Sunteți pe pagina 1din 9

Arbitraj

Operaiunile de arbitraj se bazeaza pe exploatarea anomaliilor de pre pentru un produs tranzacionat simultan pe 2 piee de acelai tip (fie spot, fie futures) sau a diferenelor dintre cotaia spot i cea futures pentru produsul respectiv. n general, operaiunile de arbitraj presupun asumarea unor riscuri extrem de reduse, n unele cazuri apropiate de nivelul ! datorit" poziiilor de sens opus care se desc#id simultan pe 2 piee$ cump"rare pe piaa mai iefitn" i v%nzare pe piaa mai scump". &stfel de bloc#eaz" pentru o perioad" limitat" de timp o diferen" favorabil" marc%ndu'se un profit fix, indiferent in ce direcie vor evolua preurile produsului respectiv pe cele 2 piee. (n exemplu de arbitraj spot)spot l constituie tranzacionarea simulan" a aurului pe pieele de la *e+ ,or- i .ondra$ dac" se ntampl" ca la un anumit moment aurul sa fie cotat la //! dolari)uncie la .ondra si la //2 dolari)uncie la *e+ ,or-, atunci se poate iniia o operaiune de arbitraj prin cump"rarea a 0.!!! uncii pe piaa de la .ondra i v%nzarea lor la *e+ ,or- la preul de //2 dolari)uncie, realiz%ndu'se un profit cert de 2 dolari)uncie respectiv 2.!!! dolari pentru ntreaga tranzacie. n general aceste 1anomalii2 de cotare a m"rfurilor pe diferite piee apar destul de rar i se corecteaz" foarte rapid ntruc%t foarte muli traderi ncearc" s" profite de acestea la diferene (spreaduri) din ce n ce mai mici, p%n" n momentul n care preurile de pe cele 2 piee se egalizeaz". (n arbitraj mult mai uor de realizat este cel spot)futures. 3ea mai mare parte a timpului, o marf" care este tranzacionat" at%t pe piaa spot c%t i pe cea futures va beneficia de cotaii diferite datorit" decalajului de livrare dintre cele 2 piee (imediat pe spot i la o anumit" scaden" care se poate ntinde pan" la 0 an sau c#iar peste pe piaa futures). 4retul futures al unei aciuni pentru o anumit" scaden" se determin" teoretic dup" formula$ Pret futures = Pretul spot x (1 + rata anualizat a dobnzii fr risc ) - dividendul 5eci, pretul de tranzactionare al unei aciuni pe piaa futures va conine n plus fa" de valoarea ei curant" pe piaa spot i un bonus (premium) care reprezint" un c%tig sumei care, n loc sa fie investit" 0!!6 n cump"rarea aciunii pe piaa spot este plasat" cu dob%nd" n instrumente f"r" risc). 7xista si o alta formula de calcul a valorii teoretice pentru pretul futures al unei actiuni$

F = ! - P"(#iv)$ x er x (%-t) & unde

F ' pretul futures teoretic al actiunii ! ' pretul spot al actiunii P"(#iv) ' 4resent value a dividendului ce urmeaza a fi incasat de detinatorul actiunii in perioada 8't. r ' rata dobanzii fara risc e ' logaritmul natural

(%-t) ' numarul de zile intre data curenta si data scadentei contractului futures pe actiunea respectiva. 4ractic reprezinta intervalul de timp ramas pana la scadenta contractului futures.

4rincipiul arbitrajului spot)futures este acelai ca i n cazul arbitrajului spot)spot$ se cump"r" marfa pe piaa cu cotaia mai mic" i simultan se vinde aceeai marf" pe piaa cu cotaia mai mare. 4e piaa de capital din 9om%nia pot fi efectuate operaiuni de arbitraj ntre pieele spot i futures n cazul aciunilor cotate at%t pe piaa :;: c%t i pe piaa :<=<> sub form" de contracte futures. 3eea ce trebuie s" fac" un investitor n acest caz este s" urm"reasc" n paralel cotaiile unei aciuni pe piaa spot (:;:) i pe piaa futures (:<=<>) pe diferite scadene, iar n momentul n care diferena de pre dintre cele 2 piee este suficient de mare pentru a'i asigura randamentul dorit, investitorul va cump"ra de pe piaa :;: o cantitate de aciuni i va vinde simultan sau foarte rapid aceeai cantitate de aciuni n ec#ivalent contracte futures pentru scadena dorit". .a scaden", c%nd cele dou" piee vor furniza cotaii indentice sau foarte apropiate, investitorul va lic#ida ambele poziii i va incasa profitul rezultat din diferena blocat". Operaiunea de lic#idare a poziiilor se poate face i nainte de scadena contractelor futures dac" diferena de pre spot)futures pe aciunea respectiv" se micoreaz" seminificativ. O alt" condiie important" pentru investitor n vederea efectu"rii de tranzacii de arbitraj spot)futures este desc#iderea de conturi de client at%t pentru piaa spot c%t i pentru piaa futures i deinerea sumelor de bani n cas# necesare n ambele conturi. 5e asemenea, la fel de important este accesul c%t mai direct sau comunicarea c%t mai rapid" dintre investitor i bro-erul s"u. 5e preferat pentru astfel de operaiuni este deinerea de conturi de tranzacionare on'line prin care investitorul poate urm"ri permanent cotaiile pe cele 2 piee n timp real i poate introduce singur ordinele de tranzacionare, elimin%ndu astfel timpul necesar contact"rii bro-erului i comunic"rii detaliilor privind ordinele de tranzacionare. 4rezent"m n continuare un scenariu de arbitraj care putea fi efecitv pus n practic" n cursul lunii august 2!!?, detaliind n acelai timp i costurile pe care le implic" o astfel de operaiune pe piaa de capital din 9om%nia$ @n data de 0? august 2!!?, ora 0A$A/, aciunile >@=/ O.87*@& se puteau cump"ra de pe piaa spot 0/.!!! aciuni la pretul de 2,/B!! lei i se puteau vinde pe piaa :<=<> 0/ contracte futures (ec#ivalentul a 0/.!!! aciuni) pentru scadena septembrie la preul de 2,BA/! lei dup" cum se poate observa din imaginile de mai jos.

'otatii pia(a spot !)F* 1+ au,ust -..+ ora/ 10/0* sursa/ 1112onlinebro3er2ro tranzac(ie/ cu4prare 1*2... ac(iuni !)F* la pre(ul de -&*5.. lei6ac(iune

'otatii pia(a futures #7!)F*-!7P 1+ au,ust -..+ ora/ 10/0* sursa/ 78%9A:! %ranzac(ie/ vnzare 1* contracte futures #7!)F*-!7P 8a pre(ul de -&50*. lei6ac(iune

7fectu%nd tranzaciile de mai sus, investitorul i bloca practic o diferen" de 2,BA/! C 2,/B!! D !,0?/! lei)aciune pentru un interval de timp de maximum E/ de zile, respectiv pan" la A! septembrie, ziua de scadn" a contractelor futures 57>@=/ pe piaa :<=<>. 4rofitul brut pe aciune aferent acestei operaiuni este de !,0?/! lei, ns" randamentul final al operaiunii este variabil, depinz%nd de preurile de lic#idare la scaden" a poziiilor pe cele 2 piee. *iveluri diferite ale acestor preuri de nc#idere va genera comisioane diferite pl"tite pe piaa spot precum si impozite pe profit diferite pe cele 2 piee. 3osturile i fazele pe care le implic" aceste operaiuni in%nd cont de variabilele menionate mai sus, sunt evideniate n tabelul de mai jos$

!cenariul A ;nc<idere pozi(ii la pre( situat =ntre pre(urile spot >i futures blocate ini(ial Piata ?"? 1+ au,ust -..+ ora 10/0* 'u4prare 1*2... ac(iuni !)F* la pre(ul de -&*5.. lei6ac(iune2 'ost total ac(iuni/ 1*2... x -&*5.. = 0A2**. 9B: 'o4ision (1C din valoarea tranzac(iei) 0A2**. x 1C = 0A*&* 9B: Piata ?@F@! 1+ au,ust -..+ ora 10/0* "nzare 1* contracte futures #7!)F* ( 1*2... ac(iuni !)F*) cu scaden(a =n 0. septe4brie -..+ la pre(ul de -&50*.2 @arj i4obilizat (0.. 9B:6contract) 0.. x 1* = D2*.. 9B: 'o4ision (1&* 9B:6contract) 1* x 1&* = --&* 9B:

0. septe4brie ora 1-/DD "nzare 1*2... ac(iuni !)F* la pre(ul de -&+*.. lei6ac(iune2 %otal =ncasat/ 1*2... x -&+*.. = 0E25*. 9B: 'o4ision (1C din valoarea tranzac(iei) 0E25*. x 1C = 0E5&* 9B: Profit/ 0E25*. F 0A2**. = 12-.. 9B: )4pozit (1+C din profit)/ 12-.. x 1+C = 1E- 9B: Profit net (profit brut F co4isioane F i4pozit)/ 12-.. F 0A*&* F 0E5&* F 1E- = --* 9B: %otal profit net arbitraj/

0. septe4brie ora 1-/ DD 'u4prare 1* contracte #7!F)*-!7P la pre(ul de -&+*.. lei6ac(iune (=n ziua de scaden( pre(urile pe pie(ele spot si futures sunt foarte apropiate& de 4ulte ori c<iar coincid) 'o4ision (1&* 9B:6contract) 1* x 1&* = --&* 9B: Profit/ (-&50*. F -&+*..) x 1* x 12... = 12-5* 9B: )4pozit (1+C din profit)/ 12-5* x 1+C = -.D 9B: Profit net (profit brut F co4isioane F i4pozit)/ 12-5* F --&* F --&* F -.D = 12.-+ 9B:

--* + 12.-+ = 12-*1 9B:

%otal su4e investite ini(ial/ 0A2**. + 0A*&* + D2*.. + --&* = D02D*A 9B: 9anda4ent arbitraj pe ter4en de D* zile (profit6total inveti(ie)/ 12-*1 6 D02D*A = -&A5C 9anda4ent arbitraj anualizat/ (-&A x 0+*) 6 D* = --&5C

!cenariul ? ;nc<idere pozi(ii la pre( situat sub pre(ul spot blocat ini(ial Piata ?"? 1+ au,ust -..+ ora 10/0* 'u4prare 1*2... ac(iuni !)F* la pre(ul de -&*5.. lei6ac(iune2 'ost total ac(iuni/ 1*2... x -&*5.. = 0A2**. 9B: 'o4ision (1C din valoarea tranzac(iei) 0A2**. x 1C = 0A*&* 9B: Piata ?@F@! 1+ au,ust -..+ ora 10/0* "nzare 1* contracte futures #7!)F* (1*2... ac(iuni !)F*) cu scaden(a =n 0. septe4brie -..+ la pre(ul de -&50*.2 @arj i4obilizat (0.. 9B:6contract) 0.. x 1* = D2*.. 9B: 'o4ision (1&* 9B:6contract) 1* x 1&* = --&* 9B:

0. septe4brie ora 1-/DD "nzare 1*2... ac(iuni !)F* la pre(ul de -&*... lei6ac(iune2 %otal =ncasat/ 1*2... x -&*... = 052*.. 9B: 'o4ision (1C din valoarea tranzac(iei) 052*.. x 1C = 05* 9B: Pierdere/ 052*.. F 0A2**. = - 12.*. 9B: )4pozit (1+C din profit)/ . Pierdere total (pierdere + co4isioane) - 12.*. F 0A*&* F 05* = - 12A1.&* 9B:

0. septe4brie ora 1-/ DD 'u4prare 1* contracte #7!F)*-!7P la pre(ul de -&*... lei6ac(iune (=n ziua de scaden( pre(urile pe pie(ele spot si futures sunt foarte apropiate& de 4ulte ori c<iar coincid) 'o4ision (1&* 9B:6contract) 1* x 1&* = --&* 9B: Profit/ (-&50*. F -&*...) x 1* x 12... =02*-* 9B: )4pozit (1+C din profit)/ 02*-* x 1+C = *+D 9B: Profit net (profit brut F co4isioane F i4pozit)/ 02*-* F --&* F --&* F *+D = -2E1+ 9B:

%otal profit net arbitraj/

- 12A1.&* + -2E1+ = 121.*&* 9B:

%otal su4e investite ini(ial/ 0A2**. + 0A*&* + D2*.. + --&* = D02D*A 9B: 9anda4ent arbitraj pe ter4en de D* zile (profit6total inveti(ie)/ 121.*&* 6 D02D*A = -&*DC 9anda4ent arbitraj anualizat/ (-&*D x 0+*) 6 D* = -.&+C >e remarc" faptul c" n acest caz randamentul este inferior celui din scenariul & datorit" faptului c" impozitul pe profit este mai mare (! pe spot i /?E 9O* pe futures).

!cenariul ' ;nc<idere pozi(ii la pre( situat peste pre(ul futures blocat ini(ial Piata ?"? 1+ au,ust -..+ ora 10/0* 'u4prare 1*2... ac(iuni !)F* la pre(ul de -&*5.. lei6ac(iune2 'ost total ac(iuni/ 1*2... x -&*5.. = 0A2**. 9B: 'o4ision (1C din valoarea tranzac(iei) 0A2**. x 1C = 0A*&* 9B: 0. septe4brie ora 1-/DD "nzare 1*2... ac(iuni !)F* la pre(ul de -&A... lei6ac(iune2 %otal =ncasat/ 1*2... x -&A... = D-2... 9B: 'o4ision (1C din valoarea tranzac(iei) D-2... x 1C = D-. 9B: Profit brut/ D-2... F 0A2**. = 02D*. 9B: )4pozit (1+C din profit)/ 02*D. x 1+C = **- 9B: Profit net (profit brut F co4isioane i4pozit) 02D*. F 0A*&* F D-. - **- = -2.E-&* 9B: (-&50*. F -&A...) x 1* x 12... = - E5* 9B: si ali4entare cont 4arj cu su4e supli4entare aferente (ca ur4are a apelului =n 4arj)/ (-&50*. F -&A...) x 1* x12... = E5* 9B: )4pozit (1+C din profit)/ . Pierdere total (pierdere + co4isioane)/ - E5* F --&* F --&* = 12.-. 9B: %otal profit net arbitraj/ -2.E-&* - 12.-. = 12.5-&* 9B: Piata ?@F@! 1+ au,ust -..+ ora 10/0* "nzare 1* contracte futures #7!)F* (1*2... ac(iuni !)F*) cu scaden(a =n 0. septe4brie -..+ la pre(ul de -&50*.2 @arj i4obilizat (0.. 9B:6contract) 0.. x 1* = D2*.. 9B: 'o4ision (1&* 9B:6contract) 1* x 1&* = --&* 9B: 0. septe4brie ora 1-/ DD 'u4prare 1* contracte #7!F)*-!7P la pre(ul de -&A... lei6ac(iune (=n ziua de scaden( pre(urile pe pie(ele spot si futures sunt foarte apropiate& de 4ulte ori c<iar coincid) 'o4ision (1&* 9B:6contract) 1* x 1&* = --&* 9B: Pierdere/

%otal su4e investite ini(ial/ 0A2**. + 0A*&* + D2*.. + --&* + E5* = DD2D00 9B: 9anda4ent arbitraj pe ter4en de D* zile (profit6total inveti(ie)/ 12.5-&* 6 DD2D00 = -&D1C 9anda4ent arbitraj anualizat/ (-&D1 x 0+*) 6 D* = 1E&*DC >e remarc" faptul c" n acest caz randamentul este inferior celui din scenariile & i : datorit" faptului c" impozitul pe profit este mai mare (//2 pe spot i ! pe futures i datorit" necesit"ii de suplimentare a sumei investite iniial in marj" pe piaa futures). 3u c%t preul de lic#idare la scaden" va fi mai mare, cu at%t randamentul final al operaiunii de arbitraj va fi mai mic datorit" creterii urm"toarelor varibile$ impozitul aferent profitului marcat pe piaa spot, comisionul pl"tit pe piaa spot i a suma necesare n marj" pe piaa futures.

(n alt tip de arbitraj practicat de data aceasta doar pe piaa >@:7F utilizeaz" tranzac(ii spread si const" n intrarea pe poziii opuse pe dou" scadene diferite ale aceluiai contract atunci c%nd basisul dintre preurile celor dou" scadene este suficient de larg. ->e poate profita de diferenele de pre pe acelai produs cu scadene diferite(intra' mar-et'spread)$ 57>@=/'mar!G) 57>@=/'iun!GH '>e poate efectua spread ntre dou" m"rfuri diferite(inter'commoditI spread)$ 57>@=2)57>@=/ sau >@:7FJ)>@:7F0GH '>pread ntre m"rfuri care deriv" una din cealalt"(crus# spread)$ soia' faina de soia'ulei de soia) sau c#iar i dolar'aur. 4rimul dintre acestea, cu spread pe acelasi emitent dar cu scadente separate este i cel mai atractiv. &stfel, pe piata >@:7F, pe acelai activ suport exist" patru piee care acoper" patru scadene trimestriale(pentru titlurile cu un nivel mai ridicat al lic#iditatii). =iecare scaden" are propriile ei cotaii i tranzacii. 4reurile derulate pe fiecare din aceste patru scadene sunt obligatoriu n cretere, astfel cel mai indep"rtat termen, cel la un an de zile va avea preurile cele mai ridicate. &ceast" cretere a preului fa" de piaa spot reprezint" de fapt dobanda aferent" capitalului investit pentru perioada p%n" la scadena contractului. 7ste un avantaj de care investitorii de pe piaa instrumentelor financiare derivate beneficiaz" fa" de cei care au investit pe timp ndelungat pe piaa spot. n acest sens, un participant la pia" sibian" care urm"rete un grafic spread observ" mult mai repede anumite discrepane ntre preurile a dou" scadene. &l"turat am ataat dou" exemple de grafice, care ilustreaz" oportunit"i deosebite, de speculat anomaliile de pre ntre dou" scadene.

?asisul #7!)F* scadentele dec .+ -4ar .5


!.E/!! !.E!!! !.A/!! !.A!!! !.2/!! !.2!!! !.0/!! !.0!!! !.!/!! !.!!!!
ct.+ -. -: ov -. + +:o v-. + .+ -. + -. + -* -! ep -.+ 11 -! ep -.+ 1D -A u, -A -A u, 1A -# ec -.+ l-. + l-. + -0 -B ct -.+ 0Gu l15 -Gu 01 -Gu D#e cEB .+

?A!)!H8 #7!)F* scadenta 4artie .5-iunie .5


!.E!!! !.A/!! !.A!!! !.2/!! !.2!!! !.0/!! !.0!!! !.!/!! !.!!!!
ct ct u l Gu l Gu l u , u , ep ep ov o v ec ar ec an an an eb eb ar 0-G 15- 01- D-A A-A 1-! *-! E-B -0-B +-: .-: D-# A-# 1-G 1*-G -E-G --F +-F --@ +-@ 1 1 1 1 1 -

3u aceast" strategie spread se pot iniia tranzacii$ - de cump"rare pe scadena apropiat")v%nzare scadena ndepartat" dac" ecartul este nsemnatH - de v%nzare pe scadena apropiat")cump"rare scadena ndep"rtat" dac" basisul este micorat. n consecin", investitorii au la alegere o palet" larg" de strategii, funcie de momentele din pia" se poate opta pentru strategia care i asigur" randamentul cel mai ridicat. 3a i avantaje ale acestora avem$ - 4oziia de cump"rare acumuleaz" un profit mai consistent dec%t pierderea nregistrat" pe v%nzareH - 4oziia de v%nzare acumuleaz" un profit mai consistent dec%t pierderea nregistrat" pe cump"rareH - &mbele poziii deinute acumulez" profitH - >e bloc#ez" doar dou" marje la iniierea tranzaciei, comisioane reduse comparativ cu arbitrajul spot)futuresH - 7xist" riscuri ne nsemnate comparativ cu speculaiile. 5aca investitorul consider" necesar" nc#iderea unei poziii el va r"m%ne doar pe o parte a pieei pe o singur" poziie.Ki pe o pia" neutr" se poate folosi cu succes o astfel de strategie, prima poziie care nregistreaz" profit se marc#eaz" urm%nd ca cealalt" s" fie lic#idat" la revenirea preurilor. 5ezavantaje$ '4oziia de v%nzare nregistreaz" o pierdere mai nsemnat" dec%t c%tigul adus de poziia de cump"rareH '4oziia de cump"rare nregistreaz" o pierdere mai consitent" dec%t profitul marcat de poziia de v%nzareH '&mbele poziii sunt pe pierdereH 3um se procedeaz"$ 4entru a iniia o astfel de strategie este necesara formarea unei baze de date cu un istoric al spread'urilor cu monitorizarea celor trei variante de strategii$ diferenele pe aceeai marf" cu scadene diferite, ntre m"rfuri sau m"rfuri derivate. &m luat un exemplu din piaa 57>@=/ cu scadena 573!B)<&9!G. 5atorit" spread'ului ridicat n 0A iulie am v%ndut 0 contract pentru <ar!G la preul de E.Glei)aciune i am cump"rat unul cu scadena 573!B la valoarea de E.EG/ lei)aciune. >trategia implic%nd o diferen" la start de !.A0/! lei)aciune. Odat" cu trecerea

timpului, ecartul ntre cele dou" piete s'a restr%ns, n 0G iulie aceasta mai nregistra o diferen" de doar !.0!!J lei)aciune. Kedina respectiv" oferind deja posibilitatea nc#iderii strategiei. 4reurile de lic#idare fiind de E,J000 )<ar!G i E,G0!2)5ec!B. 4rofitul net nregistrat fiind de 2!G,0 lei, lu%ndu'se n calcul i comisioanele de desc#idere i nc#idere pentru ambele contracte. 5ac" calcul"m randamentul la banii imobilizai avem un E!6 profit, demn i pentru orice speculator.
#7!)F*
/.2!!! /.!!!! E.G!!! E.?!!! E.E!!! E.2!!! E.!!!!
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -. -. u, -. u, -. u, -. l-. l-. -. -. 5 -. ul ul ul ,. !e p -. -! ep -D -! ep -! ep Gu Gu Au -G -G -G -. 5

4ret decembrie !B 4ret martie !G

-A

-A

--

E-

1+

-0

0.

-A -5

+-

-.

10

0-

1.

?asis #7!)F* scadente dece4brie .5-4artie .A


!.A/!! !.A!!! !.2/!! !.2!!! !.0/!! !.0!!! !.!/!!
5 5 u l.5 u l.5 5 .5 - .5 - .5 -! ep -D 15 u, - .5 u, - .5 u, - .5 l- . l- . l- . u, - .5 -! ep 0- ! ep -! ep - Gu - Gu - Gu - .5

-- G

E- G

+- A

-A

-A

1+

-0

0.

-A

10

-.

'oncluzie$ in situaii similare celor de mai sus, prin asumarea unor riscuri extrem de reduse n cadrul operaiunilor de arbitraj se pot investi bani cu randamente anualizate situate mult peste cele generate de instrumente considerate sigure (titluri de stat, depozite bancare).

-5

1.

15