Sunteți pe pagina 1din 2

A.

Schema logica de calcul pentru cladirile cu incalzire continua

Stabilirea parametriilor climatici exteriori conform: SR1907, SR4839, STAS6648

Caracteristicile geometrice ale cladirii: arii, volume, etc.

Regimul de ocupare al cladirii: ocupare continua

Calculul coeficientului de pierderi termice prin transmisie: HT = L + Ls + Hu (11)

Calculul coeficientului de pierderi termice prin ventilare: HV = a * ca * Va (13)

Calculul degajrilor de cldur interne: I = [i,h + (1 - b) i,u ] (16)

S =

[I A
sj j n

Calculul aporturilor solare:


snj j

] + (1 b ) [ I sj Asnj .u ]
j

(17)

Calculul coeficientului de pierderi de caldura al cladirii: H = HT + HV (10) Calculul temperaturii echivalente ech (7)

Calculul aporturilor totale de cldur g = I + S (12)

Calculul factorului de utilizare ( 25, 26)

Calculul pierderilor de caldura ale cladirii QL = H( i - e ) t (8)

Calculul perioadei de incalzire t

Calculul degajrilor de cldur interne: Qi = [i,h + (1 - b) i,u ] t = I t (16)

Calculul aporturilor solare:

QS = [ I sj Asnj ] + (1 b) [ I sj Asnj .u ]
j n j j

(17)

Calculul necesarului de energie (cldur) pentru nclzirea unei cldiri: Qh=QL Qg (5)

Calculul aporturilor totale de cldur Qg = Qi + QS (21)

Calculul pierderilor de cldur ale sistemului de transmisie: Qem = Qem,str + Qem,emb + Qem,c (29)

Calculul pierderilor de cldur ale sistemului de distribuie: (33) '

Calculul pierderilor de cldur ale sistemului de stocare (dac exist), Qs

Calculul pierderilor de cldur la nivelul generatorului:

Qd =

U
i

( m a ,i ) L i t H

Q g = Qg ,out

1 g ,net (39)

g ,net

Calculul pierderilor de cldur ale instalatiilor de incalzire: Qth = Qem + Qd + Qs + Qg (28)

Calculul cldurii recuperate de la subsistemul de nclzire Qrhh

Calculul cldurii recuperat de la subsistemul de preparare a a.c.c. Qrwh

Calculul consumului anual de energie pentru incalzirea spatiilor: Qf,h =(Qh - Qrhh - Qrwh) + Qth (1)

Calculul energiei primare si a (48) emisiei de CO2

B. Schema logica de calcul pentru cladirile cu incalzire cu intermitenta


Stabilirea parametriilor climatici exteriori conform: SR1907, SR4839, STAS6648

Caracteristicile geometrice ale cladirii: arii, volume, etc.

Regimul de ocupare al cladirii: ocupare discontinua

Calculul coeficientului de pierderi termice prin transmisie: HT = L + Ls + Hu (11)

Calculul coeficientului de pierderi termice prin ventilare: HV = a * ca * Va (13)

Calculul degajrilor de cldur interne: I = [i,h + (1 - b) i,u ] (16)

S = [ I sj Asnj ] + (1 b) [ I sj Asnj .u ]
j n j j

Calculul aporturilor solare:

(17)

Calculul coeficientului de pierderi de caldura al cladirii: H = HT + HV (10) Calculul temperaturii echivalente ech

Calculul aporturilor totale de cldur g = I + S (12)

Calculul factorului de utilizare ( 7)

Calculul pierderilor de caldura ale cladirii (9) N

Calculul perioadei de incalzire t

QL =

N
j =1

H j ( iad , j e ) t j

Calculul degajrilor de cldur interne: Qi = [i,h + (1 - b) i,u ] t = I t (16)

Calculul aporturilor solare:

QS =

[I A
sj j n

snj

] + (1 b ) [ I sj Asnj .u ]
j j

(17)

Calculul necesarului de energie (cldur) pentru nclzirea unei cldiri: Qh=QL Qg (5)

Calculul aporturilor totale de cldur Qg = Qi + QS (21)

Calculul pierderilor de cldur ale sistemului de transmisie: Qem = Qem,str + Qem,emb + Qem,c (29)

Calculul pierderilor de cldur ale sistemului de distribuie: (33) '

Calculul pierderilor de cldur ale sistemului de stocare (dac exist), Qs

Calculul pierderilor de cldur la nivelul generatorului:

Qd =

U
i

( m a ,i ) L i t H

Q g = Qg ,out

1 g ,net (39)

g ,net

Calculul pierderilor de cldur ale instalatiilor de incalzire: Qth = Qem + Qd + Qs + Qg (28)

Calculul cldurii recuperate de la subsistemul de nclzire Qrhh

Calculul cldurii recuperat de la subsistemul de preparare a a.c.c. Qrwh

Calculul consumului anual de energie pentru incalzirea spatiilor: Qf,h =(Qh - Qrhh - Qrwh) + Qth (1)

Calculul energiei primare si a (48) emisiei de CO2

S-ar putea să vă placă și