Sunteți pe pagina 1din 13

APROB: Director al Serviciului control financiar i revizie _______________ Diana Grosu-Axenti 24 !

artie 2"##

A$%$& cu privire la desfurarea concursului privind ocuparea funciilor publice vacante n cadrul Serviciului control financiar i revizie
n conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea a funciei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 2 ! din !! martie 2 "# Serviciul control financiar i revizie anun concurs pentru urmtoarele funcii publice vacante$ 'nfor!a(ia necesar): #* %enumirea autoritii publice: Serviciul control financiar i revizie 2* Sediul autoritii$ !un* +,iin)u- str* Alexan.ru cel Bun- 4/ 0* Denu!irea func(iilor 1u2lice vacante$

Direc(ia ins1ectare financiar) 3n alte autorit)(i 1u2lice centrale ef %irecie (1 funcie vacant)
a4 sco1ul 5eneral al func(iei: &rganizarea i coordonarea activitii direciei prin aplicarea procedurilor de inspectare 'control( financiar n vederea respectrii cadrului normativ# care reglementeaz utilizarea mi)loacelor bugetului public naional# alocaiilor pentru investiii# subsidiilor# granturilor# donaiilor i altor forme de asisten financiar din partea statului sau donatori e*terni# precum i gestionarea patrimoniului public# verificarea procedurilor de ac+iziii publice# formarea preurilor i gestionarea conform a activelor materiale i nemateriale la alte autoriti publice centrale. 24 sarcinile .e 2az) ale func(iei: ,*ercitarea conducerii activitii %ireciei# prin aplicarea prevederilor legale# ordinelor directorului i n conformitate cu programul de activitate al Serviciului .lanificarea anual a activitii %ireciei i actualizarea periodic a programului &rganizarea i coordonarea efecturii calitative a inspectrilor 'controalelor( financiare conform programului de activitate aprobat# solicitrilor# petiiilor# precum i la realizarea eficient a materialelor inspectrilor 'controalelor( financiare efectuate la autoritile publice centrale /onitorizarea i raportarea rezultatelor activitii inspectrilor 'controalelor( financiare efectuate la autoritile publice centrale 0sigurarea performanelor profesionale a anga)ailor %ireciei. +erin(e s1ecifice Studii: superioare n domeniul economic# financiar# contabil absolvite cu diplom de licen sau ec+ivalente# cursuri de perfecionare n domeniul managementului organizaional# administraiei publice# control financiar# etc. Experien profesional$ 1 ani vec+ime n specialitatea postului i 2 ani n serviciul public.

Direc(ia teritorial) ins1ectare financiar) +)ueni ef ad)unct %irecie (1 funcie vacant)


a4 sco1ul 5eneral al func(iei: 3ontribuie la organizarea activitii %ireciei prin aplicarea procedurilor de inspectare 'control4 financiar a operaiunilor i tranzaciilor privind respectarea cadrului normativ care reglementeaz utilizarea# conform legislaiei# a mi)loacelor bugetului public naional # utilizarea alocaiilor pentru investiii# subsidiilor i altor forme de asisten financiar din partea statului# a granturilor i

mi)loacelor oferite autoritilor publice locale de ctre donatorii interni i e*terni# privind procedurile de ac+iziie public# privind activitatea economico4financiar a entitii pe aspecte ce in de gestionarea conform a activelor materiale i nemateriale i mi)loacelor financiare# respectrii preurilor i tarifelor reglementate de stat. 24 sarcinile .e 2az) ale func(iei: 3ontribuirea la planificarea anual a activitii de inspectare i actualizarea periodic a .rogramului 3ontribuirea la organizarea i coordonarea efecturii de ctre anga)aii direciei a inspectrilor i controalelor de contrapunere conform programului de activitate aprobat# solicitrilor i petiiilor# precum i realizarea materialelor inspectrilor 3ontribuirea la monitorizarea i raportarea privind rezultatele activitii %ireciei 3ontribuirea la asigurarea procedurilor de dezvoltare a performanelor profesionale a anga)ailor %ireciei ,fectuarea dup caz a inspectrilor 'controalelor( financiare privind respectarea cadrului normativ# organizarea i diri)area membrilor ec+ipei de inspectare* +erin(e s1ecifice Studii: superioare n domeniul economic# financiar# contabil absolvite cu diplom de licen sau ec+ivalente# cursuri de perfecionare n domeniu managementul finanelor publice# organizaional# administraiei publice# serviciului public# control financiar i revizie. Experien profesional$ 5 ani vec+ime n specialitatea postului i 6 ani n serviciul public.

Direc(ia sintez)- asisten() 6uri.ic) i control intern Sec(ia !eto.olo5ie- analiz) i ra1oarte ef Secie (1 funcie vacant)
a4 sco1ul 5eneral al func(iei: organizarea i coordonarea activitii seciei n scopul elaborrii instruciunilor i normelor metodologice privind organizarea i desfurarea activitii de inspectare 'control( financiar# acordarea suportului competent de specialitate pentru aplicarea conform a lor# precum i asigurarea transparenei activitii Serviciului prin comunicare e*tern a informaiei privind activitatea de inspectare 'control( financiar. 24 sarcinile .e 2az) ale func(iei: &rganizarea i e*ercitarea conducerii activitii Seciei &rganizarea eficient a procesului de elaborare a programelor 7rapoartelor Serviciului ,laborarea instruciunilor i normelor metodologice privind organizarea i desfurarea activitii de inspectare 'control( financiar# asigurarea studierii acestora de ctre anga)aii Serviciului 0sigurarea transparenei activitii Serviciului prin comunicare e*tern a informaiei privind activitatea de inspectare 'control( financiar 0cordarea suportului competent de specialitate cu privire la aplicarea conform actelor normative n domeniu i alte documente# pentru realizarea calitativ a inspeciilor 'controalelor( financiare &rganizarea e*ecutrii procedurii de evaluare a performanelor profesionale i dezvoltarea profesional continu a anga)ailor Seciei. +erin(e s1ecifice Studii: superioare n domeniul economic# )uridice absolvite cu diplom de licen sau ec+ivalente# cursuri de perfecionare n domeniu managementul organizaional# administraiei publice# serviciului public. Experien profesional$ 1 ani vec+ime n specialitatea postului i 2 ani n serviciul public.

Direc(ia ins1ectare financiar) a finan(elor 1u2lice locale controlor4revizor superior (1 funcie vacant) Direc(ia ins1ectare financiar) 3n 3nv)()!3nt- cultur)- tiin() i s1ort controlor4revizor principal (1 funcie vacant)

Direc(ia ins1ectare financiar) 3n econo!ia na(ional) controlor4revizor principal (1 funcie vacant) Direc(ia ins1ectare financiar) a unit)(ilor a.!inistrativ-teritoriale +entru controlor4revizor principal (1 funcie temporar vacant) Direc(ia teritorial) ins1ectare financiar) 7.ine( controlor4revizor superior (1 funcie vacant) Direc(ia teritorial) ins1ectare financiar) %n5,eni controlor4revizor superior (1 funcie vacant)
#* a4 sco1ul 5eneral al func(iei: ,fectuarea inspectrilor 'controalelor4 financiare a operaiunilor i tranzaciilor privind respectarea cadrului normativ care reglementeaz utilizarea# conform legislaiei# a mi)loacelor bugetului public naional# utilizarea alocaiilor pentru investiii# subsidiilor i altor forme de asisten financiar din partea statului# a granturilor i mi)loacelor oferite autoritilor publice de ctre donatorii interni i e*terni# privind procedurile de ac+iziie public# privind activitatea economico4financiar a entitii pe aspecte ce in de gestionarea conform a activelor materiale i nemateriale i mi)loacelor financiare# respectarea preurilor i tarifelor reglementate de stat. 24 sarcinile .e 2az) ale func(iei: &rganizarea i diri)area activitii membrilor ec+ipei de inspectare ntru e*ecutarea calitativ a inspectrilor 'controalelor( financiare# dup caz ,*ecutarea inspectrilor 'controalelor( financiare privind respectarea legislaiei n vigoare de ctre subiectele supuse inspectrilor Realizarea calitativ i oportun a materialelor inspectrilor 'controalelor( financiare i naintarea lor la verificare efului# efului4ad)unct al %ireciei naintarea conductorilor i e*ecutorilor de buget ale entitilor supuse inspectrii 'controlului( financiare 7organelor ierar+ic superioare a prescripiilor e*ecutorii privind lic+idarea iregularitilor constatate ntreprinderea msurilor privind acoperirea pre)udiciului stabilit i sanciunilor calculate la buget n cadrul inspectrii 'controlului( financiare i monitorizarea e*ecutrii acestora. +erin(e s1ecifice Studii: +ontrolor-revizor 1rinci1al8su1erior: superioare n domeniul economic# financiar# contabil absolvite cu diplom de licen sau ec+ivalente# cursuri de perfecionare n domeniul controlului financiar public i a legislaiei de specialitate. Experien profesional$ 5 ani vec+ime n specialitatea postului i 6 ani n serviciul public.

Bi2lio5rafia
recomandat candidailor la funciile publice vacante de ef %irecie# ef ad)unct %irecie# ef Secie# controlor4revizor principal7superior +onstitu(ia Re1u2licii 9ol.ova Acte nor!ative 3n .o!eniul serviciului 1u2lic 8egea nr. !21 9:;< din 6 iulie 2 1 cu privire la funcia public i statutul funcionarului public 8egea nr. 224:;< din 22 februarie 2 1 privind 3odul de conduit a funcionarului public Hotrrea Guvernului nr.2 ! din !!. =.2 " privind punerea n aplicare a prevederilor 8egii nr.!214 :;< din 6 iulie 2 1 cu privire la funcia public i statutul funcionarului public 8egea nr. !54:;< din !2 februarie 2 1 cu privire la conflictul de interese

4 -

8egea nr. !2564:; din !" iulie 2 2 privind declararea i controlul veniturilor i a proprietii demnitarilor de stat# )udectorilor# procurorilor# funcionarilor publici i a unor persoane cu funcie de conducere 8egea nr. " 4:;< din 22 aprilie 2 1 cu privire la prevenirea i combaterea corupiei 8egea nr. !" 4:<<< din !" iulie !""6 cu privire la petiionare Acte nor!ative 3n .o!eniul .e s1ecialitate 8egea nr.16>4:<<< din 26 mai !""5 privind sistemul bugetar i procesul bugetar 8egea contabilitii nr.!!=4:;< din 2>. 6.2 > 8egea nr. =22 din 2= decembrie 2 2 cu privire la sistemul de salarizare n sectorul bugetar 8egea nr."54:;< din !=. 6.2 > privind ac+iziiile publice 8egea nr.!654:<<< din !5. 5.!""6 cu privire la ntreprinderea de Stat 8egea bugetului de stat pe anul 2 ! nr. !== din 2=.!2.2 " 3odul contravenional al Republicii /oldova nr.2!14:;< din 26.! .2 1 3odul muncii al Republicii /oldova nr.!264:; din 21. =.2 = 8egea nr.1624:<< din =. !.!""2 cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi 8egea nr.=">4:; din !5.! .2 = privind finanele publice locale 8ege nr.>564:; din 2>.!2.2 ! privind organizarea administrativ4teritorial a Republicii /oldova 8egea nr.6=54:;< din 21.!2.2 5 privind administraia public local 8egea nr.22=4:<; din !5. >.!""" cu privire la proprietatea public a unitilor administrativ4 teritoriale 8egea nr.!= 14:<<< din 22. >.!""> privind preul normativ i modul de vnzare4cumprare a pmntului 8egea nr.!!=64:<<< din 2. 6."> cu privire la societile pe aciuni 8egea nr.!2!4:;< din 6. 2.2 > privind administrarea i deetatizarea proprietii publice 8egea nr.62!4:; din = . >. ! privind reglementarea prin liceniere a activitii de ntreprinztor 8egea nr.!26=4:<<< din 22. 2."1 ?3adastrul bunurilor imobile@ Hotrrea Guvernului nr.! 25 din 2.!!.2 ! cu privire la optimizarea activitii de control 'inspectare( financiar a organului abilitat din subordinea /inisterului Ainanelor Hotrrea Guvernului nr. "62 din 2 . 1.2 > cu privire la msurile de realizare a 8egii nr.!2!4:;< din 6 mai 2 > privind administrarea i deetatizarea proprietii publice Hotrrea Guvernului nr.61= din 2". =.2 1 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare n locaiune a activelor neutilizate Hotrrea Guvernului nr.5 = din 2. >.!""> despre aprobarea Regulamentului privind formarea preurilor la medicamente i alte produse farmaceutice i parafarmaceutice Hotrrea Guvernului nr.!!2! din ! .!2.! cu privire la aprobarea %ocumentaiei standard pentru realizarea ac+iziiilor publice de lucrri Hotrrea Guvernului R./. nr.125 din 6. >. 1 cu privire la vnzarea4cumprarea unui teren proprietate public Hotrrea Guvernului R./. nr.212 din 2=. 2.!""5 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepie a construciilor i instalaiilor aferente Hotrrea Guvernului R./. nr.>6= din !!. 5. 2 cu privirea la salarizarea anga)ailor din unitile cu autonomie financiar Hotrrea Guvernului R./. nr.==1 din 2!. =. = cu privire la aprobarea 3atalogului mi)loacelor fi*e i activelor nemateriale Hotrrea Guvernului nr.2 din !2. 2.!""1 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate# raportate la mi)loacele fi*e Hotrrea Guvernului nr.>56 din 22.!!.!""2 privind aprobarea Bormelor pentru efectuarea operaiunilor de cas n economia naional a Republicii /oldova Hotrrea Guvernului nr.!6 6 din = .!2.2 2 privind reglementarea utilizrii autoturismelor de serviciu de ctre autoritile administraiei publice Hotrrea Guvernului nr.=1! din !=. 6.2 5 cu privire la condiiile de salarizare a personalului din unitile bugetare n baza Reelei tarifare unice Hotrrea Guvernului nr.1=5 din 26. 5.2 2 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la detaarea salariailor ntreprinderilor# instituiilor i organizaiilor din R/

Hotrrea Guvernului nr.222 din !5. 2.2 5 privind salarizarea funcionarilor publici i persoanelor care efectueaz deservirea te+nic Hotrrea Guvernului nr. 5 > din =!.! ."5 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a perioadei de munc n vederea acordrii sporului pentru vec+ime n munc funcionarilor publici Hotrrea Guvernului nr. 625 din 25. 6.2 6 privind aprobarea /odului de calculare a salariului mediu Hotrrea Guvernului nr.26> din 6. 1.!""2 cu privire la msurile de coordonare i de reglementare de ctre stat a preurilor 'tarifelor( Hotrrea Guvernului nr.! 1 din =. 2.2 2 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiiile de stabilire# modul de calcul i de plat a indemnizaiilor pentru incapacitate temporar de munc i altor prestaii de asigurri sociale Hotrrea Guvernului nr.511 din ! . 5.2 = cu privire la structura i statele de personal ale primriilor satelor 'comunelor(# oraelor 'municipiilor( Hotrrea Guvernului nr. 51" din ! . 5.2 = cu privire la organigrama i statele de personal ale aparatului preedintelui raionului# direciilor# seciilor# altor subdiviziuni din subordinea 3onsiliului raional Hotrrea Guvernului nr.!==2 din =.!2.2 6 cu privire la aprobarea normelor naturale de asigurare cu produse alimentare# mbrcminte# nclminte# inventar moale# obiecte de igien personal# )ocuri i )ucrii pentru copiii orfani i cei rmai fr ngri)irea prinilor din casele de copii# colile 'gimnaziile( 4 internat de toate tipurile Hotrrea Guvernului nr.!621 din !5.!2.2 1 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vnzarea4 cumprarea terenurilor aferente Hotrrea Guvernului R./. nr."!" din = . >. 1 cu privire la organizarea i desfurarea concursurilor comerciale i investiionale de privatizare a proprietii publice 'pn la = . >. 1 HG nr.""1 din 2". ". ( Hotrrea Guvernului nr.!62! din 26.!2.2 > pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de atribuire# modificare a destinaiei i sc+imbul terenurilor Hotrrea Guvernului nr.!2"= din 2".!2.2 = despre aprobarea Regulamentului privind salarizarea anga)ailor din instituiile medico4sanitare publice ncadrate n sistemul asigurrilor obligatorii de asisten medical &rdinul /inisterului Ainanelor nr."= din !". >.2 ! despre aprobarea <nstruciunii cu privire la evidena contabil n instituiile publice &rdinul /inisterului Ainanelor nr."6 din !". >.2 ! despre aprobarea <nstruciunii cu privire la evidena contabil n contabilitile centralizate din cadrul primriilor satelor 'comunelor(# oraelor &rdinul /inisterului Ainanelor nr.! 72 din !". 2. " privind modul de reflectare n contabilitate a c+eltuielilor i C;0# aferente bunurilor imobiliare transmise n locaiune i serviciilor comunale &rdinul /inisterului Ainanelor nr."6 din =!.!2.2 6 despre aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea mi)loacelor speciale ale instituiilor finanate din buget &rdinul /inisterului Ainanelor nr.2> din 21. 6.2 6 cu privire la aprobarea i punerea n aplicare a Regulamentului privind inventarierea &rdinul /inisterului Ainanelor nr.=2 din =. =.2 Standardele Baionale de 3ontabilitate nr.!> ?3ontabilitatea arendei 'leasingului(@ &rdinul /inisterului Ainanelor nr.> din !1. !.!""" despre aprobarea Regulamentului privind drile de seam contabile ale instituiilor publice. <nventarierea patrimoniului &rdinul /inisterului Ainanelor nr.2 din =. !.2 > cu privire la aprobarea Regulamentului privind statutul# drepturile i obligaiile e*ecutorilor de buget &rdinul /inisterului Ainanelor nr.!5 din 2". !.!""" cu privire la aprobarea i punerea n aplicare a Standardelor Baionale de 3ontabilitate i 3omentariilor# S.B.3. !! ?3ontractele de construcie@ &rdinul /inisterului Ainanelor nr.12 din ".! .!""5 despre aprobarea <nstruciunii cu privire la evidena contabil n instituiile publice (de utilizat n cadrul reviziilor pentru anii precedeni) &rdinul /inisterului Ainanelor nr.!=> din 22.!!.!""1 despre aprobarea <nstruciunii cu privire la evidena contabil n contabilitile centralizate din cadrul primriilor satelor 'comunelor(# oraelor (de utilizat n cadrul reviziilor pentru anii precedeni)

&rdinul /inisterului Ainanelor nr.!>6 din 22.!2.!""> privind .lanul de conturi contabile al activitii economico financiare a ntreprinderilor &rdinul /inisterului Ainanelor nr.!21 din 5.!2.! cu privire la aprobarea <ndicaiilor metodice privind particularitile contabilitii n organizaiile necomerciale

Direc(ia ins1ectare financiar) 3n 6usti(ie- or.ine 1u2lic) i a1)rarea statului ef ad)unct %irecie (1 funcie vacant)
a4 sco1ul 5eneral al func(iei: 3ontribuie la organizarea i coordonarea activitii direciei prin aplicarea procedurilor de inspectare 'control( financiar n vederea respectrii cadrului normativ# care reglementeaz utilizarea mi)loacelor bugetului public naional# alocaiilor pentru investiii# subsidiilor# granturilor# donaiilor i altor forme de asisten financiar din partea statului sau donatori e*terni# precum i gestionarea patrimoniului public# verificarea procedurilor de ac+iziii publice# formarea preurilor i gestionarea conform a activelor materiale i nemateriale la entitile subordonate /inisterului 0prrii# /inisterului 0facerilor <nterne# Serviciului Grniceri# Serviciului 3urieri Speciali i %epartamentului instituiilor penitenciare al /inisterului Dustiiei. 24 sarcinile .e 2az) ale func(iei: 3ontribuirea la planificarea anual a activitii %ireciei i actualizarea periodic a programului 3ontribuirea la organizarea efecturii calitative a inspectrilor 'controalelor( financiare conform programului de activitate aprobat# solicitrilor i petiiilor# precum i realizrii eficiente a materialelor inspectrilor 'controalelor( financiare efectuate la entitile subordonate /inisterului 0prrii# /inisterului 0facerilor <nterne# Serviciului Grniceri# Serviciului 3urieri Speciali i %epartamentului instituiilor penitenciare al /inisterului Dustiiei 3ontribuirea la monitorizarea i raportarea rezultatelor activitii privind inspectrile efectuate la entitile subordonate /inisterului 0prrii# /inisterului 0facerilor <nterne# Serviciului Grniceri# Serviciului 3urieri Speciali i %epartamentului instituiilor penitenciare al /inisterului Dustiiei 3ontribuirea la asigurarea performanelor profesionale a anga)ailor %ireciei,fectuarea# dup caz# a inspectrilor 'controalelor( financiare n vederea respectrii cadrului normativ# organizarea i diri)area activitii membrilor ec+ipei de inspectare 'control( financiar.

Bi2lio5rafia
recomandat candidailor la funcia ef ad)unct %irecie inspectare financiar n )ustiie# ordine public i aprarea statului +onstitu(ia Re1u2licii 9ol.ova Acte nor!ative 3n .o!eniul serviciului 1u2lic 8egea nr. !21 9:;< din 6 iulie 2 1 cu privire la funcia public i statutul funcionarului public 8egea nr. 224:;< din 22 februarie 2 1 privind 3odul de conduit a funcionarului public Hotrrea Guvernului nr.2 ! din !!. =.2 " privind punerea n aplicare a prevederilor 8egii nr.!214 :;< din 6 iulie 2 1 cu privire la funcia public i statutul funcionarului public 8egea nr. !54:;< din !2 februarie 2 1 cu privire la conflictul de interese 8egea nr. !2564:; din !" iulie 2 2 privind declararea i controlul veniturilor i a proprietii demnitarilor de stat# )udectorilor# procurorilor# funcionarilor publici i a unor persoane cu funcie de conducere 8egea nr. " 4:;< din 22 aprilie 2 1 cu privire la prevenirea i combaterea corupiei 8egea nr. !" 4:<<< din !" iulie !""6 cu privire la petiionare 8egea nr. =22 din 2= decembrie 2 2 cu privire la sistemul de salarizare n sectorul bugetar Hotrrea Guvernului nr.!2! din 2= februarie 2 ! despre aprobarea 3lasificatorului unic a funcionarilor publice

Acte nor!ative 3n .o!eniul .e s1ecialitate


3odul contravenional nr.2!14:;< din 26 octombrie 2 1 3odul de e*ecutare nr.66=4:; din 26 decembrie 2 6

3odul de etic i deontologie a poliistului# aprobat prin HG nr.61! din ! mai 2 5 3odul fiscal nr.!!5=4:<<< din 26 aprilie !""> 3odul muncii nr.!264:; din 21 martie 2 = 8egea nr.624:<<< din !2 aprilie !""6 privind activitatea operativ de investigaii Regulamentul disciplinei militare# aprobat prin 8egea nr.224:;< din 2 martie 2 > 8egea Serviciului .roteciei 3ivile i Situaiilor ,*cepionale nr."=4:;< din 2 aprilie 2 > 8egea nr."54:;< din != aprilie 2 > privind ac+iziiile publice 8egea nr.! 54:<<< din !> mai !""6 cu privire la secretul de stat 8egea contabilitii nr. !!=4:;< din 2> aprilie 2 > 8egea nr.!=64:;< din != iunie 2 1 cu privire la Serviciul de .rotecie i .az de Stat 8egea nr.!254:;< din 5 iulie 2 > cu privire la organizarea serviciului civil 'de alternativ( 8egea nr.!524:;< din != iulie 2 > cu privire la Serviciul Grniceri 8egea nr.!524:;< din 22 iulie 2 2 cu privire la statutul militarilor 8egea nr.22 4:; din " iulie 2 6 privind interpretarea unei sintagme din articolul 2> alineatul '5( din 8egea nr.!2624:; din !1 iulie 2 2 cu privire la pregtirea cetenilor pentru aprarea .atriei 8egea nr.25>4:<<< din " noiembrie !""6 privind aprarea mpotriva incendiilor 8egea nr.2>!4:<<< din " noiembrie !""6 cu privire la protecia civil 8egea nr.21"4:; din 22 iulie 2 6 privind indemnizaiile pentru incapacitate temporar de munc i alte prestaii de asigurri sociale 8egea bugetului de stat pe anul 2 " nr. 2664:;< 2!.!!.2 1 8egea nr.=624:; din 22 iulie 2 = cu privire la aprarea naional 8egea Serviciului de Stat de 3urieri Speciali nr.6 24:; din 2 decembrie 2 6 8egea nr.6!54:<< din !1 decembrie !"" cu privire la poliie 8egea nr.1 54:<< din !2 decembrie !""!cu privire la trupele de carabinieri 'trupele interne( ale /inisterului 0facerilor <nterne 8egea nr.1624:<< din = ianuarie !""2 cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi 8egea salarizrii nr.16>4:; din !6 februarie 2 2 8egea nr.16>4:<<< din 26 mai !""5 privind sistemul bugetar i procesul bugetar 8egea nr.! =5 din !> decembrie !""5 cu privire la sistemul penitenciar 8egea nr.!2664:; din !1 iulie 2 2 cu privire la rezerva Aorelor 0rmate 8egea nr.!2624:; din !1 iulie 2 2 cu privire la pregtirea cetenilor pentru aprarea .atriei 8egea nr.!6>>4:; din 22 noiembrie 2 2 cu privire la rspunderea material a militarilor 8egea nr.!2664:<< din 2= iunie !""= privind asigurarea cu pensii a militarilor i a persoanelor din corpul de comand i din trupele organelor afacerilor interne %ecretul .reedintelui R/ nr.=22 din 5 octombrie !""2 cu privire la aprobarea regulamentelor militare ale Aorelor 0rmate ale Republicii /oldova Regulamentul privind modul de comercializare a te+nicii militare# armamentului i altor mi)loace te+nice militare de care dispun Aorele 0rmate ale Republicii /oldova# aprobat prin Hotrrea .arlamentului nr.21=4:<; din !> februarie !""" Hotrrea .arlamentului nr. 5=>4:<< din ! iulie !""! cu privire la gradele speciale pentru efectivul de trup i corpul de comand al organelor afacerilor interne 3oncepia reformei militare# aprobat prin Hotrrea .arlamentului nr.!=!24:; din 25 iulie 2 2 Hotrrea .arlamentului nr.!=>>4:<< din 5 aprilie !""= privind modul de transmitere a materialelor n organele de anc+et@ Hotrrea Guvernului nr.! 25 din 2.!!.2 ! cu privire la optimizarea activitii de control 'inspectare( financiar a organului abilitat din subordinea /inisterului Ainanelor Hotrrea Guvernului nr.!!2! din ! .!2.! cu privire la aprobarea %ocumentaiei standard pentru realizarea ac+iziiilor publice de lucrri Hotrrea Guvernului nr.1=5 din 26. 5.2 2 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la detaarea salariailor ntreprinderilor# instituiilor i organizaiilor din R/ Hotrrea Guvernului nr.! 1 din =. 2.2 2 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiiile de stabilire# modul de calcul i de plat a indemnizaiilor pentru incapacitate temporar de munc i altor prestaii de asigurri sociale Regulamentul privind activitatea administrativ4militar i efectivul4limit a organelor administrativ4 militare# aprobate prin HG nr.>> din = ianuarie 2 ! Hotrrea Guvernului nr.>1 din 2! februarie !""6 cu privire la modul de calculare a vec+imii n munc# stabilire i plat a pensiilor i indemnizaiilor militarilor# persoanelor din corpul de comand

i din trupele organelor afacerilor interne# colaboratorilor 3entrului pentru 3ombaterea 3rimelor ,conomice i 3orupiei i sistemului penitenciar Hotrrea Guvernului nr.! 6 din 5 februarie 2 1 cu privire la asigurarea cu ec+ipament a militarilor Aorelor 0rmate pe timp de pace Regulamentul cu privire la modul de stabilire i plat a indemnizaiei lunare militarilor# ofierilor de informaii i securitate# efectivului de trup i corpului de comand anga)ai prin contract din organele aprrii naionale# securitii statului i ordinii publice# conform totalurilor activitii unitii n care snt anga)ai# aprobat prin HG nr.!15 din 2 februarie 2 1 Hotrrea Guvernului nr.2!6 din ! aprilie !""5 cu privire la asigurarea obligatorie de stat a militarilor i cetenilor care trec pregtirea militar Hotrrea Guvernului nr.=!> din 2> martie 2 5 cu privire la mi)loacele speciale ale /inisterului 0prrii Regulamentul cu privire la serviciul n organele afacerilor interne# aprobat prin HG nr.==6 din 1 iulie !""! Regulamentul privind realizarea ac+iziiilor publice de servicii de proiectare a lucrrilor# aprobat prin HG nr.=22 din 2 mai 2 " Hotrrea Guvernului nr.=1! din != aprilie 2 5 cu privire la condiiile de salarizare a personalului din unitile bugetare n baza Reelei tarifare unice Hotrrea Guvernului nr.62= din 2= iunie !""2 cu privire la asigurarea cu producie alimentar a consumatorilor speciali /odul de calculare a salariului mediu# aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.625 din 25 aprilie 2 6 Regulamentul cu privire la modul de determinare i comercializare a activelor neutilizate ale ntreprinderilor# aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.61 din 21 martie 2 1 Hotrrea Guvernului nr.222 din !5 mai 2 5 privind salarizarea funcionarilor publici i persoanelor care efectueaz deservirea te+nic Hotrrea Guvernului nr.225 din 22 mai 2 5 cu privire la mi)loacele speciale ale Serviciului Grniceri Hotrrea Guvernului nr.2"5 din 2 iunie 2 cu privire la uniforma i normele de ec+ipare a colaboratorilor poliiei i serviciului intern ale /inisterului 0facerilor <nterne Regulamentul cu privire la modul de calculare a perioadei de munc n vederea acordrii sporului pentru vec+ime n munc funcionarilor publici# aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.5 > din =! octombrie !""5 Hotrrea Guvernului nr.5=2 din 2" iunie 2 5 cu privire la Serviciul de Stat de 3urieri Speciali Hotrrea Guvernului nr.52 din !2 iunie 2 5 privind salarizarea militarilor# efectivului de trup i corpului de comand anga)ai n serviciul organelor aprrii naionale# securitii statului i ordinii publice Regulamentul cu privire la modul de calculare a perioadei de munc n vederea acordrii sporului pentru vec+ime n munc anga)ailor civili din organele aprrii naionale# securitii statului i ordinii publice# aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.515 din !1 iunie 2 > Bormele pentru efectuarea operaiunilor de cas n economia naional a Republicii /oldova# aprobate prin Hotrrea Guvernului nr.>56 din 22 noiembrie !""2 Regulamentul cu privire la modul de calculare a perioadei de munc n vederea acordrii sporului pentru vec+ime n munc personalului din unitile bugetare# salarizat n baza Reelei tarifare unice# aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.1 ! din 2 iulie 2 > Regulamentul cu privire la modul de ndeplinire a serviciului militar n Aorele 0rmate# aprobat prin Hotrrea Guvernului nr."6! din !> august 2 5 Regulamentul cu privire la satisfacerea serviciului# te*tului )urmntului# Regulamentului privind modul de depunere a )urmntului# listei gradelor speciale i modelului legitimaiei de serviciu pentru efectivul de trup i corpul de comand din sistemul penitenciar al /inisterului Dustiiei# aprobate prin Hotrrea Guvernului nr."2 din !6 octombrie !""> Hotrrea Guvernului nr.! din 21 august 2 5 cu privire la condiiile de salarizare a anga)ailor civili din organele aprrii naionale# securitii statului i ordinii publice Regulamentul cu privire la ac+iziiile publice de lucrri# aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.!!2= din !2 septembrie 2 = &rdinul /inisterului Ainanelor nr."= din !". >.2 ! despre aprobarea <nstruciunii cu privire la evidena contabil n instituiile publice &rdinul /inisterului Ainanelor nr."6 din !". >.2 ! despre aprobarea <nstruciunii cu privire la evidena contabil n contabilitile centralizate din cadrul primriilor satelor 'comunelor(# oraelor

&rdinul /inisterului Ainanelor nr.! 72 din !". 2. " privind modul de reflectare n contabilitate a c+eltuielilor i C;0# aferente bunurilor imobiliare transmise n locaiune i serviciilor comunale &rdinul /inisterului Ainanelor nr."6 din =!.!2.2 6 despre aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea mi)loacelor speciale ale instituiilor finanate din buget &rdinul /inisterului Ainanelor nr.2> din 21. 6.2 6 cu privire la aprobarea i punerea n aplicare a Regulamentului privind inventarierea &rdinul /inisterului Ainanelor nr.=2 din =. =.2 Standardele Baionale de 3ontabilitate nr.!> ?3ontabilitatea arendei 'leasingului(@ &rdinul /inisterului Ainanelor nr.> din !1. !.!""" despre aprobarea Regulamentului privind drile de seam contabile ale instituiilor publice. <nventarierea patrimoniului &rdinul /inisterului Ainanelor nr.2 din =. !.2 > cu privire la aprobarea Regulamentului privind statutul# drepturile i obligaiile e*ecutorilor de buget &rdinul /inisterului Ainanelor nr.!5 din 2". !.!""" cu privire la aprobarea i punerea n aplicare a Standardelor Baionale de 3ontabilitate i 3omentariilor# S.B.3. !! ?3ontractele de construcie@ &rdinul /inisterului Ainanelor nr.12 din ".! .!""5 despre aprobarea <nstruciunii cu privire la evidena contabil n instituiile publice (de utilizat n cadrul reviziilor pentru anii precedeni) &rdinul /inisterului Ainanelor nr.!=> din 22.!!.!""1 despre aprobarea <nstruciunii cu privire la evidena contabil n contabilitile centralizate din cadrul primriilor satelor 'comunelor(# oraelor (de utilizat n cadrul reviziilor pentru anii precedeni) &rdinul /inisterului Ainanelor nr.!>6 din 22.!2.!""> privind .lanul de conturi contabile al activitii economico financiare a ntreprinderilor &rdinul /inisterului Ainanelor nr.!21 din 5.!2.! cu privire la aprobarea <ndicaiilor metodice privind particularitile contabilitii n organizaiile necomerciale

+on.i(iile .e 1artici1are la concurs:


+on.i(ii .e 2az) : deinerea ceteniei Republicii /oldova i domiciliul stabilit n Republica /oldova cunoaterea limbii de stat# scris i vorbit posedarea capacitii depline de e*erciiu i sntii corespunztoare funciei publice pentru care candideaz neatingerea vrstei necesare obinerii dreptului la pensie pentru limit de vrst lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infraciuni svrite cu intenie neprivarea de dreptul de a ocupa funcii publice s nu fi fost destituit dintr4o funcie public sau s nu i se fi ncetat contractul individual de munc pentru motive disciplinare n ultimii 2 ani prioritate vor avea persoanele cu viza de reedin: pentru %irecia teritorial inspectare financiar ,dine n or. Edine pentru %irecia teritorial inspectare financiar Eng+eni n or. Ungheni pentru %irecia teritorial inspectare financiar 3ueni n or. Cueni. Cunotine: cultur general cunoaterea principiilor i te+nicilor contabile cunoaterea legislaiei n vigoare privind domeniul financiar4contabil cunoaterea principiilor de baz n economie noiuni suficiente pentru a identifica elementele de iregularitate i constitutive ale infraciunii cunoaterea la perfecie a limbii de stat n limita cerinelor funciei deinute un avanta) cunoaterea unei limbi de circulaie internaional# preferabil engleza la nivel mediu cunotine de operare a programelor la calculator$ Ford# ,*cel# .oGer.oint# <nternet. Abiliti: lucru cu informaia# comunicare eficient oral i n scris# de a fi n msur s e*pun clar i concis constatrile# concluziile i recomandrile# spirit de observaie i analiz# gndire ordonat# tact i pricepere n lucru cu oamenii# perseveren# rezisten la efort i stres# adaptabilitate la situaii noi# capacitatea de comutare rapid la diverse probleme profesionale# capacitatea de a lucra n ec+ip.

Atitudini /comportamente :conduit moral i profesional desvrit# obiectivitate n aprecierea i analiza situailor economice# financiare i sociale# responsabilitate# obiectivitate# competen# confidenialitate# imparialitate# iniiativ# tendin ctre dezvoltare profesional continu. +on.i(iile .e !unc) : regim de munc$ 6 ore pe sptmn# 1 ore pe zi# disponibilitatea lucrului peste program i n zile de repaus# dup caz program de munc$ luni4vineri# orele 1 9 !> # pauz de mas !2 4 != activitate preponderent n deplasri n instituii# ntreprinderi i organizaii# precum i de birou . Persoanele interesate 1ot .e1une 1ersonal 81rin 1ot) 81rin e-!ail Dosarul .e concurs: - formularul de participare (anexa 1)- copia buletinului de identitate- copiile diplomelor de studii i ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecionare profesional i7sau de specializare- copia carnetului de munc- certificatul medical4 copia adeverinei de recrut sau al livretului militar- cazierul )udiciar. 4 declaraia pe propria rspundere privind absena antecedentelor penale. 3opia documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezint cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. n cazul n care dosarul de concurs se depune prin pot sau e4mail# candidaii vor prezenta n ziua concursului toate actele n original pentru autentificare. ot$ originalul certificatului medical i al cazierului )udiciar vor fi prezentate i ane*ate la dosarul de concurs n termen de ma*imum ! zile calendaristice de la data la care candidatul a fost declarat nvingtor al concursului# sub sanciunea neemiterii actului administrativ de numire. :er!enul .e .e1unere a .ocu!entelor 1entru 1artici1are la concurs Cermenul limit de depunere a documentelor pentru participarea la concurs #; a1rilie 2"## inclusiv* <ocul .esf)ur)rii concursului 8ocul depunerii documentelor de participare la concurs i de desfurare a concursului este mun. 3+iinu# str.0le*andru cel Hun 61# bir.! =. Celefoane de contact 4 222-=>"* ,4mail 9 ecerc,ez?5!ail*co!- ina5avriliuc?!ail*ru .ersoana responsabil de oferirea informaiilor suplimentare 9 dna 'na Gavriliuc- specialist principal al Seciei resurse umane# iar de primirea documentelor 9 dna 7lena +erc,ez- ef Secie resurse umane. '!1ortant: !n conformitate cu pct." al regulamentului cu pri#ire la ocuparea funciei publice #acante prin concurs$ aprobat prin %otr&rea 'u#ernului nr.()* din ** martie ())+$ la concursul anunat de Ser#iciul control financiar i re#i,ie pentru ocuparea funciei publice #acante pot candida i au acces liber de participare toate persoanele$ inclusi# i anga-aii aparatului central al Ser#iciului$ ai .ireciilor teritoriale$ care &ndeplinesc condiiile stabilite de legislaia &n #igoare.

Anexa nr.* la anunul cu privire la desfurarea concursului privind ocuparea funciilor publice vacante n cadrul Serviciului control financiar i revizie @or!ular .e 1artici1are la concursul 1entru ocu1area func(iei 1u2lice vacante 0utoritatea publicIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Auncia public solicitatIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII '* Date 5enerale
$u!e Data naterii +et)(enia Ainclusiv a altor state4 :elefon serv* .o!ic* !o2il Prenu!e Do!iciliu

e-!ail a.resa 1otal)

''* 7.uca(ie Stu.ii .e 2az):


$r* crt* Perioa.a 'nstitu(ia- localizarea- facultatea S1ecialitatea o2(inut)* Di1lo!)8certificat

Stu.ii 1ostuniversitare8universitare Aciclul ''4:


$r* crt* Perioa.a 'nstitu(ia- a.resa- facultatea S1ecialitatea- titlul o2(inut* Di1lo!)8certificat

+ursuri .e 1erfec(ionare8s1ecializare 3n ulti!ii 4 ani:


$r* crt* Perioa.a 'nstitu(ia- a.resa Denu!irea cursului Di1lo!)8certificat

:itluri tiin(ifice

<ucr)ri tiin(ifice2revete .e inven(ie1u2lica(ii- etc*

''* 7x1erien(a .e !unc)


Bec,i!ea 3n serviciul 1u2lic Bec,i!ea 3n .o!eniul aferent func(iei 1u2lice solicitate

7x1erien(a .e !unc) aferent) func(iei 1u2lice solicitate A3nce13n. cu cea recent)4


Perioa.a Or5aniza(ia- a.resa* Postul .e(inut Atri2u(iile i res1onsa2ilit)(ile .e 2az)

Perioa.a

Or5aniza(ia- a.resa* Postul .e(inut

Atri2u(iile i res1onsa2ilit)(ile .e 2az)

Perioa.a

Or5aniza(ia- a.resa* Postul .e(inut

Atri2u(iile i res1onsa2ilit)(ile .e 2az)

'''* +alit)(i 1rofesionale Aautoevaluare4


+alit)(i $ivel .e .ezvoltare i !anifestare 3nalt !e.iu

B* +alit)(i 1ersonale Aautoevaluare4


+alit)(i $ivel .e .ezvoltare i !anifestare 3nalt !e.iu

B'* $ivel .e cunoatere a li!2ilor


Denu!irea li!2ii +alificativ .e cunoatere cunotin(e .e 2ine foarte 2ine 2az)

B''* A2ilit)(i .e o1erare 1e calculator


Pro5ra!e $ivel .e utilizare

B'''* Rela(ii .e ru.enie

Rela(ii .e ru.enie cu func(ionarii autorit)(ilor 1u2lice or5anizatoare a concursului

'C* Reco!an.)ri
$r* #* 2* 0* $u!e- 1renu!e Or5aniza(ia- 1ostul .e(inut :el*- e-!ail

Declar, pe propria rspundere, c datele nscrise n acest formular snt veridice. autoritii publice de a verifica datele din formular i din documentele prezentate.

ccept dreptul

$ot): +an.i.atul .eclarat 3nvin5)tor al concursului: !. n termen maxim 1! zile calendaristice prezint cazierul "uridic n ori#inar de la or#anul de resort$
%. n termen maxim 1! zile calendaristice prezint certificatul medical$ &. n termen de %! de zile depune declaraia cu privire la venituri i proprietate 'omisiei de control al declaraiilor cu privire la venituri i proprietate a Serviciului control financiar i revizie, n baza art. ( al )e#ii nr.1%*+,-. din 1/ iulie %!!% 01rivind declararea i controlul veniturilor i al proprietii demnitarilor de stat, "udectorilor, procurorilor, funcionarilor publici i a unor persoane cu funcie de conducere2.

.ata completrii formularului

Semntura