Sunteți pe pagina 1din 1

.

PLANIFICAREA ORGANIZATIONALA

Planificarea organizationala este procesul prin care se identifica, se d ocumenteaza si se aloca roluri, responsabilitati si ierarhii de raportare in cad rul unui proiect. Rolurile, responsabilitatile precum si relatiile de raportare pot fi alocate persoanelor sau unui grup de persoane. Pornind de la cerintele de personal competente cerute in proiect -, cons trangerile legate de echipa de proiect si relatiile de raportare existente in co mpanie (formale sau informale), procesul livreaza o alocare a rolurilor (cine ce face) si a responsabilitatilor (cine ce decide) in proiect. Relaiile dinte membrii echipei de proiect sunt relaii de subordonare fa de managerul de proiect aa cum rezult i din organigram proiectului. Prin aceasta se urmrete nltu ea tendinei de a nu lua n serios responsabilitatea ndeplinirii sarcinilor impuse se managerul de proiect. Cea mai utilizata forma pentru vizualizarea alocarii rolurilor si responsabilita tilor in contextul ariei de cuprindere a proiectului este matricea de alocare a responsabilitatilor RAM (Responsability Assignment Matrix): pentru fiecare din a ctivitatile identificate in proiect se identifica responsabilitatile echipei de proiect. Va exista un singur responsabil cu activitatea respectiva, dar pot part icipa sau pot fi consultati si/sau informati mai multi membri. Pot fi trecute in matrice si responsabilitati de genul: cine semneaza sau cine auditeaza anumite livr abile. Un alt rezultat important al acestui proces este planul de planificare organizat ionala, plan care descrie cand si cum isi vor incepe activitatea resursele umane alocate in proiect, cand si cum vor deneni membri ai echipei. Planul poate fi p rezentat detaliat sau foarte pe scurt, formal sau informal, in functie de necesi tatile proiectului si este o componenta a Planului de Proiect. Acesta contine si detaliile planului de dezangajare modul in care se va dizolva sau isi va contin ua activitatea echipa de proiect dupa finalizarea proiectului. Prin matricea responsabilitatilor sunt asignate nu numai responsabilitati ci pot fi definite si relatiile de raportare. O parte a acestora sunt impuse prin insa si structura echipei de proiect