Sunteți pe pagina 1din 2

MANAGEMENTUL RISCULUI PROIECTULUI Riscul se definete drept un element incert dar posibil ce apare permanent n procesul evenimentelor tehnice,

umane, sociale, politice, reflectnd variaiile di stribuirii rezultatelor posibile, probabilitatea de apariie cu valorile subiectiv e i obiective avnd efecte posibil pgubitoare i ireversibile. Riscul este un partener normal i de nedesprit al oricrei activiti avnd efecte irecte i puternice asupra rezultatelor activitii respective. Orice activitate are u n anumit grad de risc. n fiecare zi structura organizatoric din care facem parte e ste abordat direct sau indirect de diverse riscuri. Totodat i noi ca persoane fizic e, sntem supui la diverse riscuri. Trim ntr-o lume a riscurilor. Aceste riscuri se r efer la bunurile care snt la dispoziia noastr, la partenerii cu care lucrm, la mediul n care lucrm. Implementarea unui sistem de management al riscului devine prin urm are un important obiectiv pentru orice proiect. Managementul riscului proiectului se definete drept totalitatea metodelor i mijloa celor prin care este gestionat riscul n cadrul unui proiect n scopul ndeplinirii ob iectivelor proiectului avnd incertitudinea ca baz major a factorilor de risc. n scopul realizrii n condiii optime a obiectivelor proiectului se face o ana liz detaliat a fiecrui eveniment component al proiectului, respectiv, subproiect/pa chet de lucru, activitate/faz, aciune, folosind procedurile de management al riscu lui. Planul de management al riscurilor nu identifica riscurile aceasta se realizeaza in procesul de Identificare a Riscurilor -, nu descrie strategia ce se va aplic a in cazul aparitiei riscurilor identificate - aceasta realizandu-se in procesul de Planificare a Raspunsului la Risc -, ci defineste modalitatile de abordare, instrumentele si sursele de date care pot folosite in vederea realizarii tuturor proceselor de Management al Riscurilor Riscul este definit in managementul de proiect ca un eveniment sau o conditie in certa care in cazul in care se manifesta are un efect pozitiv sau negativ asupra obiectivelor proiectului. Exista tendinta de a face anumite confuzii intre risc si problema. Problema este reprezentata de conditii existente, cunoscute. criterii si o evaluare generala (un scor) a proiectului din punct de vedere al r iscurilor. Analiza cantitativa a riscurilor consta in masurarea probabilitatii si a impactului riscurilor identificate asupra proiectului si estimarea implicatiilo r lor asupra obiectivelor proiectului Este bine ca pentru fiecare risc identificat sa exista o strategie recomandata d ar si una de rezerva. Posibile strategii: ? evitarea riscului; ? reducerea probabilitatii sau impactului riscului; intocmirea unor planur i pentru situatii neprevazute sau de contingenta (care sa fie puse in aplicare d aca riscul se materializeaza); ? transferarea riscului asupra altora (prin incheierea unor asigurari); Strategiile generale care pot fi adoptate in alcatuirea unui plan de contingenta sunt: ? sa nu se faca nimic (dar alegerea acestei optiuni trebuie sa fie facuta in cunostinta de cauza) ? sa se pregateasca dinainte proceduri alternative descrise in detaliu sau sa se prevada metodologii alternative care sa fie adoptate in momentul material izarii riscului; ? sa se discute cu celelalte organizatii interesate (client, contractor sa u subcontractor) anumite aranjamente privind disponibilizarea unor resurse si fa cilitati necesare in situatia materializarii riscului. Rezultatele procesului de Planificare a Raspunsului la risc trebuie sa includa, printre altele: ? Riscurile identificate, descrierea lor, elementul din Work Breakdown Str ucture afectat, cauzele posibile si modul in care pot afecta obiectivele proiect ului. ? Responsabilitatile alocate pentru raspunsul la riscul respectiv

? Raspunsul agreat pentru fiecare dintre riscurile identificate: acceptare , evitare, reducerea probabilitatii de aparitie sau a impactului asupra obiectiv elor proiectului. ? Actiunile specifice pentru implementarea strategiei alese ? Bugetul si timpul alocat pentru fiecare raspuns ? Planuri de contingenta