Sunteți pe pagina 1din 1

FACTURA

Furnizor SC Vatra Neamului


Nr.ord.reg.com./an J25/598/2005
C.I.F 8313615
Sediul : STR. Popa Savu nr.23, sector 1
Judetul.....Bucuresti ..........
RO45BPOS74906744797RON01.
Nr. Facturii.....7....................
Banca.. BancPost AVIATORILOR
Data (z iua, luna, anul)....09.01.2011.
Aviz de insotire a marfii..............

Cumparator.SC ALEXIA SA
Nr.ord.reg.com/an.. J33/457/2007,
C.I.F...... 5643321
Sediul: STR. Narciselor nr.25, sector 1
Judetu :.
Bucuresti
RO32BCR32789031276RON02
Banca. BCR AVIATORILOR

(daca este cazul)

Cota T.V.A ........24........ %


Nr
crt

Denumirea
produselor sau a
serviciilor

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(fara T.V.A)
-lei-

Valoarea
-lei-

Valoare
T.V.A
-lei-

5(3x4)

SERVICII DE
CATERING

buc

20000

20000

20000

20000

Semnatura
de primire

Total de plata
(col. 5+col.6)

4800

4800
24800