Sunteți pe pagina 1din 39

MAREA EVANGHELIE DUP IOAN VOLUMUL 3 Relevate de Domnul prin Ja o! Lor!

er MAREA EVANGHELIE A LUI IOAN VOLUM 3 REVELA"E PRIN VO#EA IN"ERIOAR A LUI JA$O% LOR%ER EV& ''( apitol&

'() *Iuliu+, -La .re i /i la romani au e0i1tat 2n toate timpurile !3r!a4i5 are5 6iar da 3 nu au 7o1t iudei /i nu au 7o1t 7orma4i 2n / olile a e1tora de pro7e4i5 au avut totu/i o in1pira4ie dumne8eia1 3 /i a e1t lu ru ei 6iar l9au /i re uno1 ut&

':) #;nd o dat3 $r<1u15 re.ele lidienilor5 a vrut 13 2n eap3 un r38!oi 2mpotriva per1ienilor5 a 7o1t ;t 1e poate de important pentru el5 13 a7le dinainte5 da 3 r38!oiul are dorea 13 2n eap3 va 7i 7avora!il 1au ne7avora!il pentru el& Dar ine putea 139i d3ruia1 3 lumin3 2n a ea1t3 pro!lem3= El 19a .;ndit de a eea 2n 1ine /i a 1pu1+ >Doar e0i1t3 nenum3rate ora ole? un ora ol din multe va 1pune adev3rul= Ha@A 19a .;ndit el 2n 1ine mai departe /i a 1pu1+ >Dar mai 2nainte voi pune la 2n er are a e1te ora ole /i atun i 1e va ar3ta5 e ora ol 1e va putea 7olo1i@A

'3) Dup3 a e1te .;nduri ale 1ale a luat un miel /i o !roa1 3 4e1toa135 le9a t3iat pe a e1tea 2n !u 34i m3runte5 le9a pu1 2mpreun3 2ntr9o oal3 de 7ier5 a a operit a ea1ta u un apa tot din a e1t metal /i a pu1 totul pe 7o a 13 7iar!3& Dar mai 2nainte a trimi1 er et3tori 1pre Del7i * etate de .6i itorie,5 1pre A!B * etate de .6i itorie, 2n 4ara P6oCer5 dup3 !3tr;nul Dodona *vr3Ditor din timpuri 1tr3ve 6i,5 tot a/a a trimi1 1pre Amp6iarao1 /i "op6onio1 *vr3Ditori din timpuri 1tr3ve 6i,5 iar to4i a e/tia 13 2ntre!e5 dup3 o 1ut3 de 8ile dup3 ple area lor din Eardi15 pe a e1te ora ole5 u e 1e o upa el 2n a ea lip3? 3 i 6iar 2n a el timp el 7ier!ea mielul /i !roa1 a 1a 4e1toa13 2n 7elul5 pe are eu l9am mai repetat& 'F) #ele mai multe ora ole au dat r31pun1uri a/a de 2ntorto 6eate5 a nimeni nu a putut 2n4ele.e vreo iot3? dar ora olul din Del7i a vor!it5 a de o!i ei5 2n 6e0ametri+

'G) >Ve8i5 eu num3r ni1ipul5 di1tan4a o uno1 eu de pe mare5 6iar /i pe el 1urd 2l aud /i 6iar t3 erea nu e1te un mi1ter@ A um 2n13 2mi uprinde 1im4urile un miro15 a /i um arnea de miel 2mpreun3 u ea de !roa1 3 4e1toa13 19ar 7ier!e 2n eva de 7ier? 7ierul e1te Do1 /i 7ierul e1te dea1upra a/e8at&A

'H) Dup3 a ea1t3 pro!3 a 2ntre!at el ora olul din Del7i5 da 3 el ar putea 2n epe o lupt3 u per1anii5 dar a primit r31pun1ul o!i/nuit5 are 1una5 da 3 el va tre e pe1te HalI15 1e va pr3p3di 2mp3r34ia 1a ea mare@ El a 2ntre!at pentru a treia oar3 ora olul5 da 3 va re8i1ta mult domnia 1a /i PIt6ia a r31pun1+ 'J) Da 3 re.elui 2i va porun i vreodat3 un animal de povar35 atun i5 .in.a/ lidian5 7u.i 1pre 1t;n o1ul Hermo1@ Nu e8ita /i nu te teme de ru/inea 1alv3rii@A

'K) Dup3 aranDarera proprie a ora olului5 are 19a 73 ut dup3 prinderea re.elui $<r1u15 19a putut 2n4ele.e 3 prin animalul de povar35 era vor!a de #Iru15 2nvin.3torul 13u5 pentru 3 mama 1a era o no!il3 7ii 3 a A1tIa.e1 /i tat3l 13u a 7o1t per1an /i 1lu.a a e1teia& 'L) "ot a/a a 2ntre!at $r<1u1 o dat3 ora olul5 da 3 7iul 13u5 are era mut5 nu 1e va vinde a /i el a primit prin urmare a e1t r31pun1+

(') >Lidianule5 a un domnitor m3re45 u inima ne u.etat35 nu dori 13 au8i 2n palatul t3u vo ea plin3 de 2ndurare a 7iului t3u@ Nu 24i va 7i delo mai !ine@ E3 /tii5 el va vor!i doar 2n 8iua ea mai nenoro it3@A

(() Mi vede4i@ Nn 8iua5 ;nd a 7o1t u erit Eardi15 a 2naintat 1pre $r<1u1 un per1ian 7urio15 pentru a9l do!or2 pe a e1ta la p3m;nt /i a/a au de8le.at teama /i 7ri a lim!a 7iului /i 7iul a vor!it 2n a ea vreme a/a+ >Omule5 nu9l omor2 pe $r<1u1@A /i a e1tea au 7o1t primele uvinte ale 7iului mut /i de atun i a e1ta a putut vor!i toat3 via4a 1a&

(:) Vede4i5 a e1t ora ol5 um am mai 1pu1 eu 2nainte5 nu a 7o1t un templu al pre8i erii din / oala evreia1 3 a pro7e4ilor@ Dar dup3 1pu1ele a e1tor e0emple e0traordinare5 ine ar putea onte1ta 3 nu e1te vor!a 6iar de ea mai mi 3 in1pira4ie dumne8eia1 3=@O EV&'': apitol&

'() *Iuliu+, -"ot a/a ne e1te uno1 ut nou35 romaniilor5 prin 1 rierile 1tr3ve 6i5 35 de e0emplu5 un Eo rate5 un Plato5 un Ari1tide1 /i 2n 3 al4i mul4i 2n4elep4i5 au avut 2n permanen43 un .eniu *.eniu vine de la 2n.erul p38itor, de partea lor5 are i9au 2nv34at&

':) Dar da 3 noi /tim a ea1ta5 2n parte prin i1torie /i 2n mare parte din propriile e0perien4e /i prin urmare a ea1t3 apari4ie5 pe are voi a4i 2nt;lnit9o ai i5 nu 1e poate 13 vi 1e par3 6iar at;t la nelo ul ei& Pe 1 urt5 noi /tim din nenum3ratele 1 rieri /i din e0perien4ele pre8entului5 3 7iin4ele mai 2nalte nu 1tau 6iar at;t de rar 2mpreDurul oamenilor5 um red unii5 1e pre8int3 2n mai multe 7eluri /i 2n ur;nd ne dau un r31pun1 de1pre una 1au de1pre ealalt3? dar da 3 a/a 1tau lu rurile5 atun i 2n.erul no1tru de ai i nu e1te o apari4ie 6iar at;t de iudat35 um pare a 7i la prima vedere@

'3) Dar pentru 3 a e1t 1pirit de13v;r/it po1ed3 pentru 2n4ele.erea noa1tr3 puteri ne;n4ele1e /i prin a ea1ta el poate de13v;r/i 7apte mira uloa1e5 2n toate a e1tea nu pare nimi a 7i e0a.erat& 'F) Eu am avut odat3 o a8ia5 13 v3d ni/te oameni din E.iptul 2ndep3rtat /i 13 vor!e1 u a e/tia

printr9un t3lma i& Ei au 7o1t omplet .oi /i ni i m3 ar nu 19au a operit u eva& Ei au re8ut 3 noi5 EV93 :

romanii5 1untem ni/te 7iin4e mai 2nalte /i 19au mirat 2n mare m31ur3 a1upra l3dirilor m3re4e din Roma5 a1upra 2m!r3 3min4ii /i a m3re4iilor noa1tre 1tr3lu itoare? pentru ei5 tot e a 7o1t 73 ut de m;ini omene/ti5 era o oper3 a 8eilor5 are redeau 3 1untem noi /i m9au 2ntre!at5 da 3 noi puteam porun i 1oarelui5 1telelor /i lunii /i da 3 noi .6idam toate a e1tea dup3 pla ul no1tru5 1au da 3 e0i1ta pentru a e1te lu r3ri al4i 8ei mai 2nal4i&

'G) %ine2n4ele1 3 i9am 2nv34at /i 2nainte a 13 trea 3 un an5 au /tiut ei de1tul de !ine5 3 noi eram doar oameni /i au 2nv34at de1tul de multe lu ruri de la noi5 la 17;r/it 19au 2m!r3 at /i a 7o1t o mare !u urie pentru ei ;nd au 2nv34at 13 7a 3 ei a ele 1to7e /i din a e1tea 13 roia1 3 ei 6aine pentru !3r!a4i /i 7emei& Dup3 ;4iva ani5 19au re;ntor1 2n 4ara lor u tot 7elul de uno/tin4e /i u 1i.uran43 3 au l3dit a olo ni/te / oli pentru a adu e pu4in3 lumin3 2n 13l!3ti ia lor&

'H) De i5 da 3 noi vedem 2n 1tare noa1tr3 un 1pirit de13v;r/it5 atun i tre!uie 13 7ie 2n mare m31ur3 mira ulo1 pentru noi5 atun i ;nd a e1ta 2n73ptuie/te eva? dar da 3 1piritul no1tru va 7i la 7el de de13v;r/it5 atun i u 1i.uran43 3 vom 7i 2n 1tare 13 2n73ptuim lu ruri mai 2nalte /i u 1i.uran43 3 nu ne vom mira a/a a /i a um5 da 3 un 1pirit 8dro!e/te o piatr3 2n elementele 1ale de !a835 u puterea 1a !ine uno1 ut3 nou3&

'J) Mii de e0emple ne dovede1 3 1untem 2n 1tare 13 ne de8volt3m pe partea 1piritual3 p;n3 la ne17;r/it? /i la a ea1t3 ma13 1tau oameni5 are au voie 13 7ie de1tul de aproape de a e1t 2n.er /i unul din a e/tia 2l 2ntre e 2n mare m31ur3 pe a e1t 2n.er5 um a4i au8it voi mai 2nainte de1pre do torul din Na8aret& 'K) De a um 2n13 pune4i !a8a pe 7ormarea 1piritului vo1tru /i voi nu ve4i putea 13 1trivi4i 2n elementele 1ale de !a83 doar o piatr35 i 6iar /i un munte 2ntre.@O 'L) Ai i 19a 2ntor1 Iuliu 1pre 2n.er /i a 1pu1+ -/i tu5 Ra7ael5 1pune5 da 3 prin uvintele mele ro1tite am 1pu1 vreun uv;nt .re/it 1au neadev3rat=@O EV&''3 apitol&

'() Epune 2n.erul+ -Ni i un uv;nt nu ai 1pu1 .re/it5 totul e1te e0a t a/a5 um ne9ai 1pu1 tu 2n a e1t 7el minunat& De a eea5 ei trei8e i de 7ra4i 13 tr3ia1 3 u 63rni ie dup3 1pu1ele 7ra4ilor no/tri pre8en4i /i a/a vor 7i ei 2n 1 urt timp una u 7ra4ii&

':) Dumne8eu nu d3 ni i unui 2n.er /i ni i unui om5 are5 2n 7ond5 e1te /i el un 2n.er 2n devenire5 mai mult de ;t o via43 proprie de13v;r/it3 /i 2n a ea1t3 via43 miDloa ele5 a prin 1ine 13 1e poat3 aDun.e la a1em3narea ea mai mare dumne8eia1 3& Dar da 3 unui 2n.er nou reat ;t /i unui om 2i 1unt uno1 ute drumurile5 prin are poate aDun.e la a1em3narea dumne8iea1 3 /i a e1ta nu vrea5 de i5 atun i5 la a17;r/it5 tre!uie 13 a epte da 3 1e mi/ 3 2ntruna 2n moartea trea83 a nea1em3n3rii u Dumne8eu&

'3) %ine2n4ele15 3 un 1pirit de13v;r/it nu poate aDun.e vreodat3 la 2n3l4imea lui Dumne8eu /i 2n !el/u.ul 13u ne17;r/it? dar a e1t am3nunt nu 7a e nimi ? 3 i /i atun i 1e poate 2n73ptui totul 9 !ine2n4ele1 2n ordinea pu13 de Dumne8eu 95 e dore/te 7ie are 2n parte& La 17;r/it 1e pot rea din 1ine5 la 7el a Domnul5 7iin4e /i a e1tora li 1e poate d3rui o e0i1ten43 li!er3 /i ve/ni 3 /i o a1t7el de 7iin43 poate adu e mult3 !u urie /i 7eri ire5 la 7el a /i unui tat3 p3m;nte1 5 opiii 13i5 9 /i toate a e1tea 1unt a1em3n3ri dumne8eie/ti din !el/u.@

'F) Eu 2n1umi am reat mai multe lumi u 1ori mai mi i /i pe a e1tea le9am populari8at din mine& Mi a e1te lumi ade1eori 1unt mai !ine doatate 2n toate 7elurile de ;t p3m;ntul vo1tru& "otul 1e reprodu e la 7el a /i ai i /i 1piritele de a olo5 a /i voi de ai i 1unt 2n 1tare 13 aDun.3 la de13v;r/irea ea 2nalt3& Mi de e nu ar 7i= #3 i prin urmare 7ie are du6 e1te din Dumne8eu5 la 7el a /i 13m;n4a5 pentru planta viitoare5 a 7o1t reprodu13 de mai multe miliarde de ori& 'G) Mi voi5 a 7iind de1 enden4i ai Eatanei 2n 3 purta4i Du6ul lui Dumne8eu 2n voi5 u ;t mai mult atun i a ei de1 enden4i ai rea4iei noa1tre puterni e5 a1em3n3toare u ea a lui Dumne8eu@

'H) Mi vede4i5 toate a e1tea pute4i /i voi 13 aDun.e4i5 da 3 ve4i p3/i pe drumul5 are vi 1e va ar3ta@ Dar are dintre voi nu va vrea 13 p3/ea1 3 pe a e1t drum5 a ela nu va putea da vina pe nimeni la 17;r/it5 atun i ;nd va 1ta 2n 2ntuneri 5 2n nea1em3narea u Dumne8eu /i a e1t lu ru 2n perioade ne17;r/ite de timp&

'J) Din a ea1t3 pri in35 ni i unul din voi 13 nu iu!ea1 3 lumea /i arnea mai mult de ;t propriul 13u 1pirit@ Pie are 13 1e preo upe mai ale1 de a ele lu ruri5 are 1unt ale 1piritului /i a/a va primi el el mai repede5 eea e e1te du6ovni e1 5 adi 3 a1em3narea dumne8eia1 3@ 'K) Dar ine 1e preo up3 mai mult5 de ele ale lumii /i a 3rnii5 da5 a ela tre!uie 13 poarte on1e in4ele atun i5 ;nd va r3m;ne 2n 2ntuneri ul mor4ii&

'L) "oat3 via4a 1e poate tran17orma 2ntr9o via43 ve/ni 3 /i u mult mai de13v;r/it35 da 3 1e depune e7ortul5 13 1e p3/ea1 3 pe drumul impu1 de ordinea dumne8eia1 3& Dar da 3 via4a r3m;ne pe lo 2ntr9un anumit pun t5 mai ale1 la 2n eputul mare al vie4ii5 de i5 atun i !ine2n4ele1 3 nu mer.e mai departe5 i r3m;ne pe lo /i 1e o7ile/te la 7el a /i o plant3 iarna5 da 3 nu re/te pe a ea1ta 7ru tul vie4ii ei5 dup3 ordinea lui Dumne8eu ea ve/ni 3& (') De a eea 2n73ptui4i /i 2n73ptui4i pentru 1pirit@ Ni i un pa1 2nainte nu va 7i u p3reri de r3u@ #3 i 7ie are 7apt3 /i 7ie are pa1 e1te 2n1o4it de ea mai 2nalt3 !ine uv;ntare a lui Dumne8eu&

(() E3 nu rede4i5 3 eu5 a 7iind un 2n.er 1unt de13v;r/it5 m9a/ putea tran1pune 2n ina tivitatea deplin35 pur /i 1implu@ Eu ;/ti. prin pre8en4a mea ai i nenum3rat de multe /i pentru rea4ia mea proprie pot 2n73ptui lu ruri u mult mai de13v;r/ite& Dar da 3 eu5 a un 1pirit urat5 pot ;/ti.a at;t de multe5 u ;t mai mult voi5 are 1unte4i at;t de 2ndep3rta4i 2n de13v;r/ire 7a43 de mine@ EV93 3

(:) Mul4umi4i9I de a eea lui Dumne8eu Domnul5 are va ondu1 1pre a ea1t3 o a8ie 17;nt3 /i plin3 de mil35 prin are 2ntr9o or3 va 7i 1piritul vo1tru mai departe5 de ;t prin 2nv343turile voa1tre lume/ti 2n 8e e mii de ani@

(3) Vede4i5 a1t7el de o a8ii mari 1unt o7erite din partea lui Dumne8eu doar 7oarte rar? de a eea 7ie are are are marele noro 13 devin3 ole. u o a1t7el de o a8ie5 13 o 7olo1ea1 3 din toate puterile pentru 1piritul 13u&

(F) Da 3 trimite 1au tre8e/te Dumne8eu undeva vreun pro7et5 atun i to4i tre!uie 13 1tea 2n Durul a e1tuia /i 13 a1 ulte 1pre !inele lor el mai 2nalt uv;nt 17;nt al lui Dumne8eu? 3 i Dumne8eu tre8e/te a1t7el de !3r!a4i doar din o 1ut3 2n o 1ut3 de ani 2n 2n4elep iunea dreapt3 a erurilor&

(G) Pro7e4i mari 2n135 prin are Dumne8eu ve1te/te oamenilor lu ruri multe /i ;t 1e poate de 2nalte5 1unt trimi/i pe a e1t p3m;nt el mult o dat3 la o mie 1au la dou3 mii de ani5 a5 2n primul r;nd5 13 le arate oamenilor drumuri noi 1pre Dumne8eu /i de13v;r/irea 2nalt3 /i 2n al doilea r;nd5 139i .6ide8e pe drumul el drept5 de pe drumurile .re/ite5 pe are /i le9au roit oamenii&

(H) Deoare e vede4i5 2n rea4ia mare a lui Dumne8eu 1e mi/ 3 totul5 la 7el a /i timpul de pe p3m;nt5 are nu r3m;ne ni iodat3 pe lo @ Epiritele evident 3 7a pro.re1e mari& Dar pentru 3 2n 2mp3r34ia 1piritelor urate 1e 2nt;mpl3 tot timpul a1t7el de pro.re1e5 a/a nu au voie 13 r3m;n3 2n urm3 7iin4ele nemuritoare ale planetelor5 a nu umva 13 r3m;n3 prea departe de 2mp3r34ia du6urilor&

(J) Dup3 apari4ia unor a1t7el de pro7e4i mari le mer.e oamenilor !ine /i prin propriile 7apte5 6iar da 3 nu 2n .eneral5 dar la unii& Dar da 3 2n lumea du6urilor avan1ea83 ei mult5 atun i nu mai poate 7i vor!a de tot a ela/i pro7et m3re4 2nv3luit 2n lumin3? unul nou e1te tre8it /i trimi1 /i omenirea pro.re1ea83 /i ea5 6iar da 3 doar 2n unele lo uri5 mai aproape de lumea 1piritelor& (K) Dar omenirea lu rea83 mult /i 2n ;teva 1e ole va rea ni/te lu ruri5 de1pre are ve 6iile .enera4ii ni i m3 ar nu au vi1at&

(L) Dar da 3 omenirea a aDun15 dup3 doi1pr38e e 1au in i1pr38e e 1e ole la un pun t ulminant5 atun i u 1i.uran43 3 ar 7i puturoa13 /i ar r3m;ne pe lo 5 a/a um e1te 2n.3duit de la Dumne8eu pe a e1t p3m;nt5 a 13 1e poat3 2nt;lni toate 1 enele de 7ormare po1i!ile5 a prin urmare a ei oameni tre8i4i 13 2nve4e din a ea1ta5 3 omenirea 73r3 revela4iile 73 ute din vreme 2n vreme ar r3m;ne de la 1ine mii de ani 2n a ela/i 1ta.iu de de8voltare /i nu ar avan1a ni i m3 ar un 1trop5 a/a um voi pute4i vedea a um a ea1ta la indieni /i la indienii 2ndep3rta4i&

:') Domnul 2n.3duie a ea1ta5 deoare e oamenii5 are vor aDun.e odat3 a olo5 13 1e poat3 onvin.e 1in.uri5 3 totul e1te e0a t a/a5 um eu v9am 1pu1 a um& Dar a ei oameni 2i ve4i re/te 6iar voi prin urma/ii vo/trii? deoare e din popoarele5 are 1e a7l3 pe ea mai Doa13 treapt3 a 7orm3rii 1piritului lor5 nu 1e tre8e/te ni iodat3 vreun pro7et mai mare5 i Dumne8eu le la135 adi 3 popoarele mai nede8voltate /i le la13 13 7ie tra1e 2ntr9un 7el prin revela4iile primelor popoare de !a83 ale a e1tui p3m;nt /i pentru a e1tea are Dumne8eu motivele Eale ;t 1e poate de 2n4elepte&O EV&''F& apitol&

'() Epune a el 7ari1eu t;n3r+ -Nnalt5 minunat /i m3re4 du6@ La multe u r31pun1 a7irmativ5 dar la toate ni i pe departe@ Dar noi 24i mul4umim din tot 1u7letul? 3 i tu 2ntr9adev3r ai de1 6i15 prin 6eia ea mare a erului5 1e rete de1pre are noi 2nainte nu am avut ni i pu4in 6a!ar& De a um 2nainte ne vom da toat3 1ilin4a po1i!il35 a noi 13 p3/im pe drumul el drept al vie4ii? doar 3 pe a e1ta am dori 139l unoa/tem mai !ine& Dar pentru a1t38i e1te 2ndeaDun1? 3 i p;n3 ;nd 1toma ul no1tru 1piritual va di.era totul5 avem nevoie de eva timp& M;ine vom 7i ap4i pentru lu ruri mai 2nalte /i pro7unde5 um a1t38i nu e1te a8ul&

':) Dar a um am dori 13 au8im de la a el !3r!at are pare at;t de 2n4elept l;n.3 .uvernatorul 2nalt /i are di1 ut3 2n 1e ret u el5 ;teva uvinte 2nalte /i 2n4elepte? 3 i a ela5 6iar da 3 nu e1te un 2n.er5 pare 13 v3 2ntrea 3 pe voi to4i5 9 3 i 6ipul /i 7elul 13u lini/tit au divul.at lu ruri pro7unde /i m3re4e5 2n vreme e 2n.erul a vor!it@O

'3) Epune Iuliu+ -Ai i ave4i dreptate? dar nu e1te 6iar u/or5 a/a um rede4i5 139l onvin.e4i pe a e1t !3r!at 13 vor!ea1 3& Da 3 El 6iar vrea5 atun i vor!e/te multe /i atun i 7ie are uv;nt al E3u e1te iar /i iar o 2ntrea.3 rea4ie a 2n4elep iunii? dar da 3 nu vrea 13 vor!ea1 35 atun i nu prea

poate 139L onvin.3 ineva& Nn er a4i 6iar voi5 vor!i4i u El /i atun i u 1i.uran43 3 v3 va da un r31pun1@O

'F) Epune t;n3rul 7ari1eu+ -Nu5 pentru a e1t lu ru nu am de1tul uraD? 3 i a e1ta ar putea 13 ne dea un r31pun15 prin are am 7i re8olva4i pentru tot re1tul vie4ii@ De a eea 13 nu ne av;nt3m 6iar a1t38i la a e1t lu ru@O

'G) Epune Iuliu+ -A/a 7a e4i voi el mai !ine@ Mi m;ine va mai 7i o 8i? poate 3 atun i 1e va ivi o o a8ie mai !un3 pentru a intra u El 2n vor!35 de ;t a1t38i& Dar poate 3 a1t38i va ordona El eva /i atun i voi 2l ve4i putea a1 ulta 2n lini/te /i 73r3 Den3&O 'H) #u a e1te uvinte 19au lini/tit 7ari1eii no/tri ei tineri /i au a/teptat o o a8ie5 a 13 2mi a1 ulte vo ea&

'J) Dar imediat vine un pa8ni de pe partea m3rii5 a olo unde erau le.a4i !ine uno1 u4ii in7ra tori /i a e1ta a vor!it a/a 1pre Iuliu+ -Domnul /i 1t3p;nul meu@ #u ei in i u i.a/i nu 1e mai poate 1ta? 3 i ei vor!e1 at;t de .roa8ni /i 1e omport3 at;t de iudat5 3 to4i 1olda4ii aproape 3 nu mai pot 1ta 2n lo din pri ina uvintelor ur;te ale a e1tora5 pentru a nu 1e atin.e de !ere.ata a e1tora& #3 i a e/tia 1pun+ >Noi vrem 13 murim mai !ine5 de ;t 13 a1 ult3m a e1te uvinte pline de r3utate /i mult prea o!ra8ni e@AO EV93 F 'K) M3 2ntrea!3 Iuliu 1pun;nd+ -Doamne5 e 7a em=O

'L) Epun Eu+ -P;n3 diminea43 mai 1unt in i ore /i a e1t timp tre!uie 139l 1uporte a ei in i u i.a/i@ Nu 1e poate /i nu e1te voie 13 7ie l31at doar pu4in lu ru 2n 7avoarea lor@ Dar da 3 pa8ni ii nu pot 1uporta uvintele !atDo oritoare5 atun i 13 ple e5 a 13 nu le poat3 au8i pe a e1tea? deoare e ni i unul nu va 1 3pa /i nu va putea 13 1e de8le.e de 7r;n.6iile 1ale .roa1e& Pentru a e1t lu ru Eu r31pund@ Dar ei /apte are 1unt prin/i din au8a politi ii lor nu 1unt la anan.6ie /i de a eea 1e omport3 lini/tit? a e/tia pot r3m;ne 2n ontinuare 1uprave.6ea4i de pa8ni i /i m;ine nu va 7i prea .reu mun a u ei& Dar riminalii ne vor mai da tuturora de1tul de lu ru& De i a/a 13 1e 2nt;mple? 3 i doar prin 6in mare poate 1u7letul elor in i u i.a/i 13 1e de1prind3 de arnea 1atani 3 /i a 1piritelor rele5 iar 73r3 a ea1t3 de1prindere treptat35 nu va putea 7i ni i vor!3 de vinde are&O (') La a e1te uvinte ale Mele 1e 2ndep3rtea83 pa8ni ii /i apli 3 de 2ndat3 17atul Meu& EV&''G& apitol&

'() Dar t;n3rul 7ari1eu a au8it la a ea1t3 o a8ie eva de1pre vinde area elor in i u i.a/i /i a e1t lu ru i 19a p3rut tare iudat5 iar din a ea1t3 pri in3 l9a 2ntre!at pe omandant5 1pun;nd Denat+ -Nnalt domnitor@ Doar3 p;n3 la urm3 nu e1te 6iar a e1ta !ine uno1 utul Vinde 3tor din Na8aret5 1au unul are a 7o1t trimi1 din partea a e1tuia= #3 i noi am au8it5 3 el prime/te u eni i /i dup3 a eea5 adi 35 da 3 ei 2n4ele. eva5 2i trimite 2n toate re.iunile po1i!ile5 a ei 13 adune adep4i mai mul4i pentru noua 1a 2nv343tur3 /i a e1t lu ru 1e pare 3 de 7ie are dat3 2i reu/e/te& Da 3 a e1ta e1te vinde 3torul din Na8aret5 da5 atun i 1untem noi 2ntr9o 2n ur 3tur3 mare@O

':) Epune Iuliu5 4in;ndu91e 1ever /i privindu9l pe t;n3rul 7ari1eu u o 6ii re i+ -De e= De e v3 a7la4i voi 2n 2n ur 3tur35 da 3 a el !3r!at e1te umva !ine uno1 utul vinde 3tor din Na8aret= Nntr9 adev3r5 a ea1t3 2ntre!are din partea voa1tr3 v3 a u83 de1tul de mult@ Da4i9mi un r31pun1 on ret din pri ina Denei voa1tre5 3 i alt7el nu v3 va mer.e 6iar !ine@O

'3) A ea1t3 2ntre!are a1 u4it3 a lui Iuliu i9a umplut pe a ei tineri u o mare por4ie de team3 /i 7ari1eul5 are5 de o!i ei5 purta onver1a4ia5 p3rea 7oarte Denat /i nu a /tiut imediat5 e r31pun1 139i dea lui Iuliu5 are p3rea ;t 1e poate de 1ever&

'F) Iuliu 2n13 a 1pu1+ -Da 3 po4i /i vrei 139mi 1pui adev3rul5 atun i nu tre!uie 13 1tai a/a de mult pe .;nduri5 a 13 /tii e /i um 13 vor!e/ti& Dar da 3 tu vrei 13 m3 lini/te/ti u ni/te 7ra8e are 1unt mult prea 2ndep3rtate de adev3r5 atun i tu te 2n/eli amarni 2n per1oana mea? 3 i eu deo1e!e1 prea !ine poe8iile 73r3 1en1 de adev3rul urat& Dar eu v3 voi 1pune a um eva+ ave4i .riD3 a eu 13 nu !3nui nimi @ Mie 2n 1e ret 2n 3 mi 1e pare5 3 nu 1e poate avea 2n redere 2n voi? deoare e 6iar voi5 um mi 1e pare5 1unte4i o dat3 /i pentru totdeauna un/i u toate !al1amurile 1atani e& #ine 1e 2n rede 2n uvintele voa1tre5 devine un tr3d3tor al per1oanei 1ale& "otul5 e a4i vor!it voi ai i5 nu poate 7i5 privitor la inima voa1tr3 rea5 de ;t pur /i 1implu o ma1 3& Dar vai de voi? 3 i de1pre vreo ple are nu mai poate 7i atun i vor!a5 ;nd eu 1unt pa8ni ul el 1ever@ Vor!e/te de a eea 2ntre.ul adev3r5 1au vou3 v3 va 7i mai r3u de ;t elor in i u i.a/i5 are 1unt le.a4i de ni/te 1t;lpi l;n.3 malul m3rii@ Da a eea 73r3 vreo re4inere5 2ntre.ul adev3r@O

'G) La a e1t di1 ur1 de a primi un r31pun1 a lui Iuliu devin to4i pali8i /i 2n ep 13 tremure pur /i 1implu de 7ri 3? 3 i da 3 au avut 2n 7ond .;ndul5 13 1 ape de templu5 erau totu/i pre.3ti4i5 a 2n a8 ontrar 13 ia13 u to4ii u !a1ma urat3 din templu& Deoare e de la !un 2n eput /tiau 7ari1eii5 um 13 7ie 2n a8 de vreun peri ol pe1te tot ierta4i& Da 3 undeva 1e a7lau la 1tr;mtorare5 din pri ina 7aptului 3 erau ai templului5 atun i a e/tia erau ei mai mari du/mani ai templului& Dar da 3 1e 2ntor eau 2napoi 2n templu /i li 1e 1punea5 3 au 7o1t 2mpotriva templului5 atun i aveau ei pre.3tite nenum3rate motive 2ntemeiate5 prin are ei puteau e0pli a vor!ele lor ur;te de1pre templu&

'H) Din a e1t motiv am 1pu1 Eu la 2n eput5 3 nu e1te !ine 13 ne 2n redem 2n ei? 3 i a1t7el de 1u7lete omene/ti 1e a1eam3n3 tot timpul u a ele animale 13l!ati e 2m!l;n8ite5 2n are nu 1e poate avea 2n redere deplin35 pentru 3 13l!3ti ia5 a olo unde i 1e d3 o a8ia5 1e 2ntoar e u mare pl3 ere 2napoi&

'J) #;nd dup3 un timp de t3 ere 2n7ri o/at3 a 2n eput 13 devin3 u mult mai inten1iv Iuliu 2n ererea 1a5 am vor!it Eu 1pre el a e1te uvinte+ -Prietene5 la139i a ei 139/i revin3 /i 13 vor!ea1 3 dup3 a eea@ Deoare e u ni/te min iuni nu ne pot ei onvin.e 2n ni i 2ntr9un 7el5 6iar da 3 ei au a ea1t3 inten4ie& #3 i 2n primul r;nd M3 a7lu Eu ai i5 #are nu pot 7i min4it /i 2n al doilea r;nd5 e1te /i Ra7ael ai i5 are nu poate 7i min4it& Prin urmare la e le9ar 7olo1i elor trei8e i de 2n7ri o/a4i o min iun3 2n 7a4a noa1tr35 are 2n primul r;nd nu putem 7i min4i4i /i 2n al doilea r;nd5 2n m;inile noa1tre 1e a7l3 toat3 7or4a /i puterea a e1tei lumi=@O

'K) Epune Iuliu+ -Eu v3d a um 3 "u5 o5 Doamne5 ai5 a de o!i ei5 dreptate pe deplin /i a/a eu vreau 13 a/tept u r3!dare un r31pun1 de la a e/ti trei8e i de !3r!a4i& Doar un 1in.ur lu ru mai adau.5 3 eu5 da 3 mult timp nu voi primi un r31pun15 a/ a7la la 17;r/it totu/i e am de 73 ut@O

'L) Imediat dup3 a e1te uvinte 2/i de1 6ide t;n3rul 7ari1eu u mai mult uraD .ura /i 1pune+ -#u in1i1ten43 /i p;n3 la di1perare ai erut tu un r31pun1 la 2ntre!area ta& Noi 2n13 te9am 2ntre!at mai 2nainte u prietenie5 6iar da 3 am 7o1t a.ita4i5 de1pre a el om a olo5 ine e1te el /i da 3 nu umva e1te vinde 3torul din Na8aret /i noi am mai 1pu15 35 da 3 el e1te a ela5 noi ne9am a7la 2ntr9o 2n ur 3tur3 mare& A e1t lu ru 4i 19a p3rut iudat+ tu ai 2n eput de 2ndat3 13 ne !3nuie/ti /i ai vrut imediat 13 a7li de la noi adev3rul u 1erio8itate amenin43toare& #3 am devenit 2n7ri o/a4i5 e1te u/or de pri eput5 deoare e am .u1tat deDa din 1everitatea ta& EV93 G

(') Dar a um5 pentru 3 2n a el !3r!at minunat5 de are nou3 de 7apt 2n 1e ret ne9a 7o1t el mai tare 7ri 35 pentru 3 2n noi 19a ridi at 2ntruna .;ndul5 da 3 nu umva e1te el vinde 3torul din Na8aret /i 2n a e1ta am .31it un ap3r3tor pentru Dena noa1tr35 iar noi putem vor!i a um? 3 i a um nu ne mai e1te 7ri 3 /i putem 13 vor!im de1 6i1 /i ;t 1e poate de li!er&

(() #3 noi am avut 7a43 de vinde 3torul din Na8aret o 7ri 3 mare5 1e poate 2n4ele.e pur /i 1implu5 3 noi eram din partea templului evident ei are 2l urm3ream5 6iar da 3 noi nu am 7o1t vreodat3 a/a 2n ad;n ul inimilor noa1tre? 2n 7a4a lumii5 a tre!uit 13 lu3m m31uri aparente 2mpotriva lui5 are u 1i.uran43 nu i9ar 7i 7o1t pe pla 5 6iar da 3 a e1tea nu puteau 139i 7a 3 ai i vreun r3u&

(:) Noi am tr3it ai i deDa ;teva 2n er 3ri /i am o!1ervat5 3 unuia are 2l urm3re/te pe a e1t vinde 3tor din Na8aret nu9i va mer.e prea !ine& Mi de a eea te9am 2ntre!at noi a um5 ;nd am au8it de1pre vinde area elor in i u i.a/i5 da 3 nu umva a e1t !3r!at e1te vinde 3torul din Na8aret&

(3) Da 3 e1te 2ntr9adev3r el5 atun i nu ne9ar mai r3m;ne nimi alt eva de 73 ut5 de ;t 13 ne arun 3m 2n 7a43 1a 2n pra7 /i 139l ru.3m 13 ne ierte5 pentru toate a ele lu ruri pe are noi am 7o1t o!li.a4i din templu 13 le omitem 2mpotriva lui& Mi iat35 a ea1ta e1te 2n ur 3tura5 2n are noi ne a7l3m5 da 3 el e1te 2ntr9adev3r vinde 3torul din Na8aret@ Dar pentru 3 am v38ut inima no!il3 a a e1tui !3r!at5 tre!uie a el 13 7ie vinde 3torul din Na8aret /i din pri ina lui u 1i.uran43 3 nu vom aDun.e 2ntr9o alt3 2n ur 3tur3@ 9 Ai i ai tu r31pun1ul pe deplin adev3rat5 pe are tu l9ai erut de la noi5 1u! amenin4are? dar5 a um5 d39ne /i tu r31pun1ul el drept la 2ntre!area noa1tr3@O

(F) Epune Iuliu+ -De i5 13 /ti4i5 3 El e1te a ela5 de are a1 ult3 toate 7or4ele naturii /i ale erurilor5 9 El e1te !ine uno1 utul vinde 3tor din Na8aret@ De1pre El a depu1 mai 2nainte m3rturie a ea 7eti43 /i de 1emnul E3u a a1 ultat 2n.erul5 ;nd v9a ar3tat pro!a puterii 1ale? dar pentru 3 voi /ti4i a ea1ta5 1pune4i9mi5 e vre4i 13 7a e4i a um /i mai departe@O EV&''H& apitol&

'() Epune t;n3rul 7ari1eu /i to4i eilal4i 2mpreun3 u el+ -De a eea 13 7ie l3udat Dumne8eu 2n 2n3l4imi5 3 le9a d3ruit oamenilor o a1t7el de putere5 are poate 7i d3ruit3 1la!ului muritor5 1pre vinde are@ E rie 2n artea pro7e4ilor5 3 Dumne8eu va trimite odat3 din poporul I1rael un Me1ia& De i5 prin urmare e ar 7i5 da 3 noi l9am a epta a 7iind el= Un Me1ia5 dup3 prooro iri5 nu ar tre!ui 13 7ie n31 ut 2n Galilea /i nu ar tre!ui 13 vin3 de a olo? dar /i a e1t lu ru e1te o lim!3 pro7eti 35 are 2n 7ond5 nu 1e 2n4ele.e prea !ine /i e1te uv;ntul de 1pirit@ Noi nu am 2n4ele1 ni iodat3 prea !ine5 de e din Galilea nu e1te tre8it un pro7et 1au un alt !3r!at mare5 deoare e .alileenii nu au ni i o vin35 3 1unt .alileeni& Dar e1te 1 ri1@ #ine vrea 13 read35 a ela 13 read3? ine nu vrea 13 read35 a ela 13 nu read3 /i noi to4i 7a em parte din ultima parte5 3 noi 2l a ept3m 2ntru totul pe a e1t vinde 3tor din Na8aret a 7iind Nn1u/i Me1ia 2n 7orma /i 2n734i/area Ea&

':) Dar5 2ntr9un 7el5 e1te eva ;t 1e poate de iudat /i apare o 2ntre!are mare5 um a e1t om a aDun1 13 ai!3 a e1te alit34i 2nalte /i mult prea dumne8eie/ti@ #3 i din eea e noi am a7lat de1pre provenien4a lui5 e1te el 7iul dul.6erului5 are tot timpul5 p;n3 la v;r1ta de trei8e i de ani5 a r3ma1

a a13 u tat3l /i u unii dintre 7ra4ii 13i5 pentru a pra ti a 2mpreun3 me1eria de dul.6er5 i i /i olo /i nimeni nu a o!1ervat vreodat3 eva e0traordinar la el? ni iodat3 nu a 7o1t v38ut 13 1 rie 1au 13 itea1 3 1au 13 1o otea1 3 /i 6iar /i di1 u4iile 1ale u oamenii erau 1 urte /i nu prea 1pirituale@ '3) Da5 6iar 2n Na8aret ni 19a pove1tit5 3 tat3l /i mama 1a l9au ertat de multe ori5 pentru 35 2n primul r;nd5 nu putea 7i adu1 u u/urin43 2n 1ina.o.35 2n al doilea r;nd5 nu a vrut ni iodat3 139i itea1 3 ineva E riptura /i nu 1e 1in 6i1ea prea mult de 8ilele de 1;m!3t3& #eea e lui 2i pl3 ea el mai mult5 era natura /i privirea mut3 la lu rurile de pe a e1t p3m;nt& 'F) Pe1 uitul a 73 ut parte din a tivit34ile 1ale pre7erate /i el a pe1 uit tot timpul u el mai mare 1u e15 iar din a ea1t3 pri in3 le pl3 ea pe1 arilor 13 7ie el 2n preaDma lor&

'G) Pe 1 urt5 din tot eea e am putut a7la de1pre el5 re8ult3 7aptul5 35 2n primul r;nd5 nu a vi8itat ni iunde vreo / oal3 /i 2n al doilea r;nd5 a 7o1t tot timpul un om5 din are a 1tr3lu it doar 2n mi 3 m31ur3 vreo 7ormare& 'H) Dar deodat3 19a tre8it /i a intrat 2n po1e1ia unei a1emenea 2n4elep iuni 3 1e putea 1pune u ea mai mare onvin.ere5 3 p3m;ntul nu a mai purtat vreodat3 un om mai 2n4elept@

'J) De i5 a e1t lu ru /i !ine2n4ele1 3 multe altele a7l;ndu9le noi5 2l .31im ai i /i ne onvin.em5 3 el e1te un om ;t 1e poate de e0traordinar? /i din a ea1t3 pri in3 nu ni 1e va putea 1o oti 2n nume de r3u5 da 3 noi 2ntre!3m+ #um a aDun1 el la a e1te alit34i 2nalte5 are nu le9a mai po1edat 2naintea 1a vreun om /i are u 1i.uran43 3 ni i dup3 el=O

'K) Epune Iuliu+ -#ine unoa/te ap3tul /i m31ura Du6ului lui Dumne8eu5 ;t de mult vrea a e1ta 13 1e unea1 3 u 1piritul omului=@ Nu 1e poate 2nt;mpla5 3 atotputerni ul 1pirit dumne8eie1 1e une/te u tot !el/u.ul puterii 2ntr9un 1pirit omene1 /i 2n are a 4ionea83 /i 1e mi/ 35 um !ine2n4ele1 nu poate 13 a 4ione8e /i 13 1e mi/te un om pur5 deoare e el nu e1te un Dumne8eu=@ 'L) Unde 2n13 Nn1u/i Dumne8eu vor!e/te prin 1piritul 2nt3rit al unui om5 are doar rareori e1te 7olo1itor5 ;nd a 4ionea83 /i 2n73ptuie/te5 atun i pentru ni/te 1la!i muritori a noi5 nu e1te !ine2n4ele1 nimi alt eva de ;t mira ol dup3 mira ol& #uv;ntul /i 7apta e1te una5 9 noi nu putem 13 imit3m nimi ? 3 i noi 1untem dup3 trup /i prin 1piritul no1tru m3r.init doar ni/te oameni& El 2n13 e1te dup3 trup la 7el a /i noi oamenii? dar 2n 1pirit e1te El un Dumne8eu 2n ea mai 2nalt3 m31ur3 /i domne/te pe1te tot 1pa4iul nem3r.init@ (') Dar 9 a ea1ta 2n1eamn3 dup3 2n4ele.era noa1tr3 roman3 3 dumne8eirea re uno1 ut35 unde /i um 1e mani7e1t3 a ea1ta5 tre!uie adorat3 /i re1pe tat35 a/a e1te /i ai i a8ul5 3 noi avem de9a EV93 H (3) Epiritele 2n13 mai r3m;n /i 1e roa.3 a Eu 13 am mil3 de ele? 3 i natura lor e1te 2n a/a 7el5 a ei 13 7ie r3i&

(F) Eu 1pun+ -Dar natura voa1tr3 e1te tot 2n a/a 7el5 a voi 13 7i4i !uni5 3 i voi ave4i re unoa/terea !inelui /i a r3ului? dar voin4a voa1tr3 e.oi1t3 e1te rea /i de ne1t3p;nit /i din a ea1t3 pri in3 nu 1e poate apli a la voi mila@ Voi 2n/iv3 vre4i 13 v3 6inui4i /i 13 1u7eri4i5 de a eea 6inui4i9v3 /i 1u7eri4i dup3 voin4a voa1tr3 pe ve i@ Deoare e ordinea Mea e1te ve/ni 3 /i de ne1 6im!at5 a e1t lu ru voi 2l /ti4i mult prea !ine& Voi /ti4i e ave4i de 73 ut5 pentru a 13 7ie 2n 7olo1ul vo1tru ordinea ve/ni 3? dar pentru 3 nu 2n73ptui4i dup3 a ea1ta5 1pre r3ul vo1tru5 1avura4i r3ul /i prin a ea1ta ple a4i din 7a4a o 6iilor Mei@O

(G) Deodat3 1e aude un 8.omot puterni 5 7um /i 7o ie1e din p3m;nt /i o pr3pa1tie 2n.6ite de 2ndat3 a e/ti viermi nenoro i4i& #3 i 1piritele alun.ate din ei in i apar 2n 7a4a elor pre8en4i5 a

7iind ni/te /erpi ne.ri5 are au 7o1t 2n.6i4i4i u totul de p3m;nt5 iar ei pre8en4i 19au 1periat a/a de tare5 3 au 2n eput 13 tremure u to4ii5 a/a de par 3 ar 7i avut 7e!r3 mare& (H) Eu 2n13 m3 2ntor 1pre Mar u5 are 1t3tea pre.3tit u vinul5 1area /i p;inea /i 1pun 3tre el+ - D39le elor in i pu4in vin /i dup3 a eea p;ine /i 1are@O (J) A um 2i ridi 35 pe ei in i 38u4i la p3m;nt5 7ii lui Mar u /i le toarn3 vin 2n .ura de1 6i13& Imediat dup3 a ea1ta 2/i re ap3t3 uno/tin4a /i ei nu /tiau5 e 19a 2nt;mplat u ei& (K) Eu 2n13 1pun a e1te uvinte 3tre ei+ -Lua4i eva p;ine /i 1are /i dup3 a eea !e4i iar3/i vin /i prin a ea1ta ve4i prinde putere /i totul va 7i pentru voi mai limpede@O (L) La a e1te uvinte5 ei iau p;ine /i 1are /i um am ordonat5 dup3 pu4in timp eva vin /i 2ntr9o lip3 ei 1e ridi 3 u totul5 doar5 3 !ine2n4ele1 arat3 7oarte r3u5 pali8i /i ;t 1e poate de 1l3!i4i& :') Mi #ireniu 2ntrea!3 u team35 e 1e va 2nt;mpla 2n ontinuare u ei in i5 da 3 a e1tora li 1e va da drumul u totul5 1au da 3 a e/tia vor 7i du/i 2ntr9o a13 pu!li 3 de 2n.riDire&

:() Epun Eu+ -La13 a ea1t3 .riD3 pentru a1t38i? m;ine 1e va ar3ta5 e 1e va 2nt;mpla pe viitor u ei@ Da 3 a1t38i vor 7i 2n.riDi4i um 1e uvine5 atun i vor ar3ta u mult mai !ine& Dar a um tre!uie 139 i l313m 13 1e odi6nea1 3 o vreme /i tu5 Mar u5 2n.riDe/te9te a 13 1e adu 3 eva ulei@ Lan4urile /i 7r;n.6iile au 7o1t prea 1tr;n1 le.ate /i toat3 pielea lor e1te 2nvine4it3 /i plin3 de r3ni5 iar a e1tea tre!uie ma1ate u ulei /i u vin5 pentru a ele 13 1e vinde e 2n 1 urt timp@O

::) Mar u adu e imediat uleiul /i 7ii 13i 2i un. u a e1ta5 iar a e1t lu ru le prinde 7oarte !ine elor in i? 3 i ei re uno1 3 a e1t tratament le prinde 7oarte !ine /i unul dup3 altul 2n ear 35 13 1e ridi e 2n pi ioare5 iar a e1t e7ort pare la 2n eput mai .reu5 dar u timpul e1te totu/i mai !ine& :3) #;nd dup3 aproape o or3 /i9au mai revenit ei in i 1alva4i5 2n ep de a!ia atun i 13 2ntre!e5 unde 1e a7lau ei /i e 19a 2nt;mplat de 7apt u ei&

:F) Mi Mar u5 are !ine2n4ele1 3 1e a7la el mai aproape de ei in i 2n13n3to/i4i5 2mpreun3 u 7ii 13i5 le 1pune a e1te uvinte+ -Voi a4i 7o1t 7oarte !olnavi /i a4i 7o1t adu/i u to4ii ai i ieri dup3 amia83? ai i 1e a7l3 a um !ine uno1 utul Vinde 3tor din Na8aret5 are tuturor oamenilor le d3ruie/te aDutorul ne e1ar5 ori e !oal3 ar avea a e/tia /i a e1t Vinde 3tor v9a aDutat 6iar /i pe voi& Mai t;r8iu 2l ve4i unoa/te voi mai 2ndeaproape&O EV& '::& apitol&

'() Epune unul dintre ei in i+ -Da5 da a um 2n epe 13 1e aprind3 o lumin3 2n mintea mea@ Mie mi 1e pare a/a5 de par 3 a/ 7i avut un o/mar .roa8ni /i din a e1t vi1 2mi adu eu aminte5 de par 3

a/ 7i 7o1t prin1 de o !and3 de De7uitori /i al4ii patru 2mpreun3 u mine& Noi am 7o1t du/i 2ntr9o pe/ter3 2ntune at3 /i a olo am 7o1t da4i pe m;na diavolilor& A e/tia au 2n er at 13 ne 1 6im!e mai 2nt;i din e0terior5 pentru a 7a e din noi ni/te u i.a/i5 la 7el a ei& Dar pentru 3 ne9am 2mpotrivit mult prea tare5 au intrat a e/ti diavoli 2n trupurile noa1tre& Atun i am pierdut aproape u totul propria on/tiin43 /i o dorin43 /i 2mpin.ere dia!oli 3 a apturat inimile noa1tre /i noi am 7o1t pentru noi 2n/ine5 pur /i 1impul pierdu4i& #e am 73 ut noi pro!a!il 2n a ea1t3 1tare .roa8ni 35 ne e1te 1tr3in? doar de un 1in.ur lu ru 2mi aminte1 eu5 3 am 7o1t prin/i de 1 urt timp de ni/te r38!oini i romani& Dar e 19a 2nt;mplat dup3 a eea u noi5 2mi e1te5 el pu4in mie5 ne uno1 ut /i eu nu /tiu 2n ni i 2ntr9un a85 um am aDun1 noi ai i /i din e pri in3 2n 7ond /i la urma urmei@ Nou3 ne9a mer1 7oarte r3u5 deoare e 1untem plini de r3ni /i de v;n3t3i5 are5 dup3 1im4ul meu5 nu mai 1unt 6iar a/a de dureroa1e& A6 Doamne5 nou3 ne9a mer1 ;t 1e poate de r3u@=O

':) Epune al doilea+ - /tii tu5 e am 7o1t noi 2nainte= Iat35 noi am 73 ut parte din templu /i am 7o1t trimi/i a apo1toli la 1amarinieni5 pentru ai ;/ti.a pe a e/tia pentru Ieru1alim& Noi 2n13 am 7o1t 2nv34a4i de 1amarinieni mai !ine /i ne9am 2ntor1 2napoi /i am vrut 13 7a em 2n Iudea pro8eli4i pentru Gora8im? de a!ia a olo am 7o1t aptura4i de a e/ti diavoli la .rani435 are ne9au vr3Dit5 a/a 3 nu am mai /tiut5 e /i ine eram noi /i e 19a 2nt;mplat de 7apt u noi& Dar um am aDun1 ai i5 nu pot 13 1pun ni i m3 ar printr9un uv;nt@ Da5 da5 e 19a 2nt;mplat u noi5 putem 139i mul4umim u v;r7 /i 2nde1at templului@ A ela 1e pri epe el mai !ine 13 nenoro ea1 3 oamenii? dar ni iunde nu 1e poate da un e0emplu5 2n are templul5 dup3 uno/tin4ele noa1tre5 ar 7i 73 ut vreun om 7eri it@ Euperiorii /i preo4ii 2nal4i /i 3rturarii !3tr;ni 1unt ei 7eri i4i5 dar to4i eilal4i 1unt ni/te 1luDitori 13ra i /i ni/te 1ala6ori 2n7ometa4i ai templului@O

'3) Epune al treilea+ -Da5 a um 2mi adu aminte /i eu5 um am 7o1t 6inui4i 2n templu u tot 7elul de po1turi /i de 7apte de i1p3/iri@ O Doamne5 putem 13 le mul4umin p3rin4iilor no/tri pentru a ea1t3 nenoro ire@ E1te 1 ri1 2n le.ea lui Moi1e+ >Re1pe t394i mama /i tat3l5 a tu 13 tr3ie/ti mult /i 1394i mear.3 !ine pe a e1t p3m;nt@A Noi am re1pe tat doar tot timpul pe p3rin4ii no/tri prin a1 ultarea 1tri t35 a tot eea e ereau ei de la noi? dup3 voin4a lor am intrat noi 2n templu5 u toate 3 nu 73 eam parte din neamul lui Levi& Dar a e1t mi am3nunt nu a ontat5 3 i pentru EV93 :(

mul4i !ani po4i 13 devii ori e dore/ti? dar e1te nevoie de 7oarte mul4i !ani@ Dar prin 7aptul5 3 am intrat 2n templu5 am devenit pe 8i e tre e mai ne7eri i4i prin tot 7elul de e0er i4ii /i pro!e5 p;n3 ;nd am 7o1t trimi/i a apo1toli 2n Eamaria unde am 7o1t vr3Di4i de vr3Ditorii a eia r3i@ #e 19a 2nt;mplat de atun i /i p;n3 2n pre8ent u noi /i e am 73 ut5 um am aDun1 ai i 2n a ea1t3 re.iune 1tr3in3 pe1te mare /i ine ne9a pri inuit at;ta r3u5 nu pot 13 1pun eu ni i un uv;nt re7eritor la a ea1ta& Doar va. 2mi aminte1 eu5 3 a ei vr3Ditori r3i5 atun i ;nd nu am vrut 13 devenim

u i.a/i5 ne9au dat pe m;na unei ompanii rele /i 2ntune ate5 prin a 3ror lu r3ri la per1oanele noa1tre am pierdut p;na 2n lipa de 7a4a uno/tin4a@ Dar a um5 Doamne aDut35 19a re;ntor1 a ea1ta din nou@ A um /tim noi5 ine /i e 1untem@ Dar e 1e va 2nt;mpla a um u noi= E3 ne re;ntoar em

2n templu5 1au 13 2n epem noi alt eva= Mie mi9ar 7i pe pla moartea? 3 i a ea1t3 lume rea a pierdut pentru mine ori e 7arme po1i!il@ #ine poate 13 .arante8e5 3 nu vom pi a din nou pe m;na unor a1t7el de diavoli5 a /i mai 2nainte=@ #ine ne va 1alva atun i din .6earele lor=O 'F) Epun el de9al patrulea /i al in i elea+ -Ai i 1untem 2ntru totul de9a ord u tine@ Doar o moarte !un3 /i rapid3 /i dup3 a eea pe ve i ni i o alt3 via43@ O5 ;t de !ine e1te nimi 7a43 de e0i1ten4a5 pe are noi am tr3it9o@ Pe 1 urt5 doar 13 2n et3m 13 mai e0i1t3m@ Dar 13 2n et3m 2ntru totul@ #3 i e0perien4a noa1tr3 a 73 ut pentru noi in1uporta!il3 e0i1ten4a@ De e tre!uie 13 e0i1t3m= Nn nimi ul dinaintea na/terii noa1tre5 nu am 7i putut avea dorin4a 1pre a e0i1ta@ Eau poate un reator 2n4elept 13 ai!3 pl3 erea5 13 vad3 a1t7el de 7iin4e ne7eri ite um!l;nd 1u! 7eri ita 1a putere= Dar e putem 7a e noi5 13ra i viermi=

'G) Ori e animal e1te mai avantaDat de ;t un om5 are 19a ridi at la ran.ul de domn al rea4iei@ Voi5 romanii5 pute4i 13 lupta4i u 13!iile voa1tre 2mpotriva 1up3r3rii unui leu /i a ti.riilor5 leopar8ii /i 6ienele tre!uie 13 7u.3 de 8.omotul a1ur8itor al 1 uturilor /i al l3n ilor voa1tre? dar atun i ;nd 1unte4i ata a4i de ni/te demoni r3i5 e 7el de arme ve4i mai 7olo1i voi 2mpotriva unor adver1ari invi8i!ili= Voi pro!a!il 3 nu prea ave4i multe de pove1tit la a e1t apitol5 u toate 3 ni/te uvinte din ora olul Delp6i au avut mai mult3 putere5 de ;t o armat3 2ntrea.3@ Dar noi am 1avurat o a1t7el de putere /i 7or43 1e ret3 /i nu am avut ni i o arm3 2mpotriva a e1teia@ Noi a tre!uit 13 devenim ni/te dra i /i pentru 3 noi ne9am 2mpotrivit5 ne9au r3pit uno/tin4a a e/ti demoni .roa8ni i5 prin trup ei au o!4inut o ma/in3rie /i 19au 7olo1it de a ea1t3 ma/in3rie pentru Dumne8eu9/tie9 e@ #3 nu a 7o1t 7olo1it3 la nimi !un5 e1te m3rturie de1tul3 pielea noa1tr3@ De a eea 13 vin3 moartea? dar moartea total3@ Ni i un 7el de via43 dup3 morm;nt@O

'H) Epune din nou el are a vor!it prima dat3+ -Da5 da 3 ar 7i po1i!il5 ne9ar 7a e ea mai mare 7avoare a ela5 are ne9ar putea d3rui moartea@ #3 i de e 13 ne mai 6inuim /i mai mult pe a ea1t3 lume pr3p3dit3@ Ni/te diavoli 1pre a 6iunui /i mai mult oamenii5 nu vrem 13 devenim@ Dar ine nu vrea 13 devin3 a/a 2ntr9un 7el 1au altul5 a ela r3m;ne u e0i1ten4a !le1temat3 a a e1tei lumi 2ntr9adev3r mi8era!ile@ Nimi nu 1e poate 7a e 2n a ea1t3 pri in3 pe p3m;nt@ "re!uie 13 te a1 un8i de oameni5 are 2n mare parte 1unt 1luDitorii lui Eatana@ Dar la e9i 7olo1e/te elui are 1e a1 unde=@ Diavolul 2l .31e/te de 2ndat3 pe el are 19a a1 un1 /i a e1ta nu 1e poate ap3ra& Da 3 tre e de partea a e1tuia5 atun i e1te el /i a/a al diavolului? da 3 nu tre e de partea diavolului de !un3 voie5 atun i 2l 7or4ea83 prin tot 7elul de miDloa e /i la 17;r/it5 apar4ine /i mai mult diavolului@

'J) Mer.e4i /i 1 uti4i9ne u o a1t7el de lume !le1temat3 /i u o e0i1ten43 at;t de am3r;t3@ A ea1ta e1te 6iar /i pentru el mai r3u diavol .roa8ni 35 dar 13 nu mai vor!im de un 1u7let !un /i nevinovat al unui om@ Un Dumne8eu pe1te toate 1telele poate 13 r;d3? dar 13ra ul /i nevinovatul om tre!uie 13 1u7ere5 13 pl;n.35 13 2nDure /i 13 di1pere@ Unde e1te a el vinde 3tor5 are ne9a redat a ea1t3 on/tiin43 nenoro it35 prin are 1untem din nou oameni li!eri= Nntr9adev3r5 la mul4umiri din partea noa1tr3 13 nu 1e a/tepte 2n ve i? 3 i el5 prin a ea1ta ne9a dat pe m;na unei alte nenoro iri@ Mi pentru o a1t7el de !ine7a ere5 noi nu 2i vom mul4umi 2n ve i5 pre1upun;nd5 3 noi vom 1avura pe ve i a ea1t3 via43 !le1temat3@ Dar da 3 poate el u 1i.uran43 13 ne d3ruia1 3 moartea ve/ni 3 /i total35 atun i noi 2i vom mul4umi 2n ea mai mare m31ur3 de dinainte@

'K) #ine 1unte4i voi5 romani 1tr3lu itori= Vou3 u 1i.uran43 3 v3 mer.e mai !ine pe a e1t p3m;nt de ;t nou3@ Voi ar3ta4i 7oarte !ine@ Da5 da5 ine 1e pri epe 139l 1luDea1 3 pe Eatana 2n 1tr3lu ire /i u toate elelalte minun34ii5 a eluia 2i mer.e 7oarte !ine pe a e1t p3m;nt@ #ine nu vrea 13 7ie 6inuit de diavol5 a ela 13 devin3 el unul /i a ela are atun i lini/tea uvenit3 din partea a e1tora@ EluDitori ai lui Dumne8eu5 o65 e a!1urdit34i imen1e@ "re!uie 13 dore/ti aDutorul lui Dumne8eu /i tre!uie 139L iu!e/ti din toate puterile tale@ O5 e uvinte 7rumoa1e5 73r3 pi de adev3r@ Noi am 7o1t 1luDitorii lui Dumne8eu u trup /i 1u7let /i am 1tri.at la 7el a /i p313rile de mi i+ >Domnul5 Dumne8eul Eavaot5 aDut39i pe to4i oamenii5 are au o voin43 !un3@A /i uita4i9v3 la noi5 um ne9a aDutat Domnul Dumne8eu Eavaot@ Mi voi ave4i o putere 2n m;inile voa1tre /i a ea1ta e1te a diavolului /i prin urmare voi pute4i 7a e u noi eea e dori4i? dar at;t lu ru v3 ru.3m5 omporta4i9 v3 pu4in mai omene/te de ;t eilal4i diavoli5 are ne9au 6inuit 2ntruna@ Da 3 vre4i 13 ne 1 6im!a4i din nou 2n diavoli5 atun i 7a e4i mai !ine diavoli 2ntre.i din noi de ;t pe Dum3tate@ Noi vom vedea atun i5 da 3 ne va mer.e mai !ine a 7iind diavoli 2ntre.i5 de ;t um am 7o1t 7or4a4i pe Dum3tate@O EV& ':3& apitol&

'() Epune #ireniu+ -Doamne5 a ea1ta e1te o lim!35 um nu am mai au8it p;n3 a um una a1em3n3toare@ E1te rea /i din p3 ate e1te 2n multe lo uri adev3rat3& #e vom 7a e u a e/ti oameni= Nntr9adev3r5 to4i 7a o 6i mari? 6iar /i Jara6 nu mai pare 13 /tie e 13 read3 din toate a e1tea /i pe 2n.er l9am v38ut um a pl;n1 de ;teva ori@ A e1t lu ru mie mi 1e pare 7oarte iudat@ Epune de a eea5 e 13 7a u a e/ti oameni@O EV93 ::

':) Epun Eu+ -Iat35 Eu 4i9am 1pu1 mai 2nainte5 3 ne vor da mult3 !3taie de ap& Dar a e1t lu ru nu are nimi 5 a r3ma1 2n inimile lor un 7el de um!r3 de la a ei demoni /i ei tre!uie 13 1 ape de ori e 73r;mitur3 mi 3 a a e1tora? de a!ia atun i vor 7i aDuta4i5 dar mai de.ra!3 nu 1e va putea& Mai tre!uie 139i l313m 13 1e odi6nea1 3 un timp /i u timpul vremea minunat3 le va 1 6im!a 1u7letele5 a a e1tea 13 devin3 mai armoni e& "u vei au8i 2n 3 multe /i 2n 7ond /i la urma urmei nu9 4i 7a e 4ie 1au altuia vreun r3u& #3 i 1u7letele lor nu 1unt 1u7lete rele /i apar4in lumii mai !une? de a eea tre!uie 13 avem mult3 r3!dare u ei@ #;nd 2/i vor reveni? de a!ia atun i 13 te !u uri tu5 3 nu vei mai avea !3taie de ap@ Dar5 a um5 da4i9le mai mult3 p;ine /i ap3? 3 i de a!ia a um devin ei 2n7ometa4i /i 2n1eta4i@O

'3) Mar u le 2ntinde u prietenie p;inea /i vinul /i 1pune+ -%e4i 7ra4ilor /i m;n a4i a ea1t3 p;ine dup3 nevoile voa1tre@ #3 i de a um nu v3 va mai mer.e r3u pe a e1t p3m;nt5 u toate 3 nu e1te un paradi1@O

'F) Epun ei in i+ -"u pari a 7i un diavol !un? 3 i alt7el tu nu ne9ai da a/a un vin !un /i o p;ine at;t de .u1toa135 deoare e noi nu 1untem 2n natur3 la 7el a tine@ Noi nu putem 13 omplet3m5 dar ni i nemul4umiri din partea noa1tr3@ Iat35 tu5 diavol !un5 u tine 1e poate 1 6im!a un uv;nt !un5 dup3 ;te ni 1e pare nou3@ Da 3 pe a e1t p3m;nt ar tr3i doar oameni5 atun i nu ar 7i ur;t 13

tr3ie/ti 2n a ea1t3 lume? dar la in i oameni apar o mie de diavoli /i u timpul5 tre!uie 13 devin3 totul pur dia!oli @ Oamenii are mai r3m;n 1unt omanda4i mult prea m3re4 de diavoli /i din a ea1t3 pri in3 ei nu pot tra.e ni i m3 ar aerul li!er 2n piept@

'G) Ve8i5 toat3 domnia reia13 p;n3 a um de la diavolul diavolilor /i lo uin4a lui e1te 1;n.e omene1 v3r1at5 ame1te at u 1;n.ele unor diavoli 13ra i /i !uni5 um e/ti tu unul5 9 /i a ea1ta 1e nume/te ai i domnia lui Dumne8eu=@ Intr9adev3r /i o domnie a lui Dumne8eu? dar nu ea a dra.o1tei Eale5 i a m;niei Eale@ De e e1te 2n13 un Dumne8eu m;nio15 9 a ea1ta nu /tie ni i o 73ptur3@ Unele animale 1unt 1in.urele 73pturi 7eri ite ale a e1tui p3m;nt5 dar omul propriu 8i1 rar e1te animalul de povar3 a toat3 r3utatea pe a ea1t3 lume de mi8erie@ El nu poate 13 7u.3 de1tul de repede5 pentru a putea uprinde 7u.a 7a43 de toat3 r3utatea a1emenea unei .a8ele@ M;inile 1ale 1unt 1la!e a eara5 el e1te .ol /i ni i m3 ar nu are de la natur3 a/a de multe arme5 a o al!in3 1au o 7urni 35 pentru a 1e 2mpotrivi ai i u ele unui du/man& Da 3 ve8i tu o 6ait3 de ti.ri5 atun i e1te totul 2ntre a e/tia pe deplin ti.ru /i da 3 ve8i tu o 6ait3 de lei5 atun i e1te totul 2ntre a e/tia leu u de13v;r/ire5 de i de e0a t a eea/i natur3 /i a e1te !e1tii tr3ie1 u totul !ine 2ntre ele? dar da 3 ve8i tu un .rup de oameni5 atun i nu e1te a olo totul om5 e arat3 a1em3n3tor omului5 i5 2n ea mai mare parte5 diavol@ Mi de a eea e1te mereu ne;n4ele.ere5 pi8m3 /i r38!oi 2ntre ei@ Nn diavoli 13l3/luie/te tot r3ul /i 2n oameni numai predi1po8i4ia 1pre !ine5 are poate 7i 1tri at3 7oarte tare printre at;t de mul4i diavoli /i din om 1e 7a e atun i el pu4in un pe om pe Dum3tate diavol5 1au el tre!uie 13 2ndure e noi am 2ndurat@ Dar e0i1t3 diavoli di7eri4i 2ntre diavolii a e1tei lumi m;r/ave5 mari /i mi i? dar to4i 1unt u/or de re uno1 ut 2n a eea5 3 ei vor tot timpul 13 tr3ia1 3 a/a de !ine /i on7orta!il pre um e1te po1i!il5 73r3 mun a /i 7or4area puterii lor& Ei vor5 de a1emenea5 13 7ie pretutindeni primii /i 7oarte 1tima4i /i !ine v38u4i? ei /tiu 13 1e pun3 pe1te tot 2n po1e1ia !unurilor p3m;nte/ti5 1e 2m!ra 3 at;t de m3re4 /i 2l per1e ut3 pe a ela p;n3 la moarte5 are nu i9ar 1aluta tot timpul 7oarte umil@

'H) Pe 1 urt5 1pune tu5 diavol !un5 e vrei5 numai ei a1emenea 4ie ondu domnia pe1te lume /i oamenii pu4ini 1e a7l3 prin/i 2n 1 lava.i1mul el mai ad;n /i nu 1e mai pot aDuta ni iodat3? /i a e/tia 1e 1pune 3 ar 7i5 dup3 E riptur35 > opiii lui Dumne8euA propriu 8i/i=@ #u adev3rat5 da 3 un Dumne8eu 1e 2n.riDe/te a/a pentru opiii E3i5 um E9a 2n.riDit El5 de e0emplu5 pentru noi in i oameni /i de1tinul 13ra ilor opii ai lui Dumne8eu 13 on1tee numai mereu 2n ontinuare 2n a eea5 a 13 le 1luDea1 3 diavolilor 2n ea mai ad;n 3 nimi ni ie5 atun i mul4umim pentru o a1emenea 2n7iere a lui Dumne8eu@O

'J) Epune Mar u5 3ruia titlul >diavol !unA nu vrea de i totu/i 139i pla 3 a/a de !ine+ -E1te de1i.ur adev3rat5 3 opiii lui Dumne8eu au ade1ea multe de 2ndurat5 2n a ea1t3 lume? dar e 2i a/teapt3 odat35 2n viitor5 din olo de morm;nt= #e !el/u. nem31urat de 7eri iri mereu re1 3toare /i 2nmul4indu91e ontinuu@ Da 3 un opil al lui Dumne8eu ia a ea1ta !ine 2n on1iderare5 atun i doar3 poate el de i 139/i 2n.3duie o umilire mi 3 a pro!35 prin a ea1t3 via43 1 urt3&O

'K) Epune iar3/i uv;nt3torul dintre ei in i+ -#ine 24i d3 de i 4ie o .aran4ie pentru a e1t lu ru= E/ti tu de p3rere5 35 umva5 E riptura= Plea 3 /i di1pari u a ea1t3 .aran4ie@ Uit39te /i 1pune ine

1unt a eia5 are le propov3duie1 oamenilor E riptura 7rumoa13 /i 1e la13 in1ti4i 7oarte m3re4 a 1luDitori ai lui Dumne8eu@ Ve8i5 a e/tia 1unt to mai de9a!ia ei mai r3i diavoli@

'L) E3 vin3 Dumne8eu 2n1u/i Do1 2n 2n734i/are omenea1 3 /i 13 le arate toate .ro83viile lor 73r3 nume /i 139i averti8e8e 1pre 3in43& #u adev3rat5 da 3 el nu 1e pune lor 2mpotriv3 u toat3 atotputerni ia lui5 atun i i 1e va 2nt;mpla 2n 3 mult mai r3u5 de ;t le9a mer15 2n Eodoma5 elor doi 2n.eri5 are 2i adu1e1er3 lui Lot porun a 13 1e dep3rte8e departe de a ele ora/e5 u 7amilia lui5 pentru 3 ele 1unt Dude ate@

(') Da 3 2n13 propov3duitorii 73.3duin4elor lui Dumne8eu 1unt numai 6iar prea u/or vi8i!il ei mai r3i diavoli /i a ea1ta de ne onte1tat5 1pune9ne atun i5 tu diavol !un5 !3tr;n5 dar pu4in am or!5 e are de a/teptat5 la 17;r/it5 un om 1au re1pe tiv un pre1upu1 opil al lui Dumne8eu de la a1emenea 73.3duin4e@ Eu 24i 1pun5 u 2nputerni irea e0perien4elor noa1tre 2nmul4ite5 pe are am 7o1t nevoi4i 13 le 2ndur3m deDa de1tul de tri1t+ Nimi 5 a!1olut nimi @

(() Ori nu e0i1t3 ni i un Dumne8eu /i totul e e1te ai i5 e1te o 7apt3 a puterii naturale ne ioplite5 oar!e5 are 2n de ur1ul a unor ve/ni ii a adu1 la iveal3 totul e e1te ai i5 1au e0i1t3 o oare are 7iin43 de Dumne8eu ea mai 2nalt35 are pune ai i !ine 2n ordine p3m;ntul mare5 1oarele5 luna /i 1telele5 dar 2n 1ine e1te prea mare /i m3rea43 13 1e o upe de noi puri i de putre.ai /i de ne ur34ie EV93 :3

ai a e1tui p3m;nt& "oat3 1 riptura provine de i numai de la oameni /i /i e1te5 de 7apt5 2n ea mai mult r3u de ;t !ine& Mi e mai e1te 2n a ea1ta !un5 a eea nu ia ni i un diavol /i ni i un om 2n on1iderare? ei r3u din a ea1ta e1te numai 2mpin1 de 3tre diavoli pe ea7a lar.3 a oamenilor@ (:) >E3 nu u i8i@A 1pu1e Dumne8eu lui Moi1e? dar lui David i9a porun it a ela/i Dumne8eu 13 1e r38!oia1 3 2mpotriva 7ili1tenilor /i amoni4ilor /i 139i omoare pe to4i u tot u /oare e5 7emeie /i opil@ Prumoa13 via43 e1te a ea1ta /i o on1e ven43 73r3 1eam3n@ N9a avut un Dumne8eu atotputerni de i miDloa e 2ndeaDun1e 13 piard3 de pe 7a4a p3m;ntului popoarele ur;te de el= De e a 7o1t a/adar nevoie 13 7ie mo!ili8at un om u multe mii de 1luDitori ai 13i r38!oini i5 2mpotriva porun ii dat3 lui Moi1e pentru to4i oamenii5 13 1e du 3 a olo /i nu numai unul5 i multe 1ute de mii5 13 omoare doar de a eea5 pentru 3 potrivit u a7irma4ie unui v38ator de Dumne8eu ele nu erau um 1e uvine? e e1en43 a lu rurilor are a e1t 7apt 2n privin4a unor a1emenea v383tori /i a unor a1emenea re.i5 pe are Dumne8eu 2i 6ema1e 13 piard3 u totul popoare 2ntre.i de pe p3m;nt5 a e1t lu ru 2l va /ti el de1i.ur el mai !ine /i la 1ine5 2n 1e ret5 umva 2ntr9adev3r /i v383torii /i re.ii@

(3) Pire/te5 eu 1unt de p3rere 3 un Dumne8eu al dra.o1tei n9ar tre!ui ni iodat3 13 2nt3r;te oamenii5 pe are vrea 139i ai!3 re1 u4i pentru dra.o1te5 a1emenea elor mai r3i ;ini 2mpotriva altor oameni5 2ntru ;t are el 2n1u/i totu/i de1tule miDloa e 2n 1t3p;nirea lui5 de a pierde de tot diavolii 2n 2n734i/are de om5 pentru el 1up3r3tori /i rene.a4i@ Un Dumne8eu u adev3rat iudat

a e1ta@ Pe de9o parte5 a porun i dra.o1te /i r3!dare /i umilin435 pe ealalt3 parte 2n13 ur35 per1e u4ie5 r38!oi /i di1tru.ere@ #u adev3rat5 ine 2n4ele.e o a1emenea i onomie5 a ela tre!uie 13 ai!3 mai multe 1im4uri de ;t un om o!i/nuit@O Ev& ':F apitol&

'() Epune iar3/i Mar u al no1tru5 3ruia deDa r3!darea vrea 139i devin3 pu4in am prea 2n.u1t3+ -Eu nu /tiu 2ntr9adev3r e 13 7a u voi& Nu v3 pot5 e9i drept5 2mpotrivi to mai multe lu ruri5 dar ni i 13 v3 dau dreptate nu pot pe deplin& E1te 2ntr9adev3r eva la uv;ntarea voa1tr3 de a u8are5 dar la a ea1ta p3re4i voi de i totu/i 3 vede4i trea!a mai nea.r3 a um5 2n emo4ionarea voa1tr3 ne7eri it35 de ;t e1te ea 2n 1ine u adev3rat& Iar da 3 m3 on1ideri 6iar /i pe mine a 7iind un diavol5 atun i 1pune9mi5 da 3 de i5 la 17;r/it5 on1t3 toat3 a ea1t3 ompanie umva numai din diavoli@O

':) Epune vor!itorul dintre ei in i+ -O delo @ Uit39te a olo la !3r!atul *ar3t;nd 2n1pe Mine, de l;n.3 tine? a ela e1te un om 7oarte de13v;r/it5 un adev3rat 7iu al lui Dumne8eu@ Nu va dura 2n13 a!1olut delo 7oarte mult timp /i diavolii 2l vor Dupui@ Mai 2n 1pate5 1tau 2n 3 doi tineri /i o 7at35 a eia 1unt tot de 1u15 vor 7i 2n13 de a1emenea 2n 3 per1e uta4i 2ndeaDun15 da 3 nu vor 13 1e 7a 3 diavoli& Atun i 2n13 mai v3d eu 2n 3 ;4iva oameni 13ra i5 a eia par 13 7ie pe1 ari5 to4i eilal4i5 2mpreun3 u tine /i u a1a ta 2ntrea.35 1unt 2n13 a/a apro0imativ diavoli !uni5 pa alea de a deveni oameni5 eea e 2n13 le va mai pri inui 2n 3 a/a unele o1teneli /i .riDi@ Mtii tu a um um 1tau lu rurile pentru tine=O

'3) Epune Mar u+ -Dar 1pune9mi tu mie5 pentru 3 te a7li deDa odat3 2n uv;ntare5 de unde po4i /tii tu toate a e1tea at;t de e0a t? pentru 3 ve8i5 eu v3d 2n Durul meu numai oameni 2ntr9o de13v;r/ire in7erioar35 mai 2nalt3 /i ea mai 2nalt3? dar diavoli nu v3d printre ei& Pe e temelie pui tu a7irma4ia ta prin urmare5 are pare 13 7ie eva=O

'F) Epune uv;nt3torul dintre ei in i+ -Pe eea e eu v3d? trupurile 1unt 2ntr9adev3r la 7el5 dar 1u7letele 1e deo1e!e1 puterni @ Iar deo1e!irea on1t3 2n uloare /i 2n 2n734i/are5 1u7letele a elor ar3ta4i 4ie de mine 1unt al!e a o 83pad3 proa1p3t 38ut3 pe mun4ii 2nal4i /i au o 2n734i/are minunat dr3.3la/35 are arat3 2n 3 u mult mai urat omenea1 3 de ;t 2n734i/area lor e0terioar3 a trupului? 1u7letele voa1tre5 2n135 au o uloare 2n 3 mai 2ntune at3 de ;t trupul vo1tru /i nu arat3 2n 3 ni i m3 ar pe departe a/a de omene1 a trupul vo1tru5 i la 1u7letele voa1tre mai 1unt 2n 3 de 1im4it urme u totul lare a unei oare are 2n734i/3ri animali e@

'G) Dar eu de1 op3r 2n 1u7letele voa1tre de animal 2n 3 o 2n734i/are 7oarte mi 3 de lumin35 are are5 de a1emenea5 o 2n734i/are pe deplin omenea1 3? pro!a!il5 da 3 a ea1ta re/te 2n voi5 va l3r.i ea pe1te 1ine /i 1u7letul vo1tru de animal 2ntr9o 2n734i/are urat omenea1 3 a1emenea unei piei@ A ea1ta 2n13 nu /tiu 1394i de1 riu mai 2ndeaproape /i tu po4i 1394i iei de1pre a ea1ta un 17at adev3rat de la oamenii de13v;r/i4i&O 'H) Epune Mar u mai departe+ -Dar mai 1pune9mi tu 2n 35 um vine a ea1ta5 3 tu po4i vedea

toate a e1tea a1t7el /i eu nu@O

'J) Epune el 2ntre!at+ -Nn 6inul meu mare5 la are trupului i 19a /ter1 v38ul /i au8ul 6iar 7oarte de15 19a de1 6i1 vederea 1u7letului meu /i prin intermediul a e1teia pot a um 13 v3d de i /i 1u7letele elorlal4i oameni /i 13 1imt 2n el mai evident mod di7eren4a mare dintre oameni /i oameni5 dintre opiii lui Dumne8eu /i opiii lumii5 1au5 eea e e1te a ela/i lu ru5 dintre 2n.eri /i diavoli@

'K) Dar /i din diavolii lumii pot deveni 2n.eri5 9 dar a1ta 2i o1t3 mult3 o1teneal3 /i a!ne.a4ie? dar /i+ din 2n.eri pot deveni diavoli& A ea1ta o1t3 2n13 o o1teneal3 2n 3 mai mare /i e1te aproape impo1i!il5 pentru 35 2n 1u7letele de 2n.eri5 1e .31e/te o putere prea imen13 de e0i1ten43 pe ont propriu& La noi in i 19a 2n er at iadul5 da 3 n9am 7i de ;/ti.at& P;n3 a um au dat .re/ 2n privin4a noa1tr3 toate 2n er 3rile lui 7oarte rele? dar um ne va mer.e 2n 3 mai departe5 a e1t lu ru nu9l /tim5 i numai un Dumne8eu5 are ne9a 6emat 13 e0i1t3m /i 13 7im5 dar 1e 2n.riDe/te a um pu4in 1au nu mai a!1olut delo mai departe de noi5 a/a 2n ;t am aDun1 de a eea deDa pe deplin la EV93 :F .;ndul5 35 ori nu mai e0i1t3 a!1olut de lo ni i un Dumne8eu5 1au Dumne8eul prea 1uperior nu poate /i nu vrea 13 1e 2n.riDea1 3 de noi@O Ev& ':G apitol&

'() *V383torul+, -E0i1t3 2ntr9adev3r pe p3m;nt o ordine /i o oare are re.ularitate5 din are po4i aDun.e el mai de.ra!3 la o onvin.ere5 3 ar tre!ui 13 e0i1te un Dumne8eu 7oarte 2n4elept5 #are a reat odat3 lu rurile toate a/a um ele 1unt a um 2n 3 mereu ontinuu de v38ut /i de 2n4ele1? pe de9alt3 parte 2n135 1e remar 3 iar3/i o de8ordine ade1ea 73r3 limite /i un !un pla 6iar ni iodat3 de m31urat 2ntre lu ruri5 3 tre!uie 13 1pui la 17;r/it 3tre propria per1oan3+ Da5 de ai i nu reia13 iar3/i de i totu/i ni i un Dumne8eu@

':) E3 1e ia numai ne1tatorni ia vremii@ Unde e1te ai i o oare are ordine 1au o oare are re.ularitate de de1 operit= E3 1e privea1 3 u luare aminte pomii 1t;nd 73r3 o ordine 2ntre ei5 de 7eluri di7erite5 2ntr9o p3dure5 1au tot a/a iar!a pe ;mp? mai departe m31ura 7oarte ine.al3 a mun4ilor5 a la urilor5 a 7luviilor5 a r;urilor5 a p;r;urilor /i a i8voarelor@ Ai i nu e1te de de1 operit totu/i pe ve i ni i o re.ularitate /i ni i o ordine5 el pu4in nu pentru 2n4ele.erea noa1tr3& Marea 2/i 7a e malurile ei di7orme dup3 2nt;mplarea lovirii mai mult 1au mai pu4in puterni e a valurilor5 tot a/a la urile5 7luviile5 r;urile5 p;r;urile /i i8voarele& Numai omul le poate pune un di. pe i i pe olo? de la Dumne8eul 7oarte 2n4elept nu 1e 2nt;mpl3 ai i ni iodat3 eva&

'3) A1t7el /i ampla1ea83 omul .r3dini numai oare um ordonate /i lu r3 via /i o.oarele /i numai el re unoa/te roadele ale1e5 le de1parte de ele 73r3 pre45 le 2n.riDe/te /i le 7a e ;t 1e poate de 7olo1itoare pentru el& Unde 1e a7l3 2n13 o .r3din3 pe p3m;ntul 2ntre. de numai o oare are ordine5 pe are Dumne8eu 2n1u/i ar 7i ampla1at9o5 unde un 7luviu re.ulat= Etraturile p3m;ntului 1e a7l3 de a1emenea alandala 2ntr9o m31ur3 a/a de 6oti 35 3 la a e1tea nu po4i ni iodat3 de1 operi alt eva de ;t puterea ea mai oar!3 a 2nt;mpl3rii dra.i? ai i 1e arat3 prin urmare 7oarte 2n.ro8itor de pu4in o oare are 2n4elep iune dumne8eia1 3 dominatoare /i po4i 7a e ai i e e vrei /i 13 /i de1 operi ori e ai putea /i ai vrea numai 2ntotdeauna /i nu 1e ive/te la a ea1ta totu/i ni iunde eva 5 are ar 1pune eventual 3tre unul a noi+ >Ve8i5 ai i 1e arat3 de i totu/i iar3/i o ordine a lui Dumne8eu u totul 1olid3@A

'F) Da5 ori e lu ru luat parti ular pentru 1ine ar avea de1i.ur evident urme 7oarte 2n1emnate a unei oare are puteri dumne8eie/ti din 2n eputuri /i a unei 2n4elep iuni 7oarte pline de ordine? dar da 3 1e prive/te atun i la 2nt;mpl3toarea e0i1ten43 arun at3 alandala a lu rurilor reate5 atun i mi 1e pare+ Dumne8eu 19a 73 ut ori o!o1it de 73 ut ordine /i 1e 2n.riDe/te ori pu4in 1au nu mai a!1olut de lo de toate lu rurile odat3 reate5 um 1e pare 3 e1te i8!itor a1t7el la unele lu ruri5 1au el nu e0i1t3 delo 5 i a el eva 2nt;mpl3tor 7ormat din 1ine 2n1u/i dup3 ve/ni ii 2n nem3r.inirea 1pa4iului 1e de8volt3 2n etul u 2n etul 9 dup3 le.ile naturale 7ormate prin a lui e0i1ten43 2nt;mpl3toare 9 1pre lu ruri de o deDa oare are .reutate5 1e m3re/te pe par ur15 19a 73 ut atun i lumi5 1ori /i luni5 u timpul? lumile au de8voltat 2n 1ine dup3 m3rimea lor /i .reutatea lor iar3/i le.i noi 2ntr9un mod ne e1ar5 are au devenit atun i de la 1ine !a8ele pentru de8volt3ri noi&

'G) #u ;t mai variate 2n13 19au 73 ut lu rurile 2n etul u 2n etul /i tot mai mult 2ntr9un mod ne e1ar pe un orp ere1 per7e 4ionat5 u at;t mai 7elurite lu ruri5 6iar da 3 mai mi i au /i tre!uit atun i 13 le urme8e 2ntr9un mod ne e1ar& Lu rurile la 17;r/it devenite 7oarte variate de pe lumi /i 2nmul4irea imen13 a lumilor5 au produ1 din 1ine le.i /i e7e te5 din are au 2n eput 13 reia13 primele urme ale unei vie4i are 1e 1im4ea pe 1ine? da 3 19a 7ormat o dat3 numai o 1 ;nteie de via43 din ne e1it34ile premer.3toare5 atun i tre!uia 139i urme8e a e1teia /i o a doua /i 2n etul u 2n etul miliarde5 are au reat iar3/i le.i noi 2ntre ele5 are au devenit motivul pentru de8voltarea unei vie4i de13v;r/ite& Mi 1e poate a via4a 13 1e 7i de8voltat a/a 2n ontinuare 2n 1u1 p;n3 la o ea mai 2nalt3 poten43 de via435 prin le.ile de via43 2n 1ine .31ite5 a/a 2n ;t de9a!ia a um puterea de via43 7oarte ad;n inteli.ent35 re uno1 ;ndu91e !ine pe 1ine /i toat3 2mpreDurimea ei 2n epe 13 pun3 2n ordine retroa tiv natura mut3 premer.3toare /i 13 /i9o re1emne8e /i 19o 1upun3@

'H) Da 3 19a 7ormat 2n13 totul pe a ea1t3 ale u totul natural35 atun i e0i1t3 7ire/te numai poten4e de via43 2n nivele de via43 7oarte di7erite de la ea mai mi 3 mu1 uli43 de 7run83 p;n3 la a ea via43 per7e t35 pe are o nume/te omul mai de13v;r/it ea dumne8eia1 3& Ee poate 13 1e 7i /i 7ormat pe a ea1t3 ale 2ntr9adev3r deDa din timpuri lume/ti neima.ina!il de lun.i anterioare o dumne8eire !un35 dar 7a43 de a ea1ta /i una rea& Da 3 19au 7ormat o dat3 ele dou3 dumne8eiri5 atun i tre!uie ele a puteri opu1e 13 1e /i 1tea 2mpotriv3 7oarte verti.ino1 at;ta timp5 p;n3 e 7oarte pro!a!il puterea rea potrivit u no4iunile noa1tre morale va 7i preluat3 2n 1ine de ea mai puterni 3 !un3 1pre o antite83 re.ulat35 din are ununie atun i dup3 intervale de timp lume/ti neima.ina!il de lun.i 1e tran17orm3 totul e e1te 2n 3 mut5 73r3 uno/tin43 /i mort5 2ntr9o via43 plin3 u o voin43 li!er3 /i o re unoa/tere li!er3@

'J) Iar 3 2n a e1te timpuri totul 1e a7l3 2n 3 a/a de 2n neordine a 2ntr9o adev3rat3 lupt3 alandala5 1e pare 3 on1t3 2n a eea+ Poten4a de via43 a um !un3 /i ea mai 2nalt35 pe are o numim noi Dumne8eu5 nu e1te 2n 3 ni i pe departe 2n ordinea dorit3 u puterea de via43 rea5 pe are o numim 1atana5 i 2n 3 2ntr9o lupt3 ontinu3 de 1u!Du.are5 din are lupt3 ea tre!uie 13 reia13 2n 17;r/it a 2nvin.3toare? pentru 3 puterea dup3 no4iunile noa1tre rea nu ar lupta u ea !un3 2n ontinuu5 da 3 a ea1ta ar avea un motiv pentru a nu intra 2n domeniul ei&

'K) Eatana tre!uie 2n on1e in43 13 ai!3 totu/i o !ine pl3 ere mut3 2n privin4a !inelui /i vrea de a eea 139/i 1upun3 2ntea.a putere de via43 !un3? dar to mai din a ea1t3 1tr3duin43 ontinu3 preia el mereu tot mai mult !ine 2n 1ine /i 7a e prin a ea1ta5 73r3 13 vrea5 r3ul 13u tot mai !un& Prin a ea1t3 2n13 /i vine 2n 7iin4a lui de via43 tot mai mult3 ordine5 mai mult3 re unoa/tere /i o EV93 :G

adev3rat3 2n4ele.ere /i el nu va avea la 17;r/it 2n otro5 de ;t 13 1e 1upun3 2n 17;r/it u totul5 pentru 3 lui 2i e1te impo1i!il5 prin natura lui /i prin in1tin tul lui 13 83d3rni ea1 3 7aptul 3 n9ar 7i mereu 2nvin1 par4ial&

'L) El va mai r3m;ne 2n 35 e9i drept /i dup3 deplina 2nvin.ere a lui o opo8i4ie 7a43 de !inele urat5 dar una ordonat35 a1emenea um e1te 1area /i o opo8i4ie 7a43 de uleiul urat5 dul e? dar da 3 pomul de ulei n9ar avea 1are 2n ordinea potrivit3 2n r3d3 inile5 trun 6iul5 ml3di4ele5 vl31tarele /i 7run8ele lui5 ni iodat3 n9ar da un ulei dul e rodul 13u@

(') Eu m3 pierd5 e9i drept5 a um 2n e0pli a4ii5 are nu 1unt 2n4ele1e de 3tre tine de1i.ur 2n a ea 7orm35 um ele merit3 13 7ie 2n4ele1e& Dar a ea1ta nu ontea83 to mai prea mult? pentru 3 13 7ie 7oarte departe de mine .;ndul5 3 a/ dori 1394i pun a/a eva 2n 7a43 a 2nv343tur3 de adev3r5 i doar numai a o ipote835 3tre are e1te ondu1 un 1u7let prin 6inuri multe /i in1uporta!ile5 2n are el prin toat3 2mplorarea 3tre Dumne8eu nu prime/te a!1olut ni io alinare&

(() Eu7letul 1au puterea de via43 inteli.ent3 propriu 8i1 primitiv3 1e 7a e mult mai luminoa13 prin 6inuri /i dureri mari ale trupului ei? 1u7letul vede /i aude totul5 e 1e a7l3 ade1ea 2n 3 a/a de departe de o 6ii /i ure 6ile unui om natural /i tu nu tre!uie 13 te miri 2ntr9adev3r delo 5 pentru 3 4i9am 73 ut mai 2nainte men4ionarea de1pre mai multe orpuri ere/ti& Pentru 3 1u7letul meu le9a v38ut mai !ine /i mai lumino15 de ;t ai privit tu vreodat3 la a e1t p3m;nt /i 2l vei /i privi vreodat3 2n a ea1t3 via43 a ta /i eu pot de a eea 13 dau m3rturie dintr9un motiv 2ntemeiat de1pre toate e a v38ut el5 2n 1pa4iul nem3r.init@ Dar a um un 17;r/it de1pre toate a e1tea /i tu 1pun9ne nou35 e 13 2n epem noi a um@ Pentru 3 ai i putem noi totu/i impo1i!il 13 r3m;nem@O (:) Epune Mar u+ -Numai 2n 3 o 1 urt3 perioad3 de timp5 p;n3 e M;ntuitorul5 #are v9a vinde at

ai i5 2n 7a4a o 6ilor no/tri5 de 6inurile voa1tre .roa8ni e5 va r;ndui a ea1ta@O Ev& ':H apitol&

'() Epun uv;nt3torul+ -#are e1te de i a ela din ei mul4i privitori are ne 2n onDoar35 a noi 139i adu em mul4umirea noa1tr3= Pentru 3 alt eva nu9i putem 2ntr9adev3r o7eri 2n a ea1t3 1tare a noa1tr3@O

':) Vor!e/te Mar u+ -El ne9a inter8i1 pentru pri ina m;ntuirii voa1tre5 a noi 13 vi9L 7a em uno1 ut 2nainte de vreme /i de a eea 2l mai /i 4inem 2n 3 a um 2n 1e ret 2n 7a4a voa1tr3? dar va mai veni vremea !un3 2n 3 deDa a1t38i5 2n are 2l ve4i unoa/te u inim3 7eri it3 /i ve4i re unoa/te prin El a/a unele .re/eli dintre ale voa1tre@O

'3) Epune uv;nt3torul+ -Prietene5 7eri irea inimii noa1tre 2/i va avea 2ntr9adev3r pe ve i 3ile ei 2ntorto 6iate pe a e1t p3m;nt@ Pentru 3 1u7lete5 a ele ale noa1tre5 nu mai pot 2ntr9adev3r ni iodat3 13 1e 7a 3 7eri ite pe a ea1t3 lume proa1t3 din au8a 6inurilor prea mari 2ndurate@ Poate odat3 2ntr9un alt nivel de via43 mai de13v;r/it? dar 2n a e1te trupuri tare /i7onate5 ni iodat3@O

'F) Epune a um #ireniu5 are 1e a7l3 u totul 2n apropiere+ -Vede4i5 eu 1unt .uvernatorul 1uperior al Romei pe1te 2ntrea.a A1ie /i o parte a A7ri ii5 pre um /i pe1te Gre ia@ Eu v9am uno1 ut a um /i am a7lat5 3 voi nu 1unte4i oameni r3i& Eu v3 prime1 2n .riDa mea /i ni iodat3 13 vi 1e piard3 eva /i o o upa4ie ore1pun83toare u puterile voa1tre ale du6ului 1e va l31a .31it3 de a1emenea&

'G) Dar 2n a ea1ta tre!uie voi la 17;r/it 13 l31a4i de i totu/i pu4in 13 1e t;r.uia1 3 u voi5 a 13 nu ne privi4i pe noi romanii a/a u una u dou3 a diavoli5 6iar da 3 de un 7el pu4in mai !un /i 13 nu ne 1pune4i diavoli !uni5 a1emenea um 2l numi4i pe !3tr;nul5 in1titul meu Mar u@ Noi 1untem doar3 totu/i tot a/a de !ine oameni a voi& Deoare e voi5 din motive pentru noi 7ire/te 2n 3 ne uno1 ute a 17atului dumne8eie1 a4i 7o1t du/i 2n i1pit3 mare /i prin a ea1ta de1i.ur /i 2n 6inuri nemaiau8it de dureroa1e5 prin are lu ru 1u7letele voa1tre 2n135 um mi 1e pare mie5 au 7o1t 7oarte puri7i ate5 pentru a e1t lu ru 1untem noi5 2ntr9adev3r pentru voi diavoli pre1upu/i5 pu4in 1au de lo devin3? dar nou3 ne ave4i a um de mul4umit vinde area voa1tr3 /i a ea1ta mai ale1 unuia dintre noi5 are e1te a/a 13 1pun un M;ntuitor atotputerni /i voi vede4i !ine5 3 noi nu ne9am purtat a1 olut de lo dr3 e/te 2mpotriva voa1tr3@=

'H) De a eea tre!ui voi5 um am 1pu15 13 l31a4i 13 1e t;r.uia1 3 totu/i pu4in u p3rerea voa1tr35 7ire/te nu u totul neadev3rat3 din temelia motivului /i 2n el mai 1 urt timp nu va lip1i de1i.ur 7aptul5 a 13 deveni4i de un u.et 2n 3 u totul 7eri it&O

'J) Epune uv;nt3torul5 ridi ;ndu91e a um de pe p3m;nt deDa de1tul de 2nt3rit+ -Prietene5 prive/te la a e1t p3m;nt? tu nu ve8i nimi de ;t !ine /i lu ruri 2n3l43toare a inimii tale& %uruienile mi i /i iar!a 2n ;nt3 o 6ii t3i /i par ur1ul !l;nd al valurilor m3rii 2m!u ur3 pieptul t3u? pentru 3 tu nu ve8i5 um5 printre toate a e1te minun34ii5 ridi 3 /i 2mpin. 2n 7a43 nenum3ra4i diavoli mi i 2n devenire apetele lor adu 3toare de moarte rea /i adu 3toare de toat3 1tri 3 iunea@

'K) "u ve8i 2ntr9adev3r par ur1ul 7rumo1 al valurilor m3rii5 dar 7iarele adu 3toare de moarte printre valurile 7rumo1 Du 3u/e nu le ve8i@ "u ve8i pretutindeni domnind o via43 maie1tuoa135 noi nimi de ;t moartea /i o pri.oan3 ne;ntrerupt3 a toat3 via4a !un3 /i mai alea13& "u ve8i numai prietenii /i 2mpotriva du/manilor t3i pu4ini5 pe are 2i ve8i5 ai tu de a1emenea putere 2ndeaDun13 139i 4ii pe ei 7a43 de tine a pe deplin nev3t3m3tori? noi5 dimpotriv35 nu vedem nimi alt eva de ;t du/mani puri5 2n ea mai mare parte5 de ne;nvin1@

'L) O prietene5 la o a1emenea apa itate de vedere 7oarte ne;ndoielni 3 e1te 2ntr9adev3r .reu5 13 devii de o inim3 u at;t mai voioa13@ Ia9ne a ea1t3 apa itate tri1t35 1au d39ne o e0pli a4ie potrivit3 de1pre toate a e1tea e le vedem /i noi vrem 13 ne 7a em 7eri i4i /i vioi5 a1emenea 4ie@ (') Poate 13 7ie 2ntr9adev3r odat3 un de1tin mai !un5 dup3 timpuri lume/ti neima.ina!il de lun.i5 pro!a!il pentru un 1u7let5 are 19a !3tut de la nivel de via43 la nivel de via43 2n 1u1? dar unde 1e EV93 :H

a7l3 ertitudinea 1i.ur3 pentru a ea1ta= #e 7el de lupte /i 7urtuni nemaiau8ite va mai avea 2n13 1u7letul 13ra 2n 3 de 2nvin1 p;n3 a olo=@ Va reie/i el 2ntr9adev3r 2nvin.3tor din toate5 1au 1e va pierde el pe ve i= #e ertitudine ai tu pentru toate a e1tea=

(() Ve8i5 noi vedem 2ntr9adev3r lu ruri /i rela4ii5 de1pre are tu n9ai avut vreodat3 ni i o unoa/tere? dar de1pre o oare are ertitudine re7eritoare la 1tarea l3murit 7eri it3 /i intervenind odat3 dup3 moartea trupului5 nu vedem noi ni iunde nimi 5 9 2ntr9adev3r 2n13 o ontinu3 prive.6ere5 .riDe /i lupt3@ Noi 24i 1punem um vedem a ea1ta&

(:) Pie are via43 e1te ontinuu o lupt3 u moartea5 tot a/a um e1te ori e mi/ are o lupt3 ne;n etat3 u 1tarea de repau1 are aut3 mereu 19o ontur!e& Etarea de repau1 2n13/i 1e lupt3 2n13 de a eea ne;ntrerupt u mi/ area5 pentru 35 2n ea5 1e al73 ai i 2n lina4ia ontinu3 1pre mi/ are a .ata de lupt3& (3) #ine va 2nvin.e la 17;r/it= Etarea de repau15 are aut3 ne;n etat mi/ area5 1au mi/ area5 are aut3 2n13 tot a/a de !ine mereu lini/tea=

(F) In ep;nd de la .ermenele de via43 al t3u din 2n eputul 2n eputului n9ai 73 ut tu nimi de ;t 13 lup4i ne;n etat p;n3 2n a ea1t3 lip3 /i vei lupta 2n ontinuare ve/ni mereu iar3/i din nou? /i at;ta timp ;t vei lupta5 vei /i avea tu o via435 dar ni i o alta de ;t una lupt;ndu91e ne;n etat5 are va 7i 2n8e1trat3 2ntr9adev3r numai u momente de 7eri ire 7oarte 1poradi e@ #;nd 2n13 va veni la vedere5 2n a e1te lupte ve/ni e5 2n 17;r/it o dat3 o 7eri ire u adev3rat li!er3 de lupt3 /i a1t7el pe deplin 2nvin.3toare=

(G) E1te de a eea u/or de 1pu1 13 7ii de un u.et vioi /i de o inim3 !u uroa13? dar u.etul 1u7letului v3 2ntrea!3 ai i imediat pe voi romanii+ ur5 Quomodo5 Quando et Qui!u1 au0ilii1= *De e5 um5 ;nd /i prin e ne va 7i nou3 un aDutor=, In4ele1u9ne9ai tu !ine5 a/a pu4in numai=O EV93 :J

da 3 am deveni uno1 3tori /i 2n4elep4i a /i Dumne8eu /i 6iar /i pli ti1eala lui Dumne8eu 2n 1tarea a eea de a nu 7i v38ut5 au8it /i a1 ultat de rea4ile 1ale5 opiii /i 6iar de 2n.erii E3i5 9 nu 1e poate5 a e1tea 1unt dou3 1itua4ii5 prin are un om are .;nde/te 2n pro7un8ime tre!uie 13 apete un anume re1pe t@ A1t7el de lu ruri nu au 7o1t vi1ate vreodat3 de unul din templu? /i totu/i e1te adev3r deplin@ Eu pot 13 m3 .;nde1 /i 13 1pun e vreau /i totu/i nu .31e1 nimi ontrar5 u toate 3 a e1te uvinte >pli ti1eala lui Dumne8euA 1un3 pu4in iudat@ Dar eu pot 13 2ntor a ea1t3 pro!lem3 dintr9o parte 2n ealalt3 /i totu/i r3m;ne adev3rat3@ A um m3 ople/e/te un e0emplu pentru iluminarea a e1tui nou adev3r pe are tre!uie pur /i 1implu 13 vi9l 1pun@O '3) Epune Matael+ -Prate5 nu mai a/tepta@ #3 i din e0perien4ele a umulate nu 1e poate a/tepta alt eva de la tine de ;t eva 7olo1itor5 !un /i ;t 1e poate de real@O

'F) Epune dup3 a e1te uvinte Murel+ -Nu a e1ta e1te motivul5 dar tre!uie a voi 13 vede4i um am 2n4ele1 eu a ea1t3 pro!lem3@ Eu 2mi ima.ine8 un om5 are e1te 2n8e1trat u toat3 2n4elep iunea /i 1e a7l3 1in.ur pe a e1t p3m;nt a lui Dumne8eu& El ar vrea 13 omuni e u al4i oameni u 1in eritate5 da 3 a e/tia ar e0i1ta& El aut3 pe tot p3m;ntul /i nu .31e/te o 7iin43 vie are ;t de ;t 13 .;ndea1 3& Marea 1a 2n4elep iune devine o povoar3 pentru el? 3 i ori e 7a e 1au rea835 nu e1te re uno1 ut 1au admirat de ineva& #um 1e va 1im4i un a1t7el de om pe 2ndelun.atul par ur1 al timpuluit= Nu ar di1pera= Nu l9ar devora pur /i 1implu pli ti1eala ea mare= 'G) #;t de 7eri it 1e va 1im4i el atun i5 da 3 va .31i o 7at3 t;n3r3 1au un 1 lav mai ne i8elat@ #u e 7el de dra.o1te de nede1 ri1 ar apu a el eea e a .31it@ 'H) O65 ai i 1e poate vedea limpede5 e e1te un om pentru el3lalt /i e 7eri ire pri inuie/te aproapele@

'J) #e via43 .roa8ni 3 ar 7i a eea5 da 3 un om are e1te 1in.ur pe 2ntrea.a lume nu ar .31i un al doilea om5 pentru a9i pri inui un !ine@= Din a ea1t3 au83 e1te dra.o1tea un element pur ere1 5 pentru 3 impo1i!ilitatea5 13 7ie ar3tat3 altora5 te 7a e 13 devi ;t 1e poate de ne7eri it@

'K) La e 2i 7olo1e/te unui ;nt3re4 vo ea ri1talin35 la e 7olo1e/te 1unetul minunat al unei 6arpe5 da 3 el ar tre!ui 13 1e a1 ulte pe ve i 1in.ur=@ Da 3 o pa13re 1are de pe un opa pe altul 2n p3dure /i aut3 u anumite tonuri5 par 3 de 2ntre!are5 1emenii 13i /i nu9i .31e/te5 2n epe 13 devin3 2n7ri o/at35 ta e de 2ndat35 devine tri1t3 /i p3r31e/te p3durea ea .oal3 /i pli ti1itoare pentru ea&

'L) DeDa animalul are at;ta dra.o1te5 3 2i e1te vi8i!il doar de 1pe ia 1a /i atun i u ;t mai mult 2i e1te omului5 2n8e1trat u mult mai multe 1entimente5 2n4ele.ere /i ra4iune@ La e 2i 7olo1e1 toate talentele5 da 3 e1te aDutat doar el prin a e1tea=@

(') Mi dup3 p3rerea mea !ine 1ta!ilit3 mai pot rede eu u ertitudine 9 adi 3 dup3 2n4ele.erile omene/ti 95 3 lui Dumne8eu Domnul ar 7i 2ntr9un 17;r/it pli ti1it5 u toate 3 are 2n Durul E3u 1pa4iul nem3r.init plin de minunate lumi5 2n are nu ar e0i1ta ni i m3 ar o 1in.ur3 7iin435 are l9ar re unoa/te pe El5 are l9a reat din dra.o1tea Ea5 139L iu!ea1 3 /i 13 ai!3 o !u urie mare la nenum3ratele rea4ii ale 2n4elep iunii5 puterii /i 7or4ei Eale& Dar pentru a9L re unoa/te /i a9L iu!i5 tre!uie a a el #reator 13 2nt;mpine rea4ia /i "at3l opilul pentru a i 1e ar3ta 2ntr9un anume 7el5 2n are 2i e1te de 2ndat3 po1i!il rea4iei /i mai ale1 opilului 139l re unoa1 3 pe a el #reator /i pe "at3l 13u&

(() Da 3 a e1t lu ru nu poate 7i re8olvat5 atun i a reat 2n 8adar Dumne8eu pe om5 2n.erii /i tot eea e e1te? 3 i El ar r3m;ne pe ve i a /i 1in.ur /i 7iin4ele reate ar /tii tot at;t de multe de1pre El5 a /i iar!a de1pre el are o taie pentru a o pune la u1 at&

(:) Dumne8eu 2n13 a avut 2n toate timpurile metodele Eale pentru a 1e ar3ta u laritate elora are au dorit via4a /i ei are au avut o ra4iune 13n3toa13 au 7o1t pre.3ti4i de El pentru a9i ve1ti 1o1irea& #u a ea1t3 1o1ire 2n13 1unt 2mplinite toate ve1tirile? rea4iile 2l v3d a /i pe ele 2n1u/i5 2n arne /i 1;n.e5 El um!l3 a /i om printre ei /i 2i 2nva43 a un "at3 din ve i 13 re unoa1 3 menirea lor&

(3) Nn a e1t 7el totul e1te 2n ea mai !un3 ordine /i de ai i depinde doar de noi5 oamenii5 da 3 vom 7olo1i metodele 1pu1e pentru via43 /i a/a e1te do!;ndit ap3tul el du!lu5 adi 3+ opilul /i9a re uno1 ut "at3l ve/ni /i 17;nt5 1e uit3 la El u o 6ii plini de iu!ire /i 1e !u ur3 de pre8en4a Ea pe1te toate m31urile? /i "at3l 1e !u ur3 pe1te m31ur35 3 nu 1e mai a7l3 1in.ur5 i 2n miDlo ul luminat al opiilor E3i5 are Nl re uno1 5 2l laud35 2l iu!e1 dea1upra tuturor /i prive1 2n 7ie are lip3 7aptele Eale mira uloa1e u mirare /i laud3 2n permanen43 puterea /i 2n4elep iunea Ea nem3r.init3@ Mi a/a 1unt plini de 7eri ire #reatorul ;t /i rea4iile Eale@ 9 P3rerile mele 1unt !une 1au 7al1e=O EV& :F'& #apitol&

'() Epune Ra7ael+ -Nntru totul5 a/a e1te /i nu alt7el@ Dar a e1tea nu le9ai ro1tit ni i tu din arnea /i 1;n.ele t3u5 i din du6ul uv;ntului lui Dumne8eu& Dar a um e1te 1u7i ient 3 voi /ti4i a ea1ta@ Dar eea e voi /ti4i a um de1pre a ea1t3 17er35 a e1t lu ru re4ine4i9l pentru voi@ #3 i pentru a 2n4ele.e a e1te lu ruri 1unt ne e1are ni/te 1u7lete a /i ale voa1tre? pentru eilal4i e1te 2ndeaDun15 a ei 139L re unoa1 3 pe Dumne8eu /i 139L iu!ea1 3 a /i pe un "at3& Dar da 3 ve4i .31i undeva ni/te 1u7lete m3re4e5 atun i voi pute4i 13 le 1pune4i a e1te lu ruri5 de1pre are voi a4i di1 utat a um aproape dou3 ore 2ntre.i& 9 Dar a um dra.i prieteni5 13 vor!im de1pre alt eva@

':) Pe drumurile /i 3r3rile voa1tre a 1luDitori pentru 2mp3r34ia Domnului ve4i avea voi de multe ori o a8ia5 2n are u eni ii vo/trii v3 vor 2ntre!a u in1i1ten435 1pun;nd a/a+ >Nnv343tura voa1tr3 e1te m3rea435 7rumoa13 /i pro7und3? dar de1pre ve1tirile pronun4ate la adre1ea noa1tr3 nu 19a 2ndeplinit ni i una& Noi tre!uie 13 au8im 2n interiorul no1tru vo ea "at3lui5 da5 ne9a 7o1t 1pu1 3 noi EV93 :G(

2l vom vedea /i 6iar 2i vom vor!i "at3lui? dar la toate a e1te lu ruri noi nu am aDun1 ni i m3 ar u un pa1 mai departe& Da 3 2nv343tura voa1tr3 on4ine adev3r5 atun i 1pu1ele voa1tre ar tre!ui 13 1e 2ndeplinea1 3& Noi 1untem aten4i la toate lu rurile /i totu/i nu 1im4im nimi 1pre 2mplinirea ve1tirii voa1tre ro1tite 2n 7a4a noa1tr3@ Da4i9ne r31pun1uri /i e0pli a4ii /i 1pune4i9ne 1in er /i de1 6i15 are e1te motivul5 prin are 1pu1ele voa1tre nu vor 13 1e 2ndeplinea1 3@A 9 Nn a ea1t3

1itua4ia5 e ve4i 1pune voi 3tre ei=O '3) Ai i to4i trei a13 lar. o 6ii /i Murel 1pune+ -Prietene5 da 3 noi vom ve1ti dup3 uv;ntul 1in er a Domnului /i da 3 u eni ii no/trii vor pune 2n apli are a ea1t3 2nv343tur35 atun i !ine2n4ele1 nu va tre!ui 13 ne la1e !alt3 Domnul5 pentru 3 atun i e1te evident 3 va 7i mai 2n4elept5 13 nu pu!li 3m a ea1t3 2nv343tur3 /i 139i 2n 3r 3m pe oameni u a ea1ta@ 'F) Mi eu mai vreau 13 adau. ai i u dreptate5 3 lip1a de 1u14inere dumne8eia1 3 a 7o1t un motiv mare 1pre de.radarea reli.iei@ #3 i unele ve1tiri nu 19au reali8at motive a1 un1e 1au da 3 a e1tea

au 7o1t 2mplinite nu 2n 2ntre.ime& Atun i 2nv343torul a tre!uit 13 apele8e la ni/te miDloa e nenaturale5 pentru a nu 7i !atDo orit de popor@ A e1t lu ru 2n13 a 1 6im!at 1entimentele poporului /i prin urmare nu 19a mai putut 2n epe nimi u poporul 2n/elat 1piritual&

'G) Prin urmare a e1te lu ru nu ar mai tre!ui 13 7a 3 Domnul u ni i unul din a ei oameni are 2i vor r31p;ndi 2nv343tura? El nu ar mai tre!ui 139i la1e !alt3 mai ale1 2n a ele lipe5 2n are 1e va dovedi adev3rul /i dumne8eitatea ve1tirii Eale? 3 i eu unul a/ pre7era atun i mai !ine 13 7iu un

.unoier de ;t un Ieremia 6inuit p;n3 la 1;n.e@ Mi nu ar 7i nimi din pri ina e0i1ten4ei5 da 3 ar 7i 1pre 7olo1ul uiva? dar de1pre 7olo1 nu poate 7i ni i vor!35 atun i ;nd devi o povoar3 /i o 1up3rare pentru omenire@O

'H) Epune Ra7ael+ -Dar5 dra.ul meu prieten5 u 63rni ia 1pu1elor tale te 2ndep3rte8 omplet de eea e eu te9am 2ntre!at@ Domnul va 2n73ptui 2n ve i eea e El a ve1tit? dar a um pro!lema ea mare e1te da 3 voi ve4i re unoa/te tot timpul a ele ondi4ii5 prin are Domnul va 2mplin tot timpul ve1tirile Eale@

'J) #3 i un om poate depinde de un lu ru m3runt5 da 3 nu i 1e vor 2mplini ele 1pu1e? ai i va tre!ui 13 /ti4i a ni/te adev3ra4i 2nv343tori miDloa ele5 are 2n 3 2i lip1e1 u eni ului5 din pri ina 3rora nu poate deveni 2nv343tor& Mi iat35 la a ea1ta 1e re8um3 2ntre!area mea5 pe are 4i9am pu19 o mai devreme@O EV& :F(& #apitol&

'() *Ra7ael+, -Dar pentru 3 eu v3d5 3 voi nu pute4i 13 r31punde4i 2n vreun 7el la 2ntre!area pe are eu v9am pu19o mai 2nainte5 voi r31punde eu5 a voi 13 2n4ele.e4i& Dar voi va tre!ui 13 re4ine4i u e0a titate a e1t r31pun1 /i 139l 1 rie4i ad;n 2n inima voa1tr35 3 i multe depinde de a e1ta5 da5 la 17;r/it 6iar totul5 a voi 13 unoa/te4i toate ondi4iile5 are 1unt ne e1are 1pre a deveni opilul lui Dumne8eu5 pentru 3 1unt ne e1are dup3 ordinea de ne1 6im!at a Domnului&

':) Voi /ti4i5 3 7ie are om tre!uie5 independent de puterea voin4ei dumne8eie/ti5 de la 1ine 13 1e 7orme8e dup3 ordinea dumne8eia1 3 re uno1 ut35 pentru a deveni 2n a e1t 7el un opil a lui Dumne8eu li!er&

'3) #el mai e7i ient /i puterni lu ru e1te dra.o1tea 3tre Dumne8eu /i 2n a eia/i m31ur3 dra.o1tea pentru aproapele5 6iar da 3 a e1ta e1te 7emeie 1au !3r!at5 t;n3r 1au !3tr;n5 e1te tot una& 'F) De partea dra.o1tei 1e a7l3 umilin4a5 !l;nde4ea /i r3!darea5 pentru 3 adev3rata dra.o1te nu va putea re8i1ta 73r3 a e1te trei !u 34i /i prin urmare nu poate 7i o adev3rat3 /i pur3 dra.o1te& 'G) Dar um poate a7la omul 2n 1ine5 3 el 1imte dra.o1tea ea pur3 2n interiorul 13u5 ea are e1te normal3 dup3 ordinea dumne8eia1 3=

'H) Omul 13 1e te1te8e da 3 un 7rate 1au o 1or3 13ra 3 vine la el pentru a primi aDutor /i da 3 pe a e1ta 2l va a orda din toat3 inima /i u !u urie uit;nd u totul de 1ine@ Da 3 1imte 2n 1ine a e1te 1entimente u 1in eritate5 atun i e1te opt /i apt 1pre a deveni un opil a lui Dumne8eu /i ele ve1tite5 la are tre!uie 13 1e a/tepte un a1t7el de opil a lui Dumne8eu pre.3tit5 2n ep 13 devin3

realitate /i 1e arat3 print 7apte /i vor!e minunate5 iar voi ve4i ap3rea a ni/te adev3ra4i /i 1erio/i 2nv343tori&

'J) A eei u eni i 3rora nu li 1e vor 2mplini ele ve1tite5 1e vor .6ida dup3 a ea1ta /i la 17;r/it ei vor 7i 1in.urul motiv5 da 3 a ele uvinte ve1tite nu 1e vor 2mplini? 3 i ei 2n 3 nu /i9au de1 6i1 2ntu totul inima pentru omenire&

'K) Dra.o1tea pentru Dumne8eu /i urm3rile li!ere ale voin4ei Eale re uno1 ute e1te adev3ratul element a erului 2n inima omului& A olo e1te odaia /i 3mara du6ului dumne8eie1 2n 7ie are inim3 dumne8eia1 3? dar dra.o1tea pentru aproapele e1te u/a 1pre odaia ea 17;nt3&

'L) A ea1t3 u/3 2n13 tre!uie 13 7ie omplet de1 6i135 a 13 poat3 intra !el/u.ul vie4ii lui Dumne8eu5 iar umilin4a5 tandre4ea /i r3!darea 1unt a ele .eamuri lar. de1 6i1e5 prin are lumina ea m3rea43 din eruri p3trunde 2n odaia ea 17;nt3 a lui Dumne8eu din inima omului /i pe are o 2n 3l8e/te din a!unden43 u via4a 2m!el/u.at3 din eruri&

(') Prin urmare totul depinde de dra.o1tea li!er3 /i 1in er3 pentru aproapele? a!ne.a4ia ea mai 1uprem3 e1te revela4ia 2n 1ine a elor ve1tite& R Iat3 r31pun1ul la a ea1t3 2ntre!are important3& G;ndi4i9v3 !ine /i 2n73ptui4i !ine5 3 i atun i ve4i 7i Du1ti7i a4i 2n interiorul vo1tru5 2n 7a4a 7ra4iilor /i a 1urorilor voa1tre /i 2n 7a4a lui Dumne8eu@ #3 i eea e 7a e Nndu/i Domnul a um5 va tre!ui 13 2n73ptuia1 3 /i oamenii5 pentru a deveni a1em3n3tori u El /i prin a ea1ta opiii E3i& 9 A4i 2n4ele1 voi toate a e1tea=O EV93 :G: EV& :F:& #apitol&

'() #;nd Ra7ael a terminat un a1t7el de di1 ur1 din partea Mea5 19au mirat to4i trei enorm de tare /i Matael a vor!it a/a+ -Eu am 2n4ele1 2ntru totul a e1te uvinte .ro8ave deDa de prima oar35 atun i ;nd David a ro1tit 2n P1almurile 1ale dumne8eie/ti+ >De1 6ide4i u/ile /i por4ile5 a 13 poat3 intra Re.ele m3re4@A Dar 7apta real3@ O65 unde 1e a7l3 a ea1ta=@ De e e1te nevoie pentru a pune a ea1ta u via43 2n apli are@

':) Ni d3rue/ti unui om !3tr;n eva /i deDa 24i pare r3u dup3 un lu ru minu1 ul5 are l9ai d3ruit elui neaDutorat? dar mai de.ra!3 te9a 2ndemnat ra4iunea pentru a e1t a t de ;t 1etimentul de dra.o1te pentru aproapele@ O Doamne5 ;t de departe e1te omul de ap3t prin ra4iunea 1a re e /i prin Dude ata 1a lip1it3 de dra.o1te@ #ine 2i d3ruie/te unui 13ra 2n dra.o1tea 7ratern3 /i pentru aproapele 13u /i pe l;n.3 a ea1ta mai 1imte !u uria umil35 13 pri inuia1 3 ;t mai mult !ine 7ra4ilor /i 1urorilor 2n numele lui Ie6ova /i are are 2ntr9una dorin4a vie 139i 2m!u ure din e 2n e mai mult pe 7ra4ii /i 1uroriile 1ale prin prietenie5 17aturi5 uvinte /i 7apte reale5 da5 atun i ;t de 2nalt

e1te a e1t du6 /i 1u7let omene1 2n 7a4a lui Domnul Dumne8eu= Dar unde ne a7l3m noi u inimile noa1tre 2nt3rite /i u 2n4ele.erea noa1tr3 2n.u1t3=@

'3) O prieten din eruri@ "u ne9ai pri inuit a um o vreme a.itat3 prin r31pun1ul propriei tale 2ntre!3ri@ A um /tim noi u ertitudine5 2n are 1ta.iu ne a7l3m noi /i p;n3 unde am aDun1@Doamne5 aprinde inimile noa1tre 2n dra.o1tea adev3rat3 /i 1in er3 pentru aproapele no1tru5 3 i alt7el 2nv343tura "a pur3 /i dumne8eia1 3 nu e1te nimi alt eva de ;t un Do de uvinte moral9 e1teti 5 73r3 putere /i e7e t@ 'F) A um pot vedea eu tot drumul vie4ii mele p;n3 2n lipa a tual3? deDa de la 2n eputul 2n eputului a 7o1t .re/it /i din a ea1t3 pri in3 nu am putut aDun.e la ap3t@

'G) De a!ia a um 2n ep eu 13 re uno1 motivul adev3rat /i pot 2n4ele.e5 2n e on1t3 2mplinirea ve1tirilor& Eu /tiu a um e9mi lip1e/te mie /i e le va lip1i elora5 3rora nu li 1e va 2mplini ve1tirea dumne8eia1 3 a 2nv343turii pure /i um vor putea 7i a e/tia ondu/i pe drumul el !un? dar pe l;n.3 toate a e1tea mai 2n4ele. eu 7aptul5 3 mai am multe de 73 ut pentru mine5 pentru a aDun.e 2ntru totul 2n ordinea ea dreapt3@

'H) E1te adev3rat 3 noi avem un avantaD mare 2n 17era redin4ei5 pentru 3 Nn1u/i Domnul 1e mi/ 3 ai i printre noi /i ne 2nva43 prin uvinte /i 7apte5 9 de a eea e1te lar. de1 6i1 erul pentru noi /i 2n.erii lui Dumne8eu din eruri ne 2nva43 2n4elep iunile vie4ii /i ale a ordinii ve/ni e din Dumne8eu? dar 7ormarea inimii e1te totu/i l31at3 pe 1eama noa1tr3@ Dar ne vom de1 ur a /i u a ea1ta u aDutorul Domnului@

'J) A /ti e1te eva di7erit /i a 1im4i e1te u totul alt eva& #unoa/terea 1e poate do!;ndi prin 63rni ie /i inteli.en4a lumea1 3 1e poate do!;ndi prin e0perien4e? dar 1pre a 1im4i u adev3rat e1te nevoie de mai mult de ;t de 2nv343tur3 /i e0perien43@

'K) #unoa/terea mult3 nu 7a e a inimia omenea1 3 13 1imt3 /i 13 dorea1 3 tot timpul? e0perien4ele ne pot 7a e inteli.en4i /i 2n timpuri !une ;t /i 2n ele rele? doar un 1entiment !un in1u7l3 via435 pune totul 2n ordine5 d3 pa e /i 7eri ire& De a eea la 7ormarea omului 1pre a deveni un adev3rat om tre!uie mai 2nt;i avut .riD3 de inima 1a@

'L) #3 i da 3 mai 2nt;i nu a 7o1t prelu rat3 inima5 i doar ra4iunea5 atun i inima 1e 2nt3re/te /i devine 2n.;m7at3 la erearea uno/tin4elor@ Iar da 3 inima e1te o dat3 2n.;m7at35 atun i u .reu va a epta o oare are 7ormare a 1etimentelor /i va 7i nevoie de nenum3rate pro!e de 7o 5 are vor on1ta prin nenum3rate neaDun1uri /i 1up3r3ri /i inima va tre!ui 13 1imt3 tot 7elul de pre1iuni5 a 13 devin3 dup3 a eea pre um eara are 1e poate 7r3m;nta5 adi 3 moale5 7in3 /i u 1entimente pentru 1up3r3rile /i neaDun1urile apropia4ilor 13i plini de la rimi@

(') Noi 24i mul4umim 4ie /i prin tine Domnului pentru a ea1t3 2nv343tur3 important35 prin are eu /tiu a um u ertitudine5 e va tre!ui 13 7a eu pe viitor5 pentru mine 2n1umi ;t /i pentru a eia5 are vor primi minunata /i pura lumin3 de la Dumne8eu prin mine&O EV& :F3& #apitol& '() Epune Ra7ael+ -Eu nu merit ni i un 7el de onoare 1au mul4umiri5 i doar Domnul@

':) Dar e1te 7oarte !ine5 3 voi a4i 2n4ele1 a e1tea 2n adev3rata pro7un8ime a vie4ii@ #u a1t7el de miDloa e ve4i putea 13 2nt;mpina4i tot timpul pe ori ine5 are va veni /i va 1pune a/a+ >Prietene5 p;n3 a um am 73 ut totul /i am re8ut5 eea e tu m9ai 2nv34at? dar din a ele e7e te ve1tite p;n3 2n a ea1t3 lip35 nu 19a in1talat ni i una@ #e mai tre!uie 13 7a eu= Am p3r31it ve 6ea 2nv343tur3 a 1tr3mo/ilor mei5 2n are de multe ori a e/tia /i9au .31it alinarea5 ele mai !une 17aturi /i aDutorul ne e1ar atun i ;nd au 7o1t 6nui4i de ele mai 2ntune ate du!ii@ Unde 1e a7l3 a um minunatul t3u Dumne8eu5 prin are tu ne9ai ve1tit minun34ii /i 7eri iri=@A

'3) "u 2n13 vei putea 139i r31pun8i imediat a/a+ >Prietene5 ai i nu 2nv343tura e1te .re/it35 i ra4iunea ta te 2mpiedi 3@ "u ai 2n4ele1 a ea1t3 2nv343tur3 u mintea ta /i din pri ina 2n er 3rii ai 4inut totul u 1tri te4e /i ai a/teptat u ner3!dare 2mplinirea uvintelor? dar toate a e1tea tu le9ai 2n73ptuit doar din au8a ve1tirii prin a ea1t3 2nv343tur35 nu pentru a pri inui !ine@ "u ai lu rat u mintea ta5 dar ni iodat3 u inima@ A ea1ta a r3ma1 2n 1ine tare /i re e5 a /i mai 2nainte a tu 13 7ie au8it a ea1t3 2nv343tur3 dumne8eia 3? de a eea nu aDun.i prin 7apte 1au prin redin4a ea moart3 /i oar!3 1pre 2ndeplinirea ve1tirii primite@ 'F) "re8e/te94i inima@ "ot e 7a i 13 ai!e a motiv adev3raul vie4ii@ Iu!e/te9L pe Dumne8eu pentru eea e e1te /i tot a/a pro edea83 /i u aproapele t3u@ EV93 :G3

'G) P3 eea e e1te !ine5 pentru 3 e1te !ine a motiv al vie4ii /i nu94i 2ntre!a redin4a da 3 7apta ta e1te dup3 ve1tirile primite5 da 3 a e1tea 1e vor 2ndeplini 1au nu@ #3 i 2ndeplinirea uvintelor e1te o urmare a eea e re8i tu viu 2n inima ta5 a eea e 1im4i din 7aptele de dra.o1te de13v;r/ite& Dar a/a um ai re8ut /i ai 2n73ptuit p;n3 a um5 ai 7o1t a1emenea unui om5 are a 1em3nat /i a arat 2n vi1 /i a dorit 13 re olte8e 2n 1tarea trea835 dar nu a .31it ni i p3m;ntul /i ni i eea e a 1em3nat&

'H) #uno/tin4a min4ii omene/ti5 redin4a /i 7aptele a e1teia 1unt ni/te vi1e 2n.;m7ate /i nu 1e .31e/te ni i nu 7olo1 de via43 2n a e1tea& Omul tre!uie 13 pri eap3 u inima5 2n are 1e a7l3 via4a? eea e va 1em3na 2n inim3 va r313ri /i va purta ve1titele 7ru te&

'J) #ine nu 1e pri epe 1au nu dore/te 139/i or.ani8e8e via4a dup3 a e1tea e1te e.oi1t 6iar prin redin4a /i .;ndirea 1a5 iar a ela nu va aDun.e ni iodat3 13 tr3ia1 3 a ea ve1tire? 3 i a e1ta e1te 7ru tul 7aptelor din inim3@A

'K) Da 3 ineva5 are v3 va 2ntre!a de e nu 19au 2mplinit ele ve1tite la per1oana 1a 2n 7elul a e1ta /i voi ve4i r31punde 2n a e1t 7el5 atun i el v3 va l31a 2n pa e /i va 2n er a 13 parti ipe /i u inima la 7aptele 1ale&

'L) Da 3 va 7a e a ea1ta5 atun i 1e va ar3ta 3 a ele uvinte ve1tie nu 1unt promi1iuni 73 ute 2n v;nt? dar da 3 va ontinua 13 ear3 17aturi doar de la ra4iunea 1a /i 13 2n73ptuia1 3 dup3 a ea1ta5 atun i el 1in.ur va 7i r31pun83tor5 da 3 2ntrea.a 1a via43 nu va aDun.e 13 1e 2mplinea1 3 9 6iar /i 2n lumea de apoi 2i va 7i 7oarte .reu a e1t lu ru@ 9 Epune4i voi a um da 3 2n4ele.e4i toate a e1tea 2n adev3ratul 1en1 pro7und al vie4ii@O

(') Epune 2n 17;r/it /i P6ilopold ;teva uvinte+ -O prieten din eruri@ #ine nu ar putea 13 2n4elea.3 a ea1te uvinte@ #ine tr3ie/te doar a /i tine 2n inim35 ine 1imte /i .;nde/te u a ea1ta5 a ela 2n4ele.e toate a e1te lu ruri ale vie4ii 2n inim3 7oarte u/or /i ;t 1e poate de limpede? dar ine tr3ie/te u mintea 1a5 ine 1imte /i .;nde/te u a ea1ta5 a eluia 2i 1unt toatte a e1te lu ruri ale vie4ii o nimi a toat3& 9 Noi am di1 utat a e1t 1u!ie t ;t 1e poate de limpede5 2n toate 7elurile /i dup3 ;te o!1erv eu a um5 2n epe 13 1e lumine8e 2n e1t5 iar 1teaua dimine4ii 1t3 deDa 7oarte 1u1& De a eea eu red 3 ar 7i !ine 13 tre em la alt eva@O EV& :FF& apitol&

'() Epune Murel+ -Da5 da totul ar 7i 7rumo1 /i minunat5 da 3 noi am /ti la e anume 13 tre em= #um ar 7i da 3 tu5 prietenul no1tru din eruri5 ne9ai 1pune ;te eva de1pre 1teaua dimine4ii= #3 i da 3 noi vom 7i 2nv343tori ai 7aptelor mira uloa1e ale lui Dumne8eu 5 atun i nu vom putea /ti ni iodat3 prea multe@ #3 i noi vom avea de9a 7a e u di7erite 1pirite5 are ne vor 2ntre!a de di7erite lu ruri& Da 3 noi nu vom 7i 1tare 13 r31pundem 1u7i ient de !ine la 2ntre!3rile lor5 atun i ne vor alun.a /i ne vor !atDo ori /i ne vor di1pre4ui? dar da 3 noi vom 7i 2n 1tare 13 2i mul4umim u r31pun1urile noa1tre5 atun i ne vor a1 ulta /i 2n alte 1itua4ii /i vor a epta u dra. Evan.6elia noa1tr3@ #e r31pun1 i9ai o7eri tu5 P6ilopold5 eluia5 are te9ar 2ntre!a e e1te de 7apt 1teaua dimine4ii=O

':S Epune P6ilopold+ -Prietene@ Eu i9a/ 1pune 3 va putea a7la totul5 din interiorul 13u5 da 3 el 2/i va .6ida via4a dup3 2nv343tura vinde 3toare din eruri? dar da 3 el nu va 7a e a ea1ta5 atun i nu9i vor 7olo1i toate e0pli a4ile mele5 pentru 3 el nu 1e va putea onvin.e& Iar u redin4a oar!3 nu poate 7a e nimeni nimi ? 3 i a1t38i el rede5 m;ine 2n13 vine pe1te el unul mai puterni /i el va rede pe uv;nt pe el are e1te mai puterni 5 !ine2n4ele1 3 nu are ni i un 7olo15 a/a um ni i 8iua pre edent3 pentru el nu a avut vreun anume 7olo1&

'3) Omul tre!uie ondu1 pe a el drum5 a el 13 poat3 vedea lu rurile 2ndep3rtate ;t /i ele apropiate 2n 1inea 1a5 13 devine on/tient de ele /i 13 1e uite prin luminarea on/tin4ei 1ale la a e1tea& Da 3 a aDun1 a/a departe5 eea e nu e1te un lu ru impo1i!il5 atun i nu va mai avea nevoie de 2nv343turile noa1tre@

'F) Dup3 p3rerea mea vom 7a e de1tule5 da 3 2i vom ar3ta omului drumul el drept /i 2ntru totul limpede al vie4ii5 iar tot re1tul va veni de la 1ine5 a/a um /i prietenul no1tru ere1 ne9a ar3tat 3 2ntr9un anume 7el tre!uie mai 2nt;i a un teren 13 7ie 2n13m;n4at5 iar a ea1t3 13m;n43 1e va de8volta /i va re/te 2n ontinuare& Pentru noi /i pentru 2nt3rirea noa1tr3 o 6ii ne pot 7i de1 6i/i de 3tre a e1t me1a.er ere1 5 a ela/i are i9a de1 6i1 /i !3tr;nului "o!ia1 o 6ii prin 7ierea unui pe/te? 3 i mie mi 1e pare 3 e1te tot a ela/i Ra7ael5 are l9a ondu1 mai demult pe t;n3rul "o!ia1@O

'G) Epune Matael+ -"u po4i 13 ai pe deplin dreptate@ Numele e1te identi /i 2n4elep iunea e1te a eia/i /i prin urmare prietenul no1tru ere1 e1te un adev3rat o7talmolo. /i ne poate e0pli a mai 2ndeaproape a ea1t3 1tea a dimine4ii5 da 3 el vrea /i poate 7a e a e1t lu ru@ #3 i la el totul depinde 1tri t de voin4a Domnului? el nu are ni i o voin435 a/a um noi avem o voin43 li!er3 /i proprie@O

'H) Ai i o!1erv3 Ra7ael+ -Ai vor!it ;t 1e poate de !ine+ dar 2n 7ond /i la urma urmei voin4a mea nu e1te 6iar at;t de 1tri t35 a/a um 2n4ele.i tu a um@ Mi eu 1unt un va1 /i nu doar un o!ie t5 de emanare5 pur a voin4ei dumne8eie/ti& Eu 1imt 7oarte !ine eea e dore1 /i eea e vrea Domnul& 'J) Doar 3 eu prime1 mai u/or /i a ept mai repede voin4a Domnului de ;t voi oamenii5 iar a ea1ta devine a mea /i prin urmare pot 13 7iu privit a /i un o!ie t de emanare a voin4ei dumne8ei/ti? dar l31;nd a e1te lu ruri deoparte am eu o voin43 li!er3 /i a/ putea la 7el de !ine a /i ori are om 13 de13v;r/e1 2mpotriva voin4ei dumne8ei/ti& Dar a e1t lu ru nu 1e poate 2nt;mpla totu/i din pri ina 7aptului5 3 po1ed 2n4elep iunea 2ntr9un .rad ridi at5 3 eu5 are 1unt 2n1u/i lumin35 re uno1 mult prea !ine lumina de ve i dumne8eia1 3 /i voin4a ea dreapt35 are e1te el EV93 :GF mai mare !un a tuturor oamenilor5 a 2n.erilor /i a lumilor /i de a eea de13v;r/e1 doar voin4a dumne8eia1 3 re uno1 ut3 /i prin urmare voin4a mea proprie o .6ide8 dup3 a ea1ta

'K) Da 3 voi vre4i 13 v3 e0pli a um mai 2ndeaproape 1teaua dimine4ii5 pe are p3.;nii o nume1 >Venu1A5 atun i pot 7a e a ea1ta din propria mea voin435 da 3 Domnul nu e1te 2mpotriva a e1tui 7apt? dar da 3 a/a ar 7i a8ul5 atun i eu nu v9a/ e0pli a a ea1ta& "ot a/a vor!e1 eu 3tre voi5 eea e 1pun5 din uno/tin4ele /i 2n4elep iunea mea5 are !ine2n4ele15 nu poate 7i alta de ;t ea dumne8eia1 35 pentru 3 m3 2n 3l8e/te 2n permanen435 doar voin4a dumne8eia1 3 m3 2mpin.e 1pre 7apte /i vor!e& Dar da 3 voi vre4i 13 unoa/te4i 1teaua dimine4ii 2n natura 1a /i 2n realitate5 atun i v3 voi 7a e eu pl3 erea /i v3 voi ar3ta&O 9 Epun to4i trei+ -P3 a ea1ta5 dra. prieten din eruri@O

EV& :FG& #apitol&

'() Ai i pune Ra7ael elor trei m;inile pe 7runte /i pe piept5 iar 2n momentul urm3tor 19au a7lat ei trei u v38ul 1piritual pe planeta Venu1 /i 19au uitat la p3m;ntul5 7iin4ele /i on1tru 4iile pre8ente a olo5 i9au au8it 6iar /i pe a ei oameni vor!ind /i a e1t lu ru 19a 2nt;mplat la o 2ntrunire pentru ai d3rui onoarea uvenit3 elui mai 2nalt Du6 a du6urilor& #eea e 19a di1 utat a olo a 1unat a/a+ -Voi5 oameni de pe a e1t p3m;nt5 are a4i 7o1t rea4i de marele Du6 dup3 a1em3narea Ea5 noi ne9 am 2nt;lnit ai i5 pentru a9i adu e lauda /i 1lava uvenit3 a e1tui 2nalt Du6@ A e1t Du6 e1te m3re4 /i 2n4elept? de a eea noi 2l putem onora doar prin 7aptele noa1tre are 13 7ie 2n4elepte /i demne de El& Dar adev3rata 2n4elep iune 1e a7l3 2n ordinea ea mare? el mai 2nalt .rad al a e1tei ordini e1te a1em3narea& E3 ne privim pe noi a el mai ulminant pun t a 2ntre.ii rea4ii@ #e a1em3nare 2ntre mem!rele noa1tre@ #;t de identi e1te un o 6i u el3lat5 o ure 6e u ealalt35 o m;n3 u ealalt3 /i pi ioarele@ E3 ne uit3m la 2n734i/area noa1tr3@ #ine poate 1pune 3 2ntre noi nu e0i1t3 a1em3narea 7i8iolo.i 3= Da 35 ara terele /i temperamentele noa1tre nu ar 7i di7erite5 atun i nu ne9am putea deo1e!i unii de eilal4i@

':) Noi vedem din a ea1ta5 ;t /i din nenum3rate alte lu ruri5 3 2n4elep iunea elui mai 2nalt Du6 are pl3 ere la a1em3n3rile de13v;r/ite /i de a eea vrem noi 13 aDun.em la a1em3narea deplin3 2n tot eea e 7a em /i on1truim@ Nimeni 13 nu9/i on1truia1 3 o a13 u o l34ime de un 7ir de p3r mai mare de ;t ea a ve inului5 13 nu9i 7a 3 vreo alt3 7orm3 /i 13 nu umva 19o a/e8e u o l34ime a unui 7ir de p3r mai 2n3untru 1au 2n a7ar35 de ;t pe ea mai dreapt3 linie? 3 i a1t7el de lu ruri nu9i 1unt pe pla Du6ului 2nalt /i El nu va !ine uv;nta o a1t7el de a13 neordonat3&

'3) "ot a/a putem 13 o!1erv3m noi dup3 toate 7iin4ele5 3 Du6ului m3re4 2i e1te ea mai dra.3 7orma rotund3? 3 i5 u ;t mai de13v;r/it3 e1te o 7iin435 u at;t mai per7e t3 e1te rotunDimea 7ormelor 1ale& De a eea 2n tot e 7a em noi 1au on1truim 13 d3m o 7orm3 rotund3? 3 i la a ea1ta are ea mai mare !u urie Du6ul el mare /i tre!uie 13 ai!35 deoare e noi5 are 1untem ni/te 7iin4e dup3 a1em3narea Ea /i 1untem 2n8e1tra4i u 1im4urile Eale5 tre!uie 13 ne 7ie pe pla toate rotunDimile& De a eea e1te le.e5 a tot e 7a em5 13 rotunDim ;t 1e poate de !ine& #ine 7a e eva p3trat 1au 6iar a1 u4it 73r3 a 7i la anan.6ie 1au 73r3 a avea vreo permi1iune5 a ela va atra.e a1upra 1a 1up3rarea /i indi.narea Du6ului 2nalt@

'F) "ot a/a mai putem vedea noi5 3 marelui Du6 2i e1te pe pla uloarea al!35 i i /i olo pu4in mai ro/iati 35 pentru 3 El ne9a d3ruit nou5 7iin4elor Eale a ea1t3 uloare& De a eea tre!uie 13 ale.em /i 13 7im aten4i a 13 purt3m a ea1t3 uloare 2n 2m!r3 3mintea noa1tr3 /i nu tre!uie 13 ne l313m i1piti4i5 13 d3ruim umva o alt3 uloare 6ainelor noa1tre? 3 i /i a e1t lu ru nu9i va 7i pe pla Du6ului m3re4@

'G) "ot a/a 13 ne 7olo1im noi de o linie dreapt3 doar a olo5 unde e1te ne e1ar5 a/a um 2naltul Du6 1e 7olo1e/te de ea doar a olo5 unde nu poate 13 lip1ea1 3@ Pe1te tot altundeva o!1erv3m noi o rotuDire u/oar3 /i de a eea e1te ne e1ar5 13 devenim a1em3n3tori 2n toate u Du6ul m3re4 /i prin urmare 13 7im aten4i la a e1te 7orme&

'H) Noi 2n13 /tim5 3 toate a e1tea le putem do!;ndi prin arta de13v;r/it3 a al ul3rii& O o!li.a4ie maDor3 e1te5 13 pra ti 3m a ea1t3 art3 2nainte de toate? 3 i 73r3 a ea1ta va ar3ta un om de o mie de ori mai ur;t /i mai .roa8ni 2n 7a4a marelui Du6@ Deoare e Du6ul m3re4 vede /i m31oar3 totul 2n 7ie are lip3? a olo unde 2nt;lne/te o a1t7el de i.noran43 2n ordinea are e1te pe pla ul E3u5 2/i 2ntoar e o 6ii /i prin a ea1ta !ine uv;ntarea Ea5 73r3 are nimi nu poate pro1pera@

'J) Dar da 3 a e1te lu ruri de !a83 1unt 2ntr9o ordine de13v;r/it35 1e 2n4ele.e de la 1ine5 3 tre!uie 13 7im 2n .;ndire ;t /i 2n voin43 2n a ea1t3 ordine? 3 i a1em3narea de13v;r/it3 2n toate tre!uie 13 ai!3 a urmare interiorul 1u7letului5 la are !ine2n4ele1 1e uit3 u mult mai atent a e1t Du6 2nalt&

'K) Repede 19ar 1tre ura 2n.;m7area /i indi7eren4a5 ea rea5 2ntr9un om 7a43 de el3lalt /i 13r3 ia5 mi8eria /i 1up3rarea? iar prin aten4ia total3 1pre a men4ine a1em3narea de13v;r/it3 2n toate5 r3m;n departe de noi a1t7el de .ro83vii /i a/a noi putem tr3i 7eri i4i5 deoare e nimeni nu va putea 139/i 2n 6ipuie5 3 e1te mai pre1u1 de aproapele 13u&

'L) A olo unde Du6ul 2nalt a pre1 ri1 nea1em3narea total35 a olo nu poate 13 ne 7ie d3un3tor5 i doar 7olo1itor& "ot a/a nu putem 13 7im u to4ii la 7el de !3tr;ni& A ea1ta e1te o .re/eal3 mare 2n ordinea ea 1tri t3? dar a ea1t3 mi 3 .re/eal3 e1te e 6ili!rat3 de Du6ul el mare5 3 i ei !3tr;ni5 are 1unt !o.a4i 2n uno/tin4e /i e0perien4e5 2i 7a pe ei tineri la 7el de e0perimenta4i5 um 1unt ei@ (') Mi a/a mai e0i1t3 multe denivel3ri e.ale 2n m31ura ordinii Du6ului 2nalt? dar a e1tea ne 7olo1e1 1pre a ne 2nv34a5 3 pe l;n.3 ea mai 2nalt3 ordine e0i1t3 /i 6ao15 are 2n13 nu e1te !ine uv;ntat5 doar din pri ina 7aptului 3 e0i1t35 i doar5 a noi 13 putem re unoa/te mai u/or EV93 :GG eea e e1te r3u& Nimeni 13 nu um!le u o 6ain3 rupt35 i 13 ;rpea1 3 de 2ndat3 .aura u o 1to73 a1em3n3toare5 da 3 nu poate 139/i oa1e o alt3 2m!r3 3minte@

(() A 7o1t o!1ervat in repetate r;nduri 3 unii5 atun i ;nd par ur. un drum lun.5 1e 7olo1e1 doar de o ;rD3 1au !a1ton& A e1t lu ru e1te de8ordonat /i ar tre!ui o olit@ #ine 1e 7olo1e/te de un !a1ton din pri ina !3tr;ne4ii5 a ela 13 ia dou35 2n 7ie are m;n3 unul din au8a e.alit34ii5 pentru a nu 7i privit u o 6i 1up3ra4i de Du6ul el mare@

(:) E9a mai o!1ervat /i 7aptul5 3 unele .r3dini 1unt u totul alt7el ordonate de ;t 1unt 73 ute 7rumoa1ele .r3dini ale ve inilor iu!itori de ordine& A e1t lu ru nu9i e1te pe pla Du6ului el mare /i 1e mai poate 2nt;mpla 3 a e1t lu ru 13 1t;rnea1 3 .elo8ia /i invidia 2ntre voi5 eea e 2n o 6ii Du6ului ar 7i o .ro83vie de neiertat@ De a eea 2n er a4i pe ;t po1i!il5 a 2n .r3diniile /i pe p3m;nturile voa1tre 13 7ie tot a eia/i ordine@ Da 3 .r3dinile /i p3m;ntul e1te at;t de minunat /i

ordonat aranDat5 atun i marele Du6 are o !u urie imen13 /i !ine uv;ntarea vine deodat3 u !u uria&

(3) Mi 2n a1ele voa1tre 13 7ie tot a eia/i ordine5 a atun i5 ;nd unui ve in are intr3 13 nu i 1e par3 1tr3in3 a1a voa1tr35 i 13 1e 1imt3 a /i la el a a13@ A e1te lu ruri 2i 1unt pe pla Du6ului 2nalt? 3 i voi to4i 1unte4i o 7amilie are provine de la Du6ul el mare /i de a eea 13 nu v3 2n1tr3ina4i re ipro &

(F) #6iar da 3 ar veni ineva la noi de la ap3tul lumii5 tre!uie 13 i 1e par3 a eluia5 de par 3 19ar a7la 2n re.iunea 1a /i la el a a13@ A1t7el de lu ruri prive/te u dra. Du6ul el mare /i !ine uv;ntarea Ea nu va r3m;ne departe&

(G) La apa ea mare au 2n eput unii5 13 on1truia1 3 eva nou /i neo!i/nuit5 are 13 2mpodo!ea1 3 a ea re.iune? dar Du6ului elui mare nu9i 1unt pe pla & Iar eea e nu9i pla e Du6ului5 nu ne va pl3 ea ni i nou3@

(H) De animalele dome1ti e ave4i .riD3 /i trata4i9le um 1e uvine? 3 i /i ele 1unt ni/te unelte ale Du6ului 2nalt /i 1unt de1tinate5 13 v3 7ie de 7olo1& Ele 1unt ni/te unelte vii 1pre 7olo1ul no1tru /i de a eea noi tre!uie 13 ne purt3m u onoare 7343 de a e1tea&

(J) "ot a/a nimeni 13 nu di1tru.3 da 3 nu e1te la anan.6ie vreo plant3 mi 3? 3 i a1t7el de lu ruri 1unt privite a o nemul4umire 7a43 de Du6ul el mare5 pentru are noi nu va tre!ui 13 ne a/tept3m la o !ine uv;ntare& Drumurile 13 7ie p31trate urate /i voi nu tre!uie 13 l31a4i 13 rea1 3 iar!3 pe a e1tea5 a 13 nu 7ie 3l at3 /i deranDat3 2n re/terea 1a@ Pa e4i toate a e1tea /i voi nu ve4i avea neaDun1uri@

(K) Privi4i uvintele mele a 7iind voin4a revelat3 a elui mai 2nalt /i 2n4elept Du6 /i 4ine4i9v3 u 1tri te4e de a e1tea5 3 i atun i ve4i 7i ai i 7eri i4i /i 2n lumea de apoi 2n a ea lume5 de1pre are ne 1pun 1u7letele elor de eda4i5 3 e1te pe1te m31ur3 de 7rumoa13 /i minunat3 /i 2n are vom putea vedea u proprii no/tri o 6i pe Du6ul el 2nalt /i pe to4i 1luDitorii E3i 1tr3lu itori&

(L) Dar la 17;r/it mai tre!uie 13 v3 1pun eva5 e mi9a 1pu1 un 1pirit luminat mai demult /i a um din nou mai onvin1 de ;t de prima dat3& Voi pute4i vedea pe timp de noapte a ea 1tea 1tr3lu itoare /i mare5 are e1te 2n1o4it3 2n permanen43 de o alt3 1tea mai mi 3& Prumo1ul /i luminatul $apra *a/a nume1 oamenii de pe Venu1 a e1t p3m;nt, 2l unoa/te4i voi !ine? dar voi to4i nu /ti4i e e1te $apra& Ni i eu nu am /tiut mai devreme& Dar 1piritul mi9a 1pu1 /i mi9a ar3tat 2ntr9o anume tran13 $apra5 are e1te o lume /i un p3m;nt tot at;t de mare5 um e1te p3m;ntul no1tru5 are ne poart3&

:') A ea 1tea mi 35 are 2n1o4e/te $apra 2n permanen435 e1te tot o lume5 dar u mult mai mi 3 de ;t $apra& A e1t p3m;nt e1te 7oarte .ol /i pe o Dum3tate nu 1e a7l3 ni i m3 ar o 1in.ur3 7iin43& :() Dar pe marele $apra mi9a ar3tat a el 1pirit un om /i mi9a 1pu1 a/a+ >Iat35 a e1ta e1te Domnul@ Nn El lo uie/te din !el/u. Du6ul m3re4 /i ve/ni & De a um 2nainte a e1t Du6 mare va 7i a e1i!il tuturor oamenilor 2ntr9o 7orm3 de om& Oamenii de pe $apra 1unt de o!i ei opiii E3i /i tuturor li 1e va 2n.3dui o putere mare dumne8eia1 35 da 3 a e/tia5 adi 3 opiii 2i vor 2ndeplini voin4a a e1tui Om al oamenilor? dar ei are nu vor de13v;r/i voin4a Ea5 a eia vor r3m;ne pro/ti /i 1la!i /i nu vor 7i primi4i 1pre a deveni opiii E3i5 i ei vor r3m;ne at;ta vreme un 1u7let de animal5 p;n3 ;nd vor a epta voin4a Du6ului 2nalt5 1pre a deveni voin4a lor@A

::) Noi5 oamenii tre!uie 13 avem de a eea un re1pe t mare 7a43 de $apra ea luminat3 /i 7rumoa13@ Noi 2n13 tre!uie 139L iu!im pe a el Du6 mare5 are tr3ie/te a un adev3rat3 om pe a el $apra5 a/a um ai i 2/i iu!e/te 7emeia !3r!atul /i um un opil 2/i iu!e/te mama /i tat3l5 3 i atun i vom deveni !o.a4i /i vom putea o dat3 /i o dat3 139L vedem /i 139I vor!im Du6ului el mare5 9 eea e ar re/te on1idera!il 7eri irea noa1tr3 u mult a/teptat3? da5 1piritul5 are mi9a 1pu1 a e1te lu ruri5 a 1pu1 6iar5 3 pentru unii de pe a e1t p3m;nt al no1tru nu va 7i po1i!il 13 e.ale8e opiii de pe a el $apra&

:3) Dar pentru 3 voi a4i a7lat a e1tea prin adev3ratul vo1tru 2nv343tor /i .6id5 rede4i u t3rie /i onora4i 2n interiorul vo1tru a ea 1tea5 a noi 13 primim din a!unden43 !ine uv;ntarea 2nalt3 prin 1tr3lu irea 1a@O EV& :FH& #apitol&

'() #;nd a terminat de 1pu1 a e1te uvinte 2nv343torul /i .6idul de pe p3m;ntul Venu15 au 7o1t tre8i4i ei trei prin Ra7ael& Nntre timp 2n13 19a luminat de1tul de tare /i nu a mai r3ma1 ni i m3 ar o or3 p;n3 la r313rit5 iar Matael 19a mirat ;t 1e poate de tare de1pre eea e a v38ut el 2ntr9adev3r pe a ea 1tea& A 2n eput 13 pove1tea1 3 a el vi1 iudat elor doi5 Murel /i P6ilopold5 iar ei au 2n eput 13 1e mire /i mai tare5 pentru 3 au v38ut /i au au8it e0a t a ela/i lu ru5 e le9a pove1tit Matael& EV93 :GH ':) Ra7ael 2n13 a vor!it+ -De i5 um v9a pl3 ut pe a ea1t3 1tea a dimine4ii=O

'3) Epune Matael+ -Da5 da 3 a ea1ta a 7o1t a ea 1tea de r313rit5 iar eu nu mai am ni i un 7el de du!ii 2n privin4a a ea1ta5 mi9au pl3 ut de1tul de mult oamenii are u 2nv343tura lor /i u re1pe tarea 1tri t3 a le.iilor a1em3n3rii nu 1unt delo pro/ti5 dar tre!uie 13 1e omporte ;t 1e poate de !ine? 3 i 1u! a1t7el de 2mpreDur3ri e1te un p3 at o impo1i!ilitate@ Dar eu m9a/ pli ti1i 7oarte tare 1u! a1t7el de 2mpreDur3ri? ve/ni tot a ela/i lu ru /i ni i m3 ar un 1in.ur pro.re15 a ea1ta e1te pur /i 1implu o via43 de am7i!ie@ Un mel /i un om de pe Venu1 au evident tot a elea/i ne e1it34i? eea e tre e pe1te a e1tea5 nu9i mai intere1ea83 ni i pe unu dar ni i pe el3lalt& Nu5 dra.ul meu prieten Ra7ael5 1teaua de r313rit 1tr3lu e/te 7oarte 7rumo1 /i e1te 7oarte

pl3 ut 13 7ie privit3 de pe a e1t p3m;nt? dar a lume 2mpreun3 u oamenii 13i /i elelalte 7iin4e nu9 mi pla e 6iar delo @

'F) E1te adev3rat5 3 la a1t7el de on ep4ii nu ar putea 13 2n eap3 vreodat3 un r38!oi printre oamenii de pe a el p3m;nt5 deoare e a olo nu poate 7i vor!a de vreun p3 at? dar mie 2mi e1te totu/i mai dra. un p3 3to1 de pe a e1t p3m;nt de ;t un a1t7el de om ore t de pe planeta Venu1@ O a1t7el de ore titudine nu poate 13 ai!3 valoare 1a5 pentru 3 nu poate avea lo pe l;n.3 a ea1ta de13v;r/irea 1piritual3? 3 i da 3 a olo ar vrea 13 devin3 omul un 1pirit de13v;r/it5 atun i u 1i.uran43 3 ar adu e 2n pra.ul di1per3rii omenirea de pe planeta Venu15 deoare e omportamentul a e1tora e1te 7oarte 1imetri 5 iar pe a e1ta l9ar 2mpin.e 2n 7a43 pe a ea planet3 are tre!uie 13 r3m;n3 2ntr9un lo la 7el a /i un pom@

'G) Un om are a do!;ndit 7eri irea pe a el p3m;nt Venu1 1e a1eam3n3 u 1i.uran43 u un pom5 are ar putea 13 .;ndea1 3 /i 13 dorea1 35 dar u r3d3 iniile 1ale ar tre!ui 13 r3m;n3 tot pe a eia/i !u at3 de p3m;nt@

'H) Epune9ne5 dra. prieten5 a ei oameni de pe Venu1 nu au 1pirit5 1au dra.o1te5 nu au o voin43 li!er3 1au dorin4e proprii@= Ei tre!uie 13 /tie5 13 .;ndea1 3 /i 13 numere5 pentru 3 2nv343torul lor le9a atra1 tuturor aten4ia 13 7ie 7oarte pre i/i 2n arta al ulelor? dar da 3 ei 1unt 2n 1tare de a ea1ta5 atun i 1e poate a la ei 13 7ie po1i!il3 o avan1are pe plan 1piritual@=O

'J) Epune 2n.erul+ -Ei.ur 3 da5 9 dar ei nu vor o avan1are e0terioar3 i doar una interioar3? 3 i ei 1pun /i re uno1 5 3 o avan1are e0terioar3 /i vi8i!il3 e1te 2mpotriva de8volt3rii 1pirituale& "oate lu rurile e0terioare 13 7ie ;t 1e poate de e.ale5 iar a ea1tea 13 7ie ne e1are pentru trup5 9 dar 2n toate a e1te lu ruri 13 nu 1e mear.3 u un pa1 mai departe5 3 i 7ie are de8voltare e0terioar3 /i material3 e1te un pa1 2napoi pentru 1pirit5 1au interior&

'K) La a ei oameni are 1e 2n.riDe1 prea tare de e0terior5 domne/te 2n interior 2ntr9un anume 7el 6ao1ul& Nn8e1trat u avantaDe interioare5 nu a i1pitit vreodat3 un popor pe ve inul 13u5 a a e1ta 13 2n eap3 un r38!oi? dar da 3 o dat3 un popor a a/e8at la lumina 8ilei m3re4iile 1piritului prin 7apte5 atun i a 1t;rnit de 2ndat3 invidia poporului ve in5 iar r38!oiul a 7o1t deDa 2n plin3 de173/urare@ Dar da 3 toate a e1tea nu 1unt po1i!ile la oamenii de pe Venu15 1unt ei u mult mai 2n 1pate de ;t oamenii de pe a ea1t3 lume=

'L) A olo omul nu are ni i un avantaD e0terior5 ni i 2n 2n734i/area 1a5 ni i 2n 2m!r3 3minte 1au 2n a1a 1a? de a eea a olo 1e pune pre4 doar pe valorile interioare& Prin urmarea 7orm3rii e0terioare au to4i oamenii a eia/i 2n734i/are5 are e1te 7oarte a entuat3 prin a eia/i 2m!r3 3minte&

(') Oameni are nu 1unt 6inui4i de tot 7elul de pa1iuni5 devin 2n 2n734i/area e0terioar3 la 7el a 7ra4ii /i 1urorile lor& Dar u ;t mai di7erit3 e1te 2n734i/area e0terioar3 a oamenilor5 u at;t mai mult e1te un 1emn al 1 6im!3rilor interioare5 pentru 3 eea e e1te 2n interior a 2n eput 13 1e on entre8e doar la eea e e1te material5 iar ei nu vor mai putea deveni ni iodat3 a1em3n3tori pentru 3 1unt prea tare 2nv3lui4i de l3 omie5 invidie5 2n.;m7are5 1up3rare /i dorin4a de a domni a oamenilor&

(() Da 3 tu por4i o 6ain3 verde5 ve inul t3u una al!a1tr3 /i un al treilea una ro/ie5 atun i voi ve4i 2n epe pe1te 1 urt timp o ert3 din pri ina ulorilor di7erite? dar da 3 voi ave4i to4i trei a eia/i 6ain3 de a eia/i uloare5 atun i nu v3 ve4i .;ndi ni i m3 ar 2n vi1 13 2n epe4i o eart3 din pri ina importan4ei 1 38ute 1au ridi ate a ulorilor5 iar prin urmare v3 va r3m;ne de1tul3 vreme 13 v3 .;ndi4i /i la alte lu ruri&

(:) Voi a4i v38ut a1em3narea /i 7i8ionomia aproape identi 3 a oamenilor de pe p3m;ntul Venu1& Un !3r!at 1e a1em3na u el3lalt a /i un o 6i u altul5 tot a/a 2n13 /i o 7at3 u o 7emeie? pe1te tot una /i a eia/i 7orm35 dar 2n 1ine ;t 1e poate de 7rumoa13 /i de de13v;r/it3& "oate a e1tea 1unt

7oarte !ine& (3) Pe a e1t p3m;nt 7ormele di7erite5 dup3 ideile 7rumu1e4ilor mari 1au mai mi i5 1unt de1eori motivele de eart35 ale dra.o1tei5 ale urii5 ale di1pre4ului 1au ni/te avantaDe e0terioare e0a.erate? dar de1pre toate a e1te lu ruri nu e1te ni i urm3 pe a el p3m;nt Venu1& Oamenii 1e iu!e1 a o5lo dup3 .radul 2n4elep iunii lor& #u ;t mai mult /tie a olo un om 13 pove1tea1 3 de1pre !un3tatea5 puterea /i 2n4elep iunea Du6ului 2nalt /i u ;t devine a e1ta mai 7in /i mai tandru u at;t mai mult3 valoare /i at;t mai mult e1te apre iat 2n 7a4a omunit34ii 1ale@ R Epune4i9mi da 3 nu e1te a ea1ta un lu ru 7oarte 2n4elept r;nduit de Domnul@T (F) Epune Matael+ ONntr9adev3r /i eu a/ vrea a pe p3m;ntul no1tru 13 e0i1te a eia/i r;nduial3@ R Dar a um 1e ridi 3 Domnul /i tot poporul u El@ A um tre!uie a toat3 lmea 13 ai!3 o 6ii /i ure 6ile de1 6i1e5 3 i u 1i.uran43 1e va 2nt3mpla eva@ R A ei nou3 are 19au 2ne at=@T EPURMI" EV93 :GJ "RADU#"ORI + #LEJ IOANA #LEJ #RIE"IAN 999E P U R M I "999ul p3r4ii trei

EV93