Sunteți pe pagina 1din 4

Suport Consolidare

Metode de consolidare Bilanturile contabile ale societatilor M si F se prezinta astfel: Bilant contabil al societatii F inainte de consolidare: Elemente Societatea F Imobilizari corporale ()*))) Active circulante +)*))) TOTAL ACTI ! ,,)*))) "atorii -.*))) TOTAL ACTI ! # "ATO$II /.*))) Capital subscris varsat 0)*))) $ezerve ,)*))) $ezultatul e%ercitiului ,.*))) TOTAL CA&ITAL &$O&$I' /.*))) Bilant contabil al societatii M inainte de consolidare: Elemente a (M detine 80%) Imobilizari corporale ,))*))) Imobilizari financiare F +/*))) Active circulante /-*))) TOTAL ACTI ! -1)*))) "atorii ,))*))) TOTAL ACTI ! # "ATO$II ,1)*))) Capital subscris varsat /)*))) $ezerve -)*))) $ezultatul e%ercitiului 1)*))) TOTAL CA&ITAL &$O&$I' ,1)*))) C&& M: enituri totale ,))*))) C2eltuieli totale ()*))) $ezultat 1)*))) C&& F: enituri totale C2eltuieli totale $ezultat 0)*))) +.*))) ,.*))) b (M detine 50%) ,,/*))) 1)*))) /-*))) -1)*))) ,))*))) ,1)*))) /)*))) -)*))) 1)*))) ,1)*))) c (M detine 20%) ,10*))) ,-*))) /-*))) -1)*))) ,))*))) ,1)*))) /)*))) -)*))) 1)*))) ,1)*)))

Intre societati nu e%ista operatii reciproce* !fectuati inre3istrarile contabile necesare in fiecare caz in parte si intocmiti bilantul consolidat*

Suport Consolidare

Metoda integrarii globale (80%) # preluarea posturilor din bilantul societatii M:

Metoda integrarii proportionale (50%) # preluarea posturilor din bilantul societatii M:

Metoda punerii in echivalenta (20%) #

# preluarea posturilor din bilantul societatii F in proportie de ,))4:

# preluarea posturilor din bilantul societatii F in proportie de .)4:

# preluarea posturilor din contul de profit si pierdere al societatii M:

# preluarea posturilor din contul de profit si pierdere al societatii M:

# preluarea posturilor din contul de profit si pierdere al societatii F in proportie de ,))4:

# preluarea posturilor din contul de profit si pierdere al societatii F in proportie de .)4:

Suport Consolidare

# parta5ul capitalurilor proprii ale societatii F si eliminarea titlurilor detinute de M in F: Capitaluri Total M 6/)47 Alti asoc proprii F 6-)47 Capital social $ezerve $ezultat Total 4 8 4

# parta5ul capitalurilor proprii ale societatii F si eliminarea titlurilor detinute de M in F: Capitaluri Total M 6.)47 proprii F Capital social $ezerve $ezultat Total 8

# punerea in ec2ivalenta a titlurilor: Capitaluri proprii F Capital social $ezerve $ezultat Total Titluri puse in ec2ivalenta 8 4 Total M 6-)47

# intocmirea bilantului consolidat: Bilant consolidat al grupului M Imobilizari corporale Active circulante Total active Capital social $ezerve consolidate $ezultat consolidat "atorii nterese minoritare Total capitaluri proprii si datorii # intocmirea contului de profit si pierdere consolidat:

# intocmirea bilantului consolidat: Bilant consolidat al grupului M Imobilizari corporale Active circulante Total active Capital social $ezerve consolidate $ezultat consolidat "atorii Total capitaluri proprii si datorii # intocmirea contului de profit si pierdere consolidat:
1

# intocmirea bilantului consolidat: Bilant consolidat al grupului M Imobilizari corporale !itluri puse in echivalenta Active circulante Total active Capital social $ezerve consolidate $ezultat consolidat "atorii Total capitaluri proprii si datorii # intocmirea contului de profit si pierdere consolidat:

Suport Consolidare

"ont de pro#it si pierdere consolidat al grupului M enituri totale C2eltuieli totale Rezultat $artea din re%ultat cuvenita altor actionari

"ont de pro#it si pierdere consolidat al grupului M enituri totale C2eltuieli totale Rezultat

"ont de pro#it si pierdere consolidat al grupului M enituri totale C2eltuieli totale "ota parte din re%ultatul societatii puse in echivalenta Rezultat