Sunteți pe pagina 1din 16

REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATEA DIDACTIC PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE LICEN

Organizarea i desfurarea programelor de studii universitare de licen n Academia de Studii Economice din Bucureti au la baz prevederile Legii nr. 1/2011 a Educaiei Na ionale, cu modificrile i completrile ulterioare, ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificrile i completrile ulterioare, ale Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 133/2000 privind nvmntul universitar i postuniversitar de stat cu tax, peste locurile finanate de la bugetul de stat, aprobat cu modificri prin Legea nr. 441/2001 cu modificrile ulterioare, ale Hotrrii Guvernului nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor i studenilor care au primit distinc ii la olimpiadele colare interna ionale, organizate pentru nvmntul preuniversitar i a doctoranzilor care au obinut rezultate deosebite n activitatea de cercetare, cu modificrile i completrile ulterioare, ale Hotrrii Guvernului nr. 493/2013 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor i al specializrilor/programelor de studii universitare, a structurii instituiilor de nvmnt superior, a domeniilor i programelor de studii universitare acreditate sau autorizate s func ioneze provizoriu, a loca iilor geografice de desfurare, a numrului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, form de nvmnt i limb de predare, precum i a numrului maxim de studeni care pot fi colariza i n anul universitar 20122013, cu modificrile i completrile ulterioare, ale Ordonanei de urgen nr. 96/2012 privind stabilirea unor msuri de reorganizare n cadrul administraiei publice centrale i pentru modificarea unor acte normative, ale OMEN 3544/15.04.2013 privind cadrul general de organizare i desfurare a admiterii n ciclurile de studii universitare de licen, de master i de doctorat pentru anul universitar 2013-2014 i ale OMEN nr. 3894/2013 privind repartizarea cifrei de colarizare pentru studii universitare de licen n vederea admiterii la studii n anul universitar 2013-2014. Academia de Studii Economice din Bucureti (ASE) este o universitate de cercetare avansat i educaie conform OMECTS nr. 5262/2011 privind constatarea rezultatelor clasificrii universit ilor, creia Agen ia Romn de Asigurarea Calitii n nvmntul Superior (ARACIS) i-a conferit n 2013 calificativul Grad de ncredere ridicat, ca urmare a evalurii instituionale, i are n structura sa programe de studii universitare acreditate de ctre ARACIS, avnd dreptul s organizeze concurs de admitere pentru programele de studii universitare organizate n ramurile tiine economice, tiine administrative i Limbi moderne aplicate. Capitolul I ORGANIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICEN Art. 1 Studiile universitare de licen reprezint primul ciclu de pregtire universitar i se organizeaz pe programe, n urmtoarele domenii de licen: Administrarea afacerilor; Contabilitate; Economie; Economie i afaceri internaionale; Finane; Management; Marketing; Cibernetic, statistic i informatic economic; tiine administrative i Limbi moderne aplicate. Dup promovarea examenului de licen se ob in titlurile de: licen iat n tiine economice (pentru primele opt domenii), liceniat n tiine administrative (pentru domeniul tiine administrative) i licen iat n limbi moderne aplicate (pentru domeniul Limbi moderne aplicate).
5

Art. 2 Participan ii la aceste programe au calitatea de student pe ntreaga perioad a prezenei lor n cadrul programului respectiv, de la nmatriculare i pn la absolvirea programului sau exmatriculare, mai pu in perioadele de ntrerupere a studiilor. Art. 3 Studiile universitare de licen pot fi urmate de absolven i de liceu cu diplom de bacalaureat sau document echivalent, recunoscut n Romnia. Art. 4 n cadrul domeniilor de licen se organizeaz programe de studii (specializri). Art. 5 Domeniul de licen i programul de studii (specializarea) vor fi nscrise pe diploma de licen. Art. 6 Programele de licen se organizeaz la formele de nvmnt cu frecven, la distan i cu frecven redus, n Bucureti i n extensii universitare. La forma de nvmnt cu frecven, colarizarea se face pe locuri finanate de la buget sau pe locuri cu tax. La formele de nvmnt la distan i cu frecven redus, colarizarea se face numai pe locuri cu tax. n extensiile universitare se pot organiza numai programe de studii la formele de nvmnt la distan i cu frecven redus care func ioneaz n Bucureti. Art. 7 Durata ciclului de studii universitare de licen este de trei ani (minimum 180 credite de studii transferabile), att pentru forma de nvmnt cu frecven, ct i pentru cea la distan i cea cu frecven redus. Fiecare semestru de studiu are minimum 30 credite de studii transferabile. Un an de studiu are minimum 60 credite de studii transferabile. Art. 8 Concursul de admitere n anul I se organizeaz pe facult i, domenii de studii i specializri. Prin concursul de admitere se ocup att locurile finanate de la buget, ct i cele finanate prin taxe de colarizare. Organizarea forma iilor de studiu se face alfabetic i nu se face distinc ie ntre cele dou categorii de studen i, cu sau fr tax. Art. 9 Absolven ii studiilor universitare de licen au acces la studii universitare de masterat i la programe postuniversitare de formare i dezvoltare profesional continu. Capitolul II SISTEMUL CREDITELOR TRANSFERABILE Art. 10 Numrul creditelor de studiu transferabile (ECTS) reprezint un punctaj asociat fiecrei discipline de studiu i este proporional cu volumul de munc necesar studentului pentru a-i nsu i disciplina, cuprinznd att activit ile desfurate n mod organizat (cursuri, seminarii, lucrri practice de laborator, proiecte, stagii practice, participarea la procesul de evaluare a cunotinelor dobndite), ct i individual, pentru asimilarea cunotinelor predate, efectuarea temelor, elaborarea referatelor, proiectelor etc. n stabilirea numrului de ECTS aferent fiecrei discipline trebuie s se aib n vedere faptul c 1 ECTS = 25 ore. Art. 11 Numrul creditelor de studiu transferabile acumulate condi ioneaz accederea studentului n anul universitar urmtor. Creditele de studii se exprim n numere ntregi, strict pozitive. Pe parcursul pregtirii unei discipline nu se pot acorda credite pariale pe componente de activitate aferente acesteia. Promovarea disciplinei echivaleaz cu acumularea creditelor aferente. Art. 12 Creditele sunt numite transferabile n msura n care sunt recunoscute pentru echivalarea unei perioade de studiu pe care studentul a urmat-o anterior sau n cadrul unei alte specializri, facult i sau universiti din ar sau strintate. Art. 13 Unitatea de echivalare a disciplinelor sau a programelor de studiu este creditul de studiu transferabil. Echivalarea unei discipline se face prin analiza con inutului programei analitice/fiei
6

disciplinei, a obliga iilor prevzute pentru nsuirea acesteia i prin compararea creditelor de studiu transferabile ob inute ini ial cu cele ale instituiei care echivaleaz. Creditele de studiu transferabile asociate unei discipline pot fi echivalate total sau parial. Art. 14 Creditele de studiu asociate disciplinelor sunt transferabile n interiorul Academiei de Studii Economice din Bucureti, de la specializrile acreditate sau autorizate s func ioneze provizoriu, din Romnia precum i de la universit ile autorizate s func ioneze n celelalte state membre ale Uniunii Europene, statele apar innd Spaiului Economic European i Confederaiei Elveiene. Art. 15 Transferul creditelor se realizeaz automat n cazul mobilit ilor internaionale pentru care exist ncheiate, n prealabil, contracte profesionale de acceptare ntre student i facultatea de origine. De asemenea, transferul creditelor se face automat n cazul disciplinelor comune care se regsesc n planurile de nvmnt ale tuturor facultilor (n cazul cererilor de transfer). Transferul de credite poate fi operat numai n cadrul aceluiai ciclu de studii universitare. Art. 16 n Academia de Studii Economice din Bucureti nu se echivaleaz credite de studii transferabile n cazul n care studen ii se nmatriculeaz la un al doilea program de licen, indiferent dac primul a fost absolvit sau nu. Capitolul III PLANURILE DE NVMNT Art. 17 Definirea con inutului programelor de licen se face prin planuri de nvmnt (curricula), adoptate de consiliile facult ilor, pentru un ciclu complet de pregtire, avizate de Consiliul de Administraie i aprobate de Senatul ASE. Art. 18 Planurile de nvmnt conin disciplinele obligatorii, opionale, facultative i disciplina special Educaie fizic i sport cu urmtorul regim: are credite de studii transferabile i impune prezen obligatorie. Art. 19 Planurile de nvmnt conin discipline fundamentale, de specialitate i complementare. Art. 20 Pachetul disciplinelor opionale este constituit din discipline care contribuie la formarea de competene specifice programului de studii universitare de licen. Numrul minim de studen i pentru constituirea unei forma ii de studiu se stabilete anual de Consiliul de Administraie. La nivelul fiecrui pachet de discipline opionale, studen ii opteaz pentru o disciplin, n func ie de aceasta organizndu-se forma iile de studiu la nivelul facult ii. Art. 21 (1) Planurile de nvmnt pot conine i discipline facultative. Creditele de studiu transferabile aferente acestora sunt peste cele 180 asociate disciplinelor obligatorii i opionale. Numrul minim de studen i pentru care se organizeaz forma iile de lucru pentru disciplinele facultative se stabilete anual de Consiliul de Administraie. Un student poate opta pentru discipline facultative n schimbul unei taxe, care se propune de Consiliul de Administraie i se aprob anual de Senatul universitar. Odat aleas, activit ile aferente disciplinei devin obligatorii i se finalizeaz cu prob de verificare, avnd calificativul admis sau respins. (2) La stabilirea ierarhiilor profesionale se ia n considerare doar numrul creditelor de studiu transferabile ob inute n urma promovrii evalurilor aferente disciplinelor obligatorii i opionale. Art. 22 Studentul va alege disciplinele opionale i facultative prevzute n planul de nvmnt pentru semestrul sau anul universitar urmtor, prin intermediul paginii personale, n termenele stabilite n calendarul studentului. Asupra alegerii nu se poate reveni.
7

Art. 23 Disciplina Educaie fizic i sport se programeaz, de regul, n primul an de studiu i n semestrul I al celui de-al doilea an de studiu al programului de licen. Art. 24 Practica de specialitate este disciplin obligatorie, se organizeaz n conformitate cu prevederile unei metodologii adoptate de Consiliul de Administraie, n anul al II-lea sau al III-lea de studiu i i se aloc minimum 90 de ore i minimum trei credite de studiu transferabile. Art. 25 Studiile universitare de licen se ncheie cu sus inerea unui examen, cruia i se aloc zece credite de studii transferabile, peste cele 180 aferente ciclului de licen, n conformitate cu prevederile Metodologiei privind organizarea i desfurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licen i masterat. Capitolul IV ORGANIZAREA ANULUI UNIVERSITAR Art. 26 Anul universitar este format din dou semestre, durata unui semestru fiind, n medie, de 14 sptmni de activit i didactice. La sfritul fiecrui semestru are loc evaluarea cunotinelor, alocndu-se pentru aceasta cte trei sptmni. La sfritul fiecrui an universitar se organizeaz o sesiune de reprogramare, alocndu-se pentru aceasta cte dou sptmni, n cadrul creia pot fi sus inute examenele nepromovate sau la care s-a absentat, indiferent de anul de studiu n care figureaz n planul de nvmnt. n structura anului universitar se prevd vacane ntre semestre, de Crciun, de Pati i alte zile libere legale (de Rusalii etc). Consiliul de Administraie poate decide organizarea unei sesiuni suplimentare de evaluare. Art. 27 Graficul desfurrii activit ilor didactice se aprob i se face public nainte de nceperea anului universitar. Capitolul V NMATRICULAREA I NSCRIEREA N ANII DE STUDII Art. 28 nmatricularea la Academia de Studii Economice din Bucureti se face prin decizia rectorului, n baza propunerii naintate de ctre decanul facult ii, dup ndeplinirea tuturor cerinelor legale stabilite prin metodologia de admitere. Dup nmatriculare, studen ii sunt nscrii n Registrul matricol, sub numr unic, valabil pentru ntreaga perioad de colarizare, indiferent dac se transfer la alt form de nvmnt, n cadrul aceleiai faculti. Art. 29 La nmatricularea n anul I de studii, candida ii admii trebuie s aib semnate contracte de studii pentru ntreaga perioad de colarizare, conform metodologiei de admitere la studii universitare de licen. Nesemnarea contractului n termenele stabilite de Consiliul de Administraie conduce la exmatriculare. Pe parcursul colarizrii, dac se vor modifica prevederile contractuale, se vor ncheia acte adi ionale. Art. 30 Candidaii ceteni strini, dup nmatricularea n anul I de studii, vor semna contractele pentru ntreaga perioad de colarizare. Nesemnarea contractului n termenele stabilite de Consiliul de Administraie conduce la exmatriculare. Pe parcursul colarizrii, dac se vor modifica prevederile contractuale, se vor ncheia acte adiionale. Art. 31 nmatricularea n anul al II-lea de studiu se face ca urmare a transferului de la o facultate la alta n cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureti sau de la alte instituii de nvmnt

superior, n conformitate cu prevederile prezentului regulament. La nmatriculare, solicitan ii care au primit aprobarea pentru transfer vor ncheia un contract pentru perioada de colarizare rmas. Art. 32 nscrierea studen ilor n anul al II-lea sau al III-lea de studiu, dup anul n care s-a produs nmatricularea, se face automat. Art. 33 nscrierea n anul III suplimentar se face conform graficului aprobat de Senat, pe baza unei solicitri scrise din partea studenilor care ndeplinesc condi iile prevzute n prezentul regulament. La nscriere, studen ii vor achita o tax aprobat de Senatul universitar. Art. 34 La nscrierea studentului n Registrul matricol, dosarul personal al acestuia va cuprinde: diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia n original pentru studenii strini; pentru studenii de la tax, nscrii i la o alt universitate, se accept copie legalizat nsoit de o adeverin din care s rezulte c diploma de bacalaureat n original se afl la respectiva universitate; foaia matricol; contractul de colarizare; copia cr ii de identitate; adeverin medical; copia legalizat a certificatului de natere; lucrrile scrise de la concursul de admitere. Art. 35 Dosarele personale ale studenilor se completeaz n fiecare an cu eventualele contracte sau acte adi ionale la contractele de studii i cu eventualele documente care privesc situa ia colar i social (ntreruperi de studii, transferuri, renmatriculri, drepturi sociale, obliga ii financiare etc.). Art. 36 Dup nmatriculare, studentul primete cardul de student. Cardul de student st la baza legitimrii pentru toate serviciile i activit ile din Academia de Studii Economice din Bucureti. Prezentarea cardului de student la evaluarea cunotinelor este obligatorie. n cazul n care studentul pierde cardul, i se poate elibera duplicat, n schimbul unei taxe, dup publicarea n pres a anunului privind pierderea acestuia. Capitolul VI PROMOVAREA I TRECEREA DE LA UN AN DE STUDIU LA ALTUL Art. 37 (1) Promovarea unui an de studiu este condi ionat de obinerea a minimum 60 credite de studii transferabile aferente disciplinelor obligatorii i opionale din planul de nvmnt al programului de studii respectiv, precum i promovarea disciplinei Educaie fizic i sport din planurile de nvmnt aferente anilor universitari 2012-2013 i 2013-2014 i a disciplinelor facultative, n cazul n care studen ii i-au exprimat dorina de a le studia. (2) Studenii pot accede n anii urmtori de studiu fr s realizeze toate creditele de studiu transferabile, dup cum urmeaz: din anul I n anul al II-lea, dac au obinut minimum 15 credite de studii transferabile aferente disciplinelor obligatorii i opionale din planul de nvmnt; n caz contrar, studenii vor fi exmatricula i, cu drept de renmatriculare; din anul al II-lea n al III-lea, dac au ob inut, cumulativ (anii I i al II-lea), minimum 60 credite de studii transferabile aferente disciplinelor obligatorii i opionale din planul de

nvmnt (din care minimun 15 ECTS din anul al II-lea); n caz contrar, studenii vor fi exmatricula i, cu drept de renmatriculare; promovarea anului al III-lea este condi ionat de obinerea, cumulativ (anii I-III), a minimum 180 de credite de studii transferabile aferente disciplinelor obligatorii i opionale din planul de nvmnt, precum i promovarea disciplinei Educa ie fizic i sport din planurile de nvmnt aferente anilor universitari 2012-2013 i 2013-2014 i a disciplinelor facultative, n cazul n care studen ii i-au exprimat dorina de a le studia; n caz contrar, studenii pot urma, la cerere, doar n regim cu tax, anul III suplimentar; n anul III suplimentar, studenii se pot nscrie, consecutiv, de maximum 3 ori; studen ii care nu se nscriu sau care nu promoveaz a treia oar anul suplimentar vor fi exmatricula i. (3) Numrul minim de credite de studii transferabile necesar pentru a accede n anul urmtor nu le cumuleaz pe cele de la disciplina Educa ie fizic i sport i de la disciplinele facultative. Capitolul VII EVALUAREA CUNOTINELOR Art. 38 Formele de evaluare, obligaiile profesionale (proiecte, lucrri practice, referate, monografii etc.), modalit ile de notare, condi iile pentru promovarea disciplinei sunt stabilite prin fiele disciplinelor pentru studen ii nmatricula i n anul I, n anii universitari 2012-2013 i 2013-2014 sau programele analitice pentru studenii anului III i nu pot fi contestate. Programele analitice, respectiv fiele disciplinei vor fi prezentate studenilor de titularii de curs, la nceputul semestrului. Art. 39 Formele de evaluare a cunotinelor studen ilor sunt: examen (scris sau oral); verificare pe parcurs; colocviu pentru practica de specialitate. Acestea sunt prevzute n planurile de nvmnt. Modalitatea de susinere a evalurilor se stabilete pentru fiecare disciplin de Consiliul facult ii, cu avizul departamentului, naintea nceperii fiecrui an universitar i este specificat n programa analitic, respectiv fia disciplinei. Art. 40 Evaluarea cunotinelor studenilor se face cu note la disciplinele obligatorii i opionale, i cu calificativ admis/respins la disciplinele facultative i la disciplina Educa ie fizic i sport. Nota este un numr ntreg de la 10 la 1. Nota minim de promovare este 5. n cazul disciplinelor facultative i a disciplinei Educa ie fizic i sport, calificativul admis atest promovarea. Starea de scutit medical nu influeneaz absolvirea studiilor. Art. 41 (1) La nvmntul cu frecven i cel cu frecven redus, pentru disciplinele finalizate cu examen, cel puin 30% i cel mult 50% din nota final provine din evaluarea cunotinelor pe parcursul pregtirii studen ilor din timpul semestrului. Notarea pe parcurs este luat n calcul n anul curent, inclusiv n sesiunea de reprogramare, cu condi ia ca nota aferent examenului s fie nota minim de promovare. Pentru promovare, nota la evaluarea final trebuie s fie minimum cinci. Cadrele didactice de la seminar/laborator au obliga ia s comunice, pn la nceputul sesiunii, preedintelui de comisie, rezultatele evalurilor din seminar/laborator. (2) La nvmntul la distan, studenii au obligaia prezenei la activit ile asistate (AA). De asemenea, anterior evalurilor finale, sunt obligatorii susinerea proiectelor i predarea temelor de laborator, dup cum sunt prevzute n programele analitice, respectiv n fiele de disciplin.

10

(3) Condi iile care trebuie ndeplinite pentru a avea dreptul de a sus ine examenul final se vor stabili n fia disciplinei, respectiv programa analitic. Sus inerea examenului final este condi ionat i de ndeplinirea tuturor obliga iilor financiare. (4) Pentru studenii de la forma de nvmnt cu frecven, seminariile, orele de laborator i de proiecte sunt obligatorii. Pentru toi studen ii, temele de laborator, proiectele i alte obliga ii precizate n programele analitice/fiele de disciplin trebuie realizate i promovate pn la evaluarea final a disciplinei. (5) Pentru evalurile din anul curent sus inute n sesiuni normale nu se percepe tax de examen. Art. 42 Evalurile la disciplinele nepromovate din anii de studiu precedeni se fac n sesiunile corespunztoare, conform con inutului planului de nvmnt aferent promoiei din care studentul face parte i programelor analitice/fielor de disciplin. Art. 43 Pentru disciplinele nepromovate, studentul trebuie s-i refac, n anul n care sus ine evaluarea, obliga iile din timpul semestrului. Art. 44 La nceputul fiecrui semestru, Consiliile facult ilor aprob, la propunerea directorilor de departament, comisii unice de evaluare a cunotinelor i comisii de rezolvare a contestaiilor, pe fiecare disciplin i le transmit la secretariatul facult ii. Comisiile aprobate precizeaz criterii unice de evaluare pe discipline. Din comisia de evaluare la o disciplin pot face parte i cadrele didactice care au desfurat activit i de curs, seminar, laborator etc. O comisie este format dintr-un preedinte i cel puin un membru. Subiectele de examen sunt elaborate i validate de ctre comisie. n cazuri excepionale, o comisie poate fi format dintru-un singur membru, care ndeplinete func ia de preedinte Art. 45 Conducerea facult ii stabilete graficul desfurrii evalurilor cu consultarea cadrelor didactice i a reprezentan ilor studenilor i l afieaz n primele trei sptmni de la nceputul fiecrui semestru. Studenii pot susine, de regul, o singur evaluare n aceeai zi. Pentru studenii de la programele de studii organizate la formele de nvmnt la distan i cu frecven redus, programarea evalurilor se face de ctre conducerea facult ii, n colaborare cu cadrele didactice. Pentru sesiunea de reprogramare, datele de susinere a evalurilor se anun cu cel pu in dou sptmni naintea nceperii acesteia. Art. 46 (1) Evaluarea cunotinelor prin probe de verificare se realizeaz prin notare pe parcursul semestrului conform cerinelor fiei disciplinei. n cazul n care programele analitice/fiele de disciplin prevd n mod explicit o evaluare final n ultima sptmn a semestrului, nota care provine din aceast evaluare trebuie s fie nota minim de promovare. Unele obligaii pot fi sus inute n sesiunile de reprogramare, conform programei analitice/fiei disciplinei. Obliga iile prevzute la disciplinele care se finalizeaz prin probe de verificare nepromovate se refac integral n urmtorul an universitar. Nicio obligaie prevzut n programa analitic/fia de disciplin nu poate depi 50% din nota final. La evaluarea cunotinelor prin prob scris se poate utiliza teza cu col securizat, la toate formele de nvmnt. Durata evalurii este stabilit de comisia de evaluare i anunat la nceputul sus inerii acesteia. Supravegherea examenelor scrise poate fi fcut i de persoane din afara comisiei. Cadrele didactice, care au desfurat activit i didactice aferente disciplinei evaluate la aceeai form de nvmnt, au obligaia de a participa la supraveghere, chiar dac nu fac parte din comisie. (2) Evaluarea cunotinelor prin prob oral se face pe baza biletului de examen, extras de student din setul unic de bilete, semnat de preedintele comisiei.
11

(3) Programarea examenelor pe forma ii de studiu se realizeaz n aa fel nct s se asigure condi ii optime de examinare. Art. 47 (1) Departamentul de Educa ie fizic i sport are obligaia s adapteze coninutul pregtirii la nivelul motric al fiecrui student. (2) Evaluarea la disciplina Educaie fizic i sport se face prin calificativul admis sau respins, cu excep ia studen ilor scuti i medical. Evaluarea trebuie ncheiat pn la sfritul anului universitar n care este programat disciplina. Creditele de studii transferabile aferente disciplinei Educaie fizic i sport se obin numai pentru calificativul admis. Studenii care nu au promovat pot accede n anul/semestrul urmtor la forma cu tax; calificativul absent obinut de studeni anul universitar 2011-2012 nu influeneaz absolvirea studiilor de licen. (3) Pentru studenii care n anul universitar 2012-2013 i 2013-2014 au ob inut calificativul respins sau au fost absen i, Departamentul de Educaie fizic i sport va stabili condi iile de refacere a activit ilor din fia disciplinei, pe care le va aduce la cunotina studenilor la nceputul anului universitar. Art. 48 Evaluarea cunotinelor la Practica de specialitate se face prin colocviu, cu not. Nepromovarea colocviului conduce la refacerea activit ii de practic, pn la sfritul perioadei de reprogramare. Art. 49 Studenii pot susine, cu plata taxei, n sesiunea de reprogramare, evalurile de la care au absentat sau pe care nu le-au promovat n cadrul sesiunilor anterioare, indiferent de numrul creditelor acumulate. Evalurile cunotinelor n sesiunea de reprogramare se pltesc, chiar dac studenii nu au fost prezeni la sesiunile anterioare, indiferent de motivul pentru care au absentat. Taxa trebuie achitat cu cel pu in dou zile lucrtoare nainte de sus inerea evalurii, la una dintre casieriile universit ii, sau cu cel pu in patru zile lucrtoare, la ghieele bncilor agreate de Academia de Studii Economice din Bucureti. Evalurile din sesiunea de reprogramare se pltesc i de studenii care au fost renmatricula i i nu s-au prezentat n sesiunile normale. Art. 50 (1) Comisia de evaluare stabilete notele pe care le acord studenilor. Neprezentarea la evaluare se consemneaz n catalog cu absen. (2). Comisia are urmtoarele obliga ii de natur procedural: tiprete, cu cel mult o zi nainte, lista studen ilor care au dreptul s se prezinte la evaluare; face prezena studenilor, acceptndu-i doar pe cei care ntrunesc condi iile pentru a se prezenta la evaluare; introduce notele n sistemul informatic, tiprete catalogul, l semneaz i l pred secretarului de an. Art. 51 Rezultatele evalurilor vor fi comunicate studenilor n maximum o zi de la data susinerii pentru examenele orale i, respectiv, patru zile lucrtoare, pentru examenele scrise. Comunicarea rezultatelor se face exclusiv prin pagina personal a studentului, cu men ionarea datei i orei afirii i este posibil n momentul n care catalogul a fost predat de ctre comisie/reprezentant al comisiei i recep ionat la secretariatul facultii. Art. 52 La evaluarea prin prob scris, lucrrile trebuie pstrate de comisia de evaluare pn la rezolvarea contestaiilor, dar nu mai pu in de 14 zile. Art. 53 Eventualele contestaii cu privire la rezultatele evalurilor prin probe scrise se depun n scris la secretariatul facult ii, n termen de 48 de ore de la postarea rezultatelor pe pagina personal i sunt analizate de comisia de rezolvare a contestaiilor. Componena acesteia nu poate fi identic
12

cu cea a comisiei care a fcut evaluarea ini ial. Nota obinut la contestaie rmne definitiv. Soluionarea i comunicarea rezultatului contestaiei se fac n cel mult trei zile lucrtoare de la expirarea termenului de depunere a acestora i nu poate fi atacat. Nota obinut la evaluarea oral nu poate fi contestat. Art. 54 Cadrele didactice nu pot fi trase la rspundere pentru exigena evalurilor, n condi iile corectitudinii desfurrii acestora. Capitolul VIII IERARHIZAREA STUDENILOR PENTRU OCUPAREA LOCURILOR DE LA BUGET Art. 55 Locurile finanate de la buget se ocup prin concursul de admitere sau n funcie de creditele de studiu transferabile acumulate de la nceputul studiilor i de media aritmetic ponderat cu creditele de studii transferabile, la finele anului universitar anterior. Fac excepie studenii de la buget, care ndeplinesc condiiile pentru a primi burs social, care i pstreaz forma de finanare. Alocarea locurilor de la buget se face pe trane de credite de studii transferabile. Pot participa la ierarhizare doar studenii care au diploma de bacalaureat n original, n dosar. Art. 56 Consiliul de Administraie al Academiei de Studii Economice din Bucureti stabilete i comunic numrul locurilor de la buget pentru fiecare facultate i an de studiu, n concordan cu numrul locurilor ocupate prin concursul de admitere n anul I. Art. 57 Creditele de studii transferabile luate n considerare provin numai de la disciplinele obligatorii i opionale. Numrul maxim de credite de studii transferabile pe an, care se iau n considerare, este de 60. Media la finele anului/semestrului anterior este ponderat cu creditele de studiu transferabile de la disciplinele obligatorii i opionale i se calculeaz cu dou zecimale, cu trunchiere. Art. 58 n cazurile sociale vor fi ncadra i studen ii integraliti, afla i ntr-una dintre urmtoarele situaii (conform adresei M.Ed.C. nr. 48989/25.11.2005): (a) dovedesc cu documente legalizate c: sunt orfani de ambii prin i; provin din case de copii sau din plasament familial i nu realizeaz venituri pe membru de familie situate peste salariul minim pe economie. Atestarea faptului c solicitantul de burs realizeaz venituri care i permit ob inerea bursei se va face cu un document emis de circumscrip ia financiar sau de serviciul specific din cadrul primriei n raza creia locuiete. n cazuri de excepie, studentul va depune o declara ie pe propria rspundere din care s rezulte c veniturile pe care le ob ine nu depesc cuantumul salariului minim pe economie. Studentul are obliga ia ca, n termen de 30 de zile, s aduc documentul doveditor de la circumscrip ia financiar n raza creia locuiete. n caz contrar studentul pierde dreptul la burs i va trebui s restituie sumele ncasate. (b) familia nu a realizat, pe ultimele trei luni de la momentul depunerii cererilor de burs social, un venit net mediu lunar, pe membru de familie, mai mare dect cuantumul salariului minim pe economie; (c) se afl n evidenele dispensarului studenesc i atest cu certificate medicale vizate de acesta c sufer de una dintre afeciunile prevzute de HG 558/1998, Anexa 2, art. 8, lit. c), i anume TBC, diabet, boli maligne, sindroame de malabsorb ie grav, cardiopatii congenitale, hepatit cronic, insuficien renal cronic, epilepsie, astm bronic, glaucom, miopie grav, boli

13

imunologice, infestare cu virusul HIV sau sunt bolnavi de SIDA, poliartrit juvenil, spondiloz anchilozant sau reumatism articular, handicap locomotor. Aceste criterii vor fi aplicate n ordinea men ionat. Art. 59 Dosarele pentru cazurile sociale vor conine documente din care s rezulte ncadrarea ntruna din situaiile legale, dup cum urmeaz: adeverin de venituri salariale ale prin ilor sau declara ie pe proprie rspundere privind inexistena unor astfel de venituri; pentru venituri, altele dect cele salariale: documente emise de circumscrip ia financiar sau de serviciul public de specialitate din cadrul primriilor n raza crora locuiesc solicitan ii. Veniturile se refer la anul financiar ncheiat anterior (anul 2012, pentru solicitrile din anul universitar 2013-2014); documente din care rezult c solicitan ii sunt orfani sau provin din case de copii sau plasamente familiale; documente din care rezult c solicitan ii provin din familii cu mai mul i copii elevi sau studeni (certificate sau adeverine de la primrii, coli i/sau facult i). Situaia elevilor/studen ilor se refer la anul colar/universitar 2013-2014. Art. 60 Decanul facult ii aprob lista studen ilor de la buget care ndeplinesc condi iile pentru a primi burs social stabilite prin Metodologia privind acordarea burselor i altor forme de sprijin social. Art. 61 Pentru ierarhizarea de la sfritul anilor I i II de studii, se parcurg urmtorii pai: se determin numrul locurilor de la buget care se scot la concurs pentru al i studeni dect cei preciza i la art. 60. Fie acesta m; se stabilete lista studenilor care au n*30 credite de studii, unde n este numrul semestrelor absolvite. n aceast list studenii sunt ordonai descresctor dup media anului anterior, calculat conform art. 60. Se trage linie dup m poziii; dac locurile de la buget nu se completeaz dup parcurgerea pasului anterior, se continu cu analiza studen ilor care au n*(30-i) credit de studii, unde i=1; procesul continu pentru i=2,3,4, pn la completarea locurilor de la buget; dac mai mul i studen i au aceeai medie ponderat a anului precedent, departajarea pentru ultimul loc se face dup: punctajul general de la admiterea n anul I, pentru anul al II-lea de studiu; media general a anilor I i al II-lea, pentru anul al III-lea de studiu, ponderat cu numrul creditelor aferente disciplinelor promovate. Art. 62 Ierarhizarea studen ilor se face la sfritul fiecrui an universitar. Astfel, studen ii care nu obin performane colare la disciplinele obligatorii i opionale i cei care nu promoveaz disciplina Educaie fizic i sport pierd locul de la buget. Locurile disponibilizate vor fi alocate studenilor de la tax, cu cele mai bune rezultate. Art. 63 Studenii de etnie rom se clasific pe locurile care le-au fost destinate la concursul de admitere n anul I, conform tabelului din anex. Locurile neocupate la buget se aloc celorlal i studeni. Eventualele cazuri medicale i sociale se analizeaz punctual de decanul facult ii. Art. 64 Studen ii strini, de origine etnic romn din afara granielor rii sau cetenii romni cu domiciliul stabil n strintate i pstreaz statutul dobndit n anul I, pe ntreaga durat planificat de studii (bursier al statului romn, scutire de tax sau studii cu tax) dac acced n anul urmtor. n
14

cazul n care aceti studen i nu acced n anul urmtor, se vor afla n una dintre situa iile precizate de art. 37. Anul de studii, dup eventuala renmatriculare sau anul suplimentar se frecventeaz n regim cu tax. Dup promovarea acestuia, studen ii respectivi i pot relua statutul financiar ini ial, pentru o perioad care s nu depeasc durata legal a studiilor universitare de licen. Art. 65 Studenii care au dreptul de a candida pentru locurile cu finanare de la buget trebuie s aib depus n dosarul personal diploma de bacalaureat n original; altfel, ei vor fi repartiza i la tax i locul lor va fi ocupat de urmtorii clasa i, exceptnd olimpicii internaionali care urmeaz a doua facultate cu finanare de la buget. Art. 66 Numrul locurilor finanate de la buget pentru anul universitar 2013-2014 este prezentat n anex. Capitolul IX DREPTURILE I NDATORIRILE STUDENTULUI Art. 67 Pe perioada colarizrii, studen ii Academiei de Studii Economice din Bucureti au urmtoarele drepturi: (a) s beneficieze de prevederile Legii nr. 1/2011, a Educaiei Na ionale cu modificrile i completrile ulterioare, Cartei universitii i prezentului regulament; (b) s beneficieze de finanare de la buget, n urma evalurii performanelor profesionale, conform prezentului regulament; (c) s beneficieze de burse de mobilitate n cadrul programelor de studii universitare de licen, n conformitate cu regulile creditelor transferabile i metodologiei specifice aprobate de Senat. (d) s foloseasc gratuit, n procesul de nvmnt, laboratoarele, amfiteatrele, slile de cursuri i seminarii, slile de lectur, bibliotecile, punctele informatice, bazele i slile sportive i celelalte mijloace puse la dispozi ia lor de ctre Academia de Studii Economice din Bucureti; (e) s foloseasc, n schimbul achitrii unui tarif aprobat de Consiliul de Administraie al universit ii, spa iile de cazare; (f) s participe la concursurile organizate de universitate i de ministerul de resort pentru ocuparea locurilor pentru burse n strintate; (g) s participe la activit i tiin ifice studeneti, concursuri profesionale, activit i sportive din cadrul universitii; (h) s primeasc burse i alte forme de ajutor material n conformitate cu actele normative n vigoare i n baza unor metodologii specifice aprobate de ctre Senatul Academiei de Studii Economice din Bucureti; (i) s beneficieze de bilete n taberele studeneti, n condiiile stabilite de ministerul de resort; (j) s fac parte din organiza ii studeneti; (k) s primeasc i s completeze chestionarele de evaluare academic a cadrelor didactice. Art. 68 Studenii au dreptul s fie reprezentai n structurile de conducere ale Academiei de Studii Economice din Bucureti, au dreptul s fie alei ca reprezentani, la diferite niveluri: grup, serie, cmin, consilii ale facultilor, Senatul universitii, n Consiliul de Administraie.

15

Art. 69 Modalit ile de exercitare a drepturilor privind reprezentarea studenilor, inclusiv organismele cu competenele aferente, sunt prezentate n Regulamentul privind activitatea social i de reprezentare a studenilor. Art. 70 Studenii au urmtoarele ndatoriri: (a) s se pregteasc i s participe activ la orele de studii, seminar i laborator, precum i la verificrile periodice cerute de sistemul creditelor transferabile; (b) s promoveze evalurile cunotinelor n cadrul sesiunilor prevzute de prezentul regulament; (c) s respecte prevederile Legii nr. 1/2011, a Educaiei Na ionale cu modificrile i completrile ulterioare, ale Cartei universit ii, ale prezentului regulament i ale altor reglementri emise de organismele decizionale ale universitii; (d) s semneze contractul de colarizare i s i respecte prevederile; (e) s ntocmeasc, s sus in i s promoveze proiectele i probele practice; (f) s-i verifice situa ia colar dup fiecare evaluare i la sfritul fiecrui an universitar; (g) s consulte permanent site-ul universit ii (www.ase.ro), a universit ii, precum i pagina electronic personal, unde sunt publicate rezultatele sale colare i alte informa ii utile; (h) s anune n scris secretariatul facultii cu privire la orice modificare a datelor sale personale i de contact (nume, domiciliu, telefon, e-mail etc.); (i) s manifeste comportament civic i respect fa de cadrele didactice, colegii de grup, an i facultate, precum i fa de membrii comunit ii universitii i din afara acesteia; (j) s pstreze i s utilizeze cu grij baza material pus la dispozi ia lor de ctre universitate; (k) s respecte regulile de prevenire i stingere a incendiilor i de aprare civil; (l) s participe la procesul de colectare selectiv a deeurilor din universitate; (m) s nu fumeze n spa iile universit ii; n caz contrar, studenii n cauz vor suporta sanc iunile stabilite de ctre Senatul universitii, n conformitate cu legisla ia n vigoare; (n) s se legitimeze, la cerere, n spaiile universitii (de nvmnt, cazare, cantin etc.); (o) s achite la timp obliga iile financiare fa de universitate, utiliznd modalitatea de plat stabilit de ctre Consiliul de Administraie; (p) s se implice n combaterea promovrii frauduloase a evalurilor. Art. 71 Pentru abateri de la disciplina universitar i pentru nerespectarea prezentului regulament, studenii pot fi exmatricula i, la propunerea Consiliului facult ii, prin decizia rectorului, cu sau fr drept de renmatriculare n Academia de Studii Economice din Bucureti. Art. 72 (1) Pentru urmtoarele fapte, studenii vor fi exmatricula i fr drept de renmatriculare n Academia de Studii Economice din Bucureti: (a) substituirea de persoan la evaluare; vor fi exmatricula i cel nlocuit i cel care nlocuiete, dac este student al Academiei de Studii Economice din Bucureti; (b) plagiatul proiectelor, referatelor; (c) ncercarea de promovare prin fraud a examenelor sau a altor evaluri; (d) ncercarea de mituire a cadrelor didactice i sau a personalului didactic auxiliar; (e) ameninarea i agresarea verbal sau fizic a membrilor comunitii universit ii; (f) complicitate la tentativa promovrii frauduloase a evalurilor; (g) nepromovarea a treia oar a anului suplimentar.
16

(2) n eventualitatea unei noi nmatriculri prin concurs de admitere, rezultatele obinute anterior nu sunt recunoscute i nu pot fi echivalate n Academia de Studii Economice din Bucureti. (3) Pentru plagiatul lucrrii de licen, absolven ii nu mai pot susine licena n Academia de Studii Economice din Bucureti i nu mai pot urma programe de studii n aceast universitate. (4) n urmtoarele situa ii, studen ii vor fi exmatriculai cu drept de renmatriculare n Academia de Studii Economice din Bucureti: (a) neacumularea numrului de credite de studii transferabile, necesare pentru a accede n anul universitar urmtor; (b) neplata la timp a taxei de colarizare; (c) nedepunerea la dosarul personal a documentelor precizate n prezentul regulament (diplom de bacalaureat n original, copie legalizat a diplomei de bacalaureat etc.) (d) nesemnarea la timp a contractului de colarizare sau a actelor adi ionale la acesta; (e) nstrinarea sau subnchirierea locului de cazare n cminele Academiei de Studii Economice din Bucureti; (f) retragerea de la studii; (g) nenscrierea n anul III suplimentar. (5) Dup exmatriculare, persoana n cauz i pierde calitatea de student i Academia de Studii Economice din Bucureti nu mai are obligaii fa de aceasta. Capitolul X TRANSFERURI, NTRERUPERI DE STUDII I RENMATRICULRI Art. 73 Transferurile i renmatriculrile se fac, n limita locurilor disponibile, n ordinea descresctoare a mediilor ponderate, cu obligativitatea susinerii eventualelor evaluri de diferene. Transferurile se pot face i pe locurile finanate de la buget, dac studentul care se transfer a ocupat la facultatea de la care se transfer un loc finanat de la bugetul de stat, dac ndeplinete criteriile i standardele de performan ale Academiei de Studii Economice din Bucureti, condi iile specifice facult ilor la care dorete s se transfere i dac a susinut concurs de admitere n aceleai condi ii ca la Academia de Studii Economice din Bucureti. Art.74 (1) Transferurile i renmatriculrile se fac n anul de studiu aferent creditelor de studiu transferabile acumulate i echivalate, n corela ie cu art. 37. Dac numrul creditelor de studiu transferabile ob inute este mai mic dect cel din planul de nvmnt al facultii care echivaleaz, departamentele stabilesc capitole suplimentare pentru care se vor face evaluri de diferene; n caz contrar, numrul creditelor de studiu transferabile ob inute ini ial este consemnat n situa iile colare, dar nu echivaleaz creditele la alte discipline. n cazul transferurilor se pot echivala maxim 60, respectiv 120 de credite de studiu transferabile aferente ntregii perioade de colarizare. Pentru transferurile de la facultile de specialitate din cadrul universitilor partenere n Consoriul Universitaria (Universitatea din Bucureti, Universitatea Babe-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Al. I. Cuza din Iai i Universitatea de Vest din Timioara), de la o facultate la alta n Academia de Studii Economice din Bucureti se recunosc integral anii de studii promova i. (2) Reluarea activit ii dup ntreruperea de studii se poate face cu finanare de la buget sau cu tax, n func ie de rezultatele obinute n ultimul an promovat i de momentul la care s-a fcut ntreruperea de colaritate. La reluarea studiilor se recunosc integral anii de studii promova i. n

17

cazul n care anii anteriori nu au fost promova i, reluarea studiilor se face n anul de studiu aferent creditelor de studiu transferabile acumulate i echivalate, n corela ie cu art. 37. Art. 75 (1) Transferurile se fac, de regul, n anul al II-lea de studiu, conform graficului aprobat de ctre Senatul ASE numai pentru studenii integraliti. Pentru transferuri, studen ii vor achita o tax, stabilit de Senatul Academiei de Studii Economice din Bucureti. Transferurile n anul al III-lea se pot face numai de la facult i care gestioneaz aceleai domenii de studii de licen cu cele gestionate de facult ile din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureti, la aceea i specializare i aceeai form de nvmnt. (2) Transferurile n cadrul aceleiai facult i, de la o form de nvmnt la alta, se aprob de decan, n urmtoarele condi ii: transferul de la nvmntul la distan/IFR la nvmntul cu frecven, cu tax se poate aproba solicitanilor care au media ponderat a anilor absolvi i de minimum 7,00; transferul de la nvmntul cu frecven la nvmntul la distan/IFR, n cadrul aceleiai specializri, pe baza cererii solicitantului, indiferent de numrul creditelor de studiu transferabile obinut, cu respectarea condi iilor prevzute la art. 37. (3) Transferul de la un program la altul n cadrul aceleiai facult i nu este posibil. (4) Transferurile de la o facultate la alta n cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureti se realizeaz cu acceptul celor doi decani, n aceleai condi ii ca i/transferurile n cadrul aceleiai faculti, de la forma de nvmnt la distan/IFR la forma de nvmnt cu frecven. (5) Transferurile de la alte universiti se aprob de rectorii celor dou universit i, cu avizul decanilor facult ilor, numai de la programele (specializrile) acreditate sau autorizate s func ioneze provizoriu, dac sunt respectate, n plus, urmtoarele condi ii: transferurile de la universit ile de stat se realizeaz la forma de nvmnt cu frecven sau nvmnt la distan/IFR, cu condi ia ca studen ii s aib media ponderat a anilor absolvi i minimum 7,00. Dac transferul se face la buget, universitatea de unde pleac trebuie s transfere i resursele financiare corespunztoare; transferurile de la universit ile particulare se realizeaz numai la nvmntul la distan/IFR, cu condi ia ca studen ii s aib media ponderat a anilor absolvi i cel pu in 7,00. (6) Pentru persoanele care solicit recunoaterea perioadelor de studii efectuate n strintate, n cadrul ciclului de studii universitare de licen, se vor aplica prevederile Metodologiei de recunoatere academic a perioadelor de studii. Art. 76 Transferul studen ilor strini se face n aceleai condi ii ca i transferul studen ilor romni. n plus, acetia au obligaia s prezinte la Direc ia de Rela ii Interna ionale din Academia de Studii Economice din Bucureti diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia i actele privind eventualele studii pariale efectuate, conform prevederilor legale. Art. 77 Cererile de transfer, cu avizele necesare, se depun la secretariatele facultilor i vor fi nsoite de situa ia colar, care trebuie s con in notele, numrul de credite de studii transferabile obinut, numrul de ore pe fiecare disciplin i de programele analitice/fiele de disciplin, pentru stabilirea eventualelor evaluri de diferene. Art. 78 (1) ntreruperea de colaritate poate fi de cel mult trei ani pe durata ciclului de licen. (2) Solicitarea de ntrerupere de colaritate se poate face naintea nceperii anului universitar i pe parcursul su, dar nu dup nceperea sesiunii de evaluare aferent semestrului n care se solicit ntreruperea.

18

(3) ntreruperea de colaritate se aprob de decanul facultii. (4) La ntreruperea studiilor, taxa de colarizare deja pltit, aferent semestrului n care se face ntreruperea, se restituie la cerere, astfel: dac ntreruperea de colaritate are loc n primele trei sptmni de la nceperea semestrului, taxa se restituie integral; dac ntreruperea de colaritate are loc dup primele trei sptmni de la nceperea semestrului, dar nainte de nceperea sesiunii de examene, se restituie 50% din tax; taxele semestrelor anterioare celui n care s-a produs ntreruperea de colaritate nu se restituie. (5) Solicitarea restituirii taxelor se poate face numai n anul bugetar curent. (6) La data expirrii perioadei de ntrerupere, persoanele care au beneficiat de acest facilitate i vor relua de drept studiile, fr a mai fi necesar depunerea unei cereri de reluare a acestora. (7) Studenii care au ntrerupt activitatea sau au fost exmatricula i sunt obligai, la revenire, s se ncadreze n cerinele planului de nvmnt n vigoare la acea dat i s sus in eventuale evaluri de diferene. n cazul n care, la revenire, programul de licen ntrerupt nu mai exist, studentul poate opta pentru un program apropiat n coninut. Dac un astfel de program nu exist, universitatea nu are nicio obliga ie fa de studenii afla i n aceast situaie. Art. 79 (1) Studen ii pot fi renmatriculai numai la acelai program i la aceeai form de nvmnt i vor pstra numrul matricol ini ial. Pentru renmatriculare, studenii vor achita o tax, stabilit de Senatul Academiei de Studii Economice din Bucureti. n anul n care se face renmatricularea, nu este permis transferul. (2) Renmatriculrile se avizeaz de decanul facultii i se aprob de Consiliul de Administraie. (3) Renmatriculrile se aprob cu susinerea evalurilor de diferene, dac este cazul. (4) Renmatricularea se face n anul de studiu aferent numrului de credite de studii transferabile echivalate, obinute pn la momentul exmatriculrii. (5) Renmatricularea n anii al II-lea i al III-lea de studii se poate realiza numai cu respectarea art. 37. (6) Studenii renmatricula i nu pot beneficia de finanare de la buget n anul renmatriculrii. (7) Un student poate fi renmatriculat de maximum dou ori n acelai an de studiu. Capitolul XI FACILITI DE STUDII Art. 80 Decanul facult ii poate aproba resus inerea a maximum dou evaluri pentru mbuntirea notei la disciplinele promovate, n sesiunea de reprogramare a aceluiai an. Nota obinut la reevaluare rmne valabil, chiar dac este mai mic dect cea ini ial. La aceste reevaluri se pot prezenta numai studen ii integraliti, iar n cazuri excep ionale i studen ii cu o absen la alt disciplin dect cea la care se face evaluarea. Reevalurile pentru aceste mriri de note se pltesc. Cererea de resus inere se depune la secretariatul facultii, cu 4 zile nainte de nceperea sesiunii de reprogramare. Taxa trebuie achitat cu cel pu in dou zile lucrtoare nainte de sus inerea evalurii, la una dintre casieriile universit ii, sau cu cel puin patru zile lucrtoare, la ghieele bncilor agreate de Academia de Studii Economice din Bucureti. Evalurile din sesiunea de reprogramare se pltesc i de studen ii care au fost renmatriculai i nu s-au prezentat n sesiunile normale.

19

Studenii renmatriculai nu pot solicita mrirea notei pentru evalurile echivalate. Reexaminarea pentru mrirea de not nu se poate repeta. Absena de la reevaluare echivaleaz cu restan. Art. 81 Studen ilor care au beneficiat de burse de mobilitate pentru care au ncheiat contract cu facultatea de origine li se echivaleaz toate rezultatele evalurii cunotinelor promovate, conform acestuia. n cazul n care numrul de credite de studii transferabile aferente evalurilor echivalate este mai mic dect numrul regulamentar al creditelor de studiu transferabile, studenii vor sus ine evalurile unor discipline din planul de nvmnt al facultii, astfel nct s obin creditele de studiu transferabile necesare promovrii anului universitar. Dup revenirea la Academia de Studii Economice din Bucureti, drepturile profesionale ale studen ilor sunt n conformitate cu creditele de studiu transferabile i notele echivalate. Capitolul XII ALTE DISPOZIII Art. 82 Senatul Academiei de Studii Economice din Bucureti aprob anual tipul i cuantumul taxelor de colarizare i al altor tarife pentru servicii universitare. Art. 83 Pentru studenii nscrii la tax nu se acord scutiri, reduceri sau reealonri de pli de tax. Art. 84 Taxa de anual de colaritate este mprit n dou trane. Fiecare tran se achit n primele trei sptmni ale fiecrui semestru din cadrul anului universitar, prin transfer bancar pe baz de card emis special pentru astfel de operaiuni de una dintre bncile agreate de Academia de Studii Economice din Bucureti sau n numerar, la casieriile universit ii. Art. 85 n cazul n care un student solicit retragerea de la studii dup nmatriculare, taxa de colarizare aferent semestrului universitar n care solicit retragerea de la studii, se va restitui, la cerere, astfel: dac retragerea de la studii are loc n primele 3 sptmni de la nceperea semestrului, taxa se restituie integral; dac retragerea de la studii are loc dup primele 3 sptmni de la nceperea semestrului, dar nainte de nceperea sesiunii de examene, se restituie 50% din tax; taxele semestrelor anterioare celui n care s-a produs ntreruperea de colaritate nu se restituie. dac retragerea de la studii are loc dup nceperea sesiunii de examene, taxa de colarizare nu se restituie. Art. 86 n Academia de Studii Economice din Bucureti nu se pot parcurge, concomitent, dou sau mai multe programe de pregtire finanate de la buget, indiferent de nivelul lor licen, masterat sau doctorat. Art 87 Graficul renmatriculrilor, transferurilor, nscrierilor n anul suplimentar i graficul pl ilor taxelor aferente acestora, precum i cel al taxelor de colarizare se stabilesc de Consiliul de Administraie i se fac publice la nceputul anului universitar. Taxele colare pentru cetenii strini se vor achita conform graficului aprobat de Senatul universitar. Art. 88 Media de absolvire a programului de licen se calculeaz ca medie aritmetic a mediilor fiecrui an. Mediile anilor i media de absolvire se trunchiaz dup a doua zecimal. Prezentul Regulament a fost modificat i aprobat de Senatul Academiei de Studii Economice din Bucureti, n edina sa din 06.11.2013
Preedintele Senatului universitar, Prof. univ. dr. Rzvan ZAHARIA

20

S-ar putea să vă placă și