Sunteți pe pagina 1din 1

Tabelul IV.2 Nr. Natura terenului crt. 1 Nisip i nisip argilos af nat! argil" i argil" nisipoas" !

#n stare de curgere 2 'ietri! nisip i nisip argilos de compactitate mi(locie! argil" i argil" nisipoas" #n stare plastic" 3 'ietri! nisip argilos #n stare compact" ! argil" i argil" nisipoas" consistent" ) *t nc" dur" ! st nc" cu fisuri
graitec +alori mari pentru deplasari latrale si &$$$,n/m/mp pentru -

Ks (daN/cm3) $.1%$.& $.&%& &%1$ 1$%1$$

terenul de fundare este format din argile nisipoase de culoare cafenie. In acesta situatie s-a considerat coeficientul de pat k s = 34.000 kN/m3.

8) Calculul se face conform coeficientului de pat. stim ca Fe=ks x delta l; unde Fe= forta elastica, ks= coeficient de pat, iar delta l = deplasarea. Daca in studiul geotehnic nu este prevazut un ks, aceste se va lua 40 00 kN/mc. Se va inmulti ks x Bf, adica in acest caz 40 000 x 0,50 m =20 000 kN/mp. Aceasta valoare va fi introdusa in cele ce urmeaza, astfel: Acuma, valoarea de 20.000 se va introduce pe local 2. in cazul in care nu aveti grinzi de fundare si o sa aveti radiere, aceasta se va introduce pe local 3. In cazul de fata avem grinzi de fundatii ,nu radiere, asa ca pe local 2 vom introduce 20 000 kN/mp, iar pe celelalte 2 axe, local 1 si 3, se vor introduce valori mult mai mari. Eu aleg 100 000:

(../)
Terzaghi a recomandat urmatoarele expresii pentru

#$.%0& - pentru pam!nturi coezi"e

- pentru pam!nturi necoezi"e

#$.%%&

'n relatia #$.%%& ( se exprima )n metri. *elatiile #$.%0& si #$.%%& sunt "ala+ile numai )n cazul )ncercarii cu placa de forma patrata a"!nd latura de 0.30 m. 'n lipsa unor date o+tinute prin )ncercari pe teren cu placa, pentru "alorile k s- corespunzatoare unei placi cu latura de 0.30 m se pot utiliza "alorile date )n ta+elele $.% si $...

Tabelul ..1
/am!nturi necoezi"e I0 ks #kN/m3& /am!nt af!nat 010.33 %40001.4000 /am!nt de )ndesare medie 0.3410.22 .400013.000 /am!nt )ndesat 0.231%.00 3.0001%30000 Ta+elul $.. /am!nt plastic "!rtos 0.341%.00 230001%00000

/am!nturi coezi"e I5 ks #kN/m3&

/am!nt plastic curgator 010..4 -

/am!nt plastic moale 0..410.40 3000134000

/am!nt plastic consistent 0.4010.34 34000123000

0adierul a fost modelat pe mediu 1in,ler! consider ndu%se un coeficient de pat pe direc2ia +ertical" Ks 3 2&$$$ KN /m3 ! iar pe direc2ia ori-ontal" un coeficient de pat Ks 3 12$$$ KN /m3 4ut de 5ucuresti 3%) dan/cmp 6omple7 nisipos si pietris 6olentina .%1$ dan/cmp