Sunteți pe pagina 1din 5

II.

NDRUMARUL DE COMPLETARE A FISEI POSTULUI (Ordinul 665/2008 Ministrului MIRA)

1. Reguli generale pentru redactarea fisei postului: - se va evita nscrierea informatiilor care nu sunt strict necesare; - se va urmri ntelegerea clar de ctre ocupantul postului a sarcinilor si responsabilittilor ce i revin; - se va utiliza un stil direct si accesibil, cu termeni precisi, pe ct posibil fr a face abuz de termeni tehnici sau neologisme; - se vor utiliza fraze simple, cu un minim de complexitate a structurii; - se va utiliza persoana a treia singular, timpul prezent, diateza activ (de exemplu: dactilografiaz lucrrile serviciului, avizeaz planurile si programele de nvtmnt ale scolilor de agenti de politie etc). 2. Fisa postului se completeaz astfel:
Rubrica Caracterul documentului A. Identificarea postului 1. compartimentul Cum se completeaz Exemple Se nscrie caracterul nesecret/secret de serviciu al fisei postului. nesecret Se nscriu datele care identific/individualizeaz postul n ansamblul functiilor din Ministerul Internelor si Reformei Administrative; datele din acest modul se completeaz dup consultarea compartimentului de resurse umane. Se nscriu structura imediat superioar celei din care face parte postul, precum si denumirea Serviciul functii publice compartimentului/structurii - biroului, sectiei, serviciului etc. - n care lucreaz ocupantul postului. Se completeaz cu datele corespunztoare nscrise n statul de organizare al unittii si n ofiter specialist principal - evident politisti; sef birou evident sistemul informatic de personal, dac este implementat; n situatia n care profesia/ocupatia cadre militare; loctitor sef serviciu politici de resurse umane; cu care este prevzut postul este cuprins n Clasificarea ocupatiilor din Romnia - COR - se ofiter specialist II - psiholog; nscrie si codul prevzut de aceasta; se introduce si clasificarea intern a ocupatiei, dac este - codul postului va fi cel utilizat n sistemul informatic de cazul. gestiune a resurselor umane; - codul 243202 - bibliotecar cu studii superioare - din COR Se specific numrul curent al postului n statul de organizare al unittii. 34 Se specific pentru personalul contractual, potrivit procedurilor n vigoare de evaluare a postului, punctajul minim, maxim si mediu acordat postului. Se nscriu relatiile ierarhice, respectiv cui se subordoneaz/pe cine are n subordine; relatiile functionale - de consultare, ndrumare, avizare etc. pe linie de specialitate, ntr-un anumit domeniu; relatiile de control - control de specialitate; relatiile de reprezentare; de asemenea, se noteaz, dac este cazul, relatiile pe care le are ocupantul postului prin natura atributiilor de serviciu cu autoritti, institutii publice, organizatii internationale, persoane juridice private. Se precizeaz pe scurt - n una, dou fraze - scopul/rolul principal al postului n cadrul compartimentului/unittii, respectiv contributia pe care o are la ndeplinirea misiunii si atributiilor institutiei.

2. denumirea si codul postului

3. pozitia postului n statul de organizare 4. punctajul postului: minim, maxim, mediu 5. relatii cu alte posturi: - relaii ierarhice/functionale/de control/de reprezentare; - relatii cu autoritti, institutii publice, organizatii internationale, persoane juridice private 6. definirea sumar a atributiilor postului

- se subordoneaz direct inspectorului general al IGPF, are n subordine nemijlocit ntregul personal al directiei si n subordine direct directorii adjuncti i compartimentul secretariat; se subordoneaz functional sefului DGMRU; - ndrum si controleaz activitatea sefilor posturilor de politie din comunele ............................................................ conduce serviciul care elaboreaz politicile de personal ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative, coordoneaz elaborarea si fundamentarea politicilor de personal specifice inspectoratelor generale/similare

Cum se completeaz Exemple Se ntocmeste ca urmare a analizei postului si avndu-se n vedere prevederile actelor normative n vigoare; include rubrici referitoare la conditiile de studii, vechime, precum si alte conditii specifice de ocupare a postului; n unele lucrri de management resurse umane se int ituleaz si specificatiile de personal; toate cerintele acestui modul - inclusiv cele referitoare la aptitudini, abilitti si atitudini/comportament - sunt obligatorii si trebuie verificat ndeplinirea lor nainte de ocuparea postului; n consecint, cerintele postului incluse n acest modul trebuie dovedite fie prin documente, fie, acolo unde este cazul, prin aplicarea unor teste/probe practice n cadrul concursului/examenului de ocupare a postului ori, n cazul trsturilor psihice si de personalitate, prin aplicarea acelor baterii de teste psihologice care permit identificarea lor. 1. categoria de personal ce poate Se nscrie/nscriu una sau mai multe dac postul este n furc ntre categoriile: ofiter - ofiter/personal contractual; ocupa postul de politie/agent de politie/ofiter/maistru militar/subofiter/functionar public/personal - subofiter; contractual/militar angajat pe baz de contract; pentru functionarii publici se trece si - functionar public, clasa I clasa prevzut. 2. gradul profesional/gradul militar Se trece limita minim a gradului profesional/militar necesar pentru ocuparea postului, - inspector de politie; avndu-se n vedere prevederile din statul de organizare al unittii si legislatia n - maior vigoare; pentru functionarii publici si personalul contractual se trec n aceleasi conditii clasa si gradul profesional, respectiv categoria. 3. pregtire - cuprinde rubrici n care se nscriu conditiile de studii, precum si, dac este cazul, aria/domeniul cunostintelor si abilittilor necesare ocuprii postului, pentru care nu este indispensabil absolvirea unei institutii de formare initial ori formare profesional continu 3.1. pregtire de baz Se va/vor nota calificarea profesional sau/si domeniul (pentru nivelul preuniversitar), - studii superioare cu diplom de licent; domeniul de studii universitare de licent, specializarea/programul de studii - studii superioare cu diplom de licent n domeniul juridic si universitare de licent, programul de studii de masterat s.a.m.d. n care este absolut diplom de studii universitare de masterat n criminalistic; necesar pregtirea, arma/specialitatea militar, diplomele/licentele necesare; se nscrie - studii superioare cu diplom de licent n domeniul stiinte numai nivelul cel mai nalt al pregtirii necesare si doar dac este cazul directia de militare si informatii sau drept; aprofundare etc.; dac postul poate fi ocupat de absolventii mai multor specializri - studii superioare cu diplom de licent n psihologie, universitare etc., se precizeaz toate acestea. sociologie sau asistent social; - studii liceale 3.2. pregtire de specialitate Se nscrie denumirea cursului/cursurilor de perfectionare/aprofundare, specializare etc. - curs cadre de conducere pentru aparatul central al ulterior/ulterioare dobndirii pregtirii de baz, dac este/sunt ministerului; indispensabil/indispensabile ndeplinirii atributiilor postului; dac este necesar se vor - managementul resurselor umane; trece si nivelul pregtirii, diplomele/certificatele de calificare etc. solicitate, durata - cursul de comandanti de companie; cursului etc.; rubrica n ansamblu si detaliile se completeaz doar dac este cazul, - modulul universitar de pregtire psihopedagogic - necesar avndu-se n vedere si Ghidul carierei personalului Ministerului Internelor si Reformei posturilor de profesori/instructori militari Administrative. 3.3. alte cunostinte Pentru anumite posturi este suficient ca ocupantii acestora s dovedeasc faptul c cultur general, cunostinte generale cu privire la sistemul de posed anumite cunostinte sau/si c le pot aplica, fr a fi necesar absolvirea unui resurse umane al Ministerului Internelor si Reformei curs formal/program de pregtire finalizat cu o diplom/un certificat ntr -o institutie de Administrative; psihosociologia muncii si a organizatiilor nvtmnt. Atentie! fiecare criteriu prevzut la aceast rubric trebuie s fie verificat si, dup caz, evaluat naintea numirii - de exemplu, ndeplinirea cerintelor poate fi demonstrat prin vechime ntr-o structur care Rubrica B. Cerintele postului

Cum se completeaz Exemple presupune exercitarea direct si nemijlocit a cunostintelor solicitate ori, n situatia n care candidaii nu pot atesta cele de mai sus, n mod obligatoriu prin aplicarea n cadrul probei scrise ori a interviului a unor ntrebri care s poat identifica gradul de nsusire a cunostintelor. 3.4. autorizatii speciale pentru Se completeaz doar dac este cazul/sunt indispensabile ndeplinirii atributiilor permis de conducere categoriile A-F; autorizatie de lucru cu exercitarea atributiilor postului postului: atestate, calificri speciale etc. aparatur de msurare pe baz de ultrasunete 3.5. limbi strine: citit/scris/vorbit Se vor nota pentru personalul care necesit cunostinte n domeniul limbilor strine, - francez: citit - foarte bine, scris -bine, vorbit - foarte bine; pentru toate limbile strine necesare, la fiecare dintre categoriile: citit, scris, vorbit, englez: citit - bine, scris - satisfctor, vorbit - bine; calificativele: satisfctor, bine, foarte bine; se va trece, dac este cazul, obligativitatea - cel putin o limb strin de circulatie international la nivel atestatului de cunosctor la nivelul A-D al limbii sau nivelul conform normelor bine pentru citit/vorbit; STANAG 6001 (nivelul 1 = elementar; 2 = satisfctor/limitat de lucru; 3 = - englez: STANAG 2 bun/minim profesionist; 4 = foarte bun/total profesionist; 5 = excelent/bilingv), respectiv STAGPOL. 4. experient - cuprinde rubrici n care se nscriu conditiile de vechime n munc, institutie, specialitate, functii de conducere, precum si perioada necesar p entru acomodarea la cerintele postului. Atentie! pentru anumite categorii de personal - de exemplu, cadre didactice - sau functii sunt stabilite prin actele normative de nivel superior conditii de vechime pentru ocuparea unor posturi sau functii 4.1. vechime n munc, din care n Se completeaz doar dac este cazul cu: vechimea minim obligatorie n munc - fr - un an vechime n munc; nu este necesar vechime n Ministerul Internelor si Reformei de care nu poate face fat atributiilor postului, n numr minim de ani, sau/si vechimea Ministerul Internelor si Reformei Administrative; Administrative n Ministerul Internelor si Reformei Administrative, dac este indispensabil - nu este necesar vechime n munc sau n Ministerul ndeplinirii atributiilor postului. Atentie! o gam foarte larg de posturi nu necesit Internelor si Reformei Administrative vechime n munc. 4.2. vechime n specialitate Se va trece vechimea minim obligatorie n specialitate necesar personalului - fr de 2 ani vechime n functii didactice/de instructor militar care nu poate face fat atributiilor postului. Atentie! pentru o gam larg de ocupatii, posturi sau functii sunt stabilite prin lege ori statute speciale - de exemplu, statutul personalului didactic - conditii de vechime n specialitate; se includ si prevederile din Ghidul carierei personalului Ministerului Internelor si Reformei Administrative. 4.3. vechime n functii de conducere Se noteaz pentru toate functiile de conducere, n ani, vechimea minim obligatorie - - nu este necesar vechime n functii de conducere - pentru fr de care nu poate face fat atributiilor postului - pe functii de conducere/comand, functia de sef serviciu; n concordant cu conditiile stabilite prin Ghidul carierei personalului Ministerului - 3 ani vechime n functii de conducere pentru functia de Internelor si Reformei Administrative. director n cadrul inspectoratelor generale 4.4. perioada pentru acomodarea la Se trece perioada apreciat ca fiind necesar pentru acomodarea la cerintele 3-6 luni cerintele postului postului/integrarea profesional; n cazul posturilor de executie, pentru perioada respectiv se va asigura tutel/ndrumare profesional din partea sefului nemijlocit sau/si a unui tutore profesional; pentru personalul contractual se trece si perioada de prob. Rubrica

Rubrica 5. aptitudini si abilitti necesare

6. atitudini necesare/comportament

7. parametri privind starea snttii somatice 8. trsturi psihice si de personalitate

C. Conditii specifice de munc 1. locul de munc 2. programul de lucru 3. deplasri curente 4. conditii deosebite de munc

Cum se completeaz Se vor enumera doar aptitudinile si abilittile absolut necesare pentru a face fat atributiilor postului; se noteaz ce trebuie s poat face ocupantul postului, ndemnrile, priceperile, iscusintele acestuia; pentru posturile de functionar public se nscrie n mod obligatoriu si nivelul abilittilor de operare/programare a computerului, dac este necesar; se trec ori de cte ori este posibil urmtoarele niveluri de dezvoltare: dezvoltare obisnuit; dezvoltare bun; dezvoltare foarte bun; pentru completarea acestei rubrici se consult psihologul de unitate, dac unitatea are ncadrat astfel de specialist, precum si personalul care a absolvit studii de management general. Atentie! ndeplinirea fiecrui criteriu prevzut la aceast rubric trebuie s fie verificat naintea numirii, cu ocazia probei scrise sau a interviului ori, dup caz, a examinrii psihologice. Cum trebuie s se comporte ocupantul postului, ce atitudine trebuie s aib n mod obligatoriu acesta pentru a-si ndeplini atributiile profesionale; se vor trece ori de cte ori este posibil calificativele: dezvoltare obisnuit; dezvoltare bun; dezvoltare foarte bun. Atentie! ndeplinirea fiecrui criteriu prevzut la aceast rubric trebuie s fie verificat naintea numirii, cu ocazia interviului sau/si a examinrii psihologice ori a cunoasterii. Se nscriu doar pentru posturile cu solicitri fizice si psihice intense/deosebite, de exemplu, lupttor n SPIR - a se vedea actele normative care reglementeaz dome niul; cerintele specifice vor fi stabilite de ctre medicul unittii, conform metodologiilor de specialitate. Se nscriu doar pentru posturile cu solicitri fizice si psihice intense /deosebite; cerintele specifice vor fi stabilite de ctre psihologul de unitate/din structurile de profil ce deservesc unitatea, n functie de sarcinile, ndatoririle si responsabilittile postului si de conditiile de munc specifice. Se completeaz ca urmare a rezultatelor analizei postului. Se completeaz doar n situatia n care locul de munc nu este la sediul unitii; se trece, dac este cazul, zona de responsabilitate pe care o deserveste. Programul de lucru n numr de ore zilnic, ture etc.; se completeaz doar n situatia n care programul zilnic este prin dispozitie/ordin de zi mai mare de 8 ore sau/si n afara orelor de program 8,00-16,00. Deplasri curente: unde, n ce scop, periodicitatea, durata medie a unei deplasri Se nscriu dac este cazul si potrivit actelor normative n vigoare: lucrul n conditii de zgomot crescut/continuu, noxe, praf, lumin insuficient, temperatur excesiv de sczut/ridicat, umiditate, expunerea la substante chimice, conditii igienice improprii, vibratii, radiatii etc; lucrul n conditii de izolare, posturi fixe; pentru completarea acestei rubrici se vor consulta compartimentul de inspectie a muncii, medicul si psihologul de unitate.

Exemple aptitudini de conducere - organizatorice, decizionale, de coordonare, control ..., de planificare, spirit de observatie: dezvoltare foarte bun; de lucru sub presiunea timpului: dezvoltare foarte bun; o bun gndire analitic si conceptual; poate s lucreze cu supervizare redus, bun negociator; utilizarea la nivel satisfctor a computerului personal

spirit de initiativ: dezvoltare bun; capacitate de a lucra n echip: dezvoltare foarte bun; disponibilitate la schimbare

apt pentru functii de conducere

- apt pentru functii de conducere; - apt pentru lucrul cu cifru

- serviciu n ture 12 ore cu 24 ore odihn; - serviciu de noapte controale tematice n unitti: 5-10 zile lunar expunere la radiatii electromagnetice

Rubrica 5. riscuri implicate de post

6. compensri

D. Descrierea sarcinilor, ndatoririlor si responsabilittilor postului sarcini si ndatoriri

responsabilitti de planificare/raportare/lucru cu publicul/luare a deciziilor/accesul la informatii/limite de competent si delegarea de atributii si competent E. Standarde de performant asociate postului 1. indicatori cantitativi

2. indicatori calitativi 3. costuri 4. timp 5. utilizarea resurselor 6. mod de realizare

Cum se completeaz Exemple Se noteaz dac exist/s-au manifestat frecvent situatii n care ocupantul postului poate fi/a fost victima unor violente, dac este expus riscului de accidente de munc, solicitrilor emotionale intense - contact frecvent cu victime ale accidentelor, violentelor etc, riscului de mbolnvire profesional - datorat expunerii la...-, de infectii etc; pentru completarea acestei rubrici se va consulta medicul si, dac unitatea are ncadrat, psihologul de unitate. Se specific sporurile salariale si de concediu de odihn care se acord n mod legal n - 25% indemnizatie de dispozitiv, conditii speciale de munc, urma exercitrii activittilor n conditii deosebite de munc, risc si solicitare psihic spor salarial 15%, concediu suplimentar; intens, precum si grupa de munc. - 20% din solda lunar spor pentru activitatea desfsurat n localitti izolate; - spor pentru lucru cu substante chimice - laborator foto -: 5% Continutul acestui modul se ntocmeste de ctre seful nemijlocit al ocupantului postului, n funcie de datele culese din analiza postului; se are n vedere acordul cu atributiile compartimentului/structurii din care face parte/acoperirea tuturor sarcinilor acestuia; descrierea sarcinilor, ndatorir ilor si responsabilittilor fiecrui post se face n ordinea importantei acestora, a frecventei de desfsurare si a gradului de ncrcare cu activitatea/sarcina respectiv; se interzice formula execut si alte sarcini. Munca de fiecare zi/sptmnal/ocazional/ temporar; se completeaz n ordinea sptmnal: coordoneaz activittile de educatie fizic si cele importantei activittilor/atributiilor/sarcinilor si a timpului de lucru alocat; pe ct de cunoastere a limbilor strine desfsurate n unitate posibil se noteaz, cu aproximatie, ct la sut din timpul total de lucru ntr -un an aproximativ 5-10% din timpul total de lucru calendaristic este alocat de regul fiecrei sarcini si ndatoriri. Se nscriu n continuarea sarcinilor si ndatoririlor: responsabilittile de - intervine la aplanarea strilor conflictuale care apar spontan planificare/raportare/lucru cu publicul/luare a deciziilor, alte responsabilitti, dac este pe timpul patrulrii sau la care a fost directionat de ctre O.S.; cazul, precum si accesul la informatii clasificate, conform reglementrilor legale; se - aplic sanctiuni contraventionale pentru faptele ce ncalc noteaz pentru fiecare categorie de responsabilitti, acolo unde este cazul; pentru prevederile Legii securittii si snttii n munc nr. 319/2006 functionarii publici se vor trece si limite de competent si delegarea de atributii si competen, potrivit reglementrilor de nivel superior privind organizarea si desfsurarea carierei functionarilor publici. Completarea acestui modul este facultativ; continutul indicatorilor se stabileste de ctre seful nemijlocit al ocupantului postului, avnd n vedere rezultatele analizei postului; se urmreste ca pentru aceleasi categorii/clase de posturi s fie stabiliti indicatori unitari la nivelul aparatulu i central al ministerului/inspectoratelor generale/similare, precum si al specialittilor/domeniilor de activitate comune. Ct de mult/multe, numr de lucrri/activitti ce revin ocupantului postului dactilografierea tuturor lucrrilor biroului; operarea n documentele de evident a personalului n activitate a tuturor schimbrilor survenite Ct de bine, complet sunt ndeplinite atributiile; gradul de autonomie fat de seful lucrri corecte, coerente, aplicabile, complete... interventia direct etc. sefului direct nu va depsi 20% Cheltuieli implicate - doar acolo unde este posibil/uzitat calcularea acestora Cnd va fi realizat obiectivul, termene de realizare, norma de timp afectat lucrrilor tip Echipamente/utilaje utilizate, resurse aflate la dispozitie; se va specifica nivelul la care computer personal; personalul biroului trebuie utilizate acestea pentru realizarea eficient a atributiilor - n procente etc. Cu aportul/contributia cui se vor ndeplini atributiile postului: individual, n c olectiv, lucrrile se elaboreaz individual n colaborare cu alte structuri din interiorul sau exteriorul Ministerului Internelor si Reformei Administrative