Sunteți pe pagina 1din 11

INSTALATII ELECTRICE

INFIINTARE RESTAURANT

Faza de proiectare: Beneficiar Proiectant general Proiectant de pecialitate Proiect nr.

: P.Th. / D.E. : : : :

!"#$$!

LISTA SEMNATURI

%ef de proiect

Proiectant

&erificat

BORDEROU
A. PIESE SCRISE :

F'AIE DE (ARD) *ISTA DE SE+N)TURI B'RDER'U PIESE S,RISE SI DESENATE +E+'RIU TE-NI, BRE&IAR DE ,A*,U* ,AIET DE SAR,INI PR'(RA+ DE ,'NTR'* B. PIESE DESENATE :

P*AN PARTER INSTA*ATII DE I*U+INAT SI PRI.E P*AN PARTER INSTA*ATII F'RTA P*AN PARTER PAT ,AB*URI P*AN PARTER PRI.A DE PA+ANT P*AN IN&E*IT'ARE PARATRASNET P*AN E2TERI'ARE INSTA*ATII E*E,TRI,E DE E2TERI'R P*AN STATIE P'+PARE INSTA*ATII E*E,TRI,E S,-E+A +'N'FI*ARA TAB*'U E*E,TRI, (ENERA* T.E( S,-E+A +'N'FI*ARA TAB*'U E*E,TRI, T.SP S,-E+A +'N'FI*ARA TAB*'U E*E,TRI, T.,T

IE #$ IE #" IE #/ IE #0 IE #1 IE #3 IE #4 IET #$ IET #" IET #/

MEMORIU TEHNIC 1. DATE GENERALE


Prezenta doc56enta7ie trateaz8 la faza P.Th. / D.E. in tala7iile electrice9 aferente o:iecti;5l5i <INFIINTARE RESTAURANT Prezenta doc56enta7ie trateaza 5r68toarele categorii de in talatii electrice aferente re ta5rant5l5i : ali6entarea c5 energie electrica= di tri:5tia energiei electrice= il56inat interior9e>terior nor6al i de ig5ranta= prize "/#/0##&9 forta= in talatii de protectie i6potri;a retea= 5praten i5nilor at6o ferice ?paratra net@ a5 din

6a 5ri de protectie i6potri;a electroc5tarii i PSI= 1.2 BAZA DE PROIECTARE *a :aza Antoc6irii proiect5l5i a5 tat: Te6a de proiectare ela:orata de :eneficiar= Te6a de arhitect5ra ela:orata de proiectant5l de pecialitate= Proiect5l re7elei de di tri:57ie a energiei electrice An incinta an a6:l5l5i= ,oncept5l de ign : in tala7ii ter6ice Bi in tala7ii anitare. Proiect5l a fo t Antoc6it in confor6itate c5 pre;ederile 5r68toarelor pre crip7ii An ;igoare: C *egea nr. $#/$DD1 pri;ind calitatea An con tr5c7ii= C Reg5la6ent5l pri;ind control5l de tat al calit87ii An con tr5c7ii9 apro:at prin -(. nr. "4"/ $DD0= C Reg5la6ent5l de recep7ie a l5cr8rilor de con tr5c7ii Bi in tala7ii aferente ace tora9 apro:at prin -.(. nr. "4/ / $DD0= C -( E34!#/ Reg5la6ent pri;ind racordarea 5tilizatorilor la retelele electrice de intere p5:lic= C Nor6ati; pri;ind proiectarea i e>ec5tarea in tala7iilor c5 ten i5ni pana Ia $### & ca.9 indicati; I4! "##"= C Nor6ati; pri;ind protec7ia con tr5c7iilor A6potri;a tr8 net5l5i9 indicati; I "#!"###= C Nor6ati; de Ancerc8ri Bi 68 5r8ri Ia echipa6ente Bi in tala7ii electrice9 indicati; NTE $$3/ #$= C Nor6ati; pentr5 proiectarea i e>ec5tarea SI* artificial din cl8diri NP F #3$ F #". C In tr5c7i5ni pri;ind co6pen area p5terii reacti;e An re7elele electrice9 indicati; PE $"#/D0= 4

C *egea /$D/"##3 F *egea aplicare =

ec5ritatii

anatatii 65ncii

i nor6e 6etodologice de

C In tr5cti5ni proprii interne de ec5ritatea i anatatea 65ncii pentr5 tran port5l i di tri:5tia energiei electrice IPI ! "##4= C Nor6e generale de pre;enire $3//"E.#"."##4= C P $$E F $DDD. Nor6ati; de i tingere a incendiilor9 apro:ate prin ordin +AI nr.

C *egea nr./#4/"##3 pri;ind ap8rarea A6potri;a incendiilor= ig5ran7a la foc a con tr5ctiilor= !!! STAS $"3#0!E49 $"3#0/0!ED 9 $"3#0/1!D# ! Protec7ia A6potri;a electroc5t8rilor. Proiect5l ;a fi ;erificat din p5nct de ;edere al cerin7elor de calitate confor6 *egii $# / $DD1 9 pecialitatea in talatii electrice. Intr5cat prin proiect !a5 re pectat nor6ele i nor6ati;ele in ;igoare n5 5nt nece are derogari a5 a;ize peciale. ". S'*UTIA TE-NI,A PR'IE,TATA 2.1 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA Caracteristicile c !s"#at r"l"i Datele electroenergetice de con 56 pentr5 re ta5rant 5nt 5r68toarele : C C !!! C C p5tere electrica in talata Pi: p5tere electrica a: or:ita Pa: c5rent5l de calc5l Ic : ten i5nea de 5tilizare Un : factor de p5tere 6edi5 nat5ral co I : $/3.1 GH= $##." GH= $E$ A= 0##//>"/# &= 1# -z= #.D"=

Date intrare : Pa 100.2 [ kW ] cos = U= != #= 0.93 400 [ ] 45 [ " ] 0.$6 sin = 0.36756 tg = 0.39522 5

%a= %r= %= 'actori corectie :

16$.369 4 & 66.543$ 5 & 1$1.042 4 &

te"(erat)ra a"*ianta =

15 +

,actor corectie te"(erat)ra :

1.0$

nr ca*!)ri a!at)rate = 'actro corectie =

1 1.0$

,actor corectie -is()nere :

%necesa =

1$1.042 4 &

&!egerea secti)nii =

95 ""2

%a-"=

297 &

+a!c)!)! (ier-eri!or -e tensi)ne 0.52972 3

.U/=

Receptoarele de energie electrica con ta5 din : il56inat artificial9 prize de 5z general9 echipa6ente de :5catarie9 aparate de cli6atizare9 po6pe Bi ;entilatoare = Ali6entarea c5 energie electrica a o:iecti;5l5i e realizeaz8 prin inter6edi5l 5n5i cofret de :ran a6ent pozitionat la li6ita proprietatii9 de la care e ;a ali6enta :loc5l de 6a 5ra i protectie aferent re ta5rant5l5i. Bloc5l de 6a 5ra i protectie ;a fi 6ontat aparent in e>terior5l loc5intei9 confor6 ol5tiei din a;iz5l de racordare9 ce ;a fi eli:erat de f5rnizor5l de energie electrica S.,. E*E,TRI,A S.A. 9 la olicitarea :eneficiar5l5i . Ali6entarea ta:lo5l5i electric general T.E( e ;a face de la cofret5l de :ran a6ent care ;a fi 6ontat de f5rnizor5l de energiei electrica9 in 6o6ent5l a;izarii i p5nerii 5: ten i5ne a in talatiilor electrice interioare. Di tri:5tia energiei electrice e te de tip TN, pana la ta:lo5l electric general T.E(9 in i te6 radial c5 ca:l5ri c5 cond5ctoare din c5pr5 c5 6anta din P&, c5 intarzierea propagarii foc5l5i tip ,JJF. 2.2 DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE In cadr5l re ta5rant5l5i la parter9 in ofici59 e a6pla eaza ta:lo5l electric general T.(9 de 5nde in i te6 radial e ali6enteaza toti receptorii aferenti o:iecti;5l5i . Ta:lo5l electric general T.E(9 cat i ta:lo5l electric al centralei ter6ice T.,T9 5nt din 6etal9 in 6ontaK aparent9 c5 5 a plina c5 Lala9 c5 grad de protectie IP0# fiind echipate c5 reglete de cone>i5ni9 iar ta:lo5l T.SP 5nt din 6aterial pla tic9 in 6ontaK aparent9 c5 5 a tran parenta c5 Lala9 c5 grad de protectie IP10 fiind echipate c5 reglete de cone>i5ni. Di tri:5tia catre receptori e realizeaza c5 ca:l5 din c5pr5 c5 6anta din P&, c5 intarziere la propagarea foc5l5i tip ,JJF c5 ten i5nea no6inala 6ini6a de $G&. Ace te ca:l5ri e ;or poza ingropat in tenc5iala / pereti de rigip in t5: de protectie +onofle>.
NOTA : (ol5rile pentr5 trecerea ca:l5rilor prin planBee9 pardo eli a5 pere7i9 incl5 i; cele pre;8z5te pentr5 e>tinderi ;or fi etanBate An ;ederea e;it8rii propag8rii fl8c8rilor9 trecerii f565l5i a5 a gazelor. *i6ita de rezi ten78 la foc a ele6entelor de etanBare a gol5rilor tre:5ie 8 fie cel p57in egal8 c5 cea a ele6ent5l5i tr8:8t5t.

2.$ ILUMINAT INTERIOR NORMAL SI DE SIGURANTA In talatia de il56inat interior din cadr5l re ta5rant5l5i9 e te realizata c5 corp5ri de il56inat echipate c5 la6pi fl5ore cente9 fl5ore cente co6pacte9 c5 halogen d5pa 6edi5l a6:iant al incaperilor in care e in taleaza i re pectand5! e ni;elele de il56inare i6p5 e de catre nor6ati;ele in ;igoare . ,orp5rile de il56inat din zona de ca6ere i hol5ri ;or fi in 6ontaK ingropat/aparent i 5nt de 5r6atoarele tip5ri : ! ,orp de il56inat de tip plafoniera9 6ontaK aparent9 c5 5r a fl5ore centa econo6ica9 "#H9 ? IP"# ! 6ontaK in patii 5 cate9 IP00 ! 6ontaK in e>terior @ ! ,orp de il56inat de tip l5 tra9 6ontaK atarnat9 c5 / 5r e fl5ore cente econo6ice "#H9 ?6a>i6 3#H@9 ? IP"# ! 6ontaK in patii 5 cate@ ! ,orp de il56inat de tip doMnlight 9 c5 5r a fl5ore cent co6pacta9 tip P*!, "3H9 6ontaK ingropat9 c5 gea6 de protectie9 IP00= ! ,orp de il56inat c5 5r e flo5re cente liniare T*! D">$EH/$>/3H/">/3H/E/#9 co6pen at9 :ala t electronic9 6ontaK aparent pe plafon5l fal 9 IP 10= ! ,orp de il56inat de tip pot 9 c5 5r a c5 halogen5ri 6etalice />1#H/"/#&9 6ontaK 5 pendat9 IP"#= ,o6enzile de aprindere a ace tor corp5ri de il56inat e realizeaza local9 la 5 ile de acce c5 aK5tor5l intrer5patoarelor i co65tatoarelor. Inalti6ea de 6ontaK a ace tora e te de $." 6 fata de cota pardo elii finite . Toate echipa6entele 5nt in 6ontaK ingropat 9 IP"# 9 e>ceptie facand intrer5patoarele 6onate in zona de preparare a 6ancarii care 5nt in con tr5ctie etan a IP119 6ontaK aparent . Aprinderea zonei de er;ire a 6e ei e te realizata c5 intrer5patoare/ ;ariatoare 6ontate pe peretele din drept5l :5catariei. In caz5l pozitionarii a 6ai 65ltor intrer5patoare 5n5l langa celalalt 5tilizarea de ra6e co65ne c5 echipa6ente c5 6ecani 6 ing5 t . e reco6anda

Pentr5 il56inat5l de ig5ranta pentr5 e;ac5are e folo e c corp5ri de il56inat de tip l56ino:loc5ri flore cente $>EH9 6ontaK aparent9 neper6anente9 c5 a5tono6ie $ h9 ce indica directia de e;ac5are din re ta5rant. Di tri:5tia circ5itelor de il56inat e realizeaza c5 ca:l5ri tip ,JJF 6ontate ingropat in ele6entele de con tr5ctie a5 in peretii de rigip 9 in t5:5ri de protectie 6onofle> 9 c5 doze centralizatoare . 2.% INSTALATII ELECTRICE E&TERIOARE ILUMINAT E&TERIOR Pentr5 il56inat5l din parcare e ;or 5tiliza corp5ri de il56inat c5 5r e fl5ore cente co6pacte 41H 6ontate pe talpi din policar:onat c5 inalti6ea de hN/.16. Di tri:5tia catre il56inat5l e>terior de ;a realiza c5 ca:l5ri electrice din c5pr5 ar6ate9 c5 6anta din P&, tip ,JA:J 6ontate ingropat in pa6ant la -6N!#.E6. ,a:l5rile e ;or di p5ne paralel ?pe orizontala@ pe 5n pat de ni ip c5 gro i6ea de O$#c6 iar e te ca:l5ri e ;a 6onta o folie de peciala in criptionata pentr5 a;ertizarea i6potri;a electroc5tarii.

2.'. PRIZE 2$()%(( * + ,ORTA Toate prizele 5nt pre;az5te c5 contact de protectie. A6pla area lor a tin5t cont de plan5l de 6o:ilare realizat de catre arhitect . Inalti6ea de 6ontaK a prizelor e te de #./ 6 fata de pardo eala finita a5 confor6 indicatiilor de pe plan5ri a;and grad5l de protectie IP"# pentr5 zona de er;ire a 6e ei i IP 11 in zona de preparare a 6ancarii i ca6erele tehnice . In caz5l di p5nerii 6ai 65ltor prize 5na langa alta e reco6anda 5tilizarea 5nei ra6e co65ne . Di tri:5tia circ5itelor de prize in cadr5l o:iecti;5l5i e realizeaza ingropat in ele6entele de con tr5ctie a5 in peretii de rigip c5 ca:l5ri c5 6anta din P&, tip ,JJF 9 c5 ten i5nea no6inala 6ini6a de $G& 9 pozate in t5: de protectie 6onofle> . In zonele c5 plafoane fal e ca:l5rile electrice e ;or 6onta pe telaKe 6etalice. *a trecerile prin pereti e ;a izola antifoc c5 ele6ente a caror rezi tenta e te cel p5tin egala c5 cea a ele6ent5l5i tra:at5t. Tra eele pentr5 circ5itele de prize i racord5ri electrice 5nt co65ne c5 cele pentr5 il56inat5l artificial9 fiind proteKate in t5:5ri 6onofle>. In talatia de forta e te reprezentata de echipa6entele de gatit din cadr5l :5catariei i po6pele din tatia de po6pare i centrala ter6ica. Toate ace te echipa6ente de forta 5nt ali6entate c5 ca:l5ri tip ,JJF c5 ten i5nea no6inala 6ini6a de $G&9 a5to6atizarea i legat5rile interioare intre echipa6ente 5nt realizate de catre f5rnizor5l de echipa6ente. Re pon a:ilitatea proiectant5l5i de in talatii electrice e te de a ali6enta ace te echipa6ente . In talatia de incalzire e re realiza prin inter6edi5l 5nei centrale ter6ice electrice c5 p5terea de 1#GH. Acea ta e ;a ali6enta de la ta:lo5l centralei ter6ice T.,T prin inter6edi5l 5n5i ca:l5 din c5pr5 c5 6anta din P&, tip ,JJF. Actionarea echipa6entelor din :5catarii e ;a realiza c5 aK5tor5l 6an5lale de tip P'RNIT!'PRIT 6onate pe perete in cadr5l :5catariei . electoarelor

N56ar5l cond5ctoarelor din c5pr5 prec56 i ecti5nea lor e te adaptata p5terii con 56ator5l5i . In 6od analog 5nt ale e i aparatele din ta:lo5l electric . ,irc5itele ? forta9 il56inat 9 prize i a5to6atizare @ 5nt proteKate la c5rtcirc5it i acolo 5nde e te caz5l la 5pra arcina c5 di K5nctoare a5to6ate :ipolare 9 tripolare a5 terapolare d5pa caz. ,irc5itele de a5to6atizare 5nt realizate c5 ca:l5ri de co6anda 9 6ontate aparent pe ele6entele de con tr5ctie 9 i6ilar celor de forta. 2.-. INSTALATIA DE PROTECTIE SI IMPAMANTARE ,irc5itele electrice ;or a;ea n5l5l de l5cr5 di tinct fata de n5l5l de protectie pana la ta:lo5rile electrice generale. N5l5l de protectie e ;a realiza din cond5ctor de c5pr5 izolat c5 ecti5nea 6ini6a de ".1 66p cand di tri:5tia e realizeaza in cond5ctoare 6ontate in t5:5ri de protectie a5 de $.1 cand n5l5l de protectie face parte dintr!5n ca:l5 de ali6entare . Secti5na cond5ctor5l5i de protectie e coreleaza c5 ecti5nea cond5ctoarelor acti;e confor6 pre;ederilor STAS $".3#0/091 i n5 e ;a intrer5pe. Pentr5 protectia i6potri;a electroc5tarilor prin atingere indirecta in prezent5l proiect !a pre;az5t: !legarea la cond5ctor5l de protectie ca 6iKloc principal de protectie = !legarea la priza de pa6ant ca 6iKloc 5pli6entar de protectie = 8

Ta:lo5l electric general T.( e ;a lega prin plat:anda '*.n "1>0 66 " prin inter6edi5l 5nei pie e de eparatie la priza de p86Pnt. Rol5l pie elor de eparatie e te de a epara in talatia electrica de priza de p86Pnt pentr5 a e p5tea realiza 68 5rarea prizei de p86Pnt.. Priza de pa6ant ;a fi nat5rala i e realizeaza prin di p5nera in f5ndatia cladirii a 5nei plat:ande '*.n 0#>0 pe tot cont5r5l cladirii9 care e ;a lega din a e in a e 6etri de ar6at5rile c5 ecti5ne 6ini6 $3 66 din f5ndatia cladirii9 cone>i5nea realizand5! e prin 5d5ra re pectand cerintele i6p5 e de catre nor6ati;5l I"#/## . Rezi tenta de di per ie a prizei de pa6ant tre:5ie a fie 5: ;aloarea de $ 'h69 fiind o priza pentr5 in talatia electrica de protectie i6porti;a atingerilor accidentale i pentr5 in talatia de paratra net. In caz5l in care priza de pa6ant nat5rala n5 ati face conditia de $ 'h6 e ;or lega la priza nat5rala electrozi ;erticali 5pli6entari '*.n dN" QRR9 lN/ 6 pana la o:tinera ;alorii i6p5 e. *a priza de pa6ant 5nt legate toate echipa6entele 6etalice din cadr5l re ta5rant5l5i: echipa6entele din cadr5l centralei ter6ice9 carca ele ta:lo5rilor electrice in confectie 6etalica. 2... INSTALATIE DE PROTECTIE IMPOTRI*A ATMOS,ERICE /PARATRASNET 0 SAU DIN RETEA . SUPRATENSIUNILOR

In talatia de paratra net contracareaza efectele de carcarilor at6o ferice a 5pra con tr5ctiei 9 a;and rol5l de a capta i c5rge pre pa6ant arcinile ter6ice din at6o fera 9 pe 6a 5ra aparitiei lor . Datorita nat5rii con t5ctiei 9 a for6elor geo6etrice cat i a a6pla a6ent5l5i cladirii raportata la zonele Gera5nice !a ta:ilit prin calc5l fapt5l ca e te nece ara o in talatie de ine tatatoare de captare a de carcarilor at6o ferice de tip N'R+A* I& .
0!e"ente constr)cti1e : 2= 30 ["] != 19 ["] 3= 7.6 ["] 4g= 4k= 4g= 0504 4k1.25 [!o1it)ri6k"78an]

45.5 [9i!e] 4.726$7 6 [!o1it)ri6k"78an]

&e= 2:!;6:3<2;!=;9:S>-7 2$$2.30 7 ["7] 1

&e= +1=

4-=

0.01362 4 [!o1it)ri6an]

+2= +3= +4= +5= 4c=

1 1 1 1 0.0055 [!o1it)ri6an]

4- >4c =

0.00$1 2 [!o1it)ri6an] D&

0=

0.59631

necesitatea insta!atiei -e (aratrasnet

In talatia de paratra net e co6p5ne dintr!o retea realizata din :ara de '*.n T$#66 6ontata pe acoperi . Acea ta retea for6eaza ochi5ri c5 di6en i5ne 6a>i6a de "#>"#6 . Se realizeaza co:orari c5 :ara de '*.n T$#669 di p5 e aparent pe tr5ct5ra la di tanta 6a>i6a de /1 6 intre " co:orari 5cce i;e . Ace te co:orari ;or fi legate la priza de pa6ant prin inter6edi5l 5nor pie e de eparatie PS care 5nt 6ontate la cota U".# 6 fata de cota teren5l5i a6enaKat. Pentr5 a e;ita feno6en5l de 5praten i5ni at6o ferice din retea5a de di tri:5tie !a 6ontat in ta:lo5l principal 5n de carcator de 5praten i5ni de tip PRF$UPRD 0#r. 2.1. MASURI DE PROTECTIE IMPOTRI*A ELECTROCUTARII 2 SI PSI ".E.$ +a 5ri i6potri;a atingerii directe Protectia e a ig5ra prin izolari 9 carca ari 9 eparari 9 protectie diferentiala 9 confor6 pre;ederilor nor6ati;5l5i I4!#" Toate echipa6entele 6etalice e ;or lega la priza de pa6ant a cladirii . Acea ta priza e te de tip nat5ral i e te realizata prin in f5ndatia cladirii a 5nei plat:ande '*.n 0#>0 legata prin 5d5ra de ar6at5ra din cadr5l f5ndatiilor. ".E.". +a 5ri i6potri;a atingerilor indirecte. Protectia de :aza e a ig5ra prin legarea la cond5ctor5l de protectie PE9 prin al treilea 9 re pecti; al cincilea cond5ctor din co6ponenta circ5itelor de ali6entare ale ta:lo5rilor a5 receptoarelor. ,a 6a 5ra 5pli6entara e pre;ede protectia diferentiala /# 6A pe circ5itele de prize din loc5rile peric5loa e din p5nct de ;edere electric. ".D. E2I(ENTE DE ,A*ITATE Re3iste!ta la sta4ilitate e realizeaza prin : Rezi tenta 6ecanica a ele6entelor in talatiei la efort5rile e>ercitate in ti6p5l 5tilizarii = N56ar5l 6ini6 de 6ane;re 6ecanice i electrice a 5pra aparatelor electrice i a corp5rilor de il6inat 9 care n5 prod5c deteriorari i 5z5ra=

10

Rezi tenta 6aterialelor 9 aparatelor 5tilizare =

i echipa6entelor la te6perat5rile de

Adaptarea 6a 5rilor de protectie anti ei 6ica ? a ig5rarea ta:lo5l5i electric i6potri;a ra t5rnarii 9 5tilizarea cond5ctorilor fle>i:ili 9 c5 rezer;a la ro t5ri @

Sec"ritetea la i!ce!5i" e realizeaza prin : Adaptarea in talatiei electrice la grad5l de rezi tenta la foc a ele6entelor de con tr5ctie= Incadrarea in talatiei electrice in categoriile de pericol de incendi5 9 re pecti; de pericol de e>plozie= Precizarea ni;el5l5i de co6:5 ti:ilitate a co6ponentelor in talatiei electrice= Si6"ra!ta i! e78l atare e realizeaza prin : Protectia 5tilizator5l5i i6potri;a oc5rilor electrice 9 prin atingere directa 9 a5 indirecta = Sec5ritatea in talatiei electrice la f5nctionarea in regi6 anor6al : protectia la 5pra arcina i la c5rtcirc5it=

Pr tectia #e5i"l"i e realizeaza prin e;itarea ri c5l5i de prod5cere a5 fa;orizare a dez;oltarii de 5: tante noci;e a5 in al5:re9 de catre in talatiile electrice= ,"!c9i !area i!stala9iei 5e ali#e!tare electric Vn regi6 de f5nc7ionare nor6al89 ta:lo5l principal ;a f5nc7iona c5 Antrer5ptor5l de o ire Anchi iar plec8rile pre con 56atori ;or fi conectate An totalitate.

Vntoc6it9

11