Sunteți pe pagina 1din 1

.

INTRODUCERE IN MANAGEMENTUL PROIECTELOR Managementul de proiect este o stiinta pentru ca se bazeaza pe procese r epetabile si tehnici testate pentru a obtine succesul unui proiect. Este o arta pentru ca se bazeaza pe conducerea si relationarea cu oamenii. Managementul proiectului poate fi definit i ca procesul de organizare i supra veghere a proiectului pentru a asigura c acesta se realizeaz conform programrii, n l imitele bugetului i conform specificaiilor. Rezolvarea problemelor implica aptitudini de identificare si definire a probleme lor si capacitatea de a lua decizii. Definirea problemelor se refera la capacita tea de a face distinctie intre cauze si simptome, pe cand capacitatea de a lua d ecizii include analizarea solutiilor posibile pentru rezolvarea problemei identi ficate si alegerea uneia dintre ele. Odata luate, deciziile trebuie implementate . Influentarea organizatiei implica abilitatea de a face ca lucrurile sa se miste in sensul dorit. Influentarea la nivel de organizatie implica intelegerea mecanismelor puterii si politica (in sensul lor pozitiv). Conducere si leadership. Conducerea implica orientarea spre producerea rezultate lor asteptate de stakeholderi. Leadership-ul implica dezvoltarea unei viziuni si a strategiilor de atingere a acestora, comunicarea viziunii catre cei a caror c ooperare este necesara si motivarea celor care vor contribui la atingerea ei. Comunicare. Este sarcina managerului de proiect sa ofere informatii clar e si complete, la momentele oportune si in formatul optim, persoanelor care nece sita respectivele informatii. Negocierea apare in toate fazele unui proiect. Se negociaza continutul p roiectului, costuri si durate, schimbari, termeni si conditii contractuale, resu rse.