Sunteți pe pagina 1din 2

TEMPERATURA ECHIVALENTĂ DE ZGOMOT

ŞI FACTORUL DE ZGOMOT AL INTERFEŢEI ANALOGICE

Din cele prezentate în capitolele anterioare rezultă că interfaţa


analogică a unui receptor radio este alcătuită din mai multe etaje ce
reprezintă cuadripoli liniari activi sau pasivi, cu funcţii bine definite,
conectaţi în cascadă. Cunoscând temperatura echivalentă de zgomot al
fiecărui etaj, ne punem să determinăm temperatura echivalentă de zgomot
al interfeţei analogice. Pentru aceasta vom analiza mai întâi un sistem
format din doi cuadripoli, Q1, Q2 şi sursa de semnal, în cazul nostru antena.
Fiecare cuadripol i, după cum se observă şi din fig. 8.1, este caracterizat de
temperatura echivalentă de zgomot Tei , coeficientul de transfer în putere
K p 0i , de aceeaşi bandă efectivă de trecere Be şi de puterea zgomotelor
proprii la intrare Pzi = kTei Be , iar antena, de temperatura echivalentă de
zgomot TA = t A ⋅ T0 , rezistenţa RA şi puterea zgomotelor PzA = kTA Be .

Fig. 8.1 Evaluarea temperaturii echivalente de zgomot


În aceste condiţii, puterea totală a zgomotelor la ieşirea sistemului va
fi:

Pzies 2 = k ( ( TA + Te1 ) ⋅ K p 01 + Te 2 ) Be ⋅ K p 02 (8.1)

sau, exprimată prin intermediul temperaturii echivalente de zgomot a


acestuia Te1, 2 :
Pzies 2 = k (TA + Te1, 2 ) Be ⋅ K p 01 ⋅ K p 02 . (8.2)

Egalând cele două relaţii obţinem:


Te1 ⋅ K p 01 + Te 2 = Te1, 2 ⋅ K p 01 , (8.3)

de unde rezultă temperatura echivalentă de zgomot a unui sistem format din


doi cuadripoli conectaţi în cascadă:
T
Te1, 2 = Te1 + e 2 . (8.4)
K p 01

În continuare vom înlocui sistemul format din cuadripolii Q1 şi Q2 cu un


cuadripol echivalent, caracterizat de temperatura echivalentă de zgomot Te1, 2
şi coeficientul de transfer în putere K p 01, 2 = K p 01 ⋅ K p 02 , iar la ieşirea
acestuia vom adăuga un nou cuadripol Q3. Procedând ca mai sus, vom găsi
expresia temperaturii echivalente de zgomot a sistemului format din cei trei
cuadripoli conectaţi în cascadă:
Te3 T Te3
Te1, 2,3 = Te1, 2 + = Te1 + e 2 + . (8.5)
K p 01 ⋅ K p 02 K p 01 K p 01 ⋅ K p 02

Generalizând, rezultă expresia temperaturii echivalente de zgomot a


unui sistem format din n cuadripoli conectaţi în cascadă, adică a temperaturii
echivalente de zgomot a interfeţei analogice TeIA :

n −1 Tei
TeIA = Te1, 2,3,..., n = Te1 + ∑ i −1
. (8.6)
i=2
∏ K p0 j
j =1

S-ar putea să vă placă și