Sunteți pe pagina 1din 7

Anul de studii 2013-2014

Repere pentru pregătirea către examen la Biologia Moleculară:

Repetaţi pentru examen toate temele de la 1 la 14 (manual, conspect – prelegeri, caiet LP);

+ reperele la totalizarea I, II;

+ subiectele de recapitulare.

1. Macromoleculele:

Structura Proprietăţi Tipuri Funcţii Localizare Nr în celulele umane

ADN

ARN

Proteine

2.

Analizaţi comparativ dinamica cromozomială în diferite perioade ale mitozei şi meiozei

   

Nr de

Nr de molecule de ADN

 

Formula

cromozomi

Nr de cromatide

cromozomială

 

G1

       

Ciclul celulei

 

S

       

somatice

G2

       

Profază

       

Metafază

       
 

Anafază

       
 

Telofază

       
 

Profază I

       

Metafază I

       

Meioza

Anafază I

       

Telofază I

       

Profază II

       

Metafază II

       
 

Anafază II

       

Telofază II

       

3. Analizaţi comparativ evenimentele principale ale mitozei şi meiozei:

   

Procese genetice

Evenimente celulare şi moleculare

Rol biologic

caracteristice

 

G1

     

Ciclul celulei

 

S

     

somatice

G2

     

Profază

     

Metafază

     
 

Anafază

     
 

Telofază

     
 

Profază I

     

Metafază I

     

Meioza

Anafază I

     

Telofază I

     

Profază II

     

Metafază II

     
 

Anafază II

     

Telofază II

     

1

Anul de studii 2013-2014

4. Identificați fazele în figurele de mai jos, scrieți formula cromozomială pentru fiecare celulă:

A.

2013-2014 4. Identificați fazele în figurele de mai jos, scrieți formula cromozomială pentru fiecare celulă: A.

B.

2013-2014 4. Identificați fazele în figurele de mai jos, scrieți formula cromozomială pentru fiecare celulă: A.

2

Anul de studii 2013-2014

5.Desenați schematic celule în diferite faze ale mitozei sau meiozei, indicați formula crs:

a) celule pentru care 2n=6 crs

P PI
P
PI

PII

formula crs: a) celule pentru care 2n=6 crs P PI PII M MI M II b)
M MI
M
MI

formula crs: a) celule pentru care 2n=6 crs P PI PII M MI M II b)

M II

crs: a) celule pentru care 2n=6 crs P PI PII M MI M II b) celule

b) celule pentru care 2n=8 crs

P PI
P
PI

PII

crs P PI PII M MI M II b) celule pentru care 2n=8 crs P PI
M MI
M
MI
crs P PI PII M MI M II b) celule pentru care 2n=8 crs P PI

M II 2n=6 crs P PI PII M MI M II b) celule pentru care 2n=8 crs P

A AI
A
AI

AII

crs P PI PII M MI M II b) celule pentru care 2n=8 crs P PI
A AI
A
AI

AII

crs P PI PII M MI M II b) celule pentru care 2n=8 crs P PI

3

T
T
TI TII
TI
TII
T
T
TI TII
TI
TII

Anul de studii 2013-2014

6. Caracterizaţi componentele moleculare ale principalelor structuri celulare; motivaţi

prezenţa fiecărei componente:

 

Organizare moleculară (motivaţi prezenţa fiecărei componente)

Rol biologic, funcţii

Plasmalema

   

RE neted

   

RE granular

   

Aparat Golgi

   

Mitocondrii

   

Lizosomi

   

Peroxisomi

   

Centrioli

   

Ribozomi

   

Cromozomi

   

Cromatina (eu- şi hetero-)

   

Fusul de diviziune

   

Gena structurală

   

Bivalent

   

Nucleol

   

Splicesom

   

7. Caracterizaţi procesele genetice de bază:

Replicare Reparaţie Transcripţie Translaţie Splicing Recombinare intracromozomială Recombinare intercromozomială Apoptoza

Definiţie Principii de realizare Etape Aparat de realizare Rol biologic

8. Numiţi şi caracterizaţi procesele de mai jos:

Etapele fagocitozei Etapele biogenezei lizosomilor Etapele biogenezei peroxisomilor Etapele biogenezei ribozomilor Etapele expresiei genelor de clasa I, II şi III

Etapele expresiei genelor de clasa I, II şi III Caracteristica scurtă a fiecărei etape 9 .

Caracteristica scurtă a fiecărei etape

9. Analizaţi şi scoateţi în evidenţă valoarea aplicativă a elementelor prezentate:

 

Caracteristică scurtă

Rol practic

PCR

   

Clonarea in vivo

   

Clonarea in vitro

   

Electroforeza

   

Restricţia ADN

   

RFLPs

   

Izolarea ADN genomic

   

Obţinerea ADNc

   

Izolarea ARNm

   

Obţinerea ADNrec

   

4

Anul de studii 2013-2014

10. Selectați elementele din prima coloană ce participă la procesele prezentate în tabel. Indicați funcția componentei corespunzător procesului.

 

Replicare

Reparație (ADN mut →ADN)

Transcripție

Processing

Translație

(ADN→2ADN)

(ADN→preARN)

(preARN→ARNm)

(ARNm→polipeptid)

ADN-ligaza

         

ADN-polimeraza

         

ARN-polimeraza I

         

ARN-polimeraza II

         

ARN-polimeraza III

         

ATP

Monomer al

Sursă de energie

Monomer al ARN

Monomer al PolyA

Sursă de energie

primerului

CTP

         

dATP

         

dTTP

         

eEF3

         

eIF2a

         

Endonucleaza

         

Gln

         

GTP

         

G-transferaza

         

Helicaza

         

His-ARNt-sintetaza

         

Lys-ATNt-sintetaza

         

Met

         

Met-ARNt

       

Translează ARNm,

transportă Met

PolyA-polimeraza

         

Primaza

         

Pro

         

RF

         

RNP40S

       

Fixează ARNm

RNP60S

         

RNPU1

         

RNPU5

         

Ser-ARNt-sintetaza

         

SL1

   

Transcripția

   

genelor cl.I

SSB

         

TFIIA

         

TFIIIB

         

Topoizomeraza

         

Trp

       

Monomer al

polipeptidului

Tyr-ARNt

         

UBF

         

UTP

         

Val-ARNt

         

5

11. Completaţi tabelul cu alte exemple:

Anul de studii 2013-2014

Etapele Gena Clasa La nivel La nivel La nivel expresiei molecular celular organismic ARNr 28S
Etapele
Gena
Clasa
La nivel
La nivel
La nivel
expresiei
molecular
celular
organismic
ARNr 28S
Tubulinei
Histonei 2A
Ser-ARNt
Helicazei
Nucleazei lizosomale
ARNr 5S
Catalazei
TFIID
Actinei
ADN-polimerazei β
ARN-polimerazei I
Spectrinei
Cl
- -ATPazei
Met-ARNt
TFIID
Ciclinei A
Lipazei acide
Histonei 3
12. Analizaţi cunoştinţele Dv. şi completaţi tabelul:
Gene active
Gene active
Nr total de gene
dependent de
Gene neactive
permanent
anumite condiţii
Organismul
uman
Cel nervoase
Cel epiteliului
tractului
gastrointestinal
Cel epiteliului
tractului
respirator
Cel muşchilor
scheletici
Cel muşchiului
cardiac
Cel hepatice
Cel renale

6

13. Clasificări - mai mute criterii + exemple:

Macromolecule Acizi nucleici Proteine Organite Gene Metode de studiu a genelor Etc.

14. Caracteristici comparative:

Anul de studii 2013-2014

ADN vs. ARN Gene cl I vs. gene cl II vs. gene cl III Expresia genelor cl I vs. cl II vs. cl III Replicaţie vs. transcripţie Transcripţie vs. translaţie Sintetaze diferite Reparaţie vs. replicaţie Splicing constitutiv vs. splicing alternativ Clonare in vivo vs. clonare in vitro Mitoză vs. meioză Perioadele G1 vs. S vs. G2 Profază vs. telofază Anafaza I vs. Anafaza II Profaza mitozei vs. profaza I a meiozei Recombinarea intracromozomială vs. recombinarea intercromozomială Etc.

15. Analizaţi figurile din materialele didactice. Numiţi figurile şi completaţi legendele.

7