Sunteți pe pagina 1din 18

Lucrarea nr.3 Componente active 3.1.

Diode semiconductoare O jonciune p-n prevzut cu contacte metalice ataate la cele dou regimuri i introdus ntr-o capsul de sticl, metal sau material plastic, pentru a o proteja de mediul exterior se numete diod semiconductoare. Regiunea p a jonciunii constituie anodul diodei, iar regiunea n catodul (fig. .!".

Fig.3.1. Structura unei diode i reprezentarea ei n scheme

Fig.3.2. Caracteristica static a diodei semiconductoare Diode redresoare #iodele redresoare utilizeaz proprietatea jonciunii p-n de a conduce un curent relativ mare n polaritate direct i un curent mic (neglija$il" n polaritate invers i sunt folosite pentru transformarea curentului alternativ n curent continuu. %entru redresoarele alimentate la reea, frecvena de lucru este de &' (z n timp ce pentru unele redresoare speciale, folosite de o$icei pentru tensiuni nalte, aceste diode redreseaz tensiuni de frecven mai ridicat, dar care nu depesc )'*'+(z. ,a fa$ricarea diodelor redresoare se folosesc -e i .i. Diode stabilizate ( ener! O diod semiconductoare, care n regim invers de conducie are o regiune a caracteristicii curent-tensiune n care variaia tensiunii nu depinde de curent i poate fi utilizat n funcionare
!

ndelungat pe aceast poriune a caracteristicii inverse, numit caracteristic de sta$ilizare, se numete diod sta$ilizatoare sau diod /ener. 3.2. Tranzistoare cu jonciuni (bipolare) 0ranzistoarele cu jonciuni sunt realizate ntr-o plcu monocristalin semiconductoare care prezint dou jonciuni. 0ranzistoarele cu jonciuni pot fi de tip npn sau pnp (fig. . ".

Fig.3.3. Simbolurile de circuit ale tranzistoarelor ,a funcionare normal jonciunea emitor-$az se polarizeaz n sens direct, iar jonciunea colector-$az se polarizeaz n sens invers. 1actorul de amplificare a curentului poate atinge valori de ordinul !' . 2tilizri ale tranzistoarelor $ipolare3 - amplificatoare de c.c.4 - amplificatoare de c.a.4 - oscilatoare cu tranzistoare $ipolare4 - sc5im$toare de frecven4 - circuite modulatoare4 - circuite demodulatoare4 - circuite de alimentare. 3.3. Tranzistoare cu efect de c mp (unipolare) 0ranzistoarele cu efect de c6mp se $azeaz pe modificarea rezistenei unui traseu semiconductor cu ajutorul unui c6mp electric transversal fa de direcia de curgere a curentului. traseul rezistiv se numete canal, iar capetele traseului se numesc surs (." i dren (#". 76mpul electric de control (transversal" se o$ine prin al treilea electrod, numit poart (-". 8xist dou categorii de tranzistoare cu efect de c6mp. a.0ranzistoare cu efect de c6mp cu poart jonciune (087-9", la care poarta este o regiune semiconductoare ce formeaz cu regiunea canalului o jonciune p-n4 aceast jonciune se polarizeaz invers i determin modificarea dimensiunilor geometrice ale canalului4 $.0ranzistoare cu efect de c6mp cu poart izolat (087-:;.", la care poarta este izolat galvanic de canal4 cel mai reprezentativ dispozitiv din aceast categorie este tranzistorul :O. (metal oxid semiconductor". Rolul porii este de control asupra rezistivitii canalului.

Fig.3.".Simbolurile de circuit ale Fig.3.#..$egimul de rezisten% controlat &'C() n tensiune al &'C() a! canal p* b! canal n

Fig.3.+.. a! Structura constructi, a unui tranzistor -.S cu canal n indus* Simbolurile de circuit pentru tranzistoare -.S cu canal b! p i c! n 3.!. Tiristoare 0iristorul este o component semiconductoare compus dintr-o pastil de siliciu n care sunt realizate patru straturi alternative de tip p i de tip n. <ceste straturi formeaz trei jonciuni 9 !, 9) i 9 (fig. .=".

Fig.3./. a! Schema de principiu a unei structuri de tiristor* b! reprezentarea n scheme* c! 0orma constructi,

7onexiunile anodului i catodului sunt realizate pe straturile exterioare ale structurii, n timp ce conexiunea de poart este legat la unul din straturile intermediare.

Fig.3.1. Caracteristica 2 3 4 a tiristoarelor :ontajele de amorsare a tiristoarelor se clasific n3 - montaje de comand n c.c.4 - montaje de comand n c.a.4 - montaje de comand n impulsuri. 3.". Circuite inte#rate 7ircuitele integrate se deose$esc de circuitele electronice discrete prin aceea c elementele lor componente, at6t cele pasive, c6t i cele semiconductoare, se execut pe un acelai suport. #in punct de vedere funcional 7; se clasific n3 - circuite integrate digitale (logice" care prelucreaz semnale $inare pentru realizarea unor funcii logice4 - circuite integrate liniare (analogice" care prelucreaz sau genereaz continuu pentru realizarea unor funcii de amplificare modulare sau demodulare, etc. Circuite integrate logice 7ircuitele integrate logice se caracterizeaz prin aceea c tensiunile lor, de intrare sau de ieire, nu pot avea dec6t dou valori care se prezint convenional printr-un ' sau printr-un !. .e mpart n circuite logice3 - com$inaionale4 - secveniale.

Circuite integrate liniare <mplificatorul operaional este cel mai rsp6ndit circuit integrat liniar. ;niial a fost utilizat la realizarea analogic a unor operaii matematice (adunare, scdere, integrare, etc." ceea ce i-a dat denumirea. >n variant integrat, amplificatoarele operaionale pot nlocui orice amplificator de joas frecven. <mplificatorul operaional este un amplificator diferenial de tensiune. <mplificatorul operaional ideal tre$uie s ai$ o amplificare n tensiune infinit, impedana de intrare infinit i impedana de ieire nul. ,a aceste caracteristici se adaug o $and de frecvene infinit, tensiunea de intrare de decalaj nul, performanele s nu fie influenate de temperatur i de variaiile surselor de alimentare. #omeniul tensiunilor de intrare este de o$icei limitat la !)?, iar pentru sursele de alimentare de !&?. 3.$. %&periment'ri a. Con,ertor simplu tensiune(0rec,en% 8ste un circuit $asculant asta$il cu dou surse de tensiune3 2 a @ tensiunea de alimentare (a circuitelor de colector" i 2$ @ tensiunea de intrare care este varia$il prin care se alimenteaz circuitul de $az al tranzistoarelor. 1recvena tensiunii de ieire se culege ntre colectorul i emitorul tranzistorului 0).

Fig.3.5. 0ranzistoarele 0!, 0) (npn" sunt A7 !'= cu B!)&-&''4 7!B7)B!' n14 R$!BR$)B C +4 Rc!BRc)B!,D +. R $ < Rc ( .!"
f = ! 2a ) R $ 7 ln ! + 2 $

( .)" %entru diferite tensiuni de alimentare 2 a (* @ !) ?" i diferite tensiuni de intrare se msoar i se calculeaz frecvena, i se completeaz ta$ele ca i ta$elul .!.
&

0a$elul .! u$ E?F fms E+(zF fcalc E+(zF .e traseaz graficele fms, fcalc B f (u$" pentru diferite tensiuni de alimentare ua. b. Con,ertor tensiune 0rec,en% realizat cu por%i logice <cest convertor (fig. .!'" se realizeaz cu cele patru pori logice H;-I2 ale circuitului integrat 7#A *'' (familia 00,". ,a intrare se aplic tensiune continu (maxim &?", iar la ieire se o$ine o frecven care se modific n funcie de tensiunea de la intrare. 0ensiunea de alimentare a montajului nu tre$uie s depeasc &?. ', & ! ) * & G = D C !' !! !) ! !*

Fig.3.16. %e fiecare poart sunt numerotai pinii corespunztori circuitului integrat. %entru diferite tensiuni de alimentare, se aplic la intrare diferite tensiuni de intrare i se msoar frecvena, conform ta$elului .). 0a$elul .) ui E?F f E+(zF ' ',& ! !,& ) ),& ,& * *,& &

.e traseaz graficele f B f(ui".

0a$elul . %arametrii unor tranzistoare npn

Fig.3.11. Circuitul integrat CD7 "66 cu patru por%i logice 82(94 cu dou intrri

Fig.3.12. :mpli0icatorul opera%ional : /"1

f E+(zF

' '

',& ! ,&*

! )',)*

!,& )&,&&

) ),==

),& *'

*C,G

,& &C,G)

* =!,G)

*,& D',G&

& C*,'D

f E+(zF

' !),D*

',& )',)

! )&,C!

!,& ),=G

) C,CC

),& *D,C

&&,=

,& G*,D)

* =D,*G

*,& C!,'

& !'),

7ontactor 07<*' D

- rezistenta $o$inei 0ensiunea de alimentare 2B))' ? dB intrefierul !' mm , , ; 7onductor de inalta tensiune tipul !3 ',*=* 7onductor de inalta tensiune tipul )3 ',D ' + 4 *) cm 0ipul !3 *=,= cm JJJ..',*=*+ !'' cm JJJJ. x 0ipul )3 *) cm JJJ..',D ' + !'' cmJJJ..K Aujia tipul !3RB'.&'!: KB

xB

B',CC +(z

4 2B! +?.

tipul )3RB tipul 3 RB tipul *3 RB 0a$!

BR

0a$ ) ! '.**4 ! .G 4 ! &.='4 !*=.CC4 !* .)&4 !*&.&4 !*&.=)4 !*&.)=4 !&G.GG4 !& .C4

0BtL)= .!& 0EMF4tEN7F

!=.D G **.=! ').& D )C.*

').C * )C.=C 'G.) ! !.'G

'*.) G !.!! '&.= * ).&C

'G.& ). & '=.) C *.!*

'G.! ).C& 'D.! G &.'!

'=.* ! *.)& 'C.= ! G.&G

'D.! C *.C& !!.! C D.'*

'=.C ! *.=G !!.D D.G&

'C.= G.&& ! .) *'.'D

!'.!) G.C= ! .G& *'.&

!'.! )

'C.* )

'D.C *

'G.* C

'=.* C
!'

'G.C =

'G.C

'=.'

'*.D C

'&. D

G.C= ! .G & *'.&

G.)= !).= & C.G

&.D !!.D ! D.GG

. * !'.C G =.D!

*.)D !' G.D&

D.D) 'C.G * G.*C

.=D 'D.& D &.*

.DD '=.) C *.!*

!.=* '=. G *.)!

).) 'G.D .GD

tB 0-)= .!& tB'4)4*4G4D4!'4!)4!*4!G4!D4

2B*?

!!

'.& ).=! '.&D =&.! ) C .& * .*DG !. =

! '.G= '.=CG !&.D) !' .D=G .D! !.=

) !.'GD !.!GG **.'D !! *.))= *.! ).)=

!.* ' !.&! &.'D !) *.G!D *.*&G ).G=

* !.D!* !.D*C !.DC ! *.C)& *.==C .'&

& ).! ).!D! ).)' !* &.)D) &.!'! .&*

G ).* ) ).&'C .'G

= ).D*C ).D G '.*&

D .!)C .!G! !.'!

!)

2BG?

'.& !.C '.*CC )D'.= G C ).&'D ).&'C '.'

! '.&D '.G&D !!.D& !' ).=!* ).=)= '.*=

) '.D=! '.C)* C.= !! ).C&D ).C*& '.**

!.'CD !.!GG ).=D !) .!DG .!G! '.=C

* !. G !. CC ).=D ! .*!& . =! !.'C

& !.&C' !.G)G ).)! !* .G .&C* !

G !.D ! !.D*C '.C=

= ).'* ).'=! !.)

D ).)DC ).)C '.'*

2BD?

!*

'.& ).) '.*&) C . C ).'!! ).'!& '.!C

! '.&* '.&D =. = !' ).!=G ).!D! '.))

) '.=& '.=CG &.== !! ). &) ). *& '.)C

'.C*! '.CDG *.&G !) ).& G ).&'C !.'=

* !.! * !.!GG ).=* ! ).GC ).G= '.=*

& !.)C* !. *! .& !* ).D&= ).D G '.=*

G !.*D* !.&! !.C!

= !.G&* !.GD) !.GG

D !.D*= !.D*C '.!

!&

2B!'?

'.& ).D D '.*!) &=*.! C !.D !.=!& *.C&

! '.&= '.& * G.=* !' !.C*D !.D*C &. &

) '.= '.=!& ).'C !! ).'C) !.CD) &.&C

'.D= '.D=* '. * !) ).)*G ).!!& G.!C

* !.' !.') '.C! ! ). =G ).)*= &.=*

& !.!C !.!GG ).*D !* ).&!) ). =D &.G

G !. &* !. '= .&C

= !.*C !.*** . C

D !.G& !.&D *.G)

!G

2B!)?

!=

'.& .'D* '. CD G=C.D = C !.=C !.&! !D.&

! '.=) '.*CC **.)D !' !.C D !.G)G !C.!D

) '.GC '.G&D *.DG !! ).'=D !.= D !C.&G

'.D=! '.=CG C.*) !) ).))G !.D*C )'. D

* !.' G '.C)* !).!) ! ). G! !.CG )'.*&

& !.!!C !.'*= ! .=& !* ).&'= ).'=! )!.'&

G !. *D !.!GG !&.G

= !.&'! !.)D !G.CC

D !.G*& !. CC !=.&D

!D