Sunteți pe pagina 1din 9

DESFURAREAURMRIRIIPENALENNOULCODDEPROCEDURPENAL

Pentru a rspunde cerinei de desfurare cu celeritate a procesului penal, se dorete o simplificare a etapei de urmrire penal, inclusiv prin prisma reaezrii rolului procurorului de a conduce i supraveghea aceast activitate, n concordan cu dispoziiileconstituionale,precumiintroducereaprincipiuluioportunitii. Proceduradincursulurmririipenaleestenepublicinecontradictorie. Simplificarea etapei de urmrire penal sa realizat pe de o parte prin reglementarea unei proceduri rapide de verificare a sesizrii adresate organelor de urmrirepenal,cepermiteca,atuncicnddincuprinsulacesteiarezultfaptulcsa svrit o fapt prevzut de legea penal i nu exist vreunul din cazurile care mpiedicexercitareaaciuniipenaleorganuldeurmrirepenalsdispun nceperea urmririi penale cu privire la fapt, prin declanarea fazei de investigare a faptei fiind conturatcadrulprocesuluipenal. Procurorul dispune asupra actelor sau msurilor procesualeisoluioneaz cauzaprinordonan,daclegeanuprevedealtfel.Acestaconfirmunactsauomsur procesual prin nscrierea meniunii i a temeiului de drept pe actul n cauz. n acest mod, au fost eliminate alte modaliti de dispoziie asupra actelor procesuale i procedurale,fiindpstratrechizitoriulcamodalitatedesesizareainstaneidejudecat. Regndirea etapei urmririi penale aduce ca element de noutate faptul c urmrireapenalsedesfoar n dou faze distincte: faza de investigare a fapteii fazadeinvestigareapersoanei. Dac faza de investigare a faptei ncepe, aa cum am artat mai sus, prin sesizareaorganelorjudiciare competente,fazadeinvestigareapersoaneiestemarcat prinactuldepunerenmicareaaciuniipenale. Articolul 305 alin. (2) dispune c nceperea urmririi penale se dispune prin ordonan, i nu prin rezoluie (aa cum era pn acum, cf art. 228 din vechiul cod). Darnoulcodnumaiprevedeexpresmotivareadispoziiei. Ordonanadencepereaurmririipenaleemisdeorganuldecercetarepenal este supus confirmrii prin efectuarea unei meniuni pe aceasta de ctre procurorul careexercitsupraveghereaactivitiidecercetarepenal,ntermendecelmult5zile de la data nceperii urmririi penale, organul de cercetare penal fiind obligat s prezintetotodatidosarulcauzei. ncepereaurmririipenalesedispune prin ordonancarecuprinde,dupcaz, meniunile prevzute la art. 286 alin. (2) lit. a) c) i g). Probabil exist o raiune a omiteriilitereid),ianumeindicareancuprinsulordonaneiamotivelordefaptide dreptaleacestora,adicaleobiectuluiactului,alemsuriiprocesuale,alesoluiei. Este o formulare diferit, de excepie de la regula potrivit creia procurorul dispuneasupraactelorsaumsurilorprocesualeisoluioneazcauzaprinordonan, daclegeanuprevedealtfel, aa cum se aratnart.286dinCodulnoudeprocedur penal.Obligaiamotivriiaparinedoarordonaneiprocurorului. Ordonanadencepereaurmririipenaleemisdeorganuldecercetarepenal este supus confirmrii prin efectuarea unei meniuni pe aceasta de ctre procurorul careexercitsupraveghereaactivitiidecercetarepenal,ntermendecelmult5zile de la data nceperii urmririi penale, organul de cercetare penal fiind obligat s prezintetotodatidosarulcauzei.

n vechea formulare, rezoluia dencepere aurmririi penale, emis de organul de cercetare penal, se supune confirmrii motivate a procurorului care exercit supravegherea activitii de cercetare penal, n termen de cel mult 48 de ore de la datanceperiiurmririipenale,organeledecercetarepenalfiindobligatesprezinte totodatidosarulcauzei(art.228alin.4dinCoduldeprocedurpenalanterior). Caelementdenoutatencadruldesfurriiurmririipenale,codulcuprindei o reglementare privind procedura administrrii anticipate a probatoriului (art. 308). Aceast procedur se realizeaz cnd exist riscul ca unele probe s nu mai poat fi administrate n faa instanei. n astfel de situaii, la cererea motivat a organului de cercetare penal, formulat din oficiu ori la solicitarea prilor sau subiecilor procesualiprincipali,judectoruldedrepturiilibertiarecompetenadeaaprobai procedalaadministrareaprobei.Dininterpretarearestrictivatextului,apreciemcnu este posibil uzitarea administrrii anticipate a probatoriului dect dup nceperea urmririipenale.Suntemnseciunea1acapitoluluiIV. ncepereaurmririipenalesedispune prin ordonancarecuprinde,dupcaz, meniunile prevzute la art. 286 alin. (2) lit. a) c) i g). Probabil exist o raiune a omiteriilitereid),ianumeindicareancuprinsulordonaneiamotivelordefaptide dreptaleacestora,adicaleobiectuluiactului,alemsuriiprocesuale,alesoluiei. Este o formulare diferit, de excepie de la regula potrivit creia procurorul dispuneasupraactelorsaumsurilorprocesualeisoluioneazcauzaprinordonan, daclegeanuprevedealtfel, aa cum se aratnart.286dinCodulnoudeprocedur penal. Obligaia motivrii aparine doar ordonanei procurorului. Apreciem c se reduce , chiar i numai din punct de vedere formal, controlul procurorului asupra organuluidecercetare. Ordonanadencepereaurmririipenaleemisdeorganuldecercetarepenal este supus confirmrii n termen de cel mult 5 zile de la data nceperii urmririi penale. n vechea formulare, rezoluia dencepere aurmririi penale, emis de organul decercetarepenal,sesupuneconfirmrii motivateaprocurorului n termen de cel mult48deoredeladatanceperiiurmririipenale. Dispoziia este de natur s nedumereasc, raportat la cerinele noul cod celeritateaiadncireacontroluluijudiciar,chiardacneraportmnumai cu privirela fapt. Potrivit art. 307, persoanei care a dobndit calitatea de suspect i se aduc la cunotin, nainte de prima sa audiere, aceast calitate, fapta pentru care este suspectat, ncadrarea juridic a acesteia, drepturile procesuale prevzute la art. 83, ncheindusenacestsensunprocesverbal.Nutimncdacunprocesverbaltrebuie semnat i de suspect/avocat, n mod obligatoriu, dac trebuie fcut meniunea unui eventual refuz (indiferent dac suspectul/avocatul a fcut uz de drepturile procesuale prevzutelaart.83,faptcenuarprezumacunecesitatencunotinarea).Nuvedemde cenuaufostaicireiterateprevederileart.108alin.(3)raportatlaart.83dinCodulnou deprocedurpenal. Dei sa meninut dispoziia privind punerea n micare a aciunii penale, aceasta a fost reaezat ntro nou concepie. Astfel, punerea n micare a aciunii penale are loc atunci cnd din probele administrate rezult motive rezonabile de a crede c suspectul a svrit fapta prevzut de legea penal.Acestadobndete calitateadeinculpat,careiasigurdrepturispecificeacesteipriaprocesuluipenali este eliminat posibilitatea ca inculparea s poat fi dispus prin rechizitoriu, fiind n

acest mod asigurat exercitarea deplin a dreptului la aprare. n principiu, suspectul areaceleaidrepturi.Suspectularedrepturileprevzutedelegepentruinculpat,dac legeanuprevedealtfel(cfart.78). Suspendarea urmririi penale. Printrecazuriledesuspendareesteamintiti acelapeperioadadesfurriiproceduriidemediere,potrivitlegii. Potrivit art. 23 din Codul de procedur penal , n cursul procesului penal, cu privirelapreteniilecivile,inculpatul,parteacivilipartearesponsabilcivilmentepot ncheiaotranzaciesauunacorddemediere,potrivitlegii. Inculpatul,cuacordulpriiresponsabilecivilmente,poaterecunoate,ntotsau nparte,preteniilepriicivile. ncazulrecunoateriipreteniilorcivile,instanaobligladespgubirinmsura recunoaterii.Cuprivirelapreteniilecivilenerecunoscutepotfiadministrateprobe. Mai amintim c aciunea civil se soluioneaz n cadrul procesului penal, dac prinaceastanusedepeteduratarezonabilaprocesului. Reparareaprejudiciuluimaterialimoralsefacepotrivitdispoziiilorlegiicivile. Aciuneacivilexercitatncadrulprocesuluipenalarecaobiectreparareaprejudiciului materialsaumoralprodusprinsvrireainfraciunii. Aciuneacivilseexercitdepersoanavtmatsaudesuccesoriiacesteia,care se constituie parte civil mpotriva inculpatului i, dup caz, a prii responsabile civilmente. Cndpersoanavtmatestelipsitdecapacitatedeexerciiusauarecapacitate de exerciiu restrns, aciunea civil se exercit n numele acesteia de procuror, n condiiile art. 20 alin. (1) i (2). Reprezentantul legal al persoanei vtmate lipsite de capacitatedeexerciiuaredreptuldeaexercitaaciuneacivilnnumeleacesteia. Pedealtparte,mediereareprezintomodalitatedesoluionarea conflictelor pecaleamiabil,cuajutoruluneiterepersoanespecializatencalitatedemediator,n condiiideneutralitate,imparialitate,confidenialitateiavndliberulconsimmntal prilor. Conform art. 21 alin. (1) din Codul nou de procedur civil , judectorul va recomanda prilor soluionarea amiabil a litigiului prin mediere, potrivit legii speciale. Medierea se bazeaz pe ncrederea pe care prile o acord mediatorului, ca persoan apt s faciliteze negocierile dintre ele i s le sprijine pentru soluionarea conflictului,prinobinereauneisoluiireciprocconvenabile,eficienteidurabile. Prile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere n mod voluntar, inclusiv dup declanarea unui proces n faa instanelor competente, convenindssoluionezepeaceastcaleoriceconflictenmateriecivil,comercial,de familie,nmateriepenal,precuminaltematerii,ncondiiileprevzutedeprezenta lege. Persoanelefizicesaupersoanelejuridiceaudreptuldeaisoluionadisputele prin mediere att n afara, ct i n cadrul procedurilor obligatorii de soluionare amiabilaconflictelorprevzutedelege. Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum i orice alte drepturi de care prile, potrivit legii,nupotdispuneprinconveniesauprinoricealtmodadmisdelege.

Activitateademedieresenfptuietenmodegalpentrutoatepersoanele,fr deosebire de ras, culoare, naionalitate, origine etnic, limb, religie, sex, opinie, apartenenpolitic,averesauoriginesocial. Mediereareprezintoactivitatedeinterespublic. n exercitarea atribuiilor sale, mediatorul nu are putere de decizie n privina coninutului nelegerii la care vor ajunge prile, dar le poate ndruma s verifice legalitateaacesteia. Prileaudreptulsialeagnmodlibermediatorul.Mediereasepoaterealiza dectreunulsaumaimulimediatori. Organele judiciareiarbitrale,ctialteautoriticuatribuiijurisdicionale informeazprileasupraposibilitiiiaavantajelorfolosiriiproceduriimedieriiile ndrumsrecurglaaceastcalepentrusoluionareaconflictelordintreele(Legeanr. 192din16/05/2006privindmediereaiorganizareaprofesieidemediator,publicatn MonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.41din22/05/2006,modificatprinLegeanr. 370/2009publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.831din03/12/2009 iprinO.G.nr.13/2010publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.70din 30/01/2010). Printrealtele,aciuneapenalnupoatefipusnmicare,iarcndafostpusn micarenumaipoatefiexercitatdacafostncheiatunacorddemedierencondiiile legii. Procesulpenalsereiadinoficiudendatceinculpatulpoateparticipala judecatsaulancheiereaproceduriidemediere,potrivitlegii. Apreciem c procedura medierii, pentru rezolvarea aspectelor civile ce decurg dinsvrireauneifaptenupoatefiacceptatcaprincipiuncadrulunuiprocespenal frconstituireadepartecivil. n procesul penal, nu credem c judectorul poate recomanda prilor soluionareaamiabilalitigiuluicivilprinmediere.Eltrebuiessepronuneasupraa tot ceea ce, civil, sa cerut (art. 22 din Codul nou de procedur civil ), organele judiciarepenaleavndobligaiadeaaducelacunotinapersoaneivtmatedreptulde constituirecapartecivil. n situaia medierii nu pot fi aplicate prevederile privind amnarea pentru probenoicuprinsenart.385(dacdincercetareajudectoreascrezultc pentru lmurirea faptelor sau mprejurrilor cauzei este necesar administrarea de probe noi, instana dispune fie judecarea cauzei n continuare, fie amnarea ei pentru administrarea probelor), fiind uzuale normele procedurii civile. Depirea duratei rezonabileaprocesuluiestelalatitudineainstaneipenale.Organuldecercetarepenal este obligat s verifice periodic, dar nu mai trziu de 3 luni de la data dispunerii suspendrii, dac mai subzist cauza care a determinat suspendarea urmririi penale (art.313alin.4). Clasarea i renunarea la urmrirea penal. Un alt element de noutate, l constituie regndirea categoriilor soluiilor de neurmrire. Se are n vedere, n primul rnd, ca o consecin a principiului oportunitii, reglementarea soluiilor alternative la urmrire, date n competena procurorului, respectiv a renunrii la urmrire(euroavocatura.ro:_Fisa_tehica_a_Proiectului_Codului_de_Procedura_Penala). Un alt element de noutate este reprezentat de categoriile soluiilor de neurmrire. Se are n vedere, n primul rnd, ca o consecin a principiului oportunitii, reglementarea soluiei alternative la urmrire, date n competena procurorului,respectivrenunarealaurmrirepenal.

Astfel, n cazul infraciunilor pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau pedeapsanchisoriidepnla5ani,procurorulpoate renuna la urmrirea penala inculpatului cnd, n raport de persoana inculpatului, de conduita avut anterior svririiinfraciunii,deconinutulfaptei,demodulimijloaceledesvrire,descopul urmrit i de mprejurrile concrete de svrire, de eforturile depuse de inculpat pentru nlturarea sau diminuarea consecinelor infraciunii, constat c nu exist un interespublicnurmrireaacestuia. Renunarea la urmrire poate avea loc numai dup punerea n micare a aciuniipenaleiatuncicndprocurorulconstatcprobaiuneaadministratncauz dovedete n mod suficient c inculpatul a svrit infraciunea reinut n sarcina sa. Renunarea se poate dispune nainte de sesizarea camerei preliminare i implic alegereaoptimaunoradinobligaiilecaresuntstabilitensarcinainculpatului,astfel nct s se asigure eficiena acestei modaliti alternative. Mai mult, nendeplinirea n termenulstabilitaobligaiiloratragesanciunearevocriimsuriiiinterdiciadease dispuneulterioronourenunarelaurmrireapenalnaceeaicauz. Ordonanaderenunareesteulterioarndepliniriiunorcondiii,cumarfiaceea deacerepublicscuzepersoaneivtmate(art.318alin.3lit.b). Noulcodaintrodusiprevederiprivindsituaiilencareexistunimpediment legaltemporarpentrupunereanmicareaaciuniipenalefadeopersoan.Acestea constituie temei pentru suspendarea urmririi penale, situaie nereglementat n prezentdedispoziiileproceduralpenale. Practic,ordonanaderenunaresarputeaamnai60dezile(nsituaiamuncii nfolosulcomunitii).Deaceea,legiuitorul aprevzutoaltsoluie.ncazulncare procurorul dispune ca inculpatul s ndeplineasc (ulterior) obligaiile prevzute la alin.(3),prinordonanstabiletetermenulpnlacare(nviitor)acesteaurmeazafi ndeplinite, care nu poate fi mai mare de 6 luni. Totui din formulare se nelege c inculpatul s i ndeplineasc (mai nti) obligaiile, de exemplu, de ntreinere scadente.Oareiobligaiadeacerepublicscuzepersoaneivtmatesepoateamna? Dinformulareaexpresaart.318alin.(4)rezultcseamna. Codul elimin procedura prezentrii materialului de urmrire penal, ntruct se asigur aprarea efectiv a inculpatului n faza de urmrire penal, prin reglementareadreptuluiavocatului(!!)inculpatuluideaasistalaefectuareaactelorde procedurpenaliprevedereadetaliatadreptuluideaconsultadosarulntotcursul procesuluipenal(expuneredemotive). Noiconsidermceliminareaproceduriideprezentareesteconsecinafireasca noilorgaraniiprocesuale,doarjustificareadinExpunereademotiveeliptic,idecitotal nesatisfctoare. Jurisprudenavatrebuisfie,nlimitalegii,darcreatoare. Terminareaurmririipenale.naintareadosaruluiprivindpeinculpat. De ndat ce urmrirea penal este terminat, organul de cercetare nainteaz dosarul procurorului,nsoitdeunreferat (cupropunerecorespunztoare, spune art. 320 din Coduldeprocedurpenal). n termen ornduitoriu de cel mult 15 zile de la primirea dosarului trimis de organuldecercetarepenalpotrivitart.320iart.321alin.(1),procurorulprocedeaz laverificarealucrrilorurmririipenaleisepronunasupraacestora. Rezolvareacauzelorncaresuntarestaisefacedeurgenicuprecdere(art. 322).

Credem c , n practic se vor ridica probleme privindnatura termenului de 15 zile, respectiv a efectelor depirii sale, att timp ct nu se determin caracterul urgeneisaualprecderii(art.322alin.2). Dactimccerinasadoveditafinepractic,cerostareart.322alin.(1)din Codul nou de procedur penal (a se vedea discuiile mai vechi privind art. 261 din vechiulcodla,deexemplu,Gr.Gr.Theodoru,Tratat,ed.2007,274,p.492). Dispoziii privind efectuarea urmririi penale de ctre procuror. Noul cod a regndit poziia procurorului n cadrul organelor de urmrire penal, precum i competena acestuia. Procurorul conduce i supravegheaz activitatea organelor de cercetarepenalalepoliieijudiciareiaorganelordecercetarepenalspeciale.Acesta poate s efectueze orice act de urmrire penal n cauzele pe care le conduce i le supravegheaz. Procurorul efectueaz urmrirea penal n cazul infraciunilor pentru carecompetenadejudecatnpriminstanaparinenalteiCurideCasaieiJustiie sau curii de apel, precum i n alte cazuri prevzute delege (n Expunerea de motive , succesiuneaesteinversat). Procurorii din cadrul parchetului ierarhic superior pot prelua, n vederea efecturiisausupravegheriiurmririipenale,cauzedecompetenaparchetelorierarhic inferioare,prindispoziiamotivataconductoruluiparchetuluiierarhicsuperior. Niseparepreapuinreglementatraportuldintreprocurorulcauzeiiprocurorul ierarhicsuperior(Art.325alin.1). De asemenea, cnd exist o suspiciune rezonabil c activitatea de urmrire penal este afectat din cauza mprejurrilor cauzei sau calitii prilor ori exist pericoluldetulburareaordiniipublice,procurorulgeneraldelaParchetuldepelng naltaCurtedeCasaieiJustiie,lacerereaprilor,aunuisubiectprocesualprincipal sau din oficiu, poate trimite cauza la un parchet egal n grad, fiind aplicabile n mod corespunztor dispoziiile de la strmutare. Apreciem suspiciunea ca inadmisibil, putnddaloclaabuzuri.Totui,caprincipiu,cerereanureprezintunabuzdedrept (neconstnd n exercitarea cu reacredin a drepturilor procesuale i procedurale de ctrepri,reprezentaniilegaliaiacestoraoriconsilieriijuridiciart.283alin.4lit.n dinCodulnoudeprocedurpenal). Rechizitoriul constituie actul de sesizare a instanei de judecat. nsoit de dosarul cauzei i de un numr necesar de copii certificate ale rechizitoriului, pentru a fi comunicate inculpailor, se trimit instanei competente s judece cauza n fond. Spre deosebiredevechiaprocedur,afostnlturatdispoziiaprivindverificarealegalitii i temeiniciei actului de trimitere n judecat, n cazul cnd naintarea rechizitoriului instanei competente se face prin adres, sub semntura primprocurorului, procurorului general al parchetului de pe lng curtea de apel sau a procurorului ierarhicsuperior(conformart.264alin.3dinCoduldeprocedurpenalanterior). Remarcmevoluiaistoricaraporturilorprocuror/procurorsuperior. Anterior modificrilor aduse Codului vechi de procedur penal prin Legea nr. 356/2006 i Ordonana de urgen a Guvernului nr. 60/2006, rechizitoriul trebuia ntocmit de procurorul care a supravegheat urmrirea penal i dispoziia sa de trimiterenjudecatproduceaefectejuridice,caregulgeneral,frcaactulsusmai fiesupusavizriiprocuroruluiierarhicsuperior. De la aceast regul existau dou excepii, n care rechizitoriul era supus confirmriiorganuluiierarhicsuperior.

Astfel,dispoziiileart.209alin.5dinCoduldeprocedurpenalprevedeauc, atunci cnd urmrirea penal era efectuat de procuror, rechizitoriul trebuia supus confirmrii primprocurorului parchetului, iar cnd urmrirea penal era realizat de acesta,atribuiaconfirmriireveneaprocuroruluiierarhicsuperior. Adouasituaieeraprevzutnart.264alin.2dinCoduldeprocedurpenal. Potrivitacestuitextdelege,cndrechizitoriulerantocmitdeprocuroruldelaparchetul ierarhic inferior celui corespunztor instanei competente s judece cauza n fond, acesta era supus confirmrii procurorului de la parchetul corespunztor acestei instane. n ambele ipoteze, confirmarea rechizitoriului, care este actul de sesizare a instanei,reprezentaoratificareaacestuia,iarneconfirmarealuincazurileartatemai sus atrgea sanciunea nulitii absolute, dac neregularitatea actului de sesizare nu puteafinlturatdendatiniciprinacordareaunuitermen. Or,caefectalmodificriloraduseprinactelenormativemenionate,dispoziiile art.209alin.5iart.264alin.2dinCoduldeprocedurpenalaufostabrogate,astfel c, n reglementarea ulterioar, singurele dispoziii care se refereau la emiterea rechizitoriului,caactproceduraldesesizareainstanei,eraucelealeart.264dinCodul deprocedurpenal. Confirmarearechizitoriului,careesteactuldesesizareainstanei,reprezentao ratificare a acestuia, iar neconfirmarea lui n cazurile artate mai sus atrgea sanciunea nulitii absolute, dac neregularitatea actului de sesizare nu putea fi nlturatdendatiniciprinacordareaunuitermen. Oricum,adresadenaintaresemnatdeprimprocurorconstituie doarmijloculde coresponden ntre autoritile judiciare, sesizarea instanei neputnd fi dect efectul rechizitoriului,caretrebuiescuprinddispoziiadetrimiterenjudecatimeniunea verificrii acestuia sub aspectul legalitii i temeiniciei de ctre primprocurorul parchetului. naltaCurtedeCasaieiJustiieSeciileUniteaadmisrecursulninteresullegii iadeciscdispoziiileart.264alin.3dinCoduldeprocedurpenalseinterpreteazn sensulcrechizitoriultrebuiesconinmeniunea"verificatsubaspectullegalitiii temeiniciei" i c lipsa acestei meniuni atrage neregularitatea actului de sesizare, n condiiile art. 300 alin. 2 din Codul de procedur penal, dar o atare lips putnd fi nlturat,dupcaz,fiedendat,fieprinacordareaunuitermennacestscop(decizia nr.9din18februarie2008,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.831 din10/12/2008,Dosarnr.66/2007). Peviitor,evoluiaraporturilorierarhicvacontinua,eledeveninddoarraporturi de subordonare administrativ. Nu vedem de ce plngerile nu sunt toate sub lupa judectoruluidecamerpreliminar. Plngerea mpotriva msurilor i actelor de urmrire penal. Corespunztor atribuiilor judectorului de camer preliminar n cadrul acestei proceduri, noul cod stabilete n competena acestuia rezolvarea plngerilor contra soluiilor de neurmrire dispuse de procuror. Procedura de contestare este reglementat ntrun modceasigurstabilireaunortermenescurte,iarsoluiilepropusecorespundfunciilor judiciarestabilitenproiect. Orice persoan poate face plngere mpotriva msurilor i actelor de urmrire penal,dacprinacesteasaadusovtmareintereselorsalelegitime. Plngereaseadreseazprocuroruluicaresupravegheazactivitateaorganuluide cercetarepenalisedepunefiedirectlaacesta,fielaorganuldecercetarepenal.

Plngerea mpotriva msurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori efectuatepebazadispoziiilordatedeacestaserezolvdeprimprocurorulparchetului sau, dup caz, de procurorul general al parchetului de pe lng curtea de apel ori de procurorulefdeseciealparchetului. n cazul cnd msurile i actele sunt ale primprocurorului, ale procurorului general al parchetului de pe lng curtea de apel, ale procurorului ef de secie al parchetului ori au fost luate sau efectuate pe baza dispoziiilor date de ctre acetia, plngereaserezolvdeprocurorulierarhicsuperior. Aceste dispoziii se aplic n mod corespunztor atunci cnd ierarhia funciilor ntro structur a parchetului e stabilitprinlegespecial. Ordonanele prin care se soluioneaz plngerile mpotriva soluiilor, actelorsaumsurilornumaipotfiatacatecuplngerelaprocurorulierarhicsuperiori se comunic persoanei care a fcut plngerea i celorlalte persoane interesate (art. 339). Peviitor,evoluiaraporturilorierarhicvacontinua,eledeveninddoarraporturi de subordonare administrativ. Nu vedem de ce nu toate plngerile nu sunt sub autoritateajudectoruluidecamerpreliminar. n cazul cnd msurile i actele sunt ale primprocurorului, ale procurorului general al parchetului de pe lng curtea de apel, ale procurorului ef de secie al parchetului ori au fost luate sau efectuate pe baza dispoziiilor date de ctre acetia, plngereaserezolvdeprocurorulierarhicsuperior. Aceste dispoziii se aplic n mod corespunztor atunci cnd ierarhia funciilor ntro structur a parchetului e stabilitprinlegespecial. Ordonaneleprincaresesoluioneazplngerilempotrivasoluiilor,actelorsau msurilor nu mai pot fi atacate cu plngere la procurorul ierarhic superior i se comunicpersoaneicareafcutplngereaicelorlaltepersoaneinteresate(art.339). Procurorii i desfoar activitatea potrivit principiului legalitii, al imparialitiiialcontroluluiierarhic,subautoritateaministruluijustiiei. MinisterulPubliciexercitatribuiileprinprocuroriconstituiinparchete,n condiiile legii, (nu n secii), iar Parchetele funcioneaz pe lng instanele de judecat(art.131dinConstituie).Dinniciodispoziiefundamentalnurezultvreo alt ierarhic, cum ar fi aceea a procurorului ef de secie al parchetului. Raportul dintreprocuror/procurorsuperiorseexercitdinparchetnparchet,inudinsecien secie. Plngerea mpotriva soluiilor de neurmrire sau netrimitere n judecat . Camerapreliminaresteoinstituienou,inovatoare,cearecascopcreareaunuicadru legislativ modern, care s nlture durata excesiv a procedurilor n faza de judecat. Prin reglementarea procedurii camerei preliminare se urmrete rezolvarea chestiunilorceindelegalitateatrimiteriinjudecatidelegalitateaadministrrii probelor, asigurnduse premisele pentru soluionarea cu celeritate a cauzei n fond. Noulcodinstituiecompetenajudectoruluidecamerpreliminarnverificarea conformitii probelor administrate n cursul urmririi penale cu garaniile de echitabilitate a procedurii. Sub acest aspect, legalitatea administrrii probelor este strns i exclusiv legat de asigurarea caracterului echitabil alprocesuluipenal.Astfel, dac judectorul va constata c se impune nlturarea mijlocului de prob, deoarece a produsovtmareesenialdrepturilorprocesualealeuneipri,vaexcludeacelmijloc deprob.

De asemenea, se urmrete s se rspund obiectivului legat de mbuntirea calitii actului de justiie, prin reglementarea punctual, att sub aspectul termenului (maxim30ziledelanregistrareacauzeiinumaipuinde10ziledelaaceeaidat)n care judectorul de camer preliminar se pronun, ct i sub aspectul condiiilor n careacestadispunencepereacercetriijudectoreti. Dupprereanoastr,termenelesuntornduitorii,inuimperative. Aceastinstituiededreptprocesualpenalproduceunefectdirect,pozitivasupra celeritii soluionrii unei cauze penale i nltur o lacun a actualelor dispoziii procesualpenale,ncareexaminarealegalitiirechizitoriului,aprobeloradministrate n cursul urmririi penale mpiedica pe durat nedeterminat nceperea cercetrii judectoreti. n acest context procedura camerei preliminare cuprinde reguli care elimin posibilitatea restituirii ulterioare, n faza de judecat, a dosarului la parchet, datoritfaptuluiclegalitateaprobatoriuluiiatrimiteriinjudecatsuntsoluionaten aceast etap. Sperm c jurisprudena va statua asupra caracterului unor termene, respectiv,aefectelordepirilor.Franalizaadministrativanecesaruluideresurse umanelogisticesaufinanciareefectelevorfiminime. dciuncan@gmail.com
15/10/2010