Sunteți pe pagina 1din 99

AUTORITATEA NAIONAL PENTRU CERCETARE TIINIFIC

PLANUL NAIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE I INOVARE PENTRU PERIOADA 2007-2013 (PN II) PROGRAME DE FINANARE

PROGRAMELE PN II
I. II. III. IV. V. VI. Re !" e !#$%e C$&$'()*+( I,e( P$")e%e"($)e (% ,-#e%((.e &"(-"()$"e I%-/$"e 0! +(%e"e$ &e"1-"#$%+e( (% )()!+(-%$.e

I. Resurse umane (1)


PN -II-RU-TD Tip proiect: Proiecte de cercetare pentru tineri doctoranzi Termen limit: 27 29 iunie 2007 u!et estimati" pt. acest apel: 4.250.000 lei

PN #II#R$#T%
&cop: Prin acest tip de proiect se ur areste incura!area tinerilor cercetatori" doctoranzi cu #rec$enta sau doctoranzi #ara #rec$enta an%a!ati in institutii de in$ata ant superior sau de cercetare" pentru a-&i #inaliza cercetarile pre$azute in cadrul pro%ra ului de doctorat.

PN #II#R$#T%
O'iecti"e: - cresterea nu arului de doctoranzi care #inalizeaza cercetarile pre$azute in pro%ra ul de doctorat si care sustin teza de doctorat" o'tinand titlul de doctor in stiinte - cresterea productiei stiinti#ice prin pu'licarea rezultatelor o'tinute in ur a cercetarilor e#ectuate in cadrul pro%ra ului de doctorat

PN #II#R$#T%
(riterii )e eli!i'ilitate: - aplicantul este doctorand cu #rec$enta sau doctorand #ara #rec$enta an%a!at intr-o institutie de in$ata ant superior sau de cercetare - aplicantul a sustinut toate e(a enele si re#eratele pre$azute in pro%ra ul de doctorat - reco andarea #a$ora'ila a conducatorului de doctorat

PN #II#R$#T%
(riterii )e eli!i'ilitate: - un aplicant depune un sin%ur proiect de acest tip si nu este directorul unui %rant )N)*I* in derulare - aplicantul are proiectului a(. +5 de ani la #inalizarea

PN #II#R$#T%
%urata: - Durata proiectului este de a(. ,- luni" in #unctie de stadiul realizarii tezei de doctorat u!et: - *pri!inul #inanciar acordat pentru un proiect de acest tip" pe toata durata acestuia" este de a(. 42.500 lei

PN #II#R$#T%
(*eltuieli eli!i'ile: - c.eltuieli de personal in acord cu le%islatia in $i%oare /se asi%ura un $enit net supli entar de -50 lei 0 luna" pentru doctorand1 - c.eltuieli indirecte - c.eltuieli de in#or are docu entare - c.eltuieli de lo%istica necesare pentru #inalizarea cercetarilor din cadrul pro%ra ului de doctorat

PN #II#R$#T%
Alte in+orma,ii: - Daca pentru #inalizarea tezei de doctorat este ne$oie de des#asurarea unor acti$itati de cercetare la un alt la'orator de cercetare din tara" doctorandul poate aplica si la instru entele speci#ice de suport a o'ilitatilor - Participarea la ani#estari stiinti#ice internationale de presti%iu din strainatate pentru sustinerea de lucrari este asi%urata de instru entele speci#ice de suport a o'ilitatilor.

PN #II#R$#T%
In+orma,ii suplimentare: 2a acest tip de proiect nu pot participa doctoranzii care sunt directori de %ranturi )N)*I* in derulare Pentru acest tip de proiecte" or%anizarea co petitiei are un caracter continuu Propunerile de proiecte depuse dupa data de 29 iunie $or #i e$aluate in luna septe 'rie a.c.

I. Resurse umane (-)


PN -II-RU-RP Tip proiect: Proiecte de cercetare pentru sti ularea re$enirii in tara a cercetatorilor Termen limit: 27 29 iunie 2007 u!et estimati" pt. acest apel: 5.,00.000 lei

PN #II#R$#RP
Pentru acest tip de proiect se acorda o pri a de instalare stiinti#ica in $aloare de ,70.000 lei" pri a ce se acorda o sin%ura data la re$enirea in tara a 'ene#iciarului de %rant. 3r%anizarea co petitiei are un caracter continuu. Propunerile de proiecte depuse dupa data de 29 iunie $or #i e$aluate in luna septe 'rie a.c.

I. Resurse umane (.)


PN -II-RU-4D Tip proiect: Proiecte de doctoranzi o'ilitate a tinerilor

Termen limit: 27 29 iunie 2007 u!et estimat: ,50.000 lei

PN #II#R$#M%
&cop: Prin acest tip de proiect se ur areste #or area cercetatorilor de inalta co petenta stiinti#ica" prin do'andirea de noi co petente necesare unui pro%ra de cercetare" precu si trans#erul de cunoastere intersectorial .

PN #II#R$#M%
O'iecti"e: - cresterea per#or antei tanarului doctorand in acti$itatea de cercetare - cresterea nu arului de doctoranzi care #inalizeaza cercetarile pre$azute in pro%ra ul de doctorat si care sustin teza de doctorat" o'tinand titlul de doctor in stiinte - accesul tinerilor doctoranzi la la'oratoare per#or ante din tara si o'tinerea de noi co petente

PN #II#R$#M%
(riterii )e eli!i'ilitate: - aplicantul este doctorand cu #rec$enta sau doctorand #ara #rec$enta an%a!at intr-o institutie de in$ata ant superior sau de cercetare - e(ista acordul conducatorului de doctorat pentru des#asurarea acti$itatii de cercetare in alt la'orator de cercetare din tara

PN #II#R$#M%
(riterii )e eli!i'ilitate: - e(ista acordul conducatorului la'oratorului de cercetare in care doctorandul ur eaza sa-si des#asoare acti$itatea pentru o perioada de ti p li itata - aplicantul are a(. +5 de ani la #inalizarea proiectului

PN #II#R$#M%
%urata: - Durata proiectului este de a(. + luni

u!et: - *pri!inul #inanciar acordat pentru un proiect de acest tip" pe toata durata acestuia" este de a(. -.500 lei

PN #II#R$#M%
(*eltuieli eli!i'ile: - c.eltuieli de o'ilitate - c.eltuieli de acces la in#rastructura de cercetare

PN #II#R$#M%
In+orma,ii suplimentare: Pentru acest tip de proiect" or%anizarea co petitiei are un caracter continuu. Propunerile de proiecte depuse dupa data de - iunie $or #i e$aluate in luna septe 'rie a.c. 29 5cest tip de proiect este o actiune suport pentru pro%ra ul 6Resurse u ane7.

I. Resurse umane (/)


PN -II-RU-4) Tip proiect: Proiecte de cercetatorilor o'ilitate a

Termen limit: 27 29 iunie 2007 u!et estimati" pt. -001: +50.000 lei

PN #II#R$#M(
Participan,i:
- cercetator an%a!at intr-o entitate de cercetare din Ro ania si care are o lucrare in$itata sau acceptata spre prezentare la o con#erinta internationala de presti%iu din strainatate /con#erinte inde(ate I*I" con#erinte ale unor or%anizatii stiinti#ice sau pro#esionale etc1. - nu pot aplica pentru acest tip de proiect cei care raporteaza lucrarea ca rezultat al unui proiect de cercetare #inantat din #onduri pu'lice si in care au #ost pre$azute costuri de $alori#icare 0 dise inare 0 participari la con#erinte

PN #II#R$#M(
(riterii )e eli!i'ilitate: - e(ista docu ente do$editoare care sa ateste in$itatia0acceptarea lucrarii stiinti#ice /pro%ra ul con#erintei1 - lucrarea stiinti#ica are speci#icata apartanenta institutionala in Ro ania a autorului 0 autorilor - aplicantul este an%a!at intr-o entitate de cercetare din Ro ania

PN #II#R$#M(#-001#1
(riterii )e eli!i'ilitate: - c.eltuielile a#erente o'ilitatii nu au ai #ost si nu $or #i decontate din alte contracte de cercetare" de catre or%anizatorii con#erintei sau din alte surse de #inantare

PN #II#R$#M(#-001#1
u!et: - spri!inul #inanciar acordat pentru un proiect de acest tip este de 7.000 lei.

PN #II#R$#M(
(*eltuieli eli!i'ile: - c.eltuieli de transport - c.eltuieli de cazare - c.eltuieli cu diurna - ta(a acees con#erinta /daca este cazul1 Pentru o lucrare stiintifica cu mai multi autori, prin acest tip de actiune suport, se poate finanta o singura mobilitate.

PN #II#R$#M(
Pentru acest tip de proiecte" or%anizarea co petitiei are un caracter continuu Propunerile de proiecte depuse dupa data de 29 iunie $or #i e$aluate in luna septe 'rie a.c. 5cest tip de proiect este o actiune suport pentru pro%ra ul 6Resurse U ane7.

I. Resurse umane (2)


PN -II-RU-PR8)I*I Tip proiect: Pre ierea rezultatelor e(celente in cercetare articole I*I Termen limit: 27 29 iunie 2007 u!et estimati" pt. -001: 2.500.000 lei

I. Resurse umane (3)


PN -II-RU-PR8)9T Tip proiect: Pre ierea rezultatelor e(celente in cercetare 're$ete internationale Termen limit: 27 29 iunie 2007 u!et estimati" pt. -001: ,00.000 lei

PN #II#R$#PRE(I&I si PN #II#R$#PRE(

Eli!i'ilitate: persoane sau ec.ipe de cercetare" autori de articole stiinti#ice pu'licate in re$iste cotate I*I sau autori de 're$ete de in$entie nationale /3*I41 si 're$ete internationale /8P3" U*P3" :IP31. 5rticolul sau 're$etul tre'uie sa contina entiunea a#ilierii autorului0autorilor la o institutie de in$ata ant superior sau - cercetare din Ro ania. *e pre iaza articole sau 're$ete pu'licate0inre%istrate in perioada de derulare a pro%ra ului. Pre iul se acorda o sin%ura data" pentru acelasi articol aparut sau 're$et inre%istrat. Un autor sau ec.ipa de autori pot aplica de ai ulte ori pe durata pro%ra ului" cu conditia ca articolul0're$etul care #ace o'iectul pre ierii sa nu ai #i #acut o'iectul unei alte aplicatii si ilare.

PN #II#R$#PRE(I&I #-001#1 si PN #II#R$#PRE( T#-001#1

4inantarea: - Proiecte tip ARTI(OL: - articol cu autor unic; +.500 lei - articol cu ai ulti autori; /2.000 lei0N1" unde N<nu arul de autori ro ani. 5utorii pre iati tre'uie sa #ie a#iliati la o institutie de in$ata ant superior sau cercetare din Ro ania" a#iliere entionata in cuprinsul articolului.

PN #II#R$#PRE(I&I si PN #II#R$#PRE(

4inantarea: - Proiecte tip RE5ET: - 're$et tip 3*I4; 2.000 lei - 're$et tip 8P3" U*P3" :IP3; -.000 lei . Titularul )e 're"et tre'uie sa +ie o institutie )e in"atamant superior sau cercetare )in Romania6 iar suma acor)ata ca premiu se imparte in mo) e!al autorilor romani.
*u ele prezentate intra in cate%oria pre ii si se i poziteaza con#or le%islatiei in $i%oare

PN #II#R$#PRE(I&I si PN #II#R$#PRE(

Pentru aceste tipuri de proiecte" or%anizarea co petitiei are un caracter continuu Propunerile de proiecte depuse dupa data de 29 iunie $or #i e$aluate in luna septe 'rie a.c. 5ceste tipuri de proiect sunt o actiune suport pentru pro%ra ul 6Resurse U ane7.

II. (apacit,i
*copul; Dez$oltarea capacit=>ii siste ului na>ional de cercetare-dez$oltare &i ino$are /)DI1 de a de$eni otorul dez$olt=rii sociale &i desc.iderii sale c=tre co unitatea &tiin>i#ic= interna>ional=

II. (apacit,i
*tructura; Pro%ra ul 7(APA(IT89I: cuprinde patru odule" nu erotate de la I la I?

II. (apacit,i
4odulul I; pentru dez$oltarea 'azei ateriale pentru cercetare @n institu>iile )D &i @n uni$ersit=>i" inclusi$ la ni$el re%ional" &i dez$oltarea in#rastructurilor )D de interes na>ional. 5cest odul este pus @n practic= prin proiecte de in$esti>ii pentru dez$oltarea in#rastructurii pu'lice )D.

II. (apacit,i
4odulul II; pentru cre&terea calit=>ii siste ului )DI" a rolului s=u @n ediul econo ic &i a percep>iei sale @n societate. 4odulul II se i ple enteaz = prin proiecte suport pentru @nt=rirea e#icien>ei siste ului )DI" sus>inerea acti$it=>ilor )DI &i @nt=rirea rela>iilor &tiin>=-societate .

II. (apacit,i
4odulul III; pentru sus>inerea #inanciar= a proiectelor cu participare ro Aneasc= cA&ti%ate &i #inan>ate @n cadrul pro%ra elor )DI interna>ionale. I ple entarea o'iecti$elor acestui odul se #ace prin proiecte pentru #inan>area particip=rii @n proiecte interna>ionale . 2a acest continuu odul" apelul este desc.is @n od

II. (apacit,i
4odulul I?; pentru sus>inerea reprezent=rii Ro Aniei @n cadrul or%anis elor *T interna>ionale. 4odulul I? este pus @n practic= prin proiecte suport pentru pro o$area cola'or=rilor interna>ionale &i sus>inerea particip=rii unor %rupuri >int= la e$eni ente la care Ro Ania este reprezentat =. 2a acest continuu odul" apelul este desc.is @n od

II. (apacit,i
9u%etul pro%ra ului; - Pro%ra ul are un caracter ultianual &i se deruleaz= pe perioada 2007-20,+. - 9u%etul Pro%ra ului este de -.0-2 milioane lei6 pe toat= durata pro%ra ului.

(apacit,i ; Mo)ul I
%e<"oltarea in+rastructurii pu'lice (% # proiecte )e in"esti,ii *e #inan>eaz= doar proiecte pentru odernizarea &i @ntre>inerea in#rastructurilor )DI e(istente. Proiectele pot #i derulate @n parteneriat" #=r= ca parteneriatul s= ai'= o structur= o'li%atorie

(apacit,i ; Mo)ul I
3'iecti$e; -4odernizarea" consolidarea" e(tinderea sau conser$area in#rastructurii &i instala>iilor )D e(istente @n institu>iile pu'lice )D &i institu>iile de @n$=>= Ant superior -B 'un=t=>irea capacit=>ii de cercetare &i a capacit=>ii de a utiliza &i o#eri ser$icii &tiin>i#ice &i te.nolo%ice specializate pentru do enii de @nalt= te.nolo%ie" @n institu>iile pu'lice )D &i institu>iile de @n$=>= Ant superior

(apacit,i ; Mo)ul I
3'iecti$e; -Dez$oltarea in#rastructurilor pu'lice de in#or are &i docu entare pentru cercetare /re>ele" siste e &i ser$icii in#or a>ionale &i de co unica>ii pentru educa>ie &i cercetare" la'oratoare $irtuale" etc.1.

(apacit,i ; Mo)ul I
)ate%orii de acti$it=>i;
- )onstruc>ie" dez$oltare institu>ional= &i e(celen>= te.nolo%ic=; ac.izi>ii de 'unuri tan%i'ile /ec.ipa ente )D" etc.1" 'unuri intan%i'ile /proprietate industrial=" intelectual=" etc.1" ser$icii /studii pentru o'iecti$e de in$esti>ii" proiectare" lucr=ri de e(ecu>ie" etc.1 - 5cti$it=>i suport; dez$oltarea cuno&tin>elor /instruire" etc.1 - *pri!in lo%istic; acti$it=>i speci#ice conducerii de proiect / onitorizare" e$aluare" super$izare" audit" etc.1 5lte acti$it=>i en>ionate @n proiect tre'uie s= #ie corelate cu tipul de in$esti>ie propus.

(apacit,i ; Mo)ul I
Pentru ec.ipa entele nou ac.izi>ionate &i pentru la'oratoarele a ena!ate cu #onduri o'>inute prin acest pro%ra " se $or realiza o'li%atoriu pa%ini CDe'7 specializate" @n li 'ile ro An= &i en%lez=" unde se $or prezenta; - proiectul prin care au #ost realizateE - caracteristicile ec.ipa entului ac.izi>ionat0 la'oratorului a ena!atE - posi'ilit=>ile &i persoanele de contact - condi>iile de acces pentru ter>i /pro%ra de acces" docu enta>ii disponi'ile" condi>ii0costuri de acces" personalul care asi%ur= utilizarea" etc.1.

(apacit,i ; Mo)ul I
).eltuieli eli%i'ile; -Bn proiect sunt eli%i'ile c.eltuielile directe /c.eltuieli cu salariile" c.eltuieli ateriale" ser$icii1" c.eltuielile indirecte / a(i 20F din c.eltuielile directe1 &i c.eltuielile su'contractate / a(i 20F din $aloarea proiectului" su'contractorii #iind di#eri >i de partenerii din cadrul proiectului" &i nu ai @n con#or itate cu pre$ederile contractului &i cu acordul preala'il scris al 5utorit=>ii contractante1.

(apacit,i ; Mo)ul I
Durata proiectului: a(i 24 de luni a(i 2.000.000 lei ?aloarea #inan>=rii pu'lice:

(apacit,i ; Mo)ul II
(re=terea e+icien,ei =i a impactului acti"it,ilor (%I # proiecte suport Proiectele suport de la acest odul pot #i derulate @n parteneriat. Nu e(ist= o structur= o'li%atorie pentru parteneriat.

(apacit,i ; Mo)ul II
3'iecti$e; -3rientarea spre pia>= a siste ului pu'lic )DI /capacitate de prospectare" arGetin% &i $alori#icare a rezultatelor *T prin co parti ente &i ana%e ent specializat1. -B 'un=t=>irea accesului la sursele de docu entare *T /crearea &i @ntre>inerea de 'aze de date specializate pe do enii *T restrAnse" spri!inirea accesului la in#rastructuri )D" inclusi$ RN)0 Ro8duNet" a'ona ente - inclusi$ 6on line7 " etc.1.

(apacit,i ; Mo)ul II
3'iecti$e; -)orelarea &i coordonarea acti$it=>ilor )DI dintre institu>iile pu'lice /or%anizarea &i sus>inerea or%anis elor &i acti$it=>ilor de consultare &i coordonare @n do eniul )DI; co itete consultati$e &i0 sau de coordonare" %rupuri de e(per >i" etc.1 -I pactul propriet=>ii intelectuale / =rirea nu =rului de pu'lica>ii I*I editate de institu>iile )DI ro Ane&ti1.

(apacit,i ; Mo)ul II
3'iecti$e; -3r%anizarea &i participarea la con#erin>e &i ani#est=ri &tiin>i#ice &i e(pozi>ionale cu te atic= )DI. -I pactul propriet=>ii intelectuale / =rirea nu =rului de pu'lica>ii I*I editate de institu>iile )DI ro Ane&ti1.

(apacit,i ; Mo)ul II
3'iecti$e;
-Pro o$area &i @nt=rirea rolului &tiin>ei @n societate /a eliorarea capacit=>ii de co unicare @n do eniul )DI; re>ele te atice" sta%ii de lucru0sc.i 'uri de personal" $izite de lucru ale unor personalit=>i &tiin>i#ice sau cercet=tori de are $aloare" etc." studii prospecti$e @n &tiin>= &i societate" consultan>= &tiin>i#ic= pri$ind e$olu>ia do eniilor *0T &i i pactul acestora asupra dez$olt=rii econo ice &i sociale /#or are0 specializare personal" ac>iuni de pro o$are" inclusi$ creare de pa%ini electronice specializate" etc.1

(apacit,i ; Mo)ul II
)ate%orii de acti$it=>i;
-8(celen>= te.nolo%ic=; ac.izi>ii de 'unuri tan%i'ile /ec.ipa ente" etc.1" ac.izi>ii de 'unuri intan%i'ile /studii prospecti$e" proprietate industrial=" etc.1 -Dez$oltarea cuno&tin>elor; instruire &i consultan>= pentru ino$are" drepturi de acces" asisten>= pentru protec>ia drepturilor de proprietate intelectual=" etc. -De onstrarea &i $alori#icarea rezultatelor; ta(e pentru pro o$area pu'lica>iilor *T proprii /cotare I*I sau ec.i$alent1" editare" alte ac>iuni de pro o$are a rezultatelor )DI" etc.

(apacit,i ; Mo)ul II
)ate%orii de acti$it=>i;
-Dise inarea de in#or a>ii; ac.izi>ii de re>ele de calculatoare" ec.ipa ente peri#erice" a'ona ente" etc. -4ani#est=ri; ese rotunde" con#erin>e etc. -I a%ine; ac>iuni pro o>ionale &i pu'licitate @n #a$oarea &tiin>ei" etc. -*pri!in lo%istic; acti$it=>i speci#ice conducerii de proiect / onitorizare" e$aluare" super$izare" audit" etc.1
5lte acti$it=>i en>ionate @n proiect tre'uie s= se coreleze cu o'iecti$ele proiectului propus.

(apacit,i ; Mo)ul II
).eltuieli eli%i'ile; -Bn proiect sunt eli%i'ile c.eltuielile directe /c.eltuieli cu salariile" c.eltuieli ateriale" ser$icii1" c.eltuielile indirecte / a(i 20F din c.eltuielile directe1 &i c.eltuielile su'contractate / a(i 5F din $aloarea proiectului" su'contractorii #iind di#eri >i de partenerii din cadrul proiectului" &i nu ai @n con#or itate cu pre$ederile contractului &i cu acordul preala'il scris al 5utorit=>ii contractante1.

(apacit,i ; Mo)ul II
Durata proiectului: a(i 24 de luni ?aloarea #inan>=rii pu'lice: i. ma>im 100.000 lei6 ii. ma>im 300.000 lei ?n ca<ul stu)iilor prospecti"e &T.

(apacit,i ; Mo)ul III


4inan,area participrii ?n pro!rame interna,ionale (%I Pentru aceste proiecte institu>ia solicitant= tre'uie s= #ac= do$ada contract=rii proiectului @n cadrul pro%ra elor P)7 &i 8urato .

(apacit,i ; Mo)ul III


).eltuieli eli%i'ile; -Bn proiect sunt eli%i'ile c.eltuielile directe /c.eltuieli cu salariile" c.eltuieli ateriale" ser$icii1" c.eltuielile indirecte / a(i 20F din c.eltuielile directe1 &i c.eltuielile su'contractate / a(i 5F din $aloarea proiectului" su'contractorii #iind di#eri >i de partenerii din cadrul proiectului" &i nu ai @n con#or itate cu pre$ederile contractului &i cu acordul preala'il scris al 5utorit=>ii contractante1.

(apacit,i ; Mo)ul III


Durata proiectului: con#or proiectului interna>ional cA&ti%at ?aloarea #inan>=rii pu'lice: spri!inul #inanciar de la 'u%etul pro%ra ului se acord= pentru a acoperi la ni$el a(i cota de participare care re$ine partenerilor ro Ani din cadrul proiectului. Hinan>area se realizeaz= @n condi>iile respect=rii re%le ent=rilor speci#ice a!utorului de stat pentru )DI" pre$=zute prin Re%ula entul 8) nr. +2+0200I.

(apacit,i ; Mo)ul I5
&us,inerea repre<entrii Rom@niei ?n ca)rul or!anismelor &T interna,ionale # proiecte suport
O'iecti"e speci+ice: Reprezentarea con#or = a Ro Aniei la ni$elul institu>iilor &i or%anis elor *T interna>ionale @n care Ro Ania este parte /or%anis e de coordonare a politicilor &i pro%ra elor )DI la ni$elul U8" institu>ii europene &i interna>ionale reprezentati$e pentru do eniul )DI" sesiuni plenare" reuniuni periodice de lucru" co itete de pro%ra " co itete de coordonare" co itete de e(per>i consultati$e0 de analiz= etc.1.

(apacit,i ; Mo)ul I5
)ate%orii de acti$it=>i; -Bn %eneral" aceste acti$it=>i se @ncadreaz= @n acti$it=>i suport" de spri!inire a particip=rii reprezentan>ilor ro Ani la sesiunile de lucru &i la e$eni entele plani#icate @n cadrul or%anis elor interna>ionale.

(apacit,i ; Mo)ul I5
).eltuieli eli%i'ile: cate%oriile de c.eltuieli eli%i'ile sunt cele de transport &i de su'zisten>= Durata proiectelor: a(i 7 zile0reuniune a(i 20.000 lei 0 ?aloarea #inan>=rii pu'lice: reuniune

III. I)ei (1)


Proiecte de cercetare e(ploratorie PN-II-ID-P)8 &cop: Prin acest tip de proiect se ur areste dez$oltarea cunoasterii atat prin cercetare #unda entala cat si prin cercetari a$ansate pentru rezol$area unor pro'le e co ple(e" de #rontiera" care presupun a'ordare interdisciplinara.

PN-II-ID-P)8
3'iecti$e; -e(tinderea 'azei de cunostinte si cresterea capacitatii de cercetare" cu i plicatii #a$ora'ile asupra co petiti$itatii internationale a cercetarii ro anesti -di inuarea #eno enului de 6'rain-drain7 si sti ularea #eno enului de 6'rain-%ain7 precu si 6'rain-circulation7

PN-II-ID-P)8
3'iecti$e; -cresterea nu arului de cercetatori nor a intra%a #inantati prin proiecte de cercetare" precu si #inantarea unor pozitii de doctorat 6#ull-ti e7" incura!and #or area cercetatorilor intr-un ediu de inalta calitate stiinti#ica -cresterea $izi'ilitatii cercetarii ro anesti in plan international" in particular in cel european" prin cresterea calitatii si ai 'una $alori#icare a rezultatelor cercetarii

PN-II-ID-P)8
(riterii )e eli!i'ilitate; -propunerile de proiecte pot a'orda te e din orice do eniu de cercetare" inclusi$ stiinte socio-u ane -directorul de proiect are contract de unca" pe toata perioada derularii proiectului" intr-o institutie de in$ata ant superior sau de cercetare" nee(istand constran%eri de $arsta

PN-II-ID-P)8
(riterii )e eli!i'ilitate; -directorul de proiect este doctor in stiinte -e(ista acordul conducatorilor de doctorat pentru doctoranzii care lucreaza in proiect -un aplicant poate 'ene#icia de un sin%ur proiect de acest tip

PN-II-ID-P)8
(*eltuieli eli!i'ile;
-cheltuieli de personal in acord cu le%islatia in $i%oare la datele la care se #ac platile /salarii" )5*" so a! etc1 a(. I0F din 'u%etul proiectului -cheltuieli indirecte /re%ie1 -cheltuieli de logistica necesare pentru derularea proiectului /in#rastructura de cercetare" c.eltuieli ateriale" dise inare etc -cheltuieli de mobilitati /sta%ii de docu entare cercetare in strainatate1

PN-II-ID-P)8-2007-,
&tructura ec*ipei )e cercetare;
5$and in $edere ca aceste proiecte se adreseaza unor %rupuri ici de cercetare /+-5 persoane1 se asteapta ca ec.ipele sa #ie #or ate ast#el; -un cercetator coordonator /6principal in$esti%ator7 PI1" doctor in stiinte" care a$and o acti$itate stiintica cu $izi'ilitate internationalaE -,-2 cercetatori cu e(perienta" de pre#erat postdoctoranzi -2-+ cercetatori in #or are" de pre#erat tineri doctoranzi cu #rec$enta

PN-II-ID-P)8
%urata: Durata proiectului este de + ani. u!et: *pri!inul #inanciar acordat pentru un proiect de acest tip" pe toata durata acestuia" este de a(. ,.000.000 lei. u!et estimati" pentru acest apel: ,00.000.000 lei

PN-II-ID-P)8
Termeni utili<ati;
Cercetator in perioada initiala de pregatire; persoana care are pre%atirea #or ala care ii da dreptul sa se inscrie intr-un pro%ra de doctorat" a$and o e(perienta ai ica de 4 ani in cercetare. 5celasi statut il au si doctoranzii" cu entiunea ca la #inalizarea doctoratului" statutul lor se sc.i 'a" c.iar daca $ec.i ea lor in cercetare este ai ica de 4 ani.

PN-II-ID-P)8
Termeni utili<ati;
Cercetator cu experienta: -cercetatori cu e(perienta de pana la - ani ec.i$alent nor a intrea%a -cercetatori cu e(perienta de peste - ani ec.i$alent nor a intrea%a -pentru pozitiile de post-doctorat sunt eli%i'ile cercetatori cu e(perienta de pana la - ani

PN-II-ID-P)8
Alte recoman)ari;
-Prin acest proiect nu sunt incura!ate in$estitiile in in#rastructura" #iind apreciat odul in care se #ace re#erire la utilizarea in#rastructurii e(istente si0sau la alte surse de #inantare pentru consolidarea acesteia -*unt sti ulate proiectele care a'ordeaza te e de cercetare in care ec.ipa cola'oreaza de!a international.

PN-II-ID-P)8
(alen)arul in)icati";
-perioada de pri ire a #or ularelor; 27-29 iunie 2007 -data esti ata a pu'licarii rezultatelor e$aluarii; +0 iulie 2007 -data esti ata a contractarii;,5 septe 'rie -, octo 'rie 2007

I5. Parteneriate ?n )omeniile prioritare


I ple entarea si realizarea o'iecti$elor propuse in acest pro%ra se $a #ace prin; - *pri!inirea proiectelor de cercetare dez$oltare ino$are pe directii te aticeE - *pri!inirea proiectelor de cercetare dez$oltare ino$are prin te e prioritare sta'ilite pe 'aza de consultareE -*pri!inirea cresterii $izi'ilitatii acti$itatii de )DI si realizarii retelelor de cercetare.

I5. Parteneriate ?n )omeniile prioritare


In cazul in care directorul de proiect a depus ai ulte o#erte de proiect" in cadrul aceleiasi directii de cercetare" la aceiasi co petitie" iar acestea intrunesc puncta!ul sta'ilit pentru acordarea #inantarii" directorul proiectului tre'uie sa opteze pentru #inantarea unei sin%ure o#erte de proiect.

I5. Parteneriate ?n )omeniile prioritare


*tructura pro%ra ului; Pro%ra ul este structurat pe noua directii de cercetare
1. Te*nolo!ia In+orma,iei =i (omunica,ii -. Ener!ie .. Me)iu /. &ntate 2. A!ricultura6 si!uran,a =i securitate alimentar 3. iote*nolo!ii 1. Materiale6 procese =i pro)use ino"ati"e A. &pa,iu si securitate B. (ercetare socio#economic =i umanist

.. Me)iu
+. Protec>ia &i reconstruc>ia ecolo%ic= a zonelor critice &i conser$area ariilor prote!ate
,. Di$ersitatea 'iolo%ic=" %eolo%ic= &i ecolo%ic= la ni$el local" re%ional &i na>ional /caracterizare" identi#icarea #actorilor de co and= &i presiune" identi#icarea #unc>iilor co ponentelor di$ersit=>ii 'iolo%ice" %eolo%ice &i ecolo%ice" e$aluarea social= &i econo ic=1 2. *iste e de onitorizare a dina icii di$ersit=>ii 'iolo%ice &i ecolo%ice @n plan structural &i #unc>ional +. 8co-te.nolo%ii de rea'ilitare &i reconstruc>ie ecolo%ic=E te.nolo%ii de re ediere a solurilor conta inate

.. Me)iu
+. Protec>ia &i reconstruc>ia ecolo%ic= a zonelor critice &i conser$area ariilor prote!ate
4. Hunda entarea &tiin>i#ic=" proiectarea &i dez$oltarea re>elei de arii prote!ate CNatura 20007" pe teritoriul Ro Aniei" precu &i a planurilor de ana%e ent adapti$ care %aranteaz= conser$area di$ersit=>ii 'iolo%ice &i ecolo%ice 5. )rearea 'azelor de date &i eta-date %eore#eren>iate" a odelelor ate atice &i a in#rastructurii ciclului decizional" destinat= conser$=rii" reconstruc>iei &i utiliz=rii dura'ile a co ponentelor di$ersit=>ii 'iolo%ice &i ecolo%ice

.. Me)iu
+. Protec>ia &i reconstruc>ia ecolo%ic= a zonelor critice &i conser$area ariilor prote!ate
I. 8ducarea popula>iei asupra scenariilor de risc &i a odurilor de ac>iune 7. *iste e inte%rate de securitate" #i(e &i o'iecti$e de i portan>= strate%ic= o'ile" pentru

2. A!ricultura6 si!uranta si securitate alimentara ,. 5%ricultura" si%uranta si securitate ali entara


,. 8$aluare" e(ploatare" protec>ie &i a eliorare a resurselor naturale pentru cre&terea si%uran>ei &i securit=>ii produc>iei a%ricole &i ali entare 2. 4odernizarea produc>iei ali entare &i o'>inerea de produse corespunz=toare principiilor dez$olt=rii dura'ile &i securit=>ii ali entare +. )re&terea co petiti$it=>ii te.nico-econo ice a produselor .orti-$iticole

2. A!ricultura6 si!uranta si securitate alimentara ,. 5%ricultura" si%uranta si securitate ali entara


4. 4etode" te.nici &i te.nolo%ii de cre&tere &i di$ersi#icare a produc>iei ani ale &i piscicole" asi%urarea protec>iei sanitar-$eterinare 5. 4ana%e entul produc>iei a%ro-ali entare /di ensionarea opti = a e(ploata>iilor a%ricole" siste e inte%rate de asi%urare a acti$it=>ilor a%roali entare.1 I. 5li ente #unc>ionale pentru en>inerea s=n=t=>ii oa enilor &i pre$enirea @ 'oln=$irilor

2. A!ricultura6 si!uranta si securitate alimentara ,. 5%ricultura" si%uranta si securitate ali entara


7. Produse a%ro-ali entare ecolo%ice -. Trasa'ilitatea pe lan>ul ali entar 9. Di inuarea reziduurilor &i conta inan>ilor din @ntre% lan>ul ali entar ,0. 4etodolo%ii cu acurate>e @nalt=" #eza'ile" senziti$e" rapide" de detectare a reziduurilor &i conta inan>ilor ,,. Noi $ariet=>i de plante ,2. )onser$area poten>ialului %enetic al resurselor naturale auto.tone &i 'iodi$ersit=>ii

2. A!ricultura6 si!uranta si securitate alimentara ,. 5%ricultura" si%uranta si securitate ali entara


,+. 5 eliorarea" protec>ia &i conser$area resurselor %enetice $e%etale &i ani ale ,4. *=n=tate pu'lic= $eterinar=" dia%nosticul" supra$e%.erea &i controlul 'olilor la ani ale ,5. 5 eliorarea poten>ialului producti$" protecti$ &i social al p=durilor ,I. Protec>ia &i dez$oltarea resurselor cine%etice &i sal onicole ,7. )ercetare interdisciplinar= pri$ind corela>iile sol" plant=" ani al" ali ent &i o

3. iote*nolo!ii ,. 9iote.nolo%ii
,. )onceperea &i dez$oltarea de noi edica ente cu a(i = e#icien>= &i e#ecte secundare ini ale 2. 8la'orarea unor protocoale de dia%nostic &i trata ente edicale cu i pact asupra st=rii de s=n=tate &i cre&terii speran>ei de $ia>=E +. )rearea unor noi te.nolo%ii pentru produc>ia de ali ente cu si%uran>= a(i = asupra s=n=t=>ii u aneE

3. iote*nolo!ii ,. 9iote.nolo%ii
4. )onceperea &i dez$oltarea unor te.nolo%ii a$ansate @n do eniul produselor #ar aceutice" %rupurilor 'iocatalitice &i de o'>inere a unor noi enzi e &i icroor%anis eE 5. )ercetarea &i dez$oltarea de siste e 'ioin#or atice pentru odelarea &i onitorizarea acti$it=>ii celulare" a ecanis elor de procesare a in#or a>iilor la ni$el 'iolo%ic" inclusi$ co%niti$.

I5. Parteneriate ?n )omeniile prioritare


- Proiecte co ple(e /P)1 - Proiecte orientate /P31 - Proiecte co ple(e de an$er%ura /P)-51
Tipurile de proiecte PO i PC-A nu se lanseaza in competitia din anul 2007

I5. Parteneriate ?n )omeniile prioritare


Proiecte co ple(e /P)1
-Proiectele co ple(e" in parteneriat" ur =resc atin%erea unor o'iecti$e ce $izeaza dez$oltarea &tiin>ei &i a te.nolo%iilor de $Ar# din Ro ania" a$and ca rezultat dez$oltarea de te.nolo%ii" produse" procese &i ser$icii ino$ati$e. -Proiectele de tip P) sunt proiecte ce se realizeaza @n parteneriate na>ionale" deruland acti$itati de cercetare #unda entala" aplicati$a" de dez$oltare te.nolo%ica" preco petiti$a si acti$itati suport.

Proiecte co ple(e /P)1


- ?aloarea #inantarii proiectului de la 'u%etul de stat este de a(i 2 000 000 lei. - Perioada de derulare a proiectelor este de luni. a(i +I

- Nu arul ini de parteneri i plicati intr-un proiect este de + participanti - 5cti$itatile suport sunt in co pletarea acti$itatilor de cercetare dez$oltare si nu pot depasi ,5 F din $aloarea proiectului de la 'u%et - Ni$elul a(i ad is pentru dotari este de .0C din $aloarea proiectului de la 'u%etul de stat

5. Ino"are
)on#or )o unic=rii )o isiei 8uropene )34 I--0,995" 6ino$area7 const= @n; - @nnoirea &i l=r%irea %a ei de produse" ser$icii &i pie>e asociateE - sta'ilirea de noi etode de produc>ie" de apro$izionare &i distri'u>ieE -introducerea de sc.i '=ri @n ana%e ent" or%anizarea uncii" condi>iile de unc= &i instruirea personalului.

5. Ino"are
&tructura pro!ramului: - Mo)ulul 1 Dez$oltare de produs siste eE - Mo)ulul - - )rearea &i0sau dez$oltarea entit=>ilor &i structurilor de sus>inere a ino$=riiE - Mo)ulul . - *er$icii suport pentru ino$are - Mo)ulul / - In#rastructura &i 4ana%e entul calit=>ii

Mo)ulul I
PR3I8)T828 de )8R)8T5R8 D8J?32T5R8 IN3?5R8 din cate%oria celor de ino$are &i trans#er te.nolo%ic pentru produse 0 te.nolo%ii 0 ser$icii sus>in derularea de acti$it=>i a$And ca scop #inal trans#erul te.nolo%ic al rezultatelor cercet=rii te.nolo%ice" $or r=spunde la ini>iati$a unui a%ent econo ic care dore&te un parteneriat pentru a o'>ine rezultatele care @i $or apar>ine /proiecte )DI orientate1. De ase enea" se adreseaz= &i spri!inirii $alori#ic=rii 're$etelor prin aplicarea lor &i intrarea @n produc>ie a produselor 0 te.nolo%iilor la care se re#er=.

Mo)ulul I
*e au @n $edere; - realizarea unor produse" te.nolo%ii &i ser$icii noi &i 0 sau odernizate" aplica'ile la a%en>i econo ici" unit=>i ale ad inistra>ie centrale &i 0 sau localeE - sti ularea trans#erului te.nolo%ic al rezultatelor cercet=rii te.nolo%ice &i ino$=rii produselor" te.nolo%iilor &i ser$iciilor realizate la a%en>i econo ici &i la unit=>i ale ad inistra>ie centrale &i 0 sau locale - reducerea costurilor pe durata ciclului de $ia>= a

Mo)ulul I
Bn cadrul unui proiect se pot #inan>a ur =toarele cate%orii de acti$it=>i; - acti$it=>i de cercetare aplicati$= &i dez$oltare te.nolo%ic=E - acti$it=>i de trans#er te.nolo%ic &i $alori#icare a rezultatelor cercet=rii - acti$it=>i suport" de sus>inere &i pro o$are a acti$it=>ilor &i rezultatelor din cadrul proiectului" inclusi$ dise inare de in#or a>ii" instruire" o'ilit=>i" ani#est=ri &tiin>i#ice

Mo)ulul I
(ate!orii )e acti"it,i: - (ercetare aplicati" / a(. 50F din $aloarea #inan>=rii de la 'u%et1E - %e<"oltare te*nolo!ic /Ta(ele de 're$etare se #inan>eaz= de la 'u%etul de stat" &i din #inan>area din alte surse a unuia sau ai ultor parteneri in proiect 1 - Trans#erul produsului 0 te.nolo%iei 0 etodei 0 siste ului 0 ser$iciului" etc c=tre a%entul econo ic 'ene#iciar /5cti$it=>i ale c=ror costuri nu se suporta din #inan>area de la 'u%etul pro%ra ului" ci prin #inan>area din alte surse de c=tre unul sau ai ul>i parteneri in cadrul proiectului1

Mo)ulul I
8ste o'li%atorie; Raportarea e#ectelor econo ice o'>inute de c=tre a%entul econo ic 'ene#iciar" ca ur are a utiliz=rii produsului 0 te.nolo%iei 0 etodei 0 siste ului 0 ser$iciului; - In$entarierea &i cuanti#icarea e#ectelor econo ice o'>inute - )o pararea cu pre$ederile plani#icate prin docu enta>ia de analiz= te.nico-econo ic= ela'orat= anterior /studiu de pia>a 0 i pact" planuri de a#aceri" e$alu=ri" pro%noze" etc1 - 8$aluarea capacit=>ii de inte%rare @n pia>a U8 &i de asi%urare a condi>iilor pentru li'era circula>ie a produselor &i ser$iciilor /acredit=ri de unit=>i0 co parti ente" certi#ic=ri de produse" etc.1
&e reali<ea< o'li!atoriu )e ctre a!entul economic 'ene+iciar6 ?ntr#o perioa) )e ma>im 1- # 1/ luni )e la intro)ucerea ?n +a'rica,ie D punerea ?n +unc,iune D operare D aplicare ("a +i intro)us ca o clau< o'li!atorie ?n contractul )e +inan,are ; acolo un)e este ca<ul).

Mo)ulul I
Durata proiectelor; Durata unui proiect de ino$are &i trans#er te.nolo%ic pentru produs 0 te.nolo%ie 0 ser$iciu este de a(i 24 luni de la data @nc.eierii contractului de #inan>are Ni$elul de #inan>are; *pri!inul #inanciar /#inan>area de la 'u%et1 acordat de la 'u%etul pro%ra ului pentru un proiect de ino$are &i trans#er te.nolo%ic pentru produs 0 te.nolo%ie 0 ser$iciu" pe toat= durata acestuia" este de a(i u -.000.000 lei. -Ni$elul de #inan>are de la 'u%et a(i ad is pentru procurarea de ec.ipa ente necesare des#=&ur=rii proiectului este de /0C din $aloarea total= alocat= de la 'u%etul pro%ra ului.

Mo)ulul I
Proprietatea intelectual=; Re$ine inte%ral a%entului econo ic dac= aceasta a participat cu" cel pu>in" 50F din #onduri. 5lt#el" con#or acordului cu cei care e#ectueaz= cercetarea din a#ara #ir ei.