Sunteți pe pagina 1din 13

Lucrarea nr.2 Componente pasive 2.1.

Clasificarea, simbolizarea i marcarea rezistoarelor Rezistoarele sunt componente pasive de baz n aparatura electronic, reprezentnd aproximativ 30-40% din numrul pieselor unui aparat electronic. Rezistoarele se pot clasifica dup mai multe criterii fi!.".#$.

Fig.2.1. Clasificarea rezistoarelor %n func&ie de intensitatea curen&ilor care le strbat pot fi' - rezistoare pentru curen&i tari( - rezistoare pentru curen&i slabi. )ipul constructiv al rezistoarelor este un alt criteriu de clasificare conform cruia exist' - rezistoare fixe, a cror rezisten& stabilit n procesul de fabrica&ie rmne constant pe ntrea!a perioad de func&ionare a rezistorului( - rezistoare variabile a cror rezisten& poate fi modificat n anumite limite, n timpul func&ionrii, n vederea efecturii unor opera&ii de re!la*. +lementul conductor care realizeaz func&ia de rezistor propriu-zis ofer nc un criteriu de clasificare n func&ie de domeniul de curent pentru care este construit rezistorul. ,entru curenti slabi rezistoarele pot fi de volum, peliculare -i bobinate. Rezistoarele destinate re!imului de curen&i tari sunt rezistoare folosite n industria ener!etic -i electrote.nic, de valori mici, -i cu elementul rezistiv ob&inut prin' - !rile din font( - tabl silicioas( - spiralizate. Parametrii rezistoarelor ,rincipalii parametri electrici sunt' - rezisten&a nominal Rn exprimat n o.mi$ -i toleran&a t exprimat n procente$(

t = max

R Rn #00 Rn

".#$

unde R este valoarea real a rezistorului, iar Rn este rezisten&a nominal. - puterea de disipa&ie nominal ,n, exprimat n /a&i$ -i tensiunea nominal, 0n( 0" Rn = n "."$ ,n ,uterile uzuale standardizate ale rezistoarelor sunt' 0,01( 0,#0( 0,#"1( 0,"1( 0,1( #( "( 4( 2( #"( #2( "1( 40( 10( #00 3. - intervalul temperaturilor de lucru( - coeficientul de varia&ia a rezisten&ei la ac&iunea unor factori externi depozitare, mbtrnire, umiditate$( - precizia rezistoarelor. Rezistoarele sunt reprezentate conven&ional printr-o serie de simboluri, conform 4)54 ##36#72-60. %n fi!."." sunt ilustrate aceste simboluri, iar semnificatia lor este dat n continuare.

Fig.2.2. Reprezentarea convenional pentru diferite tipuri de rezistoare: a: rezistor, semn general; : rezistor, semn tolerat; c: rezistor, semn nestandardizat; d: rezistor cu rezisten varia il; e: rezistor cu contact mo il; f: rezistor cu contact mo il, cu poziie de !ntrerupere; g: poteniometru cu contact mo il; ": poteniometru cu contact mo il, semn tolerat; i: poteniometru cu a#ustare predeterminat; #: rezisten cu dou prize fi$e; %: &unt; l: element de !nclzire; m: rezistor cu rezisten neliniar, dependent de temperatur 'termistor(; n: rezistor cu rezisten neliniar, dependent de temperatur, semn tolerat; o: rezistor cu rezisten neliniar, dependent de tensiune 'varistor(; p: rezistor cu rezisten neliniar, dependent de tensiune 'varistor(, semn tolerat. Rezistorul este marcat n clar sau codificat prin inele, benzi, puncte$ sau prin simboluri alfanumerice codificate interna&ional( indiferent de modalitatea adoptat, n mod obli!atoriu se nscrie pe orice tip de rezistor' rezisten&a nominal Rn -i toleran&a valorii nominale.

"

Fig.2.). *arcarea rezistoarelor !n codul culorilor Conectarea !n serie, paralel &i mi$t a rezistoarelor 8ou rezistoare de rezisten&e R# -i R" conectate n serie, pot fi ec.ivalente cu un rezisten&a ec.ivalent Re' R e = R# + R " ".3$ ,entru n rezistoare le!ate n serie, rezisten&a ec.ivalent este dat de suma rezisten&elor componente. R e = R # + R " + ... + R n ".4$ 8ou rezistoare R# -i R" le!ate n paralel sunt ec.ivalente cu un rezistor a crui rezisten& este dat de rela&ia' R# R " # # # = + ( Re = ".1$ R e R# R " R# + R " ,entru n rezistoare le!ate n paralel rezisten&a ec.ivalent este dat de rela&ia'
# # # # = + + ... + R e R# R " Rn

".2$

9a conectarea mixt a rezistoarelor exemplu' R# cu R" n serie, R3 cu R4 n paralel, cele dou !rupuri n serie$, rezisten&a ec.ivalent este dat de rela&ia' R R R e = R# + R " + 3 4 ".:$ R3 + R4 Rezistoare varia ile &i semivaria ile Rezistoarele variabile sau poten&iometrele sunt rezistoare a cror rezisten& poate fi modificat continuu sau n trepte ntre anumite limite, prin deplasarea unui contact mobil cursor$ pe suprafa&a elementului rezistiv.
3

Fig.2.+. ,egile de variaie ale poteniometrelor: - . linear; / . logaritmic; C . invers logaritrnic; 0 . e$ponenial; 1 . invers e$ponenial; F . du lu logaritmic; 2 . cur a !n forma de 2 %n func&ie de modul de realizare al elementului rezistiv poten&iometrele se clasific n' - poten&iometre peliculare( - poten&iometre bobinate( - fotopoten&iometre. 8up criterii constructive poten&iometrele se mpart n' . - simple, ec.ipate cu un sin!ur element rezistiv( - multiple' tandem cu dou sau mai multe sec&iuni comandate de un sin!ur ax pe care sunt fixate cursoarele$ -i multiax, combinate cu ntreruptor, miniatur. Rezistoare neliniare Rezistoarele nelineare ; termistoare, fotorezistoare - folosesc propriet&ile materialelor semiconductoare pentru a realiza o dependen& neliniar ntre tensiune -i curent. )ermistoarele sunt rezistoare a cror rezisten& depinde puternic de temperatur( n func&ie de modul de varia&ie al rezistivit&ii se ob&in termistoare cu coeficient de temperatura ne!ativ - <)= rezisten&a scade cu cre-terea temperaturii$ sau pozitiv - ,)= rezisten&a cre-te cu temperatura$. 2.2. Clasificarea, simbolizarea i marcarea condensatoarelor 8ac unui condensator > se aplic o tensiune continu 0 ?@A, acesta se va ncrca cu o sarcin B ?=A, raportul'
== B 0

".6$ poart denumirea de capacitatea condensatorului.

=onstructiv, condensatorul este alctuit din dou suprafe&e metalice numite armturi ntre care se afl un mediu izolant de permitivitate electric ?C7mA. ,entru un condensator plan, capacitatea este dat de rela&ia'
== 4 0 r 4 = d d

".D$

0 ?C7mA este permitivitatea electric absolut a vidului( r ?-A - permitivitatea absolut a dielectricului condensatorului( 4 ?m"A- suprafa&a armturilor plane( d ?mA ; distan&a dintre armturi. ,entru un condensator cilindric, valoarea capacit&ii este' " l " 0 r l == = b b ".#0$ ln ln a a unde l?mA este lun!imea cilindrului( a?mA ; raza cilindrului interior( b ?mA - raza cilindrului exterior.

Fig.2.3. 2im olizarea condensatoarelor: a. condensator fi$; . condensator polarizat; c. condensator varia il; d. condensator semivaria il

Fig.2.4. Clasificarea condensatoarelor ,arametrii condensatoarelor sunt' capacitatea nominal =n ?CA( toleran&a t ?%A, reprezint abaterea maxim a valorii reale a capacit&ii fa& de valoarea ei nominal( tensiunea nominal 0n ?@A este tensiunea maxim continu sau alternativ efectiv( rezisten&a de izola&ie Riz ?A
1

tan!en&a un!.iului de pierderi t! ?-A.

Fig.2.5. *arcarea !n codul culorilor pentru condensatoarele ceramice

Fig.2.6. Codul culorilor pentru marcarea condensatoarelor 8ou condensatoare =# -i =" conectate n serie, pot fi ec.ivalente cu o capacitate ec.ivalent =e'
= = # # # = + =e = # " ( =e =# = " =# + = "

".##$ ,entru n condensatoare le!ate n serie, capacitatea ec.ivalent este'


# # # # = + + ... + = e =# = " =n

".#"$
2

8ou condensatoare =# -i =" conectate n paralel, pot fi ec.ivalente cu o capacitate ec.ivalent =e' =e = =# + = " ".#3$ ,entru n condensatoare le!ate n paralel, capacitatea ec.ivalent este' =e = =# + = " + ... + = n ".#4$ 2.3. Clasificarea i simbolizarea bobinelor Eobina este o component pasiv de circuit. >nductan&a bobinelor se 9 ?FA. 8atorit diversit&ii foarte mari a bobinelor, nu exist o produc&ie de serie mare standardizat$ a acestora, ca la rezistoare -i condensatoare, astfel nct bobinele se construiesc numai de ctre utilizatori n serii mici sau c.iar ca unicat - n func&ie de necesit&i$. %n !eneral, fiecare circuit care include bobine se calculeaz pornind de la valorile normalizate ale celorlalte componente pasive. +lementele componente ale unei bobine sunt' carcasa, nf-urarea, miezul -i ecranul. =u excep&ia nf-urrii, celelalte elemente nu intr n mod obli!atoriu n structura unei bobine. =riteriile de clasificare a bobinelor pot fi n func&ie de' - considerente constructive forma -i tipul carcasei, tipul bobina*ului, numrul de spire7straturi( prezen&a7absen&a miezului sau ecranului, etc.$( - parametrii caracteristici n special inductivitatea, factorul de calitate -i !ama frecven&elor de lucru$( - domeniul aplica&iilor auto, electronica de putere, etc.$.

Fig.2.7. Circuitul ec"ivalent !n 8 al unui transformator

Fig.2.19. /o in cilindric, monostrat

Fig.2.11. /o in cilindric, monostrat cu miez de ferit 2.4. Aplicaii cu componente pasive a. Rezistoare

Fig.2.12. 0ivizorul de tensiune: a. fr rezisten de sarcin; . cu rezisten de sarcin . Condensatoare

Fig.2.1). -plicaii cu rezistoare &i condensatoare: a. eta# de amplificare; . amplificator inversor; c. generator de impulsuri dreptung"iulare c. /o ine

Fig.2.1+. Filtre de netezire tip ,C &i tip RC

,G0,01

, G 0,1 D,01 "6,23

, G 0,#"1 #0,#" 3",0# , G 4 1:,": #6#,# , G 40 #6#,# 1:",:#

, G 0,"1 #4,3# 41,": , G 2 ""#,6# , G 10 240,3#

, G 0,1 "0,"4 24,03 , G #" DD,#D 3#3,26 , G #00 "62,31 D01,13

, G #

, G " 40,4D #"6,02

, G #2

, G "1 #43,#: 41",:2 1%$

Hasurat #0%$ Hasurat


D

Hasurat

Hasurat

?%A ?%A G

# 0,:4# 0,211 #3,#"

" #,40" #,3# :,0"

3 ",0#: #,D21 ",24

4 ",2D4 ",2" ",6"

1 3,31 3,":1 ","D0

2 3,D2 3,D3 0,:2

: 4,2 4,161 0,3"

6 1,"1 1,"4 0,#D

D 1,D2 1,6D1 #,#0"

#0 2,1D 2,11 0,2#

?%A

# 0,::0 0,2D" ##,":

" #,4:D #,361 2,:6:

3 ",#:# ",0:6 4,4:1

4 ",643 ",::# ",1D6

1 3,1 3,424 #,03D

2 4,"1 4,#1: ","3:

: 4,66 4,64D 0,23D

6 1,2" 1,14" #,40:

D 2,": 2,"31 0,12#

#0 2,D1 2,D"6 0,3#:

)ransformator ""0@7#"@ current alternative.

#0

##

#"

#3