Sunteți pe pagina 1din 5

[JAVA] - Imaginile "traduse " si raspunsurile aferente -- corectati unde am gresit 1 care dintre urmatoarele declaratii sunt corecte?

1)short ten=10; 2)String goto = Next level; 3)char fistOne = (char)65; 4)double E12 =1E2; 1. 3), 4) 2 care va fi valoarea y dupa atribuirea de mai jos: Int x= 0; Int y = (x++)+(++x)+(--x)+(x++); 2. y = 4; 3 in ce situatie o declarative de tipul class A extends B, C este corecta? A)in nici o situatie B)doar daca A este abstracta C)Doar daca B si C sunt interffete D)doar daca b extinde deja C 3. a) 4 Metoda este impar intoarce true daca un numar este impar si false altfel Este definite correct dpdv al functionalitatii dorite?Motivati. Static Boolean esteimpar (int x){return x%2==1;} 4. Nu este corecta, deoarece nu trateaza cazul cand x < 0 si atunci, de exemplu pt x = -7,avem x % 2 == -1 5 de cate ori este apelata metoda finalize() a unui obiect de-a lungul executiei unei aplicatii? a)o singura data dupa invocarea constructorului b)dupa fiecare invocare a destructorului c)niciodata ea are doar rol declarative d)nu se poate preciza cu certitudine 5. d) -finalize() se apeleaza inainte de eliberarea din memorie a obiectului 6 Ce se va intampla in incercarea de compilare si executare a codului de mai jos? public class Test{ Private final int p=1; Private Test x = new Test(); Public static void main(String a[]){

Test t= new Test(); System.out.println(t.x.p); }} 6. StackOverflow la executie 7 O aplicatie de gestiune financiara contine clasa Factura. Folosind metoda Collections.sort se doreste ordonarea facturilor fie dupa valoarea lor fie dupa data la care acestea au fost emise.Cum abordati aceasta problema. O metoda: Collections.sort(colectie, new Comparator() { public int compare(Object o1, Object o2) { ...//se specifica aici criteriul de comparatie dorit } } ); 8 Ce defineste structura de mai jos?Descrieti o modalitate de utilizare a ei. #Target(ElementType. Nu stiu) Public #Interface Incor() 8. O interfata pentru adnotari (pentru a crea familii de adnotari) 9 Ce se va intampla la incercarea de compilare a fisierului Test.java, descries mai jos? Abstract class A{ Public void metode() {} } Interface #{ void metode();} Class C extends A .. 1)va fi compilat si vor fi create fisierele A.class B.class C.class 2)va fi compilat si va fi creat fisierul Test.class 3)Nuva fi compilat deoarece 9. 1 10 Va fi compilata secventa de mai jos ? daca da, care va fi rezultatul afisat?Motivati raspunsul. BigInteger b1 = new BigInteger(11); BigInteger b2 = new BigInteger.ONE+ BigInteger.TEN; System.out.println(b1.equals(b2)); Nu va fi compilata, deoarece operatorul "+" este supraincarcat doar pentru String-uri, iar BigInteger.ONE si BigInteger.TEN sunt constante de tip BigInteger

11. Dati un exemplu foarte scurt prin care sa demonstrati ca o aceeasi exceptie poate fi tratata dar si evitata de catre metoda apelanta. Un exemplu ar fi: public void metoda() throws Exception { try { .... } catch (Exception e) { .... throw e; } } 12. Un mediu integrat de lucru cu grafuri trebuie sa contina metoda Algorithm load(String clazz) care permite crearea unui obiect descris de interfata Algorithm numele complet al clasei acestuia fiind dat ca argument. Scrieti implementarea acestei metode. Algorithm load(String clazz) { Class c = Class.forName(clazz); return (Algorithm) c.newInstance(); } 13. Cum putem afla numarul de inregistrari ale ResultNet ului celui obtinut in urma efectuarii unei interogari SQL asupra unei baze de date relationale.? Iteram cu un while printre inregistrarile ResultSet-ului, incrementand un contor initializat cu 0 inainte de intrarea in bucla. 14.In cadrul unei aplicatii doriti sa folositi un parser HTML descries de clasa foo.bar.HTML.parser clasa aflata in arhiva parser.jar.Cum poate fi realizat acest lucru. Iteram cu un while printre inregistrarile ResultSet-ului, incrementand un contor initializat cu 0 inainte de intrarea in bucla. 15.Fie a un obiect de tip Thread. Care din urmatoarele variante va determina pornirea unui fir de executie: 1a.run(); 2a.start(); 3...new Thread(a).run(); 4Thread.start(a); 2 corect 16 Dati exemplu standard de proiectare a sablonului de proiectare Decorator

. 17 Ce se va intampla la incercarea de a introduce alasi obiect de mai multe ori intro colectie de ti Set? a)eroare la compilare b)exceptie la executie c)obiectul va fi clonat d)dublicarea nu este permisa d 18 Scrieti o metoda care primeste ca argument o matrice continand caractere si construieste o structura de date de tip cheie-valoare in care cheile sunt caracterele din matrice iar valorile reprezinta numarul de aparitii ale respectivului character in matricea data Ne folosim de o colectie de tipul HashMap<Character, Integer>: public HashMap<Character, Integer> countOccurences(char[][] matr) { HashMap<Character, Integer> list = new HashMap<Character, Integer>(); int n = matr.length;//nr de linii int m = matr[0].length;//nr de coloane int nr = 0; for (int i = 0; i < n; ++i) { for (int j = 0; j < m; ++j) { if (list.containsKey(matr[i][j])) nr = list.get(matr[i][j]); else nr = 0; list.put(matr[i][j], ++nr); } } return list; }1. Care din urmatoarele atribuiri sunt gresite din punct de vedere sintactic ( vor provoca eroare

la compilare ) ? a) byte a = 128; b) short b = 128 * 129; c) long c = 0xC; d) double d = (float) 10E2;rect A nui correct 2. Care din urmatoarele instructiuni de import sunt gresite din punct de vedere sintactic ? a) Import java.lang.Object; b) import java.*; c) import package java.awt; d) import static java.sql.Types.*; C nui correct

3. Care afirmatii legate de metoda equals a clasei Object sunt false ? a) Trebuie obligatoriu corelata cu metoda hashCode; b) Trebuie obligatoriu supradefinita; c) Metoda accepta orice obiect ca si argument; d) Metoda poate fi aplicata pentru tablouri cu valori primitive;

4. Care afirmatii legate de metoda hashCode a clasei Object sunt false ? a)Trebuie sa returneze un numar intreg; b) Trebuie sa returneze numere diferite pentru obiecte diferite; fals c) Nu poate fi supradefinita; fals d) Nu poate fi supraincarcata; fals

5. Este corecta secventa de mai jos ? Daca da, care va fi rezultatul afisat ? Motivati raspunsul. String s1 = Integer.parseInt(1); String s2= Integer.parseInt(2); System.out.println((s1+s2) == new String(12)); Nu este corecta nu se poate face atribuirile 6. Implementati metoda drawShape care primeste ca argument un String ce reprezinta numele unei clase ce implementeaza interfata java.awt.Shape si un oiect de tip java.awt.Graphics2D, functionalitatea acesteia fiind desenarea respectivei forme geometrice ( implicite ), folosind metoda Graphics2D.draw.