoptarea HG nr.48/2003 pentru aprobarea Programului national cadru de restructurare si modernizare a unor unitati de profil zootehnic si din industria alimentara. Aceasta se adreseaza unitatilor care prin programe proprii intocmite cu sprijinul reprezentantilor autoritatilor de la nivel central si teritorial precum si al asociatiilor profesionale vor indeplini in totalitate cerintele constructive si tehnologice comunitare. Programul de Supraveghere si Control pentru Siguranta Alimentelor Are ca obiectiv realizarea controlului oficial pentru domeniul sigurantei alimentelor in conformitate cu cerintele Uniunii Europene. Avand in vedere statutul de stat membru, Romania are obligatia sa aplice integral legislatia comunitara. Astfel, Directia Generala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Lantului Alimentar elaboreaza anual Programul de supraveghere si control in domeniul sigurantei alimentelor si monitorizarea rezultatelor actiunilor de control intreprinse de inspectorii DSVSA judetene. In acest context, este necesar ca Programul de Supraveghere si Control privind Siguranta Alimentelor sa includa expertiza tuturor reziduurilor de pesticide si contaminantilor din produsele alimentare asa cum sunt prevazute in Regulamentele europene si sa raspunda tuturor recomandarilor primite din partea FVO in cadrul misiunilor de evaluare pe aceste domenii. Conform acestor recomandari, in cazul reziduurilor de pesticide este necesara cresterea gamei de substante active ce vor fi testate precum si a matricilor. Pentru contaminanti este necesar ca in anul 2013 sa se completeze toata gama de matrici ce trebuie testate conform legislatiei europene. Alimentele pot fi contaminate in toate etapele de prelucrare, de la obtinerea materiei prime, pana la produsul finit, inclusiv consumul acestuia. Surse potentiale de contaminare sunt reprezentate de ingrediente, proceduri de fabricatie, tehnici de incalzire sau racire,

tehnici de procesare avansata, compozitia produsului, modalitatea de ambalare, conditii de contaminare in timpul transportului etc. Din totalul tipurilor de contaminanti alimentari, majoritatea sunt biologici, in cea mai mare parte bacterii patogene sau paraziti. Riscul microbiologic apare ori de cate ori aceste microorganisme contamineaza alimentele, provocand imbolnavirea pe cale digestiva. Datorita importantei acestui domeniu, este imperios necesara corelarea numarului de teste microbiologice precum si al inspectiilor in vederea controlului respectarii noilor norme de igiena comunitare cu calificativele obtinute in urma evaluarii unitatilor. De asemenea, tot ca urmare a recomandarilor expertilor DG SANCO din cadrul misiunilor de evaluare a rezultat necesitatea intaririi controlului privind alimentele si furajele modificate genetic care in conformitate cu legislatia in vigoare sunt in responsabilitatea ANSVSA. Exista o gama foarte larga de produse ce pot contine soia MG, iar legislatia prevede respectarea principiilor de trasabilitate si etichetare, de aceea este necesar un numar crescut de inspectii si prelevari de probe. In acelasi timp, Programul de supraveghere si control pentru siguranta alimentelor din anul 2013 trebuie sa asigure functionarea corespunzatoare a sistemului de control oficial al alimentelor de catre ANSVSA, in conformitate cu prevederile protocolului semnat intre toate autoritatile implicate in controlul oficial al alimentelor, integrat in Planul National Multianual de Control al Romaniei.Controalele oficiale se realizeaza de catre personalul specializat al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Programul national de instruire in domeniul sigurantei alimentelor Alinierea legislatiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor a Romaniei cu cea a Uniunii Europene impune cresterea capacitatii de implementare a acesteia, respectiv imbunatatirea cunostintelor tehnice de baza si de nivel expert ale personalului Autoritatii. De aceea, o etapa importanta este reprezentata de instruirea serviciilor veterinare si pentru siguranta alimentelor privind noile cerinte impuse de Comunitatea Europeana. Acest deziderat trebuie sa aiba loc intr-un cadru organizat pentru a fi realizat in timpul necesar si in asa maniera incat sa acopere tot acquis-ul comunitar referitor la siguranta alimentelor transpus in legislatia nationala in ultima perioada. In acest context in cadrul Programul national de instruire in domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor pentru anul 2013, vor fi introduse si detaliate elementele descrise mai jos pentru a fi ulterior evaluat, semnat si promovat ca ordin intern al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor. Aceasta prezentare este una schematica, augmentarea ulterioara si descrierea modalitatilor de implementare practica urmand sa fie asumata de expertii Directiei Generale pentru Siguranta Alimentelor in consultare cu expertii europeni si internationali cu care acestia se afla in contact. In cadrul unor grupuri de lucru ce vor avea loc pe subiecte diferite stabilite in cadrul Programului anual de instruire si a caror frecventa va fi trimestriala, vor fi instruiti de catre experti de la nivel central sau experti straini, inspectorii sau personalul de la nivel local si central. In functie de programele Autoritatii la aceste cursuri vor putea participa si reprezentanti ai industriei, precum si consumatorii, carora le este dedicat unul din subpunctele programului. In scopul unei instruiri adecvate a personalului vor fi folosite si resursele academice, constand in cursuri de specializare, postuniversitare, de masterat, la nivelul invatamantului universitar si postuniversitar. Instruirile vor avea un caracter teoretic iar unde este cazul se vor urmari si aplicatii practice ale cunostintelor dobandite. Sustinerea evenimentelor ocazionate de instruirile oferite de catre expertii UE si internationali.

Pentru anul 2013 consideram prioritare urmatoarele teme impuse de transpunerea aquisului comunitar: a) cerinte fundamentale pentru implementarea sistemului de management al sigurantei alimentare b)sistemul HACCP cerinte la nivel mediu si avansat privind auditul sistemului, trasabilitatea si validarea sistemului c)esantionare si prelevare de probe reziduuri pesticide, contaminanti, organisme modificate genetic d)analiza riscului aspecte integrate ale evaluarii, managementul si comunicarii riscului. e)aspecte ale controlului microbiologic f)aspecte legislative specifice Se asteapta urmatoarele rezultate: imbunatatirea cunostintelor personalului ANSVSA in ceea ce priveste cerintele sigurantei alimentelor. Capacitate crescuta de implementare a aquisului comunitar. Cresterea capacitatii personalului ANSVSA de a desfasura activitatea sa specifica, in conformitate cu legislatia in vigoare precum si cu Regulamentul de Organizare si Functionare al ANSVSA. Un rol important la momentul actual il are stimularea si atragerea de fonduri europene prin demararea de programe si proiecte cu finantare europeana, de aceea pana la acest moment au fost depuse sau se afla in derulare urmatoarele proiecte legate de siguranta alimentelor: 1. Imbunatatirea prin cresterea eficacitatii si a eficientei sistemelor de control oficial in domeniul sigurantei alimentelor in Romania, la nivel judetean si la frontiera UE, pentru conformitatea acestora cu prevederile legislatiei nationale si europene si imbunatatirea continutului rapoartelor privind activitatile de control oficial desfasurate. 2. Eficientizarea structurilor implicate in gestionarea situatiilor de criza generate de consumul de alimente cu impact asupra sanatatii publice. 3. Imbunatatirea coordonarii interinstitutionale si asigurarea coerentei procesului decizional la nivel tehnic si managerial in domeniul sigurantei alimentelor. 4. Dezvoltarea unui studiu privind influenta procesarii legumelor asupra nivelului de nitrati, proiect depus spre aprobare la Autoritatea Europeana de Siguranta Alimentelor (EFSA) in cadrul cererii de proiecte GP/EFSA/CONTAM/2012/01 5. Protectia consumatorilor atenuand riscul microbian prin combaterea segregarii expertizei PROMISE FP7-KBBE-2010-4 6. Sistemul de clasificare si descriere a alimentelor FOODEX 2, proiect aprobat de catre EFSA in cadrul cererii de oferta referitoare la Evaluarea alimentelor legiferate, Evaluarea de risc si Asistenta Stiintifica, Coordonarea si Strategia Stiintifica. Activitatea de reglementare si control a activitatii farmaceutice veterinare Elaborarea de acte normative pentru apararea sanatatii publice prin supravegherea comercializarii si utilizarii produselor medicinale veterinare -Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.95 /2007 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind masurile de supraveghere si control al unor substante si al reziduurilor acestora la animalele vii si la produsele de origine animala ce transpune in legislatia nationala prevederile Directivei Comisiei 96/23/CEE cu modificarile si completarile ulterioare; -Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.187 din 31 octombrie 2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare ce transpune Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2001/82/CE;

-Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.64 din 16 octombrie 2012 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind formularele de prescriptie medicala cu regim special si a normelor metodologice referitoare la utilizarea acestora. Apararea sanatatii si sigurantei populatiei prin combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive (etnobotanice) -Legea nr.194 din 7 noiembrie 2011 privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decat cele prevazute de acte normative in vigoare; Activitatea de control in domeniul furajelor - Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.26 /2007 privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste metode de prelevare de probe pentru controlul oficial al furajelor cu privire la determinarea constituentilor, aditivilor, substantelor si produselor nedorite, cu exceptia reziduurilor de pesticide si microorganisme, cu modificarile si completarile ulterioare, ce transpune in legislatia nationala prevederile Directivei Comisiei 76/371/CEE; - Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.207/21.12.2007 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.23/2007 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind stabilirea limitelor maxime de reziduuri de pesticide din continutul sau de pe suprafata produselor alimentare de origine animala ce transpune in legislatia nationala prevederile Directivei Consiliului 86/363/CEE; - Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.39 /2007 privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste metode de analiza pentru controlul oficial al furajelor privind umiditatea, bazele azotate volatile, fosforul total, uleiurile si grasimile brute ce, cu modificarile si completarile ulterioare, transpune in legislatia nationala prevederile Directivei Consiliului 71/393/CEE; - Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.46/2007 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste metode de analiza pentru controlul oficial al furajelor cu privire la continutul de aflatoxina B (1), cu modificarile si completarile ulterioare, ce transpune in legislatia nationala prevederile Directivei Comisiei 76/372/CEE cu amendamentele ulterioare; - Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.40 /2007 privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste metode pentru controlul oficial al furajelor cu privire la continutul de acid cianhidric, calciu, carbonati, cenusa bruta, cenusa insolubila in HCL, clor din cloruri, lactoza, potasiu, sodiu, zaharuri si uree si estimarea activitatii ureazice a produselor derivate din soia, cu modificarile si completarile ulterioare, ce transpune in legislatia nationala prevederile Directivei Consiliului 71/250/CEE; - Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.24 /2007 privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste metode de analiza pentru determinarea produselor amprolium, diclazuril si carbadox din furaje, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate astfel: Surse de finantare: Buget de stat Fonduri externe nerambursabile Venituri proprii Total Pondere -%82,75 0,90 16,35 100,00

5. MENTIUNI SPECIALE La nivel judetean si local D.S.V.S.A. vor implementa strategia in domeniul sigurantei alimentelor. Personalul angajat va avea atributii in activitatea de supraveghere si control, testare si expertizare a alimentelor de la producerea materiilor prime pana la distribuirea catre consumator. In paralel, laboratoarele veterinare de stat vor fi dotate cu echipamentele necesare controlului calitatii produselor de origine vegetala. Se impune modernizarea unor laboratoare pentru sectorul veterinar si de control al calitatii si sanatatii alimentelor tinand cont de regiunile de dezvoltare si faptul ca frontiera de est a Romaniei este frontiera de est a UE precum si largirea gamei de produse ce se vor analiza, altele decat de origine animala. Pentru realizarea sarcinilor ce decurg din strategia in domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor se au in vedere realizarea urmatoarelor programe: a) Programul Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor; b) Programul Programul de eradicare a unor boli transmisibile ale animalelor: c) Programul Programul privind asigurarea instruirii continue a medicilor veterinari oficiali si a medicilor veterinari de libera practica imputerniciti; d) Programul Programul de instituire, organizarea si functionarea sistemelor informatice sanitar veterinare nationale; e) Programul Alte programe nationale pe care Autoritatea trebuie sa le puna in aplicare. 6. POLITICA IN DOMENIUL INVESTITIILOR PUBLICE Strategia de dezvoltare a laboratoarelor A fost elaborata strategia de dezvoltare a laboratoarelor pe perioada 2007-2013. Prin aceasta strategie s-a stabilit reorganizarea laboratoarelor sanitare-veterinare, modernizarea si dotarea unor laboratoare sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene cu aparatura si echipamente specifice pentru controlul sigurantei si calitatii alimentelor, atat de origine animala cat si vegetala, care sa corespunda cerintelor Uniunii Europene in acest domeniu. In domeniul sigurantei alimentare laboratoarele trebuie sa supravegheze prin analize de laborator reziduurile la animalele vii, produsele acestora si furajele. Produsele alimentare de origine animala, vegetala si a bauturilor alcoolice sau nealcoolice trebuie supravegheate, verificate si controlate si din punct de vedere al gradului de contaminare radioactiva prin tehnici performante in conformitate cu prevedereile U.E. Pentru controlul calitatii produselor alimentare este necesara achizitionarea de noi echipamente care sa permita si pentru produsele de origine vegetala verificarea parametrilor precum: aciditate, substanta uscata, continut zaharos, concentratia alcoolica etc.

Datorita dezvoltarii permanente a industriei pesticidelor si medicamentelor de uz veterinar este necesara adoptarea de noi metode de diagnostic pentru protectia sanatatii animale si umane. Asigurarea unui sistem eficient, rapid si performant se poate realiza numai prin modernizarea si dotarea unor laboratoare de PCR care sa efectueze analize de laborator in domeniul sanatatii animalelor, sanatatii publice si pentru decelarea organismelor modificate genetic din alimentele obtinute prin biotehnologii moderne. De asemenea, laboratoarele trebuie sa efectueze analize pentru diagnosticarea bolilor de nutritie si metabolism, astfel incat sa nu fie afectata sanatatea animalelor destinate consumului uman, astfel de probleme avand implicatii majore in industria procesatoare.

7. SINTEZA PROGRAMELOR FINANTATE PRIN PROIECTUL DE BUGET Cadrul de cheltuieli pe termen mediu
Obiective ale programelor 4 178.395 138.965 39.430 33.610 32.606 1.004 339.039 229.680 50.199 59.160 291.488 239.746 51.742 230.922 198.613 32.309 642.937 492.738 50.199 100.000 556.020 470.965 85.055 100 100 100 100 313.993 313.993 184.104 184.104 541.482 541.482 43.185 43.185 59.513 59.513 100 100 100 100 352.851 352.851 210.310 210.310 622.874 622.874 67.403 66.903 500 260 50 210 43.090 43.090 6 7 Realizari 2011 Executie preliminata 2012 5 Propuneri 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 8 56.518 56.518 100 100 100 100 358.708 358.708 210.408 210.408 625.834 625.834 -mii leiEstimari 2016 9 56.518 56.518 100 100 100 100 361.830 361.830 219.182 219.182 637.730 637.730

Capitol bugetar

Programe bugetare

1 83.00 83.01 83.10

83.00 83.01 83.10

2 Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, ale celor transmisibile la om, etc Program de eradicare a unor boli transmisibile ale animalelor

83.00 83.01 83.10

Instituirea, organizarea si functionarea sistemelor informatice sanitare veterinare national

83.00 83.01 83.10 14.500 14.000 500 250 50 200

Identificarea si inregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor

83.00 83.01 83.10

Identificarea si inregistrarea bovinelor

83.00 83.01 83.10

Asigurarea instruirii continue a medicilor veterinari oficiali si a medicilor veterinari de libera practica

83.00 83.01 83.08 83.10 83.00 83.01 83.10

Programe nationale pe care ANSVSA trebuie sa le puna in aplicare

Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si Total, din care: 83.01 83.08 83.10

3 Organizarea activitatii sanitar veterinare necesare asigurarii si sanatatii animalelor, sanatatii publice si protectia mediului Organizarea activitatii sanitar veterinare necesare asigurarii si sanatatii animalelor, sanatatii publice si protectia mediului Organizarea activitatii sanitar veterinare necesare asigurarii si sanatatii animalelor, sanatatii publice si protectia mediului Organizarea activitatii sanitar veterinare necesare asigurarii si sanatatii animalelor, sanatatii publice si protectia mediului Organizarea activitatii sanitar veterinare necesare asigurarii si sanatatii animalelor, sanatatii publice si protectia mediului Organizarea activitatii sanitar veterinare necesare asigurarii si sanatatii animalelor, sanatatii publice si protectia mediului Organizarea activitatii sanitar veterinare necesare asigurarii si sanatatii animalelor, sanatatii publice si protectia mediului Organizarea activitatii sanitar veterinare necesare asigurarii si sanatatii animalelor, sanatatii publice si protectia mediului

AUTORITATEA NATIONALA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR SINTEZA fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli pe anii 2012-2016
Anexa nr. 3 / 38 / 01 Pag.
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A 5000 01 51 84 85 Denumire indicator

1 - mii lei -

8300 01 51 84 85

5001 01 51 84 85

8000

01 01 51 84 85

8301 01 51 84 85

TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari initial 2012 preliminata 2013 descrestere 2014 2015 2016 comparabil 2012 2013/2012 comparabil 1 2 3 4 5 6 7 461.848 448.087 -2,98 462.874 475.834 487.730 504.838 504.838 504.838 470.965 470.965 -9.117 -9.117 448.087 448.087 -4,86 -4,86 462.874 462.874 475.834 475.834 487.730 487.730

504.838 504.838 504.838

461.848 470.965 470.965 -9.117 -9.117

448.087 448.087 448.087

-2,98 -4,86 -4,86

462.874 462.874 462.874

475.834 475.834 475.834

487.730 487.730 487.730

504.838 504.838 504.838

461.848 470.965 470.965 -9.117 -9.117

448.087 448.087 448.087

-2,98 -4,86 -4,86

462.874 462.874 462.874

475.834 475.834 475.834

487.730 487.730 487.730

504.838 504.838 504.838

461.848 470.965 470.965 -9.117 -9.117

448.087 448.087 448.087

-2,98 -4,86 -4,86

462.874 462.874 462.874

475.834 475.834 475.834

487.730 487.730 487.730

504.838 504.838 504.838

461.848 470.965 470.965 -9.117 -9.117

448.087 448.087 448.087

-2,98 -4,86 -4,86

462.874 462.874 462.874

475.834 475.834 475.834

487.730 487.730 487.730

AUTORITATEA NATIONALA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii 2012-2016 (sumele alocate din bugetul de stat)
Anexa nr. 3 / 38 / 02 Pag.
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A 5001 01 51 01 84 85 Denumire indicator

1 - mii lei -

01 8000 01 01 51 84 85

8301 01 51 01 84 85

01 01 02

CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente 01 Transferuri catre institutii publice PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente 01 Transferuri catre institutii publice PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Administratie centrala Servicii publice descentralizate

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari initial 2012 preliminata 2013 descrestere 2014 2015 2016 comparabil 2012 2013/2012 comparabil 1 2 3 4 5 6 7 504.838 461.848 448.087 -2,98 462.874 475.834 487.730 504.838 504.838 504.838 504.838 470.965 470.965 470.965 470.965 -9.117 -9.117 448.087 448.087 448.087 448.087 -4,86 -4,86 -4,86 -4,86 462.874 462.874 475.834 475.834 487.730 487.730

-9.117 504.838 504.838 504.838 461.848 470.965 470.965 -9.117 -9.117 448.087 448.087 448.087 -2,98 -4,86 -4,86 462.874 462.874 462.874 475.834 475.834 475.834 487.730 487.730 487.730

504.838 504.838 504.838 504.838 504.838

461.848 470.965 470.965 470.965 470.965 -9.117 -9.117

448.087 448.087 448.087 448.087 448.087

-2,98 -4,86 -4,86 -4,86 -4,86

462.874 462.874 462.874

475.834 475.834 475.834

487.730 487.730 487.730

-9.117 46.617 458.221 31.413 430.435 48.087 400.000 53,08 -7,07

AUTORITATEA NATIONALA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR SINTEZA bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe anii 2012-2016
Anexa nr. 3 / 38 / 15 Pag.
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire tol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A 0001 0002 2900 3300 3310 04 08 4300 4310 09 4510 02 15 5010 01 10 01 01 05 06 12 13 14 30 02 01 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 08 09 30 02 03 01 02 10 10 10 10 10 B VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI I.VENITURI CURENTE C.VENITURI NEFISCALE C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare Venituri din prestari servicii IV.SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Subventii pentru institutii publice SUME PRIMITE DE LA UE / ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI Fondul Social European Programe comuntare finantate in perioada 2007-2013 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Tichete de masa Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale
46.475 34.908 900 8.400 593 1.674 321.889 252.563 2.605 670 9.125 1.200 3.000 1.170 3.856 213.987 16.950 2.800 190 40 150 671.955 624.359 210.052 163.577 157.889 1.364 448 165 374 11 3.326 5.500 244 244 45.905 35.000 895 8.430 480 1.100 280.443 230.340 2.150 635 9.640 1.098 2.984 1.345 3.365 194.573 14.550 2.650 115 22 93 54.160 39.650 1.080 11.250 330 1.850 226.007 185.949 2.200 660 8.950 980 2.800 935 2.840 155.404 11.180 2.160 100 20 80 17,98 13,29 20,67 33,45 -31,25 68,18 -19,41 -19,27 2,33 3,94 -7,16 -10,75 -6,17 -30,48 -15,60 -20,13 -23,16 -18,49 -13,04 -9,09 -13,98 264.207 280.790 292.686

1 - mii lei Estimari 2016 7

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari initial 2012 preliminata 2013 descrestere 2014 comparabil 2012 2013/2012 comparabil 1 2 3 4 5
671.955 150.000 150.000 150.000 150.000 65.000 85.000 504.838 504.838 504.838 17.117 556.020 85.000 85.000 85.000 85.000 25.000 60.000 470.965 470.965 470.965 55 541.482 88.500 88.500 88.500 88.500 30.500 58.000 448.087 448.087 448.087 4.895 -2,61 4,12 4,12 4,12 4,12 22,00 -3,33 -4,86 -4,86 -4,86 8.800,00

Estimari 2015 6

622.874 150.000 150.000 150.000 150.000 65.000 85.000 462.874 462.874 462.874 10.000

625.834 150.000 150.000 150.000 150.000 65.000 85.000 475.834 475.834 475.834

637.730 150.000 150.000 150.000 150.000 65.000 85.000 487.730 487.730 487.730

17.117 55 556.020 522.523 208.470 162.321 156.000 400 108 53 260

4.749 146 541.482 514.782 238.500 184.340 177.464 600 200 170 380 10 5.516 0,29 165,45 -2,61 -1,48 14,40 13,57 13,76 50,00 85,19 220,75 46,15

10.000 622.874 595.293 258.252 625.834 598.253 260.945 637.730 610.149 260.945

AUTORITATEA NATIONALA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire tol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A 04 01 02 03 04 05 01 30 06 01 02 09 11 12 13 14 25 27 30 01 02 04 30 56 02 01 02 03 06 01 02 03 15 01 02 03 59 18 70 71 01 01 02 03 30 03 8310 01 10 01 B Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Tichete cadou Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul Social European(FSE) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Programe din Fondul European de Garantare Agricola(FEGA) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Alte programe comunitare finantate in perioada 20072013 Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile TITLUL X ALTE CHELTUIELI Despagubiri pentru animale sacrificate in vederea prevenirii si combaterii epizootiilor CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixe AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani
20.872 20.872 47.596 47.596 46.376 19.751 20.325 2.400 3.900 1.220 671.955 624.359 210.052 163.577 46.573 15.700 6.300 7.000 2.400 20

Anexa nr. 3 / 38 / 15 Pag.


Program Executie Propuneri Crestere / Estimari initial 2012 preliminata 2013 descrestere 2014 comparabil 2012 2013/2012 comparabil 1 2 3 4 5
50.360 21.410 7.365 21.310 275 1.360 50 1.310 2.788 2.158 630 4.110 200 245 1.955 700 700 33.246 16.000 4.600 12.530 116 1.491 41 1.450 3.412 3.071 341 3.010 84 61 350 275 812 25.980 14.300 3.500 8.050 130 1.040 40 1.000 2.850 2.530 320 2.620 70 50 380 300 550 -21,86 -10,63 -23,91 -35,75 12,07 -30,25 -2,44 -31,03 -16,47 -17,62 -6,16 -12,96 -16,67 -18,03 8,57 9,09 -32,27

2 - mii lei Estimari 2016 7

Estimari 2015 6

26 3.918 78 6 966 2.868 71.546 4.571 1 5 615 3.950 15.720 3.958 3 5 650 3.300 35.275 -13,41 200,00 0,00 5,69 -16,46 124,40 57.339 44.018 44.018

24.973

6.929 839 4.749 1.341 28.185 7.565 15.830 4.790 161 5 19 1 17.890 17.890 33.497 33.497 32.886 6.145 20.000 3.181 3.560 611 556.020 522.523 208.470 162.321 146 10 15.000 15.000 26.700 26.700 25.900 10.000 11.000 2.900 2.000 800 541.482 514.782 238.500 184.340 668,42 900,00 -16,15 -16,15 -20,29 -20,29 -21,24 62,73 -45,00 -8,83 -43,82 30,93 -2,61 -1,48 14,40 13,57 622.874 595.293 258.252 625.834 598.253 260.945 637.730 610.149 260.945 27.581 27.581 27.581 27.581 27.581 27.581 15.495 12.500 12.500 79,52 20,08 126,14 99,58 705,00

AUTORITATEA NATIONALA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire tol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A 01 05 06 12 13 14 30 02 01 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 08 09 30 02 03 01 02 04 01 02 03 04 05 01 30 06 01 02 09 11 12 13 14 25 27 30 01 02 04 30 Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Tichete de masa Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Tichete cadou Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
46.475 34.908 900 8.400 593 1.674 321.889 252.563 2.605 670 9.125 1.200 3.000 1.170 3.856 213.987 16.950 2.800 190 40 150 50.360 21.410 7.365 21.310 275 1.360 50 1.310 2.788 2.158 630 4.110 200 245 1.955 700 700

Anexa nr. 3 / 38 / 15 Pag.


Program Executie Propuneri Crestere / Estimari initial 2012 preliminata 2013 descrestere 2014 comparabil 2012 2013/2012 comparabil 1 2 3 4 5
157.889 1.364 448 165 374 11 3.326 5.500 244 244 45.905 35.000 895 8.430 480 1.100 280.443 230.340 2.150 635 9.640 1.098 2.984 1.345 3.365 194.573 14.550 2.650 115 22 93 33.246 16.000 4.600 12.530 116 1.491 41 1.450 3.412 3.071 341 3.010 84 61 350 275 812 54.160 39.650 1.080 11.250 330 1.850 226.007 185.949 2.200 660 8.950 980 2.800 935 2.840 155.404 11.180 2.160 100 20 80 25.980 14.300 3.500 8.050 130 1.040 40 1.000 2.850 2.530 320 2.620 70 50 380 300 550 17,98 13,29 20,67 33,45 -31,25 68,18 -19,41 -19,27 2,33 3,94 -7,16 -10,75 -6,17 -30,48 -15,60 -20,13 -23,16 -18,49 -13,04 -9,09 -13,98 -21,86 -10,63 -23,91 -35,75 12,07 -30,25 -2,44 -31,03 -16,47 -17,62 -6,16 -12,96 -16,67 -18,03 8,57 9,09 -32,27 264.207 156.000 400 108 53 260 177.464 600 200 170 380 10 5.516 0,29 13,76 50,00 85,19 220,75 46,15

3 - mii lei Estimari 2016 7

Estimari 2015 6

280.790

292.686

26 3.918 78 6 966 2.868 4.571 1 5 615 3.950 3.958 3 5 650 3.300 -13,41 200,00 0,00 5,69 -16,46

AUTORITATEA NATIONALA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire tol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A 56 02 01 02 03 06 01 02 03 15 01 02 03 59 18 70 71 01 01 02 03 30 03 03 30 B TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul Social European(FSE) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Programe din Fondul European de Garantare Agricola(FEGA) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Alte programe comunitare finantate in perioada 20072013 Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile TITLUL X ALTE CHELTUIELI Despagubiri pentru animale sacrificate in vederea prevenirii si combaterii epizootiilor CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixe Agricultura Alte cheltuieli in domeniul agriculturii
20.872 20.872 47.596 47.596 46.376 19.751 20.325 2.400 3.900 1.220 671.955 671.955 46.573 15.700 6.300 7.000 2.400 20

Anexa nr. 3 / 38 / 15 Pag.


Program Executie Propuneri Crestere / Estimari initial 2012 preliminata 2013 descrestere 2014 comparabil 2012 2013/2012 comparabil 1 2 3 4 5
71.546 15.720 35.275 124,40

4 - mii lei Estimari 2016 7

Estimari 2015 6

57.339

44.018

44.018

24.973

6.929 839 4.749 1.341 28.185 7.565 15.830 4.790 161 5 19 1 17.890 17.890 33.497 33.497 32.886 6.145 20.000 3.181 3.560 611 556.020 556.020 146 10 15.000 15.000 26.700 26.700 25.900 10.000 11.000 2.900 2.000 800 541.482 541.482 668,42 900,00 -16,15 -16,15 -20,29 -20,29 -21,24 62,73 -45,00 -8,83 -43,82 30,93 -2,61 -2,61 27.581 27.581 27.581 27.581 27.581 27.581 15.495 12.500 12.500 79,52 20,08 126,14 99,58 705,00

AUTORITATEA NATIONALA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR AUTORITATEA NATIONALA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe anii 2012-2016 (sume alocate din bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii)
Anexa nr. 3 / 3801 / 16 Pag.
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A 0001 0002 2900 3300 3310 04 08 4300 4310 09 4510 10 10 10 10 10 Denumire indicator

1 - mii lei -

02 15 5010 01 10 01 01 05 06 12 13 14 30 02 01 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 08 09 30

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI I.VENITURI CURENTE C.VENITURI NEFISCALE C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare Venituri din prestari servicii IV.SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Subventii pentru institutii publice SUME PRIMITE DE LA UE / ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI Fondul Social European Programe comuntare finantate in perioada 20072013 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Tichete de masa Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari initial 2012 preliminata 2013 descrestere 2014 2015 2016 comparabil 2012 2013/2012 comparabil 1 2 3 4 5 6 7 671.955 556.020 541.482 -2,61 622.874 625.834 637.730 150.000 150.000 150.000 150.000 65.000 85.000 504.838 504.838 504.838 17.117 85.000 85.000 85.000 85.000 25.000 60.000 470.965 470.965 470.965 55 88.500 88.500 88.500 88.500 30.500 58.000 448.087 448.087 448.087 4.895 4,12 4,12 4,12 4,12 22,00 -3,33 -4,86 -4,86 -4,86 8.800,00 150.000 150.000 150.000 150.000 65.000 85.000 462.874 462.874 462.874 10.000 150.000 150.000 150.000 150.000 65.000 85.000 475.834 475.834 475.834 150.000 150.000 150.000 150.000 65.000 85.000 487.730 487.730 487.730

17.117 55 671.955 624.359 210.052 163.577 157.889 1.364 448 165 374 11 3.326 5.500 244 244 46.475 34.908 900 8.400 593 1.674 321.889 252.563 2.605 670 9.125 1.200 3.000 1.170 3.856 213.987 16.950 45.905 35.000 895 8.430 480 1.100 280.443 230.340 2.150 635 9.640 1.098 2.984 1.345 3.365 194.573 14.550 556.020 522.523 208.470 162.321 156.000 400 108 53 260

4.749 146 541.482 514.782 238.500 184.340 177.464 600 200 170 380 10 5.516 0,29 165,45 -2,61 -1,48 14,40 13,57 13,76 50,00 85,19 220,75 46,15

10.000

622.874 595.293 258.252

625.834 598.253 260.945

637.730 610.149 260.945

54.160 39.650 1.080 11.250 330 1.850 226.007 185.949 2.200 660 8.950 980 2.800 935 2.840 155.404 11.180

17,98 13,29 20,67 33,45 -31,25 68,18 -19,41 -19,27 2,33 3,94 -7,16 -10,75 -6,17 -30,48 -15,60 -20,13 -23,16 264.207 280.790 292.686

AUTORITATEA NATIONALA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR AUTORITATEA NATIONALA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A 02 03 01 02 04 01 02 03 04 05 01 30 06 01 02 09 11 12 13 14 25 Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 3801 / 16 Pag.


Program Executie Propuneri Crestere / Estimari initial 2012 preliminata 2013 descrestere 2014 comparabil 2012 2013/2012 comparabil 1 2 3 4 5 2.800 190 40 150 50.360 21.410 7.365 21.310 275 1.360 50 1.310 2.788 2.158 630 4.110 200 245 1.955 700 700 2.650 115 22 93 33.246 16.000 4.600 12.530 116 1.491 41 1.450 3.412 3.071 341 3.010 84 61 350 275 812 2.160 100 20 80 25.980 14.300 3.500 8.050 130 1.040 40 1.000 2.850 2.530 320 2.620 70 50 380 300 550 -18,49 -13,04 -9,09 -13,98 -21,86 -10,63 -23,91 -35,75 12,07 -30,25 -2,44 -31,03 -16,47 -17,62 -6,16 -12,96 -16,67 -18,03 8,57 9,09 -32,27 Estimari 2015 6

2 - mii lei Estimari 2016 7

27 30 01 02 04 30 56

02 01 02 03 06 01 02 03 15 01 02 03 59 18 70 71 01 01 02

functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Tichete cadou Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul Social European(FSE) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Programe din Fondul European de Garantare Agricola(FEGA) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile TITLUL X ALTE CHELTUIELI Despagubiri pentru animale sacrificate in vederea prevenirii si combaterii epizootiilor CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport

26 3.918 78 6 966 2.868 71.546 4.571 1 5 615 3.950 15.720 3.958 3 5 650 3.300 35.275 -13,41 200,00 0,00 5,69 -16,46 124,40 57.339 44.018 44.018

24.973

6.929 839 4.749 1.341

46.573

15.700 6.300 7.000 2.400 20

28.185 7.565 15.830 4.790 161 5

79,52 20,08 126,14 99,58 705,00

19 1 20.872 20.872 47.596 47.596 46.376 19.751 20.325 17.890 17.890 33.497 33.497 32.886 6.145 20.000

146 10 15.000 15.000 26.700 26.700 25.900 10.000 11.000

668,42 900,00 -16,15 -16,15 -20,29 -20,29 -21,24 62,73 -45,00 27.581 27.581 27.581 27.581 27.581 27.581 15.495 12.500 12.500

AUTORITATEA NATIONALA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR AUTORITATEA NATIONALA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A 03 30 03 8310 01 10 01 01 05 06 12 13 14 30 02 01 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 08 09 30 02 03 01 02 04 01 02 03 04 05 01 30 06 01 02 09 11 Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 3801 / 16 Pag.


Estimari 2015 6

3 - mii lei Estimari 2016 7

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari initial 2012 preliminata 2013 descrestere 2014 comparabil 2012 2013/2012 comparabil B 1 2 3 4 5 2.400 3.181 2.900 -8,83 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixe AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Tichete de masa Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare

3.900 1.220 671.955 624.359 210.052 163.577 157.889 1.364 448 165 374 11 3.326

3.560 611 556.020 522.523 208.470 162.321 156.000 400 108 53 260 5.500 244 244

2.000 800 541.482 514.782 238.500 184.340 177.464 600 200 170 380 10 5.516

-43,82 30,93 -2,61 -1,48 14,40 13,57 13,76 50,00 85,19 220,75 46,15 0,29 622.874 595.293 258.252 625.834 598.253 260.945 637.730 610.149 260.945

46.475 34.908 900 8.400 593 1.674 321.889 252.563 2.605 670 9.125 1.200 3.000 1.170 3.856 213.987 16.950 2.800 190 40 150 50.360 21.410 7.365 21.310 275 1.360 50 1.310 2.788 2.158 630 4.110 200

45.905 35.000 895 8.430 480 1.100 280.443 230.340 2.150 635 9.640 1.098 2.984 1.345 3.365 194.573 14.550 2.650 115 22 93 33.246 16.000 4.600 12.530 116 1.491 41 1.450 3.412 3.071 341 3.010 84

54.160 39.650 1.080 11.250 330 1.850 226.007 185.949 2.200 660 8.950 980 2.800 935 2.840 155.404 11.180 2.160 100 20 80 25.980 14.300 3.500 8.050 130 1.040 40 1.000 2.850 2.530 320 2.620 70

17,98 13,29 20,67 33,45 -31,25 68,18 -19,41 -19,27 2,33 3,94 -7,16 -10,75 -6,17 -30,48 -15,60 -20,13 -23,16 -18,49 -13,04 -9,09 -13,98 -21,86 -10,63 -23,91 -35,75 12,07 -30,25 -2,44 -31,03 -16,47 -17,62 -6,16 -12,96 -16,67 264.207 280.790 292.686

AUTORITATEA NATIONALA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR AUTORITATEA NATIONALA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A 12 13 14 25 Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 3801 / 16 Pag.


Program Executie Propuneri Crestere / Estimari initial 2012 preliminata 2013 descrestere 2014 comparabil 2012 2013/2012 comparabil 1 2 3 4 5 61 50 -18,03 245 1.955 700 700 350 275 812 380 300 550 8,57 9,09 -32,27 Estimari 2015 6

4 - mii lei Estimari 2016 7

27 30 01 02 04 30 56

02 01 02 03 06 01 02 03 15 01 02 03 59 18 70 71 01 01 02 03 30 03 03 30

Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Tichete cadou Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul Social European(FSE) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Programe din Fondul European de Garantare Agricola(FEGA) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile TITLUL X ALTE CHELTUIELI Despagubiri pentru animale sacrificate in vederea prevenirii si combaterii epizootiilor CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixe Agricultura Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

26 3.918 78 6 966 2.868 71.546 4.571 1 5 615 3.950 15.720 3.958 3 5 650 3.300 35.275 -13,41 200,00 0,00 5,69 -16,46 124,40 57.339 44.018 44.018

24.973

6.929 839 4.749 1.341

46.573

15.700 6.300 7.000 2.400 20

28.185 7.565 15.830 4.790 161 5

79,52 20,08 126,14 99,58 705,00

19 1 20.872 20.872 47.596 47.596 46.376 19.751 20.325 2.400 3.900 1.220 671.955 671.955 17.890 17.890 33.497 33.497 32.886 6.145 20.000 3.181 3.560 611 556.020 556.020

146 10 15.000 15.000 26.700 26.700 25.900 10.000 11.000 2.900 2.000 800 541.482 541.482

668,42 900,00 -16,15 -16,15 -20,29 -20,29 -21,24 62,73 -45,00 -8,83 -43,82 30,93 -2,61 -2,61 27.581 27.581 27.581 27.581 27.581 27.581 15.495 12.500 12.500

AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR Anexa nr. 3 / 38 /17

Numarul maxim de posturi finantate din bugetele institutiilor finantate partial din venituri proprii pe anii 2012 - 2013

Numar de posturi finantate in anul 2012

Modificarea numarului de Numar de posturi posturi in anul 2013 () finantate in anul fata de anul 2012 2013

1 5.865

2 0

3=1+2 5.865

TOTAL din care:

8310 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

5.865

5.865

Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor I. Credite de angajament II. Credit bugetar Anexa nr. 03
Pag. 1

/ 38
din

/ 22
3

SINTEZA proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -

Cod

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoarea totala

Realizari pana in anul 2010

Realizari 2011

Executie preliminata 2012

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Anii urmatori

5000
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

TOTAL GENERAL
461.789 295.720 52.385 52.385 21.702 21.702 102.224 15.720 66.637 35.275 83.841 57.339 67.500 44.018 67.500 44.018 0 25.263

83105602
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

Programe din Fondul Social European(FSE)


33.390 33.390 0 0 0 0 1.204 0 24.973 6.929 7.213 1.198 0 0 0 0 0 25.263

83105602 2262
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

Programe din Fondul Social European(FSE) Eficientizarea structurilor implicate in gestionarea situatiilor de criza generate de consumul de alimente cu impact asupra sanatatii publice nr. 619340/05.08.2010
2.480 2.480 0 0 0 0 0 0 2.232 2.232 248 248 0 0 0 0 0 0

83105602 2263
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

Programe din Fondul Social European(FSE) Imbunatatirea prin cresterea eficacitatii si a eficientei sistemelor de control oficial in domeniul sigurantei alimentelor in Romania, la nivel judetean si la frontiera UE pt.conformitatea acestora cu prevederile legislatiei nationale si europene si imbunatatirea continutului rapoartelor privind activitatile de control oficial desfasurate nr. 619338/05.08.2010
2.529 2.529 0 0 0 0 0 0 1.923 1.923 606 606 0 0 0 0 0 0

83105602 2264
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

Programe din Fondul Social European(FSE) Dezvoltarea capacitatii administrative prin dezvoltarea de proceduri de lucur si baze de date specifice pt.procesele de analiza date, evaluare si avertizare in privinta produselor de origine animala si nonanimala, precum si a activitatilor ANSVSA nr. 619339/05.08.2010
25.263 25.263 0 0 0 0 1.204 0 18.044 0 6.015 0 0 0 0 0 0 25.263

83105602 2265
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

Programe din Fondul Social European(FSE) Imbunatatirea coordonarii interinstitutionale si asigurarea coerentei procesului decizional la nivel tehnic si managerial in domeniul sigurantei alimentelor nr. 619341/05.08.2010
3.118 3.118 0 0 0 0 0 0 2.774 2.774 344 344 0 0 0 0 0 0

83105602 8310560201
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

Finantarea nationala
4.041 4.041 0 0 0 0 146 0 3.022 839 873 145 0 0 0 0 0 3.057

Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor I. Credite de angajament II. Credit bugetar Anexa nr. 03
Pag. 2

/ 38
din

/ 22
3

SINTEZA proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -

Cod

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoarea totala

Realizari pana in anul 2010

Realizari 2011

Executie preliminata 2012

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Anii urmatori

83105602 8310560202
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila


22.886 22.886 0 0 0 0 825 0 17.117 4.749 4.944 821 0 0 0 0 0 17.316

83105602 8310560203
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile
6.463 6.463 0 0 0 0 233 0 4.834 1.341 1.396 232 0 0 0 0 0 4.890

83105606
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

Programe din Fondul European de Garantare Agricola(FEGA)


416.095 250.026 52.385 52.385 21.702 21.702 101.000 15.700 41.503 28.185 64.505 44.018 67.500 44.018 67.500 44.018 0 0

83105606 1220
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

Programe din Fondul European de Garantare Agricola(FEGA) Programul pentru eradicarea si modernizarea bolilor la animale - FEGA - (FEV)
416.095 250.026 52.385 52.385 21.702 21.702 101.000 15.700 41.503 28.185 64.505 44.018 67.500 44.018 67.500 44.018 0 0

83105606 8310560601
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

Finantarea nationala
146.827 90.347 24.076 24.076 7.406 7.406 33.000 6.300 10.345 7.565 24.000 15.000 24.000 15.000 24.000 15.000 0 0

83105606 8310560602
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila


182.804 116.437 24.091 24.091 9.516 9.516 38.000 7.000 24.197 15.830 29.000 20.000 29.000 20.000 29.000 20.000 0 0

83105606 8310560603
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile
86.464 43.242 4.218 4.218 4.780 4.780 30.000 2.400 6.961 4.790 11.505 9.018 14.500 9.018 14.500 9.018 0 0

83105615

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor I. Credite de angajament II. Credit bugetar Anexa nr. 03
Pag. 3

/ 38
din

/ 22
3

SINTEZA proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -

Cod

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoarea totala

Realizari pana in anul 2010

Realizari 2011

Executie preliminata 2012

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Anii urmatori

I. Credite de angajament II. Credite bugetare

12.304 12.304

0 0

0 0

20 20

161 161

12.123 12.123

0 0

0 0

0 0

83105615 4107
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 PROMISE - FP7-KBBE-2010-4


12.235 12.235 0 0 0 0 0 0 125 125 12.110 12.110 0 0 0 0 0 0

83105615 4551
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 LLP-2012-ERASMUS-ENW


26 26 0 0 0 0 0 0 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0

83105615 4552
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 Contract NP/EFSA/DCM/2012/01/08


43 43 0 0 0 0 20 20 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0

83105615 8310561501
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

Finantarea nationala
4.226 4.226 0 0 0 0 0 0 5 5 4.221 4.221 0 0 0 0 0 0

83105615 8310561502
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila


8.067 8.067 0 0 0 0 19 19 146 146 7.902 7.902 0 0 0 0 0 0

83105615 8310561503
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile
11 11 0 0 0 0 1 1 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Anexa nr. 03

/ 38
Pag. 1

/ 23
din 9

Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Program/ facilitate/ instrument: 04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA) I. Credite de angajament II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare Valoarea totala
- mii lei -

Realizari pana in anul 2010

Realizari 2011

Executie preliminata 2012

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Anii urmatori

Proiectul:

2262

Fond de finantare: 5000

Eficientizarea structurilor implicate in gestionarea situatiilor de criza generate de consumul de alimente cu impact asupra sanatatii publice nr. 619340/05.08.2010 02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL
2.480 2.480 0 0 0 0 0 0 2.232 2.232 248 248 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament II. Credite bugetare

5010
II. Credite bugetare

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI


2.480 2.480 0 0 0 0 0 0 2.232 2.232 248 248 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

8310
II. Credite bugetare

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE


2.480 2.480 0 0 0 0 0 0 2.232 2.232 248 248 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

831056

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
2.480 2.480 0 0 0 0 0 0 2.232 2.232 248 248 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament II. Credite bugetare

83105602
II. Credite bugetare

Programe din Fondul Social European(FSE)


2.480 2.480 0 0 0 0 0 0 2.232 2.232 248 248 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

8310560201
II. Credite bugetare

Finantarea nationala
300 300 0 0 0 0 0 0 270 270 30 30 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

8310560202
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila


1.700 1.700 0 0 0 0 0 0 1.530 1.530 170 170 0 0 0 0 0 0

8310560203
II. Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile
480 480 0 0 0 0 0 0 432 432 48 48 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

Anexa nr. 03

/ 38
Pag. 2

/ 23
din 9

Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Program/ facilitate/ instrument: 04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA) I. Credite de angajament II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare Valoarea totala
- mii lei -

Realizari pana in anul 2010

Realizari 2011

Executie preliminata 2012

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Anii urmatori

Proiectul:

2263

Fond de finantare: 5000

Imbunatatirea prin cresterea eficacitatii si a eficientei sistemelor de control oficial in domeniul sigurantei alimentelor in Romania, la nivel judetean si la frontiera UE pt.conformitatea acestora cu prevederile legislatiei nationale si europene si imbunatatirea continutului rapoartelor privind activitatile de control oficial desfasurate nr. 619338/05.08.2010 02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL
2.529 2.529 0 0 0 0 0 0 1.923 1.923 606 606 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament II. Credite bugetare

5010
II. Credite bugetare

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI


2.529 2.529 0 0 0 0 0 0 1.923 1.923 606 606 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

8310
II. Credite bugetare

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE


2.529 2.529 0 0 0 0 0 0 1.923 1.923 606 606 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

831056

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
2.529 2.529 0 0 0 0 0 0 1.923 1.923 606 606 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament II. Credite bugetare

83105602
II. Credite bugetare

Programe din Fondul Social European(FSE)


2.529 2.529 0 0 0 0 0 0 1.923 1.923 606 606 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

8310560201
II. Credite bugetare

Finantarea nationala
323 323 0 0 0 0 0 0 233 233 90 90 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

8310560202
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila


1.690 1.690 0 0 0 0 0 0 1.318 1.318 372 372 0 0 0 0 0 0

8310560203

Cheltuieli neeligibile
516 0 0 0 372 144 0 0 0

I. Credite de angajament

Anexa nr. 03

/ 38
Pag. 3

/ 23
din 9

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare

Valoarea totala

Realizari pana in anul 2010

Realizari 2011

Executie preliminata 2012

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Anii urmatori

Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 516 0 0 0 372 144 0 0 0

Anexa nr. 03

/ 38
Pag. 4

/ 23
din 9

Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Program/ facilitate/ instrument: 04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA) I. Credite de angajament II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare Valoarea totala
- mii lei -

Realizari pana in anul 2010

Realizari 2011

Executie preliminata 2012

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Anii urmatori

Proiectul:

2264

Fond de finantare: 5000

Dezvoltarea capacitatii administrative prin dezvoltarea de proceduri de lucur si baze de date specifice pt.procesele de analiza date, evaluare si avertizare in privinta produselor de origine animala si nonanimala, precum si a activitatilor ANSVSA nr. 619339/05.08.2010 02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL
25.263 25.263 0 0 0 0 1.204 0 18.044 0 6.015 0 0 0 0 0 0 25263

I. Credite de angajament II. Credite bugetare

5010
II. Credite bugetare

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI


25.263 25.263 0 0 0 0 1.204 0 18.044 0 6.015 0 0 0 0 0 0 25263

I. Credite de angajament

8310
II. Credite bugetare

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE


25.263 25.263 0 0 0 0 1.204 0 18.044 0 6.015 0 0 0 0 0 0 25263

I. Credite de angajament

831056

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
25.263 25.263 0 0 0 0 1.204 0 18.044 0 6.015 0 0 0 0 0 0 25263

I. Credite de angajament II. Credite bugetare

83105602
II. Credite bugetare

Programe din Fondul Social European(FSE)


25.263 25.263 0 0 0 0 1.204 0 18.044 0 6.015 0 0 0 0 0 0 25263

I. Credite de angajament

8310560201
II. Credite bugetare

Finantarea nationala
3.057 3.057 0 0 0 0 146 0 2.183 0 728 0 0 0 0 0 0 3057

I. Credite de angajament

8310560202
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila


17.316 17.316 0 0 0 0 825 0 12.368 0 4.123 0 0 0 0 0 0 17316

8310560203
II. Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile
4.890 4.890 0 0 0 0 233 0 3.493 0 1.164 0 0 0 0 0 0 4890

I. Credite de angajament

Anexa nr. 03

/ 38
Pag. 5

/ 23
din 9

Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Program/ facilitate/ instrument: 04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA) I. Credite de angajament II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare Valoarea totala
- mii lei -

Realizari pana in anul 2010

Realizari 2011

Executie preliminata 2012

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Anii urmatori

Proiectul:

2265

Fond de finantare: 5000

Imbunatatirea coordonarii interinstitutionale si asigurarea coerentei procesului decizional la nivel tehnic si managerial in domeniul sigurantei alimentelor nr. 619341/05.08.2010 02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL
3.118 3.118 0 0 0 0 0 0 2.774 2.774 344 344 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament II. Credite bugetare

5010
II. Credite bugetare

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI


3.118 3.118 0 0 0 0 0 0 2.774 2.774 344 344 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

8310
II. Credite bugetare

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE


3.118 3.118 0 0 0 0 0 0 2.774 2.774 344 344 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

831056

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
3.118 3.118 0 0 0 0 0 0 2.774 2.774 344 344 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament II. Credite bugetare

83105602
II. Credite bugetare

Programe din Fondul Social European(FSE)


3.118 3.118 0 0 0 0 0 0 2.774 2.774 344 344 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

8310560201
II. Credite bugetare

Finantarea nationala
361 361 0 0 0 0 0 0 336 336 25 25 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

8310560202
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila


2.180 2.180 0 0 0 0 0 0 1.901 1.901 279 279 0 0 0 0 0 0

8310560203
II. Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile
577 577 0 0 0 0 0 0 537 537 40 40 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

Anexa nr. 03 Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Program/ facilitate/ instrument: 13 Programul de finantare agricola directa I. Credite de angajament II. Credit bugetar

/ 38
Pag. 6

/ 23
din 9

FISA PROIECTULUI finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare Valoarea totala
- mii lei -

Realizari pana in anul 2010

Realizari 2011

Executie preliminata 2012

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Anii urmatori

Proiectul: 1220 Fond de finantare: 5000

Programul pentru eradicarea si modernizarea bolilor la animale - FEGA - (FEV) 06 Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)

TOTAL GENERAL
416.095 250.026 52.385 52.385 21.702 21.702 101.000 15.700 41.503 28.185 64.505 44.018 67.500 44.018 67.500 44.018 0 0

I. Credite de angajament II. Credite bugetare

5010
II. Credite bugetare

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI


416.095 250.026 52.385 52.385 21.702 21.702 101.000 15.700 41.503 28.185 64.505 44.018 67.500 44.018 67.500 44.018 0 0

I. Credite de angajament

8310
II. Credite bugetare

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE


416.095 250.026 52.385 52.385 21.702 21.702 101.000 15.700 41.503 28.185 64.505 44.018 67.500 44.018 67.500 44.018 0 0

I. Credite de angajament

831056

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
416.095 250.026 52.385 52.385 21.702 21.702 101.000 15.700 41.503 28.185 64.505 44.018 67.500 44.018 67.500 44.018 0 0

I. Credite de angajament II. Credite bugetare

83105606
II. Credite bugetare

Programe din Fondul European de Garantare Agricola(FEGA)


416.095 250.026 52.385 52.385 21.702 21.702 101.000 15.700 41.503 28.185 64.505 44.018 67.500 44.018 67.500 44.018 0 0

I. Credite de angajament

8310560601
II. Credite bugetare

Finantarea nationala
146.827 90.347 24.076 24.076 7.406 7.406 33.000 6.300 10.345 7.565 24.000 15.000 24.000 15.000 24.000 15.000 0 0

I. Credite de angajament

8310560602
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila


182.804 116.437 24.091 24.091 9.516 9.516 38.000 7.000 24.197 15.830 29.000 20.000 29.000 20.000 29.000 20.000 0 0

8310560603
II. Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile
86.464 43.242 4.218 4.218 4.780 4.780 30.000 2.400 6.961 4.790 11.505 9.018 14.500 9.018 14.500 9.018 0 0

I. Credite de angajament

Anexa nr. 03 Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Program/ facilitate/ instrument: 99 Alte programe / facilitati I. Credite de angajament II. Credit bugetar

/ 38
Pag. 7

/ 23
din 9

FISA PROIECTULUI finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare Valoarea totala
- mii lei -

Realizari pana in anul 2010

Realizari 2011

Executie preliminata 2012

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Anii urmatori

Proiectul: 4107 Fond de finantare: 5000

PROMISE - FP7-KBBE-2010-4 15 Alte facilitati si instrumente postaderare

TOTAL GENERAL
12.235 12.235 0 0 0 0 0 0 125 125 12.110 12.110 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament II. Credite bugetare

5010
II. Credite bugetare

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI


12.235 12.235 0 0 0 0 0 0 125 125 12.110 12.110 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

8310
II. Credite bugetare

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE


12.235 12.235 0 0 0 0 0 0 125 125 12.110 12.110 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

831056

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
12.235 12.235 0 0 0 0 0 0 125 125 12.110 12.110 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament II. Credite bugetare

83105615
II. Credite bugetare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013


12.235 12.235 0 0 0 0 0 0 125 125 12.110 12.110 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

8310561501
II. Credite bugetare

Finantarea nationala
4.216 4.216 0 0 0 0 0 0 0 0 4.216 4.216 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

8310561502
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila


8.009 8.009 0 0 0 0 0 0 115 115 7.894 7.894 0 0 0 0 0 0

8310561503
II. Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile
10 10 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

Anexa nr. 03 Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Program/ facilitate/ instrument: 99 Alte programe / facilitati I. Credite de angajament II. Credit bugetar

/ 38
Pag. 8

/ 23
din 9

FISA PROIECTULUI finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare Valoarea totala
- mii lei -

Realizari pana in anul 2010

Realizari 2011

Executie preliminata 2012

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Anii urmatori

Proiectul: 4551 Fond de finantare: 5000

LLP-2012-ERASMUS-ENW 15 Alte facilitati si instrumente postaderare

TOTAL GENERAL
26 26 0 0 0 0 0 0 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament II. Credite bugetare

5010
II. Credite bugetare

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI


26 26 0 0 0 0 0 0 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

8310
II. Credite bugetare

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE


26 26 0 0 0 0 0 0 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

831056

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
26 26 0 0 0 0 0 0 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament II. Credite bugetare

83105615
II. Credite bugetare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013


26 26 0 0 0 0 0 0 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

8310561501
II. Credite bugetare

Finantarea nationala
10 10 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

8310561502
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila


16 16 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0

Anexa nr. 03 Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Program/ facilitate/ instrument: 99 Alte programe / facilitati I. Credite de angajament II. Credit bugetar

/ 38
Pag. 9

/ 23
din 9

FISA PROIECTULUI finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare Valoarea totala
- mii lei -

Realizari pana in anul 2010

Realizari 2011

Executie preliminata 2012

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Anii urmatori

Proiectul: 4552 Fond de finantare: 5000

Contract NP/EFSA/DCM/2012/01/08 15 Alte facilitati si instrumente postaderare

TOTAL GENERAL
43 43 0 0 0 0 20 20 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament II. Credite bugetare

5010
II. Credite bugetare

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI


43 43 0 0 0 0 20 20 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

8310
II. Credite bugetare

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE


43 43 0 0 0 0 20 20 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

831056

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
43 43 0 0 0 0 20 20 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament II. Credite bugetare

83105615
II. Credite bugetare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013


43 43 0 0 0 0 20 20 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

8310561502
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila


42 42 0 0 0 0 19 19 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0

8310561503
II. Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile
1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR


Anexa nr. 3 Pag. 1 din 8 Realizari pana in 2011 Executie preliminata 2012 Propuneri 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 - mii lei TOTAL / 38 / 26

Cod ordonator

Prog. Denumire

38 16277408

Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor

TOTAL CHELTUIELI

I. Credite de angajament 2.936.421 2.936.421 556.020 541.482 622.874 602.127 578.650 680.510 680.608 625.834 689.382 637.730 6.167.698 5.920.361

II. Credite bugetare

Buget de stat

I. Credite de angajament 2.344.648 2.344.648 470.965 517.072 2.861.720 2.815.613

II. Credite bugetare

Fonduri externe nerambursabile

I. Credite de angajament 70.505 70.505 70.505 70.505

II. Credite bugetare

Venituri proprii

I. Credite de angajament 521.268 521.268 85.055 85.055 578.650 541.482 680.510 622.874 680.608 625.834 689.382 637.730 3.235.473 3.034.243

II. Credite bugetare

455

PROGRAM

455

Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control a bolilor la animale ale celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR


Anexa nr. 3 Pag. 2 din 8 Realizari pana in 2011 Executie preliminata 2012 Propuneri 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 - mii lei TOTAL / 38 / 26

Cod ordonator

Prog. Denumire

38 16277408

455

TOTAL PROGRAM

455 352.300 352.300

I. Credite de angajament 352.300 352.300

455

II. Credite bugetare

455

Buget de stat

455 292.307 292.307

I. Credite de angajament 292.307 292.307

455

II. Credite bugetare

455

Venituri proprii

455 59.993 59.993

I. Credite de angajament 59.993 59.993

455

II. Credite bugetare

456

PROGRAM

456

Program de eradicare a unor boli transmisibile ale animalelor

456

TOTAL PROGRAM

456 101.521 101.521

I. Credite de angajament 79.717 33.610 56.512 43.185 80.000 59.513 80.000 56.518 80.000 56.518 477.750 350.865

456

II. Credite bugetare

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR


Anexa nr. 3 Pag. 3 din 8 Realizari pana in 2011 Executie preliminata 2012 Propuneri 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 - mii lei TOTAL / 38 / 26

Cod ordonator

Prog. Denumire

38 16277408

456

Buget de stat

456 59.447 59.447 32.606 78.713

I. Credite de angajament 138.160 92.053

456

II. Credite bugetare

456

Venituri proprii

456 42.074 42.074 1.004 43.185 59.513 1.004 56.512 80.000

I. Credite de angajament 80.000 56.518 80.000 56.518 339.590 258.812

456

II. Credite bugetare

457

PROGRAM

457

Instituirea, organizarea si functionarea sistemelor informatice sanitar veterinare nationale

457

TOTAL PROGRAM

457 17.080 17.080

I. Credite de angajament 100 100 100 100 100 100 100 100 17.480 17.480

457

II. Credite bugetare

457

Buget de stat

457 2.222 2.222

I. Credite de angajament 2.222 2.222

457

II. Credite bugetare

457

Venituri proprii

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR


Anexa nr. 3 Pag. 4 din 8 Realizari pana in 2011 Executie preliminata 2012 Propuneri 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 - mii lei TOTAL / 38 / 26

Cod ordonator

Prog. Denumire

38 16277408 14.858 14.858 100 100 100 100 100 100

457

I. Credite de angajament 100 100 15.258 15.258

457

II. Credite bugetare

458

PROGRAM

458

Identificarea si inregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor

458

TOTAL PROGRAM

458 295.411 295.411

I. Credite de angajament 295.411 295.411

458

II. Credite bugetare

458

Buget de stat

458 280.261 280.261

I. Credite de angajament 280.261 280.261

458

II. Credite bugetare

458

Venituri proprii

458 15.150 15.150

I. Credite de angajament 15.150 15.150

458

II. Credite bugetare

459

PROGRAM

459

Identificarea si inregistrarea bovinelor

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR


Anexa nr. 3 Pag. 5 din 8 Realizari pana in 2011 Executie preliminata 2012 Propuneri 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 - mii lei TOTAL / 38 / 26

Cod ordonator

Prog. Denumire

38 16277408

459

TOTAL PROGRAM

459 103.613 103.613

I. Credite de angajament 103.613 103.613

459

II. Credite bugetare

459

Buget de stat

459 102.250 102.250

I. Credite de angajament 102.250 102.250

459

II. Credite bugetare

459

Venituri proprii

459 1.363 1.363

I. Credite de angajament 1.363 1.363

459

II. Credite bugetare

460

PROGRAM

460

Asigurarea instruirii continue a medicilor veterinari oficiali si a medicilor veterinari de libera practica imputerniciti

460

TOTAL PROGRAM

460 2.162 2.162

I. Credite de angajament 100 100 100 100 100 100 100 100 2.562 2.562

460

II. Credite bugetare

460

Buget de stat

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR


Anexa nr. 3 Pag. 6 din 8 Realizari pana in 2011 Executie preliminata 2012 Propuneri 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 - mii lei TOTAL / 38 / 26

Cod ordonator

Prog. Denumire

38 16277408 520 520

460

I. Credite de angajament 520 520

460

II. Credite bugetare

460

Venituri proprii

460 1.642 1.642 100 100 100 100

I. Credite de angajament 100 100 100 100 2.042 2.042

460

II. Credite bugetare

461

PROGRAM

461

Programe nationale pe care ANSVSA trebuie sa le puna in aplicare

461

TOTAL PROGRAM

461 2.064.334 2.064.334 291.488 291.488

I. Credite de angajament 337.834 313.993 390.000 352.851 390.000 358.708 390.000 361.830 3.863.656 3.743.204

461

II. Credite bugetare

461

Buget de stat

461 1.607.641 1.607.641

I. Credite de angajament 239.746 239.746 1.847.387 1.847.387

461

II. Credite bugetare

461

Fonduri externe nerambursabile

461

I. Credite de angajament 70.505 70.505

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR


Anexa nr. 3 Pag. 7 din 8 Realizari pana in 2011 Executie preliminata 2012 Propuneri 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 - mii lei TOTAL / 38 / 26

Cod ordonator

Prog. Denumire

38 16277408 70.505

461

II. Credite bugetare 70.505

461

Venituri proprii

461 386.188 386.188 51.742 313.993 352.851 51.742 337.834 390.000 390.000 358.708

I. Credite de angajament 390.000 361.830 1.945.764 1.825.312

461

II. Credite bugetare

1066

PROGRAM

1066

programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor

1066

TOTAL PROGRAM

1066 230.922 230.922 184.104 184.104

I. Credite de angajament 210.310 210.310 210.408 210.408 219.182 219.182 1.054.926 1.054.926

1066

II. Credite bugetare

1066

Buget de stat

1066

I. Credite de angajament 198.613 198.613 198.613 198.613

1066

II. Credite bugetare

1066

Venituri proprii

1066

I. Credite de angajament 32.309 184.104 210.310 210.408 219.182 856.313

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR


Anexa nr. 3 Pag. 8 din 8 Realizari pana in 2011 Executie preliminata 2012 Propuneri 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 - mii lei TOTAL / 38 / 26

Cod ordonator

Prog. Denumire

38 16277408 32.309 184.104 210.310 210.408

1066

II. Credite bugetare 219.182 856.313

Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 38 / 27 Pag. 1 din 30
Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016

- mii leiTotal

Cod Executie preliminata 2012

ordonator

Cod program

Cod indicator Realizari pana in 2011

Propuneri 2013

38 16277408

Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor PROGRAM : Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control a bolilor la animale ale celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului PRIORITATEA : 1 PARTENERI : Programul de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si de protectie a mediului se realizeaza de catre medicii veterinari de libera practica imputerniciti pe baza contractului incheiat cu statul pentru realizarea actiunilor de interes public national DESCRIERE : Apararea sanatatii animalelor, protectia animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranta alimentelor de origine animala destinata consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale si protectia mediului, in raport cu cresterea animlelor, constituie o problema de stat si o indatorire pentru toti locuitorii tarii. In acest scop supravegherea starii de sanatate din Romania se efectueaza in baza prevederilor programului aprobat prin ordin al presedintelui ANSVSA Data inceperii :01-01-2004 Data inchiderii :31-12-2011 FINANTARE :
TOTAL - eligibil :

455

Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 38 / 27 Pag. 2 din 30
Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016

- mii leiTotal

Cod I. Credite de angajament 352.300 II. Credite bugetare 352.300

ordonator

Cod program

Cod indicator Realizari pana in 2011

Executie preliminata 2012

Propuneri 2013

38 16277408

455

352.300 352.300

Indicatori de finantare Buget de stat CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 292.307 II. Credite bugetare 292.307 292.307 292.307

5001

5001

5001

8301 I. Credite de angajament 292.307 II. Credite bugetare 292.307

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

8301

292.307 292.307

8301

830120 I. Credite de angajament 149.275 II. Credite bugetare 149.275

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

830120

149.275 149.275

830120

830151 I. Credite de angajament 143.032

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

830151

143.032

Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 38 / 27 Pag. 3 din 30
Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016

- mii leiTotal

Cod II. Credite bugetare 143.032

ordonator

Cod program

Cod indicator Realizari pana in 2011

Executie preliminata 2012

Propuneri 2013

38 16277408

455

830151

143.032

Venituri proprii VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI


I. Credite de angajament 59.993 II. Credite bugetare 59.993 59.993 59.993

5010

5010

5010

8310 I. Credite de angajament 59.993 II. Credite bugetare 59.993

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

8310

59.993 59.993

8310

831020 I. Credite de angajament 20.563 II. Credite bugetare 20.563

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

831020

20.563 20.563

831020

831051 I. Credite de angajament 39.430 II. Credite bugetare 39.430

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

831051

39.430 39.430

831051

Rata de finantare din :

Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 38 / 27 Pag. 4 din 30
Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016

- mii leiTotal

Cod Fonduri eligibile : I. Credite de angajament 100 II. Credite bugetare 100

ordonator

Cod program

Cod indicator Realizari pana in 2011

Executie preliminata 2012

Propuneri 2013

38 16277408

455

REZULTATE ASTEPTATE : Apararea sanatatii animalelor , protectia animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranta alimentelor de origine animala destinata consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale, protectia mediului. COMENTARII : Actiuni de supraveghere veterinara a bolilor din lista A, a Oficiului International de Epizootii, actiuni de suprveghere veterinara a bolilor din lista B, a Oficiului International de Epizootii, actiuni de supraveghere veterinara a bolilor de interes economic, actiuni de supraveghere veterinara a bolilor tumorale, actiuni de supraveghere veterinara a bolilor transmisibile de la animale vii la om, actiuni strategice de supraveghere veterinara a reproductiei si tulburarilor genetice la animale unde se efectueaza supravegherea tulburarilor de reproductie la speciile de animale de interes economic, unele defecte genetice si alte tulburari de reproductie fara participarea agentilor infectiosi. PROGRAM : Program de eradicare a unor boli transmisibile ale animalelor PRIORITATEA : 1 PARTENERI : DSVSA judetene,transportatorii de animale, crescatorii de animale, patronatele crescatorilor de animale si procesatorilor de carne.

456

Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 38 / 27 Pag. 5 din 30
Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016

- mii leiTotal

Cod

ordonator

Cod program

Cod indicator Realizari pana in 2011

Executie preliminata 2012

Propuneri 2013

38 16277408

456

DESCRIERE : Apararea sanatatii animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om constituie o problema de stat si o indatorire pentru toti locuitorii tarii. Data inceperii :01-01-2004 Data inchiderii :31-12-2016 FINANTARE :
TOTAL - eligibil : I. Credite de angajament 101.521 II. Credite bugetare 101.521 33.610 43.185 59.513 56.518 56.518 350.865 79.717 56.512 80.000 80.000 80.000 477.750

Indicatori de finantare Buget de stat CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 59.447 II. Credite bugetare 59.447 32.606 92.053 78.713 138.160

5001

5001

5001

8301

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 38 / 27 Pag. 6 din 30
Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016

- mii leiTotal

Cod I. Credite de angajament 59.447 II. Credite bugetare 59.447 32.606 78.713

ordonator

Cod program

Cod indicator Realizari pana in 2011

Executie preliminata 2012

Propuneri 2013

38 16277408

456

8301

138.160 92.053

8301

830151 I. Credite de angajament 19.995 II. Credite bugetare 19.995 32.606 78.713

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

830151

98.708 52.601

830151

830156 I. Credite de angajament 21.701 II. Credite bugetare 21.701

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

830156

21.701 21.701

830156

830159 I. Credite de angajament 17.751 II. Credite bugetare 17.751

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

830159

17.751 17.751

830159

Venituri proprii VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI


I. Credite de angajament 42.074 II. Credite bugetare 42.074 1.004 43.185 59.513 56.518 56.518 258.812 1.004 56.512 80.000 80.000 80.000 339.590

5010

5010

5010

Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 38 / 27 Pag. 7 din 30
Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016

- mii leiTotal

Cod

ordonator

Cod program

Cod indicator Realizari pana in 2011

Executie preliminata 2012

Propuneri 2013

38 16277408 I. Credite de angajament 42.074 II. Credite bugetare 42.074 1.004 43.185 59.513 56.518 56.518 1.004 56.512 80.000 80.000 80.000

456

8310

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

8310

339.590 258.812

8310

831020 I. Credite de angajament 408 II. Credite bugetare 408

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

831020

408 408

831020

831051 I. Credite de angajament 41.666 II. Credite bugetare 41.666 1.004 43.185 59.513 1.004 56.512 80.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

831051

80.000 56.518

80.000 56.518

339.182 258.404

831051

Rata de finantare din :


Fonduri eligibile : I. Credite de angajament 100 II. Credite bugetare 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

REZULTATE ASTEPTATE : Eradicarea unor boli de importanta majora pentru asigurarea sanatatii populatiei, reducerea pagubelor economice datorita restrictionarii comertului cu animale bolnave si cu animale provenite din zonele contaminate, reducerea pagubelor datorate

Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 38 / 27 Pag. 8 din 30
Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016

- mii leiTotal

Cod Executie preliminata 2012

ordonator

Cod program

Cod indicator Realizari pana in 2011

Propuneri 2013

38 16277408

456

restrictiilor impuse in procesarea si valorificarea produselor de origine animala provenite de la animale bolnave Indicatori de fundamentare EFICIENTA REZULTAT
Actiuni de eradicare a bolilor la animale (mii capete) 3.600 3.650 3.700 3.725 3.700

2328

COMENTARII : Programul este destinat pentru apararea sanatatii animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om. PROGRAM : Instituirea, organizarea si functionarea sistemelor informatice sanitar veterinare nationale PRIORITATEA : 1 PARTENERI : DSVSA judetene, medici concesionari, Puncte de Inspectii la Frontiera, institutele de interes national (IDSA, IISPV, ICPBMUV) DESCRIERE : Programul este destinat pentru sistemu rapid de alerta prin care se notifica orice suspectare de boala si contaminare productiei de origine animala, aplicatia Trafic, aplicatia Traces.

457

Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 38 / 27 Pag. 9 din 30
Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016

- mii leiTotal

Cod

ordonator

Cod program

Cod indicator Realizari pana in 2011

Executie preliminata 2012

Propuneri 2013

38 16277408

457

Data inceperii :01-01-2004 Data inchiderii :31-12-2016 FINANTARE :


TOTAL - eligibil : I. Credite de angajament 17.080 II. Credite bugetare 17.080 100 100 100 100 17.480 100 100 100 100 17.480

Indicatori de finantare Buget de stat CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 2.222 II. Credite bugetare 2.222 2.222 2.222

5001

5001

5001

8301 I. Credite de angajament 2.222 II. Credite bugetare 2.222

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

8301

2.222 2.222

8301

830151

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 38 / 27 Pag. 10 din 30
Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016

- mii leiTotal

Cod I. Credite de angajament 2.222 II. Credite bugetare 2.222

ordonator

Cod program

Cod indicator Realizari pana in 2011

Executie preliminata 2012

Propuneri 2013

38 16277408

457

830151

2.222 2.222

830151

Venituri proprii VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI


I. Credite de angajament 14.858 II. Credite bugetare 14.858 100 100 100 100 15.258 100 100 100 100 15.258

5010

5010

5010

8310 I. Credite de angajament 14.858 II. Credite bugetare 14.858 100 100 100 100

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

8310

100 100

100 100

15.258 15.258

8310

831051 I. Credite de angajament 14.858 II. Credite bugetare 14.858 100 100

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

831051

100 100

100 100

100 100

15.258 15.258

831051

Rata de finantare din :


Fonduri eligibile : I. Credite de angajament 100 100 100 100 100

Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 38 / 27 Pag. 11 din 30
Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016

- mii leiTotal

Cod II. Credite bugetare 100 100 100 100 100

ordonator

Cod program

Cod indicator Realizari pana in 2011

Executie preliminata 2012

Propuneri 2013

38 16277408

457

REZULTATE ASTEPTATE : Cresterea numarului de puncte de prezenta si cresterea acuritatii datelor. Indicatori de fundamentare EFICIENTA REZULTAT
Cresterea numarului de puncte de prezenta si cresterea acuritatii datelor (%) 3 4 5 5 5

2330

COMENTARII : Imbunatatirea schimbului de informatii si comunicare. PROGRAM : Identificarea si inregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor PRIORITATEA : 1 PARTENERI : Medicii veterinari concesionari. DESCRIERE :

458

Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 38 / 27 Pag. 12 din 30
Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016

- mii leiTotal

Cod

ordonator

Cod program

Cod indicator Realizari pana in 2011

Executie preliminata 2012

Propuneri 2013

38 16277408

458

Programul vizeaza: imbunatatirea activitatii de supraveghere, profilaxie, control, eradicare a bolilor la animale, imbunatatirea controlului bolilor transfrontaliere, imbunatatirea sistemului de asigurare-reasigurare a animalelor. Data inceperii :01-01-2004 Data inchiderii :31-12-2011 FINANTARE :
TOTAL - eligibil : I. Credite de angajament 295.411 II. Credite bugetare 295.411 295.411 295.411

Indicatori de finantare Buget de stat CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 280.261 II. Credite bugetare 280.261 280.261 280.261

5001

5001

5001

8301 I. Credite de angajament 280.261

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

8301

280.261

Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 38 / 27 Pag. 13 din 30
Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016

- mii leiTotal

Cod II. Credite bugetare 280.261

ordonator

Cod program

Cod indicator Realizari pana in 2011

Executie preliminata 2012

Propuneri 2013

38 16277408

458

8301

280.261

830120 I. Credite de angajament 39.099 II. Credite bugetare 39.099

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

830120

39.099 39.099

830120

830151 I. Credite de angajament 241.162 II. Credite bugetare 241.162

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

830151

241.162 241.162

830151

Venituri proprii VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI


I. Credite de angajament 15.150 II. Credite bugetare 15.150 15.150 15.150

5010

5010

5010

8310 I. Credite de angajament 15.150 II. Credite bugetare 15.150

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

8310

15.150 15.150

8310

831051

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 38 / 27 Pag. 14 din 30
Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016

- mii leiTotal

Cod I. Credite de angajament 15.150 II. Credite bugetare 15.150

ordonator

Cod program

Cod indicator Realizari pana in 2011

Executie preliminata 2012

Propuneri 2013

38 16277408

458

831051

15.150 15.150

831051

Rata de finantare din :


Fonduri eligibile : I. Credite de angajament 100 II. Credite bugetare 100

REZULTATE ASTEPTATE : Animale identificate si inregistrate, identificarea animalelor, inregistrarea miscarilor in vederea trasabilitatii. COMENTARII : Pana la aderare Romania va implementa in totalitate un sistem de identificare si inregistrare a ovinelor, caprinelor si suinelor in conformitate cu cerintele comunitare. PROGRAM : Identificarea si inregistrarea bovinelor PRIORITATEA : 1 PARTENERI :

459

Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 38 / 27 Pag. 15 din 30
Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016

- mii leiTotal

Cod

ordonator

Cod program

Cod indicator Realizari pana in 2011

Executie preliminata 2012

Propuneri 2013

38 16277408

459

Medicii veterinari concesionari. DESCRIERE : Programul vizeaza: imbunatatirea activitatilor de supraveghere, profilaxie, control, eradicare a bolilor la animale, imbunatatirea controlului bolilor transfrontaliere, imbunatatirea sistemului de asigurare-reasigurare a animalelor. Data inceperii :01-01-2004 Data inchiderii :31-12-2011 FINANTARE :
TOTAL - eligibil : I. Credite de angajament 103.613 II. Credite bugetare 103.613 103.613 103.613

Indicatori de finantare Buget de stat CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 102.250 II. Credite bugetare 102.250 102.250 102.250

5001

5001

5001

Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 38 / 27 Pag. 16 din 30
Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016

- mii leiTotal

Cod

ordonator

Cod program

Cod indicator Realizari pana in 2011

Executie preliminata 2012

Propuneri 2013

38 16277408 I. Credite de angajament 102.250 II. Credite bugetare 102.250

459

8301

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

8301

102.250 102.250

8301

830120 I. Credite de angajament 15.473 II. Credite bugetare 15.473

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

830120

15.473 15.473

830120

830151 I. Credite de angajament 86.777 II. Credite bugetare 86.777

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

830151

86.777 86.777

830151

Venituri proprii VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI


I. Credite de angajament 1.363 II. Credite bugetare 1.363 1.363 1.363

5010

5010

5010

8310 I. Credite de angajament 1.363

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

8310

1.363

Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 38 / 27 Pag. 17 din 30
Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016

- mii leiTotal

Cod II. Credite bugetare 1.363

ordonator

Cod program

Cod indicator Realizari pana in 2011

Executie preliminata 2012

Propuneri 2013

38 16277408

459

8310

1.363

831020 I. Credite de angajament 500 II. Credite bugetare 500

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

831020

500 500

831020

831051 I. Credite de angajament 863 II. Credite bugetare 863

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

831051

863 863

831051

Rata de finantare din :


Fonduri eligibile : I. Credite de angajament 100 II. Credite bugetare 100

REZULTATE ASTEPTATE : Animale identificate si inregistrate, identificarea animalelor, inregistrarea miscarilor in vederea trasabilitatii. COMENTARII : Pana la aderare Romania va implementa in totalitate un sistem de identificare si inregistrare a bovinelor in conformitate cu cerintele comunitare.

Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 38 / 27 Pag. 18 din 30
Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016

- mii leiTotal

Cod

ordonator

Cod program

Cod indicator Realizari pana in 2011

Executie preliminata 2012

Propuneri 2013

38 16277408

459

460

PROGRAM : Asigurarea instruirii continue a medicilor veterinari oficiali si a medicilor veterinari de libera practica imputerniciti PRIORITATEA : 1 PARTENERI : DSVSA judetene, transportatorilor de animale, crescatorilor de animale, patronatele crescatorilor de animale si procesatorilor de carne. DESCRIERE : Programul este destinat pentru implementarea legislatiei transpusa in conformitate cu prevederile legislatiei UE, in domeniul bunastarii animalelor, identificarea animalelor, a bolilor transmisibile a animalelor, siguranta alimentelor. Data inceperii :01-01-2004 Data inchiderii :31-12-2016 FINANTARE :
TOTAL - eligibil : I. Credite de angajament 2.162 II. Credite bugetare 2.162 100 100 100 100 2.562 100 100 100 100 2.562

Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 38 / 27 Pag. 19 din 30
Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016

- mii leiTotal

Cod

ordonator

Cod program

Cod indicator Realizari pana in 2011

Executie preliminata 2012

Propuneri 2013

38 16277408

460

Indicatori de finantare Buget de stat CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 520 II. Credite bugetare 520 520 520

5001

5001

5001

8301 I. Credite de angajament 520 II. Credite bugetare 520

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

8301

520 520

8301

830151 I. Credite de angajament 520 II. Credite bugetare 520

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

830151

520 520

830151

Venituri proprii VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI


I. Credite de angajament 1.642 II. Credite bugetare 1.642 100 100 100 100 2.042 100 100 100 100 2.042

5010

5010

5010

Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 38 / 27 Pag. 20 din 30
Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016

- mii leiTotal

Cod

ordonator

Cod program

Cod indicator Realizari pana in 2011

Executie preliminata 2012

Propuneri 2013

38 16277408 I. Credite de angajament 1.642 II. Credite bugetare 1.642 100 100 100 100 100 100 100 100

460

8310

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

8310

2.042 2.042

8310

831051 I. Credite de angajament 1.642 II. Credite bugetare 1.642 100 100 100 100 100 100

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

831051

100 100

2.042 2.042

831051

Rata de finantare din :


Fonduri eligibile : I. Credite de angajament 100 II. Credite bugetare 100 100 100 100 100 100 100 100 100

REZULTATE ASTEPTATE : Implementarea legislatiei transpusa in conformitate cu prevederile legislatiei UE in vederea aderarii Romaniei la UE. Indicatori de fundamentare EFICIENTA REZULTAT

Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 38 / 27 Pag. 21 din 30
Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016

- mii leiTotal

Cod Cresterea numarului de persoane instruite (mii persoane) 1 2 2 2 2

ordonator

Cod program

Cod indicator Realizari pana in 2011

Executie preliminata 2012

Propuneri 2013

38 16277408

460

2342

COMENTARII : Programe de instruire a medicilor veterinari oficiali de stat, concesionari. PROGRAM : Programe nationale pe care ANSVSA trebuie sa le puna in aplicare PRIORITATEA : 1 PARTENERI : DSVSA judetene, medicii concesionari, transportatorilor de animale, crescatorilor de animale, patronatele crescatorilor de animale si procesatorilor de carne. DESCRIERE : Asigurarea indemnitatii teritoriului tarii de boli epizootice de mare difuzibilitate la animale, apararea sanatatii animale si a sanatatii publice. Data inceperii :01-01-2004 Data inchiderii :31-12-2016 FINANTARE :
TOTAL - eligibil :

461

Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 38 / 27 Pag. 22 din 30
Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016

- mii leiTotal

Cod I. Credite de angajament 2.064.334 II. Credite bugetare 2.064.334 291.488 313.993 352.851 358.708 361.830 291.488 337.834 390.000 390.000 390.000

ordonator

Cod program

Cod indicator Realizari pana in 2011

Executie preliminata 2012

Propuneri 2013

38 16277408

461

3.863.656 3.743.204

Indicatori de finantare Buget de stat CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 1.607.641 II. Credite bugetare 1.607.641 239.746 1.847.387 239.746 1.847.387

5001

5001

5001

8301 I. Credite de angajament 1.607.641 II. Credite bugetare 1.607.641 239.746 239.746

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

8301

1.847.387 1.847.387

8301

830110 I. Credite de angajament 161.931 II. Credite bugetare 161.931

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

830110

161.931 161.931

830110

830120 I. Credite de angajament 16.202

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

830120

16.202

Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 38 / 27 Pag. 23 din 30
Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016

- mii leiTotal

Cod II. Credite bugetare 16.202

ordonator

Cod program

Cod indicator Realizari pana in 2011

Executie preliminata 2012

Propuneri 2013

38 16277408

461

830120

16.202

830151 I. Credite de angajament 1.406.441 II. Credite bugetare 1.406.441 239.746 239.746

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

830151

1.646.187 1.646.187

830151

830155 I. Credite de angajament 9.586 II. Credite bugetare 9.586

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

830155

9.586 9.586

830155

830171 I. Credite de angajament 17.070 II. Credite bugetare 17.070

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

830171

17.070 17.070

830171

830185 I. Credite de angajament -3.589 II. Credite bugetare -3.589

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

830185

-3.589 -3.589

830185

Fonduri externe nerambursabile FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

5008

Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 38 / 27 Pag. 24 din 30
Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016

- mii leiTotal

Cod I. Credite de angajament 70.505 II. Credite bugetare 70.505

ordonator

Cod program

Cod indicator Realizari pana in 2011

Executie preliminata 2012

Propuneri 2013

38 16277408

461

5008

70.505 70.505

5008

8308 I. Credite de angajament 70.505 II. Credite bugetare 70.505

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

8308

70.505 70.505

8308

830855 I. Credite de angajament 70.505 II. Credite bugetare 70.505

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

830855

70.505 70.505

830855

Venituri proprii VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI


I. Credite de angajament 386.188 II. Credite bugetare 386.188 51.742 313.993 352.851 358.708 361.830 1.825.312 51.742 337.834 390.000 390.000 390.000 1.945.764

5010

5010

5010

8310 I. Credite de angajament 386.188 II. Credite bugetare 386.188 51.742 51.742

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

8310

337.834 313.993

390.000 352.851

390.000 358.708

390.000 361.830

1.945.764 1.825.312

8310

Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 38 / 27 Pag. 25 din 30
Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016

- mii leiTotal

Cod

ordonator

Cod program

Cod indicator Realizari pana in 2011

Executie preliminata 2012

Propuneri 2013

38 16277408 I. Credite de angajament 36.783 II. Credite bugetare 36.783

461

831010

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

831010

36.783 36.783

831010

831020 I. Credite de angajament 22.650 II. Credite bugetare 22.650

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

831020

22.650 22.650

831020

831051 I. Credite de angajament 322.689 II. Credite bugetare 322.689 51.742 313.993 352.851 51.742 337.834 390.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

831051

390.000 358.708

390.000 361.830

1.882.265 1.761.813

831051

831071 I. Credite de angajament 4.066 II. Credite bugetare 4.066

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

831071

4.066 4.066

831071

Rata de finantare din :


Fonduri eligibile : I. Credite de angajament 100 100 100 100 100 100

Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 38 / 27 Pag. 26 din 30
Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016

- mii leiTotal

Cod II. Credite bugetare 100 100 100 100 100 100

ordonator

Cod program

Cod indicator Realizari pana in 2011

Executie preliminata 2012

Propuneri 2013

38 16277408

461

REZULTATE ASTEPTATE : Sustinerea valorificarii de catre producatorii de produse de origine animala prin expertizarea sanitara veterinara a produselor care asigura apararea sanatatii publice si a sanatatii animalelor. Indicatori de fundamentare EFICIENTA
Asigura inspectia si controlul in domeniul sanitar veterinar, aplica sanctiuni si contraventii, executa unele activitati de interes public national (%) 100 100 100 100 100

2345

REZULTAT
Realizarea activitatii de inspectie si control in sectorul sanitar veterinar, realizarea indicatorilor de depistare, supraveghere a bolilor la animale, diagnosticul acestora, efectuarea actiunilor imunoprofilactice, expertizarea produselor animaliere si intarirea capacitatii institutionale (%) 100 100 100 100 100

2346

COMENTARII : Sustinerea producatorilor agricoli in activitatea pe care o desfasoara serviciile sanitare veterinare. PROGRAM : programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor PRIORITATEA : 1 PARTENERI :

1066

Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 38 / 27 Pag. 27 din 30
Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016

- mii leiTotal

Cod

ordonator

Cod program

Cod indicator Realizari pana in 2011

Executie preliminata 2012

Propuneri 2013

38 16277408

1066

Medicii veterinari de libera practica imputerniciti pe baza contractului incheiat cu statul pentru realizarea actiunilor de interes public national, medicii veterinari concesionari DESCRIERE : Apararea sanatatii animalelor, protectia animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranta alimentelor de origine animala destinata consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale, protectia mediului, in raport cu cresterea animalelor, imbunatatirea activitatii de supraveghere, profilaxie, control, eradicare a bolilor la animale, imbunatatirea controlului bolilor transfrontaliere, imbunatatirea sistemului de asigurare-reasigurare a animalelor, constituie o problema de stat si o indatorire pentru toti locuitorii tarii. In acest scop supravegherea starii de sanatate din Romania se efectueaza in baza prevederilor programului aprobat prin ordin al presedintelui ANSVSA Data inceperii :01-01-2012 Data inchiderii :31-12-2016 FINANTARE :
TOTAL - eligibil : I. Credite de angajament 230.922 II. Credite bugetare 230.922 184.104 210.310 210.408 219.182 1.054.926 184.104 210.310 210.408 219.182 1.054.926

Indicatori de finantare Buget de stat CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001

Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 38 / 27 Pag. 28 din 30
Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016

- mii leiTotal

Cod I. Credite de angajament 198.613 II. Credite bugetare 198.613

ordonator

Cod program

Cod indicator Realizari pana in 2011

Executie preliminata 2012

Propuneri 2013

38 16277408

1066

5001

198.613 198.613

5001

8301 I. Credite de angajament 198.613 II. Credite bugetare 198.613

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

8301

198.613 198.613

8301

830151 I. Credite de angajament 198.613 II. Credite bugetare 198.613

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

830151

198.613 198.613

830151

Venituri proprii VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI


I. Credite de angajament 32.309 II. Credite bugetare 32.309 184.104 210.310 210.408 219.182 856.313 184.104 210.310 210.408 219.182 856.313

5010

5010

5010

8310 I. Credite de angajament 32.309 II. Credite bugetare 32.309

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

8310

184.104 184.104

210.310 210.310

210.408 210.408

219.182 219.182

856.313 856.313

8310

Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 38 / 27 Pag. 29 din 30
Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016

- mii leiTotal

Cod

ordonator

Cod program

Cod indicator Realizari pana in 2011

Executie preliminata 2012

Propuneri 2013

38 16277408 I. Credite de angajament 32.309 II. Credite bugetare 32.309 184.104 210.310 210.408 219.182 184.104 210.310 210.408 219.182

1066

831051

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

831051

856.313 856.313

831051

Rata de finantare din :


Fonduri eligibile : I. Credite de angajament 100 II. Credite bugetare 100 100 100 100 100 100 100 100 100

REZULTATE ASTEPTATE : Apararea sanatatii animalelor, protectia animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranta alimentelor de origine animala destinata consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale, protectia mediului, animale identificate si inregistrate, identificarea animalelor, inregistrarea miscarilor in vederea trasabilitatii Indicatori de fundamentare REZULTAT
Actiuni de supraveghere veterinara a bolilor din lista A a Oficiului International de Epizooti prin efectuarea examenelor de laborator(numar examene laborator) 53.215 9.560 95.286 53.816 9.715 95.830 53.957 9.827 96.210 54.113 9.963 96.752 53.150 9.628 95.107 Actiuni de supraveghere veterinara a bolilor din lista B a Oficiului International de Epizooti prin efectuarea examenelor de laborator(mii examene laborator) Actiuni de supraveghere veterinara obligatorii in functie de antecedentele epizootologice prin efectuarea examenelor de laborator (numar examene laborator)

4497

4498

4499

Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 38 / 27 Pag. 30 din 30
Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016

- mii leiTotal

Cod

ordonator

Cod program

Cod indicator Realizari pana in 2011

Executie preliminata 2012

Propuneri 2013

38 16277408

1066

4500

Activitati de cercetare, elaborare, asimilare, omologare a metodelor si metodologiilor de diagnostic, monitorizarea activitatilor si a situatiei veterinare la nivel local prin realizarea de actiuni (numar de actiuni) 210 226 237 245 240 Actiuni de expertiza veterinara a produselor de origine animala si a furajelor pentru apararea sanatatii publice si a sanatatii animalelor prin efectuarea de expertize (numar expertize) 54.310 54.627 54.739 55.208 53.736 Actiuni de supraveghere veterinara a unitatilor care prelucreaza, depoziteaza si valorifica produse de origine animala prin efectuarea examenelor de supraveghere (numar examene de supraveghere) 19.356 19.468 19.572 19.627 18.320 Animale identificate si inregistrate (mil.capete) 4 4 5 5 4

4501

4502

4503

COMENTARII : Actiuni de supraveghere veterinara a bolilor din lista A, a Oficiului International de Epizootii, actiuni de supraveghere veterinara a bolilor din lista B, a Oficiului International de Epizootii, actiuni de supraveghere veterinara a bolilor de interes economic, actiuni de supraveghere veterinara a bolilor tumorale, actiuni de supraveghere veterinara a bolilor transmisibile de la animale vii la om, actiuni strategice de supraveghere veterinara a reproductiei si tulburarilor genetice la animale unde se efectueaza supravegherea tulburarilor de reproductie la speciile de animale de interes economic, unele defecte genetice si alte tulburari de reproductie fara participarea agentilor infectiosi. Pana la aderare Romania va implementa si dupa aderare va mentine in totalitate un sistem de identificare si inregistrare a bovinelor in conformitate cu cerintele comunitare.

Pag. 1

AUTORITATEA NATIONALA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE -mii leiTOTAL Cheltuieli Cheltuieli efectuate pana preliminate la 31.12.2011 2012 Proiect 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari anii ulteriori

Anexa nr. 3 / 38 / 28

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA

TOTAL GENERAL

5000 TOTAL GENERAL

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

50107101 Active fixe

5010710101 Constructii

5010710102 Masini, echipamente si mijloace de transport

5010710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

5010710130 Alte active fixe

50107103 Reparatii capitale aferente activelor fixe

I II I II I II I II I II I II I II I II

170.907 170.907 170.907 170.907 162.922 162.922 52.449 52.449 81.477 81.477 17.051 17.051 11.945 11.945 7.985 7.985

28.696 28.696 28.696 28.696 24.600 24.600 6.043 6.043 16.388 16.388 1.982 1.982 187 187 4.096 4.096

37.047 32.768 37.047 32.768 36.436 32.157 9.695 5.416 20.000 20.000 3.181 3.181 3.560 3.560 611 611

25.866 26.700 25.866 26.700 25.066 25.900 9.166 10.000 11.000 11.000 2.900 2.900 2.000 2.000 800 800

24.136 27.581 24.136 27.581 23.310 26.755 6.885 10.330 11.363 11.363 2.996 2.996 2.066 2.066 826 826

27.581 27.581 27.581 27.581 26.755 26.755 10.330 10.330 11.363 11.363 2.996 2.996 2.066 2.066 826 826

27.581 27.581 27.581 27.581 26.755 26.755 10.330 10.330 11.363 11.363 2.996 2.996 2.066 2.066 826 826

Pag. 2

AUTORITATEA NATIONALA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE -mii leiTOTAL Cheltuieli Cheltuieli efectuate pana preliminate la 31.12.2011 2012 Proiect 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari anii ulteriori

Anexa nr. 3 / 38 / 28

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA

A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare 3.395 3.395 3.395 3.395

5000 TOTAL GENERAL

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

50107101 Active fixe

5010710101 Constructii

I II I II I II I II

17.105 17.055 17.105 17.055 17.105 17.055 17.105 17.055

743 743 743 743 743 743 743 743

8.250 3.971 8.250 3.971 8.250 3.971 8.250 3.971

8.112 8.946 8.112 8.946 8.112 8.946 8.112 8.946

Pag. 3

AUTORITATEA NATIONALA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE -mii leiTOTAL Cheltuieli Cheltuieli efectuate pana preliminate la 31.12.2011 2012 Proiect 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari anii ulteriori

Anexa nr. 3 / 38 / 28

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA

C - Alte cheltuieli de investitii

5000 TOTAL GENERAL

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

50107101 Active fixe

5010710101 Constructii

5010710102 Masini, echipamente si mijloace de transport

5010710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

5010710130 Alte active fixe

50107103 Reparatii capitale aferente activelor fixe

I II I II I II I II I II I II I II I II

153.802 153.852 153.802 153.852 145.817 145.867 35.344 35.394 81.477 81.477 17.051 17.051 11.945 11.945 7.985 7.985

27.953 27.953 27.953 27.953 23.857 23.857 5.300 5.300 16.388 16.388 1.982 1.982 187 187 4.096 4.096

28.797 28.797 28.797 28.797 28.186 28.186 1.445 1.445 20.000 20.000 3.181 3.181 3.560 3.560 611 611

17.754 17.754 17.754 17.754 16.954 16.954 1.054 1.054 11.000 11.000 2.900 2.900 2.000 2.000 800 800

24.136 24.186 24.136 24.186 23.310 23.360 6.885 6.935 11.363 11.363 2.996 2.996 2.066 2.066 826 826

27.581 27.581 27.581 27.581 26.755 26.755 10.330 10.330 11.363 11.363 2.996 2.996 2.066 2.066 826 826

27.581 27.581 27.581 27.581 26.755 26.755 10.330 10.330 11.363 11.363 2.996 2.996 2.066 2.066 826 826

Pag. 4

AUTORITATEA NATIONALA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE -mii leiTOTAL Cheltuieli Cheltuieli efectuate pana preliminate la 31.12.2011 2012 Proiect 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari anii ulteriori

Anexa nr. 3 / 38 / 28

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA

b.Dotari independente

5000 TOTAL GENERAL

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

50107101 Active fixe

5010710102 Masini, echipamente si mijloace de transport

5010710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

I II I II I II I II I II

98.528 98.528 98.528 98.528 98.528 98.528 81.477 81.477 17.051 17.051

18.370 18.370 18.370 18.370 18.370 18.370 16.388 16.388 1.982 1.982

23.181 23.181 23.181 23.181 23.181 23.181 20.000 20.000 3.181 3.181

13.900 13.900 13.900 13.900 13.900 13.900 11.000 11.000 2.900 2.900

14.359 14.359 14.359 14.359 14.359 14.359 11.363 11.363 2.996 2.996

14.359 14.359 14.359 14.359 14.359 14.359 11.363 11.363 2.996 2.996

14.359 14.359 14.359 14.359 14.359 14.359 11.363 11.363 2.996 2.996

d.Cheltuieli de expertiza, proiectare si executie privind consolidarile

5000 TOTAL GENERAL

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

50107101 Active fixe

5010710101 Constructii

I II I II I II I II

34.914 34.964 34.914 34.964 34.914 34.964 34.914 34.964

5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300

1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015

1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054

6.885 6.935 6.885 6.935 6.885 6.935 6.885 6.935

10.330 10.330 10.330 10.330 10.330 10.330 10.330 10.330

10.330 10.330 10.330 10.330 10.330 10.330 10.330 10.330

Pag. 5

AUTORITATEA NATIONALA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE -mii leiTOTAL Cheltuieli Cheltuieli efectuate pana preliminate la 31.12.2011 2012 Proiect 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari anii ulteriori

Anexa nr. 3 / 38 / 28

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA

e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor

5000 TOTAL GENERAL

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

50107101 Active fixe

4.283 4.283 4.283 4.283 187 187 2.892 2.892 2.892 2.892 2.066 2.066

2.800 2.800 2.800 2.800 2.000 2.000

2.892 2.892 2.892 2.892 2.066 2.066

2.892 2.892 2.892 2.892 2.066 2.066

5010710101 Constructii

5010710130 Alte active fixe

50107103 Reparatii capitale aferente activelor fixe

I II I II I II I II I II I II 20.360 20.360 20.360 20.360 12.375 12.375 430 430 11.945 11.945 7.985 7.985 187 187 4.096 4.096 2.000 2.000 800 800 2.066 2.066 826 826 2.066 2.066 826 826 4.601 4.601 4.601 4.601 3.990 3.990 430 430 3.560 3.560 611 611

2.066 2.066 826 826

Pag. 6

AUTORITATEA NATIONALA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE -mii leiTOTAL Cheltuieli Cheltuieli efectuate pana preliminate la 31.12.2011 2012 Proiect 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari anii ulteriori

Anexa nr. 3 / 38 / 28

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA

0 170.907 170.907 28.696 28.696 37.047 32.768 25.866 26.700 24.136 27.581 27.581 27.581 27.581 27.581

TOTAL CAPITOL 83 -- AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

8300 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

I II

VENITURI PROPRII

8310 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

83107101 Active fixe

8310710101 Constructii

8310710102 Masini, echipamente si mijloace de transport

8310710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

8310710130 Alte active fixe

83107103 Reparatii capitale aferente activelor fixe

I II I II I II I II I II I II I II

170.907 170.907 162.922 162.922 52.449 52.449 81.477 81.477 17.051 17.051 11.945 11.945 7.985 7.985

28.696 28.696 24.600 24.600 6.043 6.043 16.388 16.388 1.982 1.982 187 187 4.096 4.096

37.047 32.768 36.436 32.157 9.695 5.416 20.000 20.000 3.181 3.181 3.560 3.560 611 611

25.866 26.700 25.066 25.900 9.166 10.000 11.000 11.000 2.900 2.900 2.000 2.000 800 800

24.136 27.581 23.310 26.755 6.885 10.330 11.363 11.363 2.996 2.996 2.066 2.066 826 826

27.581 27.581 26.755 26.755 10.330 10.330 11.363 11.363 2.996 2.996 2.066 2.066 826 826

27.581 27.581 26.755 26.755 10.330 10.330 11.363 11.363 2.996 2.996 2.066 2.066 826 826

Pag. 7

AUTORITATEA NATIONALA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE -mii leiTOTAL Cheltuieli Cheltuieli efectuate pana preliminate la 31.12.2011 2012 Proiect 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari anii ulteriori

Anexa nr. 3 / 38 / 28

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA

0 17.105 17.055 3.395 743 743 8.250 3.971 8.112 8.946

A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

8300 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

I II

VENITURI PROPRII 3.395 3.395 3.395

8310 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

83107101 Active fixe

8310710101 Constructii

I II I II I II

17.105 17.055 17.105 17.055 17.105 17.055

743 743 743 743 743 743

8.250 3.971 8.250 3.971 8.250 3.971

8.112 8.946 8.112 8.946 8.112 8.946

Pag. 8

AUTORITATEA NATIONALA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE -mii leiTOTAL Cheltuieli Cheltuieli efectuate pana preliminate la 31.12.2011 2012 Proiect 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari anii ulteriori

Anexa nr. 3 / 38 / 28

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA

0 153.802 153.852 27.953 27.953 28.797 28.797 17.754 17.754 24.136 24.186 27.581 27.581 27.581 27.581

C - Alte cheltuieli de investitii

8300 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

I II

VENITURI PROPRII

8310 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

83107101 Active fixe

8310710101 Constructii

8310710102 Masini, echipamente si mijloace de transport

8310710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

8310710130 Alte active fixe

83107103 Reparatii capitale aferente activelor fixe

I II I II I II I II I II I II I II

153.802 153.852 145.817 145.867 35.344 35.394 81.477 81.477 17.051 17.051 11.945 11.945 7.985 7.985

27.953 27.953 23.857 23.857 5.300 5.300 16.388 16.388 1.982 1.982 187 187 4.096 4.096

28.797 28.797 28.186 28.186 1.445 1.445 20.000 20.000 3.181 3.181 3.560 3.560 611 611

17.754 17.754 16.954 16.954 1.054 1.054 11.000 11.000 2.900 2.900 2.000 2.000 800 800

24.136 24.186 23.310 23.360 6.885 6.935 11.363 11.363 2.996 2.996 2.066 2.066 826 826

27.581 27.581 26.755 26.755 10.330 10.330 11.363 11.363 2.996 2.996 2.066 2.066 826 826

27.581 27.581 26.755 26.755 10.330 10.330 11.363 11.363 2.996 2.996 2.066 2.066 826 826

Pag. 1

AUTORITATEA NATIONALA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR COD OBIECTIV 2 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII b.Dotari independente

Anexa nr. 3 / 38 / 29

Tipul cheltuielii :

C - Alte cheltuieli de investitii

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI Cod obiectiv 2 : - mii lei Total Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2011 3 18.370 18.370 18.370 18.370 23.181 23.181 23.181 23.181 13.900 13.900 13.900 13.900 14.359 14.359 14.359 14.359 4 5 6 7 14.359 14.359 14.359 14.359 Cheltuieli preliminate 2012 Proiect 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 8 14.359 14.359 14.359 14.359 Estimari anii ulteriori 9

I - Credite de angajament II - Credite bugetare

Surse de finantare si costuri de finantare 2 98.528 98.528 98.528 98.528

I/II

5000 TOTAL GENERAL

8300 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE VENITURI PROPRII 98.528 98.528 18.370 18.370 23.181 23.181 13.900 13.900 14.359 14.359

I II I II

8310 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE 83107101 Active fixe 98.528 98.528 81.477 81.477 17.051 17.051 18.370 18.370 16.388 16.388 1.982 1.982 23.181 23.181 20.000 20.000 3.181 3.181 13.900 13.900 11.000 11.000 2.900 2.900

I II

14.359 14.359

14.359 14.359

8310710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 8310710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

I II I II I II

14.359 14.359 11.363 11.363 2.996 2.996

14.359 14.359 11.363 11.363 2.996 2.996

14.359 14.359 11.363 11.363 2.996 2.996

Pag. 2

AUTORITATEA NATIONALA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR COD OBIECTIV 4 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII d.Cheltuieli de expertiza, proiectare si executie privind consolidarile

Anexa nr. 3 / 38 / 29

Tipul cheltuielii :

C - Alte cheltuieli de investitii

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI Cod obiectiv 4 : - mii lei Total Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2011 3 5.300 5.300 5.300 5.300 1.015 1.015 1.015 1.015 1.054 1.054 1.054 1.054 6.885 6.935 6.885 6.935 4 5 6 7 10.330 10.330 10.330 10.330 Cheltuieli preliminate 2012 Proiect 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 8 10.330 10.330 10.330 10.330 Estimari anii ulteriori 9

I - Credite de angajament II - Credite bugetare

Surse de finantare si costuri de finantare 2 34.914 34.964 34.914 34.964

I/II

5000 TOTAL GENERAL

8300 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE VENITURI PROPRII 34.914 34.964 5.300 5.300 1.015 1.015 1.054 1.054 6.885 6.935

I II I II

8310 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE 83107101 Active fixe 34.914 34.964 34.914 34.964 5.300 5.300 5.300 5.300 1.015 1.015 1.015 1.015 1.054 1.054 1.054 1.054

I II

10.330 10.330

10.330 10.330

8310710101 Constructii

I II I II

6.885 6.935 6.885 6.935

10.330 10.330 10.330 10.330

10.330 10.330 10.330 10.330

Pag. 3

AUTORITATEA NATIONALA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR COD OBIECTIV 5 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor

Anexa nr. 3 / 38 / 29

Tipul cheltuielii :

C - Alte cheltuieli de investitii

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI Cod obiectiv 5 : - mii lei Total Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2011 3 4.283 4.283 4.283 4.283 4.601 4.601 4.601 4.601 2.800 2.800 2.800 2.800 2.892 2.892 2.892 2.892 4 5 6 7 2.892 2.892 2.892 2.892 Cheltuieli preliminate 2012 Proiect 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 8 2.892 2.892 2.892 2.892 Estimari anii ulteriori 9

I - Credite de angajament II - Credite bugetare

Surse de finantare si costuri de finantare 2 20.360 20.360 20.360 20.360

I/II

5000 TOTAL GENERAL

8300 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE VENITURI PROPRII 20.360 20.360 187 187 2.000 2.000 4.283 4.283 4.601 4.601 2.800 2.800 2.892 2.892 2.066 2.066

I II I II

8310 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE 83107101 Active fixe

I II

2.892 2.892 2.066 2.066

2.892 2.892 2.066 2.066

8310710101 Constructii

8310710130 Alte active fixe

83107103 Reparatii capitale aferente activelor fixe

I II I II I II I II 187 187 4.096 4.096

12.375 12.375 430 430 11.945 11.945 7.985 7.985

3.990 3.990 430 430 3.560 3.560 611 611

2.000 2.000 800 800

2.066 2.066 826 826

2.066 2.066 826 826

2.066 2.066 826 826

Pag. 4

AUTORITATEA NATIONALA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR FISA COD OBIECTIV 921 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII MODERNIZARE, EXTINDERE SI REAMENAJARE LABORATOR DSVSA MURES

Anexa nr. 3 / 38 / 29

Tipul cheltuielii :

A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE Mures TG. MURES Str. Podeni nr. 10

1. Date geografice : 1.1 Judet / Sector 1.2 Municipiu / Oras / Comuna 1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numarul si data Acordului MFP 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) Aviz 20 / 07.12.2010

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI 5316 12/2010 1702 mp 16

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 4. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR 3475 12/2010 8 10/2011 06/2012 2471

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 2. Data pretului (luna/an) 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2011(mii lei) 7. Valoarea programata in anul 2012 (mii lei) 8. Valoare ramasa de finantat la 31.12.2012 (mii lei)

Pag. 5

AUTORITATEA NATIONALA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR COD OBIECTIV 921 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII MODERNIZARE, EXTINDERE SI REAMENAJARE LABORATOR DSVSA MURES

Anexa nr. 3 / 38 / 29

Tipul cheltuielii :

A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI Cod obiectiv 921 : - mii lei Total Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2011 3 2.471 2.471 2.471 2.471 4 5 6 7 Cheltuieli preliminate 2012 Proiect 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 8 Estimari anii ulteriori 9

I - Credite de angajament II - Credite bugetare

Surse de finantare si costuri de finantare 2 2.471 2.471 2.471 2.471

I/II

5000 TOTAL GENERAL

8300 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE VENITURI PROPRII 2.471 2.471 2.471 2.471

I II I II

8310 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE 83107101 Active fixe 2.471 2.471 2.471 2.471 2.471 2.471 2.471 2.471

I II

8310710101 Constructii

I II I II

Pag. 6

AUTORITATEA NATIONALA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR COD OBIECTIV 1007 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII SEDIU DSVSA DOLJ SI SARPANTA PESTE CORPUL EXISTENT

Anexa nr. 3 / 38 / 29

Tipul cheltuielii :

A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE Dolj CRAIOVA Str. Fantana Popova nr. 3

1. Date geografice : 1.1 Judet / Sector 1.2 Municipiu / Oras / Comuna 1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numarul si data Acordului MFP 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) Aviz 189 / 22.04.2008

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI 5654 01/2008 660 mp 24

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 4. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR 5654 01/2008 24 07/2012 07/2014 432 1500 4229

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 2. Data pretului (luna/an) 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2011(mii lei) 7. Valoarea programata in anul 2012 (mii lei) 8. Valoare ramasa de finantat la 31.12.2012 (mii lei)

Pag. 7

AUTORITATEA NATIONALA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR COD OBIECTIV 1007 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII SEDIU DSVSA DOLJ SI SARPANTA PESTE CORPUL EXISTENT

Anexa nr. 3 / 38 / 29

Tipul cheltuielii :

A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI Cod obiectiv 1007 : - mii lei Total Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2011 3 3.895 3.895 334 432 432 432 432 334 5.729 1.500 5.729 1.500 4 5 6 7 Cheltuieli preliminate 2012 Proiect 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 8 Estimari anii ulteriori 9

I - Credite de angajament II - Credite bugetare

Surse de finantare si costuri de finantare 2 6.161 6.161 6.161 6.161

I/II

5000 TOTAL GENERAL

8300 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE VENITURI PROPRII 6.161 6.161 432 432 3.895 3.895 3.895 5.729 1.500 334 334 334

I II I II

8310 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE 83107101 Active fixe 6.161 6.161 6.161 6.161 432 432 432 432 5.729 1.500 5.729 1.500

I II

8310710101 Constructii

I II I II

Pag. 8

AUTORITATEA NATIONALA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR COD OBIECTIV 1008 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII SUPRAETAJARE ARHIVA CU SALA DE SEDINTE

Anexa nr. 3 / 38 / 29

Tipul cheltuielii :

A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE Sector 3 BUCURESTI Str. Ilioara nr.16E

1. Date geografice : 1.1 Judet / Sector 1.2 Municipiu / Oras / Comuna 1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numarul si data Acordului MFP 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) Aviz 69 / 26.07.2007

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI 1464 03/2006 207 mpAd 12

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 4. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR 1464 03/2006 12 12/2013 12/2014 121 1510

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 2. Data pretului (luna/an) 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2011(mii lei) 7. Valoarea programata in anul 2012 (mii lei) 8. Valoare ramasa de finantat la 31.12.2012 (mii lei)

Pag. 9

AUTORITATEA NATIONALA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR COD OBIECTIV 1008 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII SUPRAETAJARE ARHIVA CU SALA DE SEDINTE

Anexa nr. 3 / 38 / 29

Tipul cheltuielii :

A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI Cod obiectiv 1008 : - mii lei Total Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2011 3 10 10 1.500 1.500 121 121 121 121 1.510 10 1.510 10 4 5 6 7 Cheltuieli preliminate 2012 Proiect 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 8 Estimari anii ulteriori 9

I - Credite de angajament II - Credite bugetare

Surse de finantare si costuri de finantare 2 1.641 1.631 1.641 1.631

I/II

5000 TOTAL GENERAL

8300 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE VENITURI PROPRII 1.641 1.631 121 121 10 10 10 1.510 10 1.500 1.500 1.500

I II I II

8310 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE 83107101 Active fixe 1.641 1.631 1.641 1.631 121 121 121 121 1.510 10 1.510 10

I II

8310710101 Constructii

I II I II

Pag. 10

AUTORITATEA NATIONALA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR COD OBIECTIV 1009 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII MANSARDARE CLADIRE ADMINISTRATIVA DSVSA BUCURESTI

Anexa nr. 3 / 38 / 29

Tipul cheltuielii :

A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE Sector 3 BUCURESTI Str. Ilioara nr.16E

1. Date geografice : 1.1 Judet / Sector 1.2 Municipiu / Oras / Comuna 1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numarul si data Acordului MFP 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) Aviz 70 / 26.06.2006

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI 1132 03/2006 250 mpAd 12

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 4. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR 1132 03/2006 12 11/2013 11/2014 190 1090

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 2. Data pretului (luna/an) 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2011(mii lei) 7. Valoarea programata in anul 2012 (mii lei) 8. Valoare ramasa de finantat la 31.12.2012 (mii lei)

Pag. 11

AUTORITATEA NATIONALA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR COD OBIECTIV 1009 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII MANSARDARE CLADIRE ADMINISTRATIVA DSVSA BUCURESTI

Anexa nr. 3 / 38 / 29

Tipul cheltuielii :

A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI Cod obiectiv 1009 : - mii lei Total Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2011 3 10 10 1.080 1.080 190 190 190 190 1.090 10 1.090 10 4 5 6 7 Cheltuieli preliminate 2012 Proiect 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 8 Estimari anii ulteriori 9

I - Credite de angajament II - Credite bugetare

Surse de finantare si costuri de finantare 2 1.290 1.280 1.290 1.280

I/II

5000 TOTAL GENERAL

8300 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE VENITURI PROPRII 1.290 1.280 190 190 10 10 10 1.090 10 1.080 1.080 1.080

I II I II

8310 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE 83107101 Active fixe 1.290 1.280 1.290 1.280 190 190 190 190 1.090 10 1.090 10

I II

8310710101 Constructii

I II I II

Pag. 12

AUTORITATEA NATIONALA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR COD OBIECTIV 1035 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII EXTINDERE LABORATOR DSVSA DAMBOVITA

Anexa nr. 3 / 38 / 29

Tipul cheltuielii :

A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE Dambovita TARGOVISTE Str. I.C. Bratianu, nr. 35

1. Date geografice : 1.1 Judet / Sector 1.2 Municipiu / Oras / Comuna 1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numarul si data Acordului MFP 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) Aviz 21 / 29.12.2010

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI 1983 12/2010 694 mpAd 18

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 4. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR 1983 12/2010 18 11/2012 04/2014 1973

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 2. Data pretului (luna/an) 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2011(mii lei) 7. Valoarea programata in anul 2012 (mii lei) 8. Valoare ramasa de finantat la 31.12.2012 (mii lei)

Pag. 13

AUTORITATEA NATIONALA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR COD OBIECTIV 1035 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII EXTINDERE LABORATOR DSVSA DAMBOVITA

Anexa nr. 3 / 38 / 29

Tipul cheltuielii :

A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI Cod obiectiv 1035 : - mii lei Total Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2011 3 10 10 481 481 1.973 1.492 1.973 1.492 4 5 6 7 Cheltuieli preliminate 2012 Proiect 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 8 Estimari anii ulteriori 9

I - Credite de angajament II - Credite bugetare

Surse de finantare si costuri de finantare 2 1.983 1.973 1.983 1.973

I/II

5000 TOTAL GENERAL

8300 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE VENITURI PROPRII 1.983 1.973 10 10 10 1.973 1.492 481 481 481

I II I II

8310 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE 83107101 Active fixe 1.983 1.973 1.983 1.973 1.973 1.492 1.973 1.492

I II

8310710101 Constructii

I II I II

Pag. 14

AUTORITATEA NATIONALA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR COD OBIECTIV 1036 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII MODERNIZARE, AMENAJARE SI CONSOLIDARE SEDIU LABORATOR DSVSA CONSTANTA

Anexa nr. 3 / 38 / 29

Tipul cheltuielii :

A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE Constanta CONSTANTA Sos. Mangaliei, nr. 78

1. Date geografice : 1.1 Judet / Sector 1.2 Municipiu / Oras / Comuna 1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numarul si data Acordului MFP 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) Aviz 2 / 28.08.2012

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI 2756 11/2011 3273 mpAd 12

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 4. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR 2756 11/2011 12 11/2012 11/2013 2746

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 2. Data pretului (luna/an) 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2011(mii lei) 7. Valoarea programata in anul 2012 (mii lei) 8. Valoare ramasa de finantat la 31.12.2012 (mii lei)

Pag. 15

AUTORITATEA NATIONALA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR COD OBIECTIV 1036 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII MODERNIZARE, AMENAJARE SI CONSOLIDARE SEDIU LABORATOR DSVSA CONSTANTA

Anexa nr. 3 / 38 / 29

Tipul cheltuielii :

A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI Cod obiectiv 1036 : - mii lei Total Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2011 3 10 10 2.746 2.746 2.746 2.746 4 5 6 7 Cheltuieli preliminate 2012 Proiect 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 8 Estimari anii ulteriori 9

I - Credite de angajament II - Credite bugetare

Surse de finantare si costuri de finantare 2 2.756 2.746 2.756 2.746

I/II

5000 TOTAL GENERAL

8300 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE VENITURI PROPRII 2.756 2.746 10 10 10 2.746 2.746

I II I II

8310 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE 83107101 Active fixe 2.756 2.746 2.756 2.746 2.746 2.746 2.746 2.746

I II

8310710101 Constructii

I II I II

Pag. 16

AUTORITATEA NATIONALA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR COD OBIECTIV 1037 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII SEDIU CIRCUMSCRIPTIE SANITAR VETERINARA PENTRU CONTROL ALIMENTE SI ZONALA ORASTIE

Anexa nr. 3 / 38 / 29

Tipul cheltuielii :

A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE Hunedoara ORASTIE Str. Plantelor, nr. 2

1. Date geografice : 1.1 Judet / Sector 1.2 Municipiu / Oras / Comuna 1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numarul si data Acordului MFP 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) Aviz 9 / 27.09.2011

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI 803 03/2011 223 mpAd 12

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 4. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR 803 03/2011 12 12/2012 12/2012 793

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 2. Data pretului (luna/an) 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2011(mii lei) 7. Valoarea programata in anul 2012 (mii lei) 8. Valoare ramasa de finantat la 31.12.2012 (mii lei)

Pag. 17

AUTORITATEA NATIONALA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR COD OBIECTIV 1037 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII SEDIU CIRCUMSCRIPTIE SANITAR VETERINARA PENTRU CONTROL ALIMENTE SI ZONALA ORASTIE

Anexa nr. 3 / 38 / 29

Tipul cheltuielii :

A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI Cod obiectiv 1037 : - mii lei Total Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2011 3 10 10 793 793 793 793 4 5 6 7 Cheltuieli preliminate 2012 Proiect 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 8 Estimari anii ulteriori 9

I - Credite de angajament II - Credite bugetare

Surse de finantare si costuri de finantare 2 803 793 803 793

I/II

5000 TOTAL GENERAL

8300 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE VENITURI PROPRII 803 793 10 10 10 793 793

I II I II

8310 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE 83107101 Active fixe 803 793 803 793 793 793 793 793

I II

8310710101 Constructii

I II I II