Sunteți pe pagina 1din 2

Stagiar an I Tanase V. Georgiana-Mirela (nr.

matricol A 46241)

Categoria VIII Analiza diagnostic a intreprinderii

41. Se cunosc urmatoarele informatii financiare referitoare la o societate comerciala ce activeaza in domeniul comertului cu amanuntul de bunuri de larg consum: Indicator Imobilizari Stocuri Creante Disponibilitati Capitaluri proprii Datorii financiare Furnizori Datorii salariale Datorii fiscal si sociale Credite de trezorerie Cifra de afaceri U.M. 1500 500 100 100 700 500 500 300 150 50 5000

Sa se calculeze si sa se interpreteze duratele de rotatie ale elementelor de activ si pasiv circulant si viteza de rotatie a activului circulant net. Rezolvare ACTIVE Imob Stocuri Creante Disponib Active imob Active circ CA= 5000 Durata unei rotatii Element de active sau pasiv/ CA*T unde T=30,60,90360 zile - Durata de rotatie a stocurilor Stocuri/CA*360=500/5000*360=36 VALORI 1500 500 100 100 1500 700 PASIVE Cap propriu Dat financiare Furnizori Dat salariale Dat fiscal Credite trez VALORI 700 500 500 300 150 50

Indicatorul exprimat in zile reprezinta durata medie de timp in care se realizeaza transformarea stocurilor in creante sau lichiditati. Interesul oricarui agent economic este de a realiza o rotatie cat mai rapida a stocurilor. - Durata de incasare a creantelor Creante/CA*360= 100/5000*360=7.2 zile Acest indicator exprima viteza de transformare a creantelor in lichiditati si poate fi apreciat ca favorabil cand se situeaza sub 90 zile. Durata de achitare a obligatiilor este determinata ca raport al obligatiilot curente la cifra de afaceri*360. 1500/5000*360=108 zile Spre deosebire de aprecierile la primii doi indicatori in acest caz interesul agentului economic este de a uiliza un nivel cat mai ridicat de capital atras infiintarea activitatii, respectiv de a realiza o durata cat mai ridicata Viteza de rotatie a Acn= numar de rotatii ale stocului mediu de active circulante (capital circulant) ce au loc pentru realizarea volumilui desfacerilor (cifra de afaceri). Cu cat numarul de totatii este mai mare, cu atat activitatea este mai eficienta, deoarece cu acelasi volum de active circulante, se poate realiza un volum mai mare de desfacere de marfuri si un profit mai mate. Vrac= (700*360/5000)=50.40 52. Calculati si interpretati modificarea situatiei nete a unei intreprinderi care prezinta urmatoarea situatie financiara: Indicator Imobilizari Stocuri Creante Disponibilitati Datorii mai mari de un an Daotrii mai mici de un an Rezolvare: Nr crt 1 2 Indicatori Total active Datorii Situatia neta 31.12.n-1 1720 2400 -680 31.12.n 2180 2850 -670 Abateri 460 450 10 Indici% 126.74 118.75 7.99 31.12.n-1 1000 500 200 20 2000 400 31.12.n 1500 400 250 30 2500 350 -

O situatie neta negativa semnifica o depasire a activului de catre datorii si anunta falimentul intreprinderii. Aceasta situatie poate fi cauzata de pierderile din exercitiile anretioare, care au consumat integral capitalurile proprii. Partea neacoperita cade in sarcuna creditorilor, care si-au asumat riscul de insolvabilitate al firmei.