Sunteți pe pagina 1din 2

Ciclul de via al ntreprinderii

Am ales aceasta tema, deoarece consider ca intreprinderea, asemenea vietii unui om, alcatuieste un ciclu. Acest ciclu debuteaza cu nasterea, sau in termeni economici lansarea, urmeaza etapa de dezvoltare, cea de maturitate si declinul. De asemenea de-a lungul existentei unei intreprinderi exista mai multe faze: cea de organizare a conceperii intreprinderii, faza de formare, faza de crestere activa, faza de incetinire a cresterii, faza de maturizare, faza de cadere, faza de incheiere a activitatii. Prima faza se caracterizeaza prin mari cheltuieli a resurselor intreprinderii. Intreprinderea doar se organizeaza, nu activeaza economic. Cu toate acestea sfera pierderi de inregistrare, licentiere etc. rmeaza faza de formare atunci cand se formeaza potentialul strategic al intreprinderii. In aceasta etapa o importanta mare o au factori precum: marimea ceretrii, con!unctura pietei, existenta stocurilor de materie prima, cerintele consumatorilor referitoare la calitatea productiei, activitatea inovationala. "copul urmarit in aceasta etapa este activitatea fara pierderi si obtinerea profitului. Cresterea activa se caracterizeaza prin marirea intensiva a intreprinderii, cresterea potentialului de productie, marirea volumului vanzarilor. Profitul, de asemenea continua sa creasca. rmeaza faza de incetinire a cresterii, moment in care incetineste ritmul de crestere a profitului. #irma se apropie de limita maxima a activitatii si a dinamismului ei. Faza de maturizare $ %ntreprinderea atinge culmile succesului, maximul veniturilor. "e urm&re'te o stabilitate de %ncasare a veniturilor. Conducerea %ntreprinderii opereaz& cu no(iunea de )profit planificat*. "tarea general&a %ntreprinderi se stabilizeaz&, %nceteaz& extinderea producerii. +olumul de realizare atinge maximul, de asemenea maximul este atins de veniturile %ntreprinderii. ,ezervele de cre'tere 'i poten(ialul de produc(ie a %ntreprinderii este folosit %n %ntregime, iar %ntreprinderea foarte repede va trece la faza de c&dere. faza de c&dere $ se caracterizeaz& prin mic'orarea volumului venitului, are loc o sc&dere dinamismului de lucru. Principala cauz& a c&derii %ntreprinderii este %nvechirea fondurilor de baz&, ceea ce duce la ma!orarea cheltuielilor pentru repara(iile curente 'i capitale, la apari(ia %ntreruperilor de lucru a sistemului principal de produc(ie, rezult-nd %n final, cre'terea pre(ului de cost al produc(iei. .n afar& de acestea, apari(ia pe pia(& a noilor produc&tori cu produc(ie similar&, dar cu noi tehnologii, contribuie la diminuarea profitului %ntreprinderii. .n aceast& etap& se agraveaz& practic situa(ia tuturor indicatorilor financiari ai %ntreprinderii, se %ncalc& structura bilan(ului. #actorii externi %'i recap&t& importan(a. .ntreprinderea se )%mboln&ve'te* 'i trece %n ultima faz& a ciclului de via(& $ )stingerea din via(&*. ltima faza $ %ntreprinderea %ncepe s& aib& pierderi 'i nu are sens continuarea activit&(ii de produc(ie, restabilirea capacit&(ii de plat& fiind practic imposibil&. Cerin(ele creditorilor devin tot mai agresive. #irma se lichideaz& benevol sau %n urma hot&r-rii !udec&tore'ti. Ca rezultat al trecerii prin aceste faze ale ciclului, economia %ntreprinderii p&'e'te pe o nou& treapt& calitativ&, dar concomitent %'i preg&te'te baza pentru o nou& criz&, adic& totul se repet& din nou. Din analiza detaliat& a stadiilor ciclului de via(& a %ntreprinderii %n prezent se desprinde urm&toarea concluzie: scopul principal a oric&rei conduceri const& %n

men(inerea c-t mai mult posibil a %ntreprinderii %n faza de stabilitate 'i de a nu permite sau de a %nt-rzia trecerea la faza de c&dere. Pentru a putea intelege mai bine structura de viata a unei intreprunderi vom prezenta un exemplu concret. In urma cu trei ani, s-a deschis in ,omania lantul de magazine /ic.,0, detinute de afaceristul Dinu Patriciu. Povestea /ic.ro a %nceput %n aprilie 1232, c-nd au fost deschise 32 magazine, )b&c&nii* cum sunt descrise pe site-ul firmei. Anul acesta, potrivit site-ului /ic.ro, re(eaua ar fi trebuit s& a!ung& la 3.142 de magazine deschise in toata tara si la 542 de magazine mobile.