Sunteți pe pagina 1din 24

-

-:!.
z
-
fi
..
..
1
z
:3
..
au

U
::;
-
::a
D-

-;:.
v

ClIC
ti
z
o
v
..
SEPTEMBRIE
1972
24 pagini 2 lei
" -
IN ACEST NUMAR:
Stabilizator de tensiune _ Redresor pentru ncircat acumulatoare Aii-
mentator cu automati Amplificatoare de anteni Detectarea spi-
relor n scurtcircuit. Receptor cu amplificare directi. Defectoscop Receptor
cu circuite . R.C. automati de alimentare cu api Paznic ... pistor
electric. Zugrivirea cu aspiratorul. Pistrarea negativelor foto Telemetru
de Ministrung pentru lemn Autoservice - Jiguli Un nou joc
Hobby: Camping-Turist. Tehnium pentru Dialog cu cititorii.
c,
o livreze curent continuu
ntr-un domeniu larg, este mai mult decit
constructor amator. in literatura de specia-
litate se destul de des asemenea surse
realizate cu semiconductoare. Performantele snt
foarte bune, dar inconvEmientul.
pe de o parte, al tensiunii maxime stabilizate
la o valoare de ordin ul a zeci de (30-35 V)ar,
pe de parte, realizarea piese
greu de procurat de costisitoare.
Montajul descris mai jos are avantajul unui dome-
niu larg (3-300 V la 100 mA) al unei
stabil mari (Ia o de plus-minus 10%
a tensiunea se cu mai
de asemenea,
nestabilizat 6,3
nevoie, se
4 V-6,3 V 12,6 V
460 V curent
alternativ. La
de pe transformator
C). Fiecare este cu
un Tensiunea este
trepte, tensiunea de precum curentul de
consum se cu instrumente
toare montate pe panou.
Un avantaj deosebit al montajului descris
n faptul se poate realiza cu piese care se
destul de ieftin. Majoritatea pieselor se pot
NICOLAE GAlAMBOS
de exemplu, chiar intr-un televizor Temp-
2 scos din uz.
Analiznd schema, tubul TI' respectiv
G 807, este folosit n serie pentru reglarea tensiunii,
fiind comandat de T
2
respectiv EF 40, folosit ca
amplificator de curent continuu. Tuburile Ta 4,
respectiv VR 150, snt folosite la stabilizarea tensiunii
de Tensiunea de avind polarita-
tea a unor tensiuni
de stabilizate foarte mici. De remarcat
pe 100 mA se poate debita numai de la o
tensiune de mai mare de 20-30 V. la tensiuni
mai mici, o stabilizare se
la un consum mai mic, de aproximativ 50 mA.
PIITIU TRllUllTllllCTRICI
n cele ce se con-
str:_uirea unui alimentator cu
conceput n mod special pen-
tru a putea fi utilizat la elec-
trice, dar avnd multiple alte
n montajele automatizate pentru ac-
tionarea trenuletelor electrice se con-
destul de frecvent unor
---scun-eircuite (in de comenzi
ca urmare a unor
de mon'taj, iar n de
de C.C., ca urmare a deraierilor de
tren). Aceste scurtcircuite pot afecta
defavorabil att aparatajul de
si ct si alimentatorul, dio-
deIe semiconductoare putnd suporta
doar pe durate foarte scurte
rea n regim de scurtcircuit.
Alimentatorul descris n cele ce urmea-
o att la
scurtcircuite n circuitele de
semnalizare (de c.a.) Ct n circuitele
de (de c.c.).

Alimentatorul un transforma-
tor Tf cu miez din tale de tipul
E 16, avnd grosimea pachetului de
35 mm a mie-
zului: 10-11 crrr). Primarul pentru
220 V va avea 880 de spire din
Cu-Em q> = 0,4 mm, cu la -440 de
spire pentru" alimentare la 110 V. Se-
cundarul de 16 V (pentru alimentarea
circuitelor de semnalizare)
va avea 72 de spire din Cu-Em
cu q> = 1,0 mm, cu la 63 de spire.
Secundarul de 14 V (pentru alimentarea
circuitelor de c.c.) are n total
63 de spire din Cu-Em cu q> =
1,4 mm, cu prize intermediare din 9 n 9
spire (din 2 n 2 V) pentru varianta a
sau prize intermediare pentru va-
rianta b. Varianta a se pen-
tru reglajul n trepte al tensiunii con-
tinue cu ajutorul unui comutator cu
ploturi c.P., iar varianta b se
pentru reglaj continuu al tensiunii prin
negativarea tranzistorului T.
Schema alimentatorului are ca parti-
cularitate o a
ambelor circuite de utilizare (att cir-
cuitul de c.a. pentru comenzi, ct cir-
cuitul de de c.c.) prin unul
acelasi releu ReI. Acest releu este de
tip cu avnd
bobinate n sens contrar: n-
1 (4000 de spire din Cu-Em
0,2 mm), n c.c. prin dioda O
din circuitul de comenzi si
2 (50 de din Cu-Em
1,4 mm), n serie n circuitul de
de c.c. Fluxurile q>l q>2 create
de cele fiind de sensuri
contrare, dau un flux rezultant.
releul lucrnd pe principiul
un scurtcircuit n circuitul de comenzi
Ing. BOER ZOL TAN
face fluxul (/>10 respectiv c:P rez,
releul se deschide; un scurtcircuit n
circuitul de face fluxul
q>2, ceea ce la lui q>rez,
din nou releul se deschide.
deschis a releului este sem-
de L1 Releul
un contact normal deschis un contact
de comutare, cu contacte ce
de rupere de 2-3 A.
__________________________________________
Tr.
16 v .....

e
- - -f 1)8Af

B
(O
12
14
2+14 V..:>

5
'-----.-.------"""1# 2...;.14'11;;:

rL-o------D .,
Varianta A
2'::-14v==
8
IA
Instrumentele de panou se n raport
cu instrumentul folosit: pentru millialTIPer-
metru cu rezistenta voltmetru.
mentul la miiiampermetru va fi de 5-10 mA,
ca voltmetru se va folosi un instrument de circa
100 pA, pentru evitarea unor erori de din
cauza interne prea mici.
Transformatorul de retea are tole cu o sectiune
de 28 cm
2
Primarul de 220 V are 366 spire, =' 0,75
mm. Secundarul 2x620 spire, .0=0,25 mm.
Reglajul releului pentru se-
a ambelor circuite de utilizare
se face astfel: circuitele de utilizare
mnd n gol se
contactele c-d ale releu lui se ca-
lamelele elastice ale contactelor
n asa fel ca releul doar o
de atragere a
o Reglajul fiind efectuat,
se contactele c-d
de reglare a fost
core'ct, a
turii releului (cu ajutorul butonului me-
canic de BM), prin nchiderea
contactelor c-d, releul va trebui se

n functiune a alimentatoru-
lui, respectiv repu'nerea lui ce s-a
defectiunea care a cauzat de-
. se prin pe buto-
nul BM.
n varianta a, reglajul tensiunii se
face cu ajutorul unui comutator cu plo-
turi C P aflat naintea redresoare.
in varianta b, reglajul tensiunii se
face puntea redresoare, prin nega-
tivarea bazei tranzistorului de putere T.
L
2
la limitarea curen-
tului de la extremitatea cursei
P. Sarcina (circuitul de
se n circuitul de co-
lector al tranzistorului.
n s-a inclus si un inversor de
polaritate I P la schimbarea
sensului de circulatie a trenurilor.
Se att a dio-
delor semiconductoare, Ct mai ales a
tranzistorului de putere pe radiatoare
de cupru, sau aluminiu cu dimen-
siunile de 60x60x3 mm.
ntregul montaj se ntr-o
cutie din placaj, sau
Borne:e de se vor scoate lateral,
releul se imediat sub capac,
astfel ca fie meca-
a printr-un buton de
montat ntr-o prac-
n capacul cutiei. Tot pe capac se
vor amplasa: K, inverso-
rui 1 P butol)ul comutatorului cu
ploturi CP sau al P.
Capacul se mai prevede cu un mic
vizor sub care se
de semnalizare ll'
K3
C --------G3V.,..,
< o
D, . . 1l!J = D 7.}Jf
LISTA DE MATERIALE
Tr - transformator, conform descrierii din text;
Rei - releu. idem;
O - D 202 sau D 7J;
L
1
- 2,5 V/O,2 A;
R - 100.fi. /2 W ;
C - condensator electrolitic 100 JlFJ25 V;
PR- punte redresoare din 4xEfR 135 sau 136 sau
4x D 242 sau 244;
C P - comutator cu ploturi 7 X 1 poz. (pentru varianta a);
P _ bobinat 1 I\..fi /5 W;)
Lz- 12 V/O,2 A; (pt. varianta b)
T - tranzistor de putere EfT-212 sau P4;
K - ntre ru 250 V /2A ;
II' - inversor de polaritate;
S - radio 2 A.
Borne de
1-2; 16 V c.o.. - pentru circuite de comenzi, semnalizare la

3-4; 2..;-14 V c.o.. - pentru
5--6; 2..;-14 V C.c. - pentru generale (ex.
acumulatorh
1--8; 2-+-14 V C.c. - pentru circuite de
Varianta
07-1411=

Ol
Redresorul ndeajuns de simplu construc-
tiv- poate fi folosit la acumulatoa-
relor de 6 sau 12 V. Curentul de nu
se clasic, prin intermediul unui
transformator cu mai multe prize, ci cu aju-
torul unor tranzistoare de putere, cu tensiune

cum se vede din fig. este folo-
o pentru polarizarea
emitor, prin intermediul P.
Variind tensiunea de polarizare, cu-
rentul de emitor al tranzistoarelor TI T
2
, deci
curentul de a acumulatorului. Se
vor folosi tranzistoare TIT 2 de tip 2 SB
124,2 SB 125, 2 SB 148, P 210 B, 2N 456 etc.
Se pot folosi tranzistoare tip EFT 213 sau
EFf 214, dar n acest caz curentul maxim de
ce se admite este de numai 2 A, n
timp ce n primul caz curentul maxim de n-
este de 6 A. Se va folosi un transfor-
mator cu trei pe un pachet
de tole tip E + 1 cu
8 cm2-. Se a se folosi E 10,--
care este cea mai Prima
1 are pentru de 127 V un de
575 de spire cu de Cu-Em cu V> = 0,45
mm, iar a doua la 127 la 220 V,
T,.
un de 425 de spire cu de Cu-Em
cu = 0,35 mm. A doua II are
200 de spire, cu prize din 50 n 50 de Se va
folosi de Cu-Em cu (j) mm.
cum se vede din n cazul acu-
mulatoarelor de 6 V conectarea tranzistoarelor
se va face la bornele transformatorului notat
cu 6 V. A treia III are 2 x. 50 de
din de Cu-Em cu {[)::.0,35 mm.
auxiliar pentru polarizarea tran-
zistoarelor diode D 226
sau dioda 7. ntreg se va
realiza ntr-o cutie de de sau
fier cu dimensiunile de 225 x 200 x 125 mm.
Se a se folosi de
Tranzistoarele TI T
2
se vor fixa
cutia din (colectorul lor este pus
pentru a nu mai folosi radiator separat.
Pentru curentului de a
acumulatorului se va folosi un ampermetru
de c.c. de 10 A, montat pe cutie cu
P.
3
CONSIRUCJlI NUMARUlUI
II II Pili ITII II I II
IIRll,Ulll UIUl
Deoarece economia are nevoie de cadre
bine pentru exploatarea cal-
culatoarelor existente deoarece aceste sisteme se
extind din ce n ce mai mult, mai ales de cnd industria
produce calculatoare de mare
capacitate, de tipul FELIX C -256, necesitatea
laboratoarelor de specialitate cu mijloace
specifice tehnologiei instruirii in acest domeniu este

Greutatea fenomenelor ce se
ntr-un calculator electronic este cu atit mai mare cu
ct acestea nu snt sesizate de simturile noastre. Pri-
vind un calculator n aparent nu se
nimic. toate aceste fenomene decurgind static.
Un calculator modern poate executa milioane de
ntr-o Orict de nzestrat ar fi, omul
nu poate fenomene la
De aici necesitatea folosirii calculatoarelor didactice
n procesul de instruire.
O a" acestui instrument este
aceea poate fi oprit pe fiecare de calcul,
dnd posibilitatea operatorului ca prin mijloacele
vizuale (display) cu care este dotat
drumul datelor comenzilor ntre diferitele ale
calculatorului n timpul unui ciclu de calcul, calculul
fiind prezentat ca cum ar fi filmat cu incetinitorul.
Pentru executarea unei. operatii aritmetice simple
(adunare, aparatul exe-
mai multe microoperafii specifice calculatoarelor
transferuri intre registre, con-
etc.). Toate aceste snt date de
, , , , , , , , , ,
IAo\ A1 1 A2 1 A 3 1 A41AsiAsIA71
A
al Asi
o
STERS
'TOT
000
OOA
f
00 o
GT
PARASCHIVESCU ION
blocul de (BC), ce toate
de calcul.
CARACTER,STlel
- Proiectarea realizarea
- Pentru construirea lui s-au folosit numai piese
de consumindu-se cca 600 de
tranzistoare 900 de diode;
- Caracterul didactic este pus n prin cele
regimuri de lucru:
-automat;
- manual.
Pentru de calcul este
nevoie de un impuls de impulsurile
snt sub de tren de impulsuri de la
un multivibrator, atunci se regimul automat
de calcul, pentru se succed foarte
rapid, aparent, rezultatul se instantaneu.
impulsurile de snt de la un
generator pentru un singur impuls, atunci se
regimul manual de calcul. n acest caz, fiecare impuls
este prin unui buton GT de pe
tabloul de Pe o aceeasi de lucru se
poate oricit este nevoie pentru ei,
care, prin butonului GT, se poate
trece la faza
- Adresindu-se unui cerc de n sistemul de
binar, calculatorul att pentru in-
troducerea datelor de lucru ct pentru rezultate acest
sistem de acesta constituind un stimulent
f ,
AUTOMAT MANUAL

Fig.1. Tabloul de al calculatorului UNIDWAC-2
r- - --- - -- - -eA5C5N- -- - -- ---,
I N)r::>A J
I I
I I
I I
I J
I I
I 1
Q_: O I
I AI 2
7
2: '2!- 2
f
2
0
I
Bloc Clritmetie (BA) ..J
L________ --------
r ....... ---
I
I
I
I
f x
1+- I
____ --1
Fig.2. Schema bloc a calculatorului
UN!.DW,AC-2 Fig.3. Diagrama destql'i
a caleuhltopuiUi
UNIDIDAC-2
4
pentru sistemului de binar. To-
pentru citirii, mai ales a numerelor
mari, s-au ntocmit tabele de conversie zecimal bi-
nar.
- cu numere reprezentate prin
semn n gama de la zero la (2
8
-1) pentru tfate de
intrare de la zero la (2
5
_1) pentru rezultate.
- Circuitul n calculator este de tip
paralel.
- Calculatorul cele patru de
din adunare,
- Adunarea snt de tip acumulativ,
folosind un registru special A.
- se fac prin
respectiv, repetate, folosindu-se un registru
special N pentru
- cu ajutorul becurilor cu incandes-
de 6 V, 50 mA a celor mai importante circuite
din calculator (fig. 1). de aprindere a becurilor
nu constituie un inconvenient, citirea
terminarea procesului tranzitoriu de calcul.
- Calculatorul e format din mari (fig. 2),
ntre care ce de
control:
- blocul aritmetic (BA);
- blocul de (BC).
n interiorul BA informatii ce
numere ca date de intrare sau rezultate. BA este
constituit din trei registre de memorie cu bistabili
anume:
- registrul A - acumulator;
- registrul R - memorie
- registrul N - reversibil.
BC este constituit din:
- registrul F - de
- registrul G - de memorare a
- bistabilii D S.
- Circuitele electronice snt executate manual pe
39 de cu circuit imprimat, avind posibilitatea de
a scoate fiecare pentru depanare sau alte sco-
puri. Conexiunile snt cu o de cablu.
- Alimentarea aparatului se face de la acumulator
sau din
PROIECT AREA SISTEMULUI a inceput cu stabi-
lirea sarcinilor ce trebuie le execute calculatorul,
care se alege cea mai pentru
realizarea acestora. Aceste sarcini devin caracteris-
ticile aparatului.
Se diagrama de (fig. 3), prin enume-
rarea necesare pentru fiecare
rezervarea pentru aceasta a cite unei
a BC, de la P la P
14
.
Trecerile de la o la alta nu s-au in ordine
ci s-a tinind seama de reprezenta-
rea a ca de la o stare la alta se schimbe
ct mai unul se poate; in acest fel,
circuitele electronice snt mai simple economice,
Cnd se ajunge la o se pun conditii de
decizie in de rezultatul la ultima
De exemplu, la din starea registrul N
are un diferit de zero (N = O), se trece n
starea P 13' care adunarea con-
in registrul R n registrul acumulator A
[(Ai) + (R
i
) ==>Aj] unei
din registrul N (1 ==>N) n care a fost introdus initial

P
5
P
13
o care se
cind registrului N devine zero (N ::: 1),
astfel SC trecerea in starea P 4 pentru
impuls de tact. Aceasta
de a luat
Pentru a putea fi puse la punct diferitele subansam-
bluri, a fost nevoie de proiectarea realizarea unor
dispozitive de simulare a lor n lipsa inter-
cu celelalte.
n tabelul 1 se ce trebuie le
execute fiecare stare a SC.
PROIECTAREA LOGiCA
Orice calculator -electronic numeric este construit
din interconectarea mai multor tipuri de circuite de
Se poate face analogia intre o
din diferite forme de calculatorul cu Cr-
Stare
ac
Pi'!
Pr
pl
6
C:>Rt t=1, ..... j9
o
(AiJ - (R i..) qA1. .t=1r . :o,9
.. ,9
1 O
P14 N
1 1
TABEL 3 TABEl4
1 O O 1 O 1 1
O O 1 O 1 1
Q
1
pll
(Ao) qAo Pg Ai
i..= 9
6
P
i
(AL) q i,=2, ..... ,9
o Gj
j= 4
.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O
(Ao)eHRo) N o
cuitele lui de SAU, INVERTOR (sau NU),
REPETOR, basculante - asta-bile, bistabile,
monostabile - indicator optic.
Regulile de interconectare ntre circuitele calcula-
torului se prin folosirea celui mai nou capitol
din (care cu logica): algebra

n calculatoare, nu se fo-
losesc scheme electrice, ci unele mai condensate,
sub de numite scheme logice.
Separat se dau schemele electrice ale
circuit de - din ante-

Pentru proiectarea se scrie tabelul de
pentru fiecare circuit al aparatului; n de con-
care i le cerem teoremete din algebra
ajungem la formulele logice specifice, cu
ajutorul putem desena schemele logice.
EXEMPLU SIMPlifiCAT DE
PROIECTARE
avem nevoie de un semnal de Z. numai atunci
cind sau starea U, sau starea Veste dar aceasta
atunci cnd U V snt simultan
active sau inactive.
n tabelul 2, numit tabel de au fost notate
cu o inactive cu 1 active.
pentru functia Z formula
toare, n considerare numai active:
Z=U .vEf)iJ
n limbaj logic, punctul ntre litere
se iar semnul plus_se SAU. Linia
deasupra unei litere (ex. V) se NU (ex. V
negat) starea este
Schema din este
n fig. 4, astfel la Z vom avea impuls de
numai n pe care ni le-am propus

In acest fel se pot proiecta scheme logice dintre
cele mai complicate, cum este schema unei celule a
registrului A (fig. 5).
CIRCUITE DE SCHEME
FUNCTIONARE:
ASTABIL, MONOSTABU.
Schemele electrice ale circuitelor folosite n calcu-
latorul UNIDIDAC-2 snt date n fig. 6, 7 8.
narea lor a mai fost n revistele de spe-
cialitate.
CIRCUITUL
semnalului este de ten-
siunii negative de 6 V, iar lipsa semnalului - de ten- U
siunea zero n punctul Aceasta corespunde ----o------..J
cu 1 logic respectiv cu O logic.
Pentru circuitul cel la o intrare
O (tensiune zero), dioda (sau diodele)
se n fiind direct, la
vom O (dioda in conductie se ca
un scurtcircuit). .
la toate 1 , toate diode le se
(ca un circuit ntrerupt), la vom
1 , tensiune prin de polarizare V--..... ---------I
(vezi tabelul 3).
CIRCUITUl. SAU
Catozii diodelor constituie circuitului, iar
anozii snt cu tensiune (fig. 10).
Fig.4.schelTIltl c.orespuI'lz6toare
formulei logice: Z:::. u V Uv
1 - circuit logic NU
2.-circuit logic SI
3 - circuit logic SAU
z
la toate O, toate diodele
trec n stare de la vom O
(vezi tabelul 4).
la cel o intrare 1 , minusul pe
catod va fi mai mare, la vom 1 (-6 V),
tensiunea pe anozii celorlalte diode le va 11<
bloca, astfel ca fie de tensiunea
zero (<<O logic) de la celorlalte.

CIRCUITUL INVERTOA. (sau NU),
ilustrat n fig. 11, este un amplificator cu un etaj care
se pentru refacerea semnalului atenuat
ce a trecut prin mai multe circuite SAU.
Cnd este O la intrare, baza este de la
o blocnd tranzistorul, la
(CONTINUARE N PAG. 6)
Ri.
1K
77717 fig.6 ..
circuit basculant astabil
?ti.=(Rt@
L=1, ..... ,9
Ki..-1::. [Rt Kt+Ai.'(RL+I<i.jJ (PP) +
[Ri..'Ki,+At(Rt+Kt)J.(pp) 1
L=1, ..... ,9 2.
1< (.-1
este de diode
numarulUI de mtran necesare. Anozii diodelor con-
stitu!e circuitului, iar catozii snt cu
tensiune printr-o (fig. 9). b
Calculatorul este conceput n
F F
tb
STR
Ai.
fig. a.Circuit bascu lant imonostabi I
a - electflict1
n b-!:'chemo 10 ied
-6v.
120.a..

1
1 Or------III--+--1
Fig.9. Circuit
a - schemti
b - logica
5
(URMARE DIN PAG. 5)
tensiunea prin re-
semnalul
conduce,
devine
la
la unui circuit logic dorim
logica, vom folosi
succesive.
REPETOR
n cazul cnd trebuie comandate mai multe circuite
logice, este necesar ca la circuitului de co-
se adauge un repetor pe emifer care este
un amplificator de curent (fig. 12). Acesta nu inver-
logica.
DBSPlAY
(indicator optic) este un amplificator a re-
de este cu un bec cu in-
(fig. 13).
Cnd la intrare O, tranzistorul este blocat
becul nu se aprinde, iar cnd la intrare este 1 ,
tranzistorul conduce becul se aprinde, indicnd
semnalului.
MODUL DE OPERARE lA CALCULATOR
registrelor pentru diferitele arit-
metice se poate vedea n tabelul 5.
Toate comenzile se dau de la pup/trul de
(fig. 1) n ordinea
- se aparatul;
- se alege modul de lucru - automat sau manual;
registrelor prin
UUlUIIUI'UI trecnd bistabilii
primul operand prin
celula cea mai din stnga a registrului
se bu-
pe O;
butonul
ce semnul
1 ale binar
o nu
EXEMPLU
goale de
Acest lucru
rezervate
Pentru nscrierea binar
N = -55,
consultarea tabelului de conversie, facem sche-
ma din fig. 15.
TABEL 5
Reg.A

t
ni
Reg.A
of:
t
X
n1
Reg.A
:::
ti
t
n1
"f.: la ,nIT''''''''
"'; :::lC! ImIJUI't.U"",
X
"

Reg.R
t
n2.
Reg"R
t
n2
Reg.R
t
F;9.12. Repetop
a -
b -
'.
Reg.A
t
SUMA
-
DII=E-
RENTA
Reg.A
t
=
PRODUS
Reg.N Reg.A
t t
-
REST
-
N
N sc6de/lile
Manual de calcul, se face o
a calculelor, de oprin-
du-se fiecare
se face numai pe butonul
GT.
Introducerea de
face numai n starea
sau citirea rezultatelor
cnd becul
RA TiA este aprins,
de calcul.
ce terminarea unui
continuare, dac dorim unei expre-
sii aritmetice, se cu Pentru
acesta se registrului R prin
narea butonului O "'*" R si se introduce noul
cu semnul respectiv. .
ultima este mai
trebuie executate uneie deoarece
rezultatul la se n registrul N, iar n
registrul A se restul. De aceea se con-
registrului A prin butonului O =) A,
se face transferul ctului din registrul N,
butonul N =9 A apoi se re-
gistrului N, butonul o =9 N.
introducerea operand n registrul
R, comenzile pentru continuarea calculelor se exe-
ca pentru primele numere.
Calculele pot continua cu un de
date (numere), cu ca rezultatul nu
capacitatea registrelor. Rezultatele interme-
diare folosesc pentru continuarea calculelor, calcu-
latorul opernd numai cu numere simultan.
Calculatorul UNIDIDAC-2 se foarte util
n fenomenului calculator ",!o,f'tr""n''''''
acest nou instrument al omului secolului care-!
n rezolvarea mai a complexelor probleme
a
le dezvoltarea a

-6v
6v/50mA
Circuit inverl/:or(N'U)
Q- schemei electr>rQ
b -

Fig.13. Indicator optic
electrica
il - logica
Qe
h 2 7 2
6
2
5
2
4
2
3
2
2
2
1
2.0
Fig.14. Ponderile butoanelor clavioturii Q.
fil1g. GH. REVENCO
amplificatoare
amlPlitic;are n-
general, e
... .., .. ,, ct mai mare
un ct mai mic de
piese. avem n vedere
un anumit tranzistor dat, produsul dintre
si este limitat.
ultima vr'eme, s-au realizat tranzistoare cu
mare, chiar mai mare de 2 GHz; cele cu
cu
n (de cYC'IY,nlll
astfel se pot
cu tranzistoare pentru VHF
acum nu era posibil
trebuie afimemtaHla
1"... '\1'1,,...."" .. 0 n curent la amplificatoarele
alte n plus
anmlific:atc)ar'ele anume:
curentul de colector, avnd un
drept, destul de plat, pentru o
valoare a acestuia;
-

cnd tensiunea de colector
- zgomotul propriu al tranzistorului, element ce
foarte mult n cazul amplificatoarelor de
intrare, este minimum pentru anumite valori ale curen-
tului de colector, ncepind atunci cnd
curentul tensiunea de colector anumite
valori.
Din cele de mai sus realizarea unui ampli-
ficator de cu optime impune
a se lua in considerare destul de multe elemente a
se face compromisuri. Pentru benzi de
chiar la 500 MHz pot fi utilizate montaje in co-
nexiunea EC, pentru mai nalte fiind indicate
amp/ificatoarele cascod.
Ca montaj tipic, amplificatorul de se
ca un amplificator cu cuplaj RC,
de din colector trebuind
o valoare cu atit mai cu ct banda de trecere
este mai
Pentru benzii de trecere, a pentru
distorsiuni lor de nelinearitate pentru
impedantelor de intrare de dorite
se foarte frecvent
Problema benzii de trecere se pune n mod diferit
n domeniul foarte joase al celor inalte,
diferite fiind elementele ce amplificarea
n de
Pentru amplificatoarele de nu impor-
domeniul tor foarte joase (redarea
acestora fiind tot att de ca a celor
nalte, n cazul amplificatoarelor de impulsuri, de
exemplu), de aceea ne vom concentra asupra
domeniului nalte.
n de cu a unor para-
metri ai tranzistoarelor, asupra nu putem
elementul cel mai important care produce
frecvente lor mari este capacita-
care de
capacitate nu poate fi CI, cel
la minimum
illI..HHii:tJUIUI, solutia transmise
parazite fie
serie cu
Tabelul 2
Nr. crt.
BFY90
SLnpn
amplificator este orice a valorilor
pieselor componente a tensiunilor de
putind provoca amorsarea parazite.
se simple, cum vom
mai jos.
1 este ..... ,,, .. "' .... t, .. t'"
tranzistor
AMPLifiCATOR
U
2
Banda
A=-
U
1
Ze

1 2,2 200 O 150 0,68 O 16 75 140 A"" ,= banda m
mai mul
___ 2 __ +-___ ___ 15_0__
3 2,2 200 O I 100 1,5 25 40 100 200
4 2,2 300 O 100 1,5 25 55 110 330
5 2,2 470 O 100 1,5 35 70 80 430
6 3 470 O 100 1,2 25 60 120 400
7 2,2 470 200 10 100 100 30 400
8 2,2 270 100 200 3,3 100 A'=55 B'=30 Ze=45
9 2,2 200 100 2,0 100 A'=40 B'=40 Ze'=20
A' B'
punctul
n
=1+1I1nF
183 St n
+
BF 183
de Valoarea lui C4- fiind ia
este relativ la frec-
scade n amplificarea

in tabelul 1 snt nscrise montajului
din 1 pentru diferite valori ale pieselor componente,
""fi'"I"1l"II<.till"" de mai
fost
se
miniaturizate.
mici, toate din memtiajele
fi chiar de 0,1 W;
- toate condensatoarele folosite, inclusiv
cuplaj, fie ceramice, cele cu hirtie sau
fiind inductive, putind da surprize
vente peste 10 MHz;
- se evite supracompensarea, adica folosirea
unor valori prea mari pentru l,C.dfig. 1), C
3
C
s
(fig. 2),
pentru a nu provoca unor ale
caracteristicii de care amorsarea
paraZite;
- nu intotdeauna obligatorie,
bine este utilizarea filtrelor deaiimentare
a condensatoarelor de trecere c,....
n incheiere, n fig. 3 este pentru pll,;>mnil_
ficare schema unui amplificator de cu o
foarte mult mai de realizat dect cel
din fig. 2, aparent, este prea
snt de
Cu acest
cea 5 ori n
de este de 50n.
amolifici:tre de
h ...... ",",-t""nt'" de intrare
Pentru tinerii radioamatori vom
prezenta cele ce con-
unui receptor cu 4 tran-
zistoare din celor folosite
curent. considerat - n
liniile - un
clasic, experimentat pe foarte
realizat cu
orice amator. Schema este

m pllTiI:atc:>r de
I
crescind. acum tre-
cem analiza schemei. Se vede
primul etaj este un etaj
tor RF cu un circuit selectiv la
intrare. Acest circuit constituie si
antena de a televizorului. EI
se un baston de
avnd
etaj cu tranzisto-
ape-
cu tran-
detector:
zistoarele
Se pot
cu./3> cum ar fi EFT 351-353,
lT 14, TI 6, ce 70-72 etc. Montajul
se poate realiza pe o de
circuit imprimat sau pe o
de pe care s-au fixat capse.
nu un deose-
bit. se ca
postul loca!
nie)

tru
Ing. GHBNDEANU
la depanarea sau reglarea apara-
telor electronice se folosesc. uneori,
aparate de care nu snt la
ndemna radioamator.
Pornind de la vom
prezenta modul de realizare a unui
defectoscop. constituit, dintr-un
multivibrator tranzistorizat un
receptor cu un tranzistor.
n catalog.
Tensiunea de de audio-
se culege de la unul din
colectori, prin intermediul unui
condensator de 0,1 JlFJ300 V.
Receptorul, a elec-
este n fig. 2. permite
n a
generate de multivibrator. Ca o
particularitate recep-
torul se cu, tensiunea
de 3 V, numai n momen-
tul n care casca n circuit.
Casca este necesar
o de 4 000 n .
-JV
o O +5Y
r------o - 3 V
Cs
Valorile condensatorilor re-
multivibratorului, a
rui este n
fig. 1, snt alese astfel nCt
sa de fie n de 1 kHz.
Celor tranzistoare nu li se im-
pun deosebite, frec-
joase de a multivi-
bratoru lui. in cazul folosirii altor ti-
puri de tranzistoare deCt cele indi-
cate n sau echivalentele
lor, este modificarea
rilor din circuitele ba-
zelor colectoarelor, astfel nCt in-
tensitatea curentilor din circuit
nu vaiorile optime men-
Ambele montaje se
de la baterii de
1,5 V fiecare.
Modul de utilizare a defectosco-
puiul este foarte simplu, aparatul
putnd fi la reglaje
de radioreceptoare, ampli-
ficatoare de etc.
fig. 2 o-------o--------cl-------o +- 3" V
semnalului n la etaju-
lui respectiv.
n cazul unui radio-
receptor, verificarea se face nce-
pnd . cu ultimul etaj amplificator
de Verificarea con-
n aplicarea la intrarea etajului
de amplificare a semnalului generat
de multivibrator
Cele aparate se pot realiza
ntr-o de material plastic de

liPI R
IRCUIII
N. PORUMBARU
Titlul pare bizar, ntruct n schemele receptoarelor
de radio uzuale se folosesc inductante att n circuitele
acordate de ct n cele de medie
pe cnd n joasa snt
folosite ca filtre sau ea transformatoare. fil-
trele n T paralel se folosesc n mod normal n scheme
de filtre sau oscilatoare.
Schema, conform fig. 1, este un receptor de radio
pentru (un post local sau un post apropiat).
cum se etajele de lipsesc,
schema fiind n vederea la un am-
plificator de (amplificator picup, mag-
netofon sau o de amplificare).
Valorile din pentru Rx, Ry, Rz;
precum pentru Cx, Cy, Cz,snt calculate
pentru programului 1 pe lungimea de
unde lungi de 1 935 m (155 kHz). Piesele
snt elementele componente ale filtrelor n T paralel
acordate pe Pentru
unui alt post, pe se va utiliza formula
1
f = ,precum
2 RxCx
Rx = Ry = 2 Rz Cx = Cy = i Cz (fig. 2). De aici
reiese se pot folosi mai multe variante pentru
trebuind fie o ntre va-
lorile ale conform formu-
lelor date. De recomandat ea pentru unde medii
lungi Cx fie ales ntre 100 1 000 pE De asemenea,
este de dorit ea piesele declarat de valoare
Fig. 1
Cx
Rx = Ry = 2Rz f . 1
C X = C:I =fCZ -27l'RXCX
390
390
BC107 C
2DUO

fie real identice, tot se rapoartele din
formule. O mai mare de 5 ntre piese duce
la randamentului.
Valorile calculate se vor rotunji la valori normalizate
se va o de calcul unde valoarea calcu-
se apropie ct mai mult de valoarea
Astfel, pentru exemplul din s-a luat Cx =
1 000 pF, din calcul Rx ar trebui fie 1 027.fi, s-a
rotunjit la 1 000.0.. calculele pentru
850 kHz la Cx = 1000 pF, avem Rx = 187fi, pentru
Cx = 500 pF apare Rx = 374n., iar pentru Cx =
250 pF, Rx = 748.0., valoarea cea mai de
valoarea de 750.0.. De remarcat modifi-
carea alegerea unei valori optime pentru Cx influen-
calitatea circuitului, folosind domeniul
de valori recomandate pentru Cx, snt
neglija bile.
In practice,se folosirea
unor piese de calitate; de asemenea, pentru a evita
nedorite, cele tranzistoare, cu piesele
Fig. Z
aferente, se vor ntre ele la cea 50 rom.
nu pune probleme deosebite. Antena
va fi sau de n raport cu
semnalului Nu se va folosi caloriferul
sau n loc de Cu
de 1,0 kfi se volumul de nvrtindpo-
aproape de punctul de se
S-au folosit tranzistoare cu siliciu
NPN din seria BC 107 (LP.R.S.). Avnd un zgomot de
fond redus, precum polul minus la montajul
se la racordare cu amplificatoare de
att cu tuburi Ct cu tranzistoare. ConsumUl
fiind foarte redus (4 mA normal 10 mA cnd n
alimentarea se face de la o baterie de 9 V. Nu
se va folosi alimentarea de la ntruct se
electrice.
Racordarea se va asigura cu cablu ecranat de micro-
fon ct mai scurt. aparatul se n cutia
amplificatorului de AF, se va ecrana de celelalte piese
cu o de fier de 1 mm la
9
PUNCTELE
DE CONSUM

DE 4LIMfAlTARf
CI.! ACTIO-
NARE
fig.
CAPAC
TUBURI
CU CONDUCTOI?I
ELECTRICI
fig. 1
In ale sau, mai frecvent,
in sate, se care nu sint
la o alimentare cu
se propune
chiar n aceste
la orice din zi sau
va beneficia astfel de o
cu. un oarecare de
baie, alimentate la un
situat ceva sus dect cel mai nalt
consum. Rezervorul de
cu ajutorul unei cu
cteva de electr'oD'onme
Alegerea unui tip sau a
dintre rezervor
trebuind fie
pompei. Montarea
pompel se face conform din prospect,
a problemei nefiind n cadrul
PLUTITOR acestui articol. Vom atrage trebuie
respectate ntocmai respective tre-
buie electrice.
Automatizarea n unei
necesare de n rezervor (fig. 1). Apa din
rezervor se n punctele de consum
BAZIN cantitative, n mod automat n clipa cnd nivelul de
umplere al rezervorului scade la un anumit nivel, elec-
tropompa n cnd se atinge n re-
zervor un nivel maxim. Cu ajutorul robinetului de
reglare se pe conducta de consum un debit mai mic
dect un debit maxim concomi-
tente la valoarea a tuturor punctelor de con-
sum rar practic, dar e
pentru a nu supune motorul electric la o solicitare de
care ar putea duce la arderea sa).
fig. l
Partea de automatizare este
contacte C1,C
z
' a se va indica n conti-
nuare, un contactor sau un releu intermediar care
posede minimum contacte: Kl' K.z;
schema din figura 2. Contactul CI e normal deschis,
iar Cz e normal nchis. Contactul CI se nchide n clipa
atingerii nivelului minim n rezervor, iar contactul C
2
se deschide cnd se atinge nivelul maxim. Primul con-
tact care n e CI' nchiderea sa atrage
sine mobile a releului implicit.
nchiderea contactelor Kl K.z. Contactul Kr fiind n
circuitul motorului, acesta va intra n n
rezervorul va fi alimentat cu Contactul
CI se va deschide, dar releul va
circuitului de auto alimentare care cuprinde contactul
contactul C
2
n clipa atingerii nivelului maxim.
se va deschide autoalimentarea
evident, la deschiderea COIltac:telctt.'
oprirea motorului. Pe
alilneltltare diferite motor
n cazul general al a tensiuni
Pentru o tensiune, evident, fie o
(linia
Rezervoml poate avea orice
este ca volumul apei din el fie cuprins ntre
50 200 Un volum mai mare este inutil, deoarece
duce la de a pompei,
ndelungate sisteme de prindere a ""'7'''''''''f'Irllllli'
de mare se va fixa pe 2--3
n console prinse n zid ntr-un punct convenabil

Dimensiunea trebuie fie
de (fig. 3) Acest lucru din
necesitatea unor = Hmax-Hmin, mici pentru
a constructia de contacte.
de aimentare n rezervor pe la
partea cea de consum iese dm partea infe-
se folosind sistemul de
dere (fig. 3) printr-o garnituri
lor se face conform figurii 4. Materialul trebuie fie ,'"
inoxidabil n deci se va putea folosi aluminiu,
inoxidabil. Recomandarea este pentru
toate piesele metalice. Desigur rezervorul se va exe-
cuta din materiale sau, mai practic, se va utiliza
un vas din material plastic de dimensiuni convenabile,
din comert.
Sistemul' de contacte (fig. 5) cuprinde o contactor,
a deplasare este de un plutitor. Cama de pe
contactele CI C
2
. Acestea snt
din lamele elastice (1) (2). La contactul CI' la-
mela (2) se n spatele lamelei (l), la o distan-
(2-3 mm), se nchide sub camei de pe ti.ia
contactor. Cama e o stern care se conve-
nabil pe cu trei sa de este
n fig. 6. Se atrage diametrul </J 8 al ale-
zajului e dictat de diametrul tijei contactor ca atare
va fi modificat, e cazul. Autorul pen-
tru tija contactor diametrul de </J 8 sau ntre </J 5+ </J 8,
pentru o lungime n jur de 50 cm. Se nu
s-au dat lungimile pentru tija contactor nici pentru
tija suport, acestea rezultnd din rezervorului,
respectiv din cota H = H max - Hmin, valori stabi-
lite convenabil.
Contactul Cz o deosebire de CI!
respectiv faptul lamela (2) e n lamelei (1), care
se ea primr-o tensionare la
montaj. snt din contactele se fac ntre
o
de
de
cu nituri mici
izolare
nitui re de o
se prinde (nituit sau cu
s-au lame-
rezultnd constructiv. Men-
unei construc-
la prilnde:rea lamelelor de
ele se cositoresc firele de
Revenind acum la figura
necesare:
__ tija suport (q, 5--10) se de prin nfile-
tare sau cu o ca in micul detaliu a" .... u<H,
au dublu pe ele se
snt pentru tija contactor.
mm;
-- tija contactor se
pentru ..... nA.M.""
-- distanta D se
- se face din
puncte ca n
se cu
poatelIIavea
3--4 de capacul
- bratele se
(cositorit'
Tensiunea bateriei: 12 V.
Curent de consum: n goi-
la sarcina
scurtcircuit
impulsului:
Pauza ntre ImlPulsUlri:
Tensiunea de
n gol- 2 600

inele culisante
tije suport
nF) ... 7
nF) ... 13
la sarcina - 2 000
curent n scurtcircuit - 270
6 kg
750 9
se
interesant ci
developat, trebuie le potrivim n interiorul copertei le
mod pentru cu 5-6 agrafe
a nu se deteriora. Neglijind filmotecile gata de tip
a se Agfa sau Kodak snt
filmele lui acestui
a se taie n de cte
consumat filmele late de 35 sau
de timp. 2 la filmele 6/9 (3 cele 6/6)
este ru- ce se rotunjesc colturile cu o
.... ------ 225
CUPRINSUL ALBUMULUI
IINr.I f.l m L O cuI Dai.
II /o/'Q'p$/7 ;!lrede;/
2 I
1-+-
1-----
ii
din
siunile ",Ii:ih.r",ti:i
riie interioare se
hrtie pergament
.... 1 ---- 21 I t'Q#l/r/
a!
pentru ele
cu
Acestea 1101' 6 la filmotecile pentru
film ngust 4 la cele pentru film lat
de 6 cm. ndoiretl lor exact la ju-
punem colile una peste alta,
o
o
mici zgrieturi. Cnd se pune la uscat,
de de jos al filmului se
o greutate, mare pentru
a-I ndrepta. de a-I introduce n
cu o de cauciuc sau
cu o din bursuc vor fi
firele de eventual,
s-au depus se
lIor nota cum se
ItjJilurd
Fiz. SCHMOl
din fig. 5, ce se pe cllchetu-
lui, din fig. 9, ce se pe
cum am mai spus, se un fir de
arc cu =0,6 mm, nct fie presat
clichetul cu suportul oglinzii, cum
reiese din fig. 2 de ansamblu. Cu aceasta
suportul oglinzii mobile cu clichetul
este gata trecem la dispo-
zitivului de manevrare a oglinzii. EI este
format dintr-un tambur-clichet (fig. 10), n
interiorul se va practica o
cum reiese din Acest
tambur-clichet se din bronz,
iar nclinarea ce vede n se va
executa cu o nclinarea va trebui
fie pentru a obtine o a
lor Acest tambur-clichet
se din cu ajutorul
buton ului din fig. 11 de acesta
prin
- 3, din
Pentru o se
din 12 ale
de asemenea 14
se
18,
roti mai greu
pentru reglaj.
pe cu
Oglinzile
dar care
mensiunile snt: -
15x5 mm, iar - 20x10
mm. se cu
cu lichid argintiu
Azurol. uscare se fi cu lac,
simetric, in lor
va trebui
de o cutie
din sau dimensiu-
nile din fig. 19. Se vor decupa ferestre,
respectnd dimensiunile din se
vor practica lor de fixare.
Apoi telemetrul, reglaj, se va monta
in cutia sa.
Reglajul se va face cu tele metrul de-
montat. Se va privi prin orificiul C (fig. 16)
se vor aranja oglinzile aproximativ ca n
fig. 2 de ansamblu. lnvrtind oglinzile cu
,!l1na, se va o imagine ca n fig. 20.
In centrul cercului determinat de orificiul
C prin care privim, cum am mai spus, se
va vedea imaginea mai
de oglinda Obiectul
pe care-! privim il vom vedea deci
rupt. n ne apropiem cu
telemetrul la distanta de 1 m,
precis cu metrul, fixnd tele-
metrul la de obiectul VI-
zat, nvrtim de butonul de manevrare a
oglinzii mobile. Imaginea se va deplasa
de nCt ea va fi n
intregime, cum se vede n fig. 21. In
se pe butonul
de cifra 1, ceea ce
corespunde de
1 m. Se operatia pentru
1,5-2-2,5-3-4-5-7-10 20 m. Peste
de 20 m telemetrul nu va mai putea
sesiza aceasta fiind maxima
sale de
Este bine ca nscrise pe buton
cu cele nscrise pe aparatul
fotografic. in caz telemetrul se
la un anume aparat, este bine ca etalonarea
reglajul se cu montat
pe aparat seama ca
pe telemetru reprezinte n
de la obiectivul aparatului t ..... t'.,.nr'''rI'il''
obiect. Cu aceasta constructia
aduce mari
precum o mare comoditate
fotografii lor.
d

<::)
C'I10
JlJ
8
COSITOR
FIG.16 C
c
r------- ---1
I
I
L __ _
FIG.

1. rAMBIJR CL/CHET
2. BUTON ACTIONARE
3.PllJLfrA FIXARE
4. IBA


7. PIESA [)IN F/6.15
4
so
III!!!
Constructorii amatori n prelucra-
rea lemnului pot avea un aju-
tor vor fi n posesia ministrun-
gului cu multiple descris
n acest material. realizat, ama-
torul poate prelucra la el materiale
lemnoase. Prin adaptarea unor acce-
sorii se pot face altfel de
cum ar fi freza rea unor canale de di-
ferite profile, cu un
circular fin/sarea meca-
a suprafetelor sau muchiilor. Prin
adaptarea unei textile se pot
lustrui diferite obiecte din lemn, mase
plastice sau chiar metalice.
sculelor necesare strungului se poate
realiza n locul sa/bei textile
monta o de polizor.
Dimensiunile ministrungului snt
stabilite n de mo-
utilizat. Astfel, cele indicate
snt pentru un
celor ntrebuintate la de
lat rufe.
in cele ce vom enumera
numai cele mai importante probleme;
pentru suplimentare, ru-
ne sprijinul n scris pe
adresa
Deoarece n
lemnul, este foarte impor-
tant pentru ei se ma-
teriale lemnoase de calitate
de tare, cum ar fi fagur. Nu
trebuie prea multe noduri
mai cu trebuie fie bine uscat,
ca nu cumva, cu timpul, se defor-
meze sau crape.
Prelucrarea se va face
cu rindeaua, iar finisarea lor cu hrtie
Este necesar ca
pieselor se cu clei cu
buri pentru lemn Pen-
tru mpotriva este
indicat de cteva ori toate
lemnoase ale cu
o n ulei mineral. Cu
o se n final.
CONSTRUCTIA
MINISTRUNGUUJI
Conform figurii 1, se
compune dintr-un batiu cu
A, dintr-un suport pentru scule B
dintr-un vrf de centrare C
Intre vrful de cen-
trare se poate prinde, prin intermediul
piesei metalice, o de lemn ce
trebuie
IIllill
ct suportul vrfului de centrare C
se vor fixa de batiu prin intermediul
cte unui M 12 cu
In figura 3 snt reprezentate piesele
componente ale batiuiui A, iar n
figurile 4 5 cele ale B C.
Dimensiunile notate cu X,Y z vor
fi stabilite ulterior, n de moto-
folosit. Suportul B trebuie fie
cu cca 10 milimetri mai jos dect
centrul axului iar dimen-
siunea cu z va fi astfel
nct vrful 3 cu centrul
axului ce acesta
a fost montat pe batiu.
Piesa 9 se va realiza dintr-o
la capetele s-a sudat n interior
cte o M 12, prin care va trece
cu vrf 3.
Un accesoriu ce poate fi de folos
cel indicat n figura 6. Cu el se
por executa diferite canale profilate
ca cele din figura 7. Trecnd materialul
ce trebuie profilat prin unei scule
19, se obtine unul din profilele indicate
care forma sculei montate
n mandrina 2. in figura 8 se des-
compuse piesele suportului de frezat.
n functie de dimensiunile batiului
ale se pot stabili dimen-
siunile acestuia cu
pe suportul B unul dintre
din figura 2 manevrndu-Ie
cu ambele mini, se poate strunji lem-
nul la forma dimensiunile dorite.
De remarcat sensul de tre-
buie fie cel indicat de
Transmiterea de la
la piesa de prelucrat (fig. 1) se face
prin intermediul piesei 1 n
mandrina 2 pe axul motora-
Fixarea mandrinei (pe care o
procura de la un magazin Con-
signatia) pe axul o
face n cadrul unui atelier al unei coo-
perative ce strung pentru me-
tale.
Montnd pe batiu un suport cu
un circular
n se Pqt executa
diferite drepte (fig. 9). Inainte de
nceperea lucrului, montati pe partea
a mesei o execu-
din placaj sau din
capetelor sau
muchiilor pieselor lemnoase se poate
realiza cu discul abraziv montat n
(vezi fig. 10). Discul este
format dintr-un disc de lemn avnd o
ce va intra n
o de ce va m-
discul un inel din tras
peste pnza disc.
Prin rotire, granulele abrazivului fini-
piesei.
Un accesoriu util poate fi cel din
figura 11; cu ajutorul lui se pot
lustrui piese iemnoase, plastice
sau chiar metalice. 27,
pe un dorn 35 ntre
36 38 cu 39, se poate
Vrful de centrare 3 se poate roti
de mnerul 4 (rozete de calorifer), iar
blocarea lui ntr-o se
cu 5. Atit suportul B
16
MUCHIA rAIETOARE
IJ
de ardere din are forma unui
trunchi de
raport
concomitent
amestecului
5 250
2 440
310
1 640
155 SR13
880
7
PAG.NI REAUZATE DE ing. V. lAURIC.
plex.
Pistoanele snt de
primul din cei trei
mat
constituie un
de 500
la 200 co-
manda IIlUICHJIlCd.
Cutia de viteze cu patru
disioozitiive!le de sincronizare
este de
cu doi arbori. Puntea din spate
ntr-un mai robust, de-
venind ambuti -
din semicarcase
anuenaiul conie este de tipul
atac amplasat mai
centrul coroanei).
SlJiSfllerliSBiiii. Puntea din spate,
arcuri
Mc,mE:mtul motor cel de 1r-
",,.,,1 .. ,,+,, de longitudi-
nale, iar laterale de o
Amortizoarele din
SUlDl'aldilnelrlsion,ate. 1n-
montate n exteriorul arcu-
Puntea din a de
defcrmabile
gresare este ranfor-
Sistemul de frinal'e.
circuit hirdaulic dublu.
rilor de din spate l-au luat doi
tamburi din aluminiu cu de
din incorporate la turnare; sco-
o la
de care
Puntea din spate n
de ei, un limitator
de presiune n circuitul de
n scopul
spate.
Sistemul de rulare. Discuriie
snt ambutisate dintr-o cu
mai snt
tipul cu
Caroseria. executate
din de loc de
sme, iar
ranforsate in PI.HH:telle
uzinele din Torino
de un tip de automobil ce avea
vreme celebru: Topolino. Dimen-
siunile si consumul de reduse la minimum,
precum de vnzare destul de modest pentru
acea vreme, au permis producerea sa ntr-o serie
ndeajuns de mare.
n anii de a un nou tip, bazat pe
criterii de popular, tip ce ani de-a
rindul a locul I ca de n progra-
mul de fabricatie al uzineior Fiat.
Micul Fiat' 600, echipat cu un motor de
595 cm3 18 CP, a fost modernizat continuu n decursul
sale de peste decenii, ne-
schimbate dimensiunile
de
Cteva dintre cele mai importante
tipul
-
767
Tipul .............. 100 D 000
- si asezarea cilindrilor: 4 n linie.
- . . . . . .
_ Capacitatea . . cm
3
de comprimare .E=7,1:1
.29 CP
32 CP

pe buza jantelor
...... 0--2 mm
Carosajul
pe buza jantei sub sar-
... 5--6
- Presiunea aerului
n pneuri:
B. Date de
- Jocul
supape culbutori -0,45 mm la :::810,;);/,:;/,';,>:"'::',:
-0,15 mm la re
- Presiunea de ungere .... p=2,5-3 kgfl
- Avansul la aprindere . . . .13=10
0
- ntre contactele rup-
torului . . . . . . . . .
- Distanta intre electrozii bu-
jiilor ........ .
- Valoarea a bujiilor
- Filetul bujiilor
II. Transmisie
- Tipul ambreiajului . monodisc. uscat.
- Tipul transmisiei
bloc: de viteze
cu 4 tr.epte, din care ulti-
mele trei sincronizate,
grup conic cu
n cartel' comun.
longitudinale:
- Tipul transmisiei
transversale: doi arbori planetari cu cte
o
cuplaj cu cauciuc.
- Rapoarte de transmisie:
- n de 3,385; 2,055; 1,333;
0,896;.
- n grupul conic .. 2,05 (8/39)
III. Sistemul de frinare
- Tipul frinei
de serviciu cu tambur! pe
patru cu hi-

co
I
A . PETRESCU
n sumara a Daciei-1 100 nu
se datele cerute de dv. Le in cele ce
n vor interesa pe cititori.
De echipamentul electric montat pe Dacia-1 100
este de Ducellier, avnd caracteristici:
Generatoful- Tipul: 7267 G
Puterea 290
Tensiunea
de cald):
cca 1 800 rotjmin.
La este legat ........ .
- la roata de curea:
- n :
Vi. Instala.tia.
- Tensiunea U=12
- Puterea generatorului
de curent continuu P E=320 W.
- Turatia de nchidere
a contactelor
conjunctor-disjunctorului 920 sau
20,5 km/h (viteza a IV-a)
- CapaCitatea bateriei C
20
=36 Ah.
- Puterea demarorului P
D
=0,5 kW.
VII. Caroseria
- Modelul - cu
- Tipul -
- Dimensiuni de gabarit:
lungime - L=3 295 mm;
- B=1 380 mm;
- H=1 405 mm
de a perii lor pe colector - perii noi: 0,8 kgf;
- perii uzate:
min. 0,55 kgf.
Lungimea periilor - noi : 22 mm;
- uzate: 11 mm.
Diametrul colectorului - nou: tJ 37 mm;
rectificat - min. (:J 35,5 mm.
Bobinele de - legate la borna
- 5,6.
Releul regulator - tipul 8311 A, cu elemente.
Valori de reglaj - Tensiunea de min. 12 V;
max.13 V.
Conjl.lnctor-Disjundor
Tensiunea de - min. 9,6 V.
Regulatorul de tensiune
. JlValoarea curentului: 22 A
Pnmul element\lTensiunea min. 12,8 V;
max. 14,2 V.
sus se la o a motorului de
de avans 34 la
maxim de avans
(nchiderea contactelor): 57% 63%
Desctlidere'a contactelor: mm 0,35
- Dimens de
ampatament
ecartament
VIII.
- Vitezele maxime n cele
patru trepte de 30/45/70/110 kmjh.
- Pantele maxime n cele pa-
tru trepte de 30/17/10/5,5%
- Greutatea proprie
(alimentat) G
o
=605 kgf.
- Greutatea
(4 persoane+bagaj) G
u
=320 kgf.
- Greutatea G
a
=925 kgf.
IX. ConsumurB
_ - regular (5,6-5,8 1/100 km - DIN).
- Ulei de motor - SR211 sau M20W40
Extra, capacitate 3,25 1.
- Ulei de transmisie - 413 A T1 (SAE 90EP).
- Pneuri: 5,20 x 12".
_ Lichid de Lifrom (a nu se amesteca cu
lichid de
- Lichid pentru parbrizul: Vitro.
Bobina de - n ulei.
Bujiile - Sinterone M 14 P 225 Marchal 36, AC-44F Cam-
pion L 85 sau Bosch W 200 T 35 '
- ntre eledrozi: 0,6-0,7 mm.
Demarorul - Ducellier tip 6128
Puterea: 0,96 kW, respectiv 1,2 CP
Puterea 9,6 V
Curentul absorbit n sarcini: 180 A
Cuplul motor maxim: 0,4 kgfm
Curentul absorbit n gol: 50 A.

IF. SALCUDEAN - Cluj
In scrisoarea dv. referiti la procedeul de prelucrare a
hrtiei FOMACOlOR n precedent al revistei.
CHELATONUL II este total insolubil n
cu fi observat pe
amoniacului, se o complet
Acest lucru se' unei de amoniu. a aci-
dului etilen-diaminotetraaceti.c (Chelaton II), care, spre deo-
sebire de acid, este In tot acest interval este necesar
control al pH-ului, pentru a nu cobor n nici un caz sub
de 6,7.

Jocul pe care vi.-I re-
lund formula a jocurilor
Hobby, propune - dincolo de
amuzamentul imediat - reco-
mande o serie de trasee turistice,
precum o de camping-
uri la care eventual putea poposi.
Evident, este un joc .. -. Din cele 99 de
camping uri pe care le cu-
rent ghidurile QNI.am numai 16.
Iar zarul va conduce spre unul
din aceste campinguri (ncercuite cu
n de o a doua aruncare'
cu zarul - din nou strict
- vi se vor acorda de la O la 6 puncte,
conform tabelului cum
veti observa acest camping
este bine dotat, cum este cel de la
Cascada orict ati da
cu zarul, tot dobnditi 4 sau 5
Redactia presupune, ntre
timp celelalte campingu: per-
un puncta) mal redus,
la proba contrarie,
tafiv dependent. .. doar de situatia
n ultimul ghid O.N.T.
Cele 16 locuri de popas de
realizatori snt prezentate ntr-un ca-
pitol special.
Cercurile albe - punctele de tre-
cere de la un camping la altul - re-
ele, cum ,observa
si dv., diverse campingun (interme-
diare ca de joc sau,
pur simplu, mai importante,
de exemplu, cu aeroport) care,
conform regulamentului,
mai rapide ale
lor.
REGULILE JOCULUI:
- 2-4 per-
soane;
- elementele de joc: un cmp de
(harta un zar
cte o pen-
tru fiecare
- nainte de nceperea jocului se
durata: 30'-60'.
Piesele se la alegere
n dreptul unui camping dintr-o anu-
Se cu zarul
conform punctelor,
n orice directie vrem. ce se
ajunge la unul din cele 16 camping uri
indicate cu se mai o cu
zarul n de rezultat (1-6), se
de puncte dobndit
(vezi tabelul
IN CONCLUZIE:
1. Pe baza primei deci, se
conform cifrei indicate de
zar (n pe care o conside-
cea mai pentru a ajunge
,Ia un camping incercuit cu
2. ati ajuns din prima aruncare
la un astfel de camping, mai o
cu zarul, pentru a afla cte puncte
ati dobndit n functie de tabel (spe-
cificul camping ului):
punctele pentru fiecare
tor, la fiecare instalare la unul
din campingurile angajate n joc. Ati
ajuns la campingul 16
nedoara)? Aruncnd o cu
zarul nimerind 4,
indice conform tabelului sau
absenta n a unor obiective
turistice, 5 puncte plus;
deci, +5.
la bu-
n zona 13 Horezu-Stejarul;
dnd din nou cu zarul nimerind 2,
obtineti + 6 puncte pentru condi-
tiile de confort (iluminat) existente.
. Este important ca fiecare
la plecare zona lui,
nu se plaseze - aglomerat - doi
n sau n zone
apropiate.
ulterior, din zar, n
zona unui partener de joc con-
trebuie
ruta de
data asia cu un partener,
schimbati din nou ruta. nu mai
alege o alta - deci nu pO,si-
bilitatea de a opta -, mai aruncatI o
cu zarul, dar 5 puncte
(deci -5).
nimeriti ntr-un punct marcat
cu un cerc albastru
ajuns la un cu aeroport la
aruncare, zbu-
rati spre un alt la
alegere, independent de zar. un
nu din 5
consecutive nici un punct +, este
eliminat; cum, va fi
cel care la terminarea timpului de joc
are cele mai multe puncte.

CELOR 16 CAMPINGURI
1. Balvanjos, localitate
cu (20 km), dar
mai Altitudinea (800
m), apele carbogazoase, fe-ruginoase
la 700 m de camping) pot asi-
gura un sejur Alte o-
biective prin mprejurimi, nu snt.
2. (650 m altitudine).
vizita lacul Sf. Ana; eventual, alte
balneare: (20 km), Bo-
doc (30 km).
3. Casca'da Moldova
(530 m); la 1 km
cascada, iar la 500 m o
urca ia Sau vizita ...
Sibiul (turnurile din secolul XIV), mu-
zeul Bruckenthal, biserica evanghe-
(secolele XIV-XV!), vechea
a orasului (sec. XV), bastionul
Hafler (sec.' XV), de jos.
6. Popas clasic pentru vizi-
tatorii Sucevei, unde, n sezon mai
ales, nu se lo.::uri la hoteluri.
In afara mai propunem:
Ciprian Porumbescu (1 km), cu
muzeul memorial existent n casa na-
a compozitorului.
7. Sarmizegetusa.n afara ruinelor
fostei capitale a Ulpiei Traiana, mai
propunem o excursie la (7 km),
de unde se poate ajunge (5 km) la
zimbri, cerbi

8. Sovata. n afara celebrei
la 5 km se Praidul, cu salina sa,
de pe vremea roma-
nilor. dv.
9. Tirgu-Jiu. Parcul ora-
unde afla Masa
Poarta Coloana sfr-

10. Lainici. Pe malul Jiului, prin
splendidul defileu
n apropiere - la/nici.
11. Poiana Inutil mai
facem turistice.
12. firiza. Ca la acest
camping varianta ce
trece peste Gutin, sute de serpentine
prin - obositor poate pentru
dar Este unui din cele
mai frumoase drumuri auto de munte
de la noi. camping - lacul de
acumulare Firiza. In de Baia
Mare, propunem excursii spre 10-
Ilo mai putin cunoscute:
Usturoi (10 km), (32 km),
Apa (6 km).
13, Horezu. Cu Horezu
(5 Km), Bistrita (4 km),
Arnota (14 km),
rea si cheile de la Polovrag (22 km).
14". Putna. ca un corolar:
riie din tot nordul Moldovei.
15. Pelican. Delta (cu ... ).
16. n comuna
(1 km) au fost descoperite 17 necro-
pole dacice. Din era
mama lui Iancu de Hunedoara. De
vizitat castelul Huniazilor (10 km).
Tabelul de puncte n de camping:
Restau- nchi-
Iluminat
rant + Obiective dere de
post prim turistice materiale
ajutor camping
Balvanjos +5 +4 +4 O +4
+4 +1 +4 + 1 +5
Cascada
+5 +5 +5 +4 +4
+6 +3 +5 +6 +5
Dumbrava Sibiului +2 +3 +4 +4 +4
O +3 +4 +5 O
Sarmizegetusa O +3 +5 +6 O
Sovata +5 +2 +5 +4 +6
+6
+4
+4
+1
O
+5
O
Trgu-Jiu +3 +3 +2 +6 +3
Lainici O +3 +4 +1 O
Destul de aproape se localitatea
cu o la sfr-
secolului al XV-lea, pe locul
unde, conform legendei, l-ar
Poiana +5 +4 +6 +3 +3
Firiza +4 +5 +3 +5 +4
fi cu pe __ ___ ___ ____ ___
prietenul din al lui
cel Mare.
4. De vizitat... tot lito-
ralul!
5. Dumbrava Sibiului.
Horezu-Stejarul
Putna
Pelican-Murighiol
Hunedoara
+2
+5
O
O
+6 +4 +6 O
+2 +2 +6 O
+3 +3 +4 O
+4 +4 +5 O
N

'i:
" :1
... 8-
Il f 1:
tD" -
Do .... Do
tD 8 tD
Dol:/'i
........ Ci)
ar 5.::s
"'t 'l!I\

tD :1 ,pt.
_. o'
/'i /'i ::s
5.. 1
Ci) "'t
"'t tD
..:;
Q."
-"

1J'
....<-


G'o

'-11-

U.R.S.S.
...
SUCEAVA A


BACAU
R.P. BULGARIA

.r-1 t
c..
"-fJ
\P

""'-1_,..,. ,.,..,.,...., ..
n trecut am simbolu-
rile utilizate pentru pornirea/oprirea unei
simbolul pentru efectuarea unei
simbolul pentru un punct de
decizie. In afara lor, unul din simbolu-
rile des folosite este cel in de
trapez. Acest simbol o in-
formatie pentru efectuarea
unei sau o care se
care a rezultat n urma
unei
un exemplu simplu:
Presupunem cineva are n
o cu .numere intregi, s-o numim
lista A. Unele din acestea snt numere
pare, iar altele snt numere impare.
Se cere numerele de pe
lista A n numere pare,scrise pe o
S, n numere impare, pe care le
scriem pe o C.
Reprezentarea a
este n fig 1.
etimologic, denumirea de-
din cuvntul anii, n limba portu-
Este un lichid incolor,
se extrage din
de lemn, ca
materle n industria
materiilor colorate.
AQJI'lpIgnr1ern: mineral, de ar-
sen; n mod cert, provine
din contopirea cuvintelor latine
pigmenium (vopsea).
se presupunea mineralu!
aur, de unde numele.
Auiogen: cuvnt de origine
care prin el
Exemplu: procedeu
constnd n lipirea a de
metal prin topirea a n
contact, la foarte
Baia
n
de firma aNlnrth,-nrH)
IIg greutate, rezervoare
suplimentare de care per-
miteau sporirea 400 kg
respectiv, golirea a rezervoare-
lor n zbor, n vederea sau mic-
vitezei.
. Cauciuc: denumirea provine de la
cuvntul Cahu-Chu, care n
limba din America de Sud
lacrimile pomului.
snt
pe care trebuie le facem?
t START; UN
3. IMPARTE NUMARUL LA 2;
RESTUL = 0, tylERGI LA
UNEA 4; DACA RESTUL f, 0, MERGI
5; 4. SCRIE NU-
MARUL IN LISTA B; MERGi LA iN-
6; 5. SCRIE
RUL IN LISTA C, MERGI LA IN-
6; 6. ESTE AL
100-LEA NUMAR PE LISTA A MERGI
LA 7; NU,
MERGI LA INSTRUCTIUNEA 7;
7. STOP. .
un alt exemplu simplu n
care avem mai multe
mai multe puncte de decizii.
Presupunem avem cinci bile de
culoare. Una dintre
bile este mai grea dect celelalte.
Dispunem de asemenea de o
cu talere. Se cere din
maximum care snt cele
4 bile normale care este bila mai grea.
Care este schema a opera,.
la origine numirea gre-
a kristallos, a fost con-
cristalului de
varietate de
despre care s-a crezut n vechime
ar fi constituit dintr-o care s-a
att de mult nct nu se mai poate
denumirea provine n
acest caz de la grecescul adamas,
adamantis, care de nen-
vins, denumire evident prin
duritatea diamantului
de fizici chimici.
aparat la
pe o pentru a
calea navigatorilor n port.
se cere renumitei
din Egipt, n anul 285 .e.n., a fost
instalat primul n turn de
nalt de 150 metri.
Farmacie: Farmaceea era nimfa
cu de vindecare
Vom conveni bilele de la
1 la 5 si bile in felul
vom bila 1
bila 2. ne bila 1
este mal grea dect bila 2 lIom nota
1 f= 2? n simbolul de decizie.
Schema este n fig. 2.
propunem acum spre rezolvare
o ceva mai Avem
8 bile,ldin care 1 snt identice ca greutate,
iar una este mai grea sau mai
Dispunem de o trebuie
din trei care din cele 8 bile
este este mai grea sau
mai
Vom nota, de asemenea, bilele CL
numere de la 1 la 8. Trebuie nti
cum problema, iar apoi
schema
schema trebuie fie
pentru cnd oricare din cele
8 bile poate fi mai grea sau mai
Aceasta schema trebuie
16 diferite.
Schema este n fig. 3.
un fierar din
Plenevaux, a n anul
de huilei
FIG. 3
aflat pe marginea fluviului
IIisus n (Grecia), la poalele Mun-
telui Himete. uti-
fizau apele acestui izvor la realizarea
unor combinatii cu magice,
de unde s-a mai trziu, arta
farmaciei.

Guzamo, care a
de ascensiune cu un
8 august 1709, izbutind
destul de mare.
Publicnd - n - dr. Nicolae Cojocaru
dispozitivul pe care N.C. l propune citito-
spre un aparat de ionizare cu ajutorul ultra-
violetelor.
Cunoscnd aerului - azot 78%, oxigen 21 %, alte
gaze 1% -, n aer vor produce
reactii:
1 O
2
' O + O,deci oxigen atomic;
02, O + = ozon
Oxigenul atomic, prin recombinare, - cum re-
- ozonul (in cu o
toare asupra organismului, dar o serie de alte produse:
2. 2N + 40= 2N02 tO>lici);
3. 2N + 60 = 2NOl\ toxici).
Deci ne apar n mult mai mari, compa-
rativ cu ozonul, care snt organismului.
n prin electrice naturale prin ultravLolete,
se produc fenomene, dar toxici se neu-
pe cnd n cazul nostru se imediat, nemai-
avnd loc neutralizare.
De aici imperativul de a evita - n cazul artificiale
- formarea componentelor De re-
mult dorita de ozon (03) n aer
trebuie fie ntre 0,1-0,5%, intruct peste 0,5% este

lonizarea cu ajutorulultravioletelor, pentru care pledez, ne-
pe de parte un dispozitiv ieftin de
Privind fotografia nr. 1, se dispozitivul este con-
dintr-o butelie 3';'-10 mm) n care se introduce
un manometru fie obligatoriu); butelia este
de un picior-suport. Capacul inferior (foto nr. 2) este
de trei bujii (Ia fel de bine 3 izolatori de trecere)
Pe acest capac este fixat un fasung n care se un
bec cu mercur (250-400 W), din cele folosite la iluminatul
(foto nr. 3). Prin bujii curentul de 220 V de la avnd
bobina de n serie. La aceste bujii (utilizate ca
este Bujia a treia este uti-
strict ca un contact (punerea la a
Printr-un oxigenul dintr-un balon de oxigen, iar prin
iese ozonul. Presiunea din interiorul butelieise
pe manometru fie sub 0,5 aj:m.).
In foto nr. 4 se becul ?<;;qi'lS. In butelie mai este un ori-
ficiu, astupat cu folosit ca :.ochi magic pentru a observa
prin butelie cnd becul sau nu.
Modul de Se drumul curentului (printr-un
fixat pe cordon), becul se aprinde, ultravio-
lete prin trecerea oxigenului la presiune oxigenul va fi
transformat in ozon implicit retrimis n aer.
2
l
4-
ORIZONT AL: 1) Cal... - ... putere. 2) Face coboare
mercurul termometrului - Energie n (pl.).
3) Fizica, capitolele 4 5! - Au capacitate -
4) printr-o stare de depresiune
- cmpului (abr.) - Ru munte n Germania.
5) n Marea - circulare.
6) Prezente la orice - Obiecte mobile pe care se
diferite tehnice. 7) la Ampere! -
Acoperit de o - (le re). 8)
n Japonia - gazului de
9) Apar n urma unor de -
Mase-n 10) Egal cu un cal-putere -
corpuri diferite din punct de fizic, supuse
unei irezistibile de - Inceput de vapori-
zare! 11) a corpurilor -
Calculat cu precizie. 12) Activ pe extreme! - In stare
de repaus - Cu o 13) A pune n
re ... - ... perpetuum mobile.
VERTICAL: Fierb sub presiune (fem.) - Cu echilibru
stabil (fem.) 2) o stare de repaus. 3) Camere!-
Dromader - de ... polizor. 4) Nu-i
de 5) Interval de trepte. 6) Nu-i
aceasta - Puncte de sprijin pentru - Staniu.
7) Au negative - Se pune n sub
impulsul 8) cocsificabil -
pe centru! 9) Folosit drept de (pe timp
de - Sunet 10) timp:ul (pl.) -
Diviziune in Danemarca - Egale ca
volum dimensiuni. 11) Fenomene ce apar ca
urmare a pierderii - - Originea legen-
a teoriei 12) Diafragme - La intrare
(pl.). 13) de lucru mecanic - Nu se influ-
de oculte.
Dictionar: ERL; AEA: I GAt<; At<MT
Prof. GHEORGHE EA NU
Sonda Pioneer-l0 a suferit
ale al

6 400 km de (peste 000 km),
Cnd sonda va survola planeta-gigant a siste-
nostru solar. aceste vor per-
mite duratei satelitului 10 al
planetei, a culoare oranj permite se afirme
ar avea o n prezent, aparatura
pe a transmis date pri-
vind impactul unor din care a capturat
deja Cteva particule.
n cadrul Programului de atmosferice
globale, Japonia a n anul 1975 va lansa
pe o un satelit meteorologic, din
cei patru n programul
amintit. Costul al satelitului,
lansarea sa cu o si
de la sol este estImat la peste 60 milioane de dolari.
la decemulUI, torunle competente dm
Japonia vor putea lansa un asemenea
satelit, dar de folosind un vehicul de
propulsare propriu, tIIrespectiv o de tip N,

Naveta programul de viitor nr. ,'.
laboratorul Skylab, n astro-
nauticii americane, nu are stabilit locul de lan-
sare a primelor aparate, respectiv cosmodromul.
cu egale mari centre
cosmodromul Cape Kennedy, care, cu unele
n valoare de circa 330 de milioane de
dolari, permite lansarea unei sarcini utile de 18,5 tone
plasarea pe o la inclusiv ameri-
zarea primului etaj n ocean recuperarea lui ulte-
se prevede plasarea etajului orbital al
navetei pe o atunci pare a fi mai indicat
astrodromul Westem Test Range, iar pentru ncer-
de zbor orizontal ale etajului orbital, echipat
cu un reactor cu dublu flux, care vor ncepe din 1976,
poate concura Baza Edwards, ale
organizare optime
de securitate.
n perioada 8-15 octombrie a.c., la Viena se vor
celui de al 23-1ea Congres al
internationale de avnd ca pnn-
cipalli n folosul lumii. Inre-
de participare se primesc la 10 sep-
tembrie la care toate acceptate
initial ca titlu rezumat trebuie fi primit viza
forurilor sau de resort. Cu
problemele de organizare a repartizarea
a fost cunoscutul specia-
list prof. K. Oswatitsch.
n cadrul protocolului de ntre
Uniunea si S.U.A., semnat la 24 mai a.c.,
se n domeniile: meteorologie, cer-
cetarea periterestru, si planete, me-
si biologie schimburi sis-
teme de cuplare ntre astronave pentru de
salvare, drept si alte scopuri de cercetare
folosire a Cosmosului.
pentru
cercetarea - N .A.S.A. - este n
de a nu mai putea beneficieze de serviciile cunoscu-
tului pionier al astronauticii Wemher von Braun,
cunoscut ca al rachetei Satum-5, cu care
a fost dus la ndeplinire programul selenar Apollo.
Von Braun si-a dat demisia din de director
adjunct al N .A.S.A., fiind numit n de vice-
presedinte al companiei Fairchild. cu pro-
bleme de engineering si dezvoltare.
n perioada 4-15 septembrie are loc la Esrin in
Frescatti (Italia) seminarul de al
10-1ea, organizat de pentru
ESRO. Tema seminarului va fi
organizarea si controlul proiectelor de amploare n
cercetarea si n domenii conexe.
americani Edgar Mitchell, pilotul mo-
dulului lunar pe <<Apollo-14,si James Irwin, pilotul
modulului lunar pe <<Apollo-15, au recent
N .A.S.A., care dispune astfel doar de 43 de astro-
n serviciul activ. Ca urmare, echipajul de
pentru misiunea Apollo-17 va fi format dm
.TOM Y oung, Charles Duke Stuart Roosa
23
NEAGU ION - Craiova
intimpinate fie
prin publicarea a
schemei electrice de la picupul stereofo-
nic RELAX.
Redresorul cu seleniu poate'fi nlocuit
cu diode redresoare de orice tip.
Stabilizatorul de tensiune, fiind
comun pentru ambele canale (tranzisto-
rul Q7), nu poate produce ncetarea
pe un singur canal.
Ar trebui verificarea cu difu-
zorul cu mufa de conectare a difuzo-
rului.
Nu trebuie nici verificarea
condensatoarelor de cuplaj
a lipiturilor pe circuitul im-
primat. Schema fiind deosebit de
debiUnd puterea de 1 W pe canal,
poate servi a.ltor constructori amatori.
'0
'tlU,.1 ...... u ..
1( ," It"" re t)I AC 1. Cll1
002 004 In In
RADU N.- Birlad
construi foarte pentru
sonerie montajul din schema
care produce un sunet destul de pu-
ternic a este

Tranzistorul!.t este de tipulBC 108
sau MP 37, iar 1: de tipul EFT 353 sau
MP 42.
Alimentarea se face din baterii
de 4,5 V. ntre contactul K -
de la poarta de intrare - monfajul
electric se poate executa cu fir
pentru sonerie.
de la o cu
mai mare.
VLAD GHEORGHE -
Televizorul este conceput a fi alimen-
tat de la un curent electric cu
de 50 Hz, nu
TISCHLlAR EMERIC - Anina
Asupra metodei fotografiei pe mase
plastice vom mai reveni. Articolul trimis
i!K 4,7.
10
s.
'.
'.'. 47 SOKltl'l. SI 1,SK S6 1,5 te:
10
7
"

.,'3 '0, 50, ,000,
20
2
' .
l"uJfll"irii noas-
tre, prezentarea
noilor emisiuni de
podu-
rile peste (trei valori)
Fabrica de timbre Bucu-
(o valoare) cu prilejul
ei centenar.
Folosiln prilejul
pentru a rennoi
adresaM cititorilor fl-
a se inscrie prin,tre
colaboratorii rubricii
Si
'.
ro"-' - 1
i ... j
............. .J
a fost retinut spre publicare.
noi constructii proprii.
VELCEA MARIAN - Craiova
Piesele ce le posedati sint suficiente
_ modul de con-
a unui oscifioscop.
SNIHUR HARALAMBIE -
Pentru repararea radioreceptorulm
Capri unei
specializate. Aparatul avind un monta!
mai complicat. nu este recomandat unUI
nespecialist incerce depanarea.
Schema o vom publica.
SPIREA - satul
Tranzistorul TI> din schema
este de tipul EfT 317 sau 1f 402.
SZAKACS FRANCISC - CZuj
nu putem ajuia; adre-
magazinului de unde a fost

PANTAZIION
Problemele teoretice ce
le tratate n manualul de
pentru clasa a XI-a.
MIHAI -
Remedierea fenomenului descris,
anume aparitia disparitia
ecranului intr-un anumit ritm, nu impune
nlocuirea tuburilor Pl 36 ECC 82.
Fenomenul este provocat de compara-
torul de anume de intreruperea
unei diode.
DINU GHEORGHE - Sinaia
Depanarea etajelor de sincronizare se
de obicei cu osciloscopul.
Vizualizarea impulsurilor cele
mai bune informatii.
atunci cind ecranul nu este
iluminat in partea de sus nici .intinde-
rea imaginii nu este defectiu-
nea se n etajul echipat cu tu bul
PCL 85. ..
Tensiunile normale pe trioda tubului
sint de 180 V la anod minus 40-60 V
pe Tensiune foarte la anod
minus 20 V pe indici defectarea
condensatorului C.

nlocuiti acest condensator cu unul
de valoare O.1-O,05p F totul 'Ia reveni
la normal.
La realizarea acestui au colaborat: ing. R. Coman; ing. V.
ing. Cornel Cote.rbicj ing. Sergiu ing. D. N. Galambos; ing. M.
Ivanciovicij ing. V. Lauricj ing. 1. ing. D. Petropol; fiz. M. Schmoll
Prezentarea ADRIAN MATEESCU
Prezentarea ARCADIE DANELIUC
Tiparul executat la Combinatul poligrafic Casa Scinteii